Sunteți pe pagina 1din 38

STATISTICA ECONOMICA

1. Ce presupune statistica practica?


a. culegerea, inregistrarile fenomenelor, prelucrarea si analiza acestora
b. culegerea si inregistrarile fenomenelor social economice
c. culegerea, prelucrarea si analiza informatiilor

R: A

2. Ce sunt fenomenele de masa?


a. fenomenele care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezentand anumite
neregularitati
b. fenomenele care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezentand anumite
regularitati
c. fenomenele care se produc intr-un numar mediu de cazuri prezentand anumite
regularitati

R: B

3. Ce presupune „Legea numerelor mari”?


a. luarea in studiu a unui numar mic de cazuri individuale pentru intreg Ramblul
b. luarea in studiu a unui numar mare de cazuri individuale pentru intreg Ramblul
c. luarea in studiu a toate cazurile individuale pentru intreg Ramblul

R: C

4. Care este obiectul de studiu al statisticii?


a. studiaza aspectele cantitative si calitative ale fenomenelor de masa
b. studiaza aspectele cantitative ale fenomenelor de masa
c. studiaza aspectele calitative ale fenomenelor de masa

R: A

5. Ce este metoda statistica?


A totalitatea procedeelor de observare (inregistrare), grupare, centralizare,
idenitificare a indicatorilor statistici
B. analiza fenomenelor si proceselor studiate
C. inregistrarea, centralizarea,analiza informatiilor si prezentarea acestora la forurile
superioare
a. A+B
b. B+C
c. A+C

R: A
6. Care sunt notiunile (conceptele) de baza ale statisticii?
a. colectivitatea statistica, unitati statistice, caracteristicile, datele statistice,
prelucrarea si analiza lor
b. colectivitatea, unitati caracteristici, date statistice si mesajul datelor
c. operatii, calcule, determinari statistice si mesajul datelor

R: B

7. Ce reprezinta colectivitatea statistica?


a. totalitatea factorilor, unitatilor, caracteristicilor de acceasi natura supuse unui
studiu statistic
b. Ramblul de unitati statistice componente, studiate si analizate
c. totalitatea elementelor de aceeasi natura supusa unui studiu statistic

R: C

8. Cum se mai numeste colectivitate statistica?


a. populatie statistica
b. grupari statistice
c. unitati statistice

R: A

9. Cand se constituie „masa elementelor” intr-o colectivitate statistica?


a. daca exista o serie de elemente cu trasaturi specifice
b. numai daca exista o serie de trasaturi esentiale comune intre elemente
c. numai daca exista conditii esentiale pentru caracteristicile colectivitatii

R: B

10. Cum sunt colectivitatile statistice?


a. statice, mobile, mixte
b. dinamice, fara miscare, mixte
c. statice si dinamice

R: C

11. Ce reprezinta unitatile statistice?


a. elemente constitutive ale colectivitatilor statice si dinamice
b. elemente cantitative ale colectivitatilor statice si dinamice
c. elemente calitative ale colectivitatilor statice si dinamice

R: A

12. De cate feluri sunt unitatile statistice?


a. simple si compuse
b. simple si complexe
c. simple si multiple

R: B
13. Ce reprezinta caracteristicile statistice?
a. principiile care stau la baza colectivitatii
b. elementele de analiza a unitatilor colectivitatii
c. criteriile pe baza carora se caracterizeaza (idenitifica) unitatile colectivitatii

R: C

14. De cate feluri sunt caracteristicile statistice?


a. de timp, de spatiu
b. de timp, de spatiu, de pozitii
c. de timp si atributive
d. de timp, de spatiu, atributive

R: D

15. Ce sunt datele statistice?


a. sunt caracterizari valorice de timp, de spatiu, de pozitie
b. sunt caracterizari numerice de timp, de spatiu si organizatorice
c. sunt elemente ale unitatilor de timp, de spatiu si organizatorice

R: B

16. Ce este mesajul datelor?


a. este expresia numerica a unei determinari obiective
b. este expresia valorica a unei determinari aleatoare
c. este expresia exponentiala a unei determinari subiective

R: A

17. Cine gestioneaza intreaga informatie statistica in Romania?


a. sistemul informational national
b. Uniunea nationala de statistica
c. Institutul national de statistica

R: C

18. Ce activitati coordoneaza Institutul national de statistica (INS)?


A. culegerea, prelucrarea si analiza datelor statistice
B. observarea, inregistrarea si prelucrarea datelor statistice
C. furnizarea informatiilor necesare pe plan intern si extern
D. prezentarea datelor la formele tutelare
a. B+D
b. A+C
c. D

R: B
19. Care sunt principiile organizarii statistice in Romania?
A. autonomie, specializare, autenticitate
B. perspicacitate, profesionalism
C. trRparenta, confidentialitate
D. proportionalitate, deontologie
a. B+C
b. C+D
c. A+C+D

R: C

20. Ce reprezinta Sistemul informational statistic (SIS)?


a. totalitatea operatiunilor de elaborare a informatiilor statistice
b. un Ramblu integrat de mijloace si metode de culegere, prelucrare, analiza si
trRmitere a informatiilor
c. un Ramblu de indicatori si sondaje solicitate la nivel national

R: B

21. Cum se realizeaza in practica Sistemul informational economico-social (SIE)?


a. prin evidenta economica
b. prin evidenta statistica
c. prin inregistrare, centralizare si prelucrarea informatiilor

R: A

22. Ce foloseste evidenta statistica pentru caracterizarea activitatii economico - sociale?


A. informatiile furnizate la sondajele de opinie si observarile proprii
B. informatiile furnizate de evidenta contabila si tehnico-operativa
C. observarile (inregistrarile) proprii
a. B+C
b. A+C
c. B

R: A
23. In ce categorii de stiinte se incadreaza statistica economica si sociala?
a. stiinte sociale
b. stiinte economice
c. stiinte naturale

R: B

24. Ce este cercetarea statistica?


a. totalitatea operatiunilor de culegere si observare (inregistrare), prelucreare, analiza
si interpretare a informatiilor necesare pentru conducerea proceselor sociale si
economice
b. totalitatea factorilor care participa la elaborarea informatiilor necesare pentru
conducerea activitatii economico sociale
c. totalitatea operatiunilor de obtinere a unor date, elemente, caracteristici ce
formeaza obiectul de studiu al programului de cercetare

R: A
25. Cum se efectueaza clasificarea statistica?
a. dupa criterii obiective ale dezvoltarii economico sociale
b. dupa principii social-economice cerute de economia de piata
c. dupa criterii exprimate nominal si termenii economici si sociali

R: C

26. Care sunt cerintele clasificarii statistice?


a. completitudinea, unicitatea si omogenitatea
b. complexitatea, unicitatea si omogenitatea
c. completitudinea, originalitatea si unicitatea

