Sunteți pe pagina 1din 20

Teste genetica

1. Care este obiectul de studiu al geneticii?

A. celula;

B. ereditatea;

C. variabilitatea;

D. biopolimerii;

E. populatiile.

2. Cine a elaborat legitatile principale ale ereditatii?

A. Tomas Morgan;

B. Robert Hook;

C. Gregor Mendel;

D. Hugo de Vries;

E. Charles Darwin.

3. Ce reprezinta ereditatea?

A. totalitatea de caractere ce se transmit prin ereditate;

B. proprietatea organismelor de a transmite caracterele lor descendentei;

C. procesul de transmitere a caracterelor de la o generatie la alta;

D. pastrarea informatiei ereditare.

4. Mostenirea este:

A. transmiterea caracterelor de la o generatie la alta;


B. proprietatea organismelor de a transmite caracterele lor descendentei;
C. totalitatea caracterelor primite de la parinti.
5. Cum se numeste totalitatea caracterelor si a functiilor ce se transmit prin ereditate?

A. genofond;

B. fenotip;

C. genotip;

D. cariotip.
6. Dupa care criterii a ales G.Mendel mazarea drept obiect de studiu?

A. poseda multe caractere alternative;


B. nu poseda caractere alternative;
C. este planta multianuala;
D. este planta anuala;
E. este planta cu autopolenizare;
F. este planta cu polenizare incrucisata.
7. Ce tip de polenizare folosea G.Mendel pentru obtinerea hibrizilor primei generatii?

