Sunteți pe pagina 1din 5

ORDIN Nr.

2844/2016 din 12 decembrie 2016


pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu
Standardele Internaionale de Raportare Financiar
EMITENT: MINISTERUL FINANELOR PUBLICE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 1020 din 19 decembrie 2016

Avnd n vedere prevederile art. 4 alin. (1) i ale art. 44 din Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
n temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanelor
publice, nr. 881/2012 privind aplicarea de ctre societile comerciale ale cror valori mobiliare
sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat a Standardelor Internaionale de Raportare
Financiar, cu modificrile ulterioare, i ale Ordinului ministrului finanelor publice nr. 666/2015
privind aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare
financiar de ctre unele entiti cu capital de stat,
avnd n vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European i al
Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaionale de contabilitate, care
reglementeaz modul de aplicare a acestor standarde i las statelor membre posibilitatea de a
permite sau impune i altor societi dect cele ale cror valori mobiliare sunt admise la
tranzacionare pe o pia reglementat, s-i elaboreze situaiile financiare anuale (individuale
i/sau consolidate) n conformitate cu IFRS,
n baza art. 10 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Finanelor Publice, cu modificrile i completrile ulterioare,
ministrul finanelor publice emite urmtorul ordin:
ART. 1
(1) Se aprob Reglementrile contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare
Financiar prevzute n anexa nr. 1*), care face parte integrant din prezentul ordin.
(2) Reglementrile prevzute la alin. (1) se aplic de ctre urmtoarele persoane juridice:
a) societile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat;
b) persoanele juridice prevzute de Ordinul ministrului finanelor publice nr. 666/2015 privind
aplicarea Reglementrilor contabile conforme cu Standardele internaionale de raportare
financiar de ctre unele entiti cu capital de stat;
c) alte entiti obligate prin prevederi legale s aplice reglementrile respective;
d) alte entiti care au optat pentru aplicarea reglementrilor respective, condiiile n care
acestea pot opta fiind stabilite prin prevederi legale.
(3) Persoanele juridice prevzute la alin. (2) sunt denumite n cuprinsul prezentului ordin entiti.
(4) Piaa reglementat are nelesul prevzut la art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaa de
capital, cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) n nelesul prezentului ordin i al legislaiei contabile, entitile prevzute la alin. (2) lit. a) i
b) reprezint entiti de interes public.
------------
*) Anexa nr. 1 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1020 bis, care se poate
achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
Bucureti, os. Panduri nr. 1.
ART. 2
Reglementrile prevzute la art. 1 alin. (1) se aplic mpreun cu Legea contabilitii nr. 82/1991,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, cu Standardele Internaionale de Raportare
Financiar, precum i cu alte prevederi legale aplicabile, n scopul asigurrii unui grad ridicat de
transparen i comparabilitate a situaiilor financiare anuale.
ART. 3
Prevederile prezentului ordin nu se aplic: instituiilor de credit; instituiilor financiare
nebancare, definite potrivit reglementrilor legale, nscrise n Registrul general; instituiilor de
plat i instituiilor emitente de moned electronic, definite potrivit legii, care acord credite
legate de serviciile de plat i a cror activitate este limitat la prestarea de servicii de plat,
respectiv emitere de moned electronic i prestare de servicii de plat; Fondului de garantare a
depozitelor n sistemul bancar; entitilor autorizate, reglementate i supravegheate de Autoritatea
de Supraveghere Financiar.
ART. 4
n nelesul prezentului ordin, Standardele Internaionale de Raportare Financiar, denumite n
continuare IFRS, reprezint standardele adoptate potrivit procedurii prevzute de Regulamentul
(CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European i al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea
standardelor internaionale de contabilitate.
ART. 5
Administratorii entitilor, respectiv alte persoane care au obligaia gestionrii entitilor,
precum i persoanele care au obligaia organizrii i conducerii acestora, directorii economici,
contabilii-efi sau alte persoane mputernicite s ndeplineasc aceast funcie trebuie s asigure
msurile necesare pentru aplicarea corespunztoare a prevederilor prezentului ordin.
ART. 6
Situaiile financiare anuale individuale, respectiv situaiile financiare anuale consolidate au
componentele prevzute de IAS 1.
ART. 7
(1) Situaiile financiare anuale individuale ntocmite de entiti n baza reglementrilor contabile
conforme cu IFRS fac obiectul auditului statutar, potrivit legii.
(2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, i situaiile financiare anuale consolidate
conforme cu IFRS, ntocmite de entiti n calitate de societi-mam.
ART. 8
(1) Societile ale cror valori mobiliare sunt admise la tranzacionare n cursul exerciiului
financiar de raportare ntocmesc pentru respectivul exerciiu financiar situaii financiare anuale n
baza IFRS prin retratarea informaiilor din contabilitatea organizat n baza Reglementrilor
contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.802/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(2) n scopul aplicrii alin. (1), entitile ntocmesc o situaie care s reflecte, pentru fiecare
element de bilan i cont de profit i pierdere, diferenele dintre tratamentul contabil potrivit
reglementrilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.802/2014, cu
modificrile i completrile ulterioare, i tratamentul prevzut de Reglementrile contabile
conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar.
(3) ncepnd cu exerciiul financiar urmtor celui n care valorile lor mobiliare devin admise la
tranzacionare, societile organizeaz i conduc contabilitatea n baza Reglementrilor contabile
conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar.
(4) Entitile prevzute la art. 1 alin. (2) lit. b) - d) efectueaz retratarea prevzut de prezentul
