Sunteți pe pagina 1din 96

RAPORT DE MEDIU

PLANUL URBANISTIC GENERAL


REACTULIZAT
COMUNA MALAIA

Octombrie 2014
CUPRINS
pagina

1. Cerine legale privind elaborarea P.U.G. i a


Raportului de mediu ......................................................... 4
2. Prezentarea Planului urbanistic general
al comunei Racovia ....................................................... ..7
2.1. Coninutul i obiectivele principale al P.U.G. . 7
2.2. Relaia cu alte programe i planuri relevante .28
3. Aspecte relevante ale strii actuale a mediului ..........29
3.1. Starea actual a mediului ........................... ....... 31
3.1.1. Factorul de mediu Apa ........................... 32
3.1.2. Factorul de mediu Aer ............................ 35
3.1.3. Factorul de mediu Sol ............................. 36
3.1.4 Factorul de mediu Biodiversitate ............ 37
3.1.5 Conservarea resurselor naturale ................. 47
3.1.6. Sntatea uman ....................................... 48
3.1.7. Contribuia la schimbrile climaterice
Gaze cu efect de ser ............................................ 49
3.1.8. Transportul ................................................ 51
3.1.9. Riscuri naturale ........................................ 52
3.1.10. Patrimoniul cultural .................................. 52
3.2. Evoluia factorilor de mediu n situaia
neimplementrii masurilor din P.U.G. ...... ................. 54
4. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil
de a fi afectate semnificativ ........................................... 60
5.Probleme de mediu existente, relevante pentru
Planul urbanistic general ................................................. 60
6.Obiectivele de protecia mediului stabilite la nivel naional,
comunitar sau internaional relevante pentru Planul Urbanistic General
Reactualizat.................................................................................. 63
7. Potenialele efecte semnificative asupra mediului ....... 71
7.1 Evaluarea efectelor implementrii obiectivelor
P.U.G. asupra obiectivelor de mediu ............................... ..72
7.2. Evaluarea efectului cumulativ al implementrii
P.U.G. Racovia asupra obiectivelor de mediu ...................78
8. Posibilele efecte semnificative asupra mediului,

2
inclusiv asupra sntii n context transfrontalier ........... 81
9. Msurile propuse pentru a preveni, reduce i compensa
ct de complet posibil orice efect advers asupra mediului
al implementrii Planului urbanistic general ......................81
10. Criteriile care au condus la selectarea variantei alese 87
11. Msurile avute n vedere pentru monitorizarea efectelor
semnificative ale implementrii planului ..................... 89
Rezumat fr caracter tehnic ...............................................93
Bibliografie ......................................................................95

ANEXE

-Avizul nr.77/17.07.2014 pentru aria protejat Nordul Gorjului de Est RO SCI


0128 - custode S.C. Butterfly Effect SRL;
-Avizul nr.24/25.06.2014 pentru aria protejat Frumoasa ROSCI0085 i ROSPA
0043 - administrator Consiliul Judeean Alba;
- Avizul nr.205/25.09. 2014 pentru aria protejat Parng ROSCI 0188 -
administrator Fundaia Guard Forest.
Formularul Standard Natura 2000 ROSCI 0085 Frumoasa
Formularul Standard Natura 2000 ROSCI 0128 Nordul Gorjului de Est
Formularul Standard Natura 2000 ROSCI 0188 Parng
Formularul Standard Natura 2000 ROSCI 0239 Trnovul Mare Latorita
Formularul Standard Natura 2000 ROSPA0043 Frumoasa

3
RAPORT DE MEDIU
pentru
PLANUL URBANISTIC GENERAL REACTULIZAT AL
COMUNEI MALAIA

Informaii generale
Denumire proiect: Reactualizare Plan Urbanistic General Comuna Malaia
Judetul Vlcea

Titular proiect: Consiliul Local al Comunei Malaia


Adresa: str. Podul Sipotului nr. 109, com.Malaia Judeul Vlcea
Telefon/Fax: 0250/866899
E-mail:primariamalaia@yahoo.com
http://www.primaria-malaia.ro

Proiectant general: S.C. JOC ART SRL

Autorul atestat al raportului de mediu:


Elvira Dumitriu, poz. nr. 45 n Registrul Naional al elaboratorilor de
studii pentru protecia mediului
Sediul social: Rm. Vlcea, Aleea Rozelor, nr.2
Telefon :0350411248 ; 0721298820
E-mail: elvira.dumitriu@ gmail.com

1. Cerine legale privind elaborarea P.U.G. i a Raportului de


mediu
Planul Urbanistic General Reactualizat al Comunei Malaia a fost
elaborat de S.C. JOC ART SRL, arhitect Doina Negoita n conformitate
cu prevederile legale in vigoare:
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismului
cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului naional, Seciunea a IV-a Reeaua de localiti cu modificrile
i completrile ulterioare;

4
- Ordinul nr. 13 M/1999 pentru aprobarea reglementrii tehnice GP
038/1999 Ghid privind metodologia de elaborare i coninutul cadru al
planului urbanistic general;
- Legea nr. 50/1991 republicata in 1996, privind autorizarea
constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor;
- Legea 453/2001 care modifica si completeaza Legea nr. 50/1991;
- Ordinul nr. 91/1991 al MLPAT privind procedura de autorizare si
continutul documentatiilor de urbanism;
- HGR nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de
Urbanism; aceasta st la baza elaborrii documentaiilor de amenajare a
teritoriului i de urbanism i stabilete regulile de ocupare a terenurilor i de
amplasare a construciilor aferente acestora i n urma consultrii
"Metodologiei de elaborare a documentaiilor de urbanism, n conformitate
cu cerinele Legii nr.10/1995 - respectiv Plan Urbanistic General" elaborat
de Urban Proiect - Bucureti n septembrie 1996, indicativ reglementare
M.P.0030 - 1996.
- Alte acte legislative si normative aparute, cu implicatii directe
asupra domeniului
Evaluarea impactului asupra mediului a Planului Urbanistic General al
unei localiti urmrete s identifice, s descrie i s evalueze efectele
directe i indirecte pe care le va avea implementarea planului asupra
componentelor de mediu (fiine umane, flor, faun, sol, aer, ap, clim,
peisaj, bunuri materiale i patrimoniu cultural). Raportul de mediu se
realizeaz n baza cerinelor Directivei SEA (Directiva Consiliului European
nr. 2001/42/CE) privind efectele anumitor planuri i programe asupra
mediului transpus n legislaia romneasc de Hotrrea de Guvern nr.
1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evalurii de mediu
pentru planuri i programe. Coninutul Raportului de mediu respect
prevederile HG 1076/2004, anexa nr. 2 privind stabilirea procedurii de
realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe.
Metodologia utilizat n evaluarea strategiei de mediu include i
recomandarea din Manualul privind aplicarea procesului de realizare a
evalurii de mediu pentru planuri i programe elaborat de Ministerul
Mediului i Gospodririi Apelor i Agenia Naional de Protecie a
Mediului, aprobat prin Ordinul 117/2006 i Ghidul privind evaluarea de
mediu pentru planuri i programe de amenajare a teritoriului i urbanism
(MMDD, 2007).
Procedura SEA cuprinde mai multe etape:
a. etapa de ncadrare n care se stabilete dac este necesar sau nu
aplicarea SEA pentru plan sau program; Agenia pentru Protecia Mediului

5
Vlcea cu adresa nr. 1595/ 25.02.2014 a comunicat Primriei Malaia decizia
prin care a stabilit c PUG Malaia se supune procedurii SEA fiind necesar
evaluare de mediu i se supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu.
Primria Malaia , n baza deciziei a stabilit componena Grupului de
lucru.
b. etapa de definire a domeniului se determin domeniul de
cuprindere i nivelul de detaliere ale valorii (aspecte i ce probleme de
mediu s fie incluse n analiz); aceast etap s-a realizat n cadrul
Grupului de lucru. Din Grupul de lucru au fost desemnai s participe
reprezentani de la:
- Agenia pentru Protecia Mediului Vlcea;
- Directia pentru Sntate Public Vlcea;
- Consiliul Judeean Vlcea - Direcia de Urbanism I
Amenajarea Teritoriului;
- Directia Silvica Valcea
- Inspectoratul pentru Situaii de Urgen Vlcea;
- Directia Judeteana pentru Cultura si Patrimoniu National Valcea
- Inspectoratul de Stat n Construcii Vlcea;
- Sistemul de Gospodrire a Apelor Vlcea;
- Garda Naional de Mediu- Comisariatul Judeean Vlcea;
- Inspectoratul Teritorial de Munca
- SC Hidroelectrica SA Sucursala Vlcea ;
- Custode Guard Forest Calimanesti
- Custode Consiliul Judetean Alba
- Custode S.C. Butterfly Effect SRL
- ANIF Valcea
- Primria Malaia
c. etapa de definitivare a planului avnd n vedere obiectivele propuse
i obiectivele de mediu stabilite n cadrul grupului de lucru:
Reprezentanii autoritilor menionate s-au ntlnit n cadrul Grupului
de lucru n data de 05.06.2014 i au stabilit i consemnat n Procesul verbal
nr 4617/05.06.2014:
- varianta final a Planului Urbanistic General Reactualizat;
- obiective propuse n Planul Urbanistic General Reactualizat al
comunei Malaia, care vor fi analizate din punct de vedere al impactului
asupra mediului;
- obiective de mediu;
d.ntocmirea Raportului de mediu care sintetizeaz concluziile
evalurii i care prezint alternativele i modul de selectare a alternativei

6
alese; Raportul de mediu s-a elaborat pentru varianta final a Planului
Urbanistic General Reactualizat i a presupus urmtoarele etape:
- analiza strii actuale a mediului n comuna Malaia;
- aspecte de mediu relevante care sunt abordate de P.U.G.;
- stabilirea obiectivelor de mediu;
- analiza alternativei 0 n condiiile neimplementrii P.U.G.
- analiza efectelor asupra factorilor de mediu prin implementarea
msurilor din P.U.G. precum i o evaluare cumulativ;
- msuri propuse pentru reducerea/compensarea oricrui efect negativ
indus asupra mediului de aplicarea prevederilor din P.U.G.;
- elaborarea Programului de monitorizare a implementrii
obiectivelor stabilite prin P.U.G.
e.consultarea cu autoritile de resort i cu publicul;
f.luarea deciziei;
g.monitorizarea efectelor asupra mediului pe perioada de
implementare a PUG-ului.

2. Prezentarea Planului urbanistic general al comunei Malaia


2.1. Coninutul i obiectivele principale al P.U.G.
Planul Urbanistic General Reactualizat al comunei Malaia s-a ntocmit
n baza comenzii Primriei comunei Malaia i a contractului de proiectare
aferent, i are ca scop stabilirea obiectivelor, directiilor principale de actiune
i msurilor de dezvoltare a localitii pentru o perioad de 10 ani pe baza
analizei situaiei existente i a strategiei de dezvoltare propusa de
administratia locala la solicitarea cetatenilor si pe baza adoptrii unor soluii
de dezvoltare durabil a comunei.
Dup aprobarea de ctre Consiliul Local, Planul Urbanistic General
Reactualizat devine un instrument operaional al politicii de dezvoltare
adoptat de administraia local, autorizaiile de construire n zona analizat
urmnd a fi eliberate direct n baza acestor documente sau pe baz de
Planuri Urbanistice Zonale (PUZ) sau Planurilor Urbanistice de Detaliu
(PUD) n cazul anumitor amplasamente.
Planul este elaborat n format digital si preia date din toate documentele de
urbanism elaborate la nivelul comunei i le actualizeaz avnd n vedere:
- intravilanul comunei s cuprind numai necesarul de teren pentru
dezvoltare;
- precizarea categoriilor de folosin ale terenurilor n intravilan i
extravilan i bilanul teritorial al categoriilor de folosin;
- necesitatile de dezvoltare ale infrastructurii localitii (ap, canal,
energie, comunicaii, reele rutiere, etc.);

7
- nominalizarea zonelor cu grad mare de risc natural;
- creterea calitii vieii locuitorilor.
Planul urbanistic general cuprinde:
Memoriu general
Regulament local de urbanism
Piese desenate: ncadrarea in teritoriu, situaia existenta,
reglementari-urbanistice, reglementari - reele edilitare,
proprietatea asupra terenurilor.
Memoriul general este structurat pe urmtoarele capitole:
Introducere (date de recunoatere PUG, obiectivul PUG, surse de
documentare);
Stadiul actual al dezvoltrii;
Propuneri de organizare urbanistic;
Concluzii; msuri n continuare;
Anexe
2.1.1. Relaii n teritoriu
Comuna Malaia este situat de-a lungul rului Lotru care desparte muntii
Lotrului de Muntii Cpnii. Comuna Malaia are urmtoarele coordonate
geografice: 4502100N si 2400159E.
n componena comunei sunt 3 (trei ) sate: Malaia , Saliste, Ciunget. Satul de
reedin al comunei este satul Malaia.
Localitatea are o suprafa de 39,261kmp, ceea ce ncadreaz
localitatea din punct de vedere a suprafeei teritoriului administrat n
categoria ,,mare.
Localitatea Malaia se afl la o distan de 23 km de Gura Lotrului ( pe
drumul european Rm. Vlcea-Sibiu), respectiv la 60 km fa de reedina
judeului Vlcea - Rm. Vlcea ,iar satele ce o compun , Slitea situat pe
Lotru, la 9 km mai jos de satul de centru i Ciunget, aezat mai sus de
Malaia la 13 km, la confluena apelor Latoria i Rudreasa. Mai izolat se
gsete un trup de 7 8 case n satul Ciunget , punctul Rudreasa .
Localitile nvecinate sunt urmtoarele:
- la nord i vest comuna Voineasa;
- la est orasul Brezoi;
- la sud judetul Gorj si comunele Vaideeni, Costesti, Barbatesti si orasele
Horezu si Baile Olanesti din judeul Vlcea.
Comuna Malaia este strbtut de drumul naional DN7A , drumul judeean
DJ701D i o serie de drumuri principale i secundare .
Transportul n comun este asigurat de societi de profil private.

8
2.1.2. Dezvoltarea economic.o
n conformitate cu datele statistice la data de 31 decembrie 2013
populaia stabil a comunei a fost de 1.909 persoane din care 945 brbai i
964 femei. Densitatea medie de numai cca. 48locuitori/kmp ncadreaz
comuna ca ,,zon rural cu densitate n scdere,, .
Pe teritoriul comunei Malaia principalele funciuni economice le ntlnim
n domeniile:
- energetic ;
- agricultur ;
- silvicultur .
Domeniul energetic este concretizat n producerea energiei electrice n
trei hidrocentrale: CHE Brdior din sat Slite, CHE Malaia din sat Malaia
i UHE din satul Ciunget .
Hidrocentrala Lotru Ciunget este situata in perimetrul localitatii Ciunget
si are o putere totala instalata de 510 MW. A fost pus n funciune n anul
1972 , este amplasat subteran, la 140 m sub talvegul raului Latorita i este
centrala hidroelectric cu cea mai mare putere instalata de pe rurile
interioare ale Romniei, avnd totodat i cea mai complex schem de
amenajare.
Hidrocentrala Malaia - este amplasat pe cursul inferior al rului Lotru, n
perimetrul localitii. Debitele turbinate n centrala Ciunget sunt reacumulate
n lacul redresor Mlaia i valorificate energetic ntr-o central de mic
putere. Aceast central cu o putere instalata 18 MW a fost pus n
exploatare n 1978 avnd ca scop pe lng cel hidroenergetic i cel de
agrement i are o productie de energie n an mediu hidrologic: 34 GWh..
Hidrocentrala Brdior Barajul este amplasat n albia rului Lotru la 16 km
aval de CHE Malaia; el reine debitele defluente n aval de centrala Malaia,
precum si debitele derivaiei Pscoaia, crend acumularea Brdior.
Hidrocentrala Brdior este o amenajare cu derivaie sub presiune cu
centrala subteran echipat cu 2 turbine Francis. Este ultima treapt de
cdere a amenajarii raului Lotru. Debitul uzinat in centrala Bradisor este
evacuat si dirijat n albia raului Olt, in aval de Gura Lotrului, prin galeria de
fuga ce are o lungime de 13,2 km.Anul punerii in functiune: 1982.
Pe cursurile de ap Priboioasa i Repedea s-au recepionat 3(trei)
microhidrocentrale (1 Priboioasa i 2 pe Repedea) .
Agricultura. Datorit condiiilor de relief, practicarea agriculturii se face
pe suprafee mici i rzlee, numai pentru nevoi proprii. Prin construcia
celor dou lacuri de ap de la Brdior i Mlaia foarte mult teren agricol a
fost inundat, aproximativ 15, 2 ha. Azi, agricultura n Mlaia este practicat

9
pe 18,3 % din suprafaa terenului administrat i este reprezentat de sectorul
privat.
Alturi de agricultur, n aceast comun sunt practicate pomicultura i
cresterea vitelor. Pstoritul este o ocupaie strveche, practicat de locuitori
datorit condiiilor geografice. Aceast ocupaie a determinat apariia alteia
i anume cojocritul, practicat i astzi n ateliere meteugreti. De
asemenea o alt activitate desfurat pe teritoriul comunei Malaia este
piscicultura. Creterea pstravului si lostriei n captivitate are loc n cel
mai mare nucleu de salmonide din Romania, Complexul Salmonicol
Brdior dar si n pstrvria de pe prul asa din Slite i pstrvria
de la Cabana Petrimanu .
Silvicultura. Suprafee mari de pmnturi i de pduri au aparinut obtilor
care le stpneau n devlmie.Din acest motiv n prezent, obtile de
moneni au nfiinat un ocol privat al crui sediu se afl n comuna Malaia
i cuprinde trei localiti Malaia , Voineasa i Vaideeni .
Deoarece 90% din teren este mpadurit exist societi de exploatare a
lemului i prelucrare.Acestea nu sunt totdeauna amplasate corespunztor
fa de locuine.
Uniti economice izolate : exist carier pe Pscoaia pentru exploatarea
granitului.
Activiti turistice. Peisajul extrem de frumos a atras totdeauna muli turiti
n zon ceeace a determinat dezvoltarea serviciilor n acest domeniu. Dei s-
au construit multe pensiuni, nu este valorificat potenialul real pentru
practicarea turismului, att a celui de aventur ct i agroturism.
Impedimentele valorificrii potenialului natural al localitii: drumuri
nemodernizate i nivelul sczut de trai (srcirea) populaiei, lipsa
promovrii zonei ca destinaie turistic.

2.1.3. Circulaie Comuna este strbtut de traseul mai multor drumuri


publice clasate prin HG 540/2000:
- Drumul Naional DN 7A Brezoi Petroani , care parcurge
localitatea pe o lungime de aprox. 15 km , cuprinznd satele Slitea i
Malaia Este un drum modernizat n ultimii ani, cu mbrcminte asfaltic
aflat ntr-o stare foarte bun;
- Drumul judeean DJ 701 D , care intersecteaz drumul naional DN 7A la
limita cu comuna Voineasa , deservind satul Ciunget .
- Drumul Naional DN 67 C delimiteaz pe partea de vest comuna
Malaia de Comuna Voineasa i judeul Gorj si se intersecteaza cu DN7A n
punctul Obria Lotrului cel mai nalt drum din Romnia (2145 m n aua
Urdele). Drumul alpin DN 67C-Novaci-Sebes are136 km (Transalpina) si

10
este mprit n dou sectoare:
- sectorul sudic, Novaci-Statiunea Rnca-Pasul Urdele-Obrsia Lotrului,
cunoscut i sub numele de Drumul Regelui Ferdinand, pe teritoriul
munilor Prng (48 km) ;
- sectorul nordic, Obria Lotrului-ugag-Sebe (88 km), cel de pe
teritoriul munilor Sebesului.
Drumurile clasate servesc n intravilan ca strzi principale.
n interiorul comunei exist o reea de strzi i drumuri , unele
dintre aceste strzi au fost asfaltate, pietruite dar altele necesit lucrri de
ntreinere i modernizare .
Pentru a asigura accesul locuitorilor dintr-o parte in alta a apelor curgatoare
care strabat satele au fost realizate poduri :
- pod peste rul Lotru n zona colii Malaia (punctul Decindea) ,
- pod peste Latoria , n zona Uzinei de la Ciunget (pct. Vtel) ,
- pod peste Lotru - Sat Slite i Sat Malaia (lng Stadion) .
Circulaia pietonal se desfasoara cu dificultate ca urmare a lipsei
trotuarelor pe toate strazile din localitate. Exista trotuare numai pe distante
mici, mai ales in zona instituiilor de nvmnt.
Circulaia feroviar
Cea mai apropiat staie C.F.R. se afl pe teritoriul oraului Brezoi n
localitatea Vratica - staia CFR Lotru ( Calea ferat Piatra Olt Rm.
Vlcea - Sibiu ) situat la aproximativ 20 km de localitate .

2.1.4. Intravilan existent Zone funcionale . Bilan teritorial


ZONE FUNCIONALE SUPRAFAA ( ha ) PROCENT % din total

INTRAVILAN
LOCUINE I FUNCIUNI 116,54 ha 24,50 %
COMPLEMENTARE
UNITI INDUSTRIALE I DEPOZITARE 15,54 ha 3,27 %

UNITI AGRO- ZOOTEHNICE 2,00 ha 0,42 %


INSTITUII I SERVICII DE INTERES 13,36 ha 2,81 %
PUBLIC
CI DE COMUNICAIE I TRANSPORT 25,60 ha 5,38 %
din care :

- RUTIER - 25,10 ha
- AERIAN - 0,50 ha
SPAII VERZI , SPORT AGREMENT, 9,94 ha 2,10 %
PROTECIE
CONSTRUCII TEHNICO- EDILITARE 2,94 ha 0,62 %
GOSPODRIE COMUNAL , CIMITIRE 0,30 ha 0,06 %

11
TERENURI OCUPATE DE RELEU RADIO 0,25 ha 0,05 %
TELEEMISIE
TERENURI AGRICOLE N INTRAVILAN 191,00 ha 40,16 %
APE 19,80 ha 4,16 %
PDURI 18,14 ha 3,81 %
TERENURI VEGETAIE JOAS 54,62 ha 11,48 %
TERENURI NEPRODUCTIVE 5.60 ha 1,18 %
TOTAL INTRAVILAN EXISTENT 475,63 ha 100,00%

TERENURI DUP CATEGORIA DE FOLOSIN


TERITORIU CATEGORII DE FOLOSIN
ADMINISTRA AGRICOL (HA) NEAGRICOL (HA) TOTAL
TIV ARA P. LIV. PADURE VEG. APE DRUM Curi Nepro
AL UNITII BIL FN. TN Constr ductiv
DE BAZ R
EXTRAVILAN 34,82 7486,73 278,43 31,00 28 454,22 1 775,08 269,72 183,82 36,75 234,80 38 785,37

INTRAVILAN 64,40 23,57 122,64 38,20 18,14 54,62 19,80 25,60 103,06 5,60 475,63
TOTAL 99,22 7510,30 401,07 69,20 28 472,36 1 829,70 289,52 209,42 139,81 240,40 39 261,0
% DIN TOTAL 22,04 % 77,96 %
INTRAVILAN EXISTENT 475,63

RAPORT TERENURI - DUP CATEGORIA DE FOLOSIN


GRUPA CATEGORIA SUPRAFAA (ha) TOTAL (ha)
ARABIL 99,22 ha 8 079,79 ha
PUNI 7510,30 ha
FNEE 401,07 ha
VII
AGRICOL LIVEZI 69,20 ha
PDURI 28 472,36 ha 31 181,21 ha
APE 289,52 ha
NEAGRICOL CURI CONSTRUCII 139,81 ha
NEPRODUCTIV 240,40 ha
TOTAL 39 261,00 ha

2.1.5. Zone cu riscuri naturale si antropice: n comuna Malaia riscul major


identificat l constituie alunecrile de teren si inundaiile. Planul urbanistic
general al localitii identific urmatoarele zone supuse unor riscuri naturale:
a)Alunecri de teren:
Slite
- Zona Zvoi
-Extravilan la km12+500
Malaia
- Rpa Brdior - n aval de lacul Brdior

12
- deasupra Bazei sportive
Ciunget
- pe Valea Rudreasa la nord vest de locuine
- la intersecia DN 7 A cu DJ 701 D;
b)Inundaii :
- n aval de lacul Malaia i baza sportiv ;
- n Slite pe partea opus r. Lotru , n spatele cabanei Trei Brazi .
Inundaiile sunt produse de toreni pe fiecare curs de ap n parte ,
respectiv pe afluenii Lotrului i Latoriei .
Satul Malaia Prul Izvor - Prul Murgului ;
- Valea Satului;
- Valea Grotului;
Satul Slite - Prul Saa;
Satul Ciunget - Rudreasa Prul Vacii .

c) Eroziuni:
- DJ 701D Malaia - Ciunget.

