Sunteți pe pagina 1din 184

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Cu titlu de manuscris
CZU: 343.6 (043.3)

URSU Daniela

RSPUNDEREA PENAL PENTRU TORTUR,


TRATAMENT INUMAN SAU DEGRADANT

Specialitatea 554.01 Drept penal i execuional penal

Tez de doctor n drept

Conductor tiinific ___________________ BRNZ Sergiu,


doctor habilitat n drept,
profesor universitar,
Specialitatea 554.01 Drept
penal i execuional penal

Autor: ___________________

Chiinu, 2017

1
URSU Daniela, 2017

2
CUPRINSUL

ADNOTARE (n limbile romn, rus, englez) ........................................................................5


LISTA ABREVIERILOR .............................................................................................................8
INTRODUCERE ...........................................................................................................................9

1. STUDIU TEORETICO-NORMATIV PRIVIND TORTURA, TRATAMENTUL


INUMAN SAU DEGRADANT ............................................................................................ 16
1.1. Abordri doctrinare naionale i strine cu privire la infraciunile de tortur, tratament
inuman sau degradant ....................................................................................................................16
1.2. Evoluia incriminrii, natura juridic i fundamentarea criminalizrii torturii,
tratamentului inuman sau degradant .............................................................................................. 29
1.3. Concluzii la Capitolul 1 ...................................................................................................42

2. ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE INFRACIUNILOR DE TORTUR,


TRATAMENT INUMAN SAU DEGRADANT .................................................................44
2.1. Obiectul infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant ............................... 44
2.2. Latura obiectiv a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant ................56
2.3. Latura subiectiv a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant ...............81
2.4. Subiectul infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant ............................ 101
2.5. Concluzii la Capitolul 2 .................................................................................................113

3. ELEMENTE CIRCUMSTANIALE AGRAVANTE ALE INFRACIUNILOR DE


TORTUR, TRATAMENT INUMAN SAU DEGRADANT .........................................115
3.1. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite cu bun tiin asupra unui minor
sau asupra unei femei gravide ori profitnd de starea de neputin cunoscut sau evident a victi-
mei, care se datoreaz vrstei naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor.......117
3.2. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite asupra a dou sau a mai multor
persoane .......................................................................................................................................123
3.3. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite de dou sau de mai multe persoane
.....................................................................................................................................................127
3.4. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite prin folosirea armei,
instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop ...............................................132

3
3.5. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite de o persoan cu funcie de
rspundere sau de o persoan cu funcie de demnitate public ...................................................140
3.6. Tortura, tratamentul inuman sau degradant care din impruden au cauzat o vtmare
grav sau medie a integritii corporale sau a sntii .............................................................. 151
3.7. Tortura, tratamentul inuman sau degradant care din impruden au cauzat decesul
persoanei sau sinuciderea acesteia ............................................................................................... 156
3.8. Concluzii la Capitolul 3 .................................................................................................161

CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI .................................................................166


DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII ...................................................183
CV AL AUTORULUI ...............................................................................................................184

4
ADNOTARE
Ursu Daniela, Rspunderea penal pentru tortur, tratament inuman sau degradant,
tez de doctor n drept la specialitatea 554.01 Drept penal i execuional penal,
Chiinu, 2017

Structura lucrrii: Introducere, 3 capitole, concluzii generale i recomandri, bibliografia


din 247 titluri, 165 pagini text de baz. Rezultatele obinute sunt publicate n 10 lucrri tiinifice.
Cuvinte-cheie: tortur, tratament inuman, tratament degradant, durere, suferin fizic,
suferin psihic, demnitate uman, intimidare, exercitare de presiuni, motiv de discriminare.
Domeniul de studiu. Lucrarea face parte din domeniul Dreptului penal, Partea Special.
Studiul este axat pe analiza juridico-penal a infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM.
Scopul lucrrii rezid n elaborarea concepiei tiinifico-practice privind rspunderea
penal pentru tortur, tratament inuman sau degradant, fapte prejudiciabile incriminate la art.1661
CP RM, n accepiunea aspectelor de lege lata i de lege ferenda.
Obiectivele: determinarea naturii juridice a torturii, tratamentului inuman sau degradant;
analiza juridico-penal a elementelor constitutive i a elementelor circumstaniale agravante ale
infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM; soluionarea problemelor de ncadrare ce deriv din
concurena de norme penale i concursul de infraciuni, privite n raport cu art.1661 CP RM;
conturarea carenelor ce marcheaz, n viziunea autorului, norma de la art.1661 CP RM etc.
Noutatea tiinific i originalitatea rezultatelor obinute const n cercetarea complex
a rspunderii penale pentru faptele prejudiciabile incriminate la art.1661 CP RM la nivel de tez
de doctorat. Demersul a finalizat cu soluionarea problemei tiinifice constnd n fundamen-
tarea reconceptualizrii incriminrii torturii, tratamentului inuman sau degradant prin Legea
nr.252 din 08.11.2012, fapt ce a determinat perceperea naturii juridice i a sferei de inciden a
faptelor prevzute la art.1661 CP RM, n vederea crerii premiselor teoretice de calificare corect
a respectivelor infraciuni de ctre subiecii de aplicare n concret a legii penale.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Studiul realizat reprezint o baz
conceptual care descrie la nivel teoretic: algoritmul de aplicare a art.1661 CP RM n procesul de
ncadrare juridic; modalitile faptice ale relelor tratamente incriminate n art.1661 CP RM
desprinse din jurisprudena CtEDO n materie; soluiile de ajustare a cadrului incriminator la
standardele europene etc., rezultate care pot fi receptate n activitatea tiinific, instructiv-
formativ, n activitatea practic a organelor de drept i n procesul de legiferare.
Implementarea rezultatelor tiinifice i gsete oglindire n procesul de instruire a stu-
denilor, masteranzilor din cadrul instituiilor de nvmnt superior cu profil juridic, dar i n
activitatea practic a organelor de drept.

5

, ,
,
, C 554.01 - ,
, 2017 .

: , 3 , ,
247 , 165 .
10 .
: , , -
, , , , , -
, , .
. , -
. - , -
.1661 .
-
,
, , .1661 , de lege
lata de lege ferenda.
: ,
; - -
, .1661 ; -
,
, .1661 ;
, , , .1661 ..
-
, ,
, .1661 . -
, -
, 252
08.11.2012 ., ,
.1661 ,
, -
.
-
. ,
: .1661 -
; , .166 1
;
..
, ,
, .

, ,
.

6
ABSTRACT
Ursu Daniela, "Criminal liability for torture, inhuman or degrading treatment", PhD
Thesis in Law, Speciality 554.01 Criminal Law and law of penal execution,
Chisinau, 2017

Thesis structure: Introduction, 3 chapters, general conclusions and recommendations,


references composed of 247 titles, 165 pages of main text. The results obtained have been publi-
shed in 10 scientific works.
Key words: torture, inhuman treatment, degrading treatment, pain, bodily sufferings, mental
sufferings, human dignity, intimidation, exercise of pressure, reasons for discrimination.
Field of study. This thesis is included into the Special Part of Criminal Law. The study is
focused on legal and criminal analysis of the offences stipulated in article 166 1 of the Criminal
Code of the Republic of Moldova.
The goal of the thesis lies in developing scientific and practical concept of criminal
liability for torture, inhuman or degrading treatment, the prejudicial deeds incriminated in article
1661 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, in the meaning of the aspects of lex lata
and lex ferenda.
Objectives of research: identification of the legal nature of torture, inhuman or degrading
treatment; legal and criminal analysis of the constitutive elements and aggravating circumstantial
elements of the offences stipulated in article 1661 of the Criminal Code of the Republic of
Moldova; settlement of the classification issues arising from the concurrence of criminal rules
and cumulative offences viewed in correlation with article 1661 of the Criminal Code of the
Republic of Moldova; outlining of the lacks in the provision of article 1661 of the Criminal Code
of the Republic of Moldova, etc.
Scientific novelty and originality of the results obtained lies in complex research of
criminal liability for the prejudicial deeds incriminated in article 1661 of the Criminal Code of the
Republic of Moldova, at the level of the Ph.D. thesis. Such a step ended with settlement of a
scientific problem lying in substantiation of reconceptualisation of incriminating the torture,
inhuman or degrading treatment through the prism of Law no.252 dated the 08th of November
2012. This led to comprehension of the legal nature and of the field of incidence of the deeds
incriminated in article 1661 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, for the purpose of
creation of the theoretical preconditions for correct legal classification by the subjects of the
investigated prejudicial deeds in the contest of specific application of Criminal Law.
Theoretical significance and applicative value of the thesis. The study realised
represents a conceptual basis describing at the theoretical level: algorithm of application of
article 1661 of the Criminal Code of the Republic of Moldova within the legal classification
process; actual ways of maltreatments incriminated in article 1661 of the Criminal Code of the
Republic of Moldova, detached from the ECHR jurisprudence related thereto; solutions for
harmonisation of the incriminatory framework, etc., results that may take hold in scientific
activities, in teaching and training activities, in practical activities of the law-enforcement
authorities and within the process of law-making.
Implementation of scientific results is reflected in the process of students and master
degree students training at the higher educational institutions of juridical profile, as well as in
practical activities of the law-enforcement authorities.

7
LISTA ABREVIERILOR

art. articol
alin. alineat
lit. liter
pct. punct
nr. numr
p. pagin
n.a. nota autorului
cet. cetean
CoEDO Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor
Fundamentale, ncheiat la Roma la 4 noiembrie 1950
CtEDO Curtea European a Drepturilor Omului
CP RM Codul penal al Republicii Moldova n redacia din 2002
CPs Comisariat de Poliie al sectorului
CPT Comitetul European pentru Prevenirea Torturii i Tratamentelor sau Pedepselor
Inumane sau Degradante
IP Inspectorat de poliie

8
INTRODUCERE
Actualitatea i importana temei abordate. Relele tratamente exprimate n tortur, trata-
ment inuman sau degradant constituie un fenomen alarmant al contemporaneitii, cauza fiind
intensitatea i extinderea cu care acestea se contureaz. El nu este un fenomen al societii de
astzi, ci o component a acesteia, fiind caracteristic tuturor perioadelor istorice. Amploarea
fenomenului, ndeosebi pe timpul ostilitilor armate, dar i manifestarea relelor tratamente pe
timp de pace, constituind un procedeu (evident, ilegal) de obinere a probelor n procesul penal,
au determinat necesitatea unor politici armonizate la nivel internaional i regional. Necesitate
dublat de cea privind elaborarea i implementarea unor instrumente juridice menite s previn i
s combat svrirea faptelor reprobabile de natura celor reprimate i n sfera legii penale a
Republicii Moldova, context incriminator pe care l regsim de lege lata n prevederile art.1661
CP RM. Comunitatea internaional, dar i autoritile naionale au contientizat gradul ridicat al
pericolului social al relelor tratamente, considerent din care au interzis tortura, tratamentul
inuman sau degradant n termeni absolui, dat fiind valoarea social lezat prin respectivele fapte
odioase demnitatea inerent, inalienabil i imanent fiecrei fiine umane. Deci, n continuare
politica penal trebuie s adopte vectorul tolerana zero i s previn eficient aceste fapte
prejudiciabile, mai ales atunci cnd respectivele ilegaliti sunt comise de ctre ageni ai statului.
Abordarea juridico-penal a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant
prezint, fr ezitare, un interes deosebit n plan tiinific, dat fiind remanierile legislative operate
prin Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012,
remanieri datorate criticilor din partea mecanismelor internaionale i regionale pentru aprarea
drepturilor omului. Necesitatea unei asemenea abordri este punctat mai ales de dinamica rs-
pndirii numitelor infraciuni i a violrilor constatate de ctre instana european n cauzele
moldoveneti n raport cu art.3 din CoEDO Interzicerea torturii, care ocup locul doi dup
cauzele viznd nclcarea art.6 din CoEDO Dreptul la un proces echitabil. Numai n anul
2016 CtEDO a constatat violarea art.3 din CoEDO n 9 cauze mpotriva Republicii Moldova.
Aceti indici atest c dei au fost operate numeroase amendamente orientate spre: combaterea
torturii, tratamentului inuman sau degradant, relele tratamente incriminate la art.1661 CP RM
fiind ncadrate n categoria infraciunilor imprescriptibile; consacrarea inadmisibilitii amnis-
tierii i graierii pentru comiterea acestor infraciuni; majorarea pedepsei sub form de nchisoa-
re, pentru a prentmpina suspendarea condiionat a executrii pedepsei ori, dup caz, liberarea
de rspundere penal; majorarea pedepsei sub forma privrii de dreptul de a ocupa anumite
funcii sau de a exercita o anumit activitate, pentru a exclude posibilitatea agenilor statului care
au svrit tortura, tratamentul inuman sau degradant de a avea acces la funcii publice pe

9
perioade mai lungi de timp etc., dar i modificarea propriu-zis a preceptului incriminator, aceste
amendamente nu s-au dovedit a fi eficiente. Din considerentele relevate, se prezint ca vital
efectuarea unei cercetri substaniale a caracteristicilor definitorii ale bazei incriminatoare n
materie de tortur, tratament inuman sau degradant, suprapunerea acestora cu practica existent
i formularea de propuneri menite s optimizeze nu doar modelul incriminator prevzut la
art.1661 CP RM, dar i practica de aplicare a acestuia. Cercetarea se impune mai cu seam n
contextul n care actualmente exist o practic judiciar naional neuniform referitoare la
aprecierea juridico-penal a torturii, tratamentului inuman sau degradant comise de ctre poliiti.
Context n care n unele cazuri se reine la ncadrare una dintre variantele-tip ale numitelor
infraciuni, dat fiind c poliistul este conceput drept persoan public, iar n alte cazuri soluia
este una dintre variantele agravate prevzute la lit.e) alin.(2) sau, dup caz, la lit.e) alin.(4)
art.1661 CP RM, pe fundalul conceperii poliistului drept persoan cu funcie de rspundere. Nu
putem s nu remarcm c neuniformitatea soluiei de ncadrare este rezultatul instituirii unor
standarde duble n legea penal; or, reieind din litera legii (alin.(1) i alin.(2) art.123 CP RM),
poliistul este att persoan public, ct i persoan cu funcie de rspundere. Aceast problem
i-a gsit nu doar reflecie n teza de doctorat, dar i soluii concrete, care, sperm, s fie utile
legiuitorului, subiecilor oficiali ndrituii cu aplicarea legii penale, doctrinarilor i (de ce nu?)
formabililor n contextul instruirii profesionale iniiale i continue.
Scopul i obiectivele tezei. Scopul prezentei teze de doctorat const n elaborarea
concepiei tiinifico-practice privind rspunderea penal pentru tortur, tratament inuman sau
degradant, fapte prejudiciabile incriminate la art.1661 CP RM, n accepiunea aspectelor de lege
lata i de lege ferenda.
Pentru atingerea scopului trasat sunt propuse urmtoarele obiective:
- cercetarea tezelor teoretice ale oamenilor de tiin din ar i de peste hotare care au
supus investigaiei infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant;
- determinarea naturii juridice a torturii, tratamentului inuman sau degradant i funda-
mentarea criminalizrii acestora;
- analiza juridico-penal a elementelor constitutive i a elementelor circumstaniale agra-
vante ale infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM;
- desemnarea plenar i precis a tuturor subiecilor speciali ai relelor tratamente pe care
i-a avut n vedere legiuitorul prin modelul incriminator de lege lata;
- verificarea respectrii de ctre legiuitor a principiului legalitii incriminrii, dat fiind c
n art.1661 CP RM lipsesc definiii explicite ale torturii, tratamentului inuman sau degradant;

10
- evidenierea modalitilor faptice ale actelor de tortur, tratament inuman sau degradant
prin raportare la jurisprudena CtEDO i la practica judiciar naional;
- sintetizarea asemnrilor ntre i a deosebirilor dintre infraciunile prevzute la art.1661
CP RM i unele fapte penale conexe;
- soluionarea problemelor de ncadrare ce deriv din concurena de norme penale i
concursul de infraciuni, privite n raport cu art.1661 CP RM;
- cercetarea practicii judiciare referitoare la tragerea la rspundere penal pentru tortur,
tratament inuman sau degradant, interpretarea legii penale n cauze concrete i identificarea
erorilor admise la aplicarea incriminrii prevzute la art.1661 CP RM;
- conturarea neajunsurilor ce marcheaz prevederea de la art.1661 CP RM i formularea
de propuneri menite s contribuie la mbuntirea calitativ a cadrului incriminator n materie.
Noutatea tiinific a rezultatelor obinute deriv din modalitatea de abordare a investi-
grii infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant prin prisma interdisciplinaritii i
a interferenei domeniilor de drept incidente, dar mai ales prin consolidarea reconcilierii preve-
derilor incriminatoare naionale cu aspectele doctrinare, precum i cu practica naional de urm-
rire penal i cu cea judiciar, cu instrumentele internaionale i regionale i cu mecanismele care
le pun n aciune. Privit n ansamblu, cercetarea ntreprins const ntr-o ncercare, n premier
absolut pentru Republica Moldova, de a realiza la nivel de tez de doctorat o investigaie
complex a rspunderii penale pentru faptele prejudiciabile incriminate la art.1661 CP RM i,
mai ales, de a soluiona problema tiinific constnd n fundamentarea reconceptualizrii
incriminrii torturii, tratamentului inuman sau degradant prin Legea nr.252 din 08.11.2012, fapt
ce a determinat perceperea naturii juridice i a sferei de inciden a faptelor prevzute la art.1661
CP RM, n vederea crerii premiselor teoretice de calificare corect a respectivelor infraciuni de
ctre subiecii de aplicare n concret a legii penale. De asemenea, au fost soluionate i unele
probleme facultative care sunt insuficient tratate sau n genere nu sunt reflectate n literatura de
specialitate. Astfel, cu titlu de noutate absolut, rezultatele tiinifice obinute n urma
investigaiilor efectuate i naintate spre susinere constau n: 1) Circumstanierea gradului de
compatibilizare ntre art.1661 CP RM i mecanismele internaionale i regionale pentru aprarea
drepturilor omului; 2) Elaborarea unui algoritm de ncadrare juridic a faptelor n acord cu
art.1661 CP RM; 3) Demonstrarea, n baza studiului empiric, c pragul minim de gravitate pre-
supunnd criteriul de delimitare ntre relele tratamente incriminate la art.1661 CP RM nu este o
ficiune juridic, acesta fiind utilizat n soluionarea respectivelor cauze penale de ctre instanele
naionale; 4) Interpretarea proceselor psihice declanate n cadrul mecanismului infracional al
actelor de tortur, tratament inuman sau degradant i verificarea coerenei dintre vinovia con-

11
sacrat pentru preceptele incriminatoare de la alin.(1) i alin.(2) art.1661 CP RM, pe de o parte, i
jurisprudena CtEDO, pe de alt parte; 5) Raionalizarea extinderii cercului de subieci ai infrac-
iunilor de tortur, tratament inuman sau degradant prin Legea nr.252 din 08.11.2012 i desemna-
rea sferei de extindere n raport cu acetia, n special prin reliefarea coninutului exact al sintag-
mei persoana care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice; 6) Justificarea diferen-
ierii rspunderii penale pentru actele de tortur, tratament inuman sau degradant n raport cu
fiecare dintre elementele circumstaniale agravante prevzute la alin.(2) i alin.(4) art.1661 CP
RM i etalarea condiiilor n care devin operabile numitele circumstane; 7) Elucidarea criteriilor
de delimitare a infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM de unele infraciuni adiacente, precum
cele de la art.150, 309, 328 CP RM, dar i disocierea acestora de influena coercitiv legal;
8) Soluionarea problemelor referitoare la concurena de norme penale i concursul de infrac-
iuni, privite n raport cu calificarea faptei conform art.1661 CP RM; 9) Etalarea propunerilor de
lege ferenda n raport cu cadrul incriminator al art.1661 CP RM, orientate spre nlturarea defi-
cienelor tehnico-juridice de care sufer norma n cauz.
n vederea eliminrii carenelor ce marcheaz norma de la art.1661 CP RM, au fost formu-
late urmtoarele propuneri de lege ferenda:
1) completarea alin.(1) art.1661 CP RM cu cuvintele sau din impruden, care s urmeze
dup sintagma cauzarea intenionat;
2) nlocuirea, n prevederea de la alin.(3) art.1661 CP RM, a cuvintelor cu scopul de a
prin n special cu scopul de a;
3) excluderea sintagmei de o persoan cu funcie de rspundere din lit.e) alin.(2) i lit.e)
alin.(4) art.1661 CP RM;
4) completarea lit.g) alin.(2), respectiv, a lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, astfel nct dup
cuvntul sinuciderea s urmeze ori tentativa de sinucidere a.
Importana teoretic i valoarea aplicativ a lucrrii. Sub aspect teoretic, teza de docto-
rat reprezint o analiz complex a temeiului real al rspunderii penale pentru actele de tortur,
tratament inuman sau degradant incriminate la art.1661 CP RM, precum i a temeiului juridic al
rspunderii pentru infraciunea corespunztoare, constnd n componenele de infraciune, fiind
relevate unele aspecte care au fost tratate doar tangenial sau care au fost chiar omise n literatura
de specialitate. Per ansamblu, studiul realizat reprezint o baz conceptual care descrie la nivel
teoretic: algoritmul de aplicare a art.1661 CP RM n procesul de ncadrare juridic; mecanismul
de manifestare a urmrilor prejudiciabile ale infraciunilor de tortur, tratament inuman sau de-
gradant, inclusiv n ipoteza evolurii acestora drept infraciuni complexe; modalitile faptice ale
relelor tratamente incriminate n art.1661 CP RM desprinse din jurisprudena CtEDO n materie;

12
procesele psihice semnalate de legiuitor pentru a se reine la ncadrare una dintre infraciunile
prevzute la art.1661 CP RM; soluiile de ajustare a cadrului incriminator n materie de tortur,
tratament inuman sau degradant la standardele europene etc.
Valoarea aplicativ a rezultatelor cercetrii rezid n posibilitatea utilizrii exegezelor,
concluziilor i recomandrilor teoretice prezentate n lucrare la cercetarea ulterioar a infraciunii
prevzute la art.1661 CP RM, n vederea soluionrii controverselor privind ncadrarea juridic a
torturii, tratamentului inuman sau degradant n situaii atipice; n elaborarea recomandrilor
pentru practica de urmrire penal i cea judiciar menite s contribuie la soluionarea unor
probleme de interpretare ce rezult din generalitatea textelor de lege prevzute la alin.(1) i
alin.(3) art.1661 CP RM, dar i la uniformizarea practicii judiciare, prin aceasta facilitnd actul de
nfptuire a justiiei i asigurnd predictibilitatea acestuia. De asemenea, rezultatele investigaiei
pot s-i gseasc utilizare n procesul de instruire a studenilor i masteranzilor facultilor de
drept, dar i n procesul de formare continu a procurorilor, judectorilor i a altor persoane care
contribuie la nfptuirea justiiei, precum i n procesul de legiferare.
Aprobarea rezultatelor. Concluziile de baz i recomandrile formulate n tez sunt reflec-
tate n cadrul a 10 publicaii tiinifice. n acelai timp, unele viziuni, teze teoretice, exegeze,
concluzii i recomandri constituind rezultatul investigaiei au fost prezentate la: Conferina
tiinific internaional cu genericul Rolul tiinei i educaiei n implementarea Acordului de
Asociere la Uniunea European, eveniment dedicat aniversrii a 60 de ani ai academicianului
Valeriu Caner (Chiinu, 5 februarie 2015); Conferina tiinific internaional cu genericul
Perspectivele i problemele integrrii n spaiul european al cercetrii i educaiei (Cahul, 5
iunie 2015); Conferina tiinific naional cu participare internaional Integrare prin cercetare
i inovare (Chiinu, 10-11 noiembrie 2015); Conferina tiinific naional cu participare
internaional Integrare prin cercetare i inovare (Chiinu, 28-29 septembrie 2016).
Sumarul compartimentelor tezei. Teza de doctorat elaborat cuprinde: Introducere; 3 capi-
tole, care conin 16 subcapitole; concluzii generale i recomandri; bibliografia din 247 titluri;
165 pagini text de baz, declaraia privind asumarea rspunderii; CV-ul autorului.
n Capitolul 1 Studiu teoretico-normativ privind tortura, tratamentul inuman sau
degradant se realizeaz o examinare a materialelor tiinifice publicate n ar i peste hotare,
dedicate problemelor privind rspunderea penal pentru tortur, tratament inuman sau degradant,
fiind scoas n eviden contribuia doctrinei n elucidarea temeiului real i a temeiului juridic ale
rspunderii penale pentru infraciunile prevzute la art.1661 CP RM. De asemenea, a fost stabilit
gradul de investigaie i importana tiinific pe care o implic studiile referitoare la infraciunile
de tortur, tratament inuman sau degradant, graie crora a fost identificat problema tiinific,

13
fiind prezentate i direciile de soluionare a acesteia. n cea de-a doua seciune se pleac de la
premisa istoric a relelor tratamente, fiind conturat evoluia incriminrii torturii, tratamentului
inuman sau degradant n legea penal a Republicii Moldova, avndu-se n vedere cele trei mode-
le de incriminare incidente celor dou legi penale, i anume: Codul penal n redacia din 1961
(modelul incriminator prevzut la art.1011 CP (abrogat)) i Codul penal n redacia din 2002
(modelul incriminator prevzut la art.3091, respectiv, la art.328 alin.(2) lit.a) i c) CP RM
(abrogat) i cel de la art.1661 CP RM (n vigoare)). Tocmai datorit acestei analize istorico-
comparative a reglementrilor penale ale Republicii Moldova, fcndu-se referire i la unele
modele de incriminare a torturii, tratamentului inuman sau degradan n legislaia altor state, pe de
o parte, i sintetizrii jurisprudenei CtEDO n materie, pe de alt parte, a fost ilustrat natura
juridic i social a acestor fapte prejudiciabile, din care s-au putut desprinde explicaiile de
rigoare ce au stat la baza remanierilor legislative intervenite prin Legea Republicii Moldova
pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012, fiind soluionat
cu aceast ocazie i problema tiinific de importan major.
Capitolul 2 Elemente constitutive ale infraciunilor de tortur, tratament inuman sau
degradant are ca obiectiv cercetarea temeiului juridic al rspunderii penale pentru infraciunile
de tortur, tratament inuman sau degradant n variantele sale tip, n corespundere cu schema
consacrat n tiina dreptului penal naional, presupunnd analiza obiectului infraciunii, a laturii
obiective, a laturii subiective i a subiectului infraciunii. Studiul ntreprins debuteaz cu
desemnarea in toto a valorilor sociale lezate n plan principal, dar i ocazional prin comiterea
infraciunilor investigate. Sunt analizate particularitile victimei infraciunilor de tortur,
tratament inuman sau degradant, explicndu-se lipsa unei cerine speciale referitoare la acest
semn al obiectului infraciunii. La fel, sunt etalate condiiile n care o ter persoan, alta dect
cea care este supus efectiv torturii, tratamentului inuman sau degradant, poate s obin calitatea
de victim a infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM. n contextul laturii obiective este
verificat compatibilitatea dispoziiilor alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM cu principiul legalitii
incriminrii. Datorit valorificrii ndeosebi a jurisprudenei CtEDO, sunt expuse modalitile
faptice ale infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant, graie creia se ajunge la
identificarea semnelor distinctive dintre diverse rele tratamente, dar i la disocierea acestora de
influena coercitiv legal. O atenie deosebit se acord delimitrii infraciunii de constrngere
de a face declaraii (art.309 CP RM) de infraciunile prevzute la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP
RM. n perimetrul cercetrii laturii subiective este scoas n eviden lipsa corespunderii dintre
vinovia pentru tratamentul inuman sau degradant consacrat n alin.(1) art.1661 CP RM i n
jurisprudena CtEDO, fiind tratat amplu scopul i motivul caracteristice torturii, tratamentului

14
inuman sau degradant. n definitiv, este analizat coninutul fiecruia dintre subiecii speciali
consacrai n prevederile alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM, i anume: autoritile publice
propriu-zise, autoritile publice asimilate i particularii.
Capitolul 3 Elemente circumstaniale agravante ale infraciunilor de tortur, tratament
inuman sau degradant este destinat interpretrii semnificaiei juridico-penale pe care o implic
fiecare dintre agravantele de la alin.(2) i (4) art.1661 CP RM, precum i etalrii raionamentelor
de agravare a rspunderii penale pentru fiecare dintre elementele de difereniere a rspunderii
penale. Pentru a percepe esena, coninutul, particularitile i condiiile reinerii la ncadrare a
unei sau altei agravante, dar i pentru a fi scos n eviden aplicarea neuniform a elementelor
circumstaniale agravante au fost aduse cazuri concrete selectate din practica judiciar a
Republicii Moldova. ndeosebi, aceast not caracteristic a fost evideniat n raport cu
elementele circumstaniale agravante de la lit.e) alin.(2), respectiv de la lit.e) alin.(4) art.1661 CP
RM, caz n care tortura, tratamentul inuman sau degradant se comite de ctre poliist. n
contextul coninutului aceluiai element agravant a fost determinat impactul interveniei Legii
pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.152 din 01.07.2016, care a lrgit
substanial cercul subiecilor speciali care evolueaz drept persoane cu funcie de demnitate
public. Studiului au fost supuse i elementele circumstaniale agravante viznd calitatea special
a victimei infraciunii, pluralitatea de victime, pluralitatea de fptuitori i pluralitatea de urmri
prejudiciabile, ultima ipotez sitund tortura, tratamentul inuman sau degradant n categoria
infraciunilor complexe. Astfel, a fost explicat mecanismul de configurare a pluralitii de
victime, a pluralitii de fptuitori i a pluralitii de urmri prejudiciabile, fiind puse pe tapet
condiiile n care opereaz variantele agravate avute n vedere. O atenie sporit a fost acordat
soluionrii ipotezelor referitoare la eroare, precum i situaiilor prespunnd depirea sferei de
incriminare. n acelai perimetru de cercetare a circumstanelor agravante au fost disociate
infraciunile de la lit.d) alin.(2) art.1661, respectiv, lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM i cea de la lit.b)
alin.(2) art.328 CP RM. Acest demers a fost ntreprins dat fiind faptul c svrirea torturii, trata-
mentului inuman sau degradant prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte
adaptate acestui scop este o varietate a excesului de putere sau a depirii atribuiilor de serviciu,
nscriindu-se n tipajul modalitii faptice a infraciunii prevzute la art.328 CP RM, manifestate
prin comiterea unei aciuni de ctre persoana public, respectiv persoana cu funcie de demnitate
public cu nclcarea unor cerine sau circumstane speciale ori excepionale indicate n lege.

15
1. STUDIU TEORETICO-NORMATIV PRIVIND TORTURA, TRATAMENTUL
INUMAN SAU DEGRADANT
1.1. Abordri doctrinare naionale i strine cu privire la infraciunile de tortur,
tratament inuman sau degradant
Dei doctrina n sistemul de drept al Republicii Moldova nu constituie izvor de drept,
meritul acesteia este incontestabil. Or, anume cercetrile tiinifice coninnd alegaii, idei,
exegeze, teorii etc. sunt cele care, de cele mai dese ori, reprezint o premis n regndirea unor
instituii juridice, renunarea la incriminarea unor fapte fr un fundament sociojuridic sau,
dimpotriv, criminalizarea unor fapte prin demonstrarea gradului prejudiciabil caracteristic
acestora. Anume ultima valoare a doctrinei pe care am menionat-o este propice i pentru materia
pe care ne-am propus-o s-o analizm. Astfel, meritul de a interzice i reprima tortura aparine
anume doctrinei, n concret renumitului criminolog C.Beccaria, care a i demascat caracterul
inuman, inutilitatea i ineficiena juridic a torturii. Alegaiile lui C.Beccaria de a interzice
tortura [8, p.68-75] au constituit o premis ca societatea, aflat la etapa n care tortura intra n
sfera procedurilor legale, s regndeasc modalitatea de obinere a probelor i s instituie
anumite garanii n favoarea demnitii umane. Tocmai din aceste raiuni, cercetarea temei de
doctorat pe care am ales-o va debuta cu investigarea studiilor doctrinare n materie de tortur,
tratament inuman sau degradant, care ne va orienta, ntr-un fel sau altul, s percepem esena
social i de drept a acestor fapte prejudiciabile, s deducem algoritmi de calificare n raport cu
art.1661 CP RM, s soluionm unele probleme de calificare ce deriv din coninutul textului de
lege menionat etc. Nu n ultimul rnd, tratrile doctrinare ne vor permite s identificm gradul
de cercetare a aspectelor de drept penal material ale torturii, tratamentului inuman sau degradant
i s trasm anumite direcii de cercetare, prin intermediul crora vom obine o lucrare complex,
acoperind toate golurile i neajunsurile doctrinei. Dar, cel mai important, considerm c cerce-
tarea materialelor tiinifice la tema tezei ne va permite s stabilim care sunt cele mai aprigi
polemici cu care se confrunt doctrin i (de ce nu?) s determinm care este problema tiinific
de importan major n domeniu.
O prim constatare pe care o deducem este c, datorit semnificaiei i gradului de
rspndire a torturii, tratamentului inuman sau degradant, oamenii de tiin au efectuat multiple
cercetri n materie. Trebuie ns s recunoatem c o atenie sporit se acord domeniului de
aplicare a art.3 din CoEDO, respectiv reperelor jurisprudeniale ale CtEDO i mai puin se
valorific aspectele juridico-penale ale relelor tratamente. Pentru a demonstra acest lucru, vom
lua n vizor cele mai semnificative lucrri destinate n exclusivitate formelor de rele tratamente
prevzute n art.3 din CoEDO, care, n opinia noastr, conin informaii utile ce ne-au orientat

16
demersul nostru tiinific de a pleda pentru o cercetare juridico-penal complinitoare cu aspectele
viznd jurisprudena CtEDO n materia relelor tratamente interzise de art.3 din CoEDO. La
concret, lucrrile autorilor A.Reidy [121], L.Clements, N.Mole, A.Simmons [49], J.-L. Charrier
i A.Chiriac [48] ne-au ajutat s nelegem:
1) esena trihotomic a noiunii de rele tratamente i disocierea acestora;
2) oportunitatea inexistenei unei definiii a torturii, tratamentului inuman sau degradant n
sistemul juridic incriminator naional, dat fiind interpretarea semnelor constitutive prin raportare
la instrumentul juridic european;
3) maniera n care instana european analizeaz orice cauz n care se pretinde nclcarea
interdiciei universale i absolute de a aplica relele tratamente reinute de art.3 din CoEDO;
4) determinarea tipurilor de atentate asupra demnitii umane ce decurg din art.3 din
CoEDO;
5) esena principiilor directorii care guverneaz sfera de aplicare a art.3 din CoEDO, ca
parte integrant a sistemului de drept, obligatorii pentru instanele judectoreti naionale etc.
Cea de-a doua constatare pe care o desprindem din studierea per ansamblu a materialelor
tiinifice const n aceea c analiza infraciunii de tortur primeaz asupra investigrii
tratamentelor inumane sau degradante. Abordarea mai vast a infraciunii de tortur este direct
proporional contextului incriminator al rii exponent al crei este cercettorul tiinific. Astfel,
de exemplu, n Federaia Rus nu este incriminat cu titlu de nomen iuris tratamentul inuman sau
degradant. Cu toate c nici tortura nu este incriminat distinct n legea penal a Federaiei Ruse,
ea aprnd pe post de form agravat a infraciunii de maltratare (art.117 alin.(2) lit.)),
surprindem un interes sporit al cercettorilor rui fa de aspectele juridico-penale ale torturii. n
ceea ce privete doctrina autohton, explicaia este alta. Deoarece pn la intervenia Legii pentru
modificarea i completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012 [105], legea penal nu
cunotea un model incriminator propriu-zis al tratamentului inuman sau degradant, atenia
tiinific era focalizat pe valorificarea analizei infraciunii de tortur (art.3091 CP RM
actualmente abrogat). Astfel, patrimoniul doctrinar n aceast materie este alctuit din articole
tiinifice [141, 142], manuale [13], comentarii tiinifico-practice [3] i chiar o tez de doctorat
[9]. Dei toate aceste surse se refer la fostul cadru incriminator reinut n art.3091 CP RM,
caracterul interpretativ pe care-l atestm n aceste lucrri referitoare la anumite semne care s-au
mai pstrat n prevederea de la alin.(3) art.1661 CP RM sunt valoroase pentru cercetarea noastr,
considerent din care am fcut de mai multe ori uz de aceste surse pentru a ne crea propria
viziune.

17
Bunoar, am apelat n nenumrate rnduri la articolul tiinific dedicat infraciunilor
prevzute la art.3091 CP RM (actualmente abrogat), publicat n dou pri, al autorului V.Stati
[141, 142], viziunile expuse fiind adaptate la noile realiti legislative care ne-au permis s nele-
gem coninutul obiectului juridic al infraciunii de tortur, dar i semnificaia semnelor secundare
ale laturii subiective, precum scopul i motivul infraciunii. De fapt, aceasta este una dintre repu-
tatele lucrri consacrate nemijlocit elucidrii elementelor componenei infraciunii denumite mar-
ginal Tortura, deoarece de facto norma incrimina i fapta de organizare sau instigare a aci-
unilor de tortur (alin.(2) art.3091 CP RM actualmente abrogat). Contribuia acestui autor este
evident; or, dnsul a probat c prin cauzarea unor dureri sau suferine fizice ori psihice puternice
se aduce atingere relaiilor sociale referitoare la integritatea fizic sau psihic, nu ns la integri-
tatea corporal, valori sociale care nu sunt echipolente. De asemenea, polemica referitoare la
disensiunea consacrrii infraciunii de tortur n Capitolul XIV din Partea Special a Codului
penal al Republicii Moldova Infraciuni contra justiiei, dat fiind lipsa coraportrii torturii la
sfera nfptuirii justiei, a servit drept premis pentru legiuitor de a regndi sfera de dislocare a
modelului incriminator n vigoare. Dei legiuitorul nu a fost solidar cu propunerea autorului de a
redenumi Capitolul XIV din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova din Infrac-
iuni contra justiiei n Infraciuni privind nfptuirea justiiei sau legate de nfptuirea justi-
iei, considerm c o parte din meritul redimensionrii torturii aparine anume lui V.Stati.
O alt lucrare cu caracter exegetic este cea aparinnd autorului A.Bolocan [9]. Scopul pe
care i-l pune la baza investigaiei n cadrul tezei de doctorat const n cercetarea multiaspectual
i complex a fenomenelor torturii, tratamentului inuman i degradant att la nivel naional, ct i
la nivel internaional. n vederea tratrii adecvate a subiectului n cauz, autorul i-a propus s
realizeze o serie de obiective, precum:
- determinarea i cercetarea actelor internaionale care incrimineaz tortura i relele
tratamente; stabilirea distinciei, prin prisma jurisprudenei CtEDO, dintre tortur, tratament
inuman i tratament degradant;
- analiza situaiei existente la momentul actual n domeniu, reieind din sursele teoretice i
reglementrile normative n vigoare;
- cercetarea legal a cazurilor de tortur, tratament inuman i tratament degradant, innd
cont de recomandrile Protocolului de la Istanbul n materia respectiv;
- caracterizarea art.3 din Convenia european pentru aprarea drepturilor omului i a
libertilor fundamentale;
- efectuarea unei analize juridico-penale a componenei de infraciune tortura, prevzut
la art.3091 CP RM;

18
- reliefarea analizei juridico-penale a componenei de infraciune organizarea sau
instigarea aciunilor de tortur, prevzut la alin.(2) art.3091 CP RM;
- studiul circumstanelor agravante prevzute la alin.(3) art.3091 CP RM, examinarea
circumstanelor agravante din Codul penal al Republicii Molova ce vizeaz tortura, tratamentul
inuman i tratamentul degradant, precum i oportunitatea existenei acestora n cadrul anumitor
articole din Codul penal;
- delimitarea torturii de excesul de putere sau depirea atribuiilor de serviciu;
- examinarea rspunderii penale a participanilor la infraciune n cadrul art.3091 CP RM;
- sistematizarea i examinarea jurisprudenei CtEDO n materia torturii i relelor trata-
mente;
- analiza statisticii naionale n materia torturii n perioada anilor 2007-2010;
- evidenierea carenelor normative n materia torturii i a tratamentului inuman n scopul
perfecionrii legii penale;
- formularea propunerilor de lege ferenda n vederea eliminrii anumitor confuzii la
calificarea faptelor de tortur i tratament inuman.
Deloc ntmpltor am trecut n revist scopul i obiectivele stabilite n teza de doctorat
elaborat de A.Bolocan. Datorit acestor obiective am putut s orientm investigaia noastr n
albia evitrii dublrii cercetrii n materia infraciunilor de tortur, tratament inuman sau
degradant. Iat de ce nu vom avea ca obiectiv de cercetare n prezenta lucrare analiza actelor
internaionale care incrimineaz tortura i relele tratamente, aceast latur fiind elucidat amplu
n lucrarea elaborat de A.Bolocan. Celelalte obiective, ns, vor constitui parte integrant a
studiului nostru, att timp ct cercetarea pe care a realizat-o A.Bolocan n 2011 i-a pierdut din
actualitate, dat fiind abrogarea modelului incriminator prevzut la art.3091 CP RM i, respectiv,
evoluarea semnificativ a jurisprudenei CtEDO din 2011 pn n prezent.
Interes tiinific a manifestat autorul A.Bolocan i fa de modelul incriminator prevzut la
alin.(3) art.1661 CP RM. Astfel, n lucrarea publicat n 2013 sub forma unui ndrumar pentru
avocai [10, p.5-27], dnsa i propune ca obiective elucidarea aspectelor juridice internaionale
ale torturii i relelor tratamente, delimitarea torturii de tratamentul inuman i degradant, precum
i analiza juridico-penal a prevederilor de la alin.(3) i de la alin.(4) art.1661 CP RM. Studiul
coninutului acestui ndrumar n latura analizei juridico-penale a infraciunii de tortur (alin.(3)
art.1661 CP RM) trezete unele semne de ntrebare. Criticile combative se refer la contradiciile
pe care le admite autorul n desemnarea valorilor sociale ocrotite prin incriminarea de lege lata a
torturii. La concret, autorul relev c obiectul juridic special principal n cazul infraciunii de
tortur, innd cont de modificrile legislaiei penale referitoare la reintroducerea acesteia n

19
Capitolul Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei, l constituie relaiile
sociale cu privire la libertatea persoanei, sub aspectul obligaiei organelor statale sau a altor
persoane care acioneaz cu titlu oficial de a asigura persoanelor implicate n activiti judiciare
sau legate de activitatea judiciar un tratament uman cu respectarea drepturilor omului [10, p.14].
Nu putem s nu observm c la descrierea coninutului obiectului juridic principal A.Bolocan
scap din vedere c tortura nu se reduce la un fond judiciar i nici nu este legat exclusiv de un
fond judiciar. Mai mult ca att, prin raportare la art.3 din CoEDO i la jurisprudena CtEDO n
materie, nu putem susine c prin comiterea torturii este lezat libertatea persoanei.
n coninutul ndrumarului autorul recunoate c n practica judiciar deseori exist
probleme de calificare ce rezult din delimitarea eronat a normelor penale, care, aparent, au
multe similitudini n sens juridico-penal. Astfel, delimitarea torturii de alte infraciuni adiacente
tratamentul inuman (alin.(1) art.1661 CP RM), constrngerea pentru a obine declaraii (art.309
CP RM), excesul de putere sau depirea atribuiilor de serviciu (art.328 CP RM) se face n
funcie de fiecare element al componenei de infraciune. n plus, se evideniaz c infraciunea
de tortur este o norm special n raport cu altele, distingndu-se prin semne specifice care
contribuie la o ncadrare juridic corect [10, p.19]. Considerm c prin nsi natura investi-
gaiei autorul trebuia s identifice la concret care sunt liniile de demarcaie ntre numitele fapte
penale adiacente i s stabileasc expres ntre care infraciuni se impune o concuren de norme
penale n sensul art.116 CP RM. Or, schema la care face trimitere A.Bolocan, presupunnd deli-
mitarea n funcie de elementele componenei infraciunii, este una generic, specific pentru
toate ipotezele de delimitare a unor infraciuni conexe. Acest neajuns ne-a determinat s suplinim
golul doctrinar surprins, motiv din care printre obiectivele de baz pe care le urmrim n prezenta
lucrare se numr sintetizarea asemnrilor ntre i a deosebirilor dintre infraciunile prevzute la
art.1661 CP RM i unele fapte penale conexe, cum ar fi cea de la art.150, art.309, art.328 CP RM
etc., i soluionarea problemelor de ncadrare ce deriv din concurena de norme penale i
concursul de infraciuni, privite n raport cu art.1661 CP RM.
Pentru a atinge acest obiectiv, am analizat i unele surse doctrinare axate pe delimitarea
infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM de excesul de putere sau depirea atribuiilor de
serviciu (art.328 CP RM). O astfel de surs este articolul tiinific elaborat de V.Savva [122,
p.73-76]. Autorul strduie s identifice corelaia dintre numitele infraciuni i s surprind
dificultatea ce deriv din intervenia legii noi ca efect al abrogrii art.328 alin.(2) lit.c) CP RM.
Astfel, V.Savva consider c raportul dintre art.328 alin.(2) lit.c) i art.3091 CP RM (norme
abrogate) era unul de la parte la ntreg (art.118 CP RM), n rolul normei-ntreg figurnd fapta
prevzut la art.328 alin.(2) lit.c) CP RM. Unica norm n acest sens, pretinde autorul, a fost i a

20
rmas cea prevzut la art.328 alin.(1) CP RM care forma reguli de concuren cu norma
prevzut la art.328 alin.(2) lit.c) CP RM. Pe cale de consecin, odat cu intrarea n aciune, la
21 decembrie 2012, a legii de modificare a Codului penal, soluia de calificare sugerat de
V.Savva este art.328 alin.(1) CP RM, nu ns art.328 alin.(2) lit.c) CP RM sau art.1661 CP RM,
deoarece reinerea acestei din urm soluii ar fi pus n aciune anumite incoerene obiective [122,
p.76]. ns, aceast viziune a autorului vine n contradicie cu Decizia Plenului Colegiului penal
al Curii Supreme de Justiie din 30 iunie 2014, prin care a fost examinat recursul n interesul
legii formulat de Procurorul General al Republicii Moldova cu privire la aplicarea Legii nr.252
din 08 noiembrie 2012 [79].
Cu referire la abrogarea art.328 alin.(2) lit.c) CP RM, Plenul Colegiului penal al Curii
Supreme de Justiie a fcut urmtoarele precizri: La lit.c) alin.(2) art.328 CP RM, n calitate
de calificativ al excesului de putere sau depirii atribuiilor de serviciu se evideniau dou mo-
daliti distincte: 1) tortur sau 2) aciuni care njosesc demnitatea prii vtmate. Tortura din
cadrul acestei componene de infraciune avea coninut similar cu tortura prevzut n art.3091
Cod penal (n redacia de pn la intrarea n vigoare a Legii nr.252 din 08.11.2012) i cu
tortura prevzut de actuala redacie a alin.(3) art.1661 CP RM. Abrogarea n acest sens a lit.c)
alin.(2) art.328 CP RM a fost o consecin a faptului c tortura din coninutul acestei forme
agravante a excesului de putere sau depirii atribuiilor de serviciu se suprapunea cu infraci-
unea de tortur, n special pentru c acestea erau considerate lex specialis ale componenei pre-
vzute de art.3091 CP RM (sublinierea ne aparine n.a.). Aciunile care njosesc demnitatea
prii vtmate ca i calificativ al excesului de putere sau depirii atribuiilor de serviciu au un
alt neles dect tortura. Calificativul aciuni care njosesc demnitatea prii vtmate, adic
a doua modalitate de manifestare a excesului de putere sau depirii atribuiilor de serviciu pre-
vzut la lit.c) alin.(2) art.328 CP RM, se ncadreaz n prevederile alin.(1) art.1661 CP RM. Pe
cale de consecin, invocm c tratamentul inuman sau degradant a fost incriminat de legea
penal i pn la modificrile i completrile introduse prin Legea nr.252 din 08.11.2012 i
acest tratament inuman sau degradant nu a fost dezincriminat odat cu abrogarea lit.c) alin.(2)
art.328 CP RM [79].
Dup cum putem remarca, coraportul dintre art.328 alin.(2) lit.c) i art.3091 CP RM (abro-
gate) era cel dintre norm general i norm special, nu ns dintre norm parte i norma ntreg,
aa cum susine V.Savva. La fel, prin soluionarea recursului n interesul legii s-a mai stabilit c
aciunile care njosesc demnitatea prii vtmate (care anterior erau prevzute la art.328 alin.(2)
lit.c) CP RM) nu au fost abrogate, ele regsindu-se la alin.(1) art.1661 CP RM. Dat fiind ultima
constatare, soluia dat de V.Savva privind inadmisibilitatea aplicrii art.328 alin.(2) lit.c) CP

21
RM nu are anse de viabilitate, att timp ct, n acord cu art.7 alin.(9) din Codul de procedur
penal al Republicii Moldova, deciziile Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie pronunate
ca urmare a examinrii recursului n interesul legii sunt obligatorii pentru instanele de judecat
n msura n care situaia de fapt i de drept pe cauz rmne cea care a existat la soluionarea
recursului.
Interesul tiinific fa de infraciunea de tratament inuman sau degradant a aprut odat cu
incriminarea distinct a acesteia (alin.(1) art.1661 CP RM). Totui, lucrrile tiinifice dedicate
acestui subiect sunt numeric reduse. Or, nu exist o monografie sau anumite studii consistente,
dect cteva publicaii tangeniale n care se interpretez coninutul elementelor componenei
infraciunii prevzute la alin.(1) art.1661 CP RM. Relevm c studiul monografic publicat n anul
2013, cu denumirea Tratamente inumane: aspecte teoretice i practice, elaborat de N.Buza
[16], reprezint o exegez doctrinar a tratamentelor inumane ca form distinct a infraciunilor
de rzboi, prevzute la art.137 CP RM, actualmente avnd titulatura Infraciuni de rzboi
mpotriva persoanelor. Prin urmare, aceast surs doctrinar este strin prevederii de la alin.(1)
art.1661 CP RM, motiv din care nu va constitui un material tiinific publicat la tema tezei noastre
de doctorat, deci nu va fi supus analizei.
Nemijlocit la publicaiile privind cercetarea elementelor componenei infraciunii de
tratament inuman sau degradant, n sensul alin.(1) art.1661 CP RM, se refer studiile autorilor
I.Mrgineanu i P.Iarmaliuc [112], A.Eanu [111, p.29-48], S.Brnza i V.Stati [14, p.516-532],
care de fapt au mbinat investigaia cu infraciunea de tortur dup schema consacrat n litera-
tura de specialitate naional, presupunnd relevarea obiectului, laturii obiective, laturii subiec-
tive i a subictului respectivelor infraciuni. Comun acestor surse este i faptul c aspectele teore-
tice se mbin cu jurisprudena CtEDO. Mai mult, n tratatul autorilor S.Brnza i V.Stati sunt
puse pe tapet i cteva exemple din practica judiciar naional pentru a demonstra unele ipoteze
n care s-a reinut scopul special al infraciunii de tortur sau pentru a etala depirea cadrului
infraciunii de tratament inuman sau degradant atunci cnd exist urmri prejudiciabile de natura
celor care lezeaz suplimentar sntatea victimei. mbinarea aspectului teoretic cu cel practic ni
s-a prut util i pentru demersul nostru tiinific, considerent din care printre obiectivele noastre
de cercetare se vor regsi i cercetarea practicii judiciare referitoare la tragerea la rspundere
penal pentru tortur, tratament inuman sau degradant, interpretarea legii penale n cauze
concrete i identificarea erorilor admise la aplicarea incriminrii prevzute la art.1661 CP RM.
Apelnd la coninutul materialelor tiinifice indicate supra, am putut s interpretm unii
termeni i unele sintagme ce apar n textul de lege prevzut la art.1661 CP RM, cum ar fi:
persoana care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti, persoana care acioneaz cu titlu

22
oficial etc. Tot datorit studierii acestor surse doctrinare am putut desprinde momentul de con-
sumare a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant, relevarea formei i tipului
vinoviei, coninutul scopului i motivului infraciunilor cercetate, particularitile subiectului
numitelor infraciuni etc. n raport cu ultimul aspect abordat, am semnalat lipsa unei viziuni uni-
forme referitoare la necesitatea reinerii n continuare a rspunderii penale agravate pentru tor-
tur, tratament inuman sau degradant, atunci cnd acestea se comit de ctre o persoan cu funcie
de rspundere (lit.e) alin.(2) art.1661 CP RM sau, dup caz, lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM).
Alegaiile autorului A.Eanu [111, p.43] referitoare la aplicabilitatea lit.e) alin.(2) art.1661 CP
RM sau, dup caz, a lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM exclusiv fptuitorului care este considerat
persoan cu funcie de demnitate public ne-a trezit un viu interes de a examina raiunile acestei
viziuni, constituind premisa cercetrii practicii judiciare a torturii, tratamentului inuman sau
degradant comise de ctre poliiti, care, potrivit alin.(1) i alin.(2) art.123 CP RM, se raporteaz
att la categoria persoanelor cu funcie de rspundere, ct i la categoria persoanelor publice. O
relevan pronunat comport aceast surs prin faptul c, remarcm, este destinat procurorilor
n vederea investigrii eficiente de ctre acetia a infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM, n
latura cercetrii elementelor circumstaniale agravante stipulate la alin.(2), respectiv la alin.(4)
art.1661 CP RM, dar i delimitrii infraciunilor prevzute la art.1661 de cea prevzut la art.309,
respectiv, la art.328 CP RM. Dei pare un studiu amplu n materia delimitrii acestor infraciuni,
autorul scap din vedere similitudinile dintre infraciunea de exces de putere sau depirea atri-
buiilor de serviciu nsoit de aplicarea armei (lit.b) alin.(2) art.328 CP RM), pe de o parte, i
cea prevzut la lit.d) alin.(2), respectiv, la lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM, caz n care tortura, tra-
tamentul inuman sau degradant se comit prin folosirea armei, pe de alt parte. Aceste similitudini
ridic semne de ntrebare n ceea ce privete eventuala soluie de ncadrare, care, cu regret, nu-i
gsete reflectare n niciun studiu dedicat tematicii noastre de doctorat. Considernd acest subiect
absolut relevant pentru subiecii oficiali de aplicare n concret a legii penale, ne vom strdui s
soluionm problema referitoare la disocierea lit.b) alin.(2) art.328 CP RM de lit.d) alin.(2), res-
pectiv, lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM i, ca rezultat, s stabilim dac ntre aceste norme exist sau
nu o concuren sau, eventual, o suprapunere de norme, deci o caren a legiuitorului.
n alt ordine de idei, lucrrile autorilor I.Mrgineanu i P.Iarmaliuc [112, p.128-140],
S.Brnza i V.Stati [14, p.516-532] ne-au trezit interes ndeosebi n latura ce ine de deter-
minarea esenei juridice a torturii, tratamentului inuman sau degradant. n linii generale, aceti
autori recunosc c comiterea n special a torturii reprezint cel mai direct act la demnitatea
persoanei, polemiznd n prealabil cu privire la maniera legiuitorului de a disloca tortura ntr-un
anumit capitol, facnd o paralel ntre cadrul incriminator n materie de pn la i dup

23
intervenia Legii pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012.
Totui, anumite fundamente tranante n raionalizarea reconceptualizrii relelor tratamente n
formula legislativ prevzut la art.1661 CP RM nu le gsim n niciun studiu. Mai mult ca att,
viziunea pe care am remarcat-o supra, aparinnd autorului V.Stati, referitoare la pstrarea
torturii n Capitolul XIV din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova, ns cu
reformularea titulaturii acestuia n Infraciuni privind nfptuirea justiiei sau legate de nfp-
tuirea justiiei [141, p.19], de rnd cu alte materiale tiinifice care nu mpresc aceast
viziune [234, p.13; 238, p.40], imprim caracter problematic locului i esenei relelor tratamente.
n linii generale, am putut remarca c poziionarea torturii ntr-un grup sau altul de infrac-
iuni depinde de faptul ai crei legislaii sunt exponeni cercettorii. Bunoar, n literatura de
specialitate rus, n pofida faptului c n legea penal a Federaiei Ruse nu este incriminat dis-
tinct tortura, se raionalizeaz necesitatea inserrii unei norme de tip nomen iuris viznd aceast
fapt, locul creia, dup unii autori, ar fi n capitolul dedicat infraciunilor contra vieii i sn-
tii persoanei [238, p.40], iar dup alii n capitolul destinat infraciunilor contra justiiei [233,
p.21]. Dei autorul rus I.Dvoreanskov susine ntr-o publicaie [233, p.21] c locul torturii este n
capitolul dedicat infraciunilor contra justiei, ntr-un alt demers tiinific, n care abordeaz, prin-
tre altele, natura juridic a torturii, se contrazice. Or, dnsul reine c actul de tortur este cel mai
periculos atenat asupra persoanei [234, p.13]. Reieind din aceast polemic, innd cont i de
realitatea juridic a cadrului incriminator naional, deducem c n literatura de specialitate prob-
lema tiinific de importan major const n fundamentarea reconceptualizrii incriminrii tor-
turii, tratamentului inuman sau degradant prin Legea pentru modificarea i completarea unor acte
legislative, nr.252 din 08.11.2012. A priori, soluionarea acestei probleme ne va facilita perce-
perea naturii juridice i a sferei de inciden a faptelor prevzute la art.1661 CP RM, n vederea
crerii premiselor teoretice de calificare corect a respectivelor infraciuni de ctre subiecii de
aplicare n concret a legii penale.
Direciile de soluionare a problemei tiinifice de importan major pe care am sesizat-o
fundamentarea reconceptualizrii incriminrii torturii, tratamentului inuman sau degradant prin
Legea nr.252 din 08.11.2012 vor fi orientate n teza noastr de doctorat spre:
- nuanarea jurisprudenei CtEDO i coraportarea acesteia coninutului normativ de lege
lata;
- analiza Notei informative la Proiectul Legii pentru modificarea i completarea unor acte
legislative, nr.252 din 08.11.2012;
- interpretarea dispoziiilor art.1661 CP RM n cauze concrete, prin elaborarea unui
algoritm de ncadrare juridic;

24
- argumentarea clar, complet i convingtoare a limitelor aplicrii rspunderii penale n
conformitate cu art.1661 CP RM;
- abordarea evoluiei incriminrii relelor tratamente pe teritoriul actual al Republicii
Moldova;
- studierea unor modele incriminatoare ale faptelor de tortur, tratament inuman sau
degradant n conformitate cu legislaia altor state etc.
Un segment mai puin cercetat este acela ce vizeaz abordarea incidenei unor cauze care
nltur caracterul penal al faptei n raport cu relele tratamente. De exemplu, cercettorul
autohton Gh.Ulianovschi, ntr-o lucrare elaborat n coautorat [3, p.680], formuleaz anumite
alegaii care sunt foarte valoroase. La concret, dnsul conchide c organul ierarhic sau dispoziia
de a comite acte de tortur sunt vdit ilegale, considerent din care persoana care a comis acte de
tortur n vederea executrii ordinului ierarhic sau dispoziiei, precum i persoana care a emis un
astfel de ordin sau dispoziie sunt trase la rspundere penal, deducnd c art.401 CP RM Exe-
cutarea ordinului sau dispoziiei superiorului este inaplicabil. ntr-adevr, nicio circumstan
excepional nu poate justifica aplicarea torturii, tratamentul inuman sau degradant; or, de la
dreptul conferit, anume dreptul de a nu fi supus relelor tratamente nu pot exista derogri,
alegaie pe care ne propunem s-o dezvoltm n prezentul demers tiinific. Abordarea autorului
Gh.Ulianovschi ne-a orientat s meditm n general asupra cauzelor care nltur caracterul penal
al faptei, sub aspectul aplicabilitii lor prevederilor de la art.1661 CP RM.
Pe lng cele consemnate, oamenii de tiin sunt preocupai, ntr-o masur mai mare sau
mai mic, de mbuntirea calitativ a normei ce incrimineaz faptele prejudiciabile cercetate. n
special, studiul critic al cadrului incriminator l atestm n doctrina rus. Probabil c interesul
fa de elaborarea unui model incriminator al torturii pe care-l atestm n doctrina rus se dato-
reaz lipsei unei incriminri distincte a torturii n Codul penal al Federaiei Ruse. Astfel, de
exemplu, autorul G.Iu. Gladchih [232, p.8-9] propune cu titlu de lege ferenda suplimentarea legii
penale ruse cu un nou articol, devenind art.1171, cu denumirea Tortura, avnd urmtorul
coninut:
- alin.(1): naintarea cerinelor, personal sau prin intermediul unor teri, i constrngerea la
realizarea acestor cerine prin cauzarea intenionat a daunelor sntii persoanei sau apro-
piailor ei, precum i utilizarea de dispozitive, instrumente sau obiecte adaptate, care pot cauza
daune sntii ori demonstrarea acestora;
- alin.(2): Aceleai aciuni comise:
a) asupra a dou sau mai multor persoane;
) de ctre o persoan cu funcie de rspundere;

25
) cu bun tiin asupra unei femei gravide;
) asupra unui minor;
) cu bun tiin asupra unei persoane care se afl n stare de neputin;
e) de un grup de persoane prin nelegere prealabil sau de un grup criminal organizat.
Autorul rus R.S. Ciobanean [246, p.10-11] vine cu aceeai propunere de a insera un nou
articol n legea penal rus, acelai art.1171 cu denumirea Tortura, ns propune un alt coninut
incriminator, dup cum urmeaz:
- alin.(1): Tortura, adic cauzarea intenionat i ilegal unei alte persoane a suferinelor
fizice sau psihice n scopul obinerii de mrturisiri, declaraii sau informaii de la aceasta sau de
la un ter, crerii artificiale a probelor, constrngerii la anumite aciuni sau abinerii de la acestea,
intimidrii ori discriminrii;
- alin.(2): Aceleai aciuni comise:
a) asupra a dou sau mai multor persoane;
) cu bun tiin asupra unei femei gravide;
) cu bun tiin asupra unui minor sau asupra unei persoane care se afl n stare de
neputin ori n dependen material sau alt dependen fa de fptuitor;
) cu folosirea situaiei de serviciu;
) de un grup de persoane prin nelegere prealabil;
e) la comand.
Critica imperfeciunilor legii penale, de rnd cu modelele incriminatoare etalate n cele
dou lucrri, cu semnificaia tiinifico-practic a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau
degradant la etapa actual de dezvoltare a legii penale, dar i lipsa n literatura de specialitate
autohton a preocuprilor de a identifica carenele cadrului incriminator n materie, au reinut
nc un obiectiv de cercetare n lucrarea noastr, anume: conturarea neajunsurilor ce marcheaz
prevederea de la art.1661 CP RM i formularea de propuneri menite s contribuie la
mbuntirea calitativ a cadrului incriminator n materie, fapt care consolideaz nc o dat
oportunitatea investigrii infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM.
Printre materialele tiinifice publicate peste hotare, axate, direct sau tangenial, pe tematica
investigaiei noastre, putem remarca i unele studii dedicate cercetrii aspectelor criminologice
ale infraciunii de tortur. La acestea se refer lucrarea lui R.S. Ciobanean [246, p.24-30]. n
compartimentul 3 din lucrare sunt analizate starea, cauzele i condiiile torturii, sunt relevate
msurile de prevenie mpotriva torturii, fiind prezentate mecanismele internaionale de realizare
a cooperrii n latura prevenirii acestei infraciuni. Indubitabil, analiza criminologic reinut n
literatura de specialitate cu privire la aceast fapt, analiza premiselor i condiiilor ce au deter-

26
minat apariia acestui flagel infracional, dar deopotriv i identificarea unor msuri de prevenire
a acesteia sunt binevenite. ns, interes tiinific pentru tematica noastr de cercetare ele nu au
prezentat, avndu-se n vedere c demersul nostru tiinific, aa cum am statuat n preliminarii, a
fost orientat spre investigarea aspectelor de drept penal al infraciunilor de tortur, tratament
inuman sau degradant, n dubla lor ipostaz: teoretic i practic. Or, tocmai o analiz de ansam-
blu a tuturor materialelor tiinifice destinate relelor tratamente ne-a convins c cele mai mari
probleme apar pe fundalul analizei juridico-penale a respectivelor fapte prejudiciabile, nicidecum
ns criminologice. Or, n literatura de specialitate nu gsim investigaii temeinice destinate
relevrii particularitilor subiectului infraciunilor cercetate; o atenie sumar s-a acordat con-
semnrii i argumentrii incidenei obiectului juridic secundar ocazional; nu s-a fcut o analiz
privind stabilirea gradului de compatibilizare a textului de lege prevzut la art.1661 CP RM cu
cerinele de legalitate la nivel de incriminare ce decurg din jurisprudena CtEDO i, nu n ultimul
rnd, a fost superficial investigat practica judiciar n materie. Considerm c aceste segmente
de investigaie sunt de o importan primordial n contextul infraciunilor de tortur, tratament
inuman sau degradant, motiv din care reticena acestora, pe care am i reinut-o n acest studiu,
ne-a determinat s acordm o atenie sporit problemelor consemnate.
Totodat, am pornit i de la ideea c o cercetare lipsit de aspectul practic nu va putea
rspunde necesitilor sociale i juridice care deriv din materialitatea faptelor prejudiciabile de
tortur, tratament inuman sau degradant, rmnnd o lucrare fr substan. De asemenea, am
putut constata c o atenie sumar se acord relevrii coninutului circumstanelor agravante ale
infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant. Dar, cel mai semnificativ este faptul c
nu exist n doctrina naional studii temeinice care ar soluiona anumite probleme ce in de Par-
tea General a Dreptului penal n contextul stabilirii rspunderii pentru infraciunile prevzute la
art.1661 CP RM, i anume: nu au fost explicate regulile concurenei de norme i ale concursului
de infraciuni, privite n raport cu art.1661 CP RM; nu s-a acordat o atenie suficient activitii
infracionale neconsumate; nu au fost examinate ipotezele n care fptuitorul s-ar afla n eroare
referitor la unele aspecte de ordin obiectiv sau subiectiv; nu au fost valorificate pe deplin sem-
nele facultative ale laturii obiective a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant;
nu au fost determinate plenar limitele i coninutul exact al valorilor sociale aprate mpotriva
actelor de tortur, tratament inuman sau degradant; nu a fost supus polemicii raionalizarea vrs-
tei de la care ncepe rspunderea penal pentru infraciunile prevzute la art.1661 CP RM etc. n
acelai timp, am remarcat c n literatura de specialitate autohton lipsete cu desvrire un stu-
diu dogmatic presupunnd relevarea temeiului represiunii penale i formele pe care le mbrac
aceast represiune, aa cum ele au evoluat n timp n contextul unei permanente modificri a

27
fenomenului relelor tratamente, dup cum nu gsim o cercetare a evoluiei incriminrii torturii,
tratamentului inuman sau degradant avndu-se n vedere cele trei modele incriminatoare ale
torturii, i anume:
- art.1011 CP RM n redacia din 1961 (abrogat);
- art.3091 CP RM n redacia din 2002 (abrogat);
- art.1661 CP RM n redacia din 2002 (n vigoare).
Iat de ce, elucidarea evoluiei incriminrii torturii, tratamentului inuman sau degradant i
verificarea temeiniciei criminalizrii respectivelor fapte vor constitui dou direcii principale de
cercetare n lucrarea noastr.
n aceast ordine de idei, cercetarea segmentar a infraciunilor de tortur, tratament in-
uman sau degradant, pe care am surprins-o n literatura de specialitate, semnificaia ei tiinific
i practic la etapa actual de dezvoltare a legii penale fundamenteaz nc o dat relevana i
importana investigrii acestor infraciuni att sub aspect teoretic, ct i sub aspect aplicativ. Ca o
trecere n revist a direciilor prioritare de cercetare care se impun n studiul de fa se numr:
- dintr-o perspectiv teoretic: abordarea evoluiei incriminrii relelor tratamente pe teri-
toriul actual al Republicii Moldova i stabilirea factorilor care au condiionat remanieri legis-
lative n plan incriminator; determinarea naturii juridice a faptelor prejudiciabile de tortur, trata-
ment inuam sau degradant; cercetarea unor modele de criminalizare a relelor tratamente, n vede-
rea receptrii experienei pozitive a altor state n acest sens; nuanarea jurisprudenei CtEDO i
coraportarea acesteia la coninutul normativ de lege lata;
- dintr-o perspectiv exegetic: interpretarea dispoziiilor prevzute la art.1661 CP RM sub
aspectul relevrii elementelor constitutive obiective i subiective ale numitelor infraciuni; inter-
pretarea dispoziiilor art.1661 CP RM n cauze concrete, prin elaborarea unui algoritm de ncad-
rare juridic; argumentarea clar, complet i convingtoare a limitelor aplicrii rspunderii pe-
nale n conformitate cu art.1661 CP RM; delimitarea infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM
de unele fapte penale similare; soluionarea problemelor de ncadrare ce deriv din concurena de
norme penale i concursul de infraciuni, privite n raport cu art.1661 CP RM;
- dintr-o perspectiv critic: determinarea carenelor de care sufer cadrul incriminator n
materia infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM; formularea recomandrilor de ajustare a
cadrului incriminator n unison cu exigenele politicii penale la nivel european.

