Sunteți pe pagina 1din 36

CONDUCERE PRIN

Editorialul\i oameni v[d conducerea ca fiind abilitatea de a-i pune pe


EXEMPLU PERSONAL

anului 1841 =i a petrecut 4 ani ca =i ucenic al domnului Moffatt la

M oameni s[ fac[ ceea ce tu vrei s[ fac[. Al\ii cred c[ este


abilitatea de a lua toate deciziile. Se pare c[ ]nc[ mul\i folo-
sesc o manipulare inteligent[ pentru a-=i atinge scopurile. Niciuna
sediul s[u din Kurumun.
Apoi Livingstone s-a lansat ]ntr-o carier[ de 30 de ani de
explorator eroic ]n vasta Afric[ necunoscut[ ]nc[. Pentru o vreme
din aceste metode nu sunt dup[ standardele Scripturii; =i rezultatele nu s-a mai =tiut nimic de el. Ziarele speculau c[ noul misionar
au ar[tat c[ nu exist[ cre=tere =i maturizare ]ntr-o astfel de atmos- explorator a murit sau a fost ucis undeva ]n interiorul Africii. Ziarul
fer[. Isus este exemplul suprem pentru noi. Isus a condus slujind =i New York Herald a trimis o expedi\ie condus[ de Leonard Stanley
a slujit conduc`nd. El a elogiat acest stil unic de conducere ]n ]n c[utarea b[tr`nului pionier. Stanley era un ziarist nelegiuit, dur,
]nv[\[turile Lui (Matei 20:25-28) =i a demonstrat slujirea sp[l`nd pi- obi=nuit cu s[lb[ticiile r[zboiului. Dup[ luni de c[ut[ri, echipa lui
cioarele ucenicilor S[i nevrednici (Ioan 13). Apoi El a spus: <Pentru Stanley l-a localizat pe omul lor. C`nd l-a g[sit, Livingstone era slab,
c[ Eu v-am dat o pild[, ca =i voi s[ face\i cum am f[cut Eu> (v. 15). cu o barb[ alb[ ciufulit[. M`na dreapt[ nu =i-o mai putea folosi pen-
Robert Coleman scrie: <C`nd }l vedem pe Isus petrec`nd at`t de tru c[ fusese atacat de un leu. Din\ii ]i erau uza\i p`n[ la gingii, rup\i
mult din timpul S[u cu doar c`\iva oameni, ne d[m seama c[ El din cauza m`nc[rii africane. De asemenea era sl[bit datorit[
urma un anume =ablon>. Evanghelistul Billy Graham, predicator fai- repetatelor accese de malarie.
mos ]n cruciade imense, a fost ]ntrebat dup[ zeci de ani de lucrare: Articole despre decoperirea lui Livingstone au fost trimise ]n
<Dac[ a\i putea s[ o lua\i de la cap[t, a\i face ceva diferit?> Domnul jurul lumii civilizate, av`nd titlurile scrise cu litere mari:
Graham a r[spuns f[r[ s[ ezite: <I-a= cere Domnului s[-mi dea cam <LIVINGSTONE G{SIT!> Leonard Stanley a scris acest raport: <Am
12 asocia\i dedica\i ]n totalitate =i mi-a= dedica via\a ]n a-i instrui pe venit la el ca unul cu prejudecat[, ca =i cel mai mare ateu din
ei, pentru ca atunci c`nd cei mai buni ani ai mei vor trece ar exista o Londra > L-am v[zut pe acest b[tr`n solitar =i m-am ]ntrebat: Ce
echip[ care ar putea s[ multiplice efortul pe care eu l-am ]nceput.> ]l face s[ stea aici? E nebun sau ce? Ce ]l inspir[? Dup[ luni de zile,
Dr. Marion Lawrence a scris o carte extraordinar[ despre con- dup[ ce ne-am ]nt`lnit, m-am trezit ascult`ndu-l, duc`nd mai
ducerea cre=tin[ cu aproape 100 de ani ]n urm[. Dou[ din multele departe tot ce era spus ]n Biblie: <Las[ totul =i urmeaz[-M[>. Mila lui
lui afirma\ii mi-au influen\at via\a. Dr. Lawrence a spus c[ nici o per- pentru al\ii a devenit contagioas[. V[z`ndu-i evlavia, bun[tatea,
soan[ nu este un lider adev[rat p`n[ ce nu a crescut cel pu\in cinci zelul, seriozitatea, AM FOST CONVERTIT DE EL, cu toate c[ el nu
persoane care s[ ]i ia locul. El, de asemenea, a mai spus: <Orice a ]ncercat s[ o fac[!>
manifestare de autoritate diminueaz[ autoritatea>. Un adev[rat lider Aceasta, drag[ cititorule, este conducere prin exemplu perso-
cre=tin se dedic[, pe el ]nsu=i, o perioad[ lung[ de timp unui num[r nal! Exemplul lui Robert Moffatt l-a inspirat pe David Livingstone =i
limitat de asocia\i mai tineri. El duce o via\[ exemplar[ =i ]=i con- exemplul lui Livingstone a inspirat inima tare ca piatra a lui Leonard
duce grupul de ucenici spre maturitate spiritual[ p`n[ ce ace=tia vor Stanley pentru a se dedica el ]nsu=i lui Cristos =i a deveni un scri-
fi ]n stare s[ se reproduc[ pe ei ]n=i=i ]n a treia genera\ie spiritual[. itor misionar ]n Africa. }n 1885 Stanley a scris foarte cunoscuta carte
Da\i-mi voie s[ v[ dau un exemplu remarcabil: Dr. Robert misionar[: <A challenge to Christendom>, care i-a influen\at pe mul\i
Moffatt a fost un mare misionar pionier ]n Kurumun, Africa de Sud. al\ii s[ se dedice ca =i misionari de carier[ ]n multe \[ri africane.
}ntr-o zi, el a predicat o serie de predici puternice despre misiune Tu, dragul meu prieten, ai fost ales s[ conduci. |i s-a dat
]ntr-o biseric[ sco\ian[. Un t`n[r, pe nume David Livingstone, l-a pre\iosul privilegiu de a modela vie\i prin exemplul t[u personal.
auzit pe Moffatt spun`nd c[ s-a uitat peste c`mpia Africii =i <a v[zut Cameron W. Wilson
fumul a 1000 de sate ]n care numele lui Isus era complet necunos- 6 oct. 2006, Oradea
cut >. Acest exemplu puternic a f[cut ca Livingstone s[ se dedice ca Pre=edinte Discover Your Mission
=i misionar pe <Continentul negru>. El a ajuns acolo ]n prim[vara

Resurse Spirituale Colectivul de redac]ie


Revist[ publicat[ trimestrial de
Redactor =ef: Bill L. Williams
LIFE PUBLISHERS INTERNATIONAL
Coordonator: Ioan Bogdan
Str. Ady Endre, nr. 33, 410002 Oradea, Romnia
Traduc[tor: Lauren\iu P[=cu\i
Tel. (0259) 236264, (0744) 624236, Fax (0259) 447180
Tehnoredactor: Cornelia Costi
E-mail: liferom@rdslink.ro, Web site: www.liferomania.ro
ISSN 1454 1750

Articolele din aceast revist au fost selectate i traduse din Enrichmentun jurnal pentru pastori i lideri
cretini. Consiliul general al Assemblies of God, SUA.
IMPORTANT: Avnd n vedere c[ unii cititori ai revistei ne-au solicitat numere suplimentare, anun\[m pe aceast[ cale c[ pentru con-
tinuarea public[rii revistei contribu\iile dumneavoastr[ sunt binevenite. Cheltuielile pentru o revist[ sunt de 20.000 lei (ROL) =i aceast[
sum[ poate fi depus[ de cei care doresc n contul nr. 874.1/ROL al lui LIFE PUBLISHERS INTERNATIONAL, deschis la BCR Oradea.
De Richard L. Dresselhaus

CARACTERUL:
esena
conducerii eficiente
Introdu cardul de credit n aparat, ridic maneta
i iat, benzina de la pomp i curge n rezer-
UN SLUJITOR vor. La staia de benzin la care m oprisem nu
era aa. Pompele erau vechi i demodate. Am
S-AR PUTEA S PAR vzut apoi un semn care spune Pltii nuntru
nainte de a folosi pompa. Astfel, am mers
UN CONDUCTOR EFICIENT, nuntru cu cardul meu de credit.
Domnule, nu primim cri de credit aici, ci
N LUMINA UNOR CRITERII doar numerar.

EXTERIOARE, NS DAC I Rbdarea mi se terminase deja, aa c i-am


rspuns, N-ai rmas puin n urm aici? i am
LIPSETE CARACTERUL, pus cu indignare o bancnot de 20 de dolari pe
tejghea (sau cel puin aa am crezut eu).
E DOAR O CHESTIUNE DE Am mers la pomp s alimentez de 20 de dolari.
TIMP (SAU DE VENICIE) Pompa s-a oprit ns la 10 dolari. Nu-mi vine s
cred. Vrea s m fure cu 10 dolari, m gndeam
PN SE PRBUETE eu. Am mers din nou la cas cu plngerea mea:
Doamn, v-am dat 20 de dolari!
CASA DIN LIPSA UNEI Nu, mi-ai dat doar 10 dolari.
TEMELII BUNE. V rog s verificai casa, era o bancnot de 20.
Ea insista. Am renunat, m-am ntors la main
i m-am ndreptat spre autostrad ca s merg la
biseric. Atunci mi-am dat seama. O, nu.
Schimbasem cei 20 de dolari cu o sear nainte.
Doamna avea dreptate. Mai mult, am nceput s
rememorez ntreg evenimentul. N-a trecut mult
i m-am simit vinovat i dezgustat de mine. mi
era jen i ruine. Am recunoscut n mine c
acel episod era prea departe de sentimentul de
demnitate i era o nclcare radical a princi-
piile de caracter pe care ncercam s le in i s
le cultiv de-a lungul anilor de pastoraie.

RESURSE SPIRITUALE 1
Ziua urmtoare am trecut din nou pe Am fi mndri sau ne-ar fi ruine? De adugat: "L-am auzit eu personal
la aceeai staie de benzin ca s-mi mai multe ori am dat un pas n spate folosind ilustraia." Mi-am adus
cer scuze. M-am simit mult mai bine ca s analizm mai bine situaia. aminte din nou ct de important este
i am tiut c n cazul n care casiera Oamenii pe care i slujim au dreptul integritatea, chiar i n lucrurile mici.
s-ar ntmpla s stea pe prima banc s se atepte la cel mai ridicat nivel Biserica strig astzi dup brbai
din biseric, duminica urmtoare, a de onestitate, sinceritate, respect i i femei care neleg i practic
fi putut cel puin s-o privesc n ochi corectitudine. Tot ce este mai prejos aceste principii fundamentale de con-
cu un sentiment de siguran. de acestea compromite integritatea ducere eficient. n toate discuiile
Iat ce am nvat despre caracter chemrii noastre sfinte. noastre, s nu ignorm sau s nu
din acea ntmplare nefericit: Cu mai muli ani n urm, am par- depreciem nevoia de caracter ca
Adevratul caracter: ticipat mpreun cu Elnora la o sp- temelie a conducerii. Un slujitor s-ar
Adevratul caracter se desco- tmn de ucenicie intens. n timpul putea s par un conductor eficient,
per chiar i n cele mai mici lucruri. acelei sptmni m-am lsat prad n lumina unor criterii exterioare,
Viaa este o asimilare de lucruri m- unor sentimente personale cu privire ns dac i lipsete caracterul, e doar
runte. Modul n care rspundem este la anumite practici ale "comunitii" o chestiune de timp (sau de venicie)
o msur clar a caracterului nostru. i le-am exprimat ntr-un mod destul pn se prbuete casa din lipsa
Adevratul caracter se descope- de deschis. Bineneles c am fost unei bune temelii. n economia lui
r cel mai dramatic n cele mai corectat pe drept. Era un moment de Dumnezeu, ceea ce conteaz cel mai
ascunse locuri - n acele ntlniri cu cretere din viaa mea. i astzi sunt mult este caracterul evlavios.
nite strini i cu oameni pe care recunosctor. Dup 20 de ani am Nu a vorbit Isus mult despre
e posibil s nu-i mai ntlnim nicio- relatat public acea experien n tim- administrarea timpului, a talentelor i
dat. Conduita noastr atunci cnd pul mesajului de duminic dimineaa. a resurselor? Nu este caracterul un
nu ne vede nimeni este cea care Spre surprinderea mea, soia pastoru- subiect implicit n toat nvtura
expune n mod clar calitatea carac- lui care m corectase cu nelepciune Sa? Caracterul nu se nva ntr-o
terului nostru. era n auditoriu. Primele cuvinte pe sal de clas i nu este confirmat prin
Adevratul caracter se descope- care i le-am adresat dup slujb au oferirea unei diplome. Caracterul
r cel mai bine prin modul n care i fost: "Am spus bine ntmplarea?" evlavios este rezultatul cutrii de
tratm pe oamenii fr autoritate din Din fericire o spusesem bine. A fost o via de a permite harului lui
viaa noastr. Casiera unei benzinrii o amintire att de puternic pentru Dumnezeu s ne ating n cele mai
aflat la o distan sigur de biseric mine c nu ndrznesc, de dragul adnci emoii ale noastre. El este pro-
e un bun exemplu. efectului i a impactului, s nfru- dusul secundar al unei viei practice
Adevratul caracter se descope- museez sau s distorsionez detaliile de disciplin spiritual i supunere
r clar n modurile n care ne unei ilustraii. n astfel de momente fa de voia lui Dumnezeu.
raportm la cele mai inevitabile, se vede cu adevrat integritatea i Am auzit recent un comentariu
compromitoare i regretabile caracterul cuiva. edificator al lui Michael Josephson
episoade din via. Am auzit cndva un slujitor care cu privire la absena caracterului din
nu doar c a mprumutat predica altui lumea noastr contemporan. El a
CARACTERUL I CONDUCEREA slujitor, dar a folosit chiar i ilustrai- spus: "Exist o caricatur cu un indi-
Ce are caracterul a face cu conduce- ile personale ale acestuia, ca i cum vid serios care st n faa unei per-
rea? Totul. De fapt, din moment ce ar fi fost ale sale. Este un lucru de soane aezate la un birou. Textul
conducerea implic influena, influ- neconceput i impardonabil. Dup spunea: "i admirm integritatea,
ena implic relaii, iar relaiile cum a spus cineva: Nu ndrznim s Daniel. Din nefericire, nu avem loc
implic caracterul, caracterul i con- spunem minciuni ct de mici cnd pentru ea la noi n companie." S-ar
ducerea se ntreptrund inseparabil. vorbim despre adevruri mari. putea s nu fie o exagerare." Domnul
Nu poi conduce eficace fr a avea Pe cnd studiam omiletica la Josephson ne-a oferit i nite date
un caracter autentic i evlavios. Seminarul Teologic Fuller, l-am auzit care s susin afirmaia sa, i care nu
Rareori eueaz un pastor pentru pe Ian Pitt-Watson folosind o ilus- sunt o bun mrturie: "Un sondaj
c este un predicator slab, nepregtit traie captivant. Dup mai muli ani, efectuat n 1995 asupra a mai mult de
sau nesigur de chemarea sa. De obi- pe cnd vorbeam la o conferin 2000 de secretare din SUA i Canada
cei pastorii falimenteaz n chestiuni ntr-o alt zon a rii, am dorit s a artat c mai mult de 60 la sut au
care au de-a face cu caracterul. Ei fac folosesc aceeai ilustraie. Mi se minit cu privire la locul unde se afl
compromisuri n lucrurile mici i prea inutil s l menionez pe Dr. eful lor. Ei bine, aceasta este o
ascunse care, cu timpul, submineaz Pitt-Watson. Era un grup de oameni infraciune moral. ns aproape o
integritatea lucrrii i fac slujirea lor departe de Fuller i de profesorii si. persoan din cinci a spus c declarase
pentru Dumnezeu ineficient. Din fericire, prin ndurarea lui n mod fals c fuseser martor la
Ani de zile, eu i soia mea Dumnezeu, am fcut o pauz sufi- semnarea unui document autentificat
Elnora, am ncercat s trim dup cient de lung pentru a oferi nota de notarial, iar 10 la sut au spus c au
urmtoarele criterii: Ce s-ar ntmpla subsol necesar. Dup mesaj, o per- ters informaii duntoare dintr-un
dac aceast decizie sau aciune ar fi soan complet necunoscut mie i-a fiier, la cererea efului lor." Domnul
proiectat pe un ecran naintea exprimat aprecierea pentru c am Josephson spune c aceste fapte ale
ntregii noastre adunri minunate? menionat sursa ilustraiei. Apoi a secretarelor "reflect flexibilitatea

