Sunteți pe pagina 1din 12

http://www.gramatica-limbii-engleze.

ro

LESSON FIFTY

lesson (lesn) = lecie


fifty (fifti) = cincizeci
fiftieth (fiftii) = a cincizecea, al cincizecilea
a (a:) = un, o; articolul nehotrat folosit i la generalizri
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/generalizari.pdf
few (fju) = cteva, cva, putini, destui
words (w:dz) = cuvinte; pluralul de la word, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
about (baut) = despre; prepoziie
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf
English (igli) = englezesc
literature (lit()rit) = literatur
A few words about English literature = cteva cuvinte despre literatura englez

the () = articolul hotrt care se pronun (i) cnd substantivul ncepe cu


o vocal
great (greit) = mare, mre; adjectiv monosilabic, punctul 4 a)
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf
wealth (wel) = avere, bogie, abunden, bunstare
of (v)(v) = de, din, al, a, ai, ale, de (la), din (partea); prepozitie, folosit i la
genitivul cu of
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/of.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/genitivul.pdf
makes (meiks) = face; forma de la persoana a III-a singular a verbului neregulat to
make
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
it (it) = pe ea, pe el; pronumele de la cazul acuzativ care se folosete
dup verbe i prepoziii (persoana a III-a singular)
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf
impossible (impsbl) = imposibil; adjectiv plurisilabic, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf
to deal (tu- di:l) = a face (o afacere, crile); verb neregulat
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
with (wi) = cu; prepoziie
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/cu.pdf
to deal with = a se ocupa de
subject (sb,dikt) (sb,dekt) = subiect
in (in) = n ; prepoziie
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/in.pdf
any (eni) = ceva, nite, vreo, puin(e); se folosete la negativ i interogativ n locul
lui some
detail (diteil)(di,teil) = detaliu, amnunt
within (wiin) = nuntru, n interior; adverb i prepoziie
scope (skoup) = scop
one (wn) = unul, una
short (:t) = scurt, scurt, scund, scund; adjectiv monosilabic, punctul 4 a)
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf
lesson (lesn) = lecie
The great wealth of English literature makes it impossible to deal with the
subject in any detail within the scope of one short lesson = bogia imens din
literatura englez face imposibil prezentarea detaliat a acesteia pe parcursul
unei singure lecii scurte

we (wi:) = noi
must (mst) = a trebui; verb modal
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf
therefore (,f:) = de aceea, ca rezultat
to confine (tu- knfain) = a limita, a ngrdi, a ine nchis; verb regulat, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf
ourselves (au,selvz) = noi nine; pronume reflexiv
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_reflexiva.pdf
to confine ourselves to = a se limita la
to (tu) = la, spre; prepoziie
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to.pdf
only (ounli) = numai

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

outstanding (,autstndi) = remarcabil; adjectiv plurisilabic, punctul 1


vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf
writers (raitz) = scriitori; pluralul de la writer, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
We must therefore confine ourselves to only a few of the outstanding writers =
de aceea trebuie s ne limitm doar la cva dintre scriitorii remarcani

who (hu:) = cine


has (hz) = are; forma de la persoana a III-a singular a verbului to have ; verb
neregulat, folosit i ca auxiliar la present perfect, la past
perfect, la past conditional, i la past future
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_have.pdf
not (nt) = nu
heard (h:d) = auzit, auzit; trecutul i participiul trecut de la to hear, verb
neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
for (f:) = pentru; prepoziie
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/for.pdf
instance (instns) = exemplu, caz
for instance = de exemplu
William Shakespeare (wilim- eik,spi) = scriitor din timpul domniei Reginei
Elisabeta a Angliei
one of (wn- v) = unul dintre, una dintre
the greatest (- greitist) = cea mai mare, cel mai mare; superlativul de la great,
adjectiv monosilabic, punctul 4 a)
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf
dramatists (drmtists) = dramaturg, autor de piese de teatru
all (:l) = toi, toate, tot
time (taim) = timp
Who has not heard, for instance, of William Shakespeare, one of the greatest
dramatists of all time = cine n-a auzit, de exemplu, de William Shakespeare, unul
dintre cei mai mari dramaturgi din toate timpurile