28
1.2. Evoluia incriminrii, natura juridic i fundamentarea criminalizrii torturii,
tratamentului inuman sau degradant
De lege lata, n Republica Moldova tortura, tratamentul inuman sau degradant constituie
fapte prejudiciabile incriminate la art.1661 CP RM, gsindu-i sediul n Capitolul III din Partea
Special sub denumirea Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei.
De remarcat c la momentul adoptrii legii penale a Republicii Moldova n redacia din
2002 legiuitorul a omis incriminarea expres a torturii (or, o form rudimentar de rspundere
penal pentru relele tratamente o atribuim art.154 CP RM (abrogat prin Legea nr.292 din
21.12.2007), cu denumirea Maltratarea intenionat sau alte acte de violen), chiar dac n
Codul penal n redacia din 1961 [53] tortura constituia preceptul incriminator al art.1011. Abia
dup mai bine de doi ani de la intrarea n vigoare a Codului penal n redacia din 2002, prin
Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.139 din
30.06.2005 [97], tortura a fost incriminat cu titlu de nomen iuris la art.3091 CP RM. Prin
aceasta, Republica Moldova i-a onorat obligaia pozitiv de a ncorpora n dreptul intern regle-
mentri internaionale, precum i obligaia de a modifica legislaia anterioar dac aceasta este n
dezacord cu normele dreptului internaional pozitiv, obligaii ce deriv din ratificarea: Conveniei
ONU mpotriva Torturii i altor Pedepse ori Tratamente cu Cruzime, Inumane sau Degradante
[62] (n continuare Convenia ONU mpotriva torturii) i a Protocolului Opional la Convenia
ONU mpotriva Torturii i altor Pedepse ori Tratamente cu Cruzime, Inumane sau Degradante; a
Conveniei Europene pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamentale [63] (n
continuare CoEDO), precum i a Conveniei Europene pentru Prevenirea Torturii i a Pedep-
selor ori Tratamentelor Inumane sau Degradante [61]. n special, art.4 alin.(1) din Convenia
ONU mpotriva torturii prevede c fiecare Stat parte va veghea ca toate actele de tortur s
constituie infraciuni din punctul de vedere al dreptului penal; este pe larg recunoscut faptul c
statele pri la Convenia ONU mpotriva torturii sunt obligate s pedepseasc o infraciune de
tortur ca o infraciune n conformitate cu prevederile codurilor lor penale.
Nici tratamentul inuman sau degradant nu i-a gsit reflectare printr-o incriminare distinct
n Codul penal al Republicii Moldova n redacia din 2002 la momentul adoptrii acestuia. Chiar
dac pn la adoptarea Legii pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii
Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002, nr.64 din 04.04.2013 [107], art.137 CP RM era intitulat
Tratamente inumane (actualmente Infraciuni de rzboi mpotriva persoanelor), respectivul
precept incriminator nu fcea parte din contextul noional prevzut de art.3 din CoEDO, ci era o
reflecie a Statutului Curii Penale Internaionale de la Roma [144], dar i a celor patru Convenii
de la Geneva din 1949 i a Protocoalelor adiionale la acestea:

29
- Convenia (I) pentru mbuntirea sorii rniilor i bolnavilor din forele armate n
campanie [57];
- Convenia (II) pentru mbuntirea sorii rniilor, bolnavilor i naufragiailor din forele
armate marine [58];
- Convenia (III) cu privire la tratamentul prizonierilor de rzboi [59];
- Convenia (IV) cu privire la protecia persoanelor civile n timp de rzboi [60].
O dovad n acest sens o constituie i una dintre explicaiile pe care le regsim n Nota
informativ la Proiectul de Lege pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii
Moldova: Codul penal al RM n prezent reglementeaz n Capitolul I din Partea Special doar
cteva prevederi care se ncadreaz n categoria crimelor de rzboi, i anume: art.137
Tratamente inumane ... (sublinierea ne aparine n.a.) [113].
n acelai timp, pn la intervenia Legii pentru modificarea i completarea unor acte
legislative, nr.252 din 08.11.2012 [105], tratamentul inuman sau degradant era acoperit parial de
unele prevederi, precum: lit.a) i c) alin.(2) art.328 CP RM, adic excesul de putere sau depirea
atribuiilor de serviciu nsoite de aplicarea violenei ori de aciuni care njosesc demnitatea prii
vtmate. Despre acest fapt ne convingem analiznd Decizia Plenului Colegiului penal al Curii
Supreme de Justiie din 30 iunie 2014, prin care a fost examinat recursul n interesul legii
formulat de Procurorul General al Republicii Moldova cu privire la aplicarea Legii nr.252 din 08
noiembrie 2012 [79]. Astfel, soluionnd recursul n interesul legii, Plenul Colegiului penal al
Curii Supreme de Justiie a conchis c calificativul aciuni care njosesc demnitatea prii
vtmate, adic a doua modalitate de manifestare a excesului de putere sau depirea atri-
buiilor de serviciu prevzut la lit.c) alin.(2) art.328 CP RM, se ncadreaz n prevederile
alin.(1) al art.1661 CP RM. Pe cale de consecin, tratamentul inuman sau degradant a fost
incriminat de legea penal i pn la modificrile i completrile introduse prin Legea nr.252
din 08 noiembrie 2012 (sublinierea ne aparine n.a.) i acest tratament inuman sau degradant
nu a fost dezincriminat odat cu abrogarea lit.c) alin.(2) art.328 CP RM. ... Violena prevzut
la lit.a) alin.(2) art.328 CP RM coincide n esen dup coninut cu tratamentul inuman sau
degradant prevzut la alin.(1) art.1661 CP RM; or, aplicarea violenei de ctre o persoan
public (poliist), nsoit de cauzarea de suferine fizice i morale, poate fi interpretat ca i
tratament inuman sau degradant. Pentru a fi calificat astfel, violena trebuie s fie de natur s
provoace tulburri psihice sau de natur umilitoare, njositoare. n aa mod, prin excluderea
calificativului prevzut la lit.a) alin.(2) art.328 CP RM, acesta i-a gsit locul n noua
componen de infraciune prevzut de art.1661 CP RM. Analiznd nvinuirile naintate n
deciziile anexate 1-3, Plenul constat c n ele se regsete ntru totul dispoziia art.1661

30
alin.(1), (2) CP RM, adic cauzarea intenionat a unei dureri sau a unei suferine fizice ori
psihice, care reprezint tratament inuman ori degradant, de ctre o persoan public, iar
dispoziia lit.a) alin.(2) art.328 Cod penal este o norm mai general, care incrimina i astfel de
fapte (sublinierea ne aparine n.a.), ce s-a statuat i prin practica CtEDO, hotrrile Pdure
contra Republicii Moldova din 05 ianuarie 2010 i Roca Valeriu i Nicolae contra Republicii
Moldova din 20.10.2009.
n definitiv, pn la intervenia Legii pentru modificarea i completarea unor acte
legislative, nr.252 din 08.11.2012, tortura era incriminat cu titlu de nomen iuris, n timp ce
tratamentul inuman sau degradant constituiau varieti ale unor incriminri. Mai mult ca att,
remarcm c odat cu amendamentele la care ne-am referit supra legiuitorul i-a schimbat
substanial concepia de sistematizare n legea penal a faptelor prejudiciabile de tortur,
tratament inuman sau degradant. Deci, actualmente infraciunea de tortur nu mai este o
infraciune contra justiiei, iar tratamentul inuman sau degradant nu mai este o fapt
prejudiciabil care atenteaz la buna desfurare a activitii n sfera public. ntruct este
principial aceast remaniere, ne propunem s gsim raiunile care au stat la baza
reconceptualizrii torturii, tratamentului inuman sau degradant, lucru pe care-l vom realiza
printr-o incursiune asupra cadrului incriminator de pn la intervenia Legii pentru modificarea i
completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012.
Ab initio, raportnd valoarea social protejat prin prisma Capitolului XIV din Partea
Special a Codului penal al Republicii Moldova Infraciuni contra justiiei la coninutul
art.3091 din Codul penal al Republicii Moldova (abrogat), deducem c cadrul incriminator n
materie de tortur viza o sfer de relaii sociale mai vaste. Aceasta deoarece, reieind din
prevederile art.114 din Constituia Republicii Moldova [56], justiia se nfptuiete n numele
legii numai de ctre instanele judectoreti. ns, analiznd coninutul art.3091 CP RM, sesizm
c prin svrirea faptelor prejudiciabile descrise n textul de lege, inclusiv a faptei de tortur,
poate fi mpiedicat nu doar activitatea instanelor judectoreti, dar i activitatea ce precede
judecata i activitatea ulterioar judecrii. Deci, se aduce atingere relaiilor sociale referitoare la
activitatea de nfptuire a justiiei i la activitatea prin care se contribuie la nfptuirea justiiei.
Iat de ce n literatura de specialitate s-a intervenit cu propunerea de a redenumi Capitolul XIV
din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova din Infraciuni contra justiiei n
Infraciuni privind nfptuirea justiiei sau legate de nfptuirea justiiei [141, p.19], astfel nct
s fie cuprins i activitatea prejudiciar, i cea postjudiciar. Totui, legiuitorul moldav a ales o
alt variant de ajustare a acestei disensiuni, i anume: de a trece tortura ntr-un alt capitol.
Raiunea unei astfel de remanieri legislative o gsim n Nota informativ la Proiectul de Lege

31
pentru modificarea i completarea unor acte legislative [114]. Potrivit acesteia, includerea
infraciunii de tortur n Capitolul III din Partea Special a Codului penal se datoreaz faptului
c, similar altor infraciuni, cum ar fi sclavia sau traficul de fiine umane, care au drept scop
direct degradarea fiinei umane pn la un simplu obiect, tortura constituie cel mai direct atac
la demnitatea uman (sublinierea ne aparine n.a.). Clasificarea actual a art.3091 n Capitolul
XIV din Partea Special a Codului penal drept infraciune mpotriva justiiei pare s sugereze c
subiectul principal al proteciei ce urmeaz a fi realizat prin criminalizarea torturii este
administrarea i nfptuirea corespunztoare a justiiei. n timp ce nu poate fi negat c actele de
tortur sunt de cele mai multe ori comise cu scopul de a obine mrturisiri la etapele timpurii ale
urmririi penale, scopul su protectiv ar fi redus la asigurarea actului cuvenit de justiie, ceea
ce ar fi o interpretare absolut greit i ar contraveni spiritului i naturii interzicerii complete a
torturii n conformitate cu dreptul internaional.
O asemenea abordare legislativ ridic ca fireasc ntrebarea: Exist suficiente motive de a
consacra tortura, tratamentul inuman sau degradant drept infraciune contra demnitii persoanei?
ntrebarea ridicat apare n special pe fundalul modelelor incriminatoare a torturii, tratamentului
inuman sau degradant potrivit legislaiilor altor state. De exemplu, n Codul penal al Romniei
astzi n vigoare [55] supunerea la tratamente degradante ori inumane este incriminat la alin.(2)
art.281, iar tortura se regsete la art.282, care, la rndul lor, se raporteaz la Titlul IV al Prii
Speciale, denumit Infraciuni contra nfptuirii justiiei. Dimpotriv, n Codul penal al Spaniei
gsim tortura i tratamentul degradant n Titlul VII avnd denumirea Tortura i alte infraciuni
contra integritii morale [227], iar o analiz a acestora ne permite s constatm c att prin
comiterea elementului material al tratamentului degradant (art.173), ct i prin svrirea faptei
de tortur de ctre o autoritate sau un funcionar public (alin.(1) art.174), inclusiv de ctre un
funcionar din penitenciare sau din centrele de reeducare a minorilor (alin.(2) art.174), fptuitorul
limiteaz sau atac integritatea moral a victimei. Potrivit legislaiei penale franceze, tortura i
actele de cruzime comise de ctre persoana ce dispune de putere public sau de ctre persoanele
care ndeplinesc obligaii de serviciu n sfera public, n timpul sau n legtur cu exercitarea
funciilor sau obligaiilor lor de serviciu (art.223-3 pct.7), fac parte din Seciunea 1 Despre
atentate intenionate asupra inviolabilitii persoanei a Capitolului II din Partea Special a
Codului penal al Franei Despre atentate asupra inviolabilitii fizice i psihice a persoanei
[244]. Limitndu-ne la aceste exemple, sintetizm c, n plan comparativ pe orizontal, nu exist
o concepie unitar referitoare la natura juridic a faptei de tortur, tratament inuman sau
degradant. Acest subiect ni se pare principial, ntruct valoarea social i, implicit, relaiile
sociale referitoare la aceasta, ce alctuiesc coninutul obiectului juridic special al infraciunii,

32
sunt ntr-o conexiune de derivaie organic cu valoarea i relaiile sociale ce reprezint obiectul
juridic generic al infraciunii. Deci, de corecta sistematizare a unei infraciuni depinde i
coninutul unuia dintre elementele componenei infraciunii, adic al obiectului infraciunii. Iat
de ce, n literatura de specialitate romn se susine c obiectul juridic principal al infraciunii de
tortur (art.282 CP al Romniei) const n relaiile sociale privind nfptuirea justiiei, care sunt
incompatibile cu provocarea unei persoane a puternice suferine fizice ori psihice n oricare
dintre scopurile menionate n norma de incriminare [117, p.310], nu ns n relaiile sociale
referitoare la demnitatea persoanei.
n alt ordine de idei, reamintim c categorisirea torturii drept infraciune contra demnitii
persoanei era propice i Codului penal al Republicii Moldova n redacia din 1961 (abrogat).
Astfel, tortura (art.1011) i gsea sediul n Capitolul II din Partea Special a legii penale n
redacia din 1961 Infraciuni contra vieii, sntii, libertii i demnitii persoanei. Sinteti-
znd asupra evoluiei cadrului incriminator n materie de tortur, reiterm c pe teritoriul actual
al Republicii Moldova aceast fapt era iniial conceput drept infraciune contra demnitii
persoanei, dup care drept infraciune contra justiiei, ca ntr-un final s se revin la concepia
primar. Cu toate acestea, considerm c revizuirea conceptual legislativ privind categorisirea
torturii, pe care am descris-o, nu este fundamentat de premisa istoric [151, p.104]. Exist alte
motive serioase pe care legiuitorul le-a luat n calcul pentru a proceda astfel. Iat de ce, n conti-
nuare ne propunem s gsim rspuns la ntrebarea pe care am ridicat-o prin explorarea instru-
mentelor i mecanismelor internaionale i europene.
Articolul 5 din Declaraia Universal a Drepturilor Omului [82], art.7 din Pactul Inter-
naional cu privire la Drepturile Civile i Politice [115], art.1 din Convenia ONU mpotriva
Torturii i altor Pedepse ori Tratamente cu Cruzime, Inumane sau Degradante [62], art.3 din
Convenia European pentru Aprarea Drepturile Omului i a Libertilor Fundamentale [63],
preambulul din Convenia European pentru Prevenirea Torturii i a Pedepselor ori Tratamen-
telor Inumane sau Degradante [61] etc. consfinesc una dintre cele mai fundamentale valori ale
unei societi democratice, i anume: dreptul de a nu fi supus torturii i unor pedepse sau trata-
mente crude, inumane sau degradante. Dei laconic formulat n textele instrumentelor enumerate,
profunzimea dreptului consacrat este n afara oricror dubii, fiind un drept general de la care nu
se admit derogri, nici chiar n contextul unui pericol iminent care amenin viaa persoanei ori
chiar viaa naiunii. O prob n acest sens o constituie chiar jurisprudena CtEDO. Astfel, de
exemplu, n cauza Gfgen contra Germaniei [165, 107] instana european a semnalat c
tortura, tratamentele inumane sau degradante nu pot fi aplicate chiar dac viaa unei persoane
este supus riscului. [...] Fundamentul filosofic care st la baza naturii absolute a dreptului

33
garantat de art.3 nu permite nicio excepie sau factori justificativi sau echilibrarea intereselor,
indiferent de comportamentul persoanei sau natura infraciunii n cauz. De asemenea, n
cauza Chahal contra Regatului Unit [162, 79] instana european a semnalat c Curtea este pe
deplin contient de dificultile cu care se confrunt statele n timpuri moderne pentru pro-
tejarea comunitilor lor de violena terorist. Cu toate acestea, chiar i n aceste circumstane,
Convenia interzice n termeni absolui tortura i tratamentele sau pedepsele inumane sau degra-
dante, indiferent de comportamentul victimei. Spre deosebire de majoritatea clauzelor materiale
ale Conveniei i protocoalelor 1 i 4, art.3 nu sufer nicio derogare n temeiul art.15, chiar i n
vremuri de pericol public care amenin viaa naiunii.
n legtur cu aceast particularitate, a fost lansat opinia, potrivit creia interdicia torturii
a dobndit statutul de drept absolut ntruct s-a bazat pe teza moral c nu exist o violare mai
mare dect demnitatea uman [228, p.108]. Aceeai idee o evoc i ali autori. Potrivit acestora,
interzicerea torturi i a altor forme de rele tratamente decurge direct din demnitatea inerent,
inalienabil i imanent fiecrei fiine umane, care trebuie s fie respectat i protejat n termeni
absolui, indiferent de comportamentul persoanei concrete i n orice circumstane [111, p.16].
n aceeai ordine de idei, prevederile internaionale i europene n materia drepturilor
omului se refer indirect la demnitatea uman atunci cnd interzic tortura, tratamentele ori
pedepsele inumane sau degradante. De exemplu, n Preambulul mai multor documente cu vocaie
universal, cum ar fi Pactul Internaional cu privire la Drepturile Civile i Politice, se face
meniunea, potrivit creia drepturile fundamentale ale omului decurg din demnitatea inerent
persoanei umane.
De remarcat c i instrumentele internaionale speciale evoc aceeai idee. Bunoar, n
Declaraia Naiunilor Unite privind protecia tuturor persoanelor contra torturii i altor pedepse
sau tratamente crude, inumane sau degradante se arat: Considernd c ... recunoaterea
demnitii inerente tuturor membrilor familiei umane i a drepturilor egale i inalienabile este
fundamentul libertii justiiei i pcii n lume [80]. De asemenea, n Declaraia Naiunilor
Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial [81] se precizeaz c discri-
minarea ntre oameni pe motive de ras, culoare sau origine etnic constituie o jignire a
demnitii umane i trebuie condamnat, ca o nclcare a drepturilor omului i a libertilor
fundamentale i ca un fapt de natur s tulbure pacea i securitatea popoarelor. Invocarea
prevederilor acestui din urm act internaional nu este pur ntmpltoare. Pentru a exclude orice
nedumerire n ceea ce privete relevana lui la subiectul nostru de cercetare, menionm c, n
acord cu art.1 din Convenia ONU mpotriva Torturii i altor Pedepse ori Tratamente cu
Cruzime, Inumane sau Degradante, dar i n conformitate cu alin.(3) art.1661 CP RM, tortura se

34
comite, inter alia, din orice alt motiv bazat pe o form de discriminare, oricare ar fi ea. Reieind
din prevederile menionate, deducem c tortura, pedepsele sau tratamentele crude, inumane sau
degradante lezeaz n principal demnitatea persoanei.
Att la nivel jurisprudenial european [180, 33], ct i la nivel doctrinar [121, p.23], a fost
relevat faptul c scopul principal al art.3 din Convenia european pentru drepturile omului
rezid n protejarea demnitii i integritii fizice umane. n acelai timp, protecia art.3 se
extinde peste mai multe tipuri de atentate asupra demnitii umane i integritii fizice. Aceasta
deoarece dreptul de a nu fi supus torturii, tratamentelor i pedepselor inumane i degradante
constituie terenul unde CtEDO a procedat la succesive interpretri i la elaborarea unor concepte
cu caracter de principiu pornind de la gradele de afectare a demnitii persoanei. Astfel, de
exemplu, n cauzele Ribitsch contra Austriei [173, 38], Tekin contra Turciei [178, 53],
Assenov i alii contra Bulgariei [157, 94], Labita contra Italiei [168, 120], Pantea contra
Romniei [171, 180], Rupa contra Romniei (nr.1) [174, 94], Savichi contra Republicii
Moldova [181, 64], Fiodorov contra Republicii Moldova [164, 56], Buhaniuc contra
Republicii Moldova [158, 33], Lolayev contra Rusiei [169, 78] etc., instana european a
ridicat la rang de principiu faptul c n ceea ce privete o persoan lipsit de libertate, orice
recurgere la for fizic, pe care propriul comportament al acesteia n-a fcut-o strict necesar,
afecteaz demnitatea uman (sublinierea ne aparine n.a.) i constituie, n principiu, o violare a
dreptului garantat de art.3 din CoEDO.
Mai mult ca att, recurgerea la for lezeaz demnitatea uman indiferent dac victima a
suferit sau nu un efect fizic sever sau de lung durat [151, p.106]. La concret, n cauza Tyrer
contra Regatului Unit [180, 33] CtEDO a statuat c, dei reclamantul nu a suferit vreun efect
fizic sever sau de lung durat, pedeapsa aplicat (trei lovituri cu o nuia de mesteacn peste
posterior, buci de nuia rupndu-se dup prima lovitur, reclamantul fiind impus s-i dea
pantalonii i lenjeria n jos, s stea aplecat deasupra mesei, fiind inut de doi poliiti, n timp ce
un al treilea i administra pedeapsa; loviturile de nuia doar au zgriat pielea persoanei,
provocndu-i o durere de o sptmn i jumtate dup incident) prin care persoana a fost
tratat ca un obiect n puterea autoritilor constituia o atingere la demnitatea i integritatea sa
fizic, ntruct reclamantului i-au fost cauzate vtmri corporale semnificative i umilin, care
au atins nivelul de gravitate al tratamentului i pedepsei degradante n sensul art.3 din CoEDO.
Pe lng recurgerea la for fizic fa de o persoan care se afl n custodia statului,
demnitatea persoanei este lezat i n cazul discriminrii, oricare ar fi ea. Astfel, de exemplu, n
113 al Hotrrii din 12 iulie 2005, n cauza Moldovan i alii contra Romniei (nr.2) [170,
113], instana european apreciaz c discriminarea etnic la care reclamanii au fost supui n

35
mod public prin modul de soluionare a petiiilor acestora de ctre autoriti, precum i condiiile
locative ale reclamanilor aduc atingere demnitii lor umane, constituind, n lumina
circumstanelor cauzei, tratamente degradante n sensul art.3 din CoEDO. De altfel, i fosta
Comisie a estimat n cauza Patel (Asiatiques d'Afrique Orientale) contra Regatului Unit [225,
p.215] c discriminarea rasial la care au fost supui reclamanii prin aplicarea legislaiei
referitoare la imigrare constituie o afectare a demnitii umane, care, n mprejurrile speei
(expulzarea n mas a asiaticilor din Africa de Est, dintre care unora, chiar dac deineau un
paaport britanic valabil, li s-a refuzat rezidena n Regatul Unit) a condus la un tratament
degradant, n sensul art.3 din CoEDO. Astfel, tratamentele degradante au n vedere acele atingeri
grave ale demnitii umane, dovedindu-se de natur s coboare statutul social al unei persoane,
situaia sau reputaia ei putnd fi considerat a constitui un asemenea tratament, n sensul art.3
din CoEDO, dac ea atinge un anumit grad de gravitate [5, p.32].
n aceeai ordine de idei, demnitatea uman este nclcat i atunci cnd persoana este
supus unui tratament medical forat, dac acesta nu se dovedete a fi de o necesitate terapeutic.
Dei rmne nc un teren slab explorat de Curte, nu putem s omitem constatarea pe care o face
instana european la acest subiect. Ne referim la cauza Gorobe contra Republicii Moldova
[166, 41, 42, 52], potrivit creia reclamantul a pretins c detenia sa i tratamentul psihiatric
forat ce i-a fost aplicat la staionarul de psihiatrie i-au cauzat suferine mentale severe, care
constituie un tratament inuman i degradant. n circumstanele acestei cauze, CtEDO nu vede
niciun motiv pentru a nu fi de acord cu reclamantul i observ c nu s-a demonstrat faptul c a
existat o necesitate medical pentru a-l supune pe reclamant unui tratament psihiatric; prin
urmare, supunerea lui unui tratament psihiatric a fost ilegal i arbitrar. Mai mult, CtEDO
observ c tratamentul medical a fost de o durat considerabil de patruzeci i una de zile i
c pe durata deteniei sale reclamantul nu a avut contact cu lumea exterioar. n opinia Curii,
asemenea tratament ilegal i arbitrar i-ar fi putut trezi reclamantului cel puin sentimentul de
fric, agonie i inferioritate, motiv din care CtEDO a decis c tratamentul psihiatric la care a fost
supus reclamantul a constituit, cel puin, un tratament degradant, n sensul articolului 3 din
CoEDO.
Reieind din instrumentele i mecanismele internaionale i europene, dar i din
materialitatea faptei de tortur, tratament inuman sau degradant pe care o desprindem din ordinea
juridic a Republicii Moldova, precum i din cmpul de aplicare a acestora, am putut remarca c
numitele conduite acoper diverse modaliti prin care se lezeaz grav demnitatea uman, acestea
constnd n: recurgerea la fora fizic asupra persoanelor private de libertate; instituirea ori
aplicarea unor pedepse corporale instituionalizate; uzul de tratament discriminatoriu; aplicarea

36
tratamentului medical forat etc. Din aceste raiuni, incriminarea torturii, tratamentului inuman
sau degradant n Capitolul III din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova
reprezint cea mai potrivit soluie legislativ bazat pe interpretarea sistemic a legii penale
[150, p.200]. Pe cale de consecin, de lege lata, nu exist niciun impediment n susinerea
faptului c valoarea social protejat n plan principal prin incriminarea faptelor infracionale
prevzute la art.1661 CP RM este reprezentat de demnitatea persoanei [151, p.107].
O alt problem pe care nu o putem trece cu vederea este legat de structura tehnico-
legislativ pe care a abordat-o legiuitorul n raport cu tortura, tratamentul inuman sau degradant.
n opoziie cu legislaia penal a Romniei i Spaniei, dup cum am sesizat mai sus, n care
supunerea la tratamente degradante ori inumane i tortura sunt incriminate n articole distincte,
legiuitorul Republicii Moldova a ales varianta incriminrii tuturor relelor tratamente sub egida
unui singur articol, astfel nct art.1661 CP RM este alctuit din dou variante-tip i dou variante
agravate. Respectiv, la varianta-tip prevzut la alin.(1) art.1661 CP RM este incriminat fapta de
tratament inuman sau degradant, iar la varianta-tip prevzut la alin.(3) art.1661 CP RM este
incriminat fapta de tortur. Fiecreia dintre cele dou variante-tip i corespunde cte o variant
agravat cu coninut identic, dar prevzute la alineate diferite (alin.(2) art.1661 CP RM i,
respectiv, alin.(4) art.1661 CP RM). n legtur cu aceasta s-a subliniat c acest mod de abordare
a elementelor circumstaniale agravante are menirea de a diferenia rspunderea penal n unison
cu gradul de pericol social pe care-l comport, pe de o parte, tratamentul inuman sau degradant
i, pe de alt parte, tortura [111, p.29]. Nu putem s nu fim de acord cu aceast explicaie la care
ne aliniem, ns aceasta lmurete doar raiunea disjungerii circumstanelor agravante, lsnd
fr rspuns esena ntrebrii: Care sunt raiunile de a incrimina n limitele aceluiai articol
tortura, tratamentul inuman sau degradant? Rspunsul la aceast ntrebare se pare c are profunde
conotaii procesuale. Mai sus am menionat c nclcarea art.3 din CoEDO de ctre ara noastr
se situeaz pe locul II dup violarea art.6 din CoEDO. Interferena art.6 din CoEDO se ascunde
tocmai n Nota informativ la Proiectul de Lege pentru modificarea i completarea Codului penal
al Republicii Moldova: n termeni practici, orice act care se ncadreaz n limitele prevederilor
proiectului art.1661 ar trebui s fie examinat mai nti prin prisma ntrunirii elementelor torturii;
n cazul n care unul sau mai multe elemente lipsesc, actul urmeaz a fi calificat drept
tratamente inumane sau degradante [113]. O astfel de formul de calificare, n eventualitatea
incriminrii torturii n articol distinct de cea a tratamentului inuman sau degradant, ar genera un
pericol real de nclcare a echitii procesului, caz n care rencadrarea s-ar realiza n instana de
judecat; or, prin aceast stare de lucruri inculpatul este privat s-i exercite dreptul la aprare,
nefiind informat din timp cu privire la noua ncadrare juridic a faptei pentru care a fost trimis n

37
judecat. Credem c tocmai din considerente de a se evita nclcarea dreptului la aprare
legiuitorul a incriminat mai multe fapte sub egida unui singur articol, cu o difereniere a
rspunderii penale avnd la baz gradul de pericol social. Astfel, orice tortur reinut n actul de
nvinuire, dar neconfirmat n instana de judecat, lipsind pragul minim de severitate a
suferinelor sau durerilor fizice ori psihice inerente torturii, va avea drept consecin rencadrarea
faptei din tortur (alin.(3) art.1661 CP RM) n tratament inuman ori degradant (alin.(1) art.1661
CP RM). Astfel, dac instana de judecat va decide n rezultatul deliberrii c fapta comis de
inculpat constituie un tratament inuman i nu o tortur, n opoziie cu acuzarea, noua ncadrare
juridic nu este lipsit de previziune pentru aprare, ntruct tortura reprezint acelai tratament
inuman, presupunnd o durere sau o suferin puternic. De aceea, dac instana ajunge la
concluzia c durerea sau suferina nu atinge un nivel de intensitate i atrocitate, i va reine
inculpatului infraciunea de tratament inuman (alin.(1) art.1661 CP RM), prin aceasta nefiindu-i
lezat dreptul la aprare. Astfel, de exemplu, prin Sentina Judectoriei Fleti din 4 februarie
2016, inculpaii S.S. i C.I. au fost recunoscui vinovai de svrirea infraciunii prevzute la
art.1661 alin.(2) lit.c) CP RM (n contradicie cu actul de acuzare prin care acetia au fost
nvinuii n comiterea infraciunii prevzute la art.1661 alin.(4) lit.c) CP RM) (sublinierea ne
aparine n.a.), dat fiind urmtoarele circumstane: la data de 3 mai 2014, ntre orele 22.00 i
24.00, S.S. i C.I., colaboratori de poliie, i exercitau n s.Prlia, r-nul Fleti, funciile: S.S.
de ef de post, ofier superior de sector al Postului de Poliie Prlia al SP nr.2 (Glinjeni) a IP
Fleti, iar C.I. de ofier de sector al Postului de Poliie Ruela IP Fleti. Pentru faptul c
.R. s-a mpotrivit s-i urmeze pn la primria s.Prlia, r-nul Fleti, acetia au hotrt s-o
pedepseasc, manifestndu-i superioritatea fa de ea. C.I. a dobort-o la pmnt, a nctuat-
o i ambii au condus-o n mod forat la automobilul ce se afla la poarta casei victimei. Ajuni la
primrie, C.I. a expus-o n public ntr-o manier umilitoare, i-a nctuat mna de rztoarea
pentru nclminte amplasat n faa primriei. Astfel, victimei .R. i-au fost cauzate leziuni
corporale sub form de echimoze i excoriaii circulare la articulaiile radiocarpiene, specifice
ncturii minilor, leziuni ce se ncadreaz n categoria de leziuni corporale nensemnate
[133].
Nu putem trece cu vederea motivarea instanei n ceea ce privete rencadrarea juridic a
faptei imputate, pe care o regsim n pct.36 al Sentinei: Cu toate c instana a constatat c
inculpaii au cauzat intenionat dureri i suferine psihice, care au depit pragul minim de
severitate i care reprezint tratament inuman sau degradant, totui, innd cont de condiiile n
care a fost svrit fapta, de natura i caracterul faptei, de gravitatea leziunilor corporale,
reprezentat de leziuni corporale nensemnate, de durata acestor aciuni (aproximativ 15 minute

38
au durat aciunile de nctuare i conducere forat i aproximativ 30 de minute a stat prins cu
ctuele de rztoare, fiind expus public), de persoana victimei, nivelul su de dezvoltare,
consider c durerile i suferinele psihice cauzate nu pot fi considerate puternice, existnd dubii
n acest sens, astfel nct s se impun calificarea faptei n temeiul art.1661 alin.(4) lit.c) CP RM.
Dac persist ndoieli privind gradul de gravitate a durerii sau a suferinei cauzate victimei,
rspunderea urmeaz a fi aplicat conform alin.(1), nu conform alin.(3) art.1661 CP RM. n
concluzie, sintetiznd asupra oportunitii incriminrii torturii, tratamentului inuman sau degra-
dant n limitele aceluiai articol (art.1661 CP RM), putem remarca c aceast tehnic legislativ a
fost abordat din raiuni procesuale, pentru a se evita nclcarea dreptului la aprare al acuzatului,
fiind o condiie esenial a echitii procedurii consfinite n art.6 din CoEDO.
Revenind la identificarea raionamentelor sociojuridice de criminalizare a torturii, respectiv
a tratamentului inuman sau degradant, subliniem c pe lng obligaia pozitiv de a ncorpora n
dreptul intern reglementri internaionale pe care le-am enumerat n debutul acestei seciuni,
precum i obligaia de a modifica legislaia anterioar, dac aceasta este n dezacord cu normele
dreptului internaional pozitiv, mai exist i alte raionamente care nu pot fi neglijate. n primul
rnd, nu putem nega c una dintre premisele incriminrii unei fapte drept infraciune rezid n
gradul de pericol social abstract, fiind principala premis obiectiv a incriminrii i sancionrii
penale a fptuitorului. Astfel, gradul de pericol social al tratamentelor inumane sau degradante
incriminate la alin.(1) art.1661 CP RM se atest prin caracterul faptelor prejudiciabile implicnd
o agresiune i al urmrilor ce deriv din acestea (dureri sau suferine fizice ori psihice), precum
i, n unele cazuri, prin urmrirea unui scop anume: de a umili sau njosi persoana i, nu n
ultimul rnd, prin calitatea special a subiectului infraciunii. La rndul su, gravitatea torturii
(alin.(3) art.1661 CP RM) reiese constant din urmtorii factori determinani: caracterul faptelor
prejudiciabile, implicnd o agresiune avnd un prag de gravitate mai mare dect cel al
tratamentelor inumane sau degradante; caracterul urmrilor prejudiciabile (dureri sau suferine
fizice ori psihice puternice); scopul sau motivul activitii infracionale; calitatea special a
subiectului infraciunii. Bazndu-ne n special pe elementul material al infraciunilor cercetate,
atribuim tortura, tratamentul inuman sau degradant la categoria infraciunilor ntlnite sub
denumirea malum in se, necesitatea incriminrii crora nu este pus la ndoial; or, dup natura
lor, sunt fapte att de grave, nct contravin normelor fireti de conduit general acceptate n
societate. ntru confirmarea acestei alegaii, l citm pe autorul R.S. Ciobanean, potrivit cruia
natura social a torturii este echivoc. Pe de o parte, este una dintre cele mai periculoase forme
de atentare asupra persoanei, nclcnd importante norme sociale (nu doar cele juridice, dar i
moral etice), care s-au format de-a lungul evoluiei. Valoarea personalitii umane este actual nu

39
numai pentru ea nsi i nici nu doar pentru cercul apropiat acesteia. Ea este n mare parte o
valoare fundamental a societii contemporane, fr de care nu ne putem imagina progresul
dezvoltrii. Oricare realizare, procese, sarcini sau funcii trebuie s fie apreciate prin prisma
persoanei, a valorii i securitii ei. nclcarea acestor criterii nu poate fi justificat. De aceea,
tortura trebuie s fie conceput ca o fapt prejudiciabil de sine stttoare [245, p.330].
n al doilea rnd, n vederea asigurrii funcionale a dezideratelor pe care le-a consacrat
legiuitorul n alin.(1) art.2 CP RM, se face simit nevoia de a supune punibilitii actele de
tortur, tratament inuman sau degradant, n aspiraia de a apra n primul rnd persoana, ca cea
mai important valoare social i, implicit, de a restabili ordinea de drept. Or, trebuie s
recunoatem c inadmisibilitatea probelor colectate prin aplicarea torturii, tratamentului inuman
sau degradant (sanciune impus n plan procesual n temeiul art.94 alin.(1) pct.1) CPP RM) este
prea lejer pentru un act de natur a cauza grave repercusiuni asupra integritii fizice sau psihice
a persoanei i chiar a afecta direct sau indirect statutul procesual al persoanei fa de care se
aplic actele de violen ce se nscriu n tipajul acestor activiti infracionale.
n al treilea rnd, necesitatea aprrii unor relaii sociale cu privire la demnitatea persoanei,
la integritatea fizic i psihic a acesteia prin mijloace juridico-penale se poate justifica i prin
dinamica rspndirii relelor tratamente care se nscriu n coninutul normativ al art.1661 CP RM,
dinamic care logic o raportm la perioada de pn la intervenia Legii pentru modificarea i
completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012. n prim-plan scoatem n eviden
cauzele de tortur n perioada evenimentelor din aprilie 2009. La fel, n perioada anilor 2009-
2011 numrul cauzelor de maltratare nregistrate a rmas la acelai nivel, confirmndu-se c
tortura mai persist n Republica Moldova. n anul 2011, procuratura a nregistrat 958 de cauze
de maltratare, ceea ce este cu doar 34 de cereri (3%) mai puin dect n anul 2009, cnd cteva
sute de persoane au fost abuzate de poliie n urma evenimentelor din aprilie 2009. n prima
jumtate a anului 2012 au fost nregistrate 485 de cauze, ceea ce este chiar mai mult dect n
prima jumtate a anului 2011 (479) [87, p.121].
Vorbind despre existena fenomenului torturii n ara noastr, nu putem neglija nici
constatrile Curii Europene viznd violarea art.3 din CoEDO admis de ctre Republica
Moldova, raportat tot la perioad de pn la remanierile legislative prin care s-a reincriminat
tortura, tratamentul inuman sau degradant ntr-o formul diferit dect cea existent anterior.
Aadar, n perioada anilor 1997-2011 CtEDO a constatat 69 de nclcri ale art.3 din CoEDO de
ctre Republica Moldova, sau 20% din totalitatea violrilor articolelor din CoEDO, situndu-se
pe locul II, dup violarea art.6 din CoEDO Dreptul la un proces echitabil, n perioada de
referin constatndu-se 117 violri ale acestuia. Dezvoltnd ideea violrii art.3 din CoEDO, prin

40
studiile n materie s-a ajuns la urmtorul tablou alarmant: din cele 69 de cauze de condamnare a
Republicii Moldova la CtEDO viznd violarea art.3 CoEDO, 13 cauze de condamnare au fost
pronunate n 2011. n 14 hotrri s-a constatat c reclamanii au fost maltratai, n 24 de hotrri
maltratarea nu a fost investigat adecvat, n 16 hotrri reclamanii au fost deinui n condiii
proaste, iar n 12 cazuri nu a fost acordat asistena medical necesar deinuilor [87, p.121].
Firete, chiar dac aceste cifre nu denot interferena exclusiv cu incriminrile din art.1661 CP
RM, dat fiind violarea art.3 din CoEDO i din punct de vedere procesual, chiar i o astfel de
constatare are substrat de fundamentare a criminalizrii torturii, tratamentului inuman sau
degradant. Or, CtEDO a interpretat n mod solid obligaiunile procedurale de a investiga, urmri
i pedepsi eficient tortura i alte forme de maltratare, sub sanciunea violrii art.3 din CoEDO.
De aici decurge i raionamentul pe care-l formulm sub form de ntrebare: Cum poate
Republica Moldova s-i onoreze aceast obligaie procesual dac nu ar exista un cadru
incriminator propice prin care s-ar reprima numitele fapte odioase?
De asemenea, incriminarea torturii, tratamentului inuman sau degradant cu titlu de nomen
iuris poate fi justificat i din raiuni ale simetriei sau compensaiei. La concret, dac pentru
anumite categorii de persoane se acord o protecie suplimentar atunci cnd reprezint victime
ale unor acte de violen, se impune i o sanciune mai aspr, difereniat, atunci cnd
respectivele categorii reprezint subieci ai aceleiai infraciuni ce se nscriu n tipajul violental.
Avem n vedere infraciunile de ameninare sau violen svrite asupra unei persoane cu
funcie de rspundere sau asupra unei persoane care i ndeplinete datoria obteasc (art.349
CP RM), ale cror victime sunt tocmai persoanele cu funcie de rspundere (persoane care sunt
deopotriv i subieci ai infraciunilor prevzute la lit.e) alin.(2) art.1661 CP RM i la lit.e)
alin.(4) art.1661 CP RM), precum i persoanele care i ndeplinesc datoria obteasc (persoane
care constituie o categorie a persoanelor care acioneaz cu titlu oficial, subieci ai infraciunilor
prevzute la alin.(1) i la alin.(3) art.1661 CP RM).

41
1.3. Concluzii la Capitolul 1
Generaliznd asupra analizei ntreprinse n Capitolul 1, deducem urmtoarele concluzii:
1) Printre cei mai de vaz oameni de tiin care au cercetat tortura, tratamentul inuman sau
degradant din perspectiva dreptului penal material, viziunile i exegezele crora au constituit
baza tiinifico-teoretic a tezei, se numr: S.Brnza, V.Stati, A.Bolocan-Holban, A.Eanu,
I.Mrgineanu, Gh.Ulianovschi (Republica Moldova); C.Butiuc, T.-C. Medeanu (Romnia); G.Iu.
Gladchih, I.Dvoreanskov, R.S. Ciobanean (Federaia Rus) etc.
2) n doctrin, problemelor privind rspunderea penal pentru tortur, tratament inuman
sau degradant li s-a acordat o atenie sumar, iar majoritatea materialelor tiinifice care au abor-
dat direct sau tangenial aspectele de drept penal material ale torturii, tratamentului inuman sau
degradant sunt de natur exegetic i critic.
3) Nivelul de elaborare a concepiei tiinifice privind rspunderea penal pentru tortur,
tratament inuman sau degradant nu poate fi recunoscut ca fiind temerar, motiv din care se
impune suplinirea acestui gol prin elaborarea unei baze conceptuale care ar descrie la nivel
teoretic: algoritmul de aplicare a art.1661 CP RM n procesul de ncadrare juridic; mecanismul
de manifestare a urmrilor prejudiciabile ale infraciunilor de tortur, tratament inuman sau deg-
radant, inclusiv n ipoteza evolurii acestora drept infraciuni complexe; modalitile faptice ale
relelor tratamente incriminate n art.1661 CP RM desprinse din jurisprudena CtEDO n materie;
procesele psihice semnalate de legiuitor pentru a se reine la ncadrare una dintre infraciunile
prevzute la art.1661 CP RM; soluiile de ajustare a cadrului incriminator n materie de tortur,
tratament inuman sau degradant la standardele europene etc.
4) Problema tiinific de importan major const n fundamentarea reconceptualizrii
incriminrii torturii, tratamentului inuman sau degradant prin Legea nr.252 din 08.11.2012, fapt
ce a determinat perceperea naturii juridice i a sferei de inciden a faptelor incriminate la
art.1661 CP RM, n vederea crerii premiselor teoretice de calificare corect a respectivelor
infraciuni de ctre subiecii de aplicare n concret a legii penale.
5) Cele mai importante direcii de soluionare a problemei tiinifice vor consta n: nuana-
rea jurisprudenei CtEDO i coraportarea acesteia la coninutul normativ de lege lata; analiza
Notei informative la Proiectul Legii nr.252 din 08.11.2012; interpretarea dispoziiilor art.1661
CP RM n cauze concrete; argumentarea clar, complet i convingtoare a limitelor aplicrii
rspunderii penale n conformitate cu art.1661 CP RM etc.
6) Reieind din instrumentele i mecanismele internaionale i europene, dar i din materia-
litatea faptei de tortur, tratament inuman sau degradant pe care o desprindem din ordinea juridi-
c a Republicii Moldova, precum i din cmpul de aplicare a acestora, incriminarea torturii, trata-

42
mentului inuman sau degradant n Capitolul III din Partea Special a Codului penal al Republicii
Moldova reprezint cea mai potrivit soluie legislativ.
7) Structura tehnico-legislativ specific art.1661 CP RM, presupunnd incriminarea tor-
turii, tratamentului inuman sau degradant n limitele aceluiai articol, are la baz raiuni proce-
suale, astfel nct n ipoteza rencadrrii faptei n sensul atenurii s se evite nclcarea dreptului
acuzatului la aprare, fiind o condiie esenial a echitii procedurii (art.6 din CoEDO).
Reieind din situaia n domeniul de cercetare pe care am surprins-o, n coroborare cu
necesitile tiinei dreptului penal i ale practicii de aplicare a legii penale, scopul prezentei teze
de doctorat const n elaborarea concepiei tiinifico-practice privind rspunderea penal pentru
tortur, tratament inuman sau degradant, fapte prejudiciabile incriminate la art.1661 CP RM, n
accepiunea aspectelor de lege lata i de lege ferenda.
Pentru atingerea scopului trasat sunt propuse urmtoarele obiective:
- cercetarea tezelor teoretice ale oamenilor de tiin din ar i de peste hotare care au
supus investigaiei infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant;
- determinarea naturii juridice a torturii, tratamentului inuman sau degradant i funda-
mentarea criminalizrii acestora;
- analiza juridico-penal a elementelor constitutive i a elementelor circumstaniale agra-
vante ale infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM;
- desemnarea plenar i precis a tuturor subiecilor speciali ai relelor tratamente pe care
i-a avut n vedere legiuitorul prin modelul incriminator de lege lata;
- verificarea respectrii de ctre legiuitor a principiului legalitii incriminrii, dat fiind c
n art.1661 CP RM lipsesc definiii explicite ale torturii, tratamentului inuman sau degradant;
- evidenierea modalitilor faptice ale actelor de tortur, tratament inuman sau degradant
prin raportare la jurisprudena CtEDO i la practica judiciar naional;
- sintetizarea asemnrilor ntre i a deosebirilor dintre infraciunile prevzute la art.1661
CP RM i unele fapte penale conexe;
- soluionarea problemelor de ncadrare ce deriv din concurena de norme penale i
concursul de infraciuni, privite n raport cu art.1661 CP RM;
- cercetarea practicii judiciare referitoare la tragerea la rspundere penal pentru tortur,
tratament inuman sau degradant, interpretarea legii penale n cauze concrete i identificarea
erorilor admise la aplicarea incriminrii prevzute la art.1661 CP RM;
- conturarea neajunsurilor ce marcheaz prevederea de la art.1661 CP RM i formularea
de propuneri menite s contribuie la mbuntirea calitativ a cadrului incriminator n materie.

43
2. ELEMENTE CONSTITUTIVE ALE INFRACIUNILOR DE TORTUR,
TRATAMENT INUMAN SAU DEGRADANT
2.1. Obiectul infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant
Reieind din sistematizarea faptelor prejudiciabile n grupuri de infraciuni, n special din
denumirea dat de legiuitor capitolului n care sunt prevzute infraciunile de tortur, tratament
inuman sau degradant, putem constata coninutul obiectului juridic generic i al celui suprage-
neric al infraciunilor cercetate. n acest sens, dat fiind faptul c de lege lata infraciunile prev-
zute la art.1661 CP RM sunt dislocate n Capitolul III din Partea Special a Codului penal al
Republicii Moldova avnd titulatura Infraciuni contra libertii, cinstei i demnitii persoanei,
este fr tgad c obiectul juridic suprageneric al numitelor infraciuni este alctuit din relaiile
sociale cu privire la ocrotirea persoanei, valoare social aprat i prin intermediul incriminrilor
prevzute la Capitolele II, IV i VII din Partea Special a legii penale, iar obiectul juridic generic
al infraciunilor cercetate este reprezentat de relaiile sociale cu privire la libertatea, cinstea i
demnitatea persoanei. Amintim cu aceast ocazie c tocmai datorit incriminrii torturii, trata-
mentului inuman sau degradant n Capitolul III din Partea Special a Codului penal al Republicii
Moldova s-a acoperit lacuna ce rezulta din denumirea generic dat grupului respectiv de infrac-
iuni; or, pn la intervenia Legii pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.252
din 08.11.2012, normele de incriminare cuprinse n art.164-169 CP RM atentau n exclusivitate
la libertatea persoanei, nu i la cinstea i demnitatea acesteia. Deoarece n compartimentul prece-
dent am adus argumentele de rigoare care fundamenteaz derivaia organic a torturii, tratamen-
tului inuman sau degradant din conceptul de demnitate uman, dat fiind incidena n titlul
Capitolului III din Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova a unei valori sociale
reprezentate de termenul cinste, nu putem s nu ne ntrebm dac este sau nu de prisos acest
atribut al persoanei, stipulat ca valoare social generic aprat mpotriva faptelor prejudiciabile
cuprinse n limitele numitului capitol.
Din punct de vedere uzual, cinstea reprezint corectitudine, onestitate, probitate, respect,
stim, consideraie [83, p.357], al crei echivalent n rus este i n englez honour,
desemnnd n linii generale o categorie moral, o trstur social obiectiv. Aceasta deoarece
cinstea sau onoarea reprezint reflectarea, nsoit de o apreciere pozitiv, a calitilor persoanei
n contiina social [247, p.16]. La rndul su, demnitatea uman, la fel ca i cinstea, este
guvernat tot de principiile moralitii.
Cinstea i demnitatea uman reprezint concepte care ns nu sunt definite de instrumentele
juridice internaionale i regionale. O definiie a conceptelor de cinste i demnitate uman nu este
dat nici n ordinea juridic intern. Totui, unele precizri asupra naturii demnitii umane le

44
desprindem din Legea Fundamental a Republicii Moldova, potrivit creia demnitatea uman
este conceput drept valoare central, iar respectarea acesteia constituie un principiu primordial.
Dovad n acest sens este dispoziia de la alin.(3) art.1 din Constituie, potrivit creia Republica
Moldova este un stat de drept, democratic, n care demnitatea omului (sublinierea ne aparine
n.a.), drepturile i libertile lui, libera dezvoltare a personalitii umane, dreptatea i pluralismul
politic reprezint valori supreme i sunt garantate. De aici deducem concluzia c demnitatea
uman este un principiu constituional, o valoare suprem a statului de drept, nu ns un drept
fundamental, poziie constituional mprtit de altfel i de alte state, cum ar fi, de exemplu,
Frana. n legtur cu aceasta, n literatura de specialitate francez s-a susinut c demnitatea
persoanei este nu doar un principiu constituional, dar i unul universal care presupune aprarea
persoanei mpotriva oricrei forme de aservire, de degradare i chiar de umilire [183, p.150]. Dat
fiind lipsa unei definiii legale a demnitii umane, vom face uz de interpretarea judiciar a
acesteia, pe care o gsim n pct.5 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii
Moldova Cu privire la aplicarea legislaiei despre aprarea onoarei, demnitii i reputaiei
profesionale a persoanei fizice i juridice, nr.8 din 09.10.2006 [90], potrivit creia demnitatea
reprezint autoaprecierea persoanei ntemeiat pe aprecierea societii. Tot n acest act
interpretativ oficial regsim i definiia onoarei, reprezentnd aprecierea pozitiv care reflect
calitatea persoanei n contiina social. Pe bun dreptate, n literatura de specialitate se
puncteaz asupra interferenei dintre onoare i demnitate, subliniindu-se c demnitatea este
categoria etic strns legat de onoare, care reprezint atitudinea moral specific a persoanei
fa de sine nsi i care caracterizeaz reputaia acestei persoane n societate (nelepciunea,
percepia lumii, calitile morale, nivelul studiilor i cunotinelor, respectarea regulilor de
convieuire i modul decent de via etc.) [14, p.445-446; 242, p.63]. Intima legtur ntre
demnitate i onoare raportate la relele tratamente o desprindem i din practica judiciar naional.
Astfel, de exemplu, ntr-o cauz penal prin care inculpatul a fost recunoscut vinovat n
comiterea infraciunii de tortur svrit cu bun tiin asupra unui minor, instana a reinut
urmtoarele: .V., ofier operativ de sector al Postului de Poliie Bobeica al CP Hnceti, la 11
octombrie 2010, aproximativ ntre orele 16.30 i 17.00, a fost surprins de minorul G.C. n timp
ce acela i satisfacea necesitile fiziologice n strad, n preajma gospodriei lui E.V. din
aceeai localitate, pentru care fapt minorul i-a fcut observaie. Tot atunci, urmrind scopul de
a-l intimida i pedepsi pe G.C, despre care tia cu certitudine c este minor, pentru faptul c i-a
fcut observaie, sub un presupus pretext precum c acesta ar fi manifestat un comportament
neadecvat la coal i n societate, n acest sens neavnd ns careva materiale spre examinare,
.V. l-a urmat pe minor pn la poarta gospodriei n care locuiete. Fr a primi n prealabil

45
acordul proprietarilor, S.V. a ptruns n ograda gospodriei familiei G. i i-a provocat, n mod
intenionat, minorului G.C. o puternic durere fizic i suferin psihic, ultima manifestat prin
adresarea cuvintelor necenzurate, care njoseau onoarea i demnitatea acestuia (sublinierea ne
aparine n.a.). Apoi, l-a apucat pe minor de gt i i-a aplicat multiple lovituri cu pumnii n fa
i peste alte pri ale corpului, aciuni care au fost urmrite de mai multe persoane. La cerina
acestora de a nceta aciunile infracionale nu a reacionat i, n continuarea lor, l-a ameninat
pe minor i pe rudele lui cu rfuial prin ntemniare [134].
Referine indirecte privind lezarea onoarei n cazul relelor tratamente deducem i din
jurisprudena CtEDO. Astfel, n cauza Mirosaw Garlicki contra Poloniei [208, 77] instana
european, lund n calcul c reclamantul nu s-a plns cu privire la utilizarea forei fizice, dar a
contestat msurile aplicate de autoriti (ofieri mascai) n vederea arestrii sale, care au fost, n
concepia lui, umilitoare (deoarece au avut loc n faa unui mare numr de persoane, fiind
mediatizate pe larg n pres), a recunoscut c cererea civil pentru despgubiri, prevzut de
legislaia polonez n cazurile de nclcare a drepturilor personale, precum dreptul la sntate,
libertate, onoare i demnitate uman, constituia un remediu potrivit n privina presupuselor
nclcri ale art.3 din CoEDO (sublinierea ne aparine n.a.).
Sintetiznd asupra abordrilor doctrinare i jurisprudeniale relevate supra, deducem c
onoarea, alias cinstea persoanei, reprezint o valoare social care poate fi tangenial lezat n
cazul relelor tratamente, de exemplu cnd acestea se manifest n mod public tirbind n
contiina social calitile pozitive ale victimei; spre deosebire de demnitatea uman, care
suport o vtmare direct prin uzul de rele tratamente, cinstea nu poate fi lezat dect ocazional.
Chiar i ocazional, cinstea merit s se regseasc n titlul Capitolului III din Partea Special a
Codului penal [154, p.27].
Pentru a diferenia tortura, tratamentul inuman sau degradant de celelalte infraciuni prev-
zute n Capitolul III din Partea Special a Codului penal (art.164, 1641, 165, 1651, 166, 167, 168
i 169 CP RM) se impune desemnarea obiectului juridic special al infraciunilor prevzute la
art.1661 CP RM. Or, spre deosebire de obiectul juridic generic, cel special reprezint valoarea so-
cial individual concret care este lezat sau pus n pericol nemijlocit prin comiterea unei fapte
infracionale concrete [64, p.113]. n doctrin nu exist unanimitate de opinii n ce privete
desemnarea obiectului juridic special al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant.
Aceast lips de unitate are n mare parte ca explicaie faptul exponent al crei ri este autorul.
De exemplu, n doctrina romn se susine c obiectul juridic special este complex i este consti-
tuit, n principal, din relaii sociale cu privire la nfptuirea justiiei, n sens larg al acestei noi-
uni, iar n secundar din acele relaii sociale care se refer la protejarea drepturilor omului [116,

46
p.454]. Fr a nega cele statuate, unii autorii vin s concretizeze drepturile omului incidente
obiectului juridic secundar: dreptul la via, la integritatea corporal i la sntate [7, p.708]. La
fel, T.Toader relev c obiectul juridic principal const n relaiile sociale referitoare la nfp-
tuirea justiiei; n cazul torturii, acestea fiind nclcate prin provocarea persoanei a unor dureri
sau a unor suferine puternice, fizice sau psihice, n unul dintre scopurile sau din motivele artate
n text. Obiectul juridic secundar const n relaiile sociale privind atributele fundamentale ale
persoanei [146, p.313]. A.Boroi se opune coninutului obiectului juridic principal desemnat, sem-
nalnd c acesta este reprezentat de relaiile sociale care privesc exercitarea autoritii publice n
conformitate cu legea (cu precdere, a autoritii judiciare), iar n secundar de relaiile sociale
care privesc drepturile i libertile fundamentale ale omului, universal recunoscute [11, p.341].
Dup cum putem remarca, ceea ce este comun viziunilor enunate const n faptul c obiectului
juridic special i se atribuie caracter complex, coninutul cruia este desprins din realitatea
normativ-incriminatoare a Romniei. Or, amintim c n legea penal a acestui stat infraciunile
pe care le cercetm sunt atribuite de legiuitor la categoria infraciunilor contra nfptuirii justiiei.
Reieind din diferenele pe care le discerne tortura, tratamentul inuman sau degradant, fapte
prejudiciabile incriminate n sistemul de drept naional i n cel al Romniei, Rusiei, Franei etc.,
ne vom limita la polemizarea obiectului juridic special al numitelor infraciuni lund n calcul
viziunile doctrinare autohtone. Comun acestor opinii este i faptul c niciunul dintre cercettori
nu reine pentru infraciunile prevzute la art.1661 CP RM un obiect juridic simplu (unic).
Bunoar, ntr-un studiu n materie se relev c obiectul juridic special al infraciunii prevzute
la alin.(1) art.1661 CP RM se prezint sub forma relaiilor sociale ce se refer la sigurana i
bunstarea, integritatea fizic i psihic, precum i la demnitatea i onoarea persoanei; obiectul
juridic special al infraciunii prevzute la alin.(3) art.1661 CP RM este constituit din relaiile
sociale cu privire la libertatea, cinstea i demnitatea persoanei, integritatea fizic i psihic a
acesteia [112, p.133, 136]. Din analiza acestei viziuni doctrinare deducem urmtoarele: sigurana
i bunstarea reprezint valori sociale ocrotite doar prin incriminarea tratamentului inuman sau
degradant; integritatea fizic i psihic, precum i demnitatea i onoarea persoanei sunt valori
sociale comune, ocrotite att prin incriminarea torturii, ct i prin incriminarea tratamentului
inuman sau degradant.
S.Brnza i V.Stati indic asupra naturii obiectului juridic special al infraciunilor cercetate,
statund asupra caracterului multiplu [14, p.519, 528], n timp ce A.Eanu distinge un caracter
dualist [111, p.29, 35], divizndu-l n obiect juridic principal i obiect juridic secundar. Pe bun
dreptate, obiectului juridic special al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant i
se atribuie un caracter multiplu sau dualist, nu ns complex; or, att infraciunea prevzut la

47
alin.(1), ct i cea de la alin.(3) art.1661 CP RM dispun de o singur fapt prejudiciabil (n
contradicie cu infraciunile aa-zise complexe, a cror latur obiectiv se formeaz din dou
fapte infracionale interdependente), apt s lezeze simultan mai multe valori sociale, dintre care,
din punct de vedere gradual, unele sunt principale i altele secundare, fiind intercondiionate.
Aceast concretizare este absolut necesar, att timp ct are o importan practic decisiv n
planul ncadrrii juridice a faptei. Cu aceast ocazie, amintim c n cazul infraciunilor cu obiect
juridic multiplu necomplex calificarea se face n dependen de obiectul juridic principal [64,
p.116]. Totui, atunci cnd analizm circumstanele agravante prevzute la lit.f) i lit.g) alin.(2),
respectiv, la lit.f) i lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, n virtutea metamorfozrii torturii, tratamen-
tului inuman sau degradant n infraciuni complexe, dat fiind producerea unor rezultate mai grave
dect cele prevzute n variantele-tip, deducem c obiectul juridic devine complex.
n general, coninutul obiectului juridic special poate fi desprins din descrierea faptei incri-
minate, din cerina producerii unei urmri prejudiciabile, din prevederea motivului sau scopului
infraciunii n calitate de semne obligatorii ale laturii subiective etc. n raport cu obiectul juridic
principal al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant (alin.(1) i alin.(3) art.1661
CP RM), n literatura de specialitate se susine c acesta este reprezentat de relaiile sociale cu
privire la demnitatea persoanei [14, p.519, 528; 111, p.29, 35], alegaie la care subscriem. n
opoziie, n ceea ce privete infraciunea de tortur (alin.(3) art.1661 CP RM) exist i opinii care
se opun celei de mai sus. Astfel, de exemplu, n concepia autorului A.Bolocan-Holban, obiectul
juridic special principal n cazul infraciunii de tortur l constituie relaiile sociale cu privire la
libertatea persoanei, sub aspectul obligaiei organelor statale sau a altor persoane care acioneaz
cu titlu oficial de a asigura persoanelor implicate n activiti judiciare sau legate de activitatea
judiciar un tratament uman cu respectarea drepturilor omului [10, p.14]. Nu putem fi de acord
cu aceast optic, din urmtoarele raiuni: prin comiterea torturii, ca, de altfel, i a tratamentului
inuman sau degradant, nu se aduce atingere direct libertii persoanei; or, art.1661 CP RM fiind
prototipul art.3 din CoEDO, care reprezint un drept absolut, se opune ideii libertii persoanei ca
pretins valoare social lezat prin relele tratamente, care se impune prin caracterul su limitat,
derivat din chintesena definiiei libertii. Deci, dac prin tortur, tratament inuman sau
degradant s-ar proteja n plan principal libertatea persoanei, atunci de la norma de incriminare
prevzut la art.1661 CP RM ar trebui s existe derogri, lucru inadmisibil n lumina
jurisprudenei CtEDO. Mai mult ca att, din formularea obiectului juridic special al torturii, fa
de care ne opunem, rezult c tortura ar avea un fond judiciar sau legat de un fond judiciar, lucru
care nu corespunde nici realitii normative i nici realitii practice, aspecte pe care ni le
propunem s le elucidm n contextul examinrii laturii obiective. n definitiv, ne aliniem

48
opiniei potrivit creia obiectul juridic principal al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau
degradant (alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM) este reprezentat de relaiile sociale cu privire la
demnitatea persoanei. Argumentele nu se las ateptate. Se subliniaz c, generic, tratamentul
inuman sau degradant, respectiv tortura, fac parte din categoria relelor tratamente ce subzist
ntr-un comportament reprobabil care aduce atingere grav demnitii umane [111, p.29, 35].
Deoarece demnitatea uman ca un tot unitar include aspecte obiective (caracterizeaz dem-
nitatea ca o valoare independent de alte particulariti sau alte caliti ale persoanei, ca un tot
unitar de caliti morale i fizice) i subiective (exprim contientizarea de ctre individ a impor-
tanei sale ca om, n general, dar i ca persoan concret) [85, p.46], considerm c prin incri-
minarea torturii, tratamentului inuman sau degradant sunt aprate ambele aspecte (obiective i
subiective) ale demnitii persoanei [154, p.28]. Aceasta se explic prin legtura indisolubil
dintre obiectul juridic principal i obiectul juridic secundar (categorii de relaii sociale) ocrotite
de lege, astfel c, n cazul infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM, lezarea relaiilor sociale
care constituie obiectul juridic special principal al infraciunii demnitatea persoanei nu este
posibil dect prin nclcarea relaiilor sociale care constituie obiectul ei juridic special secundar.
n acest sens, obiectul juridic secundar poate fi dedus din urmrile prejudiciabile ale infrac-
iunilor cercetate. Deoarece acestea sunt reprezentate de dureri sau suferine fizice sau psihice (n
cazul alin.(1) art.1661 CP RM) i, respectiv, de dureri sau suferine fizice sau psihice puternice
(n cazul alin.(3) art.1661 CP RM), valoarea social care suport influen nemijlocit infracional
const, n toate cazurile, n integritatea fizic sau integritatea psihic a persoanei, valori sociale
care se regsesc att n elementul (aspectul) obiectiv, ct i n cel subiectiv ale demnitii umane.
Dezvoltnd ideea cu privire la coninutul obiectului juridic secundar, achiesm la explicaia
autorului V.Stati, potrivit cruia: Deloc ntmpltor, la caracterizarea obiectului juridic secundar
al infraciunii date (se are n vedere tortura n.a.) am utilizat formula integritatea fizic sau
psihic a persoanei, dar nu sntatea persoanei. Dac ar fi s stabilim o conexiune ntre
obiectul infraciunii i urmrile prejudiciabile ale infraciunii, ar trebui s deosebim net
urmtoarele dou variante: 1) relaiile sociale cu privire la integritatea fizic sau psihic a per-
soanei durerea sau suferina puternic, fizic ori psihic; 2) relaiile sociale cu pricire la sn-
tatea persoanei prejudiciul (vtmarea) sntii persoanei [141, p.23]. Nu avem temei s nu-i
dm dreptate autorului, ndeosebi judecnd prin prisma Legii Fundamentale. Att timp ct
garantarea prin dispoziiile constituionale (alin.(2) art.24 din Constituia Republicii Moldova) a
dreptului de a nu fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane ori degradante
se realizeaz prin ocrotirea persoanei sub aspectul integritii fizice i psihice (dreptul la via i
integritate fizic i psihic), nu exist dubii c tocmai integritatea fizic i psihic constituie

