Sunteți pe pagina 1din 3

D E C I Z I A NR.

______/______________

Privind reincadrarea conform


Legii cadru nr. 153/2017

Avand in vedere:
- Ordinul ministrului finanelor publice nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd
standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial, republicat;
In temeiul:
- Art 36, art. 38 alin 2 din Legea-Cadru nr.153 / din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 492/ 28.06.2017
- Deciziei Nr....... emise de I.S.J. Constanta privind numirea in functia de director a d-ne/d-
lui .....................;

D E C I D E:

Art. 1. ncepnd cu luna iulie se rencadreaza potrivit Legii - cadru nr. 153/2017 pe funcii, grade/trepte
profesionale, gradaie corespunztoare vechimii n munc i vechime n specialitate/vechime n nv mnt
avute, cu stabilirea salariilor de baz, salariilor de func ie, indemniza iilor de ncadrare i indemniza iilor
lunare
Art.2. Conform art. 38 alin 2 litera a ) incepand cu data de 1 iulie 2017 se menin n plat la nivelul
acordat pentru luna iunie 2017, pn la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariului de baz,
ndemnizaiei de ncadrare, precum i cuantumul sporurilor, indemniza iilor, compensa iilor, primelor i al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar dupa
cum urmeaza :

Transa vechime Transa vechime


Grad salariu brut la salariu brut la
Nume Prenume O.U.G. Nr. Legea
Didactic 30.06.2017 01.07.2017
38/2017 Nr.153/2017
x x I 25<30 3807 Peste 25 de ani 3807

Art. 3. Compartimentul secretariat din cadrul unitii va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii.

Director,

Difuzare:
1 ex. Dosar decizii
1 ex. Dosar personal
1 ex. Titular
EXPLICATII:
Transa vechime 25<30 Legea Nr.250/2016
Salariu grila: 3497 lei
Spor diriginte 10% din 3097 lei: 310 lei ( OUG 20/2016)
Total brut 3807 lei
D E C I Z I A NR. ______/______________
Privind reincadrarea conform
Legii cadru nr. 153/2017

Avand in vedere:
- Ordinul ministrului finanelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinznd
standardele de management/control intern la entitile publice i pentru dezvoltarea sistemelor de
control managerial, republicat;

In temeiul:
- Art 36, art. 38 alin 2 din Legea-Cadru nr.153 / din 28 iunie 2017, privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial nr. 492/ 28.06.2017
- Deciziei ..... emise de I.S.J. Constanta privind numirea in functia de director a d-nei >>>>>>>>>>>>>;
D E C I D E:

Art. 1. ncepnd cu luna iulie se rencadreaza potrivit Legii - cadru nr. 153/2017 pe funcii, grade/trepte
profesionale, gradaie corespunztoare vechimii n munc i vechime n specialitate/vechime n nv mnt
avute, cu stabilirea salariilor de baz, salariilor de func ie, indemniza iilor de ncadrare i indemniza iilor
lunare
Art.2. Conform art. 38 alin 2 litera a ) incepand cu data de 1 iulie 2017 se menin n plat la nivelul
acordat pentru luna iunie 2017, pn la 31 decembrie 2017, cuantumul brut al salariului de baz,
ndemnizaiei de ncadrare, precum i cuantumul sporurilor, indemniza iilor, compensa iilor, primelor i al
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar dupa
cum urmeaza :

salariu brut la
01.07.2017,
cuprinzand
salariu brut la indemnizatie
Transa vechime 30.06.2017, Transa vechime lunara
Grad
Nume Prenume O.U.G. Nr. cuprinzand 15% Legea pt.titlul
Didactic
38/2017 compensantii Nr.153/2017 stiintific dr.
titlul doctor Conf. Art.
art.39 (3)
din Legea
Nr.153/2017
3807+ 3807
x x I 25<30 397 Peste 25 de ani +725
=4204 =4532

Art. 3. Compartimentul secretariat din cadrul unitii va duce la ndeplinire prevederile prezentei decizii.

Director,
Difuzare:
1 ex. Dosar decizii
1 ex. Dosar personal
1 ex. Titular
EXPLICATII:
Transa vechime 25<30 O.U.G. Nr. 38/2017
Salariu grila: 3497 lei
Spor diriginte 10% din 3097 lei: 310 lei ( OUG 20/2016)
15% compensantii titlul doctor 397 lei
Total brut 4204 lei

EXPLICATII:
Transa vechime 25<30 O.U.G. Nr. 38/2017
Salariu grila: 3497 lei
Spor diriginte 10% din 3097 lei: 310 lei ( OUG 20/2016)
Ind. lunara pt.titlul stiintific dr. 725 lei ( art.39(3) Legea 53/2017) -
Total brut 4532 lei

S-ar putea să vă placă și