Sunteți pe pagina 1din 14

METODOLOGIE SPECIFIC

privind organizarea i desfurarea seleciei cadrelor didactice pentru constituirea


Corpului de Experi ai Corpului de Control din cadrul Ministerului Educaiei Naionale

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

ART. 1
Membrii Corpului de experi ai Corpului de Control i desfoar activitatea sub
coordonarea Corpului de Control din cadrul Ministerului Educaiei Naionale i au
urmtoarele atribuii:
particip la activiti de monitorizare a examenelor naionale din sistemul de
nvmnt;
particip, la solicitarea Ministerului Educaiei Naionale, n echipe de control.
ART. 2
Calitatea de membru al Corpului de Experi al Corpului de Control din cadrul
Ministerului Educaiei Naionale se dobndete n urma seleciei organizate n
conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
ART. 3
Pentru dobndirea calitii de membru al Corpului de experi ai Corpului de Control
din cadrul Ministerului Educaiei Naionale poate participa orice persoan care
ndeplinete urmtoarele condiii:
a) Cadru didactic nscris n Registrul Naional al Experilor n Management
Educaional (CNEME);
b) La data seleciei nu deine funcii de conducere, ndrumare i control n
sistemul de nvmnt.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
CAPITOLUL II
Calendar i procedur de selecie a membrilor Corpului de experi ai Corpului de
Control al Ministrului
ART. 4
Selecia candidailor se realizeaz, n baza prezentei metodologii, conform
calendarului stabilit de Ministerul Educaiei Naionale prevzut n ANEXA 1,
cuprinznd urmtoarele etape:
1. completarea formularului online n aplicaia informatic dedicat acestui
scop formular on line: ANEXA 2 i depunerea n formularul online a
urmtoarelor documente (link formular on line
https://goo.gl/forms/xibjRHJye5ZxVhp03 ):
a) certificat de cazier judiciar nsoit de o declaraie pe propria rspundere c
nu face obiectul unei cercetri disciplinare/penale model: ANEXA 3;
b) eseu de tip argumentativ conform prevederilor din ANEXA 4;
2. afiarea listelor cuprinznd candidaii admii n aceast etap, n urma
introducerii informaiilor mai sus menionate;
3. evaluarea eseului de tip argumentativ de ctre persoane din cadrul
aparatului central, desemnate n acest sens de ctre ministrul educaiei naionale;
criterii evaluare;
4. afiarea rezultatelor evalurii eseurilor n ordinea descresctoare a
punctajelor candidailor structurai pe judee;- model borderou: ANEXA 5;
5. nregistrarea contestaiilor depuse de ctre candidai, n formularul online;
6. afiarea rezultatelor la contestaiile depuse;
7. ntocmirea de ctre comisia de selecie i evaluare a listelor cuprinznd
candidaii promovai pentru a deveni membri n corpul naional de experi ai
Corpului de control; model list final: ANEXA 6;
8. aprobarea prezentei metodologii de ctre ministrul educaiei naionale
pentru nscrierea persoanelor care au promovat concursul de selecie.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
CAPITOLUL III
Organizarea i desfurarea seleciei
ART. 5
(1) Ministerul Educaiei Naionale afieaz metodologia specific i calendarul de
desfurare a seleciei.
(2) n vederea organizrii i desfurrii seleciei, ministrul educaiei naionale,
potrivit prezentei metodologii, desemneaz comisia de selecie i evaluare a
candidailor cu un numr cuprins ntre 4 6 persoane din cadrul Direciei Generale
Inspecie i Control.
ART. 6
(1) Etapa de evaluare online const n verificarea datelor nregistrate n aplicaia
online;
(2) Lipsa documentelor justificative nregistrate n aplicaia online conduce la