A. autopolenizarea;

B. polenizarea incrucisata;

C. polenizarea artificiala.

8. Ce tip de polenizare folosea G.Mendel pentru obtinerea generatiei a doua?

A. autopolenizarea;

B. polenizarea incrucisata;

C. polenizarea artificiala.

9. G.Mendel a elaborat urmatoarele legi:

A. legea puritatii gametilor;

B. legea uniformitatii;

C. legea seriilor omoloage;

D. legea mostenirii inlantuite;

E. legea mostenirii independente.


10. Care caracter este dominant?

A. caracterul care se exprima in toate generatiile;

B. caracterul care se exprima la hibrizii primei generatii in cadrul incrucisarii liniilor pure;

C. caracterul care se exprima numai in stare homozigotata;

D. caracterul care se exprima in stare atat homozigotata, cat si hererozigotata.

11. Prin ce se caracterizeaza caracterul recesiv?

A. nu se exprima la hibrizii primei generati;

B. se exprima la hibrizii primei generatii in cadrul incrucisarii pure;


C. se exprima la heterozigoti;

D. se suprima sub actiunea genei dominante.

12. Cum se numesc caracterele care se exprima in prima generatie?

A. alternative;

B. dominante;

C. recesive;

D. contrastante.

13. Care sunt trasaturile caracteristice ale unui organism homozigotat?

A. poseda aceleasi alele ale unei gene;

B. poseda alele diferite ale unei gene;

C. descendenta lui segrega dupa fenotip;

D. descendenta lui poseda acelasi genotip;

E. descendenta lui poseda acelasi fenotip.

14. Prin ce se caracterizeaza un organism heterozigotat?

A. poseda alele diferite ale unei gene;

B. poseda aceleasi alele ale unei gene;

C. segrega in generatia urmatoare;

D. nu segrega in generatia urmatoare.

15. Care dintre caracterele enumerate sunt alternative?

A. culoarea alba si rosie a corolei la mazare;

B. semintele galbene si netede;

C. semintele verzi si zbarcite;

D. culoarea albastra si capruie a ochilor la om;

E. par castaniu si ondulat;

F. par drept si ondulat.

16. Evidentiati afirmatiile corecte referitoare la legea uniformitatii:

A. a fost descoperita de G.Mendel in 1900;

B. a fost descoperita de Ch.Darwin in 1865;

C. la hibrizii primei generatii se exprima doar caracterele dominante;

D. la hibrizii primei generatii se exprima doar caracterele recesive.

17. Genele alele:


A. determina caractere alternative;

B. se noteaza cu aceeasi litera;

C. sunt localizate in aceleasi locusuri ale cromozomilor omologi;

D. sunt localizate in cromozomi diferiti (neomologi).

18. Cum se repartizeaza genele alele in meioza?

A. nimeresc in celule diferite;

B. nimeresc in aceleasi celule;

C. nu se repartizeaza.

19. Unde sunt localizate genele nealele?

A. in aceleasi locusuri ale cromozomilor omologi;

B. in locusuri diferite ale cromozomilor omologi;

C. in locusuri diferite ale cromozomilor neomologi;

D. in aceleasi locusuri ale cromozomilor neomologi.

20. Care este rezultatul autopolenizarii hibrizilor primei generatii, ce se deosebesc dupa un caracter?

A. descendenta este fenotipic identica;

B. descendenta este genotipic identica;

C. segregarea dupa fenotip in raport de 1:1;

D. segregarea dupa fenotip in raport de 3:1.

21. Conform legii segregarii in F2, in cazul incrucisarii monohibride obtinem:

A. segregarea dupa fenotip 3:1;

B. segregarea dupa genotip 2:1;

C. segregarea dupa genotip 1:2:1;

D. segregarea dupa fenotip 1:1;

E. uniformitate.

22. Incrucisarea de analiza reprezinta:

A. incrucisarea a doi indivizi heterozigotati;

B. incrucisarea cu un individ homozigotat dupa caracterul recesiv;

C. incrucisarea cu un individ homozigotat dupa caracterul dominant;

D. incrucisarea a doi indivizi homozigotati.

23. Ce reprezinta dominanta incompleta?

A. indivizii heterozigotati poseda fenotipul unuia dintre parinti;


B. indivizii heterozigotati nu poseda caracterele parintilor;

C. descendenta heterozigotata poseda un fenotip intermediar.

24. Ce reprezinta incrucisarea dihibrida?

A. incrucisarea organismelor care se deosebesc dupa doua caractere alternative;

B. incrucisarea dupa doua perechi de alele;

C. incrucisarea a doua organisme diferite.

25. Care este rezultatul incrucisarii dihibride in F1?

A. segregarea dupa fenotip 1:1;

B. segregarea dupa genotip 1:1;

C. uniformitate;

D. segregarea dupa fenotip 3:1.

26. Ce segregare dupa fenotip are loc in F2 in cadrul incrucisarii dihibride?

A. 1:1:2:1;

B. 9:3:3:1;

C. 3:3:1:1;

D. 9:9:3:1.

27. Alegeti enunturile corecte referitoare la mostenirea independenta:

A. este caracteristica pentru genele localizate in cromozomi diferiti;

B. fiecare pereche de caractere se mosteneste independent;

C. are loc cand genele sunt inlantuite;

D. reprezinta esenta legii a III-a a lui G.Mendel.

28. Cum se numesc genele care determina acelasi caracter?

A. alele;

B. dominante;

C. alternative;

D. recesive.

29. Care gene determina caracterele alternative?

A. alele;

B. dominante;

C. alternative;

D. dominante si recesive.
30. Legea segregarii independente este valabila, daca:

A. genele sunt localizate in acelasi cromozom;

B. genele nu interactioneaza intre ele;

C. genele nu sunt localizate in cromozomii sexuali;

D. genele sunt localizate in cromozomul X;

E. genele sunt localizate in cromozomi neomologi diferiti.

31. Mostenirea inlantuita:

A. a fost descoperita de G.Mendel (1865);

B. a fost descoperita de T.Morgan (1911);

C. este caracteristica genelor localizate in cromozomi neomologi diferiti;

D. este caracteristica genelor localizate in acelasi cromozom.

32. Ce reprezinta grupul linkage?

A. totalitatea de gene ale unui cromozom;

B. totalitatea de gene dominante ale organismului;

C. totalitatea de gene dominante ale unui cromozom;

D. o grupa de gene ale unui organism care sunt localizate intr-un cromozom si se mostenesc impreuna.

33. Conform legii segregarii inlantuite a lui T.Morgan:

A. genele localizate in cromozomi diferiti se mostenesc impreuna;

B. genele localizate in acelasi cromozom se mostenesc impreuna;

C. genele localizate in acelasi cromozom nu se mostenesc independent;

D. inlantuirea genelor in cadrul unui cromozom este absoluta;

E. inlantuirea genelor poate fi completa si incompleta.

34. Numarul de grupe linkage:

A. corespunde numarului haploid de cromozomi;

B. corespunde numarului diploid de cromozomi;

C. la om este egal cu 23;

D. este constant pentru fiecare specie;

E. poate sa se schimbe odata cu varsta.

35. Inlantuirea incompleta a genelor:

A. este caracteristica genelor ce se afla in cromozomi diferiti;

B. este caracteristica genelor ce se afla in acelasi cromozom la o distanta mica una de alta;
C. este rezultatul crossing-overului;