49
valori sociale aprate fr rezerve prin incriminrile de la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM.
Acelai autor atenioneaz c noiunea integritate corporal nu trebuie confundat cu integ-
ritatea fizic sau psihic [141, p.23]. Integritatea corporal este lezat ca urmare a producerii
leziunilor corporale (fr a se aduce prejudiciu sntii), specificate n Partea a V-a din
Regulamentul Ministerului Sntii de apreciere medico-legal a gravitii vtmrii corporale,
nr.199 din 27.06.2003 [120]. ntr-adevr, n acord cu pct.74 al actului normativ vizat, din
leziunile corporale care nu cauzeaz prejudiciu sntii (sublinierea ne aparine n.a.) fac parte
leziunile ce nu genereaz o dereglare a sntii mai mult de 6 zile sau o incapacitate permanent
de munc. De aici rezult c integritatea corporal este lezat prin comiterea activitilor infrac-
ionale violentale, care au drept consecin dereglarea sntii pn la 6 zile, urmare care este
strin torturii, tratamentului inuman sau degradant. De asemenea, este limpede c nu poate fi
pus semn de egalitate ntre leziunea corporal i durerea sau suferina fizic sau psihic propice
tratamentului inuman sau degradant, respectiv durerea sau suferina fizic sau psihic puternic
tipice torturii. Integritatea corporal ca valoare social este protejat, aa cum se demonstreaz n
doctrin, prin intermediul circumstanei ce agraveaz rspunderea penal pentru o serie de
infraciuni ntlnite pe larg n legea penal, desemnat prin formula legislativ violen neperi-
culoas pentru viaa sau sntatea persoanei [65, p.61-62].
Subliniem c integritatea fizic sau psihic a persoanei i, implicit, relaiile sociale aferente
acestora alctuiesc statornic coninutul obiectului juridic secundar; or, att timp ct coninutul
constitutiv al infraciunilor leag consumarea torturii, tratamentului inuman sau degradant de
survenirea unor urmri prejudiciabile determinate, aceste valori sociale vor rmne invariabile,
indiferent de conjuncturi. Asupra conjuncturilor la care ne referim se pronun, bunoar, autorul
rus R.S. Ciobanean, n opinia cruia tortura reprezint una dintre cele mai periculoase varieti de
atentate asupra persoanei, iar n cazul comiterii acesteia n contextul activitii organelor de
ocrotire a normelor de drept este pus la ndoial legitimitatea lor, se diminueaz substanial
autoritatea puterii i credibilitatea cetenilor n funcionarea corect i echitabil a acesteia [245,
p.330]. Deci, n unele cazuri, prin comiterea torturii avnd la baz exerciiul autoritii se poate
aduce atingere n plan secund i altor valori sociale, cum ar fi, de exemplu, ncrederea public n
activitatea organelor de drept, exercitarea corect, fr abuzuri sau excese, a atribuiilor de servi-
ciu etc. De asemenea, n plan secund i cinstea (onoarea) poate fi lezat prin tortur, tratament
inuman sau degradant, fapt probat mai sus. Nu este exclus ca prin comiterea infraciunilor cerce-
tate s fie lezat i libertatea psihic, caz n care relele tratamente ce se incrimineaz prin art.1661
CP RM se comit prin ameninare. Or, aa cum vom vedea infra, nu este exclus ca o ameninare
s se ridice la pragul de gravitate specific torturii, tratamentului inuman sau degradant. La fel,

50
prin comiterea infraciunii de tortur (alin.(3) art.1661 CP RM) pot fi tirbite inviolabilitatea i
libertatea sexual a persoanei, caz n care tortura se realizeaz prin comiterea violului sau a
homosexualitii ori satisfacerii poftei sexuale n forme perverse, situaii care, regretabil, au fost
constatate i n practica naional [33]. Totui, valorile sociale enumerate supra pot fi vtmate
doar ocazional, n legtur cu circumstane atipice infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM
viznd ambiana, modul, metoda comiterii infraciunii, subiectul infraciunii etc. Iat de ce, rele-
vm c obiectul juridic secundar al infraciunilor prevzute la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM
poate fi mprit, convenional, n: obiect juridic secundar permanent (constant) i obiect juridic
secundar ocazional. Dei doctrinei i este strin o astfel de clasificare a obiectului juridic secun-
dar, considerm c pentru o mai bun nsuire a esenei sociale i de drept a torturii, tratamen-
tului inuman sau degradant divizarea n cauz este util n planul infraciunilor cercetate. De ase-
menea, lund n calcul c relele tratamente constituie varieti ale violenei [241, p.38], iar
violena, la rndul su, poate fi cauzatoare de vtmri ale sntii sau deces, n plan secundar
tortura, tratamentul inuman sau degradant pot leza sntatea sau chiar viaa persoanei. Reieind
din importana acestor valori sociale, spre deosebire de libertatea psihic, inviolabilitatea sexual
i libertatea sexual, cinstea persoanei, ndeplinirea fr excese i abuzuri a atribuiilor de
serviciu etc., legiuitorul a agravat rspunderea penal atunci cnd sntatea i viaa persoanei
suport o daun efectiv (lit.f) i lit.g) alin.(2), respectiv, lit.f) i lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM).
n continuarea demersului nostru tiinific, lund n calcul c obiectul material al
infraciunii ine de sistemul de referin al obiectului infraciunii, vom examina dac tortura,
tratamentul inuman sau degradant dispun sau nu de obiect material ori, dup caz, de obiect
imaterial. ntrebarea ridicat se explic prin faptul c, spre deosebire de obiectul juridic, care
exist n cazul oricrei infraciuni, n ceea ce privete obiectul material, pentru existena
infraciunii nu este obligatoriu ca fptuitorul s exercite n toate cazurile o influen asupra unei
entiti materiale. nti de toate, subliniem c prin obiect material se nelege bunul mpotriva
cruia se ndreapt nemijlocit aciunea sau inaciunea i care poate fi vtmat n integritatea sa
ori pus n pericol prin aceast aciune [145, p.351]. Astfel, punctul de pornire pentru identificarea
obiectului material este latura obiectiv a infraciunii. Din aceast perspectiv, proiecia faptelor
prejudiciabile descrise n alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM sub aspectul finalitii (suportarea
efectiv a unei dureri sau suferine (n cazul tratamentului inuman sau degradant), respectiv a
unei dureri sau suferine puternice (n cazul torturii)), ne arat c entitatea material care suport
consecine este tocmai corpul persoanei. n literatura de specialitate se susine, argumentat, c
corpul persoanei poate evolua n calitate de obiect material al infraciunilor cercetate doar n
eventualitatea n care fapta prejudiciabil se manifest prin cauzarea unei dureri sau suferine

51
fizice unei persoane (n cazul tratamentului inuman sau degradant), respectiv prin cauzarea unei
dureri sau suferine fizice puternice unei persoane (n cazul torturii). n contrast, dac fapta
prejudiciabil ia forma cauzrii unei suferine psihice (puternice n cazul torturii) unei persoane,
psihicul uman este obiectul influenrii nemijlocite infracionale i, de vreme ce acesta este lipsit
de corporalitate, n ipoteza respectiv obiect material nu exist [111, p.29-30, 35]. Altfel spus,
dac activitatea fptuitorului privete direct corpul persoanei, acesta constituie obiect material al
infraciunii [146, p.313]. Abordnd acest punct de vedere, nti de toate nelegem c o entitate
corporal devine obiect material al infraciunii atunci cnd proiectarea faptei asupra sa i lezarea
ei determin vtmarea sau punerea n pericol a valorii sociale ocrotite. Astfel, lezarea integritii
fizice a unei persoane este rezultatul suportrii unor dureri sau suferine fizice, rezultat care-l
suport nsui corpul persoanei. Dimpotriv, lezarea integritii psihice a unei persoane este
rezultatul suportrii unor suferine de ordin psihic care nu se mai integreaz din punctul de
vedere al materialitii n conceptul de corp al persoanei; or, corpul uman, ca expresie corporal a
vieii sau sntii persoanei, este conceput, pe de o parte, ca un ansamblu de organe i, pe de alt
parte, ca un ansamblu de elemente (organe i esuturi) i produse ale corpului uman (snge,
sperm, lapte matern etc.) [86, p.74]. La rndul su, psihicul uman reprezint un ansamblu de
stri i procese, care au legtur cu creierul uman ca organ (parte integrant a corpului persoa-
nei), deoarece modul de funcionare a psihicului este legat de funcionalitatea creierului, dar nu
se identific cu el. Astfel, dac corpul uman reprezint o expresie corporal, atunci psihicul este
impalpabil, ceea ce se opune conceptului de obiect material al infraciunii. De aceea, psihicul
persoanei reprezint obiect imaterial al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant,
caz n care fptuitorul a conceput i executat activitatea infracional fr o influenare nemijlo-
cit asupra corpului victimei. ntru confirmarea existenei obiectului material n cazul relelor
tratamente manifestate prin cauzarea durerilor i a suferinelor fizice, aducem urmtorul exemplu
din practica judiciar: C.V., inspector de patrulare n Regimentul Nord al INP din cadrul IGP
al MAI, deinnd gradul special de sergent major de poliie, fiind astfel, conform prevederilor
art.123 alin.(2) CP RM, persoan public, la 15 august 2013, aflndu-se n s.Vratic, r-nul
Rcani, aproximativ la ora 14.00 s-a oprit cu automobilul de serviciu lng camionul de model
Volkswagen T4, parcat n apropiere de gospodria cet. M.D. Lng camion se afla minorul
M.D., de la care C.V. a solicitat permisul de conducere i actele pentru camion. M.D. i-a spus
ns c nu a condus camionul i c nu dispune de acte ce vizeaz unitatea respectiv de trans-
port, la ce C.V. i-a ordonat s urce n automobilul de serviciu, cu care vor merge n or.Rcani.
ns, M.D. a refuzat s urce n automobilul de serviciu. Atunci C.V. l-a apucat de mna dreapt
i a ncercat s-l urce forat n partea din spate a salonului automobilului. Deoarece minorul

52
M.D. se opunea, n scopul de a-i cauza dureri fizice ndreptate spre exercitarea presiunii asupra
acestuia i de a-i provoca sentimente de fric, inferioritate i umilin, C.V. intenionat a lovit cu
piciorul nclat n regiunea piciorului drept al victimei (sublinierea ne aparine n.a.), cauzn-
du-i, conform raportului de expertiz medico-legal nr.112/D din 20 noiembrie 2013, contuzie a
plantei drepte sub form de edem al esuturilor moi i echimoz pe partea dorsal, ceea ce
corespunde categoriei de vtmri corporale nensemnate [138]. Din circumstanele descrise
sesizm c C.V. a exercitat o influen nemijlocit asupra corpului victimei, influen manifestat
n apucarea de mn, precum i n aplicarea unei lovituri cu piciorul n regiunea piciorului drept
al victimei, cauzndu-i cel puin dureri fizice. Deci, a fost lezat integritatea fizic a persoanei,
concluzie ce acrediteaz alegaia existenei unei interconexiuni de derivaie ntre obiectul mate-
rial i obiectul juridic special, dar i o conexiune cu latura obiectiv. La fel, prin tratamentul
inuman i degradant incident n spe s-a mai cauzat, pe lng durerile fizice, i o vtmare
nensemnat; deci, pe lng integritatea fizic a suportat o daun i integritatea corporal, valoare
social care, aa cum am i demonstrat supra, este ocazional n cazul relelor tratamente. Totui,
inem s precizm c incidena acestei urmri depete cadrul incriminator al art.1661 CP RM,
considerent din care orice vtmare nensemnat se acoper de alin.(1) art.78 din Codul contra-
venional.
n alt context, deoarece victima infraciunii face parte din sistemul de referin al obiectu-
lui juridic al infraciunii, n cele ce urmeaz vom supune analizei acest semn obiectiv, ceea ce,
considerm, va contribui la o mai bun cunoatere a coninutului infraciunilor i la justa eva-
luare a gradului prejudiciabil al faptelor care se nscriu n tipajul infracional. Sub aspectul condi-
iilor generale de existen, victim a infraciunii poate fi n principiu orice persoan, fie c
aceasta este fizic sau juridic, ntruct ambele dispun de dreptul la protecia juridic mpotriva
faptelor prejudiciabile calificate ca infraciuni. Totui, pentru a-i atribui calitatea de victim, tre-
buie s se constate dac acea persoan este titulara valorii sociale ocrotite de norma de incrimi-
nare concret. ntruct am constatat c prin infraciunile de tortur, tratament inuman sau degra-
dant se aduce atingere n plan principal relaiilor sociale referitoare la demnitatea persoanei i n
plan secundar relaiilor sociale cu privire la integritatea fizic sau psihic a persoanei, este fr
tgad c o persoan juridic nu poate fi recunoscut ca victim a acestor infraciuni; or, demni-
tatea, integritatea fizic i psihic reprezint atribute ale persoanei fizice, nu i ale celei juridice.
n coninutul normativ al infraciunilor prevzute la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM
legiuitorul nu a enumerat cazuist cercul de persoane care pot s apar n calitate de victime ale
torturii, tratamentului inuman sau degradant. Doar n cazul circumstanelor agravante prevzute
la lit.a) alin.(2) i la lit.a) alin.(4) art.166 CP RM sunt enumerate trei categorii de persoane care

53
beneficiaz de o protecie special mpotriva actelor de tortur, tratament inuman sau degradant:
minorii, femeile gravide i persoanele aflate n stare de neputin.
n jurisprudena recent a CtEDO au fost remarcate cteva categorii de persoane conside-
rate vulnerabile, i anume:
- persoane deinute sau arestate (Zhyzitskyy contra Ucrainei [223]);
- persoane cu handicap (orevi contra Croaiei [27]);
- minorii (Ateoglu contra Turciei [186]);
- btrnii (Tatan contra Turciei [177], Cestaro contra Italiei [161]);
- ceteni strini care nu cunosc limba statului n care sunt derulate proceduri (Razzakov
contra Federaiei Ruse [211]);
- migranii (Zontul contra Greciei [182]) etc.
Dup cum putem remarca, la unele dintre acestea s-a referit legiuitorul n coninutul agra-
vantelor prevzute la lit.a) alin.(2) i la lit.a) alin.(4) art.166 CP RM, la a crei analiz vom reve-
ni n perimetrul de cercetare a elementelor circumstaniale agravante ale respectivelor infraciuni.
La moment, ne limitm la investigarea victimei specifice variantelor-tip ale infraciunilor de la
art.1661 CP RM. n legtur cu acest aspect, n doctrin se susine c att victim a tratamentului
inuman sau degradant, ct i victim a torturii poate fi orice persoan supus unor msuri de
constrngere avnd la baz exerciiul autoritii publice. Aceast calitate o poate avea i persoana
reinut, percheziionat, adus forat, supus unor msuri de siguran, supus tratamentului
psihiatric, supus aciunii mijloacelor speciale etc. [14, p.520, 528]. ntr-adevr, reieind din dis-
poziiile incriminatoare de la art.1661 CP RM, subieci ai infraciunilor cercetate nu sunt doar
persoane cu obligaiuni procesuale. Implicit, relele tratamente incriminate de legea penal nu
presupun un fond procesual, motiv din care victim a infraciunii poate fi oricare persoan (indi-
ferent dac mpotriva ei a fost iniiat sau nu o procedur oficial ori dac aceasta este penal sau
are alt natur juridic), aflat n dominaia fptuitorului, care nu este doar o autoritate public
veritabil, dar i una asimilat. Iat de ce, tocmai diferenele care se impun n legtur cu victima
infraciunii (firete, alturi i de alte criterii de delimitare) fac posibil delimitarea infraciunii
prevzute la alin.(3) art.1661 CP RM de cea specificat la lit.d) alin.(1) art.1351 CP RM, care
denot anumite trsturi individualizante:
1) victim poate fi doar persoana aflat sub paza fptuitorului sau asupra creia acesta
exercit controlul n orice alt mod. Se are n vedere c victima i execut pedeapsa cu
nchisoarea sau este deinut ntr-o alt form, sau este altfel privat sever de libertate fizic. Nu
are importan dac fptuitorul este sau nu un funcionar public, nici dac face parte sau nu din
personalul militar;

54
2) implic producerea fie a vtmrilor grave ale integritii corporale sau ale sntii, fie a
durerilor sau suferinelor psihice ce depesc consecinele sanciunilor admise de dreptul
internaional;
3) este svrit n cadrul unui atac generalizat sau sistematic lansat mpotriva unei
populaii civile i n cunotin de acest atac. Aplicarea rspunderii n baza lit.d) alin.(1) art.1351
CP RM exclude calificarea suplimentar conform alin.(3) sau (4) art.1661 CP RM [143, p.145].
De asemenea, victim a infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM nu poate fi persoana
protejat de dreptul internaional umanitar (n sensul art.1271 CP RM). Or, conducndu-ne de
regula de calificare prevzut la alin.(2) art.116 CP RM, vom aplica lit.b) alin.(3) art.137 CP RM
Aplicarea torturii sau supunerea la tratamente inumane sau degradante, svrit n cadrul
unui conflict armat sau cu caracter internaional, mpotriva uneia sau a mai multor persoane
protejate de dreptul internaional umanitar, nu ns alin.(1) sau (3) art.1661 CP RM.
Din formularea dat de dispoziia incriminatoare de la alin.(3) art.1661 CP RM rezult c
victim poate fi i o ter persoan, alta dect cea efectiv torturat. Astfel, s-a remarcat c, n
ipoteza respectiv, victim a infraciunii (persoana ter) se atest n msura n care exist o
persoan efectiv torturat [14, p.528; 111, p.35]. Dei n alin.(1) art.1661 CP RM nu exist o
asemenea meniune, nu este exclus ca i n cazul tratamentului inuman sau degradant ca victim
s evolueze o ter persoan care, prin supunerea efectiv la tratament inuman sau degradant a
victimei propriu-zise, suport o constrngere psihic, este intimidat, supus unor presiuni
morale. Aadar, putem fi n prezena unei pluraliti de victime, considerent din care, la calificare
se va reine, n dependen de infraciunea comis, una dintre cele dou variante agravante: lit.b)
alin.(2) sau lit.b) alin.(4) art.1661 CP RM. Pentru a reine n sarcina fptuitorului respectivele
agravante, trebuie s fie ntrunite anumite cerine, pe care le vom examina n Capitolul 3 al tezei.
Totui, la aceast etap de cercetare relevm c fptuitorul trebuie s manifeste intenie unic
(dublat de un scop unic) n raport cu torturarea, supunerea la tratament inuman sau degradant a
victimei efectiv torturate, supuse efectiv la tratament inuman sau degradant (victima principal)
i a persoanei tere (victima secundar).
Considerm c calificarea unui ter (altul dect cel efectiv torturat, supus tratamentului
inuman sau degradant) drept victim a infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM trebuie s
depind de existena factorilor speciali ce amplific suferina ntr-o msur i ntr-un mod
distinct de tulburarea emoional care poate fi considerat inevitabil pentru persoana care asist
la aplicarea violenei fa de persoana efectiv torturat sau supus la tratament inuman sau
degradant, mai ales atunci cnd ntre acestea exist legturi de rudenie, de afinitate sau de
prietenie.

55
2.2. Latura obiectiv a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant
Pentru a incrimina fapta de tratament inuman sau degradant, legiuitorul a recurs la o
formulare generalizat i laconic, limitndu-se la indicarea n textul de lege prevzut la alin.(1)
art.1661 CP RM a urmrilor prejudiciabile desemnate prin expresia cauzarea unei dureri sau a
suferinei fizice ori psihice, fr a condiiona existena acestei varieti de rele tratamente de
nicio mprejurare special, astfel nct s fie supuse punibilitii toate formele n care se poate
manifesta un tratament inuman sau degradant. Modelul incriminator prevzut la alin.(1) art.1661
CP RM este ns criticat n literatura de specialitate, reglementrile catalogndu-se drept evazive
i echivoce, deoarece, aa cum afirm autorii, expresia cauzarea intenionat a unei dureri sau
a suferinei fizice ori psihice, care reprezint tratament inuman ori degradant nu prevede
expres modalitile laturii obiective, lsnd teren de interpretare pentru practica judiciar
naional [10, p.11].
ntruct exist suspiciuni privind nclcarea de ctre legiuitor a principiului legalitii
incriminrii, se cuvine s soluionm problema referitoare la previzibilitatea i claritatea normei
de incriminare prevzute la alin.(1) art.1661 CP RM. nti de toate, precizm c principiul
legalitii incriminrii este consacrat n art.7 din CoEDO, presupunnd interdicia instanelor de a
interpreta dispoziiile penale ntr-o manier exclusiv n detrimentul acuzatului. Reieind din
scopul i obiectivul prevederii de la art.7 din CoEDO, principiul legalitii incriminrii trebuie
interpretat i aplicat astfel nct s asigure o protecie eficace contra urmririi penale,
condamnrilor i sanciunilor arbitrare [214, 34]. n aceeai ordine de idei, subliniem c claritatea
i previzibilitatea legii penale depinde de mai muli factori, precum: coninutul textului de lege;
domeniul de inciden a normei; numrul i calitatea destinatarilor n anumite situaii speciale.
Pentru a stabili dac o norm este sau nu previzibil, implicit clar, CtEDO folosete un
criteriu practic, presupunnd ntrebuinarea de sfaturi lmuritoare din partea unor profesioniti
ai dreptului, pentru a evalua n mod rezonabil consecinele ce pot decurge dintr-un act
determinat. n acest sens, relevant este cauza Tolstoy Miloslavsky contra Regatului Unit al
Marii Britanii [215, 37], cauz n care CtEDO a statuat c previzibilitatea legii nu se opune ca
persoana interesat s fie nevoit s recurg la o bun consiliere pentru a evalua, la un nivel
rezonabil n circumstanele cauzei, consecinele ce ar putea decurge dintr-o anumit aciune.
Acest lucru se ntmpl de obicei cu profesionitii obinuii s fac dovada unei mari prudene n
exercitarea meseriei lor. Pe lng buna consiliere care desfiineaz lipsa de claritate i
previzibilitate, CtEDO a evideniat n cauza Kokkinakis contra Greciei [200, 40] c legalitatea
incriminrii este ndeplinit atunci cnd individul poate s tie, pornind de la prevederea
normei pertinente i, la nevoie, cu ajutorul interpretrii date de jurispruden, ce aciuni i

56
omisiuni sunt de natur s-i angajeze responsabilitatea penal. Raportnd constatrile instanei
europene la dispoziia alin.(1) art.1661 CP RM, deducem c laconismul cu care a operat
legiuitorul nu este de natur s ncalce previzibilitatea normei de incriminare; or, paleta de
subieci ai infraciunii consacrai n textul de lege, n virtutea lor de exponeni ai puterii (de facto
sau de iure) sau n virtutea caracterului oficial cu care acioneaz, dup caz, n virtutea unui
consimmnt al persoanelor care acioneaz n regim de putere sau cu titlu oficial, pot s deduc
preceptul incriminator, deci pot s anticipeze consecinele ce decurg din nclcarea unui act
reprobabil. Mai mult, modalitile faptice ale tratamentului inuman sau degradant pot fi desprinse
din jurisprudena instanelor naionale sau a instanei europene. Finaliznd polemica referitoare
la principiul legalitii incriminrii tratamentului inuman sau degradant, nu putem trece cu
vederea poziia ferm a CtEDO pe care o consacr n rezultatul examinrii cauzei Dragotoniu i
Militaru-Pidhorni contra Romniei [28, 36, 37], stabilind, printre altele, c chiar din cauza
principiului generalitii legilor coninutul acestora nu poate prezenta o precizie absolut. Una
dintre tehnicile-tip de reglementare const n recurgerea mai degrab la categorii generale dect
la liste exhaustive. De asemenea, numeroase legi se folosesc de eficacitatea formulelor mai mult
sau mai puin vagi, pentru a evita o rigiditate excesiv i a se putea adapta la schimbrile de
situaie. Interpretarea i aplicarea unor asemenea texte depinde de practic. Funcia de decizie
ncredinat instanelor servete tocmai nlturrii ndoielilor ce ar putea s rmn n ce privete
interpretarea normelor, inndu-se cont de evoluia practicii cotidiene, cu condiia ca rezultatul s
fie coerent cu substana infraciunii i rezonabil de previzibil. Astfel, omisiunea de a opera cu o
definiie ampl a tratamentului inuman sau degradant n instrumentarul incriminator naional
(alin.(1) art.1661 CP RM) comport avantajul de a nu limita subiecii de aplicare n concret a legii
penale n aprecierea unui tip de tratament ca inuman ori degradant, fiind interpretat prin raportare
la actualitate.
La fel, la descrierea laturii obiective a infraciunii de tortur (alin.(3) art.1661 CP RM)
legiuitorul a abordat un text cuprinztor, fcnd referire la termenul orice fapt i la urmrile
prejudiciabile desemnate prin expresia provoac o durere sau suferine fizice ori psihice
puternice, cuprinznd astfel toate formele n care se pot manifesta actele de tortur. Dac n
cazul alin.(1) art.1661 CP RM nu se nclc principiul legalitii incriminrii, fapt constatat i
argumentat supra, cu att mai mult acest principiu nu este atins prin formularea dispoziiei de la
alin.(3) art.1661 CP RM; or, spre deosebire de textul de lege care incrimineaz tratamentul
inuman sau degradant, textul de lege care definete tortura, sub aspect obiectiv, face referin la
elementul material (prin indicarea termenului orice fapt) i, sub aspect subiectiv, indic
asupra incidenei unui scop sau motiv anume. De aici apare o alt ntrebare: Care sunt raiona-

57
mentele de a defini tortura prin termeni de sorginte obiectiv i subiectiv? Considerm c, pe
lng argumentul realizrii angajamentelor Republicii Moldova de a implementa n dreptul intern
definiia de tortur aa cum este ea prevzut n art.1 al Conveniei ONU mpotriva Torturii i
altor Pedepse ori Tratamente cu Cruzime, Inumane sau Degradante [62], exist i raionamente
de ordin practic: de a trasa o linie de demarcaie ntre tortur, pe de o parte, i tratament inuman
ori degradant, pe de alt parte.
Dincolo de demarcaia de ordin subiectiv, ceea ce ne intereseaz la aceast etap de
cercetare este latura obiectiv. Trebuie s remarcm c, din punct de vedere structural, latura
obiectiv a infraciunii de tratament inuman sau degradant (alin.(1) art.1661 CP RM) i cea a
infraciunii de tortur (alin.(3) art.1661 CP RM) este identic, n sensul incidenei urmtoarelor
semne obligatorii: fapta prejudiciabil, urmarea prejudiciabil i legtura de cauzalitate dintre
fapta prejudiciabil i urmarea prejudiciabil. Deosebiri se impun ns sub aspectul coninutului
acestor semne obligatorii ale laturii obiective. Astfel, din textele de lege de la alin.(1) i alin.(3)
art.1661 CP RM deducem c gravitatea durerii sau a suferinei constituie un criteriu esenial n
determinarea torturii. Or, fapta prejudiciabil a infraciunii de tratament inuman sau degradant
(alin.(1) art.1661 CP RM) const ntr-o aciune sau inaciune de cauzare a unei dureri sau
suferine, fizice sau psihice, unei persoane, iar urmarea prejudiciabil const n durerea sau
suferina, fizic ori psihic, cauzat unei persoane, pe cnd fapta prejudiciabil a infraciunii de
tortur (alin.(3) art.1661 CP RM) presupune o aciune sau o inaciune de provocare a unei dureri
sau suferine puternice, fizice sau psihice, iar consecina prejudiciabil const n durerea sau
suferina puternic, fizic ori psihic, provocat unei persoane. n concluzie, actele de tortur,
tratament inuman sau degradant nu se definesc n funcie de natura actului n sine, ci depind de
mai muli factori, la care vom reveni infra. Deci, subiectul oficial de aplicare n concret a legii
penale, innd cont de evoluia practicii judiciare cotidiene, va determina tipul relelor tratamente
lund n calcul n mod prioritar criteriul obiectiv de delimitare a acestora consacrat n
jurisprudena CtEDO, supranumit prag minim de gravitate sau nivel minim de severitate.
Altfel spus, trebuie determinat punctul de la care suferina produs unei persoane nu poate fi
considerat o simpl brutalitate produs, ci suficient de grav pentru a putea fi calificat ca
tratament inuman ori degradant sau chiar tortur [4, p.201]. Exist o scal gradual ierarhizat,
potrivit creia tortura reprezint cea mai grav form a relelor tratamente, fiind urmat de
tratamentul inuman, dup care se situeaz i tratamentul degradant. Astfel, nivelul durerilor sau
suferinelor fizice ori psihice cauzate victimei n cazul torturii se situeaz pe o scar mai mare
dect n cazul tratamentului inuman i, implicit, al celui degradant. De aceea, urmarea
prejudiciabil ca cel mai esenial criteriu de delimitare ntre infraciunea prevzut la alin.(1)

58
art.1661 i cea de la alin.(3) art.1661 CP RM trebuie s fie examinat cu implicarea activ i
nemijlocit a victimei [111, p.36].
Pragul minim de gravitate la care ne referim nu este o ficiune juridic i nici un concept
teoretic fr aplicabilitate practic. Aceasta deoarece, la soluionarea cauzelor penale referitoare
la relele tratamente, instanele naionale se conduc de criteriul nominalizat, graie cruia se poate
da o apreciere juridico-penal privind incidena infraciunii de tortur sau, dup caz, de tratament
inuman sau degradant. De exemplu, n Sentina Judectoriei Ocnia din 24 iunie 2014 gsim
urmtoarea explicaie:Pentru a cdea sub incidena art.1661 CP RM, tratamentul aplicat
victimei trebuie s depeasc un anumit prag de gravitate, o simpl brutalitate nu constituie
tratament inuman sau degradant (sublinierea ne aparine n.a.). n cazul n care constrngerea
exercitat asupra victimei nu adopt forma tratamentului inuman sau degradant, fapta nu poate
fi calificat n baza art.1661 CP RM. Raportnd, printre altele, acest imperativ la prezenta
cauz, se evideniaz faptul c n aciunile lui M.O. lipsete, printre altele, latura obiectiv a
infraciunii imputate inculpatei art.1661 alin.(2) lit.e) CP RM, avnd n vedere urmtoarele
circumstane: M.O., director interimar al Liceului Teoretic M.Eminescu din or.Otaci, r-nul
Ocnia, la 21 ianuarie 2013, n jurul orei 07.30, ajungnd la locul de munc, i anume: n faa
biroului de serviciu, a depistat c presupusul semn de la u lipsete. Atunci a chemat-o n
biroul su de serviciu pe V.L., care n zilele de odihn a ndeplinit temporar funcia de paznic de
noapte, cerndu-i explicaii privitor la faptul ptrunderii n biroul de serviciu al directorului.
Ultima, negnd faptul ptrunderii n biroul sus-menionat, a plecat, iar M.O. nu a apelat pe
faptul dat la organele de poliie. La 22 ianuarie 2013, M.O., venind la serviciu n jurul orei
07.30, unde deja se afla V.L., prin abuz de ncredere, sub pretextul de a clarifica pretinsele
aciuni de ptrundere n biroul su de serviciu n perioada 18-21.01.2013, i-a cerut ultimei s-o
urmeze. Ca rezultat, V.L. mai nti a intrat n anticamer, unde M.O. a ncuiat ua la lact. Apoi,
la cererea ultimei, V.L. a intrat n biroul de serviciu al directorului, unde M.O. din nou a ncuiat
ua la lact, astfel privnd-o de libertate pe V.L. pn la ora 10.10, cnd a fost eliberat la
venirea colaboratorilor de poliie apelai de V.L. n acelai timp i n aceleai circumstane,
M.O. a ameninat-o pe V.L. cu nchisoare i cu faptul c va fi lipsit de pensia pentru limit de
vrst, urmrind astfel scopul de a obine de la ea informaii i de a recunoate presupusul fapt
de ptrundere n biroul su de serviciu, precum i explicaii privind persoanele care au ptruns
n acest birou, de unde, ca rezultat, au disprut bani i/sau documente, fr a concretiza ct i ce
anume [136].
Dimpotriv, instana de apel a conchis c aciunile inculpatei M.O. au devansat nivelul
minim admisibil de severitate, depind n mod vdit atribuiile sale prevzute de art.10 din

59
Codul muncii, M.O. neavnd dreptul de a-i asuma atribuiile organului de urmrire penal i de
a efectua interogatoriul prii vtmate. Considerent din care a conchis c aciunile inculpatei au
depit n mod vdit raporturile de serviciu dintre directorul colii i subaltern, trecnd n sfera
penal, recunoscnd-o astfel vinovat pe M.O., printre altele, n comiterea infraciunii prevzute
la art.1661 alin.(2) lit.e) CP RM [70]. n soluionarea recursului ordinar pe caz, Curtea Suprem
de Justiie a avut ca punct de pornire tot pragul de gravitate. Astfel, instana de recurs a relevat
urmtoarele: Pentru a cdea sub incidena alin.(1) art.1661 CP RM, tratamentul aplicat
victimei trebuie s depeasc un anumit prag de gravitate, adic s nu reprezinte o simpl
brutalitate (sublinierea ne aparine n.a.). Dac persist ndoieli privind suficiena de gravitate
a tratamentului aplicat victimei, rspunderea nu poate fi aplicat n baza alin.(1) art.1661 CP
RM. Infraciunea specificat la alin.(1) art.1661 CP RM este o infraciune material, care se
consider consumat din momentul producerii durerii sau suferinei fizice ori psihice. Reieind
din declaraiile martorilor, din declaraiile prii vtmate i din actul nr.199a din 06.06.2013
de expertiz psihiatrico-legal a cet. V.L., Colegiul lrgit reine c n cauz nu a fost stabilit
cert cauzarea suferinei prii vtmate, iar n cazul existenei acesteia gradul de gravitate a
suferinei cauzate victimei, nefiind stabilit i legtura cauzal dintre aciunile imputate
inculpatei i nrutirea strii de sntate a victimei. Astfel, Colegiul ajunge la concluzia c n
aciunile inculpatei M.O. nu se constat existena infraciunii prevzute la art.1661 alin.(2) lit.e)
CP RM, i anume: c aceasta i-ar fi cauzat intenionat prii vtmate V.L. dureri i suferine
fizice i psihice, care reprezint tratament inuman i degradant. Or, n spe, relevant este faptul
c tratamentul aplicat victimei trebuie s depeasc un anumit prag de gravitate, adic s
nu reprezinte o simpl brutalitate [67]. De aceea, instana de recurs a reinut doar soluia
ncadrrii aciunilor din spe n baza art.166 alin.(2) lit.c) CP RM, adic privaiune ilegal de
libertate, profitnd de starea de neputin a victimei, condiionat de vrsta naintat.
Referina la aceast spe nu este ntmpltoare. Prin ilustrarea poziiei diferite a instanei
de fond, a instanei de apel i a celei de recurs asupra pragului minim de gravitate am urmrit
s scoatem n eviden natura relativ i interpretativ a criteriului obiectiv indicat, fapt
recunoscut i n literatura de specialitate. n legtur cu aceasta, se susine c, ntruct pragul de
gravitate presupune o apreciere relativ prin esena sa, subiecii oficiali de aplicare n concret a
legii penale urmeaz s se conduc de mai multe circumstane, care, luate n ansamblu, pot fi
apreciate ca ntrunind trsturile nivelului de gravitate. n special, aceste circumstane se refer
la: intensitatea aciunii sau inaciunii de cauzare a unei dureri sau suferine, fizice sau psihice,
unei persoane; durata aplicrii acestora; efectele faptei asupra fizicului i psihicului persoanei;
mijloacele aplicabile; metoda de operare; ambiana aciunii sau inaciunii de cauzare a unei

60
dureri sau suferine, fizice sau psihice, unei persoane; sexul; vrsta; starea de sntate a victimei
etc. Toate n ansamblu pot s ilustreze dac durerea sau suferina este sau nu puternic. Deci,
pentru a fi puternic, durerea sau suferina trebuie s ating un nivel de intensitate i atrocitate
[111, p.36].
ntr-adevr, n lumina jurisprudenei CtEDO, asemenea circumstane obiective sunt luate n
considerare n mod constant la aprecierea nclcrii art.3 din CoEDO sub aspect substanial. De
aceea, n continuare ne vom referi la anumii factori sau circumstane concrete de ordin obiectiv
care au fost decisive pentru CtEDO pentru a opta n favoarea reinerii torturii, nu ns a
tratamentului inuman sau degradant. De exemplu, n cauza Selmouni contra Franei [176],
instana european a remarcat c chiar dac sntatea victimei nu a fost afectat n mod
considerabil, intensitatea grav i cumplit a suferinelor poate conduce spre aprecierea relelor
tratamente drept tortur. Acest indicator a fost relevat i de Comisia pentru drepturile omului a
Organizaiei Naiunilor Unite, care a raionalizat, n constatrile sale adoptate la 29 martie 1983
n cauza Estrella contra Uruguay (Comunicarea nr.74/1980) [226], c autorul comunicrii, un
pianist concertist, a fost supus unor torturi psihologice dure, ntruct a fost ameninat c i se vor
tia minile cu ferstrul electric pentru a-l determina s mrturiseasc activitile subversive
(sublinierea ne aparine n.a.). Comisia pentru drepturile omului a opinat c autorul comunicrii
a fost supus torturii, ceea ce a determinat o nclcare a art.7 din Pactul Internaional cu privire la
Drepturile Civile i Politice din 1966 [115]. Deci, datorit intensitii grave i cumplite a
suferinelor, tortura poate s se manifeste att prin violen fizic, ct i prin violen psihic,
presupunnd ameninarea cu tortura; deci, realizarea elementului material al acestei infraciuni
poate s ia forma unor influene fizice ori a unor influene psihice asupra victimei. n
jurisprudena CtEDO ns, majoritatea cauzelor de tortur se refer la violena fizic i doar ca
excepie ntlnim varieti de tortur care mbin n sine violena fizic i psihic. De exemplu, n
cauza Akko contra Turciei [184], victima, pe lng altele, a fost supus la ocuri electrice,
tratamentului cu ap fierbinte i rece, aplicndu-i-se lovituri n cap (ceea ce presupune o violen
fizic) i fiind ameninat cu maltratarea copiilor si (ceea ce presupune o violen psihic). Nu
putem trece cu vederea nici circumstanele din spea Selmouni contra Franei, caz n care CtEDO
a constatat supunerea victimei la violen fizic manifestat n: lovituri puternice aproape pe tot
corpul, trrea de pr i impunerea de a alerga pe un coridor unde poliitii erau aliniai de
ambele pri pentru a-i pune piedic, impunerea de a ngenunchea n faa unei tinere, urinarea
asupra victimei de ctre poliiti i supunerea victimei la violen psihic constnd n
ameninarea victimei cu o lamp de lipit i apoi cu o sering [176, 103]. CtEDO a observat c
aceste aciuni erau nu doar violente, dar i odioase i umilitoare pentru oricine, indiferent de

61
condiia n care se afl, constatnd iari c violena fizic i psihic, considerate ca un tot unitar,
aplicate victimei au cauzat dureri i suferine grave (sublinierea ne aparine n.a.) i au fost
deosebit de aspre i crude, motiv din care un asemenea comportament trebuie calificat ca acte de
tortur n sensul art.3 din CoEDO [176, 105].
Deoarece ameninarea poate caracteriza profilul torturii, tratamentului inuman sau degra-
dant, ne ntrebm dac infraciunea prevzut la art.155 CP RM, adic ameninarea cu omorul ori
cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, se absoarbe de alin.(1) sau, dup caz,
alin.(3) art.1661 CP RM? Pentru a rspunde la aceast ntrebare, vom apela la interpretarea
sistemic a normelor n discuie n planul limitelor de pedeaps, procedeu care ne va permite s
identificm gradul de pericol social al torturii, tratamentului inuman sau degradant, pe de o parte,
i al ameninrii cu omorul ori cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii, pe de
alt parte, i, implicit, s gsim soluia de ncadrare potrivit. Aadar, n corespundere cu art.155
CP RM, pedeapsa sub form de nchisoare pentru ameninarea cu omorul ori cu vtmarea grav
a integritii corporale sau a sntii este de la 1 la 3 ani, iar n cazul tratamentului inuman sau
degradant (alin.(1) art.1661 CP RM) pedeapsa cu nchisoarea este de la 2 la 6 ani; respectiv,
pedeapsa sub form de nchisoare pentru tortur (alin.(3) art.1661 CP RM) este de la 6 la 10 ani.
Deci, ameninarea cu omorul ori cu vtmarea grav a integritii corporale sau a sntii
infraciune cu un grad de prejudiciabilitate exponenial mai mic dect tortura, tratamentul inuman
sau degradant se absoarbe de ctre alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM; astfel,
suntem n prezena unei concurene de norme de tip parte-ntreg, ceea ce presupune lipsa
necesitii de a reine suplimentar la ncadrare i art.155 CP RM.
n ceea ce privete manifestrile violenei fizice ale torturii, cele mai rspndite vizeaz
spnzurtoarea palestinian (surprins n cauza Aksoy contra Turciei [185]), electrocutarea
(ntlnit n cauzele Buzilov contra Moldovei [20], Razzakov contra Federaiei Ruse [211]),
lovirea n tlpi, supranumit falaka (specific cauzelor Corsacov contra Moldovei [26],
Ateoglu contra Turciei (asociat cu ridicarea de urechi) [186]) etc. Aceste manifestri scot n
eviden cruzimea activitii infracionale, fiind n esen nite procedee sau metode de aplicare a
violenei, decisive pentru CtEDO n vederea catalogrii relelor tratamente drept tortur. Pe lng
metoda aplicrii violenei, nu poate fi neglijat nici ambiana n care se realizeaz tortura; or, n
cauza Levina contra Moldovei [39, 102] s-a decis c lsarea victimei n custodia celora care
anterior au aplicat violena fa de ea reprezint n sine o continuare a maltratrii, contrar art.3
din CoEDO, motiv din care aceste circumstane au amplificat gravitatea tratamentului, n spe
reinndu-se tortura.

62
Durata aplicrii relelor tratamente (mai mult de ase ore) constituie unul dintre motivele ce
au determinat instana european s califice actele de violen drept tortur, cu ocazia examinrii
cauzei Bursuc contra Romniei [19, 89, 91], dat fiind:
- aplicarea de ctre mai muli poliiti a loviturilor cu bastoanele care au adus victima n
stare de semiincontien;
- clcarea cu picioarele;
- stropirea cu ap;
- scuiparea i urinarea asupra victimei.
Caracterul deosebit de mizerabil i josnic al comportamentului fptuitorilor l deducem din
cauza Aydin contra Turciei [187, 83], spe n care CtEDO a statuat c violul comis asupra unei
fete tinere de 17 ani n timp ce se afla n custodia jandarmilor atinge nivelul torturii, elementele
fizice i psihice fiind suficient de grave, inerent devalorizante. n cauza Maslova i Nalbandov
contra Rusiei [207, 107, 108], instana european a constatat aceeai natur odioas a repercu-
siunilor violului asupra victimelor, statund c violul las cicatrice psihologice profunde victime-
lor, pe care timpul nu le trateaz la fel de repede ca i alte forme de violen fizic i psihic.
Victima mai triete i durerea fizic acut care se datoreaz penetrrii forate, provocndu-i
sentimente de degradare, motiv din care violul n spe a fost att fizic, ct i emoional. n peri-
metrul acestei cercetri se face simit nevoia de a soluiona problema privind posibilitatea
absorbiei art.171 CP RM de prevederea de la alin.(3) art.166 CP RM. Amintim cu aceast ocazie
c n contextul circumstanei agravante de la lit.f) alin.(2) art.171 CP RM legiuitorul a agravat
rspunderea penal pentru viol n ipoteza comiterii acestuia cu deosebit cruzime.
Totui, reinerea la ncadrare a lit.f) alin.(2) art.171 CP RM este propice doar dac cauzarea
unor dureri sau suferine fizice ori psihice puternice constituie unul dintre procedeele de reali-
zare a violului de care uzeaz un subiect general, nu ns unul special, aa cum ni se prezint n
dispoziiile art.1661 CP RM. Tocmai comiterea violului de ctre o persoan public, o persoan
care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice etc., victimei cauzndu-i-se dureri sau
suferine fizice ori psihice puternice, este un caz particular n raport cu lit.f) alin.(2) art.171 CP
RM. Din aceste raiuni, la ncadrare se va reine nu lit.f) alin.(2) art.171 CP RM, ci un concurs de
infraciuni ntre alin.(3) art.1661 i art.171 (cu excepia lit.f) alin.(2)) CP RM. Soluia concursului
de infraciuni este justificat pe fundalul exegezei, potrivit creia o infraciune absorbant nu
poate avea un grad de prejudiciabilitate mai mic dect infraciunea absorbit. Pentru a fi explicii,
reiterm c algoritmul de interpretare aplicabil n acest caz este urmtorul: lit.f) alin.(2) art.171
CP RM prevede o pedeaps de la 5 la 12 ani de nchisoare, iar alin.(3) art.1661 CP RM prevede
pedeapsa nchisorii de la 6 la 10 ani. ntruct violul svrit cu deosebit cruzime este comis de

63
ctre un subiect special tipic, aplicabil va fi alin.(3) art.1661 CP RM. ns, aceast din urm nor-
m nu acoper integral gradul de prejudiciabilitate al faptei comise, fiind depite limitele laturii
obiective a torturii, considerent din care pentru a nu subevalua gradul de pericol social, dar,
totodat, pentru a nu intra n coliziune cu principiul non bis in idem, soluia cea mai optimal ar
fi: concursul de infraciuni dintre alin.(3) art.1661 i art.171 (cu excepia lit.f) alin.(2)) CP RM.
Deopotriv, acest caracter reprobabil l desprindem i din cauza Ciorap contra Moldovei
[22], caz n care s-a constatat tortur, ca efect al alimentrii silite repetate a persoanei, nefiind
determinat de motive medicale valabile, ci, mai degrab, avnd scopul de a fora reclamantul-
deinut s stopeze protestul su, efectuat fiind ntr-un mod care l-a expus inutil pe acesta la o
durere fizic mare i la umilire. Per a contrario, n cauza Herczegfalvy contra Austriei [195, 82,
83] administrarea forat a mncrii i a medicamentelor unui pacient violent, bolnav mintal, nu a
fost de natur s intre sub incidena art.3 din CoEDO, att timp ct aceast msur putea fi
justificat pentru a menine sntatea fizic i mental a pacienilor care nu erau capabili s
hotrasc pentru sine i pentru care ... [autoritile medicale] sunt n ntregime rspunztoare.
Instrumentele utilizate n cadrul exercitrii violenei pot fi i ele un indiciu al pragului
minim de gravitate. Sub acest aspect, determinant a fost pentru instana european n aprecierea
relelor tratamente drept tortur n cauza Lenev contra Bulgariei [205] faptul c torionarul a
plasat obiecte ascuite sub unghiile victimei.
Consecinele violenei exercitate cu ocazia relelor tratamente sunt incontestabil relevante
pentru aprecierea maltratrii drept tortur. Bunoar, n cauza Gurgurov contra Moldovei [30,
60] CtEDO a motivat incidena torturii fcnd referire n special la intensitatea relelor
tratamente, n rezultatul crora victima a suferit vtmri corporale foarte grave, care, la rndul
lor, au generat invaliditate permanent (gradul II de invaliditate).
Nu sunt de neglijat pentru calificarea relelor tratamente drept tortur i ali indicatori,
precum sexul, vrsta victimei (fraged (Ateoglu contra Turciei [186]) sau naintat (Cestaro
contra Italiei [161])), precum i starea ei de sntate (orevi contra Croaiei [27]).
Firete, unele dintre criteriile de mai sus sunt utile i n planul aprecierii relelor tratamente
drept inumane i/sau degradante, fiind incidente n msura n care nu dispun de suficient
intensitate pentru a se situa pe poziia torturii i depesc simpla brutalitate, inerent n ipoteza
unor msuri de constrngere.
n continuarea studiului nostru tiinific, ne vom concentra atenia asupra delimitrii celor
dou precepte incriminatoare stipulate la alin.(1) art.1661 CP RM, demers izvort din utilizarea
conjunciei ori ntre noiunea tratament inuman i noiunea tratament degradant. Pentru a
putea desemna un comportament drept inuman sau drept degradant, aa cum rezult din practica

64
CtEDO, ne ajut acelai barometru nivelul minim de severitate. Astfel, principiul pragului de
gravitate a fost ntrebuinat pentru a califica relele tratamente drept inumane n cauza Irlanda
contra Regatului Unit [197, 162]: Pentru a cdea sub incidena art.3 din CoEDO, o maltratare
trebuie s ating un prag de gravitate. Aprecierea acestui minim este relativ prin esen, ea
depinde de ansamblul circumstanelor cauzei, n special de durata tratamentului i de efectele
sale fizice sau mintale, precum i, uneori, de sexul, vrsta sau starea de sntate a victimei.
Conceptual, tratamentul inuman este acel tratament care produce o suferin fizic i
mintal intens, pe cnd tratamentul degradant genereaz victimei un sentiment de fric,
suferin i inferioritate, susceptibil de a umili i njosi victima i, probabil, de a nfrnge
rezistena fizic i moral a acesteia [49, p.212]. Dei exist diferene ntre aceste dou forme de
rele tratamente, suntem prtaii viziunii, potrivit creia, din punct de vedere moral, nu putem
nega c tot ceea ce reprezint un tratament inuman este, implicit, i un tratament degradant i
viceversa: tot ceea ce reprezint un tratament degradant constituie i un tratament inuman.
Dovad a acestei alegaii este i cauza Jalloh contra Germaniei [199, 82], caz n care CtEDO a
reinut c modul n care msura contestat a fost realizat (forarea victimei de a voma din raiuni
non-terapeutice, n scop de a obine mijloace de prob) a fost de natur s strneasc sentimente
de fric, angoas i inferioritate, pasibile de a umili i njosi victima. n plus, procedura implica
riscuri pentru sntatea reclamantului, nu n ultimul rnd, din cauza incapacitii de a obine o
anamnez corect n prealabil, ceea ce a cauzat att durere fizic, ct i suferin psihic. Prin
urmare, victima a fost supus unui tratament inuman i degradant, contrar art.3 din CoEDO.
ntr-un demers metodologic se susine c tratamentul inuman este acel tratament care
provoac victimei leziuni (prejudiciu corporal efectiv) sau suferine fizice ori psihice, suscep-
tibile a produce intense tulburri psihice, depind nivelul minim de severitate al tratamentului
degradant, dar care totodat nu atinge nivelul i natura urmrilor prejudiciabile specifice torturii
[111, p.30-31].
innd cont de jurisprudena CtEDO n cauzele contra Moldovei, putem identifica
urmtoarele modaliti faptice ale tratamentului inuman ce se nscriu n dispoziia alin.(1)
art.1661 CP RM:
violena fizic aplicat de ctre poliiti, care nu atinge intensitatea unei torturi (Colibaba
contra Moldovei [24, 51], Fiodorov contra Moldovei [29, 69] etc.);
excesul de for la reinerea persoanei sau, n alte circumstane, n cazul n care aplicarea
violenei este permis de lege, dar fora la care se recurge este vdit neproporional situaiei
(Victor Savichi contra Moldovei [218, 69], Petru Roca contra Moldovei [43, 50] etc.);

65
neacordarea asistenei medicale de baz i lipsa unei asistene medicale corespunztoare
persoanelor deinute (Boicenco contra Moldovei [17, 119], Holomiov contra Moldovei [32,
121], Veretco contra Moldovei [47, 46] etc.);
ncarcerarea solitar pentru perioade ndelungate cu o singur or de plimbri pe zi
(Ivanoc i alii contra Moldovei i Rusiei [37, 124]).
Chiar dac cele mai multe condamnri ale Republicii Moldova de ctre CtEDO pentru
nclcarea art.3 din CoEDO vizeaz condiiile neadecvate de detenie referitoare la spaiu, igien,
alimentaie etc. (de exemplu, Ostrovar contra Moldovei [41, 76-90], Haritonov contra
Moldovei [31, 29-32], Constantin Modrc contra Moldovei [25, 25-27], ianov contra
Moldovei [46, 87-90], Savca contra Moldovei [213, 35-37] etc.), condiiile precare de detenie
nu pot s ntruneasc elementele constitutive ale infraciunii de tratament inuman sau degradant
(alin.(1) art.1661 CP RM) att timp ct aceasta este o problem de sistem (datorat lipsei
mijloacelor financiare, operaionale etc.), care trebuie pus spre soluionare autoritilor publice
centrale, nu ns administraiei locurilor de detenie sau lucrtorilor din locurile de detenie.
Aceast alegaie i gsete suport n explicaia pe care o face instana european n cauza
Mamedova contra Rusiei [206, 63]: Dac suprapopularea s-a datorat lucrrilor de ntreinere
sau altor cauze, este irelevant pentru analiza CtEDO, fiind obligaiunea Guvernului reclamat
s-i organizeze sistemul de penitenciare n aa mod, nct s asigure respectarea demnitii
deinuilor, indiferent de dificultile financiare sau de logistic.
Deci, n msura n care detenia precar nu este imputabil nemijlocit subiecilor speciali
stipulai la alin.(1) sau lit.e) alin.(2) art.1661 CP RM, fiind rezultatul administrrii proaste a
locurilor de detenie din Republica Moldova, aceast varietate a relelor tratamente nu va putea
genera rspundere penal n acord cu art.1661 CP RM. Doar n ipoteza n care administraia
centrului de detenie sau un lucrtor al acestuia plaseaz deinutul n condiii inumane, fiind un
act deliberat (pentru a-l pedepsi sau a se rzbuna pe deinut pentru anumite aciuni), de exemplu
ntr-o celul ntunecoas, expunndu-l la temperaturi joase sau nalte, aceasta n pofida faptului
c centrul de detenie dispune de locuri suficiente ce ar putea s-i asigure o detenie adecvat,
s-ar putea reine la calificare alin.(1) sau, dup caz, una dintre circumstanele agravante ale
alin.(2) art.1661 CP RM. Concretizm c aceast soluie de calificare se impune doar n situaia n
care se dovedete c msura plasrii deinutului n condiii inumane a fost inutil i irezonabil
pentru asigurarea securitii celorlali deinui i a ordinii sau administrrii corespunztoare a
locurilor de detenie.
Este degradant acel tratament care creeaz victimei sentimentul de fobie (team), de
nelinite, de inferioritate, de pudoare, susceptibil a o umili sau njosi i, eventual, a-i nfrnge

66
astfel rezistena fizic i/sau psihic, tratament care atinge nivelul minim de severitate,
constituind un grad de prejudiciabilitate mai redus dect tratamentul inuman [111, p.30].
Reieind din jurisprudena CtEDO n cauzele contra Moldovei, putem identifica urmtoarele
modaliti faptice ale tratamentului degradant ce se nscriu n dispoziia alin.(1) art.1661 CP RM:
aducerea n faa instanei n ctue i plasarea inculpatului n cuc n timpul edinelor
de judecat, fr ca o astfel de msur s fie necesar n mod rezonabil pentru asigurarea
securitii i ordinii publice sau administrrii corespunztoare a justiiei (arban contra Moldovei
[45, 88, 90]);
nctuarea deinutului de un calorifer pe durata aflrii lui la spital pentru a-i face o
operaie, fr a exista un risc de evadare sau de cauzare a violenei (Istratii i alii contra
Moldovei [36, 57, 58]);
detenia ilegal ntr-o instituie psihiatric i supunerea unui tratament psihiatric forat, n
mod arbitrar, n lipsa necesitii medicale de a-i fi administrat un asemenea tratament (Gorobe
contra Republicii Moldova [166, 52]).
Pe lng modalitile faptice ale tratamentului inuman i degradant constatate de CtEDO n
cauzele mpotriva Republicii Moldova, instana european a scos la iveal i alte varieti ale
acestor rele tratamente, pe care nu putem s nu le menionm. De exemplu, n cauza Valainas
contra Lituaniei [217, 117] instana european a calificat drept degradant tratamentul ce
presupune desfurarea percheziiei corporale de ctre o persoan de sex opus, cu dezgolirea
victimei, atingerea organelor ei genitale i a produselor alimentare cu minile goale, ntruct au
artat o lips evident de respect fa de deinut, lezndu-i demnitatea uman. La fel, n cauza
Duval contra Franei [163, 53] CtEDO a considerat c aplicarea lanurilor i ctuelor unui
deinut, combinate cu prezena constant a paznicilor sau a poliitilor n timpul unei consultaii
medicale care prezenta un anumit caracter intim, n afara locului de detenie, constituie un
tratament degradant.
Recrutarea i meninerea unei persoane n etate (de peste 70 de ani) n serviciul militar n
termen, inclusiv cu obligarea de a participa la antrenamente i exerciii militare alturi de ali
recrui cu mult mai tineri, la fel reprezint un tratament degradant, fapt constatat n cauza Tatan
contra Turciei [177, 31], deoarece au provocat suferine deosebit de dureroase i au nclcat
demnitatea persoanei.
Relevant este i cauza Campbell i Cosans contra Regatului Unit [191, 26], cauz n care
CtEDO a sugerat o nou modalitate faptic a tratamentului inuman, presupunnd ameninarea
real i serioas cu tortura, fr ca aceasta s fie adus la ndeplinire. n cauza Gfgen contra
Germaniei [165] aceast modalitate faptic a tratamentului inuman a fost chiar constatat,

67
considerndu-se c ameninrile reale i imediate fcute la adresa persoanei pentru a obine de la
ea informaii au atins pragul minim de gravitate dorit pentru ca comportamentul contestat s intre
sub incidena art.3 din CoEDO. n spe, n timpul interogatoriului inspectorul E., la indicaiile
directorului adjunct al Poliiei din Frankfurt pe Main, D., l-a ameninat pe reclamant
(aproximativ timp de 10 minute) c i vor fi aduse suferine insuportabile dac refuz s spun
unde se afla cadavrul lui J. n aceste circumstane, CtEDO a ajuns la concluzia, redat n 108
din hotrre, c ameninarea cu aplicarea relelor tratamente deliberate i iminente n cursul
interogatoriului i-au provocat reclamantului team, nelinite i suferine psihice considerabile
(sublinierea ne aparine n.a.), iar metoda de interogare la care a fost supus Magnus Gfgen a
fost suficient de grav pentru a fi considerat tratament inuman (sublinierea ne aparine n.a.)
interzis de art.3 din CoEDO, dar nu a avut nivelul de cruzime cerut pentru a atinge pragul
torturii, ntruct o ameninare cu tortur fizic reprezint o tortur psihologic sau, dup caz, un
tratament inuman sau degradant, n dependen de ansamblul circumstanelor cauzei, n special
de fora presiunii exercitate i de intensitatea suferinei psihice astfel cauzate.
Generaliznd asupra faptei prejudiciabile a infraciunilor prevzute la alin.(1) i alin.(3)
art.1661 CP RM, deducem c nu doar aciunea prejudiciabil este cea care caracterizeaz elemen-
tul material (manifestat de cele mai dese ori prin aciuni fizico-mecanice de lovire, electrocutare,
nepare, penetrare), ci i omisiunea poate s ating pragul de severitate specific relelor trata-
mente incriminate n legea penal. Ne-am convins analiznd modalitile faptice ale tratamen-
tului inuman, dintre care la inaciunea prejudiciabil se refer neacordarea asistenei medicale de
baz victimei. De remarcat c, pentru a fi imputat o astfel de inaciune n sarcina fptuitorului,
ea trebuie s ndeplineasc anumite cerine, i anume: acordarea asistenei medicale trebuie s
constituie o aciune juridicete obligatorie, obiectiv necesar i realmente posibil [156, p.110].
n cauzele Kuda contra Poloniei [202, 94] i Kalanikov contra Rusiei [38, 95, 100]
CtEDO relev c, dei art.3 din CoEDO nu poate fi interpretat ca prevznd o obligaie general
de a elibera deinuii pe motive de sntate, impune o obligaie statului de a asigura i proteja o
stare fizic bun a persoanelor private de libertate. La fel, instana european accept faptul c
asistena medical disponibil n penitenciar nu poate fi ntotdeauna la acelai nivel ca n
instituiile medicale pentru publicul larg. Cu toate acestea, statul trebuie s se asigure c starea de
sntate a deinuilor este asigurat n mod adecvat, oferindu-le, ntre altele, asisten medical
corespunztoare.
De asemenea, am putut remarca c tortura, tratamentul inuman sau degradant pot fi comise
att prin violen fizic, ct i prin violen psihic, deoarece natura relelor tratamente acoper
att durerea fizic, ct i suferina psihic, ca urmri prejudiciabile specifice infraciunilor

68
investigate. Sintetiznd asupra modalitilor faptice ale torturii, putem constata c, n fond,
tortura este n toate cazurile o infraciune violental. De aceea, are dreptate G.Iu. Gladchih cnd
susine c conceptul generic n raport cu tortura este violena [232, p.14]. n contrast,
tratamentele inumane sau degradante pot fi i non-violentale; or, nealimentarea, neacordarea
asistenei medicale de baz n esen nu implic violen, ns, datorit repercusiunilor asupra
organismului victimei, aceste omisiuni pot cauza suferine i durere.
Dar ce presupune durerea i suferina? Care este coninutul i ntinderea acestor urmri
prejudiciabile? ndeosebi ne intereseaz acest subiect, deoarece infraciunile prevzute la alin.(1)
i alin.(3) art.1661 CP RM sunt cu componen material, fapt ce presupune c momentul de
consumare este legat nemijlocit de survenirea durerii sau suferinei n cazul tratamentului inuman
sau degradant, respectiv de survenirea durerii sau suferinei puternice n cazul torturii.
n literatura de specialitate, prin durere se nelege reacia psihofiziologic a
organismului, produs ca efect al unei puternice excitri a terminaiilor nervoase din organele i
esuturile umane, exprimndu-se n senzaii fizice negative cu grad variat de pronunare, iar prin
suferin se are n vedere tririle negative profunde, condiionate de excitani fizici sau psihici
[14, p.521].
Reieind din textele de lege de la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM, putem constata c
infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant se consum din momentul survenirii fie
a durerii (n cazul torturii, aceasta trebuie s fie puternic), fie a suferinei (care la fel n cazul
torturii trebuie s fie puternic), fie relele tratamente implic ambele consecine, adic att
durerea, ct i suferina. Tot din textele de lege deducem c suferina poate fi fizic sau psihic.
Indubitabil, suferina este inerent n cazul torturii, afirm G.Iu. Gladchih, ns, n virtutea
caracterului estimativ al termenului suferin, fapt care face imposibil determinarea nivelului
de cauzare a acestei stri, se propune excluderea lui din definiia torturii [232, p.9]. Nu putem fi
de acord cu aceast propunere, ntruct suferina reprezint o caracteristic determinant n
aprecierea relelor tratamente. Cu toate c termenul suferin, ca de altfel i termenul durere,
sunt estimativi prin esen, n practic este posibil de a stabili incidena lor i legtura de
cauzalitate dintre comportamentul fptuitorului i consecinele care eman de la actus reus. O
judecat de valoare bazat pe anumii factori, n special de natur obiectiv, poate s ne furnizeze
informaii preioase referitoare la existena pe caz a suferinei.
Potrivit unor recomandri metodologice, suferina fizic presupune starea ce induce
alterri funcionale i/sau lezionale ale elementelor corporale umane. Aceasta poate fi deter-
minat de foame, sete (deshidratarea organismului), hipotermie (rcirea corpului), hipertermie
(sufocarea din cauza expunerii organismului la clduri nalte), iradiere (expunerea organismului

69
la radiaie ionizat) etc. La rndul su, suferina psihic presupune starea psihotraumant
generat de aplicarea unor factori psihogeni care influeneaz asupra psihicului uman. La cate-
goria factorilor care pot cauza suferine psihice putem raporta: ameninarea, oricare ar fi ea: cu
aplicarea violenei, cu distrugerea sau deteriorarea bunurilor, cu rspndirea unor tiri defim-
toare; batjocura manifestat prin atitudinea obraznic i dispreuitoare fa de persoana victimei
sau fa de o persoan apropiat ei; insulta, expectorarea (scuiparea) etc. [111, p.31].
Dei pare banal, ameninarea cu distrugerea sau deteriorarea bunurilor poate s cauzeze
victimei suferine psihice grave ca urmare a nesiguranei privind soarta sa, a crei intensitate este
amplificat i de alte aciuni care, luate n ansamblu, conduc la atingerea pragului de gravitate
specific relelor tratamente. De exemplu, ameninarea victimei supuse maltratrii cu aruncarea
casei familiei sale n aer, dac nu recunoate legturile sale cu grupri paramilitare active din
Republica Cecenia, asociate cu tehnici care cauzeaz pierderea simurilor sau alte dereglri grave
ale simurilor i orientrii (aplicarea loviturilor cu bastonul, aplicarea unei pungi de plastic peste
cap, aplicarea bandei adezive peste ochi i gur i aplicarea loviturilor cu picioarele,
electrocutarea i arderea minilor i picioarelor cu igri, aplicarea obiectelor ascuite n regiunea
cranian a victimei, ce au produs sngerri abundente etc.), circumstane pe care le regsim n
cauza Gisayev contra Rusiei [194, 17-22, 144], au fost de natur s cauzeze victimei suferine
psihice grave ca urmare a anxietilor, nesiguranei privind soarta sa i sentimentul de neputin
total cauzat de astfel de tratamente, apreciate de CtEDO ca fiind tortur. Cu att mai mult,
distrugerea sau deteriorarea efectiv a bunurilor poate s intre n sfera relelor tratamente, ntruct
aceast aciune infracional este la fel susceptibil de a provoca suferine. De exemplu, att
Comisia, ct i CtEDO au constatat n cauza Bilgin contra Turciei [190, 99, 103] c deteriorarea
bunurilor i distrugerea casei prin ardere de ctre forele de securitate au constituit un act de
violen, cu ignorarea total a siguranei i bunstrii solicitantului care, mpreun cu familia sa,
a rmas fr adpost i n circumstane care i-au provocat nelinite i suferin, atingnd nivelul
de severitate pentru a concepe atare fapte drept tratament inuman.
Totui, survenirea suferinelor de ordin psihic ine nemijlocit de persoana victimei, de
sensibilitatea acesteia, de temperamentul i caracterul ei, raionament pe care l gsim, bunoar,
i n cauza Campbell i Cosans contra Regatului Unit [191, 30]: O ameninare ndreptat ctre
o persoan extrem de insensibil poate s nu aib niciun efect semnificativ asupra ei, dar, cu
toate acestea, s fie incontestabil degradant; i invers, o persoan extrem de sensibil (deci,
susceptibil de suferine psihice n.a.) ar putea fi profund afectat de o ameninare, care ar
putea fi descris ca fiind degradant doar printr-o denaturare a sensului obinuit ori uzual al
cuvntului. n cauza Kurt contra Turciei [204, 131, 134], incertitudinea i temerile ncercate de

70
reclamant, mam a unui biat disprut n cadrul unor operaiuni militare turceti n regiunea
locuit n majoritar de kurzi, au condus la apariia unor sentimente care i-au cauzat suferine
mentale grave (adic, suferine psihice, sublinierea ne aparine n.a.) i profund nelinite, fiind
considerate tratament inuman i degradant. Acesta este un caz excepie, n care sesizm c relele
tratamente au cauzat doar suferine psihice; or, n majoritatea ipotezelor, tortura, tratamentul
inuman i degradant este generator de suferine psihice i fizice. Din aceste raiuni, ne alturm
opiniei, potrivit creia suferina fizic i suferina psihic constituie stri ce se afl ntr-o strns
conexiune, uneori imposibil de demarcat. Bunoar, foamea poate s cumuleze nu doar
extenuarea de natur fizic, dar i de natur psihic sau, de exemplu, introducerea n organismul
persoanei a unei substane cu efect halucinogen implic att extenuarea fizic, ct i pe cea
psihic [111, p.31]. Dovad a acestei alegaii este i cauza Irlanda contra Regatului Unit [197],
renumit prin tehnicile de interogatoriu de dezorientare i privare senzorial (forarea deinuilor
s rmn pentru mai multe ore ntr-o poziie de stres, descris de victime ca stnd la perete
cu membrele desfcute, cu degetele de la mn deasupra capului, picioarele deprtate lateral i n
spate, impunndu-i s stea n degetele de la picioare cu toat greutatea corpului concentrat n
degetele de la mn; punerea pe capul deinuilor a unui sac negru sau albastru-nchis i, cel
puin iniial, meninerea lui tot timpul, cu excepia interogatoriilor; expunerea la zgomot: nainte
de interogatoriu, inerea deinuilor ntr-o camer unde era un zgomot uiertor, continuu i
puternic; privarea de somn: nainte de interogatoriu, deinuii erau privai de somn; privarea de
mncare i butur: supunerea deinuilor la o diet redus pe durata ederii lor n centru i pe
durata interogatoriilor. Astfel, CtEDO, cu o majoritate de voturi, a calificat tratamentul respectiv
ca inuman i nu ca tortur (n dezacord cu fosta Comisie) [121, p.13]. CtEDO a considerat c
aceste cinci tehnici au fost aplicate n mod combinat, cu premeditare i timp de mai multe ore,
cauznd persoanelor supuse lor suferine fizice i psihice (sublinierea ne aparine n.a.), cel
puin intense i, de asemenea, determinnd tulburri psihice acute pe durata interogatoriilor.
Astfel, aceste tratamente se includ n categoria tratamentelor inumane n sensul art.3 din CoEDO.
Tehnicile, de asemenea, au fost degradante din moment ce erau de aa natur, nct s provoace
victimelor fric, anxietate i inferioritate, de natur s le umileasc i s le njoseasc i, posibil,
chiar s le nving rezistena fizic i moral. Totui, aceste tratamente nu au provocat suferine
de o intensitate i cruzime deosebit, n nelesul termenului de tortur.
De asemenea, uneori este dificil a face o distincie ntre durere i suferin fizic. De notat
c una i aceeai modalitate de operare poate fi raportat la ambele urmri prejudiciabile. De
aceea, identificarea concret a urmrii prejudiciabile depinde de mai muli factori. De exemplu,
expunerea persoanei la sunete stridente (puternice) poate provoca dureri sau suferine n

71
dependen de intensitatea sunetului, frecvena (tonalitatea), periodicitatea (frecvena de repetare)
i durata aciunii. Astfel, dac intensitatea sunetului atinge nivelul a 140 decibeli, atunci n
calitate de urmare prejudiciabil apare durerea. Dac intensitatea este mai mic de 140 decibeli,
nu este exclus ca urmarea prejudiciabil s se exprime ntr-un disconfort i leziuni apreciate ca
suferine fizice [111, p.31-32]. ntr-adevr, prin coroborarea mai multor factori, CtEDO a ajuns
la concluzia, n cauza Dikme contra Turciei [192, 95-97], c loviturile aplicate victimei erau de
natur s cauzeze dureri i suferine att fizice, ct i psihice (sublinierea ne aparine n.a.),
agravate de izolarea total a acesteia i de faptul c era legat la ochi. Instana european a
constatat astfel c victima a fost supus unui tratament de natur s genereze fric, anxietate i
vulnerabilitate, susceptibile a o umili, njosi i a-i nfrnge rezistena i voina. De asemenea,
instana european a luat n calcul durata tratamentului i a remarcat c victima era supus
acestui tratament pe durata edinelor lungi de interogare, care au avut loc pe tot parcursul
reinerii sale n custodia poliiei. Bazndu-se pe aplicarea intenionat a tratamentului cu scopul
obinerii informaiilor, CtEDO a susinut c violena aplicat, examinat ca un tot unitar, innd
cont de scopul i durata ei, a fost deosebit de grav i crud, n stare s cauzeze durere i
suferin profund (sublinierea ne aparine n.a.). Astfel, ea a constituit o tortur n sensul
art.3 din CoEDO.
n prezentul studiu am fcut referin n nenumrate rnduri la anumii factori sau circums-
tane concrete de ordin obiectiv care au fost decisivi pentru CtEDO n planul diferenierii torturii
de tratamentul inuman i/sau de tratamentul degradant. Cu toate c aceti factori sunt determi-
nani n aprecierea relelor tratamente, subliniem c locul, timpul, ambiana, circumstanele comi-
terii infraciunii etc. reprezint semne facultative ale laturii obiective a infraciunilor prevzute la
art.1661 CP RM. Dat fiind faptul c aceste semne pot s ne furnizeze informaii utile n planul
distingerii sau constatrii relelor tratamente, n continuare vom dedica spaiu de cercetare anume
semnelor facultative ale laturii obiective a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau
degradant. Oportunitatea cercetrii unora dintre ele se deduce chiar din alegaiile instanei euro-
pene, pe care le regsim n cauzele Selmouni contra Franei [176, 99] i Gisayev contra Rusiei
[194, 143]: n orice caz, n ceea ce privete persoanele private de libertate, recurgerea la fora
fizic, care nu a fost fcut strict necesar de ctre propriul lor comportament, diminueaz
demnitatea uman i este, n principiu, o nclcare a dreptului prevzut la art.3 din CoEDO. De
aici desprindem concluzia c locul comiterii infraciunii locul de detenie este cel care are
valen n aprecierea unui tratament ca intrnd n sfera art.3 din CoEDO. Referindu-ne la locul
infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant, acest semn facultativ se caracterizeaz
printr-un spaiu determinat, n limitele cruia se svresc respectivele fapte prejudiciabile.

