Sunteți pe pagina 1din 12

CIOBANU MARIA

Curriculum vitae
Europass
Informaii personale
Nume / Prenume Ciobanu Maria
Adresa Str. Calea Bucureti nr. 2, bl. M2, sc. 1, et. 8, ap. 34, Craiova, jud. Dolj, Romnia
Telefon 0748917450 ; 0723605975
Fax
E-mail ciobanu_maria2005@yahoo.com
Naionalitate romn
Data naterii 19.08.1972

Experiena
profesional

Perioada 2011 - prezent


Funcia sau postul ocupat Profesor titular gr.I Geografie
Numele i adresa Colegiul Naional CAROL I Craiova
angajatorului Str. . Ioan Maiorescu nr. 2, Craiova
Tipul activitii sau sectorul Activitate didactic i metodic nvmnt preuniversitar
de activitate
Principalele activiti i - Consilier educativ
responsabiliti - Responsabil comisie metodic istorie + geografie
- Membru n comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a dezvoltrii
sistemului de control intern/managarial
- Membru n comisia paritar
- Metodist I.S.J.Dolj
- Membru n Consiliul Consultativ al Inspectorului de Specialitate la Disciplina Geografie
- Mentor Practic Pedagogic a studenilor de la Facultatea de Geografie Craiova
- Responsabil cerc pedagogic al profesorilor de geografie de liceu
- Responsabil cu activiti extracolare
- Diriginte la clase de liceu-zi
Perioada 2010 - 2013
Funcia sau postul ocupat Expert formator - Geografie
Numele i adresa Universitatea Valahia din Trgovite
angajatorului Bld.Carol I nr. 2, Trgovite
Tipul activitii sau sectorul Activitate de formare n cadrul proiectului POSDRU 62651 Formarea continu a profesorilor de
de activitate Istorie i Geografie n societatea cunoaterii
Principalele activiti i Predare cursuri i aplicaii practice:
responsabiliti - 76 ore la disciplina Educaia n societatea cunoa terii din cadrul Programului de formare
Abilitare curricular;
- 100 de ore la disciplina Educaia copiilor cu CES din cadrul Programului de formare
Instruire difereniat.
Perioada 2002 - 2011
Funcia sau postul ocupat Profesor titular gr.I - Geografie
Numele i adresa Grupul colar Industrial de Transporturi Ci Ferate Craiova
angajatorului Str.Constantin Brncui nr. 15, Craiova
Tipul activitii sau sectorul Activitate didactic i metodic nvmnt preuniversitar
de activitate

Pagina 1 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Principalele activiti i - Responsabil cu perfecionarea n unitatea colar
responsabiliti - Metodist I.S.J.Dolj
- Membru n Consiliul Consultativ al Inspectorului de Specialitate la Disciplina Geografie
- Mentor Practic Pedagogic a studenilor de la Facultatea de Geografie Craiova
- Responsabil cerc pedagogic al profesorilor de geografie de liceu
- Diriginte la clase de liceu-zi
Perioada 1997 - 2002
Funcia sau postul ocupat Profesor titular definitivat - Geografie
Numele i adresa Grup colar Industrial de Chimie Craiova
angajatorului Str. Pacani nr. 28, Craiova
Tipul activitii sau sectorul Activitate didactic nvmnt preuniversitar
de activitate
Principalele activiti i - Diriginte la clase de liceu-zi
responsabiliti
Perioada 1995 - 1997
Funcia sau postul ocupat Profesor suplinitor - Geografie
Numele i adresa Grup colar Industrial de Chimie Craiova
angajatorului Str. Pacani nr. 28, Craiova
Tipul activitii sau sectorul Activitate didactic nvmnt preuniversitar
de activitate
Principalele activiti i -
responsabiliti
Perioada 1991 - 1992
Funcia sau postul ocupat Tipograf
Numele i adresa Imprimeria Oltenia
angajatorului B-dul 1 Mai nr. 102, Craiova
Tipul activitii sau sectorul Legtorie cri
de activitate
Principalele activiti i - Legtor calificat
responsabiliti

Educaie i formare

Perioada 2014
Calificarea / diploma Aplicaii ale tehnologiei informaiei i comunicaiilor n leciile moderne (24 ore) adeverin nr.
obinut 2245/25.03.2014
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Competene de aplicare a tehnologiei informaiei i comunica iilor n lec iile moderne
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Formare continu
naional / internaional

