Sunteți pe pagina 1din 1

METROREX Linii de metrou n exploatare:

HARTA REELEI DE METROU DIN MUNICIPIUL BUCURETI M1 Dristor - Pantelimon


Mogooaia M2 Berceni - Pipera
Aeroport M3 Preciziei - Anghel Saligny
Ion I.C. Brtianu Henri Coand-Otopeni
Depou M4 ParcStruleti
Gara de Nord - Lac Bazilescu
Struleti Struleti Otopeni
Bruxelles Linie de metrou n execuie:
Paris M5 Drumul Taberei- -Pantelimon
Rul Doamnei Pantelimon
Washington Linii de metrou n pregtire:
Laminorului

88
Tokyo M4 Strule ti - Depou
Parc Bazilescu - Strule
Struletiti
Parc
Bazilescu Aeroport Pipera
Bneasa
M6 Gara de Nord - Aeroport Henri Coand
Pajura Otopeni
Gara
Jiului Ex Bneasa Staii cu lifturi pentru
po

6
zi Piaa Aurel Vlaicu persoane cu dizabiliti
1 Mai ie
i Montreal

6
Grivia Aviatorilor

10 Basarab Gara
de Nord 2
Piaa
Victoriei tefan cel Mare
Crngai
Petrache Obor

A1 A1 Gorjului
Poenaru
Gara de Nord 1
Grozveti
Eroilor
1Hadeu
1
Piaa Roman Pantelimon
Piaa Iancului Republica
Pcii Lujerului Politehnica Cimigiu Universitate
Preciziei Piaa Muncii
Academia Izvor Costin Georgian

4
Piaa Unirii

Valea
Parc
Drumul Taberei
Favorit

12
Drumul Taberei 34
Orizont
Militar
1
Tineretului
Timpuri
Dristor Titan
1 Decembrie
1918
Anghel
Saligny
Ialomiei Romancierilor Noi
Mihai Nicolae Nicolae
Brncui Eroii A2
Bravu Grigorescu Teclu
Rul Doamnei Revoluiei
Constantin
Brncoveanu
3
14
Piaa Sudului

Aprtorii Patriei Dimitrie LeonidaCopyright Metrorex S.A. 2017
20
Berceni Toate drepturile rezervate

LEGEND SEMNE: LEGEND ZONE:


Zona 5: Cartierul Pantelimon Zona 10: Cartierul Giuleti
Staie de coresponden Zona 1: Centru Zona 6: Cartierul Colentina Zona 11: Cartierul Militari
ntre linii de metrou Zona 2: Cartierul Berceni Zona 7: Cartierele Lacul Tei i Floreasca Zona 12: Cartierul Drumul Taberei
Coresponden cu CFR Zona 3: Cartierele Mihai Bravu i Vitan Zona 8: Cartierele Aviatorilor i Aviaiei Zona 13: Cartierul Rahova
Zona 4: Cartierul Titan Zona 9: Cartierele Grivia i Bucuretii Noi Zona 14: Cartierul Ferentari
Autostrada A1/A2