D. este caracteristica genelor ce se afla in acelasi cromozom la o distanta mare una de alta.

36. Inlantuirea genelor este:

A. completa, daca intre gene nu are loc crossing-overul;

B. completa, daca intre gene are loc crossing-overul;

C. completa, daca genele se afla foarte aproape una de alta;

D. incompleta, daca intre gene nu are loc crossing-overul;

E. incompleta, daca intre gene are loc crossing-overul.

37. Crossing-overul:

A. reprezinta un schimb de fragmente dintre cromozomii neomologi;

B. reprezinta un schimb de fragmente dintre cromatidele unui cromozom;

C. reprezinta un schimb de fragmente dintre cromozomii omologi;

D. frecventa lui este proportionala cu distanta dintre gene;

E. frecventa lui nu depinde de distanta dintre gene;

F. asigura recombinarea genelor.

38. Segregarea dupa sex in populatia umana este de:

A. 1:1;

B. 2:1;

C. 3:1;

D. 1:2;

E. 50/50;

F. 100/50.

39. Mostenirea caracterelor, cuplate cu sexul:

A. pentru prima data a fost mentionata de T.Morgan;

B. pentru prima data a fost mentionata de C.Correns;

C. reprezinta mostenirea sexului la organisme;

D. reprezinta mostenirea caracterelor ale caror gene sunt localizate in cromozomii sexuali;

E. se evidentiaza numai la om.

40. Sexul la om:

A. este determinat de gene speciale, localizate in cromozomii sexuali;

B. este determinat de cromozomii sexuali;


C. este determinat de autozomi;

D. depinde de conditiile dezvoltarii embrionare.

41. Prin ce se determina sexul-femela la om?

A. prin prezenta in cariotip a unui cromozom suplimentar;

B. prin prezenta a doi cromozomi sexuali XX;

C. prin prezenta a unui cromozom sexual X;

D. prin prezenta cromozomilor sexuali XY.

42. Unde sunt localizate genele ce determina caracterele cuplate cu sexul?

A. in cromozomii sexuali;

B. in autozomi;

C. in celule sexuale.

43. Care dintre caracterele umane enumerate sunt cuplate cu sexul?

A. culoarea ochilor;

B. daltonismul;

C. pigmentarea pielii;

D. inaltimea;

E. hemofilia;

F. greutatea.

44. Legile principale de mostenire a caracterelor, descoperite de G.Mendel:

A. sunt valabile de fiecare data;

B. sunt valabile in anumite conditii;

C. sunt valabile in cazul interactiunii genelor;

D. nu sunt valabile in cazul interactiunii genelor.

45. Ce reprezinta gena?

A. o unitate a ereditatii;

B. un fragment de ADN care contine informatia despre un caracter dominant;

C. un caracter ereditar al organismului;

D. un fragment de ADN ce determina un caracter;

E. un fragment de ADN ce determina structura unui polipeptid.

46. Unde sunt localizate genele?

A. in aparatul Golgi;
B. in carioplasma;

C. in ribozomi;

D. in cromozomi.

47. Parte componenta a carei structuri este gena?

A. a proteinei;

B. ADN;

C. glucidei;

D. ARN;

E. ATP;

F. aminoacidului.

48. Ce informatie contine o gena?

A. formarea unui organ;

B. dezvoltarea organismului;

C. sinteza aminoacidului;

D. sinteza polipeptidului.

49. Unde se contine informatia despre un caracter?

A. in gena;

B. in ADN;

C. in tARN;

D. in ATP.

50. Genele pot fi:

A. alele;

B. nealele;

C. dominante;

D. nucleare;

E. citoplasmatice;

F. recesive.

51. Cine a propus termenul gena?

A. G.Mendel;

B. Ch.Darwin;

C. T.Morgan;
D. W.Johannsen.

52. Cum sunt aranjate genele in cromozom?

A. liniar;

B. haotic;

C. in grupe;

D. perechi.

53. Variabilitatea organismelor:

A. este o proprietate universala a organismelor de a pastra si a transmite informatia ereditara;

B. este o proprietate generala a organismelor de a-si modifica caracterele;