Perioada 2013
Calificarea / diploma Perfecionarea metoditilor din nvmntul preuniversitar / Adeverin a nr. 34/22.11.2013
obinut
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Competene de coordonare i control n calitate de metodist
studiate / Competenele
profesionale dobndite

Pagina 2 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Nivelul n clasificarea
naional / internaional

Perioada 2013
Calificarea / diploma Permis european de conducere a computerului Start / Certificat nr. RO 055953/19.06.2013
obinut
Numele i tipul instituiei de ECDL ROMANIA S.A.
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Concepte de baz ale tehnologiei informaiei; Utilizarea computerului; Editare de text; Calcul Tabelar;
studiate / Competenele Prezentri; Utilizare internet i pot electronic
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea European
naional / internaional

Perioada 2012 (august decembrie)


Calificarea / diploma Carier de succes n nvmntul preuniversitar prin implementarea de programe de formare
obinut inovative! / Adeverinele nr. 160/22.01.2013; 160/25.01.2013; 160/31.01.2013
Numele i tipul instituiei de ISJ Teleorman n parteneriat cu ISJ Dolj i CCD Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale - Managementul clasei de elevi gestionarea situaiei de criz (acreditat OMECTS nr.
studiate / Competenele 4306/01.06.2012) 15 credite (79 ore)
profesionale dobndite - Metode interactive de predare, nvare, evaluare (acreditat OMECTS nr. 4306/01.06.2012)
15 credite (69 ore)
- Proiectarea curriculum-ului centrat pe competene (acreditat OMECTS nr. 4306/01.06.2012)
15 credite (69 ore)
Nivelul n clasificarea Categoria 1
naional / internaional

Perioada 2012 n prezent


Calificarea / diploma Profesor mentor / Decizia nr. 1042/19.06.2012
obinut
Numele i tipul instituiei de Inspectoratul colar Judeean Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Geografie
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Naional
naional / internaional

Perioada 2012 n prezent


Calificarea / diploma Membru al corpului naional de experi n management educa ional / Adresa nr. 3731/10.05.2012
obinut
Numele i tipul instituiei de Inspectoratul colar Judeean Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Management educaional
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Registrul naional al experilor n management educa ional
naional / internaional

Perioada 2011 (iunie septembrie) (280 ore)


Calificarea / diploma Atestat nr. 308/15.09.2014
obinut

Pagina 3 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Mehedini
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Management educaional (acreditat CNFP nr. 119/29.07.2008) 90 credite
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Categoria 1
naional / internaional

Perioada 2011 (iunie iulie) (89 ore)


Calificarea / diploma Atestat nr. 171/06.01.2012
obinut
Numele i tipul instituiei de Universitatea Valahia Trgovite
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Instruire difereniat (acreditat prin OM 6545/12.12.2011) 25 credite
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Naional
naional / internaional

Perioada 2011 (aprilie iunie) (89 ore)


Calificarea / diploma Atestat nr. 14/20.10.2011
obinut
Numele i tipul instituiei de Universitatea Valahia Trgovite
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Abilitare curricular (acreditat prin OM 4486/26.06.2011) 25 credite
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Naional
naional / internaional

Perioada 2010 2011


Calificarea / diploma Profesor creator de soft educaional / Atestat nr. 604/28.02.2012
obinut
Numele i tipul instituiei de SIVECO ROMANIA S.A.
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Proiectarea softului educaional (acreditat prin OM 3001/05.01.2011) 25 credite (89 ore)
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Naional
naional / internaional

Perioada 2010 (septembrie)


Calificarea / diploma Formator/Certificat nr. 64/14.10.2010
obinut
Numele i tipul instituiei de CNT EDUEXPERT Craiova
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Formator (cod COR 241205) (90 ore)
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2010 (februarie martie)

Pagina 4 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Calificarea / diploma Adeverin nr. 1050/18.03.2010
obinut
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Educarea copilului fr violen. Disciplina pozitiv (24 ore)
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2010 (februarie)


Calificarea / diploma Manager proiect Certificat de absolvire nr. 64/15.04.2010
obinut
Numele i tipul instituiei de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Inovrii
nvmnt / furnizorului de Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale
formare Kaizen Traning & Consulting
Disciplinele principale Manager proiect (99 ore)
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2009 (aprilie iunie)


