Sunteți pe pagina 1din 46

Aprob

DIRECTOR GENERAL,

Victor SANDU

REGULAMENT DE
ORGANIZARE I FUNCIONARE
AL ADMINISTRAIEI
NAIONALE APELE ROMNE"

Aprobat n edina Consiliului de ccnducc-rc din 18.02.2016


ROFAdministraia Naional "Apele Romne" Aprobat n edina
Consiliului de conducere din 8.02.2016

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE AL


ADMINISTRAIEI NAIONALE "APELE ROMNE"

Cuprins

CAPITOLUL I - Dispoziii generale ............................................................................................................. 2


CAPITOLUL II - Obiectul de activitate ........................................................................................................ 2
CAPITOLUL III - Structura organizatorica .................................................................................................. 3
CAPITOLUL IV - Atribuii .......................................................................................................................... 3
1. Director general .....................................................................................................................................3
2. Compartimentul CONSILIERI ..............................................................................................................5
3. Biroul CORP DE CONTROL ...............................................................................................................5
4. Biroul GESTIONAREA ICN/ICE SI INFORMAIILOR CLASIFICATE .........................................6
5. Compartimentul AUDIT PUBLIC INTERN .........................................................................................9
6. Serviciul INSPECIA APELOR ...........................................................................................................9
7. Serviciul JURIDIC - CONTENCIOS ................................................................................................. 11
8. Compartimentul COMUNICARE SI RELAII CU PRESA ............................................................. 12
9. Biroul SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT SI AUDIT ........................................................ 13
10. Compartimentul SNTATE SI SECURITATE IN MUNCA ......................................................... 15
11. UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTELOR .................................................................... i
12. UNITATEA DE ACHIZIII CENTRALIZAT ............................................................................... 18
13. DEPARTAMENTUL ECONOMICO - FINANCIAR (DEF) ............................................................ 19
14. DEPARTAMENTUL SITUAII DE URGENTA (DSU) ................................................................. 24
15. DEPARTAMENTUL MANAGEMENT RESURSE UMANE (DMRU) .......................................... 26
16. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT care coordoneaz activitatea Departamentului Managementul
Lucrrilor Hidrotehnice, Departamentul Managementul Resurselor de apa, Serviciul Comunicaii si
Tehnologia Informaiei si Serviciul Cooperare Internaionala; .................................................................. 31
17. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT care coordoneaz activitatea Departamentului Planuri
de Management si Scheme Bazinale si Departamentului de Dezvoltare, Investiii; .................................. 47
18. INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODRIRE A APELOR .......................... 55
19. Expoatarea Complexa STANCA COSTESTI .................................................................................... 56
20. REVISTA HIDROTEHNICA" ......................................................................................................... 56
21. ADMINISTRAIILE BAZINALE DE APA ..................................................................................... 56
CAPITOLUL V - Dispoziii finale .............................................................................................................. 57

// V-,

CAPITOLUL I - Dispoziii generale


Art. 1. Administraia Naionala "Apele Romane" este instituie publica de interes naional, cu personalitate
juridica si funcioneaz pe baza de gestiune economica si autonomie financiara, in coordonarea autoritii
publice centrale din domeniul apelor.
Administraia Naionala "Apele Romane" a fost infiintata prin Ordonana de urgenta a Guvernului nr.
107/2002, aprobata cu modificri prin Legea nr.404/2003 cu modificrile si completrile ulterioare.
Art. 2. Sediul Administraiei Naionale "Apele Romane" conform Hotrrii de Guvern Nr. 1176 din 29
septembrie 2005 privind aprobarea Statutului de organizare i funcionare a Administraiei Naionale "Apele
Romne" este in Strada Edgar Quinet nr. 6, Sector 1, Cod 010018, Bucureti -Romnia. Sediul temporar al
Administraiei Naionale "Apele Romane" este in Strada Ion Campineanu nr. 11, Cod 010031 sector 1,
Bucureti - Romnia.
Art. 3. Prezentul Regulament de Organizare si Funcionare al Administraiei Naionale "Apele Romane" a fost
redactat n conformitate cu organigrama aprobata n edina Consiliul de Conducere din data de 18.02.2016.
ROFAdministraia Naional "Apele Romne" Aprobat n edina
Consiliului de conducere din 8.02.2016

CAPITOLUL II - Obiectul de activitate


Art 4. Administraia Naionala "Apele Romane" are urmtoarele atribuii principale:
1. gospodrirea unitara, durabila a resurselor de apa de suprafaa si subterana si protecia acestora mpotriva
epuizrii si degradrii, precum si repartiia raionala si echilibrata a acestor resurse;
2. administrarea, exploatarea si ntreinerea infrastructurii Sistemului National de Gospodrire a Apelor,
aflata in administrarea sa;
3. administrarea, exploatarea si ntreinerea albiilor minore ale apelor, a cuvetelor lacurilor si blilor, in starea
lor naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si a celor protejate, aflate in
patrimoniu;
4. administrarea, exploatarea si intretinerea infrastructurii Sistemului National de Veghe Hidrologica si
Hidrogeologica;
5. administrarea, exploatarea si intretinerea Sistemului National de Supraveghere a Calitii Resurselor de
Apa;
6. realizarea sistemului informatic si de telecomunicaii in unitile Sistemului de Gospodrire a Apelor,
elaborarea de produse software in domeniul gospodririi apelor, hidrologiei si hidrogeologiei;
7. asigurarea funciilor de operator unic pentru resursele de apa de suprafaa naturale sau amenajate, indiferent
de deintorul cu orice titlu al amenajrii, si pentru resursele de apa subterane, indiferent de natura lor si a
instalaiilor aferente, cu potenialele lor naturale, cu excepia resurselor acvatice vii, in condiiile legii, cu
excepia celor prevzute expres in reglementrile specifice in vigoare;
8. alocarea dreptului de utilizare a resurselor de apa de suprafaa si subterane in toate formele sale de utilizare,
cu potenialele lor naturale, cu excepia resurselor acvatice vii, pe baza de abonamente, conform
prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificrile si completrile ulterioare;
9. aprarea impotriva inundaiilor prin lucrrile de gospodrire a apelor aflate in administrarea sa si
gestionarea stocului de materiale si mijloace specifice de aparare impotriva inundaiilor;
10. intretinerea si exploatarea lucrrilor de gospodrire a apelor din domeniul public al statului, cu rol de
aparare impotriva inundaiilor, aflate in administrare;
11. avizarea si autorizarea din punct de vedere al gospodririi apelor a lucrrilor si activitilor ce se executa
pe apa sau au legtura cu apele;
12. instruirea si perfecionarea personalului din domeniul gospodririi apelor in centrele proprii de formare
profesionala si/sau in colaborare cu alte instituii specializate;
13. realizarea de anuare, sinteze, studii, proiecte, instruciuni, monografii si tiprituri in dotrieniul^ apelor;
..;/v
14. elaborarea schemelor directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice;
15. ndeplinirea angajamentelor luate de statul roman prin acordurile si conveniile interhtibtlb-\! din
domeniul apelor;
16. implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor.
2
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat n edina
Consiliului de conducere din 8.02.2016

CAPITOLUL III - Structura organizatorica


Art. 5. Administraia Naionala "Apele Romane" cuprinde in structura sa organizatorica:
a) Administraii Bazinale de Apa, instituii publice, organizate la nivelul districtelor de bazin hidrografic,
Institutul National de Hidrologie si Gospodrire a Apelor si Exploatarea Complexa Stanca-Costesti uniti
cu personalitate juridica, cu statut asimilat filialelor;
b) Centrul de Formare si Pregtire Profesionala si Revista Hidrotehnica, uniti fara personalitate juridica.
Art. 6. Conducerea Administraiei Naionale "Apele Romane" este asigurata de un Consiliu de Conducere si
de un director general, care este si preedintele Consiliului de Conducere.
In aria funcionala a directorului general se regsesc urmtoarele entiti:
Compartimentul Consilieri
Biroul Gestionarea ICN/ICE si Informaiilor Clasificate
Compartimentul Audit Public Intern
Serviciul Inspecia Apelor
Serviciul Juridic - Contencios
Biroul Corp de Control
Compartiment Comunicare si Relaii cu Presa
Biroul Sistem Integrat de Management si Audit
Compartiment Sntate si Securitatea in Munca
Unitatea de Management a Proiectului
Unitatea de achiziii centralizat
Departamentul Econmico-Financiar
Departamentul Situaii de Urgenta
Departamentul Management Resurse Umane
Director general adjunct, care coordoneaz activitatea:
- Serviciul Comunicaii si Tehnologia Informaiei,
- Departamentului Managementul Lucrrilor Hidrotehnice,
- Serviciului Cooperare Internaionala,
- Departamentului Managementul Resurselor de Apa,
Director general adjunct, care coordoneaz activitatea:
- Departamentului Planuri de Management si Scheme Bazinale
- Departamentului de Dezvoltare, Investiii Institutul National
de Hidrologie si Gospodrire a Apelor Exploatarea Complexa
Stanca-Costesti
Revista Hidrotehnica"
Administraiile Bazinale de Apa

CAPITOLUL IV - Atribuii
Art. 7.
1. Director general
Atribuiile directorului general al Administraiei Naionale "Apele Romane":
1.1. Directorul general asigura conducerea Administraiei Naionale "Apele Romane " si este numit prin
Ordin al ministrului autoritii publice centrale din domeniul apelor.
1.2. Directoral general al Administraiei Naionale "Apele Romane" isi desfoar activitatea pe baza
actelor normative in vigoare si a Hotrrilor Consiliului de Conducere.
1.3. Directorul general al Administraiei Naticnale "Apele Romane" conduce activitatea curenta a acesteia,
reprezint administraia in relaiile cu autoritile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu
persoane fizice in limitele de competenta stabilite prin Hotrri ale Consiliului de Conducere sau acte
normative.
1.4. D'recton'l general al Administraiei Nationale "Apele Romane" are urmtoarele atribuii rspunderi si
competente: />'
1.4.1. conduce si coordoneaz ntreaga activitate a Administraiei Naionale "Apele Romane";
1.4.2. rspunde de administrarea legala si eficienta a ntregului patrimoniu;

4
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat n edina
Consiliului de conducere din 18.02.2016

1.4.3. numete, suspenda sau elibereaz din funcie directorii din aparatul propriu al Administraiei
Naionale "Apele Romane" si directorii Administraiilor Bazinale de Apa, Exploatarea Complexa
Stanca Costesti, I.N.H.G.A1.;
1.4.4. aproba competentele personalului de conducere din sediul central si unitile din subordine precum si
competentele din domeniul tehnic, econmico-financiar si juridic;
1.4.5. aproba ROF2, RI3 si Codul de eticasi conduita unitar la nivel de ABA si SGA4;
1.4.6. rspunde de implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial, conform Ordinului Ministerului
de Finante Publice 946/2005, cu modificrile si completarire in vigoare ;
1.4.7. aproba planul anual de achiziii al Administraiei Naionale "Apele Romane";
1.4.8. dispune, ori de cate ori este necesar, analiza modului de desfurare a activitilor din Administraia
Naionala "Apele Romane";
1.4.9. aproba masurile de mbuntire a activitii propuse de conducerea executiva a Administraiilor
Bazinale de Apa;
1.4.10. emite deciziile de nominalizare a comisiilor pentru desfurarea activitii Administraiei Naionale
"Apele Romane";
1.4.11. semneaz contractele de parteneriat public privat si orice alte tipuri de contracte ncheiate de
Administraia Naionala "Apele Romane";
1.4.12. emite deciziile pentru transferul mijloacelor fixe intre sediul central si subuniti;
1.4.13. aproba programul de deplasri in strintate si propunerile nominale;
1.4.14. aproba competentele directorilor executivi;
1.4.15. aproba concediile de odihna pentru membrii Comitetului director, precum si pentru personalul din
compartimentele direct subordonate;
1.4.16. aproba listele de investiii surse proprii si listele de utilaj dotare;
1.4.17. aproba raporturile lunare ale comisiei UCC 5 si masurile necesare realizrii acestora, propuse de
Comisia UCC, Administraiile Bazinale de Apa si Departamentul Managementul Resurselor de Apa
sau Departamentul Managementul Lucrrilor Hidrotehnice;
1.4.18. aproba repartizarea fondului de salarii pe Administraiile Bazinale de Apa;
1.4.19. semneaz si/sau aproba avize, autorizaii, referate tehnice in baza prevederilor legislaiei in vigoare in
domeniul gospodririi apelor;
1.4.20. supune spre aprobare Consiliului de Conducere bugetul de venituri si cheltuieli;
1.4.21. coordoneaz activitatea auditului public intern;
1.4.22. verifica modul de ntrebuinare a fondurilor bneti, a materiilor prime, materialelor, stocurilor si a
tuturor valorilor bneti;
1.4.23. ia masurile necesare pentru recuperarea creanelor prin obinerea de titluri executorii si sprijin
organele abilitate in executarea acestora;
1.4.24. exercita controlul direct asupra tuturor actelor si formularelor prin care se centralizeaz veniturile si
cheltuielile instituiei;
1.4.25. aproba regulamentul intern si masurile de protecia si securitatea muncii, in contormitate cu
legislaia in vigoare;
1.4.26. propune spre aprobare Consiliului de Conducere, organigrama si Regulamentul de organizare si
funcionare ai Administraiei Naionale 'Apele Romane";
1.4.27. aproba masuri, potrivit legii, pentru imputarea si recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajailor;
1.4.28. coordoneaz activitatea de personal, asigura respectarea disciplinei muncii, ndeplinirea atribuiilor
de serviciu si a prevederilor iegaie, de catre personalul sau;
1.4.29. aproba programul de formare si perfecionare profesionala a salariailor urmrind pregtirea specifica
si reorientarea unor categorii de salariai in contextul schimbrilor intervenite in obiectul de activitate
al Administraiei Naionale "Apele Romane", potrivit cerinelor de modernizare a acestuia;

4 Administraie Bazinala de Apa

1.4.3. emite decizia prin care numete un responsabil cu sntatea si securitatea muncii in instituie;
1.4.4. adopta orice alte hotrri si dispune masuri privind activitatea Administraiei Naionale "Apele
Romane" in condiiile legii si conform Hotrrilor Consiliului de Conducere;
1.4.5. deleag in scris din competentele si atribuiile sale subordonailor din administraie;

1 Institutul National de Hidrologie si Gospodrirea Apelor


2 Regulament de organizare si funcionare
1 Regulament Intern
4 Sistem de Gospodrirea Apelor
5 Urmrirea comportrii construciilor

5
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

1.4.6. in lipsa directorului din unitate, atribuiile acestuia sunt preluate de ctre unul dintre directorii
generali adjunci prin delegare de competente in baza unei decizii.
Art. 8. Atribuiile departamentelor, serviciilor, birourilor si compartimentelor, din subordinea directorului
general sunt urmtoarele:

2. Compartimentul CONSILIERI
2.1. in urma documentarii, informeaz directorul general in legtura cu problemele existente la subuniti si
propun soluii;
2.2. propun soluii tehnice si economice pentru rezolvarea unor probleme de interes general sau la nivelul
unor subuniti ale administraiei;
2.3. intocmesc materiale documentare sau de analiza privind administrarea, gestionarea si valorificarea
resurselor de apa, precum si privind dezvoltarea, exploatarea si intretinerea lucrrilor de gospodrire a
apelor, de stocare, captare si transport a apei, de protecie a albiilor si malurilor cursurilor de apa;
2.4. participa direct sau sprijin realizarea si aplicarea unor proiecte finanate de organisme internaionale
pentru exploatarea, gospodrirea, protecia apelor si aprarea impotriva inundaiilor;
2.5. se documenteaz si informeaz conducerea administraiei in legtura cu abordarea de probleme privind
gospodrirea apelor de ctre forurile legislative si executive ale tarii, precum si de ctre diverse alte
organe si organisme centrale si zonale, urmrete promovarea si finalizarea lor;
2.6. iniiaz, organizeaz si propune spre aprobare desfurarea de aciuni de cooperare tehnico -economica
si tiinifica cu ageni economici si firme din tara si strintate;
2.7. prezint directorului general rapoarte de informare - documentare;
2.8. propun practicile de dezvoltare in domeniile de activitate ale administraiei.

3. Biroul CORP DE CONTROL


3.1. urmrete i sprijin realizarea obiectivelor prevzute n strategia de gospodrirea apelor;
3.2. efectueaz activiti de verificare i control, din dispoziia Directorului General, n vederea stabilirii
rspunderilor i propune msuri pentru intrarea n legalitate;
3.3. propune i realizeaz activiti de verificare i control n toate compartimentele/ birourile/ serviciile i
departamentele Administraiei Naionale "Apele Romne" i unitilor subordonate acesteia, conform
dispoziiei Directorului General;
3.4. analizeaz i soluioneaz petiiile ce fac obiectul activitii Compartimentului Coipul de control i
transmite soluia adoptat persoanelor interesate;
3.5. controleaz modul n care conducerea unitilor din subordinea Administraiei Naionale "Apele
Romne" se preocup de creterea eficienei i eficacitii activitilor n domeniul gospodririi apelor;
3.6. particip mpreun cu specialiti din cadrul autoritii publice centrale n domeniul gospodririi apelor
i sau alte ministere sau instituii abilitate, la verificarea unor abuzuri sau ilegaliti semnalate;
3.7. analizeaz i soluioneaz sesizrile venite de la operatorii economici dup verificarea efectuat
mpreun cu reprezentani ai unitilor aflate n subordinea Administraiei Naionale "Apele Romne";
3.8. poate solicita documente i informaii care i sunt necesare n vederea soluionrii petiiilor repartizate,
precum a desfurrii activitii dc verificare i control;
3.9. aduce la cunotin Directorului General aspecte constatate n urma aciunilor de control;
3.10. propune Directorului General al Administraiei Naionale "Apele Romne" msuri pentru., nlturarea
deficienelor constatate. n cazul n care aspectele constatate sunt susceptibile de a atrage rspunderea
disciplinar, administrativ, civil sau penal, propune Directorului General al Administraiei
Naionale "Apele Romne" luarea msurilor ce se impun;
3.11. ntocmete acte i lucrri, urmare a activitilor de verificare i control efectuate i formuleaz propuneri
pentru reglementarea eventualelor deficiene constatate;
3.12. transmite Directorului General, precum i persoanelor interesate actele i lucrrile ntocmite;
3.13. verific strile de lucru negaive/necorespunzatoare, legalitatea, realitatea i conformitatea
operaiunilor, n urma constatrilor i sesizrii Compartimentului de audit public intern;
3.14. analizeaz performanele operaiunii, activitii sau aciunii verificate;
3.15. verific i urmrete modul de aplicare a msurilor aprobate de Directorul General al Administraiei
Naionale "Apele Romne" ca urmare a inspeciilor sau controalelor efectuate;
3.16. identific aspectele deficitare n activitatea structurilor de conducere i de control intern, precum si
riscurile sau consecinele posibile i formuleaz propuneri de msuri pentru corectarea sistemelor
deficitare i eliminarea riscurilor;
3.17. examineaz legalitatea, regularitatea i conformitatea operaiunilor, identificarea erorilor, a pagubelor,
a risipei, a gestiunii defectuoase i a fraudelor i, pe aceasta baz, propune msuri i soluii pentru
recuperarea pagubelor, sancionarea persoanelor rspunztoare i intrarea n legalitate;
3.18. la dispoziia Directorului General verific utilizarea creditelor bugetare alocate unitilor din subordinea
Administraiei Naionale "Apele Romne" ct si a structurilor sediului central;
3.19. controleaz modul de realizare a investiiilor finanate integral sau parial de la bugetul statului, precum
i respectarea procedurilor legale privitoare la achiziia de bunuri i servicii publice la unitile din
subordinea Administraiei Naionale "Apele Romne" ct si la structurilor sediului central;
3.20. verific modul de administrare a patrimoniului la unitile din subordinea Administraiei Naionale
"Apele Romne" ct si la structurilor sediului central;
3.21. verific i urmrete modul de aplicare a msurilor aprobate de Directorul General al Administraiei
Naionale "Apele Romne" ca urmare a inspeciilor sau controalelor efectuate;

6
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

3.22. verific activitile de inspecie i control ale specialitilor din unitile din subordinea Administraiei
Naionale "Apele Romne";
3.23. desfoar activiti specific pentru prevenirea i combaterea infraciunilor de corupie i asociate
corupiei n cadrul unitilor din subordinea Administraiei Naionale "Apele Romne" ct i structurilor
sediului central;
3.24. respect normele de confidenialitate a datelor;
3.25. efectueaz, la dispoziia Directorului General al Administraiei Naionale "Apele Romne", aciuni de
control i verificare a modului de ncheiere i derulare a contractelor A.N.A.R. i unitilor din
subordinea sa cu ageni economici, mpreun cu structurile A.N.A.R. cu competene teritoriale i/sau
alte instituii cu atribuii de control;
3.26. n soluionarea petiiilor, Biroul Corp de Control poate redireciona sesizrile, ctre celelalte
compartimente ale Administraiei Naionale "Apele Romne" cu atribuii specifice (1TA, IBA, DMRU,
Audit Public Intern, Audit Central ANAR, etc) i la alte instituii competente funcie de natura sesizaii.
In cazul redirectionrii petiiilor ctre structurile ANAR, acestea din urm au obligaia de a informa n
scris n termenul prevzut de Biroul Corp de Control asupra constatrilor msurilor luate;
3.27. ndeplinete alte sarcini, conform obiectului specific de activitate, n limitele dc competen i ale
prevederilor legale.

4. Biroui GESTIONAREA ICN/TCE SI INFORMAIILOR CLASIFICATE


organizat pe doua componente si anume:
4.1. Compartimentul ICN/ICE INFRASTRUCTURI CRITICE NAIONALE
/INFRASTRUCTURI CRITICE EUROPENE ^ ;
In exercitarea atribuiilor ce ii revin, potrivit legii, compartimentul ICN/ICE in^^lmeSte^
urmtoarele atribuii: j* /, ...
iV;

4.1 1.de reglementare, prin care asigura elaborarea proiectelor de acte non|aatiye,fsi a
standardelor/procedurilor operaionale in domeniul proteciei ICN/ICE; V :. " "
4.1.2. de planificare, prin care asigura elaborarea documentelor de planificare strategica si a
planurilor de implementare a acestora; 4.1.3.de coordonare, prin care se asigura caracterul unitar si
integrat al aciunilor si masurilor
necesare mbuntirii nivelului de protecie a ICN/ICE aflate in responsabilitate; 4.1.4. de
management al informaiilor, prin care se asigura diseminarea datelor privind evoluiile
nregistrate in plan internaional si intern, precum si cele referitoare la tipurile de riscuri si
ameninri ce pot afecta ICN/ICE; 4.1.5.de reprezentare, prin care asigura punctul naional de
contact in relaia cu CE, statele
membre NATO, alte organisme internaionale , in Grupul de lucru interinstitutional pentru
protecia infrastructurilor critice, denumit in continuare G.L.I.P.I.C.;
4.1.6. de comunicare, prin care se asigura notificarea/instiintarea in cadrul mecanismului de comunicare si
avertizare timpurie;
4.1.7. de control, prin care se asigura testarea/verificarea viabilitii planurilor de securitate ale
proprietarilor/operatorilor/administratorilor de ICN/ICE, denumite in continuare PSO;
4.1.8. de cooperare, prin care planifica, organizeaz si desfoar aciuni in comun, in conformitate cu
angajamentele asumate de M.A.I., pe plan intern si internaional, in domeniul proteciei infrastructuriilor
critice.
4.2. Compartimentul GESTIUNEA INFORMAIILOR CLASIFICATE
Compartimentul Gestiunea Informaiilor Clasificate are responsabiliti pe linia aplicrii prevederilor
Legii 182/2002 privind protecia informaiilor clasificate, HG6 781/2002 privind informaiile clasificate secret
de serviciu, HG nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protecia corespondentei
clasificate pe teritoriul Romniei, H.G.585/2002 pentru aprobarea standardelor naionale de protecie a
informaiilor clasificate in Romnia, Legea 481/2004 privind protecia civila, Legea nr.477/2003 privind
pregtirea economiei naionale si a teritoriului pentru aparare, cat si Ordonana de Urgenta a Guvernului nr
98/03.11.2010 privind privind identificarea, desemnarea si protecia infrastructurilor critice naionale (ICN)
aprobata prin Legea nr. 18 din 11.03.2011; H.G.nr.718/13.07.2011 privind strategia naionala de protecie a
infrastructurilor critice; Decizia Guvernului Romniei - Primului Ministru nr. 166/2013 privind aprobarea
normelor metodologice pentru realizarea / echivalarea/ revizuirea planurilor de securitate ale proprietarilor/
operatorilor/ administratorilor de infrastructur critic naional/ european, a structurii cadru a planului de
securitate al proprietarului/ operatorului/ administratorului deintor de infrastructur critic naional/
european i a atribuiilor ofierului de legtur pentru securitate din cadrul compartimentului specializat
desemnat la nivelul autoritilor publice responsabile i la nivelul proprietarului/ operatorului/
administratorului de infrastructur critic naional/ european
ndeplinete urmtoarele atribuii:
4.2.1. Pe linia informaiilor clasificate:
4.2.1.1. intocmeste normele interne pe linia proteciei informaiilor clasificate;
4.2.1.2. intocmeste si supune aprobrii SRI , "Programul de prevenire a scurgerii de informaii clasificate" si
a "Planului de paza si aparare" pe Administraia Naionala "Apele Romane";

6 Hotrre de Guvern

8 Serviciul Roman de Informaii


ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

4.2.1.3. coordoneaz activitatea de protecie a informaiilor clasificate in oale componentele acesteia si la


toate administraii Bazinale de Apa si Sistemelor de Gospodrire a Apelor subordonate
Administraiei Naionale "Apele Romane";
4.2.1.4. consiliaz conducerea Administraiei Naionale "Apele Romane" in legtura cu informaiile
clasificate;
4.2.1.5. informeaz conducerea Administraiei Naionale "Apele Romane" despre vulnerabilitile si riscurile
existente in sistemul de protecie a informaiilor clasificate si propune masuri de prevenire si
nlturare;
4.2.1.6. organizeaz activiti de pregtire specifica a persoanelor care au acces la informaii clasificate;
4.2.1.7. intocmeste si actualizeaz listele cu informaii clasificate elaborate sau dejinu^fle-/ Administraia
Naionala "Apele Romane" pe clase si niveluri de secretizare; f *

4.2.1.8. intocmeste si actualizeaz listele cu funcii si persoane care au acces la informaii clasificate, pe care
le comunica ORNISS7 si SRI;
4.2.1.9. prezint conductorului unitii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor unde
se pstreaz sau se lucreaz cu documente clasificate;
4.2.1.10.pune in aplicare masurile stabilite de ORNISS prin "Strategia de acreditare de securitate a sistemului
informatic al Administraiei Naionale Apele Romane""
4.2.1.11.elaboreaz documentaii de securitate necesare acreditrii sistemului informatic care urmeaz sa
vehiculeze informaii clasificate "secrete de stat";
4.2.1.12. efectueaz cu aprobarea conducerii unitii controale legate de protecia informaiilor clasificate;
4.2.1.13.indruma si asigura aplicarea la nivelul Administraiilor Bazinale de Apa si Sistemelor de
Gospodrirea Apelor, a Legii nr. 182/2002, privind informaiile clasificate, HG nr. 585/2002, privind
informaiile clasificate, HG nr. 781/2002 privind informaiile clasificate secret de serviciu si HG nr.
1349/2002 privind colectarea, transportul, distribuirea si protecia corespondentei clasificate pe
teritoriul Romniei.
4.2.2. Pe linia de protecie civila
4.2.2.1. intocmeste si supune aprobrii deciziile privind organizarea de protecie civila, evacuarea si aprarea
la nivelul Administraiei Naionale "Apele Romane"
4.2.2.2. centralizeaz si intocmeste organigrama de protecie civila a Administraiei Naionale " Apele
Romane"
4.2.2.3. intocmeste "Planul de evacuare" a personalului si bunurilor materiale aparinnd Administraiei
Naionale "Apele Romane" in variantele si cerinele HG nr. 1222/2005 si Ordinului M.A.I 8 .
nr.1352/2006;
4.2.2.4. sprijin si indruma intocmirea Schemelor de organizare, Planurilor de protecie civila si de evacuare
a personalului din componenta Administraiei Naionale "Apele Romane" si le supune spre aprobare
Directorului General, ca sef de protecie civila;
4.2.2.5. executa recunoateri in teren si stabilete impreuna cu Preedintele Comisiei de Evacuare a
Administraiei Naionale "Apele Romane" localitile si dispunerea unei parti din personal si a
membrilor de familie;
4.2.2.6. participa la aplicaiile si exerciiile de protecie conduse de IGSU 9 stabilite pentru fiecare an de
pregtire;
4.2.2.7. in cooperare cu autoritatea publica centrala din domeniul apelor participa la exerciii de ntiinare,
alarmare si evacuare a populaiei si bunurilor materiale din zonele inundabile ale barajelor,
construciilor hidrotehnice sau localiti din bazinele hidrografice;
4.2.2.8. participa la consultrile de pregtire a personalului cu protecia civila de la ministere si organe
centrale.
4.2.3. Pe linia de aprare (evidenta militar si mobilizarea la locul de munca)
4.2.3.1. intocmeste si actualizeaz evidenta personalului cu obligaii militare, mobilizai la locui de munca si
disponibili;
4.2.3.2. tine evidenta nominala pe fise, grade, centre militare si obligaii potrivit datelor furnizate de
Departamentul management resurse umane;
4.2.3.3. intocmeste planixl de mobilizare al Administraiei Naionale "Apele Romane",, potrivit ordinelor si
metodologiei elaborate de Oficiul Central de Stat pentru probleme speciale din Ministerul
Administraiei si Internelor;
4.2.3.4. ntocmete si actualizeaz tabele nominale cu rezervitii mobilizai la locul de munca pe centre
militare de sector si comunica periodic modificrile survenite in micarea de personal;

7 Oficiul Registrului Naional al Informaiilor Secrete Je Siat


8 Ministerul Administraiei si Internelor
12
9 Inspectoratul General
Mobilizare la locul pentru Situaii de Urgenta
de munca

8
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

4.2.3.5. intocmeste cereri de MLM cu tabele cu incadrarea personalului pe funcii de rzboi potrivit anexelor
prevzute de HG 1420/2006;

4.2.3.6. sprijin si indruma organele subordonate, in activitatea de intocmire a documentelor planurilor de


mobilizare pentru primul an de rzboi, potrivit datelor comunicate de Oficiul Central de Stat;
4.2.3.7. participa impreuna cu Comisia Oficiului Central de Stat pentru probleme speciale la controale de
sprijin si indrumare pe judee, respectiv la Administraii Bazinale de Apa si Sisteme de Gospodrire
a Apelor;
4.2.3.8. stabilete impreuna cu Direcia de mobilizare a economiei si probleme de aprare de la municipiul
Bucureti si judee, sarcinile si nevoile de rechizitii la nivelul Administraiei Naionale "Apele
Romane" si organe subordonate;
4.2.3.9. stabilete obiectivele de importanta pentru sistemul naional de aprare care vor fi luate cu paza la
mobilizare sau rzboi cu efective de jandarmi, potrivit datelor stabilite prin Hotrre de Guvern nr.
372/06.04.2011;
4.2.3.10.stabilete obiectivelor de infrastructura teritoriale importante pentru sistemul naional de aprare din
domeniul apelor romane, potrivit prevederilor Catalogului Cadru, aprobat de Consiliul Suprem de
Aprare a Tarii.