C. nu se transmite prin ereditate;

D. poate fi ereditara si neereditara.

54. Ce tipuri de variabilitate pot fi evidentiate?

A. genotipica;

B. fenotipica;

C. mutationala;

D. modificativa;

E. genetica;

F. reproductiva.

55. Care variatiuni se transmit prin ereditate?

A. modificative;

B. mutationale;

C. genotipice;

D. fenotipice;

E. combinative.

56. Care variatiuni nu se transmit prin ereditate?

A. modificative;

B. mutationale;

C. genotipice;

D. fenotipice;

E. combinative.

57. Variabilitatea modificativa:


A. apare brusc (spontan);

B. se mosteneste;

C. este determinata de norma de reactie;

D. depinde de schimbarea structurii genelor;

E. apare la actiunea factorilor mediului extern.

58. Norma de reactie:

A. este o diversitate de genotipuri ce apar la actiunea factorilor mediului;

B. este o diversitate de fenotipuri ce apar la actiunea factorilor mediului;

C. determina spectrul variabilitatii modificative;

D. determina spectrul variabilitatii genotipice.

59. Evidentiati variatiunile modificative:

A. formele poliploide la plante;

B. sporirea cantitatii de lapte muls de la o vaca;

C. bronzarea la om;

D. albinismul;

E. forma frunzei la plantele acvatice;

F. sporirea cantitatii de grasime in laptele bovinelor.

60. Cine a propus termenul de mutatie?

A. J.B.Lamarck;

B. Ch.Darwin;

C. A.Weismann;

D. T.Morgan;

E. H.de Vries;

F. G.Mendel.

61. Mutatiile:

A. se transmit prin ereditate;

B. apar spontan;

C. nu modifica genotipul organismului;

D. determina formarea de noi populatii;

E. apar in cadrul crossing-overului.

62. Mutatiile provoaca schimbarea:


A. genotipului;

B. fenotipului;

C. genofondului.

63. Deosebim mutatii:

A. cromozomiale;

B. neereditare;

C. combinative;

D. genetice;

E. induse;

F. spontane.

64. Evidentiati mutatiile cromozomiale:

A. mutatia genica;

B. aditia unei baze azotate;

C. translocatia;

D. poliploidia;

E. deletia.

65. Evidentiati mutatiile genice:

A. mutatia punctiforma;

B. aneuploidia;

C. aditia unei baze azotate;

D. deletia;

E. transversia.

66. Poliploidia reprezinta:

A. o mutatie genica;

B. o mutatie cromozomiala numerica;

C. o mutatie cromozomiala structurala.

67. Ce reprezinta un mutagen?

A. un factor ce provoaca o mutatie;

B. o gena care sufera o mutatie;

C. o gena care determina expresia altei gene;

D. o gena migratoare.
68. Care dintre factorii enumerati sunt mutageni naturali?

A. erbicidele;

B. temperatura;

C. biopolimerii sintetici;

D. razele ultraviolete.

69. Mutatiile spontane:

A. sunt provocate de mutagenii naturali;

B. au o frecventa mica de aparitie;

C. se transmit prin ereditate;

D. de fiecare data sunt pozitive pentru organism.

70. Care este rolul mutatiilor in evolutie?

A. nu au rol evolutiv;

B. sporesc variabilitatea;

C. reprezinta o adaptare la mediul extern;

D. servesc ca material pentru selectia naturala.

71. Variabilitatea combinativa:

A. apare ca rezultat al mutatiilor;

B. apare drept consecinta a modificatiilor;

C. apare ca urmare a crossing-overului;

D. apare in urma fuzionarii intamplatoare a gametilor in cadrul fecundatiei;

E. micsoreaza diversitatea genotipurilor;

F. sporeste diversitatea genotipurilor.

72. Cine a formulat legea seriilor omoloage ale variabilitatii ereditare?

A. Ch.Darwin;

B. A.N.Severtov;

C. N.I.Vavilov;

D. T.Morgan;

E. I.V.Miciurin;

F. S.S.Cetvericov.

73. Legea seriilor omoloage ale variabilitatii ereditare:

A. sustine ca speciile genetic indepartate au serii omoloage ale variabilitatii ereditare;