72
Despre diversitatea locului comiterii infraciunii de tortur ne putem da seama analiznd studiul
efectuat de procurori, potrivit cruia pe parcursul ultimelor 6 luni ale anului 2016 s-a stabilit c
criteriul locului comiterii actelor de tortur este urmtorul: n strad sau n alte locuri publice
157 de cazuri; n incinta inspectoratelor de poliie 70; n instituiile penitenciare 23; n sectoa-
rele, posturile de poliie 31; la domiciliul victimei 17; pe teritoriul unitilor militare 14; n
ncperile din izolatoarele de detenie preventiv 11; n instituiile de nvmnt 6;
n instituiile psihiatrice 2 [88].
Dac tortura, tratamentul inuman sau degradant sunt aplicate cu scopul de a obine
informaii sau mrturisiri, faptele prejudiciabile se comit la etapa iniial a reinerii, cnd au loc
interogatorii. Aplicarea acestor rele tratamente poate avea loc mai mult la poliie dect n
instituiile penitenciare. Acest fapt de asemenea a fost reflectat n cazurile examinate de CtEDO
i de experiena Comitetului European pentru Prevenirea Torturii i Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante (n continuare CPT), care dorete s sublinieze c, din
experiena sa, perioada imediat urmtoare privrii de libertate este cea n care riscul intimidrii i
al maltratrii fizice este cel mai mare [230, 15]. CPT de asemenea a remarcat c att pentru
aduli, ct i pentru minori, riscul de a fi maltratai n mod intenionat este mai mare n localurile
poliiei dect n alte locuri de recluziune [231, 23].
Cu toate acestea, subliniem c n dispoziiile de la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM
legiuitorul nu a prevzut condiii speciale referitoare la locul comiterii infraciunilor. La fel, este
irelevant timpul, circumstanele comiterii infraciunilor, dup cum este fr relevan juridico-
penal modul comiterii infraciunilor, situaia-premis, ceea ce presupune c aceste semne pot fi
luate n considerare doar la individualizarea pedepsei. Nu au relevan nici mijloacele i
instrumentele pe care fptuitorul le-a utilizat pentru a comite tortura, tratamentul inuman sau
degradant, cu excepia armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop,
caz n care fapta va fi ncadrat, n dependen de tipul relelor tratamente, n baza lit.d) alin.(2)
ori lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM.
Nici modul public de comitere a infraciunii nu este obligatoriu. De exemplu, n
jurisprudena CtEDO s-a considerat c absena publicitii nu mpiedic ca un tratament s fie
considerat degradant; or, este suficient ca victima s apar umilit n propriii si ochi, chiar
dac aceasta nu este cunoscut i de alte persoane (a se vedea: Raninen contra Finlandei [210,
55], Tyrer contra Regatului Unit [180, 33]). Cu toate acestea, caracterul public poate constitui,
alturi de alte criterii, un element pertinent i agravant (Gorodnitchev contra Rusiei, 100), fiind
alimentat de ideea c, de regul, tratamentul degradant este orientat spre umilirea sau njosirea
victimei. Irelevana caracterului public al tratamentului inuman sau degradant se desprinde i din

73
urmtoarea spe din practica judiciar naional: C.I., fiind persoan public i acionnd cu
titlu oficial, reprezentnd Ministerul Afacerilor Interne, la 27 octombrie 2011, aproximativ la
ora 13.00, fr careva mputerniciri legale, s-a deplasat la punctul de control i trecere al
Brigzii 1 Infanterie Motorizat dislocate n mun. Bli, unde G.I. i fcea serviciul militar n
termen. C.I. urmrea scopul de a se rzbuna pe G.I. (a se citi din motiv de rzbunare n.a.),
bnuindu-l de maltratarea rudei sale apropiate C.V. Sub pretextul necesitii de a-l interoga
pe C.I., s-a prezentat ca colaborator al CPR Nisporeni. Folosindu-se de situaia de serviciu
creat, cnd se afla n sediul punctului de control doar cu G.I. (sublinierea ne aparine n.a.),
nvinuindu-l, C.I. l-a intimidat psihologic, adresndu-i cuvinte necenzurate. Dup care i-a apli-
cat o lovitur cu partea dorsal a palmei n regiunea gtului sub brbie i o lovitur cu genun-
chiul n regiunea abdomenului, cauzndu-i prii vtmate dureri fizice [135].
n alt context, relevm c nu orice act de violen care provoac dureri sau suferine fizice
ori psihice, inclusiv puternice, cade sub incidena alin.(1) sau alin.(3) art.1661 CP RM. Astfel, se
face distincia dintre relele tratamente i influena coercitiv legal comis de ctre persoana
abilitat, aciuni impuse de circumstanele cauzei, avnd for juridic legal, precum: reprimarea
comiterii unei infraciuni; reinerea persoanei; aplicarea msurilor de influen disciplinar
asupra condamnatului etc. Un exemplu elocvent de circumstane deosebite, afirm unii autori
[111, p.32], ce justific aplicarea forei fizice, aplicarea mijloacelor speciale sau a armei de foc l
regsim n alin.(1) art.223 din Codul de executare al Republicii Moldova [51], potrivit cruia, n
cazul opunerii de ctre condamnai a rezistenei, nesupunerii cerinelor legale i ntemeiate ale
personalului sistemului penitenciar, participrii la tulburri de mas, lurii de ostatici, atacrii
altor persoane sau svririi unor alte aciuni socialmente-periculoase, n cazul evadrii sau rei-
nerii evadailor din penitenciar, precum i n scopul de a preveni pricinuirea de ctre condamnai
celor din jur sau siei a unor daune, pot fi aplicate fora fizic, mijloace speciale i arma de foc.
Pentru o just apreciere a celor comise, violena (agresiunea) reinut trebuie s fie raportat la
principiul proporionalitii cu toat exactitatea: nimic nu trebuie utilizat ce nu este justificat de
scopul vizat [159, 98]. ntr-adevr, nsi CtEDO este contient de potenialul de violen care
exist n instituiile penitenciare i de faptul c neascultarea de ctre deinui poate degenera
repede ntr-o revolt (cauza Vladimir Romanov contra Rusiei [220, 63]). CtEDO accept c
utilizarea forei poate fi necesar uneori pentru a asigura securitatea nchisorii, meninerea ordinii
sau pentru a preveni criminalitatea n instituiile penitenciare. Cu toate acestea, o asemenea for
poate fi utilizat numai n cazul n care ea este strict necesar. Deci, este justificat doar acea
agresiune care nu este disproporionat sau excesiv, fapt reconfirmat i n cauzele Ivan Vasilev
contra Bulgariei [198, 63] i Kurnaz i alii contra Turciei [203, 52]: Articolul 3 din CoEDO

74
nu interzice utilizarea forei n anumite situaii bine definite. ns, aceasta poate fi aplicat n caz
de necesitate stringent i nu trebuie s fie excesiv. Cu toate acestea, dei folosirea forei n
cursul operaiunilor poliiei n scopuri legitime este considerat excesiv n unele circumstane
specifice ale cazului, totui aceasta nu se calific drept tortur, deoarece i lipsesc scopurile
specifice prevzute de art.1 al Conveniei ONU mpotriva torturii [62] i va fi considerat ca
tratament inuman sau degradant. n afar de aceasta, de ndat ce persoana este, totui, arestat
sau se afl n puterea sau sub controlul direct al unui ofier de poliie, aplicarea de mai departe a
forei fizice cu scop de intimidare, pedepsire sau discriminare ar putea fi calificat drept tortur
[229, p.76].
Deoarece constrngerea este o caracteristic definitorie i a infraciunii prevzute la art.309
CP RM, apare necesitatea delimitrii constrngerii de a face declaraii de infraciunile de tortur,
tratament inuman sau degradant (alin.(1), respectiv, alin.(3) art.1661 CP RM).
Ab initio, amintim c prin Legea Republicii Moldova pentru modificarea i completarea
unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012 [105], art.309 CP RM a cptat urmtorul coninut
legal: Constrngerea persoanei, prin ameninare sau prin alte acte ilegale, de a face declaraii, de
a ncheia acord de recunoatere a vinoviei, constrngerea, n acelai mod, a expertului de a face
concluzia sau a traductorului, sau a interpretului de a face o traducere sau interpretare incorect
de ctre persoana care constat infraciunea, ofierul de urmrire penal, procuror sau de ctre
judector, dac aceasta nu constituie tortur, tratament inuman sau degradant (sublinierea ne
aparine n.a.), pstrndu-se ns titulatura incriminrii. Drept element de noutate apare, inter
alia, concretizarea fcut de legiuitor la finele incriminrii, potrivit creia fapta va constitui
constrngere de a face declaraii, cu condiia ca aceasta s nu constituie tortur, tratament inuman
sau degradant. O astfel de abordare legislativ este specific i pentru alte incriminri. De
exemplu, n dispoziia alin.(1) art.196 CP RM se incrimineaz cauzarea de daune materiale n
proporii mari proprietarului prin nelciune sau abuz de ncredere, indicndu-se n mod expres
cerina, potrivit creia fapta nu constituie o nsuire. Tot astfel legiuitorul a procedat descriind
dispoziia alin.(1) art.247 CP RM: Constrngerea de a ncheia o tranzacie sau de a refuza
ncheierea ei, nsoit de ameninri cu aplicarea violenei, cu nimicirea sau deteriorarea
bunurilor, precum i cu rspndirea unor informaii care ar cauza daune considerabile drepturilor
i intereselor ocrotite de lege ale persoanei sau rudelor ei apropiate, n lipsa semnelor de antaj
(sublinierea ne aparine n.a.). Prin instituirea unor formule condiionate sugestive n dispoziiile
incriminatoare legiuitorul a urmrit s scoat n eviden similitudinile care exist ntre
incriminrile operate; pe cale de consecin, aceast situaie juridic creeaz teren propice de a
interveni n planul identificrii liniilor de demarcaie. Astfel privite lucrurile, n continuarea

75
demersului nostru tiinific ne propunem ca obiectiv relevarea in toto a deosebirilor care se
impun ntre constrngerea de a face declaraii (fapt incriminat la art.309 CP RM), pe de o
parte, i infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant (art.1661 CP RM), pe de alt
parte, nu nainte de a concretiza convergenele care marcheaz aceste infraciuni.
Astfel, o analiz a textelor de lege ne permite s constatm urmtoarele similitudini:
1) Victima infraciunilor comparate poate s coincid. Astfel, de exemplu, bnuitul,
nvinuitul, inculpatul, victima (n sens procesual), partea vtmat, martorul ca poteniale victime
cu caliti speciale ale infraciunii prevzute la art.309 CP RM sunt persoane supuse unor msuri
de constrngere avnd la baz exerciiul autoritii publice, fapt caracteristic infraciunilor de
tortur, tratament inuman sau degradant.
2) Subiectul special al infraciunilor comparate de asemenea poate fi similar. Astfel,
persoana care constat infraciunea, ofierul de urmrire penal, procurorul sau judectorul, ca
subieci speciali ai infraciunii prevzute la art.309 CP RM, sunt nu altceva dect persoane
publice, respectiv persoane cu funcie de demnitate public, caliti speciale specifice pentru
subiectul infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant.
3) Vinovia n cazul celor trei infraciuni se caracterizeaz prin intenie. Totui, diferene
se impun pe fundalul tipului de intenie. Sub acest aspect, distingem diferene dintre infraciunea
de tratament inuman sau degradant (alin.(1) art.1661 CP RM) care poate fi comis att cu intenie
direct, ct i cu intenie indirect, pe cnd n cazul constrngerii de a face declaraii (art.309
CP RM) fapta se comite doar cu intenie direct.
4) n cazul torturii (alin.(3) art.1661 CP RM), precum i n cazul constrngerii de a face
declaraii (art.309 CP RM), actus reus se comite cu un scop special. n cazul constrngerii de a
face declaraii, scopul poate fi de a determina victima: s fac declaraii; s ncheie acord de
recunoatere a vinoviei; s fac o concluzie; s fac o traducere incorect; s fac o interpretare
incorect. n cazul infraciunii de tortur, scopul infraciunii poate consta, alternativ, n: obinerea
de la persoana supus torturii sau de la o persoan ter de informaii sau mrturisiri; pedepsirea
pentru un act pe care persoana supus torturii sau o ter persoan l-a comis sau este bnuit c
l-ar fi comis; intimidarea sau exercitarea presiunii asupra persoanei supuse torturii sau asupra
unei tere persoane. Dup cum putem remarca, unele scopuri ale celor dou infraciuni se supra-
pun. Bunoar, scopul obinerii de la o persoan a unor informaii sau mrturisiri, prevzut la
alin.(3) art.1661 CP RM, coincide cu scopul de a determina victima s fac declaraii, scop
inserat la art.309 CP RM.
5) Profilului activitii infracionale n cadrul celor trei infraciuni i este caracteristic
constrngerea, cu particularitatea c n cazul infraciunilor de tratament inuman sau degradant

76
(alin.(1) art.1661 CP RM) i de tortur (alin.(3) art.1661 CP RM) constrngerea este deductibil,
nu ns explicit ca n cazul infraciunii prevzute la art.309 CP RM. Caracterul deductibil al
constrngerii n cazul infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM este prefigurat, bunoar, de
ipoteza n care provocarea unei dureri sau suferine, fizice ori psihice (puternice), unei persoane
este comis cu scopul de a obine de la aceast persoan sau de la o ter persoan informaii sau
mrturisiri. Aceast particularitate distinctiv ine de modul de consacrare n textul de lege a
constrngerii i nu ne ajut n practic s identificm norma aplicabil. O demarcaie cu un
profund substrat practic rezid n rolul pe care-l ndeplinete constrngerea n cadrul laturii
obiective a infraciunii. n aceast ordine de idei, n ipoteza art.309 CP RM, constrngerea apare
pe post de modalitate normativ desemnnd aciunile prejudiciabile cu caracter alternativ:
- constrngerea persoanei, prin ameninare sau prin alte acte ilegale, de a face declaraii sau
de a ncheia acordul de recunoatere a vinoviei;
- constrngerea expertului, prin ameninare sau prin alte acte ilegale, de a face concluzia;
- constrngerea traductorului sau interpretului, prin ameninare sau prin alte acte ilegale,
de a face o traducere sau interpretare incorect.
n literatura de specialitate se susine c n sensul art.309 CP RM termenul constrngere
are nelesul de influenare asupra victimei, astfel nct aceasta s fie lipsit de posibilitatea de
a-i dirija aciunile [15, p.790]. Aceast interpretare poate s defineasc i fizionomia
constrngerii specifice infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM. ns, spre deosebire de tortur,
tratament inuman i degradant, n cazul infraciunii prevzute la art.309 CP RM, reieind din
textul incriminator, influenarea pe care o exercit fptuitorul asupra victimei se realizeaz prin
una dintre urmtoarele metode:
1) ameninarea;
2) alte acte ilegale aprnd pe post de semn obligatoriu al laturii obiective a infraciunii.
Firete, aceste metode pot s caracterizeze i infraciunile prevzute la art.1661 CP RM,
ns, spre deosebire de infraciunea prevzut la art.309 CP RM, constrngerea n cazul infraci-
unilor de tortur, tratament inuman sau degradant se poate realiza i prin aplicarea violenei. Sub
acest aspect, ne facem prtaii opiniei, potrivit creia aplicarea violenei nu poate s constituie
metod de comitere a infraciunii de constrngere de a face declaraii (art.309 CP RM); or, n
sensul art.309 CP RM, aplicarea violenei nu constituie o varietate a metodei alte acte ilegale.
Aceast afirmaie se fundamenteaz pe interpretarea istoric a legii penale. Pn la intervenia
Legii nr.252 din 08.11.2012, aplicarea violenei constituia circumstan agravant a numitei
incriminri, prevzut la lit.a) alin.(2) art.309 CP RM. Dup intervenia Legii nr.252 din
08.11.2012, alin.(2) art.309 CP RM a fost abrogat. Acest amendament nu a lrgit ns varietile

77
metodei alte acte ilegale. Acestea rmn n continuare aciuni avnd un substrat psihologic
i/sau informaional (hipnoza, tehnica influenrii psihologice graduale sau lingvistice, care au
menirea de a dezorienta persoana etc.) [111, p.45].
n continuarea demersului nostru tiinific, relevm c ameninarea ca metod de realizare
a faptei prejudiciabile a infraciunii prevzute la art.309 CP RM presupune o influen asupra
psihicului victimei pasibil a genera temerea c ea sau apropiaii ei vor suporta consecine
nefaste, constnd n svrirea fa de acetia a unei infraciuni (ameninarea cu aplicarea
violenei, ameninarea cu rpirea persoanei, cu distrugerea sau deteriorarea bunurilor etc.) sau a
unei fapte neinfracionale, ns indezirabile (ameninarea cu rspndirea unor tiri defimtoare
(veridice sau neveridice) despre persoan, apropiaii acesteia, a cror rspndire poate conduce la
lezarea onoarei i demnitii persoanei etc.), dac victima nu-i va conforma comportamentul
potrivit cerinelor formulate de fptuitor, constnd n: a face declaraii sau a ncheia acordul de
recunoatere a vinoviei, a face concluzia, a face o traducere sau interpretare incorect.
Concluzia fireasc care se impune n raport cu ameninarea specificat la art.309 CP RM rezid
n aceea c, legalmente, ameninarea este una condiionat. n contrast, n cazul infraciunilor
prevzute la art.1661 CP RM ameninarea poate fi i necondiionat. La concret, atunci cnd
lipsete intenia fptuitorului asupra unei finaliti comportamentale din partea victimei, de
exemplu atunci cnd ameninarea exercitat i gsete originea ntr-un motiv anume pe care-l
manifest fptuitorul (bunoar, n cazul torturii acesta se bazeaz pe o form de discriminare,
oricare ar fi ea), nu putem vorbi despre o ameninare condiionat. ntr-o astfel de ipotez,
ameninarea obine caracter independent n contextul activitii infracionale, deoarece nu mai
constituie o metod a constrngerii. Constrngerea n asemenea situaie dispare n genere. Pentru
a ne fundamenta optica relevat, pornim chiar de la sensul uzual al termenului constrngere.
Conform Dicionarului explicativ uzual al limbii romne [84, p.125], verbul a constrnge
presupune forarea unei persoane de a ndeplini o obligaie, o aciune sau de a svri o fapt.
Deci, concluzia fireasc care se impune n acord cu aceast interpretare rezid n aceea c
constrngerea n cazul infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM apare doar ca excepie, nefiind
o condiie sine qua non a incriminrii.
n aceeai ordine de idei, trebuie s remarcm c comun pentru cele trei infraciuni este i
faptul c ameninarea reprezint o influen contrar legii asupra psihicului persoanei,
determinnd limitarea libertii manifestrii de voin. Astfel, n cazul infraciunii de
constrngere de a face declaraii (art.309 CP RM), influena exercitat asupra psihicului victimei
nu este productoare de suferine psihice (morale); or, infraciunea n cauz, fiind o componen
de infraciune formal, se consum din momentul comiterii faptei prejudiciabile. Per a contrario,

78
att tortura, ct i tratamentul inuman sau degradant sunt, aa cum am demonstrat supra,
componene de infraciuni materiale. Astfel, pentru a reine la ncadrare tratamentul inuman sau
degradant (alin.(1) art.1661 CP RM) ori tortura (alin.(3) art.1661 CP RM), ameninarea trebuie s
fie ntotdeauna productoare de urmri prejudiciabile care se pot manifesta sub forma suferine-
lor psihice, n cazul torturii acestea fiind puternice. Din aceste raiuni, au dreptate autorii [111,
p.45] care susin c structura laturii obiective i, implicit, momentul de consumare a infraciunii
este cel mai relevant criteriu de demarcare a numitelor fapte. De aceea, dac victima aflat n de-
penden fa de fptuitor, avnd la baz exerciiul autoritii publice, este constrns prin ame-
ninare n scopul de a o determina s fac declaraii, alias s presteze informaii sau mrturisiri,
nu suport anumite urmri prejudiciabile care afecteaz integritatea psihic a victimei, atunci
cele comise alctuiesc elementele componenei de infraciune prevzute la art.309 CP RM. Dim-
potriv, dac n atare ipotez ameninarea va fi productoare de suferine psihice puternice, cele
comise vor fi ncadrate n baza alin.(3) art.1661 CP RM.
Trebuie s remarcm c scopul de a obine informaii sau mrturisiri poate fi comun i
infraciunii de tratament inuman sau degradant (alin.(1) art.1661 CP RM). Faptul c n textul
dispoziiei de la alin.(1) art.1661 CP RM acest scop nu este prevzut nu-l exclude din sfera fina-
litilor urmrite de fptuitor. Astfel privite lucrurile, dac victima va fi supus ameninrilor n
scopul de a o determina s fac declaraii (s presteze informaii sau mrturisiri), care vor antrena
suferine psihice, dar care nu ating nivelul de intensitate i atrocitate specific torturii, cele svr-
ite vor implica reinerea la ncadrare a alin.(1) art.1661 CP RM, fapta constituind un tratament
degradant, dat fiind c tratamentul degradant este comportamentul orientat spre a produce
suferin (sublinierea ne aparine n.a.) i a umili victima [49, p.210] ori, dup caz, un tratament
inuman.
Bazndu-ne pe similitudinile referitoare la semnele obiective i semnele subiective ale
componenei de infraciune care se impun n raport cu cele trei infraciuni, considerm c, n
raport cu ipoteza n care constrngerea este svrit de ctre persoan public (persoana care
constat infraciunea, ofierul de urmrire penal), respectiv de ctre o persoan cu funcie de
demnitate public (procuror, judector), avnd la baz exerciiul autoritii publice, prin
ameninarea victimei aflate n dependen fa de fptuitor (bnuit, nvinuit, inculpat, victim (n
sens procesual), parte vtmat, martor), ameninare productoare de suferine psihice, n scopul
de a o determina s fac declaraii, alias s presteze informaii sau mrturisiri, poate fi invocat
concurena dintre normele prevzute la art.309 i la art.1661 CP RM. Argumentm opinia noastr
prin prisma prevederii de la alin.(1) art.118 CP RM: Concurena dintre o parte i un ntreg
reprezint existena a dou sau mai multor norme penale, una dintre ele cuprinznd fapta

79
prejudiciabil n ntregime, iar celelalte numai unele pri din ele. Dup cum am putut
remarca, n situaia descris se atest dou norme penale cuprinse n ntregime n art.1661 CP
RM. Deoarece structura laturii obiective a infraciunilor de tortur, tratament inuman i
degradant este marcat i de urmri prejudiciabile, convenim asupra faptului c constrngerea de
a face declaraii (art.309 CP RM) este o norm parte, iar tortura (alin.(3) art.1661 CP RM),
tratamentul inuman sau degradant (alin.(1) art.1661 CP RM) reprezint norme ntreg, n sensul
art.118 CP RM [148, p.91]. Din atare raiuni, dac n rezultatul situaiei ipotetice descrise
ameninarea va fi generatoare de urmri prejudiciabile care vor leza integritatea psihic, aplicnd
regula de calificare prevzut la alin.(2) art.118 CP RM, cele comise se vor ncadra doar n baza
uneia dintre infraciunile prevzute la art.1661 CP RM, inndu-se cont de pragul de gravitate al
suferinei psihice cauzate.
Dup soluionarea problemei privind delimitarea infraciunilor de tortur, tratament inuman
sau degradant de infraciunea de constrngere de a face declaraii, ne orientm cercetarea spre
etapele activitii infracionale neconsumate. Subliniem c infraciunile de tortur, tratament in-
uman sau degradant pot fi susceptibile de acte de pregtire i de tentativ. Despre posibilitatea
existenei pregtirii la infraciunile cercetate (pregtire care se pedepsete n virtutea catalogrii
de ctre legiuitor a acestora drept infraciuni grave) ne putem da seama din caracterul intenionat
al acestora, fapt expres prevzut n alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM, dar i din specificul meto-
dei aplicate de ctre fptuitor. Sub acest aspect, nu putem s nu fim de acord cu instana europea-
n, atunci cnd afirm c, n cazul spnzurtorii palestiniene, era necesar un anumit nivel de
pregtire i de efort pentru a aciona astfel [185, 64]. n principiu, i tentativa este posibil n
cazul infraciunilor prevzute la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM. Aceasta deoarece, n cazul
infraciunilor materiale, aa cum ni se prezint tortura, tratamentul inuman sau degradant, este
posibil tentativa, fiind incident n ipoteza n care fapta prejudiciabil ndreptat nemijlocit spre
svrirea torturii, fie a tratamentului inuman sau degradant, din cauze independente de voina
fptuitorului, nu i-a produs efectul (art.27 CP RM), adic nu au survenit dureri sau suferine
fizice ori psihice (n cazul tratamentului inuman ori degradant), respectiv nu au survenit dureri
sau suferine fizice ori psihice puternice (n cazul torturii). ndeosebi, tentativa la infraciunea de
tortur se poate prolifera n cazul n care fptuitorul aplic violena, de exemplu pentru a obine
mrturisiri (deci, acioneaz cu intenie direct), dorind s-i provoace dureri perseverente sau
suferine fizice ori psihice puternice victimei, ns, din cauze independente de voina lui (bun-
oar, din cauza faptului c torionarul nu a cunoscut c victima la momentul influenrii fizice
asupra corpului ei era n stare de incontien sau din cauza intervenirii unei pane de curent la
momentul nceperii electrocutrii victimei etc.), aceste urmri nu survin.

80
2.3. Latura subiectiv a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant
n variantele-tip (alin.(1), respectiv, alin.(3) art.1661 CP RM), tortura, tratamentul inuman
sau degradant se comit numai cu intenie; or, legiuitorul a indicat expres forma vinoviei
specific activitii infracionale.
De remarcat c, reieind din jurisprudena Curii Europene n materia relelor tratamente,
atitudinea psihic a fptuitorului reprezint un criteriu decisiv, alturi de pragul de gravitate, n
planul disocierii torturii de tratamentul inuman sau degradant. Astfel, de exemplu, n cauzele
V. contra Regatului Unit [216, 71], Peers contra Greciei [209, 74], Kalanikov contra Rusiei
[38, 101], Gorodnitchev contra Rusiei [167, 108], instana european a reinut c chiar dac nu
exist indicii ale inteniei de a umili sau njosi victima, aceasta nu exclude nclcarea art.3 din
Convenie, fiind incident un tratament degradant. n special, n cauza Gorodnitchev contra
Rusiei, instana european a decis, n 108 al hotrrii sale, c obligarea persoanei s poarte
ctue n sala de judecat, chiar dac nu a fost dovedit intenia autoritilor de a o njosi ori de a
o umili, constituie un tratament degradant, din moment ce nu s-a dovedit c o asemenea msur a
fost impus de asigurarea securitii publicului ori bunei administrri a justiiei. Per a contrario,
tortura nu poate fi dect intenionat: este necesar ca actul incriminat s fie un act deliberat din
partea autorului su [48, p.70]. De menionat c instrumentele internaionale n materie abor-
deaz aceeai concepie. n acest sens, caracterul intenionat al torturii l desprindem, ndeosebi,
din prevederile art.1 al Conveniei mpotriva Torturii i altor Pedepse ori Tratamente cu Cruzime,
Inumane sau Degradante, adoptate de Adunarea General a Naiunilor Unite la 10 decembrie
1984 [62], potrivit creia tortura reprezint orice act prin care se provoac unei persoane, cu
intenie (sublinierea ne aparine n.a.), o durere sau suferin puternic, fizic ori psihic, n
special n scopul de a .... Cu toate c Convenia nu d un rspuns privind forma de vinovie
specific altor rele tratamente dect tortura, n 35 al Raportului din 23 decembrie 2005 [224]
prezentat de raportorul special pentru tortur, Manfred Nowak, se explic c actele n care lipsesc
caracteristicile nscrise n definiia torturii, n special actele care sunt comise fr intenie sau nu
vizeaz un scop specific torturii, pot intra sub incidena art.16 din Convenia ONU, constituind
tratamente sau pedepse cu cruzime, inumane sau degradante.
Dei instrumentele internaionale n materie, dar i jurisprudena CtEDO, admit caracterul
imprudent al relelor tratamente, altele dect tortura, n contextul preceptului incriminator al
tratamentului inuman sau degradant (alin.(1) art.1661 CP RM) legiuitorul autohton nu admite
dect forma intenionat n raport cu urmrile prejudiciabile. Aceasta deoarece, potrivit
dispoziiei de la alin.(1) art.1661 CP RM, doar cauzarea intenionat (sublinierea ne aparine
n.a.) a unei dureri sau suferine fizice ori psihice reprezint tratament inuman sau degradant. Sub

81
acest aspect, suntem prtaii opiniei, potrivit creia nu cad sub incidena art.1661 alin.(1) CP RM,
dei constituie tratament degradant dat fiind prezena pragului de gravitate:
1) inaciunea ofierului de urmrire penal care, cunoscnd starea de sntate precar a
persoanei reinute, caracterizat prin existena unei boli cronice care necesit administrarea
sistematic de preparate medicamentoase de a cror utilizare depinde funcionarea normal a
sistemului respirator (de exemplu, bronhopneumopatie cronic obstructiv), nu satisface cerina
persoanei reinute de a i se pune la dispoziie, bunoar prin intermediul rudelor, preparatul
necesar (factorul intelectiv se caracterizeaz prin contientizarea caracterului prejudiciabil al
faptei, prevederea urmrilor prejudiciabile sub form de durere sau suferin, fizic ori psihic),
considernd n mod neserios c durerea sau suferina, fizic ori psihic, vor fi evitate (factorul
intelectiv), inaciune care a condus la dispnee (dificultatea respiraiei, gfial, tuse sever etc.),
iar aflarea ndelungat n stare de dispnee i-a produs deopotriv victimei senzaia de nelinite
pentru starea sa de sntate i teama de a intra n hipoxie hipoxic i, eventual, de a deceda. n
ipoteza descris fapta se comite cu ncredere exagerat [111, p.33];
2) omisiunea de a asigura condamnatul supus ncarcerrii cu ap i hran timp de 5 zile din
cauza c persoana responsabil a uitat c deinutul se afl n celula izolatorului disciplinar. n
ipoteza descris fapta se comite din neglijen. Aceasta deoarece fptuitorul nu-i ddea seama
de caracterul prejudiciabil al inaciunii sale, ca efect al uitrii; nu a prevzut posibilitatea
survenirii urmrilor prejudiciabile (factor intelectiv), dei trebuia i putea s le prevad n
virtutea obligaiilor sale de serviciu (factor volitiv) [111, p.33-34].
De aici, apare ca fireasc ntrebarea: Care este soluia de ncadrare pentru cauzarea din
impruden a unei dureri sau suferine fizice ori psihice, care atinge pragul de gravitate al unui
tratament degradant?
ntruct faptele descrise supra constituie n fond varieti ale nendeplinirii sau ndeplinirii
necorespunztoare a obligaiilor de serviciu, ne vom focaliza atenia asupra infraciunii prevzute
la art.329 CP RM. Astfel, n primul caz suntem n prezena unei ncrederi exagerate, iar cauza
subiectiv a nendeplinirii obligaiilor de serviciu const n atitudinea necontiincioas fa de
obligaiile de serviciu; cel de-al doilea caz reflect imprudena comis prin neglijen, iar cauza
subiectiv a nendeplinirii obligaiilor de serviciu rezid n atitudinea neglijent fa de obliga-
iile de serviciu. Totui, pentru a se reine la ncadrare infraciunea de neglijen n serviciu este
absolut obligatoriu ca inaciunile descrise supra s cauzeze daune n proporii mari intereselor
publice sau drepturilor i intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice i juridice (alin.(1)
art.329 CP RM). La aprecierea cuantumului acestor daune se va ine cont de prevederea de la
alin.(1) art.126 CP RM, fapt ce denot c n cazul alin.(1) art.329 CP RM dauna cauzat prin

82
infraciune este exclusiv patrimonial, parametrii valorici ai creia depesc 20 de salarii medii
lunare pe economie prognozate.
Puin probabil c valoarea pagubei pricinuite sntii n exemplele de mai sus depete
acest cuantum. Astfel, dac valoarea daunei cauzate prin neglijen n serviciu nu depete 20
de salarii medii lunare pe economie prognozate, reieind din prevederile lit.f) art.57 al Legii
privind funcia public i statutul funcionarului public, nr.158 din 04.07.2008 [99], cele svrite
constituie o abatere disciplinar.
Considerm c un asemenea tratament sancionator nici pe departe nu este adecvat siste-
mului de valori sociale, motiv din care ne permitem s susinem c omisiunea legiuitorului de a
interveni prin mijloace juridico-penale pentru fapta de tratament inuman sau degradant comis din
impruden reprezint un vid legislativ. Cel mai convingtor argument ntru susinerea acestei
alegaii rezid n gradul de pericol social al respectivelor fapte [149, p.180]. Desigur, forma
imprudent a vinoviei minimalizeaz pericolul social, ns nu n msura n care s constituie o
inoportunitate incriminatoare. Iat de ce, propunem completarea alin.(1) art.1661 CP RM cu
cuvintele sau din impruden, care s urmeze dup sintagma cauzarea intenionat, rema-
niere legislativ care va contribui esenial la realizarea obligaiei pozitive a statului nostru de a
aduce legislaia intern n corespundere cu normele dreptului internaional pozitiv i cu juris-
prudena Curii Europene.
Revenind la cadrul incriminator de lege lata, ne punem ntrebarea dac tratamentul inuman
sau degradant poate fi comis n ambele sale modaliti ale inteniei: direct i indirect. Aceast
ntrebare apare n special pe fundalul faptului c n literatura de specialitate nu exist o unitate
conceptual referitoare la modalitatea inteniei specifice tratamentului inuman sau degradant.
Astfel, de exemplu, n timp ce unii autori pledeaz n favoarea ambelor modaliti ale inteniei
[14, p.524; 111, p.33], alii nu admit pentru existena infraciunii prevzute la alin.(1) art.1661 CP
RM dect o intenie direct, motivndu-i opiunea prin aceea c fptuitorul urmrete cauzarea
durerii sau suferinei fizice ori psihice cu scopul de a umili sau de a njosi persoana, cauznd
astfel anxietate i suferin acesteia [112, p.134]. n principiu, este adevrat teza, potrivit creia
urmrirea de ctre fptuitor a unui scop concret scoate n eviden caracterul determinat al
activitii sale infracionale, considerent din care s-a i susinut c dac scopul este cerut de
coninutul legal al infraciunii, infraciunea se comite ntotdeauna cu intenie direct [6, p.100].
Dar oare n latura subiectiv a infraciunii de tratament inuman sau degradant (alin.(1)
art.1661 CP RM) intr, ca semn obligatoriu, un scop special? Cel puin legiuitorul nu-l prevede n
mod expres, aa cum o face n cazul dispoziiei de la alin.(3) art.1661 CP RM. Un rspuns
tranant la ntrebarea dat l gsim n anumite recomandri metodologice [111, p.33] destinate

83
subiecilor oficiali de investigare a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant.
Potrivit acestora, nici scopul i nici motivul infraciunii nu constituie semne secundare obligatorii
ale faptei incriminate la alin.(1) art.1661 CP RM. De regul, scopul infraciunii prevzute la
alin.(1) art.1661 CP RM rezid n tendina fptuitorului de a umili ori de a njosi victima. ns,
absena acestui scop nu exclude ntr-o manier definitiv prezena laturii subiective. Totui, n
ipoteza n care s-ar reine un tratament inuman, reieind din materialitatea faptei, scopul
fptuitorului implic tocmai tendina de a njosi victima. Nu putem s nu fim de acord cu aceast
optic; or, supra am i trecut n revist cauzele pertinente din jurisprudena CtEDO care ne
conving despre cele susinute. Cu riscul de a ne repeta, amintim c n cauzele V. contra Regatului
Unit [216, 71], Peers contra Greciei [209, 74], Valainas contra Lituaniei [217, 101],
Kalanikov contra Rusiei [38, 101], Gorodnitchev contra Rusiei [167, 108] CtEDO a statuat c
chiar dac nu exist indicii ale inteniei de a umili sau njosi victima, aceasta nu exclude
nclcarea art.3 din Convenie, fiind incident un tratament degradant. Firete, fptuitorul
tratamentului inuman sau degradant poate s urmreasc un scop identic celui ce este specific
actelor de tortur, i anume: scopul de a obine de la persoana supus tratamentului inuman sau
degradant sau de la o ter persoan informaii sau mrturisiri; de a pedepsi persoana supus
tratamentului inuman sau degradant pentru un act pe care aceasta sau o ter persoan l-a comis
ori este bnuit c l-ar fi comis; de a intimida sau exercita presiuni asupra persoanei supuse
tratamentului inuman sau degradant ori asupra unei tere persoane. Dac fptuitorul urmrete
oricare din aceste trei scopuri, este obligatoriu ca durerea sau suferina care se cauzeaz s nu fie
puternice; n caz contrar, rspunderea se va aplica potrivit alin.(3) art.1661 CP RM [14, p.524].
Despre incidena scopurilor specifice torturii n cazul tratamentului inuman sau degradant
ne convingem analiznd i practica judiciar. Bunoar, prin Sentina Judectoriei Clrai din
03 noiembrie 2014, C.V. a fost recunoscut vinovat de svrirea infraciunii prevzute la art.166 1
alin.(1) CP RM, avnd n vedere urmtoarele circumstane reinute: C.V., ofier operativ superior
de sector al Postului de Poliie Prjolteni al IP Clrai, avnd gradul special de locotenent de
poliie, la 17.04.2013, n jurul orei 22.00, se afla n centrul satului Prjolteni, r-nul Clrai.
Timp n care n acel loc partea vtmat C.S. se certa cu P.N. Acionnd cu intenie, avnd
scopul de a-l intimida i umili pe C.S. n prezena mai multor persoane i scopul de a-l pedepsi
pentru c a iniiat o altercaie cu P.N. (sublinierea ne aparine n.a.), C.V. s-a apropiat de ei i,
fr careva temei legal, i-a adresat lui C.S. etichetri necenzurate, intenionat aplicndu-i o
lovitur cu pumnul n fa. Ultimul, pierzndu-i echilibrul n rezultatul loviturii primite, a czut
la pmnt, dup care inculpatul a continuat s aplice asupra lui violen fizic, manifestat prin
lovituri cu pumnii n diferite regiuni ale corpului. Ca rezultat, prii vtmate C.S. i-au fost

84
provocate vtmri corporale uoare cu dereglarea sntii de scurt durat (ntre 7 i 21 de
zile). La fel, acesta a suportat o traum psihologic de intensitate uoar, manifestat prin
instabilitate emoional, sentiment de inferioritate, nesiguran, anxietate i dereglri de somn
[125].
Astfel privite lucrurile, deducem c ntruct legiuitorul nu a prevzut n mod expres n
dispoziia de la alin.(1) art.1661 CP RM un scop special, ba nici jurisprudena CtEDO nu incub,
cu titlu obligatoriu, tratamentului inuman sau degradant o intenie calificat printr-un scop
anume, este lesne de neles c aceste varieti ale relelor tratamente pot fi comise att cu intenie
direct, ct i cu intenie indirect. Un alt argument n favoarea reinerii ambelor modaliti ale
inteniei pentru tratamentul inuman sau degradant deriv din coninutul obiectiv al infraciunii.
Prin extrapolare, achiesnd la regula, potrivit creia infraciunile al cror moment de consumare
este recunoscut de legiuitor ca fiind svrirea aciunii sau inaciunii nu pot fi comise cu intenie
indirect [239, p.313], ajungem la concluzia c, ntruct infraciunea prevzut la alin.(1)
art.1661 CP RM este una material (deoarece se consum din momentul survenirii urmrilor
prejudiciabile cerute de lege), intenia indirect, alturi de cea direct, poate s caracterizeze
atitudinea psihic a fptuitorului. n concluzie, dac fptuitorul tratamentului inuman sau
degradant va urmri ca prin cauzarea unei dureri sau suferine fizice ori psihice s umileasc sau
s njoseasc victima, s obin de la persoana supus tratamentului inuman sau degradant sau de
la o ter persoan informaii sau mrturisiri, s pedepseasc persoana supus tratamentului
inuman sau degradant pentru un act pe care aceasta sau o ter persoan l-a comis ori este bnuit
c l-ar fi comis, s intimideze sau s exercite presiuni asupra persoanei supuse tratamentului
inuman sau degradant ori asupra unei tere persoane, atunci vinovia va fi marcat de intenia
direct, fiind expresia unei atitudini contiente i voite a fptuitorului. Dimpotriv, n ipoteza n
care nu se vor reine n cadrul probatoriului asemenea scopuri, atitudinea psihic a fptuitorului
se va caracteriza prin intenie indirect, caz n care acesta va contientiza caracterul prejudiciabil
al faptei sale, va prevedea urmrile ce deriv din activitatea infracional, admindu-le n mod
contient. De asemenea, la stabilirea concret a vinoviei pentru infraciunea de tratament
inuman sau degradant exist, pe lng analiza subiectiv, i unele date de ordin obiectiv care pot
s conduc la identificarea inteniei concrete cu care a acionat fptuitorul, acestea constnd n:
entitatea material utilizat de fptuitor pentru a-i cauza dureri sau suferine, regiunea anatomic
vizat prin aciunea acestuia, intensitatea (apreciat n baza gravitii vtmrilor provocate) i
numrul loviturilor, vrsta i starea de sntate a victimei etc.

85
Deoarece tratamentul inuman sau degradant de cele mai dese ori vizeaz tendina
fptuitorului de a umili ori de a njosi victima, n cele ce urmeaz vom analiza coninutul i
ntinderea acestor scopuri.
Ab initio, vom porni de la sensul uzual al termenilor, pe care i reproducem din Dicionarul
explicativ ilustrat al limbii romne. Astfel, lexemul a umili semnific a pune n situaia de
inferioritate (nejustificat, nedreapt), a njosi [83, p.2117], iar cuvntul a njosi are nelesul
de a umili, a dezonora [83, p.975]. Deci, n fond este vorba despre o sinonimie, care denot
devalorizarea fiinei umane. Sub acest aspect, nu putem face abstracie de cauza arban contra
Moldovei [45, 88, 90], n rezultatul examinrii creia CtEDO a reiterat c omisiunea de a
asigura asisten medical de baz reclamantului atunci cnd acesta, n mod clar, a necesitat-o i
a solicitat-o, la fel ca i refuzul de a permite o asisten medical specializat independent,
mpreun cu alte forme de umilire (aducerea n faa instanei n ctue i plasarea reclamantului-
inculpat n cuc n timpul edinelor de judecat n pofida unei paze permanente i a unei stri
fizice precare n care se afla, ntruct purta un guler chirurgical n jurul gtului, precum i
msurarea tensiunii arteriale de ctre medic printre gratiile cutii n faa publicului), au constituit
tratament degradant n sensul art.3 din Convenie.
La fel, n cauza Ostrovar contra Moldovei [41, 78] Curtea a considerat tratamentul ca
fiind inuman, deoarece, inter alia, acesta a fost premeditat, a fost aplicat ore n ir i a cauzat
fie leziuni corporale, fie suferine fizice sau psihice intense. Curtea a considerat un tratament ca
fiind degradant, deoarece el a cauzat victimelor sentimente de fric, ngrijorare i inferioritate
susceptibile a le umili i njosi. Pentru a determina dac o anumit form de tratament este
degradant n sensul art.3 din Convenie, Curtea ia n calcul dac scopul acestui tratament a
fost de a umili i njosi persoana (sublinierea ne aparine n.a.) i dac, n ceea ce privete
consecinele, acest tratament a afectat negativ personalitatea ei, ntr-un mod incompatibil cu
art.3. Chiar i absena unui asemenea scop nu poate exclude categoric o constatare a violrii art.3
din CoEDO. Tocmai aceast ultim alegaie a instanei europene fundamenteaz opiunea
legiuitorului autohton de a omite stipularea expres n dispoziia alin.(1) art.1661 CP RM a
vreunui scop special, dup cum a trecut sub tcere i motivul tratamentului inuman sau
degradant. Deci, nici scopul i nici motivul tratamentului inuman i degradant nu au relevan la
ncadrare, putnd influena doar individualizarea pedepsei. n privina motivului pe care-l poate
discerne tratamentul inuman sau degradant, acesta poate fi variat: ur, rzbunare, sadism, interes
material, carierism, vanitate, perceperea eronat a atribuiilor de serviciu etc. Nu este exclus ca
tratamentul inuman sau degradant s fie impulsionat de un motiv de discriminare, oricare ar fi ea.
O putem demonstra fcnd referin la jurisprudena CtEDO. Astfel, n cauza Turan Cakir contra

86
Belgiei [179, 79-82] reclamantul a invocat brutalitatea manifestat de poliie n cursul arestrii
sale, care i-a provocat rni grave i de durat i care a fost nsoit de ameninri i insulte cu
caracter rasist. Instana european a stabilit c folosirea violenei a nclcat dreptul reclamantului
de a nu fi supus unor tratamente inumane sau degradante (n temeiul art.3 din CoEDO). La fel,
CtEDO a stabilit c neinvestigarea corespunztoare de ctre stat a plngerilor referitoare la relele
tratamente formulate de reclamant a nclcat obligaiile procedurale pe care statul le are n
temeiul aceluiai articol. n plus, CtEDO a mai stabilit c neinvestigarea a constituit i
o nclcare a art.3 coroborat cu art.14 din CoEDO dreptul de a nu fi supus discriminrii,
ntruct statul avea datoria de a investiga nu doar alegaiile de rele tratamente, ci i alegaiile c
acele rele tratamente au fost discriminatorii n sine, fiind motivate de rasism.
n ceea ce privete tortura, reieind din dispoziia alin.(3) art.1661 CP RM, desprindem c
aceast fapt prejudiciabil nu poate fi comis dect n prezena unui scop sau motiv special. De
lege lata, infraciunea de tortur se distinge n acest plan de fostul cadru incriminator (art.309 1
CP RM abrogat), ntruct n vechea reglementare, reieind din litera legii, scopul special, dar i
motivul infraciunii de tortur erau descrise exemplificativ [142, p.23-24], ceea ce presupune c
nici scopul i nici motivul nu reprezentau semne obligatorii ale laturii subiective a infraciunii
prevzute la art.3091 CP RM (abrogat). Per a contrario, pentru existena infraciunii de tortur, n
acord cu dispoziia de la alin.(3) art.1661 CP RM, se cere ca fptuitorul s acioneze cu intenie
direct calificat printr-un scop sau un motiv. Considerm c o asemenea remaniere legislativ se
opune jurisprudenei CtEDO. Aceasta deoarece, sintetiznd asupra practicii instanei europene,
putem constata c tortura poate fi comis i fr s fie recunoscut unul dintre scopurile
enumerate n alin.(3) art.1661 CP RM. La concret, n cauza Vladimir Romanov contra Rusiei
[220, 70] Curtea a relevat c violena aplicat n mod deliberat de ctre gardieni deinutului-
reclamant dup ce el a respectat ordinul de a prsi celula sa a avut ca scop de a i se cauza
sentimente de team i de umilin i de a nfrnge rezistena fizic sau psihic a acestuia. Rnile
condiionate de loviturile cu bastoane de cauciuc i-au cauzat suferine fizice i morale grave ce
au avut ca rezultat vtmarea pe termen lung a sntii sale. Prin urmare, reclamantul a fost
supus unor tratamente care puteau fi descrise ca i tortur. La fel, n cauza Cestaro contra Italiei
[161, 173, 178, 189-190] instana european i-a fundamentat opiunea n constatarea torturii
exclusiv pe durerile puternice provocate, nu ns pe vreun scop anume, reinndu-se un caracter
gratuit al violenelor exercitate. Astfel, CtEDO a constatat c att reclamantul Cestaro, ct i
celelalte victime au fost agresate de agenii poliiei cu ocazia descinderii n cldirea colii Diaz-
Pertini, n vederea arestrii protestatarilor summit-ului G8 suspectai n distrugerile cauzate
oraului Genova, i maltratate n special cu bastoane de tip tonfa, considerate mortale,

87
provocnd reclamantului multiple fracturi soldate cu sechele fizice, iar sentimentele de team i
angoas pe care le-a trit acesta nu au putut fi neglijate de Curte n constatarea torturii sub aspect
substanial. Prin urmare, este posibil ca prin activitatea infracional a torionarilor s nu fie
urmrit un scop precis, ns, datorit amplitudinii violenei i nivelului durerilor i suferinelor
provocate, relele tratamente s poat fi considerate, sub aspect material, acte de tortur. Amintim
cu aceast ocazie c tocmai debutul jurisprudenei instanei europene n materie de tortur este
marcat de intensitatea suferinei drept criteriu decisiv care deosebea tortura de alte forme de rele
tratamente interzise [197]. Desigur, n evoluia sa, jurisprudena a suportat metamorfoze, n
sensul c, de cele mai dese ori, n aprecierea unui tratament ca fiind tortur se iau n considerare
ambele criterii:
1) criteriul material (gravitatea suferinelor);
2) criteriul moral (scopul urmrit).
n mod selectiv, prezentm urmtoarele exemple:
- spnzurtoarea palestinian n scopul recunoaterii vinoviei i furnizrii de informaii
(cauza Aksoy contra Turciei [185, 63-64]);
- privarea de somn i supunerea la spnzurtoarea palestinian cu jeturi de ap, cu
lovituri repetate i falaka timp de mai multe zile n scopul mrturisirii apartenenei victimelor la
un partid politic (cauza Bati i alii contra Turciei [188, 110, 122-124]);
- maltratarea grav de ctre mai muli brbai deghizai, mbrcai n negru, dezbrcarea i
sodomizarea cu un obiect, aplicarea unui scutec pentru aduli, nctuarea i aplicarea unei glugi
cu privarea senzorial total i deplasarea ctre un avion nconjurat de ageni de securitate
macedonieni, transportarea cu un avion la Kabul (Afganistan) prin Bagdad (Irak), administrarea
forat a sedativelor cu scopul de a obine informaii, de a pedepsi sau intimida victima (cauza
El-Masri contra Fostei Republici Iugoslave a Macedoniei [193, 205-211]).
Nu putem s nu trecem n revist i cauza Buzilov contra Moldovei, context n care, pentru
a raionaliza asupra existenei n spe a torturii, CtEDO ia n considerare att elementul volitiv-
intenional, ct i gravitatea i nivelul suferinei produse victimei: Faptul c durerea sau
suferina au fost cauzate intenionat pentru a obine o recunoatere a vinoviei este un factor
care trebuie luat n considerare atunci cnd se decide dac maltratarea a constituit tortur
(sublinierea ne aparine n.a.). ... CtEDO consider c aceast form de maltratare (electrocu-
tarea prin fire prinse de urechile reclamantului i mucarea involuntar de ctre acesta a vrfului
limbii ca efect al durerii acute) este ndeosebi condamnabil, deoarece presupune intenia de
obinere a informaiei, pedepsire sau intimidare (sublinierea ne aparine n.a.). n astfel de
circumstane, CtEDO consider c violena asupra reclamantului a avut un caracter deosebit de

88
grav, de natur s-i provoace durere acut i suferine crude, i c aceasta urmeaz a fi
apreciat drept acte de tortur. Prin urmare, a avut loc o violare a art.3 din CoEDO [20, 30,
32].
Dat fiind aceast sintetizare a jurisprudenei CtEDO, deducem c scopul urmrit cel de a
obine informaii sau mrturisiri, de a pedepsi persoana, de a o intimida sau a exercita presiuni
asupra acesteia poate s lipseasc n cazul torturii, fiind suplinit de amplitudinea celorlalte
elemente, n special de elementul material. Din aceste raiuni, considerm c modelul incrimi-
nator abrogat (art.3091 CP RM), n care scopul torturii era descris exemplificativ, era unul reuit,
ntruct exista loc i pentru alte poteniale tendine pe care le poate urmri torionarul. Iat de ce,
propunem revenirea la textul incriminator anterior, astfel nct sintagma actual din dispoziia de
la alin.(3) art.1661 CP RM cu scopul de a s fie substituit cu cuvintele n special cu
scopul, fapt care nu exclude ns intenia. Doar astfel norma de incriminare prevzut la alin.(3)
art.1661 CP RM va fi n unison cu jurisprudena CtEDO, dar i n concordan cu definiia torturii
dat n art.1 din Convenia ONU mpotriva Torturii i altor Pedepse ori Tratamente cu Cruzime,
Inumane sau Degradante [62].
Revenind la cadrul incriminator n vigoare, niciun alt scop sau motiv dect cele stipulate
expres n dispoziia de la alin.(3) art.1661 CP RM nu pot s caracterizeze atitudinea psihic a
fptuitorului. n legtur cu aceasta, sub aspect doctrinar, s-a susinut c prezena unui scop sau a
unui motiv special n coninutul constitutiv al infraciunii prevzute la alin.(3) art.1661 CP RM ne
mrturisete despre caracterul hotrt al faptei, care nu este un scop sau un motiv n sine, ci un
mijloc de atingere a rezultatului final [111, p.37], constnd ntr-o durere sau suferin puternic,
fizic ori psihic.
Trebuie s recunoatem c norma incriminatoare de la alin.(3) art.1661 CP RM este unic
n felul su n planul Prii Speciale a Codului penal al Republicii Moldova; or, de regul, doar
scopul reprezint semn obligatoriu al laturii subiective a infraciunii (de exemplu, art.165, 173,
2171, 324 CP RM etc.) ori doar motivul ndeplinete aceast funcie (de exemplu, art.287, 335,
360 alin.(1) CP RM etc.). Natura alternativ a celor dou semne ale laturii subiective specifice
infraciunii de tortur contribuie la conturarea culpabilitii i la evaluarea imputabilitii. n
concluzie, fie scopul, fie motivul cerut de lege, reprezint obiect al probatoriului n cazul
infraciunii de tortur [152, p.58].
n acelai context, intervenim cu explicaia c, spre deosebire de jurisprudena Curii
Europene, potrivit instrumentarului juridico-penal naional n materie de tortur (alin.(3) art.1661
CP RM), nu se pune semn de egalitate ntre scopul i motivul infraciunii. Dei ambele constituie
semne ale laturii subiective, chintesena motivului infraciunii exprim acel stimulent ce

89
determin luarea hotrrii infracionale pentru realizarea satisfaciei personale, n timp ce esena
scopului const n reflectarea rezultatului spre care tinde fptuitorul la svrirea faptei prevzute
de legea penal [64, p.172-173]; scopul aparine momentului finalizrii actului, pe cnd motivul
este legat de momentul adoptrii hotrrii [1, p.189].
n acelai timp, distincia clar dintre motiv i scop nu presupune o separaie rigid n
planul realitii psihice care nsoete declanarea i realizarea aciunii (inaciunii) infracionale.
Astfel, scopul poate fi imediat sau ndeprtat. El poate fi generat de un motiv sau, dimpotriv,
poate s declaneze un motiv [12, p.95]. Spre deosebire de latura emoional a torturii care se
bazeaz, potrivit alin.(3) art.1661 CP RM, pe o form de discriminare, oricare ar fi ea, scopul
infraciunii n cauz dispune de o coloratur diversificat, avnd un caracter tripartit alternativ;
or, printre formele scopului special al infraciunii de tortur se numr:
1) obinerea de la persoana supus torturii sau de la o ter persoan de informaii sau
mrturisiri;
2) pedepsirea persoanei supuse torturii pentru un act pe care aceasta sau o ter persoan l-a
comis ori este bnuit c l-ar fi comis;
3) intimidarea sau exercitarea presiunii asupra persoanei supuse torturii sau asupra unei
tere persoane.
n aceeai ordine de idei, din litera legii rezult c sintagma n scop de este utilizat n
sens de finalitate exterioar infraciunii (adic, nu se cere ca vreunul dintre scopurile enumerate
s fie atins, fiind suficient ca fptuitorul s fi urmrit la momentul executrii faptei realizarea
uneia dintre cele trei forme ale obiectivului cerut de lege), reprezentnd o cerin esenial
ataat elementului subiectiv. n cele ce urmeaz ne propunem s elucidm coninutul celor trei
forme ale scopului special al torturii, obiectiv care va fi realizat prin analiza aspectelor teoretice
ce pot prezenta relevan privitor la problematica tratat, fcndu-se trimitere, acolo unde este
cazul, la jurisprudena n materie.
Obinerea de la persoana supus torturii sau de la o ter persoan de informaii sau
mrturisiri reprezint cea mai rspndit form a scopului special al torturii. Nu putem trece sub
tcere faptul c obinerea declaraiilor n cadrul unei proceduri penale prin angajarea unei metode
care cade sub incidena art.3 din CoEDO, precum i utilizarea probelor materiale obinute direct
prin acte de tortur, priveaz n mod automat procedura n ansamblu de echitate i ncalc art.6
din CoEDO, fapt constatat n cauza Gfgen contra Germaniei [165, 173]. De asemenea, Curtea
European amintete, n cauza Saunders contra Regatului Unit [212, 68], c dreptul de a nu
contribui la propria nvinovire presupune n special c acuzarea urmeaz s-i ntemeieze

90
argumentele fr a recurge la elemente de prob obinute prin constrngere sau presiuni,
mpotriva voinei acuzatului.
Din perspectiva legislaiei naionale, obinerea de la persoana supus torturii sau de la o
ter persoan de informaii sau mrturisiri se opune ndeosebi prevederilor art.10 i art.21 CPP
RM. Astfel, potrivit alin.(3) art.10 CPP RM [52]: n desfurarea procesului penal, nimeni nu
poate fi supus la tortur sau la tratamente cu cruzime, inumane ori degradante, nimeni nu poate
fi deinut n condiii umilitoare, nu poate fi silit s participe la aciuni procesuale care lezeaz
demnitatea uman. La fel, art.21 CPP RM ridic la rang de principiu libertatea persoanei de a
mrturisi mpotriva sa, stipulnd la alin.(1) al aceluiai articol: Nimeni nu poate fi silit s
mrturiseasc mpotriva sa ori mpotriva rudelor sale apropiate, a soului, soiei, logodnicului,
logodnicei sau s-i recunoasc vinovia. Prin urmare, scopul obinerii informaiilor sau
mrturisirilor poate fi urmrit de ctre fptuitor n raport cu oricare participant la procesul penal:
bnuit, nvinuit, inculpat, parte vtmat, martor etc. n egal msur, acest scop poate s nu aib
un fundament procesual, ntruct ambiana comiterii infraciunii de tortur nu are nicio relevan
la ncadrare. Spre exemplu, obinerea informaiilor sau mrturisirilor poate constitui obiectivul
unor msuri speciale de investigaie efectuate n afara procesului penal. O dovad n acest sens
este i prevederea de la alin.(3) art.18 al Legii privind activitatea special de investigaii, nr.59
din 29.03.2012 [101], potrivit creia chestionarea, culegerea informaiilor despre persoane i
fapte, identificarea persoanei se realizeaz cu autorizarea conductorului subdiviziunii
specializate, n afara procesului penal. Mai mult ca att, nsui scopul activitii speciale de
investigaie rezid, potrivit alin.(1) art.1 al aceluiai act legislativ, n culegerea de informaii
necesare pentru prevenirea i combaterea criminalitii, asigurarea securitii statului, ordinii
publice, aprarea drepturilor i intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea i cercetarea
infraciunilor.
n concluzie, scopul obinerii informaiilor sau mrturisirilor poate fi urmrit n procesul
examinrii sesizrilor despre infraciuni, n procesul de acumulare a probelor pe cauze penale, n
cadrul realizrii msurilor speciale de investigaie efectuate n afara procesului penal etc.
La scopul obinerii de mrturisiri avnd un fundal procesual penal se refer urmtorul
exemplu din practica judiciar: La 17 aprilie 2014, aproximativ la ora 23.00, D.S., ofier
interimar de investigaii n Biroul de cutare al Serviciului poliiei criminale din cadrul Seciei
investigaii infraciuni a Inspectoratului de Poliie Fleti, fiind n componena grupului operativ
care examina cauza penal nr.2014370198 pe faptul furtului comis din magazinul BASM din
or.Fleti, l-a escortat pe S.D. n incinta Seciei urmrire penal a IP Fleti, n biroul su de
serviciu, urmrind scopul de a-l determina s fac mrturisiri referitor la participarea sa la

91
comiterea furtului respectiv (sublinierea ne aparine n.a.). Acolo i-a aplicat lui D.S. mai multe
lovituri cu pumnii i picioarele peste partea de sus a corpului i l-a ameninat cu arma,
cauzndu-i vtmri corporale sub form de contuzie a esuturilor moi ale cutiei toracice,
leziuni superficiale ale esuturilor moi ale capului i urechii, traumatism craniocerebral cu
comoie cerebral, care, potrivit raportului de expertiz medico-legal, se atribuie la categoria
leziunilor corporale uoare [131].
De remarcat c incidena scopului obinerii informaiilor sau mrturiilor manifestat n
tendina torionarilor de a obine recunoaterea vinoviei a fost constatat de multiple ori i n
cauzele examinate de Curtea European mpotriva Republicii Moldova. Cu titlu de exemplu,
putem meniona: Corsacov contra Moldovei [26, 63]; Pdure contra Moldovei [42, 74]; Ipati
contra Moldovei [35, 34] etc. Recent, la 16 februarie 2016, instana european a pronunat
hotrrea n cauza Caracet contra Moldovei, prin care s-a decis existena nclcrii art.3 din
Convenie, ntruct reclamantul a fost imobilizat ntr-un apartament alturi de alte 5 persoane i
supus maltratrilor n scopul obinerii mrturiilor, fiind suspectat de tlhrie cu pluralitate de
fptuitori [160, 6, 43].
Pedepsirea persoanei supuse torturii pentru un act pe care aceasta sau o ter persoan
l-a comis ori este bnuit c l-ar fi comis, ca scop al infraciunii de tortur, presupune tendina
fptuitorului de a condamna arbitrar i ilegal o persoan pentru o anumit conduit a ei ori a unui
ter, inclusiv pentru o conduit presupus. Este o sfidare a procedurii legale de cercetare i/sau de
tragere la rspundere a persoanei care a comis un act sau care este bnuit c l-ar fi comis, prin
aceasta torionarul arogndu-i competena instanei de judecat sau a unui alt exponent al
autoritii de stat, recurgnd la acte de violen abominabile, ca alternativ a unor msuri de
constrngere i reeducare legale i echitabile. Considerm c nu are nicio importan dac actul
comis de victima torturii cade sau nu sub incidena legii penale. Este relevant ca fptuitorul s
dezaprobe comportamentul victimei sau al unui ter (fie c acest comportament este ilegal sau nu,
fiind indezirabil torionarului) i, pe aceast cale, s aplice pedepse neinstituionalizate,
manifestate prin cauzarea de suferine sau dureri fizice ori psihice puternice. De exemplu, n
practica judiciar s-a reinut la ncadrare infraciunea de tortur n urmtoarele circumstane,
avnd ca orientare pedepsirea victimei: la 10 noiembrie 2007, n jurul orei 09.30, P.D., persoan
cu funcie de rspundere, se afla n piaa central din or. Rcani, n exercitarea atribuiilor de
serviciu. Acolo a devenit martor ocular al unui conflict verbal iscat ntre vnztoarea R.E. i
cumprtoarea G.N. Considernd c aciunile ultimei sunt ilegale, n scopul de a o pedepsi
pentru aciunile ei (sublinierea ne aparine n.a.), intenionat i-a rsucit mna stng, apoi i-a
aplicat o lovitur puternic cu pumnul n cutia toracic, cauzndu-i vtmare medie a

