Sunteți pe pagina 1din 20

Citirea Apostolului pentru mori 1

Smbt Apostol, p.385

Prochimen, glasul al 6-lea:


Sufletele lor ntru bunti se vor sllui i seminia lor va moteni pmntul.
Stih: Fericii cei pe care i-ai ales i i-ai primit, locui-vor n curile Tale.
Din Epistola nti ctre Tesaloniceni a Sfntului apostol Pavel citire.
Frailor, despre cei ce au adormit, nu voim s fii n netiin, ca s nu v ntristai
ca ceilali care nu au ndejde. Pentru c de credem c Iisus a murit i a nviat, tot
aa credem c Dumnezeu, pe cei adormii ntru Iisus, i va aduce mpreun cu El.
Cci aceasta v spunem, dup cuvntul Domnului, c noi cei vii, care vom fi rmas
pn la venirea Domnului, nu vom lua nainte celor adormii, pentru c nsui Dom-
nul, ntru porunc, la glasul arhanghelului i ntru trmbia lui Dumnezeu, Se va
pogor din cer, i cei mori ntru Hristos vor nvia nti. Dup aceea, noi cei vii, care
vom fi rmas, vom fi rpii, mpreun cu ei, n nori, ca s ntmpinm pe Domnul,
n vzduh, i aa pururea cu Domnul vom fi.
Aliluia, glas 6.
Stih: Minile Tale m-au fcut i m-au zidit, nelepete-m i voi nva poruncile
Tale.

www.stavropoleos.ro
1
Apostol glas T
HrC 7 cN / g

F p
ra z!0a
i lor, l| @111a
bu n vo in 0
a q!0p)
i ni mii me eOS
d e ]!le. AL B/

@111a
i ru g ciu 0
nea 0000
mea la Dum ne !zeA os
eu ' pen
!0 tru !
Is. !ra!Kil m<C

1a
e ~ 1}
es !
te0 ! 11a
spre mn tu i l0
re kl cN / $00111a
cci le mr tu ri sesc !
c

11
au rv a0
n 0000p
pen tru Dum ne ze ez) 1a
d eu l.B/ 0w
dar f !
r 00
de pri

0'
ce .!
e !!K
pe rem<C 0111
de oa re ce a0
ne 00p00q!0
cu nos cnd drep ta tea lui

! .!ne1a
Dum zeu l.B/ 0001
i c u tnd a0
s 000p000
sta tor ni ceas c drep

q
ta !
z 0a
tea lor #3z
drep t 00 ! .!ne1
ii lui Dum zeu al.B/ 0l
e oei a 1-
nu u') s-au
d! 0su

1l
pus k cN / cci
#01a Hris tos ~q!000!A
es te sfr i tul Leoe s '!
gi )Kii lm
d <C 01
spre n

11
drep ta a0
rea 0q@a
a tot ce l1e }!
lu_3z
ui ce cre 0k
de. l cN / 000
n tr-a de

1a
vr 1
Moi a'_!
se !
scri0000p00
a des pre drep ta tea + 00q
ca re vi !
ne0
din

@a
Le loe s '!
ge A.B/ @3z
c o 0
mul 0000000!A
ca re o va n de pli ni L .B/

1a
vi ~1
i '-iu
) 0@.
d va fi 1
prin 1l
ea. k cN / #03z
Iar drep ta 000p0
tea din cre din

0
+ 0!A
a aL1
a } !!
a grw!K
ie te: .B/ 01
s nu a0
zici 0000
n i ni ma

0a
ta | 2
ci '_a !
ne!
se000'
va su i .!i !1k
la cer l .B/ 001
ca a di a0
c 0
s

0!A
co boaL1
re } @.
pe 1
Hris 1k
tos; l cN / #01a
sau s zici: ~ | 3A
ci ' _ !
ne !
se 00
va po

00
go r + 00'
n tru .!u ! !K Lm<C 0111a
a dnc ca s ri di oi s_ '!
ceAL $1a
din mo ~

www.stavropoleos.ro
2
o
ori l ' s !.
pe 0
Hris 0k
tos. l cN / 12
Dar ce 'a!
zi _ ce
!Scrip
!p tu )u OS
d u ]!
ra:AL .B/ 01
a proa a