2.1.6.Sntatea populaiei
Echipare edilitar
Alimentarea cu ap potabil
Surse :
a) Valea Grotului alimenteaz Satul Malaia ;
b) Valea Satului alimenteaz satul Malaia ;
c) Sursa de suprafa pr. asa alimenteaz satul Slite;
d) Surs subteran - prul Rudreasa alimenteaz Satul Ciunget ;
e) Surs subteran Rudreasa suplimenteaz alimentarea cu ap a satului
Ciunget;
f) Surs de suprafa a prului asa suplimenteaz alimentarea cu ap a
satului Slite.

SAT SALISTE SITUATIA EXISTENTA

Satul Saliste amplasat in partea de sud a comunei Malaia se dezvolta


de o parte si de alta a rului Lotru si pe malul drept al prului asa ( afluent
pe partea dreapta a rului Lotru ) .
Lucrarile de alimentare cu apa existente au fost executate in urma cu
30 de ani , de constructorul lucrarilor hidrotehnice de pe rul Lotru ,in cadrul
organizarii de santier . Aceste lucrari au ramas pentru locuitorii satului , care

13
au mai extins reteaua de distributie .
Alimentarea cu ap a satului Sliste const n:
Captare de suprafa
Captarea de suprafa este amplasat pe malul drept al prului asa;
este constituit din 2 surse amplasate la 200m distan una de cealalt i la
cca 1000 m de punctul de confluen al acestuia cu rul Lotru , la 28 m aval
de un prag deversant existent pe aceasta vale .
Captarea se nvecineaz la est cu un versant abrupt , iar la vest cu
drumul forestier.
Conducta de aductiune
- conduct PEHD , Dn = 110 mm, cu lungimea de 400 m
De la camera de linistire , apa curge gravitational printr-o conducta
ingropata PEHD , din otel cu Dn 100 mm , L = 550,00 m , spre rezervorul
de inmagazinare , aflat tot pe malul drept al paraului Sasa .
Rezervor de inmagazinare
Rezervorul este din beton armat monolit , semingropat , cu
capacitatea de 50 mc .
Retea de distributie
n satul Slite exist sistem ramificat i parial inelar , din conduct
PEHD PE 100, Pn = 10 , Dn = 100 mm , L = 3,3 km , urmrind trama
stradal a localitii n afara zonei carosabile cu hidrani de incendiu de tip
subteran Dn 65/80 mm , P 10 atm, Q = 5 l/s , amplasai la max. 100 m.

SAT MALAIA ALIMENTARE CU APA DIN VALEA SATULUI


SITUATIA EXISTENTA
Acest sistem de alimentare cu apa este executat n perioada 2002
2003 .
Instalaie de captare
Captarea este constituita din 2 (dou) foraje H1 = 3 m ; H2 = 3,5 m ,
Dn 1 000 mm, apa este captat pe o conduct PEHD Dn = 200 mm i
deversat ntr-un bazin de nmagazinare cu V = 25 mc.
Instalaie de aductiunea
Apa este transportata spre rezervor , de o conduct din polietilena de
inalta densitate PEHD , Dn = 200 mm.
Rezervor de inmagazinare
Este o constructie din beton armat semingropat , cu capacitatea de
V = 25 mc.

14
SAT MALAIA- ALIMENTARE CU APA DIN VALEA GROTULUI
(Prul Brdet)
SITUATIA EXISTENTA
Satul Malaia este amplasat in zona de centru a comunei Malaia .
Lucrarile de alimentare cu apa existente pe Valea Grotului(prul
Brdet) au fost executate in urma cu 30 de ani , de constructorul lucrarilor
hidrotehnice de pe raul Lotru, in cadrul organizarii de santier . Aceste lucrari
au ramas pentru locuitorii satului , care au mai extins reteaua de distributie

Instalaii de Captare
Captarea este amplasata pe malul drept al Vii Grotului , la 850 m de
punctul de confluenta al acestuia cu raul Lotru .
Apa este captat printr-un dren din tuburi de PVC Dn= 300 mm ,
prevzut cu liuri de Dn =2 mm , pozat n lungul albiei minore amplasat de
la adncimea de 2 m pe o lungime de L= 30 m . drenul este protejat de
praguri de beton i risberme amplasate n amonte i aval. Camera de filtrare
din beton V=25 mp.

Instalaii de aductiune
Conducta de aduciune din polietilen PEID , Dn = 110 mm , L = 814
m , asigur transportul apei de la captare pn la staia de clorinare dotat cu
pomp Q=2,4 mc/h , H=46 m CA P= 1,1 Kwi de aici la rezervor.

Rezervor de trecere
Rezervor de nmagazinare de trecere V = 25 mc

Rezervor de inmagazinare
Rezervorul este din beton armat monolit , semiingropat , cu
capacitatea de 100 mc .
El asigura :
- rezerva de incendiu corespunzatoare pentru un debit de incendiu
exterior de 5 l /s.
- rezerva de compensare orara .
Rezervorul este o constructie circulara , din beton armat , monolit .
In camera vanelor sunt prevazute instalatiile hidraulice necesare
pentru o buna functionare . Apa rezultata din conducta de preaplin si apa
rezultata la golirea si spalarea rezervorului sunt preluate de o conducta din
otel cu Dn 150 mm si conduse spre o viroaga naturala .
Zona de protectie cu regim sever a rezervorului , este asigurata printr-
o imprejmuire cu sarma ghimpata .

15
Instalaii de distribuie de distributie
Din rezervor , apa se distribuie gravitational spre consumatorii satului
Malaia , amplasati in zona de vest a Vaii Grotului , printr-o conducta de
distributie din PEHD Dn = 50-110 mm , L = 4,547 km.
Pe reeaua de distribuie sunt amplasai 6 hidrani de incendiu .

SAT CIUNGET STR.BISERICII SITUATIA EXISTENTA


Surse - pct. Frasin existent ;
- pct. Padina - in lucru;
- pct Ciocloaia (2 captri: una existent una n lucru).

Captare subteran
In zon sunt captate izvoare din prul Rudreasa printr-o conduct
PEHD , Dn = 110 mm , L = 1,5 km.
n punctul Ciocloaia la cota teren = 872,50 s-a prevzut un dren n
dou ramuri Lt = 60 m din tub PVC cu Dn = 315 mm pozat la adncime de
4,00 m .

Instalaia de aduciune
Conducta de aduciune PEHD PE 80 , Dn = 90x5,1 mm, L=60 m i
se unete cu conducta de aduciune existent PE 80 Dn = 90x5,1 mm unde
se va monta ntr-un cmin un apometru Dn = 2.
Pe conducta de aduciune n aval de cminul pentru apometru se
afl un cmin de golire echipat cu robinet cu Dn=80mm.
Datorit diferenei de nivel ntre cota drenului i cota rezervorului de
la cota 658,00 m , presiunea apei n conducta de aduciune este de 21 atm.
Pentru reducerea presiunii este necesar ruperea presiunii n 3 puncte : la
cota 810 ; 750 respectiv 690 m n cmine cu regulator de presiune .
Reea de distribuie - Conduct PEHD , L=700 m

Se instituie zon de protecie sanitar cu regim sever conform HG


930/2005 prin mprejmuire cu srm ghimpat pe stlpi din beton cu H =
2,00 m pe o distan de 50 m amonte de frontal de captare i 20 m aval
front captare i 20 m la capetele frontului lung. Total mprejmuire = 340
m.

Canalizare i epurarea apelor uzate menajere


Nu exist reea de canalizare i nici staie de epurare ape uzate menajere in
nici unul din satele comunei .Apele uzate menajere aferente gospodariilor

16
sunt evacuate in santurile naturale existente pe drumuri si ajung in emisarii
naturali : Latorita si Lotrul .
Lipsa unui sistem de canalizare legat la o staie de epurare a apelor
menajere constituie un factor de risc pentru sntatea uman.
Telefonie
Comuna Malaia dispune de telefonie fix. Exist central automat modern
. Satul Ciunget este acoperit integral cu semnal pentru telefonie mobil , iar
satul Malaia parial .
Gospodrire comunal salubritate.
Deeurile menajere sunt colectate i eliminate de o societate de profil,
comuna fiind arondat la staia de transfer Brezoi.
Cimitire
Comuna are cimitire n toate satele. Activitile legate de decese i
nhumri se desfoar numai la locuina decedatului, la biseric i cimitir,
dup metode cretineti transmise din generaie n generaie.

2.1.7. Probleme de mediu


a)Ape de suprafa i subterane
Albiile rurilor Lotru i Latoria nu sunt bine ntreinute. Exist pericolul
polurii datorit evacurilor directe a apelor uzate menajere neepurate.
Exist pericolul polurii cu terasit- deeu depozitat de la exploatarea
zcmntului de mic.
b) Depozitele de deeuri s-au nchis. Deeurile menajere sunt transportate la
staia de transfer Brezoi.
c) Pe teritoriul administrat de comuna Malaia este instituit regim de arie
natural protejat ca parte a reelei ecologice europene Natura 2000
pentru:
- Situl de importan comunitar ROSCI 0085 Frumoasa
- Situl de importan comunitar ROSCI 0128 Nordul Gorjului de Est
- Situl de importan comunitar ROSCI 0188 Parng
- Situl de importan comunitar ROSCI 0239 Trnovul Mare Latorita
- Aria de protectie special avifaunistic ROSPA 0043 Frumoasa.
Rezervaii naturale instituite prin Legea nr.5/2000:
- Rezervaia natural Iezerul Latoriei - 803
- Rezervaia natural Pdurea Latoria -805
- Rezervaia natural Petera Laptelui
d) Peisajul este deosebit datorit multitudinii de factori care contribuie:
relieful, prezena unei reele hidrografice dense, prezena pdurilor,etc.
Toate acestea determin numeroase zone de recreere , odihn i agreement.
Se pot nominaliza:

17
- Cheile Latoritei (Valea Latoritei)
- Cascada Moara Dracilor,
- Cascada Boroncioaia;
- Cascada Apa Spnzurat;
- Transalpina (DN 67C), cunoscut si sub numele de Drumul Regelui,
este o sosea din Muntii Parang, n Carpatii Meridionali i strbate comuna
Malaia n partea vestic .

2.1.8. Necesitati si optiuni ale populatiei reglementari urbanistice


Disfuncionaliti ( la nivelul teritoriului i localitii ) se concretizeaz n :
1. Dezechilibrul n dezvoltarea economic :
- interferene funcionale nedorite ntre zona de locuit i zona cu
amplasarea necontrolat a gaterelor ( n Ciunget n vecintatea pensiunilor
turistice ) ;
- traversarea comunei pe axa lung de DN 7A ( disfuncionalitate
major privind traficul greu de tranzit i cel turistic );
- lipsa unui traseu ocolitor ( de centur ) ;
- infrastructura edilitar incomplet ;

2. Starea fondului construit existent. Fondul construit al localitii este bun


i foarte bun ca urmare a dezvoltrii pensiunilor . Problema este apropierea
fondului construit de zona inundabil.

3. Probleme sociale legate de lipsa locurilor de munc i lipsa unor activiti


de servicii ( nu exist bnci, case de schimb valutar, bancomate, puncte de
informare pentru ceteni i nu exist centru de consulta, migraia masiv
a tineretului datorit lipsei locurilor de munc, decalificarea specialitilor
din industria lemnului, probleme de mediu, etc) .
Necesiti i opiuni ale populaiei
Cerinele i opiunile populaiei, precum i punctul de vedere al
administraiei publice locale asupra politicii proprii de dezvoltare a
localitii se refer la :
- introducerea n intravilan a terenurilor bune pentru construit n scopul
realizrii de locuine sau dotri cu caracter privat pensiuni agroturistice ;
- extinderea reelelor de alimentare cu ap i realizarea infrastructurii de
canalizare ;
- refacerea reelei de drumuri , propunerea unei artere de centur pentru
trafic greu n poriunea situat n aval de barajul Malaia i coala Malaia;
- crearea de noi locuri de munc;
- valorificarea zonelor destinate turismului ;

18
- sprijinirea microintreprinderilor, imbunatatirea infrastructurii si calificarea
resurselor umane ;
- dezvoltarea resurselor umane si imbunatatirea serviciilor sociale ;
- protectia si imbunatatirea calitatii mediului ;
- atragererea investitorilor strini ;
- necesitatea organizrii unui sistem de transport n comun.

Principalele obiective ale PUG


Pe baza analizei situaiei existente, a modificrilor survenite n folosina
terenurilor din intravilan i extravilan, a tendinelor constatate n nnobilarea
teritoriului cu bunuri publice de interes comun i bunuri de interes privat,
corelarea intereselor colective cu cele individuale n ocuparea spaiului,
a cererilor administraiei locale i a cetenilor de modernizare i
mbuntire a condiiilor de locuire, Planul Urbanistic General Reactualizat
stabilete direciile evoluiei comunei Malaia n concordan cu alte
programe i planuri (PATN, PATJ) privind:
- optimizarea relaiilor localitii cu teritoriul lor administrativ si judeean;
- valorificarea potenialului natural, economic si uman;
- organizarea si dezvoltarea cilor de comunicaii;
- stabilirea i delimitarea teritoriului intravilan ;
- stabilirea i delimitarea zonelor construibile ;
- stabilirea i delimitarea zonelor funcionale ;
- stabilirea i delimitarea zonelor cu interdicie temporar sau definitiv de
construire ;
- stabilirea i delimitarea zonelor protejate si de protecie a acestora ;
- modernizarea si dezvoltarea echiprii edilitare ;
- stabilirea obiectivelor de utilitate publica ;
- stabilirea modurilor de utilizare a terenurilor i condiiilor de conformare si
realizare a construciilor.
Rezultatul final al realizrii acestor deziderate este atingerea urmtoarelor
obiective:
- dezvoltare durabil a localitii;
- creterea nivelului de trai;
- mbuntirea strii de sntate a populaiei;
- creterea gradului de educaie n ceea ce privete protecia mediului
prin asigurarea cadrului organizatoric i de implementare al unor proiecte
privind evacuarea apelor uzate, depozitarea deeurilor, protecia solului.

Planul Urbanistic General Reactualizat al comunei Malaia face


propuneri de dezvoltare a localitii, propuneri ce fac obiectul analizei

19
prezentului Raport de mediu. Pentru relansarea economic a localitii se
propune:
1. dezvoltarea activitii economice prin dezvoltarea agriculturii,
industriei energetice, agroturismului i a turismului de agrement;

a)Dezvoltarea agriculturii.
Agricultura se practic pe suprafee mici, pentru nevoile localnicilor,
datorita reliefului.Directii posibile de dezvoltare:
- pomicultura , pe cele150ha de teren disponibil amenajrii unor plantaii de
pomi fructiferi, putnd fi obinute aici fructe integral organice;
- zootehnia datorita celor peste 2989 ha de pune ;
- apicultura - zona fiind nepoluat, dispunnd de o bogat i diversificat
flor spontan;
- piscicultura- creterea pstrvului i lostriei n captivitate (extinderea
pstrvriilor existente sau nfiinarea altora ) , datorit reelei hidrografice
bogate ;
Se pot realiza investiii n diverse activiti economice: ferme de melci,
strui, fazani, puni, iepuri, melci, porumbei, herghelii .a., n care s fie
angrenat for de munc disponibil din comun;
Se pot realiza investiii n urmtoarele domenii: centre de tiere-abatorizare,
carmangerii, uniti de colectare i prelucrare a laptelui, a pieilor, a lnii .a.;
b)Dezvoltarea industriei energetice
Este reprezentat de centralele hidroelectrice de la Brdior , Malaia i
Ciunget.
Pe teritoriul comunei Malaia , pe cursurile de ap Priboioasa i Repedea
sunt date n funciune 3(trei) microhidrocentrale .
Exist autorizaie de construire pentru nc 10 MHC amplasate pe rurile
Repedea, Latoria , Priboioasa , Pscoaia i Rudreasa .
Se preteaz microhidrocentrale i pe rurile cu debit mare Malaia, Lotru ,
Prul Grotului.
c)Dezvoltarea turismului de agrement. Comuna Malaia a fost cuprins n
proiectul ,,Strategia dezvoltarii turistice a zonei montane Voineasa Mlaia
- Obria Lotrului Vidra -Transalpina Petrimanu.
Scopul strategiei este - Dezvoltarea turistic integrat a zonei
Strategia va fi implementata prin intermediul a patru proiecte principale:
Proiectul nr. 1 Proiect de sprijin complex pentru dezvoltarea turistica
integrata a arealului Transalpina (ne - generator de venit)
Proiectul nr. 2 Iarna Olimpica pe Transalpina 2022 (generator de venit)
Proiectul nr. 3 Summer sports & adventure on great Transalpina area
(generator de venit)

20
Proiectul nr. 4 Promovare turistica si dezvoltarea resurselor umane (ne -
generator de venit)
Obiectivele strategice propuse prin proiect vor fi dezvoltate i pe teritoriul
comunei Malaia :
Obiectiv 1. Dezvoltarea si crearea de noi ci de acces si a retelei de utilitati
ctre obiectivele turistice importante din zona Voineasa Mlaia - Obrsia
Lotrului - Vidra Transalpina Petrimanu Galbenu Rnca.
Prin acest obiectiv proiectul de dezvoltare va include urmatoarele elemente
concrete:
I.Asigurarea cu utilitti a zonei
a)Se va asigura conectarea la reteaua de alimentare cu energie electrica
linie de 110 kva. (Hidrocentrala Ciungetu-Petrimanu),
b)Energie electrica retea de aprox 12 km Lacul Petrimanu Lacul
Galbenu - Varful Mioarele- bucl pe prtia de schi cu reteaua de 20 kVA.
(ramificatie cu posibilitate de racord la RANCA)
c)Apa canal (captare din Raul Latorita - din lacul realizat la 1900 m)
d) Se va asigura alimentarea cu energie electrica si racordarea la reteaua
publica de apa-canal-statie de epurare a locatiilor / zonelor turistice (hoteluri,
pensiuni turistice, cabane, centre sportive si de agrement, zone comerciale si de
alimentatie publica)
II.Reabilitarea drumurilor si realizarea de noi puncte de acces
a)DJ 701 D Lacul Petrimanu Lacul Galbenu spre rezervaia natural
Iezerul Latoritei aprox. 4 KM. Se va asigura accesul rutier si pista de
biciclete pana la Lacul Galbenu.
b)Amenajare Potec Turistica aprox. 4km pista de cicloturism. Lacul
Galbenu - rezervaia naturala Iezerul Latoritei - jonciune cu prtia de schi.
Mioarele
c)Amenajare turistica pentru drumul strategic
d)Alte cai de acces necesare dezvoltarii turistice

Obiectiv 2: Dezvoltarea domeniului schiabil : Scopul proiectului este


crearea cadrului necesar pentru transformarea arealului Voineasa Vidra
Obrsia Lotrului Malaia Galbenu Ranca intr-un cadru adecvat
practicarii sporturilor de iarna la nivel competitional, sportiv si de agrement
Vor fi extinse facilitatile de tele-gondola, tele-scaun si tele-ski pe noi
trasee de prtie in zona Drumul Regelui - Transalpina Rnca (Gorj).
Extinderea domeniului schiabil se va realiza preponderant pe teritoriul
comunei Malaia, in vederea interconectrii domeniului schiabil al statiunii
Ranca cu cel din Statiunea Vidra Obarsia Lotrului. Vor fi incluse trasee pe
Muntele Muntinu, Coasta Benghii , Fratoteanu , Petrimanu , Urdele,

21
Muntele Cioara, Galbenu, Micaia , Groapa Malii . Extinderea domeniului
schiabil va favoriza cresterea investitiilor n domeniul hotelier si al
alimentatiei publice, al sectorului sport si agrement si al serviciilor conexe.
Extinderea domeniului schiabil va duce la cresterea lungimii prtiilor, pe
diferite grade de dificultate. Se pot organizara concursuri pentru sporturi de
iarn. Se va asigura alimentarea cu energie electrica si racordarea locatiilor
turistice (hoteluri, pensiuni turistice, cabane, centre sportive si de agrement)
la reteaua publica de apa-canal-statie de epurare.

Obiectiv 3: Optimizarea si modernizarea conditiilor turistice si de explorare


- vizitare a cadrului natural montan
Se vor amenaja puncte de relaxare si vizitare turistica publice: puncte
de bellvedere, puncte de observatie / monitorizare / fotografiere, foisoare,
parcari rutiere. Parcarile rutiere propuse pe traseul Transalpina vor fi dotate
cu adaposturi pentru ploaie, foisoare pentru servirea mesei si spatii pentru
comerciantii de produse apicole si traditionale, rustice etc. Se vor organiza
camping-uri publice cu imprejmuire, supraveghere video, foisoare pentru
servirea mesei, vor fi conectate la reteaua de energie electrica si telecomunicatii.
Principalele locatii ce impun realizarea de parcri publice, campinguri,
iluminat public si spatii pentru dezvoltare comercial-turistic, cu conectare
la reteaua de utilitati:
1) realizare parcare auto la coada Lacului Galbenu, 500 locuri;
2) realizare parcare auto pe platou vf Crbunele, 250 locuri;
3) realizare parcare auto pe platou saua Stefanu , 250 locuri.
Obiectiv 4. Investitii pentru sanatate si siguranta turistica
Se vor construi puncte Salvamont conectate la reteaua de utilitati
(energie electrica si apa-canal-statie de epurare). Daca nu este posibila
conectarea la reteaua de utilitati, se vor folosi echipamente pentru surse
regenerabile: eolian& solar, stocare energie electrica suplimentara in baterii.
Se vor construi refugii montane, in zona Transalpinei, dotate cu truse
medicale, paturi si energie electrica (posibil din surse regenerabile - eolian &
solar, cu stocare pe baterii de mare capacitate, se asigura iluminat nocturn si
incalzire electrica iarna) : vf Puru , Varful Bora cota 2055 m, Vf Carbunele,
Saua Stefanu, cota 1650 pe platoul Latoritei, vf Urdele .
Se vor construi puncte de prim ajutor / Salvamont si jandarmerie
montana conectate la reteaua de utilitati si telecomunicatii.
Amenajare CENTRU-DISPECERAT- (Salvamont jandarmerie)
PETRIMANU si dotare cu echipamentele de salvamont specifice, inclusive
dotarile medicale si de telecomunicatii necesare.