Calificarea / diploma Mentor / Certificat de absolvire nr. 2730/25.01.2010
obinut
Numele i tipul instituiei de CRFPA Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Mentor (cod COR 235902) (108 ore)
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2008 (decembrie) 2009 (ianuarie)


Calificarea / diploma Adeverin nr. 190/10.03.2009
obinut
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Iniiere n utilizarea limbii engleze (24 ore)
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2008 (Septembrie Octombrie)


Calificarea / diploma Evaluator atestat de formare continu a personalului didactic nr. 2377/09.03.2009 (15 credite)
obinut
Numele i tipul instituiei de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului
nvmnt / furnizorului de Centrul Naional pentru Curriculum i Evaluare n nvmntul Preuniversitar
formare
Disciplinele principale Programul naional de dezvoltare a competenelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)
studiate / Competenele (acreditat CNFP nr. 46/12.04.2008) 60 ore
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Pagina 5 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Perioada 2008 (martie aprilie)
Calificarea / diploma Formator certificat de absolvire nr. 1059/01.09.2008
obinut
Numele i tipul instituiei de C.R.F.P.A. Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Formator de formator (100 ore )
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2006 (august)


Calificarea / diploma Adeverin nr. 2022/04.10.2006
obinut
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Consiliere i orientare (24 ore)
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2006 (februarie iunie)


Calificarea / diploma Atestat de formare continu nr. 418/06.12.2006 (38 credite)
obinut
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Formarea pentru viitor Euroteacher I Modulul I Proiectarea, organizarea i evaluarea activitilor
studiate / Competenele didactice (104 ore)
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2005 2007


Calificarea / diploma Master / diplom de master nr. 489/09.07.2008 (120 credite)
obinut
Numele i tipul instituiei de Universitatea din Craiova, Facultatea de Istorie Filosofie Geografie
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Resursele Mediului
studiate / Competenele Mediul geografic Valorificarea i protecia resurselor naturale
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Studii postuniversitare masterat
naional / internaional

Perioada 2005 (martie)


Calificarea / diploma Adeverin de absolvire nr. 2907/05.07.2005
obinut
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Metode i tehnici de consiliere privind cariera (25 ore)
studiate / Competenele
profesionale dobndite

Pagina 6 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2005 2007


Calificarea / diploma Certificat de acordare a gradului didactic I nr. 224/31.01.2008
obinut
Numele i tipul instituiei de Universitatea din Bucureti - Facultatea de Geografie
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Geografie
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin grade didactice
naional / internaional

Perioada 2004 (mai iunie)


Calificarea / diploma Asistent educaional pentru licee - Adeverin de absolvire nr. 12638/07.07.2004
obinut
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Utilizarea sistemului A.E.L. 4.0
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2003
Calificarea / diploma Certificat de acordare a gradului didactic II nr. 374/23.03.2004
obinut
Numele i tipul instituiei de Universitatea din Bucureti - Facultatea de Geografie
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Geografie
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin grade didactice
naional / internaional

Perioada 2002 (noiembrie decembrie)


Calificarea / diploma Adeverin de absolvire nr. 6463/07.05.2003
obinut
Numele i tipul instituiei de Casa Corpului Didactic Dolj
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Iniiere n utilizarea calculatorului (42 ore)
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 2002 (februarie martie)


Calificarea / diploma Certificat de absolvire
obinut
Numele i tipul instituiei de Ministerul Educaiei i Cercetrii, Centrul Regional Craiova
nvmnt / furnizorului de
formare

Pagina 7 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Disciplinele principale Proiectul de reform a nvmntului preuniversitar regional Craiova, componenta Management i
studiate / Competenele finanare
profesionale dobndite Formare managerial a efilor de catedr i arii curriculare (64 ore)
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin cursuri
naional / internaional

Perioada 1999
Calificarea / diploma Certificat de acordare a definitivrii n nvmnt nr. 1031/08.02.2000
obinut
Numele i tipul instituiei de Universitatea din Bucureti - Facultatea de Geografie
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Geografie
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Perfecionare prin grade didactice
naional / internaional

Perioada 1992 1997


Calificarea / diploma Liceniat n geografie / diplom de licen nr. 4468/14.07.1998
obinut
Numele i tipul instituiei de Universitatea din Craiova - Facultatea de tiine, Specialitatea Geografie Geoecologie
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Geografie
studiate / Competenele Geoecologie
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea nvmnt superior de lung durat , cursuri de zi (5 ani)
naional / internaional