2 TOAMNA 2006
moral a celor din poziii de condu- buie s alegem cu atenie cine sunt tentic fr s tii unde ai trasat liniile
cere care, din ambiie, fric sau acei oameni care ne vor modela de demarcaie ale conduitei morale i
datorit caracterului lor corupt, cer viaa. Cu timpul, i vei nsui etice. Pe drumul meu de acas spre
altora s mint sau s se uite ntr-o valorile, perspectivele, principiile, biseric exist un panou publicitar
alt direcie." mi place n mod spe- conduita i caracterul lor. Majoritatea provocator. Ar fi un pcat pentru
cial ndemnul su final: "Integritatea dintre noi nvm n principal prin mine s-l privesc. De ce? Pentru c
ta este un bun personal. Nu lsa pe imitare i exemplu. Alegerile corecte aa cum spune Iov: "Fcusem un
nimeni s i-o tulbure."1 Bun sfat. se dovedesc a fi aici cel mai legmnt cu ochii mei, i nu mi-a fi
Este trist c i biserica a fost influ- important lucru. oprit privirile asupra unei fecioare"
enat de lume. M ntreb ci pastori mi aduc bine aminte de pastorul (Iov 31:1). Aici mi-am trasat limitele
fac cu ochiul secretarelor lor cnd sub a crui ndrumare am slujit pen- n ce privete puritatea moral.
acestea rspund la telefon: "mi pare tru prima dat. Proaspt absolvent de Dac un brbat va refuza s
ru, dar pastorul nu este la birou seminar, nerbdtor s m mbarc priveasc, el nu va fi ispitit s ntre-
momentan," cnd n realitate el este pentru o via de slujitor, eram gata prind un lucru nepotrivit. Aceasta
tocmai n biroul alturat, sau "mi s fiu hrnit i instruit. Alegerea mea este ideea cnd vine vorba de carac-
pare ru, este ziua de studiu a pas- a fost fratele Wilbur Weides, i a fost ter. Trebuie s definim limitele i s
torului", cnd n realitate acel pastor o alegere bun. Ascultam orice cutm s dm socoteal pentru o
se bucur de o partid de golf. cuvnt rostit de el, evaluam fiecare via trit ntre acele limites
Poporul lui Dumnezeu merit mai decizie luat de el, observam fiecare rezistm presiunii monetare de a
mult. Acest fel de comportament rspuns pe care l ddea oamenilor i muta limitele pentru a ne adapta unei
nepstor i aceast integritate com- studiam modul n care i organiza conduite inadecvate. Nici unul dintre
promis erodeaz influena de con- viaa. Trebuie s recunosc c i astzi noi nu ndrznete s atepte pn se
ductor a unui pastor. S-ar putea s nu sunt un fel de "clon a lui Weides". afl n mijlocul unei crize etice i
se vad imediat, dar n timp se va El a fost un model minunat. n aceste morale pentru a stabili care este com-
vedea foarte clar c ceva nu merge zile cnd mai mare nseamn i mai portamentul corect pentru noi. Disci-
bine. Am auzit spunndu-se adesea: bun (sau cel puin aa se spune), s plina definirii limitelor va cldi n
"M hrnesc mai mult cu spiritul pas- ne alegem cu mare grij acele modele vieile noastre un sistem care ne va
torului meu dect cu cuvintele pe care de lucrare care dau dovad de carac- echipa bine pentru conducerea
le rostete." Oamenii caut validarea terul i integritatea care indic n bisericii. Orice altceva va duce la
mesajului predicat prin integritatea mod clar spre Isus Cristos. Unii din- ineficien i dezastru spiritual.
vieii trite. Dac nu se potrivesc tre pastorii notri cei mai buni, cu un
comportamentul i adevrul procla- caracter deosebit, slujesc credincioi Practic integritatea n lucrurile
mat, impactul dorit va fi minimalizat Domnului fr a fi recunoscui, n mici.
n cele din urm la o absurditate. locuri obscure. Cnd lumina veni- Ispita este s trecem cu vederea
Nu exist un alt loc n care ciei va rsri, muli dintre aceti lucrurile mici. E doar un ban... o idee
integritatea i caracterul (sau lipsa pastori vor strluci. nesemnificativ... ceva fr con-
acestora) s se demonstreze mai clar Alegei acele modele de lucrare secine. Prin urmare, cretem obi-
dect n domeniul financiar al care v vor provoca spre cele mai nuindu-ne s trim cu puin sub linia
bisericii. Responsabilitile pot fi nalte nivele de caracter evlavios. unei integriti clare i a unui carac-
delegate, ns este de datoria pastoru- Acolo ncep s ias la iveal calitile ter necompromitor. Lucrul acesta
lui s se asigure de cel mai nalt nivel unei conduceri autentice. se rsfrnge n mai multe direcii:
de integritate demonstrat n adminis- Cum s-i completezi declaraiile de
trarea resurselor lui Dumnezeua Definete cu grij limitele. venit; deducerile pe care le facem n
darurilor primite. Scadena statelor Unde i-ai stabilit limitele cnd vine contabilitate; modul n care ne
de plat, proiecte de venituri, con- vorba de caracter i integritate? Ce calculm venitul; maniera n care ne
troalele bugetare, toate acestea i anume consideri drept o trstur calculm zeciuiala; sistemul pe care
multe altele rmn sub coordonarea esenial a unui caracter bun? Ce l folosim pentru a rspunde la
direct a pastorului. Cine poate anume consideri c poate compro- apelurile primite; modul n care rs-
numra pastorii care au naufragiat pe mite integritatea? Trebuie s fim cu pundem persoanelor care ne cer s ne
apele procedurilor nepstoare i a toii foarte prevztori. Un profesor rugm pentru ele; explicaia pe care o
neglijenei necugetate din domeniul de colegiu a spus n felul urmtor: dm cnd ntrziem; alibiurile pe
financiar al bisericii? n acest dome- "Vremea bun este vreme de constru- care le gsim cnd lipsim de la o
niu hrnicia este obligatorie. it." Cu alte cuvinte, nu atepta s vin ntlnire; modul n care mplinim
Ce pot face pastorii pentru a cldi furtuna nainte de a nchide zvoa- promisiunile fcute misionarilor.
acel caracter care va sprijini i va rele. Traseaz limitele acum ca s tii Lista ar putea continua la nesfrit.
susine o lucrare de conducere efi- ce s faci cnd vine criza. Tentaia este s trecem peste
cient n biserica local? Ar fi foarte dificil de jucat un "lucrurile mici"s le considerm
meci de fotbal, tenis, hochei sau nevrednice de atenia noastr... s
Adopt modelele potrivite baschet fr linii de demarcaie. n argumentm c suntem prea ocupai
Noi ajungem ca cei pe care i urmm. acelai fel, este imposibil s trieti o pentru astfel de mruniuri... sau c
Acesta este motivul pentru care tre- via caracterizat de un caracter au- fiecare are dreptul s fac nite

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 3


excepii de la integritate cnd e vorba i etic n viaa mea. ncerc s nu uit Fiecare lucrtor trebuie s caute
de nite idei minore. O mulime de niciodat c sunt responsabil n faa mai nti s-i hrneasc duhul
infraciuni minore precede un eec colegilor mei pentru modul n care dinuntru. Doar atunci este posibil o
moral i etic tragic. Nu uita c Dl. mi triesc viaa i mi conduc lucrare autentic i o influen care
Josephson vorbete despre "delicte lucrarea. Am o mare cinste pentru s-I aduc cinste lui Cristos. Condu-
morale"acele nclcri ale codului acei parteneri de lucrare ce au cerea care pretinde a fi calificat i
moral i etic care au mai puine con- reprezentat autoritatea lui Dumnezeu vrednic, ns nu este ancorat n dis-
secine. Este tragic, ns de obicei n viaa mea. Supunerea fa de ciplina spiritual, este cea mai peri-
delictele morale devin crime morale. autoritile pe care Dumnezeu le-a culoas pentru viaa bisericii. Provo-
Rdcinile catastrofelor etice se pus peste noi nu este o chestiune de carea este mare. Viaa unui slujitor
regsesc ntr-un amestec de ofense respectare a unor reguli, ci o atitu- este plin de cerine justificabile.
mai mici. Nu trebuie s permitem dine a inimii. La acest nivel se vede Sunt lucruri bune care ne solicit din
niciodat acestei spirale descendente caracterul autentic i se manifest fiecare direcie. Niciodat nu ne
s se dezvolte. Vegheaz asupra adevrata conducere. ajung orele dintr-o zi. Suferim de
lucrurilor miciacolo i au ncepu- Nici un pastor nu va fi un con- vinovia lucrurilor nefcute. n acest
turile marile probleme. ductor eficient pn nu va nva context, este foarte uor s pierdem
mai nti s fie un urma eficient. cel mai important lucru de care avem
D socoteal n faa autoritii Este o pur ipocrizie s ne ateptm nevoies stm la picioarele lui Isus
desemnate de Dumnezeu ca cineva s ne urmeze conducerea i s nvm de la El. Orice altceva l
Eu sunt responsabil n faa comitetu- pn cnd nu am demonstrat i noi va fura pe slujitor de eficiena n
lui bisericii noastre i conductorilor acea umilin i supunere cerut celor lucrare, adic de nevoia cea mai
prtiei noastre de biserici, care l slujesc eficace pe Domnul ca stringent a bisericii.
Assemblies of God. De mai multe ori nite urmai credincioi. Caracterul Fiecare pastor triete concomi-
mi-a trecut prin minte gndul greit: autentic ce se demonstreaz n con- tent n dou lumilumea interioar,
Dac a putea conduce biserica ducerea eficient a nvat bine invizibil, a spiritului i lumea exte-
aceasta cum vreau, fr s in cont de aceast lecie fundamental. Acesta rioar, vizibil, a vieii i experienei
comitet, viaa ar fi mult mai uoar. este modul n care Dumnezeu zilnice. Prima se afl sub controlul
Acestea sunt cuvintele unui nebun. suprim arogana, mndria i vani- nostru, cea de-a doua se afl sub con-
Lipsa de responsabilitate va distruge tatea. Doar atunci se calific un sluji- trolul lui Dumnezeu. Sunt ncurajat
n cele din urm lucrarea i influena tor s conduc biserica pentru care a de acest adevr. Cnd viaa pare agi-
oricrui pastor. Trebuie s avem o murit Isus. tat i amenintoare, sunt ntrit i
autoritate dat de Dumnezeu n faa ncurajat de prezena i puterea lui
creia s dm socoteal. Dup 40 de Practic bine disciplinele eseniale Dumnezeu din lumea luntric a spi-
ani n care am lucrat ndeaproape cu ale vieii cretine. ritului meu. Este ncurajator s tiu
mai multe comitete, sunt gata s mr- O autopsie a falimentului moral i c pot cultiva un caracter i o integri-
turisesc c aceste comitete au fost etic reveleaz de obicei faptul c au tate luntric ce m vor susine n m-
darul lui Dumnezeu pentru mine. fost neglijate disciplinele fundamen- plinirea chemrii pe care Dumnezeu
Acestea m-au mpiedicat s fac nite tale ale vieii cretine. Cnd cerinele a pus-o n viaa mea. Aa gsesc
greeli tragice i costisitoare. exterioare ale lucrrii de slujire nu puterea de a merge mai departe.
Structurile de responsabilitate sta- mai sunt proporionale cu curgerea Da, am euat de mai multe ori
bilite de organizaia noastr de bise- luntric a harului dttor de via a dect vreau s recunosc. Sunt ns
rici au fost o surs de echilibru moral lui Cristos, eecul este inevitabil. foarte bucuros c m-am smerit, m-am
ntors la vechea staie de benzin i
am spus din toat inima casierei "mi
Predica de pare ru!" Caracterul evlavios care
azi duce la o conducere autentic este
"O duminic cldit pe asemenea momente.
obinuit"
Richard L.
Dresselhaus, D.Min.,
este prezbiter executiv
i pastor principal al
bisericii First Assem-
bly of God din San
Diego, California.

NOTE FINALE
1. Michael Josephson, "Character
Counts" [Caracterul conteaz] pos-
tul de radio KNX, Los Angeles.

4 TOAMNA 2006
LUCRAREA CU MUSULMANII
DE SOBHI MALEK

S VORBIM
DESPRE ISLAM
nelegnd contradiciile i
valorile incompatibile din cultura islamic

slamul este un sistem complex. Trirea auster este admirat, iar Mahomed bin Laden din soiile i concu-

I codurile stricte de conduit constituie o norm. De la fiecare mem-


bru se ateapt adoptarea unor standarde morale nalte, n special n
cazul femeilor. Homosexualitatea, dei atribuit unor motive
diferite dect cele ale occidentului, nu este ceva neobinuit. Atta timp
ct totul este n ascuns i atta timp ct participanii nu aduc ruine i
binele sale. Cu civa ani n urm, un
lider musulman din Frana a declarat:
"Vom cuceri Frana prin pntecele soiilor
noastre."
Islamul face multe acte de caritate.
nu scandalizeaz comunitatea, imoralitatea poate fi trecut cu vederea. Din moment ce nsui Mahomed a fost
Este acceptat folosirea tehnologiei avansate, cum ar fi afacerile occi- orfan, iar mama lui vduv, el a aprat
dentale, aparatura electrocasnic i internetul, ns libertatea de gndire cauza orfanului i a vduvelor. Diferite
este ngrdit. asociaii i grupuri musulmane din ntrea-
Cum nelegem i analizm o cultur plin de contradicii i valori ga lume ofer ajutor financiar, asisten
incompatibile? A dori s m ocup n continuare de aceste ntrebri care medical gratuit i educaie gratuit
se aud n multe cercuri n zilele noastre. celor n nevoie. Pentru cei sraci i lipsii
acesta este un stimulent puternic pentru a
CARE ESTE SECRETUL DIN SPATELE NUMRULUI IMENS DE OAMENI adera la islam.
CARE ADER LA ISLAM? Din punct de vedere legal, n soci-
Cum este posibil ca o cincime din populaia globului s jure credin lui etile musulmane, islamul este o strad
Mohamed? Am avea nevoie de un spaiu mai mare chiar dect cel oferit cu sens unic. Convertitul sau cel nscut n
de aceast revist pentru a discuta zecile de rspunsuri la aceast ntre- islam nu are cale de ieire. Pedeapsa pen-
bare. Pe scurt ns, brbaii musulmani au voie s in pn la patru tru apostazie este foarte aspr: "Dac vor
neveste deodat. Lor li se permite totodat i un numr nelimitat de con- apostazia, ia-i i omoar-i acolo unde-i
cubine. Acesta este factor important al fenomenului creterii numerice a vei gsi. Nu-i lua dintre ei vreodat un
islamului pe ntreg globul. Chiar i n rile unde poligamia este interzis prieten sau un ajutor" (Coranul 4:89).
prin lege, unii musulmani se cstoresc cu mai multe soii n cadrul unor Legile financiare n unele ri
ceremonii religioase. Aceste cstorii nu sunt declarate statului. Un islamice i favorizeaz pe musulmani. Ei
observator ntmpltor ar putea spune c aceti brbai au amante. au prioritate n ocuparea unui loc de
Totui, n ochii legii musulmane, aceste uniuni sunt perfect legale. munc, a unei case sau n ce privete
Mulimea mare de neveste duce la o mare cretere biologic. S lum educaia. Cei care nu sunt musulmani
doar exemplul lui Osama bin Laden. El este fondatorul i liderul sunt mai puin favorizai. A deveni
Al-Queda, mintea din spatele atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 musulmani nseamn a ajunge o persoan
asupra Statelor Unite. Osama este unul din cei 54 de copii nscui lui privilegiat. (Continuare pag. 11)

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 5


DE BYRON D. KLAUS

n loc s descrie lipsa de conducere din biseric, acest articol


arunca o privire pe termen lung asupra apelor neexplor

6 TOAMNA 2006
dorete s ofere o perspectiv asupra modului n care putem
ate pe care navigheaz n prezent liderii penticostali.

u trebuie s fii foarte


N perspicace s realizezi c
astzi crile i materialele despre
conducere sunt foarte cutate. Fie
c e vorba de lumea afacerilor
sau de biseric, conducerea a
devenit cu cuvnt tehnic. Este
aceasta o mod?... o afacere
nfloritoare?... o tactic de mar-
keting? Influeneaz tendinele i
prioritile unei lumi n schim-
bare biserica pe nedrept?

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 7


ntrebrile retorice pe care le-am doar 27 la sut dintre slujitori sunt al realitii (ceea ce poate fi
pus pot constitui subiectul unor dis- sub 40 de ani. nfricotor, ca s nu mai spunem
cuii lungi i aprinse. Noul mileniu Schimbrile etnice, plafonarea c i extrem de dificil).
n care am intrat creeaz un exces creterii bisericilor majoritar Care din aceste trei modele de
de realiti cu care nu ne-am mai engleze i mbtrnirea lucrtorilor rspuns la vremurile n schimbare
confruntat nainte. Nite guru ai notri sunt doar cteva din provo- le vei adopta ca i lider? A putea
afacerilor, ca Peter Drucker, ne crile cu care se confrunt A/G. s-i recomand cri, seminarii,
avertizeaz c stm n faa unui Trebuie s rspundem acestor pagini web sau chiar o facultate pe
deficit serios de lideri n domeniul provocri ntr-o lume n care oame- care s o urmezi. Aceste sugestii
afacerilor, lideri care s fie pregtii nii nu se mai ndreapt prima dat s-ar putea s aib sau s nu aib un
s nfrunte complexitatea, volatili- spre biseric atunci cnd se con- impact pragmatic pe termen scurt.
tatea i noile reguli ale unei piee frunt cu nevoi personale. Influena Totui, dac singurul tu rspuns la
globale. Suntem dureros de conti- umanismului secular este enorm, schimbrile importante care au loc
eni de faptul c ducem lips de iar cazanul relativismului numit astzi n lumea n care trim este
nite conductori politici eficieni la postmodernism i ntinde tentacu- acela de a aplica strategii pe termen
nivel global. lele printr-un control cultural n scurt, atunci vei fi n acelai loc i
n loc s descrie lipsa de con- cretere. Aceste realiti noi supun peste cinci ani. Vei nainta i mai
ducere din biseric, acest articol criticii prioritile i abilitile con- mult n mediocritate.
dorete s ofere o perspectiv ducerii noastre. Putem noi pstra A trasa un curs pentru conduce-
asupra modului n care putem arun- partea administrativ la fel i s ne rea penticostal a secolului 21 este
ca o privire pe termen lung asupra ateptm s vedem o cretere canti- o sarcin descurajant. Dac te
gndeti la o eficacitate pe termen
Competena noastr ca lucrtori penticostali nu lung a lucrrii tale n secolul 21,
consider urmtoarele trei caracte-
este msurat de capacitatea noastr de a produce
ristici cruciale ale conducerii
rezultate, ci de a distinge ntre rezultatele greite ale penticostale.