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

he (hi:) = el
is (iz) = este; forma de la persoana a III-a singular a verbului to be ; verb
neregulat, verb auxiliar la aspectul continuu si diateza pasiv
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
famous (feims) = faimos, faimoas; adjectiv bisilabic, punctul 2
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_bisilabice.pdf
his (hiz) = lui; adjectiv posesiv, persoana a III-a singular
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf
comedies (kmidiz) = comedii; pluralul de la comedy, punctul 7
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
such (st) = aa, astfel
as (z) = ca, deoarece, n timp ce
such as = cum ar fi
Twelfth Night (twelf- nait) = A douasprezecea noapte
As You Like it (z- ju:- laik- it) = Dup cum i place
and (nd)(nd) = i
The Taming of the Shrew (- teimi- v- - ru:) = mblnzirea scorpiei
equal (ikwl) = egal; adjectiv bisilabic, punctul 2
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_bisilabice.pdf
equally (ikwli) = egal; adverb din adjectiv
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf
magnificent (mgnifisnt) = magnific; adjectiv plurisilabic, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf
tragedies (trdidiz) = tragedii; pluralul de la tragedy, punctul 7
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
Macbeth (mkbe) = Macbeth; general n armata Regelui Duncan
Hamlet (hmlit) = Hamlet; prin n Regatul Danemarcei
Othello (ouelou) = Othello; general n armata Veneian
He is famous for his comedies, such as Twelfth Night, As You Like It and The
Taming of the Shrew, and equally famous for his magnificent tragedies, such
as Macbeth, Hamlet and Othello = el este faimos pentru comediile lui, cum ar fi A
douasprezecea noapte, Dup cum i place i mblnzirea scorpiei, i este la
fel de faimos pentru tragediile lui magnifice, cum ar fi Macbeth, Hamlet i
Othello

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

lived (livd) = a trit; trecutul i participiul trecut de la to live, verb regulat,


punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf
reign (rein) = domnie
Queen Elisabeth (kwi:n- ilizbe) = Regina Elisabeta I care a domnit n Anglia ntre
anii 1558-1603
which (wit) = care
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/which.pdf
was (wz) = a fost; trecutul pentru persoanele a I-a i a III-a singular a verbului to
be ; verb neregulat, verb auxiliar la aspectul continuu si diateza pasiv
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
age (eid) = vrst, perioad, er
Shakespeare lived in the reign of Queen Elisabeth, which was a great age for
English literature = Shakespeare a trit n timpul domniei Reginei Elisabeta,
domnie care a fost o perioad prosper pentru literatura englez

later (leit) = mai trziu, ulterior; comparativul de la late, adjectiv monosilabic,


punctul 4 a)
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf
plays (pleiz) = piese de teatru; pluralul de la play, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
theres (z) = there is (- iz)(riz) = este, se afl, exist
She Stoops to Conquer (i:- stu:ps- tu- knk) = Se ploconete pentru a birui;
comedie scris de Oliver Goldsmith
by (bai) = lng, de, cu; prepoziie
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/by.pdf
Oliver Goldsmith (liv- gouldsmi)(lv- gouldsmi) = scriitor si poet anglo-
irlandez
The School for Scandal (- sku:l- f:- skndl) = coala de scandal; pies de
teatru scris de Richard Sheridan
Richard Sheridan (ritd- erid()n) = scriitor de piese de teatru de origine

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

irlandez
Of later plays, there's She Stoops to Conquer by Oliver Goldsmith,
and The School for Scandal by Richard Sheridan = dintre piesele de teatru de mai
trziu, avem Se ploconete pentru a birui scris de Oliver Goldsmith, i coala
de scandal scris de Richard Sheridan

then (en) = atunci, apoi


coming (kmi) = venind; gerunziul i aspectul continuu de la to come
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf
present (preznt) = prezent
day (dei) = zi
to have (tu- hv) = a avea; verb neregulat, folosit i ca auxiliar la present
perfect, la past perfect, la past conditional, i la past future
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_have.pdf
brilliant (brilint) = strlucitor, briliant; adjectiv plurisilabic, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf
dramas (dra:mz)(drmz) = drame; pluralul de la drama, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
Irish (airi) = de origine irlandez, the Irish = irlandezii
author (:) = autor
Bernard Shaw (b:nd- :) = scriitor irlandez
Then coming to the present day, we have the brilliant dramas of the Irish author
Bernard Shaw = apoi apropiindu-ne de zilele noastre, avem dramele strlucitoare
ale scriitorului irlandez Bernard Shaw

possible (psbl) = posibil ; adjectiv plurisilabic, punctul 1


vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf
possibly (psbli) = posibil ; adverb din adjectiv
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf
his (hiz) = lui ; pronumele de la cazul acuzativ care se folosete
dup verbe i prepoziii (persoana a III-a singular)
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf
best (best) = cel mai bun; adjectiv neregulat

