Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE

Disciplina :Chimie
Clasa a VII-a
Subiectul : Fenomene fizice si fenomene chimice
Durata: 50 min

Competente specifice:

1.1 diferenierea fenomenelor fizice de fenomenele chimice, a proprietilor fizice


de proprietile chimice, a substanelor pure de amestecuri de substane etc

Obiective operationale :

O1 sa recunoasca proprietatile/ fenomenele fizice si pe cele chimice


O2 sa diferentieze proprietatile/ fenomenele fizice de cele chimice
O3 sa compare unele substante din punct de vedere al proprietatilor fizice, utilizand diagrama Venn
O4 sa denumeasca fenomenele fizice prin care se modifica starea de agregare a apei
Numele si prenumele...................................................
Clasa.....................
Fenomene fizice si fenomene chimice
- Test de evaluare-

1. Identificai proprietile fizice i proprietile chimice, completnd tabelul de mai jos:


<3 puncte ( 10 x 0,3 p)>
Proprietate fizic Proprietate chimic
metalele se dilat prin nclzire
apa fierbe la 100 C
lemnul poate arde
diamantul este cea mai dur substan
metalele prezint un luciu caracteristic
oetul are gust acru
fierul poate ruginini
arcurile din oel sunt elastice
aluminiul poate fi tras n foi (maleabilitate)
sau n fire (ductilitate)
apa srat conduce curentul electric

2. Denumiti fenomenele prin care apa isi schimba starea de agregare, conform schemei:

2 puncte(0,5x 4puncte)

Stare solida Stare lichid Stare gazoas


(Ghea) (Ap) (Vapori de ap)

3. Dai dou exemple de fenomene fizice i un exemplu de fenomen chimic pe care le poate suferi o aceei
substan.
1,5 puncte (3x 0,5puncte)

4. Completati diagrama de mai jos cu proprietatile asemanatoare si cu cele diferite ale zahrului i ale cretei.
1,5 pucte
Zahrul Creta

Din oficiu: 1 punct