Sunteți pe pagina 1din 2

DUE Curs 1 October 6, 2016

Bibliografie:

Dreptul Uniunii Europene. Specficitati - Augustina Dumitrascu

Dreptul Uniunii Europene. Principii, actiuni si libertati - Augustin Fuerea, Universul Juridic, 2016

Dreptul Uniunii Europene. Sinteze si aplicatii - Dumitrascu Augustina, Popescu Roxana Mariana

Tratat

Roxana Mariana Popescu Dreptul Uniunii Europene. Teste grila si sinteze legislative

Examen:

- 25 intrebari grila, 1 h, 0.36 puncte/grila + 1 oficiu

Seminar:

- 2 puncte facultative :
o Doua teste = 1,25 p (sinteza + grila)
o 0,25 referat
o 0,25 raspunsuri la seminar

Tematica:

1. Principiile functionarii cadrului institutional al UE si ale repartizarii competentelor in cadrul


uniunii si intre uniune si statele membre
a. Principiul atribuirii de competente
b. Principiul separarii competenelor
c. Principiul cooperari loiale
2. Principiul exercitarii competentelor de catre UE si de UE impreuna cu statele membre
a. Principiul subsidiaritatii
b. Principiul proportionalitatii
3. Competentele Uniunii Europene
4. Controlul judiciar al respectarii ordinii juridice a UE
a. Controlul de legalitate a actelor adoptate de institutiile, organele si oficiile uniunii
(actiunea in anulare , exceptia de ilegalitate)
b. Controlul inactiunii institutiilor uniunii (actiunea in carenta)
c. Raspunderea contractuala a Uniunii Europene
d. Contenciosul functiei publice la nivelul Uniunii EuropenE
e. Raspunderea extracontractuala creatie jurisprudentiala a Curtii de Justitie a Uniunii
Europene
f. Actiunea in neindeplinirea obligatiilor asumate de catre statele membre prin tratate
(procedura de infrigement si actiunea contencioasa, in fata Curtii de Justitie)

1
DUE Curs 1 October 6, 2016

5. Sistemul judiciar european in ansamblul sau. Judecatorul national. Judecatorul unional. (Cererea
preliminara/ trimiterea preliminara)
6. Cele patru libertati fundamentale:
a. Libera circulatie a persoanelor, aspecte generale
b. Interzicerea intre statele membre a taxelor vamale si a taxelor vamale cu efect
echivalent
c. Libera circulatie a persoanelor si a serviciilor( beneficiarii)
d. Libera circulatie a capitalurilor si a platilor
7. Reguli concurentiale adresate statelor membre
a. Ajutoarele de stat si interzicerea ajutoarelor de stat
8. Reguli concurentiale adresate intreprinderilor
a. Interzicerea intelegierilor intre intreprinderi
b. Interzicerea abuzului de pozitie dominanta exercitat de una sau mai multe intreprinderi
9. Prezentare generala a politicii UE
a. Aspecte generale si clasificarea politicilor UE
b. Politica comerciala comuna

S-ar putea să vă placă și