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf
known (noun) = tiut, stiut; participiul trecut de la to know, verb neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
are (a:) = sunt; verbul to be a fi; verb neregulat; verb auxiliar la aspectul
continuu si diateza pasiv
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
Caesar and Cleopatra (siz- nd- kliptr) = Cezar i Cleopatra; o pies de
teatru scris n anul 1898 de Bernard Shaw
Man and Superman (mn- nd- sup,mn) = Brbat i Superbrbat; o pies de
teatru scris n anul 1903 de Bernard Shaw
Back to Methuselah (bk- tu- muzl) = napoi la Methuselah; o prefa i o
serie de cinci piese scrise ntre anii 1918-1920 de Bernard Shaw
Saint Joan (seint- doun) = Sfnta Ioana ; o pies de teatru scris de Bernard
Shaw bazat pe viaa i procesul Ioanei dArc
Possibly his best-known plays are Caesar and Cleopatra, Man and Superman, Back
to Methuselah and Saint Joan = este posibil ca cele mai cunoscute piese de teatru
ale lui s fie Cezar i Cleopatra, Brbat i Superbrbat, napoi la Methuselah,
i Sfntul Ioan

works (w:ks) = lucrri, piese; pluralul de la work, punctul 2


vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
novelists (nvlists) = nuveliti; pluralul de la novelist, punctul 2
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
been (bi:n) = fost, fost; participiul trecut de la to be, verb neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
translated (,trnsleitid) (,trnzleitid)=
into (intu) = n; pentru micare
so (sou) = deci, aa, astfel
many (meni) = muli, multe; adjectiv neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf
languages (lguidiz) = limbi (vorbite) ; pluralul de la language, punctul 3a
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
that (t) = c, acela, aceea, nct
millions (milinz) = milioane; pluralul de la million, punctul 1

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
people (pi:pl) = oameni; pluralul substantivelor, punctul 12
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
who (hu:) = cine
to know (tu- nou) = a ti, a cunoate; verb neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
no (nou) = nu; negaia substantivului
nevertheless (,nevles) = totui, fr doar i poate; adverb
familiar (fmilj) = familiar; adjectiv plurisilabic, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf
with (wi) = cu; prepoziie
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/cu.pdf
writings (raitigz) = scrieri; pluralul de la writing (substantiv din verb), punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf
The works of English novelists have been translated into so many languages
that millions of people who know no English are nevertheless familiar with English
writings = scrierile novelitilor englezi au fost traduse n aa multe limbi nct
milioane de oameni care nu tiu engleza sunt fr doar i poate familiari cu
operele eglezeti

yet (jet) = totui, nc, pn acum


its (its) = it is (it- iz) = este
only (ounli) = numai
those (ouz) = aceia, acelea
to be able to (tu- bi- eibl- tu) = a pute; nlocuiete pe can, verb modal
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf
to read (tu- ri:d) = a citi; verb neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
these (i:z) = acetia, acestea
original (ridnl) = original; adjectiv plurisilabic, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf
can (kn) = a putea, a fi capabil, verb modal
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf
real (ril) = adevrat; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) sau 4 b)

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf
really (rili) = cu adevrat; adverb din adjectiv
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf
to appreciate (tu- prii,eit) = a aprecia; verb regulat, punctul 3
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf
such (st) = aa, astfel, asemenea
masterpieces (ma:st,pi:s)(mst,pi:s) = capodopere, opere de art; pluralul de
la masterpiece, punctul 3a
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
as (z)(z) = cum ar fi
Waverley (weivli) = Waverley; nuvel istoric scris de Walter Scott
Ivanhoe (aivn,hou) = Ivanhoe; ficiune istoric scris de Walter Scott
Walter Scott (w:lt- skt) = novelist, poet i scriitor de piese de teatru de origine
scoian
or (:) = sau
Oliver Twist (liv- twist) = al doilea roman al lui Charles Dickens
David Copperfield (deivid- kp,fi:ld) = al optulea roman al lui Charles Dickens
The Old Curiosity Shop (i- ould- ,kjurisiti- p) = roman al lui Charles Dickens
tiprit n anul 1841
Charles Dickens (ta:lz- dikinz) = scriitor englez de romane
Yet it's only those who are able to read these novels in the original who can really
appreciate such masterpieces as Waverley and Ivanhoe by Walter Scott, or Oliver
Twist, David Copperfield and The Old Curiosity Shop by Charles Dickens = totui
numai cei care pot citi aceste nuvele n original pot cu adevrat s aprecieze
capodopere cum ar fi Waverley i Ivanhoe scrise de Walter Scott, sau Oliver
Twist, David Copperfield i Vechiul magazine de curioziti scrise de Charles
Dickens

poetry (pouitri) = poezia n versuri


covers (kvz) = acoper; forma de la persoana a III-a singular a verbului to
cover, verb regulat, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf
wide (waid) = larg; adjectiv monosilabic, punctul 4 a)
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf
field (fi:ld) = cmp
that (t) = c, acela, aceea, nct

