Sunteți pe pagina 1din 4

Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca,

Extensia Universitar Bistria, Facultatea de Studii Europene,

Specializarea Management

Student:Lazanyi Andra Micaela

An: III

CLUESTERE DE INOVARE

Michael Porter este considerat astazi Spiritus Rector al politicii economice bazate pe
dezvoltarea cluesterelor si cel care a formulat urmatoarea definitie :

Cluesterele sunt concentrari geografice de institutii si companii interconectate , dintr-un


anumit domeniu. Clusterele cuprind un grup de industrii inrudite si alte entitati importante din punct
de vedere al concurentei. Acestea includ , spre exemplu , furnizori de input-uri specializate , cum ar fi
componente ,masini si servicii, sau furnizori de infrastructura specializata .

In competitia globala pentru piete , sansele succesului economic ale unei tari sau ale unei
regiuni se bazeaza pe specializarea ofertei si concentrarea eforturilor de dezvoltare spre domenii
cheie , unde se detin avantajele competitive , resurse si competente. In acest context , clusterele
inovative sunt o solutie de succes datorita faptului ca ofera o combinatie de dinamism
antreprenorial , legaturi intense intre companii si institutii ce detin cunostiinte de top level,
respectiv sinergii pro-active intre actorii principali ai inovarii .

Companiile din cadrul unui cluster au mai multe beneficii :

- Cresterea competitivitatii companiilor ;


- Cresterea productivitatii si a ratei de ocupare a fortei de munca prin interconectarea
la nivel regional dintre oameni , abilitati , competente si cunostiinte ;
- Reducerea costurilor , prin posibilitatea aprovizionarii in cantitati sporite;
- Stimularea inovarii , apar idei noi si scad costurile experimentarilor ;
- Sanse sporite de internationalizarea afacerilor ;

Conditiile necesare pentru asigurarea succesului unui cluster :

- Increderea intre participanti ;


- Participarea voluntara ;
- Asigurarea unei identitati comune , respectiv a unei strategii comune , clare , bazate
pe competente comune si complementare , demonstrate in practica ;
- Cooperare dinmica si deschisa ;
- Participantii raman competitori din toate punctele de vedere

La nivelul Uniunii Europene , cluesterele inovative sunt considrate motorul dezvoltarii


economice si inovarii , acestea reprezentand un cadru propice de dezvoltare a afacerilor, de
colaborare intre companii , universitati , institutii de cercetare , furnizori , clienti si competitori
situati in aceeasi arie geogrfica (locala , regionala , nationala , trans-nationala ).De asemenea ,
Europa are nevoie sa actioneze rapid pentru a concura oe plan international pe baza de excelenta ,
are nevoie de o industrie puternica , competitiva si inovatoare bazata oe clustere si retele de
clustere.

Odata cu accentuarea fenomenului de globalizare si cresterea competitivitatii pe pietele


nationale , euroepen si internationale, apartenenta la un cluster inovativ devine un avantaj real
pentru intreprinderile mici si mijlocii , ca urmare atat a accesului fcil si rapid la rezultatele
cercetarii in vederea implementarii acestora in productie si realizarii de produse inovative, utilizand
tehnologii performante , cat si a strategiilor comune de dezvoltare , pornind de la cele de cooperare
in productie si achizitie de tehnologii si echipamente performante destinate utlilizarii in comn ,
pana la cele de marketing .

Mai mult , in sensul monotorizarii acestui fenomen , Comisia Europeana a infiintat , in anul 2006
Observatorul European al Clusterelor (The European Cluster Obervatory) acestea furnizand pentru
prima oara atat date statistice cantitative si calitative cat si analizele comparative privind situatia
clusterelor in Europa. Astfel , in anul 2008 , s-au identificat circa 2000 de clustere semnificative
definite ca aglomerari regionale industriale si de servicii, care implica aproximativ 38 % din forta de
munca a Uniunii Europene .

