Sunteți pe pagina 1din 65

ROALD.

DAHL
MATILDA

Cuprins

Cititorul de c rti....................................................................................................................... 7
Dl Wormwood, mrele v nz tor de m ini................................................................... 20
P l ri i lipiciul........................................................................................................................... 26
Fntom........................................................................................................................................... 33
Aritmetic....................................................................................................................................... 42
B rbtul pltint.......................................................................................................................... 48
Domni or Honey..................................................................................................................... 56
Trunchbull...................................................................................................................................... 68
P rintii.............................................................................................................................................. 75
Aruncre cu ciocnul................................................................................................................ 83
Bruce Bogtrotter i pr jitur.................................................................................................. 96
Lvender.......................................................................................................................................... 110
Tetul pt m nl....................................................................................................................... 116
Primul mircol............................................................................................................................... 130
Al doile mircol.......................................................................................................................... 138
Cbn domni orei Honey.................................................................................................... 144
Povete domni orei Honey................................................................................................. 157
Numele.............................................................................................................................................. 167
Exercitiul.......................................................................................................................................... 170
Al treile mircol........................................................................................................................... 174
C ce nou ................................................................................................................................. 182
Cititorul de cri
Un lucru ete crghio n leg tur cu mmele i ttii. Chir dc propriul lor copil
ete ce mi enervnt zgib pe cre ti-o poti nchipui, ei totu i cred c el u e ete
minunt( ).
Unii p rinti merg i mi deprte. Devin t t de orbiti de dortie nc t jung e
conving c copilul lor re clit ti de geniu. Ei bine, ici nu ete nimic norml. A ete
pe lume t. Numi c , tunci c nd p rintii ncep ne povetec depre inteligent
tr lucitore revolt torei lor odrle, ne vine trig m: Aduceti un lighen c ne
vine vom m!"
Profeorii de col u mult de uferit de pe urm cetor pove ti cu cod din
prte p rintilor pre m ndri de odrlele lor, dr de obicei le ntorc ptele c nd e vorb
crie rportele de f r it de trimetru. Dc eu fi profeor preg ti ni te gogo i
dev rte pentru copiii cetor p rinti n t fleti.
Fiul Dv., Mximilin, crie, ete o p de ploie. Sper c veti o fcere
fmiliei n cre-l puteti mpinge c nd termin col, pentru c unt igur cum unt igur
c t zi e vineri, c n-o - i g ec de lucru nic ieri n lt prte".
Su dc ve o dipozitie mi poetic n ziu cee pote c crie :
Ete o curiozitte fptul c greierii u orgnele uditive n interiorul
bdomenului, dr fiic Dv., Vne, judecnd dup ce nv tt trimetrul cet, nu re
orgne uditive deloc".
Su pote intr mi d nc n itori nturl i crie :
Cicd periodic petrece e ni t r ndu-e ub p m nt i numi e zile c o
fiint liber n er i ore. Fiul dv. Wilfred petrecut e ni t r ndu-e n cet
col i nc mi tept m i din tre de lrv ".
O fetit deoebit de ntept m-r pute mpinge criu:
Fion re cel i fel de frumuete c un iceberg, dr pre deoebire de cet, nu
re nimic dincolo de uprft".
Cred c mi-r plce criu rportele de f r it de trimetru pentru clientii din
cl me.
Dr gt cu t. Trebuie mergem mi deprte.
Cu totul ccidentl nt lne ti p rinti cre unt exct opuul celor decri i mi u,
i nu mnifet nici un intere ft de copiii lor, i binentele ce ti unt cu mult mi r i
dec t cei cre- i tric copiii.
Domnul i domn Wormwood eru doi tfel de p rinti. Aveu un b it pe cre-l
chem Michel i o fetit pe cre o chem Mtild. Ace ti p rinti e uitu l Mtild, mi
le, c l un gunoi. Gunoiul ete cev ce trebuie tolerezi p n vine vreme -l runci
fr . Domnul i domn Wormvvood teptu cu mult ner bdre vin vreme o
runce fr pe fiic lor, de prefert n tr vecin u mi deprte dec t t t. Ete
uficient de r u c p rintii trteze copiii obi nuiti c pe ni te gunoie, dr devine nc
mult mi r u c nd copilul cu pricin ete neobi nuit, i prin t trebuie e nteleg
enibil i tr lucitor l minte. Mtild le ve pe m ndou cete clit ti, dr mi mult
c orice, er de o inteligent neobi nuit . Minte ei er t t de flexibil i nv t t t de
repede, nc t clitte cet r fi trebuit fie evident pentru cei mi greoi l minte
dintre p rinti. Dr domnul i domn Wormwood eru m ndoi t t de t mpi i de
tre nf urti n mechin lor vit, nc t nu obervu nimic neobi nuit l fiic lor. C
punem dev rul, m ndoiec c r fi obervt dc -r fi t r t prin c cu un picior
rupt. Frtele Mtildei, Michel, er un b it bolut norml, dr fetit, cum punem,
ti re de l nceput n ochi. Pe c nd ve un n i jum tte vorbire ei er perfect i
ti l fel de multe cuvinte c cei mi multi dintre dulti. P rintii ei, n loc -o plude, o
numeu cl ntnitore zgomoto i-i puneu r tit c fetitele mici trebuie v zute i nu
uzite.
C nd ve trei ni nv te citec tudiind ingur zirele i revitele pe cre
le g e prin c . Pe l ptru ni pute citec repede i bine i ncepue cute
c rti. Singur crte din c cetei luminte fmilii er un cre e chem Reete simple,
cre prtine mmei ei, i dup ce o citie din cort n cort i nv te tote
retetele pe de rot, reliz c vroi cev mi interent.
T ticule, zie e, crezi c i pute -mi cumperi o crte?
O crte ? zie el. Ce vrei fci cu z p cit de crte ?
S citec, t ticule.
D' televizorul ce-re, pentru numele lui Dumnezeul Ai un televizor frumo, cu
ecrn de 30 cm i cum vrei i crte !
Aprope n fiecre dup - miz Mtild er l t ingur c . Frtele ei (cu
ptru ni mi mre) merge l joc . Tt l merge l lucru, ir mm ei e duce
joce bingo ntr-un or l 12 km dep rtre.
Domn Wormwood er piont joce bingo i juc cinci dup -mieze pe
pt m n . In dup -miz zilei c nd tt l ei refuze -i cumpere o crte, Mtild plec
ingur l bibliotec public ttului. C nd june e prezent ingur bibliotecrei,
domn Phelp i ntreb dc e pute ez colo citec . Domn Phelp fuee
putin mirt de venire unei fetite t t de mici nenotite de unul din p rinti, dr cu tote
cete i puee c er binevenit .
Unde unt, v rog, c rtile pentru copii ? - ntreb Mtild.
Sunt colo, pe rfturile de jo, i r pune domn Phelp. Vrei te jut
g e ti un frumo cu multe poze ?
Nu, multumec, zie Mtild. Sunt igur c m decurc.
S i de tunci ninte, n fiecre dup -miz c nd mm ei plec l bingo, Mtild
lerg l bibliotec . Drumul p n colo i lu numi zece minute i tfel i r m neu
dou ore ntregi te ingur ntr-un colt confortbil i devoreze o crte dup lt.
Dup ce citie tote c rtile pentru copii din bibliotec ncepu e uite n jur n c utre
de ltcev. Domn Phelp, cre o urm rie fcint n ultimele dou pt m ni, e
cul de l birou i e ndrept pre e :
Pot te jut cn cev, Mtild? - ntreb e.
M ntrebm ce mi citec, zie Mtild. Am termint tote c rtile pentru
copii.
Vrei pui c te-i uitt l poze ?
D, dr m citit i c rtile.
Domn Phelp e uit n jo l Mtild i Mtild i ntore privire.
C tev mi -u p rut plictiitore, zie Mtild, dr ltele mi -u p rut
minunte. Cel mi mult mi- pl cut Grdina Secret. E plin de miter. Miterul cmerei
n ptele u ii nchie i miterul gr dinii de dincolo de zidul nlt.
Domn Phelp r me mpietrit .
C ti ni i tu, Mtild ? ntreb e.
Ptru ni i trei luni, r pune Mtild.
Domn Phelp fu i mi mirt de dt t, dr ve detul ntelepciune nu
rte.
Ce fel de crte ti-r plce cite ti cum? n treb e.
A vre o crte forte bun , zie Mtild, un dintre cele pe cre le citec
omenii mri. Un renumit . Nu tiu nici un nume.
Domn Phelp e uit f r grb de- lungul rfturilor. Nu pre ti ce leg .
Cum pute cinev, gndi e, leg o crte renumit pentru dulti, pentru o fetit de
ptru ni? Primul ei g nd fu leg o crte romntt de genul celor crie pentru
dolecente de cinciprezece ni, dr dintr-un intinct l ei e pomeni trecnd pete rftul
cu tfel de c rti.
Incerc t, zie e n cele din urm . Ete renumit i frumo . Dc ete
pre lung , pune-mi c cut un mi curt i mi u or .
Marile Sperane, citi Mtild, de Chrle Dicken. A vre ncerc -o citec.
E o nebunie, g ndi domn Phelp, dr c tre Mtild zie :
Sigur c poti -o ncerci.
In dup -miezile cre urmr , domn Phelp cu greu i putu dezlipi privire de
l fetit cre t te ore n ir cuib rit n fotoliul cel mre, l cp tul opu l cmerei, cu
crte pe genunchi. Trebui -o tin pe genunchi pentru c er pre gre -o tin n m n
i t o f ce te plect in ft c pot citi. Er o r tre ciudt cet mic
cretur cu p rul nchi l culore, cu piciorele t rnte mult deupr podelei,
borbit totl de minuntele venturi le lui Pip i le b tr nei domni ore Hvihm cu
c ei mp ienjenit i de vrj cu cre cet mre povetitor mpletie cuvintele.
Singurele mi c ri le micutei cititore eru ridic rile de brt din c nd n c nd c
ntorc pgin i domn Phelp e imte putin trit ori de c te ori trver cmer
pre e -i pun :
Ete cinci f r zece, Mtild.
Intr-un din dup -miezile primei pt m ni petrecute l bibliotec , domn
Phelp o ntrebe :
Te duce mm p n ici i pe urm vine te i c ?
Mm e duce l Aylebury n fiecre dup -miz joce bingo. Nu tie c
unt ici.
Dr t nu e bine, zie domn Phelp. Mi bine i-i cere voie.
Prefer nu-i cer voie, zie Mtild. Nu m ncurjez citec, nici e, nici
tt.
Dr ce e tept ei c tu fci ntr-o c putie, ingur , tot dup -
miz?
S -mi fc de lucru i m uit l televizor.
Ah.
Mmei nu-i pre p ce fc, d ug Mtild cu tritete.
Domn Phelp er ngrijort de drumul pe cre trebui -l fc trvernd
trd principl tului cu trfic detul de inten, dr hot r nu intervin .
Intr-o pt m n Mtild termin Marile Sperane, cre n ce editie contine
ptru ute unprezece pgini.
Grozv mi- pl cut, zie e domnei Phelp. Domnul Dicken mi cri i
ltele ?
Multe ltele, r punee uluit domn Phelp. S -ti leg lt ?
In urm torele e luni, ub ndrumre grijulie domnei Phelp, Mtild citie
urm torele c rti :
Nickolas Nickleby de Chrle Dicken
Oliver Twist de Chrle Dicken
Jane Eyre de Chrlotte Bronte
Mndrie i Prejudecat de Jne Autin
Tess D'Urbervilles de Thom Hrdy
Kim de Rudyrd Kipling
Omul invizibil de H. G. Well
Btrnul i Marea de Ernet Hemingwy
Strugurii mniei de John Steinbeck
Er o lit formidbil i domn Phelp devenie tot mi plin de uimire i de
fericire cetei reliz ri, dr er probbil un lucru bun fptul c nu e l cu totul
trnportt de tote cete. Aprope oricine ltcinev, mrtor i cetor reliz ri le
unui copil t t de mic, r fi fot tentt fc v lv mre i mpr tie vete n tot tul
i mi deprte. Dr nu domn Phelp. Er o peron cre- i vede de treburile ei, i
cre decoperie de mult vreme c rreori merit te meteci n treburile ltor.
Domnul Hemingwy pune multe lucruri pe cre nu le nteleg, i pue Mtild.
Mi le depre b rbti i femei. Dr mi plce forte mult chir i . Din felul cum
povete te m entimentul c m flu i eu colo i c urm rec nt mpl rile, l fel c
peronjele din crte.
Un criitor bun reu e te ntotdeun t, zie domn Phelp. N-re nimic
dc unt p rti pe cre nu le ntelegi. Sti de o prte i l cuvintele te nconjore, c o
muzic .
D, d.
S tii c bibliotecile publice c t ti du poibilitte mprumuti c rti i
le iei c !
N-m tiut, zie Mtild. A pute i eu mprumut?
Binentele, zie domn Phelp. Dup ce legi o crte vino cu e l mine fc
o fi i o poti lu c pentru dou pt m ni. Poti iei mi multe odt dc vrei.
De tunci ninte Mtild vizit bibliotec o dt pe pt m n i c rti noi i
le npoieze pe cele vechi. Micul ei dormitor devenie cum bibliotec i colo i
petrece cele mi multe dup -mieze, deeori cu o cn de cco l ng e. Nu er
uficient de nlt c jung l cele necere n buc t rie, dr p tre n curte o cutie
pe cre cum o duee n untru, pe cre e urc c jung l cele ce-i trebuiu. De
cele mi multe ori i f ce cco cu lpte nc lzind lptele pe cuptor ninte de -l
metec cu celellte ingrediente. Alteori preg te o up u lt b utur cld . Er
pl cut ib o b utur cld n cmer ei, c nd t te ingur i cite ntr-o c putie.
C rtile o trnportu ntr-o lt lume, printre omeni extrordinri, cre tr iu vieti
plpitnte. C l torie tfel cu cor bii din vremuri ndep rtte cu Joeph Conrd, n
Afric, cu Ernet Hemingwy, i n Indi cu Kudyrd Kipling. C l torie n tot lume
tnd de fpt n c m rut ei, ntr-un t englezec.

Dl. Wormwood, marele vnztor de maini


P rintii Mtildei veu o c detul de frumo , cu trei dormitore l etj, i
ufrgeri, cmer de zi i buc t ri l prter. Tt l ei er v nz tor de m ini de m n
dou i e decurc bine cu t.
Rumegu , zice el cu m ndrie. Ete unul din ecretele ucceului meu. S i nu m
cot nimic. II iu grti de l fbric .
Si l ce-l foloe ti? ntrebe Mtild.
H ! Te intereez pe tine ! r pune el.
Nu v d cum rumegu ul te pote jut vinzi m ini de m n dou, t ticule.
At pentru c i o minte de g c , zie el. Nu vorbe forte frumo, dr Mtild
er obi nuit cu t. L fel ti c tt lui ei i pl ce e lude, i-l provoc f r jen .
Trebuie fii forte de tept c foloe ti cev cre nu cot nimic, zie e. A
vre pot i eu fc cev.
N-i poti, r pune el. E ti pre protovn pentru t. Dr m -i pun
frtelui t u Mike depre ce ete vorb, pentru c el o -mi fie prtener de fceri ntr-o
zi. Ignornd-o pe Mtild, e ntoree pre b it i ziee:
Sunt gt ntotdeun cump r o m in dup ce un dobitoc i- trict
vitezele n hl, c nu e mi pote fce nimic cu ele i c r ie c drcu`. O iu forte
ieftin. Pe urm , tot ce m de f cut ete metec ni te rumegu cu uleiul din cuti de
viteze, i merge c un !
S i c t timp o tin p n ncepe c r ie din nou ? ntrebe Michel.
Suficient de mult c jung cu e l o ditnt mre, i r pune r njind.
Vreo 150 km.
Dr t ete necintit, t ticule, ziee Mtild. Ete n el torie.
Nimeni n- jun vreodt bogt fiind cintit, zie el. Clientii exit c fie
p c liti.
Domnul Wormwood er un b rbt cund cu o figur c de oboln, dintii din ft
ie indu-i de dup mutt oricec . Ii pl ce porte jchete n crouri mri n culori
vii i crvte, de obicei glbene u verzi.
Su kilometrjul, de exemplu, continu el. Orice om cre cump r o m in de
m n dou vre tie primul lucru c ti kilometri u fot f cuti cu e, nu ?
D, r pune b itul.
A dr cump r o rbl cre re 300 de mii de km pe indictor. O iu ieftin
pentru c nimeni nu cump r o m in t t de uzt , nu? Dr l m inile din ziu de zi
nu mi poti coti vitezometrul fr i rnjezi cifrele, cum e f ce cum zece ni.
Sunt fixte n fel nc t e impoibil -ti bgi nul, dec t dor dc e ti cine tie ce
mecher de ceornicr. A c , ce fc, mi foloec creierul, b iete, t fc!
Cum? ntreb Michel fcint. P re c mo tenie de l tt l u pl cere de
fi necintit.
Stu i m g ndec cum pute fc indictorul rte zece mii de km n
loc de 300 de mii de km, f r defc vitezometrul n buc ti. Ei bine, dc merge
npoi cu m in uficient de mult, tunci obtine t fiindc numerele e chimb
npoi, nu-i ? Dr cine pote merg npoi mii i mii de kilometri? Nu e pote!
Binentele c nu, ziee Michel.
A c m crpin n cp, zie tt l. Imi foloec creierul! C nd i norocul i
un creier c l meu trebuie l foloe ti ! S i dintr-o dt mi veni r punul. V pun,
m-m imtit cum trebuie e fi imtit tipul i cre decoperit penicilin. Evric ! - m
trigt. At ete !
S i ce-i f cut, tt ? ntrebe b itul.
Vitezometrul, ziee domnul Wormwood, ete legt de un cblu cre ete
cuplt cu un ltul l rotile din ft. In primul r nd m deconectt cblul colo unde e
une cu rotile din ft. Pe urm m lut un burghiu electric din le de mre vitez i
l-m cuplt l cp tul cblului n fel nc t tunci c nd e nv rte te e trnmite prin
cblu inver. Ati ntele p n cum? M urm riti?
D, t ticule, r pune t n rul Michel.
Burghiele te e nvrt cu o vitez teribil , ziee tt l, c tunci c nd
pornec burghiul, numerele de pe kilometrj e chimb mergnd npoi cu o vitez
fnttic . Pot iu 70 km de pe kilometrj cu burghiul meu de mre vitez n c tev
minute. S i c nd m termint treb, m in prcur numi zece mii de kilometri i e
gt de v ndut. E prope nou " ii pun clientului. De bi re zece mii. A prtinut
unei b tr ne cre o foloe numi de dou ori pe pt m n pentru cump r turi."
Chir poti ntorci kilometrjul npoi cu un burghiu electric ? ntrebe
t n rul Michel.
V pun ecrete de comert , ziee tt l. A c nu vorbiti cu nimeni ltcinev
depre t. Nu vreti m vedeti l p rnie, nu?
Nu pun l nimeni, ziee b itul. Fci t l multe m ini?
--- Fiecre m in cre mi junge n m n prime te cet trtment. Tote u
kilometrjul ub zece mii de kilometri ninte de fi oferite l v nzre. S i c nd te
g nde ti c t ete inventi me, zie tt l cu m ndrie. S i mi- du cev b ni ori !
Mtild cre culte tot povete cu mre tentie zie :
Dr, tt , t ete mi necintit dec t chir povete cu rumegu ul! Ete
dezgut tor! n eli ncredere omenilor!
Dc nu-ti plce, tunci n-i dec t nu m n nci m ncre din c t, zie
tt l. E cump rt din profituri.
Sunt bni murdri, zie Mtild. Ur c t! Dou pete ro ii p rur pe obrjii
tt lui.
Cine drcu' crezi tu c e ti, Arhiepicopul de Cnterbury, -mi vorbe ti mie de
cinte? E ti o g c prot cre n-re nici ce mi mic idee depre ce vorbe te !
Ai dreptte, Hrry, zie mm, i poi pre Mtild : Ai obrzul gro, vorbe ti
tt lui t u. Acum tine-ti gur i re nchi , putem urmri progrmul de l
televizor n lini te.
Se flu n cmer de zi m ncndu- i cin genunchi n ft televizorului. Cin er
de obicei n ft televizorului n colete de tniol cu comprtimente eprte pentru
m ncre cu crne, crtofi fierti i mz re, cum eru cump rte de l mgzin.
Domn Wormwood metec m ncre cu ochii lipiti de ecrnul televizorului, uitndu-e
l un eril comic mericn. Er o femeie gr un cu p rul vopit pltint, l r d cin
c rui e vede o prte crecut de culore bl nii de orece. Se frd bundent i ve
un din cele contitutii nefericite, n cre crne e prc legt cu for , nu cd de
pe corp.
M mico, zie Mtild, pot m nc n ufrgerie c pot citi l m n timp ce
m n nc?
Nu poti, o repezi tt l runc ndu-i o privire urt Cin ete o reuniune de
fmilie i nimeni nu e ridic de l m p n nu e termin .
Dr noi nu untem l m , zie Mtild. Nu t m niciodt l m .
Intotdeun m nc m pe genunchi n ft televizorului.
S i ce ete r u l uittul l televizor, pot te ntreb? zie tt l. Voce i devenie
dintr-o dt mole i meninttore, periculo .
Mtild nu vu curjul -i r pund , c t cu. Simte furi clocotind n untrul
ei. S ti c er r u - i urc p rintii , dr i vene greu -i privec ltfel. Tote
lecturile pe cre le vuee p n tunci i d duer o viziune upr vietii pe cre ei n-o
vueer niciodt . Numi putin dc r fi citit din Dicken u Kipling i i-r fi dt
em c putei iei i ltcev de l vit n fr de n el omenii i de te uit l
televizor.
Mi er i ltcev: nu-i pl ce i e pun ntrun c er prot i ne tiutore
c nd e ti bine c nu er . Sup rre ei clocoti din ce n ce mi tre, p n c nd, tnd
n pt n er cee lu o hot r re. Hot r e c ori de c te ori mm u tt l ei eru
nedrepti cu e, ie ntorc ptele ntr-un fel u ltul. O mic victorie u dou r
jut-o -i tolereze i -o protejeze de t ti nervi.
Trebuie v mintec c e nu ve nc cinci ni i nu ete u or pentru cinev
t t de mic obtin victorii n ft unor omeni mri i puternici. Dr chir i , er
hot r t ncerce. Tt l ei, dup tot ce e ntmple n er cee, er primul pe lit .
Plria i lipiciul
In diminet urm tore, cu putin ninte c tt l ei plece l nefericitul lui grj,
Mtild e trecur n hol i-i lu p l ri pe cre o purt n fiecre zi merg l lucru.
Se ridice pe v rfuri c t mi mult putu i cu un bton, de-bi, de-bi reu ie -o i de
pe cuier. P l ri er un din cele turtite, din piele de porc, cu o pn de rt ntr-o
prte. Tt l ei er forte m ndru de e fiindc ve imprei c -i d de o lur de om
ndr znet i f r griji, mi le c nd o purt pe-o prte, cu jchet n crouri i crvt
verde.
Mtild, tinnd p l ri ntr-o m n i un tub de clei din cel cre lipe te orice n
cellt , ncepu torc tubul i ez o liniut forte fin de lipici de jur mprejurul
mrginii, n untrul p l riei. Pe urm pue cu grij p l ri npoi n cuier cu jutorul
btonului. Pl nuie din timp opertiune cu tentie, tfel nc t p l ri fu npoi n cuier
c nd tt l ei e ridic de l m dup micul dejun.
Domnul Wormwood nu oberve nimic c nd i puee p l ri, dr c nd
junee l grj n-o mi putu d jo. Cu cleiul cel nu er de glumit, ti lu piele de pe
cp dc tr gei mi tre. S i cum domnul Wormwood nu voi - i fc cev cu m n
lui, nu putu dec t te cu p l ri pe cp tot ziu, chir c nd pune rumegu n ulei
u c nd rnj kilometrjul cu burghiul electric. Intr-un efort de lv prentele,
lue o titudine degjt , pernd c lucr torii cred c vuee el chef - i tin
p l ri pe cp tot ziu, dor c e ditreze, c gngterii din filme.
C nd junee er c tot nu- i putue lu p l ri din cp.
Termin cu protiile, i pue oti . Vino-ncoce c ti-o cot eu !
Tre curt, dr cu putere, de p l rie i domnul Wormwood d du drumul l un
tip t de r unr gemurile.
Auu ! trig el. Nu trge ! D -i drumul! o -mi iei piele de pe jum tte de
frunte !
Mtild, cuib rit n fotoliu c de obicei, e uit de dup mrgine c rtii cu
orecre intere.
Ce - nt mplt, t ticule? zie e. T i - umflt cpul, u ce?
Tt l e uit l e cu o mre upiciune, dr nu zie nimic. Domn Wormwood
zie :
Trebuie fie clei. N-re ce fie ltcev. S -ti fie nv ttur de minte nu
mi umbli cu lucruri periculoe c t. Preupun c-i vrut -ti lipe ti nc o pn l
p l rie.
Nici n-m tin porc ri de clei! trig domnul Wormwood. Se ntore i
e uit fix l Mtild, cre-i ntore privire cu ochii ei mri c prui i nevinovti.
Trebuie cite ti etichet de ub tub ninte te puci de cev. Intotdeun
trebuie urmezi intructiunile de pe etichet , continu e.
Ce drcu' tot pui colo, corpie t mp ? trig domnul Wormwood,
tinndu-e bine de p l rie c nu cumv -i mi vin idee trg de e. Crezi c unt
t t de idiot -mi lipec ingur p l ri de cp!
Un bietel cre t mi jo pe trd , zie Mtild, i- pu ni te clei dintr- t pe
deget f r tie ce ete i pe urm i- b gt degetul n n.
Domnul Wormwood ri n u.
- S i ce - intmplt cu el ? - e precipit el.
- I- rm lipit de n, rpune Mtild, i durt o ptmn. Tot lume
r de el.
A -i trebuie, zie domn Wormwood. Nu trebui i bge degetul n n.
E un obicei ur t. Dc toti copiii r ve clei pe deget nu i-r mi b g niciunul degetul
n n.
S i omenii mri mi fc t, m mico, zie Mtild. Te-m v zut pe tine ieri n
buc t rie.
Te rog termini, zie domn Wormwood f cndu-e ro ie l ft.
Domnul Wormwood trebui - i tin p l ri pe cp tot timpul c nd m ncr cin
n ft televizorului. Ar t crghio i r me tot timpul t cut. C nd e preg ti de
culcre ncerc din nou - i cot p l ri. Il jut i domn Wormwood, dr nu er
poibil.
Acum cum o -mi fc du ul? ntreb el.
Trebuie renunti, c n-i ncotro, i pue oti. Mi t rziu, c nd e uit l
otul ei cund i lb n pijmu cu dungi violete i cu p l ri de porc pe cp umblnd
ncoce i-ncolo prin dormitor, e g ndi c rt ntr-un hl f r de hl i c nu er genul
de b rbt l cre vieze oti lui.
Domnul Wormwood decoperie c cel mi r u lucru n leg tur cu ve o
p l rie lipit de cp, er fii fortt dormi cu e. Nu er nici un chip - i eze cpul,
confortbil, pe pern .
Nu te mi git t t, i pue oti dup ce e nv rtie n pt vreo or . Cred c
p n m ine diminet e mi deprinde i o -o putem cote u or.
Dr nu e deprine i nici n-o putur cote u or, c domn Wormwood lu
o forfec i t ie p l ri pe l ng cp, buc tic cu buc tic , nt i prte de u i poi
mrgine. Unde prte din untru p l riei e lipie de p r, pe lterl i l pte, trebui
tie i p rul p n l piele, nc t, c nd termin , domnul Wormwood ve un cerc lb n
jurul cpului, c un fel de c lug r. Ir n ft, unde p l ri fuee lipit direct de piele,
r m eer mici buc tele mronii de piele de porc cre nu e tie c te p lturi le-r fi
nl turt.
L micul dejun Mtild i pue :
Trebuie ncerci -ti coti buc telele le de pe frunte, t ticule. Art c i
cum i ve o umedenie de inecte mronii umblnd pe tine. O zic lume c i
p duchi.
Tci din gur ! e zbor i tt l. T ine-ti furiit i de gur nchi !
Un pete lt, Mtild er multumit . Dr ti c, cu t ii d due tt lui ei o
lectie pentru totdeun.