22
Crearea facilitatilor sportive si de agrement necesare petrecerii
timpului liber dar si activitatilor, antrenamentelor si competitiilor sportive in
anotimpul cald.
Crearea de mini-baze sportive in aer liber - Lacul Galbenu
construirea unei baze sportive : terenuri pentru diverse sporturi, dotate cu
nocturna dar si cu acoperire retractabila pentru zilele ploioase (tenis de camp
cu tribune si observator arbitraj ; terenuri mini-fotball ; terenuri de
bermington, mese de tenis, panou pentru catarari, tir cu arcul si alte activitati
sportive in cele patru locatii de mini-baze sportive).

Obiectivul 5. Promovarea turistica - Se va realiza un portal turistic on-line


pentru promovarea facilitatilor si oportunitatilor turistice ale zonei. Se va
asigura conectarea hotelurilor, cabanelor, centrelor sportive si de agrement la
principalele site/uri turistice si agentii de turism. Site/ul va cuprinde o
descriere extinsa a elementelor geografice si a rezervatiilor naturale din zona
2. redimensionarea terenurilor din intravilan prin stabilirea direciilor,
prioritilor si reglementarilor de amenajare a teritoriului si dezvoltare
ubanistica a localitii si utilizarea raionala si echilibrata a terenurilor .
Aceasta se va face prin:
2a. zonare teritorial funcie de propunerile de dezvoltare ale localitii i
necesitile reale ale populaiei i administraiei publice s-au delimitat zonele
dupa structura functionala mai detaliat fata de bilanul territorial existent
astfel:
- Zona central cu funciuni complexe de interes public;
- Zon instituii publice i servicii ;
- Zon de locuine i funciuni complementare locuirii cu cldiri P , P+ 1 ,
max. P+ 2 ;
- Zon de uniti agricole ;
- Zon destinat turismului pastoral ; n general amplasat n gol alpin lng
stne;
- Zon destinat turismului , caselor de vacan , pensiunilor;
- Zona industrial ;
- Zona de sport , agrement,spaii verzi;
- Zon de gospodrie comunal ;
- Zon pentru echipare tehnico edilitar
- Zon pentru ci de comunicaii i construcii aferente ;
- Alte zone ( terenuri agricole , neconstruite - neproductive , ape )
2b. ntocmirea bilanului teritorial - se modific suprafaa din intravilan de la
475,63 ha la 691,0ha datorit introducerii in intravilan a unor terenuri
destinate in principal implementarii proiectelor care stau la baza strategiei de

23
dezvoltare a turismului dar si creterii zonelor de locuit, creterii suprafeei de
teren ocupate de instituii publice si servicii, lucrri edilitare, ci de
comunicaii, spaii verzi, etc.

Bilan teritorial

ZONE FUNCIONALE SUPRAFAA PROCENT % SUPRAFAA PROCENT %


INTRAVILAN din total INTRAVILAN din total
EXISTENT INTRAVILAN PROPUS (ha) INTRAVILAN
( ha ) EXISTENT PROPUS
LOCUINE I FUNCIUNI 116,54 ha 24,50 % 274,70 ha 39,06 %
COMPLEMENTARE
LOCUINE PERMANENTE 108,75 ha 15,46 %
/SEZONIERE i TURISM
(locuine , Pensiuni , case
de vacan , mic comer,
alimentaie public,
prestri servicii i cultur)
AGREMENT i SERVICII 12,70 ha 1,81 %
SEZONIER , OCAZIONAL
DOTRI TURISTICE 56,15 ha 7,98 %
MONTANE
PARCRI I SERVICII 26,45 ha 3,76 %
TURISM PASTORAL 8,65 ha 1,19 %
AMENAJARE CAMPING
UNITI INDUSTRIALE I 15,54 ha 3,27 % 17,30 ha 2,46 %
DEPOZITARE
UNITI AGRO- 2,00 ha 0,42 % 17,00 ha 2,42 %
ZOOTEHNICE
INSTITUII I SERVICII DE 13,36 ha 2,81 % 23,00 ha 3,24 %
INTERES PUBLIC
CI DE COMUNICAIE I 25,60 ha 5,38 % 29,20 ha 5,26 %
TRANSPORT din care :
- 28,60 ha
- RUTIER -25,10 ha - 0,60 ha
- AERIAN - 0,50 ha
SPAII VERZI , SPORT 9,94 ha 2,10 % 21,70 ha 3,38 %
AGREMENT, PROTECIE
CONSTRUCII TEHNICO- 2,94 ha 0,62 % 5,00 ha 0,71 %
EDILITARE
GOSPODRIE COMUNAL , 0,30 ha 0,06 % 0,30 ha 0,04 %
CIMITIRE
TERENURI OCUPATE DE 0,25 ha 0,05 % 0,40 ha 0,06 %

24
RELEU RADIO
TELEEMISIE
TERENURI AGRICOLE N 191,00 ha 40,16 % 58,87 ha 8,45 %
INTRAVILAN
APE 19,80 ha 4,16 % 6,00 ha 0,90 %
PDURI 18,14 ha 3,81 % 0,00 ha 0,00 %
TERENURI VEGETAIE 54,62 ha 11,48 % 25,27 ha 3,67 %
JOAS
TERENURI NEPRODUCTIVE 5.60 ha 1,18 % 1,05 ha 0,15 %
TOTAL INTRAVILAN 475,63 ha 100,00% 691,00 ha 100,00%

TERENURI DUP CATEGORIA DE FOLOSIN situaie propus

TERITORIU CATEGORII DE FOLOSIN


ADMINISTRATIV AGRICOL (HA) NEAGRICOL (HA) TOTAL
AL UNITII ARABIL P. FN. LIV. PADURE VEG APE DRUM CURI NEPROD
DE BAZ TANARA Constr UCTIV

EXTRAVILAN 58,99 7300,71 201,57 16,48 28 472,36 1 804,43 283,52 180,22 12,37 239,35 38 570,0
INTRAVILAN 40,23 209,59 199,50 52,72 0,00 25,27 6,00 29,20 127,44 0,05 691,0
TOTAL 99,22 7510,30 401,07 69,20 28 472,36 1 829,70 289,52 209,42 139,81 240,40 39 261,0
% DIN TOTAL 22,04 % 77,96 %
INTRAVILAN PROPUS 691,00

RAPORT TERENURI - DUP CATEGORIA DE FOLOSIN


GRUPA CATEGORIA SUPRAFAA (ha) TOTAL (ha)
ARABIL 49,90 ha 8 079,79 ha
PUNI 7510,30 ha
FNEE 401,07 ha
VII
AGRICOL
LIVEZI 69,20 ha
PDURI 28 472,36 ha 31 181,21 ha
APE 289,52 ha
NEAGRICOL CURI CONSTRUCII 139,81 ha
NEPRODUCTIV 240,40 ha
TOTAL 39 261,00 ha

2.1.9. organizarea circulaiei .Pentru comuna Malaia se propun


lucrri de meninerea actualelor drumuri la care s se execute lucrri de
modernizare i refacere a infrastructurii rutiere, precum i execuia unor noi
drumuri n cadrul proiectelor de investiii menite s duc la dezvoltarea
economic a localitii :
- arter de circulatie de centur pentru a descongestiona circulatia de
tranzit greu

25
- ntreinere i modernizare a reelei de strzi i drumuri.
- extinderea trotuarelor n zonele cu circulaie pietonal major.
- rezolvarea interseciei drumului naional 7A cu drumul judeean 701 D.
n cadrul proiectelor de investiii se propun urmtoarele lucrri:
- modernizarea segmentului de drum Ciunget Petrimanu - Polovragi
prin continuarea Drumului Judeean 701D pn la drumul strategic n
continuare pn la traseul Transalpina;
- amenajare acces rutier i pist de biciclet de la Lacul Petrimanu - Lacul
Galbenu pn la rezervaia natural ,,Iezerul Latoriei;
- pentru toate propunerile de introducere n intravilan reglementate
urbanistic ca turism pastoral se propune amenajarea pe ct posibil a tuturor
traseelor pietonale sau accidental carosabile ;
- se propune amenajarea unor zone pentru parcri auto la coada Lacului
Galbenu si pe traseul Transalpina;

2.1.10. evoluia populaiei evaluat n funcie de modernizarea


urbanistic a localitii, mbuntirea condiiilor de locuire i ca o
consecin a dezvoltrii activitilor economice cu asigurarea locurilor de
munc va fi pozitiv;
2.1.11. msuri n zonele cu riscuri naturale prin execuia de lucrri de
stabilizare a terenului n zonele cu alunecri de teren din intravilan si de
corectie a torentilor pentru eliminarea inundatiilor.
Impotriva alunecrilor de teren se propun msuri generale cum ar fi :
- lucrri de stabilizare a terenurilor ( mpduriri , exploatare judicioas
agrotehnic);
- lucrri de stabilizare a drumurilor ( ziduri de sprijin , drenuri );
- lucrri de corecie a torenilor care la ploi toreniale afecteaz att
infrastructura de drumuri , ct i proprietile nvecinate;
- gestionarea judicioas a fondului forestier ;
- mpduriri;
- respectarea legislaiei n vederea autorizrii i executrii construciilor.
Pentru evitarea inundatiilor se propun lucrri de corecie a torenilor
si regularizri de albii n:
Satul Malaia Prul Izvor - Prul Murgului ;
- Valea Satului;
- Valea Grotului;
Satul Slite - Prul Saa;
Satul Ciunget - Rudreasa Prul Vacii .

26
Pn la eliminarea riscurilor, PUG instituie regim de interdicie de
construire zonele afectate.
2.1.12. dezvoltarea echiprii edilitare i dezvoltarea serviciilor de
gospodrie comunal. Se prevede:
6a.alimentare cu apa
- n satul Ciunget continuarea lucrrilor de aduciune a apei , cu captare
din cele dou surse Pct. Frasin existent i Pct. Padina n lucru. Aceast
surs de ap rezolv 50% din populaia satului Ciunget , restul de 50%
folosesc surse proprii.
- n satul Slite sunt necesare lucrri de extindere i reabilitare a sistemului
de alimentare cu ap;
- n satul Malaia refacerea n ntregime a captrii de ap din Valea Satului.
6b. execuia reelelor de canalizare i 3 staii de epurare (avnd in
vedere relieful este necesar sa se construiasca cte o statie in fiecare sat)
6c. continuarea actiunii de depozitare controlat a deeurilor i
transportul lor la Staia de transfer Brezoi la care comuna este arondat;
6d.alimentarea cu energie electric:
Pentru dezvoltarea actual se prevede:
- extinderea reelei de alimentare cu energie electric pentru grupul de
locuine din satul Malaia , aflat n intravilan situat peste rul Lotru ;
- modernizarea iluminatului public pe arterele principale ale localitii;
n cadrul proiectelor de investiii se propun urmtoarele lucrri:
- conectarea la reteaua de alimentare cu energie electrica linie de 110 kVA;
(Hidrocentrala Ciunget-Petrimanu) pentru toate dezvoltrile propuse n
arealul Malaia - Voineasa ;
- extinderea reelei de energie electric aprox 12 km Lacul Petrimanu
Lacul Galbenu - Vrful Mioarele- bucl pe prtia de schi cu reeaua de 20
kVA. (ramificatie cu posibilitate de racord la Rnca);
- se va asigura alimentarea cu energie electric a zonelor turistice (hoteluri,
pensiuni turistice, cabane, centre sportive si de agrement, zone comerciale si de
alimentatie public) .
2.1.13. pstrarea integritii patrimoniului cultural prin instituirea
reglementrilor n baza crora se poate interveni n execuia lucrrilor de
ntreinere sau reparaii si instituirea zonelor de protecie.
2.1.14. conservarea resurselor n PUG nu sunt prevzute obiective
majore. Se propune reabilitarea termic a construciilor existente, utilizarea
de materiale de construcie cu coeficient de transfer termic mic pentru
construciile noi. Pentru producere de energie din surse regenerabile se
propune construirea de microhidrocentrale avand n vedere reteaua

27
hidrografic dens si relieful.
2.1.15. biodiversitate proiectele care stau la baza ,,Strategiei
dezvoltrii turistice a zonei montane Voineasa Mlaia - Obria Lotrului
Vidra -Transalpina Petrimanu se vor implementa i pe terenuri din situl
Parng ROSCI0188. Administratorul sitului ,Fundaia Guard Forest, pe
baza analizei Consiliului Stiinific al Sitului Parng , a emis Avizul favorabil
nr.205/25.09. 2014 pentru realizarea proiectelor. Sunt prevzute a se realiza
10 prtii de schi, Transport pe cablu( telescaune, telegondola). Din totalul
prtiilor, 7 (1,2,4,5,10,11,15) sunt prevzute a se realiza n sit.Complexitatea
lucrrilor ca si aria mare pe care se vor ntinde fac necesar analiza n
rapoarte de mediu a fiecrui proiect , pentru a se prevede msuri
compensatorii adecvate n funcie de zona/ zonele afectate de lucrri. Nu
sunt prevzute obiective n rezervaiile naturale.
n PUG sunt reglementri urbanistice privind organizarea folosirii
terenurilor pentru a se conduce eficient dezvoltarea localitii i ca
modalitate a administraiei publice de a-i stabili prioritile. Regulamentul
de urbanism ataat planului stabilete zonele de protecie sanitar pentru
sursele de ap i reelele de distribuie ap potabil, staii de epurare, staii i
posturi de transformare, linii electrice i linii telefonice, etc. Se instituie
interdicie temporar de construire n zonele de protecie a monumentelor
istorice pn le elaborarea unor planuri urbanistice zonale; n zonele cu risc
natural se instituie interdicie definitiv de construire pn la eliminarea
cauzelor care l genereaz.

2.2. Relaia cu alte programe i planuri relevante

Planul urbanistic general creeaz cadru pentru activiti i proiecte


noi; integreaz prevederi punctuale referitoare la comuna Malaia cu alte
planuri i programe, dup cum urmeaz:
- Planul de amenajare a teritoriului naional, toate seciunile aprobate
(Seciunea 1 Ci de comunicaii; Seciunea 2 Apa; Seciunea 3 Zone
protejate, naturale i construite; Seciunea 4 Reeaua de localiti;
Seciunea 5 Zone de riscuri naturale);
- Planul de amenajare a teritoriului Judeului Vlcea, elaborat n anul 2009;
-Strategia dezvoltarii turistice a zonei montane Voineasa Mlaia - Obria
Lotrului Vidra -Transalpina Petrimanu. Scopul strategiei este
dezvoltarea turistic integrat a zonei.
- Planul judeean de gestionare a deeurilor;

28
- Prevederile Ordinului nr. 2387/2011, emis de Ministerul Mediului i
Padurilor pentru modificarea Ordinului nr1964/13.01.2008, emis de
Ministerul Mediului Dezvoltrii Durabile privind instituirea regimului de
arie protejat a siturilor de importan comunitar ca parte integrant a
reelei ecologice europene Natura 2000 pentru comuna Malaia;
- Prevederile legislaiei privind monumentele istorice reprezentative
pentru patrimoniul cultural local;
- Planul Local de Aciune pentru Mediu al judeului Vlcea cu prevederile
strategice pentru soluionarea problemelor de mediu prin abordarea
principiilor dezvoltrii durabile n concordan cu -Planul Naional de
Aciune pentru Mediu; PLAM pentru judeul Vlcea este complementar
celorlalte activiti de planificare ale autoritilor judeene i reflect opinia
publicului n ceea ce privete problemele prioritare de mediu.

3. Aspecte relevante ale strii actuale a mediului

Incadrarea n teritoriu
Comuna Malaia este situat de-a lungul rului Lotru care desparte muntii
Lotrului de Muntii Cpnii. Comuna Malaia are urmtoarele coordonate
geografice: 4502100N si 2400159E.
n componena comunei sunt 3 (trei ) sate: Malaia , Saliste, Ciunget. Satul de
reedin al comunei este satul Malaia.
Localitatea are o suprafa de 39,261kmp, ceea ce ncadreaz
localitatea din punct de vedere a suprafeei teritoriului administrat n
categoria ,,mare.
Localitatea Malaia se afl la o distan de 23 km de Gura Lotrului ( pe
drumul european Rm. Vlcea-Sibiu), respectiv la 60 km fa de reedina
judeului Vlcea - Rm. Vlcea ,iar satele ce o compun , Slitea situat pe
Lotru, la 9 km mai jos de satul de centru i Ciunget, aezat mai sus de
Malaia la 13 km, la confluena apelor Latoria i Rudreasa. Mai izolat se
gsete un trup de 7 8 case n satul Ciunget , punctul Rudreasa .
Localitile nvecinate sunt urmtoarele:
- la nord i vest comuna Voineasa;
- la est orasul Brezoi;
- la sud judetul Gorj si comunele Vaideeni, Costesti, Barbatesti si orasele
Horezu si Baile Olanesti din judeul Vlcea.
Comuna Malaia este strbtut de drumul naional DN7A , drumul judeean
DJ701D i o serie de drumuri principale i secundare .
Transportul n comun este asigurat de societi de profil private.
Este o localitate cu o ndelungat existen. Cercetrile arheologice atest c

29
actualul teritoriul al satului Malaia a fost locuit nc din perioada mijlocie a
epocii pietrei, mezolitic (10000-5500 .d.Hr) iar n satul Ciunget vestigii din
epoca bronzului (2200 1200 .d.Hr.), fiind descoperite obiecte de
ceramic de uz caznic, pumnale, scule, topoare de cupru (P. Gheorghe,
1976) .
Prima atestare documentar este consemnat ncepnd cu 1 septembrie
1515. Numele localitii Mlaia apare pentru prima dat n timpul lui
Neagoe Basarab care ntrete mnstirii Cozia munii Scrioara,
Clugrul, Cozia i muntele dintre izvoare pn la vrful Belitului, cu toate
hotarele munilor Lotrului de peste partea Bistriei, vrful dealul Mlii,
curmtura cea mai adnc a Mlii, curmtura crrii Rudreasa, Piatra
Alb, Piatra Fetei, Pietrele Roii, Obria Repedei, vrful Mlii, vrful
Cocorii, vrful Beliilor, vrful Terii, muntele Folii, muntele Foarfeca,
muntele Crlig i rul Olt.

Relieful
Teritoriul administrativ al localitii este tipic pentru o zon montan,
nconjurat de Munii Lotrului la nord desprii de apa Lotrului de Munii
Cpnii la sud si Munii Parng la vest. Aceti muni au nlimi mari i
mijlocii i sunt alctuii din isturi cristaline, cu relief glaciar .Sunt bogai n
pduri i puni. n partea de nord de Valea Lotrului se afl munii:
Molidviu-1510 m, Mlaia- 1128 m, Robu-1899 m, Mndra- 1952 m, iar n
partea de sud se afl munii: Negovanu-1963 m, Nedeia- 2130 m, Trnovu-
1879 m, Ursu-2134 m, Cocora- 1899 m, Zmeurt- 1938 m, Preota- 1954 m,
Gerea-1886 m, iar de aici culmea munilor scade treptat pn la Olt.
Geologia zonei
Carpaii Meridionali din care fac parte i Munii Lotrului, Cpnii i
Parngului -r au fost n cea mai mare parte acoperii de mri ctre sfritul
erei paleozoice i n cursul erei mezozoice. n perioada cretacic, n aceast
regiune au avut loc puternice micri tectonice, care au determinat cutarea
depozitelor i nclecarea Pnzei Getice peste autohton i transformarea
regiunii ntr-o zon muntoas.
n Eocen are loc o scufundare n partea sudic a Munilor Fgra care
genereaz depresiunea intramontan Lovitea umplut cu sedimente
paleogene i miocene.
Munii Lotrului i Muntii Cpnii aparin Pnzei Getice i Autohtonului
Danubian fiind formai din roci metamorfice (micaisturi, gnaise micacee,
amphibolite i pegmatite) care au fost suprapuse peste rocile autohtone n
timpul marii orogeneze mezocretacice.

30
n cuprinsul Munilor Cpnii se ntlnesc i o serie de roci metamorfozate
constituite din isturi cuarito-sericite isturi sericito- claritice i sericito-
grafitice cu intercalaii de lentile de calcare cenuii. Ele aparin
paleozoicului inferior. n partea vestica a Munilor Cpnii , n partea
central a Munilor Lotru se ntlnesc roci aparinnd cristalinului autohton
sau autohtonul danubian care nu au fost influienate de micrile tectonice
din mezocretacic (isturi filitoase, grafitoase, sericitoase, cloritoase, calcare
cristaline).
Din punct de vedere geologic i n Munii Parng se ntlnesc cele dou
uniti structural specific Carpatilor Meridionali: Pnza Getic i Autohtonul
Danubian.
Pnza Getic, puin rspndit n Munii Parng este ntlnit n partea de
nord-vest i nord est fiind reprezentat prin roci puternic metamorfozate
(micaisturi, gnaise micacee, amphibolite i pegmatite).
Unitatea Danubian extins pe cea mai mare suprafa a Munilor Parng
cuprinde isturi cristaline de epizon i roci granitice. Relieful glaciar este
reprezentat prin circuri si vi glaciare cu lacuri glaciare.
Clima
Situat ntr-o vale , strajuita de munti, localitatea prezint caracteristicile
climatice ale zonei de munte, specific reliefului puternic fragmentat. Clima
este temperat-continentala, caracterizata prin ierni lungi si friguroase si veri
scurte. n lunile august-septembrie se nregistreaza precipitatii cu valori
scazute, pentru ca n octombrie-noiembrie sa se nregistreze o crestere a
precipitatiilor.Iarna are caracter blnd cu ninsori linistite, fara viscole, Pe
crestele muntilor, zapada este viscolita pe timpul iernii.Temperatura medie
anual a aerului este de +7,1C iar nivelul precipitaiilor medii anuale de
cca. 772,4mm/m2(valori inregitrate la Voineasa). Vantul bate in special pe
culmile muntilor cu intensitate mai mare in Muntii Capatanii, directia
predominanta fiind N-V-S-E.

3.1. Starea actual a mediului:


Evaluarea strii actuale a mediului s-a fcut pe baza informaiilor i a
datelor disponibile n momentul elaborrii Raportului de mediu. Conform
HG nr. 1076/2004 i ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE factorii de
mediu/aspectele de mediu care trebuie avui n vedere n cadrul evalurii de
mediu pentru planuri i programe sunt: biodiversitatea, populaia, sntatea
uman, fauna, flora, solul/utilizarea terenului, apa, aerul, factori climatici,
valorile materiale, patrimoniul cultural, patrimoniul arhitectural i
arheologic, peisajul, gestionarea deeurilor, infrastructura rutier.

