Sunteți pe pagina 1din 4

31. Care sunt caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile?

32. Ce reprezintă noţiunea de interes public?


33. Care sunt principiile fundamentale ce trebuie respectate pentru realizarea
obiectivelor profesiei contabile?
34. Explicaţi principiul confidenţialităţii?
35. Onorariile şi independenţa.

31.Caracteristicile esenţiale ale unei profesii contabile sunt:


-deţinerea unei competenţe intelectuale specifice,
-obţinută prin formare şi învăţământ;
-respectarea de către membri a unui ansamblu de valori şi de reguli stabilite de
organismul profesional, cu deosebire cele care se referă la obiectivitate;
-recunoaşterea unei datorii vizavi de public, în ansamblu.
Uneori datoria membrilor, vizavi de profesiunea lor şi de public, poate fi în contradicţie
cu interesul lor personal pe termen scurt, sau cu obligaţiile lor de loialitate, vizavi de
angajator.
Ţinând seama de remarcile precedente, este de datoria organismelor profesionale
naţionale să definească regului de rtică pentru membrii lor, încât să garanteze o calitate
optimă a serviciilor şi să păstreze încrederea publicului în profesie. Profesia contabilă
liberală este bazată pe moralitate ireproşabilă, pe independenţă, pe ştiinţă în profesie, pe
competenţă.

32. Notiunea de interes public va fi înteleasa pornind de la urmatoarele premise :


- Orice chestiune care afecteaza viata
comunitatii este de interes public. Acesta nu se rezuma numai la aspectele politice, ci
include orice alta împrejurare care prezinta interes pentru comunitate.
- Interesul public nu priveste doar ceea ce autoritatile considera ca este de interes public.
- Modul în care functioneaza si actioneaza guvernul, autoritatile ori institutiile publice,
precum si orice alta entitate care utilizeaza bani publici sau care afecteaza interesul
comunitatii este de interes public major.
- Toate actiunile, omisiunile, gesturile si cuvintele demnitarilor, politicienilor si ale
tuturor functionarilor publici legate de exercitarea functiei lor sunt de interes public
major. Viata privata a acestora este de interes public atunci când are relevanta pentru
exercitarea functiei.
- Având în vedere contributia autoritatilor la gestionarea puterii si a serviciilor publice,
critica adusa acestora se bucura de un interes public major.
- Atunci când nu exista un interes public evident, libertatea de exprimare nu poate fi
limitata decât de interesul protejarii unui alt drept fundamental.
- Orice informatii privind încalcarea drepturilor omului – asa cum sunt acestea definite în
documentele internationale ratificate de România – sunt de interes public major.

33. RĂSPUNS: Principiile deontologice fundamentale, cărora trebuie să li se supună


profesionistul contabil, inclusiv expertul contabil, sunt explicit definite în Codul privind
conduita etică şi profesională a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi din
România (aprobat prin Hotărârea nr. 1/1995 a Conferinţei Naţionale a Experţilor
Contabili şi Contabililor Autorizaţi).Ele sunt:

- Integritate,

- Obiectivitate,

- Independenţă,

- secretul profesional,

- respectarea normelor tehnice şi profesionale,

- competenţă profesională,

- comportare deontologică.

35. Onorariile şi independenţa – descriere.

RĂSPUNS: Când onorariile primite de la un client sau de la un grup de care aparţine acel
client, reprezintă o parte importanţă din onorariile brute totale ale cabinetului în
ansamblu, dependenţa faţă de acest client sau grup trebuie examinată cu atenţie, căci
independenţa poate fi pusă în pericol.

Organismele membre ale IFAC stabilesc reguli şi furnizează instrucţiuni


membrilor lor referitoare la acest subiect; acestea trebuie să fie în concordanţă cu nivelul
de dezvoltare a profesiei contabile, cu situaţia economică a fiecărei ţări.

Serviciile profesionale nu trebuie să fie propuse sau efectuate, unui client, pe bază
de acorduri sau contracte conform cărora facturarea onorariilor este condiţionată de
importanţa problemelor descoperite sau de rezultatele acestor servicii.
În ţările în care facturarea onorariilor este condiţionată de rezultat, este autorizată
de legislaţie sau de normele organismului, aceste misiuni trebuie limitate la acelea pentru
care independenţa nu este obligatorie.

Onorariile fixate de tribunal sau de altă autoritate publică nu sunt considerate ca


intrând în această categorie. Dimpotrivă, onorariile facturate procentual sau alte metode
similare sunt considerate ca intrând în această categorie.

34. RĂSPUNS: Confidenţialitatea este strictă, în afară de cazurile în care a primit o


autorizaţiei specială de a divulga informaţiile sau în caz de obligaţii legale sau
profesionale.

Profesioniştii contabili trebuie să se asigure că persoanele angajate, sub orice


formă, subalterni sau colaboratori, respectă aceleaşi reguli de confidenţialitate.

Confidenţialitatea mai implică de asemenea faptul că, informaţiile primite nu sunt


folosite de profesionistul contabil în beneficiul personal sau al unui terţ.

Acest principiu nu se aplică divulgării informaţiilor care permit profesionistului


contabil să îndeplinească obligaţiile sale, stabilite prin normele profesionale.

În interesul public şi al profesiunii, normele profesionale trebuie să definească


conceptul de confidenţialitate şi să furnizeze o orientare asupra naturii şi întinderii
obligaţiilor legate de confidenţialitate şi asupra circumstanţelor în care divulgarea de
informaţii primite în cursul exercitării unei misini, trebuie autorizată sau cerută.

Obligaţiile de confidenţialitate sau secret profesional sunt înscrise în legislaţia


fiecărei ţări.

Pentru a stabili dacă informaţiile confidenţiale pot fi divulgate, trebuie avute în


vedere mai multe aspecte, şi anume:
a. când divulgarea este autorizată de client: dacă interesele tuturor părţilor (cu
deosebire terţi) pot fi lezate;

b. când divulgarea este cerută de lege sau când există obligaţii profesionale de
divulgare:

- profesionistul trebuie să facă apel la judecata sa pentru a determina tipul de


informaţii care pot fi divulgate; trebuie să se evite situaţiile care implică fapte
sau opinii nejustificate sau nejustificabile;

- profesionistul trebuie să se asigure că persoanele care primesc informaţiile


sunt destinatarii corecţi ai unor astfel de informaţii, adică cu abilităţi să
primească astfel de informaţii;

- profesionistul trebuie să stabilească dacă divulgarea şi consecinţele acesteia


implică responsabilitatea sa.

În toate aceste cazuri se recomandă consultarea organismului profesional şi/sau a


unui avocat.