5. Compartimentul AUDIT PUBLIC INTERN


Compartimentul de Audit Public Intern funcioneaz in baza Legii 672/19.12.2002 si a Ordinului
38/15.01.2003 si are urmtoarele atribuii:
5.1. elaboreaz norme metodologice specifice Administraiei Naionale "Apele Romane" in care isi
desfoar activitatea, cu avizul UCAAPI sau cu avizul organului ierarhic superior;
5.2. elaboreaz proiectul planului anual de audit public intern;
5.3. efectueaz activiti de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management si control ale
Administraiei Naionale "Apele Romane" sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
5.4. informeaz UCAAPI despre recomandrile neinsusite de ctre conductorul structurii auditate, precum
si despre consecinele acestora;
5.5. raporteaz periodic asupra constatrilor, concluziilor si recomandrilor rezultate din activitile de audit;
5.6. elaboreaz raportul anual al activitii de audit public intern;
5.7. in cazul identificrii unor iregulariti sau posibile prejudicii, raporteaz imediat conductorului
Administraiei Naionale "Apele Romane" si structurii de control intern abilitate.

6. Serviciul INSPECIA APELOR


Atribuii generale:
6.1 rspunde de coordonarea activitii de inspecie in domeniul gospodririi (protecie, conservare,
dezvoltare durabila) resurselor de apa ale Romniei;
6.2 verifica, controleaz, in toate bazinele hidrografice, respectarea pievederilor actelor de reglementare
(avize/autorizatii) in domeniu, respectarea prevederilor Legii Apelor cu modificrile si completrile
ulterioare, stabilete masuri si termene dc remediere in vederea respectrii prevederilor legale, aplica
sanciuni contravenionale si plngeri penale acolo unde este cazul;
6.3 rspunde de aplicarea unitara in toate bazinele hidrografice a Normelor Tehnice privind organizarea si
desfurarea activitii de inspecii si control din domeniul apelor pe intreg teritoriul Romniei, conform
Deciziei 180/14.05.2014 privind aprobarea listei nominale personalului mputernicit pentru
desfurarea activitii de inspecie ;
6.4 coordoneaz si controleaz activitatea de inspecie din cadrul Administraiilor Bazinale de Ap(IBA) si
Sistemelor de Gospodrire a Apelor (ITA)din subordine;
6.5 coordoneaz, indruma si controleaz activitatea ia folosinele de apa din punct de vedere.al
gospodririi apelor si aplica masurile necesare pentru respecarca legislaiei in vigoare1 in-domeniul
gospodririi apelor; p
6.6 participa la aciuni de control impreuna cu alte instituii abilitate la utilizatorii defkpa.pentru ;
respectarea legislaiei in domeniul apelor, funcionarii si ncadrrii in prevederile lavizelor si1
autorizaiilor de gospodrire a apelor; '% >,
6.7 verifica, analizeaz si soluioneaz in spiritul legii sesizri ale persoanelor fizice si juridice specifice
domeniului sau de activitate;
6.8 coordoneaz, centralizeaz si elaboreaz rapoarte tehnice in legtura cu activitatea de inspecie in
domeniul gospodririi apelor la nivelul intregii tari;
6.9 verifica, analizeaz si avizeaz programele anuale de activitate ale IBA/ITA din cadrul Administraiilor
Bazinale de Ap si Sistemelor de Gospodrire a Apelor;
6.10 analizeaz si face propuneri pentru necesitile de dotare cu aparatura specifica, materiale de consum si
mijloace auto pentru deplasarea personalului de inspecie in vederea indeplinirii programelor de
activitate;

9
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

6.11 aplica strategia si participa impreuna cu personalul de specialitate din cadrul Departamentului de
Management a Resurselor de Apa si Departamentului Situaii de Urgenta, la aciunile preventive si
operative pentru prevenirea, combaterea polurilor accidentale, a folosinelor de apa aplicnd
prevederile legale privind constatarea si sancionarea contravenionala sau penala, dupa caz.
6.12 verifica si controleaz existenta si respectarea planurilor de prevenire si de inlaturare a polurilor
accidentale si a efectelor acestora;
6.13 rspunde de respectarea criteriilor si procedurilor de inspecie in domeniul gospodririi apelor, privind
implementarea directivelor Uniunii Europene in acest domeniu, precum si celor care au fost deja
transpuse in legislaia romana;
6.14 participa la realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conveniilor si acordurilor internaionale ale
Romniei in probleme de inspecie in domeniul gospodririi apelor, pentru implementarea unor proiecte
internaionale la care Administraia Naionala "Apele Romane" este parte;
6.15 participa la ntocmirea rapoartelor ctre autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau ctre
Uniunea European, dupa caz, in legtura cu stadiul implementrii prevederilor Directivelor Europene
in domeniul apei;
6.16 analizeaz si propune aciuni tematice de control la toti utilizatorii de apa de pe intreg teritoriul
Romniei;
6.17 propune efectuarea de cursuri de specializare a personalului de inspecie precum si testarea periodica a
acestuia, participnd la examinarea personalului angajat in cadrul IBA/ITA.
6.18 IA inspecteaz i controleaz:
a) pe ntreg teritoriul rii respectarea de ctre persoanele juridice sau fizice a legislaiei n vigoare din
domeniul gospodririi calitative i cantitative a apelor, precum i a exploatrii n siguran a barajelor
i a altor construcii hidrotehnice.
b) modul n care lucrrile construite sau n curs de execuie pe ape, sau avnd legtur cu apele, sunt
realizate, exploatate i ntreinute, n conformitate cu prevederile avizelor/autorizaiilor de gospodrire
a apelor i a celorlalte reglementri din domeniul apelor.
c) la utilizatorii de ap, modul de organizare a msurrii debitelor de ap captate i evacuate, prevederile
actelor de reglementare din domeniul gospodririi apelor.
d) aplicarea prevederilor legale privind regimul cantitativ i calitativ al volumelor de ap captate i
evacuate de ctre folosinele de ap.
e) respectarea de ctre utilizatorii de ap a restriciilor temporare de utilizare a apelor, stabilit de organele
de gospodrire a apelor, potrivit legii.
f) modul de ntreinere i exploatare a lucrrilor de amenajare a cursurilor de ap.
g) respectarea dispoziiilor legale in activitatea de exploatare a agregatelor minerale utile de rau din albiile
minore i majore ale cursurilor de ap.
h) ia persoanele fizice sau juridice folosirea, transportul, manipularea sau depozitarea de
materiale sau substane de orice fel, antrenabile n apele de suprafa sau subterane.
i) modul n care utilizatorii de ap i ndeplinesc obligaiile legale privind modificarea
tehnologiilor de fabricaie, n vederea reduceni consumului de ap i volumului de ape uzate,
micorrii nociviti: acestora i recuperrii substanelor utile pe care lc conin.
j) modul de funcionare a staiilor de epurare i respectarea condiiilor de calitate a apelor/lizate
evacuate n emisari, potrivit actelor de reglementare n vigoare, k) msurile luate de agenii
economici privind prevenirea i combaterea polurilor accidentale. ,
1) activitatea de urmrire a comportrii n exploatare a haldelor, iazurilor, bazinelor de stocare a
deeurilor sau substanelor periculoase precum i alte construcii hidrotehnice cu acest rol. m)
respectarea condiiilor impuse prin actele de reglementare n domeniul gospodririi apelor, n) solicit
explicaii verbale sau scrise, date i documente persoanelor angajate n unitatea
controlat, care prin natura atribuiilor au contingena cu obiectul controlului, o) stabilete msuri
i termene, n conformitate cu dispoziiile legale, obligatorii pentru unitile
controlate, n vederea nlturrii deficienelor constatate i urmrete modul n care aceste
msuri i termene au fost ndeplinite sau respectate; p)
ntocmete acte de control cu constatrile i msurile dispuse.
6.19 constata, singura sau in comun cu alte autoriti in domeniu, contraveniile la .normele legale in vigoare,
aplica sanciunile contravenionale in domeniul apelor si sesizeaz prin compartimentele juridic-
contencios, organele de cercetare penala in cazul constatrii unei infraciuni, potrivit prevederilor legale
din domeniul gospodririi apelor.
6.20 sesizeaz organele ierarhic superioare ale unitilor controlate, daca este cazul, cu privire la nclcarea
dispoziiilor legale si deficientele constatate in domeniul apelor;
6.21 ndeplinete procedurile de lucru din documentele calitii privind activitatea proprie.
6.22 face propuneri conducerii pentru instituirea regimului de supraveghere speciala pentru oprirea, in
condiiile prevzute de lege, a funcionarii unitilor sau instalaiilor, in caz de poluare a apelor atunci
cand amenina sntatea populaiei ori se produc pagube economice;
6.23 in condiiile legii, face propuneri de suspendare sau retragere a actului de reglementare din punct de
vedere al gospodririi apelor al folosinei de apa, dupa caz;
6.24 Efectueaz controale tematice la: alimentari cu apa si staii de epurare;
6.25 participa la aciuni de inspecie si control impreuna cu alte autoriti cu atribuii in domeniu.
6.26 controleaz si rezolva in spiritul legii sesizri ale persoanelor fizice si juridice.

10
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

6.27 coordoneaz, instruiete si controleaz personalul abilitat pentru inspecie in domeniul apelor din cadrul
Administraiilor Bazinaie de Apa si Sistemelor de Gospodrire a Apelor;
6.28 participa la aciuni tehnico-economice, tiinifice si dezbateri publice precum si in comisiile
interministeriale in domeniul gospodririi apelor cu aprobarea Directorului General.
6.29 colaboreaz cu organele de specialitate ale ministerului, ministerelor sau ale administraiei publice
centrale si locale, precum si cu alte organizaii neguvernamentale, in limitele prevzute de lege.
6.30 participa la elaborarea de proiecte de acte legislative pentru domeniul apelor la solicitarea Directorului
General.
6.31 centralizeaz si elaboreaz rapoarte si informri privind activitatea specifica de inspecie conform
planului de activitate aprobat, la solicitarea Directorului General si/sau Directorului Departamentului de
Inspecie si Control.
6.32 tine evidenta corespondentei interne, termenul de rspuns conform prevederilor legale
6.33 Colaboreaz pentru schimb de informaii cu celelalte compartimente din cadrul Administraiei Naionale
"Apele Romane" si subunitile acesteia in vederea rezolvrii sarcinilor de serviciu si activiti de
inspecie tehnica de specialitate.
6.34 ndeplinete oiice alte atribuii prevzute dc lege sau dispuse dc conducerea Administraiei
. Naionale "Anele Romane" si autoritatea publica centrala din domeniul apelor.

7. Serviciul JURIDIC - CONTENCIOS


7.1. reprezint si apar interesele legale ale instituiei in fata instanelor judectoreti, a organelor de
cercetare si urmrire penala, a instituiilor arbitiale sau notariale, precum si a altor instituii
administrative centrale sau locale, respectnd termenele legale pentru efectuarea actelor de procedura si
folosind toate caile de fond, precum si cele ordinare si extraordinare de atac, in condiiile legii;
7.2. activitatea desfurata de salariaii Serviciului Juridic - Contencios este o activitate de mijloace, si nu
de rezultat. Acetia sunt obligai sa depun toate diligentele in vedere^ap^jtrii. intereselor instituiei,
inclusiv deplasri la sediul instituiilor sau al terelor persoane, atat pe
raza localitii unde isi are sediul ANAR, cit si pe raza unitilor din subordinea instituiei; *.
A
7.3. in interesul asigurrii prezentei si a ndeplinirii atribuiilor susmenionate, se .asigura " ;
deplasarea, cu ajutorul unui autovehicul si al deserventului acestuia, care va avea obligaia :
asigurrii transportului in condiii de sigurana, conform dispoziiilor efului serviciului. Deserventul
va asigura exploatarea autovehiculului conform normelor legale si regulamentelor interne incidente.
7.4. in relaiile cu persoanele fizice sau persoanele juridice de drept public sau privat, ori cu alte instituii de
stat sau private, reprezint instituia numai in baza delegaiei speciale si exprese data de conducere;
7.5. intocmesc proiectele de contracte si regulamente sau oricare alte acte cu caracter juridic sau isi dau
avizul cu privire la cele ntocmite de alte compartimente sau servicii;
7.6. redacteaz opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituiei si propun masuri
in vederea respectrii dispoziiilor legale. Punctul de vedere va fi conform legii si crezului profesional,
opinia fiind consultativa;
7.7. avizeaz pentru legalitate, la cererea conducerii sau a departamentelor/compartimentelor interesate,
toate actele si masurile care vizeaz organizarea si funcionarea instituiei, in vederea realizrii optime
si legale a scopului pentru care se desfoar activitile Administraiei Naionale "Apele Romane";
7.8. colaboreaz cu departamentele interesate in vederea urmririi derulrii legale a contractelor si a altor
relaii comerciale/administrative cu beneficiarii serviciilor si activitilor instituiei;
7.9. colaboreaz cu toate compartimentele din cadrul instituiei, asigurnd, la cerere, asistenta juridica in
vederea intocmirii tuturor actelor necesare in conformitate cu prevederile in vigoare;
7.10. urmresc si studiaz noile apariii legislative si informeaz conducerea si departamentele interesate in
legtura cu existenta si aplicarea acestora;
7.11. semnaleaz efului ierarhic cazurile de aplicare neuniforma sau nclcrile dispoziiilor legale si fac
propuneri corespunztoare, pentru rezolvarea legala si unitara a problemelor;
7.12. avizeaz pentru legalitate, in privina tuturor documentelor ntocmite sau supuse prezentate, avizul fiind
atributul exclusiv ai compartimentului juridic - contencios;
7.13. avizarea pozitiva sau negativa a actelor este aplicata numai in ce privete aspectele strict juridice ale
acestora. Salariaii Serviciului Juridic - Contencios nu se pronuna asupra aspectelor de natura
economica, tehnica, sau de orice alta natura, cuprinse in documentul avizat sau semnat;
7.14. in exercitarea profesiei se supun numai legii, Statutului profesiei, regulior eticii si deontologiei
profesionale si Constituiei Romniei. De asemenea, sunt independeni profesional si nu pot fi supui
nici unei ngrdiri sau presiuni de orice natura, fiind protejai prin lege impotriva acestora;
7.15. relaia profesionala intre salariaii Serviciului Juridic - Contencios si instituie se bazeaz pe onestitate,
probitate, corectitudine, confidenialitate si independenta opiniilor profesionale.

8. Compartimentul COMUNICARE S RELAII CU PRESA


8.1. reprezint punctul de vedere oficial al instituiei, in relaia cu mass-inedia;
8.2. rspunde solicitrilor venite din partea mass-media, verbal (declaraii, intervenii, interviuri de presa)
si/sau scris (informri de presa, puncte de vedere, drept la replica), conform reglementarilor din Legea
nr. 544/2001, privind accesul liber la informaiile de interes public, completata de HG nr. 123/2002,
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/ 2001 si OM nr. 1012/2005 pentru

11
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

aprobarea procedurii privind mecanismul de acces la informaiile de interes public privind gospodrirea
apelor, in aplicarea Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificrile si completrile ulterioare;
8.3. propune, concepe, redacteaz si difuzeaz ctre mass-media comunicatele/ informrile/ dosarele/
mapele de presa;
8.4. rspunde de organizarea periodica si in termene legale a conferintelor/altor evenimente de presa-
inclusiv evenimente aniversare Ziua Mondiala a Apei, Ziua Internaionala a Dunrii etc, cu invitarea
tuturor reprezentanilor mass-media de profil, fara restrictionarsa accesului unei publicaii media, in
vederea asigurrii informrii si mediatizarii informatiilor^de interes public; /,v
8.5. monitorizeaz zilnic apariiile media si le aduce la cunotina conducerii Administraiei Naionale
Apele Romane"; V - .......
8.6. propune, redacteaz si concepe strategia de comunicare si de imagine a Administraiei Naionale Apele
Romane", cu planul de aciuni desfurate si bugetul estimat;
8.7. propune, redacteaz si concepe coninutul brourilor si a altor materiale informative, in scopul asigurrii
informrii publice;
8.8. propune, redacteaz si concepe coninutul privind site-ul instituiei, exclusiv in ceea ce privete
Compartimentul de specialitate si, dupa caz, modul de promovare a informaiilor de interes public;
8.9. menine comunicarea cu responsabilii de comunicare de la nivel teritorial ai Administraiei Naionale
Apele Romane"i ai comunicatorilor de la nivelul autoritii publice centrale din domeniul apelor, si,
dup caz, ai altor instituii implicate n gestionarea meditica a unui subiect comun;
8.10. coordoneaz si/sau, dup caz, contribuie la realizarea si meninerea comunicrii, precum si la realizarea
unor materiale de promovare a instituiei, cu prilejul unor evenimente specifice, precum si a proiectelor
de finanare european, care impun derularea componentei de comunicare a acestora.

9. Biroul SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT SI AUDIT


9.1. coordoneaz activitatea de implementare, meninere si audit intern a Sistemului Integrat de
Management pentru toata organizaia Administraiei Naionale "Apele Romane" conform
standardelor de calitate, mediu si securitate in munca (SR EN ISO 9001:2015 10 ; SR EN ISO
14001:2015; SROHSAS 18001:2008);
9.2. coordoneaz activitatea de implementare, monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial
(Ordinul SGG 400/2015 privind aprobarea Codului Controlului Intern/Managerial al Entitilor
Publice si SR EN ISO 31000/2010 privind Managementul Riscului) si raportarea modului de
funcionare a SCIM catre organismele externe de control (Minsterul Mediului Apelor si Pdurilor,
Curtea de Conturi);
9.3. colaboreaz cu compartimentul de Audit public intern pentru urmrirea fiselor de risc identificate
(Ordinul SGG 400/2015);
9.4. face propuneri referitoare la ROF, RI si Cod etica unitar la nivel de ABA si SGA.
9.5. rspunde de implementarea Sistemului de Control Intern/Managerial, conform Ordinului
Secretariatului General al Guvernului 400/2015, cu modificrile si completrile in vigoare.
9.6. Elaboreaz procedurile operaionale pentru SCM modul de organizare si funcionare a Comitetului
SCIM in conformitate cu Ord. SGG 400/2015;
9.7. identificarea riscurilor n strns legtur cu obiectivele a cror realizare ar putea fi afectat de
materializarea riscurilor; identificarea ameninrilor/vulnerabilitilor prezente n cadrul activitilor
curente ale entitiicare ar putea conduce Ia svrirea unor fapte de corupie i fraude;
9.8. evaluarea riscurilor, prin msurarea probabilitii de apariie i a impactului asupra obiectivelor n
cazul n care acestea se materializeaz; ierarhizarea i prioritizarea riscurilor n funcie de tolerana la
risc stabilit de conducerea entitii;
9.9. stabilirea celGr mal adecvate modaliti de tratare a riscurilor, astfel nct acestea s se ncadreze n
limitele toleranei la risc stabilite, i delegarea responsabilitii de gestionare a riscurilor ctre cele mai
potrivite niveluri decizionale;
9.10. monitorizarea implementrii msurilor de control, precum i a eficacitii acestora;
9.11. revizuiete i raporteaz periodic situaia riscurilor;
9.12. rspunde de contientizarea personalului privind Politica in domeniul Calitii, Mediului si Sntii
si Securitii Ocupationae;
9.13. propune si participa la elaborarea procedurilor de sistem (PS), procedurile de lucru (PL), instruciunile
de lucru (IL) si fisele de proces (FP) ;
9.14. verifica documentele Sistemului Integrat de Management si respectarea standardelor si legislaiei in
vigoare; ,."
1
9.15. asigura actualizarea documentelor si formularelor Sistemului Integrat de Management;
916. participa la actualizarea structurii organizatorice a Sistemului Integrat de Management;, V
9.17. stabilete necesarul de instruire in domeniul calitii, mediului si securitii si sanatatii ocupationale,
sitemului de control intern/managerial si managementul riscurilor;
9.18. propune programe de instruire si urmrete eficacitatea acestora;
9.19. participa la elaborarea/ modificarea/ verificarea documentelor sistemului de management integrat
calitate - mediu - sntate si securitate ocupationala, sistem de control intern/managerial si
managementul riscurilor;
9.20. publica pe server drafturile documentelor SIM pentru analiza;

10 Standard Roman

12
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

9.21. nregistreaz PS11 , PL12, IL13, FP14 si modificrile acestora si menine aceste inregistrari;
9.22. nregistreaz formularele si menine aceste inregistrari;
9.23. supune aprobrii Manualul SIM 15 , Procedurile de Sistem, Procedurile de Lucru, Instruciunile de
Lucru, Fisele de Proces, formularele;
9.24. publica formularele din anexe pe server, pentru a fi utilizate;
9.25. pstreaz originalul MSIM16, PS, PL, IL, FP;
9.26. retrage, arhiveaz, distruge MSIM, PS,PL, IL, FP , perimate;
9.27. supervizeaz difuzarea controlata a documentelor interne si externe;
9.28. ntocmete Lista procedurilor/fiselor de proces si instruciunilor in vigoare;
9.29. propune programul anual de desfurare al auditurilor interne in cadrul ntregii organizaii
Administraiei Naionale "Apele Romane";
9.30. efectueaz auditurile interne la sediul central al Administraiei Naionale "Apele Romane",
Administraiilor Bazinale de Apa, Sistemelor de Gospodrirea Apelor, INHGA si Exploatarea
Complexa Stanca Costesti;
9.31. formeaz echipa de audit, formata din auditori interni si personal tehnic, la solicitarea auditorului sef;
9.32. ntocmete Planul de audit;
9.33. conduce auditul;
9.34. intocmeste Raportul de audit si Rapoartele de Neconformitate (RN);
9.35. accepta aciunile corective propuse;
9.36. raporteaz Directorului General al A.N.Apele Romane /Directorului Administraiei Bazinale de Apa
/Directorului SGA rezultatele auditului;
9.37. difuzeaz copii ale Raportului de audit si ale RN reprezentanilor zonelor auditate;
9.38. verifica realizarea aciunilor corective si nchide RN;
9.39. participa la auditurile externe efectuate de organismul de certificare si asigura toate condiiile necesare
pentru buna desfurare a acestora;
9.40. realizeaz analize de date privind rezultatele monitorizrilor si le transmite ctre Reprezentantul
Managementului SIM - (RMI), pentru a fi analizate in cadrul analizelor de management;
9.41. verifica eficacitatea masurilor ntreprinse;
9.42. stabilesc categoriile de informaii referitoare la SIM ce trebuie transmise la niveiui organizaiei si
modalitatea de comunicare,
9.43. nregistreaz disfunctionalitatile in sistemul de comunicare interna si informeaz RMI;
9.44. urmrete ca sistemul de comunicare a informaiilor privind SIM sa funcioneze si in sens invers, ctre
conducere (asigurarea feedback-lui):
9.45. participa la intalniri, simpozioane, dezbateri, conferine, cursuri de perfecionare;
9.46. respecta prevederile documentelor SIM si elaboreaz nregistrrile prevzute de acestea;
9.47. aduce la cunotina pe cale ierarhica orice neregula, abatere, anomalie sau defeciune constatata, de
natura sa constituie un pericol pentru buna funcionare a serviciului, pentru activitatea sau integritatea
patrimoniului organizaiei;
9.48. analizeaz sesizrile care privesc domeniul de activitate specific si poate propune aciunile corective
necesare;
9.49. participa la analizele efectuate de management in vederea stabilirii eficacitii SIM;
9.50. formuleaz puncte de vedere cu privire la strategia de adoptat de catre sectorul coordonat, in vederea
imbunatatirii performantelor acestuia si al organizaiei in ansamblul ei;
9.51. propune masuri privind controlul documentelor, evidentelor care sa asigure buna funcionare a
comunicrii interne;
9.52. respecta prevederile contractului colectiv de munca aplicabil si ale contractului individual de munca;
9.53. participa la imbunatatirea continua SIM in cadrul ntregii organizaii Administraiei Naionale "Apele
Romane";
9.54. rspunde de realizarea sarcinilor profesionale;
9.55. rspunde pentru dispoziiile si coninutul propriilor decizii;
9.56. rspunde de respectarea normelor privind secretul de serviciu in cadrul organizaiei;
9.57. rspunde pentru neindeplinirea sau ndeplinirea necorespunzatoare a atribuiilor ce ii revin;
9.58. rspunde de relaia cu organismele de reglementare in domeniul calitii, mediului, securitii si
sanatatii ocupationale si cu organismul de certificare.