00000000a
pe de ti ne es te cu vn #
tul, am<C 0e z!0a
n gu ra ta l0
i 0
n

q
i l )i OS
d i ] 1a
i '!
ni .0
ma 0k
ta. l cN / 0q z! 00000
A ces ta es te cu vn tul

0p00+
cre din ei 00000000p
pe ca re l pro po v du i z)i 1
d im: a l.B/

@00
da c mr 1
tu 1
ri 1
seti a 0q
cu gu !
ra 0
ta + 000
c I i p0
sus

00@a
es te Do l1
o s}!
ooom s 'nul
! A .B/ @
i 3z
crezi0
n 0000a
i ni ma ta 0
c

00q
Dum !000'
ne zeu L-a . !din
n vi a at ! mor
!K L m
i <C 0a
te 0
vei 1.
mn 1
tu 1k
i cN
l /

011
cci cu i '_a !
ni !
ma0p0000p
se cre de spre drep ta )a OS
d a ]!teAL .B/ @0
iar cu

3k
gu l1
u s}!
u )u1og
du u 1
l u '- )u !
rad )Ka lm
d <C 00111
se mr tu ri se a0
te +

0!A
spre mL1
.} !!
n tu2a
i l0
re. klcN /

www.stavropoleos.ro
1
Apostol glas T
HrC 7 cN / d

D #03z000000a+0qz!00
in E pis to la c tre E vrei a Sfn tu lui A

00!A
pos tol Pa1
a }!
vel + !
ci 2a
ti 0
re. cN/
kl

F p z!0al| .B/ @111a000000


ra i lor, Cel ce sfin e te i cei ce sunt sfin

p
i )i 1k
dii .B
l / din
@1o1}
tr-U u u @
nul + 01k
sunt toi.cN/
l #03z
De a ce 0
ea +

q!0000000000p
nu se ru i nea z s-i nu meas c pe ei fra )a1k
d ai l .B/

@2a
a tu 1 } ! cnd
u unci ! 2azi 0
ce: cN/
kl 2Spu '-!
ne !
voi00000'
fra i lor mei nu !
me

!le !K L m<C 03z


Tu. n mij 0
lo 00p
cul Bi se z!
ri0
cii + 00!11k
Te voi l u da. l cN/

#2a
i ia 0
ri:.B
kl / @3z
n tr-n0
sul 00!A
mi voi pu1u }!
ne + !
n2a
dej 0
dea 0k
mea.cN/
l

#2a
i n 0
c 0q
o da z!
t:KL .B/ 1a
Ia 0
t, 000a
eu i prun !Acii0w!0
pe ca re mi

00@11k
i-a dat Dum ne zeu.cN/
l 0+02
Deci, de vre '-!
me!00000
ce prun cii s-au f cut

00
pr tai + q!00
sn ge lui i p
tru )u \2
d u !S
pu0k
lui, l .B/ @011
n a ce lai

1a
fel, 0
i q!00000p)
El a m pr t it a ce e OS
d es ]!
teaKL .B/ 01q
ca s ru z

!
p00a
prin moar !
tea0a
Sa + 010000000p
pe cel ce a re st p ni a mo o)P d

q ) 0k
o or d ii, l m<C 00a
a di 0
c !+pe!di2a
a 0vo 0k
lul, lm<C 0011
ca s iz b

1a
veas 0
c 0000
pe a ce ia, + 0001'
pe ca re fri !
ca!
moo1-
o or } !KiiL v<C/

www.stavropoleos.ro
2
$03z
i i nea 0
n 0q!
ro bi e + !A
toa1a }!t!vi2a
a 0a. kl cN/ #20
Cci nu a

000000!A
luat nici cum fi re de o
n s '! KL.B/ @03z
geri, ci s mn 0
a 00
lui A

0!A
vra ao
am s ' + !a 00k
lu at. cN/
l #111a
Pen tru a ce 0
ea, + 0q!0
da tor e ra

00000000000a
s se a se me ne n tru toa te fra !i0k
lor, l .B/ !1
ca s

1a
fi 0
e 000000q
ar hi e reu mi los tiv !i000
cre din cios + 0
n 0
ce

00000p
le c tre Dum ne ze e) 1k
d eu, .B
l / pen
@0111a
tru is p i 0
rea + 0
p

1'
ca ! !A !
te lor po 2a
po 0
ru 0k
lui. l cN/ 01
Cci prin 2
ce 'a !
ea !ce!
a 00p
p ti mi )i d