Perioada 1991
Calificarea / diploma Tipograf certificat de calificare
obinut
Numele i tipul instituiei de Ministerul nvmntului
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Poligrafie
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea Calificare profesional
naional / internaional

Perioada 1987 1991


Calificarea / diploma Bacalaureat / diplom
obinut
Numele i tipul instituiei de Liceul Industrial nr. 16 Bucureti
nvmnt / furnizorului de
formare
Disciplinele principale Profil Poligrafie meseria tipograf
studiate / Competenele
profesionale dobndite
Nivelul n clasificarea nvmnt liceal de zi
naional / internaional

Pagina 8 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Aptitudini i
competen e
personale
Limba matern Limba romn
Limba(i) strin(e) Limba francez
cunoscut(e) n elegere Vorbire Scriere
participare la
ascultare citire discurs oral exprimare scris
Autoevaluare conversaii
Satisfctor Satisfctor Satisfctor Satisfctor Satisfctor
Nivel european *)
*) Nivelul Cadrului european comun de referin pentru limbi strine

Competene i abiliti Spirit de iniiativ, personalitate puternic, responsabilitate, spirit de echip, negocierea conflictelor,
sociale adaptabilitate la condiii de stres participare la simpozioane, conferin e, congrese
naionale/internaionale
Abiliti de comunicare n mediul profesional, cu prinii elevilor, cu elevii i elevii cu cerine
educaionale speciale profesor diriginte i consilier educativ
Coordonator activiti n cadrul proiectului coala Anului (an colar 2014-2015)
Coordonator activiti n cadrul evenimentului Campania global pentru educa ie (2013)
Membru n cadrul Societii de Geografie din Romnia
Membru n Comisia Central a Olimpiadei de Geografie la Nivel Naional (2013 Tg. Jiu, 2014
Bacu, 2015 Cluj-Napoca)
Mentor ndrumarea practicii pedagogice a studenilor din cadrul Facultii de tiinte, Catedra de
Geografie a Universitii din Craiova (2009 prezent)
Metodist Profesor metodist n cadrul ISJ Dolj la disciplina Geografie (2005 prezent)
Membru n Consiliul Consultativ al Inspectorului de Specialitate la disciplina Geografie (2009
prezent)

Competene i aptitudini Organizator diverse activiti colare i extracolare n calitate de profesor i consilier educativ
organizatorice Organizarea de activiti metodico-tiinifice la nivel judeean cercuri pedagogice
Organizarea activitilor n cadrul proiectului naional Olimpiadele cunoa terii (2012-2013)
Organizarea i coordonarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENT (2009-2010, 2008-2009, 2007-
2008)
Organizator/iniiator al regulamentului Concursului Naional Interdisciplinar GEO-INFO (an colar
2013-2014)
Secretar n comisia de organizare a Olimpiadei de Geografie etapa jude ean, 2012
Vicepreedinte n comisia judeean de organizare a Concursului de Descrieri Geografice Alexandru
Rou (2012)

Competene i aptitudini Utilizare calculator, scanner, imprimant, copiator


tehnice

Competene i cunotine Operare sub sistemul Windows


Utilizare reele de calculatoare
de utilizare a
Utilizare Internet
calculatorului Prezentare Power Point - Premiul II la Concursul de Publicaie colar Medi@ Junior, faza
naional, ediia a II-a, seciunea cadre didactice