31
3.1.1. Factorul de mediu Apa
ntreaga reea de ape curgtoare existent pe teritoriul comunei
Malaia aparine bazinului hidrografic al rului Olt. Constituia litologic a
munilor ca i evoluia geologic a teritoriului au favorizat n mare msur
dezvoltarea unei bogate reele hidrografice. Prezena isturilor face ca
ntreaga zon muntoas s fie un adevrat rezervor de ap. Numeroase
izvoare, situate ntre 1700 i 1900 m, dau natere la praie care sunt colectate
de rurile Lotru i Latoria. Terenurile aflate permanent sub ap sunt cele
ocupate de:
a) Ruri:
- Lotru care izvorste din Muntii Lotrului (S=990km2, L=83km) de
la altitudinea de 2150m desprind Muntii Lotrului de Muntii Cpnii, se
vars n rul Olt la 290 m. Rul Lotru are debit de ap permanent i un debit
de ap mediu multianual de cca 1,77 mc/s.Rul Lotru si muli aflueni au
suferit puternice modificri datorate amenajarii hidrotehnice complexe,
amenajare ce consta in executia acumularilor Vidra, Bradisor, Malaia pe raul
Lotru si acumularile Petrimanu si Galbenu pe Latorita, Jidoaia pe Jidoaia si
captarilor pentru suplimentarea debitelor acumulate in lacuri.
Aflueni de stnga
Guri, Groapa Seac, Prav, Tunari, Valea Tmpei, Prul Balului,
Srcinul Mare, Srcinul de Mijloc, Srcinul Mic, Goaele, Goaa Mic,
teaza, Hane, Balindru, Furnica Mare, Stricatu, Hoteagu, Dobrun, Tumurel,
Valea Pietrei, Prul Mare, Voineia, Vtafu, Prul Carpenilor, Mceu,
Rudari, Prul Ursului, Pltinoasa, Luntrioara, Valea Rea, Valea Priboilor,
Teiu, Runcu, Pscoaia, Valea Caprei, Vasilatu, Dobra.
Aflueni de dreapta
Coasta, Valea Lacului, Izvorul cu Hotar, Crbunele, tefanu, Miruu,
Mierul, Prul Stnei, Padina, Prul Scurt, Miru, Prul Sec, Prul
Mioarelor, Bora, Vidra, Vidrua, Chioara, Valea cu Fagi, Trznetu, teileu,
Padina Ursului, Rmna, Runcule, Buta, Mnileasa, Mou, Prul Crrii,
Lupul, Larga, Prejbua, Latoria, Mlaia, Bucureasa Mare, Valea Satului,
Grotu, Valea Izvorului, Pletioara, Sturiori, Nicula, Saa, Sila, Suhioasa,
Valea lui Stan, Mesteacnu, Valea Satului, Valea Seac, Dneasa
Conform Ordinului nr.161/2006 evaluarea ncadrrii cursurilor de ap
din punct de vedere al strii ecologice/potential ecologic in cadrul celor 5
stari s - a realizat pe baza analizelor efectuate in sectiunile de control de
catre Laboratorul Administratiei Bazinale Oltin anul 2012. Sistemul de
Gospodarire a Apelor Valcea a stabilit pentru raul Lotru o singura sectiune
de monitorizare tip program operational, ihtiofauna si habitate si specii -

32
aval acumulare Bradisor amonte confluenta Olt lungime 12 km,
caracter natural, tipologie RO01

Sectiunea de control Stare Stare chimica


ecologica
Aval acumulare Vidra- amonte B -
Acumulare Bradisor
Aval acumulare Bradisor - B B
amonte confl. Olt
Mnileasa izvoare - B B
confluent Lotru
Din punct de vedere al poluarii cu nitrati si fosfati, incadrarea
conform Ordinului nr.161/2006 este urmatoarea:
Corp de apa N-NO3 Ntotal P-PO4 Ptotal Stare/potentialFinal
Stare/ Stare/ Stare/ Stare/
potential potential potential potential
Lotru aval acumulare B B B F.B. moderata
Bradisor confl.Olt

Mnileasa izvoare- F.B. F.B. F.B. F.B. F.B.


confl.Lotru

-Latoria este afluent pe dreapta al rului Lotru. Izvorte din Munii


Parng, de sub vrful Udrele (2165 m). Are o lungime de 29,1 km. Bazinul
hidrografic ocup o suprafa de 201 km. Debitul mediu este de 20mc/s.
Afluenti de stnga:,Znogua, Coasta Benghii, Prul Soimului, Petrimanu,
Turcinu Mic, Turcinu Mare, nirata, Prul de sub Creasta Mricenilor,
Lazul, Rul Feii, Rul Agului, Rudreasa,Mogani,Cireu.
Aflueni de dreapta: Latoria de Mijloc, Latoria de Jos, Galbenu, Galbenu,
Izvorul Stnei, Igoiu, Pristos, Hoampa, Curmtura, Izvorul cu Hotar,
Holuzu, Rul Crucii, Borogeana Rgliei, Borogeana Mic, Borogeana
Mare, Prul lui Duminec, Benea din Gruiu, Rul Adnc, Vtleu,
Repedea.
Sistemul de Gospodarire a Apelor Valcea a stabilit pentru rul Latoria o
sectiune de control Latorita izvoare confluenta Lotru lungime 32 km,
caracter natural, tipologie RO01, sectiune de monitorizare Latorita aval
acumulare Petrimanu, o singura sectiune monitorizat, tip program
supraveghere S si IH.
Sectiunea de control Stare Stare chimica
ecologica
Latorita izvoare B B
confluent Lotru

33
Din punct de vedere al poluarii cu nitrati si fosfati ,ncadrarea
conform Ordinului nr.161/2006 este urmatoarea:
Corp de apa N-NO3 Ntotal P-PO4 Ptotal Stare/potentialFinal
Stare/ Stare/ Stare/ Stare/
potential potential potential potential
Latorita izvoare F.B F.B F.B F.B. F.B
confl.Lotru

b) Lacuri: Pe teritoriul administrativ al comunei Malaia se ntlnesc


lacuri naturale dar i artificiale ca urmare a amenajrii hidroenergetice a
rului Lotru. Lacurile naturale au dimensiuni mici si sunt de origine glaciar.
- Lacul Iezerul Latoritei este un lac glaciar situat la cea mai mica
altitudine din ar (1530 m). Se afla n rezervatia natural Iezerul Latoritei,
are o suprafata de 0,8 hectare si o adncime maxim de 1,5m.
- Lacul Violeta este un lac glaciar situat tot n rezervatia natural Iezerul
Latoriei alturi de Lacul Iezerul Latoritei descoperit recent.
- Lacurile Iezerul Muntinului - sunt doua ochiuri de apa de unde izvorte
Latoria , situate la altitudinea de 1890m, propuse pentru a fi declarate
rezervaii naturale.
- Lacul Negru (Lacul Vulturilor), situat pe versantul estic al vrfului
Fratoteanu Mare la izvoarele Vii Rudreasa , situat la altitudinea de 1 870
m , lung de 33 m i lat de 16 m . Este cunoscut i sub denumirea de Lacul
Fratoteanu.
Lacurile atificiale aprute pe teritoriul comunei Malaia ca urmare a
amenajarii hidroenergetice a raului Lotru sunt:
1.pe rul Lotru : Lacul Malaia si Lacul Bradisor;
Lacul Malaia este amplasat n perimetrul comunei Malaia si strnge apele
turbinate de Hidrocentala Ciunget i valorificate energetic ntr-o central de
mic putere ( putere instalat 18 MW). Hidrocentrala a fost dat n
exploatare n 1978 avnd ca scop pe lng cel hidroenergetic i cel de
agrement i are o productie de energie n an mediu hidrologic de 34 GWh.
Lacul Brdisor este amplasat in aval de CHE Malaia la cca 16 km si retine
debitele defluente n aval de centrala Malaia precum si debitele derivatiei
Pscoaia. Volumul de ap la NNR este de 39mil.mc. Hidrocentrala
Brdisor este o amenajare cu derivatie sub presiune cu central subteran
echipat cu 2 turbine Francis. Este ultima treapta de cdere a amenajarii
rului Lotru. Debitul uzinat n centrala Brdisor este evacuat si dirijat in
albia rului Olt, n aval de Gura Lotrului, prin galeria de fug ce are o
lungime de 13,2 km.Intruct lacul Brdior este sursa de alimentare cu ap

34
potabil pentru municipiul Rm. Vlcea i pentru alte localiti , calitatea apei
este monitorizat atent.
Denumire corp de ap Denumire lac de Stare Stare
acumulare ecologica chimica
ROLW8.1.135_B4 Lotru Lac acumulare B B
acumulare Bradisor Brdisor

Din punct de vedere al polurii cu nitrati si fosfati, ncadrarea


conform Ordinului nr.161/2006 este urmtoarea:

Corp de apa N-NO3 Ntotal P-PO4 Ptotal Stare/potentialFinal


Stare/ Stare/ Stare/ Stare/
potential potential potential potential
Lotru acumulare Maxim Maxim bun maxim bun
Bradisor

2.pe rul Latoria lacul Galbenu si lacul Petrimanu


- Lacul Galbenu se afla la 1304m altitudine, ntre Muntele Balescu i
Muntele Galbenu, avand o suprafata de 17 ha si o adancime de 49m si un
volum de apa la NNR de 2,0 mil.mc . Barajul Galbenu are o naltime de 60
de metri iar apa se transport catre Lacul Vidra printr-o galerie subteran n
Muntii Latoriei prin cdere gravitational.
- Lacul Petrimanu - se afla la altitudinea de 1130 m, ntre Muntele Pristosul
i Muntele Petrimanu, cu o suprafa de 17 ha i 48 m adncime. , volum la
NNR de 1,9 mil. mc apa. Barajul Petrimanu are inaltimea de 50m. si a fost
construit in anul 1977.Transportul apei catre Lacul Vidra (1300m) se face
prin pomparea apei printr-o galerie subteran n Munii Latoriei.
Pe teritoriul comunei, ca surs de poluare antropic a apelor de suprafa
este deversarea de ape uzate menajere ca o consecin a lipsei staiilor de
epurare.

3.1.2. Factorul de mediu Aer


Avnd n vedere specificul localitii i principalele activiti ale populaiei
care se ocup cu creterea animalelor, pomicultura i cultivarea unor
suprafee mici cu cartof i cereale se poate aprecia calitatea factorului de
mediu aer ca bun. Principalele surse de poluare a aerului care pot fi luate
n consideraie sunt:
- surse mobile (transportul rutier de tranzit generator de oxizi de carbon, de
sulf si de azot);

35
- activitile de cretere a animalelor de la care se eman amoniac prin
fermentarea gunoiului de grajd;
- arderea combustibililor pentru prepararea hranei i nclzirea locuinelor
(dioxid de carbon, monoxid de carbon, oxizi de sulf, oxizi de azot);
- depozitrile necontrolate de deeuri.
Pe teritoriul comunei nu exist surse generatoare de substane
organice volatile.
n localitate nu exist o staie fix de monitorizare a calitii aerului
dar calitatea aerului se poate aprecia ca bun avnd n vedere lipsa unor
surse antropice majore de poluare, prezena pdurilor , apropierea fa de o
zon puternic ozonata zona Voineasa Obria Lotrului. Acest aspect este
confirmat i de ncadrarea localitii conform Ordinului Ministerului
Mediului i Gospodririi Apelor nr. 1267/2008 ca zon nepoluat, n care nu
exist surse antropice de poluare.
Ordinul MMGA nr. 1267/2008 privind aprobarea localitilor din
cadrul Regiunii 4 n liste, potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor
i protecia mediului nr. 745/2002 privind stabilirea aglomerrilor i
clasificarea aglomerrilor i zonelor pentru evaluarea calitii aerului n
Romnia, situeaz localitatea Malaia astfel:
- n lista 3, sublista 3.1 ca zon pentru care nivelurile concentraiei
unuia sau mai multor poluani sunt mai mici dect valorile limit dar
se situeaz ntre acestea i pragul superior de evaluare pentru pulberi
n suspensie;
- n lista 3, sublista 3.3 ca zon pentru care nivelurile concentraiei
unuia sau mai multor poluani sunt mai mici dect valorile limit dar, nu
depesc pragul inferior de evaluare pentru dioxid de sulf, dioxidul de azot
plumb, monoxid de carbon i benzen.

3.1.3 Factorul de mediu Sol Comuna Malaia este asezat in Tara


Lovitei. Cercetrile geografice i cele geologice au ajuns la concluzia c
aceast unitate reprezint o depresiune intracarpatic, tectonic, a crei
sedimentare a nceput n Cretacicul Superior, cnd au fost depuse
conglomerate i gresii, i s-a ncheiat n Miocenul Superior, cnd
depresiunea devine uscat. Depresiunea a fost supus la deformri tectonice
slabe. n aceste condiii solul comunei Malaia este n lunca rului de tip
aluvial . Se semnaleaz prezena solurilor de pdure, brune acide din clasa
cambiosolurilor i a solurilor podzolice humico-feriiluviale foarte acide din
clasa spodosolurilor, cu fertilitate redus (sub padurile de fag si conifere). Pe
calcare s-a dezvoltat rendzine de culoare neagra sau cenusiu inchis pe care s-
a dezvoltat vegetatie calcifila. Solul este acoperit n cea mai mare parte cu

36
vegetaie forestier. n zonele montane sunt suprafee de pajiti sau
puni(soluri brune acide). n zona colinar, pe malurile praielor i n
intravilanul localitii sunt suprafee arabile pe care se cultiv cartof i
cereale, n special porumb pentru creterea animalelor.

Nu exist depozite de deeuri industriale iar depozitele de deeuri menajere


neconforme au sistat activitatea ncepnd cu data de 16 iulie 2009.Nu s-a
identificat sol poluat.

3.1.4 Biodiversitate. Reeaua ecologic NATURA 2000 reprezint


cea mai important reea de situri la nivel european pentru protecia naturii,
acoperind aproximativ 20 % din teritoriul Uniunii Europene. Scopul su este
de a conserva pe termen lung habitatele i speciile de interes comunitar
pentru care au fost desemnate siturile Natura 2000.
Declararea siturilor protejate Natura 2000 are la baz dou directive
ale Uniunii Europene care reglementeaz modul de selectare, desemnare i
protecie a siturilor: Directiva Psri 79/409/CEE (1979) pe baza creia au
fost declarate Ariile de Protecie Special Avifaunistic (SPA) i Directiva
Habitate 92/43/CEE (1992) pe baza creia au fost declarate Ariile Speciale
de Conservare (SCI). NATURA 2000 desemneaz o reea de zone de pe
teritoriul Uniunii Europene, n cadrul creia speciile rare sau vulnerabile de
plante i animale, precum i habitatele acestora sunt protejate.
Romnia este una dintre cele mai importante ri n cadrul
programului NATURA 2000, pentru c include cinci regiuni biogeografice
diferite.
Regimul de arie natural protejat a fost instituit prin Ordinul nr. 1964
din 2007 al Ministrului Mediului i Dezvoltrii Durabile. Tipurile de
habitate de interes comunitar, mpreun cu codurile aferente, corespund cu
Manualul de interpretare a habitatelor, versiunea EUR - 27, aprobat de
Comisia European.
Ordinul nr. 2387/2011 emis de Ministerul Mediului si Padurilor
pentru modificarea Ordinului nr. 1964/13.01.2007menioneaz Comuna
Malaia cu arii de interes comunitar, respectiv:
- Situl de importan comunitar ROSCI 0085 Frumoasa
- Situl de importan comunitar ROSCI 0128 Nordul Gorjului de
Est
- Situl de importan comunitar ROSCI 0188 Parng
- Situl de importan comunitar ROSCI 0239 Trnovul Mare
Latorita

37
De asemenea HG nr. 971/2011 pentru modificarea si completarea HG
nr.1284/2007privind declararea ariilor de protecie special avifaunistic ca
parte integrant a reelei ecologice europene Natura 2000 din Romania
nominalizeaza comuna Malaia in aria de protectie speciala avifaunistica
ROSPA 0043 Frumoasa.
Situl de importan comunitar ROSCI 0085 Frumoasa are o
suprafa de 137.359 ha si face parte din zona biogeografic alpin .
Coordonate:Longitudine N 45 35' 32''; Latitudine E 23 48' 52''
Situl este compus din trei masive montane (Cindrel, Lotru i ureanu) care
fac parte din grupa munilor Parng. Aceste entiti muntoase sunt desprite
de rurile Sadu, Frumoasa i Sebe. Situl prezint un relief glaciar bine
pstrat, Iezerul Mare, Iezerul Mic i Iezerul ureanu fiind cele mai
reprezentative circuri glaciare din zon.

Importanta sitului este data de faptul au fost inventariate 10 tipuri de


habitate de interes comunitar, pduri de molid perialpine, jnepenisuri, psuni
alpine i subalpine. Majoritatea pdurilor sunt virgine i cvasivirgine cu
vrste de 120- 160 ani.
Vulnerabilitatea sitului este data de exploatarile forestiere, de
vntoare, braconaj, turism necontrolat i de punatul excesiv pe punile
alpine ceea ce afecteaza existenta unor specii (capra neagra).
Situl este in administrarea Consiliului Judetean Alba.

38
Tipuri de habitate prezente in sit
6520 Fnee montane
9410 Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-
Piceetea)
91E0* Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91V0 Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9110 Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
6150 Pajiti boreale i alpine pe substrat silicios
6410 Pajiti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase
(Molinion caeruleae)
6230* Pajiti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase
4060 Tufriuri alpine i boreale
4070* Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti)
4080 Tufriuri subarctice cu Salix spp.
8220 Versanti stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci silicioase
40A0*Tufriuri subcontinentale peri-panonice
9130 Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
6430 Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelulcmpiilor,
pn la cel montan i alpin
7110*Turbrii active
Specii de Amfibieni si Reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE
1193 Buhai de balt cu burta galben (Bombina variegata)
1166 Triton cu creast (Triturus cristatus cristatus)
Specii de Mamifere enumerate in anexa II a directivei consiliului 92/43/cee
1352* - * Lup (Canis lupus)
1354* * Urs brun (Ursus arctos)
1361 Rs (Lynx lynx)
1355 Vidr (Lutra lutra)
Specii de Nevertebrate enumerate in anexa II a a Directivei Consiliului
92/43/CEE
1060Lycaena dispar
4024* * (Pseudogaurotina excellens)
1087* * Croitor alpin (Rosalia alpina)
4039 * Fluture estos (Nymphalis vaualbum)
1078- Calimorpha quadripunctaria
1065- Euphydryas aurinia
4046 Calul dracului (Cordulegaster heros)

39
1088 Croitor mare al stejarului (Cerambyx cerdo)
1085Buprestis splendens
1037Ophiogomphus Cecilia
4054 Pholidoptera transsylvanica
Specii de Pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
4123 Chicar (Eudontomyzon danfordi)
1138 Moioag (Barbus meridionalis)
1163 Zglvoc (Cottus gobio)
Specii de Plante enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
4070 Clopoel (Campanula serrata)
4116 Iarba gtului (Tozzia carpathica)
1389 Muchi de pmnt cu sete lungi (Meesia longiseta)
1381 Muchiul de pmnt furculi (Dicranum viride)
1393 Muchiul secer (Drepanocladus (Hamatocaulis) vernicosus)
1386- Buxbaumia viridis

ROSCI 0128 Nordul Gorjului de Est, face parte din regiunea


biogeografic alpin cu o suprafa a sitului de 49.160 ha, este un sit
interegional avnd ca regiuni administrative Judeul Gorj cu 96% i Judeul
Vlcea cu 4%.Coordonatele sitului: longitudine N 45 15' 17''; latitudine E
23 37' 22''
Este in custodia SC Butterfly Effect SRL.

Tipuri de habitate prezente in sit


6430 Comuniti de lizier cu ierburi nalte higrofile de la nivelul
cmpiilor, pn la cel montan i alpin
6520 Fnee montane
8120 Grohotiuri calcaroase i de isturi calcaroase din etajul montan
pn n cel alpin (Thlaspietea rotundifolii)
7220* Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)
9410 Pduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-
Piceetea)
91E0* Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91M0 Pduri balcano-panonice de cer i gorun
91V0 Pduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen
9130 Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum
9110 Pduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
9170 Pduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum

40
9180* Pduri din Tilio-Acerion pe versani abrupi, grohotiuri i ravene
91L0 Pduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion)
9150 Pduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion
91Q0 Pduri relictare de Pinus sylvestris pe substrat calcaros
6170 Pajiti calcifile alpine i subalpine
6210 Pajiti uscate seminaturale i faciesuri cu tufriuri pe substrat
calcaros (Festuco-Brometalia)
4060 Tufriuri alpine i boreale
4070* Tufriuri cu Pinus mugo i Rhododendron hirsutum (Mugo-
Rhododendretum hirsuti)
9260 Vegetaie forestier cu Castanea sativa
3220 Vegetaie herbacee de pe malurile rurilor alpine
3230 Vegetaie lemnoas cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor
montane
3240 Vegetaie lemnoas cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane
8210 Versani stncoi cu vegetaie chasmofitic pe roci calcaroase
Specii de Amfibieni si Reptile enumerate in anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE
1193 Buhai de balt cu burta galben (Bombina variegata)
1166 Triton cu creast (Triturus cristatus cristatus)
Specii de Mamifere enumerate in anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE

41
1352 -- Canis lupus
1354* * Urs brun (Ursus arctos)
1321 Liliac crmiziu (Myotis emarginatus)
1324 Liliac comun (Myotis myotis)
1307 Liliac comun mic (Myotis blythii)
1310 Liliac cu aripi lungi (Miniopterus schreibersii)
1323 Liliac cu urechi mari (Myotis bechsteinii)
1304 Liliac mare cu potcoav (Rhinolophus ferrumequinum)
1303 Liliac mic cu potcoav (Rhinolophus hipposideros)
1361 Rs (Lynx lynx)
1355 Vidr (Lutra lutra)
Specii de Nevertebrate enumerate in anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE
1078* Fluture vrgat (Callimorpha quadripunctaria)
1083 Rdac (Lucanus cervus)
Specii de Pesti enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
1138 Moioag (Barbus meridionalis)
1122 Petroc (Gobio uranoscopus)
2484--- Eudontomyzon mariae
Specii de Plante enumerate in anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
4070 Clopoel (Campanula serrata)
2093 Dediel mare (Pulsatilla grandis)
4116 Iarba gtului (Tozzia carpathica)
4097 Iris sau stnjenel de step (Iris aphylla ssp. hungarica)
Importana sitului const n marea bogie de elemente floristice i
faunistice, n pduri secular de fag.
Vulnerabilitatea sitului const n activiti antropice: punatul,
turismul necontrolat, exploatarile forestiere, de vntoare, braconaj,
Este in custodia SC Butterfly Effect SRL

Situl de importan comunitar ROSCI 0188 Parng face parte din


regiunea biogeografic alpin, avnd o suprafa de 30434 ha si
coordonatele: longitudine N 45 20' 56''; latitudine E 23 35' 15''; este
delimitat de Valea Oltului n est si Valea Jiului- Valea Streiului n vest; este
alctuit dintr-o zon central, dominat de vrful Parangu Mare (2518 m),
din care se desprind divergent patru lanturi muntoase: Culmea Cpna cu
altitudine maxim de 2103 m, Muntii Lotru cu altitudine maxim n varful
Steflesti (2244m), si culmea Cindrel (2245 m).
La nord de Vrful Parangul Mare se deschid impresionante circuri
glaciare: Sliveiu, Rosiile, Gauri, Znoaga si Clcescu ce adapostesc lacuri

42
glaciare, drenate de izvoarele Jietului si Lotrului. Situl este interegional
avnd regiuni administrative pe teritoriul a 3 judee :Vlcea 35%, Hunedoara
36% i Gorj 29%.

de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)


4060 Tufarsuri alpine si boreale Importanta sitului este data de padurile
seculare de fag
Vulnerabilitatea sitului consta in taierile excesive de masa lemnoasa,
pasunatul excesiv, taierea jnepenisurilor, turism necontrolat , braconaj.
Situl este in custodia Fundatiei Guard Forest si este integrat in plan de
management.
Tipuri de habitate prezente n sit :
9110 Paduri de fag de tip Luzulo-Fagetum
91V0 Paduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)
9410P aduri acidofile
4070* Tufarisuri cu Pinus mugo si Rhododendron myrtifolium
8220 Versanti stncosi cu vegetatie chasmofitic pe roci silicioase
4080 Tufarisuri cu specii sub-arctice de salix
6150 Pajisti boreale si alpine pe substrat silicios
6230* Pajisti montane de Nardus bogate n specii pe substraturi silicioase
6170 Pajisti calcifile alpine si subalpine

43
6430 Comunitati de liziera cu ierburi nalte higrofile de la nivelul
cmpiilor, pna la cel montan si alpin
8110 Grohotisuri silicioase din etajul montan pna n cel alpin
(Androsacetalia alpinae si Galeopsietalia ladani)
91D0* Turbarii cu vegetatie forestiera
9420 Paduri de Larix decidua si/sau Pinus cembra din regiunea montana
3230 Vegetatie lemnoasa cu Myricaria germanica de-a lungul rurilor
montane
3220 Vegetatie herbacee de pe malurile rurilor montane
6520 Fnete montane
7240 * Formatiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofus
9180* Paduri de Tilio-Acerio pe versanti abrupti, grohotisuri, ravene
Specii de mamifere enumerate n anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE
1354 Ursus arctos
1352 Canis lupus
1361 Lynx lynx
Specii de amfibieni si reptile enumerate n anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE
1193 Bombina variegate
Specii de pesti enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
1163 Cottus gobio
Specii de nevertebrate enumerate n anexa II a Directivei Consiliului
92/43/CEE
4054 Pholidoptera transsylvanica
4024 Pseudogaurotina excellens
Specii de plante enumerate n anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE
4116 Tozzia carpathica
1386 Buxbaumia viridis
Alte specii importante de flora si fauna
Capreolus capreolus ,Cervus elaphus, Felis silvestris, Vulpes vulpes,
Agrostis stolonifera, Aquilegia transsilvanica , Cardamine glauca, Luzula
luzulina, Lycopus europaeus, Lysimachia nummularia, Myricaria
germanica, Pinus cembra, Pinus mugo,Potentilla haynaldiana,Ranunculus
repens , Saxifraga pedemontana,ssp. cymosa ,Silene lerchenfeldiana,
Symphyandra wanneri,Symphytum cordatum.