articol, ntocmesc situaiile financiare anuale, respectiv organizeaz i conduc contabilitatea
conform prevederilor legale aplicabile acestora.
ART. 9
(1) n scopul ntocmirii prin retratare a situaiilor financiare anuale, entitile aplic prevederile
Standardelor Internaionale de Raportare Financiar (IFRS), inclusiv prevederile IFRS 1 "Adoptarea
pentru prima dat a Standardelor Internaionale de Raportare Financiar". n acest sens, situaia
poziiei financiare, parte component a situaiilor financiare anuale, cuprinde informaii
corespunztoare sfritului exerciiului financiar de raportare, sfritului exerciiului financiar
anterior celui de raportare i nceputului exerciiului financiar anterior celui de raportare. De
asemenea, situaia rezultatului global cuprinde dou coloane de informaii, corespunztoare
exerciiului financiar curent (de raportare) i exerciiului financiar anterior celui de raportare.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplic entitilor care au declarat explicit i fr rezerve c au
ntocmit situaii financiare anuale n baza IFRS i care se ncadreaz n cazurile prevzute expres de
IFRS 1.
(3) n scopul ntocmirii situaiilor financiare prevzute la alin. (1), entitile procedeaz la
ntocmirea balanei de verificare cuprinznd informaii determinate n baza Reglementrilor
contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.802/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare, efectuarea i nregistrarea n contabilitate a operaiunilor de retratare, obinndu-se
balana de verificare ce cuprinde informaii determinate potrivit prevederilor IFRS.
(4) Balana de verificare cuprinznd informaii determinate potrivit prevederilor IFRS st la baza
ntocmirii situaiilor financiare anuale prevzute la alin. (1), precum i a raportrii contabile
prevzute la art. 14 alin. (2).
ART. 10
(1) n nelesul prezentului ordin, prin retratare se nelege efectuarea i nregistrarea n
contabilitate a operaiunilor determinate de trecerea de la Reglementrile contabile privind
situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate, aprobate prin
Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.802/2014, cu modificrile i completrile ulterioare, la
Reglementrile contabile conforme cu Standardele Internaionale de Raportare Financiar,
prevzute n anexa nr. 1.
(2) Pentru nregistrarea n contabilitate a rezultatelor retratrii prevzute la alin. (1) se folosesc
conturile cuprinse n Planul de conturi prevzut la pct. 196 din reglementrile contabile cuprinse n
anexa nr. 1.
ART. 11
(1) Prevederile prezentului ordin se aplic i entitilor care au optat pentru un exerciiu financiar
diferit de anul calendaristic, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilitii nr.
82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Entitile care au optat pentru un exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit
prevederilor art. 27 alin. (3) din Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, ntocmesc situaiile financiare anuale rezultate din retratare i Situaia
cuprinznd rezultatele retratrii, prevzut n anexa nr. 2, la data aleas pentru ntocmirea
acestora.
ART. 12
(1) Situaiile financiare anuale prevzute la art. 9 alin. (1) se depun la unitile teritoriale ale
Ministerului Finanelor Publice, nsoite de documentele prevzute de lege.
(2) Odat cu documentele prevzute la alin. (1) se depune situaia cuprinznd rezultatele
retratrii, n baza IFRS, a informaiilor din contabilitatea organizat n baza Reglementrilor
contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate,
aprobate prin Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.802/2014, cu modificrile i completrile
ulterioare.
(3) Situaia prevzut la alin. (2) se depune n formatul prevzut n anexa nr. 2*), care face parte
integrant din prezentul ordin.
*) Anexa nr. 2 se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1020 bis, care se poate
achiziiona de la Centrul pentru relaii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial",
Bucureti, os. Panduri nr. 1.
ART. 13
n scopul ntocmirii situaiilor financiare anuale n baza IFRS, entitile procedeaz la
inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii i evaluarea
acestora potrivit prevederilor cuprinse n IFRS.
ART. 14
(1) Pentru asigurarea sistemului informaional al statului, Ministerul Finanelor Publice poate
solicita entitilor care aplic prevederile prezentului ordin depunerea unei raportri contabile
anuale la unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice.
(2) Raportarea prevzut la alin. (1) se ntocmete pe baza datelor din balana de verificare
cuprinznd elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.
ART. 15
Prezentul ordin transpune parial prevederile urmtoarelor directive:
- Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European i a Consiliului privind situaiile financiare
anuale, situaiile financiare consolidate i rapoartele conexe ale anumitor tipuri de ntreprinderi,
de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a
directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene seria L, nr. 182 din data de 29 iunie 2013;
- Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European i a Consiliului din 22 octombrie 2014 de
modificare a Directivei 2013/34/UE n ceea ce privete prezentarea de informaii nefinanciare i de
informaii privind diversitatea de ctre anumite ntreprinderi i grupuri mari, publicat n Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 330 din data de 15 noiembrie 2014.
ART. 16
Prevederile prezentului ordin se aplic ncepnd cu situaiile financiare ale exerciiului financiar
al anului 2016, cu excepia prevederilor capitolului 7 "Informaii nefinanciare i informaii privind
diversitatea" din anexa nr. 1, care se aplic de la data de 1 ianuarie 2017.
ART. 17
La data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
finanelor publice, nr. 1.286/2012 pentru aprobarea Reglementrilor contabile conforme cu
Standardele internaionale de raportare financiar, aplicabile societilor comerciale ale cror
valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia reglementat, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 687 i 687 bis din 4 octombrie 2012, cu modificrile i completrile
ulterioare.
ART. 18
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

Ministrul finanelor publice,


Anca Dana Dragu

Bucureti, 12 decembrie 2016.


Nr. 2.844.