R: A

27. Ce este clasificarea statistica taxonomica?


a. clasificarea ale carei elemente sunt originale si unice
b. clasificarea ale carei elemente sunt caracterizate prin completitudine si unicitate
c. clasificarea carea are la baza completitudine si omogenitate

R: B

28. Ce sistem se utilizeaza in clasificarea statistica?


a. unitar
b. bidimensional
c. mixt

R: A

29. Care sunt clasificarile utilizate in statistica?


A. clasificarea activitatilor economiei nationale ( CAEN )
B. clasificarea unitara a produselor si serviciilor ( CUPS )
C. ocupatia pe profesii, clasificarea fondurilor fixe
D. clasificarea mijloacelor circulante
E. clasificarea dupa ramura de activitate
a. B+D+E
b. A+B+C
c. A+C+E

R: B

30. Care sunt nomenclatoarele utilizate in statistica?


A. nomenclatorul unitar al indicatorilor dezvoltarii economico-sociale ( NUIDES )
B. nomenclatorul stradal ( NS )
C. sistemul informatic - registru al unitatilor economice si sociale ( SIRUES )
D. sistemul informatic registru al initatilor teritorial-administrative ( SIRUTA )
E. sistemul informational al economiei (SIE)
a. B+C+E
b. A+D+E
c. A+C+D

R: C
31. Ce este observarea statistica?
a. inregistrarea datelor dupa sistem european
b. inregistrarea datelor dupa sistem economic
c. inregistrarea datelor dupa metodologie unitara

R: C

32. Ce metode se folosesc in observarea statistica?


a. inregistrarea directa si pe documente, interogarea
b. inregistrarea electronica
c. inregistrarea in timp, spatiu, pe etape

R: A

33. Care sunt criteriile alegerii metodelor de observare?


A. scopul observarii, calitatea datelor
B. mijloacele materiale si banesti disponibile
C. personalul de observare
D. programul de observare
E. reguli de observare moderne
a. A+B+C
b. D+E
c. B+D+E
R: A

34. Ce reprezinta un formular de cercetare statistica?


a. un document prin care se reliefeaza toate operatiunile folosite in analiza statistica
b. un act oficial de cercetare statistica cerut de normele guvernamentale
c. un document prin care unitatea prezinta periodic organelor statistice rezultatele
activitatii pe o perioada anume

R: C

35. Ce este recensamantul?


a. este o metoda prin care se stabileste numarul unei populatii umane sau animale
b. este o metoda de inregistrare statistica dupa criterii unitare si simultan de la toate
unitatile cercetate
c. este un sistem ordonat de guvern periodic

R: B

36. Din punct de vedere economic de cate feluri sunt recensamintele?


a. industriale si comerciale
b. industriale si scolare
c. comerciale si agricole
d. industriale si agricole
e. industriale, comerciale, sociale si agricole

R: D
37. Care este periodicitatea recensamantului la populatie?
a. 10 ani
b. 5 ani
c. 15 ani
d. 20 ani
e. 25 ani

R: A

38. Care este periodicitatea recensamantului in agricultura?


a. 5 ani
b. 10 ani
c. 25 ani
d. 20 ani
e. 15 ani

R: E

39. Care este periodicitatea recensamantului in economie?


a. 3 ani
b. 9 ani
c. 15 ani
d. 5 ani
e. 20 ani

R: D

40. Ce este sondajul?


a. o metoda de cercetare selectiva
b. o metoda de cercetare electiva
c. o metoda de cercetare stiintifica

R: A

41. Ce este ancheta statistica?


a. o metoda de analiza statistica
b. o metoda de prelucrare statistica
c. o metoda de verificare statistica
d. o metoda de cercetare statistica

R: D

42. Ce este observarea partii principale?


a. o metoda de inregistrare partiala
b. o metoda de inregistrare totala
c. o metoda de inregistrare medie

R: A
43. Ce este monografia?
a. o metoda de analiza statistica prin care se descrie geografic o unitate
b. o metoda statistica prin care se studiaza aprofundat o unitate economica si sociala
c. o metoda statistica de testare a ocupatiei intr-o zona

R: B

44. Care sunt tipurile de anchete prin sondaj?


A. ancheta prin sondaj a unei colectivitati ( ASC )
B. ancheta sociala pentru protectie sociala ( ASS )
C. ancheta integrata in gospodarii ( AIG )
D. ancheta asupra fortei de munca ( AMIGO )
E. ancheta structurala in intrprinderi ( AIS )
a. B+C+D
b. C+D+E
c. A+B+E

R: B

45. Care este obiectivul anchetei integrate in gospodarii (A.I.G.)?


a. conditiile de viata ale populatiei
b. structura gospodariilor, starea de sanatate
c. nivelul de pregatire scolara
d. veniturile pe surse si cheltuielile banesti
e. toate aspectele sociale si economice proprii unei gospodarii

R: E

46. Care este obiectivul anchetei asupra fortei de munca in gospodarii (AMIGO)?
A. evaluarea populatiei active, ocupate sau in somaj
B. evaluarea populatiei inactive
C. evaluarea intregii populatii
a. B+C
b. A+C
c. A+B

R: C

47. Ce obiectiv are ancheta structurala in intreprinderi (AS)?


a. sa ofere trimestrial informatii despre activiatatea economica
b. sa analizeze periodic o data la 3 ani activitatea de productie si comerciala
c. sa ofere anual informatii pentru caracterizarea sistemului productiv si comercial pe
sectoare de activitate

R: C
48. Ce masuri importante cuprinde programul de cercetare statistica?
A. etapele de derulare a programului
B. ordinea in care se deruleaza operatiile de cercetare statistica
C. stabilirea problemei de cercetat si elaborarea programului de cercetare
D. stabilirea echipei de cercetare si masurile folosite
E. prezentarea, prelucrarea analiza si interpretarea datelor ( informatiilor )
a. C+D+E
b. A+B+C
c. B+C+D

R: A

49. Cate categorii de masuri se folosesc in ancheta sociala?


A. metodologice
B. sociale
C. de cuantificare
D. empirice
E. economice
a. A+B+C
b. A+E
c. B+C

R: B

50. Cum se efectueaza controlul in cadrul programului de cercetare statistica ?


A. se verifica unicitatea datelor
B. se verifica completitudinea datelor
C. se verifica exactitatea datelor
D. se verifica veridicitatea datelor
E. se verifica calitatea datelor
a. A+B+C
b. D+E
c. B+E

R: C

51. Care sunt etapele prelucrarii datelor statistice?


A. stabilirea obiectivului
B. stabilirea echipei
C. programul prelucrarii
D. metodele si procedeele de calcul statistic
E. formele de prezentare si reprezentare
a. C+D+E
b. B+C
c. A+B+D

