Sunteți pe pagina 1din 2

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE IN SARCINA EUTOCICA 1. ROL GENERAL

preia pacienta nou internată, verifică identitatea, toaleta personală,ţinuta de spital şi o repartizează în salon, după informarea prealabilăasupra structurii secţiei şi drepturile ce îi revin ca pacientă;

perzintă medicului pacienta pentru examinare şi dă informaţii asuprastării şi simptomelor manifestate de aceasta, rezultatul monitorizării,tratamentul şi ingrijirile acordate conform indicaţiilor din foaia deobservaţie;

identifică problemele de ingrijire a pacientei, monitorizează funcţiilevitale, stabileşte priorităţile pentru planul de ingrijire, evalueazărezultatele obţinute pe care le înregistreză în dosarul de ingrijiri;

pregăteşte pacienta pentru tehnicii specifice, pentru investigaţii specialesau chirurgicale;

administreză medicaţia prescrisă de medic, recoltează produse biologice pentru examen de laborator;

pregăteşte materialul şi instrumentarul în vederea sterilizării;

pregăteşte echipamentul, instrumentarul şi materialele sterile necesareintervenţiei;

efectuează în scris şi verbal preluarea-predarea fiecărei paciente şi aactivităţii desfăşurate în timpul serviciului, în cadrul raportului de tură;

respectă reglementările privind prevenirea, controlul şi combatereainfecţiilor nosocomiale, a condiţiilor igienico-sanitare, a circuitelor sanitare;

organizează şi desfăsoară programe de educaţie pentru sănătate;

participă şi/sau iniţiază activităţi de cercetare în domeniul medical si al îngrijirilor pentru sănătate;

2. ROL SPECIFIC:

ÎN TRAVALIU

stă lângă gravidă asigurându-i confortul psihoafectiv, oferindu-isiguranţă;

urmăreşte TA, T°, CUD, BCF-urile şi în general evoluţia travaliului;

execută examenul general sumar şi obstetrical în lipsa medicului (exceptând tuşeul vaginal);

urmăreşte cu precizie dinamica uterină, notând ritmul, durata şi intensitate CUD.

între contracţii ascultă BCF-urile;

semnalează imediat medicului anomaliile de dinamică uterină sau modificările BCF- urilor;

ÎN PERIOADA DE EXPULZIE:

când partea prezentaţiei începe să întindă perineul, aşază gravida pe masa ginecologică;

pregăteşte câmpul operator după ce face o dezinfecţie largă suprapubiană, vulvoperineală şi a feţelor posterointerne ale coapsei, cu soluţie de alcool iodat;

aşază câmpurile sterile, izolând regiunea vulvoperineală;

explică gravidei modul de executiei a efortului susţinut;

ajută medicul la naşterea pe care o asistă;

daca i se va încredinţa să asiste o naştere, va respecta întocmai regulilede asepsie, astfel:

işi spală mâinile cu trei perii sterile, cu apă sterilă şisăpun timp de cinci minute pentru fiecare perie; prima perie folosind-o pâna la două laturi de degete de plica cotului, a doua perie pâna la jumatatea antebraţului, iar cu a treia perie va spăla numai mâna. Va

aveagrijă sa nu atingă obiectele din jur (nesterile) şi ca apa de pe mâini să sescurgă spre cot şi nu invers.

după aceasta, mâinile se freacă cu o soluţie diluată de alcool iodat,septozol şi alcool de 70 grade.

îmbracă bluza şi masca sterilă;

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN DELIVRENŢA PLACENTEI

în momentul când aşteaptă dezlipirea placentei, supraveghează atent parturienta urmărind starea generală, cantitatea de sânge pierdut (maxim300 ml), fiind pregătită pentru o extracţie manuală a placentei;

verifică dacă uterul este bine contractat;

verifică dacă s-a dezlipit placenta, prin apăsare cu mâna deasupra simfizei pubiene (manevra KUSTNER);

extracţia placentei se face numai după ce avem certitudinea decolării placentei (prin tracţiune uşoară);

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN CONSOLIDAREA HEMOSTAZEI

urmareşte integritatea colului, vaginului, perineului;

face toaleta externă a lehuzei;

pune pansament vulvar steril şi ţine lăuza 2-4 ore în sală;

administrează ocitocice dacă gravida are atonie uterină şi prezintă hemoragie;

în cazul unei hemoragii prezente, se anunţă medicul imediat;

ROLUL ASISTENTEI MEDICALE ÎN LEHUZIA IMEDIATĂ

supraveghează funcţiile vitale: TA, P, curba termică;

palpează şi inspectează uterul pentru a aprecia forma şi consistenţa sa;

inspectează pansamentul vulvar observând astfel cantitatea de sânge eliminată la nivelul căilor genitale;

informează pacienta ca nu are voie sa doarma în aceste ore (2-4 ore) deoarece este pericol de hemoragie prin vasodilatatie