92
integritii corporale, care i-a provocat o puternic durere fizic cu dereglarea sntii de
lung durat [68].
Intimidarea sau exercitarea presiunii asupra persoanei supuse torturii sau asupra unei
tere persoane, n calitate de scop al infraciunii de tortur trasat de ctre torionar, reprezint
nzuina de a-i insufla victimei temere, fric, anxietate, susceptibile a-i influena comportamentul
prin exercitarea unor influene, incitri sau intervenii nelegale,directe sau indirecte. De remarcat
c jurisprudena CtEDO cunoate situaii de intimidare urmrit n raport cu alte persoane dect
cele supuse efectiv torturii. Astfel, de exemplu, n cauza Colibaba contra Moldovei, reclamantul
a susinut c scrisoarea Procurorului General din 26 iunie 2006 adresat Baroului de Avocai din
Republica Moldova a avut scopul de a-l intimida pe avocatul su, ameninndu-l cu urmrirea
penal, astfel nct acesta s nu se adreseze organizaiilor internaionale specializate n protecia
drepturilor omului, precum Amnesty International, Curtea European a Drepturilor Omului i
altele. Dup examinarea scrisorii Procurorului General, CtEDO tinde s fie de acord cu
reclamantul c scrisoarea nu pare a fi doar un ndemn adresat avocailor de a respecta etica lor
profesional, dup cum a sugerat Guvernul. Limbajul folosit de Procurorul General, faptul c el,
n mod expres, l-a intimidat pe avocatul reclamantului n contextul acestei cauze, avertizndu-l
c n adresa lui ar putea fi iniiat o urmrire penal, n cazul n care acesta va nainta plngeri
organizaiilor internaionale, ar putea fi, n opinia Curii, uor perceput ca o presiune exercitat
asupra avocatului reclamantului i asupra tuturor avocailor n general. ntr-adevr, se pare c
anume aa a fost ea perceput de toi avocaii din Republica Moldova i de Amnesty
International [24, 49, 57]. n spea dat, CtEDO reitereaz c presiunea presupune nu doar o
constrngere direct i fapte flagrante de intimidare, dar i fapte sau contacte indirecte i
nepotrivite destinate s descurajeze sau s mpiedice reclamanii s apeleze la remediul instituit
de Convenie [24, 55, 57].
Totui, n majoritatea cazurilor, scopul intimidrii sau exercitrii presiunilor se urmrete
n raport cu victima efectiv torturat. Pentru a fi ct se poate de explicii, prezentm o spe din
practica judiciar naional, care ne convinge despre acest fapt: B.P., ofier de urmrire penal n
cadrul Seciei urmrire penal a CP s.Ciocana, mun. Chiinu, a fost inclus n grupul de
urmrire penal n cauza nr.2009030330, pornit la 08.04.2009 de CP s.Buiucani, mun.
Chiinu, n privina lui M.A., n baza art.187 alin.(2) lit.d) CP RM. La 08 aprilie 2009, ntre
orele 01.00 i 04.00, B.P., aflndu-se n biroul nr.63 al CP s.Buiucani, mun. Chiinu, urmrind
scopul de a-l intimida pe M.A. pentru faptul c a intervenit n corectarea declaraiilor pe care el
le scria la calculator (sublinierea ne aparine n.a.), i-a aplicat acestuia dou lovituri cu pumnul
n regiunea capului. Tot atunci i n acelai loc, B.P., continundu-i aciunile criminale, n timp

93
ce n biroul respectiv se aflau i ali colaboratori de poliie (care nu a fost posibil de a fi
identificai), a acceptat i i-a manifestat expres i tacit consimmntul asupra faptelor de
maltratare ntreprinse de ctre mai muli poliiti n privina lui M.A. Astfel, B.P. a admis
intimidri n adresa acestuia din partea inspectorului din Secia poliiei criminale, D.D., care l
amenina pe M.A. cu aplicarea forei fizice n caz dac nu-i va recunoate vina n comiterea
infraciunii de jaf din apropierea sediului Parlamentului Republicii Moldova svrite la
07.04.2009. Totodat, B.P. i-a exprimat expres i tacit consimmntul asupra presiunii fizice i
psihice exercitate de D.D., exprimate prin a-l impune pe M.A. s se dezbrace de pantaloni pentru
a ntreine cu acesta un act sexual pervers. Inclusiv a admis aplicarea ulterioar fa de acesta a
multiplelor lovituri cu pumnii i bastonul de cauciuc peste spate, torace, mini i cap [124].
De altfel, n Raportul de activitate al Procuraturii pentru anul 2015 se face urmtoarea
meniune, care nu poate fi neglijat n prezentul studiu: Ca i n anul 2014, pe locul secund, n
plan numeric, se afl sesizrile din care rezult c aciunile ilegale cu aplicarea violenei sunt
aplicate n incinta cldirilor inspectoratelor de poliie, fiind nregistrate 126 de astfel de sesizri
sau 19,9% (152 sau 22,9% n 2014). Totui, dup o micorare evident a numrului acestor
cazuri, subliniem c riscul de intimidare i de rele tratamente n perioada aflrii persoanei n
aceste localuri este nc unul accentuat [119, p.41] (sublinierea ne aparine n.a.). Considerm
c acest risc exist pe fundalul caracterului voalat al intimidrii i exercitrii de presiuni asupra
victimelor supuse actelor de tortur, care de cele mai dese ori au o natur psihologic
situaional, greu de probat.
Dei scopul infraciunii prevzute la alin.(3) art.1661 CP RM are un caracter tripartit
alternativ, nu este exclus ca toate cele trei forme ale scopului special al infraciunii de tortur s
se rein cu ocazia acelorai circumstane. De exemplu, prin Decizia Colegiului penal al Curii de
Apel Chiinu din 28 octombrie 2014, inculpatul a fost recunoscut vinovat n comiterea
infraciunii de tortur, svrit cu bun tiin asupra unui minor, cu folosirea unor instrumente
speciale de tortur sau a altor obiecte adaptate n acest scop, lund n calcul c: la 09 aprilie
2009, aproximativ pe la ora 15.30, C.Gh. se afla n exercitarea atribuiilor de serviciu, n biroul
nr.322 al Seciei urmrire penal a CPs Centru situat pe str.Bulgar, 43, mun. Chiinu. n
acest birou urma s fie audiat n calitate de bnuit pe cauza penal nr.2009010444 minorul
B.N., nscut la 27 octombrie 1992. Acesta era bnuit de comiterea infraciunilor prevzute la
art.187 alin.(2) lit.b) i la art.287 alin.(2) lit.b) Cod penal. Urmrind s-i provoace, n mod
intenionat, minorului B.N. dureri i suferine puternice, fizice i psihice, cu scopul de a obine
de la acesta informaii i mrturisiri n vederea recunoaterii c, la data de 07 aprilie 2009, a
participat activ la dezordinile n mas ce au avut loc n faa Preediniei i a Parlamentului

94
Republicii Moldova i a sustras din faa sediului Parlamentului dou boxe i un telefon fix, dar i
cu scopul de a-1 pedepsi pentru activismul su i actul de sustragere, intimidndu-l i exercitnd
presiuni asupra lui, i-a aplicat lui B.N. cu o curea din piele dou lovituri peste spate. Concomi-
tent l amenina c dac nu va face declaraii aa cum i va spune el, va fi btut i mai tare i
risc s fie pedepsit cu nchisoare de la 7 la 14 ani. Dup care a nceput s ntocmeasc n
privina acestuia procesul-verbal de audiere a bnuitului minor din 09 aprilie 2009 [75].
n alt ordine de idei, scopului special al torturii i se pot altura i anumite scopuri
intermediare (de exemplu, atunci cnd torionarul dorete s svreasc infraciunea de tortur
cu utilizarea de ocuri electrice, se presupune c elul pe care-l urmrete este i acela de a gsi
instrumente necesare pentru electrocutarea victimei). De asemenea, una dintre cele trei forme ale
scopului special al torturii mai poate fi nsoit i de scopuri adiionale, care pot s existe att
naintea comiterii infraciunii, ct i dup comiterea acesteia. Cu referire la scopul adiional care
poate marca atitudinea psihic a fptuitorului, putem consemna c atunci cnd un ofier de
urmrire penal urmrete scopul special de baz obinerea de la bnuit a informaiilor sau
mrturisirilor ca efect al supunerii la acte de tortur, incontestabil apare i un scop adiional, care
poate consta n: descoperirea infraciunii investigate, identificarea potenialilor participani la
infraciune etc. Prin aceast manier, fptuitorul i ascunde lipsa de profesionalism, apelnd la
mijloace reprobabile. Nu este exclus ca fptuitorul s urmreasc perspective profesionale, ca
efect al descoperirii prompte a unor infraciuni, promptitudine datorat obinerii declaraiilor n
cadrul unei proceduri penale prin angajarea unor metode care cad sub incidena art.3 din CoEDO.
Cu toate c scopurile intermediare i adiionale ce nsoesc una dintre cele trei forme ale
scopului special al infraciunii de tortur nu au nicio relevan la ncadrare, identificarea lor n
cadrul proceselor psihice care nsoesc conduita infracional nu trebuie neglijat, ntruct acestea
constituie un barometru n determinarea personalitii fptuitorului, care va contribui la
individualizarea pedepsei, dar deopotriv va facilita determinarea mecanismului cauzal al
activitii infracionale a torionarului [152, p.61].
Ca i scopul, motivul infraciunii reprezint un factor psihic inerent actului de tortur i, n
consecin, indispensabil pentru nelegerea i explicarea manifestrii ferocitii n comiterea
unui act de natur s provoace dureri ori suferine fizice sau psihice puternice. Motivul constituie
acel factor mobilizator care se manifest i este orientat spre producerea rezultatului infracional
i constituie o parte a ntregului proces volitiv [235, p.164]. Trebuie s remarcm c pn la
formarea rezoluiei infracionale exist o confruntare a imboldurilor care au o natur
interschimbabil. Desigur, fptuitorul poate s-i materializeze rezoluia infracional avnd ca
impuls intern o multitudine de motive, dintre care unul este predominant. Deoarece mobilul

95
infraciunii de tortur reprezint o condiie pentru existena infraciunii, caz n care torionarul nu
a urmrit una dintre cele trei forme ale scopului special, din dispoziia alin.(3) art.1661 CP RM
rezult c impulsul intern predominant al trecerii la acte de tortur l reprezint sine qua non
orice motiv, bazat pe o form de discriminare, oricare ar fi ea. n legtur cu aceasta, s-a susinut
c existena unui alt motiv dect cel discriminator (de exemplu, interesul material, motivul sadic
etc.) nu caracterizeaz profilul infraciunii de tortur. Astfel, dac motivul infraciunii nu este
fundamentat pe una dintre formele de discriminare ori nu se acioneaz n baza unuia dintre cele
trei scopuri, se consider c fapta nu ntrunete elementele componenei de infraciune; or,
lipsete latura subiectiv [111, p.37-38].
Deoarece motivul infraciunii de tortur este un semn obligatoriu al laturii subiective, caz
n care nu se atest scopul special, n cele ce urmeaz ne propunem s determinm coninutul i
ntinderea discriminrii specifice infraciunii prevzute la alin.(3) art.1661 CP RM.
nti de toate, nu putem s nu remarcm c dreptul de a nu fi supus discriminrii este unul
dintre drepturile fundamentale ntr-o societate democratic, dreptul la egalitate constituind un
drept cu aplicare imediat i nu progresiv, avndu-se n vedere c discriminarea n sine este un
afront adus demnitii umane. Tratamentul discriminatoriu are ca scop sau efect, de cele mai
multe ori, umilirea, degradarea i interferena cu demnitatea persoanei discriminate, n mod
particular, dac acest tratament se manifest n public [2, p.51].
Pentru a decide asupra coninutului motivului actelor de tortur, vom face uz de definiia
legal a discriminrii, pe care o regsim n actul extrapenal de referin, la concret n Legea
Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalitii, nr.121 din 25.05.2012 [102]. Potrivit art.1
al actului legislativ nominalizat, discriminarea presupune orice deosebire, excludere, restricie
ori preferin n drepturi i liberti a persoanei sau a unui grup de persoane, precum i susinerea
comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de aceast lege sau pe criterii
presupuse. n legtur cu aceast definiie, n literatura de specialitate se face explicaia, potrivit
creia a distinge nu nseamn a discrimina, pentru c exist situaii ale cror particulariti se
impun a fi tratate difereniat. Egalitatea n drepturi trebuie privit n contextul aceluiai statut
social special, n contextul trsturilor ce caracterizeaz o categorie determinat de persoane.
Exercitarea drepturilor, stabilite de anumite acte normative, privete persoanele aflate n situaii
comparabile. n ali termeni, deosebirea n tratament pe baza unuia dintre criteriile ocrotite nu
poate reprezenta o discriminare, n cazul n care, de exemplu, datorit naturii activitilor ocupa-
ionale particulare sau a contextului n care se manifest, o asemenea caracteristic constituie o
cerin profesional autentic i decisiv, cu condiia ca obiectivul s fie legitim, iar cerina s fie
proporional. n toate celelalte cazuri, oricare difereniere va nsemna o discriminare, deci o ine-

96
galitate n drepturi [14, p.524-525]. Apelnd la cauzele Willis contra Regatului Unit [221, 48],
Bekos i Koutropoulos contra Greciei [189, 63] etc., putem deduce c discriminarea se carac-
terizeaz prin juxtapunerea a dou elemente:
1) tratamentul difereniat al unor persoane aflate n situaii identice sau comparabile ori,
dimpotriv, tratamentul identic al unor persoane aflate n situaii diferite;
2) lipsa unei justificri obiective i rezonabile pentru un asemenea tratament.
De asemenea, pentru a fi considerat discriminare, tratamentul difereniat trebuie s aib la
baz anumite criterii (trsturi). Aceste criterii sunt reproduse cu titlu exemplificativ, fapt dedus
din lista neexhaustiv a acestora, pe care o regsim n art.14 din CoEDO: sex, ras, culoare,
limb, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naional sau social, apartenen la o
minoritate naional, avere, natere sau orice alt situaie. De fapt, art.14 din CoEDO confer o
protecie mpotriva tratamentului difereniat al persoanelor n situaii vdit similare, fr o
justificare obiectiv i rezonabil. Referina la art.14 din CoEDO este dictat de faptul c, spre
deosebire de dispoziia de la alin.(3) art.1661 CP RM i de la art.1 din Convenia ONU mpotriva
Torturii i altor Pedepse ori Tratamente cu Cruzime, Inumane sau Degradante [62], art.3 din
CoEDO [63] nu face referin la discriminare. Astfel fiind privite lucrurile, orice constatare a
actelor de tortur avnd la baz un motiv discriminatoriu presupune violarea att a art.3, ct i a
art.14 din CoEDO. n ceea ce privete cadrul incriminator naional, legiuitorul nu a prevzut n
alin.(3) art.1661 CP RM nici mcar exemplificativ criteriile de discriminare, limitndu-se la a uza
de sintagma oricare ar fi ea. Considerm c aceast manier de redactare a normei vizate are
un raionament logic, ntruct las la discreia subiecilor oficiali de aplicare n concret a legii
penale s stabileasc n particular dac este sau nu incident o trstur sau un statut personal
prin care o persoan se deosebete de alta, desigur, apelnd la criteriile instituionalizate n plan
naional ori internaional. n acelai timp, odat ce exist suspiciuni rezonabile de a crede c
torionarul ar fi acionat sub impulsul unei discriminri, este cazul ca subiecii oficiali s
identifice i criteriul (temeiul) discriminatoriu pe care se grefeaz actul de tortur; or, existena
acestuia este extrem de util sub aspectul relevrii strii reale a antisociabilitii fptuitorului, dar
i sub aspectul existenei coninutului infraciunii. Este regretabil c n practica judiciar
naional motivul de discriminare se reine fr a fi stabilit temeiul concret pe care se muleaz
diferena de tratament. Un exemplu veritabil n acest sens l regsim n urmtoarea spe: La 15
septembrie 2013, aproximativ la ora 23.30, B.M. mpreun cu .V., exercitnd funciile de
supraveghetori n Serviciul regim i supraveghere, la ordinul superiorului, ofierului de serviciu
n Penitenciarul nr.11, se aflau n holul din preajma seciei de serviciu, de la primul etaj al
blocului administrativ. Acetia l supravegheau pe deinutul din celula nr.32, G.R., care era

97
bnuit de nclcarea regimului de detenie i care manifesta un comportament neadecvat,
adresnd colaboratorilor prezeni cuvinte necenzurate. Supraveghetorul B.M., persoan public,
acionnd, mpreun cu .V. cu titlu oficial, n contextul exercitrii atribuiilor lor de serviciu,
au hotrt s-l pedepseasc pe G.R. n scopul de a-l intimida i de a exercita asupra lui
presiune, precum i de a-l discrimina prin a-i demonstra supremaia (sublinierea ne aparine
n.a.), acetia, fr careva temei i necesitate, intenionat au intervenit ilegal n for, dei apli-
carea acesteia nu era necesar, deoarece deinutul G.R. nu opunea rezisten fizic i inea
minile la spate. Ambii l-au supus pe numitul deinut la aciuni de tortur: B.M. i-a aplicat lui
G.R. o lovitur puternic cu palma n regiunea mandibulei din stnga, iar .V., n acelai timp i
n aceleai circumstane o alt lovitur puternic cu palma, tot n regiunea mandibulei, ns de
aceast dat din partea dreapt. Aciuni n rezultatul crora i-au cauzat fractura unghiurilor
mandibulei bilateral cu deplasarea n plan transversal a fragmentelor, fapt ce i-a provocat lui
G.R. dureri. Tot ei, B.M. i .V., urmrind scopul de a-i provoca deinutului G.R. vtmare
intenionat medie a integritii corporale, i-au aplicat acestuia, pe rnd, cte o lovitur puter-
nic cu pumnii n regiunea mandibulei din ambele pri anatomice (stnga i dreapta),
cauzndu-i, conform raportului de expertiz medico-legal nr.205/D din 30.06.2014, vtmri
corporale medii [76]. Este cert c n cazul reprodus demonstrarea supremaiei de ctre torionari,
fr a avea la baz originea naional, social etc., nu poate constitui o varietate a discriminrii,
considerent din care credem c n spe lipsete motivul discriminatoriu.
n jurisprudena CtEDO n materie putem remarca c de cele mai dese ori actele violente ce
reprezint rele tratamente sunt motivate de prejudeci rasiale. Bunoar, n cauzele Cobzaru
contra Romniei [23, 88], Stoica contra Romniei [44, 117] i, respectiv, Sashov i alii contra
Bulgariei [175, 77], instana european a reiterat c violena rasial este un afront particular
adus demnitii umane i, prin prisma efectului su, necesit din partea autoritilor o vigilen
special i o reacie viguroas. De aceea, autoritile trebuie s utilizeze toate mijloacele
disponibile spre a combate violena rasial, prin aceasta consolidnd viziunea democratic asupra
societii, n care diversitatea nu constituie un motiv de desconsiderare, ci o surs de mbogire
cultural.
Pentru a fi explicii n materia relelor tratamente motivate de prejudeci rasiale, vom trece
n revist circumstanele de fapt n cauza Stoica contra Romniei. Aadar, reclamantul un
minor de 14 ani nscut ntr-un sat n care 80% din populaie erau de etnie rom, a fost btut de
ctre poliiti i gardieni, la ieirea dintr-un bar, la cererea primarului dintr-o localitate din judeul
Suceava, pentru a li se da o lecie tuturor iganilor. Dei la incident au fost cel puin 20 de
martori, doar trei dintre ei au fost audiai de ctre procurorii militari. De asemenea, motivele

98
rasiale ale incidentului nu au fost investigate n niciun fel, dei violena rasial este o nclcare a
demnitii umane, care necesit tocmai din partea autoritilor statului mai mult vigilen i
reacie puternic, aa cum s-a artat supra. De aceea, CtEDO observ c nu exist niciun motiv
pentru a aprecia c agresiunea la care a fost supus reclamantul de ctre poliiti s-ar fi situat n
afara acestui context rasist [44, 129].
Pe lng discriminarea bazat pe ras, jurisprudena CtEDO cunoate i cazuri de
discriminare bazat pe orientarea sexual. De exemplu, n cauza X. contra Turciei [222, 45, 51,
57-58] instana european a constatat c orientarea sexual a reclamantului-deinut a fost
principalul motiv de izolare a lui din comunitatea nchisorii, care a fost capabil s-i provoace
att suferine psihice i fizice, ct i un sentiment de atingere profund a demnitii sale umane.
Aceste condiii au fost agravate de lipsa unui recurs efectiv, fiind apreciate de CtEDO ca un
tratament inuman i degradant. Argumentele administraiei penitenciarului, potrivit crora
integritatea reclamantului era pus n pericol dac acesta ar fi rmas n celula colectiv standard,
nu erau total nefondate, ns au fost insuficiente pentru a justifica msura de excludere total a
acestuia din comunitatea nchisorii. Deinutul a contestat n mod constant regimul su de izolare,
preciznd n special c aceste condiii de detenie i-au fost impuse n baza orientrii sale sexuale,
sub pretextul protejrii integritii sale fizice. La fel, el a cerut n mod expres s fie tratat pe
picior de egalitate cu ali deinui, beneficiind de posibilitatea s ias la plimbare i s aib
activiti sociale cu ali deinui, n acest scop urmnd a fi luate msuri care s asigure protejarea
integritii sale fizice. n opinia CtEDO, msura de excludere total a deinutului din viaa social
a nchisorii nu putea fi considerat justificat. Astfel, CtEDO nu este convins c necesitatea
lurii msurilor de securitate pentru protejarea integritii fizice a reclamantului a fost motivul
predominant pentru excluderea total a acestuia din viaa social a nchisorii. Orientarea sexual
a fost principalul motiv pentru adoptarea acestei msuri. Astfel, s-a stabilit c deinutul a suferit o
discriminare bazat pe orientarea sa sexual, iar n spe a avut loc o nclcare a art.14 coroborat
cu art.3 din CoEDO.
De asemenea, n cauza Virabyan contra Armeniei [219, 201, 203, 205, 210] Curtea a fost
chemat pentru a determina dac actele de violen pe care le-a suportat reclamantul (membru al
opoziiei politice) atunci cnd se afla n custodia ofierilor de poliie n timpul reinerii constituie
o discriminare bazat pe raionamente politice. nti de toate, CtEDO ia n calcul c motivul
iniial pentru arestarea reclamantului a fost indirect legat de participarea lui la mitingul din
12 aprilie 2004. Curtea amintete c, aa dup cum s-a constatat recent, n martie i n aprilie
2004, care a fost o perioad de sensibilitate politic n Armenia, a existat o practic
administrativ de a intimida activiti din opoziie sau de a-i mpiedica s participe la demonstraii

99
ori de a-i pedepsi pentru c au fcut acest lucru. O serie de elemente n prezenta cauz au permis
Curii s ajung la concluzia c, n spe, reclamantul a czut victim a unor astfel de practici
administrative. Totalitatea materialelor puse n faa Curii i permit s trag concluzii suficient de
clare i concordante, n sensul c reclamantul a czut victim a practicii administrative
menionate mai sus i c adevratul motiv pentru arestarea reclamantului a fost s-l descurajeze
de a mai participa la demonstraiile opoziiei sau s-l pedepseasc pentru activismul su. De
aceea, CtEDO a decis n unanimitate c a avut loc o nclcare substanial a art.3 din CoEDO,
prin faptul c reclamantul a fost supus torturii, i o nclcare procedural a art.14 din CoEDO (nu
ns o nclcare de fond), n sensul c autoritile nu au efectuat o investigaie efectiv a
acuzaiilor reclamantului c maltratarea sa a fost motivat politic.
Desigur, luarea deciziei de ctre fptuitor de a adopta un comportament infracional
manifestat prin tortur poate fi condiionat i de alte cauze interioare. De exemplu, aplicarea
actelor de tortur poate fi impulsionat de carierism sau vanitate care se altur motivului
discriminatoriu, oricare ar fi el. Cu toate acestea, carierismul i, respectiv, vanitatea nu pot s
influeneze dect individualizarea pedepsei penale. Sub acest aspect, trebuie s se in seama de
teoria concurenei motivelor, potrivit creia aceeai activitate infracional nu poate fi condi-
ionat de motive care sunt incompatibile ntre ele, ntruct ele concureaz. Pentru a identifica
motivele concurente discriminrii, vom analiza cauzele apariiei tendinelor difereniate. Este
lesne de neles c discriminarea apare sub influena unor circumstane, avnd la baz anumite
prejudeci izvornd din condiiile n care a fost educat fptuitorul, valorile sociale pe care el le
mrturisete i, desigur, modul lui de trai etc., fiind alimentate de denaturarea esenei lucrurilor.
Iat de ce, comptimirea ca impuls intern nu poate s constituie un motiv al torturii, deoarece se
opune cauzei subiective predominante grefate pe discriminare. Dimpotriv, ura, oricare ar fi ea,
social, naional, rasial sau religioas, poate s subziste alturi de discriminare, ntruct ambele
au la origine ostilitatea [153, p.28]. Odat constatat, innd cont de prevederile de la lit.d)
alin.(1) art.77 CP RM, ura social, naional, rasial sau religioas va fi luat n considerare la
individualizarea pedepsei n sensul agravrii acesteia. De asemenea, motivul de discriminare
poate s coexiste i cu motivele sadice; or, de cele mai dese ori, obinerea plcerii din suferina
fizic sau psihic a victimei i are originea n umilire i njosire, ceea ce este caracteristic relelor
tratamente.

100
2.4. Subiectul infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant
nclcarea de ctre persoana fizic a obligaiei de conformare, prin adoptarea unei conduite
care contravine, nfrnge preceptul normei juridice penale, atrage cu necesitate, pe de o parte,
valorificarea de ctre stat, prin intermediul organelor sale speciale i potrivit unei proceduri
speciale, a dreptului su de a exercita represiunea, iar, pe de alt parte, obligaia celui care a
svrit fapta de a suporta consecinele legale ale svririi acesteia [140, p.116]. Firete,
obligaia de conformare poate fi nesocotit i de o persoan juridic, context n care aceast
entitate va suporta rspunderea penal, realitate juridic consacrat la alin.(3) art.21 CP RM.
Totui, n raport cu infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant, persoana juridic nu
poate evolua ca subiect, fapt dedus din prevederea de la alin.(4) art.21 CP RM n coroborare cu
sanciunea normei de la art.1661 CP RM. Deoarece persoana juridic, cu excepia autoritilor
publice, rspunde penal pentru infraciunile pentru a cror svrire este prevzut sanciunea
pentru persoanele juridice n Partea Special a Codului penal, i din moment ce n sanciunea
normei de incriminare de la art.1661 CP RM nu exist nicio meniune cu referire la pedeapsa
aplicabil persoanei juridice, rezult incontestabil c persoana juridic nu poate s apar ca
subiect al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant. Aceast poziie legislativ ni
se pare ndreptit, raionamentul de baz al creia deriv din calitile speciale ale persoanei
fizice ca subiect al infraciunilor analizate. Prin extrapolare, recunoscnd persoana juridic n
calitate de subiect al infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM, ajungem la un nonsens norma-
tiv; or, in abstracto, tragerea la rspundere penal a persoanei juridice este raportat la cerine
bine determinate, prescrise de alin.(3) art.21 CP RM. Chiar dac una dintre cerinele prevzute la
lit.a) lit.c) alin.(3) art.21 CP RM s-ar realiza, n virtutea faptului c autoritile publice nu sunt
pasibile de rspundere penal, recunoaterea persoanei juridice drept subiect al infraciunilor de
tortur, tratament inuman sau degradant ar fi doar o consacrare normativ declarativ. Motivm
aceast stare de lucruri prin urmtoarea explicaie: fapta de tortur, tratament inuman sau
degradant comis de ctre persoana public poate fi svrit din cauza lipsei de supraveghere i
control din partea persoanei mputernicite cu funcie de conducere (condiie prevzut la lit.c)
alin.(3) art.21 CP RM) i, n acest caz, persoana juridic n care activeaz persoana public ce a
comis relele tratamente incriminate la art.1661 CP RM, care teoretic trebuie s fie tras la rspun-
dere, este o autoritate public, fiind exceptat de la rspundere penal, fapt expres prevzut n
alin.(3) art.21 CP RM. i n cazul n care infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant
ar fi comise de particulari, persoana juridic tot s-ar identifica cu autoritatea public, n virtutea
consimmntului expres sau tacit al persoanelor care acioneaz n regim de putere (de iure sau
de facto) ori cu titlu oficial.

101
Dup aceast digresiune, subliniem c pentru a fi recunoscut persoana fizic drept subiect
al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant, aceasta trebuie s ndeplineasc
anumite cerine referitoare la vrst i responsabilitate. Vrsta de la care ncepe capacitatea
juridico-penal este raportat la nivelul de dezvoltare medie psihomoral a personalitii, datorit
creia aceasta are nu doar capacitatea psihic de a nelege coninutul, semnificaia i urmrile
activitii sale, dar i capacitatea de a o dirija n mod liber. innd cont de aceste valene, legiui-
torul a stabilit generic c capacitatea juridico-penal ncepe de la vrsta de 16 ani (care constituie
regula), iar pentru unele infraciuni de la 14 ani (care constituie excepia). Bazndu-ne pe
prevederile de la alin.(2) art.21 CP RM, este lesne de neles c rspunderea penal pentru
svrirea infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM survine doar dac persoana are vrsta de 16
ani. La stabilirea vrstei minime de tragere la rspundere penal pentru infraciunile de tortur,
tratament inuman sau degradant legiuitorul nu s-a condus de gradul de prejudiciabilitate al fap-
telor comise i nici de dinamica rspndirii relelor tratamente; or, dac se baza pe aceste constan-
te, consacra vrsta de tragere la rspundere penal de 14 ani.
Pentru a identifica raiunile de la care a pornit legiuitorul la stabilirea vrstei rspunderii
penale pentru infraciunile prevzute la art.1661 CP RM, vom porni de la ideea c de cele mai
dese ori, reieind din practica judiciar ce constituie baza empiric a acestui studiu, subiect al
numitelor infraciuni apare persoana public, nu ns persoana privat (particular, care acionea-
z cu consimmntul expres sau tacit al persoanelor care acioneaz cu titlu oficial). Prin urma-
re, aceast categorie de subieci trebuie s posede, pe lng un anumit stadiu de dezvoltare
intelectual i volitiv, o anumit maturitate profesional. Pentru anumite categorii de persoane
publice legea impune chiar i un cens de vrst, pentru a obine aceast calitate. De exemplu, n
acord cu lit.a) alin.(1) art.39 al Legii cu privire la activitatea Poliiei i statutul poliistului, nr.320
din 27.12.2012 [106], poate fi angajat n Poliie candidatul care, inter alia, a atins vrsta de 18
ani. Acelai cens de vrst se impune i n raport cu angajaii din sistemul penitenciar. Astfel, n
conformitate cu alin.(1) art.18 al Legii cu privire la sistemul penitenciar, nr.1036 din 17.12.1996
[93], n sistemul penitenciar pot fi angajai, pe baz de contract, ceteni ai Republicii Moldova
care au mplinit vrsta de 18 ani. La fel, un cens de vrst se instituie i pentru ofierii de securi-
tate; or, potrivit lit.a) alin.(1) art.7 al Legii privind statutul ofierului de informaii i securitate,
nr.170 din 19.07.2007 [98], n funcia de ofier de informaii poate fi angajat persoana care,
printre altele, a atins vrsta de cel puin 21 de ani. Judecnd pe marginea acestor exemple, la
prima vedere se creeaz impresia c posibilitatea tragerii minorilor la rspundere penal pentru
tortur, tratament inuman sau degradant este una ipotetic, ireal. ntr-adevr, n raport cu per-
soana public, este exclus ca un minor cu vrsta ntre 16 i 18 ani s comit una dintre infrac-

102
iunile prevzute la art.1661 CP RM. Dar, cnd analizm cealalt categorie de subieci particu-
larii, care acioneaz cu consimmntul expres sau tacit al persoanelor care acioneaz cu titlu
oficial, pentru care nu exist careva condiii normative extrapenale de referin legate de vrst
pentru a fi recunoscui n atare calitate, gsim justificarea consacrrii de ctre legiuitor a vrstei
de tragere la rspundere penal ncepnd cu 16 ani, vrst de la care minorul este apt s contien-
tizeze caracterul prejudiciabil al faptei comise n baz de consimmnt provenit de la un ter
persoana care acioneaz cu titlu oficial.
n ceea ce privete cea de-a doua condiie general a subiectului infraciunii responsabili-
tatea, subliniem c aceasta este prezumat, deci nu necesit a fi dovedit. Astfel, n conformitate
cu art.22 CP RM, prin responsabilitate se subnelege acea stare psihologic a persoanei care are
capacitatea de a nelege caracterul prejudiciabil al faptei, precum i capacitatea de a-i manifesta
voina i de a-i dirija aciunile. Deci, responsabilitatea se caracterizeaz prin incidena a doi
factori: unul intelectiv, reprezentnd capacitatea persoanei de a nelege semnificaia faptei de
tortur, tratament inuman sau degradant i a urmrilor ce decurg din acestea, i altul volitiv, ce
presupune capacitatea persoanei de a fi stpn pe faptele sale, pe care le dirijeaz n mod
contient. Deoarece responsabilitatea este unicul semn obligatoriu invariabil al componenei
infraciunii, cercetarea responsabilitii n cazul svririi relelor tratamente incriminate de
art.1661 CP RM nu prezint interes tiinific; or, ca i n cazul celorlalte componene de
infraciune, responsabilitatea implic unul i acelai factor intelectiv i volitiv.
n alt context, pe lng condiiile generale de existen a subiectului infraciunii, n cazul
alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM legiuitorul mai cere i condiii speciale. Acestea se refer la
calitatea special a subiectului. Necesitatea instituirii subiectului special al infraciunii prevzute
la alin.(3) art.1661 CP RM este direct proporional cu definiia torturii dat n art.1 din Conven-
ia ONU mpotriva torturii [62]. Vorbind din perspectiva tuturor faptelor prejudiciabile incrimi-
nate la art.1661 CP RM, consacrarea subiectului special este de fapt o ajustare a cadrului incrimi-
nator legal la standardele i mecanismele europene de prevenire i combatere a relelor tratamen-
te. Dincolo de aceste alegaii, cert este c n statele n care tortura este imputabil unui subiect
general, modelul incriminator destinat torturii este supus criticii. Pentru a fi explicii, relevm c,
potrivit art.117 din Codul penal al Federaiei Ruse n vigoare [243], tortura apare n calitate de
semn calificativ n coninutul variantei agravate a infraciunii de maltratare, iar nota la acest
articol definete tortura fr a reine vreo calitate special subiectului infraciunii. Astfel, unii
autori rui evideniaz c nsi natura juridic a torturii denot incidena unei infraciuni comise
n exerciiul funciei [234, p.13]; subiectul special trebuie s fie unul dintre esenialele semne ale
torturii, n baza cruia poate fi delimitat tortura de ale tipuri de violen, motiv din care se

103
propune reconceptualizarea torturii, prin incriminarea ei distinct i reinerea unui subiect special
persoan cu funcie de rspundere sau o alt persoan care acioneaz cu titlu oficial ori per-
soan care acioneaz cu acordul expres sau tacit al acestora [236, p.139].
Mai mult, n vederea demonstrrii oportunitii consacrrii subiectului special n cazul
infraciunilor cercetate, ne conducem de ideea, potrivit creia faptele constitutive de tortur sau
de tratament inuman ori degradant trebuie s fie, n principiu, imputabile unei autoriti publice.
Acest lucru a fost reinut de Comisia European a Drepturilor Omului n cauza greac: Actele
interzise de art.3 al CoEDO nu angajeaz responsabilitatea statelor contractante dect n cazul
n care sunt comise de persoane n exerciiul unei funcii publice. n aa mod, tortura privat
nu poate intra n domeniul de aplicare a CoEDO dect atunci cnd autoritile publice, dei au
avut cunotin de acest fapt, au manifestat fa de el o atitudine pasiv [48, p.67]. n ultimii ani,
CtEDO a examinat un ir de cauze, care aveau ca obiect aplicarea unui tratament inuman i
degradant unor persoane de ctre alte persoane particulare i nu de ctre un agent al statului.
Examinnd aceste cauze, instana european a stabilit ct de extins este domeniul de aplicare a
art.3 i la fel a subliniat unul dintre domeniile n care obligaiile pozitive ale art.3 sunt pe primul
plan. Aceste tipuri de situaii evideniaz responsabilitatea statului de a institui msuri i
mecanisme preventive pentru a proteja particularii de tratamente inumane, oricare ar fi sursa lor.
Astfel, de exemplu, n cauza Mudric contra Moldovei [40, 42, 45-46], care n esen reprezint
o spe de violen domestic, CtEDO a constatat c art.3 din CoEDO este aplicabil prezentei
cauze, statund c aceast prevedere impune autoritilor s conduc o investigaie cu privire la
pretinsa maltratare, chiar dac o astfel de tratare este aplicat de persoane private. Frica de
agresiunea fizic ulterioar din partea lui A.M., urmare a celor din 19 februarie, 27 martie, 17
iulie i 5 decembrie 2010, a fost suficient de serioas pentru a cauza reclamantei suferin i
anxietate, care au condus la tratament inuman n sensul art.3 din CoEDO. Cu toate acestea, nu
putem face abstracie de faptul c domeniul de aplicare a art.3 din CoEDO nu se identific cu cel
de aplicare a art.1661 CP RM, n sensul c incriminarea torturii, tratamentului inuman sau
degradant n legea penal naional nu este o copie fidel a celei de la art.3 i nici nu poate fi,
att timp ct statele i stabilesc de sine stttor propriile sale incriminri i ntinderea lor. Nu
este rolul CtEDO de a substitui autoritile naionale la alegerea msurilor care puteau fi
ntreprinse pentru a asigura conformarea cu obligaiile pozitive n temeiul art.3 din CoEDO. n
acelai timp, n temeiul art.19 din CoEDO i n conformitate cu principiul c Convenia are drept
scop s garanteze nu teoretic sau iluzoriu, dar practic i drepturi eficiente, instana european
trebuie s asigure c obligaia statului de a proteja drepturile celor aflai n jurisdicia sa este
exercitat adecvat. Iat de ce, violena ce se ridic la nivelul relelor tratamente comis de parti-

104
culari stricto sensu este incriminat distinct de art.1661 CP RM, aprnd pe post de circumstan
agravant a mai multor componene de infraciuni, fiind desemnat prin sintagma cu deosebit
cruzime, i anume: lit.j) alin.(2) art.145; lit.e) alin.(2) art.151; lit.f) alin.(2) art.152; lit.f) alin.(2)
art.171; lit.g) alin.(2) art.172; lit.g) alin.(2) art.165; lit.d) alin.(3) art.188; lit.d) alin.(3) art.189 CP
RM etc. Or, au dreptate S.Brnza i V.Stati cnd susin, n raport cu omorul intenionat svrit
cu deosebit cruzime (lit.j) alin.(2) art.145 CP RM), c cazuri particulare de manifestare a
cruzimii deosebite pot fi considerate chiar i tortura ori tratamentul inuman sau degradant n
nelesul art.1661 CP RM [14, p.246]. Deci, reiese c Republica Moldova a ndeplinit integral
obligaia pozitiv de a reprima tortura, tratamentul inuman sau degradant la nivel legislativ.
Reieind din criteriul subiectului infraciunii, actele de tortur, tratamentul inuman sau degradant
sunt supuse punibilitii fie n acord cu art.1661 CP RM, fie n conformitate cu varianta agravat
desemnat prin formula cu deosebit cruzime ce este propice mai multor infraciuni de violen
din Codul penal al Republicii Moldova. Astfel, agenii statului vor rspunde pentru infraciunea
de tortur, tratament inuman sau degradant doar n baza art.1661 CP RM, iar particularii vor
rspunde, n dependen de circumstane, fie n baza art.1661 CP RM, fie n baza altor articole
care incrimineaz fapte infracionale ce au semnul calificativ agravant cu deosebit cruzime.
Cnd spunem n dependen de circumstane, avem n vedere tocmai ipoteza existenei sau
inexistenei unui consimmnt expres sau tacit al agenilor statului ca particularul s adopte
comportamente ce sunt definite prin noiunile de tortur, tratament inuman sau degradant.
Generaliznd, convenional distingem trei categorii de subieci ai infraciunilor prevzute la
art.1661 CP RM per ansamblu:
1) autoriti publice propriu-zise: persoana public (alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM);
persoana cu funcie de rspundere (lit.e) alin.(2) i lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM); persoana cu
funcie de demnitate public (lit.e) alin.(2) i lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM);
2) autoriti publice asimilate: persoana care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti
publice (alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM); persoana care acioneaz cu titlu oficial (alin.(1) i
alin.(3) art.1661 CP RM);
3) particularii: persoane care acioneaz cu consimmntul expres sau tacit al persoanelor
ce acioneaz n regim de autoritate de iure sau de facto sau cu titlu oficial [156, p.172].
Deoarece persoana cu funcie de rspundere i persoana cu funcie de demnitate public se
afl n sistemul de referin al circumstanelor agravante de la lit.e) alin.(2) i lit.e) alin.(4)
art.1661 CP RM, ne-am propus s abordm aceste categorii de subieci n limitele Capitolului 3
al tezei. n acest perimetru de cercetare ne vom concentra eforturile asupra identificrii particula-
ritilor subiecilor de la variantele-tip ale infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degra-

105
dant, respectnd ordinea enumerrii n textul de lege. Deloc ntmpltor, legiuitorul debuteaz cu
persoana public n calitate de subiect al infraciunilor de la alin.(1) i alin.(3) art.166 1 CP RM.
Aceasta se datoreaz faptului c, de cele mai dese ori, din toat paleta de subieci speciali consac-
rai la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM anume persoana public este cel mai frecvent ntlnit
subiect al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant.
Definiia noiunii de persoan public o regsim n alin.(2) art.123 CP RM, presupunnd:
funcionarul public, inclusiv funcionarul public cu statut special (colaboratorul serviciului diplo-
matic, al serviciului vamal, al organelor aprrii, securitii naionale i ordinii publice, alt per-
soan care deine grade speciale sau militare); angajatul autoritilor publice autonome sau de
reglementare, al ntreprinderilor de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public;
angajatul din cabinetul persoanelor cu funcii de demnitate public; persoana autorizat sau
nvestit de stat s presteze n numele acestuia servicii publice sau s ndeplineasc activiti de
interes public. Interpretri oficiale cu referire la coninutul i ntinderea noiunii persoan pub-
lic gsim n pct.6.1 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu
privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal pentru infraciunile de corupie,
nr.11 din 22.12.2014 [92]. Chiar dac interpretarea cazual n discuie vizeaz infraciunile de
corupie, nu vedem vreun impediment de a prelua aceast interpretare n contextul relevrii
caracteristicilor subiectului infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant. Aceasta
deoarece definiia legal a noiunii de persoan public nu apare sub form de not la Capitolul
XV din Partea Special a Codului penal, ci este dat n Capitolul XIII din Partea General a
Codului penal al Republicii Moldova nelesul unor termeni sau expresii din prezentul Cod,
ceea ce presupune c definiia n cauz este comun tuturor normelor de incriminare ce consacr
calitatea special a subiectului infraciunii persoana public. i de vreme ce pct.6.1. din Hot-
rrea Plenului CSJ nr.11/2014 interpreteaz definiia din alin.(2) art.123 CP RM, redarea oficial
n discuie capt valen i pentru faptele infracionale incriminate la art.1661 CP RM. Deoarece
avem o abordare complex a coninutului noiunii de persoan public n aceast interpretare
oficial, devine irelevant abordarea detaliat a subiectului respectiv. Rezervm atenia doar
asupra concretizrii unui moment pe care-l considerm esenial relelor tratamente i care, even-
tual, poate fi reinut n practic. Persoanele autorizate sau nvestite de stat s ndeplineasc activi-
ti de interes public, ca varietate a persoanei publice, sunt persoane care desfoar genuri de
activitate supuse licenierii. Astfel, n calitate de persoane autorizate sau nvestite de stat s
ndeplineasc activiti de interes public, ca fiind persoane publice n sensul alin.(2) art.123 CP
RM, urmeaz s recunoatem (pe lng avocai, executori judectoreti) i persoanele care desf-
oar activitatea particular de detectiv sau de paz (de exemplu, din cadrul Bercut-Grup

106
S.R.L., Allas S.R.L. .a.) etc. Nu pot avea aceast calitate persoanele care fac parte din per-
sonalul auxiliar. Deci, n cazul n care nu sunt persoane publice, aceste persoane pot s se ncad-
reze n cealalt categorie de subieci speciali, i anume: orice alt persoan care acioneaz cu
titlu oficial. Pentru a fi mai explicii, prezentm urmtoarea spe: V.A., deinnd n baza ordi-
nului nr.3-ef din 20.01.2011 funcia de conductor auto al serviciului operativ din cadrul orga-
nizaiei de paz BERCUT-GRUP S.R.L., reprezenta aceast instituie ce activeaz n baza
licenei nr. 038806, eliberate la 08.04.2009 de Camera de Liceniere. Conform respectivei licen-
e, colaboratorilor acestei instituii li se acord mputerniciri de a desfur activitate particula-
r de paz, avnd, conform instruciunii postului, dreptul de a aplica fora fizic n modul
stabilit de legislaia n vigoare, de a acorda ajutor organelor de drept la meninerea ordinii pub-
lice. n virtutea acestor atribuii, V.A. era persoan care acioneaz cu titlu oficial (sublinierea
ne aparine n.a.). ns, prin aciunile sale el a nclcat prevederile art.3 din CtEDO, art.24 din
Constituia Republicii Moldova, art.2 lit.d), art.28 alin.(4) din Legea privind activitatea particu-
lar de detectiv i de paz, nr.283-XV din 04.07.2003, pct.2, 3 lit.a) din Atribuiile conductori-
lor i personalului care practic activitate particular de paz aprobate prin Hotrrea Guver-
nului nr.667 din 08.07.2005 Cu privire la msurile de realizare a Legii nr.283-XV din
04.07.2003 privind activitatea particular de detectiv i de paz. Astfel, la 25.12.2011, ora
20.30, V.A. se afla n sala de jocuri Fortuna amplasat pe str. 31 August din or. Sngera,
mun. Chiinu, unde s-a deplasat conform semnalului de alarm. Aflnd c M.V. nu ar fi achitat
integral un pretins prejudiciu material, precednd unele aciuni provocatorii ale prii vtmate,
acionnd n scopul de a-1 pedepsi pe M.V. pentru un act pe care acesta se presupune c l-ar fi
comis, dar i n scopul de a-1 intimida i de a face presiuni asupra lui, intenionat, fr careva
temei i necesitate, dorind s-i demonstreze supremaia, l-a lovit pe acesta cu piciorul n regiu-
nea abdomenului, provocndu-i leziuni corporale, care, potrivit raportului de expertiz medico-
legal nr.480 din 19.12.2012, se calific ca vtmare corporal grav. Astfel, prin aplicarea
violenei fizice, care nu era necesar, prii vtmate i-au fost cauzate puternice dureri fizice i
suferine psihice, torionarul umilindu-i i demnitatea. Aciunile lui V.A. au fost precedate de
comportamentul lui M.V., considerat de V.A. inadecvat. ns, comportamentul acestuia nu con-
diiona astfel de aciuni violente din partea lui V.A., deoarece M.V. nu opunea rezisten i nu a
comis careva aciuni ilegale [69].
n cele ce urmeaz ne vom concentra eforturile asupra identificrii coninutului sintagmei
persoana care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice ce exprim cel de-al doilea
subiect al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant. Pe bun dreptate, identifi-
carea coninutului acestei sintagme reprezint un obiectiv complex, dat fiind c nu exist o inter-

107
pretare legal sau cel puin cazual n materie. De remarcat c persoana care, de facto, exercit
atribuiile unei autoriti publice reprezint subiect special doar pentru infraciunile incrimi-
nate la art.1661 CP RM. Regretabil este c nici n Nota informativ la Proiectul de Lege pentru
modificarea i completarea unor acte legislative [114] nu exist vreo meniune referitoare la
coninutul sau necesitatea includerii printre subiecii infraciunilor pe care le analizm a acestei
categorii de persoane. Totui, din practica CtEDO mpotriva Republicii Moldova putem deduce
dimensiunea i oportunitatea inserrii acestei categorii de subieci speciali. Este lesne de neles
c persoana care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice a aprut printre subiecii
speciali ai infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM datorit cauzei Ilacu i alii contra
Moldovei i Federaiei Ruse [32], necesitatea unei astfel de categorii de subieci fiind confirmat
n cauza Catan i alii contra Moldovei i Federaiei Ruse [21]. Raportarea autoritilor auto-
proclamate transnistrene la categoria persoanelor care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti
publice este confirmat i de ali autori, care neleg prin aceast sintagm persoana din cadrul
unei structuri organizatorice sau din cadrul unui organ, instituite n afara legii (autoproclamate),
care i arog regim de putere public. De exemplu, autoritile autoproclamate transnistrene
[111, p.34]. Subliniem c noiunea persoana care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti
publice nu se reduce la autoritile autoproclamate transnistrene. Mai pot exista i alte persoane
care i pot aroga mputernicirile unei autoriti. n astfel de situaii, distingem dou ipoteze:
1) persoana care i arog anumite mputerniciri ale autoritii publice este i persoan public
(caz n care vorbim despre un exces de putere); 2) persoana care i arog anumite mputerniciri
ale autoritii publice nu este persoan public. n funcie de aceste ipoteze, ncadrarea juridic a
faptei va adopta soluii calitativ diferite. Cu aceast ocazie, se relev c dac persoana care, de
facto, exercit atribuiile unei autoriti publice este o persoan public, atunci urmeaz a fi
tras la rspundere nu doar conform alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM, dar i
potrivit art.328 CP RM. n acest caz, rspunderea n baza art.328 CP RM se aplic nu pentru
tratamentul inuman sau degradant, dup caz pentru tortur, dar pentru exercitarea fr drept a
competenei unei persoane publice care, n condiiile legii, a fost abilitat cu exercitarea atribu-
iilor unei autoriti publice [14, p.526]. n aceeai ordine de idei, se susine c dac persoana
care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice nu este o persoan public, atunci
urmeaz a fi tras la rspundere nu doar conform alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM,
dar i potrivit art.351 CP RM Uzurparea de caliti oficiale [14, p.526].
A treia categorie de subieci speciali ai infraciunilor de tortur, tratament inuman sau
degradant este desemnat prin sintagma orice alt persoan care acioneaz cu titlu oficial. n
lipsa unei interpretri oficiale, suntem nevoii s apelm la interpretri doctrinare. Potrivit unei

108
optici [111, p.34-35], prin orice alt persoan care acioneaz cu titlu oficial se nelege per-
soana care nu se atribuie nici la categoria persoanei publice, dar nici nu este persoan care, de
facto, exercit atribuiile unei autoriti publice, ns, datorit modului de instituire a activitii
exercitate, dobndete caracter oficial. La aceast categorie se atribuie, spre exemplu, membrul
grzii populare. Aceasta deoarece garda popular este creat n baza deciziei autoritilor
administraiei publice locale (alin.(1) art.3 al Legii cu privire la grzile populare, nr.1101 din
06.02.1997 [94]). Fiind nfiinat de ctre un exponent al autoritii publice, n activitatea sa de
asigurare a securitii i aprrii intereselor legitime ale cetenilor, de susinere pe toate cile a
organelor de drept n aciunile de meninere a ordinii publice, de prevenire i reprimare a infrac-
iunilor i contraveniilor, membrii grzii populare acioneaz cu titlu oficial. La fel, n literatura
de specialitate la persoanele care acioneaz cu titlu oficial se mai atribuie: persoanele publice
strine (n sensul prevederii de la alin.(1) art.1231 CP RM) i funcionarii internaionali (n sensul
prevederii de la alin.(2) art.1231 CP RM) [14, p.526]. ntr-adevr, nu ncape ndoial c att
membrii grzii populare, persoanele publice strine, ct i funcionarii internaionali sunt cei
care, n virtutea competenei lor, acioneaz cu titlu oficial. i de vreme ce acetia nu se atribuie
la categoria de persoane publice sau alte persoane care, de facto, exercit atribuiile unei autori-
ti publice, i raportm la cea de-a treia categorie. Din raiunea lucrurilor rezult c persoanele
publice, dar i persoanele care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice acioneaz
inclusiv cu titlu oficial. Deci, noiunile persoan public i orice alt persoan care acio-
neaz cu titlu oficial sunt noiuni care se intersecteaz. Datorit acestei intersectri, subiecii
oficiali de aplicare n concret a legii penale deseori rein fptuitorului ambele caliti att de
persoan public, ct i cea de persoan care acioneaz cu titlu oficial. Dovad a acesteia ser-
vete i urmtorul caz din practica judiciar: V.I., director al gimnaziului din s. Plop, r-nul Don-
dueni, a fost pus sub nvinuire de ctre organul de urmrire penal pentru faptul c, fiind per-
soan public i cu funcie de rspundere, acionnd cu titlu oficial (sublinierea ne aparine
n.a.), i-a permis aciuni ilegale fa de elevii gimnaziului. Astfel, la 16 mai 2013, n intervalul
orelor 12.30 13.00, a intrat n auditoriul gimnaziului unde cu elevii clasei a V-a se desfura
lecia la disciplina Limba rus. Urmrind scopul de a-i umili i njosi pe elevii care n acea zi
urcaser pe acoperiul colii, l-a scos n faa clasei pe minorul G.V. i, certndu-l, l-a apucat
strns cu mna de brbie i l-a lovit cu capul de tabl, cauzndu-i n acest mod, conform
concluziei raportului de examinare medico-legal nr.184/D din 21 mai 2013, vtmare corpo-
ral nensemnat. n ansamblu, aciunile directorului au fost calificate de organul de urmrire
penal n baza art.1661 alin.(2) lit.a), e) CP RM [130].

109
Subliniem c noiunile orice alt persoan care acioneaz cu titlu oficial i persoan
public se intersecteaz, ns nu se identific. Aceste dou categorii de persoane fac parte din
sfere de raportare diferite. Uneori, instanele chiar rein greit calitatea de persoan public per-
soanelor care acioneaz cu titlu oficial. Astfel, de exemplu, avem rezerve serioase fa de recu-
noaterea pdurarului n calitate de persoan public n contextul infraciunilor de la art.1661 CP
RM: P.I. a fost recunoscut vinovat n comiterea infraciunii prevzute la art.1661 alin.(2) lit.a),
b) CP RM. Deinnd, n baza ordinului Directorului ntreprinderii de Stat Silvicultur Clrai
nr.13c din 20.01.2009, funcia de pdurar n Ocolul Silvic Vrzreti, n virtutea prevederilor
art.123 alin.(2) CP RM fiind persoan public, angajat al ntreprinderii de stat care acioneaz
cu titlu oficial (sublinierea ne aparine n.a.), a acionat contrar prevederilor art.3 din CoEDO,
alin.(2) art.24 din Constituia Republicii Moldova i atribuiilor funcionale stipulate n fia pos-
tului pentru funcia deinut, care l obligau s efectueze lucrul de lmurire n mase referitor la
paza i protecia pdurii, s rein conform legislaiei n vigoare persoanele vinovate de svr-
irea contraveniilor silvice, s ntocmeasc procese-verbale cu privire la nclcrile depistate i
s le prezinte la Ocolul Silvic pentru a fi naintate n organele judiciare i s respecte
Constituia i legile Republicii Moldova, s nu aplice acte de tortur, tratamente sau pedepse
inumane sau degradante, n orice circumstan s-ar afla, s nu recurg la for, cu excepia
cazurilor de necesitate absolut i numai n msura necesar atingerii unui obiectiv legitim. La
data de 24.01.2013, n jurul orei 16.00, depistndu-i la furat lemne n pdurea din preajma s.
Parcani, r-nul Clrai, pe minorii C.V. (d.n. 18.05.1996), D.Gh. (d.n. 14.07.1995) i S.N. (d.n.
25.09.1995), avnd scopul de a-i pedepsi pentru fapta ilegal comis de acetia, i-a ameninat
c-i va mpuca dac vor fugi. Lui C.V. i-a aplicat o lovitur cu piciorul n spate, apoi l-a che-
mat la el pe minorul S.N. i i-a aplicat o lovitur cu palma peste urechea stng. Dup care din
nou s-a apropiat de minorul C.V. i i-a mai aplicat cteva lovituri cu pumnii i picioarele n
spate. Ca rezultat, i-a provocat dureri i suferine fizice i psihice care, conform raportului de
expertiz psihiatric nr.134/D din 10.09.2013, au dezvoltat tulburare organic de personalita-
te, confirmat prin modificrile caracterului, apariia fenomenelor cerebrastenice iritabilitate,
irascibilitate, diminuarea memoriei i ateniei, cefalee, vertijuri, greuri, vom periodic, nso-
ite de cauzarea, conform raportului de expertiz medico-legal nr.134/D din 10.09.2013, vt-
mrilor corporale uoare, sub form de comoie cerebral. Prin aceleai rapoarte s-a constatat
c minorului S.N. i-au fost cauzate dureri fizice, iar minorului D.Gh. suferine psihice [126].
Considerm inadmisibil recunoaterea pdurarului n calitate de persoan public. Aceasta
deoarece la pct.6.1 din Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, nr.11
din 22.12.2014 [92], se relev: n sensul dispoziiei de la alin.(2) art.123 CP RM, angajatul

110
ntreprinderii de stat sau municipale, al altor persoane juridice de drept public este salariatul care
se asimileaz funcionarilor publici, indiferent de nivelul ierarhic, cu excepia salariailor care
desfoar activiti auxiliare. Astfel, atribuiile pdurarului sunt activiti tehnice ori auxilia-
re i nicidecum atribuii administrative ori organizatorico-economice. Executnd obligaii de
natur auxiliar sau tehnic, fptuitorul P.I. din spea reprodus nu are cum s apr n postura de
persoan public, ns el apare n calitate de persoan ce acioneaz cu titlu oficial, deci dome-
niul de inciden este calitativ diferit. Iat de ce, considerm c aciunile de violen care ating
pragul de gravitate specific tratamentului inuman sau degradant ori cel al torturii comise de ctre
pdurar, nsoitorul de vagon, medic, profesor etc. vor putea fi ncadrate n baza art.1661 CP RM
graie calitii de persoane care acioneaz cu titlu oficial, nu ns n virtutea calitii de persoane
publice.
n alt ordine de idei, cea de-a patra categorie de subieci speciali ai infraciunilor prevzute
la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM este desemnat prin sintagma orice alt persoan care
acioneaz cu consimmntul expres sau tacit al unei persoane care acioneaz cu titlu oficial,
sintagm ce presupune c fptuitor al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant
este acel particular care acioneaz n baza unei iniiative consimite, indiferent cui aparine
aceast iniiativ persoanei care dispune de titlu oficial sau particularului.
Consimmntul reprezint manifestarea liber de voin, care se caracterizeaz prin
voluntarietate i contientizarea consecinelor ce deriv din manifestarea de voin. Aceasta
deoarece n dreptul penal noiunea de voin coincide cu cea de consimmnt; or, n acord cu
alin.(1) art.199 din Codul civil al Republicii Moldova [50], consimmntul este manifestarea,
exteriorizat, de voin a persoanei de a ncheia un act juridic.
Din textul de lege prevzut la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM deducem c pentru a
exista calitatea special a subiectului infraciunii n formula analizat este necesar ca
consimmntul s ndeplineasc urmtoarele condiii de fond:
s parvin de la o persoan care acioneaz cu titlu oficial (implicit de la o persoan
public sau de la o persoan care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice);
s parvin de la acea persoan care acioneaz cu titlu oficial i care are putere efectiv
de a aprecia, de a discerne consecinele actului su, altfel spus ea trebuie s aib capacitatea de
a consimi;
consimmntul ce parvine de la persoana care acioneaz cu titlu oficial trebuie emis n
stare de angajament juridic, adic cu intenia de a produce efecte, nu ns n glum.
Pentru ca particularul s apar n calitate de subiect al infraciunilor de tortur, tratament
inuman sau degradant, manifestarea de voin a persoanelor care acioneaz cu titlu oficial poate

111
fi exprimat verbal, n scris ori prin acte sau fapte concludente. Nu are nicio relevan, dup cum
legiuitorul indic n textul de lege, dac consimmntul este expres sau tacit. Confirmarea
existenei consimmntului expres poate fi un nscris (caz n care manifestarea de voin a luat
forma scris) sau poate fi sub form de declaraii ale martorilor, ale prii vtmate (n cazul ver-
balizrii acordului). n ceea ce privete consimmntul tacit sau, altfel spus, consimmntul for-
mal, acesta se deduce din circumstane de ordin obiectiv, cum ar fi comportamentul persoanei
care acioneaz cu titlu oficial. De exemplu, inaciunea persoanei care acioneaz cu titlu oficial
de a interveni, fiind martor ocular, pentru a aplana un conflict dintre doi particulari care ia
amploare i se transform n acte de violen, creeaz certitudinea particularului c persoana care
acioneaz cu titlu oficial i permite, i exprim acordul de a i se cauza victimei suferine fizice
sau psihice, inclusiv puternice. n definitiv, de vreme ce n contiina interioar a persoanei care
acioneaz cu titlu oficial s-a format voina, nu prezint importan modalitatea sub care acordul
la comiterea actelor de tortur, tratament inuman sau degradant a fost exteriorizat (prin fapte
pozitive sau negative). Importan prezint doar aducerea acordului (consimmntului) la cuno-
tina fptuitorului, care poate fi i concludent. Deci, ceea ce intereseaz este exteriorizarea
neechivoc a consimmntului, astfel nct particularul s aib convingerea c persoana care
acioneaz cu titlu oficial este de acord cu comiterea relelor tratamente descrise la art.1661 CP
RM, nu ns modalitatea de exprimare a acestuia (care poate s difere n funcie de natura rela-
iilor dintre subieci ori de alte aspecte). Dac nu sunt ntrunite cerinele consimmntului speci-
ficate supra, fapta de cauzare a durerii sau suferinei fizice ori psihice, inclusiv puternice, comi-
s de ctre un particular, nu va putea fi ncadrat n baza alin.(1) sau alin.(3) art.166 1 CP RM.
Aceasta deoarece lipsete unul dintre semnele subiectului infraciunii subiectul special, i, pe
cale de consecin, nu se ntrunesc elementele constitutive ale componenelor de infraciune pre-
vzute la alin.(1) sau alin.(3) art.1661 CP RM. Nu este exclus ca particularul s recurg la acte de
violen care se nscriu n latura obiectiv a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degra-
dant, fiind n eroare n privina existenei consimmntului persoanei care acioneaz cu titlu
oficial, n sensul c acordul acestei persoane nu a existat, situaie care este propice consim-
mntului tacit, perceput eronat de ctre particular. n acest caz, considerm c eroarea va influen-
a calificarea, astfel nct fapta particularului va constitui o tentativ la acte de tortur sau la
tratamente inumane sau degradante (alin.(1) sau alin.(3) art.1661 raportate la art.27 CP RM).
Aceast soluie de ncadrare i are explicaia n definiia tentativei n legea penal naional, care
ia urmtoarea formul: din cauze independente de voina particularului (deoarece n fond nu a
existat un consimmnt al persoanei care acioneaz cu titlu oficial), acesta nu i-a realizat
intenia de a comite infraciunea de tortur, fie infraciunea de tratament inuman sau degradant.

112
2.5. Concluzii la Capitolul 2
Generaliznd asupra cercetrii elementelor constitutive ale infraciunilor prevzute la
alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM, formulm urmtoarele concluzii:
1) n cazul infraciunilor prevzute la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM, lezarea relaiilor
sociale care constituie obiectul juridic principal al infraciunii demnitatea persoanei nu este
posibil dect prin nclcarea relaiilor sociale care constituie obiectul ei juridic secundar,
reprezentat de integritatea fizic sau psihic a persoanei.
2) Ocazional, prin comiterea torturii, tratamentului inuman sau degradant se poate aduce
atingere n plan secund i altor valori sociale, precum: ncrederea public n activitatea organelor
de drept, exercitarea corect, fr abuzuri sau excese, a atribuiilor de serviciu (caz n care
conduita infracional are la baz exerciiul autoritii); cinstea (onoarea) persoanei; libertatea
psihic (caz n care relele tratamente se comit prin ameninare); inviolabilitatea i libertatea
sexual a persoanei (caz n care tortura se realizeaz prin comiterea violului) etc.
3) Victim a infraciunilor prevzute la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM poate fi oricare
persoan (indiferent dac mpotriva ei a fost iniiat sau nu o procedur oficial ori dac aceasta
este penal sau are alt natur juridic), aflat n dominaia fptuitorului, care nu este doar o
autoritate public veritabil, dar i una asimilat.
4) Pentru ca o ter persoan s fie considerat victim a infraciunilor prevzute la alin.(1)
i alin.(3) art.1661 CP RM, trebuie s existe o persoan care este supus efectiv la tortur,
tratament inuman sau degradant, astfel nct terul s suporte o constrngere psihic, o intimidare
ori presiuni morale, condiionate de existena factorilor speciali care amplific suferina ntr-o
msur i ntr-un mod distinct de o tulburare emoional ce poate fi considerat inevitabil pentru
persoana care asist la aplicarea relelor tratamente, mai ales atunci cnd ntre acestea exist
legturi de rudenie, de afinitate sau de prietenie.
5) Prin dispoziiile incriminatoare de la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM nu se ncalc
principiul legalitii incriminrii; or, omisiunea de a opera cu o descriere ampl a faptelor
prejudiciabile de tortur, tratament inuman sau degradant n instrumentarul incriminator naional
comport avantajul de a nu limita subiecii de aplicare n concret a legii penale n aprecierea unui
tip de tratament ca inuman ori degradant, sau chiar ca tortur, fiind interpretat prin raportare la
actualitate i, ndeosebi, la jurisprudena CtEDO.
6) Pragul minim de gravitate, graie cruia tortura poate fi delimitat de tratamentul
inuman, respectiv degradant, nu este o ficiune juridic i nici un concept teoretic fr
aplicabilitate practic; or, reieind din baza empiric a studiului, la soluionarea cauzelor penale
referitoare la relele tratamente instanele naionale se conduc de criteriul nominalizat.

113
7) Tortura, tratamentul inuman ori degradant pot fi comise att prin violen fizic, ct i
prin violen psihic, deoarece natura relelor tratamente acoper att durerea fizic, ct i
suferina psihic, ca urmri prejudiciabile specifice infraciunilor investigate.
8) Din modalitile faptice specifice infraciunii prevzute la alin.(3) art.1661 CP RM
rezult c tortura este n toate cazurile o infraciune violental. Per a contrario, tratamentele
inumane sau degradante pot fi i nonviolentale; or, nealimentarea, neacordarea asistenei
medicale de baz, n fond, nu implic violen, ns, datorit repercusiunilor asupra organismului
victimei, aceste omisiuni pot genera durere i suferine fizice sau psihice.
9) Dei anumii factori de ordin obiectiv pot s ne furnizeze informaii utile n planul
distingerii sau constatrii relelor tratamente incriminate la art.1661 CP RM, modul, locul, timpul,
ambiana, circumstanele comiterii infraciunii etc. reprezint semne facultative ale laturii
obiective a infraciunilor de tortur, tratament inuman ori degradant.
10) Nu orice act de violen care provoac dureri sau suferine fizice ori psihice, inclusiv
puternice, cade sub incidena alin.(1) sau alin.(3) art.1661 CP RM; distincia dintre relele
tratamente incriminate la art.1661 CP RM i influena coercitiv legal comis de ctre persoana
abilitat (aciuni impuse de circumstanele cauzei, avnd for juridic legal, precum:
reprimarea comiterii unei infraciuni; reinerea persoanei; aplicarea msurilor de influen
disciplinar asupra condamnatului etc.) este raportat la principiul proporionalitii cu toat
exactitatea: nimic nu trebuie utilizat ce nu este justificat de scopul vizat.
11) ntre constrngerea de a face declaraii (art.309 CP RM) i infraciunile prevzute la
alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM exist o concuren dintre o norm parte i o norm ntreg, n
sensul art.118 CP RM.
12) Dei jurisprudena CtEDO admite caracterul imprudent al tratamentului inuman sau
degradant, n contextul preceptului incriminator consacrat n alin.(1) art.1661 CP RM), legiuitorul
autohton nu admite dect forma intenionat n raport cu urmrile prejudiciabile.
13) Nici scopul i nici motivul infraciunii de la alin.(1) art.1661 CP RM nu au relevan la
ncadrare, putnd influena doar individualizarea pedepsei. n contrast, n acord cu dispoziia de
la alin.(3) art.1661 CP RM, se cere ca fptuitorul s acioneze cu intenie direct calificat printr-
un scop sau un motiv, fapt ce se opune jurisprudenei CtEDO n materie.
14) Distingem trei categorii de subieci speciali ai infraciunilor prevzute la alin.(1) i
alin.(3) art.1661 CP RM: a) autoriti publice propriu-zise persoana public; b) autoriti
publice asimilate persoana care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice; persoana
care acioneaz cu titlu oficial; c) particularii persoana care acioneaz cu consimmntul
expres sau tacit al persoanelor ce acioneaz cu titlu oficial.

