Sunteți pe pagina 1din 10

PAGINA I 3

PAGINA II 4
PAGINA III 5
PAGINA IV 6
PAGINA V 7
PAGINA VI 8
PAGINA VII 9
PAGINA VIII 10
În exemplele date se observă o corespondenţă care se stabileşte între elementele a două
mulţimi. În primul exemplu corespondenţa între mulţimea timpilor şi mulţimea………….,
10
distanţelor, pătratelor, latura , înălţime, volum 10
Prin definiţie, corespondenţa stabilită între elementele a două mulţimi se numeşte funcţie.
10
PAGINA I
Un automobil pleacă din localitatea A cu viteza de 60 km/h. Se întreabă ce distanţă a parcurs:
1) după o oră,
2) după 3 ore,
3) după 4 ore,
4) după 8 ore,
de mers.

1) după o ora de mers a parcurs…..


2) după 3 ore de mers a parcurs…..
3) după 4 ore de mers a parcurs…..
4) după 8 ore de mers a parcurs…..

60,180,240,480
PAGINA II

Sa analizăm exemplul de mai sus.

Între numărul de kilometri parcurşi de la plecare şi numărul de ore care s-au scurs de la plecare
există o legătură sau corespondenţă şi anume:

-la timpul t=1 oră corespunde spaţiul s=…..


-la timpul t=3 ore corespunde spaţiul s=…..
-la timpul t=4 ore corespunde spaţiul s=…..
-la timpul t=8 ore corespunde spaţiul s=…..

60,180,240,480
PAGINA III

Această corespondenţă o putem prezenta schematic în modul următor :

Timpul 1 oră 3 ore 4 ore 8 ore


Spaţiul 60 km ……….. ………….. ………..

180,240,480
PAGINA IV

Alt exemplu.

Fie M mulţimea numerelor 1,2,3,4,5,6.

M={1,2,3,4,5,6}.

Să formăm mulţimea pătratelor acestor numere :

12=1 42=1…..
22=….. 52=1…..
32=….. 62=1…..

4,9,16,25,36
PAGINA V

Această corespondenţă o putem scrie sub formă de tabel :

Mulţimea
numerelor 1 ….. 3 ….. ….. …..
Mulţimea
pătratelor
acestor
numere …… 4 …… …… …… ……

2,4,5,6
1,9,16,25,36
PAGINA VI

Să presupunem că fiecare element al mulţimii M de la pagina 4 reprezintă măsura laturii unui


pătrat. Elementele mulţimii P adică pătratele acestor numere reprezintă ….. acelor pătrate.

Cunoscând latura pătratului, pe care s-o notăm cu l, aria se poate afla după relaţia
A=……

În exemplul nostru:

 dacă l=1 cm aria este egală cu A=1 cm2


 dacă l=2 cm aria este egală cu A=………cm2
 dacă l=3 cm aria este egală cu A=………cm2
 dacă l=…… cm aria este egală cu A=16 cm2
 dacă l= ……cm aria este egală cu A=………cm2
 dacă l= ……cm aria este egală cu A=………cm2

aria,l²,4,5,6
12,4,9,25,36
PAGINA VII

Să mai analizăm un exemplu.

Se dă un vas în formă de pararelipiped dreptunghic cu baza egală cu 2 dm şi înălţimea egala cu


5 dm. Să se afle cantitatea de lichid ce se află in vas când turnăm în el până la înălţimea de 1
dm,2 dm,3 dm,4 dm şi 5 dm. Notând înălţimea vasului cu i şi volumul cu v , putem scrie:

Turnând până la:

 Înălţimea i=1 dm volumul de lichid v=2 dm3


 Înălţimea i=2 dm volumul de lichid v=…….
 Înălţimea i=2,5 dm volumul de lichid v=…….
 Înălţimea i=4 dm volumul de lichid v=…….
 Înălţimea i=5 dm volumul de lichid v=…….

4,5,8,10
PAGINA VIII

În exemplele date se observă o corespondenţă care se stabileşte între elementele a două


mulţimi. În primul exemplu corespondenţa între mulţimea timpilor şi mulţimea………….,
În exemplul doi între mulţimea numerelor şi …………,în exemplul trei între ………., şi aria
pătratului, iar în exemplul patru între ………., şi……….

distanţelor, pătratelor, latura , înălţime, volum

Prin definiţie, corespondenţa stabilită între elementele a două mulţimi se numeşte funcţie.