eliminarea candidatului de la evaluarea eseului.
ART. 7
(1) Evaluarea eseului argumentativ se realizeaz, de ctre comisia de selecie i
evaluare, prin acordarea unui punctaj maxim de 100 de puncte.
(2) Punctajul minim pentru ca un candidat s fie declarat admis este de 70 de
puncte.
(3) Rezultatul evalurii eseului argumentativ fiecrui candidat va fi consemnat n
borderoul de notare al membrilor comisiei de selecie i evaluare.
(4) Rezultatele evalurii eseului se afieaz pe site ul www.edu.ro, n ordinea
descresctoare a punctajelor pentru fiecare jude.
(5) n cazul egalitii de punctaj, se organizeaz o prob de interviu.
ART. 8
(1) Rezultatele evalurii finale se afieaz n ordinea descresctoare a punctajelor
pentru fiecare jude .
(2) n funcie de numrul de locuri alocat fiecrui jude se vor afia listele cuprinznd
candidaii promovai n corpul de experi ai corpului de control.
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti
Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
(3) Ministerul Educaiei Naionale emite Ordin de ministru privind componena
Corpului de Experi ai Corpului de Control.
ART. 9
Eventualele contestaii se pot depune online, n termen de 2 zile lucrtoare de la
afiarea rezultatelor seleciei.
ART. 10
Rezultatele finale ale seleciei se afieaz pe site www.edu.ro.
CAPITOLUL III
Dispoziii finale
ART. 11
(1) Ministerul Educaiei Naionale stabilete numrul de locuri n funcie de populaia
colar/cadre didactice din judeul/municipiul Bucureti, pentru care se organizeaz
selecia.
(2) Numrul de locuri stabilite vor fi ocupate n ordinea descresctoare a punctajelor
obinute la evaluarea dosarelor de ctre candidaii declarai admii.
(3) Prezenta metodologie cuprinde atribuiile, drepturile i obligaiile membrilor
Corpului de Experi ai Corpului de Control din cadrul Ministerului Educaiei
Naionale, ANEXA 7.
(4) Pentru perioada n care candidatul ocup ulterior seleciei, o funcie de
conducere, ndrumare i control n sistemul de nvmnt, acesta va fi suspendat,
din corpul de experi ai corpului de control, n urma unei cereri adresat ministrului,
n termen de 5 zile de la data numirii, cu dreptul de reveni dup ncetarea exercitrii
funciei.
(5) Prezenta metodologie are caracter public.
(6) Documentele elaborate conform prezentei metodologii se nregistreaz la sediul
Corpului de Control al Ministrului.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
ART. 12
La organizarea i desfurarea seleciei nu pot participa persoanele care
concureaz sau care au n rndul candidailor so, soie, rude sau afini pn la gradul
IV inclusiv. Persoanele desemnate n comisia de evaluare i selecie nainte de
desfurarea seleciei, dau o declaraie pe propria rspundere c nu au n rndul
candidailor so, soie, rude sau afini pn la gradul IV inclusiv ori relaii conflictuale
cu vreun candidat.
ART. 13
nclcarea de ctre candidat sau de alte persoane a prevederilor prezentei
metodologii atrage rspunderea disciplinar, contravenional sau penal, potrivit
legii i va fi exclus din Corpul de Experi ai Corpului de Control, fr drept de
renscriere.
ANEXELE 1 7 fac parte integrant din prezenta metodologie.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
ANEXA 1
Calendar
Selecie pentru constituirea Corpului de Experi ai Corpului de Control
9 octombrie 2017 - Afiarea numrului de locuri scoase la concurs i a metodologiei
de concurs, la sediul inspectoratelor colare i pe site-ul propriu al acestora, precum
i pe site-ul Ministerului Educaiei Naionale.