Fantoma
Dup epiodul cu cleiul, n fmili Wormwood e ternue o tmofer de clm
reltiv. Er clr c experient l cuture nitel pe domnul Wornrwood, cre pentru o
curt period p ru - i pird cheful de e mi l ud u de mi fce pe t p nul.
Dr nu tinu mult i ncepu din nou. Probbil c vuee o zi mi prot l grj i
nu v ndue detule m ini de m n dou rnjte cum ti el. Sunt multe lucruri cre-l
pot fce pe un b rbt iritbil c , dup o zi prot l erviciu, i n mod norml o otie
enibil eizez emnlele de furtun i-l l n pce p n e lini te te.
C nd n ce er domnul Wormwood junee c venind de l grj, ve
ft ntunect c un nor de furtun i cinev ve fie clul de b tie n cur nd. Soti
recunocu emnlele imedit i dip ru. Domnul Wormwood intr n cmer de zi unde
Mtild t te ghemuit n fotoliu, complet borbit de crte pe cre o cite. Domnul
Wormwood d du drumul l televizor. Ecrnul e lumin i p ru imgine. Domnul
Wormwood e uit l Mtild. Fetit nu e mi ce. Se obi nuie e pot concentr n
ciud zgomotului cre vene de l televizor. Continu citec i, dintr-un nume
motiv l nfurie pe tt l ei. Probbil c furi i crecue fiindc o v zue c -i f ce pl cere
un lucru dincolo de putere lui de ntelegere.
Nu te opre ti niciodt din cititul l? e r ti el.
A, bun , t ticule ! zie Mtild. Ai vut o zi bun?
Ce-i porc ri t? zie mulgndu-i crte din m n .
Nu e porc rie, e forte frumo . Se chem Poneiul Rocat. E cri de John
Steinbeck, un criitor mericn. De ce nu ncerci -o cite ti ? O -ti plc .
Gunoi, zie domnul Wormwood. Dc e cri de un mericn, igur e gunoi.
Toti criu l fel.
Nu, t ticule, e minunt , pe cuv nt ! Ete depre.. .
Nu vreu tiu depre ce ete, ltr el. M-m turt de cititul t l t u !
Du-te i f cev cu folo !
Dintr-o dt ncepu rup foile din crte i le mototolec n ghemotoce pe
cre le zvrle n co ul de gunoi.
Mtild nghet de orore. Tt l continu cu furie i, de dt t numi er nici
un dubiu c er cuprin de un fel de invidie. Cum ndr zne te, p re pun el cu fiecre
pgin rupt , cum ndr zne te -i plc citec c nd eu nu pot ? Cum ndr zne te ?
At e o crte de l bibliotec ! pl nge Mtild. Nu ete me ! Trebuie -o
duc npoi domnei Phelp !
Atunci o trebuic cumperi lt, nu-i ? zie tt l mulgnd mi
deprte pginile. O trebuic -ti economie ti bnii de buzunr p n ete uficient
n pu culit c cumperi un nou pentru drg t domn Phelp !
Cu t runc copert r m gol n co i ie i din cmer , l nd televizorul
prin.
Cei mi multi copii n ituti Mtildei r fi hohotit de pl n. Dr e nu f cu t.
R me nemi ct , lb l ft i plin de g nduri. Prc r fi ntele c pl nul i nervii
nu jut l nimic. A cum puee c ndv Npoleon, ingurul lucru inteligent pe cre
poti -l fci c nd e ti tct ete contrtci. Minte minunt i ubtil Mtildei er
dej l lucru g ec o lt pedep potrivit pentru un tt de venino. Plnul
cre ncepue cum e formeze n minte ei depinde de c t de dev rt er c
ppglul lui Fred vorbe forte bine, cum e l ude el.
Fred er un prieten l Mtildei. Er un b ietel de e ni cre t te dup colt i
cre de mult vreme e tot l ud cu un ppgl extrordinr pe cre i-l d due tt l lui.
In dup -miz urm tore, imedit ce domn Wormwood plece cu m in
pentru o nou prtid de bingo, Mtild porni pre c lui Fred invetigheze. B tu l
u i c nd cet i dechie l ntreb dc vroi -i rte i ei extrordinrul ppgl.
Fred fu nc ntt i o condue n cmer lui, unde ntr-dev r e fl un ppgl minunt,
lbtru cu glben.
Il vezi ? zie Fred. Il chem Chooper.
F -l vorbec , zie Mtild.
Nn poti -l fci vorbec , r pune Fred. Trebuie i r bdre. Vorbe te
c nd re el chef.
Ii f cur de lucru teptnd. Dintr-o dt ppglul zie :
Slutre, lutre, lutre ! Sun exct c o voce omenec .
Extrordinr ! zie Mtild. Ce ltcev pote mi pun ?
Zorn ie-mi oele ! zie ppglul f cnd o imittie unei voci cvernoe.
Zorn ie-mi oele !
Mereu pune t, i pue Fred.
Ce mi pote pun ? ntreb Mtild.
At ete tot ce tie, zie Fred. Dr ete extrordinr, nu-i ? zie Fred.
E fbulo, zie Mtild. Mi-l mprumuti i mie pentru o nopte ?
Nu, zie Fred. Nici nu te g ndi!
Iti du toti bnii mei de buzunr pe pt m n viitore, zie Mtild.
At er ltcev. Fred e g ndi pentru c tev ecunde.
Bine, zie el. Dc -mi promiti c mi-l duci npoi m ine diminet.
Mtild e ntore c duc nd colivi cu m ndou m inile. Er un c min n
ufrgerie i Mtild e chinui potrivec colivi n hornul c minului, ferit l vedere.
Nu fu pre implu, dr reu i n cele din urm .
Slutre, lutre, lutre! zie ppglul din cunz tore. Slutre,
lutre !
Tci din gur , nebunule! zie Mtild i plec e pele pe m ini de
funingine.
In er cee, pe c nd mm, tt l, frtele i Mtild m ncu cin c de obicei n
cmer de zi, n ft televizorului, o voce clr e uzi din hol venind din ufrgerie :
Slutre, lutre, lutre !
Hrry, trig mm f cndu-e lb l ft. E in c ! Am uzit o voce !
S i eu, zie frtele Mtildei. Mtild ri i nchie televizorul.
S ! zie e. Acultti !
Nimeni nu mi m nc i cult cu tentie.
Slutre, lutre, lutre ! e uzi ir.
Ati uzit ? opti frtele Mtildei.
Sunt hoti, opti mm. Sunt n ufrgerie !
A cred, zie tt l t nd mi deoprte ncordt.
Du-te i prinde-i Hrry ! uier mm. Du-te i prinde-i upr fptului !
Domnul Wormwood nu e mi c. Nu p re c e gr be te -i prind i devin
erou. Se f cue gri l ft.
Hide ! uier mm. Probbil c vor rgint ri.
Tt l i tere gur cu ervetelul ntr-un get de nervozitte.
Hi mergem cu totii vedem ! zie el.
Hi tunci, zie frtele Mtildei. Hide, mm !
Mm lu un fier lung de l ng c min. Tt l puc o cro de golf dintr-un colt .
Frtele puc o veioz i o coe din priz . Mtild lu cutitul cu cre m nce i toti
ptru e trecurr prin u ufrgeriei, tt l ultimul dintre ei.
Slutre, lutre, lutre ! zie voce din nou.
Hideti ! trig Mtild i d du buzn n untru cu cutitul ridict. M inile u!
V-m prin! trig e.
Ceillti o urmr fluturndu- i rmele. Apoi e oprir . Se uitr de jur mprejur i
nu er nimeni.
Nu e nimeni ici, zie tt l u urt.
L-m uzit, Hrry, zie mm nc tremurnd. I-m uzit clr voce i i uzit-o
i tu!
Sunt igur c l-m uzit ! trig Mtild. E ici undev !
Incepu cute dup cnpe, dup perdele. Atunci voce e uzi din nou, mole
i nfrico tore :
Zorn ie-mi oele! e uzi. Zorn ie-mi oele!
Toti rir in u, incluiv Mtild, cre er o bun ctrit. Se uitr de jur
mprejur, dr din nou nu er nimeni.
E o fntom ! zie Mtild.
Domne jut -ne trig mm prinz ndu- i otul de dup g t.
E preci o fntom , zie, Mtild. Am mi uzit-o pe ici. Cmer t e
b ntuit de fntome. Eu credem c voi titi!
Slvez -ne! trig domn Wormwood prope ugrumndu- i otul.
S plec m de ici, zie tt l, mi gri c niciodt .
Toti ie ir tr gnd u dup ei.
Dup -miz zilei urm tore, Mtild reu i cot ppglul nev t mt dr
plin de funingine din horn i iei fr din c , f r fie v zut . Il coe prin u din
pte i fugi cu el l c lui Fred.
S- comportt cum trebuie ? ntreb Fred.
Ne-m ditrt grozv cu el, zie Mtild. P rintilor mei le- pl cut l nebunie.

Aritmetica
Mtild i-r fi dorit c p rintii ei fie buni i iubitori, nteleg tori, onorbili i
inteligenti. Fptul c nu eru nimic din tote te, er cev ce Mtild tre bui
tolereze. Dr nu er u or. Noul joc de -i pedepi, pe unul dintre ei u pe m ndoi, ori de
c te ori o r neu uflete te, i f ce vit mi mult u mi putin uportbil .
Fiind forte mic i nejutort , ingur putere pe cre o ve upr lor er
putere mintii ei. Cu inteligent ei cutit pute -i nv rtec pe m ndoi. Dr
dev rul ete c n orice fmilie o fetit de cinci ni trebuie fc cee ce i e pune,
oric t de burde r fi ordinele primite. A c trebui m n nce cin de pe tv n ft
plictiitorei cutii televizorului. Trebui te ingur c n fiecre dup -miz
pt m nii, i oric nd i e pune tc din gur , trebui tc din gur .
Supp ei de igurnt cre o jut nu- i i c mpii, er pl cere de invent i
de coce cele plendide pedepe, dr cel mi pl cut lucru er c ele i f ceu efec tul
pentru o period curt de timp. Tt l ei n pecil, devene mi putin coco i mi
uportbili pentru c tev zile dup ce prime doz din medicmentul mgic l Mtildei.
Povete cu ppglul n horn, n mod clr i lini tie pe m ndoi coniderbil,
pentru o period mi lung de o pt m n , fc ndu-i e comporte civilizt ft de
Mtild n comprtie cu modul lor obi nuit. Dr din p cte, t nu tinu mult.
Urm tore c nteie p ru ntr-o er , n cmer de zi. Domnul Wormwood de-bi e
ntoree de l lucru. Mtild i frtele ei teptu lini titi pe cnpe c mm le
duc obi nuitele t vi cu cin. Televizorul nu er prin.
Domnul Wormwood i f cu priti ntr-un tip tor cotum n crouri i cu o
crvt glben . Crourile mri portoclii cu verde le jchetei i pntlonilor up ru l
vedere. Ar t c eful celui mi rc birou de priuri, mbr ct pentru nunt fiic -ii i
er nc ntt de el nu i n er cee. Se ez n fotoliu i frecndu- i m inile e dre
fiului u :
M i b iete, zie el, tt l t u vut t zi o zi c t e pote de bun . Sunt mult
mi bogt cum dec t erm zi diminet. Am v ndut nu mi putin de cinci m ini t zi,
fiecre cu un profit frumu el. Rumegu n cuti de viteze, burghiu electric l vitezometru,
o runc tur de vope ici, un colo i lte c tev trucuri din te i n t fletii e b teu
le cumpere.
Scoe o buct de h rtie din buzunr i ncepu -o tudieze.
Acult , b iete, zie el, drendu-e fiului u i ignor nd-o pe Mtild. Av nd
n vedere c o intri n fceri ntr-o zi, trebuie tii ocote ti profiturile pe cre le
fci l f r itul fiec rei zile. I o foie de h rtie i un creion i hi vedem c t e ti de
de tept.
B itul ie i cult tor din cmer i e ntore cu mterilele cerute.
Scrie , zie el, citind din buct lui de h rtie. M in nr. 1 fot cump rt
de mine cu 278 de lire i v ndut cu 425 de lire. Ai cri ?
B itul de zece ni criee cele dou vlori ncet, cu grij .
M in nr. 2, continu el, m- cott 180 de lire i m v ndut-o cu 760. Ai
cri?
D, tt , zie b itul.
M in nr. 3 m- cott 300 lire i m v ndut-o cu 999 lire i 50 de pence.
Mi pune-mi o dt , zie b itul. Cu c t i v ndut-o ?
999 lire i 50 de pence, zie tt l. S i t, propo, ete un truc inteligent de du
de n cump r torul. Niciodt nu ceri um rotund . ntotdeun pui cev mi
putin. Nu pui 1000 de lire. Spui 999 de lire i 50 de pence. Sun mult mi putin, dr in
relitte nu ete. Inteligent, nu?
Forte, zie b itul. Ete clipitor, tt !
M in nr. 4 cott 86 de lire, er o rbl , i m v ndut-o cu 699 lire i 50 de
pence.
Spui pre repede, zie b itul criind numerele. A . Am cri.
M in nr. 5 cott 637 de lire i m v ndut-o cu 1649,50 . Ai cri, b iete?
D, tt , zie b itul curbt deupr h rtiei i criind.
Forte bine, zie tt l. Acum clculez profitul pe fiecre m in i f totlul.
Pe urm o poti pui c t c tigt clipitorul t u tt n totl t zi.
E mult de ocotit, zie b itul.
Binentele c e mult, zie tt l. Dr c nd e ti n fceri importnte c t,
trebuie fii n ritmetic . Eu m un computer n cp. Mi- lut mi putin de zece
minute rezolv t.
Vrei pui c i ocotit n cp, tt ? ntreb b itul minunndu-e.
Nu, nu chir , zie tt l. Nimeni nu pote fc t. Dr nu mi- lut mult.
C nd termini, pune-mi c t crezi tu c m f cut profit n totl t zi. Am totlul finl cri
ici, i m -ti pun dc i f cut bine.
Tt , i f cut exct 4303 lie i 50 de pence n totl, zie Mtild.
Nu te metec, zie tt l. Frtele t u i cu mine dicut m finnte.
Dr, tt ...
Tc -ti gur, zie tt l. Ghice ti i fci pe de tept !
Uit -te l r pun, tt , zie Mtild cu bl ndete. Dc i clcult corect trebuie
i 4303 lire i 50 de pence. At t i pe h rtie ?
Domnul Wormowood e uit l foi de h rtie i ntepeni. T cu. Dup un timp
pue:
Mi pune o dt .
4303 i 50, zie Mtild.
Din nou e f cu lini te. Apoi ft tt lui e f cu ro ie tcojie.
Sunt igur c t t e, zie Mtild.
Tu, pr ivenie mic ! trig dintr-o dt tt l, ndrept nd npre e
meninttor degetul r t tor. Te-i uitt pe foie ! Ai citit din ce-vem eu ici !
T ticule, unt n cellt prte cmerei, cum fi putut v d ?
Nu m proti pe mine ! trig el. Sigur c i v zut ! Trebuie fi v zut !
Nimeni n-r fi putut de un r pun , mi le o ft ! E ti o ecroc mic ,
domni or , t e ti! O ecroc i o mincino l
In cel moment mm intr ducnd o tv mre cu ptru portii de m ncre pentru
cin . De dt t er pete cu crtofi pr jiti, pe cre le cump re de l mgzinul din
colt , gt pr jite, n drum pre c , de l bingo. Se pre c jocurile de bingo o epuizu n
m ur pe domn Wormwood, t t fizic c t i emotionl, nc t nu-i mi r m ne
uficient energie g tec ingur cin. Atfel nc t, dc nu er m ncre cump rt ,
congelt i nc lzit , tunci igur er pe te cu crtofi pr jiti.
De ce e ti de ro u l ft, Hrry ? zie e pun nd tv domnului
Wormwood pe m ut din ft cnpelei.
Fiic-t ete o ecroc i o mincino , zie tt l lu nd tv i pun nd-o pe
genunchi. D drumul l televizor i termin m cu dicuti.

B rbtul pltint
Pentru Mtild nu er nici un dubiu c ultim ie ire tt lui ei merit o pedep
ever , i, tnd i m ncndu- i cin cee oribil i ignornd progrmul de l televizor,
minte i merge l tote vrintele poibile. C nd e f cue vreme de culcre, Mtild
er deci .
In diminet urm tore e cul devreme, e due l bie i ncuie u . A cum
titi, domn Wormwood i vope p rul ntr-un blond pltint i tr lucitor, cee i
culore c nteietore pe cre o u ctritele cre merg pe rm l circ. Treb t o
f ce l cofor de dou ori pe n, dr, o dt pe lun u cm cev, obi nui - i
mprop teze culore limpezindu- i p rul ntr-un lighen cu cev cre e chem BLOND
PLATINAT. VOPSEA DE PR FOARTE PUTERNIC. At i erve i c - i vopec
oribilele r d cini mron cenu ii.
Sticl cu BLOND PLATINAT VOPSEA DE PR FOARTE PUTERNIC er p trt n
dul piorul de l bie i pe e mi er o etichet mic pe cre cri Atentie, contine
peroxid. Nu l ti ticl l ndem n copiilor". Mtild citie t de multe ori fcint .
Tt l Mtildei ve o recolt bun de p r negru pe cre-l purt cu o c rre l
mijloc i de cre er grozv de m ndru. P r n to, i pl ce lui zic , t nemn
c dedeubtul lui ete un creier n to !"
C Shkepere, i puee odt Mtild.
C cine ?
C Shkepere, t ticule.
Er de tept?
Forte de tept, t ticule.
Ave tone de p r, nu-i ?
Er chel, t ticule.
Dc nu e ti n tre vorbe ti logic, tci din gur ! e r tie el.
Domnul Wormwood i f ce p rul rte n to i lucio, u - i nchipui,
m ndu- i cpul n fiecre diminet cu bundente cntit ti dintr-o lotiune cre e
nume ULEI DE VIOLETE. TONIC PENTRU PR.
O ticl cu cet olutie violet i puternic miroitore e fl n permnent pe
etjer de deupr chiuvetei l ng periut de dinti, i n fiecre diminet, dup r,
ve loc un viguro mj l cpului cu cet ulei de violete. Acet mj er ntotdeun
compnit de puternice zgomote b rb te ti, repirtie uier tore i oftturi, cm :
Ahhh, t ete ! At ete ce-mi trebuie !
Trebuie frect l r d cin - er cee ce pute fi uzit clr de l Mtild din
dormitor, l cel llt cp t l coridorului.
Acum, diminet devreme, ingur , in bie, Mtild goli trei ferturi din continutul
ticlei cu ulei de violete n chiuvet . Pe urm umplu l loc ticl cu BLOND PLATINAT
VOPSEA DE PAR FOARTE PUTERNIC. L e grijulie cev din tonicul de p r n ticl .
Atfel nc t dup ce git bine ticl, continutul cpete culore violet. Apoi pue din
nou ticl pe etjer de deupr chiuvetei, vnd grij pun cellt ticl l loc n
dul pior. P n cum, tote bune.
L micul dejun, Mtild t te lini tit l locul ei l m , m ncndu- i n t cere
cerelele. Frtele ei t te l cel llt cp t l meei, cu ptele l u , devor nd un dup
lt feliile de p ine une cu unt de rhide i gem de c p uni. Mm er undev n
buctrie prepr nd micul dejun pentru domnul Wormwood cre ntotdeun cont din
dou ou pr jite, trei c rnti pr jiti, trei felii de unc pr jite, c tev ro ii de emene
pr jite i p ine.
In cet moment, domnul Wormwood intr zgomoto n cmer . Nu er cpbil
intre ltfel, mi le l micul dejun. Trebui - i fc ntotdeun imtit prezent
zgomoto, tronc nind i vorbind tre, de prc r fi pu : Sunt eu ! Uite-m c vin !
St p nul cei, cpul de fmilie, cel cre fce c voi ceillti tr iti t t de bine !
Obervti-m i r tti-mi repect.
In diminet t p i n untru cu p i mri, i b tu fiul pe pte i trig ;
B iete, tt l t u imte c t zi o fie ir o zi bun de f cut bni l grj! Am
c tev frumu ele cu cre -i duc pe n t fleti n diminet t. Unde ete m ncre
me?
Acum, comor me, trig domn Wormwood din buc t rie.
Mtild e uit n frfurie. Nu ndr zne - i ridice privire. In primul r nd nu er
igur de ce ve vd . In l doile r nd, dc n-r fi v zut cee ce tept vd , n-
ve ncredere c pute - i p treze figur, c i c nd nimic nu -r fi nt mplt. Frtele
ei e uit direct l feretr din ft, umpl ndu- i g nditor gur cu p ine cu unt de
rhide i gem de c p uni. Tt l e depl de- lungul cmerei c - i ocupe locul din
cpul meei, c nd mm p ru n u buc t riei cu o frfurie enorm , plin cu ou ,
c rnti, unc i ro ii. Ridic nd privire prine imgine otului i e opri mpietrit .
D du drumul unui tip t cre prc o ridice deupr n er i c p frfuri cre e
pre de pode, continutul rind n tote p rtile. Tot lume tre ri, incluiv domnul
Wormwood.
Ce drcu' e-nt mpl cu tine, femeie? trig el. Uite ce-i f cut pe covor !
P rul! zie tr ng ndu-e n ine i ndrept nd un deget tremurt pre otul
ei. Uit -te l p rul t u! Ce ti-i f cut l p r?
Ce re p rul meu, pentru numele lui Dumnezeu?
O, Domne ! Tt, ce ti-i f cut l p r? trig b itul.
O cen minunt ncepe e contureze n ufrgerie. Mtild t ce i dmir
efectul muncii i mintii ei. M ndrete de clie de p r domnului Wormwood er cum de
un rgintiu murdr. De dt t culore er unui ctor de circ cre merge pe rm i
cre nu - p lt pe cp ntreg tgiune.
T i-i . . . ti-i . . . ti-i vopit p rul! c rti ubtire voce mmei. Ce ti- venit
netotule? Ar ti bolut nfrico tor ! Art groznic! Ar ti c un montru !
Ce tot pui colo? trig el pun ndu- i m ndou m inile pe cp. Cum
mi-l vopec? Ce vrei pui cu t ? Ce re ! Ori vreti -mi jucti o fr t mpit !
Ft i e chimbe l culore devenind verde dechi, culore merelor necopte.
T i l-i vopit, tt , zie b itul. Are culore p rului mmei, numi c rt mi
murdr.
Binentele c i l- vopit ! zie mm. Eu- i pute chimb culore de l
ine ! Ce-oi fi vrut fci? S te fci mi frumo? Ar ti c o bb dement !
Adu-mi o oglind , tip tt l.
Po et mmei t te t rnt de un cun. Domn Wormwood o dechie i
coe din e o cutie de pudr compct , cre ve o oglind mic , rotund , n interior. O
dechie i o nm n otului. Acet i-o mule din m n , dr buc tele de pudr e
mpr tir pe jchet n crouri.
Fii tent ! tip e. Uite ce-i f cut ! Ete pudr me ce mi bun !
Vi de mine! tip domnul Wormwood uit ndu-e n oglind . Ce - nt mplt
cu p rul meu? Ar t ingrozitor ! Ar t c tine, dement ! Nu pot m duc l grj v nd
m ini, r t nd n hlul t ! Cum - putut nt mpl cev ? Se uit de jur mprejur,
nt i l mm, poi l b it, poi l Mtild.
Cum - putut nt mpl cev! url el.
Cred c nu te-i uitt bine, t ticule, zie Mtild, i i lut ticl mmei n loc de
t.
Binentele c t - nt mplt ! trig mm. Hrry, mult minte-ti mi
trebuie! De ce n-i citit etichet ninte -ti torni cheti i n cp ? Vopeu me e
forte puternic . Pui o lingur l un lighen cu p , i tu ti-i pu-o direct pe pr !
Probbil c o -ti cd tot p rul p n l urm ! Te utur cpul ?
Vrei pui c o -mi cd tot p rul ? url el.
Cred c d. Peroxidul ete o ubtnt forte puternic . Se pune n chiuvete i
n WC-uri c e dezinfecteze, numi c -i du un lt nume.
Ce pui colo? url el. Eu nu unt v de WC ! Nu vreu m dezinfectez !
Chir dilut cum o foloec eu, zie domn Wormwood, fce -mi cd
p rul, c Dumnezeu tie ce-o -ti fc tie ! M mir c nu ti- r tot piele cpului
p n cum !
Ce fc? ntreb el dipert. Spune repede ce fc, p n nu-mi cde tot
p rul !
In locul t u m- p l repede cu p i pun, dr repede !
O -mi revin l culore? ntreb el ngrozit.
Binentele c nu, z p cil ! zie mm.
Atunci ce fc? Nu pot ie din c !
O trebuic ti-l vope ti negru, zie mm. Dr pl -te mi nt i, u
n-o mi r m n ce vope ti !
D, zie domnul Womrwood rind l treb . F -mi o progrmre l coforul
t u n diminet t pentru un vopit ! Spune-i c e o urgent, -mi fc loc! M duc
m p l cum!
Cu t domnul Wornrwood ie i din cmer i domn Wornrwood, cu un oftt,
lu telefonul une l cofor.
Fce c teodt ni te lucruri bolut prote ti, nu-i m mico, zie Mtild.
Form nd num rul, mm r pune :
B rbtii nu unt ntotdeun de tepti cum cred. O ntelegi t c nd o
fii mre, fetito.