R: A
52. Care sunt procedeele de prelucrare a datelor statistice?
A. prelucrarea electronica
B. prelucrarea manuala
C. prelucrarea statistica
D. prelucrarea fiselor
E. procedeul tabelarii manuale
a. C+D
b. B+D+E
c. A+B+C

R: B

53. De cate feluri este centralizarea datelor statistice?


A. simpla
B. multipla
C. pe elemente
D. pe colectivitati
E. pe grupe
a. A+E
b. C+D
c. B+C

R: A
54. Ce este gruparea statistica?
a. impartilrea unitatilor in grupe omogene in functie de variatia uneia sau mai multor
caracteristici
b. impartirea unitatilor in grupe heterogene in functie de variatia uneia sau mai
multor caracteristici
c. impartirea unitatilor in grupe omogene in functie de variatia a cel putin doua
caracteristici

R: A

55. Ce este gruparea omogena?


a. este clasa de colectivitati in interiorul careia variatia caracteristicii este maxima
b. este clasa de unitati in interiorul careia variatia colectivitatii este minima
c. este clasa de unitati in interiorul careia variatia caracteristicii este minima

R: C

56. Ce este variatia statistica?


a. este nivelul sau valoarea prin care se manifesta o caracteristica inregistrata intr-o
observare statistica
b. este nivelul sau valoarea prin care se manifesta o colectivitate inregistrata intr-o
observare statistica
c. este nivelul sau valoarea prin care se manifesta o caracteristica inregistrata intr-o
cercetare statistica

R: A
57. Ce este amplitudinea variatiei statistice?
a. campul de concentrare a variantelor intr-o inregistrare statistica
b. campul de imprastiere a variantelor intr-o cercetare statistica
c. campul de imprastiere a variantelor intr-o inregistrare statistica

R: C

58. Ce este frecventa sau ponderea in statistica?


a. este numarul de caracteristici la care se intalneste acelasi nivel de dezvoltare sau
forma de manifestare
b. este numarul de unitati la care se intalneste acelasi nivel de dezvoltare sau forma
de manifestare
c. este numarul de colectivitati la care se intalneste acelasi nivel de dezvoltare sau
forma de manifestare

R: B

59. Care sunt formele de prezentare si reprezentare a datelor statistice?


A. coloane statistice
B. grafice statistice
C. tabele statistice
D. serii statistice
E. reprezentari grafice

a. B+C+D
b. A+B+E
c. C+D+E

R: C

60. Care sunt principiile intocmirii tabelelor statistice?


A. elementele tabelului statistic
B. ordonatele tabelului statistic
C. felurile tabelului statistic
D. coordonatele
E. reguli de intocmire si interpretare

a. A+C+E
b. B+D
c. C+D+E

R: A
61. Care sunt elementele tabelului statistic?
A. variabilele statistice
B. unitatile statistice
C. caracteristicile statistice
D. subiectul tabelului (colectivitatea )
E. predicatul tabelului (caracteristici)
a. B+C
b. D+E
c. A+B

R: B

62. Care tipurile de tabele statistice?


A. sinoptice
B. simple
C. mixte
D. pe grupe
E. de asociere
a. A+B+D
b. C+D+E
c. B+D+E

R: C

63. Ce sunt seriile statistice?


a. o corespondenta intre doua siruri de date statistice
b. un paralelism intre doua siruri de date statistice
c. o similitudine intre doua siruri de date statistice

R: A

64. Cum se clasifica seriile statistice?


A. serii statistice - cronologice
B. serii statistice parametrice
C. serii statistice de timp
D. serii statistice de spatiu
E. serii statistice de distributie
a. C+D+E
b. A+B+C
c. B+C+D

R: A

65. Care sunt elementele unei reprezentari grafice?


A. titlul graficului
B. reteaua ( scala ) de reprezentare
C. absisa si ordonata
a. A+C
b. B+C
c. A+B

R: C
66. Care sunt tipurile de grafice de reprezentare?
A. pe coloane si benzi
B. de referinta
C. statistice
D. de suprafata si de volum
E. polare si de distributie
a. B+C+D
b. A+D+E
c. C+D+E

R: B

67. Ce este indicatorul statistic?

a. este expresia numerica a unor fenomene economico-sociale definite in timp, spatiu


sau structura organizatorica
b. reflecta starea periodica a activitatii economico-sociale
c. arata cresterile si scaderile factorilor economici intr-o activitate economica

R: A

68. Care sunt functiile indicatorilor statistici?


A. de masurare, de combinare, de verificare
B. de masurare, de comparare, de analiza
C. de sinteza, de estimare, de verificare a ipotezelor

a. B+C
b. A+B
c. A+C

R: A

69. Cum se clasifica indicatorii statistici?


A. simpli
B. combinati
C. mixti
D. absoluti
E. derivati

a. A+B
b. B+C
c. D+E

R: C
70. Care sunt indicatorii derivati?
A. marimile relative, marimile medii
B. indicatorii variatiei si asimetrici
C. indicatorii macroeconomici
D. indicatorii fondurilor fixe
E. indicatorii corelatici si indicii satistice

a. B+C+D
b. A+B+E
c. B+D+E

R: B

71. Ce exprima marimile relative?


a. diferenta de valoare prin compararea indicilor
b. diferenta de valoare prin compararea factorilor
c. diferentele de nivel prin compararea indicilor

R: C

72. Care sunt problemele folosirii marimilor relative?


A. alegerea bazei de comparare
B. asigurarea comparabilitatii datelor care formeaza raportul
C. alegerea formei de exprimare a marimii relative respective
D. alegerea factorului curent de variatie

a. B+C+D
b. C+D
c. A+B+C

R: C

73. Ce reprezinta marimile medii?


a. calcularea valorilor tipice pentru gruparea statistica
b. calcularea valorilor tipice reprezentative oentru colectivitatea studiata
c. calcularea variabilelor tipice pentru caracteristica studiata

R: B

74. Ce categorii de medii cunoasteti?


a. aritmetica si armonica
b. algebrica
c. ponderata
d. geometrica si patratica
e. cronologica

a. A+D+E
b. B+C+D
c. C+D+E

R: A
75. Ce grupe de indicatori se calculeaza la analiza seriilor de repartitie de frecventa?
a. de volum
b. de structura , medii
c. de variatie
d. de analiza
e. de pozitie
a. A+B+C
b. B+C+D
c. B+C+E