10. Compartimentul SNTATE SI SECURITATE IN MUNCA


10.1. elaboreaz acte de reglementare din punct de vedere al S.S.M., in conformitate cu prevederile legale
specifice;
10.2. participa la instructaje in domeniul securitii si sanatatii in munca, prevenire si stingere a incendiilor,
organizate de autoritile competente in domeniu;
10.3. coordoneaz si verifica activitile de prevenire si protecie in domeniul securitii si sanatatii in
munca;

Procedura de sistem
Procedura de lucru
Instruciune de lucru
Fisa de proces
Sistem Integrat de Management
Manual Sistem Integrat de Management

13
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

10.4. identifica pericolele si evalueaz riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de munca, respectiv
executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri
de munca / posturi de lucru;
10.5. elaboreaz si actualizeaz planul de prevenire si protecie;
10.6. elaboreaz instruciuni proprii pentru completarea si/ sau aplicarea reglementarilor de securitate si
sntate in munca, tinand seama de particularitile activitilor, precum si ale locurilor de munca/
posturilor de lucru;
10.7. propune atribuiile si rspunderile in domeniul securitii si sanatatii in munca, ce revin lucratorilor
corespunztor funciilor exercitate, care se consemneaz in fisa postului, cu aprobarea angajatorului;
10.8. verifica cunoaterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevzute in planul de prevenire si
protecie, precum si a atribuiilor si responsabilitilor ce le revin in domeniul securitii si sanatatii in
munca, stabilite prin fisa postului;
10.9. ntocmete un necesar de documentaii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in
domeniul securitii si sanatatii in munca;
10.10. elaboreaz tematici pentru toate fazele de instruire, stabilete periodicitatea adecvata pentru fiecare loc
de munca, asigura informarea si instruirea lucratorilor in domeniul securitii si sanatatii in munca si
verifica cunoaterea si aplicarea de catre lucratori a informaiilor primite;
10.11. elaboreaz programul de instruire - testare la nivelul Administraiei Naionale Apele Romane" - sediul
central;
10.12. stabilete zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatatii in munca, stabilete tipul de
semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr.971/ 2006 privind
cerinele minime pentru semnalizarea de securitate si / sau sntate la locul de munca;
10.13. tine evidenta meseriilor si a profesiilor prevzute de legislaia specifica, pentru care este necesara
autorizarea exercitrii lor;
10.14. tine evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
10.15. tine evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina:%iuncii, necesita
testarea aptitudinilor si / sau control psihologic periodic;
10.16. monitorizeaz funcionarea sistemelor si dispozitivelor de protecie, a aparaturii de msura si control,
precum si a instalaiilor de ventilare sau a altor instalaii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
10.17. verifica starea de funcionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si
a sistemelor de sigurana;
10.18. informeaz angajatorul, in scris, asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul
de munca si propune masuri de prevenire si protecie;
10.19. tine evidenta echipamentelor de munca si urmrete ca verificrile periodice si, daca este cazul,
ncercrile periodice ale echipamentelor de munca sa fie efectuate de persoane competente, conform
prevederilor din Hotrrea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinele minime de securitate si sntate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;
10.20. identifica echipamentele individuale de protecie necesare pentru posturile de lucru din organizaie si
ntocmete necesarul de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protecie, conform
prevederilor H.G. nr.l 048/2006_privind cerinele minime de securitate si sntate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munca;
10.21. urmrete ntreinerea, manipularea si depozitarea adecvata a echipamentelor individuale de protecie
si a nlocuirii lor la termenele stabilite, precum si in celelalte situaii prevzute de Hotrrea Guvernului
nr.l 048/2006;
10.22. participa la cercetarea evenimentelor conform competentelor prevzute la art.108-177 din H.G.
1425/2006;
10.23. elaboreaz rapoarte privind accidentele de munca suferite de lucratorii din unitate, in conformitate cu
prevederile art.12 alin.(l) lit.(d) din Legea 319/2006;
10.24. urmrete realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de control si
al cercetrii evenimentelor;
10.25. colaboreaz cu lucratorii si/ sau reprezentanii lucratorilor, medicul de medicina muncii, in vederea
coordonrii masurilor de prevenire si protecie;
10.26. colaboreaz cu lucratorii desemnai/serviciile interne/serviciile/externe ai/ale altor angajatori in
situaia in care mai muli angajatori isi desfoar activitatea in acelai loc de munca;
10.27. urmrete actualizarea planului de avertizare, a planului de protecie si prevenire si a planului de
evacuare;
10.28. propune sanciuni si stimulente pentru lucratori, pe criteriul indeplinirii atribuiilor in domeniul
securitii si sanatatii in munca;
10.29. ntocmete un necesar de mijloace materiale pentru desfurarea acestor activiti;
10.30. coordoneaz si verifica urmtoarele activiti in domeniul aprrii mpotriva incendiilor;
10.31. elaboreaz programele de optimizare a capacitii de aparare impotnva incendiilor in domeniul de
activitate;
10.32. face propuneri de leglemeniari tehnice si organizatorice a activitii de aparare mpotriva incendiilor
in domeniul specific;
10.33. controleaz modul de aplicare a prevederilor legale pentru aprarea mpotriva incendiilor, in cadrul
Administraiei Naionale Apele Romane" - sediul central;
10.34. elaboreaz si supune spre analiza conductorului instituiei raportul anual de evaluare a nivelului de
aparare mpotriva incendiilor din domeniul de activitate;

14
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

10.35. analizeaz anual respectarea ncadrrii in criteriile de dotare cu mijloace de aparare irnporiva
incendiilor si face propuneri de optimizare a acestora.

11. UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTELOR 11.1.


Legislaie:
Unitatea de Management de Proiect, organism fara personalitate juridica, este nfiinata:
11.1.1. in baza Ordonanei de Urgenta nr. 52 din 26 aprilie 1999 aprobata de Legea nr. 172 din 10 aprilie 2001
11.1.2. in conformitate cu prevederile O.U.G. nr, 64/2009 privind gestionarea financiarii a instrumentelor
structurale si Ghidului Solicitantului pentru accesarea fondurilor de coeziune :din AXA prioritara 5
POS MEDIU, privind finanarea nerambursabila din partea UE a Proiectelor de protecie mpotriva
inundaiilor si eroziunii costiere. Unitatea de Management a Proiectului este o unitate aflat n
subordinea Administraiei Naionale Apele Romne"
11.2. Obiectul de activitate:
UMP este o unitate funcionala care asigura managementul integrat de proiect in conformitate cu
prevederile acordului de finanare si/sau a UE,avand drept scop realizarea obiectivelor proiectului cu maxima
diligenta si eficienta;
In realizarea obiectului sau de activitate UMP17 ndeplinete in principal, urmtoarele atribuii:
11.2.1. asigura pregtirea si planificarea proiectelor in concordanta cu structura finanrii;
11.2.2. realizeaza/monitorizeaza/supervizeaza achiziiile de bunuri, servicii si lucrri in conformitate cu
procedurile instituiilor financiare internaionale, UE si ale legislaiei romaneti aplicabile;
11.2.3. acorda asistenta in implementarea proiectului;
11.2.4. asigura gestiunea financiara a proiectelor conform procedurilor din acordurile de finanare a
contractelor de achiziie (activitate realizata in colaborare/prin departamentul econmico-financiar).
11.2.5. asigura relaiile funcionale cu autoritatea publica centrala din domeniul apelor, Ministerul Finanelor
Publice (MFP), instituiile financiare internaionale si cu beneficiarii finali ai finanrilor;
11.2.6. intocmeste raportrile conform prevederilor acordurilor de finanare si legislaiei naionale si
prezentarea acestora organelor abilitate;
11.2.7. asigura evidenta financiar-contabila a proiectului si a auditarii conturilor acestuia(activitate realizata
in colaborare/prin departamentul econmico-financiar);
11.2.8. fondurile in valuta si in lei ale proiectului gestionat de U.M.P. vor fi depuse in conturile Administraiei
Naionale "Apele Romane" deschise in acest scop (activitate realizata in colaborare/prin DEF).
11.3. Structura organizatorica si funcionarea principalelor componente.
Unitatea Management a Proiectului este organizat pe doua componente si anume:
11.3.1. Unitatea de Implementare a Proiectului DESWAT;
Urmrete implementarea proiectului din punct de vedere tehnic in conformitate cu prevederile
contractuale.
Sarcini si atribuii:
11.3.1.1. supravegheaz in permanenta indepHnirea de catre contractor a obligaiilor asumate in
conformitate cu termenii de referina ai Contractului;
11.3.1.2. atesta realitatea serviciilor menionate in facturile emise de contractor in vederea efecturii
plailor de catre ordonatorul principal de credite;
11.3.1.3. coordoneaz si monitorizeaz implementarea programului din punct de vedere tehnic si
administraiv,pastrand evidenta privind obiectivele,desfurarea si rezultatele derulrii
. acestuia;
11.3.1.4. tine evidenta repartizrii si utilizrii bunurilor aChizitGnate,conform destinaiei si scopului
prevzute in program;
11.3.1.5. asigura schimbul de informaii privind aspectele tehnice ale implementrii programului eu
contractorul si Administraiile Bazinale dc Apa.
11.3.1.6. prezint rapoarte privind derularea si implementarea etapelor principale ale programului;
11.3.1.7. coordoneaz activitatea specialitilor romni pe durata ntlnirilor de management de proiect cu
reprezentanii contractorului;
11.3.1.8. coordoneaz activitile beneficiarului la nivel central si local referitoare la ndeplinirea
responsabilitilor si obligaiilor asumate de beneficiar prin Contract;
11.3.1.9. elaboreaz propuneri privind activitile conexe ce trebuie ntreprinse de beneficiar-pentru
implementarea ce recta si la timp a programului. ,/\ ''
11.3.1.10.urmrete respectarea de catre contractor a termenelor contractuale privind livrarea^
echipamentelor si documentaiei, realizarea testelor de acceptanta la fabrica si/sau,
amplasament;
11.3.1.11.participa la reuniunile internaionale cu relevanta pentru obiectul de activitate al Unitii de
Implementare;
11.3.1.12. indeplineste orice alte atribuii, in condiiile legii, care pot rezulta din necesitatea derulrii
in bune condiii a programului;
11.3.2. UMP Axa 5 POS - Mediu;

Uniunea Europeana
Unitatea de Management de Proiect

15
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

UMP - AXA 5 are sarcina depunerii efortului i diligentei necesare organizrii, cu sprijinul i sub
coordonarea autoritii publice centrale din domeniul apelor - AM POS MEDIU, a intregului proces
investitional aferent Proiectului pana la finalizarea si implementarea acestuia.
Sarcini si atribuii:
11.3.2.1.administreaz activitile aferente monitorizrii Proiectului n conformitate cu contractul si aplicaia
de finanare;
11.3.2.2.comunica efectiv cu autoritatea publica centrala din domeniul apelor, Ministerul Finanelor
Publice (MFP) i alte autoriti implicate; 11.3.2.3.supervizeaz achiziiile de bunuri, servicii si
lucrri conform regulilor de achiziionare
romaneti cu respectarea cerinelor UE; 11.3.2.4.administreaza fondurile si bugetul Proiectului si
asigura monitorizarea financiara a tuturor
lucrrilor ce fac obiectul Proiectului; 11.3.2.5.asigurar ntocmirea de rapoarte periodice de
evaluare a stadiilor fizice, de rapoarte
financiare i rapoarte de audit dup caz solicitate de Comisia UE si autoritatea publica
centrala din domeniul apelor -DG AM POS MEDIU; 11.3.2.6.realizeaza
si operareaza un sistem de monitorizare a Proiectului;
11.3.2.7.asigura si dezvolta colaborarea necesara cu toate Administraiile bazinale de apa teritoriale
implicate n Proiecte.

12. UNITATEA DE ACHIZIII CENTRALIZAT


Unitatea de achiziii centralizat a fost constituit in baza prevederilor OUG nr. 34/2006 (art. 304 1) cu
modificrile si completrile ulterioare si ale HG nr. 925/2006.
12.1. alctuiete planul anual al achiziiilor publice de produse si servicii, centraliznd necesarul din cadrul
departamentelor Administraiei Naionale Apele Romane", Sediul Central.
12.2. planul se aproba de conducerea Administraiei Naionale Apele Romane" iar lista de investiii, surse
proprii de ctre ordonatorul principal de credite.
12.3. autoritatea contractanta prin Unitatea de Achiziii Centralizata are obligaia de a intocmi dosarul
achiziiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru incheiat, precum si pentru fiecare
lansare a unui sistem de achiziie dinamic.
12.4. dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de documentele de calificare i selecie se pstreaz
de ctre autoritatea contractant att timp ct contractul de achiziie pubiic/acordui-cadru produce
efecte juridice, dar nu mai puin de 5 ani de la data finalizrii contractului respectiv. n cazul anulrii
procedurii de atribuire, dosarul se pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii respectivei proceduri.
12.5. dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea contractant
n cadrul procedurii de atribuire:
a. nota privind determinarea valorii estimate;
b. anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul;
c. anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup caz, invitaia
de participate;
d. documentaia de atribuire;
e. nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura aplicat a
fost alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns;
f. nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este cazul;
g. procesul-verbal al edinei dj deschidere a ofertelor; ^ ;,;
h. formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire; .//" *
i. solicitrile de clarificri, precum i clarificrile transmise/primite de autoritatea contractanta; ..
j. raportul procedurii de atribuire; [
k. dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii;
1. contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate;
m. anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare;
n. contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, dac este cazul;
o. raportul de activitate i, dup caz, notele intermediare i avizul consultativ emis n conformitate cu
prevederile legale, referitor la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achiziie public, dac este cazul;
p. documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre
contractant.
12.6. rspunde de organizarea procedurilor de achiziii publice, asigurnd secretariatul comisiilor de
evaluare;
12.7. publica anunurile de participare si anunurile de atribuire, in Sistemul Electronic al Achiziiilor
Publice (SEAP18), pentru achiziiile efectuate;
12.8. comunica participanilor rezultatele comisiei de evaluare;
12.9. informeaz compartimentele implicate despre stadiul real al derulrii contractelor;
12.10. ntocmete situaii si rapoarte privind stadiul achiziiilor;
12.11. ntocmete rapoartele catre ANAP19 pana la 31 martie pentru anul precedent;
12.12. coordoneaz prospectarea pieei si actualizeaz baza de date pentru furnizorii de produse si servicii;

18 Sistemul Electronic de Achiziii Publice


19 Autoritatea Naional pentru Achiziiilor Publice

16
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

12.13. efectueaz analize privind derularea contractelor;


12.14. asigura respectarea legislaiei in vigoare privind achiziiile;

13. DEPARTAMENTUL ECONOMICO - FINANCIAR (DEF) 13.1.


Legislaie specifica.
Principalele acte normative ce reglementeaz activitatea Departamentului econmico-financiar: i 3.1.1.
Legea Apelor nr. 107/2002 ;
13.1.2. Legea nr. 400/2005 de aprobare a HG nr.73/2005;
13.1.3. Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, republicata cu modificrile si completrile ulterioare;
13.1.4. Legea nr. 82/1991, legea contabilitii, republicata cu modificrile si completrile ulterioare;
13.1.5. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituiilor publice, precum
organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
13.1.6. Ordin al ministrului finanelor publice nr. 1917/2005 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitii instituiilor publice, Planul de conturi
pentru instituii publice si instruciunile de aplicare a acestuia;
13.1.7. Ordonana nr. 19/1999, republicata n 2003, privind controlul intern si controlul financiar preventiv;
13.1.8. Ordinul nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv;
13.1.9. Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
13.1.10. Decretai 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaiunilor de casa;
13.1.11. Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea
si efectuarea inventarierii elementelor de activ si pasiv;
13.1.12. Ordonana de urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie publica si a contractelor
de lucrri publice;
13.1.13. Legea anuala a bugetului de stat;
13.1.14. HG nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile si a normelor metodologice privind
ntocmirea si utilizarea acestora;
13.1.15. alte acte normative legale ce reglementeaz anumite domenii in sectorul financiar-ecnfafe;
13.2. Obiectul de activitate
Departamentul Econmico-Financiar desfoar o activitate specializata in msurarea, evaluarea,
cunoaterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obinute
din activitatea persoanelor juridice si fizice, care trebuie sa asigure nregistrarea cronologica si sistematica,
prelucrarea, publicarea si pstrarea informaiilor cu privire la poziia financiara, performanta financiara si
fluxurile de trezorerie;
In vederea ndeplinirii obiectului de activitate, Departamentul Economico-Financiar ntocmete
documentele justificative privind operaiunile patrimoniale, organizeaz si tine corect si la zi contabilitatea,
organizeaz si efectueaz inventarierea patrimoniului precum si valorificarea acestuia, respecta regulile de
ntocmire a execuiei bugetelor de venituri si cheltuieli, a contului general anual de execuie a bugetului, aplica
si urmrete aplicarea noului mecanism economic in domeniul gospodririi Apelor prevzut in O.U.G. nr.
73/2005 prin utilizarea abonamentului cadru de utilizare/exploatare a resurselor de apa de catre beneficiari,
asigura veniturile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de funcionare a Administraiei Naionale "Apele
Romane" conform bugetului aprobat.
13.3. Sarcini si atribuii
Pentru ndeplinirea activitilor prevzute in obiectul de activitate, Departamentul Econmico-
Financiar are urmtoarele atribuii:
13.3.1. colaboreaz cu toate Administraii Bazinale de Apa si Departamentele Administraie Naionale
"Apele Romane" pentru realizarea obiectivelor politicii de gospodrirea apelor;
13.3.2. aplica legislaia in vigoare din domeniul economic specific instituiilor publice finanate din venituri
proprii si din surse bugetare si emite norme si circulare de aplicare unitara in toate unitile;
13.3.3. participa alturi de conducerea Administraiei Naionale Apele Romane" la elaborarea strategiei
economice si financiare la realizarea obligaiilor prevzute in actele normative ce reglementeaz
activitatea de gospodrire a apelor;
13.3.4. asigura implementarea, monitorizarea si raportarea Directivei Cadru Apa 60/2000/EC avnd ca
obiectiv principal recuperarea costurilor aferente activitilor de gospodrire a apelor, in concordanta,
cu principiul poluatorul pltete;
13.3.5. fundamenteaz si elaboreaz mpreuna cu alte departamente metodologia de redimensionare a
contribuiilor pe categorii de surse si utilizatori respectnd cerinele Directivei Cadru Apa
60/2000/EC;
13.3.6. asigura funcia de unic prestator al serviciilor de gospodrire a apelor prin valorificarea complexa a
apelor ca resursa economica;
13.3.7. efectueaz si urmrete compensrile in vederea reducerii creanelor;
13.3.8. informarea periodica a Consiliul de conducere asupra veniturilor si cheltuielilor din activitatea de
baza;
13.3.9. coordoneaz si controleaz activitea economica de ia Administraii Bazinale de Apa din subordine;
13.3.10. colaborarea cu autoritatea publica centrala din domeniul apelor, Ministerul Finanelor Publice,
Curtea de Conturi, precum si cu toate autoritile centrale si locale in vederea aplicrii legislaiei in
domeniul finan ci ar-contabil;

17
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

13.3.11. participa la coordonarea si controlul activitii econmico-financiara a unitilor din subordine;


13.3.12. fundamenteaz si elaboreaz proiectul bugetului de venituri si cheltuieli consolidat a Administraie
Naionale "Apele Romane";
13.3.13. ntocmete situaii si raportri pentru conducerea Administraie Naionale "Apele Romane",
autoritatea publica centrala din domeniul apelor, Curtea de Conturi si alte organe de control.
13.4. Structura organizatorica si funcionarea principalelor componente.
Departamentul Econcmico-Financiar este organizat pe patru componente si aiium^:

13.4.1. Serviciul FINANCIAR


13.4.1.1. ntocmete si transmite ordonatorilor de credite din subordine, norme metodologice - in domeniul
financiar, conform noilor acte normative aprute si urmrete aplicarea lor;
13.4.1.2. centralizeaz lunar "Situaia realizrii indicatorilor de performanta" de la Administraii Bazinale de
Apa in vederea analizrii acestora la nivelul conducerii Administraia Naionala "Apele Romane";
13.4.1.3. urmrete lunar, trimestrial si anual situaia recuperrii creanelor;
13.4.1.4. urmrete plata lunara a obligaiilor bugetare si ctre furnizori, de ctre unitile din subordine;
13.4.1.5. angajeaz, lichideaz, ordonaneaz si pltete cheltuielile; organizeaz, evideniaz si raporteaz
angajamentele bugetare si legale;
13.4.1.6. analizeaz si asigura pe baza de justificare, redistribuirea fondurilor intre administraii;
13.4.1.7. colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul DEF in vederea realizrii unei execuii bugetare
reale si legale;
13.4.1.8. ntocmete lunar, la termenele stabilite, declaraiile aferente TVA si salariilor;
13.4.1.9. intocmeste lunar statele de plata la Sediul Central, in baza pontajelor primite de la servicii si
compartimente, vizate de efii acestora;
13.4.1.10.urmrete incasarile si plile prin trezoreria statului, fondurile proprii, alocaiile bugetare, creditele
externe rambursabile si nerambursabile, transferurile pentru hidrologie si stocul de aprare;
13.4.1.11. intocmeste dispoziiile de plata valutare externe si dispoziiile de incasare;
13.4.1.12.verifica intocmirea corecta a deconturilor pentru cheltuielile cu deplasrile in tara si
strintate, protocol, gospodreti si intocmeste dispoziiile de plata si incasare; 13.4.1.13.verifica
documentele existente la registrul de casa, exactitatea soldului, contarea
documentelor si evideniaz zilnic operaiunile de casa; 13.4.1.14.evideniaz lunar bonurile
valorice, intocmeste fisele privind eliberarea si justificarea
bonurilor de valoare a carburanilor pentru fiecare conductor auto; 13.4.1.15.depune si incaseaza
numerarul de/la caseria Trezoreriei SMB si casieriile celorlalte banei
comerciale la care avem conturi deschise; 13.4.1.16.depune si ridica extrasele de cont si
documentele de plata/ incasare de/la unitile
bancare;
13.4.1.17. urmrete realizarea contractelor incheiate;
13.4.1.18. urmrete incasarea clienilor si plata furnizorilor de la sediul central; 13.4.1.19.colaboreaza cu
celelalte compartimente din cadrul DEF in vederea realizrii proiectului
de BVC al Sediului Central pe anul urmtor si unei execuii bugetare lunare, trimestriale si anuale
reale si legale;
13.4.1.20. colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul DEF in vederea intocmirii de norme si
precizri in domeniul financiar-contabil; 13.4.1.21.tine evidenta in condiiile convenite a
cheltuielilor ocazionate de UMP-BDCE ce
funcioneaz la nivelul Administraiei Naionale "Apele Romane";
13.4.1.22. ntocmete factunie ctre utilizatorii resurselor de apa;.
13.4.1.23. aplica mecanismul economic specific in domeniul gospodririi durabile a resurselor de apa prin
aplicarea sistemului de contribuii, plata, bonificaii, tarife si penaliti;
13.4.1.24. evideniaz, nregistreaz si urmrete compensrile efectuate;

13.4.2. Serviciu! CONTABILITATE


13.4.2.1. intocmeste si transmite ordonatorilor de credite din subordine, norme metodologice in domeniul
contabil, conform noilor acte normative aprute si urmrete aplicarea lor;
13.4.2.2. colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul DEF in vederea realizrii proiectului de BVC al
Sediului Central pe anul urmtor si unei execuii bugetare lunare, trimestriale si anuale reale si
legale;
13.4.2.3. intocmeste drile de seama contabile trimestriale si anuale si contul anual de execuie al Sediului
Central si contul anual de execuie consolidat pe totai Administraia Naionala "Apele Romane";
13.4.2.4. intocmeste lunar balana contabila: analitica si sintetica, a Sediului Central; ./ ,
13.4.2.5. intocmeste lunar execuia bugetara lunara din venituri proprii (anexele 5, 6 si 7) la nivelul Sediului
Central; '
13.4.2.6. verifica si centralizeaz execuiile bugetare din venituri proprii (anexele 5, 6 si 7) de la toate
unitile subordonate si nainteaz situaiile centralizatoare la Direcia Generala Buget Finante a
autoritii publice centrale din domeniul apelor;
13.4.2.7. ntocmete cronologic si zilnic registrele contabile: registrul jurnal, registrul de vnzri, registrul
de cumprri, registrul inventar, registrul de casa;

18
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

13.4.2.8. verifica si analizeaz lunar soldurile conturilor analitice cu soldurile sintetice din balana de
verificare la Sediul Central;
13.4.2.9. tine evidente analitica si sintetica a tuturor operaiunilor economice, pe baza de documente, aferente
bugetului propriu al Administraiei Naionale "Apele Romane";
13.4.2.10. colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul DEF in vederea intocmirii de norme si precizri
in domeniul financiar-contabil.

13.4.3. Serviciul ANALIZA ECONOMICA, PROGRAMARE SI EXECUIE


BUGETARA
13.4.3.1. fundamenteaz si intocmeste bugetul de venituri si cheltuieli din surse proprii si credite bugetare
al Administraiei Naionale "Apele Romane" (sediul central), precum si bugetul consolidat la
nivelul Administraiei Naionale "Apele Romane", pe baza propunerilor administraiilor din
structura acesteia si il supune aprobrii Consiliului de Conducere si autoritii centrale in
domeniul apelor;
13.4.3.2. urmrete si analizeaz execuia BVC propriu al Sediului central al Administraiei Naionale "Apele
Romane";
13.4.3.3. verifica si centralizeaz bugetele de venituri si cheltuieli intocmite de catre ordonatorii teriari de
credite si intocmeste b.v.c. consolidat centralizat;
13.4.3.4. rectifica BVC propriu si al Administraiilor Bazinale de Apa la solicitarea autoritii centrale in
domeniul gospodririi apelor;
13.4.3.5. analizeaz lunar, trimestrial si anual execuia bugetului de venituri si cheltuieli si contul anual de
execuie consolidat al Administraie Naionale "Apele Romane";
13.4.3.6. ndruma si coordoneaz activitatea de ntocmire a b.v.c. de catre Administraii Bazinale de Apa, in
vederea naintrii spre aprobare directorului general al Administraiei Naionale Apele Romane";
13.4.3.7. urmrete realizarea veniturilor comparativ cu prevederile aprobate in BVC, la nivelul
Administraiilor Bazinale de Apa, in vederea prelurii la Sediul central a veniturilor dela
Administraii Bazinale de Apa cu excedent si redistribuirea acestora catre Administraii Bazinale
de Apa cu deficit;
13.4.3.8. colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul DEF in vederea realizrii unei execuii bugetare
reale si legale;
13.4.3.9. colaboreaz cu celelalte compartimente din cadrul DEF in vederea intocmirii de norme si precizri
in domeniul financiar-contabil;
13.4.3.10.urmrete si analizeaz execuia lunara a bugetului de venituri si cheltuieli a Administraiei
Naionale "Apele Romane" si al unitilor subordonate;
13.4.3.11. colaboreaz cu toate departamentele, Adminisiratii Bazinale de Apa si celelalte
compartimente din cadrul DEF in vederea realizrii proiectului de BVC a) Sediului
Centra! pe anul urmtor si unei execuii bugetare lunare, trimestriale si anuale reale si
legale;
13.4.3.12.intocmeste situaii centralizatoare de anaiiza si informare a conducerii Administraie Naionale
"Apele Romane" asupra domeniului econmico-financiar.