1k
it, .B
l / 01a
El n 0
sui 0q!0p
fi ind is pi ti )i !K
dit,m
L <C 1a
poa oa s '!
teA 01
i ce

000!11a
lor ce sunt is pi tii + $111a
s le a ju 0
te. ;l cN/

000000l
lor ce sunt is pi ti k1i s}!i )i 1og
di i 1
l i '- )i !d i ii
)K lm<d C 0
s 1
le

1q
a ju z!uos
u '!
te.:LcN/

www.stavropoleos.ro
Apostol glas T
HrC 7 cN / d
1

D #03z
in E pis 0
to 00000a
la c tre E vrei +0q a Sfnz!tu00
lui A

00!A
pos tol Pa1
a }!
vel + !
ci 2a
ti 0
re. cN/
kl

F p z!0al| .B/ @3z+ 0q!00000


ra i lor, Hris tos ve nind Ar hi e reu al bu

000000p)
n t i lor vi i toa aOS
d a ]!re,KL.B/ !11a
a tre cut 0
prin00
cor tul

00q
cel mai ma z!
re00000p
i mai de s vr i )i 1k
d it, .B
l /w
nu z!f00
cut de

0a
m #
n, + 02a
a di 0
c + 100!A
nu din zi di1i }!
rea!a2a
ceas 0
ta. cN/
kl 0El

0000q!000+0000'
a in trat o sin gu r da t n Sfn ta Sfi !
in!1k
te lor,.B
l /

w!0000a
nu cu sn ge de api 0
i 000
de vi ei, a + @ci 1
cu 1
n 0
sui 1a
s '

!!!
n ge le !Km
SuL <C 00111a
i a do bn dit 0
o 1'
ve !
ni !A
c 1 }! !p2a
rs cum ra 0
re. cN/
kl

000q
Cci da c sn z!
ge0000000a
le a pi lor i al ta !u0
ri 0k
lor .B
l /

001a
i ce nu 0
a 0
ju @a
ni osi '!cii,
K L .B/ @3z
stro pind0
pe 000a
cei spur cai +

00q
i sfin e z!
te 000000a
spre cu r i rea tru '!u !
pu!K
lui,L m<C 011
cu ct mai

1a
mult,0
sn 00000a
ge le lui Hris tos, +0011' -! !
Ca re prin Du hul cel!A
ve1 }!K L.B/
e nic

00100000000
S-a a dus pe Si ne jert f f r pri p
ha a) =s
s a !
n,K L .B/

@1
va cu 1
r 1a
i 0
cu 0000
ge tul vos tru + 0q
de fap !
te0
le 0
ce 0
le

p
moa )Pa q
d a ar) 0k
d te, m<
l C 0211k $02a
ca s slu jii Dum ne ze 1e }!0!1
u lui ce lui

1;
viu. l cN/
www.stavropoleos.ro
Apostol glas T 1
HrC 7 cN / d
Preotul: S lum aminte! Pace tuturor!
Anagnostul:

#3z000kcN/ 0q!0!!2a0kcN/
i du hu lui tu. Pro chi men gla sul al trei lea.

C #3z00000000 !KL .B/ 01a


n tai Dum ne ze u lui nos tru cn tai cn tai

00q!00@11
m p ra tu lui nos tru cn tai. cN/
kl
Strana:

C T
s0
n N3 ' ! Dum
ta ai ! 00'
ne ze !e !u 1O@11k
lui nos tru cn tai ,<V 1
cn

1'
ta !
ai!
m0q
p ra z!
tu!
lui1'
no -! !!
os tru cn} 1k
tai. nN
Anagnostul zice stihul:

T T
d0
oa 0000000000
te po poa re le ba tei din pal me, + 0
stri
T
00000
gai lui Dum ne zeu s0
cu 10!1\1!S
glas de bu cu ri i 1
i ]@
e. cN/
k
Strana:

C 0
n N3
ta ' !
ai ! 00'
Dum ne ze !e!u1O@11k
lui nos tru cn tai ,<V 1
cn

1'
ta !
ai!
m0q
p ra z!
tu!
lui1'
no -! !!
os tru cn} 1k
tai. nN

C 0N
n 3
ta 'ai
! Dum
! 00'
ne ze !e!u1O@11k
lui nos tru cn tai ,<V 1
cn
T
1'
ta !
ai!
m0q
p ra z!
tu!
lui1'
no -! !!
os tru cn} g1
ta Ck~ )a!+s ao
ai. G NnN

Preotul: nelepciune!
Anagnostul:

www.stavropoleos.ro
D T
d#
in 3
Fap z 0
te 0q!00!A
Preotul: S lum aminte!
le Sfin i lor A po1
os } !
toli+!ci2a
ti 0
re. cN/
kl
2

Anagnostul:

#3
n zi z 0
le 000z
le a ce #
lea, +r z! 0000p
Pe tru,tre cnd pe la to )o d

1k
oi, .B
l / @03
a ve nit z 0
i 0q
la sfin z!
ii0000!A
ca re lo cu ia1}
a !
au!n

2a
Li 0
da. cN/#03
kl i a co z 0
lo 000000+00'
a g sit pe un om, a nu

!!w!K
me E ne ea,L .B/ 0001000'
ca re de opt ani z cea !
a!n !K
pat,L m<C 00
fi ind

11q
c e ra z!
pa!2a
ra li 0
tic. cN/001a
kl A tunci Pe 0
tru 00k
i-a zis: l !2a
E ne '!e

!ea,+ #
te 300000'
vin de c I ! Hris
i su us ! 1ktos. .
l B/ w!00!A
Scoa l te i str

1}!!
n gei2a
pa 0
tul. cN/
kl 000p
i s-a scu 0a
lat 0
nu 000
mai de ct. + #
i

111
l-au v zut + q
toi !
cei000000a
ce lo cu iau n Li 0
da 00'
i !
n !
Sa

1k
ron, l .B/ 1000!A
ca re s-au n to1
o }!
ors!
la 2a
Dom0
nul. cN/
kl

I 00p0a0000000a0+01'
ar n Io pe e ra o u ce ni cu nu

!!!w!K
me le Ta vi ta,L .B/ @00111
ca re, n tl m ci a0
re, +0 !A 0!1
n seam n c pri

1a
oa 0
r; cN/
kl #2a
a ceas 0
ta 00q!000!A
e ra pli n de fap te buo
u s '!
neK L .B/

@0111
i de mi los te a0
ni 00!!!K m
L <C 00001
i le ce f cea. i s-a n tm plat,a

00001
n a ce le zi a0
le, +01
c ea a0
s-a 000q!0
m bol n vit i a

0p
mu ri i) 1k
d it. .B
l / 100000!A
i du p ce au scl da1
a }!
t-o,+ 11'
au pu !
u

!_111k
s-o o n fo i or. cN/
l 01Ci Li a0
da 0001'
fi ind a proa !
pe!w
de Io z!
pe,A+
www.stavropoleos.ro
$03
u ce ni z 0
cii, +00q!00000p
a u zind c Pe tru es te n Li )i =s
si 3

!K
da,L .B/ @0
au tri 3
mis z 0
la 01' ! !Aba1}
el doi br a !ai,+ !
ru2a
gn 0
du-l: klcN/ 1
Nu

00000000q
pre ge ta s vii p n la no )o 1k
d oi. l v<C/ ! 00a
A tunci, Pe 0
tru

00p
s-a scu la a) 1k
dat .B
l / @002a
i a ve ni oit s '!
cu0
ei. cN/
kl #01
Iar cnd a

11
so sit + 00q!00p
l-au dus sus n fo i o )o 1k
d or l.B/ @111
i ln g el a

0000
au stat pln gnd + q!
toa te0'
v !
du!
ve!K
le,m
L <C 000111
ca re i a r tau

0p
c 0a
m 0
i 000p
le i ve 0
min a0
te 0
le + q
c !
te000
le f cea

00@a
C pri oa os
a '!
ra,K L .B/ 100!A
pe cnd e ra1}
a !a !
cu2a
e 0le. klcN/ #
i