9-16 octombrie 2017 - Completarea formularului de selecie online, depunerea


documentelor prevzute la art. 3 din Metodologia privind organizarea i
desfurarea seleciei cadrelor didactice pentru constituirea corpului de experi ai
corpului de control.
17 octombrie 2017 - Afiarea listelor cuprinznd candidaii admii n etapa de
selecie online.
17 -23 octombrie 2017 - Evaluarea eseurilor de tip argumentativ ale candidailor de
ctre comisia de evaluare i selecie constituite la nivelul Ministerul Educaiei
Naionale.

24 octombrie 2017 Afiarea rezultatelor evalurii, n ordinea descresctoare a


punctajelor, nainte de contestaii.

25-26 octombrie 2017 Depunerea contestaiilor.

27-30 octombrie 2017 Soluionarea contestaiilor.

31 octombrie 2017 - Afiarea rezultatelor finale n ordinea descresctoare a


punctajelor, pe judee.

1 noiembrie 2017 - Emiterea ordinului de ctre ministrul educaiei naionale privind


constituirea Corpului de Experi ai Corpului de Control
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti
Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
ANEXA 2 -aplicaia on line cuprinznd datele privind candidatul
https://goo.gl/forms/xibjRHJye5ZxVhp03

Date identificare
Nume prenume.
CNP ..........................,
B.I./C.I. seria ..... nr. ....................., eliberat/ de ................ la data de ................,
Domiciliul
Localitatea ............................,
Judeul/sectorul .....
Telefon .....,
E-mail.
Sesiunea n care a fost nscris membru n CNEME.
Disciplina .
Grad didactic..
Date angajator
Denumire .
Adresa..
Localitate.
Jude.
Documente de ncrcat:
1. Certificat de cazier judiciar nsoit de o declaraie pe propria rspundere
2. Eseu de tip argumentativ
3. Contestaii

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
ANEXA 3
Model
Declaraie pe proprie rspundere
Corpul de Experi al Corpului de Control

Subsemnatul(a), (cu iniiala tatlui) ........................................., nscut() la data de


(ziua, luna, anul) ....../....../......, CNP .........................., legitimat() cu B.I./C.I. seria .....
nr. ....................., eliberat/ de ................ la data de ................, cu domiciliul stabil n
str. ................................ nr. ....., bl. ....., ap. ....., localitatea ............................,
judeul/sectorul ....., telefon ....., declar pe proprie rspundere c nu am fost
condamnat pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau
contra autoritatii, infractiuni de coruptie si de serviciu, infractiuni care impiedica
infaptuirea justitiei, infractiuni de fals ori a unei infraciuni savarsite cu intentie
care ar face-o incompatibila cu exercitarea calitii de expert al Corpului de Experi
ai Corpului de Control.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
ANEXA 4
Fia de evaluare a eseului de tip argumentativ

Tematic
Eseul de tip argumentativ va prezenta: a) modalitatea de soluionare a unei
petiii sau b) activitatea de prevenie referitor la unul dintre urmtoarele subiecte:
Abandonul colar;
Pedepse corporale i tratamente degradante;
Fraud la un examen naional;
Acordarea gradaiei de merit.
Criterii tehnice -20 puncte
Date identificare candidat: nume, prenume, unitate colar, localitate , jude.
Eseul va fi redactat pe cel mult dou pagini format A4, avnd urmtoarea
formatare: portret, margini sus, jos, dreapta 1,5 cm i stnga 2,5 cm,
formatare paragraf: spaiere nainte - 0p, spaiere dup 6p, spaiere linie
multiplu: 1,15p, font i mrime - calibri 12 justified.
Criterii calitative - 80 puncte
1. Prezentare general - 20 puncte.
Capacitatea de a prezenta n mod structurat, clar i la subiect;
2. Coerena argumentrii - 40 puncte.
Particularizarea subiectului din tematica stabilit, identificarea soluiilor
posibile, prezentarea argumentelor i elaborarea ideilor de suport n sprijinul
soluiilor identificate - 30 puncte.
Coerena logic a exprimrii, construcia ideilor i respectarea unei structuri
formale a eseului (propoziia de introducere/formularea ipotezei,
cuprins/susinerea ipotezei, concluzii) - 10 puncte.
3. Corectitudinea exprimrii n limba romn (ortografie, gramatic) i stil
de elaborare - 20 puncte.
Formulri corecte n limba romn, respectarea ortografiei i punctuaiei, stil
propriu, aspecte specifice candidatului.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
ANEXA 5
Model: Borderou evaluare eseuri

Nr Nume prenume Jude Localitate Unitate colar Punctaj


crt.