Domnioara Honey
Mtild ncepu col mi t rziu dec t lti copii. Cei mi multi copii ncep col l
cinci ni u putin ninte, dr p rintii Mtildei, cre nu eru preocupti de educti fiicei
lor, uiter -o ncrie. A c Mtild ve cinci ni i jum tte c nd ncepu col.
S col tului pentru copii mici er o cl dire ter de c r mid , cre e nume
Crunchem Hll Ave dou ute cincizeci de elevi ntre cinci i doiprezece ni.
Directorul colii, mrele ef i comndntul uprem l cetei ez ri, er o femeie cu
totul neobi nuit , ntre dou v rte, cre e chem domni or Trunchbull.
Nturl, Mtild fuee ncri n cl ncep tore, unde eru lti optprezece
copii, b ietei i fetite de v rt ei.
Profeor lor er domni or Honey, cre n-ve mi mult de dou zeci i trei,
dou zeci i ptru de ni. Ave o ft ovl i plid c o mdon , cu ochii de un lbtru
dechi i p rul ten-dechi, prope blond. Corpul ei er t t de frgil, nc t vei
imprei c dc r c de -r prge n mii de buc tele c o figurin de porteln.
Domni or Jennifer Honey ve un crcter bl nd i lini tit, nu ridic niciodt
voce, z mbe rr, dr poed cel hr rr nt lnit, de fi iubit de toti copiii din grij ei.
P re nteleg perfect revolt i tem cre-i cuprinde deeori pe copiii mici, pentru
prim dt n vit lor grupti ntr-o cl i pu i e upun unor ordine.
Ft ei emn o c ldur ciudt cre prc er imtit ori de c te ori e dre
unui nou venit, r t cit i confuz.
Domni or Trunchbull er cu totul ltfel. Er c o terore initr , c un montru
tirnic i np im nt tor, cre peri elevii i profeorii deopotriv . Er un fel de ur
meninttore n jurul ei pe cre o imtei chir de l ditnt, ir c nd e propi putei
imti pericolul cre-l irdi, c un fier ncin. C nd m r lui, domni or
Trunchbull nu merge niciodt norml, m r lui c o trup de militri bln ndu- i
brtele old te te. C nd m r lui pe coridor, i putei uzi repirti zgomoto i,
dc un grup de copii e nt mpl fie n cle ei, i f ce drum printre ei c un tnc, ir
copiii i reu din ft, n t ng i-n drept. Slv Domnului c nu exit multi omeni
pe lume c e, de i exit totu i, i ete forte poibil c fiecre dintre noi nt lnec
cel putin unul n curul vietii. Atunci c nd ti e nt mpl -l nt lne ti trebuie te porti
c i c nd un rinocer fioro ti-r fi p rut n ft dintr-un tufi : ri n primul copc i ti
colo p n dipre.
Pe cet femeie, cu tote excentricit tile ei, mi ete prope impoibil -o
decriu, dr m fc o ncercre mi t rziu n curul povetirii. S-o l m cum i ne
ntorcem l Mtild i l prim ei zi de col .
Dup obi nuit treb cu trig tul ctlogului, domni or Honey d du fiec rui
elev c te un ciet nou nout .
V-ti du fiecre c te un creion, per, zie e.
D, domni or Honey, c ntr copiii.
Bine. At zi ete prim zi de col pentru fiecre dintre voi. Ete nceputul
cel putin unprezece ni de col , prin cre fiecre dintre voi trebuie trec . S e
dintre ei i petreceti ici l Crunchem Hll, unde, dup cum titi, directore ete
domni or Trunchbull. Acum, pre binele votru, m v pun cev cev depre
domni or Trunchbull. Dumneei init pe diciplin trict n col , i, dc vreti
m-cultti, ftul meu ete v purtti c t puteti de bine n prezent ei. N-o
contrziceti, nu-i r pundeti obrznic. Fceti ntotdeun ce v pune, c dc jungeti pe
m n ei, v defiintez ! C morcovul pe r zore ! Nu e nimic de r , Lvender. I-ti
z mbetul de pe figur . Ar fi ntelept din prte votr tineti minte c domni or
Trunchbull ete forte, forte ever cu toti cei c tre dep ec m ur. Ati ntele?
D, domni or Honey, ciripir optprezece voci gr bite.
Eu n mi, continu e, vreu v jut nv tti c t mi multe lucruri c t
unteti n cet cl , pentru c t o v jute v decurcti mi u or n viitor. De
exemplu, dori c l f r itul cetei pt m ni tot lume tie tbl nmultirii cu
doi pe dinfr . S i l f r itul nului tot lume tie tbl nmultirii p n l
doiprezece. O v jute enorm dc reu iti. Acum, ete cinev cre tie dej tbl n -
multirii cu doi?
Mtild ridic m n. Er ingur. Domni or Honey e uit tent l fetit
m runtic , cu p rul negru, din r ndul l doile.
Minunt, zie e. Te rog, ridic -te-n piciore i pune-o p n unde tii.
Mtild e ridic i ncepu. C nd june l 2x12= 24, nu e opri. Continu cu
2x13 =26, 2 x14 = 28, 2x15 =30, 2 x16 = ........
Ajunge ! zie domni or Honey. Aculte mirt tot recitlul Mtildei i
cum ntreb :
P n unde poti jungi?
P n unde ? Nu tiu exct, domni or Honey. Detul de deprte, cred.
Domni or Honey l trec c tev momente dup cet curio
m rturiire.
Vrei pui, ntreb e, c poti pui c t fc 2 x 28?
D, domni or Honey.
C t?
56, domni or Honey.
Dr dc te ntreb cev mult mi greu, c 2 x 487? Poti -mi r punzi?
Cred c d, zie Mtild.
E ti igur ?
D, domni or Honey. C t e pote de igur .
C t fc tunci 2 x 487 ?
974, zie Mtild imedit. Vorbie ncet i politico f r nici un emn de
l ud ro enie.
Domni or Honey e uit l Mtild bolut tupefit , dr c nd ncepu
vorbec p tr cee i voce.
Dr nmultire cu doi ete forte u or n comprtie cu nmultire cu lte
numere. S tii vreo lt ?
Cred c d, domni or Honey. Cred c tiu.
Cre, Mtild ? C t de deprte i jun ?
Nu pre tiu, zie Mtild. Ni tiu ce vreti puneti.
Vreu pun dc tii de exemplu tbl nmultirii cu trei?
D, domni or Honey.
S i cu ptru ?
D, domni or Honey.
C te tii n totl ? Le tii pe tote p n l nmultire cu 12?
D, domni or Honey.
C t fc 12 X 7!
84, zie Mtild.
Domni or Honey f cu o puz i e rezem de p trul cunului din ft meei
gole, flt l mijlocul podelei p rtii din ft clei. Er tulburt de ultimul chimb de
cuvinte, dr e feri rte. Nu nt lnie p n cum un copil de cinci ni, nici de zece,
cre nmultec cu t t u urint.
Sper c retul clei cultti cu tentie, zie e. Mtild ete o fetit forte
noroco . Are ni te p rinti minunti cre u nv tt-o dej nmultec . Te-
nv tt mm, Mtild ?
Nu, domni or Honey. Nu mm.
Atunci nemn c i un tt extrodinr. Trebuie fie un profeor forte
tlentt.
Nu, domni or Honey, zie Mtild. Nu m- nv tt tt.
Vrei pui c i nv tt ingur ?
Nu tiu exct, zie Mtild cu inceritte. Adev rul ete c nu mi e pre greu
nmultec un num r cu lt num r.
Domni or Honey inpir d nc i expir ncet. Se uit din nou l fetit cu ochi
tr lucitori cre t te in piciore n ft ctedrei, t t de inteligent i t t de erio .
Spui nu ti e pre greu nmulte ti un num r cu ltul, zie domni or
Honey. Incerc -mi explici putin i.
Ah, zie Mtild, dr nu pre tiu cum explic. Domni or Honey tept.
Cl er lini tit . Toti teptu.
De exemplu, zie domni or Honey, dc -ti cer nmulte ti 14 cu 19 ... nu,
t e pre greu . . .
Fc 266, zie Mtild ncet.
Domni or Honey e uit l e fix. Apoi lu un creion i f cu clculul pe h rtie.
C t zicei c fc?
266, zie Mtild.
Domni or Honey pue creionul jo, i coe ochelrii i ncepu lutruic
lentilele cu o buct de mteril. Cl r me n lini te tept nd urmre. Mtild
t te nc n piciore l ng ctedr .
Spune-mi, Mtild, zie domni or Honey lutruind mi deprte lentilele,
ncerc -mi pui ce e n minte, t c nd fci nmultire. Clculezi ntr-un fel, t ete
igur, dr e pre c obtii rezulttul intntneu. De exemplu, -o lu m chir pe ce cre
i rezolvt-o cum, 14x19.
Iu . . . iu ... l iu pe 14 i-l nmultec cu 19. Mi-e tem c nu pot explic
ltfel. Intotdeun mi-m pu c dc un clcultor de buzunr pote fc , de ce n-
pute i eu?
De ce nu, igur c d. Poibilit tile creierului umn unt nc necunocute.
Eu cred c creierul ete mult mi bun dec t o buc tic de metl, zie Mtild,
pentru c t ete un clcultor.
C t dreptte i, zie domni or Honey. Clcultorele de buzunr nu unt
dmie n cet col , oricum..
Domni or Honey e imte tulburt . Nu er nici o ndoil n minte ei c
nt lnie un creier extrordinr de dott pentru mtemtic , i-i treceu prin cp cuvinte
c copil-geniu, fenomen u mircol. S ti c tfel de minuni p reu pe lume din c nd n
c nd, pr numi unul l o ut u dou ute de ni. Dor Mozrt ve cinci ni c nd
nceput compun , i uite p n unde mer.
Nu ete drept, zie Lvender. De ce e pot i noi nu?
Nu-ti fce probleme, Lvender, cu totii o titi n cur nd, zie domni or
Honey mintind printre dinti.
In cet moment domni or Honey imti c nu pute rezi tenttiei de explor
mi deprte minte cetui copil extrordinr. I i d de em c trebuie e ocupe i
de retul clei, dr er pre curio le treb din m n .
Acum, zie e c i cum -r fi dret ntregii cle, l m pentru un
moment ritmetic i vedem dc vreunul dintre voi tie crie cuv ntul piic .
Trei m ini fur ridicte. Eru lui Lvender, un b ietel pe cre-l chem Nigel i
Mtild.
Cum crii piic , Nigel ? Nigel pue cuv ntul pe litere.
Domni or Honey e hot r pun o ntrebre pe cre nu-i nchipuie
vreodt c o pote pune n prim zi de col , n cl nt i.
M ntreb, zie e, dc vreunul din cei trei puteti citi un grup ntreg de cuvinte
cre mpreun formez o propozitie.
Eu pot, zie Nigel.
S i eu, zie Lvender.
Domni or Honey e due l tbl i crie cu cret lb urm tore propozitie :
Eu am nceput deja s nv s citesc propoziii lungi.". O f cue ndin mi dificil ,
pentru c ti c eru copii inteligenti n cl cre puteu citi.
Poti cite ti, Nigel? ntreb e.
E pre greu, zie Nigel.
Lvender?
Primul cuv nt ete eu", zie Lvender,
Pote cinev citec tot propoziti? ntreb domni or Honey
teptnd un d" cre er igur c o vin de l Mtild.
D, zie Mtild.
Cite te, zie domni or Honey. Mtild citi propoziti f r ezite.
At ete ntrdev r forte bine, zie domni or Honey, f c nd preciere ce
mi genero pe cre o f cue vreodt . C t poti cite ti, Mtild?
Cred c pot citec prope orice, domni or Honey, zie Mtild, de i nu
nteleg ntotdeun enul cuvintelor.
Domni or Honey e ridic n piciore i ie i vioi din c , ntorc ndu-e treizeci
de ecunde mi t rziu cu o crte gro . O dechie l un emn i o ez pe bnc
Mtildei.
Ete o crte de poezie umoritic , zie e. Vezi dc poti -o cite ti pe t cu
voce tre.
Lini tit , f r puze i cu o vitez potrivit genului Mtild ncepu citec :
Un gurmand mncnd la Pan
Gsi un oarece-n tocan.
Un chelner zise: Nu striga,
i nu-l agita aa,
C toat lumea o s vrea
Unul, de toan!''
C tiv copii v zur ltur comic poeziei i ncepur r d .
S tii ce nemn gurmnd" Mtild ? ntreb domni or Honey.
Ete cinev c rui i plce m n nce, zie Mtild.
Corect, zie domni or Honey. S i tii cum e chem genul cet de poezie ?
Se nume te limeric, zie Mtild. Acet ete unul dr gut . Forte comic !
Ete unul renumit, zie domni or Honey ridic nd crte i ntorc ndu-e l
ctedr n ft clei. Un limeric inteligent ete forte greu de cri, d ug e. Pre
implu, dr n relitte nu ete !
S tiu, zie Mtild. Am ncerct de mi multe ori, dr nu mi- reu it nici unul.
Ai ncerct, nu-i l zie domni or Honey oct c p n cum. Mtild,
mi-r plce ud din limericurile pe cre pui c le-i cri. Poti -ti minte ti unul i
mi-l pui?
A . . ., zie Mtild. De fpt m ncerct fc unul depre dumnevotr ,
domni or Honey, c nd t teti l ng mine.
Depre mine ! zie domni or Honey. Ei, bine, trebuie nep rt -l uzim
pe cet, nu ?
Nu cred c vreu -l pun, domni or Honey.
Te rog, pune-l, zie domni or Honey. Iti promit c n-o m up r.
B eu cred c-o v up rti, domni or Honey, pentru c trebuie foloec
numele dumnevotr mic c rimeze. De t nu vreu -l pun.
Cum de-mi tii numele mic? ntreb domni or Honey.
Am uzit un lt profeor trig ndu-v chir ninte intr m n cl , zie
Mtild. V- pu Jenny.
Init ud cet limeric, zie domni or Honey z mbind lrg cum numi
rreori z mbe. Ridic -te n piciore i recit !
F r pl cere, Mtild e ridic n piciore i emotiont recit limericul :
Se ntreab toat lumea: Ca Jenny mai e vreuna, Cu o fa aa frumoas i la fel de
artoas ? i rspunsul e: Nici una!''''
Ft plid i pl cut domni orei Honey e m bujor cu un ro u trndfiriu.
Apoi z mbi din nou. Z mbetul fu i mi lrg de dt t, un z mbet de pur pl cere.
Multumec, Mtild, zie e nc z mbind. Chir dc nu ete dev rt,
limericul t u ete forte bun. M i, m i, trebuie nu-l uit pe cet.
Din r ndul l treile de b nci Lvender zie :
E bun, mi plce.
S i e i dev rt, zie un b ietel pe nume Rupert.
Binentele c ete i dev rt, zie i Nigel.
S i tot cl ncepu -o lude pe domni or Honey, de i e nu oberve nc
bine pe ltcinev in fr de Mtiid.
Cine te- nv tt cite ti, Mtild ntreb domnior Honey.
Am nv tt ingur , zie Mtild.
--- S i i citit vreo crte tu ingur ? O crte pentru copii, vreu pun.
--- Le-m citit pe tote de l bibliotec de pe trd principl , domni or Honey.
S i ti-u pl cut ?
C tev mi-u pl cut forte mult, zie Mtild, dr ltele mi -u p rut
plictiitore.
Spune-mi un cre ti- pl cut.
Mi- pl cut Leul, Vrjitoarea i Dulapul, zie Mtild. Eu cred c domnul C.S.
Lewi ete un criitor forte bun. Dr re totu i un defect. Nu re p rti comice n c rtile
lui.
Ai dreptte, zie domni or Honey.
Nu unt p rti comice nici n c rtile domnului Tolkien, zie Mtild.
Crezi c tote c rtile pentru copii r trebui ib p rti comice?
D, zie Mtild. Copiii nu unt de erio i c dultii. Le plce r d .
Domni or Honey r me nm rmurit de nte lepciune fetitei.
S i ce-i fci cum dc i citit tote c rtile pentru copii? ntreb e n
continure.
Citec lte c rti. Imprumut de l bibliotec . Domn Phelp ete forte bun cu
mine. M jut le leg.
Domni or Honey e plece mult n ft pete ctedr i e uit minun ndu-e
l Mtild. Uite cu de v r ire de retul clei.
Ce lte c rti ? murmur e.
Imi plce forte mult Chrle Dicken, zie Mtild. M fce r d. Mi le
domnul Pickwick.
In cel moment clopotelul nunt f r itul orei.

Trunchbull
In puz , domni or Honey p r i cl i e n drept direct pre biroul
directorei. Er forte tulburt . Int lnie o fetit cre ve, u i e p re ei, clit ti
extrordinre de inteligent. Nu vuee nc timp -i de em c t de inteligent er
fetit, dr relize c trebui fc cev c t de repede pute. Er ridicol tii o fetit c
t n cl nt i.
In mod norml, domni or Honey er ngrozit de directore i e fere de e,
dr de dt t e imte n tre de ochii cu oricine.
B tu l u temutului birou.
Intr ! bubui voce grv i intimidnt domni orei Trunchbull.
Domni or Honey intr .
In generl directorii unt le i pentru c poed un num r de clit ti deoebite :
nteleg copiii i u permnent n minte intereele lor, imptizez cu ei, unt drepti i
unt profund intereti n educti lor.
Domni or Trunchbull nu poed niciun din cete clit ti i cum de c p te
cet lujb er un miter. Dincolo de orice, er o femeie neobi nuit . Fuee c ndv
tlet i chir i cum mu chii i eru clr evidentiti. Se puteu vede pe g tul c de
bivol, pe umerii mri, pe brtele groe, pe ncheieturile pline de tendone, pe piciorele
puternice. Uit ndu-te l e vei imprei c er o peron cre pute ndoie bre de
metl i rup c rti de telefon dintr-o dt . Ft, din p cte, nu ve nici o tr tur
frumo : nu inpir nici ce mi mic impreie de bucurie niciodt . Ave o b rbie
nc p tnt , o gur cu o expreie de cruzime i ni te ochi mici i rognti. C t depre
hinele pe cre le purt . . . eru, punem dor t t, ciudte. Purt ntotdeun o bluz
lrg , mro din bumbc, pete cre pune n jurul tliei o cure lt de piele. Cureu e
nchide n ft cu o ctrm mre rgintie. Copele mive cre ie eu de ub bluz
eru ngheuite tr n ntr-o pereche de pntloni de culore verde c ticl i dintr-un
mteril teut grooln. Ace ti pntloni i jungeu putin mi jo de genunchi, i mi jo
de ei purt ni te, ciorpi verzi cu mrgine de u ntor , cre l u e vd perfect
mu chii gmbelor. In piciore ve ni te pntofi olizi cu tocul jo, mro l culore, i cu o
limb de piele. Pe curt, r t mi degrb c un h it excentric i nett de nge l
c inilor l o v n tore, dec t c o directore unei coli de copii.
C nd domni or Honey intr n cncelrie, domni or Trunchbull t te n
piciore l ng biroul ei cu o imgine de ner bdre pe ft.
D, domni or Honey, zie e. Ce dore ti ? Ar ti gr bit i r v it n diminet
t. Ce e nt mpl cu dumnet? Te-u up rt cumv nemernicii i mici ?
Nu, domni or directore, nimic de genul t,
Atunci ce ete ? D -i drumul! Sunt o peron ocupt .
In timp ce vorbe e ntine pre o cn cu p cre e fl tot timpul pe biroul ei
i i turn n phr.
Ete o fetit l mine n cl pe nume Mtild Wormwood . . . ncepu
domni or Honey.
At ete fetit celui cre tine grjul n t, ltr domni or Trunchbull. Rr
vorbe ltfel. Ori l tr, ori trig. Ete un om exceptionl, continu e. Am fot l el chir
ieri. Mi- v ndut o m in . Aprope nou . Ave dor zece mii de kilometri l bord. Fotul
proprietr ete o b tr n cre o foloe cel mult o dt pe n. Un chilipir extrordinr. D,
mi- pl cut de domnul Wormwood. Un dev rt pilon n ociette notr . Mi- pu c
fiic - e o neipr vit . Mi- pu fiu cu ochii pe e. Zice c dc cev r u e nt mpl
in col , n mod igur e e de vin . N-m cunocut-o inc pe zg ti t, dr o fle tot
ce ti-m pu, cum cnd o -o v d. Tic -u pune c e o piz re.
O, nu, domni or Trunchbull, t nu pote fi dev rt, e revolt domni or
Honey.
B d, domni or Honey, e l nibii de dev rt! De fpt, cum c m g ndec,
unt igur c e fot ce cre pu pocnitore miroitore ub biroul meu zi-
diminet, de pute tot cmer c un cnl ! Sigur c e fot ! O pl tec pentru
t! Cum rt ? E un vierme nenorocit, unt igur ! Am decoperit, domni or Honey,
n lung me crier de profeor, c o ft re ete mult mi periculo dec t un b it
r u. Problem ete c o ft re e mult mi greu de prin. S prinzi o ft re e c i cum
i ncerc prinzi o muc verde. Plene ti plm pete e i nenorocit nu-i colo!
Sc rboe creturi unt fetele ! Bine c n-m fot niciodt cev !
Dr i dumnevotr trebuie fi fot c ndv fetit, domni or Trunchbull!
Nu e pote ltfel.
Nu pentru mult vreme, ltr Trunchbull cu un r njet. Am devenit femeie
forte repede.
Ete complet zbnghie, i pue domni or Honey. Ete l fel de n to l
minte c un c ine turbt."
Domni or t te n piciore n ft directorei, tept nd finlul. De dt t
n-ve de g nd e de b tut .
Trebuie v pun, domni or directore, c fceti o mre gre el , crez nd
c Mtild v- pu pocnitore miroitore ub birou.
Eu nu gre ec niciodt , domni or Honey !
Dr, domni or directore, fetit de-bi venit l col pentru prim dt ,
n diminet t, i intrt direct n cl !
Nu te contrzice cu mine, pentru numele lui Dumnezeu, femeie ! Brut t de
Mtild, u cum o chem , mi- pu mputit t de pocnitore ub birou ! Nu e nici o
ndoil ! Iti multumec c mi-i ugert.
Dr eu nu v-m ugert nimic!
Binentele c mi-i ugert! Dr cum ce dore ti, domni or Honey ? De ce
m tii din treb ?
Am venit v vorbec depre Mtild, domni or directore. Am ni te
lucruri extrordinre v pun depre cet copil. Pot, v rog v povetec ce -
nt mplt n cl chir cum ?
Preupun c ti- pu foc ub fut i ti- corojit chilotii, clonc ni domni or
Trunchbull.
Nu, nu ! trig domni or Honey. Mtild ete un geniu!
L uzul cetui cuv nt, domni or Trunchbull e f cu ro ie l ft i corpul p ru
i e umfle c cel l unei bro te.
Un geniu! trig e. Ce protie mi e i t, domni or ? Cred c nu e ti
n to l minte ! Tt l ei mi- pu cu gur lui c ete o hulignc !
Tt l ei gre e te, domni or directore.
Nu fii tont , domni or Honey ! Dumnet i cunocut-o cum o jum tte de
or i tt l ei o cuno te de o vit !
Dr domni or Honey er hot r t pun tot ce ve de pu p n l cp t i
nceput decrie c tev din r punurile de necrezut pe cre Mtild le d due l
ritmetic .
S i? A nv tt ctev din tbl nmultirii pe dinfr , d ? l tr domni or
Trunchbull. Drg me, t n-o fce geniu ! At o fce ppgl !
Dr, domni or directore, tie citec !
S i eu l fel, o repezi e.
Dup p rere me, zie domni or Honey trebuie lut din cl me i
trecut l un nivel mi nlt, cu copiii de unprezece ni.
Ah ! for i domni or Trunchbull. Vrei cpi de e, nu-i ? Nu poti -
o t p ne ti i vrei cum -o runci bietei domni ore Himoll n cl mre, unde v fce
un t r boi i mi i!
Nu, nu, pl ne domni or Honey. Nu ete deloc cet motivul !
B d! trig domni or Trunchbull. V d perfect prin urzel dumitle,
domni or ! S i r punul ete NU ! Mtild v r m ne unde ete i ete r pundere
dumitle e comporte cum trebuie !
Domni or directore, v rog ...
Nu vreu mi ud nimic! trig domni or Trunchbull. S i n nici orice
cz, m o regul n col t, c toti copiii r m n n grupele de v rt lor, indiferent
de ce le pote cpul ! Domne fere te ! Dor n-o m o pu lm de cinci ni l un loc cu
b ietii i fetele mri! Cine- mi pomenit cev ?
Domni or Honey r me neputincio n ft cetui uri cu g tul ro u. Eru
i lte lucruri pe cre voi le mi fi pu, dr ti cum c n-r fi jutt l nimic. Spue
ncet:
Forte bine. Cum doriti, domni or directore!
Cum dorec eu, f r dicutie ! tun domni or Trunchbull. S i nu uit,
domni or , c vem de- fce cu o viper cre pu o pocnitore miroitore ub
biroul meu!
Nu f cut cev, domni or directore !
Binentele c f cut-o ! bubui e. S i-ti mi pun cev. Nu-mi dorec nimic
mi mult dec t fi fot legl foloec biciul i cureu c-n vremurile bune ! I- fi
nro it eu fundul Mtildei, nu mi pot te pe cun o lun !
Domni or Honey e ntore i ie i din birou deprimt , dr nu nfr nt .
O fc cev pentru copilul t, i pue. Nu tiu nc ce, dr o g ec o cle
-o jut, p n l urm ".

Prinii
C nd domni or Honey ie i din biroul directorei, cei mi multi copii eru fr
n curte. Primul lucru fu nt lnec c tiv profeori de l clele mi mri i
mprumute c tev c rti: de lgebr , geometrie, frncez , litertur englez .. Apoi o
cut pe Mtild i o chem n cl .
N-re rot, i pue e, ti n cl -ti pierzi vreme n timp ce-i nv t pe
ceillti tbl nmultirii i cum e crie mm, tt, ft. A c m -ti du c te un din
cete c rti de tudit, i l f r itul orei vii l mine cu ntreb ri i m te jut. Cum ti
e pre ?
Multumec, domni or Honey. Mi e pre forte bine.
Sunt igur c te vom mut ntr-o cl mult mi mre, mi t rziu, dr pentru
moment domni or directore ete de p rere r m i unde e ti.
Forte bine, domni or Honey, zie Mtild. V multumec c mi-ti du
c rtile.
Ce copil binecrecut, g ndi domni or Honey. Nu-mi p ce-u pu p rintii
depre e; pre forte lini tit i dr gut. S i de loc cu nul pe u din pricin inteligentei.
De fpt, nu pre - i de em de t."
C nd copiii e ntorer din curte, Mtild e ez l locul ei i ncepu
tudieze crte de geometrie. Domni or Honey o oberv tot timpul i- i d du em
c n cur nd Mtild devenie cu totul borbit de cee ce cite. Nu ridice privire din
crte nici m cr o dt .
Intre timp domni or Honey lue lt hot r re: e deciee merg e n i
vorbec cu p rintii Mtildei c t de cur nd cu putint. Nu pute cred c p rintii
eru cu totul ne tiutori, referitor l tlentele fetitei. Orice -r zice, domnul Wornrvvood
er un v nz tor de m ini de ucce n meeri lui, i t preupune c er un om
inteligent i el. S i oricum, p rintii nu ubetimu clit tile copiilor lor niciodt . De cele
mi multe ori er inver. C teodt er impoibil fci o mm u un tt pre
m ndru, nteleg c odrl lor ete un cp p trt.
Domni or Honey er ncrez tore c n-o fie nici o dificultte n -i convinge
c Mtild er un copil cu totul neobi nuit. Problem er -i oprec nu- i pird
cpul.
In cet moment perntele domni orei Honey ncepur e def ore.
Incepue - i pun ntreb ri dc v pute u nu obtine permiiune lor -i de chir
e lectii prticulre Mtildei dup col . Perpectiv de pred unui copil t t de
inteligent c Mtild, i timul enorm intinctul ei profeionl de nv ttore. Dintr-o
dt decie c v merge l fmili Wormwood chir n er cee. Se v duce t rziu,
ntre nou i zece, c nd er igur c Mtild er n pt.
S i t i f cu. Av nd dre din dorul colii, domni or Honey plec imedit
dup or nou , pe jo, de c , pre c fmiliei Wormwood. G i c pe o trd
dr gut, unde fiecre c er eprt de c vecin printr-o mic gr din . Er o c
modern , din c r mid , cre n-ve cum fi fot ieftin i cre- i ve ncri numele
pe o pl cut l port : Coltul intim". Motul t mpit r fi fot mi nimerit", g ndi dom-
ni or Honey, c rei i pl ce forte mult e joce cu cuvintele.
Inint pe lee, un l u i, tept nd, uzi zgomotul televizorului.
U fu dechi de un b rbt cu o figur de oboln i cu mutt ubtire c de
orece, cre purt o hin de port cu dungi portoclii i ro ii.
D ? zie el uit ndu-e l domni or Honey. Dc vinzi tichete de tombol ,
nu m interee z !
Nu v nd tichete de tocbol , zie domni or Honey. S i, v rog, iertti-m c v
dernjez ! Sunt nv ttore Mtildei, de l col , i ete forte importnt tu de
vorb cu dumnevotr i cu oti dumnevotr .
A i f cut o tr znie, nu-i ? zie domnul Wormwood bloc nd u . De
cum ete reponbilitte dumnevotr . Dumnevotr trebuie v decurcti cu
e.
Nu f cut nici un fel de tr znie, zie domnior Honey. Am venit cu ve ti
bune depre e. Chir extrordinre, domnule Wormwood. Credeti c pute c pentru
c tev minute v vorbec depre Mtild?
Tocmi urm rem un din emiiunile notre l televizor. Or nu ete
potrivit . Veniti lt dt!
Domni or Honey ncepu - i pird r bdre.
Domnule Wormwood, zie e, dc credeti c o z p cit de emiiune l
televizor ete mi importnt dec t viitorul fiicei dumnevotr , tunci n-r trebui
fiti p rinte ! Mi bine ti opri nenorocitul de televizor i m-ti cult !
At l zg lti pe domnul Wormwood. Nu er obi nuit i e vorbec n felul cet. Se
uit cu tentie l femei plid i frgil cre t te tept nd fr n u .
Forte bine tunci ! r pune el repezit. Intrti i dti-i drumul !
Domni or Honey p i n untru.
Domn Wormwood n-o fie nc ntt , zie el i o condue n cmer de zi,
unde o femeie mre cu p rul pltint e uit vid l ecrnul televizorului.
Cine ete? ntreb e f r - i ridice privire.
O profeor de l col , r pune domnul Wormwood. Zice c vre te
de vorb cu noi depre Mtild.
Trver cmer pre televizor, opri unetul, dr l imgine pe ecrn.
Nu, Hrry, tip e. Willrd tocmi i cere m n Angelinei!
Poti te uiti c t vorbim, zie domnul Wormwood. D n ete profeor
Mtildei. Zice c re ni te ve ti ne de.
M numec Jennifer Honey, zie e. nc ntt de cuno tint, domn
Wormrwood.
Domn Wormwood e uit l e i zie :
Cre e problem?
Nimeni n-o invite i loc, dr domni or Honey lu totu i un cun i e
ez .
At zi fot prim zi de col fiicei dumnevotr .
S tim t, o repezi domn Wormwood up rt c nu pute urm rec
emiiune. Numi pentru t v-ti dernjt p n ici?
Domni or Honey i nfipe privire n ochii gri i umezi i celellte femei i l
e tern lini te p n c nd deveni inconfortbil pentru domn Wormwood.
Vreti v explic de ce m venit? zie e.
Dti-i drumul ! zie domn Wormwood.
Sunt igur c titi c nu e tept de l copii de cl nt i tie citec ,
crie ii ocotec l nceput c nd vin l col . Copiii de cinci ni nu pot fce
cev. Dr Miild pote fc tote te. Dc r fi cred ce pune . ..
Eu n- fce t, zie domn Wormwood c rei voce er nc iritt fiindc
nu pute, uzi unetul de l televizor.
Deci mintit c nd pu c nu nv tt-o nimeni nmultec u
citec ? Ati nv tt-o vreunul din dumnevotr tote te?
S-o nv tm, ce? zie domnul Wormwood.
S citec , zie domni or Honey. Pote ti nv tt-o. Pote mintit c nd
pu c n-ti invtt-o. Pote veti c plin de c rti. Eu n-m de unde tiu. Pote c
v plce m nduror cititi.
Sigur c citim, zie domnul Wormwood. Nu fiti crghio ! Eu citec revit
Autocar i Motor pt m nl din copert n copert .
Copilul citit dej un num r impreionnt de c rti, zie domni or Honey.
Am vrut v d dc provine dintr-o fmilie cre preciz litertur de bun clitte.
Eu nu unt de cord cu cititul de c rti, zie domnul Wormwood. Nu poti
c tigi o p ine t nd n fund i citind pove ti. Noi nu tinem c rti n c .
Inteleg, zie domni or Honey. Am venit v pun de fpt c Mtild re o
inteligent clipitore. Dr cred c titi t.
Sigur c tim c pote citec , zie domn Wormwood. i pierde tot
ziu n cmer ei ngropt ntr-o t mpenie de crte.
Dr nu v intrig c o fetit de cinci ni cite te romne erioe de criitori c
Chrle Dicken i Hemingwy? Nu v fce riti n u de bucurie ?
Nu n mod deoebit, zie domn Wormwood. Nu-mi plc fetele cu ciorpi
lb tri. O ft trebuie tie e fc c t mi trctiv c - i g ec un ot bun mi
t rziu. Cum r ti ete mult mi importnt dec t ce-i citit, domni or Honkey.
M numec Honey, zie domni or Honey.
Uit -te l mine, zie domn Wormwood. S i uit -te pe urm l dumnet. Eu
m le r t bine, dumnet i le c rtile.
Domni or Honey privi l femei erb d i gr un , cu ft neted i coperit
de udore, din ft ei.
Ce-ti pu ? ntreb e.
Am pu c eu m le r t bine i dumnet i le c rtile. S i cine- jun
mi bine ? Eu, binentele ! Stu ntr-o c frumo , cu un om de fceri de ucce,
In timp ce dumnet i o vit de lcv , nv tnd copii neipr viti lfbetul.
Chir , bombonico, zie domnul Wormwood, S i-i runc otiei o privire t t
de lung i dr g to , cre p n i pe o piic r fi f cut-o vomite.
Domni or Honey ntelee c , dc vroi c dicuti cu ce ti doi omeni ib
vreun rezultt, trebui nu- i pird cump tul.
Inc nu v-m pu totul, zie e. Mtild, t t pot eu -mi du em l v rt
ei t t de frged , ete, de emene un fel de geniu mtemtic. Pote fce ocoteli
complicte n minte cu vitez fulgerului.
S i ce mre cofl e t c nd poti -ti cumperi un clcultor? zie domnul
Wormwood.
O ft nu- i g e te un b rbt fiindc ete de tept , zie domn Wormwood.
Uit -te l teu t de cinem, de exemplu, d ug e, tr t nd ecrnul f r unet l
televizorului, unde o femeie piepto er rutt de un ctor olid, n lumin lunii.
Dor nu crezi c l- du ici pun ndu-i tbl nmultirii ? Nici pomenel ! S i cum re -
o i de nevt , vezi dc nu, i-or tr ic ntr-o c boierec cu vlet i cme -
rite.
Domni orei Honey cu greu i vene cred cee ce uze. Auzie c tfel de
p rinti exitu o gr md , i c plozii lor jungeu delicventi i netrebnici, dr er un oc
-i cunoc n crne i oe.
Problem cu Mtild ete, zie e ncerc nd din nou , c ete cu mult ninte
celorllti copii i -r pute fie czul ne g ndim l un fel de eductie prticulr
uplimentr . Eu cred cu tot eriozitte c Mtild pote fi du l tndrde
univeritre n doi-trei ni, cu un pln de eductie bine g ndit.
Univeritte? trig domnul Wormwood rind de pe cun. Cine vre
merg l univeritte pentru numele lui Dumnezeu ? Tot ce e nvt colo unt numi
obiceiuri prote!
At nu ete dev rt, zie domni or Honey. Dc dumnet i ve un tc
de cord n momentul cet, eu r trebui chem un doctor, ir cel doctor ete bolvent
de fcultte. Nu-i dipretuiti pe cei nv tti, domnule Wormwood! Dr mi du em
cum c n-o fiti niciodt de cord cu mine. Iertti-m c m dt buzn pete
dumnevotr .
Domni or Honey e ridic de pe cun i ie i din cmer . Domnul Wormwood o
condue p n l u de l intrre.
Ati f cut bine c ti venit, domni or Hnk, u Hrri!
Nici un, nici lt, zie domni or Honey, dr n-re importnt!
S i plec .