efortului uman i rezultatele eterne pe care doar CONDUCTORII PENTICOSTALI DIN


Duhul le poate produce. SECOLUL 21 SUNT CARACTERIZAI
DE O CHEMARE DIVIN
apelor neexplorate pe care navi- tativ i o dezvoltare a maturitii i n timp ce un aspect important al
gheaz n prezent liderii penti- eficienei spirituale n bisericile doctrinei penticostale despre bise-
costali. Denominaia Assemblies of noastre? Vechiul meu prieten, ric a fost faptul c lucrarea de
God se confrunt cu nite provocri Roger Heuse, a sintetizat nite slujire aparine tuturor credincio-
unice. Diferit de alte denominaii principii cruciale, luate dintr-o carte ilor (1 Petru 2:5), prioritatea cul-
din Statele Unite, cretem, ns recent scris de fondatorul cardu- tural prezent se ndreapt spre
marginile creterii noastre se lui VISA, Dee Hock, aplicabile profesionalizare i specializare. n
schimb i vor continua s schimbe situaiei noastre prezente (vezi arti- condiiile actuale, uneori ajungem
semnificativ estura organizaiei colul din lateral, "Realiti haotice s credem c a fi lider ntr-o biseri-
Assemblies of God. Dac prezenta i adevruri universale"). Dup c este o alegere personal, a crei
tendin de cretere va continua, prerea lui Hock, atunci cnd cadrul eficacitate va fi certificat de instru-
Assemblies of God va fi 30 la sut nostru interpretativ este n conflict irea profesional. n realitate,
format din minoriti etnice pn cu realitile aflate n schimbare, presiunea lucrrii de slujire n
la finele anului 2006. Peste jum- putem rspunde n cel puin trei secolul 21 cere pentru a intra n
tate din membri organizaiei se feluri: lucrare mai mult dect o alegere
nchin n doar 16 la sut din biseri- 1. S ne inem de cadrul vechi vocaional. Situaia noastr
cile noastre, ceea ce ne semnaleaz i s-l impunem asupra noilor
prezent implic nevoia unei
o dilem serioas pentru bisericile realiti.
chemri divine pentru ca cei
din comunitile i congregaiile 2. S cdem n negare i s
nzestrai de Dumnezeu s conduc
mai mici care i-au pierdut raiunea pretindem c schimbrile exterioare
(Efeseni 4:11-16). Autoritatea
existenei. Ne confruntm cu o nu sunt cu adevrat profunde.
final pentru lucrarea de slujire
mbtrnire a slujitorilor; aproape 3. S ncercm s nelegem i s
izvorte din Duhul care cheam.
unul din patru este peste 65 de ani i schimbm modelul nostru interior
Chemarea lui Dumnezeu de a

8 TOAMNA 2006
sluji ca i conductor penticostal nu CONDUCTORII PENTICOSTALI DIN cumprare pe pmnt este consem-
este nici pe departe actualizarea pla- SECOLUL 21 SUNT CARACTERIZAI nat autoritar pentru noi n
nurilor personale de eficacitate pro- DE COMPETEN evanghelii, este acelai Isus care i
fesional n lucrare. Destinul la care Matei 7:21-23 consemneaz reali- continu lucrarea printre noi astzi
ne cheam Dumnezeu este acela de tatea trist c unii lucrtori bine prin puterea Duhului Sfnt. Compe-
a participa la eterna misiune rs- intenionai i vor vedea eforturile tena noastr ca slujitori penticostali
nu este msurat n final prin
Integritatea este nevoia principal a liderilor capacitatea noastr de a produce
rezultate, ci de a discerne ntre
penticostali, deoarece lumea recunoate rezultatele efortului uman i rezul-
duhoarea credinelor religioase lipsite de tate venice pe care doar Duhul le
poate produce. Pentru a sluji pe
corespondent n practic. deplin n Numele lui Isus trebuie s
dezvoltm i s participm doar n
cumprtoare a mpriei Sale. evaluate i gsite fr rezultate. acele lucrri care reflect pe deplin
Unul dintre rezultatele importante Msura competenei lor spirituale a lucrarea prezent a lui Isus prin
ale botezului cu Duhul Sfnt este fost admis, dar aspru criticat de puterea Duhului.
nelegerea mai clar a faptului c Isus. Isus le-a spus c poi s scoi Lucrarea lui Isus este cel mai
ai fost chemat la o sarcin mai demoni, s faci semne i minuni, clar exemplu de competen n
mare dect propriile tale visuri. Faci dar s nu le faci efectiv cu puterea lucrare care a existat vreodat.
parte dintr-un plan venic al lui Lui. Imagineaz-i cum e s nu poi Scopul Su etern este cuprins n
Dumnezeu care trece dincolo de face diferena ntre lucrarea lui Isus afirmaia Sa c El a venit s slu-
complexitatea cultural, de egocen- Cristos i "o alt" lucrare? jeasc voia rscumprtoare a
trismul modernist i de cinismul Competena lucrtorilor penti- Tatlui i s-i dea viaa ca rs-
postmodern. Chemarea te conec- costali trebuie s includ i aceast cumprare pentru muli (Marcu
teaz cu destinul de a participa (ca abilitate de a discerne. Dis- 10:45). Sursa de putere a lui Isus a
un lider chemat de Duhul) la cernmntul este acea maturitate fost cu certitudine Duhul Sfnt, cel
misiunea etern i continu de spiritual de a cunoate diferena care l-a mputernicit s nfptuiasc
rscumprare a lui Dumnezeu. dintre ceea ce se face prin efort voia Tatlui i care va mputernici
Chemarea iniiat a Duhului, care omenesc i lucrarea continu a lui poporul lui Dumnezeu s fac la fel
creeaz un sentiment al destinului Isus, mputernicit de Duhul. (Ioan 1:32, 33; 20:21; Fapte 1:8).
venic ca lider penticostal, ofer Rusaliile includ cu certitudine i Lucrarea continu a lui Isus nu se
rsadul n care poate s rsar faptul c Isus, a crui lucrare de rs- deprteaz de lucrarea pe care a
viziunea pentru lucrare. Aceasta nu
va fi o viziune personal sau nite REALITI HAOTICE I ADEVRURI VENICE
dorine, ci o viziune mputernicit Fondatorul VISA, Dee Hock a scris o carte intitulat Birth of a Chaordic Age [Naterea unei ere
de Duhul cu privire la semnificaia haordice] n care a inventat i a definit termenul haordic drept comportamentul oricrui organism, orga-
planului etern de rscumprare al nizaie sau sistem care se autoguverneaz i care mpletete n mod armonios caracteristicile haosului i
lui Dumnezeu. Aceast iniiativ ordinii. Succesul cardurilor VISA a fost influenat de nelegerea unei lumi n care:
divin se va mplini deoarece nici 1. Instituiilepolitice, comerciale sau socialesunt tot mai puin capabile s-i administreze afacerile.
mcar porile iadului nu pot birui 2. Indivizii sunt ntr-un conflict tot mai mare cu o form alienat a instituiei din care fac parte.
mpotriva victoriei sale inevitabile 3. Societatea i biosfera sunt ntr-o degradare continu.
(Matei 16:18). Legtura dintre vizi- Dup prerea lui Hock, cnd cadrul interpretrii noastre intr n conflict cu realitile schimbtoare
une, chemare i destin este crucial putem rspunde cel puin n trei feluri:
pentru conducerea penticostal efi- 1. S ne inem de cadrul vechi i s-l impunem asupra noilor realiti.
2. S cdem n negare i s pretindem c schimbrile exterioare nu sunt cu adevrat profunde.
cient a secolului 21. Fr aceste
3. S ncercm s nelegem i s schimbm modelul nostru interior al realitii (ceea ce poate fi
elemente cheie liderii nu vor putea nfricotor, ca s nu mai spunem c i extrem de dificil).
continua s ia decizii curajoase ntotdeauna este momentul potrivit ca s meditm i s discutm despre adevruri, convingeri i
necesare pentru a conduce poporul imperative nepieritoare din Scriptur i despre realitile, oportunitile i ameninrile temporare din
lui Dumnezeu prin complexitile mediul nostru. Deschizndu-ne bine urechea fa de Dumnezeu i privind "cu ochi clari" situaia vom
apelor neexplorate ale secolului 21. recunoate realitile haotice care au nevoie de discernmnt.
Roger Heuser, Ph.D., este decan al studiilor postuniversitare din
cadrul Universitii Vanguard din California de Sud, Costa Mesa, California.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 9


exemplificat-o El ct timp a fost pe cu privire la figura central i la Cum va continua harul lui
pmnt. Doar puterea Duhului coninutul evangheliilor? O parte Dumnezeu s se manifeste n biseri-
poate produce o lucrare cu con- din acest vid se explic prin lipsa cile Assemblies of God? Cum vom
secin eterne, i doar lucrrile care exemplelor de caracter n creti- continua noi s slujim unei culturi
se ndreapt spre planul de rscum- nism, n general, i n rndul frnte n dependen de Duhul lui
prare al Tatlui se calific pentru a conductorilor, n mod special. Dumnezeu i nu bazndu-ne pe pu-
beneficia de puterea Duhului. Vei Cercetrile demonstreaz tot mai terea noastr? Planul lui Dumnezeu
putea cunoate diferena dintre firea mult ct de mic este diferena din- este ca acei conductori care sunt
pmnteasc i Duhul n lucrarea tre cretinii practicani i necretini chemai i nzestrai de El s nte-
contemporan doar n msura stru- n ce privete practicarea morali- meieze comuniti de oameni plini
inei de a cunoate scopurile lucrrii tii biblice. Oamenii resping de Duhul Sfnt care s fie captai de
lui Isus pe pmnt. Consemnarea Evanghelia deoarece vd o mic destinul participrii la misiunea
autoritar a lucrrii lui Isus din legtur ntre cretinism i impactul etern de rscumprare a Domnului
evanghelii nu este doar un docu- acestuia asupra dimensiunilor cru- nostru. Competena acelor lideri nu
ment istoric, ci este descoperirea ciale ale vieii. Motivul pentru care se msoar prin aceleai standarde
caracterului lui Dumnezeu care este caracterul este att de important pe care le promoveaz cultura noas-
n principal unul rscumprtor i pentru o conducere penticostal efi- tr. Mai degrab, eficacitatea
reflect misiunea de a rscumpra. cient este faptul c acesta ntru- conducerii penticostale se msoar
Legtura dintre competen, dis- peaz resursele spirituale pe care le prin capacitatea de a discerne dac
cernmnt i misiune este crucial aduci n conducerea poporului lui prezena lui Isus i lucrarea Sa
pentru o conducere penticostal efi- Dumnezeu. Nu poi conduce efi- continu de rscumprare sunt
cient n secolul 21, deoarece lumea cient o adunare n a participa la vizibile n eforturile de lucrare pe
noastr postmodern tnjete dup lucrarea continu a lui Isus Cristos care ei le ofer lumii n Numele
experiene (de orice fel ar fi aces- dac eti mort pe dinuntru, iar Su. Integritatea este nevoia princi-
tea). Foamea dup o ntlnire cu lucrul acesta se vede n relaiile tale pal a liderilor penticostali,
supranaturalul crete vertiginos pre- deficitare. Caracterul este efectul deoarece lumea recunoate duhoa-
tutindeni. Din acest motiv, slujitorul vizibil al sfineniei i poate fi descris rea credinelor religioase lipsite de
penticostal trebuie s neleag c ca trirea unei viei puse deoparte corespondent n practic. Responsa-
doar lucrarea care prezint, afirm doar pentru misiunea de rscum- bilitatea noastr e provocatoare;
i ntrupeaz misiunea rscumpr- prare a lui Isus Cristos i refuzul de nite formule simple nu sunt
toare a lui Dumnezeu (vzut cel a participa la orice atitudine sau suficiente; ns chemarea, compe-
mai bine n Isus Cristos) are o sem- activitate care ar arunca o umbr tena i caracterul sunt eseniale
nificaie etern. Competena de a asupra Evangheliei lui Isus Cristos oricrei nelegeri a conducerii
discerne prezena lucrrii lui Isus (Evrei 12:1-3). Sfinenia nu exist penticostale pentru secolul 21.
continuat printre noi nu trebuie s ca o condiie religioas solitar.
caracterizeze doar un grup select de Byron D. Klaus,
Sfinenia trebuie s se vad ntr-o
D.Min., este
super-lideri. Aceast calitate este o via etic, manifestnd astfel in- preedintele Semi-
necesitate vital pentru fiecare tegritate sau o relaie integral ntre narului Teologic
lucrtor penticostal din zilele credinele i aciunile religioase. Assemblies of God
noastre, dac vrem s nu sfrim n Legtura dintre caracter, sfine- din Springfield,
situaia cea mai trist descris de nie i integritate este vital pentru o Missouri.
Isus n Matei 7:21-23. conducere penticostal eficient n
secolul 21, deoarece msura BIBLIOGRAFIE
CONDUCTORII PENTICOSTALI DIN caracterului unui lider indic posi- Anderson, Ray. The Shape of Practical
Theology. Downers Grove: InterVarsity
SECOLUL 21 SUNT CARACTERIZAI bilitatea ca acel lider s ntrupeze Press, 2001.
DE CARACTER efectiv i n mod personal natura Hesselbein, Frances et. al, editors. The
Majoritatea oamenilor care locuiesc rscumprtoare a Evangheliei. Leader of the Future. San Francisco:
Jossey-Bass Publishers, 1996.
n ara noastr pot avea acces la Pentru a conduce poporul lui Hock, Dee. Birth of the Chaordic Age. San
"cuvintele evangheliei" 24 de ore Dumnezeu spre mplinirea misiunii Francisco: Berrett-Koehler, 1999.
din 24. Prin mass-media cretin de rscumprare a lui Isus Cristos Land, Steven. Pentecostal Spirituality.
England: Sheffield Academic Press, 1993.
am reuit s saturm naiunea noas- ntr-o lume care continu s se m- Synan, Vinson. The Holiness-Pentecostal
tr cu Evanghelia. De ce este ns potriveasc e nevoie de o anticipare Tradition. Grand Rapids: Eerdmanns
naiunea noastr tot mai netiutoare a rezultatelor sale venice. Publishers, 1997.

10 TOAMNA 2006
(Continuare din pag. 5) Acesta este un puternic magnet sociologic i religios care atrage
n vechime, darurile jucau un rol oamenii laolalt. Gndii-v la el ca la o conferin evanghelic cu 2
important n naintarea islamului. milioane de cretini nscui din nou.
Mahomed a trimis daruri i bani Islamul are multe caracteristici atrgtoare pentru dorinele
nemusulmanilor pe care dorea s i-i omeneti. Un eic musulman a afirmat c unul dintre motivele aces-
fac prieteni sau aliai. Chiar i astzi, n tei rspndiri fenomenale a islamului este c acesta este o religie
unele locuri din Africa pn n America, care se potrivete naturii, dorinelor i comportamentului uman.
musulmanii folosesc aceeai strategie. Doctrina unitii absolute a lui Dumnezeu este principalul focus
Un potenial convertit poate primi o i accent al islamului. Ea pare s atrag puternic, dei are anumite
soie, o slujb, o sum generoas de bani probleme serioase cnd este supus testului logicii.
sau o cas pentru a fi ncurajat s adere Mai mult, este uor s te converteti la islam. Nimeni nu trebuie
la islam. s sacrifice ceva important sau s ndure anumite greuti pentru

BRBAII MUSULMANI AU VOIE S IN PN LA PATRU


NEVESTE DEODAT. LOR LI SE PERMITE TOTODAT I UN
NUMR NELIMITAT DE CONCUBINE.
n rile musulmane, islamul este a-i urma noua religie a islamului. De obicei tranziia este un lucru
protejatul statului. Sunt trimii misionari simplu.
musulmani, sprijinii i susinui finan- Un alt motiv pentru care islamul este atractiv este faptul c el se
ciar de ctre guvern. De exemplu, ri ca adreseaz problemelor tririi zilnice. Codurile musulmane cuprind
Arabia Saudit, Libia, Qatar, Kuweit, reguli pentru mai toate practicile vieii zilnice: mncare, splat, rug-
Oman, Bahrain, Emiratele Arabe Unite, ciune, munc, cltorie, sex i relaii interpersonale. Aceast trs-
Egiptul i Iordania au dat sume mari de tur face islamul atrgtor pentru c ofer reguli pentru activitile
bani pentru construirea centrului islamic zilnice i rspunde la probleme reale.
din Toledo, Ohio. (Continuare n pag. 17)
Mai exist totodat atracia comu-
nitii celor credincioi. Aceasta este
numit "umma (naiunea) profetului".
Aceasta este comunitatea crora aparin
toi musulmanii. Oriunde s-ar afla n
lume, ei sunt cu toii frai i surori. Ei
sunt cu toii egali. Ei aparin unii altora.
Ei sunt unii cu legturi puterniceo
mrturisire, o istorie comun, o carte, o
lege i un profet. Aceasta le d un senti-
ment de siguran. Acesta este atrgtor
n special pentru cei necjii, descurajai
i sraci din societile individualiste
occidentale.
Meka este punctul central vizibil i
magnetic al islamului. Spre Meka se
roag musulmanii de cinci ori pe zi. La
Meka merg musulmanii n pelerinaj.
Acolo, ca nicieri altundeva, simt un
entuziasm emoional, unitate, egalitate,
un sentiment puternic de frietate i
respect. Meka d adeptului la islam i un
sentiment puternic de securitate. Acolo,
ntre cei 2 milioane de oameni de
aceeai religie, el vede c nu este singur.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 11


DEVENIND UN CONDUCTOR EFICIENT

U
n om de tiin din Winnipeg a luat 600 de
piese (de la piese de ceas pn la piese auto) i
a construit o main. Cnd a fost ntrebat care
este scopul acesteia, el a rspuns: "Nici unul".
Unele organizaii sunt la fel. Din Toronto
provine ntmplarea despre un om care a sunat
la poliie pentru a raporta c i s-a furat volanul,
pedalele, schimbtorul de la main i ntreg bordul. La
scurt timp poliia a primit un alt apel de la aceeai per-
soan cu vestea c toate lucrurile erau n regul. Din
greeal, se suise pe bancheta din spate.
Exist oameni care conduc nite organizaii mari, ns nu
au nici un scop. Alii se afl pe scaunul greit, motiv
pentru care nu gsesc puterea necesar. Patru br-
DE G. RAYMOND CARLSON bai au fost acuzai c au condus maina sub
influena drogurilor. Cnd s-au nfiat naintea
judectorul, acesta i-a ntrebat foarte aspru: "Care dintre
voi a condus maina?"
Purttorul de cuvnt al grupului a rspuns: "Domnule
judector, nici unul dintre noi nu conducea maina. Ne
aflam cu toii pe bancheta din spate."
Sunt prea muli oameni care stau pe bancheta din spate.
Conform revistei National Association JOURNAL,
"Responsabilitatea unui lider este aceea de a transforma
slbiciunile n putere, obstacolele n trepte i dezastrele
n triumfuri."