114
3. ELEMENETE CIRCUMSTANIALE AGRAVANTE ALE INFRACIUNILOR
DE TORTUR, TRATAMENT INUMAN SAU DEGRADANT
Dei infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant denot aceleai particulariti,
i anume: existena unei aciuni sau inaciuni prejudiciabile cauzatoare de dureri sau suferine
fizice ori psihice (n cazul tratamentului inuman sau degradant) ori de dureri sau suferine fizice
ori psihice puternice (n cazul torturii), n realizarea lor concret acestea pot prezenta anumite
note distinctive, fr a le schimba ns substana. Deoarece aceste note distinctive prezint un
grad de pericol social sporit, legiuitorul pe bun dreptate a difereniat rspunderea penal pentru
atare situaii, grupndu-le ca elemente circumstaniale n coninutul infraciunilor de tortur,
tratament inuman sau degradant, reprezentnd o modalitate normativ agravat, urmnd faptelor
tipice, n limitele aceluiai articol. Elementele circumstaniale agravante ale infraciunilor
cercetate prezint o identitate fr excepii, ns, fiind o derivaie a variantelor tipice ale faptelor
prejudiciabile, care se disting prin gradul de pericol social, legiuitorul a hotrt s le separe n
alineate diferite, pentru a putea diferenia rspunderea penal. Pn a trece nemijlocit la
cercetarea n parte a variantelor agravate, reiterm c fiecare dintre acestea se altur fie laturii
obiective, fie laturii subiective; alteori, mprejurrile agravante privesc subiectul infraciunii ori
victima infraciunii sau relaia ce exist ntre subiectul i victima infraciunii. n funcie de
obiectul la care se refer, putem mpri convenional elementele circumstaniale agravante
prevzute la alin.(2) i alin.(4) art.1661 CP RM n circumstane de ordin obiectiv i circumstane
de ordin subiectiv. Circumstanele de ordin obiectiv reprezint mprejurri ce circumscriu
condiii concrete n care se svrete infraciunea, pe cnd circumstanele de ordin subiectiv
constituie stri, situaii, caliti, nsuiri etc. care se refer la fptuitor, la persoana acestuia,
privesc legtura dintre fptuitor i atitudinea sa psihic fa de efectuarea actelor contributive la
svrirea infraciunii. Majoritatea elementelor circumstaniale agravante ale infraciunilor de
tortur, tratament inuman sau degradant sunt de natur obiectiv, de exemplu:
- circumstane agravante referitoare la calitatea ori starea persoanei mpotriva creia se
comite fapta prejudiciabil (lit.a) alin.(2) i lit.a) alin.(4) art.1661 CP RM, adic tortura,
tratamentul inuman sau degradant svrite cu bun tiin asupra unui minor sau asupra unei
femei gravide ori profitnd de starea de neputin cunoscut sau evident a victimei, care se
datoreaz vrstei naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor);
- circumstane agravante viznd pluralitatea de victime (lit.b) alin.(2) i lit.b) alin.(4)
art.1661 CP RM, adic tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite asupra a dou sau a
mai multor persoane);

115
- circumstane agravante viznd pluralitatea de fptuitori (lit.c) alin.(2) i lit.c) alin.(4)
art.1661 CP RM, adic tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite de dou sau de mai
multe persoane);
- circumstane agravante privitoare la instrumentele de svrire a infraciunii (lit.d)
alin.(2) i lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM, adic tortura, tratamentul inuman sau degradant
svrite prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop);
La variantele agravate de ordin subiectiv se atribuie circumstanele referitoare la calitatea
special a fptuitorului (lit.e) alin.(2) i lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM, adic tortura, tratamentul
inuman sau degradant svrite de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu
funcie de demnitate public).
Considerm c elementele circumstaniale prevzute la lit.f) alin.(2) i la lit.f) alin.(4)
art.1661 CP RM, adic tortura, tratamentul inuman sau degradant care din impruden au cauzat o
vtmare grav sau medie integritii corporale sau sntii, precum i cele prevzute la lit.g)
alin.(2) i la lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, adic tortura, tratamentul inuman sau degradant care
din impruden au cauzat decesul persoanei sau sinuciderea acesteia, au o natur mixt. Aceasta
deoarece, din punct de vedere obiectiv, caracteristica acestor circumstane este dat de existena
unei urmri prejudiciabile adiacente ce const ntr-un rezultat mai grav (presupunnd vtmarea
grav sau medie a integritii corporale sau sntii, decesul sau sinuciderea persoanei) dect cel
urmrit, respectiv, acceptat de fptuitor. Din punct de vedere subiectiv, caracteristica circumstan-
elor agravante este dat de forma de vinovie cu care se comit faptele prejudiciabile descrise,
fiind vorba despre dubla form de vinovie. Iat de ce, ne rezervm dreptul de a cataloga
variantele agravate de la lit.f) i g) alin.(2), precum i de la lit.f) i g) alin.(4) art.1661 CP RM
drept elemente circumstaniale mixte.
n raport cu poziia elementului circumstanial agravant fa de desfurarea actelor de
tortur, tratament inuman sau degradant, distingem circumstane preexistente (lit.a), e) alin.(2) i
lit.a), e) alin.(4) art.1661 CP RM), concomitente (lit.b), c), d) alin.(2) i lit.b), c), d) alin.(4)
art.1661 CP RM) i subsecvente (lit.f), g) alin.(2) i lit.f), g) alin.(4) art.1661 CP RM).
Clasificarea elementelor circumstaniale agravante dat supra este decisiv n planul
calificrii infraciunii; or, raportarea lor la una dintre categoriile nominalizate contribuie esenial
la determinarea antecedenei temporale i a naturii juridice, datorit crora se poate ajunge la
soluionarea aspectelor legate de eroarea fptuitorului, dup cum aceasta este sau nu esenial.
Pornind de la faptul c variantele normative agravate ale infraciunilor cercetate prezint
identitate, pledm pentru o analiz comun a lor, urmnd consecutivitatea enumerrii n textele
de lege, cu invocarea diferenelor de rigoare legate de elementul material.

116
3.1. Tortura, tratamentul inuman sau degradant
svrite cu bun tiin asupra unui minor sau asupra unei femei gravide ori
profitnd de starea de neputin cunoscut sau evident a victimei, care se datoreaz
vrstei naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori altui factor
Elementul circumstanial nscris n prevederile de la lit.a) alin.(2) i lit.a) alin.(4) art.1661
CP RM reunete trei ipoteze normative alternative de agravare a rspunderii penale:
1) tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite cu bun tiin asupra unui minor;
2) tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite cu bun tiin asupra unei femei
gravide;
3) tortura, tratamentul inuman sau degradant profitnd de starea de neputin cunoscut sau
evident a victimei, care se datoreaz vrstei naintate, bolii, handicapului fizic sau psihic ori
altui factor.
Raiunea pentru ca astfel de circumstane s fie sancionate mai aspru este explicat prin
degradarea moral a fptuitorului, care sfideaz i exploateaz inferioritatea victimei. n aceast
ordine de idei, se susine c neputina victimelor trebuie considerat drept un alt semn carac-
teristic torturii, contribuind la calitatea deosebit de odioas i dezumanizant a suferinei, deoa-
rece aceasta este cauzat ntr-o situaie de dezechilibru de putere, unde victima este pe deplin
subordonat fptuitorului [111, p.20]. Oportunitatea agravrii rspunderii penale pentru tortur,
tratament inuman sau degradant svrit cu bun tiin asupra unui minor o deducem i din
jurisprudena CtEDO n materie, n special n cauzele examinate mpotriva Republicii Moldova.
Astfel, de exemplu, pe lng intensitatea loviturilor aplicate n urma crora victima a suferit
leziuni corporale foarte serioase, CtEDO acord o mare importan, n cauza Corsacov contra
Moldovei [26, 64], vrstei fragede a reclamantului (aptesprezece ani n ziua evenimentelor),
fapt care l-a fcut deosebit de vulnerabil n faa agresorilor si. De asemenea, nu putem trece cu
vederea nici cauzele examinate de instana european n care s-a reinut relele tratamente aplicate
fa de femei nsrcinate. Bunoar, n cauza Korneykova i Korneykov contra Ucrainei [201,
161-166] prima reclamant fusese inut ntr-o cuc de fier pe durata tuturor celor ase edine
ale cazului. n timpul primelor dou edine, aceasta se gsea ntr-un stadiu avansat al sarcinii
sale, pe cnd n celelalte patru edine fusese o mam care alpteaz, separat de copilul ei de
nite bare de metal, n sala de judecat. Nu a fost luat n vedere caracterul justificat sau
nejustificat al unei asemenea msuri restrictive, de vreme ce judectorul naional considerase c
simpla plasare a primei reclamante n afara cutii ar fi echivalat cu eliberarea ei, contrar msurii
preventive privative de libertate aplicate. CtEDO amintete c, potrivit jurisprudenei sale,
nchiderea unei persoane ntr-o cuc de fier pe durata unui proces constituie n sine un afront la

117
adresa demnitii umane, cu nclcarea art.3 din CoEDO. Aceasta a reamintit c nctuarea unui
bolnav sau a unei persoane slbite este disproporionat raportat la cerinele securitii i
presupune provocarea unei umiline nejustificate, fie ea din intenie sau nu. n prezenta cauz,
prima reclamant fusese legat i de un scaun de examen ginecologic din spitalul n care fusese
adus n aceeai zi pentru a nate. Date fiind aceste condiii, existena riscului unui comporta-
ment violent din partea acesteia sau al unei evadri erau greu imaginabile. De fapt, nu s-a sus-
inut n niciun moment c aceasta s-ar fi comportat agresiv cu personalul medical sau cu poliia,
c ar fi ncercat s evadeze ori c ar fi prezentat un pericol pentru propria ei siguran. n conse-
cin, msura contestat a echivalat cu un tratament inuman i degradant.
Dup justificarea agravrii rspunderii penale n acord cu ipotezele expuse, ne vom axa pe
identificarea condiiilor de operare a rspunderii penale n acord cu lit.a) alin.(2) i lit.a) alin.(4)
art.1661 CP RM. Din textul de lege rezult c pentru a se reine n sarcina fptuitorului elementul
circumstanial agravant analizat, urmeaz s se realizeze cumulativ dou cerine: una de ordin
obiectiv i una de ordin subiectiv.
n raport cu primele dou ipoteze normative nscrise la lit.a) alin.(2) i la lit.a) alin.(4)
art.1661 CP RM, se impun urmtoarele condiii cumulative:
1) victima s fie un minor, respectiv femeie gravid (condiie obiectiv);
2) fptuitorul s manifeste bun tiin n privina calitii de minor sau de femeie gravid a
victimei (condiie subiectiv).
n raport cu cea de-a treia ipotez normativ a agravantei, distingem, urmtoarele cerine
cumulative:
1) victima s se afle ntr-o stare de neputin (condiie obiectiv);
2) fptuitorul s profite de aceast stare pentru a svri tortura, tratamentul inuman sau
degradant (condiie subiectiv).
Comun pentru toate ipotezele normative cuprinse n elementul circumstanial cercetat n
raport cu cerina de ordin obiectiv este calitatea special a victimei: de minor, de femeie gravid
i de persoan aflat n stare de neputin. Aa se face c n unele cazuri minoritatea victimei este
prin ea nsi o stare de neputin; or, vrsta fraged constituie o stare de neputin a victimei de
a se apra. Tot astfel, femeia nsrcinat de asemenea poate fi, n dependen de termenul de
gestaie, de particularitile individuale ale organismului, de derularea cursului sarcinii etc., n
stare de neputin de a se apra. Pentru a ne ntemeia alegaia, facem referin la Dicionarul
explicativ ilustrat al limbii romne, care subnelege prin stare de neputin faptul de a nu avea
for, posibilitate, capacitate, libertate de a realiza ceva, de a aciona; incapacitate; imposibilitate
[83, p.1253]. Prin urmare, dac orice fapt prejudiciabil de cauzare de dureri sau suferine fizice

118
ori psihice ndreptat asupra unei persoane concrete are ca efect reacionarea victimei, n cazul
persoanei care se afl n stare de neputin aceast reacie lipsete, deoarece ea nu dispune de
capacitate suficient de a se opune activitii infracionale, adic torturii, tratamentului inuman
sau degradant, din cauza nefuncionrii totale sau pariale a contiinei ori a strii sale fizice sau
psihice precare. Deoarece nu orice minor i femeie nsrcinat poate fi n stare de neputin,
reinerea distinct a minoritii i graviditii victimei de starea de neputin se prezint a fi mai
mult dect necesar.
Per ansamblu, circumstana agravant de la lit.a) alin.(2) sau, dup caz, lit.a) alin.(4)
art.1661 CP RM implic o situaie-premis, fr de care respectiva agravant nu poate fi reinut
la ncadrare, adic acea stare de minoritate, de existen a unei sarcini aflate n curs ori a unei
stri de neputin a victimei, pe care se i grefeaz comiterea faptei prevzute de elementul
circumstanial analizat.
Minoritatea victimei reprezint o stare care ncepe din momentul naterii i finalizeaz
odat cu mplinirea vrstei de 18 ani, fr a se lua n calcul, bunoar, obinerea capacitii
depline de exerciiu la vrsta de 16 ani datorit emanciprii sau ncheierii cstoriei. La rndul
su, graviditatea victimei este o stare fiziologic care ncepe din momentul conceperii i
finalizeaz odat cu ntreruperea sarcinii prin natere sau prin avortare (expulzarea fructului
concepiei ori suprimarea vieii intrauterine a fructului de concepere, fr a fi expulzat), stare
care se stabilete medical sau prin alte mijloace, indiferent de stadiul de evoluie a sarcinii, fapt
dedus din litera legii. Or, sintagma femeie gravid nu indic asupra unei limitri. Nu are nicio
relevan stadiul de evoluie a sarcinii (termenul de gestaie); gradul de dezvoltare a produsului
concepiei; modul n care evolueaz cursul sarcinii (normal (sarcin intrauterin) sau anormal
(sarcin extrauterin)); verosimilitatea neajungerii acesteia la termen etc. Toate aceste mpreju-
rri pot fi luate n considerare doar la individualizarea pedepsei. Excepie de la aceast regul
face mprejurarea referitoare la rezultatul ce poate deriva din comportamentul infracional comis
asupra femeii nsrcinate. Astfel, dac n rezultatul torturii, tratamentului inuman sau degradant
aplicat asupra femeii gravide a fost distrus din impruden produsul concepiei, pe lng reinerea
la ncadrare a elementului circumstanial de la lit.a) alin.(2) sau, dup caz, lit.a) alin.(4) art.1661
CP RM, se va mai reine i elementul circumstanial agravant de la lit.f) alin.(2) sau, dup caz,
lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM. Aceasta deoarece printre indicatorii vtmrii grave a integritii
corporale sau a sntii se numr ntreruperea sarcinii. Dac, ns, n rezultatul torturii, trata-
mentului inuman sau degradant aplicat asupra femeii gravide a fost distrus din intenie produsul
concepiei, atunci cele comise sunt susceptibile de calificare prin concurs, i anume: lit.a) alin.(2)
sau, dup caz, lit.a) alin.(4) art.1661 i alin.(1) sau alin.(2) (cu excepia lit.e)) art.151 CP RM.

119
Referitor la condiia de ordin subiectiv, relevm c n momentul svririi torturii,
tratamentului inuman sau degradant fptuitorul trebuie s cunoasc cu certitudine starea de
minoritate, respectiv, graviditate a victimei. Sub acest aspect, recurgem la urmtoarea explicaie:
sintagma cu bun tiin presupune c fptuitorul cunoate cu certitudine calitatea special a
victimei. Dac fptuitorul prezum calitatea special a victimei (nu cunotea cu certitudine
despre minoritatea sau graviditatea victimei), cerina subiectiv nu va fi ntrunit i, n virtutea
principiului incriminrii subiective, agravanta dat nu-i poate fi imputat fptuitorului. Dac
fptuitorul se afl n eroare n privina minoritii sau graviditii victimei, adic are certitudinea
c victima este minor sau femeie gravid, dar de facto aceasta nu corespunde realitii, soluia de
ncadrare este: art.27 i lit.a) alin.(2) art.1661 CP RM sau art.27 i lit.a) alin.(4) art.1661 CP RM.
Justificarea soluiei tentativei la circumstana agravant rezid n caracterul cumulativ al celor
dou cerine naintate de legiuitor: cerina de ordin obiectiv i cerina de ordin subiectiv.
Deoarece condiia obiectiv este neglijat, adic nu se atest, n pofida existenei condiiei
subiective, agravanta fapt consumat nu va putea fi reinut. Aceasta este soluia cea mai
optimal, deoarece tentativa la circumstana agravant este mai periculoas dect la varianta-tip a
infraciunii de tortur, tratamente inumane ori degradante n forma ei consumat [111, p.39].
Nu este relevant ca fptuitorul s aib la dispoziie o constatare de ordin medical privind
existena unei sarcini aflate n curs; este suficient certitudinea ca atare, indiferent de sursa
cunoaterii. Tot astfel, n cazul minoratului, nu este necesar ca fptuitorul s fi dispus de acte de
identitate ale victimei minore, fiind suficient ca el s-i fi dat seama despre faptul c victima nu a
atins vrsta de 18 ani. n cazul minoritii i graviditii victimei, un factor care atribuie
ponderitate certitudinii asupra strii victimei este exteriorul, altfel spus, aspectul fizic al acesteia.
Iat un exemplu din practica judiciar naional care ne convinge despre acest fapt: C.I a fost
recunoscut vinovat de comiterea infraciunii prevzute la art.1661 alin.(2) lit.a), b) CP RM, adic
tratament inuman i degradant svrit cu bun tiin asupra unui minor, asupra a dou sau a
mai multor persoane. ntru confirmarea reinerii la ncadrare a circumstanei agravante de la lit.a)
alin.(2) art.1661 CP RM, instana de apel a conchis urmtoarele: Materialele cauzei demonstrea-
z i faptul c inculpatul cunotea i trebuia s cunoasc despre vrsta minorului-prii vtma-
te, reieind din faptul c la momentul comiterii tratamentului inuman i degradant (07.06.2013
n.a.) ultimul (nscut la 09.06.1988) nu avea nici 15 ani, elev n clasa a IX-a, iar dezvoltarea
fizic, aspectul exterior corespund vrstei cronologice [71].
n alt ordine de idei, n raport cu cea de-a treia ipotez normativ a elementului
circumstanial agravant, din textul de lege prevzut la lit.a) alin.(2) art.1661 i la lit.a) alin.(4)

120
art.1661 CP RM desprindem factorii cauzali ai strii de neputin enumerai neexhaustiv: vrsta
naintat, boala, handicapul fizic sau psihic, alt factor.
La ali factori putem atribui: vrsta fraged, somnul (obinuit sau letargic), starea de com,
starea de epuizare fizic total, starea de ebrietate narcotic sau alcoolic, hipnoza, stri care
anihileaz capacitatea victimei de a se apra, de a riposta mpotriva fptuitorului. Totui, vrsta
naintat, boala fiziologic sau mintal etc. nu atrag automat reinerea strii de neputin, att
timp ct situaia real a victimei denot contrariul. De aceea, trebuie s fie examinat n concret
fiecare situaie sau stare a victimei n parte, pentru a decide asupra existenei neputinei sau
vulnerabilitii acesteia.
Pentru a reine n sarcina fptuitorului circumstana agravant de la lit.a) alin.(2) i de la
lit.a) alin.(4) art.1661 CP RM, este irelevant cine a condiionat starea de neputin: fptuitorul,
victima sau o ter persoan. Dac starea de neputin este rezultatul activitii unui ter, care a
cooperat cu intenie cu autorul, pentru ca ultimul s profite de starea de neputin, terul va
rspunde pentru complicitate la circumstana agravant analizat, adic pentru fapta incriminat
la lit.a) alin.(2) art.1661 sau la lit.a) alin.(4) art.1661 raportat la alin.(5) art.42 CP RM.
n contextul aducerii victimei n stare de neputin, intervenim cu concretizarea: dac
fptuitorul planific din timp torturarea, supunerea la tratament inuman sau degradant, aducnd
victima n stare de neputin (pe calea privrii de aport hidric sau nutritiv, imobilizrii prin
legare, aplicrii ctuelor, loviturilor, mbtrii etc.), respectiva activitate infracional de
aducere n stare de neputin reprezint procedeul/metod de svrire a infraciunilor specificate
la alin.(1) i (3) art.1661 CP RM, motiv din care o astfel de aducere n stare de neputin se
disperseaz n elementul material al infraciunii de la varianta-tip, fr a constitui temei de
agravare a rspunderii penale. Aceasta deoarece punerea victimei n imposibilitate de a se apra
are semnificaia svririi actelor preparatorii sau actelor de executare de tortur, tratament
inuman sau degradant care sunt absorbite n variantele-tip ale infraciunilor fapt consumat. Deci,
n ultima ipotez, chiar dac fptuitorul comite tortura, tratamentul inuman sau degradant n
raport cu o persoan n stare de neputin, el nu profit de aceast stare creat de el nsui,
deoarece acesta este procedeul de realizare a laturii obiective a infraciunii tipice. Excepie face
ipoteza n care fptuitorul drogheaz victima, caz n care latura obiectiv a infraciunilor
prevzute la alin.(1) i (3) art.1661 CP RM este depit. n acest caz, pe lng alin.(1) i (3)
art.1661 CP RM se va reine la ncadrare i art.2176 CP RM, adic introducerea ilegal
intenionat n organismul altei persoane, mpotriva voinei acesteia, a drogurilor, etnobotani-
celor sau a analogilor acestora.

121
n ceea ce privete condiia de ordin subiectiv profitarea de starea de neputin, aceasta
presupune cunoaterea de ctre fptuitor a condiiei precare a victimei i hotrrea acestuia de a
se folosi de starea victimei, n vederea comiterii infraciunilor de tortur, tratament inuman sau
degradant. Deci, spre deosebire de primele dou modaliti prevzute la lit.a) alin.(2) i de la
lit.a) alin.(4) art.1661 CP RM, caz n care fptuitorul trebuie s cunoasc cu certitudine calitatea
special a victimei, n cazul profitrii de starea de neputin este suficient ca acesta doar s
cunoasc i, desigur, s se foloseasc de aceast stare. Uneori, o astfel de stare de neputin este
evident, alteori nu, fiind fr relevan acest aspect; important este ca fptuitorul s fi luat act de
cunotin despre starea de vulnerabilitate. Or, nsui legiuitorul concretizeaz acest lucru prin
sintagma stare de neputin cunoscut sau evident.
De remarcat c cunoaterea de ctre fptuitor despre starea de neputin nu neaprat poate
s presupun i o profitare de aceast stare. Cu alte cuvinte, este posibil ca fptuitorul s fi
cunoscut starea de neputin a victimei, dar, datorit modului de operare concret la care recurge
pentru a comite infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant, nu se folosete de
aceast stare. De aceea, dac victima doarme la momentul n care fptuitorul intenioneaz s
pun n executare deliberarea sa privind comiterea relelor tratamente (deci, exist stare de
neputin a victimei, dat fiind nefuncionalitatea integral sau parial a contiinei victimei) i
astfel tortureaz sau supune victima tratamentului inuman sau degradant, fiindu-i indiferent
starea n care se afl, deci nu profit de aceast stare, circumstana agravant n discuie nu va fi
reinut. Or, ar fi cu totul exagerat ca ntr-o astfel de situaie, pentru a nu-i reine la ncadrare
lit.a) alin.(2) sau lit.a) alin.(4) art.1661 CP RM, s pretindem fptuitorului s-i suspende
activitatea infracional pn la trezirea victimei. Dimpotriv, dac, de exemplu, supraveghind
celula deinutului gardianul penitenciarului ateapt pn ce acesta va adormi, ocazie cu care i
cauzeaz dureri sau suferine fizice ori psihice, inclusiv puternice, la ncadrare se va reine lit.a)
alin.(2) sau lit.a) alin.(4) art.1661 CP RM, de vreme ce se folosete de nefuncionarea total sau
parial a contiinei victimei, facilitndu-i astfel realizarea inteniei infracionale.
Eroarea fptuitorului cu privire la lipsa strii de neputin a victimei nltur aplicarea
agravantei. Dimpotriv, dac fptuitorul crede eronat c victima se afl n stare de neputin i cu
aceast ocazie profit de starea de vulnerabilitate, dar de facto victima nu se afla n stare de
neputin, ncadrarea va adopta urmtoarea formul: art.27 i lit.a) alin.(2) art.1661 CP RM sau
art.27 i lit.a) alin.(4) art.1661 CP RM. Ca i n cazul erorii la ipotezele anterioare, justificarea
soluiei tentativei la circumstana agravant rezid n caracterul cumulativ al celor dou cerine
naintate de legiuitor: de ordin obiectiv i de ordin subiectiv. Deoarece condiia obiectiv decade,
n pofida existenei condiiei subiective, agravanta fapt consumat nu va putea fi reinut.

122
3.2. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite
asupra a dou sau a mai multor persoane
Elementul circumstanial agravant reinut n cazul normelor prevzute la lit.b) alin.(2),
respectiv, lit.b) alin.(4) art.1661 CP RM vizeaz o pluralitate de victime, ceea ce-i confer att
faptei, ct i fptuitorului caracter deosebit de periculos. Aceast circumstan va exista ori de
cte ori activitatea infracional va avea ca rezultat urmrit sau acceptat contient dureri sau
suferine fizice ori psihice cauzate cel puin la dou persoane (n cazul tratamentului inuman sau
degradant), respectiv ori de cte ori activitatea infracional va avea ca rezultat urmrit
contient dureri sau suferine fizice ori psihice puternice cauzate cel puin la dou persoane (n
cazul torturii). Astfel, reinerea la calificare a elementului circumstanial agravant analizat este
condiionat de ntrunirea unor cerine cumulative, cum ar fi:
- cerina de ordin obiectiv s existe o pluralitate de victime;
- cerina de ordin subiectiv fptuitorul s manifeste intenie unic (dublat de un scop
unic) n raport cu torturarea, supunerea la tratament inuman sau degradant a cel puin dou
persoane.
Deci, momentul de consumare a circumstanelor agravante prevzute la lit.b) alin.(2),
respectiv, lit.b) alin.(4) art.1661 CP RM este cel al producerii efective a durerilor sau suferinelor
fizice ori psihice la cel puin dou persoane (n cazul tratamentului inuman sau degradant) sau,
dup caz, cel al producerii efective a durerilor sau suferinelor fizice ori psihice puternice la cel
puin dou persoane (n cazul torturii).
Dac activitatea infracional de a tortura, de a supune la tratament inuman sau degradant
ndreptat asupra a dou sau a mai multor persoane rmne fr rezultatul cerut de lege, condiia
de ordin obiectiv decade i, din cauza caracterului cumulativ al cerinelor de imputare a
agravantei, nu se va reine elementul circumstanial agravant fapt consumat. n legtur cu
aceasta, se susine c aplicarea rspunderii penale n conformitate cu circumstana agravant de
la lit.b) alin.(2) i lit.b) alin.(4) art.1661 CP RM ine de realizarea integral a inteniei de a tortura,
de a supune la tratament inuman sau degradant dou sau mai multe persoane. n cazul realizrii
pariale a inteniei, se va aplica rspunderea n conformitate cu art.27 i lit.b) alin.(2) art.1661 CP
RM sau art.27 i lit.b) alin.(4) art.1661 CP RM: fptuitorul a ncercat s tortureze sau s supun
tratamentului inuman sau degradant dou sau mai multe persoane, ns, din cauze independente
de voina lui, nu a fost torturat, supus tratamentului inuman sau degradant niciuna din ele;
fptuitorul a ncercat s tortureze sau s supun tratamentului inuman sau degradant dou sau
mai multe persoane, ns, din cauze independente de voina lui, a fost torturat, supus
tratamentului inuman sau degradant numai una dintre acestea etc. [111, p.40]. Soluia tentativei

123
la circumstana agravant prevzut la lit.b) alin.(2) i la lit.b) alin.(4) art.1661 CP RM este
dictat de principiul incriminrii subiective consacrat n art.6 CP RM, astfel c, ignornd
orientarea fptuitorului, n coroborare cu art.27 CP RM, riscm s nclcm principiul legalitii.
Or, calificarea faptei avnd la baz o intenie determinat simpl se face nu dup rezultatul
infracional real survenit, dar n funcie de voina fptuitorului. Doar n ipoteza unei intenii
nedeterminate, atunci cnd fptuitorul nu-i proiecteaz n plan mental numrul potenial de
victime, dorind s supun la tortur, tratament inuman sau degradant mai multe dintre acestea,
precum i n ipoteza unei intenii determinate alternative, cnd fptuitorul prevede posibilitatea
torturrii, supunerii la tratament inuman sau degradant a unei persoane sau a mai multor
persoane, calificarea se va face n funcie de rezultatul real survenit.
n alt ordine de idei, considerm c nu are nicio relevan dac torturarea sau supunerea la
tratament inuman sau degradant a dou sau a mai multor persoane au fost realizate printr-o
singur activitate infracional sau prin activiti infracionale diferite. De exemplu, privarea
deinuilor de aportul alimentar i hidric reprezint un tratament degradant comis asupra unei
pluraliti de victime, realizat printr-o singur inaciune infracional. Dimpotriv, maltratarea
deinuilor ca varietate a tratamentului inuman, din punct de vedere tehnic, nu poate fi realizat
printr-o singur activitate infracional, necesitnd acte succesive, diferite. n ultima situaie,
tortura, tratamentul inuman sau degradant presupune mai multe episoade infracionale cuprinse
de intenia unic a fptuitorului (de exemplu, n contextul aceleiai infraciuni prelungite de
tortur, tratament inuman sau degradant una din victime este lovit n regiunea craniocerebral,
iar alt victim este lovit n regiunea abdomenului, n ambele cazuri cu un baston de cauciuc, de
exemplu). Astfel, activitatea infracional de torturare sau supunere la tratament inuman sau
degradant a unei pluraliti de victime poate s se caracterizeze prin modaliti faptice calitativ i
cantitativ diferite n raport cu fiecare victim n parte, fiind important ca din punct de vedere
juridico-penal relele tratamente aplicate asupra mai multor victime s constituie una i aceeai
infraciune, adic fie tratament inuman sau degradant, fie tortur. Totui, este important ca n
cazul unor activiti infracionale diferite torturarea sau supunerea la tratament inuman sau
degradant a dou sau a mai multor persoane s se realizeze n aceeai mprejurare sau cu aceeai
ocazie. Pentru a fi explicii, facem referire la urmtoarele circumstane constatate de Colegiul
penal al Curii de Apel Chiinu: G.Ig., subofier de poliie al Regimentului de patrul i
santinel SCUT al CGP mun. Chiinu, la 31.12.2011, ntre orele 21.00 i 23.00, fiind
ntiinat despre un presupus atac violent comis n privina surorii sale G.Iu. i a prietenului
acesteia N.N. de ctre persoane necunoscute, dup ce a apelat telefonic Serviciul de patrul
mobil al MAI, s-a deplasat pe str. Buiucani din comuna Dumbrava, mun. Chiinu.

124
Considernd c una dintre persoanele implicate n conflict M.I. nu se supune cerinelor
legale ale colaboratorilor de poliie (membrii echipajului 902), n mod intenionat i-a aplicat
acestuia o lovitur cu pumnul n regiunea ochiului stng, cauzndu-i, conform raportului de
expertiz medico-legal nr.334/D din 14.02.2012, o plag contuz n regiunea sprncenei
stngi. n continuarea aciunilor sale ilegale, C.Ig. s-a deplasat, samavolnic, n incinta CPS
Buiucani, mun. Chiinu, unde M.I. mpreun cu G.V. i B.A. au fost escortai pentru a fi
investigai pe marginea aciunilor ilegale comise fa de N.N. i G.Iu. n incinta Comisariatului
de Poliie, C.Ig., nentemeiat, fr a avea careva tangen la caz, n mod intenionat, cu scopul
de a-l pedepsi pe M.I., i-a aplicat acestuia o lovitur n regiunea cutiei toracice. Apoi a vrut s-l
mai loveasc o dat, ns lovitura nu i-a produs efectul din motive independente de voina
fptuitorului, deoarece M.I., ntru a evita lovitura, a fcut o micare brusc i, ca rezultat, s-a
lovit cu mna dreapt de mnerul uii. Tot el, G.Ig., aflndu-se n incinta aceluiai Comisariat
de Poliie, urmrind acelai scop i pentru aceleai motive (sublinierea ne aparine n.a.), s-a
apropiat de G.V., l-a mbrncit n perete i i-a aplicat dou lovituri cu pumnul n regiunea cutiei
toracice i cu piciorul n regiunea articulaiei genunchiului stng, iar dup ce acesta a czut la
podea i-a mai aplicat dou lovituri cu piciorul peste corp, cauzndu-i, conform raportului de
expertiz medico-legal nr.335/D din 14.02.2012, vtmri corporale uoare manifestate prin:
plag contuz pe cap, excoriaii pe fa, edem al esuturilor moi cu excoriaie pe articulaia
genunchiului stng. Lui B.A. i-a aplicat dou lovituri cu pumnul n regiunea cutiei toracice i n
spate, cauzndu-i, conform raportului de expertiz medico-legal nr.336/D din 14.02.2012,
vtmri corporale nensemnate [73].
Dei n spea reprodus fapta comis ine de ncadrarea potrivit fostului cadru incriminator
n materie, adic potrivit art.3091 CP RM, care, remarcm, nu agrava rspunderea penal pentru
pluralitatea de victime, circumstanele din spe sunt utile pentru a demonstra unitatea de mpre-
jurri n care se realizeaz n mod succesiv acte de tortur asupra mai multor victime. Remarcm
c intenia fptuitorului G.Ig. de a comite infraciunea de tortur asupra a trei victime M.I.,
G.V. i B.A. se realizeaz consecutiv, nu simultan. Unitatea infracional a activitilor infrac-
ionale succesive viznd victime diferite se muleaz pe intenia unic a fptuitorului, dublat de
un scop unic n raport cu torturarea a trei victime scopul de a-i pedepsi pe M.I., G.V. i B.A.
pentru un act constnd ntr-un atac violent, pe care G.Ig. presupune c acetia l-ar fi comis fa
de N.N. i G.Iu. Este foarte important, aa cum rezult din prevederea art.30 CP RM, ca
fptuitorul s manifeste intenie unic, dublat de un singur scop; n caz contrar, pluralitatea de
victime ar genera pluralitatea de infraciuni, constnd ntr-un concurs de infraciuni. De aceea,
dac n eventualitatea n care fptuitorul realizeaz activitatea infracional succesiv, manifestat,

125
de exemplu, n torturarea mai multor victime, ns n raport cu prima victim urmrete scopul de
a obine de la aceasta mrturisiri, iar n raport cu a doua victim urmrete scopul de a o pedepsi
pentru un act pe care l-a comis, nu mai putem reine circumstana agravant de la lit.b) alin.(4)
art.1661 CP RM, deoarece decade unitatea de intenie n raport cu pluralitatea de victime. De
aceea, torturarea fiecrei victime avnd la baza intenii infracionale comise cu scopuri diferite va
genera un concurs de infraciuni, n msura n care vom avea attea infraciuni de tortur aflate n
concurs cte victime vor fi.
n spea de care am uzat ns, aciunile infracionale au la baz un singur scop infracional
i, mai mult, un singur motiv, aa cum se indic n actul procedural la care am fcut referin. De
altfel, reieind din prevederea de la art.30 CP RM, nici nu se cere ca motivul infracional s fie
identic. De aceea, motivul n raport cu o victim poate fi discriminarea pe criteriu de sex, iar n
privina altei victime discriminarea pe criterii de naionalitate, ras, vrst, origine social,
etnic etc.
De asemenea, pentru a reine la ncadrare lit.b) alin.(2), respectiv, lit.b) alin.(4) art.1661
CP RM, este necesar i obligatoriu ca intenia de a cauza daune sau suferine, fizice ori psihice
(inclusiv puternice), svrit asupra a dou sau a mai multor persoane, s apar la fptuitor pn
la torturarea sau supunerea la tratament inuman sau degradant a primei victime ori n procesul de
torturare sau supunere la tratament inuman sau degradant a primei victime. Dac fapta este
svrit dup ce a fost consumat infraciunea de tortur, tratament inuman sau degradant n
raport cu prima victim, fptuitorul continundu-i aciunile infracionale asupra celei de-a doua
victime, deci n baza unei intenii supravenite care nu se poate asocia cu intenia iniial, cele
svrite vor constitui concurs de infraciuni.
Nu este exclus ca aciunile infracionale de torturare, respectiv de supunere la tratament
inuman sau degradant s se realizeze, cu aceeai ocazie i ntru realizarea aceleiai hotrri
infracionale, printr-o cooperare intenionat de ctre doi fptuitori, astfel nct fiecare dintre
fptuitori aplicnd lovituri numai asupra uneia din cele dou victime cauzeaz doar acesteia
dureri sau suferine fizice ori psihice, inclusiv puternice. Considerm c, n situaia descris,
circumstana agravant prevzut la lit.b) alin.(2), respectiv, la lit.b) alin.(4) art.1661 CP RM se
va reine la ncadrare alturi de circumstana viznd pluralitatea de fptuitori (lit.c) alin.(2),
respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM), circumstan pe care o vom examina infra, fiind
irelevant faptul c, mprindu-i rolurile, fiecare dintre cei doi fptuitori a cauzat dureri sau
suferine fizice ori psihice, inclusiv puternice, doar uneia dintre cele dou victime.

126
3.3. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite
de dou sau de mai multe persoane
Agravarea rspunderii penale n acord cu lit.c) alin.(2), respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661
CP RM se justific prin mprejurarea referitoare la pluralitatea constituit de fptuitori, care i
reunesc eforturile ntru realizarea actelor de tortur, tratament inuman sau degradant, mprejurare
care reduce din capacitatea victimei de a se opune i asigur ansele de atingere a inteniilor
infracionale pe care le nutresc fptuitorii.
n raport cu circumstana agravant presupunnd infraciunea comis de dou sau de mai
multe persoane, exist interpretri oficiale date infraciunilor comise prin omor, antaj etc.,
fcnd obiectul unor hotrri explicative ale Plenului Curii Supreme de Justiie. Cu titlu exem-
plificativ, vom face referin la pct.5.8 din Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova Cu privire la practica judiciar n cauzele penale referitoare la infraciunile
svrite prin omor (art.145-148 CP al RM), nr.11 din 24.12.2012 [91], n care gsim urmtoa-
rea explicaie: Svrirea omorului de dou sau mai multe persoane presupune trei ipoteze
alternative: 1) svrirea omorului de doi sau mai muli coautori; 2) svrirea omorului de ctre
o persoan, care ntrunete semnele subiectului infraciunii, n comun cu una sau cu mai multe
persoane, care nu ntrunesc aceste semne (de exemplu, nu au atins vrsta rspunderii penale, sunt
iresponsabile etc.); 3) svrirea omorului de ctre o persoan, care ntrunete semnele subiec-
tului infraciunii, prin intermediul unei persoane, care nu ntrunete aceste semne (de exemplu,
nu a atins vrsta rspunderii penale, este iresponsabil etc.). Dei circumstana agravant
prevzut la lit.i) alin.(2) art.145 CP RM are un coninut identic cu elementele circumstaniale
agravante de la lit.c) alin.(2), respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM, interpretarea cauzal la
care am fcut referire nu este operabil n cazul torturii, tratamentului inuman sau degradant
svrite de dou sau de mai multe persoane. Aceasta deoarece, spre deosebire de omorul inten-
ionat, tortura, tratamentul inuman sau degradant este o infraciune cu subiect calificat. Explicaia
excluderii autoratului unei persoane particulare n cazul infraciunilor cu subiect special o
regsim n literatura de specialitate rus. Astfel, de exemplu, T.G. Makarova relev c autoratul
unei persoane particulare n cazul infraciunilor cu subiect special este cu neputin, deoarece
exist un anumit specific al activitii infracionale realizate de subiectul special, care se explic
prin aceea c sub nicio condiie latura obiectiv nu poate fi realizat de subiectul general [240,
p.8]. Dezvoltnd ideea, .. Kiseliova concretizeaz c svrirea infraciunii din punct de
vedere juridic este posibil, dac latura obiectiv const n ndeplinirea activitilor, care pot fi
realizate doar dispunnd de caliti sau mputerniciri determinate, unde autorul infraciunii poate
fi doar subiect special. Aa se face c o parte din latura obiectiv a infraciunii de luare de mit

127
(art.290 Cod penal al Federaiei Ruse), manifestat n primirea remuneraiei ilicite, poate fi
ndeplinit de orice persoan, ns aceast oricare persoan nu poate svri aciuni care intr n
competena persoanei cu funcie de rspundere. De aceea, autorul i coautorul lurii de mit pot
fi doar subieci speciali persoane cu funcie de rspundere [237]. Parafraznd i raportnd
respectiva explicaie la infraciunile prevzute la alin.(1) i (3) art.1661 CP RM, relevm c, n
principiu, din punct de vedere tehnic, latura obiectiv a infraciunilor de tortur, tratament
inuman sau degradant, manifestat prin cauzarea durerilor sau suferinelor fizice ori psihice,
inclusiv puternice, pot fi comise de ctre orice persoan, ns, din punct de vedere juridic, nu
orice persoan este subiect al acestor infraciuni. Or, persoanele particulare pot fi subieci doar
n msura n care au acionat n baza unui acord parvenit de la o persoan ce acioneaz cu titlu
oficial. Din raiunile prezentate, este valabil urmtoarea alegaie, de la care nu putem face
abstracie: Deoarece infraciunea de tratament inuman sau degradant (alin.(1) art.1661 CP RM)
i infraciunea de tortur (alin.(3) art.1661 CP RM) constituie infraciuni cu componen special,
circumstana agravant svrite de dou sau de mai multe persoane va opera doar n cazul n
care pluralitatea de fptuitori va ntruni cerinele subiectului special al infraciunii [111, p.40].
De aici rezult c elementul circumstanial agravant stipulat la lit.c) alin.(2), respectiv, lit.c)
alin.(4) art.1661 CP RM se va reine la ncadrare doar n cazul participaiei simple, adic n cazul
svririi torturii, tratamentului inuman sau degradant de doi sau de mai muli coautori. Astfel, n
calitate de coautori la executarea laturii obiective a infraciunilor de tortur, tratament inuman
sau degradant pot participa doar cei care au calitatea de: persoan public; persoan care, de
facto, exercit atribuiile unei autoriti publice; persoan care acioneaz cu titlu oficial;
persoan care acioneaz cu consimmntul expres sau tacit al persoanelor ce acioneaz cu titlu
oficial; persoan cu funcie de rspundere i persoan cu funcie de demnitate public. Celelalte
dou ipoteze pe care le-am reprodus din pct.5.8 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova nr.11 din 24.12.2012 [91] nu sunt propice agravantelor de la lit.c) alin.(2),
respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM:
a) infraciunile de la alin.(1) sau alin.(3) art.1661 CP RM sunt comise de ctre o persoan
public, persoan care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice; persoan care
acioneaz cu titlu oficial; persoan care acioneaz cu consimmntul expres sau tacit al
persoanelor ce acioneaz cu titlu oficial, persoan cu funcie de rspundere i persoan cu
funcie de demnitate public, mpreun cu o persoan care nu are una dintre calitile enumerate;
b) infraciunile de la alin.(1) sau alin.(3) art.1661 CP RM sunt comise de ctre o persoan
public, persoan care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice; persoan care
acioneaz cu titlu oficial; persoan care acioneaz cu consimmntul expres sau tacit al

128
persoanelor ce acioneaz cu titlu oficial, persoan cu funcie de rspundere i persoan cu
funcie de demnitate public, prin intermediul unei persoane care nu are vreuna dintre calitile
enumerate.
Intervenim cu concretizarea c particularii sunt subieci speciali doar n virtutea
consimmntului parvenit de la o persoan ce acioneaz cu titlu oficial. Prin aceasta se i
explic inoperabilitatea celor dou ipoteze nominalizate supra. Pentru a fi explicii, subliniem c
comiterea infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant prin intermediul sau
mpreun cu un particular iresponsabil, de exemplu, face ca consimmntul dat de o persoan ce
acioneaz cu titlu oficial s rmn fr valen. Or, putem oare vorbi despre nlturarea
obstacolelor n comiterea infraciunii printr-un consimmnt care nu este asimilat, perceput de
ctre un iresponsabil? Desigur c nu.
Iat de ce, ntr-un demers metodologic, la care ne alturm, se disting urmtoarele
configuraii de ipoteze incidente pentru lit.c) alin.(2), respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM, n
dependen de calitatea coautorilor:
- realizarea laturii obiective a infraciunii de ctre cel puin dou persoane, ambele dintre
care sunt ageni ai statului (persoane ce in de autoritile publice ale statului): persoan public;
persoan care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice; orice alt persoan care
acioneaz cu titlu oficial (de exemplu, realizarea laturii obiective de ctre un ofier de urmrire
penal mpreun cu un procuror);
- realizarea laturii obiective a infraciunii de ctre cel puin dou persoane, dintre care una
este agent al statului (persoan care ine de autoritile publice ale statului): persoan public;
persoan care, de facto, exercit atribuiile unei autoriti publice; orice alt persoan care
acioneaz cu titlu oficial, mpreun cu un particular ce acioneaz cu consimmntul expres sau
tacit al unor persoane care acioneaz cu titlu oficial (de exemplu, realizarea laturii obiective de
ctre un ofier de urmrire penal mpreun cu un particular avnd calitatea procesual de parte
vtmat);
- realizarea laturii obiective a infraciunii de ctre cel puin dou persoane, ambele dintre
care nu se atribuie la persoane ce in de autoritile publice ale statului, deci sunt particulari care
acioneaz cu consimmntul expres sau tacit al unor persoane ce acioneaz cu titlu oficial (de
exemplu, realizarea laturii obiective de ctre doi deinui care acioneaz cu consimmntul
expres sau tacit al persoanei din efectivul de trup i corpul de comand al sistemului penitenciar)
[111, p.41].
Ultima ipotez este valabil doar n cazul n care cel puin doi particulari au acionat n
baza unui acord exprimat de o persoan ce acioneaz cu titlu oficial. Considerm c rolul juridic

129
al persoanei ce acioneaz cu titlu oficial, care exprim consimmntul la realizarea laturii
obiective a torturii, tratamentului inuman sau degradant de ctre un particular, este cel de
complice la infraciune. Aceasta deoarece, prin manifestarea acordului fa de particulari ca
acetia s cauzeze victimei dureri sau suferine fizice ori psihice, inclusiv puternice, persoana ce
acioneaz cu titlu oficial nltur obstacolele pentru a comite propriu-zis infraciunile de tortur,
tratament inuman sau degradant, ceea ce este n spiritul art.42 alin.(5) CP RM. Deci,
exprimndu-i consimmntul, expres sau tacit, la realizarea laturii obiective a torturii,
tratamentului inuman sau degradant de ctre un particular, persoana ce acioneaz cu titlu oficial
va rspunde n conformitate cu alin.(1), respectiv, alin.(2) art.1661 raportat la art.42 alin.(5) CP
RM. Este posibil ca complicitatea s se realizeze n raport i cu circumstanele agravante ale
infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant, inclusiv n raport cu circumstana
agravant analizat. Pentru a califica fapta potrivit lit.c) alin.(2), respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661
raportat la art.42 alin.(5) CP RM, este necesar ca consimmntul expres sau tacit la realizarea
laturii obiective a torturii, tratamentului inuman sau degradant s fi fost dat de persoana care
acioneaz cu titlu oficial la cel puin doi particulari, care coopereaz n comun pentru a svri
infraciunea sub imperiul agravantei de dou sau de mai multe persoane. De asemenea,
activitatea contributiv n calitate de organizator i instigator nu poate cdea sub incidena
elementului circumstanial agravant de dou sau de mai multe persoane. Aceast activitate va
constitui participaie la infraciunea de tortur, tratament inuman sau degradant, cu referire la
art.42 alin.(3) sau (4) CP RM.
n definitiv, pentru reinerea la ncadrare a lit.c) alin.(2), respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661
CP RM,, tortura, tratamentul inuman sau degradant trebuie svrite n comun de cel puin dou
persoane, ambele avnd calitatea de coautori, fiecare realiznd latura obiectiv a infraciunii.
Altfel spus, dispoziia de la lit.c) alin.(2), respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM se rezum doar
la participaia simpl.
Dup soluionarea problemei privind forma participaiei specific infraciunilor de tortur,
tratament inuman sau degradant comise de dou sau de mai multe persoane, importan pentru
studiul nostru prezint varietile coautoratului, i anume:
1) coautoratul la infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant n prezena
nelegerii prealabile ntre cel puin doi fptuitori;
2) coautoratul la infraciunile de tortur, tratament inuman sau degradant n lipsa nelegerii
prealabile ntre cel puin doi fptuitori.
Ab initio, explicm c ambele aceste varieti ale coautoratului pot s se regseasc n
cazul infraciunilor investigate; or, incidena sau lipsa nelegerii prealabile ntre fptuitori nu are

130
nicio relevan la ncadrare. Pentru a ilustra acest lucru, facem referin la urmtoarea spe: La
22 iulie 2013, n jurul orei 05.00, A.P., inspector de patrulare rutier, se afla n afara orelor de
serviciu pe teritoriul SAC nr.38 areuca a S.R.L. Lukoil-Moldova. A.P. i colegul su de
serviciu N.Al. au intrat n magazinul de pe teritoriul SAC nr.38, unde N.Al. a iniiat un conflict
cu N.A. Ieind din magazin ultimul i-a fcut observaie lui N.Al., spunndu-i c nu-i frumos s
procedezi aa cum a procedat el n magazin (i-a aplicat lui N.A. o lovitur n regiunea capului).
Contientiznd c colegul su de serviciu a intrat n conflict cu N.A., imediat ce N.Al. s-a repezit
spre N.A. aplicndu-i lovituri cu pumnii, A.P., acionnd cu titlu oficial, urmrind scopul de a-l
ajuta pe N.Al. s-l pedepseasc pe N.A. pentru aciunile acestuia pretinse ilegale (sublinierea ne
aparine n.a.), fr temei i necesitate, intenionat, n mod ilegal, pentru a-i demonstra supre-
maia, l-a supus pe N.A. unui tratament inuman i degradant, manifestat prin aplicarea, mpre-
un cu N.Al., a loviturilor cu pumnii i picioarele n regiunea capului. ns, aplicarea forei
fizice fa de N.A. nu a fost una legal, nefiind determinat de comportamentul inadecvat al
acestuia. Astfel, lui N.A. i-au fost provocate dureri i suferine fizice sub form de traum cra-
niocerebral nchis, comoie cerebral, echimoz a ochiului stng, edem al esuturilor moi ale
capului, care, conform raportului de expertiz medico-legal nr.155/D din 19.04.2014, se refer
la vtmri uoare care duc la o dereglare de scurt durat a sntii [78].
Dup cum putem remarca, n spe avem ipoteza coautoratului manifestat n realizarea
laturii obiective a infraciunii de tratament inuman sau degradant de ctre dou persoane, ambele
fiind ageni ai statului, fr nelegere prealabil. Lipsa nelegerii prealabile se deduce din
inexistena unui acord ntre A.P. i N.Al. nainte de nceperea activitii infracionale. Or,
interaciunea fptuitorilor respectivi a nceput la etapa executrii laturii obiective, iniiate de A.P.
n fond, avem o alturare a aportului infracional al lui N.Al. la aportul infracional al lui A.P.,
cel ce a iniiat, fr tirea lui N.Al., activitatea infracional manifestat prin aplicarea fa de
N.A. a unei lovituri n regiunea capului. Un argument important n favoarea lipsei nelegerii
prealabile este i caracterul activitii infracionale. Astfel, de vreme ce n spe activitatea
infracional este una situaional, realizat n baza unei intenii spontane, o nelegere prealabil
ntre A.P. i N.Al. este cu neputin. Deoarece N.Al. a intervenit prin executarea actelor specifice
laturii obiective a tratamentului inuman i degradant pn la consumarea infraciunii propriu-
zise, att n sarcina lui A.P., ct i n sarcina lui N.Al. se va reine circumstana agravant
prevzut la lit.c) alin.(2) art.1661 CP RM.
Ct privete ipoteza coautoratului la infraciunile de tortur, tratament inuman sau
degradant n prezena nelegerii prealabile ntre cel puin doi fptuitori, aceasta se reduce la
coordonarea prealabil a eforturilor (nainte de nceperea executrii laturii obiective a

131
infraciunii, adic la etapa de pregtire) dintre cel puin dou persoane care dispun de semnele
subiectului special. Nu are nicio importan forma coordonrii scris, verbal ori concludent,
dintre doi fptuitori n juxtapunerea eforturilor de a comite infraciunea de tortur, tratament
inuman sau degradant. Este important ns ca cooperarea prealabil s aib o conotaie
determinat. Dac nelegerea prealabil dintre dou persoane care dispun de semnele subiectului
special de a comite infraciunea de tortur sau, dup caz, infraciunea de tratament inuman sau
degradant nu este transpus n realitate, n sensul n care una dintre cele dou persoane refuz s
treac la acte de executare, ele fiind realizate n exclusivitate de ctre cea de-a doua persoan n
mod singular, cele comise nu sunt apte de a agrava rspunderea penal a fptuitorului singular n
acord cu lit.c) alin.(2), respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM.
ntr-un final, urmeaz s distingem tortura, tratamentul inuman sau degradant comise de
dou sau de mai multe persoane de ipoteza svririi acestor infraciuni de ctre dou sau de mai
multe persoane n mod independent. Att timp ct lipsete voina i contiina de cooperare, de
conjugare a eforturilor de a comite relele tratamente incriminate la art.1661 CP RM, nu putem
vorbi despre o pluralitate de fptuitori n sensul elementelor circumstaniale agravante de la lit.c)
alin.(2) sau lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM. Or, raionamentul agravrii rspunderii penale rezid
nu doar n pluralitatea de fptuitori, dar i n cooperarea lor pentru realizarea efectiv a
elementului material, cooperare care, n egal msur, poate fi att simultan, ct i succesiv,
dat fiind lipsa condiiei legale ca pluralitatea de fptuitori s execute simultan latura obiectiv.

3.4. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite prin folosirea armei,
instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop
La lit.d) alin.(2) i la lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM este instituit rspunderea penal pentru
tratamentul inuman sau degradant, respectiv tortur, svrite prin folosirea armei, instrumen-
telor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop. Diferenierea rspunderii penale pentru
aceste fapte este condiionat de calitatea agravant a instrumentelor i mijloacelor utilizate la
comiterea infraciunilor, folosirea crora i incub fptuitorului ncredere n atingerea finalitii
pe care o urmrete, fapt ce denot gradul nalt de ferocitate de care dispune acesta: 1) arma;
2) instrumente speciale; 3) alte obiecte adaptate acestui scop.
Ab initio, consemnm c varianta agravat comun infraciunilor de tortur, tratament
inuman sau degradant care constituie obiectul demersului nostru tiinific are corespondent n
fosta incriminare a faptei de tortur (lit.e) alin.(3) art.3091 CP RM), abrogat prin Legea pentru
modificarea i completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012 [105], impunndu-se
singura deosebire, potrivit creia noua incriminare extinde sfera de aplicare i asupra armelor.

132
Sintetiznd asupra celor trei entiti folosite la comiterea infraciunilor de tortur, tratament
inuman sau degradant ce agraveaz rspunderea penal, deducem c n spe legiuitorul a punctat
asupra instrumentelor i obiectelor, nu ns asupra mijloacelor de comitere a infraciunii. Sub
acest aspect, amintim c ntre instrumentele (varietate a obiectelor/entitilor) de comitere a
infraciunii i mijloacele de comitere a infraciunii exist diferene de substan. Din raiunile
reproduse, achiesm la opinia autorilor S.Brnza i V.Stati, potrivit crora folosirea substanelor
narcotice, a substanelor psihotrope sau a analoagelor acestora nu intr sub incidena prevederii
de la lit.d) alin.(2) i lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM. Rspunderea se va aplica n baza alin.(1)
art.1661 i art.2176 CP RM [14, p.527] sau, dup caz, n baza alin.(3) art.1661 i art.2176 CP RM.
Deci, deoarece substanele narcotice, psihotrope i analoagele reprezint mijloace de comitere a
infraciunii, reieind din litera legii, utilizarea lor nu poate s incube n sarcina fptuitorului
agravarea rspunderii n baza agravantelor analizate. ns, datorit depirii laturii obiective a
variantelor-tip ale infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant, cele comise pot
forma un concurs de infraciuni, care poate fi i ideal, caz n care administrarea acestor substane
cauzeaz consecinele infraciunilor prevzute la alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM.
La fel, nici folosirea substanelor nocive sau radioactive, a preparatelor medicamentoase sau a
altor preparate chimico-farmacologice nu intr sub incidena prevederilor de la lit.d) alin.(2) i
lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM. n cazul folosirii mpotriva victimei a unor asemenea substane sau
preparate, la stabilirea pedepsei urmeaz a fi luat n considerare circumstana agravant
specificat la lit.k) alin.(1) art.77 CP RM [14, p.527] svrirea infraciunii cu folosirea
substanelor explozive ori a dispozitivelor ce le imit, a substanelor nocive sau radioactive, a
preparatelor medicamentoase i a altor preparate chimico-farmacologice.
Dup aceast concretizare absolut necesar, referindu-ne la prima categorie de entiti care
sunt folosite la comiterea infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant, remarcm c
noiunea de arm are o ncrctur semantic precis, a crei definiie este consacrat n alin.(1)
art.129 CP RM, prin aceasta subnelegndu-se: instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel
declarate prin dispoziii legale. Urmnd cele consemnate, relevm c actul extrapenal de referin-
n materie este tocmai Legea privind regimul armelor i al muniiilor cu destinaie civil,
nr.130 din 08.06.2012 [103], care, n conformitate cu art.2, atribuie noiunii arm urmtorul
neles: obiectul sau dispozitivul, conceput sau adaptat, prin care un plumb, un glon ori un alt
proiectil sau o substan nociv gazoas, lichid ori n alt stare, pot fi descrcate cu ajutorul unei
presiuni explozive, gazoase sau atmosferice ori prin intermediul unor ali ageni propulsori, n
msura n care se regsete n una dintre categoriile prevzute la Anexa nr.1 a Legii. Din coni-
nutul acestei definiii deducem c tipul de arm nu are importan la reinerea agravantelor de la

133
lit.d) alin.(2) ori lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM, motiv din care oricare dintre tipurile de arme
(categoria A (arme de foc i muniii interzise), B (arme de foc supuse autorizrii), C (arme care
fac obiectul declarrii) sau D (alte arme nesupuse autorizrii)), enumerate n Anexa nr.1 a Legii
privind regimul armelor i al muniiilor cu destinaie civil, pot constitui instrumente aplicate n
contextul infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant. n acelai timp, dac n
procesul comiterii infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM a fost aplicat o arm de foc, cu
excepia armei de vntoare cu eav lis, pentru care fptuitorul nu dispunea de autorizaie, cele
comise trebuie ncadrate suplimentar conform art.290 CP RM, ntruct coninutul lit.d) alin.(2) i
al lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM nu absoarbe aa aciuni, precum: purtarea, pstrarea, fabricarea
etc. armei de foc fr autorizaie corespunztoare.
O cerin esenial ce se impune n raport cu prima categorie de entiti care sunt folosite la
comiterea infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant este funcionabilitatea armei.
Astfel, aplicarea unei arme inutilizabile (fr ncrctor, fr cartue etc.) sau defectate, fapt
cunoscut fptuitorului, ori a unei imitaii de arm sau a unui obiect care doar n aparen se
aseamn cu arma veridic, nu formeaz circumstana agravant analizat, ntruct percepia
subiectiv a victimei, de una singur, fr a fi luate n calcul proprietile obiective ale instru-
mentului i intenia fptuitorului, nu este suficient pentru a ncadra fapta n conformitate cu
lit.d) alin.(2) sau cu lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM. Prin aplicarea unei arme defectate ori a unei
machete de arm sau a unui obiect asemntor cu arma, aplicare manifestat n demonstrarea sau
sprijinirea entitilor enumerate de anumite pri ale corpului victimei (tmpl, gt etc.), fptui-
torul i proiecteaz n cadrul atitudinii sale psihice finalitatea exercitrii unui efect psihologic
asupra victimei, ceea ce, de exemplu, pentru varianta-tip a infraciunii de tratament inuman sau
degradant este suficient (alin.(1) art.1661 CP RM); or, utilizarea obiectelor de acest gen repre-
zint n fapt o ameninare apt de a genera suferine psihice. Totui, situaia se schimb atunci
cnd calitile vulnerante ale armelor inutilizabile sau defectate ori ale machetelor de arm sunt
folosite de fptuitor pentru a-i aplica cu acestea lovituri, de exemplu, n tmpla capului cu patul
de oel al unui revolver defectat sau cu macheta de plumb a unui pistol etc. Considerm c, n
atare ipotez, lit.d) alin.(2) sau lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM se va reine la ncadrare, deoarece
obiectele enunate, dei nu sunt arme, ntruct nu ndeplinesc rigorile pentru a fi astfel consi-
derate, ele se contopesc n cea de-a treia categorie de entiti utilizate n varianta agravat
analizat, fiind desemnat prin noiunea alte obiecte adaptate acestui scop [147, p.346]. Amin-
tim cu aceast ocazie c n cauza lhan contra Turciei [196] victima a fost grav btut n timpul
arestrii sale, inclusiv n cap, loviturile fiind efectuate, inter alia, cu patul armei G3 (sublinierea
ne aparine n.a.) atunci cnd forele de securitate au capturat victima, ceea ce a condus la

134
apariia de sngerri severe i a dou leziuni la nivelul capului, provocnd leziuni ale creierului i
afectnd pe termen lung funciile acestuia, considerent din care CtEDO constat c Abdullatif
lhan a fost victima unor tratamente foarte grave i crude, care pot fi caracterizate ca tortur.
Spre deosebire de noiunea arme, noiunea instrumente speciale sau alte obiecte adap-
tate acestui scop nu este legalmente definit. Or, ar fi cu totul lipsit de judecat s afirmm c
sintagma dat este echipolent cu noiunea arme asimilate, definit la alin.(2) art.129 CP RM;
altminteri, am aplica legea penal prin analogie i, ca efect, am nclca principiul legalitii
(alin.(2) art.3 CP RM). Mai mult ca att, nu exist o interpretare dat ntru-un instrumentar
special explicativ, adresat tuturor instanelor de judecat naionale, n vederea perceperii unitare
a sintagmei analizate, fapt ce genereaz dificulti la identificarea coninutului exact al entitilor
care pot evolua drept instrumente speciale sau alte obiecte adaptate acestui scop. Amintim cu
aceast ocazie c n Partea Special a Codului penal al Republicii Moldova sunt utilizate noiuni
asemntoare, care de asemenea sunt lipsite de claritate. Bunoar, n alin.(3) art.287 CP RM,
pentru a agrava rspunderea penal pentru huliganism legiuitorul uzeaz de sintagma alte
obiecte pentru vtmarea integritii corporale sau sntii. Tot astfel, ntr-o serie de norme
se utilizeaz sintagma alte obiecte folosite n calitate de arme (lit.g) alin.(2) art.164, lit.f)
alin.(2) art.166, lit.e) alin.(2) art.188, lit.b) alin.(3) art.189 CP RM etc.).
Detandu-ne de critica finalitii activitii legislative, dar i de critica omisiunii interpre-
trii judiciare a legii penale, ceea ce ne intereseaz prin prezentul demers este tocmai determina-
rea coninutului exact al ultimelor dou noiuni ale construciei terminologice prevzute la lit.d)
alin.(2) i la lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM, obiectiv care nu poate fi realizat fr o analiz a
doctrinei pertinente n materie. Astfel, de exemplu, n literatura de specialitate se susine c noi-
unea instrumente speciale sau alte obiecte adaptate acestui scop desemneaz uneltele, dispozi-
tivele sau aparatele special confecionate sau adaptate pentru a provoca victimei durere sau sufe-
rin puternic, fizic ori psihic (de exemplu, butelia de plastic umplut cu ap; cablul cu un
mner la extremitate; scaunul de interogare prevzut cu ace menite s strpung pielea fr a pro-
duce, ns, rni letale; ctuele cu ocuri electrice etc.) [13, p.772]. n alte surse, pe bun dreptate
se face distincie ntre noiunile instrumente speciale i alte obiecte adaptate acestui scop. In
concreto, prin instrumente speciale destinate torturrii sau tratamentului inuman sau degradant se
nelege obiectele speciale (uneltele, dispozitivele sau aparatele) care prin natura lor dispun de
caliti vulnerante constructive, de exemplu: dispozitive pentru ocuri electrice (baston electric,
ctue cu ocuri electrice); ctue i spray-uri cu substane chimice; scaunul metalic nzestrat cu
ace menite s strpung pielea fr a produce, ns, rni letale; cuca de metal, dotat pe interior
cu un sistem complicat de ace care, odat cu nchiderea uii, ptrund n corpul victimei pene-

135
trnd membrele, abdomenul, pieptul fr a-i provoca decesul etc. [111, p.42]. La rndul lor, drept
obiecte adaptate pentru comiterea torturii, tratamentului inuman sau degradant se consider
obiectele (uneltele, dispozitivele sau aparatele) care prin natura lor nu dispun de caliti vulne-
rante, ns, suportnd o transformare i ajustare din timp sau nemijlocit n timpul comiterii faptei
prejudiciabile, obin atare caliti, devenind periculoase pentru integritatea fizic sau psihic a
persoanei. La aceast categorie pot fi menionate: un segment al unui furtun de cauciuc, n inte-
riorul cruia a fost turnat plumb sau fier; o butelie de plastic umplut cu ap; cablu la care a fost
ataat un mner etc. [111, p.42]. ntr-adevr, odat ce legiuitorul a utilizat distinct noiunile
instrumente speciale i alte obiecte adaptate acestui scop, ele nu pot fi echipolente. Iat de
ce, n actul procedural trebuie s se indice cu cea mai mare precizie la care categorie se atribuie
entitatea utilizat pentru provocarea urmrilor prejudiciabile ale infraciunilor de tortur,
tratament inuman sau degradant. Este regretabil c n practica judiciar unul i acelai obiect
utilizat la comiterea infraciunii de tortur este catalogat diferit. De exemplu, aa cum rezult din
Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 15 septembrie 2014 [74], bastonul de
cauciuc este catalogat ca fiind alt obiect adaptat provocrii durerilor ori suferinelor fizice sau
psihice puternice, iar, aa cum deducem din Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de
Justiie din 10 iunie 2014 [66], bastonului de cauciuc i se atribuie calitatea de instrument special
de tortur. Unii ar putea reproa alegaiei respective, argumentnd c, n fond, nu exist pericolul
de aplicare eronat a legii penale, ntruct instrumentele speciale i alte obiecte adaptate
acestui scop se regsesc sub egida unei i aceleiai variante agravate. Anticipnd acestei riposte,
relevm c, dei este fr tgad c identificarea incorect a categoriei legislative a entitii
folosite la comiterea infraciunii nu are, n acest caz, nicio relevan la ncadrare, este
incontestabil c un tratament incorect va avea un impact negativ asupra procesului de
individualizare a pedepsei penale. Or, trebuie s recunoatem c aplicarea instrumentelor
speciale n cadrul infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant comport un grad de
pericol mai mare dect aplicarea altor obiecte adaptate acestui scop, motiv din care folosirea
instrumentelor speciale va influena asupra individualizrii pedepsei n sensul agravrii acesteia.
Reieind din interpretrile date supra sintagmelor analizate, deducem c linia de demar-
caie ntre noiunile instrumente speciale i alte obiecte adaptate acestui scop rezid n desti-
naia constructiv a entitii. Astfel, considerm c nu sunt destinate dup construcie pentru
provocarea durerilor ori suferinelor fizice sau psihice, inclusiv puternice, ns prezint un peri-
col pentru integritatea fizic sau psihic a victimei, graie proprietilor de care dispun n anumite
circumstane: un ciob de sticl, o bucat de grilaj din fier demontat de la fereastr, traversele
sptarului unui scaun sfrmat etc. n practica judiciar s-a considerat c o creang groas de

136
copac de asemenea poate fi considerat obiect adaptat pentru a provoca dureri sau suferine fizice
ori psihice puternice. La concret, prin Sentina Judectoriei Teleneti din 23 ianuarie 2013,
B.V.G. a fost condamnat n baza art.1661 alin.(4) lit.d) CP RM, lundu-se n calcul urmtoarele
mprejurri faptice: La 15 septembrie 2010, aproximativ la ora 09.30, B.V.G., activnd n cali-
tate de ef de post, ofier operativ superior de sector al Postului de Poliie Czneti al CRP
Teleneti, cu gradul special de locotenent major de poliie, a intrat n ograda gospodriei lui
B.V. din s. Vadul-Leca, r-nul Teleneti, pe care l bnuia c a comis furt de psri din gospo-
dria cet. S.T. Cu scopul de a obine de la B.V. informaii i depoziii referitor la sustragerea
bunurilor altei persoane i cu scopul de a-l pedepsi pentru contravenia n a crei comitere l
bnuia, de a-l intimida i de a face presiuni asupra lui, bazate pe discriminare, B.V.G. i-a
aplicat lui B.V. dou lovituri cu pumnul n fa, apoi forat l-a urcat n automobilul su, cu care
l-a dus la Primria comunei Czneti, r-nul Teleneti. n aceeai zi, aproximativ la ora 11.30,
inculpatul a urcat cu fora partea vtmat n automobilul su, cu care s-au deplasat spre fia
de pdure de la marginea satului Vadul-Leca, r-nul Teleneti. Dup ce a cobort din automobil,
B.V.G. a rupt dintr-un copac o creang groas cu care i-a aplicat lui B.V. mai multe lovituri
peste diferite pri ale corpului (sublinierea ne aparine n.a.), urmrind acelai scop de a
obine informaii referitor la furtul de psri din gospodria cet. S.T. [139]. Dimpotriv,
bastoanele speciale de cauciuc i plastic, ctuele, dispozitivele electrooc (cu excepia poziiei
tarifare NM RM 9304 00 000, deoarece constituie arm de categoria D n sensul Anexei nr.1 la
Legea privind regimul armelor i al muniiilor cu destinaie civil, nr.130 din 08.06.2012 [103])
etc. trebuie considerate instrumente speciale destinate torturrii, tratamentului inuman sau
degradant. Ne fundamentm opinia apelnd la procedeul extrapolrii. Avem n vedere lista
entitilor din categoria mijloacelor speciale enumerate n Nomenclatorul mijloacelor speciale, al
tipurilor de arme de foc i al muniiilor aferente (Anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr.474 din
19.06.2014 [89]), entiti care sunt folosite contrar prevederilor pct.9-11, 13 din Regulile de
aplicare a mijloacelor speciale i armelor de foc (Anexa nr.2 la acelai act normativ). Totui,
inem s remarcm c noiunea instrumente speciale utilizat n coninutul lit.d) alin.(2) i lit.d)
alin.(4) art.1661 CP RM nu se reduce la lista mijloacelor speciale consacrate n Anexa nr.1 la
Hotrrea Guvernului nr.474 din 19.06.2014, ntruct actul normativ respectiv nu constituie un
act complementar al agravantei analizate. Iat de ce, scaunul metalic nzestrat cu ace menite s
strpung pielea fr a produce rni letale; cuca de metal, dotat pe interior cu un sistem
complicat de ace care, odat cu nchiderea uii, ptrund n corpul victimei penetrnd membrele,
abdomenul, pieptul fr a-i provoca decesul, dei nu sunt enumerate n lista mijloacelor speciale
din Anexa nr.1 la Hotrrea Guvernului nr.474 din 19.06.2014, acestea constituie instrumente

137
speciale veritabile aplicate pentru provocarea durerilor ori suferinelor fizice sau psihice, inclusiv
puternice.
n alt ordine de idei, condiia sine qua non pe care o impune legiuitorul prin lit.d) alin.(2)
i lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM vizeaz aplicarea efectiv a obiectelor sau instrumentelor subzis-
tente; or, simpla deinere asupra persoanei la momentul comiterii respectivelor infraciuni nu este
n stare s angajeze rspunderea ei penal n baza variantelor agravate nominalizate. Aceasta se
explic prin faptul c legiuitorul nu agraveaz rspunderea penal pentru comiterea torturii, trata-
mentului inuman sau degradant de ctre o persoan narmat sau dotat cu anumite instrumente,
ci cel puin pentru o afiare a armei, a instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui
scop, fptuitorul urmrind intimidarea victimei, paralizarea reaciei ei, provocarea temerii sau a
strii de angoas. Considerm c folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte
adaptate acestui scop n contextul torturii, tratamentului inuman sau degradant se poate concreti-
za n: tragerea intit a focurilor de arm, aplicarea loviturilor, sprijinirea armei de gtul victimei,
agitarea pumnului cu boxul mbrcat, demonstrarea armei (cu condiia s fie funcional), a
instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate scopului de a intimida victima etc. Astfel,
spre exemplu, exprimarea verbal, nsoit de gestul de atingere a corpului victimei cu arma (cu
condiia s fie funcional), reprezint o circumstan care pune n eviden intenia fptuitorului
de a-i produce suferine psihice, conduita sa fiind de natur a inspira victimei o stare de temere.
n alt ordine de idei, svrirea torturii, tratamentului inuman sau degradant prin folosirea
armei, instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop este o varietate a excesu-
lui de putere sau a depirii atribuiilor de serviciu, nscriindu-se n tipajul modalitii faptice a
infraciunii prevzute la art.328 CP RM, manifestate prin comiterea unei aciuni de ctre persoa-
na public, respectiv persoana cu funcie de demnitate public cu nclcarea unor cerine sau
circumstane speciale ori excepionale indicate n lege. Fr ndoial, ntr-o asemenea situaie va
opera o concuren de norme n sensul art.116 CP RM, astfel nct infraciunile de tortur, trata-
ment inuman sau degradant comise prin folosirea armei, instrumentelor speciale sau a altor
obiecte adaptate acestui scop constituie norme speciale n raport cu excesul de putere sau depi-
rea atribuiilor de serviciu, considerent din care la ncadrare se va reine numai lit.d) alin.(2)
art.1661 sau, dup caz, lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM. Totui, infraciunea de exces de putere sau
depirea atribuiilor de serviciu se agraveaz dac este nsoit de aplicarea armei (lit.b) alin.(2)
art.328 CP RM). O prim concluzie care se deduce este c norma de la lit.b) alin.(2) art.328 CP
RM este inaplicabil n principiu n practic, ntruct ori de cte ori o persoan public sau o
persoan cu funcie de demnitate public aplic arma, n virtutea regulii de calificare consfinit
n alin.(2) art.116 CP RM, se va aplica, n dependen de circumstane, fie lit.d) alin.(2) art.1661,

138
fie lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM. Dac aceast concluzie este adevrat, atunci putem concepe
atare situaie ca o neglijen a legiuitorului, ntruct a edictat o dublare a normelor incriminatoa-
re, inadverten care este prea evident pentru a constitui o realitate obiectiv. n realitate ns,
prevederea de la lit.b) alin.(2) art.328 CP RM nu este de prisos, ntruct exist anumite nuane de
ordin obiectiv care determin meninerea n continuare a rspunderii penale pentru excesul de
putere sau depirea atribuiilor de serviciu nsoit de aplicarea armei. Argumentul forte rezid
n intenia pe care o urmrete fptuitorul n raport cu aplicarea armei. Astfel, n cazul infraci-
unilor prevzute la lit.d) alin.(2) i la lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM fptuitorul recurge la folo-
sirea efectiv a armei pentru a cauza intenionat dureri sau suferine fizice ori psihice (n ipoteza
tratamentului inuman sau degradant) ori pentru a provoca intenionat victimei dureri sau suferin-
e fizice ori psihice puternice (n ipoteza torturii). Per a contrario, n cazul variantei agravate de
la lit.b) alin.(2) art.328 CP RM, fptuitorul nu intenioneaz s cauzeze careva dureri sau sufe-
rine fizice ori psihice. Prin aplicarea armei persoana public, respectiv persoana cu funcie de
demnitate public ncalc regulile de aplicare a armei stipulate, bunoar, n Legea privind
modul de aplicare a forei fizice, a mijloacelor speciale i a armelor de foc, nr.218 din
19.10.2012, ceea ce presupune comiterea aciunilor care sunt n competena funcional a acestor
persoane, ns cu nerespectarea unor condiii (reguli) impuse de lege pentru adoptarea unui astfel
de comportament. De exemplu, aplicarea armei de foc de ctre personalul care deine grade i
statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, n timpul aciunilor de restabilire a ordi-
nii publice n cazul dezordinilor n mas, va ntruni elementele componenei de infraciune cu
circumstane agravante prevzute la lit.b) alin.(2) art.328 CP RM, dac se va realiza n lipsa
uneia dintre urmtoarele circumstane catalogate ca msuri extreme: 1) pentru autoaprare ori
pentru aprarea oamenilor mpotriva unor atacuri ce prezint un pericol real pentru viaa i sn-
tatea acestora; 2) mpotriva persoanelor sau a grupurilor de persoane care ncearc s ptrund
forat n cldirile, n ncperile sau n perimetrele instituiilor, n unitile de transport aflate sub
paz sau care devasteaz ori distrug cldiri i alte bunuri de interes public sau privat, punnd n
pericol viaa i sntatea oamenilor. Astfel, vom fi n prezena depirii vdite a limitelor prero-
gativelor acordate prin lege, ntruct, potrivit prevederilor art.12 lit.c) al Legii privind modul de
aplicare a forei fizice, a mijloacelor speciale i a armelor de foc, nr.218 din 19.10.2012, se inter-
zice aplicarea armelor de foc n timpul aciunilor de restabilire a ordinii publice n cazul dezor-
dinilor n mas, cu excepia cazurilor indicate n art.10 alin.(1) lit.a) i h) din legea nominalizat.