13.4.4. Serviciul APLICARE SI URMRIRE MECANISM ECONOMIC


13.4.4.1. coordoneaz activitatea Administraiilor Bazinale de Apa in vederea implementrii noului
mecanism economic prin aplicarea contribuiilor specifice din domeniul gospodririi apelor;
13.4.4.2. ndruma si controleaz activitatea in domeniul mecanismului economic, la nivel cenrrafsi la nivelul
Administraiilor Bazinale de Apa;
13.4.4.3. asigurarea datelor necesare fundamentrii si elaborrii capitolului venituri din Bugetul de venituri
si cheltuieli centralizat;
13.4.4.4. coparticipare la controlul efectuat de Inspecia apelor la balastiere si alti ultilizatori de resurse de
apa;
13.4.4.5. analiza si verificarea elementelor ce au stat la baza fundamentrii preturilor pentru serviciile
comune de gospodrire a apelor (conf.Legii 400/2005 anexa 4, pct.II) pe baza datelor furnizate de
Exploatare Lucrri si Financiar-Contabilitate, preturi necesare incheierii contractelor de prestri
servicii;
13.4.4.6. emiterea si urmrirea derulrii abonamentelor cu beneficiarii de utilizare/exploatare a resurselor de
apa, nisipurilor si pietriurilor in baza actelor de reglementare emise de Compartimentul Gestiunea
Resurselor de Apa, Avize si Autorizaii si a cerinelor de apa ale beneficiarilor cat si analiza si
verificarea abonamentelor la nivel de Administraii Bazinale de Apa;
13.4.4.7. emiterea si urmrirea derulrii contractelor de servicii comune de gospodrire a apelor in baza
solicitrilor beneficiarilor cat si analiza si verificarea contractelor Ia nivel de ABA.
13.4.4.8. emiterea si urmrirea derulrii contractelor de nchiriere a bunurilor din patrimoniul propriu si
public cu beneficiarii declarai ctigtori in urma licitaiilor cat si analiza si verificarea contractelor
la nivel de Administraii Bazinale de Apa;
13.4.4.9. intocmirea si emiterea facturilor ctre beneficiarii abonamentelor de utilizare/exploatare a
resurselor de apa, nisipurilor si pietriurilor in baza Proceselor Verbale lunare intocmite de
Monitoring si Protecia Resurselor de Apa;
13.4.4.10.intocmirea si emiterea facturilor aferente proceselor verbale de penaliti emise de Monitoring si
Protecia Resurselor de Apa;

19
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

13.4.4.11. intocmirea si emiterea facturilor ctre beneficiarii contractelor de servicii comune de gospodrire a
apelor;
13.4.4.12. intocmirea si emiterea facturilor ctre beneficiarii contractelor de nchiriere a bunurilor din
patrimoniul propriu si public;
13.4.4.13.intocmirea si emiterea facturilor ctre beneficiarii actelor de reglementare privind
gospodrirea apelor, acte emise de Gestiunea resurselor de Apa, Avize si Autorizaii 13.4.4.14.
aplicarea majorrilor de intarziere la plata in colaborare cu Financiar-Contabilitatea 13.4.4.15.urmrirea
incasarilor facturilor emise de Mecanismul Economic, in colaborare cu Serv.
Financiar si Serv. Contabilitate; 13.4.4.16.notificarea beneficiarilor cu restante la plata, in
colaborare cu Serviciul Juridic si
Contencios, in baza fisei de client, emisa de Financiar-Contabilitate; 13.4.4.17.propunerea ctre
Juridic si Contencios in vederea acionarii in instana a beneficiarilor
restani conform Ord.MMGA nr. 798/2005 modificat si completat prin Ord.MM
nr. 1028/2009;
13.4.4.18.asigurarea comunicrii externe cu beneficiarii si identificarea gradului de satisfacere a cerinelor
beneficiarilor prin solicitarea completrii Chestionarului de satisfacie a ciientuiui, document
identificat in cadrul Sistemului Integrai de Management, ca data de intrare obligatorie in analiza de
management efectuata de Managementul de varf al Administraiei Naionale Apele Romane";
13.4.4.19. solicitarea si verificarea raportrile lunare la nive de Administraii Bazinale dc Apa privind
situaiile contractat-facturat-incasat (raportare cantitativa si valorica a veniturilor)
13.4.4.20. intocmirea si analizarea lunara a situaiei contractat-facturat-incasat !a nivel de tara, pe baza datelor
transmise de Administraii Bazinale de Apa;
13.4.4.21. participa la analiza si sinteza economica periodica;
13.4.4.22. analizarea cerinelor de apa ale beneficiarilor in funcie de realizrile din anii anteriori si tinand
cont de valoarea contribuiilor specifice de gospodrire a apelor dar si de valoarea cheltuielilor
aferente desfurrii activitii de baza, efectuarea de analize cost-beneficiu pe tipuri de contribuii
specifice gospodriri apelor;
13.4.4.23.transmiterea ctre Promovare si Modificare Acte Legislative de propuneri de acte normative privind
corectarea eventualelor inadvertene cc decurg din aplicarea legislaiei in vigoare, imbunatatirea
activitii, identificarea de noi surse de finanare, demersuri pentru ajustarea periodica cu indicele
de inflaie a contribuiilor, etc.
14. DEPARTAMENTUL SITUAII DE URGENTA (DSU)
14.1. Atribuii generale:
14.1.1. rspunde de activitatea de aprare mpotriva inundaiilor desfurata de Administraiei Naionale
Apele Romane" prin lucrrile hidrotehnice din administrare;
14.1.2. rspunde de activitile specifice desfurate de Administraiei Naionale Apele Romane" in caz de
poluri accidentale, accidente la construcii hidrotehnice, seceta si alte situaii de urgenta in legtura
cu sistemul national de gospodrire a apelor;
14.1.3. asigura Secretariatul Comitetului pentru situaii de urgenta din cadrul Administraiei Naionale
Apele Romane"; Comitetul pentru situaii de urgenta este condus de ctre Directorul General si are
ca membrii Directorii Generali Adjunci, Directorul Departamentului Managementul Lucrrilor
Hidrotehnice, Directorul Departamentului Managementul Resurselor de Apa si Directorul
Departamentului Situaii de Urgenta, experi interni si externi asociai in funcie de situaie;
14.1.4. realizeaz propuneri si colaboreaz cu Departamentul Management Lucrri Hidrotehnice la
coordonarea exploatrii lacurilor de acumulare pe bazine hidrografice, indiferent de deintorul
acestora; asigura prin Administraiile Bazinale de Apa, in perioade de ape mari sau viituri, in cazuri
de poluri accidentale, precum si in cazuri de introducere a restriciilor in utilizarea debitelor de apa,
implementarea masurilor operative obligatorii in legtura cu exploatarea lacurilor de acumulare;
14.1.5. asigura colaborarea cu Centrul Operativ pentru situaii de urgenta din cadrul autoritii publice
centrale' din domeniul apelor si Schimbrilor Climatice, pentru toate situaiile de urgenta din
domeniul de activitate al Administraiei Naionale Apele Romane";
14.1.6. coordoneaz activitatea de implementare a Directivei 2007/60/CE privind evaluarea si gestionarea
riscurilor de inundaii, conform competentelor Administraiei Naionale Apele Romane"
14.1.7. colaboreaz cu Institutul National de Hidrologie si Gospodrirea apelor pentru asigurarea fluxului
informational de date hidrologice si pentru ndeplinirea oricror alte activiti necesare
managementului situaiilor de urgenta din cadrul sistemului national de gospodrirea apelor;
14.1.8. asigura reprezentarea la nivelul colaborrii cu Inspectoratul General pentru Situaii de Urgenta si
coordoneaz schimbul de date atat la nivel national cat si local prin subunitile Administraiei
Naionale Apele Romane".
14.1.9. Departamentul Situaii de Urgenta asigura fluxul informational in toate situaiile, precum si
raportrile specifice ctre autoritatea publica centrala din domeniul apelor
14.1.10. elaboreaz propuneri de acte de reglemetare si instruciuni de aplicare a actelor normative din
domeniul managementului situaiilor de urgenta generate de inundaii, secete, poluri accidentale si
accidente la construcii hidrotehnice;
14.1.11. asigura colectarea, procesarea informaiilor necesare pentru implementarea prevederilor legislaiei
aferente infrastructurilor critice in colaborare cu Compartimentul de Gestiune a Informaiilor
Clasificate;

20
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

14..12. coordoneaz si verifica realizarea Planurilor Bazinale si Judeene de aprare impotriva inundaiilor,
gheurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcii hidrotehnice si poluri accidentale;
14.1.13. colaboreaz cu Departamentul Managementul Resurselor de Apa ia realizarea Planurilor de restricii
si folosire a apei in perioade deficitare;
14.1.14. asigura fluxul informational cu tarile vecine in conformitate cu Acordurile bilaterale; participa la
verificrile bilaterale si in comisiile/ subcomisiile de lucru constituite in baza acordurilor.
14.2. Structura organizatorica si funcionarea principalelor componente:

4.2.L Serviciul DISPECERAT ,

14.2.1.1. rspunde de organizarea activitii de dispecerat la sediul central, verifica si controleaz.,


buna funcionare a dispeceratelor teritoriale, atat permanent cat si prin participarea directa .
la exerciii de simulare periodice;
14.2.1.2. supravegheaz, prin dispeceratele administraiilor bazinale, principalii parametrii ce caracterizeaz
sistemele de apa si mediu;
14.2.1.3. asigura, prin tehnica din dotare, primirea informaiilor de la unitile furnizoare, concentrarea
informaiilor ce caracterizeaz starea sistemelor de apa si rspunde de informarea zilnica si
operativa a conducerii Administraiei Naionale Apele Romane" si autoritii publice centrale din
domeniul apelor;
14.2.1.4. participa la crearea, actualizarea si ntreinerea bazelor de date cuprinznd serurile de decizii si
aciuni prestabilite care trebuie sa fie urmate in cazul diferitelor perturbaii, avarii sau accidente la
construcii hidrotehnice;
14.2.1.5. identifica si declaneaz, cand este cazul, strile caracteristice (alarma, intervenie si aparare) ale
Sistemelor de Gospodrire a Apelor, la nivel de administraie si administraii bazinale de apa;
14.2.1.6. asigura condiiile de conducere operativa si coordonare a aciunilor legate de exploatarea
construciilor hidrotehnice interbazinale, a construciilor hidrotehnice de interes major, cat si a
masurilor de intervenie si aparare in cazul depirii pragurilor limita ai parametrilor caracterici ai
Sistemelor de Gospodrire a Apelor sau in cazurile unor evenimente deosebite la construciile
hidrotehnice;
14.2.1.7. selecteaz, in funcie de limitele de competenta atribuite, din setul de decizii prestabilite, masurile
corespunztoare situaiei in curs si urmrete aplicarea acestora, prin dispeceratele din teritoriu;
14.2.1.8. colaboreaz cu alte dispecerate centrale in vederea punerii de acord a deciziilor sau propunerilor
de decizii privind exploatarea construciilor hidrotehnice cu folosina complexa sau de intervenie
in vederea diminurii sau evitrii pagubelor poteniale, produse de eventualele abateri ale
parametrilor ce caracterizeaz sistemele;
14.2.1.9. asigura si rspunde de transmiterea deciziilor proprii sau ale organelor ierarhic superioare catre
dispeceratele apelor din teritoriu, urmrete indeplinirea deciziilor transmise, precum si reacia
sistemelor de gospodrire a apelor in urma aplicrii deciziilor transmise;
14.2.1.10. analizeaz, valideaz sau corecteaz, cand este cazul, informaiile si deciziile dispeceratelor din
teritoriu;
14.2.1.11. iniiaz, elaboreaz si avizeaz metodologii, acte normative si instruciuni privind activitatea
proprie, precum si ale treptelor de dispecerat din teritoriu;
14.2.1.12. face propuneri de imbunatatire a sistemului informatic si informational-decizional si de alarmare
in domeniul aprrii de inundaii si de fenomenele hidrologice periculoase si face propuneri de
asigurare a mijloacelor materiale si financiare necesare realizrii acestora.

14.2.2. Serviciul SITUAII DE URGENTA - INUNDAII, SECETE, POLURI


14.2.2.1. analizeaz cauzele si urmrile calamitilor produse de inundaii si fenomenele hidrologice
periculoase, tine evidenta pagubelor produse la lucrrile proprii si propune masuri pentru
diminuarea producerii acestora;
14.2.2.2. analizeaz si propune spre avizare planurile de aparare mpotriva inundaiilor pe bazine
hidrografice, elaborate de administraiile bazinale si verifica asigurarea masurilor necesare
realizrii aciunilor de aparare mpotriva inundatiiilor;
14.2.2.3. asigura colectarea informaiilor relevante din planurile judeene de aparare mpotriva inundaiilor
si din planurile sistemelor hidrotehnice de aparare mpotriva inundaiilor in vederea gestionarii
centralizate;
14.2.2.4. tine evidenta centralizata a necesarului si existentului de materiale si mijloace de intervenie,
conform actelor normative in vigoare (Ordinului Comun al autoritii publice centrale din domeniul
apelor /'MAI nr. 1422/192/20i2);
14.2.2.5. indrurna, sprijin si controleaz activitatea tehnica dc specialitate pe probleme de inundaii a
compartimentelor de resort din cadrul Administraiilor Bazinale de Apa;
14.2.2.6. participa la verificrile anuale ale strii tehnice si funcionale a construciilor todrotehnice. s cu
rol de aparare mpotriva inundaiilor din teritoriu si la stabilirea masurilor si termenelor pentru
remedieri;
14.2.2.7. participa la avizarea documentaiilor privind construciile hidrotehnice cu rol de aprare
mpotriva inundaiilor;
14.1.1.1. colaboreaz cu Departamentul Managementul Lucrrilor Hidrotehnice pentru indeplinirea
prevederilor regulamentelor de exploatare in vigoare; analizeaz si face propuneri de mbuntire

21
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

a procedurilor de lucru in situaii de urgenta generate de inundaii, aplicabile Sistemului National


de Gospodrirea Apelor, asigurnd implementarea Sistemului de Management Integrat (SR EN ISO
9001/2015; SR EN ISO 14001/2015; OHSAS 18001/2008);
14.1.1.2. verifica si centralizeaz rapoarte operative si rapoarte de sinteza; ntocmete rapoarte anuale de
sinteza
14.2.2.8. colaboreaz cu Departamentul Managementul Resurselor de Apa pentru indeplinirea
prevederilor planurilor de restricii si a planurilor de prevenire si nlturare a efectelor
polurilor accidentale;
14.1.1.3. analizeaz si face propuneri de imbunatatire a procedurilor de lucru in situaii de urgenta
generate de seceta, poluri accidentale si accidente la construcii hidrotehnice, aplicabile
Sistemului National de Gospodrirea Apelor, asigurnd implementarea Sistemului de
Management Integrat - in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015; SR EN ISO
14001/2015; OHSAS 18001/2008
14.2.2.9. colaboreaz cu Departamentul Managementul Lucrrilor Hidrotehnice, pentru aplicarea
masurilor de exploatare necesare in situaii de urgenta generate de seceta, poluri
accidentale si accidente la construcii hidrotehnice;
14.2.2.10.organizeaza in colaborare cu Departamentul Managementul Resurselor de Apa si Departamentul
Managementul Lucrrilor Hidrotehnice, Administraiile Bazinale de Apa si Sistemele de
Gospodrire a Apelor: traininguri, exerciii de simulare si stagii de pregtire ale echipelor de
intervenie in caz de poluri accidentale si accidente incidente la construcii hidrotehnice;
14.2.2.11.face propuneri de imbunatatire a sistemului informatic si a fluxului informational-decizional si de
monitorizare a secetei, polurilor accidentale si accidente incidente la construcii hidrotehnice;
14.2.2.12. face propuneri de asigurare a mijloacelor materiale si financiare necesare realizrii interveniilor in
caz de poluri accidentale;
14.2.2.13.colaboreaz in toate situaiile de urgenta cu Compartimentul Comunicare si Relaii cu Presa al
Administraiei Naionale Apele Romane" si furnizeaz informaiile relevante pentru comunicarea
adecvata a masurilor si interveniilor specifice.

15. DEPARTAMENTUL MANAGEMENT RESURSE UMANE (DMRU)


15.1. Aributii generale:
Atribuii pe linia administrrii personalului, organizare, asigurnd recrutarea si angajarea personalului,
urmrirea modului de stabilire a drepturilor bneti cuvenite salariailor, formare profesionala, raportare,
urmrirea personalului care ndeplinete condiiile de pensionare, elaborarea procedurilor, normelor si
regulamentelor referitoare la structura organizatorica si personalului Administraiei Naionale Apele
Romane", evidenta documentelor de personal (fise de post, stat de funcii, stat de personal, contracte
individuale de munca, acte adiionale, decizii, etc).
15.2. Structura organizatorica si funcionarea principalelor componente.
15.2.1. Serviciul RESURSE UMANE
15.2.1.1. Activitatea de administrare personal
15.2.1.1.1. rspunde de intocmirea si modificarea contractelor de munca conform legislaiei in vigoare, cu
respectarea drepturilor si obligaiilor ce decurg din acestea;
15.2.1.1.2. asigura programarea si reprogramarea concediilor de odihna, cu respectarea legislaiei in
vigoare;
15.2.1.1.3. elibereaz legitimaiile de serviciu si adeverinele solicitate de persoanele care; au calitatea de
angajat;
15.2.1.1.4. rspunde de completarea, nregistrarea si evidenta contractelor individuale de munca in
Registrul de evidenta al salariailor (REVISAL), in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;
26 v
:.;.
15.2.1.1.5. genereaz rapoarte referitoare la domeniul de activitate folosind instrumentele de lucru;
15.2.1.1.6. intocmeste si actualizeaz statul de funcii al Departamentelor/ Serviciilor/ Birourilor/
Compartimentelor din cadrul Administraiei Naionale Apele Romane" conform organigramei
aprobate de conducere;
15.2.1.1.7. intocmeste si actualizeaz statul de personal al Departamentelor/ Serviciilor/ Birourilor/
Compartimentelor din cadrul Administraiei Naionale Apele Romane" conform organigramei
aprobate de conducere si elementelor referitoare la drepturile salariate aprobate pentru salariaii
Administraiei Naionale Apele Romane"
15.2.1.1.8. elaboreaz si actualizeaz organigrama pentru Administraia Naionala Apele Romane"
conform strategiei si dispoziiilor conducerii;
15.2.1.1.9. menine baza de date cu personalul angajat al Administraiei Naionale Apele Romane"/
personalul care a ncetat raportul de munca cu Administraiei Naionale Apele Romane", cu
evidente pe funcii, meserii, vechime in munca, vechime in specialitate;
15.2.1.1.10. administreaz si verifica notele de lichidare la ncetarea contractelor individuale de munca;
15.2.1.1.11. gestioneaz si actualizeaz, ori de cate ori este nevoie, arhiva de documente referitoare la
activitatea de resurse umane (dosare de personal, state de funcii, decizii, note interne, etc), cu
respectarea confidenialitii informaiilor si prevederilor legale aplicabile;

22
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

15.2.1.1.12. poate organiza, cu acordul conducerii stagii de practica pentru studeni in funcie de
disponibilitate si criterii de confidenialitate;
15.2.1.1.13. efectueaz programrile pentru medicina muncii si verifica valabilitatea fiselor de aptitudine in
conformitate cu legislaia in vigoare;
15.2.1.1.14. elaboreaz rapoarte de activitate lunare cu privire ia personal;
15.2.1.1.15. elaboreaz documente referitoare la personalul Administraiei Naionale Apele Romane",
conform referatelor de necesitate;
15.2.1.1.16. elaboreaz documente referitoare la personalul implicat in proiecte desfurate la nivelul
Administraiei Naionale Apele Romane";
15.2.1.1.17. elaboreaz note de fundamentare in baza referatelor cu privire la personal, intocmite de efii
locurilor de munca si verifica incadrarea in grila de salarizare aplicabila la nivelul unitii;
15.2.1.1.18. asigura suport DEF pentru realizarea si elaborarea bugetului anual de venituri si cheltuieli,
capitolul: cheltuieli de personal;
15.2.1.1.19. elaboreaz planul anual de achiziii pentru Serviciul resurse umane;
15.2.1.1.20. indeplineste si alte atribuii cu caracter specific, ce decurg din actele normative in vigoare sau
dispuse de directorul general ai instituiei;
15.2.1.2. Activitatea de recrutare
15.2.1.2.1. in baza necesarului de personal aprobat si a referatelor aprobate asigura recrutarea si
selecia personalului cu respectarea legislaiei in vigoare; 15 2.1.7.2. realizeaz formalitile
in vederea ncadrrii personalului conform prevederilor legale
si normelor interne aplicabile, cu incadrarea in grilele salarialc aprobate, cu aprobarea
conducerii;
5.2.L2.3. organizeaz concursuri/ examene/ interviuri pentru ocuparea posturilor vacante/ promovri conform
prevederilor legale si normelor interne aplicabile si n baza referatelor aprobate de conducere;
15.2.1.2.4. elaboreaz documentele referitoare la organizarea procesului de recrutare si selecie a
personalului (note de fundamentare, decizii, anunuri, procese verbale, referate);
15.2.1.2.5. asigura postarea anunurilor de recrutare;
15.2.1.2.6. asigura secretariatul comisiilor de evaluare pentru concursuri/ examene; ....--
,;
15.2.1.2.7. centralizeaz dosarele candidailor si le prezint comisiilor de evaluare-pentru . ocuparea
posturilor prin concurs/ examen; ; .
15.2.1.3. Asigurarea conformitii in activitatea de resurse umane
15.2.1.3.1. elaboreaz politici, norme si proceduri specifice activitii de resurse umane ">.
-.,
15.2.1.3.2. ntocmete, actualizeaz si implementeaz formularele interne aplicabile activitii de resurse
umane;
15.2.1.3.3. centralizeaz fisele de post ale salariailor si ofer suport Departamentelor/ Serviciilor/
Birourilor/ Compartimentelor din cadrul Administraiei Naionale Apele Romane" pentru
ntocmirea/ actualizarea fiselor de post;
15.2.1.3.4. aduce la cunotina conducerii orice abatere de la proceduri, norme de lucru, instruciuni;
15.2.1.3.5. duce la indeplinire deciziile conducerii referitoare la activitatea de resurse umane;
15.2.1.3.6. elaboreaz decizii care produc efecte referitor la ncheierea, executarea, derularea, suspendarea,
modificarea si ncetarea contractelor individuale de munca;
15.2.1.3.7. asigura comunicarea interna specifica activitii de resurse umane;
15.2.1.3.8. acioneaz ca un partener pentru celelalte Departamente/ Servicii/ Birouri/ Compartimente,
oferind suport pentru aspectele referitoare la activitatea de resurse umane;
15.2.1.3.9. monitorizeaz incadrarea in numrul mediu de personal aprobat prin Organigrama si rspunde
de intocmirea si comunicarea datelor statistice;
15.2.1.3.10. centralizeaz procesele verbale de insusire a procedurilor legate de activitatea de resurse umane
existente la nivelul instituiei, la implementare si ori de cate ori survine o modificare
(Regulamentul de Organizare si Funcionare, Regulamentul Intern, Contractul Colectiv de
Munca, etc.);
15.2.1.3.11. avizeaz si menine evidenta foilor colective de prezenta pentru Departamente/ Servicii/ Birouri/
Compartimente;
15.2.1.3.12. menine evidenta lunara a foilor colective de prezenta pentru personalul implicat in proiectele
desfurate la nivelul Administraiei Naionale Apele Romane" si centralizeaz rapoartele
lunare de activitate pentru personalul implicat in proiecte;
15.2.1.3.13. menine evidenta concediilor medicale;
15.2.1.3.14. verifica aspectele referitoare la conformitate si aplicarea actelor normative si legislaia
referitoare la resurse umane pentru entitile aflate in subordinea Administraiei Naionale
Apele Romane"
15.2.1.4. Managementul performantei
15.2.1.4.1. coordoneaz si urmrete implementarea procedurii de evaluare a performantei salaritilor din
cadrul Administraiei Naionale Apele Romane";
15.2.1.4.2. ofer suport Departamentelor/ Serviciilor/ Birourilor/ Compartimentelor din cadrul
Administraiei Naionale Apele Romane" pentru realizarea indicatorilor de performanta pentru
posturile aprobate conform statului de funcii al Administraiei Naionale Apele Romane"

23
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

15.2.1.4.3. centralizeaz si arhiveaz fisele individuale de evaluare a performantei - la sfritul perioadei de


proba si evaluarea conform procedurii interne.
15.2.1.5. Activitatea de formare profesionala
15.2.1.5.1. coordoneaz procesul de implementare a activitilor de formare profesionala, (monitorizare si
testare);
15.2.1.5-2. arhiveaz documentele referitoare la activitatea de formare profesionala atat cu formatori interni
cat si cu furnizori de formare profesionala (diplome, certificate, procese-verbale);
15.2.1.5.3. identifica nevoile de instruire ale personalului;
15.2.1.5.4. organizeaz sesiuni de instruire non-formala si efectueaz nscrieri la cursuri (instruire formala)
pentru salariaii din cadrul serviciului resurse umane ;
15.2.1.5.5. efectueaz nscrieri la cursuri externe, organizate de furnizori de formare profesionala, conform
solicitrilor interne aprobate la nivelul instituiei;
15.2.1.5.6. centralizeaz informaiile referitoare la instruirea personalului (materiale de curs, liste de
prezenta, certificar:/ acreditri/ diplome obinute, formulare de feedback); .
15.2.1.5.7. menine evidente referitoare la activitatea de formare profesionala; /'
15.2.1-5.8. centralizeaz oferte de formare profesionala de la furnizori;
15.2.1.5.9. asigura consiliere in cariera, conform solicitrilor interne. !

15.2.1.6. Activitatea de analiza si raportare in domeniul resurselor umane


15.2.1.6.1. monitorizeaz activitatea de resurse umane a unitilor aflate in subordinea Administraiei
Naionale Apele Romane" si raporteaz ctre conducerea D.M.R.U. orice incident/ abatere de la
instruciunile de lucru, dispoziii ale Administraiei Naionale Apele Romane";
15.2.1.6.2. verifica solicitrile referitoare la activitatea de personal transmise de unitile aflate in subordinea
Administraiei Naionale Apele Romane" si elaboreaz rspunsul la solicitri;solicita unitilor
aflate in subordinea Administraiei Naionale Apele Romane" si verifica lunar : macheta de
raportare, raportul de monitorizare lunara, statele de personal, statele de salarii;
15.2.1.6.3. elaboreaz organigrama cadru pentru unitile aflate in subordonarea Administraiei Naionale
Apele Romane" conform strategiei si dispoziiilor conducerii;
15.2.1.6.4. verifica organigramele, statele de funcii, regulamentele de organizare si funcionare,
regulamentele interne ale unitilor aflate in subordinea Administraiei Naionale Apele
Romane";
15.2.1.6.5. verifica solicitrile unitilor aflate in subordinea Administraiei Naionale Apele Romane" cu
privire la echipele de implementare a proiectelor la nivelul unitilor si elaboreaz rspunsuri in
acest sens;
15.2.1.6.6. asigura suport angajailor in domeniul resurselor umane din cadrul unitilor aflate in subordinea
Administraiei Naionale Apele Romane".
15.2.1.7. Activitatea juridica
15.2.1.7.1. redacteaz opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea de resurse umane si
propune masuri in vederea respectrii dispoziiilor legale. Punctul de vedere va fi conform legii si
crezului profesional, opinia fiind consultativa;
15.2.1.7.2. urmrete si studiaz noile apariii legislative si informeaz in legtura cu existenta si aplicarea
acestora, eful ierarhic i colegii din cadrul Serviciului Resurse Umane;
15.2.1.7.3. semnaleaz setului ierarhic cazurile de aplicare neuniforma sau incalcarile dispoziiilor legale si
fac propuneri corespunztoare, pentru rezolvarea legala si unitara a problemelor specifice
activitii de resurse umane;
15.2.1.7.4. asigura asistenta juridica in vederea intocmirii tuturor actelor necesare specifice activitii de
resurse umane in conformitate cu prevederile in vigoare;
15.2.1.8. Activitatea auto
15.2.1.8.1. asigura deplasarea, cu ajutorul unui autovehicul si al deserventului acestuia, care va avea obligaia
asigurrii transportului in condiii de sigurana, conform dispoziiilor efului ierarhic in interesul
asigurrii prezentei si a ndeplinirii atribuiilor specifice activitii de resurse umane (deplasri);
15.2.1.8.2. asigura exploatarea autovehiculului conform normelor legale si regulamentelor interne incidente.
15.2.2. Compartimentul RELAII CU PUBLICUL
15.2.2.1. Activitatea de relaii cu publicul:
15.2.2.3.1. primete si nregistreaz petiiile in registrul de evidenta,
15.2.2.1.1. se ocupa de rezolvarea petiiilor care intra in sfera de competenta;
15.2.2.1.2. expediaz rspunsurile ctre petiionari;
15.2.2.1.3. repartizeaz petiiile la compartimentele de specialitate si precizeaz termenul legal pentru
rspuns;
15.2.2.1.4. urmrete soluionarea si redactarea rspunsului in termenul legal stabilit prin lege;
15.2.2.1.5. arhiveaz rspunsul transmis in prealabil petitionariiori;
15.2.2.1.6. claseaz petiiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petiionarului;
15.2.2.1.7. claseaz petiiile venite cu acelai subiect si petiiile venite de mai multe ori la numrul iniial;
15.2.2.1.8. trimite petiiile ndreptate greit ctre autoritile sau instituiile publice care au ca atribuii
rezolvarea problemelor ses'zate.
15.2.3. Serviciul ADMINISTRATIV
15.2.3.1. Activitatea administrativa:
15.2.3.1.1. asigura activitatea de reparaii curente;

24
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

15.2.3.1.2. asigura activitatea de mentenanta a cldirii si a instalaiilor aferente, prin intocmirea de referate
pentru achiziionarea de servicii de ntreinere si reparaii; asigura activitatea de mentenanta a
locuinelor de serviciu si a instalaiilor aferente; asigura si urmrete plata tuturor cheltuielilor
de intretinere si utiliti la locuinele de serviciu.
15.2.3.1.3. rspunde de gospodrirea raionala a materialelor de consum cu caracter administrativ
gospodresc;
15.2.3.1.4. organizeaz si asigura efectuarea cureniei in birouri si celelalte incapari si spatii aferente;
organizeaz si asigura efectuarea cureniei in birouri si spatiile comune ale cldirii; organizeaz
si asigura efectuarea cureniei la locuinele de serviciu.
15.2.3.1.5. certifica exactitatea si realizarea prestaiilor efectuate de teri, telefoane, abonamente si alte
cheltuieli administrativ-gospodaresti; certifica exactitatea si realizarea furnizrii de servicii si
produse de ctre teri, servicii de telefonie, comunicaii, utiliti, alte cheltuieli administrativ-
gospodaresti.
15.2.3.1.6. urmrete gospodrirea raionala a energiei electrice, apei, combustibililor, convorbirilor
telefonice, materialelor de uz gospodresc, etc, urmrind incadrarea in consumurile normate si
cu respectarea prevederilor legale; urmrete utilizarea raionala a energiei electrice, apei si
combustibililor pentru nclzirea sediului, a convorbirilor telefonice urmrind incadrarea in
limitele stabilite de conducerea instituiei conform prevederilor legale.
15.2.3.1.7. asigura activitatea de secretariat, registratura, privind nregistrarea, evidenta si pstrarea
documentelor; asigura activitatea secretariatului general pe perioadele de concediu sau deplasri
ale titularului postului; asigura activitatea de registratura( nregistrarea si distribuirea
corespondentei conform rezoluiilor coducerh), evidente si pstrarea registrelor de
corespondenta.
15.2.3.1.8. organizeaz si rspunde de arhivarea documentelor ce provin din cadrul unitii; asigura
arhivarea si pstrarea documentelor din cadrul unitii.
15.2.3.1.9. pe linie administrativa asigura si rspunde de utilizarea raionala a sediului, instalaiilor aferente
celorlalte mijloace de inventar administrativ-gospodaresti, de efectuarea cureniei in birouri si
celelalte incApari; acest aliniat se regsete mai sus.
15.2.3.1.10. asigura primirea si receptionarea mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar si materialelor
achiziionate, descrcarea transportul si depozitarea acestora in spatiile de depozitare.
15.2.3.1.11. asigura descrcarea, transportarea din spaiul de depozitare si distribuirea acestora, pe baza
bonurilor de consum/materiale sau a avizelor de expediie la angajai sau la delegaii
Administraiilor Bazinala de Apa.
15.2.3.1.12. asigura achiziionarea materialelor pentru curenie, a consumabilelor si a tuturor materialelor
necesare activitilor administrativ-gospodaresti si activitii curente a unitii, pe baza
documentelor de achiziie aprobate.
15.2.3.1-13. asigura activitatea de gestionare a bunurilor din inventarul unitii.
15.2.3.1.14. asigura intocmirea documentelor de intrare - recepie, bonurile de consum/materiale, avizele de
expediie pentru toate produsele achiziionate.
15.2.3.1.15. Asigura expedierea prin intermediul potei a corespondentei, precum si preluarea de la oficiile
potale a corespondentei adresata instituiei, pe baza de delegaie.
15.2.3.1.16. executa si alte atribuii dispuse de conducerea instituiei sau care decurg din aceste normative;
15.2.3.2. Activitatea de arhiva:
15.2.3.2.1. asigura activitatea de primire, nregistrare si ciasare a documentaiilor privitoare la derularea
activitii administrative, financiar-ecntabile si de specialitate; /. :\
15.2.3.2.2. rspunde asigura de evidenta, selecionarea, pstrarea documentelor create, in arhiva unitii;
; Y;
15.2.3.2.3. respecta indicativul termenelor de pstrare a documentelor, precum si nomenclatorul dosarelor,
registrelor, condicilor si celorlalte documente conform prevederilor, legale.
15.2.3.3. Activitatea de secretariat
15.2.3.3.1. asigura si rspunde de rezolvarea zilnica a corespondentei cu alte instituii, societi comerciale
cu care unitatea are contacte de lucru;
15.2.3.3.2. asigura nregistrarea documentelor intrate si ieite din instituie de la si ctre alte instituii si
teri, urmrind in acelai timp incadrarea in termene legale de rezolvare a documentelor.

