Sunteți pe pagina 1din 2

CANDIDATUL/OFERTANTUL

____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 59 i art. 60 din Legea nr. 98/2016
privind achiziiile publice

Subsemnatul(a) ............................................. (denumirea, numele operatorului


economic), n calitate de ofertant/candidat/ofertant asociat/ subcontractant /concurent/terul
susintor, la procedura de. (se menioneaz procedura) pentru atribuirea
contractului de achiziie public avnd ca obiect ................................... (denumirea produsului,
serviciului sau lucrrii i codul CPV), la data de .................. (zi/lun/an), organizat de
.................................................... (denumirea autoritii contractante), declar pe propria
rspundere c nu m aflu n conflict de interese cu autoritatea contractant Biblioteca Judeean
Octavian Goga Cluj.

Legea 98/2016 privind achiziiile publice

Reguli de evitare a conflictului de interese

ART. 59
n sensul prezentei legi, prin conflict de interese se nelege orice situaie n care membrii
personalului autoritii contractante sau ai unui furnizor de servicii de achiziie care
acioneaz n numele autoritii contractante, care sunt implicai n desfurarea procedurii
de atribuire sau care pot influena rezultatul acesteia au, n mod direct sau indirect, un interes
financiar, economic sau un alt interes personal, care ar putea fi perceput ca element care
compromite imparialitatea ori independena lor n contextul procedurii de atribuire.

ART. 60
(1) Reprezint situaii potenial generatoare de conflict de interese orice situaii care ar
putea duce la apariia unui conflict de interese n sensul art. 59, cum ar fi urmtoarele,
reglementate cu titlu exemplificativ:
a) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a
persoanelor care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia
dintre ofertani/candidai, teri susintori sau subcontractani propui ori a persoanelor care
fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre
ofertani/candidai, teri susintori ori subcontractani propui;
b) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a
unei persoane care este so/soie, rud sau afin, pn la gradul al doilea inclusiv, cu persoane
care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia
dintre ofertani/candidai, teri susintori ori subcontractani propui;
c) participarea n procesul de verificare/evaluare a solicitrilor de participare/ofertelor a
unei persoane despre care se constat sau cu privire la care exist indicii rezonabile/informaii
concrete c poate avea, direct ori indirect, un interes personal, financiar, economic sau de alt
natur, ori se afl ntr-o alt situaie de natur s i afecteze independena i imparialitatea
pe parcursul procesului de evaluare;
d) situaia n care ofertantul individual/ofertantul asociat/candidatul/subcontractantul
propus/terul susintor are drept membri n cadrul consiliului de administraie/organului de
conducere sau de supervizare i/sau are acionari ori asociai semnificativi persoane care sunt
so/soie, rud sau afin pn la gradul al doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale
cu persoane cu funcii de decizie n cadrul autoritii contractante sau al furnizorului de servicii
de achiziie implicat n procedura de atribuire;
e) situaia n care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractului persoane care sunt so/soie, rud sau afin pn la
gradul al doilea inclusiv ori care se afl n relaii comerciale cu persoane cu funcii de decizie
n cadrul autoritii contractante sau al furnizorului de servicii de achiziie implicat n
procedura de atribuire.
(2) n sensul dispoziiilor alin. (1) lit. d), prin acionar sau asociat semnificativ se nelege
persoana care exercit drepturi aferente unor aciuni care, cumulate, reprezint cel puin 10%
din capitalul social sau i confer deintorului cel puin 10% din totalul drepturilor de vot n
adunarea general.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu


i neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil
de nclcarea prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.

OFERTANT
.................................................
(semntur autorizat)
L.S.