R: C

76. Care sunt indicatorii de pozitie?


a. simpli
b. quantinele
c. valoarea modata
d. de variatie
a. B+C
b. A+B
c. C+D

R: A

77. Ce reprezinta quantilele?


a. valori concrete ale seriei pe care o imparte in parti egale
b. valori concrete ale sirului de numere pe care-l imparte in parti egale
c. valori concrete ale seriei cronologice pe care o imparte in parti inegale
R: A

78. In cate parti impart quantinele, mediana, quartilele, decilele?


a. in 4, in 6, in 12
b. in 3, in 6, in 9
c. in 2, in 4, in 10
d. in 5, in 10, in 15

R: C

79. . Ce este modul sau dominanta seriei?


a. valoarea modala a unei serii data de variatia cu frecventa cea mai mica
b. valoarea modala a unei serii data de variatia cu frecventa cea mai mare
c. valoarea modala a unei serii data de variatia cu frecventa medie

R: B

80. In ce cazuri se face determinarea seriei?


a. in cazul seriilor paralele
b. in cazul seriilor simple
c. in cazul seriilor de frecvente pentru o caracteristica directa
a. A+C
b. A+B
c. B+C
R: C
81. Ce se analizeaza cu indicatorii de frecventa?
a. variatia valorilor caracteristicii si frecventle acestora
b. variatia valorilor indicatorilor derivati si frecventele de variatii
c. variatia valorilor factorilor si frecventele acestora

R: A

82. De cate feluri sunt frecventele?


A.absolute
B.continui
C.uniforme
D.relative
E.cumulate
a. B+C
b. D+E
c. A+D

R: B

83. Care sunt grupele de indicatori pentru caracterizarea variatiei fenomenelor?


A. indicatori de dispersie
B. indicatori simpli
C. indicatori de pozitii
D. indicatori sintetici
E. indicatori cronologici
a. A+B
b. B+D
c. D+E

R: B

84. De cate feluri este amplitudinea variatiei?


A. numerica
B. valorica
C. combinata
D. absoluta
E. relativa

a. D+E
b. A+C
c. B+E

R: A
85. Ce reprezinta abaterile individuale?
a. abaterile factorilor individuali de la medie
b. abaterile unitatilor individuale de la medie
c. abaterile mediilor individuale de la media lor

R: C

86. Care sunt dezavantajele indicatorilor simpli ai variatiei?


a. nu pot exprima varietatea de caracteristici
b. nu pot exprima intreaga variatie a unei caracteristici inregistrate
c. nu pot exprima intreaga variatie a colectivitatii studiate

R: B

87. Ce avantaje prezinta indicatorii sintetici ai variatiei?


a. sintetizeaza intr-o singura expresie numerica intreaga variatie a unei caracteristici
b. sintetizeaza partile principale ale variatiei caracteristici
c. sintetizeza ceea ce este reprezentativ din variatia caracteristicii

R: A

88. Ce indicatori sintetici ai variatiei exista?


A. gradul de imprastiere
B. abaterea medie liniara
C. dispersia
D. abaterea medie patratica
E. coeficientul de variatie
a. A+B+C+E
b. A+B+C+D
c. B+C+D+E

R: C

89. Cum se calculeaza abaterea medie liniara?


a. ca o medie artitmetica simpla din suma abaterilor temenilor seriei de la media lor si
valoare absoluta
b. ca o medie geometrica din suma abaterilor termenilor individuali de la media lor
c. ca o medie a mediilor abaterilor termenilor individuali de la media lor

R: A

90. Cum se calculeaza depresia?


a. ca o medie aritmetica patratica a abaterii termenilor fata de mediana lor
b. ca o medie aritmetica simpla/ponderata a patratelor abaterilor termenilor fata de
media lor
c. ca o medie geometrica a patratelor abaterilor termenilor fata de media lor

R: B
91. Cum se calculeaza abaterea medie patratica?
a. ca o medie patratica din abaterile principalelor variante ale seriei de la media lor
b. ca o medie patratica a abaterilor variantelor medii ale seriei
c. ca o medie patratica din abaterile tuturor variantelor seriei de la media lor

R: C

92. Cum se calculeaza coeficientul de variatie?


a. ca un raport intre abaterea medie patratica si nivelul mediu al seriei
b. ca un raport intre media abaterilor si nivelul minim al seriei
c. ca un raport intre abaterea medie patratica si nivelul minim al seriei

R: A

93. Care sunt principalele dispersii calculate pentru regula de adunare a dispersiilor?
a. dispersia combinata
b. dispersia totala
c. dispersia de grupa ( partiala )
a. A+B
b. B+C
c. A+C

R: B

94. Ce este variatia interquartilica?


a. este abaterea dintre cuartila inferioara fata de cea superioara
b. este abaterea dintre cuartila superioara si mediana
c. este abaterea care se inregistreaza intre cuartila inferioara si superioara fata de
mediana

R: C

95. Ce este variatie interdecilica?


a. este media aritmetica a abaterii decilelor extreme fata de cuartila centrala a seriei
pentru un numar mare de grupe
b. este media aritmetica a abaterilor decilelor extreme fata de cuartila centrala a seriei
pentru un numar mic de grupe
c. este media aritmetica a abaterilor decielor extreme fata de cuartila centrala a seriei
pentru toate grupele

R: A

96. Ce coeficienti ai aprecierii gradului de asimetrie cunoasteti?


a. coeficientul Pearson si Bowley
b. coeficientul Fischer si Bowley
c. coeficientul Pearson, Fischer si Bowley

R: C
97. In ce consta metoda sondajului in studierea fenomenelor social – economice?
a. sudierea intregii colectivitati generala
b. studierea unei parti din colectivitatea generala
c. studierea unei parti din unitatile individuale

R: B

98. Cum se numeste partea cercetata din colectivitatea totala?


A. unitate statistica
B. grupa cercetata
C. esantion
D. mostra
E. sondaj

a. C+D+E
b. A+B+C
c. B+C+E

R: A

99. Care este conditia de baza a realizarii selectiei?


a. esantionul studiat sa fie omogen
b. esantionul studiat sa fie heterogen
c. esantionul studiat sa fie reprezentativ

R: C

100. Cum se calculeaza dispersia colectivitatii generale?


a. pe baza abaterilor medii ale seriei fata de media colectivitaii generale
b. pe baza abaterilor nivelurilor individuale ale seriei de la media colectivitaii
generale
c. pe baza abaterilor totale ale seriei fata de media colectivitaii generale

R: B

101. Cum se calculeaza dispersia colectivitatii de selectie?


a. pe baza abaterilor nivelurilor individuale ale seriei fata de media de selectie
b. pe baza abaterilor medii individuale ale serie fata de media de selectie
c. pe baza abaterilor totale ale seriei fata de media de selectie