15.2.4. CENTRUL DE PERFECIONARE SI PREGTIRE PROFESIONALA


15.2.4.1. actualizarea bazei de date a publicaiilor in domeniu;
15.2.4.2. prelucrarea si tehnoredactarea materialelor si documentelor pe suport electronic si de hrtie;
15.2.4.3. editarea materialelor publicitare in vederea promovrii si popularizrii activitilor specifice
domeniului gospodririi apelor;
15.2.4.4. tiprirea materialelor si documentelor;
15.2.4.5. colaborare cu Revista Hidrotehnica;
15.2.4.6. realizarea rapoartelor de activitate conform sarcinilor trasate de superiorul ierarhic, centralizeaz
sondaje etc;
15.2.4.7. centralizarea nevoilor de formare profesionala si identificarea cursurilor si furnizorilor de formare
profesionala;
15.2.4.8. centralizarea ofertelor de cursuri si realizarea unui catalog de cursuri;

25
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

15.2.4.9. centralizarea listelor de prezenta la cursuri si formularele de evaluare/ feedback pentru cursuri si
formatori;
15.2.4.10. nsuirea reglementarilor specifice domeniului de activitate necesare;
15.2.4.11. dezvoltarea profesionala permanenta;
15.2.4.12. verificarea documentelor justificative care stau la baza activitii Centrului de Formare si
Pregtire Profesionala;
15.2.4.13. arhivarea anuala a documentelor din cadrul biroului;
15.2.4.14. realizarea activitii de administrare formare profesionala si de intalniri de lucru (organizare,
programare, cheltuieli aferente, rezervri locaii, anunare participani);
15.2.4.15.cutarea prin mijloace electronice (Internet/ biblioteci virtuale etc.) materiale pentru formare
profesionala in ariile de activitate conform planului anual de instruire;
15.2.4.16. centralizarea nominalizrilor/ propunerilor de formare profesionala;
15.2.4.17. centralizarea ofertelor de formare profesionala;
15.2.4.18. meninerea evidentei cu privire la activitatea de formare profesionala;
15.2.4.19. realizarea formalitilor necesare intalnirilor/ edinelor de management;
15.2.4.20. ntocmete pontajul lunar pentru personalul Centrului de formare profesionala cu respectarea
prevederilor legale.

16. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT care coordoneaz activitatea Departamentului Managementul


Lucrrilor Hidrotehnice, Departamentul Managementul Resurselor de apa, Serviciul Comunicaii si
Tehnologia Informatici si Serviciul Cooperare Internaionala;
Atribuii generale:
ndeplinete toate atribuiile directorului general, cand acesta lipsete din unitate sau in cazul
indisponibilitii acestuia, prin delegare de competente in scris ;
indeplineste orice alte atribuii prevzute de lege si sarcinile stabilite de ctre conducerea instituiei;
coordoneaz prin departamentele din subordine activitatea tehnica de administrare a bazinelor
hidrografice desfurata de Administraii Bazinale de Apa ;
analizeaz si propune strategiile de dezvoltare si programe pentru mbuntirea Sistemului National de
Gospodrire a Apelor ; Coordoneaz:
16.1. DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL LUCRRILOR HIDROTEHNICE-
DMLH
16.1.1. Atribuii generale:
16.1.1.1. administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea Sistemului National de
Gospodrire a Apelor aflat in administrare;
16.1.1.2. administrarea albiilor minore ale cursurilor de apa cadastrate, a cuvetelor lacurilor si blilor, in
stare naturala sau amenajata, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si a celor protejate aflate in
administrare;
16.1.1.3. coordonarea exploatrii lacurilor de acumulare pe bazine hidrografice, indiferent de deintorul
acestora; dispunerea in perioade de Apa mari sau viituri, in cazuri de poluri accidentale, precum
si in cazuri de introducere a restriciilor in utilizarea debitelor de apa, a masurilor operative
obligatorii in legtura cu exploatarea lacurilor de acumulare;
16.1.1.4. elaborarea propunerilor de acte de reglemetare si instruciuni de aplicare a actelor normative din
domeniul managementului construciilor hidrotehnice;
16.1.1.5. organizarea desfurrii activitii de urmrire a comportrii in timp a construciilor hidrotehnice
din administrare;
16.1.1.6. avertizarea si propunerea de intervenii in cazuri de producere a fenomenelor hidrologice
periculoase si accidentelor la construciile hidrotehnice din administrare;
16.1.1.7. coordonarea aprrii impotriva inundaiilor, prin construciile hidrotehnice aflate in administrare,
precum si a constituirii stocului de materiale si mijloace specifice de aprare de inundaii aferente
acestora;
16.1.1.8. participarea la secretariatele tehnice permanente in domeniul aprrii de inundaii si accidentelor la
construciile hidrotehnice si la pregtirea populaiei pentru aprarea de inundaii prin exerciii
periodice;
16.1.1.9. coordonarea si urmrirea elaborrii planurilor de aprare impotriva inundaiilor, fenomenelor
hidrologice periculoase si accidentelor la construciile hidrotehnice din administrare, a celor pe
bazine hidrografice, precum si a acordrii asistentei tehnice la elaborarea de ctre utilizatori si
administraii locale a planurilor proprii de aprare de inundaii;
16.1.1.10. colaborarea permanenta cu Comisiile de dezastre, cu unitile de ordine publica, cu autoritile
publice teritoriale de sntate si altele pentru inlaturarea cauzelor si efectelor polurilor accidentale;
16.1.1.11. ntocmirea, in mod corelat pe ansamblul bazinului hidrografic, de propuneri de lucrri noi de
amenajare, necesare satisfacerii cerinelor de apa, proteciei calitii apelor si restaurrii cursurilor
de apa, precum si prevenirii aciunii distructive a apelor;
16.1.1.12. participarea la ntocmirea harilor de hazard si de risc in cazul apelor mari;
16.1.1.13.coordonarea realizrii de lucrri de amenajare a cursurilor de apa si a aitor lucrri de investiii din
surse proprii ale Administraiei, acordarea asistentei tehnice de specialitate si colaborarea la
avizarea si receptionarea lucrrilor de investiii finanate de la bugetul de stat;
6.1.1.14.eocrdonarca si urmrirea activitii de elaborare a cadastrului apelor si elaborarea sintezei

26
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

cadastrului apelor pe tara; 16.1.1.15. coordonarea si verificarea elaborrii si derulrii Programului


de Gospodrire a Apelor.
16.1.2. Structura organizatorica si funcionarea principalelor componente.

16.1.2.1. Serviciul EXPLOATARE LUCRRI


16.1.2.1.1. ndruma, coordoneaz si controleaz activitatea de exploatare a construciilor; hidrotehnice, a
echipamentelor hidromecanice si instalaiilor si urmrete respectarea prevederilor
regulamentelor de exploatare, ale planurilor de restricii si ale planurilor de aprare si prevenire
a aciunilor distructive ale apelor;
16.1.2.1.2. organizeaz activitatea de elaborare, aprobare si actualizare la termenele legale a regulamentelor
si instruciunilor de exploatare a amenajrilor hidrotehnice, analizeaz si face propuneri de
aprobare a regulamentelor de exploatare din competenta;'
16.1.2.1.3. analizeaz la administraiile Bazinale de Apa consumurile de energie electrica, carburani,
lubrifianti s.a. si face propuneri de optimizare a activitii din sectorul de mecanizare, fara a
afecta funcionalitatea echipamentelor si instalaiilor, in vederea ncadrrii in prevederile
programului de gospodrire a apelor;
16.1.2.1.4. asigura urmrirea regimurilor de exploatare, intocmeste si propune spre aprobare si transmitere
pentru aplicare a programelor de exploatare aprobate; urmrete ncadrarea in programele de
exploatare aprobate si stabilete masuri operative pentru satisfacerea optima a tuturor
beneficiarilor de apa in cantitile convenite;
16.1.2.1.5. analizeaz, avizeaz si nainteaz spre aprobare propunerile Administraiilor Bazinale de Apa
pentru golirea lacurilor de acumulare in situaii determinate de condiii excepionale sau pentru
intervenii;
16.1.2.1.6. participa la elaborarea scenariilor privind masurile, operaiunilor si manevrelor necesare in
cazuri de avarii, poluri accidentale sau alte situaii ce pot sa apar in timpul exploatrii
amenajrilor hidrotehnice;
16.1.2.1.7. analizeaz si propune modificri ale conveniilor de exploatare sau iniiaz propuneri de noi
convenii privind exploatarea amenajrilor cu folosina complexa;
16.1.2.1.8. rspunde de folosirea raionala a resurselor de apa din lacurile de acumulare si protecia acestora
mpotriva epuizrii, degradrii sau polurii;
16.1.2.1.9. ndruma si coordoneaz activitatea de ntreinere si reparaii a construciilor hidrotehnice,
echipamentelor hidromecanice si instalaiilor din administrare, conform normelor si
prescripiilor tehnice in vigoare;
16.1.2.1.10. analizeaz propunerile de program tehnic ale administraiilor bazinale ale apelor si le propune
spre aprobare;
16.1.2.1.11. urmrete sistematic realizarea programului tehnic de ntreinere si reparaii, cantitativ si valoric,
face analize si propune masurile adecvate pentru funcionarea in condiii de sigurana a
infrastructurii din domeniul apelor, participa la avizarea documentaiilor tehnice si la
receptionarea lucrrilor de reparaii, conform competentelor;
16.1.2.1.12. analizeaz lucrrile de modernizare sau retehnologizare a echipamentelor si instalaiilor cu uzura
fizica/morala si propune modaliti de realizare;
16.1.2.1.13. urmrete si verifica activitatea de ntreinere a albiilor minore ale cursurilor de apa, a cuvetelor
lacurilor si blilor, a falezei si plajei marii, a zonelor umede si a celor protejate din administrare;
16.1.2.1.14. participa prin responsabilii de bazin la verificarea in teren a lucrrilor si construciilor
hidrotehnice din administrare;
16.1.2.1.15. participa la ntocmirea fiselor si notelor de fundamentare pentru lucrri noi de amenajare de
gospodrire a apelor necesare satisfacerii cerinelor de apa, proteciei calitii Apelor, prevenirii
aciunilor distructive ale apelor, precum si restaurrii albiilor cursurilor de apa;
16.1.2.1.16. urmrete existenta, realizarea sau actualizarea crilor tehnice ale construciilor hidrotehnice
din administrare;
16.1.2.1.17. organizeaz, ndruma si coordoneaz activitatea de urmrire a programului lucrrilor de
dezvoltare a bazei materiale de exploatare, de preluare in exploatare a construciilor
hidrotehnice, echipamentelor hidromecanice si instalaiilor;
16.1.2.1.18 articipa la comisii de recepie si inspecii tematice pentru lucrrile de construcii hidrotehnice din
administrare;
16.1.2.1.19. elaboreaz propuneri de normative si instruciuni specifice activitii de exploatare, ntreinere,
reparaii sau/si asigura analizarea, adaptarea si avizarea celor elaborate de alte uniti de profil;
16.1.2.1.20. participa la aciuni de aprare de inundaii;
16.1.2.1.21. participa la aplicarea conveniilor si acordurilor internaionale din domeniul gospodririi apelor
la care Romnia este parte si la implementarea prevederilor legislaiei armonizate cu directivele
Uniunii Europene in domeniul gospodririi apeior;
16.1.2.1.22. participa la activiti internaionale de schimb de date si informaii, la reuniuni tehnico-
stiintifice, studii si proiecte in domeniul gospodririi apelor;
16.1.2.1.23. avizeaz solicitrile Administraiilor Bazinale de Apa cu privire la dotarea cu aparatura,
dispozitive si utilaje necesare exploatrii, intretinerii si; reparrii construciilor hidrotehnice;
16.1.2.1.24. organizeaz, ndruma si coordoneaz activitatea de perfecionare a pregtirii profesionale a
personalului de exploatare.

27
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.1.2.2. Biroul U.C.C. SI SIGURANA CONSTRUCIILOR HIDROTEHNICE


16.1.2.2.1. rspunde de organizarea si coordonarea desfurrii activitii de U.C.C. din cadrul
Administraiei Naionale Apele Romane";
16.1.2.2.2. controleaz aplicarea Legii siguranei barajelor - nr. 466/2001 si a normelor tehnice (NTLH),
precum si activitatea UCC din cadrul unitilor teritoriale;
16.1.2.2.3. participa la elaborarea de acte normative si instruciuni specifice activitii de urmrire a
comportrii construciilor si de asigurare a siguranei in exploatare a barajelor;
16.1.2.2.4. urmrete si controleaz modul cum se realizeaz actualizarea clasei de importanta a
construciilor hidrotehnice de regularizare si captare a debitelor de apa si cu rol de aprare
impotriva inundaiilor, precum si ncadrarea in categoriile de importanta a barajelor (NTLH
021);
16.1.2.2.5. tine evidenta contractrii si intocmirii rapoartelor UCC de sinteza si a analizrii in Comisia UCC
pentru barajele din lista prioritara a Comisiei;
16.1.2.2.6. rspunde de programarea si desfurarea edinelor si analizelor in teren, ntocmete procese-
verbale de edina, redacteaz si transmite Rapoarte/Decizie ale Conducerii Administraiei
Naionale Apele Romane" privind concluziile si recomandrile Comisiei UCC;
16.1.2.2.7. analizeaz cu administraiile apelor stadiul expertizarii barajelor in conformitate cu Legea
466/2001 in ordinea criteriilor de prioritizare stabilite de CONSIB;
16.1.2.2.8. analizeaz si intocmeste rapoarte anuale si periodice privind starea de sigurana a construciilor
hidrotehnice si sesizeaz comportri atipice;
16.1.2.2.9. coordoneaz si verifica activitatea comisiilor teritoriale de avizare a funcionarii in sigurana a
barajelor din categoriile C si D;
16.1.2.2.10. Emite documente de reglementare (decizii) legate de funcionarea comisiilor teritoriale de
avizare;
16.1.2.2.11. actualizeaz recensmntul barajelor de retentie, a digurilor care realizeaz depozite industriale
si a construciilor hidrotehnice speciale;
16.1.2.2.12. coordoneaz si urmrete implementarea aplicaiei UCCWAT de gestiune a bazei de date UCC
a principalelor baraje din administrare;
16.1.2.2.13. asigura secretariatul Comitetului National Roman al Marilor Baraje.

16.1.2.3. Biroul CADASTRUL APELOR SI PATRIMONIU


16.1.2.3.1. rspunde si coordoneaz activitatea de cadastru la nivel de tara asigurnd circulaia libera in
interiorul sistemului informaional al apelor a informaiilor cadastrale, sub forma unei informaii
unice sub aspectul identificrii teritoriale si bazinale precum si al caracteristicilor de baza a
obiectului cadastral aflat in evidenta;
16.1.2.3.2. verifica reactualizarea informaiilor din banca naionala de cadastrul apelor, respectarea unei
metodologii unice in realizarea bazei de date, a aplicrii in mod uniform a metodologiilor de
specialitate si a tuturor normelor tehnice specifice;
16.1.2.3.3. urmrete organizarea si modul de desfurare a activitii de cadastrul apelor la nivel bazinul;
16.1.2.3.4. verifica datele din evidenta cadastrala prin depiasari in teren sau confruntri cu documentaiile
tehnice ale lucrrilor;
16.1.2.3.5. coordoneaz activitatea de intocmire a sintezelor cadastrale pe bazine hidrografice si pe tara;
16.1.2.3.6. verifica sintezele cadastrale bazinale;
16.1.2.3.7. organizeaz implementarea noului program de cadastrul apelor rspunznd de analiza,, tastare,
implementare, adaptare metodologie, instruiri, piopuneri de rapoarte; .; *.
16.1.2.3.8. realizeaz sinteza cadastrala la nivel de tara;
16.1.2.3.9. colaboreaz cu alte institute care au organizate cadastre de specialitate;
16.1.2.3.10. furnizarea datelor pentru actualizri ale inventarului domeniului public al statului referitoare la
intrri / ieiri de bunuri:
16.1.2.3.11. participa la intocmirea de referate ctre Consiliul de Conducere referitoare la bunuri aparinnd
domeniului public al statului;
16.1.2.3.12. coordoneaz activitatea de intabulare a bunurilor aparinnd domeniului public al statului;
16.1.2.3.13. coordoneaz activitatea de refacere a axului cadastral;
16.1.2.3.14. participa la inventarierea anuala a bunurilor aparinnd domeniului public al statului;
16.1.2.3.15. participa la implementarea programelor GIS in exploatarea bazei de date de cadastrul apelor;
16.1.2.3.16. colaboreaz la editarea atlasului cadastral al apelor si al folosinelor, precum si al materialelor
cartografice aferente sau necesare schemelor de amenajare a bazinelor hidrografice;
16.1.2.3.17. analizeaz proiecte de HG, norme si metodologii referitoare la cadastrul apelor;
16.1.2.3.18. organizeaz aciuni in vederea pregtirii profesionale a personalului care rspunde de activitatea
de cadastru sau patrimoniu public;
16.1.2.3.19. asigura aplicarea legislaiei in domeniu;
16.1.2.3.20. in calitate de factor de autoritate si de reglementare coordoneaz, indruma si controleaz modul
de administrare si gestionare al patrimoniului public si privat al statului;
16.1.2.3.21. coordonarea, indrumarea si controlul modului de formare al patrimoniului public si privat al
statului;
16.1.2.3.22. colaborarea cu factorii implicai in aciunea de inventariere anuala a bunurilor aparinnd
domeniului public al statului;
16.1.2.3.23. colaborarea cu DEF la operaiunea de valorificare a rezultatelor inventarierii anuale;

28
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.1.2.3.24. colaborarea cu DEF la operaiunea de reevaluare a patrimoniului public si privat al statului;


16.1.2.3.25. colaborarea cu DEF la operaiunea de inregistrare a patrimoniului public si privat al statului.

16.1.2.4. Compartimentul MENTENANTA PARC AUTO SI UTILAJE


16.1.2.4.1. asigura aplicarea legislaiei din domeniul transporturilor rutiere;
16.1.2.4.2. tine evidenta activitii parcului auto propriu; rspunde de incadrarea in cotele de consum de
carburani aprobate;
16.1.2.4.3. avizeaz necesitatea unor cheltuieli aferente parcului auto propriu;
16.1.2.4.4. intocmeste dari de seama statistice, informative si raportri privind activitatea de mecanizare; .
16.1.2.4.5. controleaz executarea lucrrilor de reparaii a mijloacelor de transport proprii la atelierele
agenilor economici si participa la recepia celor importante;
16.1.2.4.6. rspunde de tinerea la zi a evidentelor, de corectitudinea datelor si legalitatea propunerilor de
nscrisuri intocmite, prezentate spre aprobare Conducerii;
16.1.2.4.7. verifica propunerile privind scoaterea din funciune a mijloacelor fixe inaintate de uniti, ie
centralizeaz, le avizeaz si le supune aprobrii Consiliului de Conducere; verifica prin sondaj
aceste propuneri;
16.1.2.4.8. participa mpreuna cu organele de Politie si de Inspecie a Muncii la analiza eventualelor
accidente de circulaie soldate cu victime;
16.1.2.4.9. tine evidenta numerica a principalelor utilaje si mijloace de transport din dotarea unitilor;
16.1.2.4.10. asigura informarea din punct de vedere legislativ necesara Administraiilor Bazinale de Apa
pentru instruirea permanenta a personalului care isi desfoar activitatea in sectorul de
mecanizare din unitile teritoriale;
16.1.2.4.11. asigura obinerea licenelor de transport pentru unitatea centrala a Administraiei Naionale
"Apele Rjmane".
16.1.2.5. Serviciul REGULAMENTE SI EXPLOATARE COORDONATA A BAZINELOR
16.1.2.5.1. asigura respectarea si aplicarea legislaiei din domeniul intretinerii si exploatrii obiectivelor
hidrotehnice, respectarea Ordinului nr. 76/2006 al autoritii publice centrale in domeniul apelor;
16.1.2.5.2. analizeaz Regulamentele de exploatare coordonata bazinal" intocmite la nivelul
Administraiilor Bazinale de Apa si intocmeste referatele tehnice de specialitate in vederea
avizrii acestora la nivelul de competenta al Administraiei Naionale Apele Romane";
16.1.2.5.3. nainteaz "Regulamentele de exploatare coordonata bazinal" la autoritatea publica centrala in
domeniul apelor - Departamentul pentru Ape, Pduri si Piscicultura in vederea aprobrii acestora;
16.1.2.5.4. analizeaz si intocmeste referatele tehnice de specialitate in vederea aprobrii "Regulamentelor
de exploatare" pentru obiectivele hidrotehnice, indiferent de deintor;
16.1.2.5.5. tine evidenta privind durata de valabilitate a "Regulamentelor de exploatare" si intocmeste
referatele tehnice privind prelungirea duratei de valabilitate a acestora, indiferent de deintorul
(administratorul) obiectivului hidrotehnic;
16.1.2.5.6. asigura colaborarea cu serviciile de exploatare din cadrul Administraiilor Bazinale de Apa si
Sistemelor de Gospodrirea Apelor privind verificarea si intocmirea"Regulamentelor de
exploatare";
16.1.2.5.7. verifica in teren respectarea prevederilor cuprinse in Regulamentele de exploatare".