44
Situl de importan comunitar ROSCI 0239 Trnovul Mare Latorita
face parte din regiunea biogeografic alpin, avnd o suprafa de 1366 ha,
este cuprins n totalitate n Judeul Vlcea. Coordonate:
Longitudine N 45 21' 59''; Latitudine E 23 53' 25''

Importanta sitului este data de faptul ca Masivul Trnovu reprezint


o intruziune calcaroas n cadrul masivelor muntoase nconjurtoare
(Parng, Cpnii, Cindrel) toate de origine metamorfic, ceea ce creaz
condiii specifice pentru dezvoltarea unor ecosisteme tipice.
Vulnerabilitatea sitului este data de actinile de turism,braconaj si
extinderea drumurilor de acces.
Situl nu are plan de management
Tipuri de habitate prezente n sit
8120 Grohotisuri calcaroase si de sisturi calcaroase din etajul montan pna
n cel alpin
8210 Versanti stncosi cu vegetatie chasmofitic pe roci calcaroase
9420Paduri i de Larix decidua si/sau Pinus cembra din regiunea montan
9410 Paduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-
Piceetea)
6170 Pajisti calcifile alpine si subalpine
3220 Vegetatie herbacee de pe malurile rurilor montane
3240 Vegetatie lemnoasa cu Salix eleagnos de-a lungul rurilor montane

45
6210 * Pajisti uscate seminaturale si faciesuri cu tufisuri pe substrat
calcaros (Festuco Brometalia)
6430 Comunitati de liziera cu ierburi nalte higrofile de la nivelul
cmpiilor, pna la cel montan si alpin
4060 Tufisuri alpine si boreale
Aria de Protecie Special Avifaunistic ROSPA0043 Frumoasa , avnd
o suprafat de 130.980 ha, face parte din regiunea biogeografic alpin si are
urmatoarele coordonate: longitudine N 45 35' 33''; latitudine E 23 51' 42''.
Din punct de vedere administrativ 18% apartine judetului Alba , 62%
judetului Sibiu si 20% judetului Valcea si mai putin de 1% judetului
Hunedoara. In judetul Valcea ROSPA0043 Frumoasa ocupa 5% din
suprafaa teritoriului administrativ al oraului Brezoi, 5% din suprafaa
teritoriului administrativ al comunei Caineni, 4% din suprafaa teritoriului
administrativ al comunei Malaia, 48% din suprafaa teritoriului
administrativ al comunei Voineasa.
Sunt inventariate un numr de 11 specii de psri protejate la nivel
european: Picoides tridatylum, Bonasia bonasia, Glaucidium passerinum,
Aegolius funereus, Strix uralensis, Caprimulgus europaeus, Drycopus
martius, Dendrocopusleucotos, Ficedula parva, Ficedula albicollys, Tetrao
urogallus.
Vulnerabilitate: defrisarile, vanatoarea, turismul necontrolat in interiorul
sitului, braconaj.
Tip de proprietate: aproximativ 45% se afla in proprietatea statului, 55%
proprietate privata.
Nu are plan de management.
Managementul ariilor naturale protejate din judetul Vlcea
Pentru ariile naturale protejate date in custodie managementul este realizat
de custozi pe baza unor Planuri de management in timp ce pentru ariile
naturale protejate din judeul Vlcea care nu sunt luate in custodie Agentia
pentru Protecia Mediului Vlcea a emis Regulamente pe baza crora se
realizeaza monitorizarea acestora.
Rezervaii naturale
Rezervaia natural Iezerul Latoriei - 803 declarat arie protejat
prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, se intinde pe o suprafat de 51,61 hectare
i reprezint zona de obrie a rului Latoria, cu un relief variat (circuri
glaciare, grohotiuri, stncrii, abrupturi) cu lacuri glaciare (lacul Iezerul
Latoriei, lacul Violeta), vi, cascade, pajiti i pduri, cu flor i faun
specific Meridionalilor.
Se suprapune integral pe aria protejat ROSCI 0188 PARNG.

46
Este o arie protejata de interes national ce corespunde categoriei a IV-
a IUCN (rezervatie naturala de tip mixt), situata in judetul Valcea, pe
teritoriul administrativ al comunei Malaia.
Aria natural se afla in partea vestica a Muntilor Latoritei, masiv ce
apartine grupei montane Sureanu-Parng-Lotrului, n bazinul superior al vii
Latoriei, la o altitudine medie de 1600 m.
Iezerul Latorita/Latoritei este cunoscut pentru o specie rar de rinoase ,
respectiv Larice lemn din care se confecioneaz catarge de vapoare , fiind
cunoscut pentru rezistena deosebit.
Rezervaia natural Pdurea Latoria -805 Rezervatia natural
declarat arie protejata prin Legea Nr.5 din 6 martie 2000, se ntinde pe o
suprafat de 23,3 hectare, este situata in nord- vestul Munilor Cpnii, pe
versantul nordic al Culmii Trnovului, in partea dreapt a defileului Pr.
Latorita, cu alt. intre 800- 1350 m. Conserva genofond forestier valoros
,habitat de padure alpina cu Larix decidua (larice,cu exemplare seculare),
alaturi de specii de plante rare unele ocrotite de lege : floarea de colt,
bujorul de munte, ghintura , floarea-reginei (Leontopodium alpinum Cass),
smardar (Rhododendron kotschyi), angelica (Angelica Archangelica), iedera
alba (Daphne blagayana), clopotel de munte (din specia Campanula serrata),
albastrita (Centaurea coziensis) sau cimbrisor (din specia Thymus
comosus)..
Pdurea forestier de pe valea Latoriei pune n valoare o pdure
secular de molid-larice; s-au fcut studii ca ntreaga zon a Latoriei ,
inclusiv lacul Muntinu s fie propus pentru rezervaie natural de interes
naional. Poriunea cuprins ntre Piatra Trnovului i intrarea n satul Cinget
a constituit zon de studiu a Academiei Silvice.
Se suprapune integral pe aria protejat ROSCI 0239 Trnovu Mare
- Latoria.

3.1.5 Conservarea resurselor naturale


Comuna Malaia are o suprafa de 39261 ha din care 8079,79 ha
agricol i 31181,21ha neagricol. Terenul neagricol:
- 28472,36 ha pduri ;
- 289,52 ha ape;
- 139,81 curi-construcii;
- 240,4 ha neproductiv.
Rezult din acest bilan existena la nivelul comunei a dou mari
bogii: pdurea- aurul verde i apa. Ambele trebuie utilizate cu grij.
Pentru pduri este necesar s nu se mai taie haotic iar apele trebuie protejate

47
pentru a avea o calitate bun. Prezena apelor a dus la dezvoltarea unor
capaciti de producere a energiei electrice - energie verde. Ca resurse
minerale n zon s-a semnalat prezena azbestului iar vile rurilor ofer
piatr i nisip.
Modul de asigurare a populaiei cu energie:
Alimentarea cu energie electric
Comuna Malaia este strbtut de reele electrice de joas 0,4 KV ,
medie - 20 KV i nalt tensiune 110 KV , 220 KV. Staiile de
transformare de 110 KV i 220 KV sunt coordonate de dispeceratul
energetic Ciunget. Electrificarea comunei este realizat integral, cu
posibilitatea extinderii reelei.
Iluminatul public este asigurat integral, pe stlpi de beton, cu linie de
medie i joas tensiune.
Alimentarea cu cldur
Pentru nclzire, locuitorii au centrale termice individuale pe
combustibil solid sau lichid, sobe cu lemne iar la blocurile de intervenie ale
societii Hidroelectrica nclzirea se realizeaz cu centrale electrice.
.Alimentarea cu gaze naturale. In zona nu este retea de gaze naturale.

3.1.6. Sntatea uman .


3.1.6.1.Populaia . Elemente demografice i sociale
n conformitate cu datele statistice la 31.12.2013 populaia total stabil a
Comunei Malaia era de 1909locuitori , repartizat astfel:
- Sat Malaia - 1084 locuitori;
- Sat Slite - 340 locuitori;
- Sat Ciunget - 485 locuitori ;
Structura populaiei se prezint astfel : 945 brbai i 964 femei.
Datele din anuarul statistic indic urmtoarea evoluie a populaiei:

An 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2010 2012 2013


Nr 2044 2047 2053 2077 2078 1920 1917 1928 1909
populatie
Analiznd evoluia numrului locuitorilor comunei se constat
urmtoarele: dac n anul 1997 numrul locuitorilor era de 2044 persoane,
acesta crete constant pan n anul 2001 ajungnd la 2078 locuitori dup
care se nregistreaz o scdere. Cauzele scderii populaiei conform
raportului Primarului sunt:
- mbtrnirea;

48
- lipsa locurilor de munc n loclitate sau n apropiere pentru tineri
care s stabilizeze tineretul;
- lipsa unei infrastructuri corespunztoare care s ofere condiii de viat mai
bune.
Pentru contracararea fenomenelor de declin demografic i a procesului de
degradare a structurilor demografice (mbtrnire a populaiei), se impune
atingerea urmtoarelor obiective specifice:
- creterea real a gradului de urbanizare;
- creterea accesibilitii populaiei la servicii medicale i de asisten
social;
- reducerea migraiei din zonele rurale.
De aceste obiective specific s-a inut cont n reactualizarea Planului
Urbanistic General care a analizat situaia existent i a propus msuri pentru
remedierea aspectelor negative constatate .
Comuna Malaia dispune de un dispensar, medic i farmacieCauzele
care pot afecta sntatea uman sunt n principal:
- venituri mici, n unele cazuri sub pragul de srcie care nu asigur
un nivel de trai corespunztor;
-calitatea apei potabile;
- calitatea aerului;
- gestionarea necorespunztoare a deeurilor.
Dintre aceste cauze cele mai frecvente situaii de afectare a sntii
populaiei sunt datorate lipsei locurilor de munc sau a unui venit
corespunztor cu nevoile familiei ceea ce genereaz srcie. Ocupaia de
baz a populaiei este creterea animalelor. Pe suprafee mici cultiv cartof i
cereale (porumb). Realizarea propunerilor privind dezvoltarea economic va
duce la reducerea migraiei i stabilizarea populaiei.
De asemenea este necesar o echipare edilitar mai bun avnd n
vedere situaia actual- se poate determina ca o disfuncionalitate cu efect
negativ asupra sntii umane faptul c nu exist un sistem centralizat de
distribuie ap potabil n toate gospodriile populaiei. De asemenea,
localitatea nu are sisteme de colectare i evacuare cu tratare a apelor
menajere.
3.1.7. Contribuia la schimbrile climatice. Schimbrile climatice
determinate de emisiile de gaze cu efect de sera constituie o problem
major pentru ntreg globul pmntesc datorit efectului duntor asupra
mediului i sntii umane. Din acest motiv reducerea GES reprezint un
obiectiv important pentruUniunea European. Gazele cu efect de ser sunt:
dioxidul de carbon (CO2), metanul (CH4) , protoxidul de azot (N2O),

49
hidrofluorocarburile (HFCs), perfluorocarburile (PFCs), hexaflorura de sulf
(SF6), trifluorura de azot (NF3).
Prin Protocolul de la Kyoto s-a stabilit o reducere a emisiilor de gaze cu
efect de ser -GES-din partea rilor dezvoltate si cu economii n tranzit o
reducere de aproximativ 5% n perioada 2008-2012.Pentru perioada 2013 -
2020 UE si statele membre si-au asumat angajamentul de a reduce emisiile
cu 20% fa de nivelul anului 1990.
S-a elaborat de ctre Ministerul Mediului si Schimbrilor Climatice
Strategia Naional privind Schimbrile Climatice 2013-2020 care cuprinde
dou parti:
a) reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser i creterea capacitii
naturale de absorbie a CO2 din atmosfer;
b) adaptarea la efectele schimbrilor climatice .
Strategia National privind Schimbarile Climatice 2013-2020 prezint date
si informatii privind contribuia fiecarui sector la emisiile GES. S-a
constatat c cea mai mare cantitate de gaze cu efect de sera provine din
sectorul energetic a crui pondere n totalul GES este de 87% la nivelul
anului 2010.
Din pachetul legislativ Schimbari Climatice Energie face parte Directiva
2009/28 CE a Parlamentului European si a Consiliului privimd promovarea
utilizarii energiei din surse regenerabile.Contribuia rii noastre la atingerea
n anul 2020 a obiectivului european de 20% a ponderii energiei din surse
regenerabile din consumul final brut de energie este de 24% din consumul
final de energie care s fie obinut din surse regenerabile. S-a elaborat
Planul Naional de Aciune n domeniul energiei din surse regenerabile
PNAER.
n comuna Malaia , aa cum s-a specificat n capitolele precedente, nu
exist surse industriale care s produc emisii de gaze. Eventualele surse de
emisii de gaze cu efect de ser le constituie:
- mijloacele de transport (CO2, N2O);
- dejeciile animaliere (amoniac,metan).
Cantitatea de emisii de gaze cu efect de ser la nivelul comunei
Malaia nu poate fi estimat. Cu siguran aportul acestor emisii este
contracarat de promovarea practicilor de gospodrie agricol durabil i a
existenei pdurilor.
Datorit reliefului si retelei de ap foarte dense s-au construit 3
microhidrocentrale si s- au eliberat certificate de construire pentru inca 10,
ceea ce corespunde obiectivelor naionale.
Distrugerea stratului de ozon este generat de o serie de substane
chimice nominalizate n Protocolul de la Montreal, la care a aderat i

50
Romnia. n comuna Malaia nu exist utilizri ale substanelor interzise prin
acest Protocol.

3.1.8. Transportul
Circulaia rutier

Comuna este strbtut de traseul mai multor drumuri publice clasate prin
HG 540/2000:
- Drumul Naional DN 7A Brezoi Petroani , care parcurge
localitatea pe o lungime de aprox. 15 km , cuprinznd satele Slitea i
Malaia Este un drum modernizat n ultimii ani, cu mbrcminte asfaltic
aflat ntr-o stare foarte bun;
- Drumul judeean DJ 701 D , care intersecteaz drumul naional DN 7A la
limita cu comuna Voineasa , deservind satul Ciunget .
- Drumul Naional DN 67 C delimiteaz pe partea de vest comuna
Malaia de Comuna Voineasa i judeul Gorj si se intersecteaza cu DN7A n
punctul Obria Lotrului cel mai nalt drum din Romnia (2145 m n aua
Urdele). Drumul alpin DN 67C-Novaci-Sebes are136 km (Transalpina) si
este mprit n dou sectoare:
- sectorul sudic, Novaci-Statiunea Rnca-Pasul Urdele-Obrsia
Lotrului, cunoscut i sub numele de Drumul Regelui Ferdinand, pe
teritoriul munilor Prng (48 km) ;
- sectorul nordic, Obria Lotrului-ugag-Sebe (88 km), cel de pe
teritoriul munilor Sebesului.
Drumurile clasate servesc n intravilan ca strzi principale.
n interiorul comunei exist o reea de strzi i drumuri , unele
dintre aceste strzi au fost asfaltate, pietruite dar altele necesit lucrri de
ntreinere i modernizare .
Pentru a asigura accesul locuitorilor dintr-o parte in alta a apelor curgatoare
care strabat satele au fost realizate poduri :
- pod peste rul Lotru n zona colii Malaia (punctul Decindea) ,
- pod peste Latotia , n zona Uzinei de la Ciunget (pct. Vtel) ,
- pod peste Lotru - Sat Slite i Sat Malaia (lng Stadion) .
Circulaia pietonal se desfasoara cu dificultate ca urmare a lipsei
trotuarelor pe toate strazile din localitate. Exista trotuare numai pe distante
mici, mai ales in zona instituiilor de nvmnt.
Circulaia feroviar
Cea mai apropiat staie C.F.R. se afl pe teritoriul oraului Brezoi n
localitatea Vratica - staia CFR Lotru ( Calea ferat Piatra Olt Rm.
Vlcea - Sibiu ) situat la aproximativ 20 km de localitate .

51
3.1.9. Riscuri naturale
n comuna Malaia riscul major identificat l constituie alunecrile de teren si
inundaiile. Planul urbanistic general al localitii identific urmatoarele
zone supuse unor riscuri naturale:
a)Alunecri de teren:
Slite
- Zona Zvoi
-Extravilan la km12+500
Malaia
- Rpa Brdior - n aval de lacul Brdior
- deasupra Bazei sportive
Ciunget
- pe Valea Rudreasa la nord vest de locuine
- la intersecia DN 7 A cu DJ 701 D;
b)Inundaii :
- n aval de lacul Malaia i baza sportiv ;
- n Slite pe partea opus r. Lotru , n spatele cabanei Trei Brazi .
Inundaiile sunt produse de toreni pe fiecare curs de ap n parte ,
respectiv pe afluenii Lotrului i Latoriei :
Satul Malaia Prul Izvor - Prul Murgului ;
- Valea Satului;
- Valea Grotului;
Satul Slite - Prul Saa;
Satul Ciunget - Rudreasa Prul Vacii .
c) Eroziuni:
- DJ 701D Malaia - Ciunget.

3.1.10. Patrimoniul cultural


n comuna Malaia patrimoniul cultural este reprezentat de
monumente istorice si ansambluri de arhitectur de interes local (categoria
valoric B).
Lista monumentelor istorice i ansamblurilor de arhitectur aprobat
prin Ordinul nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului culturii i cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizat, i a Listei monumentelor istorice
disprute nominalizeaz comuna Malaia cu urmtoarele obiective:

1. Biserica de lemn Sfinii mprai Constantin i Elena , cult


ortodox, monument de arhitectura

52
Nr. Crt. 396
Cod LMI 2010: VL-II-m-B-09722.
Localizare: com. Malaia, sat Ciungetu. Datare: 1861.
Categoria valorica B.
Ctitori: obtea satului.

2. Biserica de lemn Sfntul Nicolae i Cuvioasa Paraschiva , cult


ortodox, monument de arhitectur
Nr. Crt. : 488
Cod LMI 2010: VL-II-m-B-09801.
Localizare: com. Malaia, sat Malaia.
Datare: 1807. Categoria valorica B.
Ctitori: episcopul losif al Argesului.
In anul 1892 biserica a fost zidit si pictat (zugravi: Toma Cristea, Ilie
Dumitrescu, C. Costescu). n 1966 a fost consolidata cu ajutorul a 6
contrafori masivi din zidarie de carmid .
3. Conacul Brtienilor , construcie din sec. XIX , refcut n 1920 ,
amplasat n satul Malaia pe vrful muntelui Zmeuret , la 12 km de centru ,
actualmente - RUIN . Pe amplasament s-a ridicat Stn.
Nr. Crt. : 489
Cod LMI 2010 : Vl-II-m-B-09802;
Ca nota de originalitate, conacul avea amenajata o pista de aterizare pentru
avioane.
3. Fntna Brtienilor , datat 1923 1925 , n sat Malaia , pe munte ,
punctul Sub Podgorii, la 2 km de centru.
Nr. Crt. . 745
Cod LMI 2010 : Vl-III-m-B-09998.
4. Petera Laptelui Punct fosilifer
Nr. Crt. : 40
Cod LMI 2010: VL-I-s-B-09523.
Localizare: sat CIUNGET, com. MALAIA, pe Muntele Trnovu, la 2 km
sud, n punctual "Petera Laptelui"
Datare. Paleolitic inferior; Aezare - Epoca neolitica.

53
3.2. Evoluia factorilor de mediu n situaia neimplementrii msurilor din Planul Urbanistic General
Reactualizat al comunei Malaia. Analiza alternativei 0 (neimplementarea planului ) se bazeaz pe gradul
actual de cunoatere i reliefeaz efectele asupra mediului pe care le va avea nerealizarea msurilor propuse
prin plan.
Factori de Aspect identificat Propunere P.U.G. Efecte n cazul
mediu neimplementrii propunerii
1. Ap Apa de suprafa din praie este de Pentru evitarea polurii apelor de suprafa i Apare riscul deteriorrii
bun calitate, corespunztoare din subterane se propune: calitii apelor de suprafa i
punct de vedere al cerinelor de - execuia sistemelor de canalizare cu staii subterane.
potabilitate. Apa din subteran, de de epurare;
calitate bun asigur necesarul - depozitarea controlat a deeurilor;
populaiei alimentat prin fntni.