139
3.5. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite de o persoan cu funcie de
rspundere sau de o persoan cu funcie de demnitate public
Gravitatea sporit pe care calitatea deinut de fptuitor o transfer faptei incriminate penal
este validat de ncrederea pe care i-a oferit-o statul odat cu nvestirea n funcie de
rspundere, respectiv de demnitate public, funcii care impun un comportament corect, decent i
cuviincios al oricrei persoane n ndeplinirea atribuiilor de serviciu, n raport cu persoanele cu
care vine n contact n exerciiul acestor atribuii, mai ales atunci cnd acestea sunt de rang nalt.
Remarcm c, n contextul circumstanelor agravante viznd subiecii infraciunii de tortur,
tratament inuman sau degradant, doar autoritile publice propriu-zise au fost luate n calcul
pentru a diferenia rspunderea penal; or, nici particularii i nici autoritile publice asimilate
nu-i gsesc reflectare n coninutul lit.e) alin.(2), respectiv, lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM.
Respectnd consecutivitatea enumerrii n textul de lege, vom demara cercetarea cu
persoana cu funcie de rspundere n calitate de subiect cu caliti speciale al infraciunilor de
tortur, tratament inuman sau degradant. Noiunea de persoan cu funcie de rspundere are o
ncrctur semantic precis, gsindu-i sediul n prevederile de la alin.(1) art.123 CP RM,
potrivit crora prin persoan cu funcie de rspundere se nelege persoana creia, ntr-o
ntreprindere, instituie, organizaie de stat sau a administraiei publice locale ori ntr-o subdi-
viziune a lor, i se acord, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin numire, alegere sau
n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii
publice sau a aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.
Cu toate c prin Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.245 din
02.12.2011 [104], legiuitorul a substituit sintagma persoan cu funcie de rspundere cu
sintagma persoan public, n special n cazul infraciunilor de corupie i al infraciunilor care
aduc atingere activitii de serviciu n sfera public, termenul persoan cu funcie de
rspundere s-a pstrat n mai multe componene de infraciune, fie caracteriznd coninutul
constitutiv de baz (de exemplu, art.176, art.180, art.183, art.265 CP RM etc.), fie cel agravat
(art.158 alin.(3) lit.f), art.165 alin.(2) lit.e), art.168 alin.(2) lit.d) CP RM etc.). Dup cum este
lesne de neles, n cazul infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant persoana cu
funcie de rspundere caracterizeaz coninutul agravat al incriminrii. Spre deosebire de cele-
lalte norme pentru care se agraveaz rspunderea penal n baza calitii subiectului de persoan
cu funcie de rspundere, bunoar art.158 alin.(3) lit.f), art.165 alin.(2) lit.e), art.168 alin.(2)
lit.d) CP RM, n cazul art.1661 alin.(2) lit.e) i art.1661 alin.(4) lit.e) CP RM legiuitorul
disperseaz persoana public de persoana cu funcie de rspundere, n sensul agravrii
rspunderii ultimei. Firete, aceast situaie normativ ridic semne de ntrebare referitoare la

140
oportunitatea diferenierii rspunderii penale, n contextul n care ntre noiunile persoan cu
funcie de rspundere i persoan public exist o relaie de tip parte-ntreg. Or, sub acest
aspect n literatura de specialitate au fost aduse argumente pertinente, care s ne conving de
existena unui asemenea coraport: Aa cum este conceput n alin.(2) art.123 CP RM, noiunea
de persoan public este ntr-att de cuprinztoare, nct nu considerm c exist vreun
exemplu cnd persoana are statut de persoan cu funcie de rspundere, dar nu are statutul de
persoan public [118, p.275-276]. n continuarea acestei idei, se susine c orice persoan cu
funcie de rspundere este, implicit, o persoan public, ns nu orice persoan public este
neaprat o persoan cu funcie de rspundere. Datorit paralelismului existent, afirm A.Eanu,
prioritate va avea ntregul (persoana public). Deci, atunci cnd fptuitorul este o persoan
public, fiind n acelai timp persoan cu funcie de rspundere, fapta va fi calificat n baza
variantei-tip (alin.(1) art.1661 CP RM sau alin.(3) art.1661 CP RM) [111, p.42], soluie de
ncadrare care de altfel este oglindit, ca excepie, i n practica judiciar. Regretabil este c nu
exist o practic de urmrire penal, dar nici o practic judiciar uniform n aceast materie. De
exemplu, n contextul relelor tratamente incriminate la art.1661 CP RM, poliistul este apreciat de
ctre unii subiecii de aplicare n concret a legii penale ca fiind o persoan cu funcie de
rspundere, motiv din care rein circumstana agravant, n dependen de fapt, prevzut fie la
lit.e) alin.(2), fie la lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM, iar de alii ca fiind persoan public, reinnd la
ncadrare doar varianta-tip a infraciunii comise. De exemplu, prin Sentina Judectoriei
Dondueni din 28 martie 2013, N.E. a fost recunoscut vinovat n svrirea infraciunii prevzute
la lit.e) alin.(2) art.1661 CP RM (adic, tratament inuman i degradant), svrite de o persoan
cu funcie de rspundere (sublinierea ne aparine n.a.), ntruct: N.E., caporal de poliie,
exercita funcia de poliist-ofer n cadrul Serviciului poliiei judectoreti al CPR Dondueni.
Astfel, n conformitate cu art.123 alin.(1), (2) CP RM, N.E. era persoan public i persoan cu
funcie de rspundere, creia prin numire i-au fost acordate drepturi i obligaii n vederea
exercitrii funciilor autoritilor publice. La 01 noiembrie 2012, aproximativ la ora 02.00, N.E.
se afla, n stare de ebrietate alcoolic, la staia de alimentare cu petrol Bemol, situat la
periferia or.Dondueni, n apropiere de traseul republican Drochia-Edine. Acolo, fr careva
motiv, a intrat n conflict cu P.V., taximetrist la S.R.L. Lux Galaxia din or.Dondueni. Inten-
ionat, n mod ilegal, pentru a-i demonstra supremaia, N.E. l-a supus pe P.V. unui tratament
inuman i degradant manifestat prin bruscare i aplicarea unei lovituri cu scrumiera n cap,
apoi a ctorva lovituri cu pumnul n fa. n rezultat, i-a cauzat acestuia leziuni corporale sub
form de plag contuz suturat a regiunii parietale stnga, plag saturat a nasului pe
dreapta, edem i echimoz pe buza superioar, comoie cerebral, care, conform raportului de

141
expertiz medico-legal nr.190/D din 16.12.2012, se calific ca vtmare corporal uoar n
baza criteriului dereglrii sntii de scurt durat [129].
La fel, prin sentina Judectoriei Bli din 02 aprilie 2015, C.S. a fost recunoscut vinovat de
svrirea infraciunii prevzute la art.1661 alin.(2) lit.a), e), f) CP RM (adic, cauzarea
intenionat a unei dureri sau a suferinei fizice, svrite cu bun tiin asupra unui minor de
ctre o persoan cu funcie de rspundere (sublinierea ne aparine n.a.)), prin care a cauzat din
impruden o vtmare medie a integritii corporale, care reprezint tratament inuman i degra-
dant, ntruct: C.S., sergent major de poliie, exercit funcia de poliist-ofer n Batalionul de
Patrul i Santinel al Comisariatului de poliie mun. Bli. Astfel, conform art.123 alin.(1) i
(2) CP RM, C.S. era persoan public i persoan cu funcie de rspundere, nvestit cu drepturi
i obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice. Fiind n serviciul de meninere a
ordinii publice, avnd obligaiunea de a patrula sectorul ,,Centru, mun. Bli, la 11 ianuarie
2013, aproximativ la ora 02.30, C.S. s-a apropiat cu automobilul de serviciu de staia central
de autobuze din mun. Bli, n preajma creia se aflau minorul G.V. i prietenii acestuia: S.N. i
Z.I. Avnd suspiciuni c acetia au comis careva acte de huliganism, urmrind scopul de a-l
pedepsi pe G.V. pentru actul pe care acesta l-ar fi svrit, C.S., fr temei i necesitate,
intenionat, n mod ilegal, pentru a-i demonstra supremaia, l-a supus pe C.V. unui tratament
inuman i degradant manifestat prin bruscare i lovire cu brbia de capota din fa a
automobilului su de serviciu, apoi l-a urcat forat n aceast unitate de transport. n salonul
automobilului C.S. s-a urcat cu genunchiul deasupra lui G.V., care era ntins cu faa n jos pe
bancheta din spate a automobilului, i l-a lovit de cteva ori pe minor cu genunchiul n regiunea
cutiei toracice, nctundu-i minile. n scurt timp, G.V. a fost transportat la Comisariatul de
Poliie Bli, situat pe str. tefan cel Mare, 50, unde a fost constatat identitatea i vrsta
acestuia. n incinta acestei instituii C.S. l-a urmat pe G.V. la veceu, unde ultimul a fost
desctuat. Dup ce G.V. i-a satisfcut necesitile fiziologice, din nou a fost dobort la pmnt
de ctre C.S. Contientiznd c acioneaz cu bun tiin asupra unui minor, C.S. i-a mai
aplicat multiple lovituri cu genunchiul n regiunea cutiei toracice, rsucindu-i i nctundu-i
minile la spate. Prin aceste aciuni ilegale C.S. i-a cauzat victimei G.V. leziuni corporale i
suferine fizice, provocndu-i, conform raportului de expertiz medico-legal nr.131/D din 20
mai 2013, leziuni corporale medii, exprimate prin fractur de cap-os V metacarpian pe dreapta,
precum i prin multiple echimoze pe suprafeele anterolaterale ale gtului n treimea superioar,
cu extindere pe cea medie i inferioar. Astfel, minorului i-au fost cauzate dureri fizice i
suferine psihice, fiindu-i umilit demnitatea. Violena fizic aplicat asupra lui nu era necesar,

142
nefiind determinat de comportamentul inadecvat al minorului, deoarece acesta nu opunea
rezisten i nu a comis careva aciuni ilegale [123].
Dimpotriv, prin Sentina Judectoriei Fleti din 23 martie 2015 faptele inculpatului-
poliist R.A. au fost ncadrate n baza art.1661 alin.(1) CP RM, aa cum a i invocat n
rechizitoriu acuzatorul de stat, n legtur cu urmtoarele circumstane: R.A., poliist, activa n
funcia de inspector de patrulare rutier, fiind astfel persoan public (sublinierea ne aparine
n.a.). La 28 decembrie 2013, aproximativ la ora 02.00, aflndu-se n exerciiul funciunii, n
procesul examinrii unei nclcri rutiere comise de B.Gh., taximetrist, intenionat, n mod
ilegal, n scopul de a-l pedepsi pe pasagerul taxiului pentru c a intervenit n discuie, i-a aplicat
acestuia dou lovituri n fa cu lanterna pe care o inea n mn. Ca urmare, i-a cauzat
vtmri corporale sub form de tumefiere, contuzie a esuturilor moi ale nasului, care, potrivit
raportului de expertiz medico-legal nr.10/D din 13 ianuarie 2014, se atribuie la categoria
leziunilor corporale nensemnate. Dup ce l-a agresat fizic, l-a urcat n automobilul de serviciu
i l-a transportat la Inspectoratul de Poliie [132].
De asemenea, prin Sentina Judectoriei Cantemir din 12 ianuarie 2016 M.Gh. a fost
recunoscut vinovat de svrirea infraciunii prevzute la art.1661 alin.(1) CP RM (ncadrare
reinut i n rechizitoriu, fr trimitere la lit.e) alin.(2) art.1661 CP RM), dat fiind urmtorul
substrat factologic constatat: M.Gh. activa n calitate de poliist n Serviciul Patrulare al SSP a
IP Cantemir, fiind, conform dispoziiilor art.123 alin.(2) CP RM, persoan public (sublinierea
ne aparine n.a.). La data de 18 iulie 2014, aproximativ la ora 21.00, se deplasa la domiciliul
locuitorului s.Cociulia, r-nul Cantemir, H.V., pentru a examina un caz sesizat pe fonul unui
scandal n familie. Aflndu-se n ograda lui H.V., l-a imobilizat pe acesta la pmnt i i-a aplicat
ctue. n scopul de a-i cauza dureri fizice i de a-i njosi demnitatea, i-a aplicat lui H.V. o
lovitur cu palma peste urechea stng. Conform raportului de expertiz medico-legal
nr.148/D din 13 noiembrie 2014, lui H.V. i-au fost cauzate leziuni sub form de traum
craniocerebral nchis, manifestat prin comoie cerebral, ruptura timpanului urechii stngi,
care se calific ca vtmri uoare, precum i excoriaii pe ambele antebrae 1/3 medii i
inferioare, echimoze pe braul i genunchiul stng, care se calific ca vtmri corporale
nensemnate. Motiv pentru care aciunile inculpatului n ansamblu au fost calificate n baza
art.1661 alin.(1) CP RM, cu indicii cauzarea intenionat a unei dureri i a suferinei fizice,
care reprezint tratament inuman sau degradant, de ctre o persoan public [127].
Relevant este i alegaia reinut prin Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu
din 07 decembrie 2015, prin care s-a admis apelul procurorului, casat sentina (prin care C.V. a
fost achitat pe faptul comiterii infraciunii prevzute la art.328 alin.(2) lit.a) CP RM) i

143
pronunat o nou hotrre, potrivit modului stabilit pentru prima instan, prin care C.V. a fost
recunoscut vinovat i condamnat n baza art.1661 alin.(1) CP RM. n legtur cu aceast soluie
de ncadrare, instana a motivat, inter alia, c fapta de exces de putere sau depirea atribuiilor
de serviciu de ctre un poliist nu a fost decriminalizat, deoarece n continuare faptele
prejudiciabile comise de ctre un colaborator de poliie sunt pasibile de pedeaps n baza art.1661
CP RM. Prin urmare, conducndu-se de prevederile art.10 alin.(1) CP RM, instana de apel a
concluzionat c fapta inculpatului C.V. urmeaz a fi ncadrat n baza art.1661 alin.(1) CP RM (n
redacia Legii nr.252 din 08.11.2012 [105]), sanciunea pentru care este mai blnd [77].
Sintetiznd asupra practicii judiciare, relevm c, n principiu, poliistul este, potrivit literei
legii (art.123 alin.(1) i alin.(2) CP RM), att persoan public, ct i persoan cu funcie de
rspundere. Deci, calificarea actelor de tortur, tratament inuman sau degradant comise de ctre
poliist reprezint o polemic practic acerb. Deoarece n doctrin unanim se susine c ntre
noiunile persoan cu funcie de rspundere i persoan public exist o relaie de tip parte-
ntreg, logic, aciunile poliistului, ca, de altfel, ale oricrei alte persoane cu funcie de rspunde-
re, care este totodat i persoan public, urmeaz a fi ncadrate n temeiul coninutului constitu-
tiv de baz al infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant, adic n conformitate cu
alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM. Or, tocmai persoana public reprezint ntregul n
raport cu partea desemnat de noiunea persoan cu funcie de rspundere. Dac ne-am
conduce de spiritul de care este animat incriminarea (mens legis) torturii, tratamentului inuman
sau degradant per ansamblu, reinnd la ncadrare circumstanele agravante de la lit.e) alin.(2) i
de la lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM, am nclca principiului in dubio mitius, potrivit cruia n
cazul unei norme penale cu un coninut ndoielnic opereaz interpretarea cea mai favorabil
fptuitorului i, implicit, am nclca principiul legalitii (alin.(2) art.3 CP RM) [155, p.247].
Pentru a evita nclcarea acestor principii de ctre subiecii oficiali de aplicare n concret a legii
penale, propunem excluderea sintagmei de o persoan cu funcie de rspundere din lit.e)
alin.(2) i din lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM. O astfel de remaniere legislativ va presupune c
circumstanele agravante de la lit.e) alin.(2) i de la lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM i vor gsi
aplicabilitate doar atunci cnd fptuitorul este persoan cu funcie de demnitate public. ns,
pn la o eventual implementare a acestei modificri n plan legislativ, pentru a respecta litera
legii, vom opera cel puin formal cu categoria de persoan cu funcie de rspundere.
n ceea ce privete cellalt subiect cu caliti speciale tipic circumstanelor agravante
analizate, remarcm c, analogic persoanei cu funcie de rspundere, i persoana cu funcie de
demnitate public are o ncrctur semantic precis n legea penal. Astfel, potrivit alin.(3)
art.123 CP RM n vigoare, prin persoan cu funcie de demnitate public se nelege: persoana

144
al crei mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituia Republicii Moldova sau
care este nvestit n funcie, prin numire sau prin alegere, de ctre Parlament, Preedintele
Republicii Moldova sau Guvern; alt persoan cu funcie de demnitate public stabilit prin lege;
persoana creia persoana cu funcie de demnitate public i-a delegat mputernicirile sale.
Atragem atenia c pn la intervenia Legii pentru modificarea i completarea unor acte
legislative, nr.152 din 01.07.2016 [110], printre persoanele cu funcie de demnitate public nu se
numrau alte persoane cu funcie de demnitate public stabilite prin lege, adic n actele
legislative extrapenale de referin. n primul rnd se are n vedere Anexa la Legea cu privire la
statutul persoanelor cu funcie de demnitate public, nr.199 din 16.07.2010 [100], care conine
lista persoanelor cu funcie de demnitate public.
O asemenea remaniere legislativ are ca efect lrgirea spectrului de persoane care pot s
dein aceast calitate cu impact asupra ncadrrii juridice a faptelor de tortur, tratament inuman
sau degradant. Pentru a demonstra acest lucru, aducem aleatoriu exemple concrete care vin s ne
conving despre justeea lucrurilor. Astfel, de exemplu, pn la intrarea n vigoare a Legii pentru
modificarea i completarea unor acte legislative, nr.152 din 01.07.2016, nu puteau fi trase la
rspundere penal pentru acte de tortur, tratament inuman sau degradant n conformitate cu
circumstanele agravante prevzute la lit.e) alin.(2) sau, dup caz, la lit.e) alin.(4) art.1661 CP
RM urmtoarele persoane: primarii; preedintele, vicepreedintele raionului; preedintele, prim-
vicepreedintele, vicepreedintele, secretarul tiinific general al Academiei de tiine a Moldo-
vei etc. Dup modificrile operate n alin.(3) art.123 CP RM, numitele autoriti sunt considerate
persoane cu funcie de demnitate public n sensul legii penale. Aceasta este concluzia pe care o
deducem din coroborarea legii penale cu actele extrapenale de referin i cu interpretarea
oficial dat n pct.6.4 din Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova
Cu privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal pentru infraciunile de
corupie, nr.11 din 22.12.2014. Astfel, pn la intervenia Legii pentru modificarea i completa-
rea unor acte legislative, nr.152 din 01.07.2016 [110], ntre alin.(3) art.123 CP RM i Anexa la
Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcie de demnitate public se atesta o inconsecven
legislativ, care era soluionat n favoarea accepiunii de persoan cu funcie de demnitate
public din alin.(3) art.123 CP RM. Aceasta ntruct, potrivit alin.(2) art.4 al Legii privind actele
legislative, nr.780 din 27.12.2001 [96], actul legislativ trebuie s fie n concordan cu sistemul
de codificare i unificare a legislaiei. Un alt argument n favoarea accepiunii de persoan cu
funcie de demnitate public, consacrat n alin.(3) art.123 CP RM, consist n regula, potrivit
creia n cazul n care ntre dou acte legislative cu aceeai for juridic apare un conflict de
norme ce promoveaz soluii diferite asupra aceluiai obiect al reglementrii, se aplic preve-

145
derile actului posterior. n concluzie, prin substituirea cuvintelor n condiiile legii cu cuvintele
alt persoan cu funcie de demnitate public stabilit prin lege n dispoziia de la alin.(3)
art.123 CP RM a fost nlturat confuzia ce caracteriza persoana cu funcie de demnitate public
n sensul legii penale i al legilor extrapenale de referin. De aceea, la calificarea faptei se va
verifica nti de toate dac fptuitorul actelor de tortur, tratament inuman sau degradant se
regsete sau nu n Anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcie de demnitate
public, nr.199 din 16.07.2010. Un rspuns afirmativ ar genera agravarea rspunderii penale n
acord cu lit.e) alin.(2) sau, dup caz, cu lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM. Totui, dac fptuitorul
actelor de tortur, tratament inuman sau degradant nu se regsete n lista din respectiva Anex,
aceasta nu exclude definitiv calificarea faptelor n conformitate cu lit.e) alin.(2) sau, dup caz, cu
lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM. Aceasta deoarece, chiar dac fptuitorul nu este enumerat n lista
Anexei la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcie de demnitate public, nr.199 din
16.07.2010 [100], el poate s apar n calitate de persoan cu funcie de demnitate public n
virtutea nvestirii lui n funcie prin numire sau prin alegere, de ctre Parlament, Preedintele
Republicii Moldova sau Guvern, fapt dedus din prevederea de la alin.(3) art.123 CP RM.
Bunoar, membrii Consiliului Superior al Procurorilor, reprezentani ai societii civile, sunt
considerai persoane cu funcie de demnitate public. Chiar dac n Anexa la Legea cu privire la
statutul persoanelor cu funcie de demnitate public, nr.199 din 16.07.2010, nu exist meniunea
c membrul Consiliului Superior al Procurorilor este o funcie de demnitate public, aceast
calitate o deducem din prevederile de la alin.(4) art.69 al Legii cu privire la Procuratur, nr.3 din
25.02.2016 [109], n coroborare cu alin.(3) art.123 CP RM. Astfel, n acord cu alin.(4) art.69 al
actului legislativ menionat, trei membri ai Consiliului Superior al Procurorilor sunt alei prin
concurs din rndul societii civile, dup cum urmeaz: unul de ctre Preedintele Republicii,
unul de ctre Parlament i unul de ctre Academia de tiine a Moldovei. Deci, sunt persoane cu
funcie de demnitate public n sensul alin.(3) art.123 CP RM doar doi dintre cei trei membri ai
Consiliului Superior al Procurorilor, care sunt alei prin concurs din rndul societii civile, i
anume: cel care este ales de ctre Preedintele Republicii i cel care este ales de ctre Parlament.
Din prevederile de la alin.(3) art.123 CP RM rezult c cel de-al treilea membru al Consiliului
Superior al Procurorilor, ales prin concurs din rndul societii civile de ctre Academia de
tiine a Moldovei, nu este persoan cu funcie de demnitate public. Incontestabil, aceast
situaie juridic este banal, inechitabil i lipsit de logic, presupunnd o grav incoeren
legislativ. Nu ne opunem ca unul dintre membrii Consiliului Superior al Procurorilor, din rndul
societii civile, s fie ales de ctre Academia de tiine a Moldovei, dorim doar s scoatem n
eviden disensiunea care va avea impact negativ asupra ncadrrii juridice a faptelor care au n

146
calitate de subiect special persoana cu funcie de demnitate public. Pentru a evita o asemenea
incoeren, cel mai potrivit mod de redresare a situaiei este, probabil, suplimentarea listei din
Anexa la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcie de demnitate public, nr.199 din
16.07.2010, cu urmtoarele categorii de funcii de demnitate public: preedinte, membru al
Consiliului Superior al Procurorilor.
n acelai context, ne intereseaz dac consilierul local poate s evolueze sau nu n calitate
de subiect special al infraciunilor prevzute la lit.e) alin.(2) sau, dup caz, la lit.e) alin.(4)
art.1661 CP RM. Interesul fa de acest subiect deriv din Legea pentru modificarea articolului
123 din Codul penal al Republicii Moldova, nr.318 din 20.12.2013 [108], prin care consilierul
local a fost exclus din categoria persoanelor cu funcie de demnitate public (alin.(3) art.123 CP
RM). Oare prin Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.152 din
01.07.2016, i s-a restabilit acest statut n spiritul legii penale? Conducndu-ne de Anexa la Legea
cu privire la statutul persoanelor cu funcie de demnitate public, nr.199 din 16.07.2010,
observm c consilierul local nu este o funcie de demnitate public. Mai mult ca att, nici din
celelalte modaliti ale alin.(3) art.123 CP RM nu-i putem atribui aceast calitate. i atunci, cum
vom ncadra relele tratamente comise de consilierul local? ntrebarea ridicat deriv din lipsa
unei prevederi exprese care i-ar incuba cel puin calitatea de persoan public. ns, o interpretare
sistemic ne permite s pledm n favoarea acestei caliti; or, n acord cu prevederile de la
alin.(1) art.112 din Constituia Republicii Moldova, autoritile administraiei publice, prin care
se exercit autonomia local n sate i orae, sunt, printre altele, consiliile locale alese. De aici
deducem c consilierii locali acioneaz n regim de putere public, iar, potrivit alin.(1) art.5 din
Legea privind statutul alesului local, nr.768 din 02.02.2000 [95], mandatul consilierului ncepe
efectiv din momentul validrii. Remarcm astfel c nvestirea n funcie a consilierului local se
face prin modalitatea alegerii, ca urmare a votului exprimat de fiecare cetean ce are exerciiul
drepturilor electorale, urmat de o procedur ce implic validarea mandatului, adic confirmarea
acestuia. Odat confirmat mandatul, consilierul local va ndeplini activiti n interesul unei
uniti administrativ-teritoriale. n acest sens, consilierii locali sunt cei care soluioneaz i
gestioneaz, n numele i n interesul colectivitii pe care o reprezint, treburile publice, motiv
din care, n sensul alin.(2) art.123 CP RM, consilierul local este persoana nvestit de stat (prin
efectul validrii) s ndeplineasc activiti de interes public. Prin urmare, actele de violen
comise de ctre consilierul local, care presupun tratament inuman sau degradant ori chiar tortur,
urmeaz a fi ncadrate n baza alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM.
n alt ordine de idei, pentru existena infraciunilor de tortur, tratament inuman sau
degradant n form agravat (lit.e) alin.(2) i lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM), este absolut necesar

147
existena prealabil a unui serviciu n care persoana cu funcie de rspundere, respectiv persoana
cu funcie de demnitate public, i desfoar activitatea, indiferent de natura actelor care
ocazioneaz svrirea relelor tratamente [155, p.243]. De asemenea, violena aplicabil trebuie
s se regseasc ntr-o legtur direct cu funcia sa, nu ns s acioneze ca un particular, adic
la momentul comiterii relelor tratamente incriminate la art.1661 CP RM s se afle n exerciiul
funciunii sau s acioneze n regim de putere. Astfel, chiar dac fptuitorul deine o funcie de
rspundere sau o funcie de demnitate public, dar la momentul cauzrii durerilor sau suferinelor
fizice ori psihice a acionat ca un particular, din considerente private legate de relaiile de
ostilitate aprute ntre el ca cetean i victim, elementul circumstanial agravant n discuie nu
se va reine la ncadrare. Nu va fi aplicabil i niciuna dintre variantele-tip ale infraciunilor de
tortur, tratament inuman sau degradant, deoarece suntem n lipsa subiectului infraciunii. Pentru
ilustrarea acestei soluii, facem referire la dou cauze penale din practica judiciar care reflect
plenar cele susinute. Aadar, prin Sentina Judectoriei Cantemir din 27 ianuarie 2016 M.V. a
fost recunoscut vinovat de comiterea infraciunii prevzute la art.1661 alin.(2) lit.e) CP RM (n
dezacord cu acuzarea care a ncadrat aciunile inculpatului n baza art.1661 alin.(4) lit.e) CP RM),
avndu-se n vedere urmtoarele circumstane: M.V., ef al Direciei Ageniei Ecologice Cahul a
Inspectoratului Ecologic de Stat, la data de 25 mai 2015, n jurul orei 19.00, s-a deplasat la
domiciliul cet. I.D., unde n urma relaiilor ostile i-a aplicat lui I.D. mai multe lovituri cu pumnul
i picioarele peste diferite pri ale corpului, cauzndu-i leziuni corporale nensemnate sub
form de echimoze n regiunea temporal pe stnga, braul stng, coapsa dreapt, hemitorace
stng i abdomen, excoriaie n regiunea brbiei, provocndu-i dureri, suferine fizice i psihice
[128]. Pentru a adopta aceast soluie, instana de fond a menionat c, dei incidentul s-a produs
n afara orelor de program al inculpatului, chiar dac acesta nu s-a deplasat la domiciliul lui I.D.
cu automobilul de serviciu i nu era n uniform de serviciu, ns, avnd n vedere c la acel
moment M.V. era o persoan cu funcie de rspundere, el a acionat n raport cu I.D. ca un
reprezentant al entitii publice pe care o conduce [128]. ns, instana de apel a obiectat fa de
aceast motivaie, din lipsa calitii speciale a subiectului infraciunii, raionament din care
procesul penal n privina inculpatului a ncetat din motive c fapta sa constituie o contravenie
(art.78 alin.(2) Cod contravenional), relevnd urmtoarele: Din circumstanele cauzei rezult c
aciunile inculpatului M.V. privind cauzarea leziunilor corporale victimei I.D. nu au fost comise
n legtur cu atribuiile i funciile inculpatului (sublinierea ne aparine n.a.), care avea
funcia de ef al Direciei Ageniei Ecologice Cahul a Inspectoratului Ecologic de Stat. Anume:
nu exercita funciile prevzute de fia de post privind protecia mediului (nu deinea careva
funcie ntr-un serviciu similar al statului, de exemplu de colaborator al poliiei sau de

148
colaborator al penitenciarului), iar victima nu se afla n custodia autoritii conduse de inculpat
(victima nu avea statut de reinut, arestat, condamnat, internat forat n spital). Conflictul iscat
ntre inculpat i partea vtmat este un rezultat al relaiilor de conflict ntre doi consteni, i
nicidecum ntre o persoan public sau funcionar i o persoan fizic. Astfel, M.V. nu este
subiect al infraciunii, ntruct nu se ncadreaz n limitele calitii speciale, deoarece se afla n
afara orelor de serviciu i, conform fiei de post, contractului individual de munc, M.V. nu
ndeplinea careva obligaiuni sau atribuii de serviciu [72].
Nu putem s nu fim de acord cu motivaia instanei de apel relevat supra; or, dac la
momentul realizrii actelor de violen fptuitorul a acionat ca un particular, fapt dedus din
circumstane obiective: lipsa automobilului de serviciu, a uniformei, existena relaiilor ostile
ntre fptuitor i victim, a califica faptele n baza normei de incriminare prevzute la art.1661
CP RM ar nsemna a neglija lipsa elementelor componenei de infraciune, i anume: lipsa
subiectului infraciunii. Din partea motivatorie a deciziei instanei de apel mai desprindem i alte
alegaii care sunt decisive n planul soluionrii lipsei sau prezenei subiectului infraciunilor de
tortur, tratament inuman sau degradant: exist anumite categorii de persoane care, n virtutea
competenei i atribuiilor cu care sunt nvestite, chiar i n afara orelor de serviciu, nefiind n
exerciiul funciunii, pot s evolueze ca subieci speciali ai infraciunilor de tortur, tratament
inuman sau degradant, deoarece acioneaz n regim de putere. Ne referim n primul rnd la
poliiti; or, n acord cu prevederile alin.(4) art.24 al Legii cu privire la activitatea Poliiei i
statutul poliistului, nr.320 din 27.12.2012, fiecare poliist, pe tot teritoriul rii, indiferent de
funcia pe care o deine, de locul n care se afl n timpul sau n afara orelor de program, n cazul
n care sesizeaz existena unor circumstane sau fapte care pericliteaz ordinea de drept, viaa
sau sntatea persoanelor ori alte valori sociale, este obligat s comunice despre aceasta celei mai
apropiate subdiviziuni de poliie i s ntreprind msurile posibile pentru prevenirea i curmarea
infraciunii sau contraveniei, acordarea primului ajutor persoanelor aflate n pericol, reinerea i
identificarea fptuitorilor, depistarea martorilor oculari i pentru paza locului n care s-a produs
evenimentul. Pe fundalul faptului c poliitii sunt nvestii s acioneze n regim de putere,
comiterea de ctre acetia n afara orelor de program a actelor de violen care se ridic la nivelul
pragului de gravitate al torturii, tratamentului inuman sau degradant urmeaz a fi ncadrate n
baza art.1661 CP RM, cu condiia ca victima s perceap c fptuitorul nu este o oarecare
persoan, ci una nvestit cu regim de putere, fapt dedus din circumstane obiective concrete:
fptuitorul era n uniform de poliist sau avea n dotare mijloc de transport special al poliiei etc.
Chiar dac nu exist aceste circumstane obiective, este suficient ca poliistul mbrcat n civil
s-i comunice victimei c el deine calitatea de poliist. Pentru a ilustra aceast situaie, facem

149
referire la urmtorul caz din practica judiciar: n fapt, L.E., ofier operativ de sector al Postului
de Poliie Srcova al CPR Rezina, la 12 februarie 2013, n jurul orei 17.00, n s.Srcova, r-nul
Rezina, se afla la hotarul terenurilor ce aparineau cet. O.A. i, respectiv, R.S. De pe lotul cet.
O.A., care se afl la hotar cu lotul cet. R.S., nite persoane ncrcau ntr-o cru ciocleji pentru
necesitile lor personale. O.A. s-a apropiat de persoanele care ncrcau cioclejii, cerndu-le
explicaii, reprondu-le c au intrat fr permisiune cu crua pe terenul su, prin ce a iniiat
cu ele un conflict verbal. La acest conflict a reacionat L.E. Dei nu realiza aciuni ce in de
atribuiile lui de serviciu (sublinierea ne aparine n.a.), totui a acionat n baza obligaiilor ce
decurg din art.22 al Legii cu privire la poliie, nr.416 din 18.12.1990 (actualmente abrogat
n.a.), care vizeaz fiecare colaborator al poliiei de pe ntreg teritoriul Republicii Moldova,
indiferent de funcia pe care o deine, de locul n care se afl n timpul sau n afara orelor de
program. Astfel, L.E., folosindu-se de situaia sa de serviciu, fiind persoan care acioneaz cu
titlu oficial, s-a apropiat de ei i s-a prezentat ca poliist ce deine funcia de ef de post al
localitii (sublinierea ne aparine n.a.). Urmrind n mod ilicit scopul de a se rzbuna pe O.A.
i de a-l pedepsi pentru aciunile acestuia pe care le considera ilegale, fr temei i necesitate,
intenionat, pentru a-i demonstra supremaia, l-a supus unui tratament inuman i degradant,
manifestat prin rsucirea minii stngi la spate, aplicarea cu genunchiul a dou lovituri n
regiunea abdomenului. Dup ce O.A. a czut la pmnt, i-a mai aplicat dou lovituri cu piciorul
n regiunea toracelui, provocndu-i vtmri corporale medii sub form de fractur a coastei
VIII pe dreapta pe linia axilar posterioar, prin care i-a cauzat dureri fizice i suferine psihice,
umilindu-i demnitatea. Violena fizic aplicat fa de O.A. nu era necesar, deoarece nu a fost
determinat de comportamentul inadecvat al acestuia. Conform raportului de expertiz medico-
legal nr.688/D din 09.04.2013, fractura coastei VIII pe dreapta pe linia axilar posterioar se
atribuie la vtmri corporale medii ce condiioneaz dereglarea sntii de lung durat.
innd cont de aceste circumstane, instana de fond a ncadrat aciunile lui L.E. n baza
art.1661 alin.(1) n concurs cu art.152 alin.(1) CP RM [137]. n concluzie, reinerea n sarcina
poliistului a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant, nefiind n exerciiul
funciei, se justific prin regimul de putere cu care legalmente sunt nvestii poliitii pentru
meninerea ordinii publice.

150
3.6. Tortura, tratamentul inuman sau degradant care din impruden au cauzat o
vtmare grav sau medie a integritii corporale sau a sntii
Elementele circumstaniale agravante de la lit.f) alin.(2) i lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM se
refer la o pluralitate de urmri prejudiciabile, ceea ce, nendoielnic, i confer un grad de pericol
social mai ridicat dect n cazul survenirii unor dureri sau suferine fizice ori psihice (n cazul
tratamentului inuman sau degradant), respectiv dureri sau suferine fizice ori psihice puternice (n
cazul torturii).
n literatura de specialitate, pluralitatea de urmri prejudiciabile avute n vedere de varianta
agravat analizat, se divizeaz n: urmri prejudiciabile primare i urmri prejudiciabile
secundare. Urmrile primare sunt acele consecine efective care caracterizeaz tortura (dureri sau
suferine fizice ori psihice puternice) ori tratamentul inuman sau degradant (dureri sau suferine
fizice ori psihice), pe cnd urmrile secundare se manifest prin vtmare grav sau medie a
integritii corporale sau a sntii [111, p.43]. Tocmai aceste consecine subsecvente fac ca pe
lng integritatea fizic sau psihic s fie lezat efectiv i sntatea victimei.
Urmarea prejudiciabil subsecvent reprezentnd una dintre formele de vtmare grav
sau medie a integritii corporale sau a sntii, urmeaz s fie interpretat n strict
conformitate cu criteriile prevzute n norma de la art.151, respectiv, de la art.152 CP RM.
Astfel, n conformitate cu alin.(1) art.151 CP RM, criteriile vtmrii grave a integritii corpora-
le sau a sntii sunt: pericolul pentru via, pierderea vederii, auzului, graiului sau a unui alt
organ ori ncetarea funcionrii acestuia, boala psihic, o alt vtmare a sntii, nsoit de
pierderea stabil a cel puin o treime din capacitatea de munc, ntreruperea sarcinii, desfigurarea
iremediabil a feei i/sau a regiunilor adiacente. La rndul su, vtmarea corporal medie a
integritii corporale sau a sntii ca urmare prejudiciabil subsecvent a variantelor agravante
de la lit.f) alin.(2) i lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM se va reine dac sunt ntrunite criteriile
nscrise la art.152 CP RM: a) lipsa pericolului pentru via; b) lipsa urmrilor prevzute la
art.151 CP RM; c) dereglarea ndelungat a sntii ori pierderea considerabil i stabil a mai
puin de o treime din capacitatea de munc. n conformitate cu pct.69 al Regulamentului Ministe-
rului Sntii al Republicii Moldova de apreciere medico-legal a gravitii vtmrii corporale,
nr.199 din 27.06.2003 [120], dereglarea sntii de lung durat const n survenirea unor con-
secine determinate nemijlocit de vtmare (maladii, dereglri de funcii etc.), care au o durat de
peste 3 sptmni (mai mult de 21 de zile), iar, potrivit pct.70 al aceluiai act normativ, prin
incapacitate permanent i nsemnat de munc trebuie de neles o incapacitate general de
munc n volum mai mare de 10%, dar pn la 33% inclusiv.

151
Suplimentar, din litera legii deducem o alt caracteristic, care se refer la latura
subiectiv. Astfel, pentru activitatea infracional ce se nscrie n conceptul torturii, tratamentului
inuman sau degradat urmat de o vtmare grav sau medie a integritii corporale, n care se
ntlnete forma mixt a vinoviei sau forma hibrid de vinovie, este caracteristic c fptui-
torul, prevznd i urmrind sau acceptnd cauzarea unei dureri sau suferine fizice ori psihice
(n cazul tratamentului inuman sau degradant), respectiv prevznd i urmrind provocarea unei
dureri sau suferine fizice ori psihice puternice (n cazul torturii), svrete o fapt ce constituie
elementul material al unei infraciuni, dar produce un rezultat mai grav, fiind evident c ntr-o
conjunctur de exercitare a presiunilor fizice i/sau psihice se aduce atingere i sntii victimei.
Aceast form mixt a vinoviei se stabilete n funcie de anumite aspecte de ordin obiectiv,
precum: instrumentele sau mijloacele utilizate, zona vizat, intensitatea i numrul loviturilor,
starea de sntate a victimei. Deci, n cazul tratamentului inuman sau degradant, fa de urmrile
prejudiciabile primare fptuitorul manifest intenie direct sau indirect, iar fa de urmrile
secundare acesta manifest impruden, exprimat n neglijen sau n ncredere exagerat. n
ipoteza torturii, fa de urmrile primare fptuitorul manifest doar intenie direct (situaie
distinct de tratamentul inuman sau degradant), iar fa de urmrile secundare manifest impru-
den, exprimat n neglijen sau n ncredere exagerat.
Dat fiind constatrile fcute, reinem c n spiritul n care sunt animate elementele
circumstaniale agravante prevzute la lit.f) alin.(2) i la lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM, acestea
constituie infraciuni unice complexe, n care vtmarea grav ori medie a integritii corporale
sau a sntii victimei reprezint o amplificare progresiv a urmrii iniiale, reprezentate de
dureri sau suferine fizice ori psihice (n ipoteza tratamentului inuman sau degradant) i,
respectiv, dureri sau suferine fizice ori psihice puternice (n ipoteza torturii), consecine care se
regsesc la variantele-tip (alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM). Astfel, din spiritul legii deducem
c lit.f) alin.(2) i lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM reprezint un amalgam dintre dou infraciuni
distincte ce adopt urmtoarea configuraie normativ:
- alin.(1) art.1661 i art.157 CP RM sau, dup caz,
- alin.(3) art.1661 i art.157 CP RM.
Printr-o astfel de tehnic legislativ s-a ncercat s se evite aplicarea regulilor concursului
de infraciuni, motiv din care n esen avem de-a face cu o concuren de norme n sensul
art.118 CP RM, adic concurena dintre o parte i un ntreg, unde lit.f) alin.(2) i lit.f) alin.(4)
art.1661 CP RM reprezint norma ntreg, ceea ce exclude de la ncadrare, n cazul survenirii din
impruden a vtmrii grave sau medii a integritii corporale sau a sntii, aplicarea art.157
CP RM.

152
Datorit faptului c infraciunile prevzute la lit.f) alin.(2) i la lit.f) alin.(4) art.1661 CP
RM constituie infraciuni unice complexe, pe lng prezena a dou forme de vinovie, precum
i a dou urmri prejudiciabile, avem de-a face cu un obiect juridic complex. Astfel privite lucru-
rile, n ipoteza variantelor agravate de la lit.f) alin.(2) i lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM, obiectul
juridic principal va coincide cu obiectul juridic principal al variantelor-tip ale acestor infraciuni,
fiind reprezentat de relaiile sociale referitoare la demnitatea uman, iar obiectul juridic secundar
va consta din relaiile sociale cu privire la integritatea fizic sau psihic i sntatea persoanei.
Tot din natura infraciunii unice complexe, aa cum ni se prezint lit.f) alin.(2) i lit.f)
alin.(4) art.1661 CP RM, deducem incidena sine qua non a unei duble legturi de cauzalitate, i
anume:
- n cazul tratamentului inuman sau degradant o legtur ntre aciunea sau inaciunea de
cauzare a unei dureri sau suferine fizice ori psihice i urmarea prejudiciabil a acesteia i a doua
legtur cauzal ntre tratamentul inuman sau degradant i urmrile subsecvente presupunnd
vtmarea grav ori medie a integritii corporale sau a sntii victimei;
- n cazul torturii o legtur ntre aciunea sau inaciunea de cauzare a unei dureri sau
suferine fizice ori psihice puternice i urmarea prejudiciabil a acesteia i a doua legtur
cauzal ntre tortur i urmrile subsecvente presupunnd vtmarea grav ori medie a integritii
corporale sau a sntii victimei.
n ambele cazuri, este relevant ca vtmarea grav ori medie a integritii corporale sau a
sntii s reprezinte o dezvoltare progresiv a torturii, tratamentului inuman sau degradant,
absorbind n acest proces de amplificare progresiv ceea ce constituie primum delictum,
nscriindu-se n acelai proces cauzal.
n concluzie, pentru a reine la ncadrare elementele circumstaniale agravante de la lit.f)
alin.(2) sau lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM, urmeaz s se stabileasc incidena cumulativ a dou
condiii:
1) condiia de ordin obiectiv (pluralitatea de urmri prejudiciabile, adic urmrile primare
succedate de urmrile secundare, implicit pluralitatea obiectului juridic secundar i pluralitatea
legturii de cauzalitate dintre urmrile primare i urmrile subsecvente);
2) condiia de ordin subiectiv (fa de urmrile primare fptuitorul manifest intenie, iar
fa de urmrile secundare acesta manifest impruden).
Tocmai prezena acestor dou cerine confer justificare alegaiei noastre de a atribui
varianta agravat analizat la categoria celor mixte.
Dac fptuitorul a contientizat probabilitatea producerii rezultatului mai grav (a vtmrii
grave sau medii a integritii corporale), dar a preferat s comit fapta prejudiciabil care atinge

153
pragul de gravitate al tratamentului inuman sau degradant sau, dup caz, al torturii cu orice risc,
fr ca aceast probabilitate s fie nlturat ca efect al unor msuri de precauie, atunci rezultatul
mai grav produs i este imputabil fptuitorului pe baz de intenie indirect, ntruct urmrile
subsecvente le-a admis n mod contient. ntr-o asemenea ipotez, decade aplicarea uneia dintre
circumstanele agravante prevzute la lit.f) alin.(2) sau lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM. Aceasta
deoarece infraciunea cu dou forme de vinovie, aa cum este definit de legiuitor n art.19 CP
RM, este imputabil doar dac fa de rezultatul mai grav fptuitorul manifest impruden.
Deci, n cazul admiterii contiente (intenie indirect) a unor urmri mai grave dect cauzarea
unor dureri sau suferine fizice ori psihice (n cazul tratamentului inuman sau degradant) ori n
cazul admiterii contiente a unor urmri mai grave dect cauzarea unor dureri sau suferine fizice
ori psihice puternice (n cazul torturii) ne vom afla n prezena a dou infraciuni distincte aflate
n concurs: cea iniial (alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM) i cea care a produs
rezultatul mai grav intenionat (art.151 sau art.152 CP RM). Cu att mai mult, aceast soluie este
aplicabil n cazul n care fptuitorul a dorit survenirea unor urmri mai grave dect cauzarea
unor dureri sau suferine fizice ori psihice (n cazul tratamentului inuman sau degradant) ori a
dorit survenirea unor urmri mai grave dect cauzarea unor dureri sau suferine fizice ori psihice
puternice (n cazul torturii). O asemenea soluie de calificare este mprtit att n doctrin
[111, p.44], ct i n practica judiciar. Am vzut supra (concret, analiznd Sentina Judectoriei
Rezina din 24 aprilie 2014) c n cazul tratamentului inuman sau degradant nsoit de dereglarea
sntii de lung durat comis intenionat n sarcina fptuitorului s-a reinut un concurs de
infraciuni, i anume: art.1661 alin.(1) i art.152 alin.(1) CP RM [137].
Explicm c, dei infraciunile de vtmare grav i medie a integritii corporale sau a
sntii conin variante agravate ce reprezint conceptual cazuri particulare de manifestare a
torturii, tratamentului inuman sau degradant n nelesul art.1661 CP RM (n partea ce ine de
latura obiectiv), desemnate prin formula cu deosebit cruzime (lit.e) alin.(2) art.151 i lit.f)
alin.(2) art.152 CP RM), aceste variante agravate sunt destinate particularilor, care nu sunt
subieci ai infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM, adic acei particulari care comit acte de
violen ce se caracterizeaz prin cel puin un indicator prevzut la art.151 sau, dup caz, la
art.152 CP RM, fr a exista un consimmnt expres sau tacit al agenilor statului ca particularul
s adopte comportamente ce se definesc prin noiunile de tortur, tratament inuman sau degra-
dant. n celelalte cazuri, atunci cnd vtmarea intenionat grav sau medie a integritii corpo-
rale sau a sntii este nsoit de tortur, tratament inuman sau degradant comis de unul dintre
subiecii speciali menionai la art.1661 CP RM, considerm c soluia de calificare referitoare la
ipoteza examinat va fi urmtoarea:

154
a) n cazul tratamentului inuman sau degradant:
- alin.(1) art.1661 CP RM sau n baza alin.(2) art.1661 CP RM (cu excepia lit.f)) n
concurs cu alin.(1) art.151 sau cu alin.(2) art.151 CP RM (cu excepia lit.e));
- alin.(1) art.1661 CP RM sau n baza alin.(2) art.1661 CP RM (cu excepia lit.f)) n concurs
cu alin.(1) art.152 sau cu alin.(2) art.152 CP RM (cu excepia lit.f));
a) n cazul torturii:
- alin.(3) art.1661 CP RM sau n baza alin.(4) art.1661 CP RM (cu excepia lit.f)) n concurs
cu alin.(1) art.151 sau cu alin.(2) art.151 CP RM (cu excepia lit.e));
- alin.(3) art.1661 CP RM sau n baza alin.(4) art.1661 CP RM (cu excepia lit.f)) n concurs
cu alin.(1) art.152 sau cu alin.(2) art.152 CP RM (cu excepia lit.f)).
Raionamentul algoritmului de calificare prezentat i gsete originea n calitile speciale
ale subiectului infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM. Or, reinnd la ncadrare pentru
vtmarea intenionat grav sau medie a integritii corporale sau a sntii nsoit de tortur,
tratament inuman sau degradant comis de unul dintre subiecii speciali specificai la art.1661
CP RM infraciunea prevzut la lit.e) alin.(2) art.151 sau, dup caz, cea de la lit.f) alin.(2)
art.152 CP RM, respectiva ncadrare ar presupune o neglijare a regulii de calificare prevzute la
art.116 CP RM, i anume: concurena dintre o norm general i una special. Pentru a
demonstra aceast concuren, vom analiza n paralel asemnrile dintre cele dou opiuni de
soluii de calificare. Pentru a facilita nelegerea, vom lua ca punct de reper tortura comis de o
persoan public nsoit de vtmarea intenionat medie a integritii corporale sau a sntii.
Astfel, comune pentru lit.f) alin.(2) art.152 CP RM, pe de o parte, i alin.(3) sau, dup caz,
alin.(4) art.1661 CP RM (cu excepia lit.f)) n concurs cu alin.(1) sau cu alin.(2) art.152 CP RM
(cu excepia lit.f)), pe de alt parte, sunt aspectele ce in de latura obiectiv. Or, n ambele
variante de calificare avem o vtmare intenionat medie a integritii corporale sau a sntii
manifestat prin cruzimi deosebite, alias puternice.
Ceea ce deosebete cele dou soluii este subiectul infraciunii. Sub acest aspect, varianta
de ncadrare presupunnd alin.(3) sau, dup caz, alin.(4) art.1661 CP RM (cu excepia lit.f)) n
concurs cu alin.(1) sau alin.(2) art.152 CP RM (cu excepia lit.f)) este preferabil, deoarece ea
reflect situaia unei norme speciale, fundamentat de subiectul special al infraciunii, att timp
ct aceast variant este un caz particular, special al normei de la lit.f) alin.(2) art.152 CP RM.