Charles W.H. Scott a spus: "Conductorii sunt oameni


obinuii, cu o determinare neobinuit. Un conductor
are dou caracteristici. n primul rnd, el merge ntr-o

DEVENIND UN
conductor eficient
anumit direcie; iar n al doilea rnd, este capabil s
conving i pe alii s mearg mpreun cu el." Conduc-
torul trebuie s ndeplineasc trei cerine fundamentale:
1. Trebuie s cunoasc direcia-pregtirea.
2. Trebuie s-i fac pe ceilali s-l urmezeconducerea.
3. Trebuie s stea n fruntea mulimiiperseverena.

12 TOAMNA 2006
www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 13
Conductorul este chemat s plinelor rugciunii, studiului biblic pim spre atingerea scopurilor
cucereasc i chiar s aib conflicte i cluzirii Duhului Sfnt. noastre. Ele sunt declaraii de
i controverse. Prin urmare, cum credin.
trebuie s ne dezvoltm capacitatea TREBUIE S NE DEFINIM OBIECTIVELE Obiectivele ne dau un sens al
de a conduce? Haidei s ne uitm Cunoti obiceiurile omizilor proce- direciei. Profetul Amos a pus ntre-
la urmtoarele sugestii. sionare? Una dintre trsturile lor barea: "Merg oare doi oameni
interesantede la care i-au i pri- mpreun, fr s fie nvoii?"
TREBUIE S CUNOATEM VOIA LUI mit numeleare de-a face cu mo- (Amos 3:3). Obiectivele ne oblig s
DUMNEZEU dul lor de a se deplasa. Asemenea planificm dinainte, s lucrm mai
Lucrarea noastr este una spiritu- altor omizi, ele se trsc, ns se eficient i s ne evalum progresul.
al. Noi nu conducem doar o orga- deplaseaz ntotdeauna mpreun Obiectivele bine definite ne ofer o
nizaie, scriem adrese i ne facem ca ntr-o procesiune. nelegere mai clar a ceea ce e de
discursuri. Dumnezeu ne-a chemat Un naturalist, cunoscnd aceas- ateptat. Obiectivele bune ne arat
la o nsrcinare spiritual. t particularitate a omizilor proce- c nu conteaz att de mult ct
Dac studiezi vieile conducto- sionare, a legat omida conduc- lucrm, ci ct am realizat.
rilor din Scripturvei constata c toare de marginea unui ghiveci Obiectivele ar trebui s se limi-
Dumnezeu a folosit oameni care au imens. Evident, c celelalte omizi teze la elurile noastre majore. Ele
ascultat atunci cnd i-a chemat i au urmat-o. trebuie s fie msurabile i limitate
cnd le-a dat ordine. S-au trt de jur mprejur. N-au n timp. Obiectivele pot fi clasifi-
Moise a fost marele conductor mncat i nu s-au odihnit deloc, ci cate n trei categoriipe termen
al Vechiului Testament. A venit doar i-au urmat conductorul. lung, intermediare i zilnice.
ziua cnd Dumnezeu l-a luat acas. Nici mcar delicioasele conuri de Neemia ne ofer un exemplu
Dumnezeu are ns ntotdeauna un pin presrate la civa centimetri de foarte bun de conducere. Mai nti,
om. Un conductor mai tnr era ghiveci nu le-a abtut de la marul El a neles c Dumnezeu l-a trimis.
n ateptare. Primele 11 versete din lor inutil spre nfometare. n cele S-a rugat pn a primit viziunea
Iosua 1 ne arat care sunt cali- din urm, naturalistul le-a ade- unui el. Dup ce a analizat sarcina
ficrile unui conductor spiritual. menit la sol, iar ele s-au dus. a chemat ajutoare. Continund n
Iosua era sigur de chemarea sa. Un vechi proverb spune: "Cnd ciuda opoziiei, Neemia i poporul
"Dup moartea lui Moise... Domnul crmaciul nu tie spre ce port se su au sfrit reconstruirea zidurilor
i-a zis lui Iosua... scoal-te, treci ndreapt, nici un vnt nu e vnt n 52 de zile. Ceea ce prea imposi-
Iordanul acesta" (versetele 1, 2). Ce prielnic." bil era acum realizat.
bine e s tii dincolo de orice urm Ceea ce trebuie s facem este s neleptul a spus: "Planurile
de ndoial c Dumnezeu te-a ne determinm obiectivele. Obiec- omului harnic nu duc dect la
chemat. n mijlocul momentelor tivele pe care le alegem sunt influ- belug" (Proverbe 21:5). Este o regu-
de singurtate, nenelegere, enate de prioritile noastre. Dac l c cel care eueaz n a planifica,
amnare, i de orice fel de presiune, ne atingem sau nu obiectivele i planific eecul. Planificarea este
putem fi siguri de cluzirea lui depinde de modul n care ne plani- important. Cu planificare puin
Dumnezeu. ficm lucrurile. lucrarea ce va fi fcut va fi mini-
Dumnezeu l-a asigurat pe Iosua Toat lumea are nevoie de m, iar rezultatele la fel. Plani-
c: "Orice loc pe care-l va clca obiective. Apostolul Pavel a spus n ficarea este o disciplin sntoas i
talpa piciorului vostru, vi-l dau" Filipeni 3:13, 14 "aruncndu-m este cheia unei viei echilibrate.
(versetul 3). El a continuat garan- spre ce este nainte, alerg spre int". Doar accidentele au loc fr a fi
tndu-i victoria. "Nimeni nu va planificate. Timpul este resursa
putea s stea mpotriva ta... Eu voi Scopuri i obiective bine noastr cea mai valoroas. El este
fi cu tine... nu te voi lsa, nici nu te formulate atribuit fiecrei persoane n aceeai
voi prsi" (versetul 5). Un scop sau o int este ceva spre msur. Minutul fiecrei persoane
nc o lecie mai prea clar. care tindem. Nu este neaprat ceva are exact 60 de secunde. Bogatul nu
Iosua trebuia s-i gseasc sursa msurabil n sine, ci este o direcie are mai mult timp dect sracul.
triei sale dnd atenie Cuvntului clar spre care dorim s mergem. Bogia nu este distribuit egal. La
lui Dumnezeu. "Cartea aceasta a Scopul ne determin direcia, ns fel ca i banii, i timpul poate fi
legii s nu se deprteze de gura ta; dac rmnem concentrai doar irosit. Cu toii l cheltuim n acelai
cuget asupra ei zi i noapte, asupra scopului s-ar putea s nu ritm, ns ct de diferite sunt rezul-
cutnd s faci tot ce este scris n putem spune dac am realizat ceva tatele. Marea diferen dintre suc-
ea." F asta i eforturile tale vor sau nu. ces i eec const probabil n modul
avea succes. Abate-te de la Cuvn- Cu ct ne sunt mai clare scopu- n care este folosit timpul.
tul lui Dumnezeu la dreapta sau la rile i obiectivele, cu att este mai Timpul nu poate fi economisit.
stnga i succesul te va prsi. posibil s avem o imagine complet Dac nu-l folosim cu nelepciune
Meditarea asupra Cuvntului a locului unde am fost, unde sun- i bine, l risipim.
mpreun cu rugciunea i um- tem i ncotro mergem. De aceea Timpul nu poate fi depozitat,
blarea n Duhul sunt sistemul de avem nevoie de scopuri i obiective recuperat sau mprumutat. El curge
ntreinere a vieii de care are bine formulate. i trebuie folosit. l poftim ca nite
nevoie fiecare conductor spiritual. Obiectivele sunt rspunsuri la avari, dar l irosim ca nite risipitori.
Nu putem supralicita nevoia ca nite nevoi percepute. Ele sunt Timpul ne ncorseteaz, ne piro-
orice conductor s se dedice disci- msurabile. Ele sunt trepte pe care nete i ne stabilete limite. George

14 TOAMNA 2006
F. Ford spunea: "Te-ai simit vreo- Iat cinci secrete ale organizrii: 1. ncepe la ora hotrt.
dat c i-a plecat ziua; pare c att 1. Planific-i timpulstabi- Respect valoarea timpului unor
de puine s-au fcut, dac s-a fcut lete prioriti. oameni ocupai.
ceva?" S-ar putea s simi c modul 2. Cumpr-i timpcum, cnd 2. Fii concis. Las s circule
n care NASB traduce 2 Tesalo- nu mai este altul? Fcnd schim- minutele de la edinele anterioare.
niceni 3:11 i se potrivete"Unii buri n naturnu e vorba de bani. 3. Urmeaz o ordine de zi. Fii
dintre voi triesc nite viei indisci- Asta nseamn a "rscumpra vre- bine organizat.
plinate, nu lucreaz nimic, dar se mea". 4. ncheie la o or rezonabil.
poart de parc ar fi foarte ocupai." 3. Investete-i timpulcu Comitetele mai mici pot realiza
Soluia ne este dat n Efeseni Dumnezeu, cu soia, cu familia, lucruri importante n 60 de minute
5:15, 16: "Luai seama, deci, s pentru tine nsui, cu trupul lui dac preedintele s-a asigurat c
umblai cu bgare de seam, nu ca Cristos, prin timp neplanificat pen- sunt fcute temele dinainte. Pe de
nite nenelepi, ci ca nite tru alii, lucrnd pentru Domnul. alt parte, nu te grbi aa de mult
nelepi. Rscumprai vremea, 4. Stabilete-i prioritilenu nct membri s aib impresia c
cci zilele sunt rele." Putem face ai timp suficient s faci tot ce i-ai nu au fost informai corespunztor
lucrul acesta analizdu-ne progra- dori. i c n-au avut timp s ia decizii
mul i nvnd cum s ne maxi- 5. Deleg bineAcesta a fost sfa- bune. Grupurile nu iau cele mai
mizm timpul. Ctigm timp tul lui Ietro pentru Moise. Teddy bune decizii seara trziu, dup ce
folosind cel mai bine timpul pe Roosevelt a spus: "Cel mai bun i-au consumat cu toii energia n
care-l avem. director executiv este cel care are cadrul unor sesiuni lungi.
Profesorul Jack D. Ferner din un sim bun ca s aleag nite Preedintele unui comitet este
cadrul studiilor postuniversitare oameni buni care s-l ajute i care responsabil de funcionarea cores-
Babcock de la Universitatea Wake se stpnete suficient pentru a nu punztoare a acestuia. Iat cteva
Forest, observ c cercetrile fcute se amesteca n lucrul lor." recomandri:
cu privire la cum i folosesc n fiecare zi pun pe o foaie de Determin cnd e necesar o
oamenii timpul scot la iveal o list hrtie tot ce vreau s fac n acea zi, edin. n unele situaii comuni-
cu ceea ce el numete hoi de timp. n ordinea prioritilor. Lucrurile carea telefonic cu privire la nite
Un ho de timp este acel lucru care pe care nu reuesc s le fac le trec pe chestiuni minore economisete
ne mpiedic s facem lucruri care lista pentru ziua urmtoare. timp i efort.
au o valoare sau o importan mai Este greu s schimbi nite obi- Pregtete ordinea de zi.
mare pentru noi. Hoii de timp ne ceiuri deja formate n ce privete Stabilete ora i loculasigu-
fac s consumm mari segmente de pierderea timpului, ns merit r-te c sunt disponibile toate
timp cu activiti neproductive i efortul. Trebuie s ne evalum materialele necesare.
puin importante. Printre cei mai mereu. Steve Douglas de la Campus F-i temele i asigur-te c i
mari hoi de timp el enumer: Crusade ne ofer patru pai simpli ceilali i le fac.
ntreruperile: convorbiri telefo- care ne pot fi de folos: Organizeaz comitetul pentru
nice, vizitatori, combaterea crizelor. 1. Planific pe termen lung o funcionare ct mai bun.
edine: prea lungi, prea multe, stabilete obiective. Condu prin discuii democra-
ineficiente, obiective neclare. 2. Programeaz-i timpul tice. Preedintele trebuie s con-
Dezorganizare: lipsa unei plani- revizuiete-i activitile i evalu- duc discuiile i nu s impun din
ficri, prioriti neclare, o slab eaz-i prioritile. opinii personale.
comunicare, informaii inadecvate 3. Urmeaz-i programulevit Condu comitetul spre o
sau confuze, responsabilitate i s faci doar lucrurile care-i plac. decizie.
autoritate neclar, dezorganizare 4. nmulete-i timpul Asigur-te c rezultatele vor fi
personal, un birou dezorganizat. foreaz-te s iei decizii. Folosete implementate cu o comunicare co-
Trsturi personale: trg- termene limit. Ai grij la hoii de respunztoare prilor implicate.
nare/indecizie; delegare ineficient; timp. Asigur-te c se pstreaz nite
prea mult rutin; lucrul n detaliu; minute corespunztoare pentru
lipsa unei discipline personale; o fac Timpul altora toate edinele.
eu singur; incapacitatea de a spune Dac amn nceperea unei edine ncepe i ncheie edina la
"nu"; ncercarea de a face prea la care particip 12 persoane cu timp.
multe; lsarea lucrurilor pe jum- cinci minute, am irosit o or.
tate terminate. Folosete orice set de numere i vei TREBUIE S DELEGM
Managementul timpului este calcula timpul pierdut. n cazul Abilitile administrative pot fi gru-
asemntor cu managementul unora e "Mai bine mai trziu dect pate n principal n patru domenii:
banilor. Dac la sfritul fiecrei niciodat". De ce n-ar putea fi "Mai 1. Relaii umane
luni te trezeti fr bani, trebuie s bine niciodat trziu". 2. Comunicare
analizezi modul n care i cheltu- Fiecare grup pare s-i aib 3. Luare de decizii
ieti, s identifici cheltuielile msura de persoane ntrziate. 4. Delegare
problematice, s caui soluiile Acestea sunt o minoritate, ns iro- Teoria trebuie pus n practic.
potrivite i s i adaptezi obi- sesc timpul multora. Conductorii Conceptualizarea trebuie s fie de
ceiurile de a cheltui banii ca atare. buni pot face ceva pentru a corecta fapt o actualizare. Procesul de
i timpul poate fi administrat n obiceiurile rele ale unora. Iat cte- implementare necesit delegarea
mod asemntor. va sugestii: responsabilitii. Criza de energie a

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 15


bisericii se datoreaz faptului c une, stabilete o serie de obiective i de care s se simt superior. Nu va
prea puini oameni fac prea mult. termene intermediare i d-le liber- trece mult i mainria va chiop-
O delegare corect mrete fora de tate. Scrie nite obiective comune i ta i se va opri. Subalternii se vor
munc i pune n micare resurse ncurajeaz subordonaii s cear simi curnd restricionai. Le va fi
neexplorate de talent i potenial. ajutor cnd apare o problem care-i fric s ia iniiativa i s fie liberi.
n strns legtur cu delegarea mpiedic s-i fac treaba. Entuziasmul este distrus, iar rezul-
se afl coordonarea. Sarcinile tre- Delegarea responsabilitii tre- tatul va fi o circulaie mare de
buie bine enunate i delegate, ns buie s fie nsoit i de o delegare personal.
ntreg procesul trebuie coordonat. proporional de autoritate. Altfel Conductorul care deleag
Urmrirea implementrii va corec- este dificil s le ceri celor crora crede c i alte persoane ar trebui s
ta problemele aprute i va ncura- le-ai ncredinat o lucrare s dea fie implicate n lucrare, inclusiv n
ja efortul. mereu socoteal pentru ea. procesul de luare a deciziilor.
Responsabilitatea este delegat, Conductorii care oscileaz ncrederea sa n ei va scoate ce e
ns acest lucru nu-l absolv pe ntre rolurile de unul care deleg i mai bun din ei i i va pregti pen-
lider de responsabilitatea de a se dictator nu fac altceva dect s tru o poziie viitoare de conducere.
asigura c lucrul este fcut. Autori- produc o stare de confuzie cu Cineva a spus c testul final al unui
tatea este delegat, ns aceasta nu privire la funcii. A fi un conduc- conductor este dac acesta las n
anuleaz autoritatea conductoru- tor "yo-yo"atribuind responsabi- ceilali convingerea i voina de a
lui. Responsabilitatea i autoritatea liti i apoi retrgndu-leduce la merge mai departe.
trebuie ntotdeauna s fie cuplate. frustrare i stagnare. Delegarea
Delegarea implic asumarea implic ncrederea. TREBUIE S EVALUM REZULTATELE
anumitor riscuri, ns ntr-o anu- Cheile unei delegri reuite Nu uita niciodat c mreia spiri-
mit msur orice management sunt: tual nu este evaluat orizontal
implic asumarea unor riscuri. 1. S tii ce i ct s delegi. prin ceea ce ai realizat, ci vertical
Conductorul care are impresia c 2. Deleag n profunzime. prin ceea ce eti n prezena lui
fcnd el nsui toate lucrurile va 3. Comunic eficient. Dumnezeu.
elimina posibilitatea de a grei nu Delegarea implic atribuirea Este important ca eforturile tale
triete n lumea real. Cheia unei unei responsabiliti, conferirea ca lider s fie supuse unei evaluri
delegri reuite este minimizarea unei autoriti i crearea unui cadru personale severe. Evaluarea rezul-
riscului delegnd persoana potrivi- de evaluare. Ea nu este nici abdi- tatelor trebuie fcut n termenii
t. n biseric, ca i n afaceri, se care, nici abandon i nici evitarea obiectivelor atinse, a respectrii
risipesc multe resurse umane dac lurii unei decizii. termenelor i a implicrii altora
liderii nu neleg s delege. Dele- Cel care nu deleag s-ar putea s i-ai atins obiectivele? Cresc i alte
garea ajut la mbuntirea caute s-i protejeze de fapt poziia persoane datorit implicrii lor? i
calitii muncii depuse prin de conducere. El i pzete prero- cel mai important, am acionat noi
mprirea ei la un numr mai mare gativele slujbei cum i pzete o n voia lui Dumnezeu?
de oameni. cloc puii. El consider orice i pe De-a lungul anilor mi-am fcut
Delegarea nu va fi niciodat pe oricine drept o ameninare. n loc obiceiul de a strnge o echip n
deplin reuit dac subordonaii nu s se nconjoare cu oameni puter- jurul meu la scurt timp de la orice
neleg clar scopul sarcinii pe care nici, astfel de conductori emotivi eveniment major, cum ar fi o con-
au primit-o. Formuleaz obiectivele, caut persoane slabe pe care s le venie. Analizm mpreun tot ce
rezultatele dorite, planul de aci- poate conduce cu uurin i fa s-a ntmplat cu nite ochi critici,
acceptm criticile i ideile construc-
tive pentru a fi mai eficieni data
viitoare. Aceste rapoarte ulterioare
evenimentului s-au dovedit ines-
timabile.
Toate eforturile de a ne evalua
lucrarea plesc n faa evalurii
finale la care vom fi supui naintea
scaunului de judecat al Domnului.
Fie ca lucrarea noastr s nu fie
fcut din lemn, fn sau trestie.

