Sunteți pe pagina 1din 5

Cadru didactic

Teme propuse
Prof.dr. Luca Marcela
Triada ntunecat
a
- particularit
at
i antropometrice
s
i infrac
t
ionalitate.
Conf.dr. David Laura Teodora Testarea psihologic
a
n mediul organiza
t
ional.
Conf.dr. David Laura Teodora Capacitatea de decizie a sportivilor n func
t
ie de ramura de sport practicat
a
.
Art terapia
s
i dezvoltarea personal
a
.
Stresul n perioada adult
a
.
Dezvoltare personal
a
s
i profesional
a
.
Rela
t
ia ntre stilul de predare al profesorului
s
i performan
t
a
s
colar
a
la nivelul elevilor de
liceu tehnic.
Mass-media ca factor de anxietate.
Factori ai rezilien
t
ei psihologice n cazul minorilor institu
t
ionaliza
t
i n C.P.R.U "Cire
s
arii",
Ploie
s
ti
Strategiile de coping la stres n familiile cu copii cu C.E.S.
Strategii de autoreglare a nv
ata
rii
s
i performan
t
ele academice.
Rela
t
ia dintre satisfac
t
ia n via
ta
s
i starea de bine
Cadru didactic
Teme propuse
Prof.dr. Niculescu Rodica
Terapii ocupa
t
ionale pentru copii cu nevoi speciale.
Rolul schemei corporale n dezvoltarea psihomotricit
at
ii.
Modalit
at
i de nsu
s
ire a actului grafo-motor la copilul pre
s
colar cu C.E.S
Integrarea copiilor cu dizabilit
at
i n nv
ata
mntul de mas
a
.
Impactul integr
a
rii n
s
colile de mas
a
asupra copiilor cu deficien
t
e.
Ambi
t
ia ca tr
a
s
a
tur
a
de personalitate la adul
t
ii cu dizabilitate locomotorie.
Gestionarea stresului la
p
ersoane cu dizabilit
a
t
i.
Rolul meloterapiei n diminuarea dificult
at
ilor de nv
at
are la elevii cu dificultate de intelect.
Rolul meloterapiei n diminuarea dificult
at
ilor de nv
at
are la elevii cu deficien
t
e de intelect.
Rolul dansului n diminuarea dificult
at
ilor de nv
at
are la elevii cu deficien
t
e de intelect.
Dezvoltarea motricit
at
ii la copiii cu sindromul Down prin jocuri de mi
s
care.
Rolul
s
i importan
t
a afectivit
at
ii n diminuarea dificult
at
ilor de nv
at
are.
Asisten
t
a social
a
a persoanelor cu deficien
ta
de auz.
Consiliere
s
i suport pentru p
a
rin
t
ii copilului cu deficien
t
e de auz
s
i vedere.
Rolul terapiei logopedice n cre
s
terea randamentului
s
colar al dislalicului.
Metode de stimulare a comunic
a
rii verbale la copii cu cerin
t
e speciale / deficien
ta
mintal
a
)
Rolul terapiei logopedice n integrarea n gr
a
dini
ta
a pre
s
colarului.
Lect.dr. Indreica Simona
Elena
Formarea deprinderilor de exprimare prin limbajul artistico-plastic la persoanele
cu
deficien
t
e motrice.
Lect.dr. Bota Oana Alina
Ludoterapia - procesul creativ de corectare a tulbur
a
rilor de limbaj.
Lect.dr. N
a
stas
a
Laura Elena
Consilierea copiilor abandona
t
i.
Evaluarea
s
i integrarea copiilor cu ADHD.
Integrarea copiilor cu Sindromul Down
Evaluarea copilului cu intelect de limit
a
.
Preven
t
ia
s
i corectarea tulbur
a
rilor de limbaj.
Influen
t
a p
a
rin
t
ilor n terapia logopedic
a
.
Rolul ludoterapiei n dezvoltarea limbajului ca dimensiune compensatorie n
formarea
personalit
at
ii copilului cu handicap mintal.
Prep.dr. Unianu Ecaterina
Integrarea copiilor cu hipoacuzie n nv
ata
mntul de mas
a
- efecte n plan educa
t
ional.
Prep.dr. Bazgan Marius
Modalit
at
i de interven
t
ie psihopedagogic
a
n direc
t
ia amelior
a
rii dificult
at
ilor de nv
at
are ale
elevilor cu ADHD din ciclul
p
rimar.
Prep.dr. Henter Ramona
Abordarea copiilor cu Sindromul Down.
Modalit
at
i de interven
t
ie terapeutic
a
n cazul copiilor cu autism.
Modalit
at
i de inte