Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI


Piaa Roman nr. 6, sector 1, Bucureti, cod 010374, O.P. 22, Romnia
Tel.: + 4.021.319.19.00; + 4.021.319.19.01, Fax: + 4.021.319.18.99, interior 326
E-mail: postuniversitare@ase.ro, Web: www.ase.ro, www.postuniversitare.ase.ro

FIA DISCIPLINEI
COMUNICARE DE MARKETING
1. Date despre program
1.1 Instituia de nvmnt superior Academia de Studii Economice Bucureti
1.2 Facultatea Marketing
1.3 Departamentul Marketing
1.4 Domeniul de studii Marketing
1.5 Ciclul de studii Program postuniversitar de formare i dezvoltare
profesional continu
1.6 Programul de studii Marketingul patrimoniului cultural

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei Comunicare de marketing
2.2 Titularul activitilor de curs Conf. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu
2.3 Titularul activitilor de seminar Lect. univ. dr. Carmen Acatrinei
2.4 Modulul de studiu 3 2.5 Tipul de evaluare E 2.6 Regimul disciplinei O

3. Timpul estimat aferent disciplinei, la programul postuniversitar (in ore fizice)


Distribuia fondului de timp Ore
3.1 Numr de ore de curs ale disciplinei pe parcursul programului postuniversitar 10
3.2 Numr de ore de seminar ale programului postuniversitar 20
3.3 Total ore curs i seminar 30
3.4 Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 25
3.5 Documentare n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 25
3.6 Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 18
3.7 Tutoriat
3.8 Examinri 2
3.9 Alte activiti:
3.10 Total ore disciplin 100

4. Precondiii
4.1 De curriculum Studii de licen absolvite
4.2 De competene -

5. Condiii
5.1. Privind desfurarea cursului Cursul se desfoar n spaiile destinate acestui tip de activitate
educaional dotate corespunztor cu tehnologie multimedia.
Accesul i participarea la cursuri sunt realizate n conformitate
cu prevederile regulamentului de organizare a studiilor
postuniversitare.
5.2. Privind desfurarea Seminarul se desfoar n spaiile destinate acestui tip de
seminarului/laboratorului activitate educaional dotate corespunztor. Accesul i
participarea la cursuri sunt realizate n conformitate cu
prevederile regulamentului de organizare a studiilor
postuniversitare.

5. Competene specifice acumulate


5.1 Competene profesionale
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI
Piaa Roman nr. 6, sector 1, Bucureti, cod 010374, O.P. 22, Romnia
Tel.: + 4.021.319.19.00; + 4.021.319.19.01, Fax: + 4.021.319.18.99, interior 326
E-mail: postuniversitare@ase.ro, Web: www.ase.ro, www.postuniversitare.ase.ro

C1.1 Definirea conceptelor, metodelor, tehnicilor i a instrumentelor de marketing


C1.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor i a instrumentelor specifice activitii de marketing
C2.2 Explicarea modului de utilizare a instrumentelor i a aplicaiilor informatice n activitile
de marketing
C5.3 Aplicarea tehnicilor de vnzare i a instrumentelor specifice de comunicare
C5.5 Proiectarea programului de comunicare n vnzri
5.2 Competene transversale
CT2 Identificarea rolurilor i responsabilitilor ntr-o echip plurispecializat i aplicarea de
tehnici de relaionare i munc eficient n cadrul echipei

7. Obiectivele disciplinei (conform grilei competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Dobndirea cunotinelor de specialitate privind comunicarea
de marketing a organizaiilor, inclusiv a celor din domeniul
cultural, precum i a abilitilor necesare utilizrii
instrumentelor specifice domeniului.
7.2 Obiectivele specifice 1. Cunoaterea particularitilor procesului comunicrii de
marketing.
2. Cunoaterea instrumentelor comunicrii de marketing,
precum i a modului n care acestea pot fi utilizate n
practic.
3. Utilizarea cunotinelor specifice domeniului n vederea
elaborrii unei campanii de comunicare de marketing.
4. Cunoaterea particularitilor comunicrii de marketing n
mediul online.

8. Coninut
8.1 Cursuri Metode de predare Observaii
1. Curs introductiv: prezentarea disciplinei, a Metode expozitive, Prezena la curs
cunotinelor i abilitilor dobndite prin parcurgerea conversative i de pentru a urmri
disciplinei, a profesiilor care necesit aceste cunotine
comunicare oral- prelegerea i a
i abiliti. Apariia i evoluia comunicrii de vizual: descrierea i participa la dialog,
marketing. prelegerea utilizarea
participativ, prezentrii
conversaia euristic, PowerPoint;
vizuale (prezentarea utilizarea
PowerPoint) bibliografiei
2. Procesul comunicrii de marketing. Sistemul Metode expozitive, Prezena la curs
comunicrii de marketing. conversative i de pentru a urmri
comunicare oral- prelegerea i a
vizual: descrierea i participa la dialog,
prelegerea utilizarea
participativ, prezentrii
conversaia euristic, PowerPoint;
vizuale (prezentarea utilizarea
PowerPoint) bibliografiei
3. Instrumentele comunicrii de marketing: Metode expozitive, Prezena la curs
publicitatea, promovarea vnzrilor, relaiile publice, conversative i de pentru a urmri
utilizarea mrcilor, forele de vnzare, evenimentele de comunicare oral- prelegerea i a
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI
Piaa Roman nr. 6, sector 1, Bucureti, cod 010374, O.P. 22, Romnia
Tel.: + 4.021.319.19.00; + 4.021.319.19.01, Fax: + 4.021.319.18.99, interior 326
E-mail: postuniversitare@ase.ro, Web: www.ase.ro, www.postuniversitare.ase.ro