R: A

102. Cum se calculeaza dispersia colectivitatii fata de media de selectie?


a. pe baza abaterilor nivelurilor individuale ale seriei fata de selectia medie
b. pe baza abaterilor mediei nivelurilor individuale ale seriei fata de colectivitate
c. pe baza abaterilor totale fata de media seriei

R: A
103. Cum se aleg unitatile componente pentru formarea esantionului?
A. prin selectia aleatoare ( intamplatoare )
B. prin selectia dirijata
C. prin selectia solicitata
a. A+B
b. B+C
c. A+C

R: A

104. Ce procedee se folosesc la selectia aleatoare?


A. procedeul simplu
B. procedeul tragerii la sorti
C. procedeul tabelului cu numere intamplatoare
D. procedeul selectiei mecanice
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+C

R: B

105. Ce presupune procedeul tragerii la sorti?


a. extragerea intamplatoare a bilelor reprezentative
b. extragerea ordonata a bilelor reprezentative
c. extragerea bilelor reprezentative pe grupe

R: A

106. In ce consta procedeul cu numere intamplatoare?


a. numerotarea unitatilori cu numere aleatoare si extragerea acestora, trecute apoi in
tabel
b. numeroatarea tuturor unitatilor de la 1-N si extragerea a n unitati pe baza unui tabel
c. numerotarea unor unitati reprezentative si extragerea unui numar de unitati stabilit

R: B

107. Ce presupune procedeul selectiei mecanice?


a. raportarea numarului maxim la numarul minim al unitatilor, rezultatul se adauga la
numarul minim in mod repetat
b. scaderea pasului din numarul maxim in mod repetat
c. adaugarea pasului la valoarea anterioara

R: A

108. Care sunt caracteristicile selectiei dirijate?


A. alegerea unitatilor sa se faca de persoane diferite
B. alegerea unitatilor sa se faca frecvent de aceeasi persoana
C. din fiecare grupa se stabileasca o cota de esantion
a. A+B
b. B+C
c. A+C
R: B

109. Ce tipuri de sondaj sunt?


A. sondaj selectiv
B. sondaj simplu
C. sondaj mecanic
D. sondaj tipic ( stratificat )
E. sondaj de serii
a. A+B+D+E
b. A+B+C+D
c. B+C+D+E

R: C

110. Cand se foloseste sondajul stratificat?


a. in cazul fenomenelor omogene
b. in cazul fenomenelor eterogene
c. in cazul fenomenelor mixte

R: B

111. Cand se foloseste sondajul de serie?


a. in cazul colectivitatilor compuse din unitati complexe de sine statatoare
b. in cazul colectivitatilor compuse din unitati simple
c. in cazul colectivitatilor compuse din grupe de unitati

R: A

112. Care sunt indicatorii tipurilor de sondaj?


A. eroarea minima de sondaj
B. eroarea medie de sondaj
C. eroarea limita admisa
D. eroarea maxima de sondaj
E. volumul esantionului

a. B+C+E
b. A+B+D
c. B+D+E

R: A

113. Ce metode de studiere a interdependentei dintre fenomene exista?


A. metoda analizei de regresie
B. metoda analizei de corelatie
C. metoda analizei de calculatie
a. A+C
b. A+B
c. B+C

R: B
114. Ce este metoda analizei de regresie?
a. metoda prin care factorii se interconditioneaza
b. metoda prin care se explica forma legaturii intre fenomene
c. metoda de calculatie a variabilelor

R: B

115. Ce arata metoda analizei de corelatie?


a. cat de puternica este legatura dintre variabile
b. corelatia variabilelor
c. corelatiea factorilor

R: A

116. Ce tipuri de legaturi dintre fenomene exista?


A. univoca
B. biunivoca
C. liniara....
D. paralela
E. simpla coincidenta

a. A+B+D+E
b. A+B+C+D
c. B+C+D+E

R: A

117. Care sunt tipurile de metode simple de caracterizare a legaturii dintre variabilele
statisticii?
A. metoda seriilor neparalele
B. metoda seriilor paralele
C. metoda grafica
D. metoda tabelului de corelatie

a. A+C+D
b. A+B+C
c. B+C+D

R: C

118. Ce presupune metoda seriilor paralele?


a. ordonarea crescatoare sau descrescatoare a valorilor caracteristici independente
prin compararea celor doua serii de date
b. ordonarea crescatoare a valorilor caracteristicii independente
c. ordonarea descrescatoare a valorilor caracteristicii independente

R: A
119. Ce exprima coeficientul de regresie?
a. panta dreptei de regresie
b. curba de regresie
c. linia factorilor de regresie

R: A

120. Prin ce indicatorii se determina calitatea functiei de regresie?


A. eroarea medie
B. eroarea standard
C. coeficientul de eroare
D. coeficientul de determinatie

a. B+C+D
b. A+B+C
c. A+C+D

R: A

121. Ce presupune ajustarea unei serii statistice?


a. inlocuirea termenilor subiectului cu termeni teoretici
b. inlocuirea valorilor variabilelor cu termeni teoretici
c. inlocuirea termenilor empirici cu termeni teoretici

R: C

122. Ce arata o serie ajustata?


a. tendinta de stationare a caracteristii
b. tendinta de variatie a caracteristicii reprezentative
c. tendinta de multiplicare a caracteristicii reprezentative

R: B

123. Ce este coeficientul de corelatie liniara?

a. un indicator sintetic care masoara intensitatea legaturii dintre variabile


b. un indicator sintetic de legatura
c. un indicator sintetic de variatie

R: A

124. Cum se apreciaza valoarea coeficientului de corelatie liniara?


A. y > 0 - corelatie pozitiva - dar puternica
B. y < 0 corelatie negativa - dar puternica
C. y = 0 corelatie slaba sau lipsa
D. y = 1 corelatie negativa

a. A+C+D
b. A+B+C
c. B+C+D

R: B
125. Prin ce se caracterizeaza metodele neparametrice?
A. permit masurarea intensitatii unei legaturi
B. pe baza unor ranguri
C. pe baza unor factori
a. A+B
b. B+C
c. A+C

R: A

126. In ce conditii se folosesc metodele neparametrice?


A. cand variabilele se exprima prin nominal
B. cand variabilele se exprima in cuvinte
C. cand variabilele sunt cantitative
D. cand o variabila este cantitativa si alta calitativa
E. cand nu se cunoaste forma distributiei
a. A+B+C
b. C+D+E
c. B+C+D+E

R: C

127. Care sunt metodele neparametrice de corelatie?


A. coeficientul de variabilitate
B. coeficientul de concordanta Fechner
C. coeficientul de corelatie rangurilor Sperman
D. coeficientul de asociere
E. coeficientul de contingenta
a. B+C+D+E
b. A+B+C+D
c. C+D+E