2. Aer Calitatea aerului este bun. Nu sunt propuneri cu referire direct la Gradul de degradare al
Nu exist surse de emisii antropice calitatea aerului. drumurilor va creste
din activiti industriale. Modernizarea prin asfaltare a drumurilor ce Relaiile de comunicare dintre
Sunt emisii de gaze generate din traverseaz teritoriul administrat.; Stabilizarea localiti se vor restrnge
activiti gospodreti i de la terenurilor n zonele cu alunecri de teren care Consumul de combustibil va
mijloacele de transport. Drumurile afecteaz integritatea cilor rutiere. crete i implicit emisiile de
locale necesit modernizare i Propunerile din P.U.G. referitoare la gaze cu efect de ser.
ntreinere Este necesar o arter de construcia sau modernizarea drumurilor, Nemulumirea populaiei i
circulaie de centur pentru extinderea reelelor de ap, nfiinarea creterea fenomenului
fluidizarea traficului greu. canalizrii pot afecta pe termen scurt (pe migrator.
durata execuiei) calitatea aerului
3. Sol Nu s-a identificat sol poluat. Nu sunt propuneri cu referire direct la Deeurile se vor depozita
Nu exist surse majore de poluare - managementul deseurilor.Este ns necesar necontrolat pe malurile
depozite de deeuri industriale. continuarea colectrii deeurilor n mod cursurilor de ap, terenuri n
Poluarea poate fi difuz, generat de organizat i educarea locuitorilor pentru a intravilan sau extravilan cu

54
depozitarea necontrolat a dejeciilor crete gradul de selectivitate al deeurilor. pericolul degradrii solului,
animaliere i a deeurilor menajere. Comuna Malaia este prevzut ca parte a afectarea calitii apei din
Sistemului zonal de colectare a deeurilor i pnza freatic sau de
depozitarea temporar amplasat n oraul suprafa.
Brezoi.In prezent deseurile sunt colectate de Persistena deeurilor pe sol
firme de profil autorizate. poate fi focar de mbolnvire
a populaiei i al animalelor.
4. Sntatea A. Apa potabil este asigurata astfel: - continuarea lucrrilor de aduciune a apei Confort al locuitorilor sczut;
populaiei a).satul Malaia: n satul Ciunget , cu captare din sursele Condiii igenico-sanitare
- subteran, dren, pr.Valea Satului; existente i cele n lucru; precare apariia unor focare
- suprafata , pr.Valea Grotului. - n satul Slite sunt necesare lucrri de de infecii
b) satul Saliste: extindere i reabilitare a sistemului de Stagnare economic i social
-subteran, dren, pr. Sasa.(2 captri) alimentare cu ap; Scderea numrului
c)satul Ciunget: - n satul Malaia reabilitare captrii de ap locuitorilor prin migrare spre
- izvoarele Padina si Frasina din Valea Satului. urban
- subteran , dren pr. Ciocloaia (2
captri)
B. canalizare i epurare inexistent Execuie reele de canalizare i trei staii de Confort al locuitorilor sczut;
n toate satele. epurare pentru preluarea apelor uzate Condiii igenico-sanitare
menajere(cate una pentru fiecare sat); precare apariia unor focare
de infecii
Posibilitatea infestrii apelor
de suprafata, pnzei freatice
i a solului

55
C. Managementul deeurilor se Localitatea arondata la Staia de transfer Deeurile se vor depozita
face conform legislaiei. Brezoi. In prezent deseurile sunt colectate de necontrolat pe malurile
firme de profil autorizate. Continuarea cursurilor de ap, terenuri n
educrii localnicilor privind necesitatea intravilan sau extravilan cu
colectrii deeurilor n mod organizat pentru a pericolul degradrii solului,
crete gradul de selectivitate al deeurilor. afectarea calitii apei din
pnza freatic sau de
suprafa.
Persistena deeurilor pe sol
poate fi focar de mbolnvire
a populaiei i al animalelor.
D. zgomot nu sunt activiti care Nu sunt prevederi. Lips efecte
s contribuie la depirea limitelor
admise.
5. Riscuri a)Alunecri de teren: Execuia de lucrri pentru stabilizarea zonelor Drumuri degradate sau
naturale Slite cu alunecri de teren; ntrerupte;
- Zona Zvoi - lucrri de stabilizare a terenurilor: Pierderi materiale n
-Extravilan la km12+500 mpduriri , exploatare judicioas gospodriile populaiei i
Malaia agrotehnic); umane
- Rpa Brdior - n aval de lacul - lucrri de stabilizare a drumurilor ( ziduri Mrirea suprafeelor
Brdior de sprijin , drenuri ); degradate
- deasupra Bazei sportive - lucrri de corecie a torenilor care la ploi
Ciunget toreniale afecteaz att infrastructura de
- pe Valea Rudreasa la nord vest drumuri , ct i proprietile nvecinate;
de locuine - gestionarea judicioas a fondului forestier ;
- la intersecia DN 7 A cu DJ 701 D; - mpduriri;
b)Inundaii : - respectarea legislaiei n vederea autorizrii
- n aval de lacul Malaia i baza i executrii construciilor.
sportiv ; Pentru evitarea inundatiilor se propun lucrri de
- n Slite pe partea opus r. Lotru corecie a torenilor si regularizri de albii.
, n spatele cabanei Trei Brazi . Satul Malaia Prul Izvor - Prul

56
c) Eroziuni: Murgului ;
- DJ 701D Malaia - Ciunget - Valea Satului;
- Valea Grotului;
Satul Slite - Prul Saa;
Satul Ciunget - Rudreasa Prul Vacii .

Se instituie interdicie de construire.


6. Schimbri Surse de emisii GES difuze i Nu se fac propuneri Lips efecte
climatice fugitive generate de mijloacele de
transport si de arderea
combustibililor pentru prepararea
hranei i nclzirea locuinelor; nu
fac obiectul legislaiei n vigoare
7. Conservarea Tieri de vegetaie forestier cu scop Nu sunt prevzute msuri n PUG. Se vor Nu sunt efecte msurabile n
resurselor economic, surs de nclzire si aplica legile ce guverneaz regimul silvic. PUG..
naturale preparare hran. Se va menine soluia actual de nclzire. Nu
Starea construciilor este n general se prevede nfiinarea distribuiei de gaze.
bun. Soluia de nclzit n La eliberarea autorizaiilor de construire se va
locuinele particulare este cea cu cere folosirea materialelor izolante i
combustibil solid (lemn, crbune) iar tmplrie care s reduc pierderile de cldur.
la blocurile Hidroelectrica cu curent
electric.
8. Biodiversitate - Situl de importan comunitar In PUG este propus a se realiza ,,Strategia In cazul neimplementarii
ROSCI 0085 Frumoasa dezvoltarii turistice a zonei montane Voineasa PUG reactualizat, habitatele
- Situl de importan comunitar Mlaia - Obria Lotrului Vidra - din ariile protejate nu vor fi
ROSCI 0128 Nordul Gorjului de Est Transalpina Petrimanu care presupune afectate.
- Situl de importan comunitar executia de lucrri pentru prtii de schi,
ROSCI 0188 Parng telegondol , drumuri, hoteluri, pensiuni,
- Situl de importan comunitar parcari, etc.
ROSCI 0239 Trnovul Mare Regulamentul de urbanism impune
Latorita respectarea legislaiei n ariile protejate.

57
- Aria de protectie special
avifaunistica ROSPA 0043
Frumoasa.
Rezervaii naturale :
- Rezervaia natural Iezerul
Latoriei - 803
- Rezervaia natural Pdurea
Latoria -805

9. Patrimoniu Monumente istorice de interes local Instituirea zonelor de protecie a Pericol de degradare fizic a
cultural (categoria B), identificate. Cadru monumentelor i interdicia de a se construi monumentelor istorice.
natural deosebit fr consimmntul instituiilor cu atribuii Construcii care pot schimba
stabilite prin lege. aspectul tradiional,
Restaurarea cu acordul instituiilor abilitate arhitectural, n zona de
pentru a nu distruge valoarea istoric i protecie.
arhitectural. Pierderea valorii de
monument.
10. Zonarea Necesitatea modificrii Modific destinaia i importana suprafeelor Nu se asigur o dezvoltare
teritorial intravilanului n funcie de cerinele din intravilan motivat de: durabil dac nu se aloc
actualizate ale cetenilor i - cerinele de dezvoltare ale localitii; suprafee n intravilan pentru
administraiei publice locale i - dezvoltarea economic; reele edilitare, dezvoltare
asigurarea condiiilor dezvoltrii - necesitatea nfiinrii de noi ci de economic cu precdere a
durabile pe termen mediu. comunicaie: turismului
Pierderi materiale i de timp
n dezvoltarea reelelor de
transport.
.
11. Contienti- Nu sunt propuneri n PUG. Supunerea spre dezbatere a PUG i a studiilor Degradarea factorilor de
zarea publicului Hotrrile Consiliului Local sunt pentru extinderea sau nfiinarea de noi mediu.
aduse la cunotina cetenilor. servicii. coala factor de educaie pentru un Regres economic i social.
mediu curat i sntos.

58
Din analiza alternativei 0 rezult c neaplicarea msurilor din
Planul de Urbanism General Reactualizat al comunei Malaia nu creeaz
premise pentru dezvoltarea economic a localitii; se vor menine i
accentua presiuni asupra factorilor de mediu a cror calitate va fi n scdere
ceea ce va crea nemulumire n rndul populaiei.
Calculul riscului neimplementrii Planului de Urbanism General
Reactualizat Urbanistic al comunei Racovia. Aplicnd valori pentru
efectul pe care l reprezint neimplementarea msurilor din PUG asupra
factorilor de mediu rezult riscul la care sunt expui (nesemnificativ =0,
minor =1, major=2, catastrofal=3)
Msura EFECTUL
prevzut n nesemnificativ minor major catastrofal
PUG
1 X
2 X
3 X
4 a X
b X
c X
d X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
0 1 18
Se constat c implementarea msurilor prevzute n PUG este
imperios necesar.

59
4. Caracteristicile de mediu ale zonei posibil de a fi afectate
semnificativ
Din analiza propunerilor prevzute n Planul Urbanistic General
Reactualizat al comunei Malaia nu se poate aprecia c, la aceast faz de
elaborare a planului sunt msuri prin aplicarea crora s se aduc prejudicii
mediului. Aceast apreciere rezult i din faptul c, spre deosebire de alte
planuri i programe, Planul urbanistic general creeaz numai cadrul pentru
dezvoltarea viitoare a localitii cu referiri speciale la modul de utilizare al
terenurilor, locuirea i aciunile ce trebuie ntreprinse pentru mbuntirea
serviciilor adresate populaiei prin modernizarea i extinderea infrastructurii
locale.
n Planul urbanistic general se constat existena suprafeelor de teren
ocupate de activiti economice dar, nu detaliaz (nu sunt deinute date)
tendinele privind natura dezvoltrii economice viitoare i nu se poate
previziona impactul provocat de aceasta. Impactul asupra mediului poate fi
evaluat numai la faza de emitere a acordului de mediu odat cu manifestarea
interesului unui investitor de a promova o anumit activitate economic.

5. Probleme de mediu existente, relevante pentru Planul


urbanistic general .

n edina grupului de lucru din data de de 05.06.2014 i au stabilit i


consemnat n Procesul verbal nr 4617/05.06.2014 pe baza situaiei existente
descris n capitolele planului s-au reliefat problemele de mediu relevante
pentru P.U.G.
Factor de Probleme de mediu relevante pentru P.U.G.
mediu/domeniu
Apa Apa prurilor de pe teritoriul comunei i apa din subteran este
bun din punct de vedere calitativ pentru a fi utilizat n scop
potabil.
Nu este o problem relevant de mediu.
Aer Calitatea aerului este bun.
Nu exist activiti industriale care s constituie surse antropice de
emisii de poluani. Se prevede modernizarea infrastructurii rutiere -
asfaltare drumurile locale i comunale si realizarea unei centuri de
ocolire pentru tranzit greu ceea ce va duce la reducerea emisiilor

Sol Nu s-au identificat zone cu sol poluat.


Nu sunt depozite de deeuri industriale sau agrozootehnice.
Depozitarea necontrolat a deeurilor poate induce n timp poluarea

60
solului. n conformitate cu Planul judeean de gestionare a deeurilor
menajere, comuna Malaia este arondat la Sistemul zonal de
colectare a deeurilor Brezoi pentru depozitare temporar a
deeurilor menajere.
Sntatea a. alimentare cu ap potabil:
uman - continuarea lucrrilor de aduciune a apei n satul Ciunget , cu
calitatea vieii captare din sursele existente i cele n lucru.
- n satul Slite sunt necesare lucrri de extindere i reabilitare a
sistemului de alimentare cu ap;
- n satul Malaia refacerea n ntregime a captrii de ap din Valea
Satului.
b. canalizare i epurare: nu exist canalizare i staie de epurare n
nici unul din satele componente.
c. managementul deeurilor: n prezent colectarea deeurilor se face
de un operator autorizat.
n conformitate cu Planul judeean de gestionare a deeurilor acestea
vor fi colectate selectiv i transportate la Staia de transfer Brezoi.
Schimbri Nu s-au constatat surse de emisii de gaze cu efect de ser pe
climatice teritoriul comunei.
Conservarea Prepararea hranei sau nclzirea locuinelor se face prin ardere de
resurselor combustibil solid (lemne).
naturale n PUG nu se prevd schimbri n acest sens.
Biodiversitate Zon cu arii protejate multiple.Sunt instituite zone de interes
comunitar, respectiv:
- Situl de importan comunitar ROSCI 0085 Frumoasa ;
- Situl de importan comunitar ROSCI 0128 Nordul; Gorjului de
Est;
- Situl de importan comunitar ROSCI 0188 Parng ;
- Situl de importan comunitar ROSCI 0239 Trnovul Mare
Latoria;
Rezervaii naturale:
- Rezervaia natural Iezerul Latoriei - 803
- Rezervaia natural Pdurea Latoria -805
Este constituit zona de protecie avifaunistic: - Aria de protectie
speciala avifaunistica ROSPA 0043 Frumoasa.
Categoriile de valori naturale incluse n ariile protejate sunt de
natur geologic, flor, faun i psri.
Prin implementarea ,,Strategiei dezvoltarii turistice a zonei montane
Voineasa Mlaia - Obria Lotrului Vidra -Transalpina
Petrimanu se aduce atingere ariilor protejate dar realizarea

61
lucrrilor impune o mai mare atenie n desfurarea tuturor
activitilor care ar constitui un factor de stres pentru ecosistemele
protejate i luarea de msuri compensatorii pentru diminuarea
efectelor generate.
Patrimoniu Sunt identificate monumente reprezentative pentru patrimoniul
cultural cultural local (categoria valoric B) pentru care sunt constituite
zone de protecie.
Zonarea P.U.G. reglementeaz zonele i funciunile cu respectarea cerinelor
teritorial legale i a solicitrilor populaiei, a programelor de dezvoltare a
localitii pentru o perioad de 5 10 ani.
Riscuri naturale a)Alunecri de teren:
Slite
- Zona Zvoi
-Extravilan la km12+500
Malaia
- Rpa Brdior - n aval de lacul Brdior
- deasupra Bazei sportive
Ciunget
- pe Valea Rudreasa la nord vest de locuine
- la intersecia DN 7 A cu DJ 701 D;
b)Inundaii :
- n aval de lacul Malaia i baza sportiv ;
- n Slite pe partea opus r. Lotru , n spatele cabanei Trei Brazi
.
Inundaiile sunt produse de toreni pe fiecare curs de ap n parte ,
respectiv pe afluenii Lotrului i Latoriei .
Satul Malaia Prul Izvor - Prul Murgului ;
- Valea Satului;
- Valea Grotului;
Satul Slite - Prul Saa;
Satul Ciunget - Rudreasa Prul Vacii .
c) Eroziuni:
- DJ 701D Malaia - Ciunget
Contientizarea O promovare insuficienta a valorilor naturale i a nevoii de a avea
publicului un mediu natural curat. Se impune un program amplu pentru
asupra contientizare. Grupuri int: copii (elevi), cadre didactice,
problemelor de proprietari de pdure, populaia local. Mesaje transmise: pstrarea
mediu unicitii peisajului; conservarea i protejarea biodiversitii
naturale; implicarea populaiei n aciuni de protecie a mediului.

62
6. Obiectivele de protecia mediului stabilite la nivel naional, comunitar sau internaional relevante
pentru Planul Urbanistic General Reactualizat
n tabel sunt prezentate aspectele i obiectivele de protecia mediului stabilite n edinele Grupului de
lucru n comparaie cu obiectivele la nivel naional, comunitar sau internaional i modul n care s-au avut n
vedere la elaborarea planului.
Factor de Obiectiv stabilit la nivel naional, Obiectivul relevant Modul n care s-a avut n vedere
mediu/do - comunitar, international pentru plan stabilit de n plan
meniu grupul de lucru
Aer Calitatea aerului trebuie s corespund Meninerea i Se prevede modernizarea
legislaiei naionale Legea nr. 104/2011 mbuntirea calitii infrastructurii rutiere (asfaltare
care transpune Directivele 2008/50/CE aerului, n limitele drumurile locale i comunale si
si Directivei 2004/107/CE. n legislaie stabilite de legislaia realizarea unei centuri de ocolire
se prevede ntreinerea i modernizarea specific. pentru tranzit greu ntre aval Baraj
infrastructurii de transport rutier Malaia i coala Malaia, ceea ce va
(drumuri, mijloace de transport duce la reducerea emisiilor.
nepoluante). Nu sunt prevzute aciuni sau
activiti economice care s duc la
alterarea calitii aerului.
Planul stabilete funciunile pe zone
si mreste suprafata acordat
spatiilor verzi de la 9,94ha la 21,7
ha.(113,7 mp/ persoan)

Ap Calitatea apei trebuie s Protecia calitii apei - asigurarea apei potabile de calitate
corespund legislaiei n vigoare care de suprafa i pentru toti locuitorii;
transpune prevederile Directivei Cadru subterane prin limitarea- - monitorizarea continua a calitatii

63
privind apa nr. 2000/60/CE mpreun cu polurii apei din surse apei;
directivele fiice. Acest obiectiv punctiforme sau difuze Este prevzut construcia de reele
presupune: aa fel nct s nu de canalizare i staii de epurare n
- dezvoltarea echiparii edilitare si duneze sistemelor fiecare sat component: Mlaia ,
managementul durabil al surselor de acvatice. Ciunget, Sliste.
ap;
- asigurarea zonelor de protectie
sanitara a surselor de apa;
- asigurarea apei potabile de calitate
pentru toti locuitorii;
- monitorizarea continu a
calitatii apei;
Epurarea apelor uzate trebuie s
fie conform cu legislaia naional care
transpune prevederile Directivei
91/271/CEE.
Romnia trebuie s se alinieze
normelor europene pn la 31 decembrie
2015 pentru aglomerrile mai mari de
10 mii locuitori echivaleni i pn la 31
decembrie 2020 pentru aglomerrile
cuprinse ntre 2 mii i 10 mii locuitori
echivaleni
Sol Calitatea solului trebuie refcut i Protecia calitii Eliminarea deseurilor se face de un
mbuntit. Legislatia prevede: solului operator autorizat, comuna fiind
reducerea poluarii solului produsa de arondata la Staia de transfer

64
evacuarea apelor uzate, managementul Brezoi.Vechile depozite de gunoi s-
deseurilor conform planului de au acoperit cu pmnt. Este propus
gestionare a deseurilor, ecologizarea reea de canalizare i staii de
depozitelor de deseuri, refacerea epurare n satele: Mlaia , Ciunget,
ecosistemelor terestre, execuia de Sliste.
lucrri pentru combaterea eroziunii Sunt prevazute msuri pentru
solului i aprarea mpotriva stabilizarea terenului, pentru
inundaiilor. eliminarea alunecrilor de teren din:
Slite
- Zona Zvoi
-Extravilan la km12+500
Malaia
- Rpa Brdior - n aval de lacul
Brdior
- deasupra Bazei sportive
Ciunget
- pe Valea Rudreasa la nord vest
de locuine
- la intersecia DN 7 A cu DJ 701D;
Sunt prevazute msuri pentru
stabilizarea terenului, pentru
eliminarea eroziuniilor pe DJ701 D
Sunt prevzute regularizri de albii
pentru prevenirea inundaiilor:
Satul Malaia Prul Izvor -
Prul Murgului ;

65
- Valea Satului;
- Valea Grotului;
Satul Slite - Prul Saa;
Satul Ciunget - Rudreasa
Prul Vacii .
Sntatea Legislaia romneasc este aliniat la mbuntirea calitii Exist prevederi n plan i programe
uman legislaia european n ceea ce privete vieii, creterea pentru:
sntatea populaiei prin asigurarea confortului, evitarea alimentare cu ap potabil: -
condiiilor de igien (ap curent, mbolnvirilor. continuarea lucrrilor de aduciune
canalizare, depozitarea controlat a a apei n satul Ciunget , cu captare
deeurilor). din pct. Ciocloaia i din cele dou
surse Pct. Frasin i Pct. Padina n
lucru.
- n satul Slite sunt necesare
lucrri de extindere i reabilitare a
sistemului de alimentare cu ap;
- n satul Malaia refacerea n
ntregime a captrii de ap din
Valea Satului.
b. canalizare i epurare: s-a
prevzut canalizare i staie de
epurare n toate satele componente.
c. managementul deeurilor: n
prezent colectarea deeurilor se face
de un operator autorizat.
n conformitate cu Planul judeean

66
de gestionare a deeurilor acestea
sunt colectate i transportate la
Staia de transfer Brezoi.
- gestionarea deeurilor menajere
conform legislaiei;
- reducerea zgomotului prin
modernizarea infrastructurii.
Riscuri Directiva 2007/60/CE privind Protecia populaiei Msuri pentru stabilizarea terenului
naturale evaluarea i gestionarea riscului la prin diminuarea pentru eliminarea alunecrilor de
inundaii este transpusa in legislaia efectelor alunecrilor teren din:
naional care are prevederi n ceea ce de teren i a - Zona Zvoi - sat Slite
privete creterea proteciei populaiei inundaiilor. - Rpa Brdior - n aval
fa de riscurile naturale care se pot de lacul Brdior
preveni (alunecri de teren i inundaii) - deasupra Bazei sportive ;
prin luarea unor msuri anticipate - n Ciunget pe Valea Rudreasa la
apariiei fenomenelor sau pentru nord vest de locuine ;
eliminarea efectelor acestora - n Ciunget la intersecia DN 7 A
cu DJ 701 D ;
Msuri pentru eliminarea eroziunii
DJ701D Malaia Ciunget;
Pentru prevenirea inundaiilor sunt
prevzute lucrri de corecie a
torenilor n:
Satul Malaia Prul Izvor -
Prul Murgului ;
- Valea Satului;

67
- Valea Grotului;
Satul Slite - Prul asa;
Satul Ciunget - Rudreasa Prul
Vacii
n zonele din intravilan afectate s-a
instituit interdicie de construire.
Biodiversi- Legislaie naional transpune Conservarea Prin implementarea ,,Strategiei
tate prevederile Directivei 79/409/CEE i ale biodiversitii din ariile dezvoltarii turistice a zonei
Directivei 92/43/CEE. pentru naturale protejate. montane Voineasa Mlaia -
conservarea patrimoniului natural care Obria Lotrului Vidra -
const n meninerea nealterat a Transalpina Petrimanu se aduce
habitatelor naturale, protecia psrilor atingere ariilor protejate. La
slbatice, a speciilor de flor i faun elaborarea proiectelor sunt necesare
slbatic . msuri de protecie a habitatelor
naturale att pe durata execuiei ct
i dup darea n exploatare .
Legislaia naional (OUG nr. 195/2005, Protecia, meninerea i S-au instituit zone de protecie a
Patrimoniul Legea nr5/2000 i Legea nr 451/2002) restaurarea monumentelor istorice de categorie
cultural conine prevederi referitoare la monumentelor istorice valoric B precum i interdicie de
meninerea i ameliorarea fondului de interes construire temporar sau definitiv.
peisagistic natural i antropic, de local.Pstrarea cadrului Restaurarea obiectivelor se va face
refacere peisagistic a zonelor de interes natural. numai cu avizul instituiilor
turistic sau de agrement, de protejare, abilitate prin lege.
refacere i conservare a monumentelor
istorice, a ariilor naturale protejate.
Zonarea Legislaia prevede elaborarea planului Protecia populaiei Delimiteaz suprafeele destinate

68
teritorial cu alocarea suprafeelor minim necesare prin separarea zonelor locuirii de cele destinate dezvoltrii
pentru dezvoltarea localitii, stabilirea pe funciuni, activitilor de gospodrire
funciunilor pe zone, eliminarea dezvoltarea comunal, activitilor economice,
disfuncionalitilor n concordan cu infrastructurii locale. sport i agrement.
normele de dezvoltare europene.
Conservarea Legislaia naional aliniat la Conservarea resurselor Construirea de microhidrocentrale
resurselor Directivele U.E. impune conservarea i naturale
utilizarea eficient a resurselor natural.