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

to do (tu- du(:)) = a face ; verb neregulat i auxiliar pentru diateza


activ prezent i trecut
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf
little (litl) = puin; adjectiv neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf
more (m:) = mai mult, mai muli; comparativul de la many sau much; adjectiv
neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf
than (n) = dect
to enumerate (tu- inum,reit) = a enumera, verb regulat, punctul 3
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf
names (neimz) = nume; pluralul de la name, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
English poetry covers such a wide field that we can do little more than enumerate
a few names = poezia englez acoper un domeniu att de larg nct noi nu
putem face mai mult dect s enumerm cteva nume

Chaucer (t:s) = este cunoscut ca tatl literaturii engleze


is (iz) = este
well (wel) = bine; adverb i adjectiv neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf
known (noun) = tiut, cunoscut; participiul de la to know, verb neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
well known = binecunoscut
Canterbury Tales (knt,bri- teilz) = o colecie de povestiri scris de Chaucer
n secolul al 14-lea
Milton (miltn) = poet englez
two (tu:) = doi, dou
famous (feims) = faimos, faimoas; adjectiv bisilabic, punctul 2
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_bisilabice.pdf
epics (epiks) = poeme epice; pluralul de la epic, punctul 2
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf
Paradise Lost (pr,dais- lst) = poem epic scris de poetul John Milton
Paradise Regained (pr,dais- rigeind) = poem epic scris de poetul John Milton
dup poemul Paradisul Pierdut

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

Pope (poup) = poet englez din secolul al optsprezecilea


mastery (ma:stri)(mstri) = capodoper
classical (klsikl) = clasic; adjectiv plurisilabic, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf
style (stail) = stil
while (wail) = n timp ce
romantic (roumntik) = romantic; adjectiv plurisilabic, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf
school (sku:l) = coal
recalls (rik:lz) = a rechema, a evoca; forma de la persoana a III-a singular de la
to recall, verb regulat, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf
Wordsworth (w:dz,w:) = poet romantic englez
Byron (bairn) = poet britanic
Shelley (eli) = poet romantic englez
Keats (ki:ts) = poet romantic englez
Tennyson (tensn) = poet din timpul domniei Reginei Victoria
Browning (brauni) = poet englez i scriitor de piese de teatru
Chaucer is well known for his Canterbury Tales, Milton for his two famous
epics, Paradise Lost and Paradise Regained, Pope for his mastery of the classical
style, while the romantic school recalls such famous names as Wordsworth,
Byron, Shelley, Keats, Tennyson and Browning = Chaucer este binecunoscut
pentru opera lui Povestirile din Canterbury, Milton pentru cele dou poeme
epice, Paradisul pierdut i Paradisul rectigat, Pope pentru capodoperele n
stilul clasic, n timp ce coala romantic ne reamintete de nume faimoase cum ar
fi Wordsworth, Byron, Shelley, Keats, Tennyson i Browning

you (ju:) = tu, voi


now (nau) = acum
to hear (tu- hi) = a auzi; verb neregulat
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
poem (poum) = poem, poezie
thatll (tl) = that will (t- wil) = (care) va
not (nt) = nu
only (ounli) = numai
to inspire (tu- inspai) = a inspira; verb regulat, punctul 1

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro
http://www.gramatica-limbii-engleze.ro

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf
you (ju:) = pe tine, pe voi
its (its) = lui, ei; adjectiv posesiv, persoana a III-a singular
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf
beauty (bju:ti) = frumusee
but (bt) = dar, ns
also (:lsou) = de asemenea
to encourage (tu- inkrid) = a ncuraja; verb regulat, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf
to delve (tu- delv) = a spa, a excava, a investiga; verb regulat, punctul 1
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf
deep (di:p) = adnc, adjectiv monosilabic, punctul 4 a)
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf
deeply (di:pli) = adnc; adverb din adjectiv
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf
rich (rit) = bogat, adjectiv monosilabic, punctul 4 a)
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf
heritage (heritid) = motenire
our (au) = nostru, noastr; adjectiv posesiv, persoana a I-a plural
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf
whether (we) = dac
it (it) = el, ea; pronume personal
to be (tu- bi(:)) = a fi; verb neregulat; verb auxiliar la aspectul continuu si
diateza pasiv
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_pasiva.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf
vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf
prose (prouz) = proz
verse (v:s) = vers
You are now to hear a poem by Wordsworth that'll not only inspire you with its
beauty, but also encourage you to delve more deeply into the rich heritage of our
literature, whether it be prose or verse = urmeaz s auzii o poezie scris de
Wordsworth care nu numai c v va inspira cu frumuseea ei, dar de asemenea v
va ncuraja s ptrundei i mai adnc n bogata motenire a literaturii noastre,
indiferent dac este vorba de proz sau versuri

http://www.gramatica-limbii-engleze.ro