B. sustine ca speciile genetic apropiate au serii omoloage ale variabilitatii ereditare;

C. este o legitate generala, caracteristica tuturor organismelor vii;

D. are doar o semnificatie teoretica;

E. permite prognozarea aparitiei formelor mutante la hibrizii indepartati;

F. are o deosebita importanta practica.

74. Ce particularitati ale omului limiteaza studiul lui genetic?

A. imposibilitatea incrucisarii experimentale;

B. numarul limitat de descendenti;

C. schimbul rapid de generatii;

D. numarul mare de cromozomi.

75. Care dintre metodele enumerate se utilizeaza in studiul geneticii umane?

A. analiza hibridologica;

B. metoda citogenetica;

C. metoda genealogica;

D. metoda gemenilor;

E. metoda biochimica;

F. mutageneza experimentala.

76. Metoda genealogica:

A. presupune analiza genetica a populatiei;

B. se bazeaza pe studiul generatiilor;

C. permite determinarea tipului de mostenire a caracterului;

D. se utilizeaza doar in ultimul timp.

77. Gemenii univitelini:

A. poseda acelasi genotip;

B. se dezvolta din doua ovule;

C. sunt gemeni asemanatori;

D. sunt doar de acelasi sex.

78. Gemenii bivitelini:

A. sunt gemeni asemanatori;

B. nu se aseamana intocmai;

C. se dezvolta dintr-un ovul, fecundat de doi spermatozoizi;


D. se dezvolta din doua ovule, fecundate de doi spermatozoizi;

E. poseda acelasi fenotip.

79. Metoda citogenetica:

A. se bazeaza pe studiul cariotipului uman;

B. se bazeaza pe studiul diferitelor celule umane;

C. se utilizeaza, de regula, in cercetarea fundamentala;

D. are o deosebita importanta practica in medicina.

80. Cariotipul uman:

A. reprezinta setul haploid de cromozomi;

B. reprezinta setul diploid de cromozomi;

C. nu depinde de sex;

D. in norma este format din 48 de cromozomi;

E. se deosebeste la sexul masculin si feminin.

81. Care dintre bolile umane enumerate sunt rezultatul dereglarilor cromozomiale?

A. diabetul zaharat;

B. hemofilia;

C. sindromul Down;

D. trisomia;

E. sindromul Klinefelter.

82. Sindromul Down:

A. este rezultatul dereglarilor in cariotipul uman;

B. este rezultatul unei mutatii cromozomiale structurale;

C. se caracterizeaza prin prezenta a 47 de cromozomi;

D. se caracterizeaza prin prezenta a 45 de cromozomi;

E. se supune tratamentului.

83. Care dintre bolile umane enumerate sunt rezultatul mutatiilor genice?

A. hemofilia;

B. albinismul;

C. daltonismul;

D. trisomia;

E. hepatita;
F. fenilcetonuria.

84. Care dintre bolile umane enumerate sunt cuplate cu sexul?

A. hemofilia;

B. albinismul;

C. diabetul zaharat;

D. trisomia;

E. daltonismul;

F. sindromul Down.

85. Sindromul Down reprezinta o:

A. trisomie 13;

B. trisomie 18;

C. trisomie 21;

D. trisomie 22;

E. trisomie 23.

86. Sindromul Turner:

A. este rezultatul unei mutatii autozomale;

B. este rezultatul unei mutatii a cromozomilor sexuali;

C. se intalneste la barbati;

D. se intalneste la femei;

E. poseda cariotipul 45 (XO);

F. poseda cariotipul 47 (XXY).

87. Sindromul Klinefelter:

A. este rezultatul unei mutatii a cromozomilor sexuali;

B. este rezultatul unei mutatii autozomale;

C. se intalneste la femei;

G. se intalneste la barbati;

D. se caracterizeaza prin prezenta unui cromozom X suplimentar.

88. Albinismul la om:

A. este rezultatul unei mutatii cromozomiale;

B. este rezultatul unei mutatii genice;

C. se exprima in stare heterozigotata;


D. se exprima numai in stare heterozigotata.

89. De ce nu se recomanda casatoriile inrudite?