Contienti- Legislaia naional, n concordan cu Creterea P.U.G. conine propuneri rezultate


zarea Directiva nr.2003/4/CE prevede accesul responsabilitii n urma consultrii populaiei
publicului liber al cetenilor la informaia de publicului fa de privind direciile de dezvoltare a
mediu (HG nr. 878/2005) si mediu localitii.
implementarea obligaiilor rezultate din Primria aduce la cunotina
Convenia privind accesul publicului la publicului tematica i coninutul
luarea deciziilor n probleme de mediu hotrrilor adoptate de consiliul
semnat la Aarhus la 25 iunie 1998 i local. Regulamentul Local de
ratificat prin Legea nr. 86/2000 privind Urbanism impune procedurile
stabilirea cadrului de participare a pentru aprobarea obiectivelor de
publicului la elaborarea anumitor investiii cu respectarea proteciei
planuri i programe n legtur cu mediului. PUG stabilete zonele de
mediul. protecie pentru arii naturale
protejate, monumente istorice,
captri, etc.

69
7. Potenialele efecte semnificative asupra mediului

n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgen a guvernului


195/2005 privind protecia mediului aprobat prin Legea 265/2005 i
modificat i completat prin OUG nr. 114/2007, obiectivele Planului de
Urbanism General Reactualizat trebuie s duc la atingerea obiectivelor de
mediu stabilite la nivel naional, comunitar sau internaional pentru a asigura
o dezvoltare durabil a localitii.
Raportul de mediu pentru Planul Urbanistic General Reactualizat al
comunei Malaia trebuie s fie un instrument care s vin n sprijinul
administraiei publice n alegerea prioritilor i etapizarea interveniilor n
teritoriul administrat. Pentru a se face o evaluare corect a impactului asupra
mediului prin aplicarea planului se va folosi n analiz o scal care s
ierarhizeze n ce direcie (pozitiv sau negativ) va influena calitatea factorilor
de mediu implementarea/neimplementarea Planului urbanistic general. Se
folosete o scal cu 5 nivele:
+ 2 - impact pozitiv semnificativ
+ 1 - impact pozitiv
0 nici un impact
-1 - impact negativ
- 2 - impact negativ semnificativ
Principalele obiective din PUG asupra crora s-a extins n Raport
analiza sunt:
- Zonarea teritorial
- Execuia i punerea n funciune a reelelor de alimentare cu ap;
- Canalizare i epurare ape uzate
- Construcia i modernizarea infrastructurii rutiere
- Reducerea / eliminarea riscurilor naturale
- Turismul

71
7.1 Evaluarea efectelor implementrii obiectivelor P.U.G. asupra
obiectivelor de mediu
Obiectiv P.U.G. Zonarea teritorial
Factor/ Obiective de mediu Nivel Justificarea
Aspect de relevante impact ncadrrii
mediu
Aer Meninerea i mbuntirea calitii Separ funciunile i crete
aerului n limitele stabilite de legislaia +1 suprafaa spaiilor verzi,se
specific modernizeaza drumurile, se
construieste o centura ocolitoare
pentru tranzit greu
Ap Protecia calitii apei de suprafa i Sunt prevazute zone pentru
subterane prin limitarea polurii din +1 echipare edilitar, zone de
surse punctiforme sau difuze astfel protecie sanitar a surselor de
nct s nu duneze ecosistemelor ap.
acvatice.
Sol Protecia calitii solului Asigur utilizarea raional a
+1 terenurilor.Impune msuri de
eliminare a alunecrilor de teren
i inundaii.
Sntatea mbuntirea calitii vieii, creterea +1 Contribuie la mbuntirea
uman confortului, evitarea mbolnvirilor confortului prin separarea
funciunilor
Riscuri Protecia populaiei prin diminuarea +1 Stabilete necesitatea eliminrii
naturale efectelor alunecrilor de teren i a efectelor riscurilor naturale.
inundaiilor Instituie zone de protecie i
interdicii de construire
Patrimoniu Protecia, meninerea i restaurarea +1 Asigur perimetre de protecie a
cultural monumentelor istorice de interes monumentelor
local.Pstrarea cadrului natural
Biodiversitate Conservarea biodiversittii din ariile -1 Are impact negativ asupra
naturale protejate. biodiversitii.datorit
introducerii n arii protejate a
unor terenuri. Se impun msuri
compensatorii
Conservarea Conservarea resurselor naturale 0
resurselor Nu are impact
naturale
Zonarea Protecia populaiei prin separarea Obiectivul PUG este identic cu
teritorial zonelor pe funciuni, dezvoltarea 0 obiectivul de mediu.
infrastructurii locale.
Contientizar Creterea responsabilitii publicului Respectarea destinaiei
ea populaiei fa de mediu +1 terenurilor
+6

72
Obiectiv P.U.G. Execuia i punerea n funciune a sistemelor de
alimentare cu ap in satele Mlaia , Sliste, Ciunget
Factor/ Obiective de mediu relevante Nivel Justificarea
Aspect impact ncadrrii
de mediu

Aer Meninerea i mbuntirea calitii 0 Nu are impact asupra


aerului n limitele stabilite de legislaia calitii aerului
specific
Ap Protecia calitii apei de suprafa i 0 Nu are efect asupra
subterane prin limitarea polurii din calitii apei
surse punctiforme sau difuze astfel
nct s nu duneze ecosistemelor
acvatice.
Sol Protecia calitii solului 0 Nu afecteaz solul pe
termen lung.
Afecteaz solul numai
pe perioada
construciilor
Sntatea mbuntirea calitii vieii, creterea Contribuie la
uman confortului, evitarea mbolnvirilor +1 mbuntirea
confortului i a igienei
Riscuri Protecia populaiei prin diminuarea
naturale efectelor alunecrilor de teren i a 0 Nu are impact
inundaiilor
Patrimoniu Protecia, meninerea i restaurarea Nu are impact asupra
cultural monumentelor istorice de interes 0 patrimoniului
local.Pstrarea cadrului natural.
Biodiversitate Conservarea biodiversittii din ariile Nu are impact asupra
naturale protejate. 0 biodiversitii. Nu se
execut lucrri n zone
protejate
Conservarea Conservarea resurselor naturale
resurselor 0 Nu are impact
naturale
Zonarea Protecia populaiei prin separarea Impact pozitiv;
teritorial zonelor pe funciuni, dezvoltarea +1 permite dezvoltarea
infrastructurii locale. urbanistic i
economic a localitii
Contienti- Creterea responsabilitii publicului Implicarea populaiei
zarea fa de mediu +1 n pstrarea calitii
populaiei surselor de ap
+3

73
Obiectiv P.U.G. Canalizare i epurare ape uzate
Factor/ Obiective de mediu relevante Nivel Justificarea
Aspect impact ncadrrii
de mediu

Aer Meninerea i mbuntirea calitii 0 Nu are impact asupra


aerului n limitele stabilite de legislaia calitii aerului. Poate
specific afecta calitatea aerului
numai pe perioada
construciilor
Ap Protecia calitii apei de suprafa i Se protejeaz calitatea
subterane prin limitarea polurii din +1 apelor de suprafa i
surse punctiforme sau difuze astfel subterane.
nct s nu duneze ecosistemelor
acvatice.
Sol Protecia calitii solului Se elimin o surs de
+1 poluare
Sntatea mbuntirea calitii vieii, creterea Contribuie la
uman confortului, evitarea mbolnvirilor +2 mbuntirea
confortului i a igienei
Riscuri Protecia populaiei prin diminuarea
naturale efectelor alunecrilor de teren i a 0 Nu are impact
inundaiilor
Patrimoniu Protecia, meninerea i restaurarea Nu are impact asupra
cultural monumentelor istorice de interes 0 patrimoniului
local.Pstrarea cadrului natural.
Biodiver- Conservarea biodiversittii din ariile Nu are impact asupra
sitate naturale protejate. 0 biodiversitii. Nu se
execut lucrri n zone
protejate
Conservarea Conservarea resurselor naturale
resurselor 0 Nu are impact
naturale
Zonarea Protecia populaiei prin separarea Impact pozitiv;
teritorial zonelor pe funciuni, dezvoltarea +1 permite dezvoltarea
infrastructurii locale. urbanistic i
economic a localitii
Contienti- Creterea responsabilitii publicului Respectarea legislaiei
zarea fa de mediu +2 privind deversarea
populaiei apelor uzate
+7

74
Obiectiv P.U.G. Construcia arterei de circulaie i
modernizarea infrastructurii rutiere
Factor/ Obiective de mediu relevante Nivel Justificarea
Aspect impact ncadrrii
de mediu

Aer Meninerea i mbuntirea calitii Scad emisiile prin


aerului n limitele stabilite de legislaia +1 reducerea consumului
specific de carburant
Ap Protecia calitii apei de suprafa i Nu are efect asupra
subterane prin limitarea polurii din 0 calitii apei
surse punctiforme sau difuze astfel
nct s nu duneze ecosistemelor
acvatice.
Sol Protecia calitii solului Se reduce
+1 contaminarea solului
n zonele limitrofe
cilor de acces
Sntatea mbuntirea calitii vieii, creterea Crete sigurana i
uman confortului, evitarea mbolnvirilor +1 confortul deplasrilor.

Riscuri Protecia populaiei prin diminuarea


naturale efectelor alunecrilor de teren i a 0 Nu are impact
inundaiilor
Patrimoniu Protecia, meninerea i restaurarea Nu are impact asupra
cultural monumentelor istorice de interes 0 patrimoniului
local.Pstrarea cadrului natural
Biodiver- Conservarea biodiversittii din ariile
sitate naturale protejate. 0 Nu are impact

Conservarea Conservarea resurselor naturale Reduce consumul de


resurselor +1 carburant.
naturale
Zonarea Protecia populaiei prin separarea Impact pozitiv;
teritorial zonelor pe funciuni, dezvoltarea +1 permite dezvoltarea
infrastructurii locale. durabil a localitii

Contienti- Creterea responsabilitii publicului Meninerea integritii


zarea fa de mediu +1 infrastructurii rutiere
populaiei
+6

75
Obiectiv P.U.G. Reducerea/eliminarea riscurilor naturale
Factor/ Obiective de mediu relevante Nivel Justificarea
Aspect de impact ncadrrii
mediu

Aer Meninerea i mbuntirea calitii 0 Nu are impact asupra


aerului n limitele stabilite de legislaia calitii aerului
specific
Ap Protecia calitii apei de suprafa i Nu are efect asupra
subterane prin limitarea polurii din 0 calitii apei
surse punctiforme sau difuze astfel
nct s nu duneze ecosistemelor
acvatice.
Sol Protecia calitii solului Se protejeaz solul
+1 mpotriva degradrii
ireversibile
Sntatea mbuntirea calitii vieii, creterea
uman confortului, evitarea mbolnvirilor +1 Crete sigurana
locuirii
Riscuri Protecia populaiei prin diminuarea Asigur integritatea
naturale efectelor alunecrilor de teren i a +1 reelei rutiere i
inundaiilor protecia bunurilor
populaiei.

Patrimoniu Protecia, meninerea i restaurarea Nu are impact asupra


cultural monumentelor istorice de interes 0 patrimoniului
local.Pstrarea cadrului natural
Biodiver- Conservarea biodiversittii din ariile Nu are impact asupra
sitate naturale protejate. 0 biodiversitii.

Conservarea Conservarea resurselor naturale


resurselor +1 Conservarea
naturale terenurilor,nu se mai
degradeaz.
Zonarea Protecia populaiei prin separarea Stabilete interdicii de
teritorial zonelor pe funciuni, dezvoltarea +1 construire
infrastructurii locale.

Contienti- Creterea responsabilitii publicului Respectarea zonelor cu


zarea fa de mediu +1 interdicie de
populaiei construire
+6

76
Obiectiv P.U.G. Dezvoltarea turismului prin realizarea proiectului
,,Strategia dezvoltrii turistice a zonei montane Voineasa Mlaia - Obria
Lotrului Vidra -Transalpina Petrimanu.

Factor/ Obiective de mediu relevante Nivel Justificarea


Aspect impact ncadrrii
de mediu
Aer Meninerea i mbuntirea calitii Crete volumul de
aerului n limitele stabilite de legislaia -1 transport mrfuri i
specific cltori
Ap Protecia calitii apei de suprafa i
subterane prin limitarea polurii din 0 Nu are impact asupra
surse punctiforme sau difuze astfel calitii apei
nct s nu duneze ecosistemelor
acvatice.
Sol Protecia calitii solului 0 Nu are impact asupra
calitii solului
Sntatea mbuntirea calitii vieii, creterea Asigur locuri de
uman confortului, evitarea mbolnvirilor +2 munc i venituri
populaiei
Riscuri Protecia populaiei prin diminuarea
naturale efectelor alunecrilor de teren i a 0 Nu are impact
inundaiilor
Patrimoniu Protecia, meninerea i restaurarea Valorific patrimoniul
cultural monumentelor istorice de interes +1 local
local.Pstrarea cadrului natural
Biodiversitate Conservarea biodiversittii din ariile Amenajrile pentru
naturale protejate. -1 turism n ariile
protejate va deranja
fauna afecta cadrul
natural
Conservarea Conservarea resurselor naturale Crete consumul de
resurselor -1 combustibil
naturale
Zonarea Protecia populaiei prin separarea Se valorific eficient
teritorial zonelor pe funciuni, dezvoltarea +1 terenul
infrastructurii locale.

Contienti- Creterea responsabilitii publicului Crete


zarea fa de mediu +1 responsabilitatea
populaiei pentru meninerea
tradiiilor i a cadrului
natural
+2

77
7.2. Evaluarea efectului cumulativ al implementrii P.U.G. Reactualizat Malaia asupra obiectivelor
de mediu
Evaluarea efectului cumulativ al implementrii PUG s-a realizat pe baza nsumrii punctajului acordat
pentru fiecare impact asupra obiectivelor de mediu.

Obiective de mediu relevante Zonarea Execuie Canalizare Construcieart Reducerea Dezvoltarea TOTAL
teritorial alimentare i epurare er de / turismului
cu ap ape circulaie eliminarea
menajere /modernizare riscurilor
infrastructur naturale
rutier
Meninerea i mbuntirea 0 0 0 +1
calitii aerului n limitele +1 +1 -1
stabilite de legislaia specific
Protecia calitii apei de 0
suprafa i subterane prin +1 +1 0 0 0
limitarea polurii din surse +2
punctiforme sau difuze astfel
nct s nu duneze
ecosistemelor acvatice.
Protecia calitii solului 0 0
+1 +1 +1 +1 +4
mbuntirea calitii vieii, +1
creterea confortului, evitarea +1 +2 +1 +1 +2 +8
mbolnvirilor

Protecia populaiei prin +1


diminuarea efectelor 0 0 0 +1 0
alunecrilor de teren i a +2

78
inundaiilor
Protecia, meninerea i +1
restaurarea monumentelor 0 0 0 0 +1 +2
istorice de interes
local.Pstrarea cadrului natural
Conservarea biodiversittii din -1
ariile naturale protejate. 0 0 0 0 -1 -2
Conservarea resurselor naturale 0
0 0 +1 +1 -1 +1
Protecia populaiei prin
separarea zonelor pe funciuni, 0 +1 +1 +1 +1 +1
dezvoltarea infrastructurii +5
locale.
Creterea responsabilitii
publicului fa de mediu +1 +1 +2 +1 +1 +1 +7
+6 +3 +7 +6 +6 +2 30

79
Pe baza evalurii efectelor cumulative ale implementrii obiectivelor
din P.U.G. s-a analizat dac obiectivele de mediu se pot atinge sau exist
riscul nclcrii standardelor de mediu.
Obiectiv de mediu Evaluare cumulativ Exist premisele
atingerii
obiectivului?
Meninerea i mbuntirea Obiectivele cuprinse n PUG au o
calitii aerului n limitele influen pozitiv asupra calitii DA
stabilite de legislaia specific aerului
Protecia calitii apei de Obiectivele cuprinse n PUG au o
suprafa i subterane prin influen pozitiv asupra calitii DA
limitarea polurii din surse apelor de suprafa i subterane;
punctiforme sau difuze astfel
nct s nu duneze
ecosistemelor acvatice.
Protecia calitii solului Obiectivele cuprinse n PUG au o
influen pozitiv asupra solului DA
mbuntirea calitii vieii, Obiectivele cuprinse n PUG au o
creterea confortului, evitarea influen pozitiv asupra calitii DA
mbolnvirilor vieii

Protecia populaiei prin Obiectivele cuprinse n PUG asigur


diminuarea efectelor protecia aezrilor umane mpotriva DA
alunecrilor de teren i a calamitilor naturale
inundaiilor
Protecia, meninerea i Obiectivele cuprinse n PUG asigur
restaurarea monumentelor zone de protecie monumentelor DA
istorice de interes istorice
local.Pstrarea cadrului natural
Conservarea biodiversittii din Lucrrile prevzute n PUG sunt
ariile naturale protejate. limitrofe ariilor protejate; la avizarea DA
proiectelor se vor impune msurile
compensatorii
Conservarea resurselor naturale Obiectivele cuprinse n PUG asigur DA
conservarea resurselor
Protecia populaiei prin Obiectivele cuprinse n PUG separ
separarea zonelor pe funciuni, funciunea de locuire de celelalte DA
dezvoltarea infrastructurii activiti
locale.
Creterea responsabilitii Obiectivele cuprinse n PUG implic
publicului fa de mediu participarea publicului la luarea DA
deciziilor privind mediu

80
8. Posibilele efecte semnificative asupra mediului, inclusiv asupra
sntii n context transfrontalier.
Avnd n vedere amplasarea localitii i faptul c nu se prevede n
plan a se dezvolta activiti economice cu impact negativ asupra mediului i
a strii de sntate a populaiei, se apreciaz c nu va exista un efect al
implementrii Planului Urbanistic General Reactualizat asupra statelor
vecine.

9. Msurile propuse pentru a preveni, reduce i compensa ct de


complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementrii
Planului Urbanistic General Reactualizat
Aa cum reiese din analiza impactului msurilor propuse de PUG o parte
din acestea pot avea temporar o influen negativ asupra factorilor de
mediu. Prevenirea i reducerea efectelor adverse asupra mediului se poate
face numai prin considerarea evalurii de mediu n toate etapele de pregtire
i implementare a proiectelor.
n cazul concret, al implementrii prevederilor din Planul Urbanistic
General Reactualizat pentru comuna Malaia se recomand urmtoarele
msuri de compensare a efectelor aplicrii proiectului:
- n cazul zonrii teritoriale este necesar ca destinaia terenurilor s
fie respectat, aa cum a fost indicat n plan. Consiliului Local al comunei
Malaia i revine obligaia respectrii cu strictee a destinaiei terenurilor, mai
ales n problemele privitoare la interdiciile de construire temporare i
definitive,elaborarea de PUZ, PUD pentru zonele indicate n PUG. Dup
aprobare, Planul Urbanistic General Reactulizat, avnd caracter legislativ
local, n problemele dezvoltrii urbane, este necesar s se respecte zona de
locuit.Administraia public local trebuie s respecte destinaia zonei din
PUG i la eliberarea certificatelor de urbanism s se specifice regimul
juridic, economic i tehnic al terenurilor. Aa cum s-a specificat, toate
proiectele cu impact potenial asupra mediului vor fi nsoite de studii de
evaluare a impactului /studii de evaluare adecvata conform legislaiei n
vigoare. Evalurile de impact vor ine seama pe lng conformarea cu
prevederile legislaiei n vigoare i dac:
- s-au aplicat cele mai bune tehnici;
- sunt prevzute msuri compensatorii pentru atenuarea efectelor
asupra mediului;
- sunt prevzute msuri de monitorizare a efectelor asupra mediului
dup implementarea proiectului.

81
Pentru aspectul de mediu aer, n Planul Urbanistic General
Reactualizat se prevede modernizarea drumurilor, depozitarea controlat a
deeurilor, dezvoltarea serviciilor i activitilor economice. Pentru protecia
calitii aerului se propun urmtoarele msuri suplimentare:
1. n situaia dezvoltrii turismului sau a altor activiti economice,
se recomand ca pentru asigurarea nevoilor de energie s se
studieze posibilitatea utilizrii de instalaii nepoluante, neconvenionale,
pretabile n zon ca surse de energie alternativ;
2. valorificarea n viitor a resurselor naturale de care dispune comuna
(se are n vedere lemnul i piatra de construcii, apariia de investitori n
zon care s dezvolte capaciti de producie), trebuie s se accepte numai pe
baza unei evaluri care s demonstreze c vor aplica tehnologii nepoluante;
3. depozitarea deeurilor, chiar i numai temporar, pentru a fi
expediate ctre staia de transfer de la Brezoi se va face n recipiente nchise;
operatorul de transport va trebui s respecte programul de ridicare i
transport, pe timp de iarn sau de var, a deeurilor din comun pentru a se
evita descompunerea acestora i apariia mirosurilor sau a noxelor;
4. pe durata modernizrii reelei rutiere sau a construciilor de noi
obiective de interes gospodresc sau economic, se vor lua msuri pentru a
diminua la maximum emisiile de praf, zgomot i vibraii;
5. pentru reducerea emisiilor de gaze provenite din arderea
combustibililor pentru nclzirea locuinelor se recomand izolarea termic a
acestora;
6.nu se vor construi obiective de producie cu emisii poluante peste
limitele admise de legislatia in vigoare.
7. se recomand amenajarea cu prioritate a suprafeelor din intravilan
destinate spaiilor verzi, mobilizarea populaiei la amenajarea i ntreinerea
spaiilor adiacente drumurilor prin plantare de vegetaie ornamental;

Pentru aspectul de mediu apa - n Planul Urbanistic General


Reactualizat este prevzut msura construirii si extinderii reelelor de
alimentare cu ap n satele Mlaia, Slite si Ciunget. Se propune
construcia de reele de canalizare i trei staii de epurare(cte o statie de
epurare pentru fiecare sat).
Pentru protecia calitii apelor de suprafa i subterane se impun
urmtoarele msuri:
1. pentru captrile de ap i staiile de producere a apei potabile se vor
institui zone de protecie sanitar cu regim sever i zon de protecie hidro
geologic care s asigure integritatea surselor;

82
2. consumul de ap potabil i evacuarea apelor uzate vor fi
monitorizate prin montarea de aparatur de msur i control;
3. se va implementa un sistem de verificare periodic a integritii
sistemelor de distribuie ap i canalizare i de intervenie rapid n caz de
avarie; eliminarea pierderilor asigur meninerea stabilitii terenului i
evitarea contaminrii solului, a apelor de suprafa i a pnzei freatice;
4. se vor lua msuri (personal calificat i dotare laborator) pentru un
control strict al calitii apelor uzate epurate evacuate din staiile de epurare
astfel nct s se ncadreze n limitele impuse de NTPA 001/2005 (Normativ
privind stabilirea limitelor de ncrcare cu poluani a apelor uzate oreneti
i industriale la evacuarea n receptori naturali);
5. pentru a se evita intruziunea accidental a persoanelor strine i a
animalelor n perimetrele staiilor de epurare, incintele se vor mprejmui
asigurndu-se i zonele de protecie sanitar;
6. n timpul executrii lucrrilor de construcii , indiferent de natura
lor sau a proprietarului, se va interzice depozitarea materialelor pe malurile
cursurilor de ap sau n albiile acestora;
7. se vor igieniza albiile cursurilor de ap ce au fost poluate cu
deeuri menajere; periodic se va controla starea de curtenie a albiilor
acestora;
8. se interzice efectuarea de lucrri- construcii n albiile majore ale
cursurilor de ape;
7. deeurile rezultate n timpul lucrrilor de construcii vor fi
gestionate cu respectarea legislaiei n vigoare ;
8. pentru a se evita poluarea apelor cu nitrati, se vor folosi cu
precauie dejeciile animaliere ca ngrmnt i numai pe terenurile
pretabile, cu respectarea legislaiei n vigoare si n conformitate cu
prevederile Planului de actiune pentru protectia apelor mpotriva polurii
cu nitrati proveniti din surse agricole HCL Mlaia nr.27/30.08 2013.