Aruncarea cu ciocanul
Cel mi dr gut lucru n leg tur cu Mtild er c o nt lnei din nt mplre f r -
o fi cunocut dininte i vorbei cu e. Te-i fi g ndit l e c l un copil obi nuit de cinci
ni. Nu fi prope nici un fel de inteligent clipitore i nu er deloc ncrezut . Ete o
fetit tre lini tit i cuminte, ti-i fi pu n ine t. S i numi dc cine tie cum i fi
nceput o dicutie depre litertur u mtemtic i fi relizt potentilul mintii ei. A
c er implu pentru Mtild - i fc prieteni. Toti copiii din cl o pl ceu. S tiu cu
totii c er de tept " fiindc uzier r punurile dte domni orei Honey n urm cu
o zi l col . S i mi tiu c er l t te cu o crte pe bnc f r trebuic fie
tent l explictii. Dr eru pre trnportti de propriile lor griji i pernte, c e
mi g ndec l ce f ceu ltii i de ce.
Printre noii prieteni i Mtildei er o fetit pe cre o chem Lvender. Chir din
prim zi ncepuer e plimbe mpreun in timpul puzei de diminet i de pr nz.
Lvender er o fetit neobi nuit de mic pentru v rt ei, l but, cu ochii c prui i cu
p rul negru, t it cu un breton pe frunte. Mtild o pl ce pentru c er curjo i-i
pl ceu venturile, ir e o pl ce pe Mtild exct din cele i motive.
Ininte c prim zi de col e termine, ncepur jung l urechile copiilor
pove ti de groz depre directore, domni or Trunchbull. In trei zi de col ,
Mtild i Lvender, t nd ntr-un colt l curtii in puz de diminet, fur contctte de
o fetit de 10 ni n hine zdrentuite i cu nul nfundt, pe cre o chem Horteni.
Mucoe noi! zie Horteni uit ndu-e l ele de l n ltime ei. M nc
dintr-o pung mre cu crtofi pr jiti, cotnd din e cu pumnul. Bine ti venit l col de
corectie ! d ug e cuip nd, n timp ce vorbe, buctele din gur , c ni te fulgi de
z pd .
Cele mici, confruntte eu cet uri , r mer n lini te cu tenti ncordt .
Ati cunocut-o pe Trunchbull p n cum? ntreb Horteni.
Am v zut-o l rug ciune, dr n-m cunocut-o, zie Lvender.
V tept o urpriz , zie Horteni. Ii ur te pe cei mici, c o dezgut
toti copiii din clele mici. Se uit l ei c l ni te lrve cre n-u ie it nc din ou.
Un lt pumn fu din nou ndet n gur i din nou firmiturile t nir fr c fulgii
de z pd c nd ncepu vorbec .
Dc treceti de primul n ici, -r pute rezitti p n l f r it. Dr multi
nu rezit . Sunt c rti pe t rgi fr , zbier nd. Am v zut multi dintr- ti.
Horteni e opri vd efectul puelor ei upr celor dou g g lici. Nu cine
tie ce. P reu detul de relxte. A c e hot r r le onoreze" cu mi multe
informtii.
Cred c ti uzit c Trunchbull re un dulp cre ncuie, c rui i e pune
Dulpul de oc".
Mtild i Lvender cuturr din cp i continur e uite n u l uri . Fiind
forte mici, p reu n-ib ncredere n nici o cretur mi mre c ele, mi le n
fetele mri.
Dulpul de oc" ete un dulp nlt i forte ubtire. Bz re numi 30 de
centimetri p trti, c nu poti ti jo u te tol ne ti n el. Trebuie ti n
piciore. Trei din pereti unt din ciment cu cioburi de ticl prine n el, cre ie n fr ,
c nu poti te rezemi de ei. Trebuie fii tent tot timpul c nd e ti ncuit colo. E
ngrozitor !
Dr nu poti te rezemi de u ? ntreb Mtild.
Nu fi tolomc ! zie Horteni. U re mii de cuie b tute n e din fr ,
probbil chir de Trunchbull.
Tu i fot vreodt nchi colo? ntreb Lvender
In primul trimetru de col m fot colo de e ori, zie Horteni. De dou
ori tot ziu i n lte r nduri c te dou ore de fiecre dt . Dr i dou ore e detul de
r u. E ntuneric bezn i trebuie ti drept, nemi ct, c dc te mi ti c t de putin te
zg rie fie cioburile din pereti, fie cuiele din u .
De ce i fot pu colo ? ntreb Mtild. Ce-i f cut?
Prim dt m turnt o jum tte de borcn de miere pe cunul pe cre
Trunchbull trebui e eze l rug ciune. A fot extrordinr ! C nd - ezt pe
cun - uzit un zgomot e de ciofl il , c tunci c nd un hipopotm i cufund
piciorul n m lul din lunc r ului Limpopo. Dr voi unteti pre mici i pre propete c
fii citit crte Chiar aa cum a fost, de Grhm Green.
B eu m citit-o, zie Mtild.
E ti o mincino , zie Horteni micl. Nici nu tii cite ti nc . Dr n-re
importnt. C nd Trunchbull - ezt pe miere, zgomotul fot minunt. Pe urm , c nd
rit n piciore, cunul e lipie de fundul pntlonilor lor crghio i pe cre-i
port mereu i r m lipit c tev momente, p n - deprin. Pe urm i- plenit
m inile pe turul pntlonilor i m ndou m niile -u m njit de miere. S-o fi uzit cum
url !
Dr cum flt c tu i f cut t ? ntreb Lvender.
M- p r t un pp -lpte, Ollie Bogwitle, zie Horteni. Dr l-m f cut i eu
- i cuipe dintii din ft.
S i Trunchbull te- nchi n Dulpul de oc" tot ziu? ntreb Mtild cu
repirti ntret it .
Tot ziu, zie Horteni. Erm complet dilie c nd m ie it de-colo. M
b l ng nem c o puct .
Ce ltcev i mi f cut c jungi n Dulpul de oc"'? ntreb Lvender.
A, nu-mi mi duc minte de tote, zie Horteni.
Vorbe cu erul unui oldt brv, cre - luptt n de multe r zboie, nc t
curjul er un lucru obi nuit.
A fot mi demult, d ug e, runc nd o nou nc rc tur de crtofi in gur .
Ah, ti c -mi duc minte de un! S- nt mplt : m le o or c nd tim c
Trunchbull pred l IV- i-m ridict m n c vreu m duc l bud . Am ie it fr
i m-m du n cmer l Trunchbull i m c utt in vitez prin ertre p n m g it
unde- i tine chilotii de port.
Zi mi deprte, zie Mtiid vr jit . Ce-i f cut mi deprte?
Ceruem prin po t mi-ninte ni te prf de c rpint, zie Horteni. Cot 50 de
pence pchetul i e nume te Jupuitor de piele". Pe etichet crie c e fce din dintii
erpilor venino i i ete grntt -ti umfle b ici n piele de m rime unei nuci. S i m
pu prf din t n fiecre pereche de chiloti din ertr i i-m mp turit pe urm l loc
cu grij .
Horteni e oprie - i ndee din nou un pumn de crtofi pr jiti n gur .
S i- mer? ntreb Lvender.
C tev zile mi t rziu, zie Horteni, n timpul rug ciunii, Trunchbull ncepu
e crpine c o puct pe dedeubt. Ah, mi-m zi, ncepe ! Se chimbe dej
pentru or de port. A fot nemipomenit tu m uit tiind c numi eu din tot
cl tim ce e petrece l e n chiloti. S i m imtem i n igurnt. S tim c n-re
cum m prind . Pe urm nceput e crpine din ce n ce mi tre. Probbil crede
c - i f cuer cuib ni te viepi colo. S i pe urm , chir n mijlocul rug ciunilor, rit n
u de pe cun, - puct cu m inile de fund i ie it fr .
Am ndou , i Mtild i Lvender, eru prine prc ntr-o vrj. nteleeer n
momentul t c e flu n ft unui metru. O peron cre duee rt frelor
necurte l cel mi nlt nivel l perfectiunii; mi mult dec t t t, cinev cre- i pune
chir i vit n ric c - i urmeze vocti. Se uitu minun ndu-e l cet zeit, i
dintr-o dt , ce forn il pe cre o f ce c nd i tr ge nul nu mi er un lucru
nepl cut, ci mi degrb un emnl de curj.
Dr de dt t cum te- prin? ntreb Lvender, tin ndu- i repirti.
Nu m- prin, zie Horteni, dr tot m tt o zi n Dulpul de oc".
De ce? ntrebr , m ndou ntr-un gl.
Trunchbull re obiceiul forte t mpit ghicec . C nd nu tie cre e
vinovtul, ncerc ghicec . S i ce e mi r u, ete c de cele mi multe ori, nimere te.
Eu erm primul upect, din cuz chetiei cu miere, i, de i tim c n-re nici o
dovd , tot ce-m ncerct pun, n- tinut. Strigm l e : Cum fi putut fc
cev, domni or Trunchbull? Eu nici nu tim c v tineti chilotii de port l col !
Hbr n-m ce-i l prf de c rpint. N-m uzit n vit me de cev !". Dr
mintitul nu m- jutt l nimic, cu tot rt cre m pu-o n t. Trunchbull m- lut
de ureche, m- du n Dulpul de oc" i m- ncuit colo. At fot dou or c nd
m tt colo o zi ntreg . A fot c o tortur . Erm tot t it i ntept c nd m ie it
de-colo.
Ete c un r zboi, zie Mtild, ngrijort pete m ur .
S fii igur c ete un r zboi, zie Horteni. S i ccidentele unt teribile. Noi
untem n crucid . Suntem o rmt ferche , dr cre lupt prctic f r rme.
Trunchbull Printul ntunericului, S rpele Venino, Blurul nfrico tor re tote
rmele l comnd ei. E o vit forte gre. Trebuie ne utinem unii pe ltii.
Te poti bz pe noi, zie Lvender, ridic ndu-e pe v rfuri p n l mxim ei
n ltime de un metru i doiprezece centimetri, rte c t mi mre poibil.
Nu, nu pot, zie Horteni. Sunteti ni te r me, dr nu e tie. S-r pute fiti
foloite ntr-o zi ntr-o ctiune, ub coperire.
Mi pune-ne cev depre e, zie Mtild, te rog;
--- Trebuie v perii ninte vedeti ingure, Horteni.
N-o ne perii, zie Lvender. Suntem noi mici, dr untem tri !
Pi uitti, tunci, zie Horteni. Chir ieri, Trunchbull l- prin pe un b it,
Juliu Rottwinkle m nc nd bombone n or de cligrfie i pur i implu l- ltt de o
m n i l- zburt pe feretr clei. Cl notr ete l etjul cel mi de u i l-m
v zut pe Juliu Rottwinkle zbur nd deupr gr dinii i teriz nd cu o bufnitur pe
trturile de lt . Pe urm , Trunchbull - ntor pre noi i zi : ,,De-cum ncolo, pe
cre-l v d m nc nd n cl , l zbor pe gem !".
S i Juliu Rottwinkle i- rupt oele ? ntreb Lvender.
Numi c tev, zie Horteni. Nu uitti c Trunchbull prticipt l Olimpid
l runcre cu ciocnul i ete forte m ndr de brtul ei drept.
Ce-i i runcre cu ciocnul" ? ntreb Lvender.
Ciocnul, zie Horteni, ete de fpt o minge mre, ro itic , de o numit
dimeniune i greutte, legt cu un cblu, i runc torul o nv rte n jurul cpului din ce
n ce mi repede i pe urm i d drumul. Trebuie fie forte puternic. Trunchbull r
runc orice n jurul ei numi e mentin , mi le copii.
Domne fere te ! zie Levender.
Odt chir m uzit-o pun nd, continu Horteni, c un b it mre re
cee i greutte cu un ciocn olimpic i ete forte potrivit -l foloe ti c -ti p trezi
exercitiul.
In cel moment e petrecu cev forte ciudt. Curte colii, cre p n tunci vui
de chiuiturile i trig tele copiilor cre e jucu, dintr-o dt devenie lini tit i grv .
P ze ! opti Horteni.
Mtild i Lvender e uitr n jurul lor i v zur iluet uri domni orei
Trunchbull nint nd prin multime de b ieti i fete, cu pi lungi i meninttori. Copiii
e tr geu npoi din drumul ei n grb i e nint de- lungul fltului, c Moie prin
Mre Mort c nd -u depict pele -i fc drum. Er o pritie n c m ei mro
ncin cu cureu de in i cu pntlonii verzi. Sub genunchi gemenii i ieeu c ni te
gref ri prin ciorpi.
Amnd Thripp! trig e. Tu, Amnd Thripp, vino-ncoce !
T ineti-v p l riile, opti Horteni.
Ce fce? opti Lvender.
Prot t de Amnd, zie Horteni, i- l t i mi mult p rul crec
n vcnt i mic - i l- mpletit n cozi ! Ce t mpenie !
De ce t mpenie ? ntreb Mtild.
Dc e cev ce Trunchbull nu pote ufere, poi te unt cozile ! zie
Horteni.
Mtild i Lvender v zur pntlonii uri i nint nd pre o ft de vreo zece ni,
cre purt o pereche de codite blonde t rnndu-i pe umeri. Fiecre codit ve c te o
fund lbtr l cp t i r t forte dr gut . Ft cu codite t te nemi ct uit ndu-
e l uri ul cre nint, i exprei de pe ft ei er ce unei perone prin pe o
uprft ngut cu un tur nfurit n ft i cre e preg te te -o tce. Ft er
pironit locului, oct de terore, cu ochii bulbucti, tremur nd din tot corpul i crez nd
cu tot convingere c ziu Judec tii de Apoi venie pentru e.
Domni or Trunchbull i junee cum victim i e oprie privind-o de l
n ltime.
S termini cu cozile te murdre p n m ine diminet c nd vii l col !
ltr e. Tie-le i d -le l gunoi, i ntele ?
Amnd, prlizt de fric , reu i b lb ie:
M-m-mmei i plc. E mi le mplete te n fiecre diminet.
Mic -t e o g c ! tun Trunchbull. Indrept un deget c un lm pre
cpul ei i continu : r ti c un oboln cu cod ie indu-i din cp !
M-mm zice c r t f-forte bine, zie Amnd tremur nd c pifti.
Nu m intereez nici c t negru ub unghie ce zice mic -t ! trig
Trunchbull, i, cete fiind zie, puc coditele Amndei n pumnul m inii drepte, o
ridic de l p m nt i ncepu -o nv rte cu vitez deupr cpului, n timp ce Amnd
url c din gur de rpe. Trunchbull url i e :
Iti du eu tie codite, obolne !
C l Olimpid , murmur Horteni. i i vitez cum, exct cum f ce cu
ciocnul. Priez c -i d drumul!
Trunchbull e l pe pte contr greut tii fetitei, pivot nd expert pe v rful
piciorelor i rotind-o mprejurul ei. Amnd er cum ntr-o vitez de mre, c nu e
e mi ditinge conturul, i, dintr-o dt , cu un guitt, Trunchbull d du drumul coditelor
i Amnd zbur c o rchet , pete grdul de rm l curtii colii, u pre cer.
Bun runcre, domnule ! zie cinev de dincolo de grd i Mtild cre er
hipnotizt de tot ce e-nt mple, o v zu pe Amnd Thripp urm nd curb grtio
unei prbole deupr c mpului de pete grd. Ateriz pe irb i ri c o minge nc
de dou trei ori, i, n cele din urm , e opri. Dup cee, urprinz tor, e ridic n
piciore. Ar t putin metit , dr cine ltul n-r fi fot, i, dup vreun minut, o lu l
gon pre curte colii. Trunchbull t te nc n cel i loc frec ndu- i m inile:
Nu-i ru, zie e, v nd in vedere c n-m un ntrenment contnt. Nu-i r u
deloc !
S i e ndep rt .
E nebun , zie Horteni.
Dr p rintii nu e pl ng? ntreb Mtild.
Ai t i -r pl nge? ntreb Horteni. Eu tiu c i mei nu -r pl nge. Ii
perie pe p rinti l fel c pe copii. Tuturor le e o fric de morte de e. Ne mi vedem noi
pe-ici. S i cu t e ndep rt merg nd gle.