3
Pe z 0
tru 0
i-a 0
scos 0
pe 0
toi 0
a 0
fa a#
r, + 0
a 0
n 1
ge 1
nun 1
chiat

00'
i s-a !a !
ru1k
gat .
l B/ 0001
i n tor cn a0
du 000! + !!A
se c tre trup, a zis:

01a
Ta vi o
i s1
i @a
ta, + 1
scoa a0
l 0k
te! lcN/ #2a
i ea 0
i-a 00q
des chis o z

! + !110000'
chii i, v znd pe Pe tru, a !a !!K m
L <C 0111a
e zut. i dn du-i m 0
na +

P@+0!!3z
Pe tru, a ri di ca 0
t-o. klcN/ 010000p
A poi a che mat pe sfini!i

0p
pe v !
du0
ve + 00
i le-a !
da11'
t-o vi !i !i 2}
i !Ke.L .B/ @03z
Iar mi nu

0000+0000000001'
nea a ceas ta s-a f cut cu nos cu t n n trea !
ga

!o1}
Io o o !K
pe L v<C/ $3k
i mu l1u s}!u)u1og
du u 1
l u 'u- ) !
ud uli
)K lm
d <C 00
au cre

2a
zu 1
u }!
ut+ !
n 2a
Dom0
nul. klcN/

www.stavropoleos.ro
Preotul: Pace ie, celei ce ai citit! 4
Anagnostul:

00a000kcN/i du hu lui tu.


Strana:

A 0N T
s 0O'!!!1110a ! 0 1 '- ! \!}
a li lu i a, A li lu i a, A li lu u i i

1k
a. nN
Anagnostul zice primul stih:

T
d0
n 0000000000
tru Ti ne Doam ne am n dj du it, + 0
s
T
0000000a
nu m ru i nezi n veac; s0
n 111'
tru drep ta !
tea!ATaP
sca ' !
p

!10\1!S
m i m scoa a1
a ]@
te. cN/
k
Strana:

A T
0N
sa 0
li O'
lu !
i !!1110a
a, A li lu i a, !
A0li 1
lu '- !u \!
i }i

1k
a. nN
Anagnostul zice al doilea stih:

F T
0
d ii 0000000000
mi e Dum ne zeu a p r tor i 00
ca s
T
0000
de sc pa re sq
ca z! !!
s m mn11k
tu ieti. nN
Strana:

A T
0N
sa 0
li O'
lu !
i !!1110a
a, A li lu i a, !
A0li 1
lu '- !u !=
i i
T
g!a K c)a s!a +o
a. GNnN

www.stavropoleos.ro
Apostol glas T
HrC 7 cN / d 1

Preotul: S lum aminte! Pace tuturor!


Prochimen glas 4T s
HqV <
Anagnostul:

T
s$3
i du z 1
hu 00k
lui tu. ,<V $3
Pro chi z 1
men 00000
gla sul al cin ci

0k
lea. ,<V

T $ 3z 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
u, Doam ne, ne vei p zi i ne vei fe ri de

0001'
nea mul a ces - !
ta!
n 1
veac.kl ,<V
Strana:

T T
s0
u V@
Doao
a 1}
am !
nePS
e ]@
ne OS
e \!\!
ve ei p \!S
zi i 1
i

os
i oi ,
a <V 0os
i i @
ne OS
e \!U\0!:
ve ei fe ri im<C 011'
de nea a )a !as

OS
mu !
ul1a
a 1ce ' - !
es !
ta!
n+ 1k
veac.m<C
Anagnostul zice stihul:

M T
d#
n 0
tu 3
ie z 1
te 0 00
m Doam ne 0
c 0
a 0
lip 0
sit 0
cel
T
000a
cu vi os, ,$
<V c 00003
s-a m pu i nat z 1
a 000
de c rul !
sde

01'
la fi !i \!O' ! !!ooa
i ii oa me ni lo o or. ,<V
Strana: aceeai, apoi aceasta:

T T
s0
u V@
Doaoa 1}
am !nePS
e ]@
ne OS
e \!\!
ve ei p \!S
zi i 1
i

os
i oi a ,<V 0a
i <oi s1
i 0a
ne !e OS
e \!M
ve ei \!
fe e \0!:
ri i m<C 0V
de

11'
nea a )a !OS
as mu !
ul1`1'
a a ce !
e _a
es ta ! !S
n}; 2
vea \00s
a a 0
ac. [km<C
www.stavropoleos.ro
Preotul: nelepciune!
Anagnostul: 2

