Sunteți pe pagina 1din 2

Organizarea contabilitatii.

Responsabilitati

Actul normativ principal care reglementeaza in Romania contabilitatea este Legea 82/1991. Aceasta
a suferit in timp mai multe modificari, a fost republicata de trei ori, ultima modificare substantiala
fiind cea din iulie 2007.

De ce se organizeaza contabilitatea?

Atat persoana juridica ce-si tine contabilitatea, cat si terte parti interesate, ca de pilda investitorii
prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice mai ales cele
cu atributiuni fiscale, angajatii au nevoie si sunt indreptatiti sa primeasca informatii cu privire la
pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale persoanei juridice respective.

Cine sunt persoanele care sunt obligate prin lege sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie
si ce fel de contabilitate?

Raspuns: Conform art. 1 din L. contabilitatii, toate persoanele juridice, inclusiv statul, prin grija
Ministerului Finantelor Publice si o parte din persoanele fizice.

Nu numai persoanele juridice organizeaza contabilitate, ci si persoanele fizice care obtin venituri
independente (altele decat veniturile a caror evidenta este inclusa deja in contabilitatea altcuiva
exemplu, salariile). Mai mult, nu numai persoanele juridice a caror activitate are ca scop obtinerea
de profit organizeaza contabilitate, ci si acelea care desfasoara activitati non-profit sau
reprezentantele persoanelor juridice straine. Si in cazul acestora exista cel putin o alta persoana
interesata de informatiile financiare ale persoanei in cauza.

Contabilitatea poate fi organizata ca si contabilitate in partida dubla, fiind in acest caz insotita de
contabilitatea de gestiune si contabilitate in partida simpla.

Contabilitatea in partida dubla reprezinta regula. Aceasta presupune intocmirea balantei de


verificare, a tuturor registrelor de contabilitate obligatorii si a situatiilor financiare anuale.

In esenta, contabilitatea in partida dubla porneste de la ideea existentei unui echilibru intre ceea ce
detine o intreprindere si sursele de proveninta a acelor bunuri. Pornindu-se de analiza contabila a
tranzactiei, aceasta este transpusa in limbaj contabil prin intermediul unui articol contabil care
cuprinde o formula contabila si o explicatie. Formula contabila simpla sau compusa exprima grafic
modificarile produse de o tranzactie prin debitarea unuia sau mai multor conturi in corespondenta
cu creditarea unui sau mai multor conturi.

Scopul inregistrarii in contabilitate a tranzactiilor este acela de a intocmi situatia financiara. De fapt,
in ultimii ani chiar si predarea la scoala a contabilitatii porneste de la explicarea situatiilor
financiare anuale, iar standardele internationale de contabilitate au fost regandite ca si Standarde
Internationale de Raportare Financiara.

Reglementarea contabila de baza in Romania este OMFP 1752/2005. Acest ordin reprezinta
reglementarea contabila nationala conforma cu reglementarea europeana, este deci regula de la care
se fac exceptii. In functie de specificul activitatii sau de existenta proprietatii de stat, exista mai
multe acte normative care reglementeaza modul de organizare si conducere a contabilitatii. De
pilda, pentru persoanele juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii sau alte organizatii de
acest fel, partide politice, patronate, organizatii sindicale, culte religioase - contabilitatea se
organizeaza si conduce pe baza O.M.F.P. nr. 1969/2007 Anexa 1 (sistem simplificat de raportare
financiara), dar se completeaza pentru activitati economice cu reglementarea de baza, pentru
institutiile financiare nebancare actul normativ principal este Ordinul B.N.R. nr. 2/2006 etc.

Contabilitatea in partida simpla, reprezinta exceptia. Aceasta presupune intocmirea unor


formulare si registre contabile specifice sau comune pe economie, dar nu si intocmirea situatiilor
financiare anuale.

In esenta, acest sistem de contabilitate incomplet, aparut inaintea contabilitatii in partida dubla,
porneste de la ideea inregistrarii simple doar a raporturilor intreprinderii cu tertii si doar intr-una
din coloanele unui cont, fara sa se puna in corespondenta ceea ce detine o intreprindere cu sursa de
provenienta a bunurilor respective.

Actele normative principale privind acest tip de contabilitate sunt:

O.M.F.P. nr. 1969/2007 - Anexa 2, care se refera la persoanele juridice. Nomenclatorul


registrelor si formularelor cuprinde si formulare specifice cum ar fi "Situatia soldurilor
elementelor de activ si de pasiv - cod 14.6.30/d, adaptabil in functie de specificul activitatii, iar
ca si registre specifice ar fi registrele asociatiilor de proprietari. Situatia soldurilor ... se
intocmeste lunar si are rol similar cu al balantei de verificare din contabilitatea in partida dubla.