De asemenea , Comisia mentioneaza faptul ca eco-inovarea si custerele in domeniul serviciilor


sunt foarte importante , dar ca foarte putine State Membre iau in calcul inovarea in domeniul
serviciilor . In prezent , The European Cluster Observatory dezvolta o platforma de colaborare on
line intre clustere si membrii din clustere , care sa le permita acestora sa relationeze si sa aiba acces
la o gama larga de informatii .In acest context , va fi format The Club of Cluster Managers , sub
forma unei asociatii profesionale care va furniza servicii bazate pe necesitatile si intersele reale ale
managerilor de cluster .

Cercetarile au aratat ca , clusterele aduc beneficii in perioade incerte din punct de vedere
economic , reflecta natura economiei reale , ceea ce pentru o natiune inseamna o viziune mai clara
asupra surselor de crestere , un cadru de razgandire , reorganizare si reforma a eforturilor de
dezvoltare regionala si nationala . De aceea , rolul statului roman este foarte important in
dezvoltarea clusterelor . Teoria afirma ca initiativele de tip cluster trebuie sa apara numai in zonele
unde exista deja diferite forme de parteneriat si retele , dar din causa economiei inca insuficient
dezvoltata consideram ca statul trebuie sa se implice si sa ajute mai mult intreprinderile .
Primii pasi au fost facuti de Ministerul Economiei , care a finantat o serie de studii pentru
definirea conceptului romanesc de cluster. Plecand de la modelul triple hlix , care ii include pe
cei trei parteneri naturali (industria , in special IMM-urile , universitatile si stautul )care in realitate
un coopereaza sau , mai mult , nu se cunosc , concluzia a fost ca modelul romanesc de cluster
trebuie sa aiba forma unui trifoi cu patru foi , unde al patrulea partener este reprezentat de
organizati promotoare .

Proiectul Inov Cluster (2008-2010) in cadrul Planului Sectorial de Cercetare Dezvoltare , care
a avut drept scop diseminarea conceptului de cluster inovativ in Romania si a exemplelor de buna
practica internationala , precum si stimularea operatorilor economici in vederea crearii si dezvoltarii
de clustere inovative prin realizarea de instrumente specifice (ghid , portal , servicii de consultanta).

Obiectivele specifice ale proiectului InovCluster sunt urmatoarele :

- Analiza clusterelor din UE carea u suport poli tehnologici regionali ;


- Identificarea si evaluarea potentialului regional pentru prelucrarea resurselor locale;

In vederea indeplinirii primului obiectiv specific al proiectuilui InovCluster , a fost analizata


situatia clusterelor din UE si au fost elaborate materialele de informare , inclusiv despre surse de
finantare , care au fost postate pe pagina web a proiectului .

In final , In Romania exista un potential pentru crearea clusterelor , insa este necesar sa se creeze
clustere la nivel national si trans-national, existand fonduri pentru crearea si dezvoltarea
clusterelor.Mai mult , este necesar infiintarea unui grup strategic de cluster si creearea unei harti a
clusterelor din Romania .

Pentru a concluziona , conceptul cluster inovativ are urmatoarele dimensiuni :

- Relatiile furnizor client (lanturile de furnizori) , bazate pe teora econmica


neoclsica ;
- Influenta oraselor , in calitate de poli de crestere , care creeaza externalitati , descrise
in teora noii geografii economice ;
- Influenta institutiilor de cercetare si a universitatilor , in calitate de poli de excelenta ,
care cree aza oferta de produse , procese si servicii inovative ;

Bibliografie :

1. http://www.inmateh.eu/INMATEH%20II_2009/28_Cornelia%20M.pdf

2. http://www.clusterobservatory.eu/index.html

3. http://www.adrcentru.ro/Document_Files/BNTInformatiiUtile/00000522/ccsex_Newsletter_Bisnet%20-
%20Clusterele%20Inovative.pdf

4. http://www.inma-ita.ro/clustere/Ghid.pdf

5. http://store.ectap.ro/articole/771_ro.pdf