Pentru aspectul de mediu sol - n Planul Urbanistic General


Reactualizat sunt prevzute msuri pentru depozitarea deeurilor i refacerea
suprafeelor de teren afectate de alunecri de teren . Se impun msuri
suplimentare, respectiv:
1. se interzice nfiinarea de depozite de deeuri n teritoriul
administrativ al comunei;
2. se vor folosi cu precauie dejeciile animaliere ca ngrmnt i
numai pe terenurile pretabile, cu respectarea legislaiei n vigoare;
3. pe durata executrii lucrrilor de construcii se vor lua msuri
pentru evitarea pierderilor de sol vegetal; la eliberarea Autorizaiei de

83
construire se va nsera obligaia investitorului de a transporta pmntul
vegetal dislocat pentru regenerarea sau refacerea unor terenuri degradate.

Pentru aspectul de mediu sntatea populaiei - n Planul


Urbanistic General Reactualizat sunt prevzute lucrri pentru execuia
sistemelor centralizate de distribuie ap potabil, i de canalizare Msurile
prevzute au un impact pozitiv asupra sntii umane. Modernizarea
infrastructurii rutiere va crete traficul rutier n zon ceea ce ar putea duce la
creterea nivelului zgomotului. Interzicerea utilizrii semnalelor sonore pe
teritoriul comunei va fi o msur de compesare a disconfortului creat.
Dezvoltarea serviciilor de gospodrie comunal trebuie completate cu o
ampl campanie de contientizare a populaiei privind necesitatea respectrii
normelor de igien i sntate asociate cu msuri disciplinare, n temeiul
legii, mpotriva acelora care prin aciuni voite aduc atingere mediului natural
sau construit ( aruncarea deeurilor n cursurile de ap, evacuarea apelor
uzate pe domeniu public stradal, etc.).

Pentru aspectul de mediu biodiversitate - n Planul


Urbanistic General Reactualizat este prevzut realizarea proiectelor din
cadrul ,,Strategiei dezvoltarii turistice a zonei montane Voineasa Mlaia -
Obria Lotrului Vidra -Transalpina Petrimanu, care se vor derula n
aria protejat RO SCI 0188 Parng.
S-a solicitat i s-au obinut pentru ariile protejate urmtoarele avize:
-Avizul nr77/17.07.2014 pentru aria protejat Nordul Gorjului de Est
RO SCI 0128 - custode S.C. Butterfly Effect SRL;
-Avizul nr.24/25.06.2014 pentru aria protejat Frumoasa ROSCI0085
i ROSPA 0043 - administrator Consiliul Judeean Alba;
- Avizul nr.205/25.09. 2014 pentru aria protejat Parng ROSCI
administrator Fundaia Guard Forest.
Administratorul ariei protejate Parng , Fundaia Guard Forest ,pe
baza analizei Consiliului Stiinific al Sitului Parng , a emis Avizul favorabil
nr.205/25.09. 2014 pentru realizarea proiectelor. Sunt prevzute a se realiza
10 prtii de schi, transport pe cablu ( telescaune, telegondola). Din totalul
prtiilor, 7 (1,2,4,5,10,11,15) sunt prevzute a se realiza n sit. Se impun
msuri suplimentare, respectiv:
1.demararea proiectelor va avea la baz o analiz economic real i bine
fundamentat n ceea ce privete eficiena investiia pentru a evita
intruziunea inutil n SIT;
2.dezvoltarea proiectelor se va face numai n limitele prevederilor
planului de management al SIT-ului, conform avizului dat; respectarea

84
prevederilor Legii nr.49/2011 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta
nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei si faunei salbatice este obligatorie att pentru
administratorul ariei ct i pentru dezvoltator;
3. realizarea oricrui proiect inclus n aria protejat sau situat la limita
acesteia va fi posibil numai dup evaluarea adecvat privind impactul
asupra ariei naturale;
4. se va obine acord de mediu pentru fiecare proiect ;
5. pentru reducerea la minim a impactului temporar cauzat de zgomotul
generat cu prilejul executarii lucrrilor de constructie, se va utiliza pe ct
posibil o gam de utilaje cu caracteristici ct mai bune n ceea ce priveste
emisia de zgomot ;
6. folosirea utilajelor corespunztoare din punct de vedere tehnic fata de
normele actuale;
7. zonele pe care se va interveni se vor delimita corespunzator si se va
respecta proiectul de realizare avizat de catre institutiile abilitate ;
8. pe perioada de desfurare a lucrrilor de executie se recomand
asigurarea unui permanent flux informational ntre beneficiar, proiectant,
constructor, compartimentul de Protectie a Biodiversitatii din cadrul
Agentiei de Protectia Mediului Vlcea;
9. marcarea traseelor permise turitilor care viziteaz individual sau n
grup ariile protejate, elaborarea de ghiduri turistice n care s se specifice
obiectivele de interes tiinific i al proteciei dar i obligaiile privind
conduita turistului;
10. plantarea de panouri cu informaii privind speciile de flor i faun
protejate;
11. programe de educaie a populaiei cu implicarea reprezentanilor
instituiilor statului i a societii civile pentru cunoaterea ariilor i a
speciilor protejate, a activitilor economice permise n aria protejat;
12. interzicerea utilizrii semnalelor sonore.

n Planul Urbanistic General Reactualizat sunt menionate detaliat


obiectivele de patrimoniu cultural. n comuna Malaia obiectivele culturale
sunt de categoria B, de interes local. Planul stabilete zona de protecie a
monumentelor i indic prin Regulamentul de Urbanism restriciile instituite
pentru meninerea integritii obiectivelor. Msuri suplimentare pentru
valorificarea patrimoniului cultural local se pot concretiza n:
1. interveniile pentru repararea monumentelor se va face numai dup
aprobarea Direciei Judeene pentru Cultur, Culte i Patrimoniu Cultural i

85
consultarea specialitilor pentru a nu se compromite valoarea istoric i
arhitectural;
2. respectarea cerinelor minime prevzute n R.L.U pentru aspectul
arhitectural al construciilor individuale;
3. contientizarea n rndul populaiei a valorii obiectivelor de
patrimoniu, necesitatea pstrrii nealterate a strii fizice a monumentelor.

86
10. Criteriile care au condus la selectarea alternativei alese
Aspectul Propunerea final PUG Alternativa B Criteriile care au condus la alegerea alternativa A
identificat (alternativa A)
Nu se asigur ap Execuia i punera n funciune a Captri din Alternativa B este neeconomic.
potabil din sistemelor de alimentare cu ap subteran cu
sistem centralizat n toate satele puuri forate
n toate satele
Nu exist Canalizare i epurare ape O singur staie O singur staie de epurare nu este posibil datorit
canalizare i staie menajere n trei staii de epurare de epurare sau amplasrii satelor; populaia nu are venituri
de epurare ape (cte una n fiecare sat) staii monobloc suficiente s investeasc pentru execuia de fose
menajere pentru grupuri de vidanjabile (alternativa B).
locuine sau fose Realizarea de branamente individuale la reeaua de
septice canalizare este o soluie economic i suportabil
vidanjabile de populaie.
individuale.

Infrastructur Modernizarea drumurilor locale Nu exist Alternativa A este singura sustenabil pentru a
rutier existente; alternativ; acoperi nevoile de deplasare ale populaiei i
necorespunztoare Construcia unei artere de fluena traficului.Construcia arterei de circulaie
circulaie ocolitoare va descongestiona traficul prin comun.
Alunecri Lucrri de stabilizare a zonelor Nu exist Alternativa A este n concordan cu legislaia
de teren, afectate de alunecri de teren n alternativ. naional privind protejarea populaiei, a bunurilor
eroziuni i - Zona Zvoi - sat Slite i a solului, ca bun de interes naional.
inundaii - Rpa Brdior - n aval de
lacul Brdior
- deasupra Bazei sportive ;
- n Ciunget pe Valea Rudreasa
la nord vest de locuine
- n Ciunget la intersecia DN 7
A cu DJ 701 D ;

87
Corecii toreni i regularizri de
albii:
Satul Malaia
- Prul Izvor - Pr. Murgului ;
- Valea Satului;
- Valea Grotului;
Satul Slite - Prul Saa;
Satul Ciunget - Rudreasa
Prul Vacii .
Eliminare eroziune DJ701D
Economie slab Valorificarea potenialului Dezvoltarea de Alternativa final propus de PUG asigur o mai
dezvoltat, natural prin dezvoltarea activiti cu bun protecie a mediului comparativ cu alte
populaie srac turismului impact negativ activiti generatoare de noxe i care exploateaz
major asupra resurse naturale.
mediului Se valorific produsele agricole din gospodriile
(exploatare populaiei.
pdure, cariere de Scade fenomenul de migraie a forei de munc.
piatr, etc.)
Intravilanul Bilanul teritorial propus are la Nu exist Alternativa propus asigur corelarea cu alte
existent nu este baz bilanul existent corectat cu alternativ programe(PATJ, PATN, Programe judeene).
corespunztor suprafee destinate unor zone
realitii i funcionale noi.
dezvoltrii
durabile.

Criteriile care au stat la baza alegerii alternativei finale au fost:


- fezabilitate din punct de vedere al mediului (alternativa s respecte obiectivele de mediu relevante,impactul asupra
mediului s fie minim);
- fezabilitate tehnic (tehnologia s fie fezabil i s permit realizarea obiectivelor);
- fezabilitate economic (alternativa s fie suportabil din punct de vedere economic);
- acceptabilitate public (s fie acceptat de populaie)

88
11. Msurile avute n vedere pentru monitorizarea efectelor
semnificative ale implementrii planului

Aa cum reiese din evaluarea potenialelor efecte asupra mediului


rezult c implementarea planului nu va genera efecte semnificative negative
cu condiia aplicrii msurilor propuse pentru a preveni, reduce i compensa
ct de complet posibil orice efect advers asupra mediului. n acelai timp,
implementarea planului va aduce importante schimbri de natur economic
i social n comuna Mlaia. nfiinarea de servicii publice de gospodrie
comunal i dezvoltarea turismului va crea locuri noi de munc.
Modernizarea spaiului comunal rural cu asigurarea de servicii
permanente de ap, canalizare, colectare deeuri, drumuri modernizate,
poate impune comuna ca un spaiu atractiv pentru investiii n turism.
Implementarea planului concomitent cu o ampl campanie de educaie a
populaiei pentru respect pentru mediu i pstrarea integritii ariilor naturale
protejate, a calitii apelor i aerului ntr-o zon nc nepoluat se poate
transforma ntr-un alt argument pentru o dezvoltare durabil a comunei
Mlaia.
Efectele implementrii planului vor putea fi monitorizate printr-o
consecvent urmrire a aplicrii msurilor stabilite care necesit eforturi
financiare considerabile. Determinant n implementarea planului va fi
capacitatea administraiei publice locale de a accesa fonduri comunitare .
Primria comunei Malaia va depune anual, pn la sfritul primului
trimestru al anului ulterior realizrii monitorizrii rezultatele Programului
de monitorizare la Agenia pentru Protecia MediuluiValcea.

89
Monitorizarea efectelor semnificative ale implementrii P.U.G.Reactualizat
Nr. Obiectivul relevant Indicator Frecvena Surse de informare Responsabilitate
crt. pentru mediu
1 Meninerea i - km drum anual Autorizaii de construire Primria Mlaia
mbuntirea calitii reabilitat; eliberate; prin acte de
aerului n limitele -suprafata Procese verbale la terminarea autoritate public
stabilite de legislaia spatii verzi lucrrilor.
specific amenajat
2 Protecia calitii - parametri de Conform Rezultatele analizelor de Primria Mlaia
apelor de suprafa i calitate a autorizaiei laborator prin comparaie cu Operator de
subterane prin limitarea apelor uzate de limitele impuse la deversare n servicii de
polurii din surse evacuate gospodrire emisar; gospodrie
punctiforme sau difuze a apelor i comunal
de mediu
3 Protecia calitii - cantitatea de anual Evidena gestiunii deeurilor la Primria Mlaia
solului deeuri nivelul comunei Operatorul de
colectate i salubritate
predate la
nivelul
comunei;

90
4 Protecia populaiei prin - mp suprafee anual Documentaii de execuie i Primria Mlaia
diminuarea efectelor de teren proces verbal la terminarea
alunecrilor de teren i stabilizate lucrrilor;
a inundaiilor - m de albie
regularizat
5 Protecia populaiei prin - nr. certificate anual Evidena Primriei Malaia Primria Mlaia
separarea zonelor pe de urbanism
funciuni i autorizaii
de construire
eliberate pe
zone de
funciuni
6 mbuntirea calitii - numr de anual Acte de eviden ale primriei Primria Mlaia
vieii, creterea locuitori Operator de
confortului evitarea racordai la servicii de
mbolnvirilor reeaua de ap gospodrie
potabil i comunal
canalizare
7 Protecia , meninerea i - numr de anual Eviden primrie Primria Mlaia
restaurarea monumente Documentaii de execuie i Direcia Judeean
monumentelor istorice restaurate; proces verbal la ncheierea pentru Cultur,
de interes naional i - valoare lucrrilor Culte i Patrimoniu
local lucrri de Cultural Vlcea
restaurare
8 Conservarea - numr studii anual Eviden primrie Primria Mlaia
biodiversitii din ariile de Administrator arie

91
naturale protejate impact,studii protejat
de evaluare
adecvat i
rapoarte de
mediu pentru
proiectele
propuse
-
autorizaii de
construire
eliberate

9 Conservarea resurselor - nr. MHC anual Eviden primrie Primria Mlaia


naturale puse n
funciune
10 Creterea - numr de anual Calendarul evenimentelor Primria Mlaia n
responsabilitii beneficiari ai colaborare cu
publicului fa de programelor Administraia
mediu de instruire pe ariilor protejate,
probleme de Uniti colare,
mediu; Organizaii
- numr de neguvernamentale
panouri de
informare

92
Rezumat fr caracter tehnic
Raportul de mediu a fost ntocmit n conformitate cu prevederile HG
nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de mediu pentru planuri i
programe.
Planul Urbanistic General Reactualizat al comunei Mlaia cuprinde
obiectivele de dezvoltare pentru comuna Mlaia i satele aparintoare.
Titularul planului este Consiliul Local al Comunei Mlaia. Scopul Planul
Urbanistic General Reactualizat l reprezint dezvoltarea localitii corelat
cu potenialul zonei, necesitile populaiei i programe regionale i
naionale.
Obiectivele principale ale PUG sunt:
a) Zonarea teritorial- se modific suprafaa din intravilan de la 475,63 ha
la 691,0ha datorit introducerii in intravilan a unor terenuri destinate n
principal implementarii proiectelor care stau la baza strategiei de dezvoltare
a turismului dar si creterii zonelor de locuit, creterii suprafeei de teren
ocupate de instituii publice si servicii, lucrri edilitare, ci de comunicaii,
spaii verzi, etc.
b) Execuia i punerea n funciune a reelelor de alimentare cu ap n toate
satele;
c) Canalizare i epurare ape uzate n toate satele.
d) Construcia i modernizarea infrastructurii rutiere se propun lucrri
menite s duc la dezvoltarea economic a localitii :
- arter de circulatie de centur pentru a descongestiona circulatia de tranzit
greu;
- ntreinere i modernizare a reelei de strzi i drumuri;
- extinderea trotuarelor n zonele cu circulaie pietonal major;
- rezolvarea interseciei drumului naional 7A cu drumul judeean 701 D.
e) Reducerea / eliminarea riscurilor natural identificate
f) Dezvoltarea activitii economice prin dezvoltarea agriculturii,
industriei energetice, agroturismului i a turismului de agreement.Se
propune dezvoltarea turismul prin implementarea proiectului ,,Strategia
dezvoltarii turistice a zonei montane Voineasa Mlaia - Obria Lotrului
Vidra -Transalpina Petrimanu.
Scopul strategiei este - Dezvoltarea turistic integrat a zonei
Strategia va fi implementata prin intermediul a patru proiecte principale:
Proiectul nr. 1 Proiect de sprijin complex pentru dezvoltarea turistica
integrata a arealului Transalpina (ne - generator de venit)
Proiectul nr. 2 Iarna Olimpica pe Transalpina 2022 (generator de venit)

93
Proiectul nr. 3 Summer sports & adventure on great Transalpina area
(generator de venit)
Proiectul nr. 4 Promovare turistica si dezvoltarea resurselor umane (ne -
generator de venit)
Obiectivele de mediu analizate care pot fi influienate prin
implementarea obiectivelor din PUG sunt urmtoarele:
- Meninerea i mbuntirea calitii aerului n limitele stabilite de
legislaia specific ;
- Protecia calitii apelor de suprafa i subterane prin limitarea polurii
din surse punctiforme sau difuze;
- Protectia calitii solului;
- mbuntirea calitii vieii, creterea confortului, evitarea mbolnvirilor
- Protecia populaiei prin diminuarea efectelor alunecrilor de teren i a
inundaiilor
- Protecia, meninerea i restaurarea monumentelor istorice de interes local
- Conservarea biodiversittii din ariile naturale protejate.
- Protecia populaiei prin separarea zonelor pe funciuni;
- Conservarea resurselor naturale;
- Creterea responsabilitii publicului fa de mediu.
Evaluarea a presupus mai multe etape n care s-a parcurs:
- analiza strii actuale a mediului n urma cruia s-au stabilit
obiectivele de mediu relevante; evaluarea a presupus analizarea modului n
care Planul Urbanistic General Reactualizat contribuie la atingerea
obiectivelor;
- s-au analizat variantele posibile, inclusiv varianta 0 i s-a
concluzionat c varianta definitiv va avea un efect general pozitiv, mai
bun att pentru mediu ct i din punct de vedere economic.
Msurile propuse prin Planul Urbanistic General Reactualizat i
prezentul Raport de mediu vor contracara eventualele efecte negative care
pot s apar.
Monitorizarea implementrii Planul Urbanistic General Reactualizat
va indica dac sunt necesare msuri suplimentare.
n concluzie, apreciem c implementarea Planul Urbanistic General
Reactualizat pentru comuna Mlaia va avea un efect pozitiv asupra
mediului, va duce la dezvoltarea durabil a localitii pe termen mediu i
lung.

Elaborat,
ing. Elvira DUMITRIU

94
BIBLIOGRAFIE

1. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia


mediului aprobat i modificat prin Legea nr. 265/2006 i OUG nr. 114/
2007, OUG nr. 164/2008.
2. Hotrrea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe.
3. Directiva nr. 2001/42/CE Directiva SEA.
4. Ghid privind evaluarea de mediu pentru planuri i programe de
amenajare a teritoriului.
5. Hotrrea Guvernului nr. 856/2002 privind evidena gestiunii
deeurilor i aprobarea listei cuprinznd deeurile.
6.Legea nr 211/2011 privind regimul deeurilor.
7. Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei
slbatice aprobat prin Legea nr. 49/2011.
8. Ordonana de Urgen a Guvernului nr.31/2014 pentru modificarea
si completarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 57/2007 privind
regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i
faunei slbatice.
9. Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr.2387/2011 pentru
modificarea Ordinului Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile nr.
1964/13.01.2008 privind instituirea regimului de arie natural protejat.
10. Hotrrea de Guvern nr. 1284/2007 privind, declararea ariilor de
protecie special, avifaunistic ca parte integrant a reelei ecologice
europene Natura 2000 n Romnia.
11.Hotrrea nr. 971/2011 pentru modificarea i completarea
Hotrrii Guvernului nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de protecie
special avifaunistic ca parte integrant a reelei ecologice europene Natura
2000 n Romnia.
12. Hotrrea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de
supraveghere inspecie sanitar i monitorizare a calitii apei potabile.
13. Legea apelor nr. 107/1996 modificat i completat de Legea nr.
310/2004 i Legea nr. 112/2006, OUG nr.3/2010.
14. Hotrrea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor uzate, modificat
i completat prin Hotrrea Guvernului nr. 352/2005.

95
15. Hotrrea Guvernului nr. 930/2005 pentru aprobarea Normelor
speciale privind caracterul i mrimea zonelor de protecie sanitar i
hidrogeologic.
16. Convenia privind accesul la informaie, participarea publicului la
luarea deciziei i accesul la justiie n probleme de mediu Convenia de la
Aarhus (1998).
17. Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu
modificrile i completrile ulterioare, republicat n Monitorul Oficial nr.
938/2006.
18.Ordinul nr. 2.361/2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului culturii i cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei
monumentelor istorice, actualizat, i a Listei monumentelor istorice
disprute.
19.Ordinul Ministerul Mediului i Gospodriei Apelor nr.
117/2006 pentru aprobarea Manualului privind aplicarea proceduriide
realizare a evalurii de mediu pentru planuri i programe.
20.Hotrea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice i private asupra mediului.
21.Regulamentul Parlamentului European i al Consiliului (CE)
nr.2037/2000 privind substanele care epuizeaz stratul de ozon.
22. Legea nr. 3/2001 Protocolul de la Kyoto.
23.Ordinul Ministerului Mediului i Dezvoltrii Durabile nr.
1267/2008 pentru aprobarea ncadrrii localitilor din cadrul Regiunii 4 n
liste potrivit prevederilor Ordinului nr. 745/2002 privind stabilirea
aglomerrilor i clasificarea aglomerrilor i zonelor pentru evaluarea
calitii aerului n Romnia;
24.Strategia National privind Schimbarile Climatice 2013-2020.
25. Legea nr.451/2002 pentru ratifificarea Conveniei europene a
peisajului Adoptat la Florena la 20.X. 2000.

96

S-ar putea să vă placă și