Sunteți pe pagina 1din 1

Controlul Produselor Furnizate de Clienti Pagina 1 din 1

1. Scop si domeniu de aplicare


Prezenta procedura stabilete reguli generale privind receptia marfurilor.
Scopul receptiei consta n verificarea modului n care furnizorul si
ndeplineste obligatiile asumate prin contract (cu privire la sortiment,
calitate, cantitate, ambalare, marcare) si daca, societatile de transport si
respecta obligatiile legate de integritatea marfurilor pe toata durata
transportului. Controlul final de receptie are rolul de a constata daca
produsele sunt corespunzatoare sau nu cantitativ si calitativ . Comisia de
receptie are rolul de a urmari, n continuare, evolutia starii calitative a
marfurilor receptionate n momentul depozitarii si pna n momentul livrarii
din depozit.
Procedura se aplica pentru departamentul Logistica - Depozit.

2. Responsabilitati
Seful de Depozit este responsabil pentru respectarea in bune condiii a
procedurii de receptie marfuri.
Gestionarii Depozit sunt responsabili pentru verificarea si incarcarea in
gestiune a marfurilor cu privire la sortiment, calitate, cantitate, ambalare,
marcare.
Stivuitoristii Depozit sunt responsabili pentru manipularea marfurilor,
depozitarea pe locatiile stabilite.

3. Termeni si definiii
- Receptia: este operatia de identificarea si verificare cantitativa si calitativa
a marfurilor ce se primesc in depozit.
- marfa: orice produs care formeaza obiectul livrarii sau a contractului de
transport;
- furnizor: societatea care livreaza marfurile;
- beneficiar: societatea care primeste marfurile livrate;
- expeditor: societatea care preda marfurile spre transport;
- caraus: societatea care executa transportul;
- destinatar: societatea care primeste produsele transportate;
- acte de livrare: procesele verbale de receptie sau autoreceptie, facturile ,
listele de specificatie, avizele de expeditie;
- documente de transport: scrisoarea de trasura sau de transport,
conosamentul, foaia de parcurs, buletinul de mesagerii sau alte asemenea
documente