Sunteți pe pagina 1din 1

2.

METODOLOGIA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR


INDIVIDUALE

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor


publici se face in conditiile Legii nr. 188/1999, cu modificarile si
completarile ulterioare, pe baza Metodologiei de evaluare a
performantelor individuale ale functionarilor publici prevazute in anexa nr.
5.

In scopul formarii unui corp profesionist de functionari publici,


metodologia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale
functionarilor publici stabileste cadrul general pentru:

a) corelarea obiectiva dintre activitatea functionarului public si cerintele


functiei publice;

b) aprecierea obiectiva a performantelor profesionale individuale ale


functionarilor publici, prin compararea gradului de indeplinire a
obiectivelor individuale stabilite cu rezultatele obtinute in mod efectiv;

c) asigurarea unui sistem motivational, prin recompensarea functionarilor


publici care au obtinut rezultate deosebite, care sa determine cresterea
performantelor profesionale individuale;

d) identificarea necesitatilor de instruire a functionarilor publici pentru


imbunatatirea rezultatelor activitatii desfasurate in scopul indeplinirii
obiectivelor stabilite.

Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor


publici cuprinde un sistem de raportare, de regula anual, asupra unui
functionar public, cu privire la modul in care acesta si-a indeplinit
atributiile, vizand urmatoarele componente ale activitatii:

- gradul de indeplinire a obiectivelor stabilite la inceputul


anului, dar care pot fi revizuite trimestrial;

- standardele de performata atinse care se pot deduce din


fisa postului si obiectivele stabilite.