16.2. DEPARTAMENTUL MANAGEMENTUL RESURSELOR DE APA (DMRA) 16.2.1.


Atribuii generale:
16.2.1.1. rspunde de gestionarea resurselor de apa ale Romniei; aplica in mod unitar in toate bazinele
hidrografice, metodologiile, actele normative si prescripiile tehnice privind alocarea dreptului de
utilizare si protecia resurselor de apa ale Romniei;
16.2.1.2. rspunde de aplicarea unitara in toate bazinele hidrografice a procedurilor si a metodologiilor
privind activitatea de emitere a avizelor si a autorizaiilor de gospodrire a apelor, precum si de
aplicarea prevederilor schemelor directoare de amenajare si management a bazinelor hidrografice
pentru domeniul sau de activitate;
16.2.1.3. rspunde de asigurarea si implementarea Sistemului de Management Integrat in conformitate cu
(SR EN ISO 9001/2015; SR EN ISO 14001/2015; OHSAS 18001/2008) in domeniul sau de
activitate;
16.2.1.4. coordoneaz activitatea de cunoatere a resurselor de apa prin observaii si msurtori hidrologice,
hidrogeologice si de calitate a apei, in vederea asigurrii informaiilor operative necesare lurii
deciziilor si a constituirii fondului naional de date hidrologice si hidrogeologice;
16.2.1.5. coordoneaz si controleaz activitatea Administraiilor Bazinale de Ap in domeniul gestionarii
resurselor de apa de suprafaa si subterane si protecia acestora mpotriva epuizrii si degradrii;
16.2.1.6. coordoneaz, indruma si controleaz activitatea la folosinele de apa din punct de vedere al
gospodririi apelor si aplica masurile necesare pentru atingerea strii bune a apelor;
16.2.1.7. participa la aciuni de control mpreuna cu Inspecia apelor la utilizatori pentru respectarea
legislaiei in domeniul apelor, funcionarii si ncadrrii in prevederile avizelor si autorizaiilor de
gospodrire a apelor;
16.2.1.8. analizeaz si rezolva in spiritul legii sesizri ale persoanelor fizice si juridice specifice domeniului
sau de activitate;

29
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.2.1.9. elaboreaz sinteze si rapoarte in legtura cu activitatea de gospodrire a apelor la nivelul ntregii
tari; coordoneaz elaborarea sintezelor specifice domeniului sau de activitate la nivelul bazinelor
hidrografice;
16.2.1.10. andizeaza, verifica avizeaz programele anuale de activitate al Adniinistratiilor Bazinale de Ap
din domeniul cunoaterii cantitative si calitative a resurselor de apa, ale laboratoarelor de calitate,
emiterea de avize si autorizaii de gospodrire a apelor* elaborarea de sinteze si rapoarte specifice
domeniului sau de activitate;
16.2.1.11. coordoneaz, indruma si controleaz activitile tehnice ale Administraiilor Bazinale de Ap in
legtura cu aplicarea mecanismului economic specific domeniului gospodririi apelor;
16.2.1.12. participa la concilierea divergentelor la incheierea abonamentelor pentru utilizarea/exploatarea
resurselor de apa sau pentru exploatarea nisipurilor si a pietriurilor din albiile si malurile cursurilor
de apa, cuvetele lacurilor de acumulare;
16.2.1.13. analizeaz propunerile Administraiilor Bazinale de Ap pentru acordarea de bonificaii si le supune
spre avizare conducerii Administraiei Naionale "Apele Romane" in conformitate cu prevederile
legale;
16.2.1.14.analizeaza necesitile de dotare ale reelei de observaii si msurtori hidrologice si hidrogeologice
cu aparatura specifica in vederea ndeplinirii programelor de activitate;
16.2.1.15.elaboreaz documentaia de fundamentare si fisele tehnice in vederea achiziionrii acesteia;
coordoneaz activitatea desfurata la nivelul Administraiilor Bazinale de Ap;
16.2.1.16. organizeaz si indruma activitatea laboratoarelor de calitate din punct de vedere metodologic,
asigurarea calitii datelor obinute prin analizele de laborator, activitatea de intercalibrare a
laboratoarelor;
16.2.1.17. aplica strategia si coordoneaz mpreuna cu Inspecia Apelor, din punct de vedere tehnic la nivel
national aciunile preventive si operative pentru monitorizarea, prevenirea si combaterea polurilor
accidentale, a folosinelor de apa;
16.2.1.18. coordoneaz elaborarea si aplicarea planurilor bazinale de prevenire si de nlturare a efectelor
polurilor accidentale, precum si asigurarea unei protecii sporite si mbuntirea mediului acvatic
prin masuri specifice de reducere progresiva a polurii;
16.2.1.19. analizeaz si indruma activitile de dotare cu reactivi si aparatura specifica a laboratoarelor de
calitate pentru ndeplinirea programelor de activitate; elaboreaz documentaia de fundamentare si
fisele tehnice in vederea achiziionrii acesteia; coordoneaz activitatea desfurata la nivelul
Administraiilor Bazinale de Ap;
16.2.1.20. elaboreaz Manualul cadru al calitii si procedurile generale de lucru ale laboratoarelor de
calitate in conformitate cu cerinele organismului de acreditare a acestora;
16.2.1.21. elaboreaz si promoveaz instruciuni metodologice in domeniul sau de activitate; face propuneri
de elaborare si de promovare a unor acte normative si metodologii specifice domeniului
gospodririi apelor;
16.2.1.22. rspunde de implementarea procedurilor si metodologiilor precum si a directivelor Uniunii
Europene in domeniul sau de activitate, care au fost deja transpuse in legislaia romana;
16.2.1.23.participa la realizarea sarcinilor rezultate din aplicarea conveniilor si acordurilor internaionale ale
Romniei in probleme de gospodrirea apelor, hidrologie si hidrogeologie precum si pentru
implementarea directivelor Uniunii Europene din domeniul apelor, sau pentru implementarea unor
proiecte internaionale la care Administraia Naionala "Apele Romane" este parte;
16.2.1.24. particip la ntocmirea rapoartelor ctre autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau
Uniunea European dup caz, in legtur cu stadiul implementrii prevederilor Directivelor
Europene in domeniul apei;
16.2.1.25. analizeaz si propune cercetri privind cunoaterea resurselor de apa si protecia calitii apelor,
participa ia avizarea si recepia lucrrilor la care este sau se considera beneficiar tehnic;
16.2.1.26. organizeaz cursuri de specializare a personalului in domeniul sau de activitate si testarea periodica
a acestuia; participa la examinarea personalului angajat din domeniul de activitate, de la nivelul
Administraiilor Bazinale de Apa si de la subunitile acestora.
16.2.2. Structura organizatorica si funcionarea principatelor componente
16.2.2.1. Serviciul AVIZE, AUTORIZAII GOSPODRIREA APELOR
16.2.2.1.1. rspunde de modul de folosire pe ansamblul tarii a resurselor de apa, indruma
activitatea de alocare a dreptului de utilizare a resurselor de apa in vederea ncheierii;
abonamentului de utilizare/exploatare a resurselor de apa si de exploatare a nisipurilor :
si pietriurilor din albiile, malurile rurilor, cuvetele lacurilor;
16.2.2.1.2. rspunde de implementarea procedurilor si metodologiilor precum si a directivelor Uniunii
Europene in domeniul sau de activitate, care au fost deja transpuse in legislaia naionala;
16.2.2.1.3. indruma Administraiile Bazinale de Apa in aciunile de aplicare a actelor normative,
metodologiilor si prescripiilor tehnice privind folosirea si protecia resurselor de apa;
16.2.2.1.4. rspunde de aplicarea la nivelul Administraiilor Bazinale de Apa a procedurilor si a
metodologiilor privind activitatea de emitere a avizelor si a autorizaiilor de gospodrire a apelor
ce se desfoar in cadrul Administraiei Naionale "Apele Romane";
16.2.2.1.5. rspunde de asigurarea si implementarea Sistemului de Management Integrat in conformitate cu
(SR EN ISO 9001/2015; SR EN ISO 14001/2015; OHSAS 18001/2008) in domeniul sau de
activitate;

30
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.2.2.1.6. emite conform competentelor acordate avize si autorizaii de gospodrire a apelor, folosinelor
de ap; tine evidenta informatizata a avizelor si a autorizaiilor emise de ctre Administraia
Naionala "Apele Romane" si a sumelor rezultate din serviciile de emitere a actelor de
reglementare la nivelul intregii tari;
16.2.2.1.7. coordoneaz, verifica si indruma activitatea de elaborare la nivel bazinal a raportului privind
activitatea de extracie a nisipurilor si a pietriurilor din albiile, malurile cursurilor de apa, a
cuvetelor lacurilor de acumulare si din terase, a raportului privind stadiul realizrii lucrrilor
de asigurare a surselor de apa si de epurare a apelor uzate la nivelul intregii tari;
16.2.2.1.8. participa la aplicarea prevederilor schemelor directoare de amenajare si management ale
bazinelor hidrografice, pentru domeniul sau de activitate;
16.2.2.1.9. prelucreaz si pune la dispoziia autoritii publice centrale din domeniul apelor si a altor
instituii abilitate, datele si informaiile solicitate specifice domeniului su de activitate; .
16.2.2.1.10. coordoneaz si controleaz activitatea de emitere a avizelor si a autorizaiilor de gospodrire a
apelor, desfurata la nivelul Administraiilor Bazinale de Apa si a Sistemelor de Gospodrire a
Apelor;
16.2.2.1.11. coordoneaz, indruma si controleaz activitatea de analiza si de verificare la folosinele de apa
in legtura cu reactualizarea dosarelor de obiectiv desfurate la nivelul Administraiilor
Bazinale de Apa;
16.2.2.1.12. coordoneaz realizarea la nivel judeean a bncii de date privind alimentarea cu apa potabila,
epurarea apelor uzate si a nmolurilor provenite de la localiti; analizeaz informaiile,
valideaz datele si le pune dupa caz, la dispoziia autoritii publice centrale din domeniul apelor;
16.2.2.1.13. coordoneaz in cadrul aplicaiei "Managementul Documentelor" (DM) realizarea bazei de date
privind notificrile, avizele si autorizaiile de gospodrire a apelor precum si prelucrarea acestor
date;
16.2.2.1.14. rspunde de procesul de implementare a aplicaiei la Administraiile Bazinale de Apa si la nivel
naional;
16.2.2.1.15. negociaz cu utilizatorii, verifica si avizeaz prevederile programelor de etapizare; tine evidenta,
urmrete si raporteaz autoritii publice centrale din domeniul apelor asupra modului dc
realizare a prevederilor acestora;
16.2.2.1.16. participa la concilierea divergentelor la incheierea abonamentelor pentru utilizarea/exploatarea
resurselor de ap sau pentru exploatarea nisipurilor si a pietriurilor din albiile si malurile
cursurilor de ap, cuvetele lacurilor de acumulare; analizeaz propunerile Administraiilor
Bazinale de Apa pentru acordarea de bonificaii si le supune spre avizare conducerii
Administraiei Naionale 'Apele Romane" in conformitate cu prevederile legale;
16.2.2.1.17. participa la ndeplinirea obligaiilor internaionale ale tarii in probleme de avize si autorizaii de
gospodrire a apelor;
16.2.2.1-18. propune instruciuni, metodologii si proceduri, analizeaz si face propuneri.de modificare si de
completare a unor proiecte de acte normative si metodologii specifice domeniului su de
activitate;
16.2.2.1.19. analizeaz din punct de vedere al gospodririi apelor, documentaiile tehnice ale obiectivelor de
investiii ce vor fi supuse aprobrii CTES; ntocmete referate tehnice de specialitate si asigura
participarea specialitilor la activitile CTES;
16.2.2.1.20. colaboreaz la activitatea de sistem informational in domeniul gospodririi apelor si
implementeaz subsistemul informational pentru domeniul sau de activitate;
16.2.2.1.21. analizeaz si propune studii pentru amenajarea si valorificarea potenialului resurselor de apa,
corelat cu schemele directoare de amenajare si management ale bazinelor hidrografice si
participa la avizarea si recepia lucrrilor, la care este sau se constituie beneficiar tehnic;
16.2.2.1.22. organizeaz cursuri de specializare a personalului in domeniul su de activitate si testarea
periodica a acestuia;
16.2.2.1.23. participa la examinarea personalului angajat din domeniul de activitate, de la nivelul
Administraiilor Bazinale de Apa si de la subunitile acestora;
16.2.2.1.24. colaboreaz cu celelalte compartimente ale Departamentului Managementul Resurselor de Apa
in vederea indeplinirii corespunztoare a sarcinilor ce revin acestora;
16.2.2.1.25. ntocmete si prezint referate si note tehnice in domeniul sau de activitate, solicitate de
conducerea Departamentului Managementul Resurselor de Apa, Administraiei Naionale
"Apele Romane" sau a autoritii publice centrale din domeniul apelor;
16.2.2.1.26. analizeaz diverse solicitri pentru probleme de avize si autorizaii ale Administraiilor Bazinale
de Apa, adresate conducerii direciei sau Administraiei Naionale "Apele Romane".

16.2.2.2. Serviciul GESTIUNE CALITATIVA SI PROTECIA RESURSELOR DE APA


16.2.2.2.1. indrum, rspunde si controleaz activitatea de cunoatere a resurselor de ap prin reeaua de
observaii si msurtori privind monitoringul calitativ al apelor, in vederea asigurrii
informaiilor operative necesare lurii deciziilor si a constituirii fondului naional de date privind
calitatea resurselor de apa;
16.2.2.2.2. aproba programele anuale de monitoring calitativ al apelor de la nivelul Administraiilor
Bazinale de Ap;

31
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.2.2.2.3. participa la elaborarea si actualizarea Manualului de monitorizare a calitii resurselor de apa la


nivelul intregii tari, in conformitate cu cerinele Legii 310/2005 de modificare si de completare
a Legii Apelor nr. 107/1996 si a Directivelor Uniunii Europene in domeniul apelor;
16.2.2.2.4. rspunde de realizarea bazei de date privind calitatea resurselor de apa de suprafaa si subterane,
precum si a datelor de la folosinele de apa de la nivelul intregii tari; analizeaz, valideaz,
prelucreaz si stocheaz informaiile transmise de Administraiile Bazinale de Apa si din
activitatea proprie;
6.2.2.2.5. elaboreaz sinteza anuala de protecia calitii apeloi la nivelul intregii tari si coordoneaz
elaborarea sintezelor la nivelul bazinelor hidrografice, analizeaz si valideaz aceste lucrri;
16.2.22.6. elaboreaz periodic rapoarte privind stadiul calitii resurselor de apa la nivelul intregii tari si le
nainteaz autoritii publice centrale din domeniul apelor, Institutului National de Statistic si
altor autoriti publice interesate;
16.2.2.2.7. elaboreaz instruciuni de ntocmire a programului de activitate ai laboratoarelor de calitatea a
apei in conformitate cu cerinele legislative din domeniu, a cerinelor ce decurg din
implementarea conveniilor bilaterale, internaionale sau a reelelor europene la care Romnia
este parte;
16.2.2.2.8. analizeaz, aproba si verifica realizarea programului de activitate al laboratoarelor de calitatea
a apei din cadrul Administraiilor Bazinale de Ap si a Sistemelor de Gospodrire a Apelor;
16.2.2.2.9. analizeaz datele de calitate a apelor si propune masuri pentru remedierea situaiilor de poluare
a resurselor de apa; \
16.2.2.2.10. elaboreaz si promoveaz instruciuni metodologice in domeniul sau de activitate; face
propuneri de elaborare si de promovare a unor acte normative si metodologii specifice
domeniului gospodririi apelor;
16.2.2.2.11. particip la ndeplinirea obligaiilor ce revin tarii noastre in probleme de gospodrire calitativa
a apelor, inclusiv in cadrul Conveniei privind Protecia fluviului Dunrea (ICPDR) in legtur
cu dezvoltarea si operarea Reelei Transnaionale de Monitoring pe Dunre; elaboreaz sau dup
caz coordoneaz proiecte cu finanare internaional in acest domeniu;
16.2.2.2.12. participa la grupurile de lucru interne/internaionale si la edinele organizate pe probleme de
gospodrire calitativ a resurselor de apa;
16.2.2.2.13. analizeaz si propune cercetri privind protecia calitii apelor, participa la avizarea si recepia
lucrrilor la care este sau se considera beneficiar tehnic;
16.2.2.2.14. rspunde de asigurarea si implementarea Sistemului de Management Integrat in conformitate cu
(SR EN ISO 9001/2008; SR EN ISO 14001/2005; SR OHSAS 18001/2008) in domeniul sau de
activitate;
16.2.2.2.15. organizeaz cursuri de specializare a personalului in domeniul su de activitate si testarea
periodica a acestuia; participa la examinarea personalului angajat din domeniul de activitate, de
la nivelul Administraiilor Bazinale de Ap si de la subunitile acestora;
16.2.2.2.16. colaboreaz cu celelalte compartimente ale Departamentului Managementul Resurselor de Apa
pentru problemele de monitoring integrat al apelor, in vederea rezolvrii corespunztoare a
sarcinilor ce revin acestora;
16.2.2.2.17. intocmeste si prezint referate si note tehnice in domeniul su de activitate solicitate de
conducerea departamentului; analizeaz si avizeaz diverse solicitri pentru probleme de
monitoring integrat al apelor, ale compartimentelor sau unitilor din teritoriu adresate
conducerii departamentului sau a Administraiei Naionale "Apele Romane";
16.2.2.2.18. colaboreaz la activitatea de sistem informational in domeniul gospodririi apelor si
implementeaz subsistemul informational pentru domeniul su de activitate;
16.2.2.2.19. particip la implementarea mecanismului economic specific domeniului gospodririi apelor si
la concilierea divergentelor la incheierea abonamentului de utilizare / exploatare a resurselor de
apa;
16.2.2.2.20. indrum activitatea de aplicare a penalitilor desfurat la nivelul Administraiilor Bazinale
de Ap; tine evidenta la nivelul tuturor bazinelor hidrografice a penalitilor aplicate
utilizatorilor de ap conform prevederilor legii;
16.2.2.2.21. analizeaz propunerile Administraiilor Bazinale de Apa pentru acordarea de bonificaii,
avizeaz si supune spre aprobare conducerii Administraiei Naionale Apele Romane"*
propunerile tcute;
16.2.2.2.22. indrum activitatea Administraiilor Bazinale de Apa pentru evaluarea impactului activitilor
umane asupra strii apelor de suprafa si a apelor subterane si a riscului neatingerii strii bune"
a apelor sau a potenialului ecologic bun";
16.2.2.2.23. particip la ntocmirea rapoartelor ctre autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau la
Uniunea European dup caz, in legtur cu stadiul implementrii prevederilor Directivelor
Europene in domeniul apei;
16.2.2.2.24.aplic strategia si coordoneaz din punct de vedere tehnic la nivel national a aciunilor
preventive si operative pentru prevenirea si combaterea polurilor accidentale a folosinelor de
apa;
16.2.2.2.25. coordoneaz elaborarea si aplicarea planurilor bazinale de prevenire si de nlturare a efectelor
polurilor accidentale, precum si asigurarea unei protecii sporite si mbuntirea mediului
acvatic prin masuri specifice de reducere progresiva a polurii;

32
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.2.2.2.26. particip la elaborarea anuarului de gospodrire a apelor, a raportului privind folosirea; si


protecia apelor subterane si a aplicaiei statistice in legtur cu colectarea, epurarea si evacuarea
apelor uzate in receptorii naturali de la folosinele de apa;
16.2.2.2.27. coordoneaz, ndruma si controleaz activitatea de analiza si de verificare la folosinele de apa
in legtura cu reactualizarea dosarelor de obiectiv si de realizare a, prevederilor abonamentelor
de utilizare/exploatare a resursei de apa desfurata la nivelul Administraiilor Bazinale de Apa;
16.2.2.2.28. participa la aplicarea prevederilor schemelor directoare de amenajare si
management ale bazinelor hidrografice, pentru domeniul sau de activitate.

16.2.2.3. Serviciul GESTIUNE CANTITATIV A RESURSELOR DE AP


16.2.2.3.1. indruma, rspunde si controleaz activitatea de cunoatere a resurselor de ap prin reeaua de
observaii si msurtori privind monitoringul cantitativ al apelor, in vederea asigurrii
informaiilor operative necesare lurii deciziilor si a constituirii fondului national de date
hidrologice, hidro geologice si de gospodrire a apelor;
16.2.2.3.2. aproba programele anuale de monitoring cantitativ al apelor ce se desfoar la nivelul
Administraiilor Bazinale de Apa;
16.2.2.3.3. actualizeaz dupa caz si aproba programul de activitate al reelei hidrologice naionale la
tehnologiile moderne si la noile condiii de amenajare a bazinelor hidrografice precum si la
cerinele conveniilor hidrotehnice privind apele de frontiera;
16.2.2.3.4. organizeaz si indruma activitatea de dotare a reelei de msurtori hidrologice si hidrogeologice
cu aparatura de msurtori in vederea realizrii programelor de activitate; elaboreaz fisele
tehnice ale echipamentelor in scopul achiziionrii acestora;
16.2.2.3.5. analizeaz periodic si face propuneri de mbuntire a fluxului informational hidrologic si
hidrogeologic la nivel regional, bazinal si national;
16.2.2.3.6. avizeaz planul de executare a forajelor de explorare - exploatare de adncime, pe baza
necesitailor de asigurare a resurselor de apa potabila pentru zonele deficitare;
16.2.2.3.7. coordoneaz, verifica si indruma activitatea de elaborare la nivel bazinal a anuarului de
gospodrire a apelor, a planului de folosire a apei in perioade hidrologice normale si de
evacuare a apeior uzate - balana apei - precum si realizarea prevederilor acestuia, a raportului
privind folosirea si protecia apelor subterane;
16.2.2.3.8. colaboreaz cu INHGA la realizarea registrului privind evidenta zonelor de protecie sanitara si
a perimetrelor de protecie hidrogeologica instituite pentru captrile de apa subterana conform
HG 930/2005 si OG 1278/2011;
16.2.2.3.9. analizeaz si supune spre avizare autoritii publice centrale din domeniul apelor, planurile de
restricii si folosire a apei in perioadele deficitare, elaborate pe bazine hidrografice, controleaz
la utilizatori respectarea masurilor impuse;
16.2.2.3.10. elaboreaz si promoveaz instruciuni metodologice in domeniul sau de activitate; face
propuneri de elaborare si de promovare a unor acte normative si metodologii specifice
domeniului gospodririi apelor;
16.2.2.3.11. particip la indeplinirea obligaiilor ce revin trii noastre in probleme de hidrologie si
hidrogeologie inclusiv in cadrul Conveniei privind Protecia fluviului Dunrea (ICPDR) in
legtur cu dezvoltarea si operarea Reelei Transnaionale de Monitoring pe Dunre; elaboreaz
sau dup caz coordoneaz proiecte cu finanare internaionala in acest domeniu;
16.2-2.3.12. participa la grupurile de lucru interne/internaionale si la edinele organizate pe probleme de
gospodrire cantitativa a resurselor de apa;
16.2.2.3.13. rspunde de asigurarea si implementarea Sistemului de Management Integrat in conformitate cu
(SR EN ISO 9001/2015; SR EN ISO 14001/2015; OHSAS 18001/2008) in domeniul sau de
activitate;
16.2.2.3.14. organizeaz cursuri de specializare a personalului in domeniul su de activitate si testarea
periodica a acestuia; participa la examinarea personalului angajat din domeniul de activitate, de
la nivelul Administraiilor Bazinale de Apa si de la subunitile acestora;
16.2.2.3.15. intecmeste si prezint referate si note tehnice in domeniul su de, activitate solicitate de
conducerea departamentului;
16.2.2.3.16. colaboreaz la activitatea de sis+em informational in domeniul gospodriri; apelor si:
implementeaz subsistemul informational pentru domeniul sau de activitate;
16.2.2.3.17. participa la intocmirea rapoartelor ctre autoritatea publica centrala din domeniul apelor sau
Uniunea European dup caz, in legtur cu stadiul implementrii prevederilor Directivelor
Europene in domeniul apei;
16.2.2.3.18. analizeaz planul hidrometriei de exploatare la nivelul bazinului hidrografic; controleaz
activitatea de colectare, prelucrare, stocare si regsire a datelor de Ia p.h.e. proprii si cele ale
utilizatorilor desfurata la nivelul Administraiilor Bazinale de Apa;
16.2.2.3.19. participa la aplicarea prevederilor schemelor directoare de amenajare si management ale
bazinelor hidrografice, pentru domeniul sau de activitate;
16.2.2.3.20. prelucreaz si pune la dispoziia autoritii publice centrale din domeniul apelor, Institutului
National de Statistica si a altor instituii abilitate, datele si informaiile solicitate specifice
domeniului su de activitate;

33
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.2.2.3.21. participa la elaborarea periodica a programului de asigurare a surselor de apa a folosinelor, in


concordanta cu prognozele hidrometeorologice, cu resursele de apa si cu cerinele de apa ale
folosinelor;
16.2.2.3.22. participa, dupa caz, la desfurarea procedurilor in cadrul regimului de supraveghere speciala la
folosine;
16.2.2.3.23. elaboreaz sau dupa caz coordoneaz proiecte cu finanare internaionala in acest domeniu;
16.2.2.3.24. elaboreaz si promoveaz instruciuni metodologice in domeniul sau de activitate; face
propuneri de modificare si de completare a unor proiecte de acte normative si metodologii
specifice domeniului su de activitate;
16.2.2.3.25. colaboreaz cu celelalte compartimente ale Departamentului Managementul Resurselor de Apa
pentru problemele de gestiune cantitativa in vederea ndeplinirii corespunztoare a sarcinilor ce
revin acestora;
16.2.2.3.26. intocmeste si prezint referate si note tehnice in domeniul sau de activitate, solicitate de
conducerea Departamentului Managementul Resurselor de Apa, Administraiei Naionale
"Apele Romane" sau de autoritatea publica centrala din domeniul apelor;
16.2.2.3.27. analizeaz diverse solicitri pentru probleme de gestiune cantitativa ale Administraiilor
Bazinale de Apa, adresate conducerii direciei sau Administraiei Naionale "Apele Romane".

16.2.2.4. Serviciul ANALIZ I CONTROL LABORATOARE


16.2.2.4.1. coordoneaz activitatea laboratoarelor de calitate a apei din cadrul ANAR n vederea
implementrii specificaiilor/metodologiilor din domeniu n conformitate cu cerinele Directivei
Cadru Ap, cerinelor Directivelor Europene n domeniul apelor, precum i cu cerinele
organismelor internaionale / conveniilor bilaterale la care Romnia este parte.
16.2.2.4.2. ndrum i controleaz activitatea laboratoarelor de calitate, respectnd politica Administraiei
Naionale Apele Romane" de organizare i acreditare a laboratoarelor do calitatea apelor;
16.2.2.4:3. rspunde de implementarea unitar la nivelul tuturor laboratoarelor de calitate, a procedurilor de
lucru, a normativelor, standardelor i metodologiilor n vigoare;
16.2.2.4.4. coordoneaz implementarea metodelor de analiz pentru indicatorii de calitate fizico-chimici,
chimici i biologici n laboratoarele de calitatea apelor;
16.2.2.4.5. efectueaz exerciii de intercomparare pentru testarea eficienei metodelor analitice utilizate in
laboratoarele Administraiei Naionale Apele Romane";
16.2.2.4.6. coordonez activitatea tehnic i tiinific a personalului din laboratoarele Administraiei
Naionale Apele Romane" n vederea implementrii metodologiilor de prelevare i analiz a
indicatorilor de calitate a apei ..--
16.2.2.4.7. rspunde de instruirea personalului din laboratoarele Administraiei Naionale Apele Romane"
pentru asigurarea calitii rezultatelor analizelor conform SR E N I S O 17025/2005; ;
16.2.2.4.8. efectueaz periodic audituri interne care vor consta n verificarea cunotinelor de specialitate
(teoretice i practice) ale personalului i a celor legate de asigurarea calitii datelor;
16.2.2.4.9. coordoneaz efectuarea programului de analize de laborator n conformitate cu cerinele
Manualelor de Operare ale Sistemului de Monitoring ale Administraiilor Bazinale de Apa;
16.2.2.4.10. implementeaz softul pentru managementului laboratoarelor de calitatea apelor la
Administraiile Bazinale de Ap;
16.2.2.4.11. coordoneaz activitatea de implementare a noilor cerine naionale i europene, att din punct
de vedere tehnic, ct i din punct de vedere al criteriilor de performan ce trebuie ndeplinite
pentru analizele de laborator, n vederea asigurrii suportului n ndeplinirea cerinelor specifice
din domeniul gospodririi apelor;
16.2.2.4.12. implementeaz noile cerine privind raportarea datelor, conform prevederilor legislative,
precum i optimizarea permanent a performanelor metodelor de laborator (limit de detecie,
incertitudine de msurare, limita de cuantificare);
16.2.2.4.13. implementeaz prevederile Politicii de Acreditare n cadrul laboratoarelor de calitate ale
Administraiei Naionale Apele Romane" conform SR EN ISO 17025/2005.
16.2.2.4.14. Asigur preluarea n timp real i implementarea necesitilor activitii de monitoring i
reglementare pe care reeaua de Laboratoare de Calitate a Apei trebuie s le ndeplineasc i s
le asigure prin meninerea i extinderea domeniului de acreditare a tuturor Laboratoarelor de
Calitate a Apei din reeaua de laboratoare ANAR.
16.2.2.4.15. Realizeaz i actualizeaz periodic inventarul echipamentelor, sticlriei, consumabilelor i
reactivilor din toate laboratoarele de calitate din cadrul Administraiei Naionale Apele
Romane" in vederea asigurrii activitii de laborator;
16.2.2.4.16. elaboreaz specificaii tehnice ale echipamentelor, reactivilor i sticlriei n conformitate cu
cerinele de raportare a datelor (limit de detecie, incertitudine etc);
16.2.2.4.17. analizeaz solicitrile ABA i elaboreaz specificaii tehnice pentru servicii de mentenan n
sistem centralizat pentru echipamentele din dotarea laboratoarelor de calitatea apelor;
16.2.2.4.18. analizeaz rezultatele obinute prin centralizarea determinrilor efectuate n cadrul
laboratoarelor de calitatea apelor pentru ndeplinirea sarcinilor cuprinse n Manualele de
Operare ale fiecrei Administraii Bazinale de Ap.
16.2.2.4.19. rspunde de implementarea i meninerea sistemului calitii laboratoarelor n vederea
acreditrii / meninerii acreditrii / reacreditrii;
16.2.2.4.20. efectueaz audituri interne n conformitate cu cerinele organismului de acreditare;

34
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.2.2.4.21. organizeaz participarea laboratoarelor din Administraiei Naionale Apele Romane" la


programe de testarea competenei i urmrete rezultatele obinute de laboratoare;
16.2.2.4.22. actualizeaz permanent colecia de standarde de analiz;
16.2.2.4.23. organizeaz ntlniri de lucru cu reprezentanii laboratoarelor de calitatea apelor pentru
rezolvarea unor aspecte specifice nthiite n activitatea curen;
16.2.2.4.24. organizeaz ntlniri cu reprezentanii laboratoarelor de calitatea apelor i cu reprezentanii
compartimentelor beneficiare ale datelor produse n cadrul laboratoarelor;
16.2.2.4.25. particip n cadrul grapelor de lucru, att la nivel naional, ct i internaional, pe probleme
specifice activitii dc laborator;
16.2.2.4.26. participarea n proiecte naionale i internaionale prin activitile specifice derulate n cadrul
laboratoarelor de calitate;
16.2.2.4.27. colaboreaz cu compartimentele de monitoring ale Administraiei Naionale Apele Romane"
i ale ABA;
16.2.2.4.28. rspunde de implementarea i meninerea sistemului de management integrat prin:
a. ntocmirea documentaiei termice n domeniul asigurrii calitii, mediului si SSM: Manualul
SIM, procedurile generale i specifice de laborator precum i a instruciunilor de lucrtf pentru
toate echipamentele, aparatur i instalaii de laborator n conformitate /cu* cerinele
organismului de acreditare i specificaiile tehnice ale productorului;
b. participarea la scheme de intercomparare organizate pe plan naional i internaional;
c. efectuarea auditurilor interne n vederea acreditrii / meninerii acreditrii / reacreditrii;
d. participarea la analizele efectuate de management n vederea stabilirii eficacitii Sistemului de
Management Integrat.
e. efectueaz instruirea nonformal i testarea periodic a personalului angajat:
f. propune temele pentru instruirile formale n afara unitii;
g. propune tematici pentru ridicarea nivelului de cunotine profesionale i n domeniul asigurrii
calitii rezultatelor.