Bruce Bogtrotter i prjitura


Ce nu pot eu nteleg, zie Lvender Mtildei, ete cum pote -i merg cu
tote te ? Sunt igur c copiii e duc c i pun p rintilor. Sunt igur c tt l meu
r fce un t r boi grozv, dc i- pune c directore m- lut de p r i m- runct
pete grd.
B n-r fce, zie Mtild. S i o -ti pun de ce. Pur i implu n-o te cred !
B igur c m-r crede.
B nu, zie Mtild. S i motivul ete evident. Povete t r un t t de ridicol
nc t nu i-r veni cred . S i t ete ecretul lui Trunchbull.
Cre ete ? ntreb Lvender.
Niciodt nu fci cev cu jum tte de m ur , dc vrei -ti merg .
Intrece orice limit , mergi cu murd ri p n l cp t. Fii igur c cee ce fci ete t t de
nebunec nc t ete de necrezut. Nici un p rinte n-o cred povete t cu cod nici
ntr-o mie de ni ! Ai mei igur n-r crede. Ar zice c unt o mincino .
In czul t, zie Lvender, mm Amndei n-o -i tie coditele.
Nu, n-o i le tie, zie Mtild. Amnd o i le tie ingur ! Ai vezi dc
nu!
Chir crezi c e nebun ? ntreb Lvender.
Cine?
Trunchbull.
Nu, nu cred c e nebun , zie Mtild, dr e forte periculo . S fii n col
t e c i cum i fi ntr-o cu c cu o cobr . Trebuie fii forte iute de picior.
S i vur un lt exemplu de c t de periculo pute fie directore, chir dou
zi. In timpul meei de prnz nunte c toti copiii trebuiu e duc in Sl de Adun ri
imedit dup m i e eze n linite.
C nd toti cei 250 de copii e flu ezti n Sl de Adun ri, Trunchbull m r lui
pe pltform . Nici unul din ceillti profeori nu venier eu e. Ave o crv de c l rie
ntr-un din m ini i t te n piciore n mijlocul pltformei n br cinrii ei verzi, cu
piciorele dep rtte i crv n m n , uit ndu-e l mre de cpete cu fetele ntore
pre e.
Ce re de g nd fc ? opti Lvender.
Nu tiu, opti Mtild.
Tot col tept cee ce ve e nt mple.
Bruce Bogtrotter ! ltr l un moment dt Trunchbull. Unde ete Bruce
Bogtrotter?
O m n e ridic din mijlocul copiilor cre t teu jo.
Vino-ncoce ! trig Trunclibull i fii curjo !
Un b it de unprezece ni cre r t mre i rotund e ridic n piciore i
nint iute cu p i m runti i leg nti. Urc pe pltform .
Sti ici! comnd Trunchbull, r t nd cu degetul locul.
B itul e ez l ng e. Se vede c -i er fric . S ti forte bine c nu-l duee
colo c -i de un premiu. O prive pe directore cu o ngrijorre crec nd i ncepue
e ndep rteze ncet ncet de e cu lunec ri de piciore, c un oboln cre vre
e ndep rteze pe neobervte de un terrier cre-l fixez din cel llt colt l cmerei.
Ft lui gr un i mole devenie gri de groz cee ce tept e nt mple. Ciorpii
i c zuer pe glezne.
Acet g lu c , bubui directore, ntrept nd crv pre el c o bie, cet
punct negru, cet co infectt, cet furuncul contgio pe cre-l vedeti n ft votr ,
nu ete nimic ltcev, dec t un netrbnic r ufc tor, un niml tolert printre noi, un
mfiot!
Cine, eu? zie Bruce Bogtrotter r t nd incer nedumerit.
Un hot ! tip Trnchbull. Un necintit ! Un pirt ! Un bndit ! Un gittor !
Chir ? zie b itul. Vreu pun ... L ti-o blt , domn directore !
Negi, muco mizerbil ? Sutii c e ti nevinovt ?
Nu tiu depre ce vorbiti, zie b itul, mi nedumerit c p n tunci.
O -ti pun eu depre ce vorbec, bub -dulce ! trig Trunchbull. Ieri
diminet, n timpul puzei, te-i trecurt c un rpe n buc t rie i-i furt o buct
din pr jitur me peronl de pe tv me de cei. Tv fuee bi preg tit pentru
mine de buc tr ! Er gutre me de diminet ! C t depre pr jitur , er din tocul
meu peronl! Nu er pentru voi! S nu-ti trec nici o clip prin minte c eu m n nc din
mizeriile le pe cre vi le d vou ! Pr jitur er f cut din unt dev rt i fri c
prop t ! S i el, bnditul i hotul t, p rg torul t, vgbondul cre t n ft
votr , cu ciorpii c zuti pe glezne, mi- furt-o i m nct-o !
Nu e dev rt ! exclm b itul chimbndu- i culore l ft din gri n lb.
Nu m minti pe mine, Bogtrotter ! ltr Trunchbull. Te- v zut buc t re!
Mi mult, te- v zut cum o m nci !
Trunchbull e opri o clip terg o pic tur de pum de liv de pe buze.
C nd vorbi din nou, voce i un dintr-o dt mi mole, mi lini tit i mi
meninttore. Se plic deupr b itului z mbind :
Iti plce pr jitur me pecil cu ciocolt , Bogtrotter, nu-i ! E
conitent i delicio , nu-i , Bogtrotter ?
Forte bun , murmur b itul. Ii ie ier cuvintele din gur ninte le pot
opri.
Ai dreptte, zie Trunchbull. Ete ntr-dev r forte bun ! A c trebuie
feliciti buc t re ! C nd un gentlemen g e te c m fot forte bun , trimite
complimente buc trului ef ! Tu n-i tiut t, nu-i , Bogtrotter? Dor cei din
ubclele umne nu preciz bunele mniere.
B itul r me n lini te.
Buc tre ! trig Trunchbull. Vino-ncoce, buc tre ! Bogtrotter dore te -
ti pun c t de bun fot pr jitur cu ciocolt !
Buc trul, o femeie nlt i ridt , cre r t de prc ucurile corpului i e
ucer n cuptor cu mult vreme ninte, p i pe pltform purt nd un ort lb i
murdr. Intrre i fuee rnjt dininte de Trunchbull.
Acum, Bogtrotter ! bubui Trunchbull. Spune-i buc t reei ce p rere i
depre pr jitur !
Forte bun , bomb ni b itul.
Incepue e vd c b itul e ntreb unde ve duc tot povete.
Singurul lucru de cre er igur, er c lege interzice lui Trunchbull -l lovec cu
crv i pe cre cum i-o plezne pete cop . At er o u urre, dr nu cine tie ce,
fiindc Trunchbull er totl imprevizibil . Nimeni nu ti niciodt ce urm fc n
clip urm tore.
Poftim, buc tre ! trig Trunchbull. Lui Bogtrotter i- pl cut pr jitur t! I-
pl cut l nebunie pr jitur t! Nu mi i -i mi di ?
B d, mi m, zie buc t re, de prc nv te rolul pe dinfr .
Atunci du-te i du-o ! S i du i un cutit -o tiem !
Buc t re dip ru. Dr nu dup mult vreme pru din nou, opintindu-e ub
greutte unei enorme pr jituri cu ciocolt ezt pe un pltou mre de porteln.
Pr jitur ve cel putin 40 de centimetri n dimetru i o glzur de ciocolt mro
nchi.
Pune-o pe m , zie Trunchbull.
In mijlocul pltformei er o m ut mic cu un cun. Buc t re pl cu grij
pr jitur pe m
Sti jo, Bogtrotter ! Sti colo !
B itul e mi c cu grij pre m i e ez pe cun. Se uit fix l pr jitur
enorm .
A , Bogtrotter, zie Trunchbull, i din nou voce i deveni mole, rug tore,
chir bl nd . Tot ete pentru tine ! Fiecre firimitur ! Fiindc ti- pl cut t t de mult
feli i ieri, i-m comndt buc trului nc un, c t e pote de mre, pentru tine.
Multumec, zie b itul, complet z p cit.
Multume te buc trului, nu mie, zie Trunchbull.
Multumec, buc tre, zie b itul.
Buc t re r me n piciore c un iret de pntof uct i corojit, cu o
titudine implcbil i dezprobtore. Ar t de prc r fi vut gur plin de zem de
l m ie.
Hi, Bogtrotter, tie-ti o buct i ncerc-o !
Ce? Acum? zie b itul cu tem . S ti c er cev l mijloc, dr nu- i d de
em ce. N- pute -o iu c ? ntreb el.
At r fi nepolitico ! zie Trunchbull cu un r njet bine regizt. Trebuie -i
r ti dr g l ei buc t ree, ici de ft, c t e ti de recunoc tor pentru munc ei.
B itul nu chit nici un get.
Hide, d -i drumul, zie Trunchbull. Tie o felie i gut-o ! Ne pierdem tot
ziu !
B itul lu cutitul i er prope tie pr jitur, c nd e opri. Se uit l pr jitur .
Apoi l Trunchbull i l buc t re nlt i to , cu gur plin de zem de l m ie.
Toti copiii din l e uitu ntr-o teniune generl , tept nd c cev e nt mple.
Eru iguri c cev trebui e nt mple. Trunchbull nu er peron cre ofere o
pr jitur ntreg cuiv din bun tte ufletec . Multi r fi pu c er plin cu piper u
cu ulei de ctor u cu cine tie ce ltcev cu gut r u, cre l-r fi f cut pe b it imedit
vomite violent. Pute fie chir renic i tunci r fi fot mort n zece ecunde. Su
pote er o pr jitur cu vreo bomb n e cre explod n momentul n cre er t it i
zbur n er, cu Bogtrotter cu tot. Nimeni din col nu e ndoi c Trunchbull r pute
fce tote cete.
Nu vreu -o m n nc, zie b itul.
Gut , b iete ! zie Trunchbuli. Se up r buc trul!
Glben l ft, b itul ncepu tie o felie mic din imen pr jitur . Tre
feli fr , pue cutitul jo, i lu buct lipicio cu degetele ncep nd -o m n nce
ncet.
E bun , nu-i ? ntreb Trunchbull.
Forte bun , zie b itul metec nd i nghitind. Termin feli.
Mi i un, zie Trunchbull.
Ajunge, multumec, murmur b itul.
Am pu mi iei un, zie Trunchbull i o not mi cutit e putu ditinge
n voce ei. M n nc nc o felie ! F ce-ti pun !
Dr nu mi vreu nc o felie, zie b itul.
Dintr-o dt Trunchbul explod .
M n nc ! trig e pleznindu- i cop cu crv . Dc -ti pun eu
m n nci, m n nci ! Ai vrut pr jitur ! Ai furt pr jitur ! Acum i pr jitur ! S i-i -o
m n nci ! N-i p r e ti cet pltform i nimeni n-o p r ec cet l ,
p n n-i m n nci tot pr jitur din ft t! M-m f cut ntele , Bogtrotter? Ai
ntele ce-m pu ?
B itul e uit l Trunchbull i poi l prjitur imen .
M n nc ! M n nc ! M n nc . trig Trunchbull.
Forte ncet, b itul i tie o lt felie de pr jitur i ncepu -o m n nce.
Mtild e uit fcint .
Crezi c-o -o pot m nc? opti e pre Lvender.
Nu, opti Lvender npoi. Ete impoibil. O i e fc r u ninte de jum tte.
B itul continu mn nce. C nd termin dou felie e uit l Trunchbull, ezit nd.
M n nc ! zie Trunchbull. Hotii lcomi c ror le plc pr jiturile trebuie
m n nce pr jituri ! M n nc mi repede, b iete ! Mi repede ! Nu pierdem tot ziu ! S i
nu te mi opri cum fci cum ! Dc te mi opre ti o dt mergi direct n Dulpul de S oc
i-m nchid u i-m runc chei n f nt n !
B itul t ie trei felie de pr jitur i ncepu -o m n nce. O termin mi repede
dec t pe celellte dou , i imedit pue m n pe cutit i t ie ptr felie.
Ciudt, prc ncepue - i intre n m n .
Mtild, privindu-l cu tentie, nu oberv nici un emn de uferint . Prc
ncepue cpete ncredere pe m ur ce m nc.
Se decurc , opti e pre Lvender.
O i e fc r u n cur nd, opti Lvender. O fie oribil.
C nd termin de m nct jum tte din enorm prjitur, Bruee Bogtrotter f cu o
curt puz i inpir d nc de c tev ori. Trunchbull t te cu m inile n olduri i e
uit l el.
Continu , trig e. M n nc-o tot !
Deodt b itul d du drumul unei r g ieli uri e r un n Sl de Adun ri c un
tunet. Multi ncepur r d .
Lini te ! trig Trunchbull.
B itul i t ie o lt felie de pr jitur i ncepu -o mn nce n vitez . Inc nu
d de emne de turre, c vre renunte. In nici un cz nu te tepti e oprec
i ncep pl ng : Eu mi pot, nu mi pot m n nc ! mi vine vomit !" Er nc
n cur , b t ndu-e. In cet moment, n r ndul celor 250 de copii cre priveu c
pecttori, interveni o ubtil chimbre. Mi devreme eizer deztrul de neevitt i
e preg tier pentru o cen nepl cut n cre nenorocitul, umplut p n n g t cu
pr jitur de ciocolt , -r fi predt i r fi cerut mil , dup cre Trunchbull r fi ndet
i mi mult pr jitur n gur b itului cre upin.
Dr nu er deloc . Bruce Bogtrotter m nce p n cum trei ferturi din
pr jitur i nc mi continu m n nce n fort. Cinev chir eize c jocul ncepue
chir -i plc . Avuee de urct un munte i tepte cu inim u or urce p n l
cp t u mor ncerc nd. Mi interent er fptul c devenie con tient de
pecttorii cre-l utineu in lini te. Pentru c , cee ce e petrece, er de fpt o b tie
ntre el i puternic Trunchbull.
Dintr-o dt cinev trig :
Hide Bruce, c poti! Trunchbull e roti n jur i trig :
Lini te !
Audient prive inten. Eru cu totii prin i n cet concur. De-bi i puteu
tine trig tele de ncurjre, dr n-veu curj fc cev.
Cred c o reu ec , opti Mtild.
S i eu l fel, opti Lvender. N- fi crezut c exit cinev pe lume cre fie n
tre m n nce o pr jitur ntreg de m rime t.
- Nici Trunchbull nu crede, opti Mtild. Uit -te l e. Se fce tot mi ro ie.
O -l omore dc reu e te.
B itul ncetinie cum, nu mi er nici o ndoil , dr e tr dui totu i - i
ndee pr jitur n gur cu pereverent unui lerg tor de cur lung , cre z re te lini
de f r it i tie c nu e pote opri p n colo. C nd ultim buc tic de pr jitur dip ru,
urle e ridicr din udient i copiii ncepur r din cune trig nd i
plud nd :
Bine, Bruce ! Brvo tie ! Ai medli de ur!
Trunchbull t te nemi ct pe pltform . Ft de i c p te culore lvei
ncine i ochii i tr luceu de furie. Se uit l Bruce Bogtrotter cre t te pe cun c o
rt gr , umplut l refuz i dormit , incpbil e mi te u vorbec . O
udore fin i e ez pe frunte, dr ve un r njet lrg de triumf pe ft.
Dintr-o dt Trunchbull ntine m n i puc frfuri mre de porteln pe cre
fuee pr jitur. O ridice cu un get lrg n er i-i d du drumul eprg exct in
cpul lui Bruce Bogtrotter! Cioburile zburr n tote directiile.
B itul er cum plin c un c de ciment i n-i fi putut -l r ne ti nici cu un
ciocn de fier. i cutur cpul de c tev ori i continu r njec .
Du-te l drcu'! tip Trunchbull i plec de pe pltform notit
ndeprope de buc t re .

Lavender
Pe l mijlocul primei pt m ni de col Mtildei, domni or Honey puee
clei :
Am ve ti importnte pentru voi, c cultti cu tentie ! S i tu, Mtild, l
crte i fii tent o clip !
Fete mici i ner bd tore ridicer privirile i cultu.
Ete obiceiul directorei, continu domni or Honey prei fiecre cl n
fiecre pt m n pentru o or . Fce t cu tote clele din col i fiecre cl re o
numit zi i o numit or . A notr ete ntotdeun joi, l or dou , imedit dup
m de pr nz. A c m ine l or dou , domni or Trunchbull o prei cl de l
mine, pentru o lectie. O fiu i eu ici, binentele, dr numi c pecttor. S- ntele?
D, domni or Honey, ciripir copiii.
V previn n , zie domni or Honey. Domni or directore ete forte
ever cu tote ! Vedeti veti hnele curte, fetele curte i m inile curte. R pundeti
numi c nd unteti ntrebti. C nd vi e pune o ntrebre, ridicti-v n piciore ninte
r pundeti. Nu o contrziceti! Nu-i r pundeti obrznic! Nu fceti glume! Dc nu m
cultti, o e enerveze, i dc e enervez , e vi de cpul votru !
Ce mi vorbim ... murmur Lvender.
Sunt igur , zie domni or Honey, c o v teteze din ce ti nv tt
pt m n t l mtemtici, i nume tbl nmultirii cu doi. A c v f tuiec -o
b gti bine n cp n er t ! Puneti pe mm u pe tt v culte.
Si cu ce-o ne mi teteze? ntreb Mtild.
Scriere, zie domni or Honey. Incercti v mintiti tot ce ti nv tt
crieti n te c tev zile. S i nc cev. O cn cu p i un phr trebuie e fle
ntotdeun pe m c nd vine directore ! Nu ncepe lecti f r t. Cine r punde de
t?
Eu, zie Lvender imedit.
Forte bine, Levender, zie domni or Honey. O fie treb t te duci l
buc t rie, zie domni ori Honey. Sunt foloite de fiecre cl .
N-m uit, zie Lvender. Promit c n-m uit.
Lvender i chinui dej minte cu diferite poibilit ti pe cre i le dechide
cn cu p . i dore fc un get cu dev rt eroic. O dmir pe fetit mi mre,
Horteni, pentru lucrurile ndr znete pe cre le f cue n col . O dmir i pe Mtild,
cre-i povetie, ub jur m nt c p trez ecretul, itori cu ppglul pe cre-l
duee c i cu vopeu de p r pentru ttl ei. Er r ndul ei cum devin eroin ,
numi -i vin n minte o idee bun .
In dup -miz cee, n drum pre c , ncepu ntorc n minte tote
poibilit tile, p n cnd, in cele din urm , o lumin n minte o c nteie dintr-o idee
tr lucit , pe cre ncepu -o elboreze. Admitnd deigur, c inmicul n cet itutie
nu er Npoleon, de i nu g ei pe nimeni l Crunchem Hll cre dmit c
directore er mi putin de temut c fimoul om de rme frncez.
V fi nevoie de mult pricepere, i pue Lvender, i totul relizt n mre
ecret, dc voi cpe cu vit din cet ct eroic.
In fundul curtii cei ei e fl o blt noroio n cre tr i o colonie de
lmndre. Acet gen de lmndre, de i o vietuitore comun n b ltile Angliei, nu er
de v zut de omeni, pentru c ete un niml forte timid i tr ie te mi mult cun n
m l. Av nd un pect unuro i luneco, cete creturi unt i incredibil de ur te,
em n nd cu un pui de crocodil, numi c u cpul mult mi curt. De ltfel, unt c t e
pote de p nice, dr nu rt t. Au lungime de proximtiv 7 centimetri i unt
geltinoe, de culore gri-verzuie pe pte i portoclii pe burt . Sunt de fpt nimle
mfibii, cre pot tr i t t pe uct c t i in p .
In er cee Lvender e due n fundul gr dinii, hot r t prind o
lmndr . Slmndrele e mi c forte rpid, i de cee unt forte greu de prin.
Levender e lungi l ng blt i tept cu r bdre o vreme ndelungt , p n c nd
oberv c tev mi un nd n m l. S i, foloindu- i beret de col c o pl , prine un cu
e. I i preg tie penrul, n cre eze cu grij ml din blt , primec mic
cretur dr cur nd i d du em c nu er deloc u or -o pun din m n in penr. Se
mi c n tote directiile i e ondul c un vierme i, n plu, penrul nu er uficient de
lung. Cnd, n fine, reu i -o bge colo, trebui ib mre grij nu-i prind cod
c nd nchie penrul. Un b ietel din vecini i puee c dc -i ti cod unei lmndre,
cod r m ne vie i din e cre te o lt lmndr de zece ori mi mre. S i t pute
crec l fel de mre c un ligtor. Lvender nu crezue t, dr cum nu er preg tit
ri te nimic. In cele din urm reu ie nchid bine penrul, i lmndr er ei! Pe
urm , dup ce e mi g ndi un timp e hot r dechid dor putin penrul c pot
repir.
A dou zi i lu rm ecret n ghiozdn. Fierbe de ner bdre. De-bi tept
-i pun Mtildei plnul ei de b t lie. De fpt r fi vrut -l pun ntregii cle, dr n
cele din urm e hot r nu pun nim nui. Er mi bine , pentru c nimeni, chir
upu celei mi evere torturi, nu pute pun cine er vinovtul.
Veni vreme pr nzului. At zi eru c rnti cu fole, ce-i pl ce ei cel mi mult,
dr nu putu m n nce.
Te imti bine t zi, Lvender? ntrebe domni or Honey din cpul
meei.
Am m nct t t de mult l micul dejun, c nu mi pot m n nc nimic,
r pune Lvender.
Imedit dup m d du buzn l buc t rie i lu un din fimoele c ni de p
le directorei. Er o cn mre i burto f cut din lut i vopit n lbtru. Lvender
o umplu pe jum tte cu p i o due n cl mpreun cu un phr, ez ndu-le pe m
profeorului. Cl er nc gol . Iute c fulgerul, Lvender coe penrul din ghiozdn
i dechie putin cpcul. Slmndr t te nemi ct . Cu grij , due penrul deupr
c nii, tre cpcul de tot i l lmndr cd n untru, Se uzi un plop", c nd lovi
p, dup cre lmndr goni cu vitez mprejur o vreme, dup cre e ez lini tit
pe fund. C -o fc e imt c t mi n mediul ei, Lvender lu lgele i le pue i pe
ele n cn .
Treb fuee f cut . Totul er gt. Lvender i ez din nou creionele n
penrul nc ud i-l ez pe pupitru n locul detint penrului. Apoi plec fr n curte
i e l tur celrllti copii pentru retul puzei.

Testul sptmnal
L or dou fix cl e form din nou mpreun cu domni or Honey, cre
oberv c phrul i cn e flu pe m i e retre n ptele clei r m n nd n
piciore. Tot lume tept. Dintr-o dt , iluet uri directorei n c m ncin
cu cureu de piele pete pntlonii verzi, intr m r luind n cl .
Bun ziu, copii ! ltr e.
Bun ziu, domni or Trunchbull ciripir copiii.
Directore t te n piciore n ft clei, cu piciorele dep rtte i m inile n
olduri, uit ndu-e l b ietii i fetitele cre t teu emotionti n b nci.
O priveli te nu pre frumo , zie e. Exprei de pe ft ei r t un extrem
dezgut, c i cum -r fi uitt l cev ce f cue un c ine n mijlocul podelei.
Ce mi buchet de negi c rbo i !
Tot lume vu ntelepciune nu cot un zgomot.
M fce vomit numi g ndul c trebuie uport n col o gr md de
gunoi c voi pentru urm torii e ni! O trebuic exmtriculez c t mi multi din
voi c nu-mi pierd mintile !
Se opri i repir cu zgomot de c tev ori. F ce un zgomot ciudt. Acel i zgomot
pe cre-l uzi c nd e ti ntr-un grjd de ci i li e d de m ncre.
Preupun, continu e, c mmele i ttii vo tri v pun c unteti minunti. Ei
bine, unt ici v pun exct contrriul, i-ti fce bine m credeti pe mine. Ridicti-
v n piciore! Tot lume!
Se culr cu totii repede n piciore.
T ineti-v m inile ntine n ft votr ! S i c nd trec prin dreptul votru
ntorceti-le, c v d dc unt curte pe mbele p rti!
Trunchbull i ncepu mr ul lent de- lungul r ndurilor de b nci, inpect nd
m inile. Totul decuree bine p n june n dreptul unui b ietel din r ndul l doile.
Cum te chem ? l tr e.
Nigel, r pune b itul.
Nigel i mi cum?
Nigel Hick, r pune b itul.
Nigel Hick i mi cum ? bubui Trunchbull. Voce tun t t de tre, nc t
prope c -l zbur pe b it pe feretr .
At t, zie Nigel. Numi dor dc vreti i numele de l mijloc.
Er un b ietel curjo. Dup c te e vede, ncerc nu e perie de nmil cre
tron deupr lui.
Nu vreu numele de l mijloc, zgib ! bubui nmil. Cum m chem pe
mine?
Domni or Trunchbull, zie Nigel.
Atunci pune c nd mi te dreezi! Acum, hi nc o dt ! Cum te chem ?
Nigel Hick, domni or Trunchbull, zie Nigel.
A mi merge, zie Trunchbull. M inile tle unt mizerbile, Nigel! C nd te-i
p lt ultim or pe m ini ?
Mmm.., m g ndec, zie Nigel. E greu -mi mintec exct ! Ori ieri, ori
llt ieri!
Tot corpul lui Trunchbull p ru e umfle, c i c nd cinev l umfl cu pomp de
biciclet .
S tim! url e. Mi-m dt em imedit cum te-m v zut c nu e ti ltcev
dec t o mic purc ciune! Ce fce tt l t u? Defund cnle ?
Ete medic, zie Nigel. S i nc unul forte bun! c untem oricum coperiti de
microbi, c ni te mizerie n plu nu fce r u nim nui.
Bine c nu e doctorul meu ! zie Trunchbull. Si de ce, pot te ntreb, ete o
bob de fole pe c m t?
Am vut l pr nz, domni or Trunchbull.
S i tu, n mod obi nuit, ti pui m ncre de l pr nz pe c m , Nigel? A te-
nv tt fimoul doctor de tic -t u?
M ncre de fole e m n nc greu, domni or Trunchbull. Imi cde mereu
din furculit.
E ti dezgut tor ! tun Trunchbull. E ti o fbric de microbi umbl tore! Nu
vreu te mi v d t zi! Du-te ti l colt ntr-un picior cu ft l perete !
Dr, domni or Trunchbull...
Nu te t rgui cu mine, b iete, dc nu vrei te pun ti n cp ! F ce ti -
pu!
Nigel e due l colt .
R m i unde e ti i-m -ti tetez cuno tintele de criere, v d dc i
nv tt cev pt m n t. Si nu te ntorce c nd vorbe ti cu mine ! T ine-ti mutr l
perete! A ! Acum pune-mi pe litere cuv ntul drept!
Ce cuv nt ? ntreb Nigel. Ce fci cu creionul u opuul de l ,,gre it" ?
Er un b it forte inteligent, i mm lui lucre mult cu el c , l citit i l
cri.
Cel cu creionul, protovne !
Nigel pue literele n ordine corect cee ce o urprinee pe Trunehbull.
Crede c cuv ntul ete greu pentru el, un cuv nt pe cre nu-l nv te p n tunci, i
fptul c b itul reu ie, o irite.
Apoi e uzi voce lui Nigel, nc b l ng nindu-e ntr-un picior cu ft l perete :
Domni or Honey ne- nv tt cum e crie un cuv nt nou, forte lung, ieri.
S i ce cuv nt fot? ntreb Trunehbull prope n opt .
Cu c t er mi lb voce ei, cu t t er mi mre pericolul, dr Nigel nu ti t.
Dificultte, zie Nigel. Tot lume tie cum crie dificultte".
Ce protie ! zie Trunehbull. Nu trebuie tii crii cuvinte din te p n
l v rt de 89 ni. S i nu-mi pune mie c tot lume din cl t tie crie
cuv ntul t! Nu minti, Nigel !
Intrebti pe cinev ! zie Nigel, ncerc ndu- i forte tre norocul. Intrebti
pe oricine !
Ochii clipitori i periculo ti i lui Trunchbull e rotir deupr clei.
Tu, zie e, r t nd cu degetul pre o ft mic i cm n t flet pe cre o
chem Prudence.
S i urprinz tor, Prdence pue corect cuv ntul pe litere i f r nici o ezitre.
Trunchbull fu de dt t detul de dezorientt .
Probbil c domni or Honey pierdut tot or c v nvete un ingur
cuv nt.
Nu, n- pierdut-o, zie Nigel. Domni or Honey ne- nv tt t n trei
minute n fel c nu uit m niciodt . Ne nvt multe cuvinte , n trei minute.
S i cre ete metod t mgic , domni or Honey? ntreb domni or
directore.
V r t eu, uier curjoul Nigel din nou venind n jutorul domni orei
Honey. Pot tu n dou piciore i m ntorc c t v r t, v rog ! ?
Nu ! i-o retez Trunchbull. Sti i rt -mi !
Bine, zie Nigel cl tin ndu-e n ne tire ntr-un picior. Domni or Honey ne
nvt c te un c ntecel depre fiecre cuv nt, l c nt m cu totii i nv tm cum e crie
imedit. Vreti uziti c ntecul depre dificultte"?
Trebuie fie fcinnt, zie Trunchbull cobor nd voce cu rcm.
E , zie Kigel : D-n D, d-n I, d-n FI, D-n CUL, d-n TA, d-n TE. A e
crie dificultte".
Ce extrordinr de ridicol! for i Trunchbull. De ce unt tote cete femei
m ritte? S i oricum nu trebuie predi poezie c nd predi criere. Nu mi fce t n
viitor, domni or Honey!
Dr copiii nvt forte bine crie cuvintele grele, murmur domni or
Honey.
Nu te tocmi cu mine, domni or Honey ! zie directore. F ce ti e cere!
Acum m v tetez l tbl nmultirii, v d dc domni or Honey v- nv tt cev
l diciplin t !
Trunchbull e ntore l locul ei n ft clei i mi c privire ei dibolic ncet
de- lungul r ndurilor micilor elevi.
Tu ! ltr e, r t nd cu degetul l Rupert, un b ietel din primul r nd. C t
fc 2x7?
S iprezece, zie Rupert, cu un fel de bndonre protec .
Trunchbull ncepu vneze cu p i mri pre el, cum fce un tigru c nd e
ndrept cu mri pre un pui de c prior . Rupert dintr-o dt reliz pericolul i f cu
o lt ncercre :
Optprezece ! trig el. 2 x 7 fc 18, nu 16.
Vierme ignornt ! bubui Trunchbull. Buruin f r minte! Cp ec de
oboln! Ai clei n cp in loc de creier.
Se oprie cum exct n ptele lui Rupert i dintr-o dt ntine o plm de
m rime unei rchete de teni i-l puc pe Rupert de p r. Rupert ve o clie de pr
uriu. Mmei lui i pl ce mult p rul lui i ve mre grij de el, l ndu-i-l crec
putin mi lung. Trunchbull ve o ur pe p rul lung l b ieti, cum ve pe coditele l
fete i cum er pe punctul de i-o rt.
Str ne cu putere n m n ei uri uvitele urii le lui Rupert, i, ridic nd-o l
ridic pe Rupert deupr cunului i-l tinu t rnt. Rupert zbier. Se uce i e
r uce n er d nd din piciore i zbier nd c un porc njunghit, n timp ce Trunchbull
tun :
2 X 7 = 14, 2 x 7 = 14 ! Nu te l p n nu pui i tu !
Din ptele clei domni or Honey trig :
Domni or Trunchbull! V rog! L ti-l jo! Il dore ! O -i rupeti p rul!
A o e nt mple dc nu e opre te din zv rcolel ! At mp r -te, vierme!
Er un pectcol neobi nuit vezi uri directore tin nd un copil upendt n
er i b itul b l ng nindu-e i r ucindu-e c un obiect l cp tul unei fori, cu cpul
tr n l ng umeri.
Spune ! tun Trunchbull. Spune 2 x 7 = 14 ! Hi, pune c dc nu, m
ncep te cutur, de igur o r m i f r p r, de-m m uficient umplu o cnpe!
D -i drumul i zi 2 x 7 = 14, i-ti du drumul !
2 X 7 = 14, upin Rupert.
Trunchbull, tin ndu-e ntr-dev r de cuv nt, i d du literlmente drumul. Er o
ditnt detul de mre de l p m nt, c pln nt i, lovi poi podeu i ri de l
p m nt c o minge de fotbl.
Scol -te i nu mi miorl i! ltr Trunchbull. Rupert e cul i e due
npoi l locul lui, mndu- i cpul cu m ndou m inile. Trunchbull e ntore n ft
clei. Copiii t teu prc hipnotizti. Nici unul dintre ei nu mi v zue cev em n tor
vreodt . Er un pectcol. Mi frumo c l tetru, dr cu o diferent. In cmer cee e
fl o bomb umn imen , cre pute explodeze i -l fc pe crev prf n c tev
momente. Ochii copiilor eru pironiti l directore.
Nu-mi plc copiii mici, zice e. Copiii mici n-r trebui l ti l vedere. Ar
trebui p trti n cutii c grfele i nturii. Nu pot nteleg n ruptul cpului de ce le
trebuie t t crec . Cred c-o fc pecil !
Un lt b ietel extrem de curjo din primul r nd vorbi:
Dr igur c i dumnevotr ti fot un copil c noi c ndv, nu-i
domni or Trunchbull?
N-m fot niciodt copil mic, i-o retez e. Am fot mre tot vit me i nu
pot nteleg de ce nu unt toti l fel.
Dr trebuie fi fot i dumnevotr un bebelu l nceput, zie b itul.
Eu, un bebelu ? trig Trunchbull. Cum ndr zne ti ugerezi cev?
Ce obr znicie! Ce inolent infernl ! Cum te chem , b iete? S i ridic -te-n piciore c nd
vorbe ti cu mine !
B itul e ridic .
M numec Eric Ink, domni or Trunchbull, zie el.
Eric i mi cum ?
Ink, zie b itul.
Nu te proti ! Nu exit un nume c t !
Uitti-v n crte de telefon ! O g iti numele tt lui meu l Ink.
Forte bine, zie Trunchbull. Te-o chem pe tine Ink, dr -ti pun cev: nu
e ti invizibil, dr o te terg de pe ft p m ntului dc mi fci pe de teptul cu mine !
Spune-mi cum e crie cuv ntul ,,ce".
C i e", zie Eric r punz nd mult pre repede.
Urm o t cere c de ghit.
ti mi du o n , zie Trunchbull f r e mi te.
A, d, tiu, zie Eric. Are un C i un e".
Dn doi p i lrgi, Trunchbull fu n ptele b ncii lui Eric i r me colo c un
t lp de telegrf l ng b itul nejutort. Eric runc o privire n pte, pete um r l
mon tri.
Am pu bine, nu? - murmur el cu tem .
Ai pu iure! ltr Trunchbull. De mi-i rit n ochi de l nceput c un
furuncul molipit cre ntotdeun ete iure! Sti jo iure! Ar ti iure! Vorbe ti
iure! Tot e ti iure! Iti du o nou n pui bine. Spune pe litere ce". Eric ezit.
Pe urm zie forte ncet:
- Nu ete c, nu ete e.....
Trunchbull l puc cu o mn de fiecre ureche, pucndu-le ntre degetul mre i
r t tor.
- Au! - pl ne Eric ! Au! m dore !
- N-m nceput nc , zie Trunchbull.
L fel c i Rupert ninte lui, Eric url prg gemurile. Din ptele clei,
domni or Honey e v ic re ;
Domni or Trunchbull! Nu ! V rog, l ti-l! O -i rupeti urechile !
Nu e rup ele ! trig Trunchbull. S tiu din lung me experient, domni or
Honey, c urechile b ietilor unt lipite bine de cp.
L ti-l, domni or Trunchbull, v rog ! S nu i e nt mple cev ! S nu-i
fceti vreun r u ! l puteti fce prf !
Urechile nu e rup ! trig Trunchbull. Se ntind minunt, cum e ntind
te cum, dr nu e rup !
Eric url mi tre c p n cum i pedl tre din piciore.
Mtild nu v zue nici un b it, de fpt pe nimeni p n tunci, t rn nd de urechi
n er. C i domni or Honey, er convin c e puteu rupe n orice moment ub
greutte pe cre o tineu.
Trunchbull url :
Cuv ntul ce", e crie c", e". Spune i tu cum, neg c rbo !
Eric nu ezit. Inv te uit ndu-e l Rupert c tev minute mi devreme c , cu c t
punei mi repede, cu t t ti e d de drumul mi repede.
C" , e, guit el.
Inc tin ndu-l de urechi, Trunchbull l l pe cunul din ptele pupitrului. Apoi
m r lui npoi n ft clei terg ndu- i m inile, c cinev cre umble cu cev
murdr.
A trebuie -i fci nvete, domni or Honey, zie e. Invt de l mine, nu
junge le pui. Trebuie le bgi n cp cu fort ! Nu e nimic mi bun c p ruil i
urechel, c -i ncurjezi nvete. Ii fc e concentreze minunt !
Puteti le fceti vreun r u, de nu- i mi revin niciodt l norml,
izbucni domni or Honey.
Le-m f cut, unt igur c le-m f cut, zie Trunchbull r njind. Urechile lui
Eric -u ntin coniderbil n ultimele dou minute ! Sunt mult mi lungi cum ! Dr
nu-i nimic r u n t, domni or Honey. O -i de o lur interent tot retul vietii.
Dr, domni or Trunchbull...
O, tc -ti gur, domni or Honey ! E ti l fel de lb c ei ! Dc nu fci ft
ici, n-i dec t te duci l o col de vr , prticulr , pentru zgibe cu bni ! C nd vei
fi predt t t c t m predt eu, o -ti di em c nu fci nimic dc te porti frumo cu
copiii. Cite te Nicholas Nickleby, domni or , de domnul Dicken. Cite te depre
Wookford Squeer, dmirbilul director l colii Dolleboy Hll. El ti cum e
decurce eu brute de-te mici ! S ti foloec btul! Le f ce fundurile t t de
fierbinti, de putei prje ti ou pe ele ! At crte ! Dr preupun c niciunul dintre
imbecilii ti n-o nvete niciodt citec !
E m citit-o, zie Mtild ncet. Trunchbull e ntore i e uit cu tentie l
fetit cu p r negru i ochii c prui din r ndul l doile.
--- Ce-i pu? ntreb e cu prime.
Am pu c m citit-o, domni or Trunchbull, zie Mtild.
Ce-i citit?
Nicholas Nickelby, domni or Trunchbull.
Minti, domni or ! trig Trunchbull uitndu-e l Mtild. M ndoiec c
exit vreun copil n tot col, cre fi citit crte t, i tu, un crevete cre n- ie it
nc din ou, n cl ce mi mic , -mi vinzi mie o minciun gogont c t ! De ce m
minti? M iei de frier ! M iei tu pe mine de frier, domni or ?
I ... zie Mtild i ezit . I-r fi pl cut zic D, exct t fc", dr t r fi
nemnt inucidere. I ....f cu e din nou, nc ezit nd, nc neputnd zic Nu".
Trunchbull eiz c copilul e g nde i t nu-i pl cu.
Ridic -te n piciore c nd vorbe ti cu mine ! zie e cu furie. Cum te chem ?
Mtild e ridic n piciore i zie ; :
M numec Mtild Wormwood, domni or Trunchbull.
Wormwood, d? In czul t trebuie fii fiic celui cre re telierul
Wormwood Motor".
D, domni or Trunchbull.
Ete un tic lo ! url Trunchbull. Acum o pt m n mi- v ndut o m in
de m n dou i zice c e prope nou . L nceput m crezut c e un tip de treb .
Dr zi diminet c nd conducem m in prin t, motorul mi- c zut cu totul n trd !
Er plin de rumegu ! Tic -tu ete un hot i-un bndit ! O fc c rnti din piele lui, i
vezi dc nu !
Ete priceput n cee ce fce, zie Mtild.
Priceput, pe drcu' ! trig Trunchbull. Domnior Honey mi pune c tu
i fi de tept . Ei bine, domni or , mie nu-mi plc omenii de tepti ! Toti unt nite
tic lo i! In mod igur i tu e ti o tic lo ! Ininte -mi du em de ce-i pote piele,
tic -tu mi- povetit c tev din protele obiceiuri pe cre le i c ! Ai fce bine nu
ncerci nimic din tote te l col ! Am te urm rec de-cum ninte ! Sti jo i
tine-ti gur!