R: A

128. Din ce este formata o serie cronologica?


a. din doua siruri de date paralele
b. din doua siruri de date neparalele
c. din doua siruri de date convergente
d. din doua siruri de date divergente

R: A

129. Care sunt proprietatile seriilor cronologice?


A. variabilitatea terminala
B. omogenitatea terminala
C. corelatia terminala
D. interdependenta terminala
E. periodicitatea terminala
a. B+C+D+E
b. A+B+D+E
c. A+B+C+D
R: B

130. Care sunt criteriile de clasificare a seriilor cronologice?


A. modul de exprimare al indicatorilor
B. modul de calcul al coeficientilor
C. timpul la care se refera datele
D. natura procesului statistic pe care il reprezinta

a. A+C+D
b. B+C+D
c. C+D

R: A

131. Cum se clasifica seriile cronologice in functie de modul de exprimare al indicatorilor?


A. formate din indicatori simpli
B. formate din indicatori absoluti
C. formate din indicatori relativi
D. formate din indicatori medii

a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+C+D

R: B

132. Cum se clasifica seriile cronologice in functie de unitatea de timp?


A. de intervale de timp
B. de intervale de momente
C. de intervale de spatiu
D. de intervale variabile

a. A+B
b. B+C
c. C+D

R: A

133. Cum se determina indicatorii seriilor cronologice?


A. prin raportare folosind baza aritmetica
B. prin raportare folosind baza fixa
C. prin raportare folosind baza in lant
D. prin raportare folosind baza de intervale

a. A+B
b. A+C
c. B+C

R: C
134. Cum se face exprimarea seriilor cronologice?
A. in marimi absolute
B. in marimi numerice
C. in marimi valorice
D. in marimi variabile
E. in marimi relative

a. A+E
b. A+C
c. B+D

R: A

135. Ce sistem de indicatori se folosesc in prelucrarea unei serii cronologice?


a. indicatori statistici
b. indicatori absoluti
c. indicatori cronologici
d. indicatori relativi
e. indicatori medii

a. A+B+D
b. B+D+E
c. B+C+D

R: B

136. Cum se calculeaza indicii de dinamica cu baza fixa?


a. raportand termenii seriei la un termen ales ca baza de comparatie
b. raportand termenii sirului la un termen ales in intervalul desemnat
c. raportand termenii sirului la un termen ales ca baza de comaparatie

R: A

137. Cum se calculeaza indicii de dinamica cu baza in lant?


a. raportand termenii sirului la media termenilor
b. raportand termenii sirului la termenul variabil
c. raportand termenii seriei la un termen ales ca baza in lant

R: C

138. Ce exprima ritmul de crestere sau descrestere?


a. cu cat creste sau scade nivelul intitial fata de cel de baza
b. cu cate procente depaseste sau scade nivelul din perioada curenta fata de cel din
perioada de baza
c. cu cat creste sau descreste nivelul maxim fata de cel minim

R: B
139. Care sunt principalele componente ale seriei cronologice?
A. trendul sau tendinta generala
B. sezonalitatea
C. temporalitatea
D. ciclicitatea
E. variatia reziduala

a. A+B+C+E
b. A+B+C+D
c. A+B+D+E

R: C

140. Care sunt metodele de calcul ale coeficientului de sezonalitate al seriei cronologice?
A. procedeul mediei geometrice
B. procedeul mediei aritmetice
C. procedeul mediei mediilor
D. procedeul mediei mobile
E. metoda celor mai mici patrate
a. B+D+E
b. B+C
c. A+C+D

R: A

141. In ce consta metoda mediilor aritmetice?


a. un raport intre datele sezoniere si media anuala
b. un raport intre datele trimestriale si media anuala
c. un raport intre datele lunare si media anuala

R: A

142. Care sunt etapele de calcul in cadrul mediei aritmetice ale seriei cronologice?
A. calculul mediilor lunare
B. calculul mediilor trimestriale
C. calculul mediilor anuale
D. calculul sezonalitatii in marimi absolute
E. stabilirea indicilor de sezonalitate
a. B+D+E
b. A+B+C
c. B+C+D

R: A

143. Cum se determina indicele de sezonalitate?


a. raport intre media lunara si cea anuala
b. raport intre media sezoniera si cea anuala
c. raport intre media trimestriala si cea anuala
d. raport intre media anuala si cea multianuala
e. raport intre media mediilor si cea anuala

R: C
144. Ce sunt seriile teritoriale?
a. sunt siruri de valori ale unor caracteristici statistice ordonate in raport cu unitatile
administrative
b. sunt sirui de valori ale unor caracteristici statistice ordonate in raport cu diviziunile
teritoriale
c. sunt siruri de valori ale unor caracteristici statistice ordonate in raport cu unitatile
administrative sau diviziunile teritoriale de care apartin

R: C

145. Care sunt particularitatile seriilor teritoriale?


A. dependenta seriei
B. interdependenta seriei
C. independenta seriei
D. omogenitatea seriei
E. simultaneitatea termenilor

a. A+B+D
b. C+D+E
c. B+C+E

R: B

146. Care sunt indicatorii seriilor teritoriale?


A. indicatorii de nivel si de decalajul absolut
B. indicatorii de baza si decalajul relativ
C. rata de decalaj
D. coeficientul repartitiei teritoriale
E. coeficientul de concentrare

a. A+B+C+D
b. B+C+D+E
c. A+C+D+E

R: C

147. Care sunt metodele de ierarhizare a unitatilor administrative teritoriale?


A. metoda rangului
B. metoda comparatiei
C. metoda distantei relative fata de performanta maxima
D. metoda recensamantului
E. metoda raportului nivelului de trai

a. C+D
b. B+E
c. A+C

R: C
148. Cum se calculeaza indicii statistici?

a. raportul de doua valori ale aceluiasi indicator


b. raportul a doua valori si media indicatorului
c. raportul mediei valorilor si media indicatorilor

R: A

149. Cum se grupeaza factorii de influenta ai indicilor statistici?


A. factori cu baza fixa de natura intensiva
B. factori cantitativi de natura extensiva
C. factori calitativi de natura intensiva
D. factori mobili de natura cantitativa

a. B+C
b. A+B
c. C+D

R: A

150. Cum se clasifica indicii statistici?


A. indici factoriali si dinamici
B. indici teritoriali
C. indici de spatii si timp
D. indici ai planului
E. indici individuali si de grup

a. A+C+D+E
b. B+C+D+E
c. A+B+D+E

R: C

151. Ce reprezinta indicii de grup?


a. media indicilor de grup
b. media indicilor individuali
c. media indicilor de variatii
d. media indicilor sintetici
e. media indicilor analitici

R: B

152. Ce este un indice tip Laspeyres?


a. la care ponderile folosite sunt cele din perioada de baza
b. la care ponderile folosite sunt cele din perioada curenta
c. la care ponderile folosite sunt cele din perioada finala