Regretatul G. Raymond
Carlson a fost superin-
tendent al Assemblies of
God ntre anii 1986-
1993.

"Vezi, am avut dreptate. Chiar i cu minile legate,


tot poate s vorbeasc."

16 TOAMNA 2006
(Continuare din pag. 11) CUI SUNT LOIALI MUSULMANII?
Islamul este atractiv i datorit faptului c este un set de credine i reguli Islamul privete lumea dihotomist:
care includ aspectele educaionale, sociale i juridice ale vieii. Muli dar-ul Islam (casa islamului) i
oameni consider atractiv aceast calitate. dar-ul harb (casa rzboiului). Cei
credincioi aparin casei islamului.
CE ESTE UN TERORIST SINUCIGA? Societile seculare i nemusul-
Teroritii sinucigai se omoar pentru a omor ali oameni i pentru a le mane aparin casei rzboiului.
distruge proprietatea. Autorul nu poate s-i ating scopul prin negocieri, Seyyed Qutb a exprimat clar lucrul
de aceea apeleaz la acest mijloc de distrugere a sa i a altora. Iat cte- acesta atunci cnd a spus: "Islamul
va exemple de tiri: recunoate doar dou feluri de
Atentatori sinucigai distrug barcile militare americane i franceze societi (n lume), o societate
din Liban, omornd 214 americani i 58 de francezi. musulman i una pgn, nemu-
Teroritii omoar 3000 de oameni i doboar turnurile gemene. sulman."
Un atentator sinuciga se arunc n aer n Ierusalim omornd 20 de Sistemul islamic pretinde
oameni. supunere. Un adevrat musulman
O femeie, atentator sinuciga omoar zece oameni. nu poate fi credincios unui sistem
Palestinieni americani din a doua i a treia generaie ovaioneaz pgn. Aceasta ar fi nalt trdare.
atentatorii sinucigai! Deci, identitatea unui musulman
adevrat este strns legat de islam,
nu de ara unde locuiete. Ei sunt
EI SUNT UNII CU LEGTURI PUTERNICEO loiali n primul rnd comunitii
MRTURISIRE, O ISTORIE COMUN, O CARTE, islamice.
O LEGE I UN PROFET.
CONCLUZIE
Cifrele pot prea intimidante, iar
Dei de-a lungul istoriei au mai fost grupuri care au folosit ca arm atacurile teroriste revolttoare, ns
terorismul sinuciga, acesta a atins n ultimii ani o cot colosal. Moartea noi ar trebui s-i privim pe musul-
n timpul unui rzboi sfnt (Jihad) garanteaz oricrui musulman un loc mani ca nite oameni aflai n
n paradis. O dat ce liderii au declarat o anumit btlie drept rzboi nevoie. Ei au nevoie de Cristos. Ei,
sfnt, inevitabil vor muri oameni, asigurndu-i astfel un loc n ceruri. Un ca orice ali oameni care nu au
lider musulman a afirmat c "arma martirajului... este uoar i ne cost acceptat expresia dragostei lui
doar viaa noastr... Bombele umane nu pot fi nvinse, nici chiar de ctre Dumnezeu de pe Calvar, nu au cu
bombele nucleare." adevrat pace n inim, bucurie sau
Teroritii sinucigai sunt motivai de convingerea puternic c mor mplinire. Ei sunt motivai de un set
pentru o cauz dreapt, fie ea religioas sau politic. Cnd musulmanii de reguli i legi stricte care se
fundamentaliti caut s triasc litera legii islamice i s aduc pe alii n bazeaz pe da-uri i nu-uri. Doar
supunere de religia islamic, iar planurile le sunt mpiedicate, speranele harul lui Dumnezeu poate s le dea
spulberate de propriile lor instituii din interior i de ctre ali factori exte- iertare, libertate i via. Eu sunt
riori, vor apela la terorism. ferm convins c pentru a atinge
Departe de a fi drojdia societii, aa cum s-ar putea s cread unii, acest el, trebuie s-i iubim mult pe
teroritii sinucigai sunt adesea oameni bine educai i provin din familii musulmani i s ne deschidem gura
care o duc bine. Cred c ei au un complex de superioritate. Ei sunt foarte ori de cte ori avem ocazia, ca s le
contieni de faptul c sunt musulmani i sunt extrem de mndri de iden- vorbim despre Cristos.
titatea lor. Ei cred c islamul este singura religie care are dreptul s existe.
Ei se lupt s ndeprteze sau s pun stpnire peste tot ce le st n cale
autoriti civile sau religioase religioase, puteri politice sau fore militare.
Cred c un alt factor l constituie victoriile trupelor arabe din istoria Sobhi Malek, D.Miss.,
timpurie a islamului care au plantat n mintea, emoiile i voina musul- misionar printre musul-
manilor sentimentul ireversibil i categoric de triumfalism. Rezultatul se mani i profesor vizita-
poate vedea n atitudinea pe care o au astzi. Cnd sunt hotri s fac tor de Islam la diferite
seminarii din ntreaga
ceva, o fac, indiferent de mijloacele pe care le vor folosi pentru aceasta.
lume.
Allah i-a favorizat i i-a fcut superiori tuturor, cum ar putea ei s se
mulumeasc cu mai puin? O astfel de gndire este de neconceput.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 17


18 TOAMNA 2006
DE THOMAS H. LINDBERG

NEVOIA
urgenei
N PRE D I C A R E
TEMA BIBLIC A IMINENTEI VENIRI A DOMNULUI VA ADUCE UN
SENTIMENT AL URGENEI N CADRUL SERVICIILOR BISERICII.

astorii ar trebui s studieze mereu domeniile importante

P ale adevrului biblicatt n ce privete credina ct i


practica. Un domeniu n care orice predicator ar trebui s
se dezvolte este cel al predicrii.
Lumea din zilele noastre este un imens teren de joac n care
oamenii se lupt pentru nite jucrii scumpe. Nevoia momentului
este cea de prioritate i direcie. Omul momentului este predica-
torul care ine n minile sale Cuvntul inerent al lui Dumnezeu.
Predicatorii de azi nu ar trebui s ndrzneasc s fie nite copilai
acum cnd Dumnezeu caut oameni maturi care s stea ferm pe
picioare i care s contribuie la zidirea bisericii Sale. Pastorii de
azi trebuie s vorbeasc clar, cu ncredere i convingere, anunnd
"Iat drumul, mergei pe el!" (Isaia 30:21).

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 19


n cartea Faptele Apostolilor, Luca ocazia pentru a predica Evanghelia. El cretinilor care vor sta naintea lui
ne spune clar c liderii Bisericii pri- nu a discutat diferite teorii teologice. Dumnezeu. Un autor a scris: "Aceast
mare erau predicatori. Cum predicau Problema mntuirii era mult prea fric este frica regretului c viaa unor
ns apostolii? Ce caracteristici avea urgent. Petru a strigat: "Pocii-v, cretini a fost risipit i petrecut mai
predicarea lor? deci, i ntoarcei-v la Dumnezeu, ca degrab n interese egoiste dect n
Predicatorul din secolul 21 nu tre- s vi se tearg pcatele, ca s vin de devoiune pentru Cristos." Acel scriitor
buie s imite servil metodologia la Domnul vremurile de nviorare" are dreptate n afirmaia pe care o face,
apostolilor, pentru c Duhul conduce (Fapte 3:19). ns nu a dus aplicaia textului sufi-
biserica pe nite crri proaspete. Sentimentul urgenei este evident i cient de departe. Acest verset trece
Totui, orice predicator poate nva din n predicarea lui Pavel. ntr-o ocazie, dincolo de limitele comunitii celor
elementele fundamentale pe care le ve- pe cnd vorbea despre nevoia de mn- convertii i i atinge pe toi oamenii.
dem n predicarea apostolilor. Haidei tuire, el a prezentat aceast chestiune Cei fr credin n Cristos vor fi
s examinm una dintre trsturile n nite termeni foarte urgeni: "Iat c cuprini ntr-o zi de groaza venic a
predicrii nou testamentareapostolii acum este vremea potrivit; iat c Domnului. Predicatorii nu trebuie s
au predicat cu un sentiment al urgenei. acum este ziua mntuirii" (2 Corinteni uite acest adevr: ei trebuie s predice
6:2, sublinierea ne aparine). Poate c cu un sentiment al urgenei.
SENTIMENTUL URGENEI N BIBLIE teologia i metodologia lui Pavel Un al doilea pasaj care argu-
Dicionarul Webster definete termenul despre nevoia urgenei n predicare menteaz nevoia urgenei n predicare
urgent ca "ceva care cere o atenie ime- este rezumat n afirmaia sa: "Noi, este 2 Timotei 4. n versetul 2, Pavel l
diat; care transmite un sentiment al deci, suntem trimii mputernicii ai lui ndeamn pe Timotei: "propovduiete
urgenei". Acesta este exact modul n Cristos; i, ca i cum Dumnezeu ar Cuvntul". Urmtorul verset demon-
care i-au proclamat mesajul conduc- ndemna prin noi, v rugm fierbinte, streaz c Pavel dorea ca Timotei s
torii din Faptele Apostolilor. n Numele lui Hristos: mpcai-v cu predice cu un sentiment al urgenei. El
n ziua de Rusalii, Petru a chemat la Dumnezeu!" (2 Corinteni 5:20). a scris: "Cci va veni vremea cnd
o aciune imediat. Dup ce a fost Putem argumenta nevoia predicrii oamenii nu vor putea s sufere nv-
revrsat Duhul Sfnt, Petru s-a ridicat cu un sentiment al urgenei analiznd tura sntoas" (4:3). Oamenii nu vor
i a predicat Evanghelia. Mulimea l-a dou pasaje din epistolele lui Pavel. fi mereu deschii la mesajul lui Isus, de
ascultat atent, iar apoi au ntrebat cum Primul este 2 Corinteni 5:11. Contextul aceea trebuie s predicm cu un senti-
ar trebui s-I rspund lui Dumnezeu mai larg ne arat c Pavel scria despre ment al urgenei ori de cte ori avem
(Fapte 2:37). Petru nu le-a sugerat s-i viitor (5:1). El a fcut o afirmaie ocazia.
amne decizia. El nu a ncurajat foarte serioas cnd a spus: "Cci toi Lumea de azi se afl ntr-o mizerie
oamenii s se gndeasc la acel mesaj trebuie s ne nfim naintea ntunecat. Nu trebuie dect s citeti
n timpul nopii. Ora era trzie. Petru a scaunului de judecat al lui Cristos" ziarele i s asculi tirile ca s fii con-
exclamat: "Pocii-v i fiecare din voi (5:10). n cele din urm, Pavel con- vins de acest lucru. J.I. Packer a scris
s fie botezat" (Fapte 2:38). cluzioneaz: "Ca unii care cunoatem, cu o profund nelegere despre lumea
Fapte 3 este un alt exemplu de deci, frica de Domnul, pe oameni, de azi: "Niciodat de la Reform pn
predicare marcat de un sentiment al cutm s-i ncredinm" (5:11). azi n-au mai fost cretinii att de nesi-
urgenei. Un olog fusese vindecat n Unii comentatori au afirmat c guri i confuzi cu privire la ce trebuie
mod miraculos, iar Petru a folosit aceast fric a Domnului se aplic doar s cread i s fac. Observatorul din
afar ne vede cltindu-ne de la o idee la
alta, de la un truc la altul, ca un beiv n
cea. Predicarea este voalat, minile
sunt tulburate, iar inimile sunt agitate.
De ce? Dm vina pe presiunile
exterioare exercitate de lume, aa cum
Eva a dat vina pe arpe. Problema real
este c timp de dou generaii sau chiar
mai multe, bisericile noastre au suferit
de foamete dup auzirea Cuvntului lui
Dumnezeu."
Packer a menionat cuvnt
"foamete". Cnd vine foametea, tre-
buie luate anumite msuri urgente.
Predicatorul penticostal trebuie s
transmit un mesaj biblic i s o fac
cu un sentiment al urgenei.
Moise a predicat cu urgen. El a
"Unul dintre membri are nite idei pentru predica dumneavoastr. spus: "Azi... i-am pus nainte viaa i
Vrea s-l sunai imediat. Numrul este 343-443-4334." moartea, binecuvntarea i blestemul.
Alege viaa" (Deuteronom 30:19). Ilie

20 TOAMNA 2006
este un alt exemplu de predicator care Whitefield plngea adesea n timpul micare, rezultatul ilustraiei, modul
a declarat Cuvntul lui Dumnezeu cu chemrii urgente pe care o fcea. Cnd tu obinuit de exprimare i temele
urgen. 1 mprai 18 consemneaz a fost ntrebat de ce, evanghelistul a frecvente despre care predici, interesul
confruntarea de pe Muntele Carmel rspuns: "Dai vina pe mine c plng, lor i urgena mesajului tu vor scdea.
dintre Ilie i prorocii lui Baal. Cnd dar cum s nu o fac cnd voi nu Regula este c precum crete pre-
omul lui Dumnezeu a vorbit el a stri- plngei n dreptul vostru. Sufletele dictibilitatea din serviciul vostru, aa
gat: "Pn cnd vrei s chioptai de voastre nemuritoare sunt la limita scade sentimentul urgenei.
amndou picioarele? Dac Domnul nimicirii i, ar trebui s tii c s-ar Tema biblic a iminentei veniri a
este Dumnezeu, mergei dup El" (ver- putea s auzii ultima predic i s nu Domnului va aduce un sentiment al
setul 21). Profetul nu a lsat o cale de mai avei niciodat ocazia de a fi urgenei n cadrul serviciilor bisericii.
mijloc. El s-a adresat poporului cu chemai la Cristos." Pentru Whitefield Este relevant faptul c multe dintre
nite cuvinte urgente. predicarea era o chestiune de o impor- predicile din cartea Faptele apostolilor

PREDICATORUL PENTICOSTAL TREBUIE S TRANSMIT UN MESAJ BIBLIC


I S O FAC CU UN SENTIMENT AL URGENEI.
Mereu i mereu, predicatori i pro- tan stringent care cerea predicatoru- se sfresc vorbind despre ntoarcerea
fei din Biblie au vorbit cu un senti- lui s dea dovad de un sentiment al lui Isus i despre judecata ce va urma.
ment al urgenei. Nu trebuie dect s urgenei n predicile sale. Predicatorul se confrunt cu multe
citeti predicile lui Iosua (Iosua 24:14- ispite astzi. Una dintre ele este
24), Samuel (1 Samuel 15:12-33) i SENTIMENTUL URGENEI ASTZI pierderea sentimentului urgenei din
Iona (Ioan 3:1-4) ca s vezi ce efecte ntreg programul de evanghelizare ar predicare. Ca slujitori, trebuie s ne
va avea sentimentul urgenei cnd trebui s conin un sentiment al pzim cu orice pre de aceasta.
vorbeti oamenilor n Numele lui urgenei. Mesajul trebuie s-i John Stott a lansat un avertisment i
Dumnezeu despre nite probleme informeze att pe vizitatori ct i pe o provocare tuturor predicatorilor
eterne. vechii membri c Isus este Domn i c Evangheliei cnd a spus: "Un predica-
Cel ce studiaz predicarea va merit s primeasc toat nchinarea. tor poate fi credincios Scripturii, lucid
descoperi curnd c urgena n predi- Cuvintele de deschidere ale unei pre- n explicare, elocvent n vorbire i con-
care nu s-a limitat la zilele biblice. dici ar trebui s spun adunrii c temporan n aplicare, dar predica lui s
Muli predicatori de-a lungul secolelor mesajul pe care l vor asculta este par rece i distant. Nu se aude nici o
au avut o chemare puternic n vocile foarte important. Apoi, pe msur ce not a urgenei n vocea sa i nimeni nu
i n mesajele lor. predicatorul nainteaz n mesaj, el tre- se ateapt s i vad o lacrim n ochi.
buie s vorbeasc cu pasiune pentru a El n-ar visa niciodat s ajung s-i
SENTIMENTUL URGENEI N ISTORIA capta atenia asculttorilor i pentru a implore pe pctoi n Numele lui
BISERICII ndrepta fiecare persoan spre o ntl- Cristos s se pociasc, s vin la El i
Ioan Chrysostom din Antiohia (347- nire cu Cristos. s se mpace cu Dumnezeu."
407) a fost unul dintre prinii bisericii Sentimentul urgenei poate fi Predicatorii care-i modeleaz
rsritene. El a fost cunoscut sub imprimat prin intermediul vocii predi- predicarea dup exemplele din Noul
numele de "Ioan Gur de Aur" datorit catorului. Trebuie s ai grij la dou Testament trebuie s ctige i s
predicrii sale. Unul dintre istorici a extreme. Una este cea a plnsului arti- pstreze un sentiment al urgenei n
scris despre Chrysostom: "Cnd trecea ficial care culmineaz n suspine i mesajele lor. Aceasta este predicarea
de la expoziie la ilustrare, de la ipete. Cealalt extrem este tonul care ar trebui s caracterizeze bisericile
Scriptur la chemri practice, predica monoton care adoarme adunarea. noastre dac vrem s fim eficieni n
sa devenea mai rapid, faa sa devenea Ambele greeli trebuie evitate. Predi- proclamarea Evangheliei.
mai animat, iar vocea sa mai nsu- catorii ar trebui s-i foloseasc vocea
fleit i mai puternic. Oamenii i normal, vorbind clar, cu autoritate, cu
ineau rsuflarea. Se simeau de parc intonaii i cu un evident entuziasm.
ar fi fost atrai spre amvon de o influ- Cuvintele pe care alege predica-
en magnetic. Unii dintre cei ce torul s le foloseasc pot strni senti- Thomas H.
edeau se ridicau n picioare. Pe cnd mentul urgenei. Verbele puternice, de Lindberg, D.Min,
discursul ajungea la final, marea aciune comunic mai eficient dect este pastorul
majoritate a acelei audiene fermecate verbele lente. De exemplu, a spune "a principal al
nu puteau dect s-i in capul n ni pe u" produce un mai mare Bisericii First
mini plngnd n hohote." efect dect "a ieit pe u". Assemblies of God
George Whitefield (1714-70) a n plus, un predicator bun care vrea din Memphis,
micat cu predicile sale mii de oameni s aduc urgen slujbei trebuie s ve- Tennessee.
att n Anglia ct i n America. El se gheze mpotriva previzibilului. Cnd
adresa tuturor nivelelor societii. oamenii tiu care va fi urmtoarea ta

