Sunteți pe pagina 1din 9

Proiect de lectie informatica elementele componente ale computerului

SCOALA cu clasele I -VIII nr.


1 DATA:
11.02.2008

Judetul ILFOV
MEDIU DE INSTRUIRE: Cabinet Informatica

Clasa: a -a

Nr. Elevi:

Disciplina: OPTIONAL - INFORMATICA

Modulul: Tehnologia Iinformatiei

PROIECT DE LECTIE
Titlul lectiei: ELEMENTELE COMPONENTE ALE COMPUTERULUI

I. NECESITATEA STUDIERII TEMEI:

Tema Elementele componente ale computerului se studiaza in clasa a VIII-a la disciplina


INFORMATICA INITIERE IN UTILIZAREA CALCULATOARELOR in semestrul I si face parte din
modulul Tehnologia Informatiei .

Invatarea treptata, mai intai a componentelor unui sistem


informatic (unitate centrala, tastatura, mouse), deprinderea utilizarii
perifericelor (imprimanta, scaner, webcam), utilizarea aplicatiilor pe care le ofera un
sistem de operare (PAINT, NOTEPAD, WORDPAD, CLOCK, CALENDAR) si incheind cu
utilizarea unor aplicatii specifice uzuzale in activitatea zilnica si universal valabile in
majoritatea profesiilor (OFFICE, PROCESOARE IMAGINE, TEXT, SUNET), a devenit o
necesitate a zilelor noastre.

Prin atingerea obiectivelor temei, elevul dobandeste noi cunostinte despre alcatuirea unui
computer.

II. STRUCTURAREA CONTINUTULUI LECTIEI

Schema si Numerotarea Ariilor de Continut in ordinea in care vor fi predate elevilor:


III. CONTEXTUL IN CARE SE REALIZEAZA LECTIA

Cuvinte cheie
Experiente anterioare Resurse materiale
romana engleza
Elevii Stiu: Calculator Computer calculatoare

Ordinea operaiilor de deschidere Calculator Computer fise de lucru


a unui computer; Personal Personal

Etapele de instalare (deschidere) Joc Game


a jocurilor din computer;
Monitor Display
Elevii Au: computere;
Tastatura Keyboard
Elevii Pot:
Tasta key
sa deschida computerul ;

sa deschida diferite jocuri si sa le


joace ;

IV. OBIECTIVELE OPERATIONALE ALE LECTIEI

Nr. CAPACITATEA care se urmareste COMPORTAMENTUL CONDITIILE in Criterii de


Ob a se forma la elev prin invatare prin care elevul va proba care vor lucra realizare (limita
. formarea capacitatii elevii, pentru a minima admisa)
respective realiza
comportamentul
cerut
O1 Sa recunoascaDispozitivele Periferi Prin Avand la
ce ale PC-ului indicareaDispozitivelor dispozitiePC-ul si
80%
Periferice parti componente
dezasamblate
O2 Sa clasifice Prin Avand la
precizarea roluluiDispozit dispozitiePC-ul si
Dispozitivele Periferice ivelor Periferice Dispozitivele 70%
Periferice precizate
ale PC-ului
O3 Sa precizeze Prin clasificarea acestora Avand la
in functie de rolul lor dispozitie CD-ul,
Tipurile de Memorie Floppy Disk-ul,
Hard Disk-ul, 60%
Memory Stick-ul si
Unitatea PC-ului
desfacuta
O4 Sa explice rolulMicroprocesorului Prin precizarea functiei Avand la
pe care o indeplineste dispozitieUnitatea
70 - 80%
PC-ului desfacuta,
Microprocesorul

V. PROBA DE EVALUARE

Punctaj Observatii
Continutul ite
Obs. Raspunsuri asteptate
mului
max mi
n
_________ 2 1, Calculat
____ ____ 6 or /
Computer
________
__________
Unitatea
__ Centrala
__________
__________ Monitor
________
Completeaza spatiile Mouse
punctate conform fiecarei
imagini Tastatura
O1
O2 Clasifica componentele periferice ale calculator 3 2, De intrare:tasta
ului: 1 tura, mouse;

________________________________________ De iesire:
________________________________________
____________________ monitor,
imprimanta
A Stabileste prin sageti B 2 1,2 Memorie
interna:RAM
corespondenta dintreC D , ROM

Memoria Interna coloana A si coloana B Disk


Floppy Memorie
externa: Hard
Disk, Floppy
Microprocesor
Disk,

Memoria
CD
Externa RAM
ROM

O3
O4 Explica rolul microprocesorului: 2 1,4 Reprezinta
________________________________________
________________________________ creierul calculatorului
TOTAL 9 6,30 Se acorda:

1 punct din oficiu

Timp de lucru: 5 min

VI. STRATEGII DIDACTICE

Forme de
Arii Metode Mijloace
Etape de instruire organizare a
Ti de
activitatii
mp conti de invat de invata
Pro
Profesor Elev nut amant mant Elev
f
2 I. MOMENT ORG Rezolva Fro Individ
ANIZATORIC: ntal ual
5 Fisa de Evaluare Ex.
1. Secventa introductiva. organizat Indepe
Prezenta elevilor. Se oric ndent
asigura cadrul psiho-
pedagogic necesar Conversat
desfasurarii lectiei in
conditii de maxima ia,
eficienta.
Exercitiul
2. Verificarea Temei

1 II. CAPTAREA AT Noteaza in caiet Expunere Fro Individ


ENTIEI: a ntal ual

,,Astazi veti afla mai


multe despre
principalele parti
componente ale
Calculatorului Personal
si rolul acestora in buna
functionare a PC-ului.

Anuntarea titlului: se
scrie pe tabla.

5 III. PREZENTAREA Observa si urmar 1. Discutii FisaTehno Fro Colecti


CONTINUTULUI escexplicatia dirijate, logica ntal v,
5 LECTIEI: profesorului 1.1. 1, PC-
Observati urile din - Pe
5 1. Prezinta calculatorul; Observa , 1.2. a Laborator ,, - grupe
individual
Indica elevilorsa Intreba, 1.3. a, - - ,, -
urmareasca Fisa de Descriere ,, -
Lucru si Aparatele din a,
Noteaza 2. Unitatea - ,, -
Laborator. Centrala
Explicatia
Observa , 2.1.
2. Idica elevilorUnitatea ,
desfacuta
Centrala si partile ei
componente; Intreba, 2.2. Conversat
Fisa
ia
Noteaza Tehnologi
Explica rolul ca 2, PC-
Microprocesorului, a - ,, - urile din
Memoriei Interne si Laborator
Memoriei Externe. - ,, -

Noteaza pe tabla
partile componente.

3. Indica elevilor
Dispozitivele Periferice;

Explica rolul acestora;

Explica de ce au fost
clasificate in
Dispozitive de Intrare
si de Iesire;

Noteaza pe tabla
partile componente;

Arii d Metode Mijloace Forme de


Tim Etape de instruire e organizare a
p contin de invatama de invatam activitatii
Profesor Elev ut nt ant Prof Elev
4 Indica parti 1. Exercitiul, Fisa Front Colectiv,
componente Tehnologica al
4 IV. FEED - ale 1.1. Conversatia, 1 Pe grupe
BACK. Calculatorului
5 1.2. Aprecieri ver Fisa - ,, -
SISTEMATIZAREA SI Denumescpar bale Tehnologica
FIXAREA tile 2,
10 1.3. - ,, -
CUNOSTINTELOR componente - ,, -
indicate PC-urile din
2. Individua
1. Denumestediferite Laborator
- ,, - l,
parti componente ale Indica dispoz
2.1. Independ
calculatorului si cere itive de intrare - ,, - ent
elevilor sa le indice / iesire
2.2
la calculatoarele din - ,, -
laborator; Rezolva
Fisa de
2. Indica parti ale Fisa de Evaluare
calculatoarelor din Evaluare
laborator si cere
elevilor sa le
denumesca;

3. Cere elevilor sa
inice dispozitivele de
intrare, respectiv, de
iesire;

4. Cere elevilor sa
rezolve Fisa de
Evaluare;
3 V. SECVENTA Se 1. Corectare, Front Individua
FINALA al l,
1 autoevalueaz 1.1. Notare Independ
1. Apreciaza, a ent
critica, stimuleaza r 1.2.
aspunsurile si noteaza
comportamentul 1.3.
copiilor.
2.
2. Anunta temapentru
acasa si ofera
2.1.
indicatii pentru
pregatirea acesteia.
2.2

VII. ANEXE: PROSPECTE, CATALOAGE, FISE

FISA TEHNOLOGICA 1:
FISA TEHNOLOGICA 2:
TEMA: completeaza urmatorul aritmogrif cu parti componente ale computerului:

C D
R O M
I M P R I M A N T A
M I C R O P R O C E S O R
C A L C U L A T O R
M O N I T O R
M O U S E
R A M

BIBLIOGRAFIE:

MASALAGIU C., ASIMIOANEI I. - Didactica Predarii Informaticii, Ed. Collegium


Polirom 2004
DAN GOOKIN & ANDY RATHBONE - PC pentru Toti, Ed. Teora 2000