16.2.2.4.29. rspunde de respectarea normelor privind secretul de serviciu n cadrul DMRA. 16.2.2.5.

LABOTAROR NAIONAL
16.2.2.5.1. elaboreaz i dezvolt metode noi de analiz pentru micropoluanii organici i metalici conform
cerinelor legislative din domeniu;
16.2.2.5.2. realizeaz programul de activitate n conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu
modificrile i completrile ulterioare, a cerinele Directivei Cadru Ap i a Directivelor U.E.
n domeniul apelor;
16.2.2.5.3. rspunde de realizarea programului de monitorizare a calitii apelor prin determinarea
substanelor prioritare i prioritare/periculoase pentru Administraiile Bazinale de ap arondate;
16.2.2.5.4. particip n proiecte naionale i internaionale prin activitile specifice ce i revin, inclusiv i
cele de elaborare i implementare de noi metode de analiz n conformitate cu cerinele naionale
i europene.
16.2.2.5.5. adapteaz metodele standardizate existente pe plan naional i european pentru analiza
micropoluanilor organici i metalici la posibilitile reale pe care le ofer configuraiile
constructive ale echipamentelor i aparaturii de laborator aflate in dotare i verific, n baza
rezultatelor testelor de validare intern efectuate n cadrul Laboratorului Naional, dac aceste
metode de analiz sunt adecvate la scop;
16.2.2.5.6. implementeaz metode de analiz a micropoluanilor organici bazate pe tehnici cromatografice
cu detectori specifici n cadrul laboratoarelor regionale pentru echipamente/aparatur de
laborator similare;
16.2.2.5.7. testeaz metodele de analiz validate prin optimizarea setulului de condiii de lucru stabilite prin
analiza cromatografic a diverselor clase de micropoluani organici utiliznd alte echipamente;
16.2.2.5.8. implementeaz metodele de analiz a metalelor prin metode spectrometrice n cadrul
laboratoarelor regionale;
16.2.2.5.9. rspunde de implementarea procedurilor de lucru, a normativelor, standardelor i metodologiilor
n vigoare;
16.2.2.5.10. realizeaz documentarea n vederea capabilitii tehnice de analiz a micropoluanilor organici
i metalici, conform cerinelor legislative n vigoare;
16.2.2.5.i . colaboreaz cu compartimentele de monitoring aie Administraiei Naionale Apele Romane" i
ale ABA arondate Laboratorului National;
16.2.2.5.12. Realizeaz i actualizeaz permanent inventarul consumurilor, stocurilor de reactivi chimici,
solveni organici i a materialelor consumabile;
16.2.2.5.13. ntocmete anual, ne baza Manualului de Operare aprobat i innd seama de stocurile existente,
urmtoarele:
16.2.2.5.14. lista centralizat cu necesarul de sticlrie;
16.2.2.5.15. lista centralizat cu necesarul de materiale consumabile;
16.2.2.5.16. lista centralizat cu necesarul de reactivi chimici i solveni organici,
16.2.2.5.17. lista cu materiale de referin;
16.2.2.5.18. lista cu materiale de referin certificate necesare pentru organizarea de scheme de
intercomparare i pentru validarea metodelor de analiz elaborate;

35
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.2.2.5.19. elaboreaz specificaii tehnice pentru reactivi chimici, solveni organici, materiale consumabile
i sticlrie de laborator n scopul demarrii/elaborrii procedurilor de achiziionare a acestora;
16.2.2.5.20. ntocmete lista cu echipamente/aparatura/instalaii de laborator necesare a fiintrodiise
achiziionate pentru mbuntirea continu a nivelului activitii de laborator i.a calitii
rezultatelor obinute n cadrul Laboratorului Naional;
16.2.2.5.21. rspunde de implementarea i meninerea sistemului calitii prin:
a. ntocmirea documentaiei tehnice n domeniul asigurrii calitii: Manualul calitii, procedurile
generale i specifice de laborator precum i a instruciunilor de lucru pentru toate
echipamentele, aparatura i instalaii de laborator in conformitate cu cerinele organismului de
acreditare i specificaiile tehnice ale productorului;
b. participarea la scheme de competen organizate pe plan naional i internaional;
c. efectuarea auditurilor interne n vederea acreditrii / meninerii acreditrii / reacreditrii;
d. participarea la analizele efectuate de management n vederea stabilirii eficacitii Sistemului de
Management Integrat
e. analizarea sesizrilor care privesc domeniul specific al activitii care s-a prestat i poate
propune aciunile corective necesare.
16.2.2.5.22. ntocmete planul anual de verificare/etalonare i mentenan pentru echipamentele critice din
cadrul laboratorului i o transmite spre aprobare;
16.2.2.5.23. organizeaz scheme de intercomparare prin participarea laboratoarelor din cadrul Administraiei
Naionale Apele Romne" pentru acele ncercri specifice de laborator din clasa
micropoluanilor organici i/sau metale pentru care laboratoarele au abinut acreditarea sau sunt
n curs de acreditare de ctre organismul naional de acreditare;
16.2.2.5.24. efectueaz instruirea nonformal i testarea periodic a personalului angajat:
16.2.2.5.25. propune temele pentru instruirile formale n afara unitii;
16.2.2.5.26. propune tematici pentru ridicarea nivelului de cunotine profesionale i n domeniul asigurrii
calitii rezultatelor.
16.2.2.5.27. rspunde de respectarea normelor privind secretul de serviciu n cadrul DMRA.

16.3. Serviciul COMUNICAII SI TEHNOLOGIA INFORMAIEI


16.3.1. Atribuii generaie
16.3.1.1. gestioneaz Baza Naionala Georeferentiata de Date in Domeniul Apelor;
16.3.1.2. gestioneaz Registrul National de Evenimente in Domeniul Apelor
16.3.1.3. gestioneaz Reeaua Naionala de Transmisie a Datelor in Domeniul Apelor
16.3.2. Atribuii principale
16.3.2.1. asigura suportul informatic necesar desfurrii in bune condiii a activitilor din cadrul
Administraiei (Sediu Central, si subunitile sale teritoriale);
16.3.2.2. asigura coordonarea si indrumarea metodologica a serviciilor si birourilor subunitilor teritoriale
de informatica, administrare si gestionare date;
16.3.2.3. asigura alinierea Sistemului Informatic si de Comunicaii propriu la cerinele de integrare
Europeana si cadrul pentru implementarea Directivelor UE in domeniu;
16.3.2.4. analizeaz si face propuneri de dezvoltare/optimizare a diverselor componente ale sistemului
informational-decizional din domeniul apelor, propune adaptarea serviciilor si compartimentelor
funcionale la sistemele informatizate si la sistemele Informatice Suport de Decizie ;
16.3.2.5. elaboreaz prin forte proprii sau cu sprijinul unor firme dc consultanta in domeniu, rapoarte de
necesitate si studii de oportunitate privind sistemele informatice ce urmeaz a fi introduse in
domeniul apelor, cu toate aspectele (volum de munca, cheltuieli materiale si umane, grafice de
elaborare/implementare, etc); asigura fiabilitatea si scalabilitatea acestor sisteme;
16.3.2.6. asigura realizarea sistemului propriu informatic si de telecomunicaii al Administraiei (sediul
central,si subunitile teritoriale);
16.3.2.7. coordoneaz si participa la implementarea sistemelor informatice si a produselor program
specifice la nivelul departamentelor si serviciilor Administraiei, precum si a subunitilor sale
teritoriale;
16.3.2.8. analizeaz si face propuneri de dotare cu echipamente de calcul si de soluii Hardware /software
de interconectare in cadrul Administraiei, in conformitate cu studiile de oportunitate ehborate in
acest sens, asigurnd dezvoltarea unitara a Sistemului. Informatic al Administraiei si Unitilor
si Subunitilor componente ;
16.3.2.9. avizeaz propunerile de dotare in domeniul tehnicii de calcul si comunicaiilor realizate de alte
servicii din cadrul Administraiei, pe baza unor studii proprii de oportunitate realizate de aceste
servicii cu respectarea principiului de a asigura dezvoltarea unitara a Sistemului Informatic;
16.3.2.10. asigura o buna si optima funcionare si utilizare a tuturor echipamentelor de calcul distribuite in
cadrul reelelor locale de calculatoare la departamentele si serviciile din cadrul Administraiei;
16.3.2.11. asigura gestionarea si administrarea reelelor de calculatoare din Administraie. Este unic
administrator al reelelor de calculatoare cu drepturi depline in stabilirea politicilor de securitate
si dezvoltare ;
16.3.2.12. colaboreaz cu INHGA in scopul schimbului de date, conform protocoalelor semnate de
Administraie si INHGA;

36
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.3.2.13. colaboreaz cu Direcia Informatica a autoritii publice centrale din domeniul apelor in scopul
asigurrii schimbului de date operative intre Administraie si Comisia Centrala de Aprare
impotriva inundaiilor.
16.3.2.14. analizeaz si face propuneri pentru mbuntirea calitii transmisiilor de date intre subunitile
teritoriale si Administraie (nodul central), pentru funcionarea integrata a sistemului;
16.3.2.15. participa la elaborarea, dezvoltarea si implementarea sistemului de programe privind crearea,
gestionarea si utilizarea bazelor de date georeferentiate la nivel de Administraie, pe probleme de
gospodrire a apelor si hidrologie, in vederea constituirii Fondului National de date de gospodrire
a apelor;
16.3.2.16. participa la elaborarea implementarea si dezvoltarea de programe si proceduri automate specifice
activitii acestui serviciu;
16.3.2.17. analizeaz si face propuneri de interconectare pe plan local a sistemului informatic al
Administraiei la sistemele publice de informare (INTERNET, Reeaua Naionala Publica de
Date, instituii si firme private, mass-media, etc), propunind de asemenea soluii pentru
securizarea datelor de interes propriu, sau care pot fi furnizate contra-cost;
16.3.2.18. analizeaz si face propuneri de optimizare a sistemului informaional operativ organizat la nivelul
Administraiei, in contextul trecerii treptate la automatizarea totala a prelurii, stocrii, prelucrrii
si diseminrii informaiilor din domeniul apelor pentru toate serviciile de specialitate, atat in
vederea utilizrii acestor informaii, cat si in sprijinul lurii unor decizii rapide de ctre factorii de
decizie ai Administraiei (management integrat);
16.3.2.19. asigura utilizarea optima si eficienta a echipamentelor de calcul din dotare (calculatoare, reele,
terminale, echipamente de comunicaii etc), precum si a produselor software achiziionate cu
licena de la firme specializate, sau elaborate in cadrul Administraiei, in conformitate cu legea;
16.3.2.20. asigura folosirea si eapacitarea corespunztoare a ntregului peisonal al serviciului pentru
activitile specifice de informatica si comunicaii; propune formarea de grupe de lucru cu
personal din Administraie, sucursale, sau instituii cu obiective similare, in funcie de obiectul si
anvergura unor proiecte ce urmeaz a se derula in domeniul apelor;
16.3.2.21. asigura ncadrarea in normele, normativele, rneodologiilc si standardele cu obiect informatic in
vigoare a echipamentelor de calcui si produselor program;
16.3.2.22. asigura omologarea de noi produse program proprii sau elaborate de serviciile sau birourile de
informatica ale subunitilor sale teritoriale , precum si generalizarea acestora in domeniul apelor;
16.3.2.23. asigura achiziionarea de produse program de firma (cu licene) si distribuirea acestora, la
sucursale si in cadrul Administraiei, in tunctie de necesitai si in conformitate cu legea, cu
asumarea de catre utilizatori a responsabilitilor ce dccu:g din aceasta;
16.3.2.24. asigura cunoaterea permanenta a stadiului si evoluiei domeniului informatic lanivel de tara si
lume (documentaii, reviste, crti de specialitate, etc); ;\ /, ,..v
16.3.2.25. intretine relaii de colaborare si consultanta cu instituii specializate iri domeniul informatic si de
comunicaii;
16.3.2.26. propune pe baza unor studii de oportunitate, participarea la diferite forme de perfecionare in
domeniul informatic a personalului (la nivelul Administraiei si subunitilor sale teritoriale )
organizate de instituii abilitate in domeniu;
16.3.2.27. propune si asigura organizarea, prin forte proprii, de forme de perfecionare in domeniul
informatic, a personalului, atat la nivelul Administraiei, cat si al subunitilor sale teritoriale;
16.3.2.28. propune si participa la elaborarea si implementarea unor proiecte informatice specifice
domeniului apelor, stabilite in cadrul unor convenii bilaterale;
16.3.2.29. asigura alinierea Sistemului Informatic si de Comunicaii propriu la cerinele de integrare
europeana si cadrul pentru implementarea Directivelor Uniunii Europene in domeniu;
16.3.2.30. propune si participa la elaborarea de proiecte informatice in cadrul programelor internaionale in
domeniul apelor;
16.3.2.31. participa la pregtirea planului de aprovizionare tehnico-materiala necesar domeniului de
activitate;
16.3.2.32. intocmeste, conform planului sau la cerere, rapoarte operative privind activitatea proprie, in raport
cu obiectivele propuse.

16.4. Serviciul COOPERARE INTERNAIONALA


16.4.1. coordoneaz modul de realizare si indeplinire a prevederilor conveniilor/ acordurilor si
regulamentelor, precum si a colaborrii in domeniul proteciei si utilizrii apelor de frontiera;
16.4.2. promoveaz noi programe si proiecte de cooperare internaionala mpreuna cu specialitii din cadrul
administraiei si din alte instituii;
16.4.3. propune si participa, mpreuna cu Administraii Bazinale de Apa interesate, la ncheierea de noi
nelegeri internaionale si, unde este cazul, propune modificarea intelegerilor care revin spre aplicare
administraiei;
16.4.4. elaboreaz propunerile privind iniierea de aciuni de cooperare tehnica si tiinifica cu firme mixte
din tara si strintate;
16.4.5. supune spre aprobare conducerii propunerile pentru participarea specialitilor la reuniunile
internaionale;
16.4.6. intocmeste si actualizeaz periodic portofoliul de proiecte cu finanare externa in domeniul
de activitate;

37
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

16.4.7. elaboreaz si difuzeaz materiale informative privind cadrul general de acordare a asistentei externe;
16.4.8. avizeaz si intocmeste documentele necesare deplasrii in strintate a personalului unitii;
lb.4.9. propune, pe baza prevederilor conveniilor/acordurilor si proiectelor internaionale planul anual si
trimestrial de deplasri in tara si strintate si l supune spre aprobare conducerii;
16.4.10. asigura gestionarea si actualizarea bazei de date privind deplasrile externe;
16.4.11. participarea la reuniuni, seminarii si instruiri, in tara si strintate;
16.4.12. alte sarcini privind activitatea specifica stabilite de conducerea Administraiei Naionale Apele
Romane".

17. DIRECTOR GENERAL ADJUNCT care coordoneaz activitatea Departamentului Planuri de


Management si Scheme Bazinale si Departamentului de Dezvoltare, Investiii,
Atribuii generale:
ndeplinete toate atribuiile directorului general, cand acesta lipsete din unitate sau in cazul
indisponibilitii acestuia, prin delegare de competente in scris ;
ndeplinete orice alte atribuii prevzute de lege si sarcinile stabilite de catre conducerea instituiei.
Structura organizatorica si funcionarea principalelor componente.
17.1. DEPARTAMENTUL PLANURI DE MANAGEMENT SI SCHEME BAZINALE
(DPMSB) 17.1.1.
Atribuii generale:
17.1.1.1. elaborarea si actualizarea Planului de Management al Romniei - sinteza Planurilor de management
bazinale ce se transmite la Comisia Europeana;
17.1.1.2. elaborarea si actualizarea contribuiei Romniei la Planul de Management al Districtului
Hidrografic International al Dunrii;
17.1.1.3. elaborarea si actualizarea contribuia Romniei la realizarea Planului de Management al Bazinului
Hidrografic International al Tisei;
17.1.1.4. elaborarea contribuiei la realizarea Strategiei Marine a Marii Negre conform cerinelor Directivei
Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE;
17.1.1.5. coordonarea elaborrii si actualizrii Planurilor de Management pentru Spaiul Hidrografic Dunre
(bazinele/spatiile hidrografice Jiu, Olt, Arge-Vedea, Buzau-Ialomita, iret si Prut);
17.1.1.6. coordonarea elaborrii si actualizrii Planurilor de Management pentru Spaiul Transilvania - Banat
(bazinele/spatiile hidrografice Somes-Tisa, Crisuri, Mures si Banat);
17.1.1.7. coordonarea elaborrii si actualizrii Planului de Management pentru Spaiul Hidrografic Dobrogea
- Litoral, inclusiv pentru apele tranzitorii si costiere de la Marea Neagra;
17.1.1.8. coordonarea realizrii Schemelor Directoare de Amenajare si Management pe bazine/spaii
hidrografice, avnd in vedere aspectele prevzute in Planurile de Amenajare ale Bazinelor
Hidrografice realizate de I.N.H.GA. in corelare cu cele din Planurile de Management ale
Bazinelor/Spaiilor Hidrografice;
17.1.1.9. elaborarea sintezei naionale a Schemelor Directoare de Amenajare si Management ale Bazinelor
Hidrografice, pe baza Schemelor Directoare de Amenajare si Management pe bazine/spaii
hidrografice, precum i pe baza sintezelor la nivel naional a Planurilor de Amenajare (realizate de
I.N.H.GA.) i a Planurilor de Management ale Bazinelor/Spaiilor Hidrografice;
17.1.1.10. propunerea de teme / studii de cercetare pentru fundamentarea si elaborarea Schemelor Directoare
de Amenajare si Management pe bazine/spaii hidrografice;
17.1.1.11. elaborarea si actualizarea Registrelor zonelor protejate, atat la nivelul bazinelor/spatiilor
hidrografice, cat si la nivel national;
17.1.1.12. elaborarea raportrilor generale catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor, Comisia
Internaionala pentru Protecia Fluviului Dunrea si Comisia Europeana privind implementarea
Directivelor Europene privind calitatea apei;
17.1.1.13.elaborarea raportrilor in Sistemul European Informatic privind Apa (WISE) cerute de Comisia
Europeana privind Directivele Europene privind calitatea Apei;
17.1.1.14. elaborarea si promovarea instruciunilor metodologice pentru implementarea Directivei Cadru in
domeniul apei, Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin si a celorlalte Directive din
domeniul calitii apei,
17.1.1.15. participa la activitile de armonizare privind activitatea de implementare a Directivei Cadru in
domeniul apei in relaiile internaionale cu statele vecine pentru cursurile de apa transfrontaliere;
17. . 1.16.realizarea contribuiei la activitatea de implementare a Directivei 2008/56/CE de instituire a unui
cadru dc aciune comunitara n domeniul pGiticii privind mediul marin (Directiva-cadru Strategia
pentru mediul marin") in concordanta cu activitatea de implementare a Directivei Cadru Apa;
17.1.1.17. urmrirea implementrii celorlalte Directive Europene n domeniul apei (Directiva 91/271/CEE
privind epurarea apelor uzate urbane, Directiva 2006/11/CE privind poluarea cauzat de anumite
substane periculoase deversate n mediul acvatic al Comunitii i Directivele fiice, Directiva
91/676/CEE privind protecia apeior mpotriva polurii cu narai din surse agricole, Directiva
2005/118/CE privind protecia apelor subterane^ mpotriva polurii i deteriorrii, Directiva
2006/44/CE privind calitatea apelor ,duci care. necesit protecie sau mbimtiri in vederea
susinerii vieii piscicole, Directiva 79/923/CE privind calitatea apelor pentru molute, modificat
prin , Directiva 2006/113/CE privind calitatea apelor pentru molute, Directiva 2006/7/(JE privind

38
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

gestionarea calitii apei pentru mbiere, Directiva 2008/105/CE privind standardele de calitate
pentru mediu i realizarea raportrilor specifice;
17.1.1.18. realizarea, administrarea i actualizarea bazei de date a portofoliului de elemente necesare
procesului de implementare a Directivelor Europene in doemniul apei;
17.1.1.19. participa la elaborarea metodologiilor de redimensionare a contribuiilor pentru utilizarea resurselor
de apa, in concordanta cu cerinele Directivei Cadru Apa, avnd ca obiectiv recuperarea costurilor
aferente activitilor de gospodrire a apelor;
17.1.1.20. promovarea si implementarea de noi programe si proiecte de cooperare internaionala privind
Directiva Cadru Apa si a celorlalte Directive Europene in domeniul apei.
17.1.2. Structura organizatorica si funcionarea principalelor componente
17.1.2.1. Serviciul PLANURI DE MANAGEMENT DUNRE
17.1.2.1.1. coordoneaz elaborarea Planurilor de Management pentru Spaiul hidrografic Dunre
(bazinele/spatiile hidrografice Jiu, Olt, Arges-Vedea, Buzau-Ialomita, iret si Prut);
17.1.2.1.2. participa la elaborarea Planului National de Management - sinteza Planurilor de Management
Bazinale ce se transmite la Comisia Europeana;
17.1.2.1.3. participa la elaborarea contribuiei Romniei la realizarea Planul de Management al Districtului
Hidrografic International al Dunrii;
17.1.2.1.4. elaboreaz elementele din Planurile de Management ale Bazinelor/Spaiilor Hidrografice pentru
spaiul hidrografic Dunre necesare elaborrii Schemelor Directoare de Amenajare si
Management din spaiul hidrografic Dunre si a Sintezei Naionale a Schemelor Directoare de
Amenajare si Management;
17.1.2.1.5. coordoneaz elaborarea si actualizarea Registrului zonelor protejate la nivelul bazinelor/spatiilor
hidrografice;
17.1.2.1.6. elaboreaz si actualizeaz Registrelor zonelor protejate - Sinteza Naionala;
17.1.2.1.7. participa la realizarea raportrilor catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor,
Comisia Internaionala pentru Protecia Fluviului Dunrea si Comisia Europeana privind
implementarea Directivelor Europene privind calitatea apei;
17.1.2.1.8. elaboreaz raportrile in Sistemul European Informatic privind "Apa" (WISE) cerute de Comisia
Europeana pentru Directivele Europene privind calitatea apei;
17.1.2.1.9. propune, elaboreaz si promoveaz instruciunile metodologice pentru implementarea
Directivei Cadru in domeniul apelor;
17.1.2.1.10. analizeaz si propune teme de cercetare privind elaborarea unor metodologii si studii de caz
pentru implementarea Directivei Cadru si a Directivelor Europene in domeniul apelor si
participa la avizarea si recepia cercetrilor la care este sau se constituie ca beneficiar tehnic;
17.1.2.1.11. participa la activitile de armonizare privind implementarea Directivei Cadru in domeniul apei
in relaiile internaionale cu statele vecine pentru cursurile de apa transfrontaliere aferente
spaiului hidrografic Dunre;
17.1.2.1.12. coordoneaz si participa la realizarea unor proiecte internaionale care au ca obiectiv
implementarea Directivei Cadru si a celorlalte Directive Europene;
17.1.2.1.13. participa la intinirile grupelor de experi bilaterale si multilaterale la nivelul bazinului Dunrii
si la nivel european referitoare, in principal, la implementarea Directivei Cadru si a celorlalte
Directive ale Uniunii Europene;
17.1.2.1.14. organizeaz si participa la seminarii, workshop-uri si conferine in tara si in strintate pe
probleme de implementare a Directivei Cadru si a Directivelor Europene;
17.1.2.1.15. organizeaz instruiri si testri periodice ale personalului de la Administraiile Bazinale de Ap
pe probleme privind implementarea Directivei Cadru si Directivelor Europene;
17.1.2.1.16. participa la examinarea angajrii personalului din domeniul specific de activitate de la
Administraiile Bazinale de Ap din spaiul hidrografic Dunre;
17. l .2. . 17. participa la controlul de fond al activitii al compartimentelor Planuri de Management
3azinalc din spaiul hidrografic Dunre; ,:-y';t ; \
,7
17.1.2.1.18. colaboreaz cu celelalte compartimente ale Departamentelor Administraiei Naionale
"Apele Romane", pentru problemele specifice, in vederea rezolvrii corespunztoare a
1
sarcinilor care revin acestora; ;
17.1.2.1.19. executa alte sarcini privind activitatea specifica stabilite de conducerea Administraiei Naionale
Apele Romane".

17.1.2.2. Serviciul PLANURI DE MANAGEMENT TISA-BANAT


17.1.2.2.1. coordoneaz elaborarea Planurilor de Management ale Spaiului Hidrografic Tisa-Banat
(bazinele/spatiile hidrografice Somes-Tisa, Crisuri, Mures si Banat);
17.1.2.2.2. participa la elaborarea Planul National de Management - sinteza Planurilor de Management
Bazinale ce se transmite la Comisia Europeana;
17.1.2.2.3. elaboreaz contribuia Romniei la realizarea Planului de Management al Bazinului Hidrografic
International al Tisei, componenta de gospodrire calitativa;
17.1.2.2.4. participa Ia elaborarea contribuiei Romniei la realizarea Planului de Management al
Districtului Hidrografic International al Dunrii;
17.1.2.2.5. elaboreaz elementele din Planurile de Management ale Bazinelor/Spaiilor Hidrografice pentru
spaiul hidrografic Tisa-Banat necesare elaborrii Schemelor Directoare de Amenajare si

39
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

Management din spaiul hidrografic Tisa-Banat si a Sintezei Naionale a Schemelor Directoare


de Amenajare si Management;
17.1.2.2.6. coordoneaz elaborarea si actualizarea Registrelor zonelor protejate la nivelul
bazinelor/spaiului hidrografic Tisa-Banat;
17.1.2.2.7. elaboreaz si actualizeaz Registrul zonelor protejate - Sinteza Naionala;
17.1.2.2.8. participa la realizarea raportrilor catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor,
Comisia Internaionala pentru Protecia Fluviului Dunrea si Comisia Europeana privind
implementarea Directivelor Europene privind calitatea apei;
17.1.2.2.9. elaboreaz raportrile in Sistemul European Informatic privind Apa (WISE) cerute de Comisia
Europeana pentru Directivele Europene privind calitatea apei;
17.1.2.2.10. coordoneaz si participa la realizarea proiectelor internaionale care au ca obiectiv
implementarea Directivei Cadru i a celorlalte Directive ale Uniunii Europene;
17.1.2.2.11. participa la activitile de armonizare privind implementarea Directivei Cadru in domeniul apei
in relaiile internaionale cu statele vecine pentru cursurile de apa transfrontaliere aferente
spaiului hidrografic Tisa - Banat;
17.1.2.2.12. participa la intilnirile grupelor de experi, bilaterale si multilaterale la nivelul bazinului Dunrii
si la nivel european referitoare, in principal, la implementarea Directivei Cadru i a celorlalte
Directive ale Uniunii Europene;
17.1.2.2.13. organizeaz si participa la seminarii, workshop-uri si conferine in tara si in strintate pe
probleme de implementare a Directivei Cadru si a Directivelor Europene;
17.1.2.2.14. propune, elaboreaz si promoveaz instruciuni metodologice pentru implementarea Directivei
Cadru si a celorlalte Directive Europene in domeniul apelor;
17.1.2.2.15. analizeaz si propune teme de cercetare privind elaborarea unor metodologii si studii de caz
pentru implementarea Directivei Cadru si a Directivelor Europene in domeniul apelor si
participa la avizarea si recepia cercetrilor la care este sau se constituie ca beneficiar tehnic;
17.1.2.2.16. participa la examinarea angajrii personalului din domeniul specific de activitate de la
Administraiile Bazinale de Ap din spaiul hidrografic Tisa - Banat;
17.1.2.2.17. participa la controlul de fond al activitii compartimentelor Planuri de Management Bazinale
din spaiul hidrografic Tisa-Banat;
17.1.2.2.18. colaboieaza cu celelalte compartimente ale Departamentelor Administraiei Naionale "Apele
Romane", pentru problemele specifice, in vederea rezolvrii corespunztoare a sarcinilor care
revin acestora;
17.1.2.2.19. ndeplinete alte sarcini privind activitatea specifica stabilite de conducerea Administraiei
Naionale Apele Romane".