Primul miracol
Mtild e ez n bnc . Trunchbull e ez i e, l ctedr . Er pentru prim
dt c nd e eze de l nceputul orei. Intine m n i puc cn cu p . T in nd cn
de tort f r o ridice nc , zie :
N-m putut niciodt nteleg de ce copiii mici unt de c rbo i. Imi
otr vec vit, c ni te inecte. Trebuie cpi de ei c t de repede poti. De mu te cpi
d nd cu pry u pun nd h rtie de prin mu te. M-m g ndit de multe ori c r trebui
e inventeze un pry pentru copii. Ce nemipomenit r fi pot intru n cl cu o
bomb de pry uri i pulverizez din e. Su i mi bine m ni te f ii lungi de
h rtie cu lipici. A g t-o n jurul colii, v-ti lipi de e i colo v-r fi f r itul. N-r fi o
idee bun , domni or Honey ?
Dc t ete o glum , domni or Trunchbull, nu-mi vine r d, zie
domni or Honey din fundul clei.
Nu-ti vine r zi, nu? zie Trunchbull. Dr t nu ete o glum ,
domni or Honey ! Idelul meu de col ete un cre nu ib copii deloc ! O fc
eu odt o col din t i cred c o ib mre ucce.
Femei t e nebun , i zie domni or Honey. E plect cu orcov ! De e r
trebui c p m !"
Trunchbull ridic cum cn mre de porteln lbtru i turn putin p n
phr. S i dintr-o dt, odt cu p, c zu n phr i lmndi lung i luneco ! Plop
! Trunchbull l -i cpe un tip t i ri de pe cun, de prc r fi explodt ub el o
pocnitore. Toti copiii v zur cum cretur lung i luneco cu burt glben c de
op rl , ucindu-e i nv rtindu-e in phr i ncepur i ei e r ucec i
uotec in bnci.
Ce-i i ? Ce c rbo e ! E un rpe ! E un pui de crocodil! E un ligtor !
Fiti tent , domni or Trunchbull, preci c mu c ! f cu Lvender.
Trunchbull, cet femeie uri , t te colo n piciore tremur nd c o piftie.
Er nervo i l g ndul c cev o f cue r i e v ic rec , fiindc er de
fpt forte m ndr de b rb ti ei. Fix privire l cretur cre e nv rte in phr. Nu
mi v zue p n tunci o lmndr . S tiintele nturii nu fueer niciodt mteri ei
prefert i n-ve nicio idee de ce-r pute fi cet r tre. In mod igur r t forte
nepl cut. Se ez ncet l ctedr . Ar t n cet moment i mi np im nt tor c p n
tunci. Din ochii negri i reu c ntei de ur i furie.
Mtild ! trig e. Scol -te-n piciore!
Cine, eu ? zie Mtild. Dr ce-m f cut ?
Scol -te-n piciore, g ndc puturo !
Dr n-m f cut nimic, domni or Trunchbull. Pe cuv nt c nu! N-m v zut n
vit me cev!
Scol -te imedit, r m murdr !
Cu greu Mtild e ridic n piciore. St te n r ndul l doile. Lvender er n
ptele ei i e imte vinovt c - i b ge prieten l p . Dr nu-i vene deloc e
prede.
E ti o brut nemernic , reping tore i rut cio ! trig Trunchbull. Nu
meriti fii n col t! Ar trebui ti dup grtii, colo ti-e locul! Am te du
fr din col cu un cndl ngrozitor! Am pun politi te lerge pe coridore i
te de fr pe u cu croele de hockey! Am pun fii du c cu ecort nrmt !
S i pe urm m rnjez n fel, fii trimi l col de corectie pentru fete pentru
cel putin 40 de ni !
Trunchbull er ntr-o criz , c ft i e colore de prc -r fi fot firt , ir
colturile gurii f cue gr m jore de pum . Dr nu numi e e pierdue cu fire. Mtild
ncepue i e vd ro u n ft ochilor. Nu i-r fi p t nici c t negru ub unghie fie
cuzt de cev ce f cue. Ar fi fot drept. Dr er pentru e o experient cu totul nou
fie cuzt de cev ce nu f cue. E n-ve nimic de--fce cu cretur c rbo din
phr. Sub nici o form, g ndi Mtild, n-o -o l pe corpi t de Trunchbull pun
t pe em me!"
N-m f cut eu t ! trig Mtild.
B d, tu i f cut-o ! trig Trunchbull. Nimeni ltcinev nu -r fi g ndit l
cev! Tic -tu m- vertizt bine !
P re - i fi pierdut cu totul controlul de ine. Url n continure c o mnic .
Ai termint cu col t, domni or ! Ai termint-o cu tote colile ! Am
m ocup eu peronl fii nchi ntr-un loc, n cre nici m cr corbii n-o -i le
g intul pe tine! N-o mi vezi niciodt lumin zilei !
V-m pu c n-m f cut eu t ! url Mtild. N-m v zut n vit me o
cretur c t !
Ai pu un ... un ... un crocodil n phrul meu ! url Trunchbull. Nu exit pe
lume un lucru mi grv de f cut unei directore ! Acum ti jo i nu-ti mi ud gur !
Jo ! Sti jo imedit !
Dr v pun... zie Mtild refuz nd e eze.
Eu ti pun tci din gur ! r cni Trunchbull. Dc nu ti jo n momentul
t, m -ti trg c tev cu cureu, cu cp tul cu ctrm !
Incet-ncet, Mtild e ez . Ce porc rie! Ce nedreptte! Cum -o exmtriculeze
pentru cev ce nu f cue ! Mtild e imte din ce n ce mi furio ... i mi furio . . .
t t de furio nc t imte c cev o explodeze n untrul ei dintr-o clip n lt.
Slmndr e r uce nc n phrul nlt de p , nu e imte deloc bine colo.
Phrul er pre ngut. Mtild e uit l Trunchbull. O ur. Se uit poi l phrul cu
lmndr n el. I i dore e reped , i phrul i -i torne continutul cu
lmndr cu tot n cp. Se ngroze e g ndec ce i-r fce Trunchbull dc r fi
f cut t.
Trunchbull t te l ctedr i e holb cu fcintie i orore l lmndr cre
e r uce n phr. Ochii Mtildei eru fixti l phr. S i ncet, ncet, Mtild ncepu
imt cev ciudt. Cev prc n ochi, un fel de electricitte cre e concentr prc
n untrul lor. Se dun un fel de energie, un fel de putere, cre e contur d nc n ochii
ei.
Dr er i o lt enztie, complet diferit , dr pe cre n-o pute ntelege. Eru
prc ni te clipiri c de fulger. S i ntr-dev r, mici unde c ni te clipiri de fulger p reu
-i i din ochi, i ochii-i clocoteu de prc o energie imen e cumule colo. Er o
enztie nemipomenit ! Nu- i mice ochii de pe phr i cum energi e concentre
n dou puncte mici, devenind tot mi puternic . Simte prc milione de rme
invizibile cu m ini pe ele, cre tr geu fr prin ochii ei n phrul l cre e uit.
Vr -l! opti Mtild. Vr -l !
V zu phrul cl tin ndu-e. De fpt e ncline vreo doi centimetri, dup cre
revenie l loc. Continu mping cu milione de rme i m ini invizibile, imtind
energi ie indu-i din ochi prin ni te puncte negre din centrul pupilei.
Vr -l ! - opti din nou. Vr -l !
Din nou phrul e cl tin. Incerc i mi mult dorindu- i c ochii ei runce
fr i mi mult energie. Incet, forte, forte ncet e vede clr ce e nt mpl
phrul ncepu e ncline npoi, mi mult, i mi mult, p n r me n echilibru ntr-
un punct. R me c tev clipe i e v r cu un clinchet pe ctedr . Ap i
lmndr juner dintr-o tropitur pe butul enorm l domni orei Trunchbull.
Directore d du din nou drumul unui tip t cre f cu zorn ie tote gemurile din
cl dire pentru dou or n ultimele cinci ninute i din nou ri c o rchet de pe
cun. Slmndr e g t cu diperre, cu piciorele ei c ni te cle ti ori, de c m de
bumbc cre copere pieptul uri . Trunchbull e uit n jo i ncepu urle i mi tre,
dup cre, cu o mi cre m inii o m tur trimitnd-o zbur nd n cl . Ateriz pe pode
n dreptul b ncii lui Lvender, cre e plec iute, o culee i o b g npoi n penr. O
lmndr , g ndi e, ete oric nd foloitore -o i l ndem n .
Trunchbull, cu ft r t nd mi mult c niciodt c un jmbon fiert, t te n ft
clei tremur nd de furie. Butul ei uri e mi c n untru i nfr . Ap din phr
deene pe bluz un petic nchi de culore cre o ude probbil pn l piele.
Cine f cut t ? url e. Hide, col -te-n piciore ! Ie i n ft ! N-o -mi
cpi de dt t! Cine mpin phiul?
Nu r pune nimeni. Cl r me n lini te c un cvou.
Mtild ! url e. Tu i f cut-o ! S tiu c tu i fot !
Mtild, din r ndul l doile r me nemi ct i nu coe un unet. Un ciudt
entiment de lini te i ncredere o cuprine, i dintr-o dt i d du em c nu-i mi er
fric de nimeni pe lume. Cu energi din ochii ei putue vere phrul pe oribil
directore i cine pute fc t, er n tre de orice.
Vorbe te, cmeleon nchegt ! url Trunchbull. Recuno te c tu i fot!
Mtild e uit drept n ochii c p r tori i cetei femei uri e i r pune cu un
clm de v r it:
Nu m-m mi ct din bnc , domni or Trunchbull, de c nd nceput or. Nu
pot v pun nimic mi mult.
Dintr-o dt tot cl ncepu e revolte mpotriv directorei.
Nu - mi ct ! trigu ei. Nimeni nu - mi ct ! Probbil c dumnevotr
l-ti r turnt!
In mod igur nu l-m r turnt eu! mugi Trunchbull. Cum ndr zniti
ugerti cev? Vorbe te, domni or Honey ! Dumnet trebuie fi v zut totul !
Cine mi- r turnt phrul?
Niciunul dintre copii, domni or Trunchbull, r pune e. Pot v pun cu
igurnt c nici unul din copii nu - mi ct din bnc cu excepti lui Nigel, cre r m
nemi ct n coltul lui.
Domni or Trunclibull e uit" l domni or Honey. Domni or Honey i
ntore privire f r ezitre.
V pun dev rul domni or directore, zie e. Probbil c l-ti r turnt
f r v dti em. Se nt mpl forte de...
Sunt tul p n -n g t de bnd dumitle de mici netrebnici. N-m mi
pierd nici o clip din timpul meu pretio ici!
S i cu t i ncepu mr ul pre u i tr nti u n urm ei.
In lini te mpietrit cre urm , domni or Honey p i n ft clei i e ez l
ctedr .
Pfiuu ! f cu e. Cred c m nv tt detul pentru t zi, nu-i ? Sunteti
liberi! V puteti duce n curte -i teptti pe p rinti v i c .

Al doilea miracol
Mtild nu e l tur celorllti copii in grb lor i din cl . Dup ce toti
ceillti ie ir , e r me n bnc ingur i g nditore. Simte c trebuie pun cuiv
ce e nt mple cu phrul. Nu pute p treze ecretul cet imen n e. Ave
nevoie dor de o peron dult , ntelept i nteleg tore cre o jute pricep
cum de fuee poibil cev.
Nici mm, nici tt l ei n-r fi fot de nici un folo. Dc r fi crezut povete ei,
dr e ndoi de t, n mod igur n-r fi relizt c t de urprinz tor fuee cee ce e
petrecue n cl n dup -miz cee. Intr-o frctiune de ecund , Mtild hot r c
peron c rei i-r fi pl cut e confeeze er domni or Honey. Mtild i
domni or Honey eru cum ingurele r me n cl . Domni or Honey, cre t te
l ctedr i frunz re ni te h rtii, ridic privire i zie :
Mtild, tu nu te duci cu ceillti fr ?
V rog, zie Mtild, pot vorbec cu dumnevotr pentru o clip ?
Sigur, ce te up r ?
Mi - nt mplt cev forte ciudt, domni or Honey.
Domni or Honey intr intntneu n lert. De c nd vuee cele dou
deztruoe nt lniri n leg tur cu Mtild, un cu directore, cellt cu ngrozitorii
domnul i domn Wormwood, e g ndie mult l cet copil, ntreb ndu-e cum pute
-l jute. Mtild e fl cum n ft ei cu o imgine de curiozitte i exltre pe figur ,
ntreb nd-o dc pot ve o dicutie. Domni or Honey n-o vzue niciodt p n
tunci n o tre. Ave ochii l rgiti i o privire ciudt .
D, Mtild, pune-mi ce ti - nt mplt de ciudt.
N-o m exmtriculeze domni or Trunchbull, nu-i ? Fiindc n-m pu
eu cretur cee n phrul cu p . V jur c n-m pu-o eu!
S tiu, zie domni or Honey.
O m exmtriculeze ?
Nu cred, zie domni or Honey. Domni or Trunchbull - enervt mi tre
c de obicei, t-i tot.
Bine, zie Mtild. Dr nu depre t vroim v vorbec.
Dr depre ce vroii vorbim, Mtild?
Vroim v pun depre phrul cu p cu cretur n el, zie Mtild. L-ti
v zut r turn ndu-e pete domni or Trunchbull, nu-i ?
L-m v zut, binentele.
Domni or Honey, eu nu l-m tin. Nu m-m propit de el.
S tiu c nu. M-i uzit pun ndu-i directorei c nu ete poibil fi fot tu.
D, dr eu m fot, domni or Honey, zie Mtild. Depre t vreu de fpt
v vorbec.
Domni or Honey f cu o puz i o privi tent pe Mtild.
Nu cred c nteleg, zie e.
Am fot t t de revoltt c m fot cuzt pe nedrept, nc t m t cut e
nt mple t.
Ai f cut e nt mple ce, Mtild?
Am f cut phrul e r torne.
Tot nu nteleg ce vrei pui, zie cu bl ndete domni or Honey.
Cu ochii, zie Mtild. M-m uitt tent l el dorindu-mi e r torne, i pe
urm ochii mi -u nc lzit i imtem cev n ei, pe urm un fel de energie ciudt ie it
din ei i r turnt phrul. Domni or Honey continu e uite l Mtild prin
rmele de otel le ochelrilor i Mtild e uit l domni or Honey l fel de nemi ct .
Tot nu nteleg. Vrei pui c i f cut e r torne phrul dorindu-ti lucrul
t?
D, zie Mtild. Cu ochii.
Domni or Honey r me n t cere pentru un moment. Nu crede c Mtild
vroi pun o minciun . Mi degrb crede c imginti ei nfierb ntt i-o lue pe
dininte.
Vrei pui c t tei unde ti cum i i-i comndt phrului e
r torne i - r turnt?
Cm , domni or Honey, d.
Dc i f cut t nemn c - petrecut cel mi mre mircol cre exitt
vreodt de l Iu ncoce.
D, domni or Honey.
"Ete extrordinr, g ndi domni or Honey, cum pot ve copiii evd ri din te
n lume imgintiei lor". Se hot r pun cu c t mi mult bl ndete cp t cetei
convertii.
Poti fci t nc o dt ? ntreb e cu o bun tte n gl.
Nu tiu, zie Mtild. S-r pute.
Domni or Honey mut phrul gol n mijlocul meei u or.
S pun p n el? ntreb e
Nu cred e re vreo importnt, zie Mtild.
Forte bine tunci. Hide, r torn -l!
S-r pute dureze.
Nu te gr bi, zie domni or Honey.
Mtild t nd n r ndul l doile, cm l trei metri dep rtre de domni or
Honey, i pue cotele pe bnc, i prine ft n plme i de dt t comnd chir de
l nceput: ,,R torn -te! R torn -te". Dr buzele nu i e mi cr i nu f cu nici un
zgomot. Strige cete cuvinte n g nd. ii concentr tot minte, tot creierul, tot
voint n priviri, i din nou, dr mult mi repede c prim dt , imti electricitte
dun ndu-i-e n ochi. Energi ncepu clocotec , fierbintel ncepu -i cuprind
ochii i n cele din urm cele milione de invizibile cu m ini pe ele ncepur trg
phr. F r cot un unet, trig tot timpul n g nd phrului e r torne. Il v zu
int i cl tin ndu-e, poi mi c ndu-e pe loc, dup cre e r turn i c zu cu un clinchet
pe ctedr l nu mi mult de treizeci de centimetri dep rtre de brtele ndoite le
domni orei Honey. B rbi domni orei Honey c zu n jo, dechizndu-i gur, ir ochii i
e m ir t t de mult nc t e pute vede prte lb de jur-imprejur. Nu cote niciun
cuv nt. Nu pute. S ocul de vede cu ochii ei petrec ndu-e un mircol o protie. Se
holb l phr tin ndu-e deprte de el c i cum r fi fot un obiect periculo. Pe urm
ridic ncet cpul e uite pre Mtild. V zu fetit lb l ft c o col de h rtie i
tremur nd din tote m dulrele, cu ochii tintiti ninte f r vd nimic. Ft i er
trnfigurt , cu ochii rotunzi i tr lucitori, i t te f r cot o vorb ,
nfrumuett prc de lini te miterio . Domni or Honey tept, tremur nd i e
un pic, privind l fetit cre intr ncet n tre norml . S i, dintr-o dt ft Mtildei i
chimb bruc imgine cu un de o lini te i un clm ngerec.
Sunt bine, zie e i z mbi. M imt bine, domni or Honey, nu v lrmti.
Eri deprte, opti domni or Honey nc forte oct .
D, erm. Zburm dincolo de tele cu ripi de rgint. A fot minunt !
Domni or Honey e uit nc l copil ntr-o bolut minunre, de prc r fi
fot N tere u nceputul lumii u Prim Diminet.
- A mer mi repede de dt t, zie Mtild
Nu ete poibil! upin domni or Honey. Nu pot cred !
Inchie ochii i-i l nchi i o vreme i, c nd nf r it i dechie, p ru c er din
nou t p n pe e.
Ti-r plce vii cu mine lu m ceiul mpreun n cbn me? ntreb e.
Mi-r plce grozv, zie Mtild.
Bine. Adun -ti lucrurile i ne nt lnim fr pete c tev minute.
N-m pun l nimeni depre... depre ce m f cut. Doriti puneti,
domni or Honey?
Nici nu m g ndec ! zie domni or Honey