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 21


I N T E G R I TAT E A S E X U A L :

O NELEGERE

biblic
A SEXUALITII SNTOASE

DE MARK LAASER

22 TOAMNA 2006
ocmai m-am ntors de la cumprturi Cretinii i liderii cretini trebuie s nceap s vorbeasc

T dintr-un magazin local. Pe cnd eram despre subiectul sexualitii. Am auzit adesea argumentul c
a vorbi despre sex nu face altceva dect s ncurajeze la
acolo, am urmrit s vd ci stimuli libertinism sexual. Aceast atitudine arat c multora le este
spre o sexualitate imoral erau team c mai multe cunotine despre sex vor duce la o do-
ndreptai asupra mea n acea ieire rin mai mare de a explora acest domeniu. Cercetrile arat
normal. Erau cu sutele. Este trist s vedem cum c nimic nu poate fi mai neadevrat. O lips de informaii
sntoase despre sex duce la o gndire mai degrab incitan-
muli copii, adolesceni i tineri sunt prini n cul-
t dect corect. Celor crora li s-a spus s nu aib relaii
tura american a unei sexualiti excesive. sexuale, sexul devine mai periculos i tentant datorit naturii
Cltorind n lumea ntreag, am vizitat o varietate de sale interzise.
biserici evanghelice. Am fost surprins ct de nepotrivite erau Au neles pastorii ce anume constituie o sexualitate
hainele tinerilor cretini. Este clar c pastorii de tineret nu au sntoas? Au studiat ei acest subiect, l-au evaluat din
reuit s-i educe adolescenii cu privire la nevoia unei perspectiv biblic, i au fcut cercetri mai mult dect
mbrcminte modeste. Nu e de mirare c este greu s ne colegii notri necretini? Dac pastorii nu fac acest lucru,
mpotrivim normelor culturii tinerilor i s ne meninem membri bisericilor lor vor fi nevoii s se bazeze pe infor-
totodat copiii n biseric. Data viitoare cnd iei n ora maii seculare. Unele din acele informaii sunt bune i au
ntreab-te: Cu ce mesaje despre sexualitate sunt eu bom- ajutat pe muli s neleag sexualitatea ca un fenomen bio-
bardat n fiecare zi? logic normal i s dea pe fa mai multe mituri duntoare.
Dac pastorii nu se vor educa pe ei nii i nu-i vor edu- Aceste informaii au ajutat i la dezvoltarea multor tehnici
ca adunrile despre o sexualitate sntoas, cultura le va de succes pentru vindecarea disfuncionalitilor sexuale. Pe
educa adunrile despre o sexualitate nesntoas. Pavel ne-a de alt parte, tiina secular poate duce la concluzii care
avertizat: "S nu v potrivii chipului veacului acestuia, ci s sunt complet greite i adesea imorale.
v prefacei, prin nnoirea minii voastre" (Romani 12:2). Cnd vorbesc adolescenilor i tinerilor, ei m confrunt
Din punct de vedere istoric, pastorii i-au ignorat respon- adesea spunndu-mi: "Sperm c n-ai venit s ne spui ce s
sabilitatea de a-i educa membrii bisericilor lor despre sexu- nu facem. Prinii i pastorii ne spun asta de ani de zile.
alitate. Este o tragedie cnd ne gndim la statisticile despre Sperm c ai venit s ne spui ce este sexualitatea sntoas
problemele pe care le creeaz o sexualitate nesntoas. i ce trebuie s facem."
Conform valorilor medii la nivel naional, o treime din fe- Multor cretini le-a fost ruine i adesea fric s abor-
meile din bisericile noastre au supravieuit unui viol sau deze aspecte legate de sexualitate. Acum este ns momen-
abuz sexual. Ele nu au vorbit cu nimeni i nimeni nu a vor- tul n care trebuie s rspundem acestor probleme. Biserica
bit cu ele. Acest lucru mi aduce aminte de sfatul lui este implicat n btlia pentru moralitatea culturii noastre,
Absalom pentru sora lui Tamar, dup ce aceasta fusese vio- ns pierde teren.
lat de fratele ei Amnon: "Acum, soro, taci, cci este fratele
tu; nu te prea trece cu firea din pricina aceasta" (2 Samuel
13:20). Trebuie femeile cretine s fie ca i Tamar care era o O NELEGERE BIBLIC A SEXUALITII
"femeie nemngiat"? Dup ce a creat Dumnezeu brbatul i femeia, Biblia ne d
Conform unor sondaje efectuate de nite organizaii cteva instruciuni cu privire la cstorie: "De aceea va lsa
cretine, dou treimi dintre brbaii cretini i 40 la sut din- omul pe tatl su i pe mama sa, i se va lipi de nevasta sa i
tre pastorii evanghelici s-au luptat sau se lupt acum cu se vor face un singur trup. Omul i nevasta lui erau amndoi
pornografia. Muli au auzit de pastori care i-au pierdut sluj- goi i nu le era ruine" (Geneza 2:24, 25). Este clar c se
ba i de brbai crora li s-a cerut s prseasc biserica ntmpla ceva sacru. Unirea ntr-un singur trup este un
datorit dependenei de pornografia pe internet. Acest lucru legmnt sacru dintre un so i o soie. Ei trebuie s se ajute
scoate n eviden faptul c pastorii i brbai din bisericile unul pe altul ca tovari de drum.
noastre triesc ntr-o stare de disperare mut. Cretinii au Cu toate acestea, Adam i Eva nu s-au ncrezut n
creat o cultur a fricii n ce privete sexualitatea i muli se Dumnezeu i n-au ascultat de El n mod egoist. Mndria sau
gndesc: Dac voi vorbi despre ispitele sau pcatele mele egoismul st la baza tuturor pcatelor. Credina fundamen-
sexuale o s mi se ntmple ceva ru. tal despre cstorie i despre o sexualitate sntoas este c
acestea trebuie s fie profund altruiste.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 23


Mai trziu, n cele zece porunci, Dumnezeu a nvat aduce aminte din nou c modul de gndire a lumii nu-i ajut
poporul despre credincioie sexual n cstorie. Nu tre- pe cretini s nvee adevrul despre o sexualitate sntoas.
buiau s comit adulter sau s pofteasc soia altcuiva. n Romani 1:18-32, Pavel descrie starea de imoralitate a
Cuvntul sex apare doar de dou ori n NIV (Geneza vremii sale i a enumerat simptomele i pcatele acesteia
19:5, Judectori 19:22). n ambele situaii face referire la pentru a arta ct de departe s-au ndeprtat oamenii de
brbai ri care au avut relaii sexuale cu ali brbai. Dumnezeu. n aceast list apare imoralitatea sexual i
Biblia este att de clar n ce privete formele de imorali- homosexualitatea.
tate sexual. Cuvntul pros-
tituat apare de mai mult de Dac pastorii nu se vor educa pe ei nii i
50 de ori n Biblie. Exist
nu-i vor educa adunrile despre o sexualitate sntoas,
avertizri repetate cu privire
la pericolul relaiilor sexuale cultura le va educa adunrile despre o
la femeile adultere. Pavel a sexualitate nesntoas.
scris despre faptul c un br-
bat care se unete cu o prostituat devine un trup cu ea Multe relatri biblice ilustreaz nite idei importante cu
(1 Corinteni 6:16). Fiul risipitor a fost criticat de fratele su privire la sexualitate. n Judectori 16:1, Samson, cel mai
mai mare c i-a risipit banii cu femeile desfrnate (Luca puternic om al lui Dumnezeu, a petrecut o jumtate de
15:30). Proverbe 6:26 ne ofer o descriere colorat a ceea ce noapte cu o prostituat. La scurt timp, Samson s-a ndrgos-
se va ntmpla cu brbaii care cad n capcana prostituatelor tit de Dalila. Filistenii au folosit-o pentru a-l nfrnge pe
i a femeilor adultere: "Cci pentru o femeie curv, omul Samson. Se poate ca Samson s se fi simit singur i stresat
ajunge de nu mai rmne dect cu o bucat de pine, i datorit conducerii, ns dorinele sale egoiste, sexuale i
femeia mritat ntinde o curs unui suflet scump." romanice l-au fcut s cedezes-i piard puterea.
Este important s nelegem legtura dintre pcatul David, cel mai mare mprat al lui Dumnezeu, a comis
sexual i pofta dorinelor pctoase i a lcomiei. Aceast adulter cu Bat-eba i i-a ucis soul pentru a-i acoperi
asociere arat c n spatele pcatului sexual se afl o dorin pcatul. Se pare c David nu avea cea mai bun csnicie.
egoist. Soia lui, Mical, l criticase pentru c dansase naintea chivo-
Cuvntul englezesc pentru poft vine de la un cuvnt tului legmntului atunci cnd acesta fusese adus la
german care face referire la toate dorinele, nu neaprat doar Ierusalim (2 Samuel 6:20). n versetul 23, aflm c David i
la cele rele. n Biblie, cuvntul poft este folosit pentru a Mical nu aveau copii. n acest context, David era ntr-o sear
descrie o dorin greit, egoist. n Coloseni 3:5, Pavel a pe balcon i o vede pe Bat-eba fcnd baie (2 Samuel 11:2).
scris: "De aceea, omori mdularele voastre care sunt pe Probabil c David ar fi vizionat imagini erotice pe internet,
pmnt: curvia, necuria, patima, pofta rea, i lcomia, care n schimb, dac ar fi avut posibilitatea. Biblia ne nva clar
este o nchinare la idoli". c singurtatea duce la vulnerabilitate sexual.
Pavel nva c "Cei ce sunt ai lui Cristos Isus i-au Omul nelept al lui Dumnezeu, Solomon, "a iubit multe
rstignit firea pmnteasc mpreun cu patimile i poftele femei strine" (1 mprai 11:1), care i-au abtut inima de la
ei" (Galateni 5:24). Ioan ne ndeamn: "Cci tot ce este n adevrata nchinare a lui Dumnezeu. Solomon era destul de
lume: pofta firii pmnteti, pofta ochilor i ludroia vieii, romantic. Cartea lui, Cntarea cntrilor, este singura
nu este de la Tatl, ci din lume" (1 Ioan 2:16). Aici ni se descriere narativ a dragostei i sexualitii maritale din
Biblie. Vedem astfel nc o dat c dragostea egoist, chiar
i fascinaia romantic, poate s ne abat de la Dumnezeu.
Satana a folosit pofta sexual pentru a ataca trei dintre
cei mai mari conductori din Vechiul Testament. El nu l-a
putut ataca pe Samson prin for, pe David printr-o putere
militar, iar pe Solomon printr-o nelepciune mai mare.
Satana s-a folosit de propriilor lor dorine egoiste i de sin-
gurtate pentru a le face ru.
Biblia este att de preocupat de pcatul sexual, nct
Noul Testament folosete relatri despre oameni care au avut
astfel de pcate pentru a scoate n eviden ct de mare i
ierttoare sunt harul i dragostea lui Dumnezeu. n Ioan 4:4-
26, 39-42, Isus a ntlnit o femeie samaritean adulter. La
fntna din Samaria, El i-a vorbit despre apa vie, apa mn-
"Este o veche banc de biseric. Pastorul nostru
tuirii. Aceast femeie s-a ntors n ora, eliberat de ruine,
s-a gndit c ne poate ajuta cu insomnia."
proclamnd vestea bun.

24 TOAMNA 2006
n Ioan 8:1-11, Isus a intervenit de partea unei femei Perspectiva biblic asupra sexualitii nva c sexul tre-
adultere care era pe punctul de a fi omort cu pietre. El a buie s i gseasc expresie n cadrul legmntului sacru al
spus acuzatorilor ei c cel care nu are pcat ar trebui s cstoriei. Aceast dragoste marital trebuie s fie altruist
arunce primul cu pietre. Datorit ntlnirii lor cu Cristos, i jertfitoare. Cnd tim ce fel de dragoste este necesar pen-
viaa ambelor femei a fost schimbat. tru o csnicie fidel, ncepem s nelegem totodat cum ne
Povestea fiului risipitor este probabil cel mai extraordi- iubete Dumnezeu prin Cristos. Aceast dragoste contrazice
nar exemplu al harului lui Dumnezeu. Fiul risipitor era ego- complet mare parte din ceea ce cultura noastr prezent pro-
ist ns i-a venit n fire pe cnd se afla ntr-un cote de porci,moveazi anume c sexul are o mare important ntr-o
dup ce risipise banii tatlui su n chefuri i cu femeile csnicie i c mplinirea sexual este indicatorul sntii
desfrnate. unei csnicii. Perspectiva biblic, pe de alt parte, susine c
Biblia folosete adesea sexualitatea pentru a ne avertiza sexul nu este att de important, deoarece el este doar expre-
cu privire la dorinele noastre egocentrice. Nu e de mirare c sia unei intimiti emoionale i spirituale. Intimitatea se
imoralitatea sexual este folosit i ca antonim pentru altru- bazeaz ns pe o atitudine cristic unul fa de altul.
ism. De exemplu, Efeseni 5:1-3, ncepe cu "Urmai, deci, Nu spun c problemele sexuale dintr-o csnicie nu tre-
pilda lui Dumnezeu ca nite copii prea iubii. Trii n buie abordate folosind cele mai bune tratamente medicale i
dragoste, dup cum i Cristos ne-a iubit, i S-a dat pe Sine clinice disponibile. Nu spun c sexul este ceva ru. Sexul
pentru noi "ca un prinos i ca o jertf de bun miros" lui este o dorin biologic natural care trebuie exprimat
Dumnezeu. Curvia sau orice altfel de necurie sau lcomia ntr-un mod frumos n cadrul cstoriei. Ceea ce spun este c
de avere, nici s nu fie pomenite ntre voi, aa cum se cuvine sexul nu constituie semnul final care atest c o csnicie este
unor sfini." Trebuie s murim fa de dorinele noastre ego- bun sau nu.
iste pentru a fi curai din punct de vedere sexual. De cnd lucrez n domeniul dependenei sexuale, am
La finalul capitolului 5 din Efeseni, Pavel se ntoarce la neles tot mai clar c numrul actelor sexuale dintr-o csni-
tema altruismului. Dup ce i ndeamn pe soi i soii s se cie nu este semnul unei sexualiti sntoase. Frecvena
slujeasc reciproc, el descrie natura unitii din cstorie actelor sexuale are prea puin de a face cu fericirea. Am
(versetul 31) i o compar cu relaia dintre Cristos i biseri- cunoscut sute de brbai care au avut relaii sexuale cu sute
c (versetul 32). Aceast comparaie reflect clar nvtura de femei n sute de feluri i care au ajuns ntr-o stare
sa despre relaia dintre soi i soii. Ei trebuie s se supun deplorabil. Cunosc totodat brbai care nu au avut con-
unii altora i s dea dovad de altruism i sacrificiu. Acest tacte sexuale dese cu soiile lor deoarece aveau o legtur
lucru este valabil att pentru soi ct i pentru soie. spiritual cu ele.
Lupta cu
Conform unor sondaje efectuate de nite organizaii cretine, ispitele sexuale
dou treimi dintre brbaii cretini i 40 la sut vine dintr-un
egoism care ali-
dintre pastorii evanghelici s-au luptat menteaz pofta
sexual. Aceast
sau se lupt acum cu pornografia. atitudine i poa-
Cei care se ocup de consilierea marital tiu c o atitu- te avea rdcinile n nite experiene de via dificile, ca
dine egoist poate face ru csniciei. Un so egoist folosete abandonul i neglijarea, caz n care persoana n cauz nu a
adesea Efeseni 5 pentru a-i manipula sexual soia. nvtu- avut parte de dragoste i ngrijire. Aceste rni duc la sin-
ra lui Pavel din 1 Corinteni 7:4, "Nevasta nu este stpn pe gurtate i mnie. Mnia alimenteaz natura rzvrtit care
trupul ei, ci brbatul", a fost folosit de ctre unii soi pentru poate fi ntlnit n acele pcate sexuale. Antidotul mpotri-
a cere soiei s aib relaii sexuale cu el. Pavel nu nva va poftei sexuale este cutarea unei asemnri tot mai mari
despre stpnire i manipulare n ce privete respon- cu atitudinea de druire a lui Cristos. Urmtoarele formule
sabilitile sexuale, ci despre o atitudine altruist. vor ajuta la explicarea egoismului i altruismului sexual:
Pentru ca o csnicie s fie ca relaia dintre Cristos i Egoismul sexual = dorin sexual normal + singurtate +
biseric, dragostea dintre so i soie trebuie s fie cea mai mnie
nalt form de dragoste. Ea trebuie s fie o dragoste altru- Poft = dorin sexual normal + egoism
ist i jertfitoare. n 1 Corinteni 13, Pavel descrie aceast Infidelitate = dorin sexual normal + poft
form nalt de dragoste: "Dragostea este ndelung rbd- Altruism = o via de jertf i slujire
toare, este plin de buntate: dragostea nu pizmuiete; Fidelitate = dorin sexual normal + altruism
dragostea nu se laud, nu se umfl de mndrie, nu se poart
necuviincios, nu caut folosul su, nu se mnie, nu se CE AR TREBUI S FAC PASTORII?
gndete la ru" (versetele 4, 5). Aceasta este dragostea n dorina lor de a avea un impact asupra bisericii lor, pas-
dezinteresat. torii vor putea beneficia de pe urma dezvoltrii unui model