17.1.2.3. Serviciul PLANURI DE MANAGEMENT SPAIUL HIDROGRAFIC


DOBROGEA - MAREA NEAGRA
17.1.2.3.1. coordoneaz elaborarea Planului de Management pentru Spaiul Hidrografic
Dobrogea-Litoral si al apelor costiere si tranzitorii; : ; /
17.1.2.3.2. participa la elaborarea Planului National de Management - sinteza Planurilor de Management
Bazinale ce se transmite la Comisia Europeana;
17.1.2.3.3. participa la elaborarea contribuiei Romniei la realizarea Planul de Management al Districtului
Hidrografic International al Dunrii;
17.1.2.3.4. participa la elaborarea contribuiei pentru realizarea Strategiei Marine a Marii Negre conform
cerinelor Directivei Cadru Strategia pentru Mediu Marin;
17.1.2.3.5. elaboreaz elementele din Planurile de Management ale Bazinelor/Spaiilor Hidrografice pentru
spaiul hidrografic Dobrogea-Litoral necesare elaborrii Schemelor Directoare de Amenajare si
Management din spaiul hidrografic Dobrogea-Litoral si a Sintezei Naionale a Schemelor
Directoare de Amenajare si Management;
17.1.2.3.6. contribuie la elaborarea sintezei Schemei Directoare de Amenajare si Management ale Bazinelor
Hidrografice, avnd in vedere aspectele de dezvoltare in corelare cu cele de planificare prevzute
in Planul de Management si Planul de Amenajare ale spaiului hidrografic Dobrogea-Litoral;
17.1.2.3.7. participa la realizarea raportrilor catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor,
Comisia Internaionala pentru Protecia Fluviului Dunrea si Comisia Europeana privind
implementarea Directivelor Europene privind calitatea apei, in special pentru domeniul specific
apelor marine, costiere si tranzitorii;
17.1.2.3.8. coordoneaz si realizeaz, dupa caz, raportrile in Sistemul European Informatic privind Apa
(WISE) cerute de Comisia Europeana pentru Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin,
Directiva Cadru Apa si celelalte Directive Europene privind calitatea apei;
17.1.2.3.9. propune, elaboreaz si promoveaz instruciunile metodologice pentru implementarea Directivei
Cadru Strategia pentru Mediu Marin si al Directivei Cadru in domeniul Apei;
17.1.2.3.10. analizeaz si propune teme de cercetare privind elaborarea unor metodologii si studii de caz
pentru implementarea Directivei Strategia pentru Mediu Marin si Directiva Cadru in domeniul
apei si participa la avizarea si recepia cercetrilor la care este sau se constituie ca beneficiar
tehnic;
17.1.2.3.11. participa la activitile de armonizare privind implementarea Directivei Strategia pentru Mediu
Marin in relaiile internaionale cu statele riverane Marii Negre;

40
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

17.1.2.3.12. coordoneaz si participa la realizarea unor proiecte internaionale care au ca obiectiv


implementarea Directivei Cadru Strategia pentru Mediu Marin, Directivei Cadru Apa si a
celorlalte Directive Europene;
17.1.2.3.13. participa la intilnirile grupelor de experi bilaterale si multilaterale la nivelul Marii Negre,
bazinului Dunrii si la nivel european referitoare, in principal, la implementarea Directivei
Cadru Strategia pentru Mediu Marin, Directivei Cadru Apa si a celorlalte Directive ale Uniunii
Europene in domeniul calitii apei;
17.1.2.3.14. organizeaz si participa la seminarii, workshop-uri si conferine in tara si in strintate pe
probleme de implementare a Directivei Cadru Strategia pentru Mediu Marin si a Directivelor
Europene;
1 7 . 1 . 2 . 3 . 1 5 . organizeaz instruiri si testri periodice ale personalului de la Administraia Bazinala de
Apa Dobrogea -Litoral pe probleme privind implementarea Directivei Cadru Strategia pentru
Mediu Marin si a celorlalte Directive Europene in domeniul calitii apei;
17.1.2.3.16. participa la examinarea angajrii personalului din domeniul specific de activitate de la
Administraia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral;
17.1.2.3.17. participa la controlul de fond al Biroului Plan de Management Bazinal din cadrul Administraiei
Bazinale de Apa Dobrogea-Litoral;
17.1.2.3.18. coiaboreaza cu celelalte compartimente ale Departamentelor Administraiei Naionale "Apele
Romane", pentru problemele specifica, in vede:ea rezolvrii corespunztoare sarcinilor care
revin acestora;
17.1.2.3.19. executa alte sarcini privind activitatea specifica stabilite de conducerea Administraiei,/.
Naionale Apele Romane". 1 i.:,;;

17.1.2.4. Serviciul SCHEME DIRECTOARE ALE BAZINELOR HIDROGRAFICE


17.1.2.4.1. coordoneaz elaborarea Schemelor Directoare de Amenajare si Management ale Bazinelor
hidrografice, avnd in vedere aspectele prevzute in Planurile de Amenajare ale Bazinelor
Hidrografice realizate de I.N.H.G.A., in corelare cu cele din Planurile de Management ale
Bazinelor/Spaiilor Hidrografice
17.1.2.4.2. realizeaz sinteza naionala a Schemelor Directoare de Amenajare si Management ale Bazinelor
Hidrografice
17.1.2.4.3. coordoneaz elaborarea aspectelor referitoare la analiza economica a utilizrii resurselor de apa
din cadrul Planurilor de Management ale bazinelor/spatiilor hidrografice
17.1.2.4.4. contribuie la elaborarea Planurilor de Management ale bazinelor/spatiilor hidrografice din punct
de vedere al aspectelor hidromorfologice
17.1.2.4.5. participa la elaborarea Planului National de Management - sinteza Planurilor de Management
Bazinale ce se transmite la Comisia Europeana;
17.1.2.4.6. participa la elaborarea contribuiei Romniei la realizarea Planul de Management al Districtului
Hidrografic International al Dunrii;
17.1.2.4.7. participa la elaborarea contribuiei pentru realizarea Strategiei Marine a Marii Negre conform
cerinelor Directivei Cadru Strategia pentru Mediu Marin, din punct de vedere al analizei
economico-sociale;
17.1.2.4.8. participa la realizarea raportrilor catre autoritatea publica centrala din domeniul apelor,
Comisia Internaionala pentru Protecia Fluviului Dunrea si Comisia Europeana privind
implementarea Directivelor Europene privind calitatea apei;
17.1.2.4.9. elaboreaz raportrile in Sistemul European Informatic privind "Apa" (WISE) cerute de Comisia
Europeana pentru Directivele Europene privind calitatea apei;
17.1.2.4.10. propune, elaboreaz si promoveaz instruciunile metodologice pentru implementarea
Directivei Cadru in domeniul apeior;
17.1.2.4.11. propune teme / studii de cercetare si urmrirea realizrii activitilor de cercetare pentru
fundamentarea si dezvoltarea integrata a Planurilor de Management ale Bazinelor Hidrografice
si Planurilor de Amenajare
17.1.2.4.12. analizeaz si propune teme de cercetare privind elaborarea unor metodologii si studii de caz
pentru implementarea Directivei Cadru si a Directivelor Europene in domeniul apelor si
participa la avizarea si recepia cercetrilor la care este sau se constituie ca beneficiar tehnic;
17.1.2.4.13. participa la activitile de armonizare privind implementarea Directivei Cadru in domeniul apei
in relaiile internaionale cu statele vecine pentru cursurile de apa transfrontaliere aferente
spaiului hidrografic Dunre;
17.1.2.4.14. coordoneaz si participa Ia realizarea unor proiecte internaionale care au ca obiectiv
implementarea Directivei Cadru si a celorlalte Directive Europene;
17.1.2.4.15. participa la iniilnirile grupelor de experi bilaterale si multilaterale la nivelul bazinului Dunrii
si la nivel european referitoare, in principal, la implementarea Directivei Cadru si a celorlalte
Directive ale Uniunii Europene;
17.1.2.4.16. organizeaz si participa la seminarii; workshop-uri si conferine in tara si in strintate pe
probleme de implementare a Directivei Cadru si a Directivelor Europene;
17.1.2.4.17. colaboreaz cu celelalte compartimente ale Departamentelor Administraiei Naionale "Apele
Romane", pentru problemele specifice, in vederea rezolvrii corespunztoare a sarcinilor care
revin acestora;
17.1.2.4.18. executa alte sarcini privind activitatea specifica stabilite de conducerea Administraiei Naionale
Apele Romane".

41
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

17.2. DEPARTAMENTUL DE DEZVOLTARE, INVESTIII (DDlJ 17.2.1.


Compartiment ANALIZ i STATISTIC A INVESTIIILOR
17.2.1.1. compartimentul a fost constituit n baza Hotrrii nr. 10/29.10.2015 a ConsililFde Conducere
al Administraiei Naionale "A.pele Romne"; /!
17.2.1.2. monitorizeaz respectarea planului anual al achiziiilor publice de produse i servicii al
Administraiei Naionale "Apele Romne" (sediu) cu modificrile ce apar i realizarea listelor
de surse proprii la nivel de sediu Administraiei Naionale "Apele Romne" i administraii
bazinale de ap;
17.2.1.3. primete informaii de la Unitatea de Achiziii Centralizat/ Departamentul de Dezvoltare,
Investiii i administraiile bazinale de ap privind stadiul real al realizrilor i realizeaz o analiz
statistic;
17.2.1.4. ntocmete situaii i rapoarte privind stadiul monitorizrii investiiilor;
17.2.1.5. ntocmete documentaiile pentru aprobare a listelor de Surse Proprii pentru toate administraiile
bazinale de ap i reactualizarea acestora n funcie de modificrile fcute la fiecare administraie;
17.2.1.6. ntocmete lista centralizat a investiiilor din surse proprii i o supune aprobrii Consiliului de
Conducere al Administraiei Naionale "Apele Romne";
17.2.1.7. centralizeaz programrile recepiilor la terminare lucrri i recepii finale - lunar
17.2.1.8. realizeaz fia de monitorizare a surselor proprii pentru autoritatea public central n domeniul
apelor;
17.2.1.9. centralizeaz situaiile statistice - investiii nete pe elemente de structur i surse de finanare-
INV-.

17.2.2. Serviciul PROMOVARE INVESTIII


17.2.2.1. Rspunde de:
17.2.2.1.1. promovarea de lucrri noi in domeniul gospodririi apelor;
17.2.2.1.2. punerea in aplicare a strategiilor aprobate de conducerea Administraiei prin elaborarea de
propuneri de studii, proiecte de lucrri pe criterii de oportunitate si eficienta economica directa
sau indirecta cu accent pe obiectivele cu timp de recuperare scurt si efecte socio-economice
maxime;
17.2.2.1.3. intocmirea programului de dezvoltare si listele anuale de investiii si proiecte, precum si cele de
perspectiva, asigurnd defalcarea lucrrilor si valorilor pe beneficiari si banei finanatoare,
supunerea lor spre aprobare si transmiterea lor in teritoriu pentru aplicare;
17.2.2.1.4. organizarea si susinerea licitaiilor pentru studiile de fezabilitate, reparaii capitale, montaj utilaj
etc., precum si activitatea de arbitrare si rezolvare a contestaiilor;
17.2.2.1.5. pregtirea si inaintarea la autoritatea publica centrala din domeniul apelor a documentaiilor
necesare pentru lucrrile cu competente de aprobare superioare Administraiei (pregtind si
avizele necesare sau documentaiile necesare obinerii avizelor din competenta autoritii
publice centrale din domeniul apelor);
17.2.2.1.6. verificarea si prezentarea spre aprobare a devizelor generale, inclusiv recalcularea acestora,
indexarea etc.;
17.2.2.1.7. elaborarea prescripiilor si reglementarilor de organizare si desfurare a CTE24 din cadrul
Administraiei Naionale "Apele Romane";
17.2.2.1.8. organizarea avizrii documentaiilor pentru toate obiectivele de investiii (indiferent de sursa de
finanare) si de emiterea actului final, sub forma de Aviz" pentru documntele acceptate sau
ncheiere" pentru documentaiile respinse sau amnate.
17.2.2.2. Coordoneaz:
17.2.2.2.1. intocmirea in mod corelat, pe ansamblul fiecrui bazin hidrografic, de propuneri de lucrri noi
de amenajare, necesare satisfacerii cerinelor de apa, proteciei calitii apelor si restaurrii
cursurilor de apa, precum si prevenirii aciunii distructive a apelor;
17.2.2.2.2. activitatea de ncredinare, ntocmire si avizate a studiilor de prefezabilitate si fezabiiitate pentru
obiectivele de investiii propuse;
17.2.2.2.3. organizarea si colaborarea cu administraiile din cadrul Administraiei Naionale "Apele
Romane" a activitii de susinere a concursurilor pentru intocmirea proiectelor tehnice din
competenta de aprobare a administraiei, precum si pentru cele de competente superioare cand
primete delegare in acest scop;
17.2.2.2.4. urmrirea activitii de contractare a lucrrilor de proiectare, consultanta si alte studii;

24 Consiliul Tehnico - Economic


17.2.2.2.5. organizarea si susinerea licitaiilor pentru studiile de fezabilitate, reparaii capitale, montaj utilaj
etc, precum si activitatea de arbitrare si rezolvare a contestaiilor;
17.2.2.2.6. elaboreaz prescripii si regulamente de organizare a licitaiilor, concursurilor, a activitii de
incredintare directa sau negociata etc, pentru lucrri de investiii si reparaii capitale;
17.2.2.2.7. asigura publicitatea si schimbul de informatii-relatii cu ofertanii, corespondeaz cu acetia in
vederea organizrii licitaiilor pentru domeniul investiiilor precum si a altor proceduri;

42
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

17.2.2.2.8. propune in colaborare cu administraiile din cadrul Administraiei Naionale "Apele Romane",
conducerii Administraiei Naionale 'Apele Romane" variante de strategii de dezvoltare in
domeniul de activitate al acesteia si are sarcina adoptrii celor aprobate pentru fiecare etapa de
dezvoltare propunnd modificri in cadrul acestor strategii ori de cate ori este nevoie;
17.2.2.2.9. analizeaz documentaiile necesare aprobrii pentru lucrrile de investiii, cele din competenta
administraiei si autoritii publice centrale din domeniul apelor, inclusiv obinerea avizelor si
aprobrilor necesare;
17.2.2.2.10. inainteaza autoritii publice centrale din domeniul apelor, Ministerul Finanelor Publice, BEI,
MFE, Secretariatul tehnic al Guvernului etc, documentaiile necesare pentru lucrri cu
competente de aprobare superioare Administraiei Naionale "Apele Romane";
17.2.2.2.11. analizeaz si propune spre aprobare lucrrile solicitate de administraiile locale sau de agenii
economici care asigura fondurile necesare execuiei;
17.2.2.2.12. verifica oportunitatea de lucrri noi in teren si gradul de urgenta al acestora, in baza solicitrii
administraiilor locale sau agenilor economici, propune ordinea prioritilor.
17.2.2.2.13. urmrete verificarea si prezentarea spre aprobare a devizelor generale, inclusiv recalcularea
acestora, indexarea etc.
17.2.2.2.14. participa, prin reprezentanii sai la intalniri de afaceri, simpozioane, congrese si alte manifestri
tiinifice, termico-economice, pe domeniul oportunitilor de investiii si promovare.
17.2.2.2.15. participa la receptionarea obiectivelor de investiii, recepii la terminarea lucrrilor si recepii
finale;

17.2.3. Serviciul URMRIRE INVESTIII SI DERULARE CONTRACTE


17.2.3.1. Rspunde de:
17.2.3.1.1. intocmirea propunerilor pentru filele de program anual, cu obiectivele de investiii finanate de la
bugetul de stat, credite externe si surse proprii;
17.2.3.1.2. execuia cantitativa si calitativa a obiectivelor de investiii, conform documentaiilor tehnice
avizate si de acordarea asistentei tehnice de specialitate;
17.2.3.1.3. centralizarea si transmiterea organelor de sinteza a realizrilor lunare si anuale ,a necesarului de
surse financiare, conform normativelor si prescripiilor in vigoare;
17.2.3.1.4. modul in care constructorii executa la termen si in condiii de calitate corespunztoare prevederile
din documentaiile de execuie si solicitrile comisiei de recepie, remedierile si completrile
nscrise in anexa nr.2 a procesului verbal de recepie;
17.2.3.1.5. intocmirea si transmiterea situaiilor, actelor normative si documentaiilor solicitate la
Administrrile Bazinale de Apa, autoritatea publica centrala din domeniul apelor, alte instituii si
organisme, privitor la activitatea de investiii din cadrul Administraiei Naionale "Apele
Romane";
17.2.3.1.6. ocuparea ealonat, definitiva sau temporara a terenurilor agricole sau silvice de ctre lucrrile de
investiii, precum si redarea in circuitul agricol a celor scoase temporar, in bune condiii si la
termen.
17.2.3.2. Atribuii
YJ.23.2,1. ntocmete necesarul de surse de finanare din alocaii bugetare si credite externe si le
transmite la autoritii publice centrale din domeniul apelor; 17.2.3.2.2. solicita de la
Administraii Bazinale de Apa propuneri de lucrri noi si lucrri de
reparaii la construcii, le analizeaz si le supune spre aprobare potrivit competentelor;
\12.323. participa in calitate de membru, in comisiile de recepie a obiectivelor de investiii finalizate si
urmrete respectarea cadrului legal pentru efectuarea acestora;
17.2.3.2.4. urmrete si indruma activitatea de investiii si derularea contractelor la Administraiile Bazinale
de Apa, pe obiective de investiii, in scopul asigurrii respectrii termenelor de punere in funciune
si a calitii corespunztoare a lucrrilor, precum si realizarea crtii tehnice a construciei pentru
fiecare lucrare;
17.2.3.2.5. conciliaz eventualele litigii dintre Administraiile Bazinale de Apa si proiectani sau constructori,
precum si cu alti beneficiari de servicii sau prestatori de servicii, in baza normativelor si legilor
in vigoare si, bineneles, a prevederilor contractuale;
17.2.3.2.6. participa, prin reprezentanii sai Ia ntlniri de afaceri, simpozioane, congrese si alte manifestri
tiinifice, tehnico-economice, ori de cate ori se primesc invitaii in acest sens.
17.2.3.2.7. participa la receptionarea obiectivelor de investiii , recepii la terminare lucrri si recepii finale;

17.2.4. Serviciul PROMOVARE PROIECTE SI PROGRAME EUROPENE 17.2.4.1. Principalele


atribuii ale serviciului PPPE20
17.2.4.1.1. pregtire Proiecte in vederea finanrii din surse externe ;
17.2.4.1.2. elaborarea cererilor de finanare in vederea accesrii de fonduri pentru asistenta tehnica;
(elaborarea SF, analiza economica, analiza instituionale , doc. de terenuri, etc.);
17.2.4.1.3. elaborare Cerere de finanare pentru accesare fonduri in vederea execuiei lucrrilor de investiii;
17.2.4.1.4. elaborarea documentaiei de licitaie pentru Asistenta tehnica si execuie lucrri;

18. INSTITUTUL NATIONAL DE HIDROLOGIE SI GOSPODRIRE A APELOR

Promovare Proiecte si Programe Europene

43
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

Institutul National de Hidrologie si Gospodrire a apelor are ca obiect de activitate elaborarea de studii
si servicii de cercetare - dezvoltare in hidrologie, hidrogeologie si gospodrire a apelor;
Elaboreaz studii si cercetri de hidrologie, hidrogeologie si gospodrire a apelor; diagnoze, avertizri
in caz de producere a fenomenelor hidrologice periculoase si prognoze hidrologice de interes naional si
transfrontiere; studii pentru fundamentare a schemelor de amenajare si management al bazinelor hidrografice
pentru implementarea strategiilor naionale in domeniul dezvoltrii durabile a resurselor de apa si
managementul riscului la inundaii; sinteze, anuare si monografii; studii de impact si dezvoltare, studii de eco-
hidrologie;
Institutul National de Hidrologie si Gospodrire a Apelor rspunde de realizarea obiectivelor de
cercetare si dezvoltarea tehnologiei activitii de hidrologie, hidrogeologie si gospodrire a apelor ia nivel
naional, realizarea programelor si acordurilor internauonaie in care este angrenat ( OMM 21 , PHI 22
UNESCO23, EU24, etc), de schimbul de date, informaii si prognoze hidrologice, implementarea produselor de
hidrologie in activitatea de gospodrire a apelor si protecia vieii si bunurilor in caz de fenomene
hidrologice periculoase( inundaii, secete, inghet, etc) si constituirea si actualizarea fondului naional de date
hidrologice si hidrogcologice.
Institutul National de Hidrologie si Gospodrire a Apelor coordoneaz activitatea dc hidrologie si
hidrogeologie la nivel naional, asigurnd ndrumarea tehnica si de specialitate a reelei hidrologice si
implementarea programelor de modernizare a sistemului naional de prognoze hidrologice. Efectueaz servicii
hidrologice si hidrogeologice pentru beneficiari teri si avizeaz documentaiile elaborate de alte persoane
fizice sau juridice.
Reprezint Romnia la Organizaia Meteorologica Mondiala pe linie de hidrologie .
Institutul National de Hidrologie si Gospodrire a Apelor are in structura sa : departamentul de
hidrologie operativa ( prognoze hidrologice, baze de date si GIS 25 ), departamentul de hidrologie si
hidrogeologie, departamentul de gospodrire a apelor, departamentul tehnic si I.T., departamentul economic -
administrativ si alte subuniti.
Repartizarea funciilor pe structura compartimentelor, conform Organigramei si numrului de posturi
aprobate (respectnd Normele de Constituire aprobate: birou- minim 5 posturi, din care un post de conducere;
serviciu - minim 7 posturi, din care un post de conducere), se va face prin dispoziia directorului institutului;
Realizeaz operaiuni contabile pana la nivelul balanei de verificare, in condiiile legislaiei in
vigoare.
Institutul National de Hidrologie si Gospodrire a Apelor este mputernicit sa ncheie contracte
naionale si internaionale si rspunde pentru contractele incheiate in litigiile cu ageni economici sau cu
persoane fizice.

19. Expoatarea Complexa STANCA COSTESTI


Exploatarea Complexa Stanca-Costesti tine evidenta contabila, propune si ntocmete anual bilanul
contabil si contul de profit si pierderi pentru activitile desfurate, in conformitate cu normele metodologice
elaborate de Ministerul Finanelor.
Personalul de execuie al exploatrii este angajat sau disponibilizat de ctre directorul acesteia potrivit
prevederilor contractului colectiv de munca.
Exploatarea Complexa Stanca-Costesti se organizeaz si funcioneaz in baza Organigramei, Statului
de funcii si Listei de meserii si funcii operative aprobate de directorul general al administraiei.

20. REVISTA HIDROTEHNICA"


Rspunde de:
20.1. editarea, tiprirea si comercializarea revistei;
20.2. evidenta manuscriselor
20.3. pregtirea revistei pentru tipar;
20.4. predarea revistei in tipografie si preluarea exemplarelor de la tipografie;
20.5. expedierea revistei la abonai.
20.6. tehnoredactarea materialelor si documentelor primite;
20.7. editarea materialelor publicitare in vederea promovrii si popularizrii activitilor specifice
domeniului gospodririi apelor, in cadrul revistei;
20.8. actualizarea preului abonamentelor la revist, funcie de costuri;
20.9. redacia revistei are un colegiu de redactare, care avizeaz articolele ce vor fi publicate la un nivel
corespunztor revistei.
20.10. culegerea, tehnoredactarea si colaionarea este realizata de redacia revistei. Tiprirea revistei se
realizeaz in tipografie.

21. ADMINISTRAIILE BAZIN ALE DE APA


Fiecare Administraie Bazinala de Apa este condusa de un comitet de direcie format din 5 membri si
de directorul administraiei bazinale .

Organizaia Meteorologic Mondial


Protected Health Information
Organizaia Naiunilor Unite pentru Educaie , tiina si Cultura
European Union (Uniunea Europeana)
Geographic Information System (Sistem Informatic Geografic)
56

44
ROF Administraia Naional "Apele Romne" Aprobat m
edina Consiliului de conducere din 18.02.2016

Personalul de execuie al administraiei bazinale este angajat sau disponibilizat dc ctre directorul
acesteia, conform legislaiei legale in vigoare si Contractul colectiv de munca. Personalul de conducere,
respectiv directorii tehnici si directorul economic ai Administraiei Bazinale de Apa vor fi atestai de
conducerea A.N."'Apele Romane".
Fiecare Aministratie Bazinala de Apa se organizeaz in baza organigramei aprobata de Consiliul de
conducere a A.N."Apele Romane". Prevederile de structura ale organigramei sunt obligatorii si maximale,
fiecare director avnd latitudinea sa opteze pentru necesarul de personal al fiecrui compartiment din
subordine in cadrai numrului de posturi aprobat si buna desfurare a activitii Administraiei Bazinale de
Apa.

45
ROFAdministraia Naional "Apele Romne" Aprobat n edina
Consiliului de conducere din J8.02.20)'6

Activitile tehnice, funcionale si administrative ale fiecrei Administraii Bazinale de Apa sunt
structurate in servicii, birouri si compartimente. Pentru constituirea unui birou sunt necesare minim 5 posturi
din care un post de conducere si pentru constituirea unui serviciu sunt necesare minim 7 posturi din care un
post de conducere.
In fiecare jude funcioneaz un singur Sistem de Gospodrire a Apelor, ce are o structura
organizatorica conform cu organigrama cadru, aprobata in Consiliul de Conducere si aceasta fiind de
asemenea maximala.
Activitile tehnice funcionale si administrative ale unui Sistem de Gospodrire a Apelor pot fi
organizate in compartimente distincte, sau in birouri, dupa aceleai norme de personal ca ale administraiilor
bazinale;
In judeul in care se afla reedina Administraiei Bazinale de Apa, sistemele de gospodrire a apelor
nu pot avea dispecerat si laborator de calitatea apelor.
In judeele in care trebuie gospodrite cursuri de apa sau lucrri hidrotehnice aparinnd mai multor
administraii bazinale, se pot organiza sisteme hidrotehnice independente sau formaii de lucru distincte
pentru fiecare bazin sau subbazin aparinnd acestora.
Sistemul de gospodrire a apelor judeean va centraliza datele si asigura interfaa cu conducerea
judeului si celelalte instituii pentru intreg judeul.
Fiecare sistem de gospodrire a apelor judeean poate avea in subordine unul sau mai multe sisteme
hidrotehnice.

CAPITOLUL V - Dispoziii finale


Art. 9. In cazul in care organigrama sufer modificri si este aprobata prin hotrrea Consiliul de conducere,
statul de funcii se va aproba prin dispoziia directorului general. Art.10. Transformrile de posturi vacante
vor fi aprobate de directorul general. Art.ll. Repartizarea funciilor pe structura compartimentelor, conform
Organigramei si numrului de posturi aprobate (respectnd Normele de Constituire aprobate: birou- minim
5 posturi, din care un post de conducere; serviciu- minim 7 posturi, din care un post de conducere), se va
face prin dispoziia directorului general.
Art.12. Angajarea personalului si stabilirea nivelului de salarizare a personalului angajat se fac conform
legislaiei in vigoare.
Art.13. Litigiile de orice fel in care se implica Administraia Naionala "Apele Romane" sunt de competenta
instanelor judectoreti potrivit legii.
Art.14. Prezentul Regulament de organizare si funcionare se modifica si se completeaz ori de cate ori
intervin modificri in legislaie sau in structura Administraiei Naionale Apele Romane " .

46