marketing, sponsorizarea, marketingul direct. vizual: descrierea i participa la dialog,


prelegerea utilizarea
participativ, prezentrii
conversaia euristic, PowerPoint;
vizuale (prezentarea utilizarea
PowerPoint) bibliografiei
4. Comunicarea de marketing n mediul online. Metode expozitive, Prezena la curs
conversative i de pentru a urmri
comunicare oral- prelegerea i a
vizual: descrierea i participa la dialog,
prelegerea utilizarea
participativ, prezentrii
conversaia euristic, PowerPoint;
vizuale (prezentarea utilizarea
PowerPoint) bibliografiei
5. Planificarea campaniei de comunicare de marketing. Metode expozitive, Prezena la curs
conversative i de pentru a urmri
comunicare oral- prelegerea i a
vizual: descrierea i participa la dialog,
prelegerea utilizarea
participativ, prezentrii
conversaia euristic, PowerPoint;
vizuale (prezentarea utilizarea
PowerPoint) bibliografiei
Bibliografie :
1. Blythe, J., Esentials of Marketing Communications, Third Edition, Pearson Education, Prentice
Hall, 2006
2. Clow, K.E., Baack, D., Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communication, Third
Edition, Pearson Education International, Prentice Hall, 2007
3. Kotler, Ph, Armstrong, G, Principiile marketingului, ediia a V-a, Teora, Bucureti, 2008
4. Popescu, I.C., Comunicarea n marketing, ediia a IIa, Uranus, Bucureti, 2003
5. Russel, J.T., Lane, W.R, Manual de publicitate, Teora, Bucureti, 2003
8.2 Seminarii/laboratoare Metode de predare Observaii
1. Comunicarea de marketing: creativitate, eficien, Studiul de caz. Studenii consult
etic. Analiz critic de campanii de comunicare. Dezbaterea. bibliografia
indicat.
2. Procesul de comunicare n marketing. Sistemul Studiul de caz. Studenii consult
comunicrii de marketing elementele componente Dezbaterea. bibliografia
ale sistemului i procesele specifice. indicat.
3. Utilizarea instrumentelor comunicrii de marketing: Studiul de caz. Studenii consult
publicitatea, promovarea vnzrilor, relaiile publice, Dezbaterea. bibliografia
utilizarea mrcilor, forele de vnzare, evenimentele de indicat.
marketing, sponsorizarea, marketingul direct.
4. Utilizarea instrumentelor comunicrii de marketing Studiul de caz. Studenii consult
n mediul online: publicitate online, direct e-mail, Dezbaterea. bibliografia
grupuri de discuii, site-uri web, aplicaii de comer indicat.
electronic, search engine marketing, reele sociale.
5. Etapele planificrii campaniei de comunicare de Studiul de caz. Studenii consult
marketing. Dezbaterea. bibliografia
MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURETI
Piaa Roman nr. 6, sector 1, Bucureti, cod 010374, O.P. 22, Romnia
Tel.: + 4.021.319.19.00; + 4.021.319.19.01, Fax: + 4.021.319.18.99, interior 326
E-mail: postuniversitare@ase.ro, Web: www.ase.ro, www.postuniversitare.ase.ro

indicat.
Bibliografie :
1. Blythe, J., Esentials of Marketing Communications, Third Edition, Pearson Education, Prentice
Hall, 2006
2. Clow, K.E., Baack, D., Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communication, Third
Edition, Pearson Education International, Prentice Hall, 2007
3. Kotler, Ph, Armstrong, G, Principiile marketingului, ediia a V-a, Teora, Bucureti, 2008
4. Popescu, I.C., Comunicarea n marketing, ediia a IIa, Uranus, Bucureti, 2003
5. Russel, J.T., Lane, W.R, Manual de publicitate, Teora, Bucureti, 2003

9. Coroborarea coninuturilor disciplinelor cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent
programului
Coninutul disciplinei Comunicare de marketing a fost definit prin identificarea nevoilor specifice
existente la nivelul pieei forei de munc, prin dialogul permanent cu specialitii din domeniul
comunicrii de marketing i a fost adaptat la contextul particular al programului postuniversitar de
formare i dezvoltare profesional continu Marketingul patrimoniului cultural.

10. Evaluare
Pondere din
Tip activitate Criterii de evaluare Metode de evaluare
nota final
nsuirea cunotinelor Examen scris (15 ntrebri- 50 %
specifice transmise prin gril).
10.1 Curs intermediul prelegerilor,
conferinelor i
prezentrilor realizate.
Calitatea proiectului Proiect realizat individual cu 50 %
individual de disciplin. tema Planificarea campaniei
10.2 Seminar/laborator de comunicare de marketing
pentru obiect(iv)ul de
patrimoniu cultural ....
10.6 Standard minim de performan
Cursantul probeaz un grad de cunoatere de cel puin 50 % la examenul scris i realizeaz un
proiect individual avnd un nivel calitativ reprezentnd cel puin 50 % din cel ateptat

Semntura decanului
Conf. univ. dr. Clin-Petric Veghe1)

Data avizrii Semntura directorului de departament


................... Prof. univ. dr. Laureniu Dan Anghel

Semntura titularului de curs


Conf. univ. dr. Ioana Cecilia Popescu
Data completrii
.......................... Semntura titularului de seminar
Lect. univ. dr. Carmen Acatrinei
1)
numele, semntura i tampila decanului