155
3.7. Tortura, tratamentul inuman sau degradant care din impruden au cauzat
decesul persoanei sau sinuciderea acesteia
Ca i n cazul agravantei precedente, infraciunile consacrate la lit.g) alin.(2) i la lit.g)
alin.(4) art.1661 CP RM ni se prezint drept infraciuni complexe, form agravat a faptelor incri-
minate. Astfel, elementul material al infraciunilor prevzute la lit.g) alin.(2), respectiv, la lit.g)
alin.(4) art.1661 CP RM const ntr-o aciune sau inaciune specific formei tipice a unei infrac-
iuni simple (alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM), n al crei coninut se absoarbe, cu
semnificaia unei circumstane agravante, o fapt prevzut de legea penal ca infraciune de sine
stttoare (art.149 CP RM), fcnd ca ntreaga activitate infracional s se caracterizeze ca o
infraciune complex. Dac, n acest caz, s-ar elimina aciunea absorbit (art.149 CP RM), ceea
ce ar urma s dispar va fi numai caracterul agravat al infraciunilor de tortur, tratament inuman
sau degradant, nu i infraciunile de baz (alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM).
Rezultatul infraciunilor complexe prevzute la lit.g) alin.(2) i la lit.g) alin.(4) art.1661 CP
RM, indiferent de forma acestora, const n producerea a dou urmri specifice valorilor sociale
ocrotite prin incriminarea faptelor respective. Ca i n cazul variantei agravate de la lit.f) alin.(2),
respectiv, lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM, urmrile prejudiciabile sunt primare i secundare sau
subsecvente. Dei au aceeai natur, la acestea difer coninutul urmrii secundare. Astfel, n
cazul agravantelor prevzute la lit.g) alin.(2), respectiv, la lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, urmrile
primare sunt acele consecine efective care caracterizeaz tortura (dureri sau suferine fizice ori
psihice puternice) sau tratamentul inuman sau degradant (dureri sau suferine fizice ori psihice),
pe cnd urmrile secundare se manifest prin deces sub form de moarte cerebral. De remarcat
c existena a dou rezultate nu distruge unitatea infraciunii complexe, deoarece ele sunt produ-
sul a dou aciuni sau inaciuni care s-au contopit, prin absorbie, n coninutul unei fapte penale
unice. Aa se face c specificul laturii obiective a variantelor agravate analizate se rsfrnge i
asupra obiectului juridic al acestor infraciuni, n sensul c acesta este complex, fiind format din
dou valori i relaii sociale de natur diferit. La concret, n cazul infraciunilor prevzute la
lit.g) alin.(2) i la lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM obiectul juridic principal va coincide cu obiectul
juridic principal al variantelor-tip ale acestor infraciuni, fiind reprezentat de relaiile sociale refe-
ritoare la demnitatea uman, iar obiectul juridic secundar va consta n relaiile sociale cu privire
la integritatea fizic sau psihic i viaa persoanei, cea din urm nefiind caracteristic variantelor-
tip ale acestor infraciuni. Deci, prin amplificarea rezultatului obiectul juridic special al numitelor
infraciuni nu este deplasat n sfera altor valori i relaii sociale, acestea doar l complinesc.
Deoarece n perimetrul laturii obiective a infraciunilor prevzute la alin.(1) i alin.(3)
art.1661 CP RM am identificat coninutul i ntinderea urmrilor prejudiciabile primare ale

156
infraciunilor investigate, la aceast etap de cercetare vom analiza urmarea prejudiciabil secun-
dar (subsecvent). Ab initio, relevm c relele tratamente incriminate la lit.g) alin.(2), respectiv,
la lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM devin relevante sub aspectul infraciunii consumate, n momentul
n care se produce rezultatul mai grav, constnd n moartea victimei sau, altfel spus, deces sub
form de moarte cerebral, presupunnd ncetarea ireversibil a activitii cerebrale cu suportul
funciilor vitale ale organismului. mprejurarea dac moartea se produce imediat sau mai trziu
nu are nicio relevan pentru existena circumstanelor agravante n discuie, cu condiia ca ntre
tortur, tratament inuman sau degradant i moartea victimei s existe raport de cauzalitate. Leg-
tura de cauzalitate ntre cauzarea de dureri sau suferine fizice ori psihice n cazul tratamentului
inuman sau degradant i ntre cauzarea de dureri sau suferine fizice ori psihice puternice n cazul
torturii, pe de o parte, i decesul sub form de moarte cerebral, pe de alt parte, trebuie s fie
dovedit. n fiecare caz avem o activitate infracional care se soldeaz cu moartea victimei, iar
coreaia dintre cauz i efect se impune cu eviden. Uneori este dificil a stabili acest raport, dat
fiind intervenia n lanul cauzal a unor circumstane sau factori preexisteni, concomiteni sau
antecedeni, provocnd o complexitate a legturii cauzale. Astfel, strile patologice preexistente
ale victimei pot, inter alia, s influeneze decisiv evoluia decesului, chiar dac violenele exerci-
tate cu ocazia comiterii relelor tratamente au fost de mic intensitate. n legtur cu aceasta, n
doctrin s-a conturat optica, potrivit creia, dac decesul victimei sau sinuciderea acesteia au fost
cauzate n mare parte de starea de sntate a victimei, caz n care este suficient orice influenare
din afar pentru a fi posibil respectivul rezultat, atunci cele comise nu pot fi calificate potrivit
lit.g) alin.(2) art.1661 CP RM [14, p.528], respectiv, lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM.
De asemenea, considerm c nu vor fi aplicabile agravantele de la lit.g) alin.(2), respectiv,
lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, dac urmrile prejudiciabile manifestate prin moartea victimei se
afl n legtur cauzal cu alte fapte dect tortura, tratamentul inuman sau degradant (de exemp-
lu, cu abandonarea victimei dup realizarea actelor de violen asupra ei i suprimarea vieii vic-
timei de ctre un maidanez). Or, pentru a se reine legtura de cauzalitate, ne vom axa investiga-
ia asupra legturii concrete, lund n considerare criteriul sine qua non, izolndu-se fiecare fac-
tor extern sau contribuie uman posibil, spre a vedea dac, n lipsa ei, rezultatul s-ar fi produs
n acelai mod i n aceleai proporii. Dimpotriv, se va reine la ncadrare lit.g) alin.(2) sau
lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, dac decesul este rezultatul lipsei suportului hidric i nutritiv, la
care a fost supus victima deinut n custodia statului, fptuitorul fiind obligat, n virtutea func-
iei, s-i asigure hran i ap. Subliniem c decesul este rezultatul a dou ipoteze normative sti-
pulate la lit.g) alin.(2) sau la lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM: 1) tratamentul inuman sau degradant,

157
respectiv tortura, care din impruden au cauzat decesul persoanei; 2) tratamentul inuman sau
degradant, respectiv tortura, care din impruden au cauzat sinuciderea persoanei.
Dat fiind incidena a dou ipoteze de agravare reunite sub egida unei singure circumstane
agravante, ne punem ntrebarea privind oportunitatea agravrii rspunderii penale pentru trata-
mentul inuman sau degradant, respectiv pentru tortur, care din impruden au cauzat sinuciderea
persoanei. Preocuparea noastr se orienteaz anume n raport cu aceast ipotez, avndu-se n
vedere c n majoritatea componenelor de infraciune din legea penal naional, care se atribuie
la categoria celor comise prin violen, n calitate de circumstan agravant apare singular sur-
venirea decesului din impruden. Sunt reduse normele de incriminare care au n coninutul vari-
antelor agravate consecina presupunnd cauzarea din impruden a sinuciderii victimei. Iat de
ce, suntem nevoii s gsim argumentele de rigoare care ar prezenta plenar logica urmrit de le-
giuitor consacrnd ipoteza n discuie. Pornim de la ideea, potrivit creia, pentru a diferenia rs-
punderea penal n cazul unei infraciuni, exist anumii factori, de la care nu putem face abs-
tracie. Ne referim la pericolul social care eman de la urmarea prejudiciabil consacrat cu titlu
de agravant, de la dinamica incidenei agravantei etc. Incontestabil, n acest caz nu se pune n
discuie pericolul social extrem de ridicat al agravantei, deoarece este lesne de neles c, ntruct
n plan facultativ sunt lezate relaiile sociale cu privire la viaa persoanei, raionamentul pericolu-
lui nu mai trebuie dovedit. Urmeaz s stabilim incidena celuilalt factor propice diferenierii rs-
punderii penale: dinamica situaiei circumstaniale nscrise n norma de incriminare, dinamic pe
care o cutm n principal n jurisprudena CtEDO; or, premisa incriminrii i diferenierii rs-
punderii penale pentru relele tratamente este parte integrant a obligaiei pozitive a statului n
materia art.3 din CoEDO. Abordnd din aceast perspectiv lucrurile, ne pronunm n favoarea
consacrrii n legea penal a ipotezei din cadrul variantelor agravate de la lit.g) alin.(2), respec-
tiv, lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, adic tratamentul inuman sau degradant, respectiv, tortura,
care din impruden au cauzat sinuciderea persoanei, att timp ct exist mai multe cauze tipice
examinate de ctre CtEDO, n care s-au constatat rele tratamente ce au condus la sinuciderea vic-
timei. Evitnd o list exhaustiv a acestor cauze, vom lua n atenie spea Renolde contra Franei
[172], caz n care instana european a constatat o nclcare a art.2 i 3 din CoEDO, avnd n
vedere urmtoarele circumstane: n 2000, pe cnd se afla n stare de arest preventiv n cursul
urmririi penale pentru lovirea i alte violene exercitate intenionat asupra fostei sale partenere i
asupra fiicei lor, Joselito Renolde s-a sinucis. Cu cteva sptmni nainte, mai ncercase s-i
pun capt zilelor. Deoarece avea antecedente psihiatrice i ulterior a fost diagnosticat cu bufeu
delirant acut, i s-a prescris un tratament antipsihotic i, de dou ori pe sptmn, i se acordau
medicamente pentru mai multe zile, fr ns a se verifica dac acesta le lua efectiv. La cteva

158
zile dup tentativa de sinucidere, dup ce a agresat un gardian, comisia de disciplin a dispus
izolarea acestuia timp de 45 de zile n celula disciplinar. n pofida tentativei de sinucidere a lui
Renolde i a diagnosticului privind starea lui psihic, nu s-a discutat niciodat oportunitatea
internrii acestuia ntr-o instituie psihiatric. Mai mult, potrivit specialitilor, nerespectarea cu
strictee a tratamentului ar fi putut favoriza recurgerea lui Renolde la suicid, ntr-un context psi-
hotic. CtEDO a conchis c nesupravegherea aplicrii zilnice a tratamentului a jucat un rol n
decesul acestuia, fiind totodat bulversat de faptul c Renolde primise sanciunea disciplinar
maxim, interzicndu-i-se orice vizit i orice contact cu ceilali deinui, i asta fr s se in
seama de starea sa psihic, reamintind c starea unui deinut n cazul cruia au fost atestate
probleme psihice grave i prezint risc de suicid impune msuri speciale adaptate acestei stri.
i n cauzele examinate de instana european mpotriva Republicii Moldova ntlnim rele
tratamente crora le sunt caracteristice aspecte suicidare. Astfel, de exemplu, n cauza Colibaba
contra Moldovei [24] reclamantul susine c la 25 i 27 aprilie 2006, pe perioada aflrii sale n
custodia poliiei, el a fost torturat de ctre trei poliiti, fiind obligat s-i recunoasc vina. Potri-
vit reclamantului, minile i picioarele sale erau legate mpreun la spate i o bar de metal era
plasat sub braele lui i pus pe dou scaune, fiind suspendat astfel timp de 40 de minute. Avnd
corpul suspendat i capul acoperit cu un mantou, el era btut cu un scaun n partea posterioar a
craniului. Minile lui erau acoperite cu haine pentru ca funia s nu lase urme, iar muzica cnta
tare, pentru a acoperi ipetele sale. Aceste aciuni erau nsoite de agresiuni verbale i psiholo-
gice. Mai trziu, n aceeai zi, reclamantul i-a tiat venele, ncercnd s se sinucid (sublinierea
ne aparine n.a.). La 27 aprilie 2006, pentru prima dat i-a fost permis o ntrevedere cu avoca-
tul su, dar numai n prezena poliitilor. Reclamantul s-a plns avocatului c a fost torturat.
Potrivit reclamantului, ulterior, ca pedeaps pentru aceasta, el a fost torturat din nou: a fost lovit
n cap cu o sticl de plastic de 2 litri umplut cu ap i btut cu pumnii i picioarele. La fel, n
cauza Bulgaru contra Moldovei [18, 20] reclamantul a fost supus unor acte de violen n timp-
ul executrii pedepsei cu nchisoarea, fiind lovit i plmuit peste tot corpul, inut ntr-o celul
rece pentru a recunoate comiterea unui omor produs n unitatea de detenie. Ulterior, el a ncer-
cat s se sinucid, tindu-i venele de la mn (sublinierea ne aparine n.a.), dup care a fost
transportat la spital. Potrivit documentelor din dosar, el a fost consultat de un medic i i s-au
cusut i bandajat rnile. Maltratarea a continuat dup ntoarcerea lui din spital i s-a intensificat.
Potrivit reclamantului, braele i picioarele i-au fost legate mpreun la spate i a fost suspendat
de o bar metalic fixat pe dou scaune. El a fost inut n aceast poziie pn cnd a leinat.
Mna dreapt i-a amorit i nu a mai putut-o mica. La fel, el a fost btut n partea de jos a spate-
lui cu o sticl de plastic umplut cu ap i din aceast cauz a avut dureri de rinichi i snge n

159
urin. CtEDO consider c aceast form de maltratare este deosebit de condamnabil, ntruct
ea presupune intenia de a obine informaii, de a aplica o pedeaps i de a intimida. n asemenea
circumstane, CtEDO consider c violena aplicat reclamantului poart un caracter deosebit de
sever, de natur s provoace dureri severe i suferin chinuitoare, i trebuie tratat ca acte de tor-
tur. Prin urmare, a avut loc nclcarea art.3 din CoEDO sub aspect material. n concluzie, spre
deosebire de circumstanele pe care le-am remarcat n cauza Renolde contra Franei [172], n
cauzele Colibaba contra Moldovei [24] i Bulgaru contra Moldovei [18] sesizm c relele trata-
mente se pot solda i cu o tentativ de suicid. Deoarece aceast consecin a fost sesizat tocmai
n contextul cauzelor examinate mpotriva Republicii Moldova, exist premise serioase de a inse-
ra n legea penal naional numita urmare infracional printre urmrile subsecvente ale torturii,
tratamentului inuman sau degradant. n aceast ordine de idei, cu titlu de lege ferenda, propunem
completarea lit.g) alin.(2), respectiv, a lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, astfel nct dup cuvntul
sinuciderea s urmeze ori tentativa de sinucidere a.
n alt context, activitii infracionale nscrise la lit.g) alin.(2) i la lit.g) alin.(4) art.1661 CP
RM i este caracteristic forma mixt a vinoviei, ceea ce semnific c fptuitorul manifest fa
de urmrile prejudiciabile primare intenie direct (n cazul tratamentului inuman sau degradant,
inclusiv indirect), iar fa de urmrile secundare acesta manifest impruden, exprimat n
neglijen sau n ncredere exagerat. Dac, svrind tortura, tratament inuman sau degradant,
fptuitorul a lipsit intenionat victima de via, cele comise trebuie calificate prin concurs:
alin.(1) art.1661 sau alin.(3) art.1661 i alin.(1) sau alin.(2) art.145 CP RM (cu excepia lit.j)).
ntruct sinuciderea victimei reprezint urmare prejudiciabil secundar a infraciunilor
prevzute la lit.g) alin.(2) i la lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, se face simit nevoia de a delimita
respectivele fapte de determinarea la sinucidere (art.150 CP RM); or, punctul de convergen
ntre aceste infraciuni l constituie njosirea demnitii victimei, precum i comportarea plin de
cruzime. Ab initio, sesizm c njosirea demnitii victimei ndeplinete funcii diferite: n cazul
art.1661 CP RM reprezint scopul activitii infracionale, iar n cazul art.150 CP RM metod
de comitere a elementului material. n plus, n cazul art.150 CP RM, njosirea demnitii victimei
are un caracter sistematic, ceea ce nu-i este caracteristic torturii, tratamentului inuman sau degra-
dant. Ct privete comportarea plin de cruzime, n cazul tuturor infraciunilor analizate aceasta
definete elementul material, diferene impunndu-se n raport cu atitudinea psihic. Astfel, dac
fptuitorul (avnd calitile speciale ale subiectului infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM)
va manifesta intenie fa de sinuciderea victimei ca efect al comportamentului plin de cruzime,
cele comise vor fi ncadrate prin concurs: alin.(1) sau alin.(2) art.1661 (cu excepia lit.g) alin.(2))
ori, dup caz, alin.(3) alin.(4) art.1661 (cu excepia lit.g) alin.(4)) i lit.d) alin.(2) art.150 CP RM.

160
3.8. Concluzii la Capitolul 3
1) Circumstana agravant de la lit.a) alin.(2) sau, dup caz, lit.a) alin.(4) art.1661 CP RM
implic o situaie-premis, fr de care respectiva agravant nu poate fi reinut la ncadrare,
adic acea stare de minoritate, de existen a unei sarcini aflate n curs ori a unei stri de nepu-
tin a victimei, pe care se i grefeaz comiterea faptei prevzute de elementul circumstanial
agravant.
2) Dac n rezultatul torturii, tratamentului inuman sau degradant aplicat asupra femeii
gravide a fost distrus din impruden produsul concepiei, pe lng agravanta de la lit.a) alin.(2)
sau, dup caz, lit.a) alin.(4) art.1661 CP RM, se va mai reine i elementul circumstanial prevzut
la lit.f) alin.(2) sau, dup caz, la lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM.
3) Pentru a reinere la calificare agravanta prevzut la lit.b) alin.(2) sau la lit.b) alin.(4)
art.1661 CP RM, trebuie s fie ntrunite urmtoarele cerine cumulative: s existe o pluralitate de
victime, iar fptuitorul s manifeste intenie unic (dublat de un scop unic) n raport cu
torturarea, supunerea la tratament inuman sau degradant a cel puin dou persoane.
4) Nu are nicio relevan dac torturarea sau supunerea la tratament inuman sau degradant
a dou sau a mai multor persoane au fost realizate printr-o singur activitate infracional sau
prin activiti infracionale diferite; ns, pentru a-i imputa fptuitorului lit.b) alin.(2) sau lit.b)
alin.(4) art.1661 CP RM, este important ca n cazul unor activiti infracionale diferite episoadele
infracionale s se realizeze n aceeai mprejurare sau cu aceeai ocazie.
5) ntruct normele prevzute la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM constituie infraciuni cu
subiect calificat, lit.c) alin.(2) i lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM vor fi reinute doar n cazul n care
pluralitatea de fptuitori va ntruni cerinele subiectului special al infraciunii, iar persoanele care
numai au contribuit la svrirea infraciunilor n calitate de organizatori, instigatori sau complici
vor rspunde pentru participaie la infraciunea de tortur, tratament inuman sau degradant, cu
referire la art.42 alin.(3), (4) sau (5) CP RM.
6) Lipsa sau incidena nelegerii prealabile n cazul coautoratului la infraciunile de
tortur, tratament inuman sau degradant nu reprezint o condiie sine qua non pentru operarea
elementului circumstanial agravant de la lit.c) alin.(2), respectiv, lit.c) alin.(4) art.1661 CP RM.
7) Disocierea infraciunilor prevzute la lit.d) alin.(2) i la lit.d) alin.(4) art.1661 CP RM de
excesul de putere sau depirea atribuiilor de serviciu nsoit de aplicarea armei (lit.b) alin.(2)
art.328 CP RM) se realizeaz n funcie de intenia pe care o urmrete fptuitorul n raport cu
aplicarea armei. Dac n primul caz fptuitorul recurge la folosirea efectiv a armei pentru a
cauza intenionat dureri sau suferine fizice ori psihice, atunci n al doilea caz prin aplicarea

161
armei persoana public, respectiv persoana cu funcie de demnitate public, ncalc doar regulile
de aplicare a armei, neavnd intenia s cauzeze careva dureri sau suferine fizice ori psihice.
8) Deoarece poliistul este, potrivit literei legii (art.123 alin.(1) i alin.(2) CP RM), att
persoan public, ct i persoan cu funcie de rspundere, n contextul relelor tratamente
incriminate la art.1661 CP RM, unii subieci de aplicare n concret a legii penale recunosc
poliistului calitatea de persoan cu funcie de rspundere, motiv din care rein circumstana
agravant, n dependen de fapt, prevzut fie la lit.e) alin.(2), fie la lit.e) alin.(4) art.1661 CP
RM, iar alii i rein calitatea de persoan public, ncadrndu-i faptele n acord cu variantele-tip.
9) Elementele circumstaniale consacrate la lit.f), g) alin.(2), respectiv, la lit.f), g) alin.(4)
art.1661 CP RM ni se prezint drept infraciuni complexe, form agravat a faptelor incriminate,
astfel c elementul material al acestora const ntr-o aciune sau inaciune specific formei tipice
a unei infraciuni simple (alin.(1) sau, dup caz, alin.(3) art.1661 CP RM), n al crei coninut se
absoarbe, cu semnificaia unei circumstane agravante, o fapt prevzut de legea penal ca
infraciune de sine stttoare (art.149 i art.157 CP RM), fcnd ca ntreaga activitate infrac-
ional s se caracterizeze ca o infraciune complex.
10) Pentru a reine n sarcina fptuitorului elementele circumstaniale agravante de la lit.f),
g) alin.(2) sau lit.f), g) alin.(4) art.1661 CP RM, urmeaz s se stabileasc incidena cumulativ a
dou condiii: condiia de ordin obiectiv (pluralitatea de urmri prejudiciabile, adic urmrile
primare succedate de urmrile secundare, implicit pluralitatea obiectului juridic secundar i
pluralitatea legturii de cauzalitate dintre urmrile primare i urmrile subsecvente) i condiia de
ordin subiectiv (fa de urmrile primare fptuitorul manifest intenie, iar fa de urmrile
secundare acesta manifest impruden).
11) Infraciunile de vtmare intenionat grav i medie a integritii corporale sau a
sntii conin variante agravate ce reprezint conceptual cazuri particulare de manifestare a tor-
turii, tratamentului inuman sau degradant n nelesul art.1661 CP RM (n partea ce ine de latura
obiectiv), desemnate prin formula cu deosebit cruzime (lit.e) alin.(2) art.151 i lit.f) alin.(2)
art.152 CP RM). Aceste variante agravate sunt destinate particularilor, care nu sunt subieci ai
infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM, adic acei particulari care comit acte de violen ce se
caracterizeaz prin cel puin un indicator prevzut la art.151 sau, dup caz, la art.152 CP RM,
fr a exista un consimmnt expres sau tacit al agenilor statului ca particularul s adopte
comportamente ce sunt definite prin noiunile de tortur, tratament inuman sau degradant.
12) Dac, svrind tortura, tratamentul inuman sau degradant, fptuitorul lipsete inten-
ionat victima de via n baza inteniei supravenite, cele comise trebuie calificate prin concurs:
alin.(1) art.1661 sau alin.(3) art.1661 i alin.(1) sau alin.(2) art.145 CP RM (cu excepia lit.j)).

162
CONCLUZII GENERALE I RECOMANDRI
Rezultatele obinute n cadrul cercetrilor ntreprinse referitoare la rspunderea penal
pentru tortur, tratament inuman sau degradant constau n:
1. Valorificarea doctrinei, a practicii judiciare naionale, a instrumentelor internaionale i
regionale n materie de rele tratamente i a mecanismelor care le pun n aciune.
2. Soluionarea problemei tiinifice n domeniul de cercetare, constnd n fundamenta-
rea reconceptualizrii incriminrii torturii, tratamentului inuman sau degradant prin Legea nr.252
din 08.11.2012, fapt ce a determinat perceperea naturii juridice i a sferei de inciden a faptelor
prevzute la art.1661 CP RM, n vederea crerii premiselor teoretice de calificare corect a
respectivelor infraciuni de ctre subiecii de aplicare n concret a legii penale.
3. Circumstanierea gradului de compatibilizare ntre art.1661 CP RM i mecanismele
internaionale i regionale pentru aprarea drepturilor omului.
4. Elaborarea algoritmului de ncadrare juridic a faptelor n acord cu art.1661 CP RM, i
anume: creionarea soluiilor de calificare n raport cu anumite situaii atipice presupunnd erorile
de fapt, participaia penal, etapele activitii infracionale neconsumate, intenia depit etc.
5. Demonstrarea, n baza studiului empiric, c pragul minim de gravitate presupunnd
criteriul de disociere ntre relele tratamente incriminate la art.1661 CP RM nu este o ficiune juri-
dic; or, instanele naionale uzeaz de acesta la soluionarea cauzelor penale n materie.
6. Interpretarea proceselor psihice declanate n cadrul mecanismului infracional al relelor
tratamente i verificarea coerenei dintre vinovia consacrat pentru preceptele incriminatoare de
la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM, pe de o parte, i jurisprudena CtEDO, pe de alt parte.
7. Raionalizarea extinderii cercului de subieci ai infraciunilor prevzute la art.1661
CP RM prin Legea nr.252 din 08.11.2012 i desemnarea sferei de extindere n raport cu acetia,
n special prin reliefarea coninutului exact al sintagmei persoana care, de facto, exercit
atribuiile unei autoriti publice.
8. Justificarea diferenierii rspunderii penale pentru tortur, tratament inuman sau degra-
dant n raport cu fiecare dintre elementele circumstaniale agravante prevzute la alin.(2) i
alin.(4) art.1661 CP RM i etalarea condiiilor n care devin operabile numitele circumstane.
9. Elucidarea criteriilor de delimitare a infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM de unele
infraciuni conexe, dar i disocierea acestora de influena coercitiv legal.
10. Soluionarea problemelor referitoare la concurena de norme penale i concursul de
infraciuni, privite n raport cu calificarea faptei conform art.1661 CP RM.
11. Etalarea propunerilor de lege ferenda n raport cu cadrul incriminator al art.1661
CP RM, orientate spre nlturarea deficienelor tehnico-juridice de care sufer norma n cauz.

163
Sintetiznd asupra aspectelor de drept penal material abordate n studiul destinat rspun-
derii penale pentru tortur, tratament inuman sau degradant, relevm urmtoarele concluzii:
1) Incriminarea torturii, tratamentului inuman sau degradant n Capitolul III din Partea
Special a legii penale a Republicii Moldova constituie cea mai optim soluie legislativ; or, re-
ieind din instrumentele i mecanismele internaionale i europene, dar i din natura preceptului
incriminator prevzut la art.1661 CP RM, precum i din cmpul de aplicare a acestora, numitele
conduite acoper varii modaliti prin care se lezeaz grav demnitatea uman [150, p.202].
2) Prin dispoziiile de la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM nu se ncalc principiul legali-
tii incriminrii; or, omisiunea de a opera cu o descriere ampl a faptelor prejudiciabile reprima-
te comport avantajul de a nu limita subiecii de aplicare a legii penale n aprecierea unui tip de
tratament ca inuman ori degradant, sau chiar ca tortur, fiind interpretat prin raportare la actuali-
tate i, ndeosebi, la jurisprudena CtEDO n evoluie [156, p.91, 92].
3) Pentru existena infraciunilor prevzute la art.1661 CP RM comise de autoriti publice
propriu-zise sau asimilate acestora, este absolut necesar existena prealabil a unui serviciu n
care numitele persoane i desfoar activitatea, indiferent de natura actelor care ocazioneaz s-
vrirea relelor tratamente, iar elementul material trebuie s se regseasc ntr-o legtur direct
cu funcia exercitat, nu ns s acioneze ca particulari; adic, la momentul comiterii infraciunii
ele trebuie s se afle n exerciiul funciunii sau s acioneze n regim de putere [155, p.243].
4) Consacrarea n exclusivitate a caracterului intenionat al relelor tratamente incriminate la
alin.(1) art.1661 CP RM se opune instrumentelor intenaionale n materie i jurisprudenei
CtEDO, care admite i caracterul imprudent al tratamentului inuman sau degradant [149, p.178].
5) Exist o concuren ntre o parte i un ntreg, n sensul art.118 CP RM, n cazul: art.155
CP RM i alin.(1), respectiv, alin.(3) art.1661 CP RM; art.157 CP RM i lit.f) alin.(2), respectiv,
lit.f) alin.(4) art.1661 CP RM; art.149 CP RM i lit.g) alin.(2), respectiv, lit.g) alin.(4) art.1661 CP
RM; art.309 CP RM i alin.(1), alin.(3) art.1661 CP RM [148, p.91; 156, p.99, 130, 247].
6) Atestm o concuren ntre o norm general i una special, n sensul art.116 CP RM,
n cazul: alin.(1), respectiv, alin.(3) art.1661 CP RM i lit.b) alin.(3) art.137 CP RM; art.328 CP
RM i alin.(1), respectiv, alin.(3) art.1661 CP RM [151, p.103; 156, p.87, 226].
7) Infraciunile ce conin agravante desemnate prin sintagma cu deosebit cruzime (lit.j)
alin.(2) art.145, lit.e) alin.(2) art.151, lit.f) alin.(2) art.171 CP RM etc.) reprezint conceptual ca-
zuri particulare de realizare a torturii, tratamentului inuman sau degradant n nelesul art.1661 CP
RM (sub aspect obiectiv), putnd fi reinute doar particularilor care nu sunt subieci ai infraci-
unilor prevzute la art.1661 CP RM. Astfel, comiterea omorului, a vtmrii intenionate grave a
integritii corporale sau a sntii ori a violului cu deosebit cruzime de ctre subiecii speciali

164
inserai n art.1661 CP RM va adopta soluia concursului de infraciuni dintre art.1661 i art.145
sau, dup caz, art.151 ori art.171 CP RM, fr ca pentru cele din urm infraciuni s se rein
agravanta cu deosebit cruzime, ntru respectarea principiului non bis in idem [156, p.102,
250-251].
8) Reinerea la ncadrare a lit.e) alin.(2) art.1661 CP RM sau, dup caz, a lit.e) alin.(4)
art.1661 CP RM n ipoteza comiterii torturii, tratamentului inuman sau degradant de ctre un
poliist se opune principiului in dubio mitius, potrivit cruia n cazul unei norme penale cu un
coninut ndoielnic opereaz interpretarea cea mai favorabil fptuitorului [155, p.248].
n scopul perfecionrii legii penale, urmrindu-se i cel de a contribui la interpretarea
corect i la aplicarea uniform a art.1661 CP RM, au fost formulate urmtoarele recomandri:
1) completarea alin.(1) art.1661 CP RM cu cuvintele sau din impruden, care s urmeze dup
sintagma cauzarea intenionat; 2) nlocuirea, n prevederea de la alin.(3) art.1661 CP RM, a
cuvintelor cu scopul de a prin n special cu scopul de a; 3) excluderea sintagmei de o per-
soan cu funcie de rspundere din lit.e) alin.(2) i din lit.e) alin.(4) art.1661 CP RM; 4) comp-
letarea lit.g) alin.(2), respectiv, a lit.g) alin.(4) art.1661 CP RM, astfel nct dup cuvntul sinu-
ciderea s urmeze ori tentativa de sinucidere a.
Avantajele acestor recomandri se evideniaz n urmtoarele domenii:
Domeniul legislativ: Prin implementarea recomandrilor propuse s-ar asigura unitatea
sistemului juridic, precum i consecvena normelor juridico-penale, dar, deopotriv, s-ar contri-
bui esenial la realizarea obligaiei pozitive a statului nostru de a aduce legislaia intern n cores-
pundere cu normele dreptului internaional pozitiv i cu jurisprudena CtEDO.
Domeniul jurisprudenial: S-ar asigura aplicarea corect i unitar de ctre instanele de
judecat a normei prevzute la art.1661 CP RM.
Domeniul economic: Se vor reduce cheltuielile generate de eventualele condamnri ale
Republicii Moldova la CtEDO n legtur cu nclcarea art.3 din CoEDO.
Planul cercetrilor de perspectiv n investigarea temei este direcionat spre:
Desfurarea cercetrilor referitoare la erorile judiciare admise la ncadrarea juridic a
infraciunilor n conformitate cu art.1661 CP RM.
Elaborarea unui proiect de Hotrre a Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii
Moldova cu privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal pentru infraciunile
de tortur, tratament inuman sau degradant (art.1661 CP RM).
Evaluarea impactului amendamentelor propuse incriminrii de la art.166 1 CP RM asupra
calitii aplicrii legii penale.

165
BIBLIOGRAFIE
I. Bibliografie n limba romn:
1. Antoniu G. Vinovia penal. Bucureti: Editura Academiei Romne, 1995. 340 p.
2. Asztalos C.F. Discriminarea n jurisprudena instanelor judectoreti din Romnia.
Bucureti: Pro Universitaria, 2013. 236 p.
3. Barbneagr A., Alecu Gh., Berliba V. .a. Codul penal al Republicii Moldova: Comen-
tariu (Legea nr.985-XVI din 18.04.2002. Cu toate modificrile operate pn la republicare n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-79/195 din 14.04.2009. Adnotat cu jurisprudena
CEDO i a instanelor naionale). Chiinu: Sarmis, 2009. 860 p.
4. Brsan C. Convenia European a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Vol.I. -
Drepturi i liberti. Bucureti: All Beck, 2005. 1273 p.
5. Brsan C. Convenia European a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole. Ediia a
II-a. Bucureti: C.H. Beck, 2010. 1920 p.
6. Basarab M., Paca V., Mateu Gh. .a. Codul penal comentat. Vol.I: Partea General.
Bucureti: Hamangiu, 2007. 721 p.
7. Basarab M., Paca V., Mateu Gh. .a. Codul penal comentat. Vol.II: Partea Special.
Bucureti: Hamangiu, 2008. 1144 p.
8. Beccaria C. Despre infraciuni i pedepse / Ediie ngrijit i adnotat de S.Bogdan, trad.
D.Scarlat. Bucureti: Rosetti, 2001. 149 p.
9. Bolocan A. Aspecte juridice naionale i internaionale privind tortura, tratamentul in-
uman i tratamentul degradant: Autoreferat al tezei de doctor n drept. Chiinu, 2011. 30 p.
10. Bolocan-Holban A., Moloag N., Doronceanu O. .a. Aprarea victimelor torturii, rele-
lor tratamente sau ale tratamentului degradant: ndrumar pentru avocai. Chiinu: Tipografia
Sirius, 2013. 84 p.
11. Boroi A. Drept penal: Partea Special conform Noului Cod penal. Bucureti: C.H.
Beck, 2011. 734 p.
12. Brnza S. Rolul scopului n procesul de stabilire a gradului prejudiciabil al faptei. n:
Studia Universitatis, 2007, nr.3, p.94-98.
13. Brnza S., Stati V. Drept penal: Partea Special. Vol.II. Chiinu: Tipografia Central,
2011. 1324 p.
14. Brnza S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea Special. Vol.I. Chiinu: Tipografia
Central, 2015. 1328 p.
15. Brnza S., Stati V. Tratat de drept penal. Partea Special. Vol.II. Chiinu: Tipografia
Central, 2015. 1300 p.

166
16. Buza N. Tratamente inumane: aspecte teoretice i practice: Monografie. Chiinu:
CEP USM, 2013. 270 p.
17. Cauza Boicenco contra Moldovei. CtEDO, 11 iulie 2006, definitiv la 11.10.2006.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112613 (Vizitat 12.08.2015)
18. Cauza Bulgaru contra Moldovei. CtEDO, 30 septembrie 2014. http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-154898 (Vizitat 12.08.2016)
19. Cauza Bursuc contra Romniei. CtEDO, 12 octombrie 2004, definitiv la 12.01.2005.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122549 (Vizitat 22.10.2015)
20. Cauza Buzilov contra Moldovei. CtEDO, 23 iunie 2009, definitiv la 23.09.2009.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127788 (Vizitat 11.05.2016)
21. Cauza Catan i alii contra Moldovei i Federaiei Ruse. CEDO, 19 octombrie 2012.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124596 (Vizitat 19.08.2016)
22. Cauza Ciorap contra Moldovei. CtEDO, 19 iunie 2007, definitiv la 19.09.2009.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112844 (Vizitat 12.05.2015)
23. Cauza Cobzaru contra Romniei. CtEDO, 26 iulie 2007, definitiv la 26.10.2007.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123823 (Vizitat 11.05.2016)
24. Cauza Colibaba contra Moldovei. CtEDO, 23 octombrie 2007, definitiv la
23.01.2008. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112774 (Vizitat 12.01.2016)
25. Cauza Constantin Modrc contra Moldovei. CtEDO, 13 noiembrie 2012.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124599 (Vizitat 22.06.2016)
26. Cauza Corsacov contra Moldovei. CtEDO, 04 aprilie 2006, definitiv la 04.07.2006.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127758 (Vizitat 11.05.2016)
27. Cauza orevi contra Croaiei. CtEDO, 24 iulie 2012, definitiv la 24.10.2012.
http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-126288 (Vizitat 03.08.2016)
28. Cauza Dragotoniu i Militaru-Pidhorni contra Romniei. CtEDO, 24.05.2007,
definitiv la 24.08.2007. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122714 (Vizitat 14.07.2015).
29. Cauza Fiodorov contra Moldovei. CtEDO, 29 octombrie 2013, definitiv la
29.01.2014. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142851 (Vizitat 12.01.2016)
30. Cauza Gurgurov contra Moldovei. CtEDO, 16 iunie 2009, definitiv la 16.09.2009.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127846 (Vizitat 26.02.2016)
31. Cauza Haritonov contra Moldovei. CtEDO, 05 iulie 2011. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-124101 (Vizitat 14.07.2016)
32. Cauza Holomiov contra Moldovei. CtEDO, 07 noiembrie 2006, definitiv la
07.02.2007. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112629 (Vizitat 12.08.2015)

167
33. Cauza I.G. contra Republicii Moldova. CtEDO, 15 mai 2012. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-144480 (Vizitat 22.05.2016)
34. Cauza Ilacu i alii contra Moldovei i Federaiei Ruse. CtEDO, 08 iulie 2004.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127836 (Vizitat 19.08.2016)
35. Cauza Ipati contra Moldovei. CtEDO, 05 februarie 2013. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-145946 (Vizitat 11.05.2016)
36. Cauza Istratii i alii contra Moldovei. CtEDO, 27 martie 2007, definitiv la
27.06.2007. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112795 (Vizitat 25.07.2016)
37. Cauza Ivanoc i alii contra Moldovei i Rusiei. CtEDO, 15 noiembrie 2011.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124088 (Vizitat 18.11.2015)
38. Cauza Kalanikov contra Rusiei. CtEDO, 15 iulie 2002. http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-94288 (Vizitat 12.06.2015)
39. Cauza Levina contra Moldovei. CtEDO, 16 decembrie 2008, definitiv la 16.03.2009.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112868 (Vizitat 19.10.2015)
40. Cauza Mudric contra Moldovei. CtEDO, 16 iulie 2013, definitiv la 16.10.2016.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139804 (Vizitat 12.07.2016)
41. Cauza Ostrovar contra Moldovei. CtEDO, 13 septembrie 2005, definitiv la
15.02.2006. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-112621 (Vizitat 14.07.2016)
42. Cauza Pdure contra Moldovei. CtEDO, 05 ianuarie 2010, definitiv la 05.04.2010.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144499 (Vizitat 11.05.2016)
43. Cauza Petru Roca contra Moldovei. CtEDO, 06 octombrie 2009, definitiv la
06.01.2010. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-144503
44. Cauza Stoica contra Romniei. CtEDO, 04 martie 2008. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-123949 (Vizitat 11.05.2016)
45. Cauza arban contra Moldovei. CtEDO, 04 octombrie 2005, definitiv la 04.01.2006.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127979 (Vizitat 25.07.2016)
46. Cauza ianov contra Moldovei. CtEDO, 15 decembrie 2015. http://hudoc.echr.coe.int
/eng?i=001-163333 (Vizitat 28.07.2016)
47. Cauza Veretco contra Moldovei. CtEDO, 07 aprilie 2015, definitiv la 07.07.2015.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157609 (Vizitat 11.08.2016)
48. Charrier J.-L., Chiriac A. Codul Conveniei Europene a Drepturilor Omului. Chiinu:
Balacron, 2008. 724 p.
49. Clements L., Mole N., Simmons A. Drepturile europene ale omului: naintarea unei
cauze pe baza Conveniei. Chiinu: Cartier, 2005. 544 p.

168
50. Codul civil al Republicii Moldova. Nr.1107 din 06.06.2002. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2002, nr.82-86. n vigoare din 12 iunie 2003.
51. Codul de executare al Republicii Moldova. Nr.443 din 24.12.2004. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.34-35 (3 martie). n vigoare din 01.07.2005.
52. Codul de procedur penal al Republicii Moldova. Nr.122 din 14.03.2003. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.104-110. n vigoare din 1206.2003.
53. Codul penal al Republicii Moldova n redacia din 1961. n: Vetile, 1961, nr.010,
abrogat prin Legea nr.1160 din 21.06.2002. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.128.
54. Codul penal al Republicii Moldova. Nr.985 din 18.04.2002. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2002, nr.128-129. n vigoare din 12.06.2003.
55. Codul penal al Romniei. Nr.286 din 17.07.2009. n: Monitorul Oficial al Romniei,
2009, nr.510. n vigoare din 01.02.2014.
56. Constituia Republicii Moldova din 29.07.1994. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1994, nr.1. n vigoare din 27.08.1994.
57. Convenia de la Geneva (I) pentru mbuntirea sorii rniilor i bolnavilor din forele
armate n campanie. ncheiat la Geneva la 12.08.1949, n vigoare pentru Republica Moldova din
26.11.1993. n: Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.5. Chiinu:
Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.7-32.
58. Convenia de la Geneva (II) pentru mbuntirea sorii rniilor, bolnavilor i
naufragiailor din forele armate maritime. ncheiat la Geneva la 12.08.1949, n vigoare pentru
Republica Moldova din 26.11.1993. n: Tratate internaionale la care Republica Moldova este
parte. Vol.5. Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.33-54.
59. Convenia de la Geneva (III) cu privire la tratamentul prizonierilor de rzboi. ncheiat
la Geneva la 12.08.1949, n vigoare pentru Republica Moldova din 26.11.1993. n: Tratate
internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.5. Chiinu: Moldpres, Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.55-125.
60. Convenia de la Geneva (IV) cu privire la protecia persoanelor civile n timp de
rzboi. ncheiat la Geneva la 12.08.1949, n vigoare pentru Republica Moldova din 26.11.1993.
n: Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.5. Chiinu: Moldpres,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.126-188.
61. Convenia European pentru Prevenirea Torturii i a Pedepselor ori Tratamentelor
Inumane sau Degradante, adoptat la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, n vigoare din

169
01.02.1989. Ratificat de Republica Moldova la 02.11.1997, n vigoare din 01.02.1998.
http://www.cpt.coe.int/lang/rom/rom-convention.pdf (Vizitat 31.08.2015)
62. Convenia ONU mpotriva Torturii i altor Pedepse ori Tratamente cu Cruzime, In-
umane sau Degradante. Adoptat la 10 decembrie 1984, n vigoare din 26.06.1987, pentru Re-
publica Moldova n vigoare din 28.12.1995. n: Tratate internaionale la care Republica Moldova
este parte. Vol.I. Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.129.
63. Convenia European pentru Aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor Fundamen-
tale, ncheiat la Roma la 4 noiembrie 1950 i ratificat de Republica Moldova la 24.07.1997. n:
Tratate internaionale la care Republica Moldova este parte. Vol.1. Chiinu: Moldpres, Monito-
rul Oficial al Republicii Moldova, 1998, p.341-358.
64. Copechi S., Hadrca Ig. Calificarea infraciunilor: Note de curs. Chiinu: Tipografia
Central, 2015. 352 p.
65. Crijanovschi S. Aspecte teoretice i practice ale infraciunii de antaj. Chiinu: CEP
USM, 2012. 275 p.
66. Decizia Colegiului penal lrgit al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova din
10.06.2014. Dosarul nr.1ra-1022/2014. http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=
2393 (Vizitat 22.12.2014)
67. Decizia Colegiului penal lrgit al Curii de Supreme de Justiie a Republicii Moldova
din 29.03.2016. Dosarul nr.1ra-72/2016. http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=
6221 (Vizitat 13.06.2016)
68. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova din
30.09.2010. Dosarul nr.4-1re-1059/2010. http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_old.php?id
=20694 (Vizitat 10.06.2016)
69. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova din
09.03.2016. Dosarul nr.1ra-624/2016. http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=5956
(Vizitat 12.06.2016)
70. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Bli din 08.04.2015. Dosarul nr.1a-202/15.
http://instante.justice.md/apps/hotariri_ judecata/inst/cab/cab.php (Vizitat 13.06.2016)
71. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Cahul din 12.04.2016. Dosarul nr.05-1a-164/
2016. http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cach/cach.php (Vizitat 12.06.2016)
72. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Cahul din 31.05.2016. Dosarul nr.05-1a-220/
2016. http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cach/cach.php (Vizitat 07.07.2016)
73. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 24.03.2014. http://instante.
justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/cac.php (Vizitat 15.12.2014)

170
74. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 15.09.2014. Dosarul nr.1a-
135/2014. http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/cac.php (Vizitat 22.12.2014)
75. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 28.10.2014. http://instante.
justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/cac.php (Vizitat 12.03.2015)
76. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 02.12.2015. Dosarul nr.1a-
1535/2015. http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/cac.php (Vizitat 10.06.2016)
77. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 07.12.2015. Dosarul nr.1a-
1753/14. http://instante.justice.md/apps/hotariri_ judecata/inst/cac/cac.php (Vizitat 12.08.2016)
78. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 12.04.2016. Dosarul nr.1a-12
77/2015. http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/cac/cac.php (Vizitat 12.06. 2016)
79. Decizia Plenului Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova
din 30.06.2014. Dosarul nr.4-1ril-3/2014. http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php
?id=430 (Vizitat 16.03.2016)
80. Declaraia Naiunilor Unite privind protecia tuturor persoanelor contra torturii i altor
pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante, adoptat de Adunarea General la
9 decembrie 1975. http://www.memoria.md/ro/faq_cadru_legal (Vizitat 01.09.2015)
81. Declaraia Naiunilor Unite privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasial,
din 20.11.1963, adoptat prin Rezoluia 1904 (XVIII) a Adunrii Generale din 20.11.1963.
82. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, adoptat la New-York la 10.12.1948.
Ratificat de Republica Moldova la 28.07.1990. n: Tratate internaionale la care Republica
Moldova este parte. Vol.1. Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998,
p.11-17.
83. Dicionar explicativ ilustrat al limbii romne/ Coord. Eugenia Dima. Chiinu: ARC,
2007. 2280 p.
84. Dicionar explicativ uzual al limbii romne/ Sub red. lui Silviu Berejan. Chiinu:
Litera, 1999. 638 p.
85. Dolea Ig. Drepturile persoanei n probatoriul penal: conceptul promovrii elementului
privat. Chiinu: Carte juridic, 2009. 416 p.
86. Eanu A. Infraciuni legate de prelevarea organelor sau esuturilor umane n reglemen-
tarea legislaiei penale contemporane. Chiinu: CEP USM, 2009. 251 p.
87. Executarea Hotrrilor Curii Europene a Drepturilor Omului de ctre Republica
Moldova, 1997-2012 / Resp. ed. V.Gribincea. Chiinu: Imprint-Plus, 2012. 196 p.
88. Fenomenul torturii n cifre: Comunicat de pres al Procuraturii Generale a Republicii
Moldova http://procuratura.md/md/newslst/1211/1/6722/ (Vizitat 29.06.2016)

171
89. Hotrrea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului mijloacelor speciale, al
tipurilor de arme de foc i al muniiilor aferente, precum i a regulilor de aplicare a acestora,
nr.474 din 19.06.2014. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.167-168.
90. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la
aplicarea legislaiei despre aprarea onoarei, demnitii i reputaiei profesionale a persoanei
fizice i juridice, nr.8 din 09.10.2006. n: Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii
Moldova, 2007, nr.3, p.16-18.
91. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la
practica judiciar n cauzele penale referitoare la infraciunile svrite prin omor (art.145-148
CP al RM), nr.11 din 24.12.2012. http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=44
(Vizitat 12.06.2016)
92. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova Cu privire la
aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal pentru infraciunile de corupie, nr.11 din
22.12.2014. http://jurisprudenta.csj.md/ search_hot_expl.php?id=195 (Vizitat 23.03.2016)
93. Legea cu privire la sistemul penitenciar, nr.1036 din 17.12.1996. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 1997, nr.15, republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2008, nr.183-185.
94. Legea cu privire la grzile populare, nr.1101 din 06.02.1997. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1997, nr.22-23.
95. Legea privind statutul alesului local, nr.768 din 02.02.2000. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2000, nr.34.
96. Legea privind actele legislative, nr.780 din 27.12.2001. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2002, nr.36-38.
97. Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova, nr.139
din 30.06.2005. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.98-100.
98. Legea privind statutul ofierului de informaii i securitate, nr.170 din 19.07.2007. n:
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.171-174.
99. Legea privind funcia public i statutul funcionarului public, nr.158 din 04.07.2008.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.230-232.
100. Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcie de demnitate public, nr.199 din
16.07.2010. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.194-196.
101. Legea privind activitatea special de investigaii, nr.59 din 29.03.2012. n: Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.113-118.

172
102. Legea cu privire la asigurarea egalitii, nr.121 din 25.05.2012. n: Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2012, nr.103.
103. Legea privind regimul armelor i al muniiilor cu destinaie civil, nr.130 din
08.06.2012. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.222-227.
104. Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.245 din 02.12.2011.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.25-28.
105. Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.252 din 08.11.2012.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.263-269.
106. Legea cu privire la activitatea Poliiei i statutul poliistului, nr.320 din 27.12.2012.
n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.42-47.
107. Legea pentru modificarea i completarea Codului penal al Republicii Moldova nr.985-
XV din 18 aprilie 2002, nr.64 din 04.04.2013. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2013, nr.115.
108. Legea pentru modificarea articolului 123 din Codul penal al Republicii Moldova,
nr.318 din 20.12.2013. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.17-23.
109. Legea cu privire la Procuratur, nr.3 din 25.02.2016. n: Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2016, nr.69-77.
110. Legea pentru modificarea i completarea unor acte legislative, nr.152 din
01.07.2016. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.245-246.
111. Lober J., Stippel J., Eanu A. .a. Recomandri metodologice pentru investigarea
eficient a infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant: (de uz intern). Chiinu:
Imprint Star, 2014. 150 p.
112. Mrgineanu I., Iarmaliuc P. Caracteristica juridico-penal a infraciunii de tortur,
tratament inuman sau degradant prin prisma legislaiei Republicii Moldova i a Uniunii
Europene. n: Studii juridice universitare, 2012, nr.3-4, Anul V, p.128-140.
113. Not informativ la Proiectul de Lege pentru modificarea i completarea Codului
penal al Republicii Moldova. http://www.justice.gov.md/public/files/file/Proiecte%20de%20acte
%20normative%20remise%20spre%20coordonare/popa%20ludmila/Nota_informativa_statutul_
de_la_Roma. doc (Vizitat 27.07.2015)
114. Not informativ la Proiectul de Lege pentru modificarea i completarea unor acte
legislative, nr.1506-343 la 04.09.2012. http://parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeacte
%20legislative/tabid/61/LegislativId/1344/language/ro-RO/Default.aspx (Vizitat 26.08.2015)
115. Pactul Internaional cu privire la Drepturile Civile i Politice, adoptat la New-York la
16.12.1966 i ratificat de Republica Moldova la 28.07.1990. n: Tratate internaionale la care

173
Republica Moldova este parte. Vol.1. Chiinu: Moldpres, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, p.32-49.
116. Pascu I., Gorunescu M. Drept penal: Partea Special. Bucureti: Hamangiu, 2009.
776 p.
117. Pvleanu V. Drept penal special: Curs universitar. Bucureti: Universul Juridic,
2014. 620 p.
118. Popov R. Subiectul infraciunilor prevzute n capitolele XV i XVI din Partea
Special a Codului penal: Material metodico-didactic. Chiinu: CEP USM, 2012. 315 p.
119. Raportul de activitate al Procuraturii pentru anul 2015. http://procuratura.md/
file/2016-04-25_Raport_PG_Formatat_15.04.2016_Final%202.pdf (Vizitat 10.06.2016)
120. Regulamentul Ministerului Sntii al Republicii Moldova de apreciere medico-
legal a gravitii vtmrii corporale, nr.199 din 27.06.2003. n: Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2003, nr.170-172.
121. Reidy A. Interzicerea torturii. Ghid privind punerea n aplicare a articolului 3 al
Conveniei Europene pentru Drepturile Omului. Chiinu, 2003. 48 p.
122. Savva V. Soluii practice controversate n raport cu infraciunea de exces de putere
sau depire a atribuiilor de serviciu: interpretri doctrinare privind corectitudinea/ incorectitu-
dinea acestora. n: Revista Naional de Drept, 2014, nr.4, p.73-76.
123. Sentina Judectoriei Bli din 02.04.2015. http://www.jbl.instante.justice.md/ro/
hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=166&tip_dosar=penal (Vizitat 06.06.2016)
124. Sentina Judectoriei Buiucani, mun.Chiinu, din 19.05.2015. http://instante.justice.
md/apps/hotariri_judecata/inst/jbu/jbu.php (Vizitat 13.08.2015)
125. Sentina Judectoriei Clrai din 03.11.2014. Dosarul nr.1-50/2014. http://instante.
justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jcl/jcl.php (Vizitat 14.07.2015)
126. Sentina Judectoriei Clrai din 29.09.2015. http://www.jcl.instante.justice.md/ro/
hot?data_deciziei=29-09-2015&nr_dosar=&denumire_dosar=&tip_dosar=Penal (Vizitat 12.06.
2016)
127. Sentina Judectoriei Cantemir din 12.01.2016. Dosarul nr.1-100/2015.
http://www.jcnt.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=12-012016&nr_dosar=&denumire_
dosar=&tip_dosar=Penal (Vizitat 07.07.2016)
128. Sentina Judectoriei Cantemir din 27.01.2016. Dosarul nr.1-143/2015.
http://www.jcnt.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=27-01-2016&nr_dosar=&denumire_
dosar=&tip_dosar=Penal (Vizitat 07.07. 2016)

174
129. Sentina Judectoriei Dondueni din 28.03.2013. Dosarul nr.1-76/2013.
http://www.jdn.instante.justice.md/ (Vizitat 12.06.2016)
130. Sentina Judectoriei Dondueni din 27.03.2015. Dosarul nr.1-3/2015.
http://www.jdn.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=27-03-2015&nr_dosar=&denumire_
dosar=&tip_dosar=Penal (Vizitat 12.06.2016)
131. Sentina Judectoriei Fleti din 27.02.2015. http://www.jfl.instante.justice.md/ro/
hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=166&tip_dosar=penal (Vizitat 30.05.2016)
132. Sentina Judectoriei Fleti din 23.03.2015. http://www.jfl.instante.justice.md/
ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=166&tip_dosar=penal (Vizitat 30.05.2016)
133. Sentina Judectoriei Fleti din 04.02.2016. http://www.jfl.instante.justice.md/
ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=166&tip_dosar=penal (Vizitat 30.05.2016)
134. Sentina Judectoriei Hnceti din 11.09.2012. Dosarul nr.1-186/2012. http://instante.
justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jhn/jhn.php (Vizitat 14.07.2016)
135. Sentina Judectoriei Nisporeni din 08.08.2013. http://instante.justice.md/apps/
hotariri_judecata/inst/jnd/jnd.php (Vizitat 23.02.2015)
136. Sentina Judectoriei Ocnia din 24.06.2014. Dosarul nr.1-2/14. http://instante.
justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/joc/joc.php (Vizitat 13.06.2016)
137. Sentina Judectoriei Rezina din 24.04.2014. Dosar nr.1-105/2013. http://instante.
justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jrz/jrz.php (Vizitat 07.07.2016)
138. Sentina Judectoriei Rcani din 26.11.2015. Dosarul nr.1-58/15. http://www.jrsr.
instante.justice.md (Vizitat 12.06.2016)
139. Sentina Judectoriei Teleneti din 23.01.2013. http://instante.justice.md/apps/
hotariri_judecata/inst/jtl /jtl.php (Vizitat 22.09.2015)
140. Stnil L. Rspunderea penal a persoanei fizice. Bucureti: Hamangiu, 2012. 649 p.
141. Stati V. Rspunderea penal pentru infraciunea de tortur i infraciunea de organi-
zare sau instigare a aciunilor de tortur (art.3091 C. pen. RM): Partea I. n: Revista Naional de
Drept, 2008, nr.2, p.18-24.
142. Stati V. Rspunderea penal pentru infraciunea de tortur i infraciunea de organi-
zare sau instigare a aciunilor de tortur (art.3091 C. pen. RM): Partea II. n: Revista Naional de
Drept, 2008, nr.3, p.20-26.
143. Stati V., Brnza L. Reperele conceptuale ale unor remanieri recente operate n
capitolele I i XVIII ale Prii Speciale a Codului penal. n: Studia Universitatis Moldaviae,
2013, nr.8(68), p.138-157.

175
144. Statutul Curii Penale Internaionale de la Roma, adoptat la 17 iulie 1998, semnat de
Republica Moldova la 8 septembrie 2000. Ratificat prin Legea Republicii Moldova nr.212 din
09.09.2010. n: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.190/624.
145. Streteanu F. Tratat de drept penal. Partea General. Vol.I. Bucureti: C.H. Beck,
2008. 720 p.
146. Toader T. Drept penal romn: Partea Special. Ed. a 4-a, rev. i actualizat. Bucureti:
Hamangiu, 2009. 539 p.
147. Ursu D. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite prin folosirea armei,
instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop. n: Materialele Conferinei
tiinifice internaionale cu genericul Rolul tiinei i educaiei n implementarea Acordului de
Asociere la Uniunea European, eveniment dedicat aniversrii a 60 de ani ai academicianului
Valeriu Caner: Chiinu, 5 februarie 2015. Iai: Vasiliana '98, 2015, p.345-348.
148. Ursu D. Delimitarea infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant
(art.1661 CP RM) de constrngerea de a face declaraii (art.309 CP RM). n: Materialele Con-
ferinei tiinifice internaionale cu genericul Perspectivele i problemele integrrii n spaiul
european al cercetrii i educaiei (Cahul, 5 iunie 2015). Vol.I. Cahul: US Cahul, Tipografia
Centrografic, 2015, p.87-91.
149. Ursu D. Conotaii juridico-penale privind tratamentul inuman sau degradant comis
din impruden. n: Rezumatele comunicrilor prezentate la Conferina tiinific naional cu
participare internaional Integrare prin cercetare i inovare (Chiinu, 10-11 noiembrie 2015).
Seria tiine socioumanistice. Vol.II. Chiinu: CEP USM, 2015, p.177-180.
150. Ursu D. Fundamentarea criminalizrii torturii, tratamentului inuman sau degradant
drept infraciuni contra demnitii umane. n: Rezumatele comunicrilor prezentate la Conferina
tiinific naional cu participare internaional Integrare prin cercetare i inovare (Chiinu,
28-29 septembrie 2016). Seria tiine socioumanistice. Chiinu: CEP USM, 2016, p.198-202.
151. Ursu D. Reconceptualizarea incriminrii torturii, tratamentului inuman sau degradant
prin Legea nr.252 din 08.11.2012. n: Revista tiinific a Universitii de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae. Seria tiine sociale, 2016, nr.3, p.102-108.
152. Ursu D. Aspecte teoretice i practice privind scopul infraciunii de tortur (art.1661
alin.(3) CP RM). n: Revista Naional de Drept, 2016, nr.6, p.58-62.
153. Ursu D. Motivul infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant. n: Revista
Naional de Drept, 2016, nr.7, p.25-29.
154. Ursu D. Coninutul obiectului juridic al infraciunilor de tortur, tratament inuman
sau degradant. n: Revista Naional de Drept, 2016, nr.8, p.26-30.

176
155. Ursu D. Dilema diferenierii rspunderii penale pentru relele tratamente comise de o
persoan cu funcie de rspundere. n: Revista tiinific a Universitii de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae. Seria tiine sociale, 2016, nr.8(98), p.243-248.
156. Ursu D. Tortura, tratamentul inuman sau degradant: aspecte de drept penal material:
Monografie. Chiinu: Tipografia Central, 2017. 292 p.
II. Bibliografie n limba francez:
157. Affaire Assenov et autres contre Bulgarie. CEDH, 28 Octobre 1998. http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-62813 (Vizitat 24.08.2015)
158. Affaire Buhaniuc contre Rpublique de Moldova. CEDH, 28 Janvier 2014.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145043 (Vizitat 28.08.2015)
159. Affaire Caloc contre France. CEDH, 20 Juillet 2000. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i
=001-63321 (Vizitat 22.10.2015)
160. Affaire Caracet contre Rpublique de Moldova. CEDH, 16 Fvrier 2016, definitif 16
mai 2016. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160624 (Vizitat 15.06.2016)
161. Affaire Cestaro contre Italie. CEDH, 7 Avril 2015, dfinitif 07.07.2015.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153473 (Vizitat 03.08.2016)
162. Affaire Chahal contre Royaume-Uni. CEDH, 15 Novembre 1996. http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-62564 (Vizitat 06.09.2015)
163. Affaire Duval contre France. CEDH, 26 Mai 2011, dfinitif 26.08.2011.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104896 (Vizitat 12.08.2016)
164. Affaire Feodorov contre Rpublique de Moldova. CEDH, 29 Octobre 2013.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142851 (Vizitat 28.08.2015)
165. Affaire Gfgen contre Allemagne. CEDH, 1 Juin 2010. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-99040 (Vizitat 03.09.2015)
166. Affaire Gorobet contre Rpublique de Moldova. CEDH, 11 Octobre 2011.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-124036 (Vizitat 28.08.2015)
167. Affaire Gorodnitchev contre Russie. CEDH, 24 Mai 2007. http://hudoc.echr.coe.int/
sites/ eng/pages/ search.aspx?i=001-80611(Vizitat 13.06.2015)
168. Affaire Labita contre Italie. CEDH, 6 Avril 2000. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
63300 (Vizitat 24.08.2015)
169. Affaire Lolayev contre Russie. CEDH, 15 Janvier 2015. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-150313 (Vizitat 28.08.2015)
170. Affaire Moldovan et autres contre Roumanie (n2). CEDH, 12 Juillet 2005.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-69671 (Vizitat 26.08.2015)

177
171. Affaire Pantea contre Roumanie. CEDH, 3 Juin 2003. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-122720 (Vizitat 28.08.2015)
172. Affaire Renolde contre France. CEDH, 16 Octobre 2008. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-88960 (Vizitat 22.10.2015)
173. Affaire Ribitsch contre Autriche. CEDH, 4 Dcember 1995. http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-62521 (Vizitat 24.08.2015)
174. Affaire Rupa contre Roumanie (nr.1). CEDH, 16 Dcembre 2008. http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-122834 (Vizitat 28.08.2015)
175. Affaire Sashov et autres contre Bulgarie. CEDH, 7 Janvier 2010, dfinitif 07.04.2010.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-96601 (Vizitat 11.05.2016)
176. Affaire Selmouni contre France. CEDH, 04 Juillet 1999. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-62842 (Vizitat 03.09.2015)
177. Affaire Tatan contre Turquie. CEDO, 04 Mars 2008, dfinitif 04.06.2008.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-85316 (Vizitat 12.09.2015)
178. Affaire Tekin contre Turquie. CEDH, 9 Juin 1998. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
62756 (Vizitat 24.08.2015)
179. Affaire Turan Cakir contre Belgique. CEDH, 10 Mars 2009, dfinitif 10.06.2009.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91697 (Vizitat 11.05.2016)
180. Affaire Tyrer contre Royaume-Uni. CEDH, 25 Avril 1978. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-62143 (Vizitat 06.09.2015)
181. Affaire Victor Savitchi contre Rpublique de Moldova. CEDH, 17 Juin 2008.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-127978 (Vizitat 03.09.2015)
182. Affaire Zontul contre Grce. CEDH, 17 Janvier 2012, dfinitif 17.04.2012.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-108586 (Vizitat 03.08.2016)
183. Carbonnier J. Droit civil. Vol.I: Introduction. Les personnes. La famille, l'enfant, le
couple. Paris: Presses universitaires de France, 2004. 1496 p.
III. Bibliografie n limba englez:
184. Case of Akko vs. Turkey. ECHR, 10 October 2000. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i
=001-58905 (Vizitat 23.12.2015)
185. Case of Aksoy vs. Turkey. ECHR, 18 December 1996. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58003 (Vizitat (Vizitat 08.05.2015)
186. Case of Ateoglu vs. Turkey. ECHR, 20 January 2015, final 20.04.2015.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-151047 (Vizitat 03.08.2016)

178
187. Case of Aydin vs. Turkey. ECHR, 25 September 1997. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58371 (Vizitat 03.09.2015)
188. Case of Bati and others vs. Turkey. ECHR, 3 June 2004, final 03.09.2004.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61805 (Vizitat 08.05.2015)
189. Case of Bekos i Koutropoulos vs. Greece. ECHR, 13 December 2005. http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-71594 (Vizitat 02.07.2016)
190. Case of Bilgin vs. Turkey. ECHR, 16 November 2000. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58987 (Vizitat 15.09.2015)
191. Case of Campbell i Cosans vs. United Kingdom. ECHR, 25 February 1982.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57455 (Vizitat 15.09.2015)
192. Case of Dikme vs. Turkey. ECHR, 11 July 2000. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
58751 (Vizitat 23.11.2015)
193. Case of El-Masri vs. the former Yugoslav Republic of Macedonia, ECHR, 13
December 2012. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115621 (Vizitat 08.05.2015)
194. Case of Gisayev vs. Russia. ECHR, 20 January 2011, final 20.06.2011.
http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-102896 (Vizitat 15.09.2015)
195. Case of Herczegfalvy vs. Austria. ECHR, 24 September 1992. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-57781 (Vizitat 12.08.2015)
196. Case of Ilhan vs. Turkey. ECHR, 27 June 2000. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
58734 (Vizitat 15.08.2016)
197. Case of Ireland vs. the United Kingdom. ECHR, 18 January 1978. http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-57506 (Vizitat 11.05.2016)
198. Case of Ivan Vasilev vs. Bulgaria. ECHR, 12 April 2007, final 12.07.2007.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i =001-80077 (Vizitat 11.11.2015)
199. Case of Jalloh vs. Germany. ECHR, 11 July 2006. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i
=001-76307 (Vizitat 12.08.2016)
200. Case of Kokkinakis vs. Greece. ECHR, 25.05.1993. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i
=001-57827 (Vizitat 14.07.2015)
201. Case of Korneykova and Korneykov vs. Ukraine. ECHR, 24 March 2016, final
24.06.2016. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-161543 (Vizitat 07.09.2016)
202. Case of Kuda vs. Poland. ECHR, 26 October 2000. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i
=001-58920 (Vizitat 12.08.2016)
203. Case of Kurnaz and others vs. Turkey. ECHR, 24 July 2007, final 24.10.2007.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-81829 (Vizitat 11.11.2015)

179
204. Case of Kurt vs. Turkey. ECHR, 25 May 1998. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-
58198 (Vizitat 28.08.2015)
205. Case of Lenev vs. Bulgaria. ECHR, 04 December 2012, final 04.03.2013.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115007 (Vizitat 19.02.2016)
206. Case of Mamedova vs. Russia. ECHR, 01 June 2006, final 23.10.2006. http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-75646 (Vizitat 13.08.2016)
207. Case of Maslova and Nalbandov vs. Rusia. ECHR, 24 January 2008, final
07.07.2008. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-84670 (Vizitat 23.05.2016)
208. Case of Mirosaw Garlicki vs. Poland. ECHR, 14 June 2011, final 14.09.2011.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-105121 (Vizitat 02.08.2016)
209. Case of Peers vs. Greece. ECHR, 19 April 2001. http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/
pages/search.aspx?i=001-59413(Vizitat 12.06.2015)
210. Case of Raninen vs. Finland. ECHR, 16 December 1997. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58123 (Vizitat 22.03.2016)
211. Case of Razzakov vs. Russia. ECHR, 05 February 2015, final 05.05.2015.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150790 (Vizitat 03.08.2016)
212. Case of Saunders vs. The United Kingdom. ECHR, 17 December 1996. http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-58009 (Vizitat 03.09.2015)
213. Case of Savca vs. Moldova. ECHR, 15 March 2016, final 15.06.2016. http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-161374 (Vizitat 13.08.2016)
214. Case of S.W. vs. The United Kungdom. ECHR, 22 November 1995. http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-57965 (Vizitat 10.12.2016)
215. Case of Tolstoy Miloslavsky vs. The United Kingdom. ECHR, 13.07.1995.
http://hudoc.echr.coe.int/ eng?i=001-57947 (Vizitat 14.07.2015).
216. Case of V. vs. The United Kingdom. ECHR, 16.12.1999. http://hudoc.echr.coe.int/
sites/eng/pages/search.aspx?i=001-58594 (Vizitat 12.06.2015)
217. Case of Valainas vs. Lithuania. ECHR, 24.07.2001, final 24.10.2001.http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-59608 (Vizitat 12.06.2015)
218. Case of Victor Savichi vs. Moldova. ECHR, 17 June 2008, final 17.09.2008.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-86978 (Vizitat 28.11.2015)
219. Case of Virabyan vs. Armenia. ECHR, 2 October 2012, final 02.01.2013.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-113302 (Vizitat 02.07.2016)
220. Case of Vladimir Romanov vs. Russia. ECHR, 24 July 2008, final 26.01.2009.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87836 (Vizitat 11.11.2015)

180
221. Case of Willis vs. The United Kingdom. ECHR, 11 June 2002, final 11.09.2002.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60499 (Vizitat 03.09.2015)
222. Case of X vs. Turkey. ECHR, 9 October 2012, final 27.05.2013. http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-113876 (Vizitat 02.07.2016)
223. Case of Zhyzitskyy vs. Ukraine. ECHR, 19 February 2015, final 19.05.2015.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-152255 (Vizitat 03.08.2016)
224. Civil and Political Rights, Including The Questions of Torture And Detention Torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment. Report of the Special Rapporteur on the
question of torture, Manfred Nowak, 23 December 2005. http://www.refworld.org/docid/441181
ed6.html (Vizitat 14.06.2015)
225. Comm. EDH, 6 mars 1978, req. n4715/70, 4783/71, Asiatiques d'Afrique Orientale
contre Royaume-Uni. Citat de: Clements L., Mole N., Simmons A. Drepturile europene ale
omului: naintarea unei cauze pe baza Conveniei. Chiinu: Cartier, 2005. 544 p.
226. Communication No.74/1980. In: Selected Decisions of the Human Rights Committee
under Optional Protocol, vol.II, (October 1982-April 1988). New-York, 1990, p.93-98.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/ SelDec_2_en.pdf (Vizitat 22.04.2015)
227. Criminal Code of the Kingdom of Spain, Organic Act 10/1995, dated 23 rd November.
In: Official State Gazette nr.281 on 24th November 1995. http://www.legislationline.org/
documents/section/criminal-codes (Vizitat 31.08.2015)
228. Greer S. Is the prohibition against torture, cruel, inhumane and degrading treatment
really absolute in International Human Rights Law? In: Human Rights Law Review, 2015,
nr.15, p.101-137.
229. Nowak M., McArthur E. The United Nations Convention Against Torture. A
Commentary. New York City: Oxford University Press, 2008. 600 p.
230. The 6th General Report on the CPT's activities covering the period 1 January to
31 December 1995. 1996. http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-06.htm (Vizitat 12.05.2016)
231. The 9th General Report on the CPT's activities covering the period 1 January to
31 December 1998. http://www.cpt.coe.int/en/annual/rep-09.htm (Vizitat 12.05.2016)
IV. Bibliografie n limba rus:
232. .. :
.
--, 2004. 26 c.

181
233. .
. : , 2003, 4, c.19-
21.
234. . : . :
, 2005, 1, c.13-15.
235. .. . .
: , 1999. 283 c.
236. .. . :
, 2008, 1, .138-140.
237. .. , -
. : : : III . .
. (. , 2016 .). : , 2016, c.140-143.
238. . : , . : , 2005, 5, .40-
43.
239. . . I / . .. , ..
. : , 1999. 592 p.
240. .. : -
. -
, 2000. 23 .
241. . -
. : , 2005, 4, .38-40.
242. . : /
: .. . : , 1997. 474 c.
243. 13 1996 ., 1
1997. B: , 1996, 25.
244. / . .. , .. . -
: , 2002. 650 c.
245. .. ? B:
: XXI . 4- --
25-26 2007 . : , 2007, c.330-332.
246. .. : - :
.
, 2007. 30 c.
247. .. . : , 1996. 96 c.

182
DECLARAIA PRIVIND ASUMAREA RSPUNDERII
Subsemnata Ursu Daniela, declar pe rspundere personal c materialele prezentate n teza
de doctorat constituie rezultatul propriilor cercetri i realizri tiinifice. Contientizez c, n caz
contrar, urmeaz s suport consecinele n conformitate cu legislaia n vigoare.

Ursu Daniela
19 aprilie 2017

183
CV AL AUTORULUI
Date personale: URSU Daniela
Data i locul naterii: 07.08.1989, or.Chiinu, Republica Moldova
Studii:
2002 2008 Liceul Teoretic Spiru Haret, or.Chiinu;
2008 2012 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept
(liceniat n drept);
2012 2014 Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept (master n drept);
2014 prezent Universitatea de Stat din Moldova, Specialitatea 554.01 Drept penal i
execuional penal (studii de doctorat).

Activitate profesional:
2010 2013 jurisconsult la Asociaia Bncilor din Republica Moldova;
2015 2016 jurisconsult la Interprinderea Mixt Organizaia de Microfinanare
MOLDCREDIT S.R.L.;
2016 prezent jurisconsult la Compania de Audit Total Finance Service S.R.L.

Domeniile de activitate tiinific: Drept penal.


Participri la foruri tiinifice:
1. Ursu D. Tortura, tratamentul inuman sau degradant svrite prin folosirea armei,
instrumentelor speciale sau a altor obiecte adaptate acestui scop. n: Materialele Conferinei
tiinifice internaionale cu genericul Rolul tiinei i educaiei n implementarea Acordului de
Asociere la Uniunea European, eveniment dedicat aniversrii a 60 de ani ai academicianului
Valeriu Caner: Chiinu, 5 februarie 2015. Iai: Vasiliana '98, 2015, p.345-348.
2. Ursu D. Delimitarea infraciunilor de tortur, tratament inuman sau degradant (art.1661
CP RM) de constrngerea de a face declaraii (art.309 CP RM). n: Materialele Conferinei
tiinifice internaionale cu genericul Perspectivele i problemele integrrii n spaiul european
al cercetrii i educaiei (Cahul, 5 iunie 2015). Vol.I. Cahul: US Cahul, Tipografia Centro-
grafic, 2015, p.87-91.
3. Ursu D. Conotaii juridico-penale privind tratamentul inuman sau degradant comis din
impruden. n: Rezumatele comunicrilor prezentate la Conferina tiinific naional cu
participare internaional Integrare prin cercetare i inovare (Chiinu, 10-11 noiembrie 2015).
Seria tiine socioumanistice. Vol.II. Chiinu: CEP USM, 2015, p.177-180.
4. Ursu D. Fundamentarea criminalizrii torturii, tratamentului inuman sau degradant drept
infraciuni contra demnitii umane. n: Rezumatele comunicrilor prezentate la Conferina
tiinific naional cu participare internaional Integrare prin cercetare i inovare (Chiinu,
28-29 septembrie 2016). Seria tiine socioumanistice. Chiinu: CEP USM, 2016, p.198-202.
Lucrri tiinifice publicate: 9 articole tiinifice, o monografie.
Date de contact: Telefon: (+373) 791 93 006; E-mail: sobnium@yahoo.com

184

S-ar putea să vă placă și