Sunteți pe pagina 1din 3

S2 SNJ UE

20.10.2017

Lucrare de control neanuntata pe finalul semestrului (sinteza intrebari simple) se tine cont pentru
nota finala!

Ierarhia izvoarelor juridice ale UE dupa Tratatul de la Lisabona (TL)

TL doar a clarificat normele juridice. In prezent, nu exista o ierarhie formala a instrumentelor legislative a
UE. Dupa TL, exista in prezent 5 niveluri ale normelor juridice in DUE. Primul nivel e constituit din
tratatele constitutive si modificatoare ale UE, precum si din Carta drepturilor fundamentale a UE. Al
doilea nivel este constituit din principiile generale ale DUE. Urmatoarele nivele sunt ocupate de actele
legislative, actele delegate si al cincilea nivel de catre actele de implementare.

288 TFUE exista 5 tipuri de acte ale DUE: regulament, directiva, decizie, recomandare, aviz.

Nu exista o ierarhie formala ale acestor instrumente, astfel incat R, Dir, Dec pot lua orice forma: adica
acte delegate sau de implementare, locul fiecarui act in ierarhia normelor fiind dat de acest lucru.

Regulamentul:

- Este obligatoriu in totalitate in toate elementele sale: rezultat/scop + forma si mijloace (adica
corpul sau, articolul), indiferent de ce legislatie interna adopta statul respectiv;
- Este direct aplicabil in toate statele membre ale UE;
- Masura legislativa cu aplicabilitate generala

Aplicabilitate directa = nu este nevoie de nicio masura data de statele membre pentru a fi receptat in
dreptul intern al acestora (Cauza 34/73)

Care este scopul existentei Reg in forma si modalitatea sa in DUE? Scopul Reg il reprezinta aplicarea
uniforma si unitara a DUE in TOATE st mb. Daca st mb nu respecta Reg? Tb initial mers la instantele
nationale (nu la CJUE). O procedura institutionala e procedura de infrigement. Cetatenii care merg la
instanta nationala trebuie sa invoce Reg, iar instanta nationala sa il aplice (pt ca Reg are aplicabilitate
directa) prioritatea DUE fata de dr intern!

Directiva:
- Nu e adresata neaparat tuturor st mb, ea poate fi adresata doar unor st mb, dar in acest caz, trebuie
mentionat acest lucru;
- E obligatorie doar in ceea ce priveste scopul, st mb avand dreptul de a alege forma si mijloacele
prin care urmeaza a fi atins acest scop;
- E utila cand trebuie atinsa o armonizare legislativa in st mb intr-un anumit domeniu;
- Forta juridica a Dir a fost sporita de CJUE deoarece aceasta a recunoscut ef direct vertical al Dir,
precum si faptul ca netraspunerea Dir de catre st mb poate atrage raspunderea juridica a st mb.
S2 SNJ UE
20.10.2017

Efectul direct vertical al Dir = presupune posibilitatea invocarii unei Die impotriva statului (autoritati ale
statului, institutii si tot felul de organe ale statului)
Raspunderea st mb de catre institutiile UE paote sa atraga si sanctiuni pecuniare.

Decizia:
- E obligatorie in toate elementele sale;
- Aplicabilitate generala (toate st mb) sau doar anumitor destinatari (daca se specifica in cuprinsul
ei cui ii este adresata, inseamna ca e adresata doar acelor st mb).

Recomandarile + avizele + opiniile => soft-law

288 TFUE Rec, Av, Op NU au fosta juridica obligatorie, de unde rezulta ca nu au nici efect direct.
Totusi ele pot face obiectul procedurilor judiciare o instanta nationala poate sa formuleze o trimitere
preliminara cu privire la interpretarea unei Rec/Av/Op (Cauza Grimaldi).

Ierarhia normelor in DUE aceasta a fost regormata prin TL:


1. TUE + TFUE, precum si Carta
Introducerea Cartei a fsot facut prin art. 6(1) TUE care prevede in mod expres ca dispozitiile
Carte au aceeasi valoare juridica cu cea a tratatelor inclusiv tratatele UE trebuie sa respecte
dispozitiile Cartei.
Situarea tr. UE si a Cartei in primul nivel al ierarhiei presupun faptul ca toate celelalte acte din
DUE trebuie sa respecte tr. + Carta. Inainte de TL, Cartea se afla la nivelul al doilea, avea doar
valoare indicativa, de principiu.
2. Principiile generale ale DUE
Acestea se situeaza in ierarhie sub tr. Si Carta, dar pot fi folosite pentru a interpreta o dispozitie
din tr. Pp se situeaza deasupra actelor legislative, delegate si de implementare si pot fi folosite
pentru a invalida sau interpreta o dispozitie a acestor acte.
Pp DUE au fost stabilitate de CJUE si au fost folosite in controlul judiciar exercitat de CJUE in
baza art. 267 si 263 TFUE. Ele ofera o libertate si o putere mai mare CJUE, dar si o capacitate
mai mare de a crea DUE prin crearea unor principii noi. Pp DUE reprezinta o categorie speciala
forta lor juridica este importanta!
3. Actele legislative art. 289 TFUE
Trasatura principala e ca sunt acele acte normative adoptate printr-o procedura legislativa, fie
ordinara sau speciala. Acestea sunt: Reg, Dir, Dec.
Procedura legislativa ordinara = adoptarea comuna de PE + CL a unor acte legislative, la
propunerea Comisiei.
Procedura legislativa speciala = cazuri speciale in care actele legislative sunt adoptate de catre
PE cu participarea CL sau de catre CL cu participarea PE.
Conteaza modalitatea de adoptare a lor pentru a diferentia cele doua proceduri.
4. Actele delegate art. 290 TFUE
Introduse prin TL, sunt acte nelegislative, cu aplicabilitate generala. Ele sunt acte nelegislative
doar formal, adica nu au fost adoptate printr-o procedura legislativa. Pe fond, insa, dpdv al
continutului, ele pot modifica sau completa anumite elementele neesentiale ale actelor legislative
propriu-zise. Ele nu pot modifica elementele esentiale (acestea nu pot face obiectul delegarii).
S2 SNJ UE
20.10.2017

Actul prin care se deleaga Comisiei competenta de a adopta acte nelegislative trebuie sa
mentioneze ........................ .
Actele delegate vor purta aceasta denumire in continutul lor.
5. Actele de implementare art. 291 TFUE
Acestea pot fi adoptate pt implementarea oricarui act normativ cu caracter obligatoriu (adica acte
legislative si delegate). Ele sunt de aplicabilitate generala si reprezinta masuri de executare a
actelor legislative si delegate, fara a putea aduce modificari acestora.

Cauza 491/2014 WebMindLicences Kft, CJUE:


- Instanta din Ungaria
- Domeniul de drept dr fiscal TVA (Dir 112/06)
- Trimitere preliminara din Ungaria
- Cadrul juridic pct. 3
- Situatia de fapt si intrebarile preliminare pct. 20
- Intrebarile 10-15 de la nr. 28
- Modalitatea de strangere a probelor in procedura fiscal-administrativa
- Pct 61-91 raspunsul Curtii pentru intrebarile 10-15
- Dispozitivul pct. 92
- Ce e important? Pct 4 (boldit) de la dispozitiv de la pct 92!