Sunteți pe pagina 1din 1

Legea lui Dalton.

Amestecuri de gaze perfecte


Presiunea partiala a unui component gazos dintr-un amestec
de gaze repr presiunea acelui comp in cazul in care el singur
ar ocupa intregul volum al incintei si ar avea aceeasi temp cu
amestecul.
Intr-un volum dat fiecare component al unui amestec se
raspandeste in tot spatiul ca si cand ar fi singur.
Legea lui Dalton care se refera la presiunea unui amestec de
gaze perfecte arata ca /;
Intr-un ameste de gaze perfecte de volum dat presiunea totala
este egala cu suma presiunilor partiale ale componentilor.

piV=niRT => pi/p=ni/n


pV=nRT