Sunteți pe pagina 1din 139
 
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr.T. Popa” Iaşi
 
Culegere de teste pentru admitere
CHIMIE ORGANICÃ
Editor
GABRIELA TĂTĂRÎNGĂ
 LILIANA FOIA MARIA DORNEANU
EUGENIA ŞTEFĂNESCU
 
NASTASIA GHEORGHIŢĂ
 
EDITURA “GR. T. POPA”, U. M. F. IAŞI
 2017
 
 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României Chimie organică. teste pentru admitere.
/ ed.: Gabriela Tătărîngă
-
Iaşi:
 Editura Gr. T. Popa, 2016.
Conţine
 bibliogr. ISBN 978-606-544-384-6
I.Tătărângă, Gabriela (ed.)
 547(075)(079.1)
Mulțumiri conf. dr. Cristina Dumitriu și conf. dr. Cristina Filip pentru
sugestii
Tehnoredactare computerizată: Pericle Docan
 
Editura „Gr. T. Popa”
 
Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi Str. Universităţii nr. 16
 
Toate drepturile asupra acestei lucrări aparţin autorului şi Editurii „Gr. T.  Popa" Iaşi. Nici o parte din acest volum nu poate fi copiată sau transmisă prin
nici un mijloc, electronic
 sau mecanic, inclusiv fotocopiere, fără permisiunea  scrisă din partea Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Gr. T. Popa” Iaşi.
 
Tiparul executat la Tipografia Universităţii de Medicină şi Farmacie
 
"Gr. T. Popa" Iaşi str. Universităţii nr. 16, cod. 700115, Tel. 0232 267798 int. 231,
Fax 0232 211820
 
 
INTRODUCERE
În acest volum sunt cuprinse întrebări
-teste din tematica pentru proba de
CHIMIE ORGANICĂ la concursul de admitere din sesiunea iulie 2016.
 Grila
 pentru concurs în cazul probei de CHIMIE ORGANICĂ cuprinde:
 
 Subiecte de tip complement simplu:
La fiecare întrebare test se alege cel mai bun răspuns din 5 variante  propuse. Răspunsul poate fi afirmativ sau negativ.
 Unele teste cuprind o serie de
noţiuni (sau propoziţii) notate cu litere mici. Se propun, şi pentru acestea, cinci variante de răspuns (alcătuite din litere mici), din care se va alege varianta corectă.
 
Structura probei de concurs, precum şi numărul total de întrebări
vor fi stabilite în perioada examenului de admitere.
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505