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
ANEXA 6
Model: List final

Nr Nume prenume Jude Localitate Unitate Promovat/admis


crt. colar

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
ANEXA 7

Atribuii, drepturi i obligaii ai membrilor din cadrul Corpului de Experi ai


Corpului de Control din cadrul Ministerului Educaiei Naionale

Membrii Corpului de Experi ai Corpului de Control i exercit atribuiile n


domeniul specific de activitate, beneficiind de protecia legii i de drepturile
conferite de actele normative i administrative n vigoare. Acetia au dreptul:
a. de a fi tratai n mod civilizat de ctre personalul instituiei controlate;
b. la acces nengrdit, n condiiile legii, la informaiile necesare pentru
realizarea atribuiilor lor indiferent de suportul i/sau forma n care sar
prezenta acestea;
c. s solicite fotocopii dup orice nscris sau document considerat relevant
pentru operaiunea de control;
d. s solicite date i informaii de la persoane fizice sau juridice care au
legtur cu obiectul controlului/monitorizrii;
e. la acces n spaiile instituiei controlate/monitorizate.
Membrii Corpului de Experi ai Corpului de Control au dreptul la protecie din
partea structurilor specializate ale statului fa de ameninrile i violenele la care
ar putea fi supui, ei i familiile lor, ca urmare a exercitrii atribuiilor de serviciu.
Membrii Corpului de Experi ai Corpului de Control vor solicita s fie nsoii
de un reprezentant al instituiei controlate/ monitorizate atunci cnd vor verifica
birourile, spaiile de lucru, depozitele, rampele, mijloacele de transport sau orice alte
locuri aflate n legtur direct sau indirect cu activitatea instituiei
controlate/monitorizate.

Ministerul Educaiei Naionale are obligaia ca la solicitarea scris i


motivat a membrilor Corpului de Experi ai Corpului de Control, s sprijine n mod
transparent demersurile acestuia pentru dobndirea, n condiiile legii, a proteciei

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
instituiilor abilitate, inclusiv s asigure asisten juridic n litigiile rezultate ca
urmare a activitii de control.
Ministerul Educaiei Naionale are obligaia de a organiza ntlniri i
sau/forma/perfeciona membrii corpului de experi, anual sau ori de cte ori se
impune. Membrii Corpului de Control au obligaia de a participa la
ntlniri/formri/perfecionri n domeniul de specialitate.
Activitatea desfurat de membrii Corpului de Experi ai Corpului de
Control va constitui un criteriu de evaluare a experilor pentru acordarea
distinciilor i gradaiilor de merit, potrivit legii.
Pe perioada delegrii membrii Corpului de Experi ai Corpului de Control au
obligaia de a aplica principiile care guverneaz activitatea de control/monitorizare i
de a aduce la cunotina efului ierarhic, n scris, existena situaiilor ce constituie
conflict de interese.
Membrii Corpului de Experi ai Corpului de Control sunt obligai:
a) s adopte, pe toata perioada controlului, un comportament civilizat fa
de instituie i personalul instituiei controlate, bazat pe respect,
deferen i corectitudine;
b) s nu fac discriminri, s nu acorde privilegii i s nu se lase influenat
de interese personale sau presiuni;
c) s nu divulge identitatea persoanelor care au formulat reclamaii,
sesizri sau petiii, dac legea nu prevede altfel;
d) s se documenteze temeinic cu privire la controlul ce urmeaz a fi
efectuat;
e) s prezinte reprezentantului instituiei controlate Ordinul de serviciu
pentru efectuarea controlului care va conine n mod explicit denumirea
instituiei supus controlului, tematica i durata controlului, temeiul
juridic precum i numele membrilor echipei de control;
f) s comunice instituiei controlate, consecinele refuzului de a permite
efectuarea controlului, conform reglementarilor specifice;

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro
g) s pstreze confidenialitatea documentelor, materialelor i
informaiilor obinute n timpul controlului i s ia masurile necesare
pentru protecia acestora;
h) s solicite, dac este cazul, date i informaii de la persoanele fizice i
juridice care au legtur cu obiectul controlului;
i) s participe ori de cte ori sunt solicitai la formare/perfecionare
specific domeniului.

ntocmit,
Ion TRMNDAN Director Corp Control
Elisabeta Ana NAGHI consilier, Corp Control
Marinela DINU consilier, Corp Control

Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, Bucureti


Tel: +40 (0)21 4056300
Fax: +40 (0)21 3104219
www.edu.ro