R: A
153. Ce este un indice tip Paasche?
a. a care ponderile de utilizare sunt cele din perioada de baza
b. la care ponderile de utilizare sunt cele din perioada curenta
c. la care ponderile de utilizare sunt cele din perioada intitiala

R: B

154. Ce este un indice tip Fischer?


a. este media aritmetica a indicilor de tip Laspeyres si Paasche
b. este media aritmetica a indicatorilor de tip Laspeyres si Paasche
c. este media geometrica a indicilor de tip Laspeyres si Paasche

R: C

155. Cum se calculeaza indicii de grup?


a. ca raport a doi indici individuali
b. ca raport a doua medii
c. ca raport a doua variabile
d. ca raport a doua siruri paralele
e. ca raport a doua serii paralele

R: B

156. Cum se calculeaza descompunerea geometrica?


a. prin descompunerea indicelui general in produsul indicilor factoriali
b. prin descompunerea indicelui maxim in produsul indicilor factoriali
c. prin descompunerea indicelui de grup in suma indicilor factoriali

R: A

157. Cum se calculeaza descompunerea analitica?


a. prin descompunerea modificarii relative totale in suma modificarilor relative a
factorilor
b. prin separarea modificarii absolute totale in suma modificarilor absolute a
factorilor
c. prin separarea modicarilor simple in suma modificarilor medii a factorilor

R: B

158. Care sunt procedeele descompunerii variatiei unui fenomen?


A. metoda substitutiei
B. metoda substitutiei in lant
C. metoda reducerii in lant
D. metoda influentei izolate a factorilor

a. B+D
b. A+B
c. C+D

R: A
159. Ce presupune metoda substitutiei in lant?
a. anularea factorilor principali si mentinerea celor minimi si maximi
b. anularea factorilor nereprezentativi si mentinerea celori principali
c. anihilarea pe rand a factorilor mentinandu-se numai variatia unui factor

R: C

160. Ce presupune metoda influentei izolate a factorilor?


a. modificarea fiecarui factor mentinandu-se unul neschimbat
b. modificarea factorilor de baza mentinandu-se factorii curenti
c. modificarea factorilor curenti si mentinerea celor de baza

R: A

161. Ce semnificatie au agregatele macroeconomice?


a. sunt indicatori primari teritoriali
b. sunt indicatori care exprima rezultatele din economia nationala
c. sunt indicatori sintetici ai variabilelor mixte

R: B

162. Care sunt subiectele economice din cadrul economiei nationale?


A. gospodariile private
B. firmele si statul
C. domeniul public
D. bancile
E. strainatatea

a. A+B+C+E
b. A+C+D
c. A+B+D+E

R: C

163. Ce evidentiaza contul 0?


A. mijloace fixe
B. veniturile
C. dimensiunea
D. provenienta bunurilor si utilizarea lor
E. cheltuielile

a. A+B
b. C+D
c. D+E

R: B
164. Ce evidentiaza contul 1?
A. productia la nivelul sectoarelor
B. productia la nivelul economiei nationale
C. productia la nivelul firmelor
D. productia la nivelul bancilor

a. A+B
b. B+C
c. C+D
R: A

165. Ce evidentiaza contul 2?


a. formarea bunurilor si folosirea lor
b. redistribuirea veniturilor
c. formarea veniturilor din activitati economice

R: C

166. Ce evidentiaza contul 3?


a. redistribuirea generala a cheltuielilor
b. redistribuirea generala a veniturilor
c. redistribuirea generala a bugetului
d. repartitia primara a veniturilor

R: D

167. Ce evidentiaza contul 4?


a. redistribuirea veniturilor si calculul venitului national disponibil
b. repartitia primara a veniturilor
c. provenienta bunurilor

R: A

168. Ce evidentiaza contul 5?


a. provenienta bunurilor
b. utilizarea in interiorul tarii a veniturilor disponibile
c. redistribuirea veniturilor

R: B

169. Ce evidentiaza contul 6?


a. veniturile primare
b. cheltuielile generale
c. modul cum sunt utilizate mijloacele disponibile pentru acumulare

R: C
170. Ce evidentiaza contul 7?
a. modificarile intervenite in nivelul si structura creantelor si anagajamentelor
financiare ale tarii
b. modul cum sunt utilizate cheltuielile generale
c. modul de constituire a veniturilor nationale

R: A

171. Ce evidentiaza contul 8?


a. tranzactii ale rezidentilor in tara noastra
b. tranzactii ale nerezidentilor in tara noastra
c. tranzactii bancare la nivel national
d. tranzactiile agentilor economici cu alte tari

R: D

172. Care sunt indicatorii macroeconomici?


A. produsul intern brut si produsul national brut
B. produsul intern net si produsul national net
C. veniturile din productia interna
D. veniturile din productia interna si externa

a. A+B
b. B+D
c. A+C
R: A

173. Ce este Produsul intern brut (PIB)?


a. valoarea intregii activitati de productie interna
b. valaorea intregii activitati de productie interna si externa
c. masoara valoarea bruta de piata a productiei de bunuri si servicii finale din
interiorul tarii

R: C

174. Cum se calculeaza Produsul intern brut (PIB)?


A. prin metoda cumulativa
B. prin metoda de productie
C. prin metoda cheltuielilor
D. prin metoda veniturilor
D. prin metoda serviciilor

a. A+B+C
b. B+C+D
c. B+C+E

R: B
175. In ce consta metoda de productie la calcularea Produsului intern brut (PIB)?
a. in masurarea si evidentierea valorilor adugate brute in unitatile din tara
b. in cuantificarea valorii adaugate nete si evidentierea in unitatile economice
c. in perceperea legata a valorii adaugate a unitatilor economice

R: A

176. In ce consta metoda cheltuielilor la calcularea Produsului intern brut (PIB)?


A. in masurarea investitiilor nete si a exportului brut
B. in masurarea consumului privat public
C. in masurarea investitiilor brute
D. in masurarea exportului net
a. A+C+D
b. A+B+C
c. B+C+D

R: C

177. In ce consta metoda veniturilor la calcularea Produsului intern brut (PIB)?


a. veniturile primite de proprietar
b. veniturile primite de bugetul statului
c. veniturile primite de agentii economici

R: A

178. Ce este Produsul national brut (PNB)?


a. valoarea bruta a serviciilor intr-un an
b. valoarea bruta a productiilor intr-un an
c. valoarea curenta de piata a bunurilor si serviciilor finale produse intr-un an