A. este mare probabilitatea nasterii copiilor cu boli ereditare;

B. este mare probabilitatea exprimarii genelor dominante daunatoare;

C. este mare probabilitatea exprimarii genelor recesive daunatoare;

D. este mare probabilitatea avorturilor spontane.

90. La care organisme poate fi intalnita poliploidia?

A. plante;

B. animale;

C. om;

D. virusuri.

91. Inbridingul:

A. reprezinta o metoda a selectiei;

B. reprezinta o forma a selectiei naturale;

C. reprezinta incrucisarea inrudita a animalelor;

D. reprezinta autopolenizarea fortata la plantele cu polenizare incrucisata.

92. In cadrul selectiei incrucisarea inrudita se utilizeaza pentru:

A. obtinerea de linii pure;

B. sporirea vigorii organismului;

C. sporirea dominatiei caracterului;

D. transferul genelor recesive in stare homozigotata.

93. Evidentiati metodele utilizate in cadrul selectiei plantelor:

A. hibridizarea indepartata;

B. metoda genealogica;

C. metoda mentorului;

D. amestecul de polen;

E. metoda gemenilor;

F. culturile de celule si de tesuturi izolate.

94. Evidentiati metodele utilizate in cadrul selectiei animalelor:

A. hibridizarea indepartata;

B. fecundatia artificiala;
C. metoda mentorului;

D. autopolenizarea;

E. selectia individuala.

95. Ce importanta are cunoasterea centrelor originii plantelor de cultura?

A. permite prognozarea rezultatelor hibridizarii;

B. permite studiul bolilor si patogenilor;

C. permite alegerea materialului initial pentru ameliorare;

D. permite studiul diversitatii mutatiilor.

96. In cadrul ameliorarii se utilizeaza urmatoarele forme de selectie artificiala:

A. individuala;

B. in masa;

C. inconstienta;

D. metodica.

97. Prin ce este importanta metoda mentorului?

A. permite fixarea caracterului dominant;

B. permite aclimatizarea;

C. permite sinteza aminoacidului;

D. permite obtinerea de mutatii utile.

98. Heterozisul:

A. reprezinta o incrucisare inrudita;

B. asigura aparitia formelor heterozigotate;

C. reprezinta vigoarea hibrida a primei generatii;

D. este o forma de selectie a plantelor.

99. Linia pura:

A. reprezinta un hibrid, obtinut la incrucisarea a doua organisme;

B. reprezinta descendenta unei plante autopolenizatoare;

C. reprezinta descendenta unei incrucisari inrudite la animale.

100. Evidentiati metodele biotehnologice utilizate in medicina contemporana:

A. terapia genica;

B. obtinerea de hormoni;

C. obtinerea de interferoni;
D. cultura de celule;

E. obtinerea de organisme hibride;

F. fecundatia artificiala.

RASPUNSURI

1. B, C 35. C, D 69. A, B, C

2. C 36. A, C, E 70. B, D

3. B 37. C, D, F 71. C, D, F

4. A 38. A, E 72. C

5. B 39. A, D 73. B, C, F

6. A, D, E 40. B 74. A, B, D

7. C 41. B 75. B, C, D, E

8. A 42. A 76. B, C

9. A, B, E 43. B, E 77. A, C, D

10. B, D 44. B, D 78. B, D

11. A, B, D 45. A, D, E 79. A, D

12. B 46. D 80. B, E

13. A, D, E 47. B 81. C, D, E

14. A, C 48. D 82. A, C

15. A, D, F 49. A 83. A, B, C, F

16. C 50. A, B, C, D, E, F 84. A, E

17. A, B, C 51. D 85.C

18. A 52. A 86. B, D, E

19. B, C 53. B, D 87. A, D, E

20. D 54. A, B, C, D 88. B, D

21. A, C 55. B, C, E 89. A, C

22. B 56. A, D 90. A, B

23. B, C 57. C, E 91. A, C, D

24. A, B 58. B, C 92. A, C, D

25. C 59. B, C, E, F 93. A, C, D, F

26. B 60. E 94. A, B, E

27. A, D 61. A, B, D 95. A, B, C, D


28. A 62. A, B 96. A, D

29. A 63. A, D, E, F 97. A

30. B, C, E 64. C, D, E 98. C, D

31. B, D 65. A, C, D, E 99. B, C

32. A, D 66. B 100. B, C, D, F

33. B, C, E 67. A

34. A, C, D 68. B, D

S-ar putea să vă placă și