D T
d# 3z 0
in Fap te 0q!00!A
le Sfin i lor A po1
Preotul: S lum aminte!
os } toli
! +!ci 2a0k
ti re. cN/
l
Anagnostul:

#3
n zi z 0
le 000z
le a ce #
lea, +01110
cnd ne du ceam noi, + 0
A

q!00000!!w!K
pos to lii, la lo cul de ru g ciu ne,L .B/ ne-a
@0111n tm pi nat

0q
o sluj !
ni 0
c, + 00
ca re 0000!
a vea duh pi to !
ni !K
cescL m<C 00
i ca

111a
re ghi cind 0
a 00q
du cea mult !
c00\!
tig st p ) 111k
s ni lor ei. l cN/

0p00
A ceas ta, + 0q!000p00000
i nn du se du p Pa vel i du p

!A 01'
noi,stri ga !
a!zi1
} cnd:.B
kl / !11a 0000000
A ceti oa meni sunt slu ji tori ai Dum

0q!0000'
ne ze u lui ce lui prea !a!!K L m<C 001111'
nalt ca re v ves tesc vo

!!A
u ca0 ! !2a
lea mn tu i 0
rii. cN/
kl #02a
i a ceas 0
ta 00q!00
a f cu t-o mai mul

0!A
te zioi s!
' le.K.
L B/ @3
Iar Pa z 0
vel, + 00q
m ni in !
du0
se, + 000
s-a n tors

0000
i i-a zis du '!u !
hu !K
lui:L m<C 0
n 1
nu 0
a me 00000
le lui I i sus

01
Hris tos, + @
i 111
po run cesc 0
a s p
iei z!
din0k
ea. l .B/ 000q
i n a cel

!A
cea1
as } @11k
a ie it. lcN/ 00000000q z!
Iar cnd au v zut st p nii roa bei

00000000' !!
c s-a dus n dej dea c ti gu lui !K
lor,L m<C 3000
au pus m na

0q!00!A
pe Pa vel i pe Si1
i } !K
la L .B/ @0111
i i-au dus n pia 0
a , + 0

01' !!
na in tea dre!2
g to 0
a ri 0k
lor. l cN/ 0000000
i, du cn du-i la ju de
www.stavropoleos.ro
3
00
c tori, + !
au0k
zis: l .B/ 001
a ceti oa 0
a 00000
meni, ca re sunt iu dei, +

q
tul !
bu00
r ce 0
ta 0
tea p
noa a) OS
d as tr
]! )L;K dm<C 01
ei ne 1
n 1
va a0

000000q
o bi ce iuri ca re no !
u,+ 000
ca ro mani, + 2-
nu ' !
ne !es0
te

0001'
n g du it !
s !
le !
pri}1
mim,kl .B/ 0a
ni 1
ici } !
s!
le 2a
fa 0
cem. kl cN/ #
i

0001a
s-a ri di ca os
at 00q!000'
i mul i mea m po tri !i !
va1
} lor. kl .B/

01
A tunci, a+ 00000000q!000
ju de c to rii le-au rupt ve min te le i au

0000@os
po run cit s-i ba a '!
t !
cu !K L m<C 000000
vergi. i, du p ce le-au dat

1a
mul 0
te 001a
lo vi turi, +0001a
i-au a run cat 0
n 00p
n chi soa !K
re,L .B/

00w z!000000!A
po run cind tem ni ce ru lui s-i p zea1
as }!!2a
c cu gri 0
j. kl cN/

#3
A ces z 0
ta, + 000000000z
pri mind o a se me nea po run #
c, + 0
i-a

03
n chis z 0
n 0000'
a dn cul te !
em !
ni !K
eiL m<C 002
i le-a strns0
a pi q
cioa

!0!11k
re le n bu tuci. l cN/ 00000
i, c tre mie zul 1a
nop 0
ii, + 1'
Pa !
vel!
i

p
Si z!
la+ 001a
se ru gau 0 0p0+0000q!0
i cn tau cn te ce de la u d

0 !!
lui Dum ne !K L m<C 300!A
zeu; iar cei n chi1
i }!_111k
i ii i as cul tau. l cN/ #
i