R: C

179. Cum pot fi exprimati indicatorii intr-o valuta unica in cazul comparatiilor
internationale?
A. pe baza acumularii valutare anuale
B. pe baza cursurilor de schimb oficiale
C. pe baza paritatii puterii de cumparare a valutelor tarilor care se compara

a. A+B
b. B+C
c. A+C

R: B

180. In ce consta metoda paritatii puterii de comparare a valutelor tarilor care se compara?
a. folosirea unor indici ai preturilor bunurilor materiale si serviciilor din tara
b. folosirea unor indici ai preturilor bunurilor materiale si serviciilor din strainatate
c. folosirea unor indici ai preturilor bunurilor materiale si serviciilor din tara si
strainatate

R: A
181. Ce este Balanta de plati externe (B.P.E.)?
a. este evidenta datoriilor externe
b. este un document ce evidentiaza datoria comerciala externa
c. este un document statistic in care sunt rezumate tranzactiile economice ale unei tari

R: C

182. Care este structura Balantei de plati externe (B.P.E.)?


A. stocul de active financiare
B. creante
C. aurul monetar
D. cheltuieli speciale de tragere ( DST )
E. rezerva valutara
a. A+B+C+D
b. B+C+D+E
c. A+C+D+E

R: A

183. Ce este datoria externa?


A. totalitatea imprumuturilor nationale
B. totalitatea imprumuturilor angajate de guvern in raporturile cu strainatatea
C. totalitatea imprumuturilor angajate de persoanele fizice si juridice in raport cu cu
strainatatea
D. totalitatea imprumuturilor angajate de persoanele rezidente in raport cu
strainatatea.

a. B+C+D
b. A+C+D
c. A+B+C

R: A

184. Ce presupune tranzactia internationala?


a. trRformarea, comercializarea, trRferul sau stingerea unei valori economice in
relatiile unei economii cu restul lumii
b. schimburile comerciale import-export ale unei tari
c. trRferurile bancare intertari

R: A

185. Ce reprezinta rezidentii unei economii?


a. persoanele straine prezente intr-o tara
b. totalitatea persoanelor fizice si juridice care au interes economic intr-o tara
c. persoanele straine care au depozite bancare intr-o tara

R: B
186. Ce reprezinta nerezidentii unei economii?
a. persoanele fizice aflate in afara teritoriului national
b. persoanele juridice aflate in afara teritoriului national
c. persoanele fizice si juridice aflate in afara teritoriului national

R: C

187. Ce reprezinta teritoriul economic al unei tari?


a. spatiul terestru, aerian si acvatic economic dintr-o tara
b. spatiul terestru, aerian, acvatic unde se desfasoara o activitate economica intr-o
tara
c. spatiul subteran, terestru, fluvial, maritim si aerian comercial dintr-o tara

R: A

188. Ce este centrul de interes economic?


a. este zona centrala nationala economica dintr-o tara
b. este plasamentul persoanelor fizice sau juridice care se afla intr-o tara
c. este locul unde se conentreaza majoritatea oamenilor de afaceri importanti dintr-o
tara

R: B

189. Cum poate fi soldul Balantei de plati externe (BPE)?


A. stabil
B. fluctuant
C. excedentar
D. deficitar
E. flexibil

a. A+B
b. B+C
c. C+D

R: C

190. Ce arata ponderea soldului in Produsul intern brut (PIB)?


a. procentul de reprezentare a soldului in PIB
b. partea stabila si constanta din PIB
c. deficitul sau excedentul contului curent fata PIB

R: C

191. Care este limita maxima admisa pentru un dezechilibru al Balantei de plati eterne
(BPE) fata de Produsul intern brut (PIB)?
a. +/- 10%
b. +/- 5%
c. +/- 3%
d. +/- 15%
e. +/- 20 %

R: A
192. Ce este datoria externa pe termen lung?
a. debitele externe rambursabile intr-un an
b. debitele externe rambursabile in doi ani
c. debitele externe care au o perioada de rambursare mai mare de un an

R: C

193. Care sunt componentele datoriei externe pe termen lung?


A. datoria externa publica
B. datoria externa garantata public
C. datoria externa privata negarantata public
D. datoria externa a persoanelor juridice
a. B+C+D
b. A+B+C
c. A+B+D

R: B

194. Ce include datoria externa publica?


A. obligatiile externe ale sectorului public
B. obligatiile externe ale agentiilor de stat
C. obligatiile externe ale persoanelor juridice
D. obligatiile externe ale persoanelor fizice
a. A+B
b. B+C
c. C+D

R: A

195. Ce reprezinta datoria externa garantata public?


a. datoria guvernamentala externa
b. datoria statului catre strainatate
c. obligatia externa a unui debitor privat care este garantata de o entitate publica

R: C

196. Ce este datoria externa privata negarantata?


a. datoria unui debitor privat negarantata de o entitate publica
b. datoria externa a unui debitor privat negarantata de o entitate publica
c. datoria interna a unui debitor privat extern negarantata de stat
R: B

197. Care sunt indicatorii datoriei externe?


A. ai cuantumului datoriei externe
B. ai structurii datoriei externe
C. ai efectelor economice si financiare ai datoriei externe
D. ai comensurarii datoriei externe
a. A+B+C
b. B+C+D
c. A+B+D
R: A
198. Ce este cuantumul datoriei externe?
a. este datoria externa pe termen lung si mediu la sfarsitul anului in dolar SUA
b. este datoria externa pe termen lung si mediu la sfarsitul anului in Euro
c. este datoria externa pe termen lung si mediu la sfarsitul anului in moneda nationala
R: A

199. Care sunt indicatorii structurii datoriei externe?


A. calculatia pe tipuri de rata de dobanzi
B. calculatia pe perioada de scadenta
C. calculatia pe tipuri de debitori
D. calculatia pe ramuri economice
E. calculatia pe tipuri de creditori
a. A+C+D+E
b. B+C+D+E
c. A+B+D+E
R: C

200. Ce evidentiaza efectele financiare ale datoriei externe?


a. efortul valutar pentru restituirea imprumuturilor acoperite de la buget
b. efortul valutar pentru restituirea imprumuturilor acoperite de la exporturi
c. efortul valutar pentru restituirea imprumuturilor acoperite de la comert interior si
exterior
R: B

201. Cum se calculeaza indicele de vulnerabilitate externa?


a. ca un raport intre fluxul brut de resurse si rezervele oficiale in valuta
b. ca un raport intre incasari si plati externe
c. ca un raport intre fluxul net de resurse si rezervele oficiale in valuta
R: C

202. Cum se interpreteaza indicele de vulnerabilitate externa?


A. > 0 - rezervele oficiale nu sunt afectate
B. < 0 - rezervele oficiale sunt afectate
C. = 0 - rezervele oficiale in echilibru
D. < / = 0 - rezervele oficiale sunt incerte
a. A+C
b. A+B
c. B+C

R: B