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 25


de sexualitate sntoas. Pastorii pot construi un model al 2. A te asigura c personalul bisericii este rspunztor i are
sexualitii sntoase de pe un fundament biblic, dup care cu cine s vorbeasc despre problemele lor.
pot dezvolta principii bazate pe acest model. Urmtorul mo- 3. A ine cursuri de instruire despre securitatea sexual pen-
tru a educa pe alii despre cum s trateze situaiile
periculoase din punct de vedere sexual.
comportament 4. A pune filtre de internet pe toate calculatoarele bisericii.
5. A cunoate grupurile de suport pentru cei cu dependen
de imagini erotice din cadrul comunitii. Dac nu sunt
astfel de grupuri, gndete-te s ncepi unul n biserica
voastr. Permite acestor grupuri s foloseasc facilitile
emoii spirit fizic
bisericii.2

DIMENSIUNEA EMOIONAL
Dimensiunea emoional descrie sntatea emoional nece-
sar sntii sexuale. De exemplu, experiena unui abuz
relaii
sexual n copilrie poate afecta n mod dramatic abilitatea
cuiva de a avea intimitate sexual n cstorie. Abandonul n
copilrie poate duce la singurtate i mnie, sentimente care
del face o bun distincie ntre cele cinci dimensiuni ale
sunt factorii majori ce duc la pcatul sexual. Acest model
vieii care joac un rol important pentru sntatea sexual.1
ncurajeaz vindecarea rnilor din trecut. Gndete-te la
urmtoarele:
DIMENSIUNEA SPIRITUAL 1. Cunoate consilieri cretini calificai din zona ta care pot
Fundamentul biblic al sexualitii sntoase plaseaz dimen- trata cazuri de traume sexuale.3
siunea spiritual n centrul modelului de unde afecteaz 2. Condu ntlniri sau seminarii n biserica ta pe tema abuzu-
toate celelalte patru dimensiuni. Esena dimensiunii spiri- lui sexual i a granielor sexuale. Cartea lui Cloud i
tuale const ntr-o relaie personal permanent cu Isus Townsend, Boundaries [Granie], poate fi o unealt util.
Cristos. Adevrata predare implic o atitudine de altruism. 3. Predic despre gsirea unui sens n suferin. Matei 11:28-
Caracteristic acestui model este mai degrab druirea dect 30 i 2 Corinteni 1:3, 4 sunt nite texte potrivite.
primirea. Pentru a dezvolta dimensiunea spiritual a unei
sexualiti sntoase n biserica ta: DIMENSIUNEA RELAIONAL
1. Predic i nva despre problemele sexuale dintr-o per- Dimensiunea relaional nva c brbaii i femeile au
spectiv biblic. Alege ntmplri biblice i adapteaz-le nevoie de comunitate cu ali cretini. Oamenii sunt rnii n
culturii moderne. Explic Efeseni 5 sau 1 Corinteni 7 ca familii i n cultur, ns comunitile sntoase pot aduce
pe o discuie a lui Pavel despre altruism. vindecare celor care au fost rnii de relaii nesntoase.
2. Ajut oamenii, n special tinerii, s dezvolte viziunea unei Soul i soia trebuie s aib o relaie spiritual i
sexualiti sntoase. Provoac-i cu o imagine clar i emoional sntoas dac vor s aib o relaie sexual sn-
pozitiv despre beneficiile monogamiei i a abstinenei toas. Cnd soul i soia sunt cretini devotai, ei pot dez-
premaritale. volta atitudinea necesar pentru o sexualitate sntoas. Cul-
tura schimb ordinea prioritilor n relaii: mai nti sexul,
DIMENSIUNEA COMPORTAMENTAL apoi prietenia i n cele din urm relaia spiritual (poate).
Dimensiunea comportamental include rspunderea nece- Gndete-te la urmtoarele:
sar pentru pstrarea unei viei sexuale curate i sntoase. 1. Are biserica ta o lucrare eficient pentru cupluri? Multe
Brbaii trebuie s dea socoteal n faa altor brbai, iar biserici au lucrri pentru brbai i pentru femei, ns nu
femeile au nevoie de alte femei care s le susin i s le au i o lucrare pentru cupluri. Adesea brbaii nu tiu sau
ncurajeze s rmn credincioase i s se dedice unei viei nu dau atenie la ceea ce fac femeile i viceversa.
de puritate. Acest lucru este benefic ntr-un mod aparte br- 2. Planific un seminar pentru cupluri cu un atelier. Afl
bailor sau femeilor care au pctuit sexual sau care sunt dac exist cineva n zona ta care s ofere terapie pentru
ntr-o stare de dependen sexual. Un brbat sau o femeie cupluri. ncurajeaz cuplurile s se foloseasc de aceste
are nevoie de sprijinul unui grup pentru a-i reveni din aces- resurse.
te provocri. Dezvoltarea dimensiunii comportamentale 3. Folosete-te i tu de resursele care contribuie la slujirea
include: comunitii. De exemplu, Rick Warren are o nou iniia-
1. A te gndi la politica bisericii tale n ce privete pcatul tiv, "Patruzeci de zile de comunitate".
sexual. Ce trebuie s fac oamenii pentru a fi reabilitai?

26 TOAMNA 2006
relaiei lor. Relaia devine
Perspectiva biblic asupra sexualitii nva dureroas cnd intimitatea sexu-
c sexul trebuie s i gseasc expresie n cadrul al este dezamgitoare sau
absent. Frustrarea sexual poa-
legmntului sacru al cstoriei. te duce la cutarea unei intimi-
ti nesntoase. Pornografia i
DIMENSIUNEA FIZIC alte forme de pcate sexuale sunt un nlocuitor al intimitii
n cele din urm, dimensiunea fizic descrie funcia sexual sntoase i nu implic un mare efort pentru a ntreine o
sntoas a unui cuplu cstorit. Cteva aspecte ale acestei relaie. Excitarea sexual fizic poate fi o surs minunat de
dimensiuni trebuie clar definite. Aceast dimensiune a ben- dragoste i intimitate ntr-o relaie monogam sau poate
eficiat de cea mai mare atenie din punct de vedere clinic i oprima bunul sim al sistemului de valori al unei persoane.
medical n ultimii 50 de ani. Cercettori ca Masters i Gndete-te la urmtoarele:
Johnson au descris rspunsul sexual uman n detaliu. n 1. ine seminarii cu vorbitori ca Joyce i Cliff Penner.
comunitatea cretin, Joyce i Cliff Penner, so i soie, pre- 2. Folosete-te de instruirea oferit pastorilor n domeniul
cum i Doug Roseau au scris cri care prezint cercetarea n terapiei sexuale elementare. Doug Rosenau i grupul su,
domeniul sexual dintr-o perspectiv biblic. Datorit unor Sexual Wholeness, ofer o astfel de instruire.
specialiti ca acetia avem astzi mai multe terapii pentru 3. Afl cine sunt terapeuii cretini pe domeniul relaiilor
a-i ajuta pe cei cu disfuncionaliti sexuale, cum ar fi pro- sexuale din zona ta. Citete cri ca s tii la ce consilieri
bleme legate de frecven, ejaculare prematur, impoten i s faci trimiteri.
lipsa dorinei sexuale. Cu toate acestea, multe cupluri 4. Corecteaz gndirea egoist cu privire la frecven i sub-
cretine nu sunt nc pe deplin contiente de adevrul ordonare. Nimeni n-a suferit datorit lipsei de contacte
fundamental cu privire la rspunsul sexual uman. sexuale. Este un abuz spiritual s nvei c supunerea
mpreun cu soia mea am intervievat un cuplu care toc- sexual este necesar ntotdeauna, n special cnd unul
mai s-a ntors de pe cmpul de misiune. Soul mrturisise c dintre parteneri a supravieuit unui abuz sexual.
a frecventat nite prostituate n timpul ederii sale acolo.
Pcatul su sexual ajunsese o dependen, iar el a fost nevoit
s se supun celor cu autoritate i s dea socoteal. El trebuia
CONCLUZII
Pastorii trebuie s fie provocai s discute despre sexuali-
totodat s se smereasc i s cear soiei sale iertare pentru
tatea sntoas dintr-o perspectiv biblic, cristocentric.
ca s poat fi restaurat csnicia lor. n timp ce am stat de
Lucrul acesta este important cu precdere pentru liderii
vorb cu acel cuplu am descoperit c n cei 23 de ani de cs-
tineri. Adolescenii de astzi se confrunt cu un atac sexual
nicie, ei nu au putut avea niciodat un contact sexual. I-am
fr precedent. Ei pretind rspunsuri, iar conducerea bise-
trimis la clinica lui Joyce i Cliff Penner i pe msur ce s-a
ricii trebuie s fie pregtit s le dea rspunsurile potrivite.
vindecat csnicia lor, s-a vindecat i viaa lor sexual.
Printr-un dialog deschis, cuplurile cretine pot nva cum s
Lucrarea mea n domeniul dependenei de sex a scos n
se bucure unul de altul din punct de vedere sexual, aa cum
eviden c sexul nu ajunge niciodat. Este un mit s crezi c
a dorit i Dumnezeu. Cretinii se pot ajuta totodat i n
dac am mai face sex de cteva ori (o sptmn, o lun, un
evitarea ispitelor lumii acesteia.
an), totul ar fi bine. Aceast prere i-a determinat pe muli
oameni s-i hruiasc partenerul pentru a avea mai multe
contacte sexuale. Reaciile chimice din creier se adapteaz la Mark R. Laaser, Ph.D., Chanhassen, Minnesota,
ceea ce se pune n creier. Un alcoolic are nevoie de tot mai slujete ca director al Institutului pentru Sexualitate
mult alcool pentru a obine acelai efect. Gndurile i aciu- Sntoas a Asociaiei Americane a Consilierilor
nile sexuale secret anumite substane chimice puternice n Cretini (1-800-526-8673), i ca director executiv
creier. Creierul ajusteaz aceste substane chimice aa cum al Faith and True Ministries [Credin i Adevr].
face i n cazul alcoolului. De aceea, e nevoie de mai multe
gnduri sau activiti sexuale pentru a obine acelai efect. NOTE
Aceasta nseamn c indiferent de frecvena activitii, 1. O descriere mai detaliat a acestui model este disponibil n
aceasta nu va fi suficient de-a lungul timpului. Totui, cteva din crile mele, n principal n The Pronography Trap [Capcana
pornografiei] (Kansas City: Beacon Hill Press, 2002).
pornirile sexuale ale unei persoane pot fi satisfcute ntot- 2. Putei verifica resursele pentru grupuri pe trei pagini web. A mea
deauna dac acea relaie are i o dimensiune spiritual. Acest este http://www.faithfulandtrueministries. O alt surs bun este
lucru duce la urmtoarea concluzie: dorina sexual http://www.iprodigals.com. n cele din urm, Life Ministries are infor-
maii despre cum s ncepi grupuri Life Groups, care sunt grupuri
biologic nu este niciodat satisfcut biologic. Ea este cristocentrice, pentru biseric, pentru cei cu dependen de sex,
ntotdeauna satisfcut spiritual. http://www.freedomeveryday.org.
Provocarea pentru multe cupluri este aceea de a trece 3. Departamentul pentru Sexualitate Sntoas din cadrul
Asociaiei Consilierilor Cretini (AACC) are o baz de referine cu toi
peste dificultatea lor de a discuta despre aspectul fizic al
consilierii din ntreaga naiune. i putei suna la 1-800-526-8673.

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 27


STUDIU PE CUVNT

Chemarea lui Dumnezeu (qr; kaleo)


D E S TA N L E Y H O RT O N

deea chemrii lui Dumnezeu rz- dumnezeii lor l aleseser pe el ca

I
CHEMAREA PERSONAL A LUI
bate de-a lungul ntregii Biblii. DUMNEZEU s-i izbveasc de sub stpnirea
Cnd Dumnezeu l-a creat pe Dumnezeu a chemat i indivizi. Cnd malefic a lui Nabonidus i Belaar.
Adam, primul lucru pe care l-a fcut ntreaga lume s-a ntors spre idolatrie, Dumnezeu i-a spus chiar unsul Su
Dumnezeu a fost s-i dea de lucru El a chemat un om, pe Avraam, care (45:1). Dumnezeu a fost Cel care i-a
acestuia. El trebuia s fie mpreun s pregteasc calea pentru binecu- dat cu adevrat victorii i a fcut
lucrtor cu Domnul, ngrijindu-se de vntarea tuturor oamenilor de pe posibil s dea acel decret care s
ceea ce crease Dumnezeu. Adam i pmnt (Geneza 12:1-3; Isaia 51:2; permit evreilor s se ntoarc la
Eva trebuiau s stpneasc mpre- Evrei 11:8). El l-a chemat pe Moise Ierusalim. (Vezi comentariul meu pe
un asupra vieii animale, s lucreze ca s conduc i pe Aron ca s fie Isaia publicat prin Logion Press.)
grdina i s se ngrijeasc de ea. preot (Evrei 5:4). El a chemat pe Cel mai important este c
Aceasta le era chemarea. Samuel i pe profei. Uneori a fcut Dumnezeu a prorocit chemarea Sa
lucrul acesta printr-o viziune, ca n pentru Mesia "n neprihnire" pentru
CHEMAREA LUI DUMNEZEU PENTRU cazul lui Isaia i Ieremia. n cazul lui a fi robul Su i pentru a fi un
ISRAEL Ezechiel, Dumnezeu i-a vorbit direct "legmnt al poporului, ca s fii
Cel mai adesea citim n Vechiul atunci cnd Duhul Su l-a ridicat pe Lumina neamurilor" (Isaia 42:6).
Testament despre chemarea lui picioare ca s-i poat da Domnului Isaia prezint apoi cele mai impor-
Dumnezeu pentru Israel. "Ascul- toat atenia (Ezechiel 2:1-3). tante prorocii despre Mesia, n
t-M, Iacove! i tu, Israele pe care Uneori chemarea lui Dumnezeu special n capitolele 53 i 61.
te-am chemat!" (Isaia 48:12). Che- era ca un cuvnt puternic, ca n cazul
marea lui Dumnezeu pentru Israel a lui Amos, care nu s-a putut abine s CHEMAREA LUI DUMNEZEU N NOUL
fost ca ei s ndeplineasc misiunea nu proroceasc, chiar dac nu fusese TESTAMENT
Sa (Isaia 48:15). Era chemarea de a fi proroc sau fiul unui proroc (Amos Noul Testament atrage atenia asupra
slujitorul lui Dumnezeu, de a pregti 3:8; 7:14, 15). Adesea Biblia spune chemrii lui Isus adresat ucenicilor
de a-L urma (Matei 4:18-22). Apoi,
dintr-un grup mare de ucenici El
alege 12 apostoli (Luca 6:13). Aces-
tora le-a dat "putere i stpnire
Mereu i mereu Noul Testament accentueaz peste toi dracii, i s vindece bolile"
(Luca 9:1). Cei doisprezece constitu-
faptul c Dumnezeu cheam toi credincioii. ie un grup special care nu doar c au
fost primii martori ai vieii, nv-
turii i nvierii lui Isus, ci vor i
"edea i pe dousprezece scaune de
domnie, i vei judeca pe cele
calea pentru rscumprare i binecu- doar c a venit la ei Cuvntul dousprezece seminii ale lui Israel"
vntare (Isaia 41:9). n ciuda faptului Domnului. (Matei 19:28; Luca 22:30). Isus nu
c Dumnezeu continua s-i cheme, ei O chemare neobinuit a fost i-a limitat chemarea la cei doispre-
n-au ascultat, nu au rspuns chem- chemarea lui Dumnezeu pentru Cir zece. El a mai chemat 72 crora le-a
rii, ci s-au abtut spre ali dumnezei de a restaura pe Israel. Dumnezeu l-a dat aceeai putere i autoritate (Luca
(Isaia 65:12; 66:4; Ieremia 7:13; chemat pe nume, chiar dac nu-l 10:1-20).
Osea 11:2). De aceea a adus cunotea pe adevratul Dumnezeu Pavel a fost i el chemat la o
Dumnezeu judecata asupra lor i i-a nainte de a intra n Babilon (Isaia lucrare special ca apostol "pus
trimis n exil n Babilon (Ieremia 45:4, 5; 41:2). nsemnrile personale deoparte ca s vesteasc Evanghelia
35.17). Totui, Dumnezeu i-a restau- ale lui Cir au fost descoperite de lui Dumnezeu" (Romani 1:1), "prin
rat i a pregtit calea pentru venirea arheologi. Acestea arat c el era un voia lui Dumnezeu" (1 Corinteni 1:1)
lui Isus. politeist care a spus babilonienilor c i "prin harul Su" (Galateni 1:15).