Competene i aptitudini
artistice

Pagina 9 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Alte competene i Publica ii de specialitate i metodic:
aptitudini - am realizat Auxiliare Didactice Portofoliu de predare nv are evaluare (2011) la clasele:
- a IX-a (ISBN 978-973-0-09861-7)
- a X-a (aviz ISJ Dolj din 15.12.2010 )
- a XI-a (ISBN 978-973-0-09859-4)
- a XII-a (ISBN 978-973-0-09860-0)
- coautor la Geografie general. Elemente de didactic aplicat la clasa a V-a ISBN 978-606-518-
430-5
- coautor la Geografia Romniei. Ghid de pregtire pentru clasa a VIII-aISBN 978-606-518-431-2
- coautor la Curriculum i didactic. Dimensiuni inovative actuale ISBN 978-973-664-616-4
- autor de cri tiprite Premiul II la Concursul de Publica ie colar Medi@ Junior, faza na ional,
ediia a II-a, seciunea profesori
- am publicat Monografia comunei Melineti ISBN 978-606-8060-59-0
- am publicat lucrarea tiinific Consideraii geografice asupra comunelor din nordul judeului Dolj
ISBN 978-606-11-0048-4
- am publicat lucrarea de specialitate Clima zonei Craiova ISBN 978-606-8209-49-4
- am publicat lucrarea de specialitate Modelarea circuitului apei freatice n satul Melineti, judeul
Dolj ISBN 978-973-8925-51-9
- am publicat articole n reviste de specialitate:
- Tendine actuale n predarea i nvarea geografiei (Cluj-Napoca, 2014; 2009)
- Didactica XXII (Craiova, 2011)
- Geis (Deva, 2010; 2009)
- Studii de pedagogie difereniat (Craiova, 2010; 2009)
- Educaia mileniului III (Craiova, 2009; 2008)
- Coordonate (Craiova, 2013; 2012; 2011; 2010)
- am fcut parte din colectivul de profesori care au realizat Ghidul Metodologic de Geografie, Ed.
Arves, (2012, 2009)
- coautor de revist colar Coordonate - Premiul I la Concursul de Publica ie colar Medi@
Junior, faza naional, ediia a II-a, seciunea profesori
- am fcut parte din colectivul de profesori care au realizat Revista COORDONATE a profesorilor
de geografie, Ed. Arves, (nr. 1/2010, nr. 2/2011, nr. 3/2012, nr. 4/2013)

nso itor elevi la olimpiade i concursuri colare:


- am participat la Olimpiada Naional de Geografie ca profesor nsoitor: Trgovite (aprilie 2010)
- am participat la Faza Naional a Sesiunii de Comunicri tiinifice ale Elevilor de Liceu ca profesor
nsoitor: Zalu (iulie 2007), Orova (iulie 2001), Iai (iulie 2000)

Participri la Congresele i conferin ele Na ionale ale Societii de Geografie din


Romnia (cu sus inere de lucrri):
- am participat la Congresul anual ale Societii de Geografie din Romnia: Drobeta Turnu Severin
(2010)
- am participat la Congresul anual ale Societii de Geografie din Romnia: Deva (2009)
- am participat la Congresul anual ale Societii de Geografie din Romnia: Braov (2009)
- am participat la Congresul anual ale Societii de Geografie din Romnia: Botoani (2008)

Pagina 10 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Participri cu lucrri la conferin e i simpozioane interna ionale/ na ionale/jude ene/locale
n specialitate:
- am participat la Conferina Internaional de Didactica Geografiei: Cluj Napoca (noiembrie 2009)
- am participat la Conferina Internaional de Didactica Geografiei: Cluj Napoca (noiembrie 2005)
- am participat la Conferina tiinific Anual Changing Geographies and societies organizat de
Facultatea de Geografie, Universitatea Bucureti (noiembrie 2014)
- am participat la Conferina Naional Educaie i dezvoltare profesional, ediia a II-a, Trgovi te
(iulie 2013)
- am participat la Conferina Naional a SGR Geografia tiin a ntregului teritorial, Timi oara
(mai 2013)
- am participat la Conferina Naional a SGR Geografia i societatea uman, Baia Mare, (iunie
2011)
- am participat la Conferina Naional Geografia n coal: Petroani (mai 2006)
- am participat la Conferina Naional Dezvoltarea durabil i cooperarea transfrontier n bazinul
inferior al Dunrii: Craiova (octombrie 2006)
- am participat la Simpozionul Internaional S aprm verdele Terrei: Podari (mai 2010)
- am participat la Simpozionul Internaional Al. Macedonski: Craiova (mai 2008)
- am participat la Simpozionul Naional Didactica Ariei Curriculare Om i societate, Buzu
(noiembrie 2013)
- am participat la Simpozionul Naional Lectura o treapt ctre cunoa tere, pasiune i necesitate,
CN Carol I Craiova, (noiembrie 2012)
- am participat la Simpozionul Naional Educaie environmental i dezvoltare durabil, Hunedoara
(martie 2011)
- am participat la Simpozionul Naional Geografia n coal: Brad (martie 2010)
- am participat la Simpozionul Naional Al. Macedonski: Craiova (mai 2009)
- am participat la Simpozionul Omagial Nicolae-Alexandru Rdulescu personalitate a tiin ei
romneti, Craiova (octombrie 2005)
- am participat la Simpozionul Interjudeean O coal pentru toi: Craiova (iunie 2008)
- am participat la Simpozionul Judeean Evaluarea un instrument esen ial n actul educa ional,
Apele Vii, Dolj, (ianuarie 2011)
- am participat la Simpozionul Local Nevoia de educaie ecologic, Craiova, (noiembrie 2008)
- am participat la Masa Rotund Educaie de calitate n societatea contemporan: Craiova (ianuarie
2010)

