Sunteți pe pagina 1din 4

DESFASURAREA LECTIEI

Momentele Activ. de predare - invatare Strategii Evaluare


Opert.
Dozar
Ob.

lectiei Actv. prof. Actv. elevilor didactice


e

1 Organiz. - verif. prezentei Pregatirea Observarea Atentionare


clasei elevilor caietelor si a Aprecieri
- aranj. materialului docum. scolare
necesar lectiei
10 Verif. orala Solicit elevilor sa Asculta, Dialogul Analiza
a defineasc unitate de relief, analizeaza, raspunsurilor,
cunostintelo treapta de relief, forme si gandesc si stimularea
r din lectia tipuri de relief. formuleaza elevilor si
anterioar -solicit elevilor sa raspunsurile evaluarea
cu titlul prezinte principalele unitai asteptate, fiind rezultatelor
ReliefulEu de relief ale Europei si sa indrumati de invatarii
ropei, prin le pozitioneze pe harta. prof.
ntreb. Un elev arat la
scurte harta i
precizeaz o
unitate de relief;
1 Pregatirea Care sunt factorii Enumer Conversati Observarea
aperceptiva principali care principali factorii a comportament
2 caracterizeaz fenomenele ce caracterizeaz ului elevilor,
unui inut; fenomenele unui stimularea
inut; participarii
elevilor la
formularea
raspunsului.
1 Anunarea - Noteaz titlul leciei pe i noteaz titlul Conversati Anunarea
leciei noi i tabl i anun oral i ascult cu a leciei noi i a
a obiectivele urmrite: atenie obiectivelor
obiectivelor Clima Europei propuse
propuse
20 Dirijarea

O1 predarii - Profesorul cere elevilor pe Ascult cu Evalueaz

25 invatarii baza informailor nvate atenie cerina Problemtai cunotinele
s precizeze care sunt profesorului i zarea; acumulate
factorii care influeneaz dau rspunsurile precum i
clima precum i rolul ct mai corecte capacitatea de
fiecruia pe care l are n sau apropiate; a analiza
alctuirea climei; anumite
fenomene
geografice;
Sa citim harta climei din Citesc pe harta Conversati Provoaca
O3 manual sau atlas i s din atlasul a euristica participarea
precizm care sunt tipurile geografic ( sau tuturor elevilor
de clim care se ntlnesc manual) si i i determin
pe suprafaa continentului; formuleaza s dialogheze,
raspunsul corect s se
sub ndrumarea Lucrul cu autoevalueze
profesorului. harta sau sa evalueze
rspunsul dat
de ali colegi;
Tot pe baza hrilor din Ascult i Conversati Provoaca
manual (pag. 11) i atlas formeaz ideei a participarea
ct i a coninutului pe baza tuturor elevilor
informativ, profesorul coninutului si ii determina
solicit elevilor s informativ din sa dialogheze,
indentifice tipurile de manual ; sa se
clim i s caracterizeze autoevalueze
fiecare tip de clim; sau sa evalueze
I. Climatul rece (climatul Problemati raspunsul dat
subpolar; Elevii sunt zare de alti colegi
O2 Ex. I Caracterizai climatul curajai s
rece, avnd n vedere formuleze ct
poziia unde se ntlnete mai multe ideei
O3 pe suprafaa continentului, i opinii
temperatura i precipitaiile personale;
pe timp de iarn ct i pe Rspunsurile Lucru cu
O4 timp de var i un factor formulate vor fi manualul si
major de care este noatate n caiet harta
influenat; sub ndrumarea
profesorului;

I I. Climatul temperat-
oceanic; Formulez ct Provoaca
Ex. I Caracterizai climatul mai multe ideei Conversati participarea
O2 temperat-oceanic, avnd n i opinii a; tuturor elevilor
vedere poziia geografic personale; Problemati si ii determina
raportat la nivelul Rspunsurile zare ; sa dialogheze,
O3 continentului, temperatura formulate vor fi sa se
i precipitaiile pe timp de noatate n caiet Lucru cu autoevalueze
iarn ct i pe timp de var sub ndrumarea manualul si sau sa evalueze
O4 i un factor principal zonal profesorului harta raspunsul dat
de care este influenat; de alti colegi

I I I. Climatul temperat-
continental; Formulez ct
O2 Ex. I Caracterizai climatul mai multe ideei
temperat-continental, i opinii Problemati Provoaca
O3 avnd n vedere poziia personale; zarea ; participarea
geografic pe suprafaa Rspunsurile tuturor elevilor
O4 continentului, temperatura formulate vor fi Lucru cu si ii determina
i precipitaiile pe timp de noatate n caiet manualul si sa dialogheze,
iarn ct i pe timp de var sub ndrumarea harta sa se
i un factor principal care profesorului; autoevalueze
influeneaz climatul sau sa evalueze
major; raspunsul dat
de alti colegi
O2 IV.Climatul mediteranean; Sunt curajai s
Ex. Caracterizai climatul formuleze ct Problemati Provoaca
O3 temperat-continental, mai multe ideei zarea ; participarea
avnd n vedere poziia i opinii tuturor elevilor
O4 geografic pe suprafaa personale; Lucru cu si ii determina
continentului, temperatura Rspunsurile manualul si sa dialogheze,
i precipitaiile pe timp de formulate vor fi harta sa se
iarn ct i pe timp de var noatate n caiet autoevalueze
i un factor principal care sub ndrumarea sau sa evalueze
influeneaz climatul profesorului; raspunsul dat
major; de alti colegi

V. Cimatul montan;
O2 Ex. Caracterizai climatul Formulez ct Problemati Provoaca
montan, avnd n vedere mai multe ideei zarea ; participarea
O3 indentificarea principalelor i opinii tuturor elevilor
unitti montane i personale; Lucru cu si ii determina
O4 caracteristicile care revin Rspunsurile manualul si sa dialogheze,
odat cu creterea formulate vor fi harta sa se
altitudini asupra noatate n caiet autoevalueze
precipitailor ct i a sub ndrumarea sau sa evalueze
temperaturii. profesorului; raspunsul dat
de alti colegi
Idem

3 Atingerea Comparai climatul Reanalizeaz, Stimularea
- feed- temperat-oceanic cu cel compar cele Comparaia participarii
4 backului temperat-continental, dou climate Exercitii elevilor,
O4 avnd n vedere poziia avnd n vedeere geografice analiza
geografic unde se gsetecele precizate, raspunsurilor
fiecare tip, temperatura i
sintetizeaz si si evaluarea
precipitaiile pe parcursul
explic prin note.
anului. deosebirile i
asemnrile dac
este cazul dintre
cele dou tipuri.
10 Asigurarea Completati fisa de evaluare Selecteaza Interogatiil Evaluarea
O5 si cu informatiile informatiile e de finala
intensificare corespunzatoare. pentru control si
a retentiei si completarea si dialogul.
transferului formularea
cunostintelo corecta a
r raspunsurilor.
1 - Precizarea Comunica sugestiile si Asculta si Explicarea Observarea
2 activitatilor continuturile ce vor fi noteza. comportament
pe care parcurse spre studiu. ului elevilor
elevii le vor
desfasura
acasa