02
deo da 0
a t, +000000q
s-a f cut cu tre mur ma z!0!
re de p1
} mnt,.B
kl / 0
n

1a
ct 0
s-au 0
zgu 0
du 0
it 0
te 0
me 0
li 0
i 0
le 0'
te !
em!
ni !K
eiL m<C 0
i

111a
n tr-o cli 0
p 000q!p
s-au des chis toa te u z!0k
i le l .B/ 000
i le g
www.stavropoleos.ro
4
1a
tu 0
ri 01'
le tu !
tu!
ro ! !1
or s-au dez 11k
le gat. l cN/ # 3z + 00
A tunci, de tep

p00000p
tn du se tem ni ce e) OS
d e ]!
rul,K L .B/ !11a
i v znd0
des 00
chi se

q
u !
i 000
le n chi 0z
so #
rii, + 111a
a tras sa 0
bi 0
a, + p00
ga ta

00@a
s-i ia via os
a '!
a,K L .B/ 011'
cci cre dea a !
c 00!A
cei n chi1
ii }@1
au fu

w
gi i) 1k
d it. l cN/ #
Dar 3
Pa z 0
vel 00000q
a stri gat cu glas ma z!
re0'
i !i !a }

1k
zis: .B
l / 12-
S nu-i 'faci
!! nici00
un ru, + 0!A
c to o
oi s ' +sun
! 000k
tem a ici. cN/
l

#2
Iar el, 0
a ce 00q
rnd lu mi z!
n+ 0!11000z
s-a re pe zit n un #
tru +

0111+00q!0000000
i, tre mu rnd, a c zut na in tea lui Pa vel i

00p
a lui Si )i OS
d i ]!la;K L .B/ 011000a
i, sco n du-i a fa !
r,+ 00
du p

0000000!A
ce pe cei lali i-a z vo r1
}!_1
t la loc, + 11k
le-a zis: l cN/

2-
Dom' !
ni !
lor,+ q!0000000!
ce tre bu ie s fac ca s m mn!tu1
} iesc?.B
kl / @
Ci

3
ei z 0
au 00+q!000000000
rs puns: Cre de n Dom nul I i sus i te vei

! !tu!Ki, L m<C 2a
mn tu 1
u } !u !
i 2a
ca 0
sa 0k
ta. l cN/ 00001a
i i-au pre di cat

0001' !!1k
cu vn tul Do om nu lui, l v<C/ p
lui z !
i 000000
tu tu ror ce lor din

0'
ca !a !
sa1
} lui. .B
kl / 001a
A tunci el, + 00000a
lu n du-i la si 0
ne + 0
n

0000!A
tr-a cel ceas al no1
op } !K
ii,L .B/ le-a
! 11q!000!
sp lat r ni le i s-a bo

!
te !K L m<C 1
zat, el + 110!A
i toi ai lu1
u }!!
ui n2a
da 0
t. klcN/ #3
A poi, z + 0
du
www.stavropoleos.ro
q ! 0p n ca !
z s,+ !a 11a
pus ma 0
sa 0000001'
5
cn du-i i s-a ve se lit cu toa

!!o1}
t ca a a !K
sa,L v<C/ $3k
cre z l1
s}!
) 1og
d 1
l '- ) !
d nd
)K d lm<C 0
n

111k
Dum ne zeu. lcN/
Preotul: Pace ie, celei ce ai citit!
Aliluia glas 4T s
Anagnostul: HqV <

m<C
Strana:
00a
i du 0
hu 00k
lui tu. m<C

A p
a \ zV !w
li i lu !
z i !i !a o
a oa
a, ,<V P\!
A li i \0O0
lu i a

1'
a a) !OS
s A !a 1a
a, li 1
lu a' )-u !+si1
a. km<C
Anagnostul zice primul stih:

T
#
d n 03z
du r 1
ri 000000000
le Ta le, Doam ne, n veac voi l
T
00a
u da; ,<V $3z
n neam 1
i 00000a
n neam voi ves ti !11'
s a de v rul
! !ATu

\ !O'
cu u gu !
ra !a ! ooa
mea a a. ,<Vm<C
Strana: aceeai.
Anagnostul zice al doilea stih:

C T
d#
03z
ai zis: + 01a
n veac 0
se 000q
va zi di mi z!A
la,
T
s0
n

q!S
ce e e 0
ruri 0001'
se va g ti !i !!O'
a de v !
ru!
ul !
Tooa
u. ,<V
Strana:

A T
sQ
a \ zV !w
li i lu !
z i !i !a o
a oa
a, ,<V 0a
A <o
a s1
a 0a
li !i OS
i

\!
lu u M\!
i i 0V
a 1a 'a) !OS
s A !a1a
a, li 1
lu a'u):- \!2\00s
s i i a a a 0
a m<
[k C
www.stavropoleos.ro
1

Apostol glas T

Preotul: S lum aminte! Pace tuturor!
Prochimen glas T

Anagnostul:

T

i du
hu
lui tu.
Pro chi
men
gla sul n ti.

F i
e Doam ne
mi la
Ta
spre
noi
pre
cum
am
n dj

du it i noi
n
tru
Ti
ne.
Strana:

F T

i
e Doa am ne
mi i la Ta spre noi
pre cum am n

dj du it i no oi
n
tru
Ti ne.
Anagnostul zice stihul:

B T

u cu
ra
i
v
drep
i
lor
T

ce
lor
drepi

li se cu vi ne la u d.
Strana:

F
i ne
e Doa am mi i la Ta spre noi
pre cum am n
dj

du it i no
oi
n
tru
Ti ne.

F
i e Doa am ne mi i la Ta spre no oi pre cum am n dj
T

du it i no
oi
n
tru
Ti i nee e.
2

Preotul: nelepciune!
Anagnostul:

D T

in
E pis
to
la n ti c tre Co rin teni
a

Sfn tu
lui A pos tol Pa
a
velci
ti re.

Preotul: S lum aminte!
Anagnostul:

F

ra i lor, so co tesc c Dum ne zeu pe noi, A

po o
os to
lii,
ne-a

a r tat
ca
pe cei din ur m oa

a a meni,
A
ca pe ni te o sn di i
ii
la
moar
te,
fi

ind c ne-am f cut


pri
ve
li
te
lu
u mii i n
ge

ri lor i oa a a
me
ni lor. Noi

sun tem ne buni pen

tru Hris to o
os;
voi
n
s n e le
e
epi n tru

Hris tos. Noisun tem sla a
abi;
vo
oi sun

tei tari.
Voi


sun tei plini de sla
v,
iar noi
sun tem


de ne ci
i
in
ste!

P

n n cea sul de a cum n du rm foa me i se e


e

te; um

blm goi
i
pri mi
im
b
ti;
sun tem pri begi
i

ne tru dim, mun cind


cuA
m
i
ni
le
noas
tre.
O c ri
3

fi ind, noi bi ne cu vn t
m.
Pri go nii,

noi

rb d

m.
Hu li
ii mn
no oi
g iem.
Ca

m tu r tu
ra
lu mii
ne-a
am
f
cut,
ca gu no iul tu
u

tu
ror, p

n
as
tzi!
Nu
ca
s v ru i nez

v scriu a ce
es
tea,
dar
ca s v
do
je nesc, ca

pe ni te co pii
ai mei
iu bii.
Cci

de ai a vea
ze

ce
mii
de n v
tori
n tru
Hri
stos,

to
tui
nu
avei


mu uli
p rini, pen tru c eu v-am ns cut pe voi n tru Hris

tos
I
i sus,
prin E van ghe
li
e.

Deci v rog s-mi

fii mi e
ur m
to o
ori,
pre cum i e e e e
e

e e e
e eu
lui Hris tos.
Anagnostul:

T

i du
hu
lui tu.
Strana:

A T

a
li
lu i a, A li lu i a,
Ali
lu
u i
i

a.
4
Anagnostul:

D T

um
ne ze
u
le, Cel ce mi-ai dat rz bu
T

na

re i mi-ai su pus po poa a re.


Strana:

A
a
li
lu i a, A li lu i a,
Ali
lu
u i
i

a.
Anagnostul:

C T

el
ce
m reti mn tu i rea m p
ra tu lui
T

Tu
i
faci mi l un su lui Tu.
Strana:

A
a
li
lu i a, A li lu
i i a,
A li lu i
T

a a
aa a.