Cabana domnioarei Honey


Domni or Honey o nt lni pe Mtild n fr colii i merer mpreun n
t cere de- lungul tr zii principle tului. Trecur pe l ng mgzinul de fructe cu
vitrinele pline cu mere i portocle i pe l ng m cel ri cu buc ti de crne prop t i
pui gol i g tti in vitrin , pe l ng mic bnc i pe l ng mgzinul de prte
electrice, i juner de cellt prte tului, pe un drum ngut de tr , unde nu e
mi vedeu trec tori, ir m inile eru forte rre. S i cum, fiindc eru ingure, Mtild
deveni dintr-o dt vioie de prc i -r fi rupt o vlv undev n untrul ei i o mre
cntitte de energie r fi fot bruc elibert . P e pe l ng domni or Honey top ind
din c nd n c nd i degetele i zburu n tote p rtile n timp ce cuvintele i ie eu din
gur c focurile de rtificii. F ce cm : Domni or Honey un, domni or Honey
lt, i domni or Honey pe cuv ntul meu c imt c pot mi c orice pe lume t, nu
dor un phr cu p i lucruri mici c t... Simt c pot ntorc mee i cune chir cu
omeni pe ele, imt c pot -i r torn i pe ei, i chir i lucruri i mi mri, mult mi
mri c meele i cunele... Trebuie numi tu putin i -mi fc putere n ochi, i pe
urm pot mping putere fr pre orice, t t timp c t m concentrez uficient de
tre... Trebuie m concentrez forte tre, forte, forte tre, domni or Honey, i pe
urm ncep imt cum e formez cev n untrul ochilor, dr nu m dernjez c tu i
de putin, domni or Honey...."
Lini te te-te, copil, lini te te-te ! zie domni or Honey. Hi nu ne
mbl m de tre l nceputul trebii.
Dr dumnevotr credeti c e interent, nu-i , domni or Honey ?
De interent, ete interent, zie domni or Honey. Mi mult dec t t t. Dr
trebuie ction m cu mre grij de cum ninte, Mtild.
Trebuie ction m cu grij ?
D, pentru c ne juc m cu forte miterioe depre cre nu tim nimic. Nu cred
c ete cev r u. Pote fie bine. Pote c unt ni te forte divine. Dr fie c unt, fie c
nu, trebuie vem grij cum le foloim.
Eru ni te cuvinte ntelepte din prte unei perone ntelepte, dr Mtild er
pre gitt c - i de em de t.
Nu-mi du em de ce trebuie fim de grijulii, zie e top ind.
Incercm -ti explic c vem de- fce cu necunocutul. Ete cev inexplicbil.
Cuv ntul cel mi potrivit ete fenomen". Ete un fenomen.
Eu unt un fenomen? ntreb Mtild.
Ete forte poibil fii, zie domni or Honey. Dr mi-r plce nu te
g nde ti l tine c l cev ie it din comun deocmdt . Ce cred c putem fce, ete
explor m cet fenomen mi mult, numi noi m ndou , dr cu mre grij de dt t.
Vreti mi fc, domni or Honey?
Cm t vre, zie domni or Honey cu retinere.
Forte bine, zie Mtild.
Eu probbil c unt i mi r v it dec t tine de ce-i f cut i ncerc g ec o
explictie rezonbil .
C de exemplu ? ntreb Mtild.
C de exemplu, dc t re leg tur cu fptul c tu e ti extrordinr de
precoce.
Chir unt ntrdev r ? ntreb Mtild.
Binentele c e ti. Trebuie -ti di em de t. Felul cum poti cite ti,
lucrezi l mtemtic ...
Probbil c veti dreptte, zie Mtild. Domni or Honey e mir de lip de
preciere propriei vlori l Mtild i con tiintei de ine.
Nu pot nu m ntreb, zie e, dc cet cpcitte de mi c lucrurile din
loc pe cre ti-i decoperit-o re de- fce cu putere creierului t u.
Vreti puneti c nu mi e loc l mine n cp de t t creier i cev trebuie
mpin fr ?
Nu ete t exct cee ce vreu pun, zie domni or Honey z mbind. Dr
orice-r fi, repet, trebuie ction m cu mre grij de cum ncolo. Nu pot uit felul
ciudt n cre ti - lumint ft dup ce i r turnt phrul ultim dt . Eri prc
trnportt n lt lume.
Vreti puneti c f c nd t pote mi e nt mple cev r u 1 At vreti
puneti, domni or Honey?
Te imtei ciudt, nu-i ?
M imtem minunt ! zie Mtild. Pentru o clip m zburt dincolo de
tele cu ripi de rgint. V-m pu t. S i v mi pun cev: dou or fot mi u or
e prim dt . Mult mi u or. Cred c ete l fel c i cu orice ltcev. Cu c t exerezi mi
mult, cu t t e mi u or.
Domni or Honey merge ncet, tfel nc t Mtild e pot tine dup e f r
lerge. Er forte lini te pe drumul ngut de tr , cum c nd tul r m ee n urm .
Er un din cele minunte dup -mieze de tomn urie. L ng drum cre teu tufe de
mure i lte fructe lbtice cre eru m ncte de p rele irn, cre cum ncepeu
e coc c p t nd o culore ro itic . Din loc n loc cre teu copci nlti: tejri, fgi i
un ctn dulce. Domni or Honey, vr nd chimbe ubiectul pentru o clip , i pue
cum e nume te fiecre copc i o nv t cum -i recunoc dup form frunzelor i
modelul de pe cort. Mtild cult cu tentie i depozit totul n minte.
In cele din urm juner l o gur dintr-un grd viu pe prte t ng
drumului, unde e fl o port cu cinci bre metlice.
Pe ici, zie domni or Honey dechiz nd-o i conduc nd-o pe Mtild
in untru, dup cre nchie port l loc. Mergeu cum pe o potec ngut , cre nu er
ltcev dec t urm unor roti de c rut. De o prte i de lt cre teu tufe de lun i e
puteu vede buchete de lune mronii n mbr c minte lor verde.
Veveritele or le culeg de cum i or le depoziteze cu grij pentru lunile
trite cre urmez .
Dr dumnevotr ici locuiti ? ntreb Mtild.
D, r pune domni or Honey i nu mi d du lt explictie.
Mtild nu e ntrebe niciodt unde pute locui domni or Honey. Se g ndie
l e numi c l o profeor , o profeor cre p re de cine tie unde, pred l
col , i pe urm dip re ir. Se ntreb ore vreunii dintre copii unde e duc
profeorii no tri c nd e termin col? g ndi Mtild. S-o ntreb crev dc -i
tept i pe ei cinev c , vreo mm , vreo or u vreun ot ?
Locuiti ingur , domni or Honey? ntreb e.
D, chir forte ingur .
Mergeu pe urmele de roti n noroiul uct de ore i p eu cu tentie c nu-
i cr ntec gleznele. Eru c tev p rele n rmuri i n ret putiu.
Ete o c ut tr nec , zie domni or Honey, nu tept pre mult.
Aprope m jun.
Ajuner l o portit mic , jum tte ngropt n grdul viu n prte drept i
prope cun de rmurile de lun cre c deu pete e. Domni or e opri cu o m n
pe port i zie :
Aici ete. Aici locuiec.
Mtild v zu o potec pr fuit cre duce l o c ut mic din c r mid ro ie. Er
t t de mic nc t em n mi mult cu o c de p pu i dec t cu un l c omenec.
C r mizile din cre er contruit eru f r mitte i de culore plid ro itic . Ave un
coperi cenu iu de tigl c un co de fum i dou feretre mici n ft. Fiecre feretr
nu er mi mre dec t un zir de formt mic. Nu ve etj. De o prte i de lt potecii
cre teu buruieni, rmuri tepoe de mure i mocuri lungi de irb mronie. Un tejr
uri umbre c ut. Crengile lui mive e ntindeu, nvelind-o i coperind-o,
cunz nd-o prc de retul lumii. Domni or Honey cu o m n nc pe port pe cre
n-o dechiee nc , zie :
Un poet pe nume Dyln Thom cri ni te veruri l cre m g ndec de
fiecre dt c nd p ec pe cet c rre.
Mtild tept i domni or Honey ncet, cu o voce minunt , ncepu recite :
Niciodat, vreodat, copil rtcitoare
Prin povetile spuse la gura sobei i vrjite n somn,
Nu te speria i nu crede c lupul n blana alb de oaie
O s sar din viziuna-i urlnd i rznd,
Prin frunzele catifetate din rou vremii,
S-i mnnce inima in csua din pdure cu trandafiri.
Urm un moment de lini te i Mtild, cre nu uzie p n tunci o poezie
romntic t t de frumo recitt cu voce tre, fu profund mi ct :
Ete c o muzic , opti e.
Chir ete muzic , zie domni or Honey. Apoi, c i cum -r fi ru int c
l e e vd o ecret prte ufletului ei, mpine repede port i p i
n untru.
Mtild o urm . Er prc putin perit de cet loc. P re t t de irel, t t de
neigur, fnttic i nep m ntec. Er c o ilutrtie din c rtile de pove ti frtilor
Grimm u Hn Chritin Anderen. P re c unde tr iu p durrul, Hnel i Gretel,
c unde tr i bunicut Scufitei Ro ii u c celor pte pitici.
Vino, drg me, o chem domni or Honey, i Mtild o urm pe potec .
U de l intrre er coperit de vope verde corojit i nu ve gur cheii.
Domni or Honey pur i implu p pe clnt i intr n untru. De i nu er o femeie
nlt trebui e plece c intre. Mtild o urm i june ntr-o nc pere cre
em n cu un tunel lung i ntuneco.
Vino cu mine n buc t rie m juti fc ceiul, zie domni or Honey i o
condue pe Mtild prin tunel n buc t rie, dc putei -i pui . Nu er mi mre
dec t un dulp mre de hine i ve o feretr mic n peretele din pte cu o chiuvet
dedeubt, dr f r robinete deupr chiuvetei. Pe un lt perete er o etjer pentru
preg tit m ncre i un dulp deupr ei. Pe etjer er un primu, o cr ticior i o
ticl cu lpte jum tte plin . Primuul ete o lmp de cmping cre e umple cu
prfin i e prinde deupr, pomp nd, c creeze preiune pentru flc r .
Poti -mi duci putin p p n prind primuul? zie domni or Honey.
F nt n ete fr n pte. I g let. Uite-o. O g e ti o fr nghie n f nt n . Leg
g let cu un cp t i d -i drumul in jo, dr i grij nu czi n untru !
Mtild, r v it i mi tre c p n cum, lu g let i e due n fundul gr dinii.
F nt n ve un mic coperi de lemn deupr, o mnivel impl i o fr nghie
t rn nd n jo n grop ntunect . Mtild tre fr for i o leg de m nerul
g letii. Apoi i d du drumul n untru p n uzi zgomotul pei i fr nghi i e ndoi n
m n . O tre din nou uit ndu-e n untru. Er p n g let .
E de jun? ntreb e c nd june n c .
D, zie domni or Honey. Preupun c n-i mi f cut cev niciodt .
Nu, zie Mtild. Mi- pl cut. Dr cum puteti fceti bie ?
Nu fc bie, zie domni or Honey. M p l t nd n piciore. Aduc o g let
plin cu p, o nc lzec pe lmp t i m p l cu e pete tot.
Chir fceti ? ntrb Mtild.
Binentele, zie domni or Honey. Toti omenii rci din tr t e
p lu p n nu demult. S i n-veu rcii nici primu. Inc lzeu p pe foc f cut n
p m nt.
Sunteti rc , domni or Honey?
D, zie e. Forte. Dr t ete un primu bun, nu ?
Primuul v j i cu o flc r mre lb truie i dej p din cr ticior ncepue
firb . Domni or Honey coe un ceinic din dulp i pue c tev frunze de cei n el.
Scoe i o p ine mic i negr . Tie p ine n felii ubtiri i coe dintr-un continer
de pltic ni te mrgrin pe cre o ntine de p ine.
Mrgrin, g ndi Mtild. Chir c trebuie fie forte rc ".
Domni or Honey lu o tv i pe e pue dou c ni, ceinicul, jum tte de ticl
de lpte, i o frfurie cu dou felii de p ine.
N-m nici un pic de zh r, zie e. Nu foloec zh r.
N-re nimic, zie Mtild, cre cu ntelepciune ei p re fi ntele delictete
itutiei i e fere fc vreun comentriu cre o fc e imt jent .
Vino bem ceiul n cmer de zi, zie domni or Honey, lu nd tv i
conduc nd-o pe Mtild fr din buc t rie, de- lungul coridorului mic i ntuneco, n
cmer din ft. Mtild o urm , dr chir n u cee ce e chem,, cmer de zi", e
opri i e uit n jur ntr-o uimire bolut . Cmer er mic , p trt i putie c o celul
de nchiore. Lumin plid zilei vene printr-o feretr mic n peretele din ft,
cre n-ve perdele. Singurele obiecte din cmer eru dou cutii de lemn ntore cu
fundul n u cre erveu drept cune i o trei cutie ntre ele cre erveu drept
m . At er tot. Nu eru tblouri pe pereti, nici covor pe jo, numi ni te c nduri
groolne i nelutruite, cu ptii ntre ele, unde e dune prful. Plfonul er t t de
jo nc t cu o ritur Mtild pute -l ting cu v rful degetelor. Peretii eru lbi, dr
nu er vope. Mtild frec plm de unul dintre ei i un prf c de cret e lu pe piele.
Er vr, cel mteril ieftin cre e foloe te l grjdurile vcilor i l cotetele de g ini.
Mtild er decump nit . Acet er locul unde locui delict ei profeor ? Aici
vene e c dup o zi ntreg de munc ? Dr de ce? Trebui fie cev forte ciudt
ub tote te, n mod igur.
Domni or Honey ez tv pe un din cutiile ntore.
A ez -te, drg me, zie e, ti jo i bem o ce c fierbinte de cei.
Serve te-te cu p ine. Am ndou feliile unt pentru tine. Nu m n nc niciodt c nd jung
c . M n nc bine l col l pr nz i-mi junge p n dou zi diminet.
Mtild e ez cu grij pe cuti ntor i mi mult de politete lu o felie de
p ine cu mrgrin i ncepu m n nce. Ac r fi vut p ine pr jit cu gem de
c p uni i probbil o feliut de chec. Dr prc totu i cum ve mi mult frmec. Er un
miter cun n c t, un mre miter, n-ve nici un dubiu, i de-bi tept
vd cre er.
Domni or Honey turn ceiul i d ug putin lpte n mbele c ni. Nu p re
deloc incomodt de fptul c t te pe ni te cutii ntore u c be cei dintr-o cn
pe cre o tine cu m n pe unul din genunchi.
M-m g ndit forte mult l cee ce i f cut cu phrul. Ai fot nzetrt cu o
putere exceptionl . E ti con tient de t, nu?
- D, domni or Honey, unt, zie Mtild metec ndu- i feli de p ine cu
mrgrin.
Dup c te tiu, nici un om, vreodt n itori omenirii, n- reu it fc un
obiect e mi te f r -l ting u ufle, u f r foloec un jutor din fr .
Mtild ncuviint f r zic nimic.
Lucrul cel mi fcinnt, zie e, r fi g im cre ete limit cetor puteri
le tle. O, tu zici c poti mi ti orice, dr eu m dubii cu t.
Mi-r plce ncerc cu cev imen de mre, zie Mtild.
Trebuie ntotdeun te fli prope de cee ce mi ti?
Nu tiu, zie Mtild, dr mi-r plce decop r.

Povestea domnioarei Honey


Nu trebuie ne gr bim cu t, zie domni or Honey. Hi mi bem o
ce c cu cei. S i te rog, m n nc i cellt felie de p ine, trebuie -ti fie fome.
Mtild lu i cellt felie de p ine i ncepu -o m n nce ncet. Mrgrin nu er
re. Se ntreb dc i-r fi dt em c nu er unt, dc n-r fi tiut dininte.
Domni or Honey, zie e dintr-o dt , v pl tec t t de prot l col ?
Domni or Honey i runc o privire cutit .
Nu pre r u, zie e. Sunt pl tit l fel cu ceillti.
Dr trebuie fie extrem de putin dc unteti t t de rc , zie Mtild.
Toti profeorii tr iec , f r mobil , f r rgz i f r bie ?
Nu, nu tr iec , zie domni or Honey putin ncordt . Eu unt o exceptie.
Probbil c v plce tr iti forte implu, zie Mtild explor nd mi deprte.
Ete mult mi u or fci cur tenie dc n-i mobil de lutruit u cele mici
ornmente crghioe cre trebuie cur tte de prf tot mereu. S i dc n-veti frigider
nu trebuie nici v duceti l mgzin cump rti tot felul de lucruri c ou , mionez
i nghett , c -l umpleti. Nu v mi pierdeti timpul f c nd cump r turi.
In cet moment v zue c ft domni orei Honey devenie ncordt i trnie.
Intreg corpul i devenie rigid. Umerii i e ridicer , buzele i eru p te tr ne un
de lt i t te tr ng ndu- i cn de cei cu m ndou m inile. Se uit prc n
interiorul ei c cute r pun l cete ntreb ri nu tocmi inocente. Urm o t cere
lung i nepl cut . n numi treizeci de ecunde tmofer e chimbe complet i cum
vibr de ciud tenie i de ecrete.
Imi pre r u c m ntrebt tote te, zie Mtild. De fpt nu ete deloc
treb me.
L t domni or Honey ncepu - i revin . Scutur din umeri i ez din nou
cn pe tv .
De ce nu fi ntrebt ? zie e. Oricum i fi ntrebt p n l urm . E ti pre
inteligent c nu-ti pui ntreb ri. Pote de t te-m i invitt ici, n definitiv. De fpt
e ti primul mufir pe cre-l m de c nd m-m mutt ici, de doi ni de zile.
Mtild nu zie nimic. Simte teniune crec nd, mi mult, i mi mult.
E ti mult mi ntelept dec t v rt pe cre o i, drg me, continu e, i
t m nedumere te. De i r ti c un copil, nu e ti de fpt copil deloc, pentru c minte
t, n rezonnt cu puterile tle pr fie forte mture. A c , preupun c e ti un copil
dult, dc ntelegi ce vreu pun.
Mtild r me mi deprte n t cere. A tept ce ve urmeze.
P n cum, continu e, n-m g it pe nimeni cu cre pot vorbi depre
problemele mele. Nu putem -mi dezv lui umilint, i, oricum, mi lipe curjul. Tot
curjul mi- fot nchi n mine c nd erm copil. Dr cum, dintr-o dt , m dorint di-
pert de m det inui cuiv. S tiu c e ti numi o fetit mic , dr ete cev mgic
n untrul t u undev. Am v zut t cu ochii mei.
Mtild intr n lert . Voce pe cre o uze cunde un trig t de jutor. At
trebui fie. Preci c t er.
Voce continu :
S mi bem un cei. Cred c mi ete putin. Mtild ncuviint din cp.
Domni or Honey turn din nou cei n mbele c ni i d ug putin lpte. Din nou i
prine cn cu m ndou m inile i ncepu orb ncet.
Urm o lini te ndelungt dup cre zie :
Pot -ti pun o povete ?
Binentele, pue Mtild.
Am 23 de ni, zie domni or Honey, i c nd m-m n cut, tt l meu er
doctor n cet t. Avem o c veche i frumo , detul de mre, de c r mid ro ie.
Ete cun de p dure dup deluri. Nu cred c-o tii.
Mtild nu r pune.
Acolo m-m n cut i pe urm - nt mplt prim trgedie: mm murit
c nd vem doi ni. Tt l meu er forte ocupt c doctor, c trebuit g ec pe
cinev ib grij de c i de mine. A c chemt-o pe or mmei mele, cre nu er
c torit , m tu me, vin te cu noi. A fot de cord i venit.
Mtild cult cu tentie.
C ti ni ve m tu dumnevotr c nd venit ? ntreb e.
Nu pre n v rt . Vreo 30 de ni, zice. Dr m ur t-o chir din prim clip .
Imi er tre dor de mm. S i m tu me nu er o femeie bl nd . Tt l meu n-ve cum
tie bine t, fiindc n-o cunocue bine ninte i c nd e nt lneu, e e purt ltfel
dec t fire ei, c -i fc impreie bun .
Domni or Honey f cu o puz i orbi din cei.
Nu pot -mi explic deloc de ce-ti pun tote cete, zie e, deloc n pele ei.
Continuti, zie Mtild. V rog !
Ei bine, zie e, pe urm e nt mpl dou trgedie. C nd vem 5 ni, tt l
meu murit pe ne teptte: zi er colo i m ine nu mi er. A c m r m tr iec
numi cu m tu me, cre devenit tutorele meu legl. Ave tot putere unui p rinte
upr me. S i ntr-un fel u ltul, e devenit proprietrul cei.
Dr cum murit tt l dumnevotr ? ntreb Mtild.
Ete forte interent c ntrebi t, zie e. Eu nu mi-m pu ntrebre pe
vreme cee, dr m flt mi t rziu c exit o mre prte de miter n morte lui.
Nu i-u dt em de ce murit?, ntreb Mtild.
Nu, nu chir , zie domni or Honey medit nd. Vezi tu, nimeni n-r fi
crezut c el r fi putut fc t. Er un b rbt forte n to l minte i ntelept.
S fc ce? ntreb Mtild.
S e inucid . Mtild r me mpietrit .
S i - inuci? upin Mtild.
A p rut, zie domni or Honey. Dr cine tie? Se trecur i ntore cpul
privec pe feretr .
Cred c tiu, zie Mtild. Credeti c m tu l- omor t i f cut pr c -
inuci.
Nu cred nimic, zie domni or Honey. Nimeni nu pote g ndi u crede tfel
de lucruri f r dovezi.
Mic odie r me n lini te. Mtild oberv c m inile cre tr ngeu cn,
cum tremuru u or.
Dr ce - nt mplt mi deprte? ntreb e. Ce - nt mplt c nd ti
r m ingur cu m tu ? A fot bun cu dumnevotr ?
Bun ? zie domni or Honey. A fot un divol. Imedit ce tt nu i- mi
tt n cle, devenit o terore ! Vit me devenit un co mr.
Dr ce v f ce ? ntreb Mtild.
Nu vreu vorbec depre t, zie domni or Honey. Ete pre ocnt.
Spre f r it ncepuem fiu t t de perit de e, c ncepem tremur numi c nd
intr n cmer . Trebuie ntelegi c nu m vut nicodt o fire puternic , c tine.
Erm timid i d dem mereu npoi.
Dr n-veti nici o lt rud ? ntreb Mtild. Alte m tu i u unchi u
bunici cre vin v vd ?
Pe nimeni, dup c te tiu, zie domni or Honey. Toti murier u
plecer n Autrli. S i ete i t zi.
Deci ti crecut ingur cu m tu , zie Mtild. Dr preci c ti mer l
col .
Sigur, zie domni or Honey. Am fot l cee i S col l cre mergi S L tu
cum. Dr t tem c tunci.
Domni or Honey e opri i- i fix privire n fundul cnii.
Ce ncerc -ti pun ete, continu e, c de- lungul nilor m devenit t t de
domint i c lct in piciore de cet montru de m tu , nc t, c nd mi pune fc
cev, orice m-r fi pu fc, m upunem f r cr cnec. Se pote nt mpl cev,
tii. Pe l 10 ni deveniem clv ei. F cem tot treb n c , i f cem ptul,
p lm i c lcm pentru e, g tem, nv tem le fc pe tote.
Dr ti fi putut v pl ngeti cuiv, nu ?
Cui ? zie domni or Honey. S i oricum erm pre terorizt de fric c
m pl ng. T i-m pu, erm clv ei.
V b te?
S nu intr m n detlii, zie domni or Honey.
Abolut ngrozitor, zie Mtild. Pl ngeti tot timpul ?
Numi c nd erm igur , zie domni or Honey. Nu-mi d de voie pl ng cu
e de ft. Tr im ntr-o fric continu .
Ce - nt mplt c nd ti termint col ? ntreb Mtild.
Am fot inteligent c elev . A fi putut merg l univeritte. Dr nici nu -
pu vreodt problem.
De ce ? ntreb Mtild.
Pentru c ve nevoie de mine fc treb c .
S i cum ti devenit profeor ? ntreb Mtild.
Exit un colegiu cre preg te te profeori l Reding, zie domni or Honey.
Ete l numi 40 de minute de mer cu utobuzul de ici. Mi- dt voie m duc colo,
cu conditi vin c n fiecre dup miz , p l i clc, fc curt i
preg tec cin.
C ti ni veti tunci? ntreb Mtild.
- C nd m plect l colegiu vem 18 ni, zie domni or Honey.
Puteti v fceti bgjul i plecti de c , zie Mtild.
- Nu ninte m un ervici, zie domni or Honey. S i nu uit, erm l v rt
repectiv t t de domint de m tu me, nc t n- fi ndr znit. Nu-ti poti imgin
cum ete fii complet n controlul unei peronlit ti puternice. Te trnformi ntr-o
pelte. At ete. At ete povete trit vietii mele. Acum ti-m pu detul.
V rog, nu v opriti, zie Mtild. Nu mi-ti termint-o. Cum ti reu it
plecti i cum ti jun tr iti n c ut t ciudt ?
Ah, t fot ce- fot ! zie domni or Honey. Am fot forte m ndr de
mine.
Povetiti-mi, zie Mtild.
Ei bine, zie domni or Honey, c nd n f r it mi-m g it ervici, m tu mi-
pu c -i dtorez bni multi. Am ntrebt-o de ce. Mi- r pun: pentru c ti-m dt de
m ncre toti nii ti, ti-m cump rt mbr c minte i nc ltminte." Mi- pu c e
duner mii i c trebuie -i pl tec d ndu-i lriul pe urm torii zece ni. ,,O -ti
du o lir pe pt m n bni de buzunr'', zi. A mer p n colo nc t rnjt cu
col c lriul meu merg direct l bnc ei. M- f cut emnez o h rtie.
Nu trebui fceti t, zie Mtild. Slriul er n dumnevotr de
libertte.
S tiu, tiu, zie domni or Honey. Dr p n tunci fueem clv ei tot vit
i n-m vut curjul pun nu. Erm nc terorizt de e. Pute nc -mi fc r u.
S i cum ti reu it c pti ? ntreb Mtild.
Ah ! zie domni or Honey z mbind pentru prim dt . At fot cum doi
ni. A fot cel mi mre triumf l meu.
V rog, puneti-mi ! zie Mtild.
Obi nuim m col forte devreme i ie fr m plimb n timp ce
m tu me nc mi dorme. S i ntr-o zi m g it c ut t ciudt . Er gol . Am flt
cui er. Er unui trn. M-m du l el. T rnii i ei e trezec forte devreme. Mulge
vcile. L-m ntrebt dc pot -o nchiriez. Nu poti tr ie ti colo, zi. N-re conditii,
n-re p curent , n-re nimic." Dr vreu m mut colo, m zi. Sunt romntic i
m-m ndr gotit de e. V rog mi-o nchiriti!" Nu e ti n to l minte, mi- zi.
Dr dc vrei, n-i dec t ! Chiri ete 10 pence pe pt m n ." ,,Uite chiri pe o lun
ninte, i-m zi i i-m dt 40 de pence. V multumec forte mult !"
Extrordinr! zie Mtild. S i dintr-o dt ti vut o c dumnevotr !
Dr cum de-ti vut curjul -i puneti m tu ii ?
At fot greu, zie domni or Honey. Dr m-m fortt pe mine n mi -o
fc. Intr-o er , dup ce i-m preg tit cin, m-m du u i mi-m mpchett c tev
lucruri cre-mi prtineu ntr-o cutie de crton, m cobor t i i-m pu c plec. ,,Mi-m
nchirit o c ", i-m pu. A explodt ! Ai nchirit o c !, urlt. Cum poti -ti
nchiriezi o c c nd i numi o lir pe pt m n ?". .,Am nchirit o c ", i-m r -
pun. ,,S i eum o fci c i bni de m ncre f" M decurc", i-m r pun, i m ie it
pe u .
Oh, forte bine, zie Mtild. A c unteti liber !
Sunt liber , zie domni or Honey. Nu pot -ti pun ce fericit m fot !
Dr chir v-ti decurct tr iti numi cu o lir pe pt m n timp de doi ni?
ntreb Mtild.
Binentele, zie domni or Honey. Pl tec 10 pence l chirie i de ret
cump r prfin pentru primu i pentru lmp , lpte, cei, p ine i mrgrin. Nu-mi
trebuie ltcev. T i-m pu c m n nc forte bine l col l pr nz.
Mtild o prive fix. Ce lucru curjo f cue ! Dintr-o dt devenie eroin n ft
Mtildei.
Dr nu ete ngrozitor de frig irn? ntreb . e.
Am lmp cu prfin , zie domni or Honey. Nu-ti poti nchipui ce pl cut pot
m imt ici irn cu e.
Aveti pt, domni or Honey?
Nu tocmi, zie e z mbind din nou. Dr e pune c ete forte n to
dormi pe o uprft tre.
In cel moment Mtild v zu tot ituti cu o bolut clritte. Domni or
Honey ve nevoie de jutor. Nu pute rezite l infinit.
V-r fi mult mi bine, domni or Honey dc v-ti l lujb i ti tr i din
jutor de omj.
N- fce t niciodt . mi plce meeri me.
S i m tu t groznic , zie Mtild, preupun c tr ie te n c cee veche
i frumo .
Sigur, zie domni or Honey. Are numi vreo 50 de ni i mi re multi
ninte.
S i credeti c tt l dumnevotr cliir vut n minte -i le ei c pentru
totdeun?
Sunt igur c nu, zie domni or Honey. P rintii du de obicei c tutorelui
pentru o numit period de timp, dr ntotdeun revine copilului, devenind
propriette cetui l mturitte.
Atunci ete cu igurnt propriette dumnevotr ?
Tetmentul tt lui meu nu fot g it niciodt , zie domni or Honey. S-r
p re c l- ditru cinev.
Nu-i greu de ghicit cine, zie Mtild.
D, zie domni or Honey.
Dr dc nu exit tetment, domni or Honey, tunci n mod igur c v
revine dumnevotr fiindc unteti rud ce mi propit .
D, dr m tu me produ o buc tic de h rtie, chipurile cri de tt l
meu, n cre e pune c l c cumntei lui n chimbul grijei de m cre te. Sunt
igur c ete plgitur , dr nu pote nimeni dovedi t.
Dr n-ti fi putut ncercti ? ntreb Mtild. N-ti fi putut v ngjti
un voct bun cre ncerce?
N-m bni pentru cev, zie domni or Honey. S i nu uit c m tu t
me ete o peron forte repectt n ociette. Are forte multe reltii.
Cine ete? ntreb Mtild. Domni or Honey ezit un moment. Apoi pue
cu o voce lb :
Domni or Trunchbull.

Numele
Domni or Trunchbull! trig Mtild rind cu un picior ridict n er.
Vreti puneti c e ete m tu dumnevotr ? E v- crecut ?
D, zie domni or Honey.
Nu-i de mirre c erti terorizt ! trig Mtild. Ieri m v zut lu nd o fetit
de codite i mncnd-o pete grdul colii.
At nu-i nimic zie domni or Honey. Dup ce tt l meu murit, c nd vem
numi cinci ni i jum tte, m l fc bie ingur . S i dc vene l mine i vede c
nu m-m p lt bine m b g cu cpul l fund i m tine colo. Dr nu m fce ncep
cu pove ti din te, fiindc te n-o ne jute deloc.
D, ete, zie Mtild.
Dr m venit ici vorbim depre tine, zie e, i tot ce-m f cut p n cum
fot vorbim numi depre mine. M imt ngrozitor. De fpt unt mult mi interet
v d ce poti tu fci cu ochii t i nemipomeniti.
Pot mut lucruri, zie Mtild. S tiu c pot. Pot le r torn.
Ce-i pune tu, zie domni or Honey, dc m fce ni te experiente, cu forte
mult prudent, c vedem c t de mult poti mpingi lucrurile.
In mod urprinz tor Mtild r pune :
Dc nu v up rti, domni or Honey, prefer nu mi fc nimic cum.
Vreu m duc g i m g ndec l tot ce-m uzit n dup miz cet.
Domni or Honey e ridic imedit n piciore.
Sigur, zie e. Te-m tinut pre mult. Mm t trebuie fie ngrijort .
Nu ete niciodt ngrijort , zie Mtild z mbind. Dr vre plec c
cum, v rog, dc nu v up rti.
Hi mergem tunci, zie domni or Honey. Imi pre r u c ti-m ervit o
gutre t t de r c cio .
Deloc, zie Mtild, mi- pl cut.
Merer mpreun tot drumul p n l c Mtildei, n totl t cere. Domni or
Honey i d du em c t er dorint Mtildei. Copilul p re t t de borbit de
g nduri, nc t nu vede pe unde p e. C nd juner n dreptul portii cei Mtildei
domni or Honey zie :
Ar fi mi bine uiti ce-m vorbit n dup -miz t.
Nu pot v promit t, dr v promit c n-m vorbec cu nimeni depre
t, nici m cr cu dumnevotr .
Ete forte ntelept fci t, zie domni or Honey.
Dr nu v promit c n-o m g ndec l t, domni or Honey. M-m
g ndit ncontinuu tot drumul i cred c m un cr mpei de idee.
Nu, zie domni or Honey. Te rog, uit tot !
A vre v ntreb numi trei lucruri ninte de nu mi dicut ubiectul,
zie Mtild. V rog, o -mi r pundeti, domni or Honey ?
Domni or Honey z mbi. Ete extrordinr, i pue, cum cet n prtoc de
fetit i imedit n grij ei tote problemele mele, i cu o utoritte".
Ei, t depinde de ce m ntrebi, zie e.
In primul r nd, zie Mtild, cum i pune domni or Trunchbull tt lui
dumnevotr c nd locuiu mpreun ?
Sunt igur c -i pune Mgnu, zie domni or Honey. A t er prenumele
lui.
S i cum i pune tt l dumnevotr domni orei Trunchbull?
- O chem Agth, zie domni or Honey. A i pune.
S i ultim, zie Mtild, cum v pune tt l dumnevotr i domni or
Trunchbull c ?
mi puneu Jenny , zie domni or Honey. Mtild puee fiecre ntrebre
cu grij .
L ti-m v d dc m retinut bine, zie e. Ac l dumnevotr tt l
dumnevotr er Mgnu, domni or Trunchbull er Agth i dumnevotr erti
Jenny. E corect ?
D. zie domni or Honey.
Multumec, zie Mtild. N-o mi duc vorb depre t.
Domni or Honey e ntreb ce pute fie n min,te cetui copil.
S nu fci vreo protie, zie e.
Mtild r e i plec lerg nd pe potec cre duce l u cei trig nd pe c nd
e ndep rt
L revedere, domni or Honey ! V multumec mult pentru cei !

