Sunteți pe pagina 1din 1

DIRECIA GENERAL NVMNT

_____________________________________
UNIVERSITAR
______________________________________
CONSILIUL NAIONAL DE ATESTARE A
___________
TITLURILOR, DIPLOMELOR I CERTIFICATELOR
UNIVERSITARE
Nr. 184/DGU / 01.09.2017

CALENDARUL
INTRUNIRII COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CNATDCU
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

Comisii de specialitate ale CNATDCU Data Ora


MATEMATIC
INFORMATIC Miercuri,
09,00
FIZIC 13.09.2017
CHIMIE
TIIN ELE PMNTULUI
INGINERIE CIVIL I MANAGEMENT
Joi,
INGINERIA MATERIALELOR 09,00
14.09.2017
INGINERIE CHIMIC, ING. MEDICAL, T. MATERIALELOR I
NANOMATERIALE
INGINERIE ENERGETIC
INGINERIE ELECTRIC Vineri, 09,00
TIIN E ECONOMICE I ADMINISTRAREA AFACERILOR 15.09.2017
MEDICIN 12,30
INGINERIE AEROSPAIAL, AUTOVEHICULE I TRANSPORTURI
INGINERIA RESURSELOR VEGETALE I ANIMALE Luni,
09,00
CALCULATOARE, TEHNOLOGIA INFORMA IEI I INGINERIA SISTEMELOR 18.09.2017
INGINERIE INDUSTRIAL I MANAGEMENT
ELECTRONIC, TELECOMUNICA II I NANOTEHNOLOGIE
INGINERIE MECANIC, MECATRONIC I ROBOTIC Mar i,
09,00
BIOLOGIE I BIOCHIMIE 19.09.2017
FARMACIE
MEDICIN DENTAR
MEDICIN VETERINAR Miercuri,
09,00
TIIN E JURIDICE 20.09.2017
SOCIOLOGIE, TIIN E POLITICE I ADMINISTRATIVE
PSIHOLOGIE, TIIN E ALE EDUCA IEI, EDUCA IE FIZIC I SPORT
FILOLOGIE Joi,
09,00
FILOSOFIE 21.09.2017
TEOLOGIE
ISTORIE I STUDII CULTURALE
ARHITECTUR I URBANISM Vineri,
09,00
ARTE VIZUALE 22.09.2017
ARTELE SPECTACOLULUI
TIIN E MILITARE, INFORMA II I ORDINE PUBLIC
Luni,
INGINERIA MEDIULUI 09,00
25.09.2017
INGINERIE GEOLOGIC, MINE, PETROL I GAZE

DIRECTOR,

Ion CIUC