Propuntor de subiecte, - Evaluator Concursul Naional Interdisciplinar GEO-INFO (an colar 2013-2014)
evaluator - Evaluator la examenele de bacalaureat (2000 2009)
- Evaluator la examenele de capacitate, teste naionale
- Propuntor de subiecte : Olimpiada de Geografie faza local (2007 2010)
- 09 septembrie 2008 : Testarea suplinitorilor necalificai I.S.J. Dolj
- Propuntor de subiecte i evaluator la Concursul de titularizare / detaare / suplinire I.S.J. Dolj
(iulie 2008)

Rezultate la Olimpiadele - Premiul II faza judeean, martie 2013 (elev Ninulescu Andreea)
colare - Meniune faza judeean, martie 2010 (elev Lupescu Ionu)
- Premiul I faza judeean, martie 2004 (elev Ciobotea Livia)

Rezultate la Sesiunile de - Premiul II faza judeean, mai 2013 (elev Lumezeanu Miruna)
Comunicri tiinifice ale - Premiul I faza judeean, mai 2010 (elevi Popa Ionu , Dragot Sorina Adelina)
Elevilor de Liceu - Premiul II faza judeean, aprilie 2009 (elev purin Ionu - Ctlin)
- Premiul II faza judeean, aprilie 2009 (elev Bcioiu Cristian)
- Premiul III faza judeean, aprilie 2008 (elev purin Ionu - Ctlin)
- Premiul I faza judeean, aprilie 2007 (elev Popescu Gheorghe)
- Premiul I faza judeean, aprilie 2003 (elev Ciobotea Livia)

Rezultate la Concursul - Premiul I faza judeean, martie 2015 (elev Pisic Mihai, clasa a V-a)
Naional de Geografie - Meniune faza judeean, martie 2015 (elev Mitran Roberto, clasa a VI-a)
TERRA pentru clasele - Premiul I faza judeean, martie 2014 (elev Bunciu tefan Rzvan, clasa a VII-a)
V - VII - Meniune faza judeean, martie 2014 (elev Nicolosu Andra, clasa a VI-a)
- Meniune faza judeean, martie 2014 (elev Vlcu Mdlina Gabriela, clasa a VII-a)
- Meniune faza judeean, martie 2013 (elev Jianu Miruna, clasa a VI-a)
- Meniune faza judeean, martie 2013 (elev Vduva Adrian, clasa a V-a)

Pagina 11 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE
Rezultate la Concursuri - Meniune tiinele Pmntului, martie 2013 (elev Florian Nicolae)
colare Interjudeene i - Meniune Experimente tiinifice i Tehnice, decembrie 2009 (elev Mnucu Cassian)
tiinele Pmntului - Premiul III Tineri eco-informaticieni, aprilie 2008 (elev Ghi Mihai - Marian)

Parteneriate - 2012-2013: Festivalul Internaional Carmina Balcanica (partener: Asocia ia Cultural


Internaional Carmina Balcanica)
- 2012: Proiect internaional trandisciplinar Tradiii, Educaie, Carier (parteneri: Primria Craiova,
Muzeul Olteniei, Direcia Judeean pentru Sport i Tineret Dolj, Asocia ia Tinerilor cu Ini iativ)
- 2013: Proiect Internaional Humanite Eaux Paix, Programme Europeen Jeunesse en action
(partener: lAssociation Jeunes du Monde)
- 2011: Un jardin pour une identite commune en Europe - JICE Proiect GRUNDTVIG

Permis de conducere - B

Persoane de contact:
Informaii 1. Prof.dr. Stelua Dan Inspector General MECS (0724267768)
suplimentare 2. Prof.dr. Sandu Boengiu Univ. din Craiova, Facultatea de tiin e (0744280626)
3. Prof. Lucian Chilom Director Adj. Colegiul Naional CAROL I Craiova (0724392295)
4. Prof. Gabriela Gic Colegiul Naional CAROL I Craiova (0740022336)

Anexe

Pagina 12 - Curriculum vitae al


Ciobanu Maria Concursul pentru ocuparea funciei de inspector colar: GEOGRAFIE