Exerciiul
Mtild g i c putie, c de obicei. Tt l ei nu e ntoree nc de l lucru,
mm nu e ntoree de l bingo, ir frtele pute fi oriunde. Mere direct n cmer de
zi i dechie un ertr unde ti c tt l ei p tr o cutie de tig ri de foi. Lu un, o due
l e n dormitor i ncuie u . Acum exercitiul, i pue e. O fie greu, dr unt
hot r t reu ec."
Plnul de cum ve -o jute pe domni or Honey ncepue e contureze
frumo n minte ei. Ave cum prope tote detliile, dr n cele din urm totul de-
pinde de putere ei de fce un numit lucru cu ochii. S ti c n-o pot de l nceput,
dr e imte n tre dup mult efort i exercitiu reu ec . T igr de foi er eentil .
Er mi gro dec t i-r fi trebuit, dr greutte er exct ce cre-i trebui. Er bun
pentru exercitiu.
In cmer Mtildei er o m ut mic de tolet pe cre e fl o perie de p r, un
pieptene i dou c rti de l bibliotec . Mtild le d du pe tote l o prte i pue tigr n
mijlocul m utei de tolet . Pe urm e due e eze l cp tul ptului.
Se ez , ncepu e concentreze i, forte repede de dt t, imti
electricitte ncep nd i e formeze n cp i e tr ng n ptele ochilor. Ochii i e
nc lzir i milione de m ini mici i invizibile ncepur mpu te fr c ntei mici
npre tigr .
Mi c , opti e i, pre mre ei urpriz , prope inntneu, tigr cu bnd
de h rtie ro ie cu uriu l mijloc e r uci de- lungul meei de tolet i c zu pe covor.
Mtildei i pl cue grozv fc t. Fuee nemipomenit ! Simtie prc
c ntei umblndu-i prin cp i poi rindu-i fr din ochi. Avuee un entiment de
putere, prope nep m ntec. S i ce repede meree de dt t ! S i ce u or !
Se ndrept pre locul unde c zue tigr, o ridic i o pue npoi pe m .
Acum, prte mi dificil '', g ndi e.
Dc ve putere mping , tunci, n mod igur, ve putere i ridice!Er
nep rt necer pot i ridice. Trebuie pot -o ridic n er i -o tin colo. Nu e
un lucru t t de greu, o tigr ."
Se ez din nou pe mrgine prului i ncerc ir i. Er u or cum - i tr ng
putere n ptele ochilor. Er c i cum r fi p t pe un tr gci colo n creier. Ridic -
te! opti e. Ridic -te ! Ridic -te !"
L nceput tigr ncepu e rotogolec . Dr, c nd Mtild ncepu e
concentreze c t pute de tre, un cp t l tig rii ncepu ncet e ridice vreo trei
centimetri de l uprft meei.
Cu un efort colol reu i -o tin zece ecunde dup cre c zu npoi pe m .
Pfiu ! ufl e. O merg ! O merg ! O or ntreg continu
exereze i n cele din urm reu i numi cu putere ochilor ridice tot tigr de pe
m l 30 de centimetri n ltime i -o tin colo proximtiv un minut. Dup t
Mtild e imti dintr-o dt t t de oboit nc t c zu pe pt i dormi imedit. S i o
g ir p rintii cev mi t rziu.
Ce e nt mpl cu tine ? o ntreb mm trezind-o din omn. E ti bolnv ?
Aoleu ! zie Mtild trezindu-e i uit ndu-e n jur. Nu. M imt bine. Am
fot putin oboit , t t tot.
De tunci, n fiecre zi dup col , Mtild e ncui n cmer ei i exer cu
tigr. Nu dup mult vreme ncepu merg tot treb minunt. S e zile mi t rziu,
urm tore miercuri er , nu numi c pute ridice tigr u n er, dr pute -o i
mi te n jur cum vroi. Er minunt. Pot ! trig e. Pot ridic tigr n er cu putere
din ochi, -o mping u -o trg n er cum vreu !" Ce ve de f cut cum, er - i pun
n plicre mrele pln.

Al treilea miracol
A dou zi er joi, i joi, cum tiu toti copiii din cl domni orei Honey, er
ziu c nd directore tine prim or de dup m de pr nz.
Diminet devreme, domni or Honey le pune :
C torv dintre voi nu le- pre pl cut c nd domni or directore tinut lecti
ultim dt , c hi ncerc m t zi vem c t e pote de mult grij i fim c t
e pote de tenti. Cum ti unt urechile Eric, dup ultim nt lnire cu domni or
Trunchbull?
Mi le- ntin, zie Eric. Mm pune c e igur c unt mi mri dec t eru
ninte.
Rupert, zie domni or Honey, m bucur c nu ti- c zut p rul dup ce-i
p tit joi trecut .
Ce m- mi durut dup i... zie Rupert.
S i tu, Nigel, zie domni or Honey, ncerc te rog nu mi fci pe de teptul
cu domni or directore t zi. Ai fot detul de obrznic pt m n trecut .
Nu pot -o uf r, zie Nigel.
Incerc nu r ti, zie domni or Honey. N-i nimic de c tigt. Ete o
femeie forte puternic , Are mu chii c ni te funii de otel.
Ce bine-r fi fiu om mre, zie Nigel. A l -o l p m nt.
- M ndoiec, zie domni or Honey. Nimeni n- nvin-o p n cum.
Ir i o pun ntreb ri ? ntreb o fetit m runtic .
In mod igur tbl nmultirii cu 3. At pe preupune c ti nv tt n ultim
pt m n . Fceti n fel nc t nu v prind cu cev ne tiut.
Puz de pr nz veni i trecu.
Dup pr nz cl e nt lni din nou. Domni or Honey t te l o mrgine de
cl i toti copiii t teu n lini te n b nci tept nd cu ncordre. S i, dintr-o dt , c un
uri cre vene prc pentru Judect de Apoi, Trunchbull intr n cl n pntlonii ei
verzi i cu c m de bumbc. Se due direct l cn cu p , o ridic de tort i e uit
n untru.
M bucur contt, zie e, c nu m nici un fel de t r tore n p me de
b ut de dt t. Dc r fi fot, tunci cev exceptionl de nepl cut i -r fi nt mplt
fiec rui membru l cetei cle. S i t te include i pe dumnet, domni or Honey.
Cl r me n lini te, dr forte ncordt . S tiu cum c te cev depre cet
tigroic i nimeni nu vroi ri te nimic.
Forte bine, bubui Trunchbull. Hi vedem c t de bine titi tbl nmultirii cu
trei. Su, ltfel pu, hi vedem c t de prot v- nv tt domni or Honey tbl
nmultirii cu trei.
Trunchbull t te n ft clei cu piciorele dep rtte i m inile pe olduri
ncrunt ndu-e meninttor l domni or Honey cre t te nemi ct de o prte
clei. Mtild, t nd i e nemi ct n bnc ei din r ndul l doile, oberv totul cu
mre tentie.
Tu ! trig Trnchbull ndrept nd un deget c un f c let pre un b ietel pe
cre-l chem Wilfred. Wilfred t te pe prte drept n r ndul din ft.
Ridic -te-n piciore ! trig e. Wilfred e ridic n piciore.
Spune tbl nmutirii cu trei npoi ! ltr Trunchbull.
Inpoi? zie Wilfred. Dr n-m nv tt-o npoi.
Poftim trig Trunchbull triumf nd. Nu v- nv tt nimic ! Domni or
Honey, de ce nu i-i nv tt bolut ninic n ultim pt m n ?
Nu ete dev rt, domni or directore, zie domni or Honey. Toti tiu
tbl nmultirii cu trei. Dr nu nteleg de ce r fi trebuit -i nv t -o pun i inver. Nu
v d ce importnt pote ib o tie i inver. Curul norml l lucrurilor ete mereu
ninte, Indr znec v ntreb dc chir dumnevotr , domni or Trunchbull,
puteti puneti pe litere npoi un cuv nt implu c de exemplu ,.gre it", intntneu.
M ndoiec c puteti.
Nu fii impertinent cu mine, domni or Honey ! i-o retez Trunchbull, i
e ntore pre nefericitul Wilfred. Forte bine, b iete ! zie n continure. R punde-mi
l ntrebre t : Am pte mere, pte portocle i pte bnne. C te buc ti de fructe
m cu tote l un loc? Repede! D -i drumul! R punde!
At ete dunre ! e pl ne Wilfred. At nu ete tbl nmultirii cu trei.
Prot f cut gr md ! trig Trunchbull. Tu, buboi infectt ! Tu, ciuperc
m nct de purici ! At ete tbl nmultirii cu trei! Ai trei gr mezi eprte de fructe i
fiecre re pte buc ti. 3 x 7 = 21 ! Tu nu poti vezi t cu creierul t u mputit c o
blt t tut ! Iti mi du o n : Am opt nuci de coco, opt nuci i opt cpete de nuci eci
c l t u. C te nuci m cu tote l un loc? Hi, r punde repede !
Bietul Wilfred er complet pierdut.
Stti putin ! pl ne el. V rog tti putin ! Trebuie dun m opt nuci de
coco, opt nuci... ncepu dune pe degete.
Furuncul plenit ! url Trunchbull. Vierme m nct de molii ! Nu ete
dunre ! Ete nmultire ! R punul ete 3x8! Su pote 8x3! R punde repede l t,
c rnt deformt, i f bine i nu m l tept !
De cum Wilfred er mult pre perit i r v it c mi pot m cr
vorbec .
Din dou lunec ri Trunckbull fu l ng el i cu o uimitore figur de gimntic ,
u mi degrb o figur de judo u krte, lovi ptele piciorelor lui Wilfred cu unul
din piciorele ei, n fel nc t Wilfred ri de l p m nt i f cu un lt n er. Dr l
jum tte ltului l prine de gmb i-l l e b l ng ne cu cpul n jo c un pui
t rnt n vitrin unui mgzin de crne.
8x3 trig Trunchbull b l ng nindu-l pe Wilfred lterl tin ndu-l de gmb .
8x3 ete l fel c 3x8, i 3x8 fc 24 ! Repet t !
In cel moment, Nigel, din cel llt cp t l cmerei, ri n piciore i ncepu
rte eu degetul pre tbl , trig nd exltt :
Cret! Cret! Uitti-v l cret ! Se mi c ingur !
At t de iteric i t t de cutit fuee trig tul lui Nigel nc t toti din cl ,
incluiv Trunchbull, e uitr l tbl . S i colo, toti putur vd o buct de cret nou
cre e mi c pe uprft negr -gri tblei.
Scrie cev ! tip cutit Nigel. Cret crie cev !
S i er dev rt. ... Agth...
Ce nib e t ? trig Trunchbull. Er impreiont - i vd numele mic
cri pe tbl cu o m n invizibil . Ii d du drumul lui Wilfred l pode, dup cre ncepu
trige n gol :
Cine fce t? Cine crie? Cret continu crie :
Agth, unt Mgnu. Sunt Mgnu. Cu totii putur ud upinul cre ie i din
g tul lui Trunchbull.
Nu ! trig e. Nu pote fi Mgnu ! Nu e pote ! nu pote fi Mgnu !
- Sunt Mgnu. F bine i crede!.
Domni or Honey de l mrgine clei i runc o privire curt Mtildei. Fetit
t te drept l pupitru, cu cpul drept n er, gur tr n i ochii clipindu-i c dou
tele.
-Agth, d -i lui Jenny me c npoi!.
Pentru un motiv orecre, tot cl cum o prive pe Trunchbull. Ft femeii
c p te culore lb c z pd i gur i e dechide i i e nchide c unui pe te
co din p cotnd o erie de upine.
- D -i lui Jenny me lriile!. D -i lui Jenny me c! Plec ! Dc
nu, o vin -ti fc de petrecnie. O -ti fc de petrecnie cum mi-i f cut tu mie. Te
urm rec, Agth!
Cret e opri din cri. Se mi mi c c tev clipe dup cre c zu pe jo cu un
clinchet i e pre n dou .
Wilfred, cre junee cum l el n bnc , trig :
Domni or Trunchbull c zut ! Domni or Trunchbull e pe jo !
At fuee vete ce mi enztionl i toti copiii rir din b nci e uite mi
bine. Siluet uri lui Trunchbull er ntr-dev r colo, ntin c t er de mre pe
pte l pode, f r cuno tint.
Domni or Honey lerg i ngenunche l ng , uri ul ntin l p m nt.
A le int ! trig e. E rece ! Duceti-v crev i duceti-o pe itent !
Trei copii ie ir lerg nd din cl . Nigel, gt ntotdeun fc cev, ri i lu
cn cu p .
Tt l meu zie c p e ce mi bun c treze ti pe cinev din le in.
S i cu t, turn ntreg continutul c nii n cpul lui Trunehbull. Nimeni, nici m cr
domni or Honey nu protet .
C t depre Mtild, e r me mi deprte nemi ct l locul ei. Se imte n mod
curio forte u or . Se imte de prc r fi tin cev ce nu prtine cetei lumi: l
nou le cer u ce mi nlt te. Simtie ntr-un mod minunt energi tr ng ndu-i-e
n ptele ochilor, i ochii devenindu-i fierbinti, mi fierbinti dec t i fueer vreodt ,
poi c nteile i ie ir din orbite i n cele din urm cret e ridice ingur i ncepue
crie. Se imte de prc nu f cue nimic. Totul fuee t t de u or ...
Aitent medicl colii urmt de cinci profeori, trei femei i doi b rbti,
intrr gr biti n cl .
In f r it, cinev pu-o l p m nt ! zie unul din b rbti r z nd. Felicit ri,
domni or Honey !
Cine runct cu p pe e? ntreb itent.
Eu ! trig Nigel cu m ndrie.
Brvo tie! zie un lt profeor. S mi ducem?
Opriti-v ! zie itent. Trebuie -o c r m l infirmerie.
Fu nevoie de toti cei cinci profeori i de itent c imen femeie fie ridict
i c rt fr .
Cred c r fi mi bine v duceti cu totii fr n curte i v jucti p n l
lecti urm tore, zie domni or Honey clei.
Pe urm e ntore l tbl i tere cu grij tot ce fuee cri.
Copiii e tr ner n ft u ii c i fr . Mtild e due i e, dr trec nd pe
l ng domni or Honey e opri. Ochii ei tr lucitori i nt lni pe cei i domni orei
Honey, cre, lerg nd pre Mtild, o mbr ti i o rut .

Casa cea nou


Mi t rziu n cee i zi e r p ndi vete cum c domni or directore i
revenie i plece de l col cu ft lb i buzele tr ne.
In diminet urm tore nu veni l coJ . L pr nz, domnul Trilby, profeorul cu
functi ce mi nlt dup domni or Trunchbull, i telefon -o ntrebe cum e imte,
dr nu r pune nimeni.
Dup ore, domnul Trilby decie invetigheze mi deprte, c e due c
l domni or Trunchbull, cre locui ntr-o c mic i frumo din c r mid ro ie.
C e fl l mrgine tului, cun dup p dure printre deluri; er contruit n
til georgin i er cunocut ub numele de C Ro ie.
Sun l u . Cioc ni tre. Nu r pune nimeni. Strig tre : E cinev c ?" Nu
r pune nimeni. Incerc u i, pre mre lui urpriz , o g i dechi . Intr .
Er lini te i nu er nimeni c . Tot mobil er l locul ei. Domnul Trilby e
due mi u n dormitorul principl. Acolo l fel, totul p ru norml p n c nd ncepu
dechid ertrele i u ile de l dulp. Nu eru hine, nici lenjerie, nici pntofi. Tote
dip ruer .
A zburt, i zie domnul Trilby i e due informeze dminitrti colii c
directore p re fi dip rut.
A dou zi diminet domni or Honey primi nregitrt prin po t de l firm de
vocti din loclitte o criore prin cre er informt c tetmentul tt lui ei,
doctorul Honey, p rut n mod miterio. Documentul dezv lui c , de l morte
tt lui ei, domni or Honey fuee de fpt proprietrul de drept l cei de l mrgine
tului cunocut ub numele de C Ro ie, cre p n recent fuee ocupt de
domni or Agth Trunchbull.
Tetmentul preciz de emene c tote economiile tt lui ei, cre nc e mi
flu netine n bnc , fueer de emene l te ei.
In criore, voctul mi d ug c domni or Honey er rugt trec pe l
biroul firmei c t de cur nd poibil c i e trnfere propriette i bnii pe numele ei.
Domni or Honey e conform i n dou pt m ni e mut n C Ro ie, locul n cre
e n cue, unde din fericire tot mobil i tote tbolurile e flu intcte l locul lor.
De tunci Mtild deveni un opete bine primit n C Ro ie, n fiecre dup -
miz , dup col , i o prietenie tr n ncepu e nfiripeze ntre profeor i
fetit.
L col e petrecuer de emene chimb ri mri. Imedit ce devenie clr c
domni or Trunchbull dip rue, domnul Trilby fu numit director. Forte cur nd
Mtild fu mutt n cl ce mi mre, unde domni or Plimoll decoperie imedit
c Mtild er tr lucitore l minte, exct cum o decriee domni or Honey.
Intr-o er , c tev pt m ni mi t rziu, Mtild erve ceiul cu domni or
Honey c de obicei n buc t ri din C Ro ie, c nd Mtild dintr-o dt puee :
Mi - nt mplt cev ciudt, domni or Honey.
Spune-mi, depre ce e vorb? ntreb domni or Honey.
Azi diminet, zie Mtild, m ncerct m joc i mping cev cu privire
i n-m reu it. Nu - mi ct deloc. N-m imtit nici m cr c dur cee n fundul ochilor.
Mi-m pierdut complet putere.
Domni or Honey une cu grij o felie de p ine cu unt i pue pe e putin gem de
c p uni.
M teptm e nt mple , zie e.
D? De ce? ntreb Mtild.
N-m de unde tiu igur, dr uite ce cred : C nd eri l mine n cl n-vei
nimic de f cut, nimic cre -ti pun probleme. Minte t t t de cpbil er frutrt .
Clocote n gol l tine n cp. Er o energie imen nchi colo cre n-ve pe ce fie
conumt , i, ntr-un fel u ltul i g it o cle o coti de colo prin ochi i fci
obiectele e mi te. Dr cum lucrurile -u chimbt. E ti cum n cl ce mi mre,
cu copii de dou ori mi mri c tine i tot energi mintii tle fete foloit n cl .
Creierul t u ete olicitt pentru prim dt , cee ce ete minunt. Ete numi
explictie me; pote fi niv , dr re un en, cumv.
M bucur c - ntmplt , zie Mtild. N- fi vrut tr iec tot vit c
un mgicin.
Ai f cut detul, zie domni or Honey. Inc m momente c nd cu greu mi
vine cred c i f cut tote te pentru mine.
Mtild, cocott pe un cun nlt l m de l buc t rie i m nc p ine cu unt
i dulcet ncet. Ii pl ceu forte mult cete dup -mieze cu domni or Honey. Se
imteu forte confortbil un n prezent celeillte i i vorbeu mi mult u mi putin
de l egl l egl.
S titi, zie Mtild, c inim unui orece bte cu 650 de b t i pe minut?
Nu tim, zie domni or Honey i z mbi. Ce fcinnt ! Unde i citit t ?
- Intr-o crte de l bibliotec , zie Mtild. S i t nemn c bte t t de
repede, c nu poti uzi b t ile eprt. Trebuie une c un b z it.
Probbil, zie domni or Honey.
C t de repede credeti c bte inim unui rici ? ntreb Mtild.
Spune-mi tu, zie domni or Honey z mbind din nou.
Nu repede c unui orece, zie Mtild. 300 de b t i pe minnt. Dr chir
i , nu te-i fi g ndit c pote bt t t de repede ntr-o fiint cre e mi c tt de
ncet, nu-i , domni or Honey ?
Sigur nu, zie domni or Honey. Mi pune-mi inc unul.
Clul, zie Mtild. Ete forte lent l cl. Numi 40 de b t i pe minut.
Copilul t, i zie domni or Honey, pre fie interet de orice. C nd e ti
cu e e impoibil te plictie ti."
Cele dou r mer n buc t rie de vorb vreo or . Pe l e, Mtild pue
nopte bun " i e ndrept pre c p rintilor ei, cre e fl l o ditnt de 6 minute
de mer pe jo. C nd june, v zu un .Mercede mre negru prct n ft cei ei, dr nu
i d du pre mult tentie. Deeori g e m ini ciudte prcte n ft cei ei, dr c nd
intr n c fu confuntt cu o cen de ho.
Tt l i mm ei e flu m ndoi n hol ndeind cu furie diferite obiecte n vlize.
Ce e nt mpl ? Ce fceti t ticule ?
Plec m, zie domnul Wormwood f r ridice privire. Plec m l eroport n
jum tte de or , c du-te i f -ti bgjele. Frtele t u ete dej u, gt de plecre.
Hide ! Mi c -te domni or !
Plec m? zie Mtild. Unde?
In Spni, ze tt l. Ete o clim mi bun dect n tr t nenorocit .
In Spni? pl ne Mtild. Nu vreu merg n Spni! Imi plce ici! Imi
plce col me !
F ce ti e pune i nu te mi r toi l mine! i-o retez tt l. Am detule
probleme i f r -mi fci tu !
Dr, t ticule... ncepu Mtild.
Tc -ti gur trig tt l. Plec m n 30 de minute. N-m de g nd pierd
vionul t !
Dr pentru c t vreme, t ticule? pl ne Mtild. C nd ne ntorcem npoi?
Nu ne mi ntorcem, zie tt l. Acum cr -te! Sunt gr bit !
Mtild e ntore cu ptele i ie i fr prin u dechi . C nd june n trd
ncepu lerge. Se ndrept direct pre c domni orei Honey i june colo n mi
putin de 4 minute. Zbur pe lee de l intrre i o v zu pe domni or Honey n mijlocul
unui rond de trndfiri f c nd cev cu o forfec . Domni or Honey, cre uzi zgomotul
p ilor Mtildei lerg nd pe lee, e ridic , e ntore i ie i din rondul de trndfiri.
Vi de mine ! zie e. Ce - nt mplt?
Mtild e opri n ft ei g find de oboel , cu ft ei rnic ro ie de efort.
Plec ! trig e. Au nnebunit cu totii ! i fc bgjele plece n Spni ntr-
o jum tte de or !
Cine? ntreb domni or Honey n opt .
M mic, t ticul i frtele meu Mike. Zic c trebuie m duc i eu cu ei !
In vcnt ? ntreb domni or Honey.
De tot ! trig Mtild. T ticu pu c nu ne mi ntorcem niciodt !
Urm o period de lini te, dup cre domni or Honey zie :
Nu m urprinde.
Vreti puneti c titi c plec ? ntreb Mtild. De ce nu mi-ti pu ?
Nu, drg me, zie domni or Honey Nu tim c plec . Dr nu m-
urprin vete.
De ce ? pl ne Mtild. V rog, puneti-mi de ce! Inc g f i de efort i de
up rre.
Din cuz c tt l t u, zie domni or Honey, ete ntr-o bnd de ecroci.
Tot lume din t tie lucrul t. Cee ce cred eu, ete c prime te m ini furte din
tot tr. Cred c e urm rit.
Mtild e uit l domni or Honey cu gur c ct .
Se duceu m ini furte n telierul tt lui t u, unde el le chimb numerele,
culore i ltele c nu mi pot fi identificte. Acum pote c cinev l- dt de gol, l
urm re te politi i el fce cee ce fc toti n ituti lui : plec n Spni, unde nu-l pot
prinde. Probbil c - i trimite bnii colo de mult vreme.
St teu pe gzonul din ft frumoei c ute din c r mid ro ie cu tigle vechi,
decolorte, i co uri nlte, S i domni or Honey nc mi tine n m n o pereche
de forfeci de gr din .
Er o er urie i cld i o cotofn e uze c nt nd undev prin propiere.
Nu vreu m duc cu ei ! trig Mtild. Nu vreu m duc cu ei !
Mi-e tem c n-i de le, zie domni or Honey.
Vreu tu ici cu dumnevotr , zie e dintr-o dt . V rog, l ti-m
tu cu dumnevotr !
Mi- dori pot, zie domni or Honey ; dr mi-e tem c nu ete poibil.
Nu poti -ti p r eti p rintii, numi pentru c vrei tu. Au dreptul te i i pe tine
cu ei.
Dr dc unt de cord ? zie Mtild precipitt. Dc pun d", pot vin
locuiec cu dumnevotr ? M primiti tu cu dumnevotr dc ei unt de
cord?
D, r fi nemipomenit, zie domni or Honey, ncet.
Cred c -r pute m le ! De fpt nu le p de mine nici c t negru ub
unghie.
Sti mi ncet, zie domni or Honey.
Trebuie ne gr bim ! trig Mtild. Plec n orice moment ! Hideti cu
mine! zie Mtild tr ng nd cu putere m n domni orei Honey. V rog, veniti cu
mine le cerem voie! Dr trebuie ne gr bim ! Trebuie fugim !
In clip urm tore lergu pe lee m ndou i poi fr pe trd . Mtild er
ninte, tr g nd-o pe domni or Honey de m n dup e, ntr-o gon nebun de-
lungul drumului de tr i prin t, pre c unde locuiu p rintii Mtiklei.
Mercede-ul mre i negru er nc n ft cei i portbgjul i u ile eru cum
dechie. Domnul i domn Wormwood i frtele Mtildei, mi unu n jurul m inii c
ni te furnici ngr m dind bgjele, c nd Mtild i domni or Honey p rur n gon
mre.
M mico i t ticule ! explod Mtild trgndu- i ufletul. Nu vreu merg
cu voi! Vreu rmn ici cu domni or Honey i d n zice c pot, dr numi cu
permiiune votr ! V rog, fiti de cord, v rog, ziceti d"! Hi, pune d", t ticule !
Hi, pune d", m mico!
Tt l e ntore i o privi pe domni or Honey.
Sunteti profeor cre venit l noi ntr-o er , nu?
Dup cre continu rnjeze vlizele n portbgj.
At o trebuic -o punem pe bnchet din pte, zie mm. Nu mi
ncpe n portbgj.
A fi forte fericit m grij de Mtild, zie domni or Honey. Am m
grij de e cu mult drgote, domnule Wormwood i eu m pl tec pentru
ntretinere ei. N-o v cote nimic! Dr n- fot idee me. A fot Mtildei. S i n-m
fiu de cord r m n f r conimtm ntul dumnevotr .
Hide Hrry, zie domn Wormwood mping nd o vliz pe bnchet din
pte. Hi -o l m r m n , dc t vre. O fie unul mi putin de ngrijit !
M gr bec, zie tt l. Am de prin vionul. Dc vre r m n , r m n ,
nu m opun.
Mtild ri n brtele domni orei Honey i o mbr ti i domni or Honey o
mbr ti l r ndul ei. Tt l, mm i frtele Mtildei urcr n m in i m in plec cu
un c rtit cutit de roti. Frtele i f cu cu m n pe feretr din pte, dr ceillti nici
m cr nu e uitr npoi. Domni or Honey nc o mi tine mbr ti t pe Mtild i
nici un nu coe nici un cuv nt uit ndu-e l m in mre i negr dip r nd l
c7p tul drumului dup colt , pentru totdeun.

SFARSIT