28 TOAMNA 2006
CHEMAREA LUI DUMNEZEU ASTZI chemat prin slava i puterea Lui, prin nostru Isus Cristos." (2 Petru 1:5-8,
Prea adesea oamenii cred c care El ne-a dat fgduinele Lui 10, 119).
chemarea lui Dumnezeu are de a face nespus de mari i scumpe, ca prin Gndii-v la aceasta. Dumnezeu
doar cu o lucrare special. ns ele s v facei prtai firii dumne- ne-a chemat ca s motenim o
mereu i mereu Noul Testament zeieti, dup ce ai fugit de stric- binecuvntare (1 Petru 3:9). Ca
accentueaz faptul c Dumnezeu ciunea, care este n lume prin pofte" Dumnezeul oricrui har, El ne-a
cheam toi credincioii. El ne-a (2 Petru 1:3, 4). Aceasta este partea chemat "la slava Sa venic, dup ce
chemat "din ntuneric la lumina Sa lui Dumnezeu. Petru continu spu- vei suferi puin vreme, v va
minunat" (1 Petru 2.9); "chemai s nndu-ne care este partea noastr: desvri, v va ntri, v va da pute-
fii ai lui Isus Hristos... chemai s fii "De aceea, dai-v i voi toate si- re i v va face neclintii" (1 Petru
sfini" (Romani 1:6, 7); "chemai linele ca s unii cu credina voastr 5:1; cf. 2:20-25). Apoi putem i noi
face ceea ce i-a spus Pavel lui
Timotei: "Lupt-te lupta cea bun a
Gndii-v la aceasta. Dumnezeu ne-a credinei; apuc viaa venic la care
ai fost chemat, i pentru care ai fcut
chemat ca s motenim o binecuvntare aceea frumoas mrturisire naintea
(1 Petru 3:9). multor martori" (1 Timotei 6:12).
Asemeni lui Pavel i noi trebuie s
"alerg[m] spre int, pentru premiul
chemrii cereti a lui Dumnezeu, n
dup planul Su" (Romani 8:28); Cristos Isus" (Filipeni 3:14).
"prtia cu Fiul Su Isus Cristos, fapta; cu fapta, cunotina; cu Trebuie s dm cinste celor pe
Domnul nostru" (1 Corinteni 1:9); cunotina, nfrnarea; cu nfrnarea, care Dumnezeu i-a chemat la o lucra-
"pacea lui Cristos [incluznd sntate rbdarea; cu rbdarea, evlavia; cu re special, ca s fie nite conduc-
i bunstare spiritual] la care ai fost evlavia, dragostea de frai; cu dra- tori slujitori. Ei ns trebuie s
chemai", a fost fcut posibil prin gostea de frai, iubirea de oameni. recunoasc c fiecare credincios este
pacea lui Cristos care stpnete n Cci, dac avei din belug aceste chemat s slujeasc, pentru c sun-
inimile noastre (Coloseni 3:15; lucruri n voi, ele nu v vor lsa s tem "o seminie aleas, o preoie
1 Corinteni 7:15); "chemai la slobo- fii nici lenei, nici neroditori n ce mprteasc, un neam sfnt, un
zenie", ns s nu ne folosim liber- privete deplina cunotin a popor pe care Dumnezeu i l-a c-
tatea pentru a tri "pentru firea Domnului nostru Isus Cristos. De tigat ca s fie al Lui" (1 Petru 2:9).
pmnteasc, ci slujii-v unii altora aceea, frailor, cutai cu att mai
n dragoste" (Galateni 5:13); i astfel, mult s v ntrii chemarea i Stanley Horton, Th.D., este profesor
chemai "la sfinenie" (1 Tesaloniceni alegerea voastr; cci, dac facei emerit al Seminarului Teologic Assem-
4:7; vezi 1 Petru 1.15). Avnd toate lucrul acesta, nu vei aluneca nicio- blies of God, i fost coordonator de
aceste lucruri n minte, apostolul dat. n adevr, n chipul acesta vi se proiect pentru Pentecostal Textbook
Pavel "ca ntemniat al Domnului" va da din belug intrare n mpria Project, Springfield, Missouri.
i-a ndemnat pe Efeseni (i pe noi venic a Domnului i Mntuitorului
toi) "s v purtai ntr-un chip
vrednic de chemarea pe care ai
primit-o" (Efeseni 4:1). Noi nu
facem lucrul acesta prin puterea
noastr. ns prin puterea lui
Dumnezeu, El poate "s mplineasc
n voi, cu putere, orice dorin de
buntate, i orice lucrare izvort din
credin" (2 Tesaloniceni 1:11).
Pavel le-a reamintit credincioilor
c "tim c toate lucrurile lucreaz
mpreun spre binele celor ce iubesc
pe Dumnezeu, i anume, spre
binele celor ce sunt chemai dup
planul Su" (Romani 8:28). Petru o
formuleaz n felul urmtor:
"Dumnezeiasca Lui putere ne-a
druit tot ce privete viaa i evlavia, "Elmo, i acuma te simi de parc trebuie s te trti la
prin cunoaterea Celui ce ne-a biseric n fiecare duminic?"
www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 29
PREDICAREA RELEVANT

ase prghii ale seriilor de


predici (partea a doua)
Care este diferena dintre o culegere de predici pe acelai subiect
i o serie puternic de predici? Cum putem profita la
maximum de acele unice puncte tari?
D E C R A I G B R I A N L A R S O N

uli pastori, dorind s aib misiune de dou sptmni n s asculte celelalte mesaje. n
M un impact mai mare, aleg
s predice n serii de mesaje.
Haiti sau pentru a posti i a se
ruga pentru vecinii pierdui, este
acest caz, putem pregti terenul,
iar spre finalul seriei s inserm
S-ar putea ns s nu folosim o alt problem. rspunsul la care dorim s se
toat fora acestei metode. Cnd Seriile de mesaje ne ajut s gndeasc asculttorii notri n
nelegem care este diferena pregtim oamenii mai temeinic sptmnile care au mai rmas.
dintre o serie de predici i o sin- pentru un rspuns semnificativ. Pentru a profita de aceste rs-
gur predic, atunci putem n prima predic putem anuna punsuri semnificative pe care o
profita la maximum de punctele angajamentul concret pe care l serie de mesaje le face posibile:
tari ale unei astfel de serii. urmrim n timpul acelei serii. a. cere oamenilor un rspuns
Iat ultimele trei diferene De exemplu, o biseric urmeaz nefamiliar.
mpreun cu sugestii referitoare s in o serie de trei sptmni b. cheam la ceva specific,
la folosirea lor. de mesaje despre isprvnicie n concret i suficient de mare.
Provoac oamenii. Dac subiec-
tul este familiar, cum ar fi citirea
Cnd nv ceva sptmn de sptmn, Biblie, provoac asculttorii s
oamenii sunt mai predispui s aplice acel se alture unui program de citire
cu biserica, care i propune s
lucru n fiecare zi. acopere attea capitole pe zi,
care arat progresul, folosete
un sistem prietenos i aa mai
departe. O serie de mesaje
implic faptul c subiectul este
fiecare an, aa c pastorul cere important, de aceea un rspuns
RSPUNS PLANIFICAT de la nceput fiecrui membru s vag i minim este un anticlimax
Muli oameni nu vor rspunde la dea un procent din venitul su care poate trivializa ceea ce a
o chemare la aciune din prima. bisericii, iar celor care dau deja, fost nainte.
Un studiu a artat c un cretin s creasc acel procent. c. planific aplicaia la fel de
obinuit a auzit Evanghelia de Dup ce anunm rspunsul temeinic ca restul coninutului.
aproximativ apte ori nainte de dorit, putem ncepe s punem
Aranjeaz coninutul avnd
a-i rspunde. A ndemna oame- fundaia i s facem apel la aci-
rspunsul dorit n minte. Decide
nii c la finalul unei predici s se une la momentul potrivit.
nainte de a ncepe seria de
roage mai mult nu le cere prea Pe de alt parte, dac avem
mesaje care este rspunsul pe
mult gndire, de aceea ei s-ar senzaia c declararea aplicaiei
putea s rspund din prima. A de la nceput s-ar putea s-i care l vei prezenta n fiecare
le cere ns s se nscrie pentru o sperie pe unii i s nu mai vin predic.

30 TOAMNA 2006
REPETIIA fiecare zi, ceea ce duce la for- ACOPERIRE MAI MARE
Cinci sptmni am predicat marea unor obiceiuri care vor Marea frustrare a predicilor sin-
despre umblarea n Duhul i am rmne i dup terminarea seriei gulare este c n fiecare
avut un obiectiv principal: s de mesaje. Repetiia este una duminic ntre 25 i 50 la sut
ajut oamenii s dea mai mare dintre uneltele cele mai impor- din membrii bisericii lipsesc.
atenie Duhului Sfnt n fiecare tante din trusa seriilor de inem o predic ce trebuie s fie
zi. O singur predic ar fi ncu- mesaje. auzit de fiecare, ns nu toi
rajat civa oameni s ncerce Pentru a folosi cel mai efi- n special cei care au nevoie de
acel lucru n sptmna urm- cient repetiia: ea cel mai multsunt prezeni.
toare, ns majoritatea i-ar fi a. vizualizeaz aplicaia prin- Seriile de mesaje ne asigur c
un procentaj mai mare din bise-
ric aude tema seriei.
Pentru a folosi la maximum puterea acoperirii ntr-o serie de mesaje pe
cartea Galateni, ideea principal
mai mari, ine fiecare mesaj ca i cum acela ar era c faptele oamenilor i
fi singurul din ntreaga serie pe care unii dintre codurile morale nu pot s ne
participani l vor auzi. fac acceptabili naintea lui
Dumnezeu; acest lucru se ntm-
pl doar prin credina n Cristos.
Am fcut aceast afirmaie n
forme diferite aproape n fiecare
schimbat obiectivul datorit cipal folosind o imagine, o ilus- predic. Dup cteva luni de
aplicaiei diferite fcut de pre- traie sau o lecie cu obiect la predici din Galateni, chiar i
dica urmtoare, de subiectul care s faci referire de-a lungul participanii ocazionali au prin
urmtorului program cretin seriei de mesaje. ideea.
radio, de lectura devoional sau n seria mea de mesaje despre Pentru a folosi la maximum
datorit presiunilor vieii. umblarea n Duhul, i-am cerut puterea acoperirii mai mari, ine
n aceast serie mi-am repetat unui om s se plimbe prin sal fiecare mesaj ca i cum acela ar
obiectivele n fiecare sptmn, mpreun cu mine de dou ori. O fi singurul din ntreaga serie pe
iar pe msur ce seria de mesaje dat, n timp ce ne plimbam m care unii dintre participani l
progresa, am observat puterea uitam n alt parte, motiv pentru vor auzi. Gsete modaliti de a
repetiiei de-a lungul timpului. care nu peam n acelai ritm. prezenta ideea cheie a seriei n
Unii nu au dat atenie provocrii A doua oar, i-am urmrit paii fiecare mesaj.
n prima duminic, ns i-au dat i am mers n caden cu el. O serie puternic de mesaje
atenia n a doua. Pe baza dis- Ideea mea era c pentru a umbla este mai mult dect patru predici
cuiilor, am descoperit c cei ce n caden cu Duhul trebuie s i cu aceeai tem i mai mult
au ncercat s dea atenie dau atenia cuvenit. Am folosit dect suma prilor ei. O serie
Duhului Sfnt au crescut n con- acea lecie cu obiect la dou din puternic de mesaje este o
centrare i au nvat din predicile mele. Pe msur ce echip de predici care lucreaz
experien. Unii i-au fcut noi nainta seria de mesaje ntrebam mpreun. Profit de sinergia
obiceiuri n ce privete gndurile asculttorii: "V aducei aminte seriilor i vei crete puterea
lor, deoarece timp de 35 de zile cnd m-am plimbat prin biseric mesajelor.
s-au gndit mereu i mereu la mpreun cu Sam? Care era
Duhul. ideea?" Oamenii rspundeau Craig Brian Larson este redactor
Scriitorul Stephen Covey imediat. al seciunii internaionale de resurse
spune: "Pentru a forma un obicei b. scrie nite afirmaii capti- pentru predici de la revista
bun e nevoie de 21 de zile." Un vante, uor de memorat care s Christianity Today
alt autor spunea: "Schimbarea rezume aplicaia principal a PreachingToday.com i Preaching
ntregii serii. Today audioprecum i pastor al bis-
pozitiv care dureaz are de obi-
ericii Lake Shore Church (Assemblies
cei nevoie de 30 pn la 90 de c. pregtete-te suficient
of God) din Chicago. El este coautor
zile." nainte de a ncepe seria pentru a al crii Preaching that Connects
Cnd nv ceva sptmn ti ce idee i ce aplicaie vor (Zondervan, 1994).
de sptmn, oamenii sunt mai ocupa locul central.
predispui s aplice acel lucru n

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 31


NOUTI EDITORIALE LA
LIFE PUBLISHERS INTERNATIONAL
Str. Ady Endre, nr. 33 410002 ORADEA, Romnia
(0259) 23 62 64; 0744/62 42 36 fax: (0259) 44 71 80
E-mail: liferom@rdslink.ro, website: www.liferomania.ro

MATERIALE OPIONALE PENTRU EDUCAIA CRETIN

CE SUNT MATERIALELE OPIONALE PENTRU EDUCAIA CRETIN?


Materialele Opionale pentru educaia cretin sunt o serie de lecii pentru o perioad de cinci
ani, lecii create ca s te ajute s duci Vestea bun a lui Isus Hristos la copiii din ntreaga lume.
Fiecare an din aceast serie const din 20 de lecii din Vechiul Testament, 20 de lecii din Noul
Testament i 8 lecii pentru zile speciale (Crciun, Pate, Rusalii, Ziua mamei, Ziua aprecierii pastoru-
lui, Ziua Independenei, Ziua Muncii i Ziua Mulumirii). n total sunt 99 de pagini (acestea includ
coperta, introducerea i coninutul). Dac se adaug materialul de colorat se ajunge la un total de 146
de pagini (materialul color este disponibil pe CD). n prezent, acest material este disponibil pe un sin-
gur CD, care conine i fiierele PDF ale materialului, precum i instruciuni. Poi reproduce CD-ul i
poi tipri oricte exemplare doreti, fr s fie nevoie de vreo permisiune suplimentar.

CUM POT FOLOSI MATERIALELE OPIONALE PENTRU EDUCAIA CRETIN?


Cnd ncepi un proiect nou i sugerm s cumperi un manual model, care cuprinde: materi-
alul introductiv, cele 48 de lecii i grafica asociat n cele dou versiuni, i anume, grafica alb-negru i
grafica tip carte de colorat. Acest manual model va permite utilizatorilor ti poteniali s vad versi-
unea original. Editura Life va continua s dein drepturile de autor ale materialului tradus, ns tu
eti liber s faci oricte exemplare doreti.

CARE ESTE PREUL MATERIALELOR OPIONALE PENTRU EDUCAIA CRETIN?


Preul unui exemplar tiprit (doar versiunea alb-negru) i CD-ul este de 49.90 lei.
Dac ai ntrebri specifice sau tehnice te rugm s ne contactezi.

NOT: Editura Life Publishers i rezerv dreptul de a modifica aceste preuri fr o notificare prealabil.

32 TOAMNA 2006
CODUL RELAIILOR
de Darin Hufford & Brian Hufford
Codul relaiilor este cel dinti manual scris pentru cei necstorii i
pentru cuplurile maritale deopotriv. Aceast carte ofer noi revelaii celor care
se pregtesc pentru cstorie i celor care deja au pit n viaa de csnicie. Celui
necstorit i contureaz un obiectiv de realizat, i asigur un ghid n dezvoltarea
personal i i traseaz o hart de urmat n formarea unui caracter evlavios.
Pentru cuplurile cstorite este scnteia de via care le va nflcra relaia. Avei
n mn o carte matur, instigatoare intelectual, care a provocat generaia con-
temporan s reconsidere conceptele despre relaionare ale secolului al XX-lea.
Fiecare capitol n parte contribuie marcant cu o serie de revelaii unice i ilumina-
toare. Aceast carte este cu adevrat cea dinti de acest gen. Nu trebuie s
lipseasc din biblioteca unui credincios.
Din experiena personal, dup ani de activitate n consiliere i slujire,
Darin Hufford spulber reziduurile gndirii seculare i descoper amprenta lui
Dumnezeu aa cum o regsim n relaiile umane. Aceast carte e un cufr cu
giuvaere ce va aduce negreit o revigorare n relaiile adulilor de orice vrst.
217 pag., 13.5X20.5 cm, 19.62 lei

MERGEI I FACEI UCENICI


de Roger S. Greenway
O introducere la misiunea cretin
Isus a spus Mergei i facei ucenici. Cuvntul folosit pentru traducerea
verbului mergei din limba greac apare ntr-o forma care exprim cea mai mare
urgen. Cu alte cuvinte, Isus le-a spus: Mergei imediat! Nu mai stai pe gnduri!
Multiplicai-v pn cnd M vor cunoate i M vor urma oameni din toate naiu-
nile, rasele, triburile i limbile.
Mergei i facei ucenici este o carte despre misiuni scris pe nelesul
tuturor. Destinat cititorilor care doresc o carte despre misiuni, scris ntr-un limbaj
accesibil, ea va facilita cititorului o mai bun nelegere a misiunilor i va ncuraja
mplinirea poruncii misionare a lui Cristos att la nivel personal ct i la nivel con-
gregaional. Este folositoare, n mod special, n grupurile de studiu biblic pentru
adulii din biseric, persoanelor care se pregtesc pentru misiuni de scurt durat,
ct i ca un curs introductiv la nivel de colegiu. Organizarea excelent, buna
selecie a citatelor, ntrebrile recapitulative i cele destinate discuiei fac din carte
un volum ideal studiului n grup.
Roger Greenway, profesor de Misiologie mondial la Calvin Theological
Seminary si misionar practicant, savant, administrator face un serviciu preios
bisericii cretine druindu-ne aceasta carte.
190 pag., 14 X 21 cm, 16,35 lei

SUNAI DIN TRMBI


de David Wilkerson

n aceast carte captivant, autorul David Wilkerson ne cheam printr-un


mesaj plin de putere i compasiune s ne examinm ntr-un mod ct se poate de
sincer viaa i naiunea de dragul bisericii, al rii noastre i al lumii. Asemenea
trmbiei care i avertiza pe oamenii din vremurile antice de apropierea pericolelor
i a armatelor dumane, el ne atrage atenia asupra pcatelor subtile i asupra
compromisurilor naiunii noastre, care pot atrage judecata grabnic a lui
Dumnezeu. ns autorul ne aduce i un mesaj de mngiere i ncurajare o
chemare de-a ne ntoarce la Dumnezeu cu toat inima noastr i de-a mplini
scopurile lui Dumnezeu pentru noi ca i copiii Si preaiubii. Totui trebuie s
acionm acum, nainte ca naiunea noastr s ajung s experimenteze judecata
lui Dumnezeu.
Ascult sunetul de avertizare al trmbiei, pune-i la inim Cuvntul lui
Dumnezeu i ntoarce-te la dragostea dinti cu toat inima ta, cu tot sufletul tu,
cu toat mintea i cu toat puterea ta. Familiile noastre, bisericile noastre, ara
noastr i chiar vieile noastre spirituale depind de aceast ntoarcere.
220 pag., 13.5 X 20.5 cm, 18.53 lei

www.liferomania.ro RESURSE SPIRITUALE 33