Sunteți pe pagina 1din 82

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

www.decolorat.ro

termeni şi condiţii de utilizare

Magazinul virtual

Întregul conţinut al site-ului

www.decolorat.ro

este proprietatea

SC East Media Art SRL

, Bucure şti.

www.decolorat.ro

(bază de date, texte, logo-uri, elemente grafice, concepte creative etc) este apărat de legile

în vigoare pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente enumerate mai sus, se pedepse şte

conform legilor în vigoare. Folosirea (vizualizarea sau comandarea produselor) acestui site implic

ă acceptarea acestor termeni

w ww.decolorat.ro î

şi rezerv dreptul de a modifica oricare din termenii acestui acord în orice moment .

ă

şi condi

ţii.

Politica de confiden ialitate SC East Media Art SRL respect

angajaz

cu clien ii s

ţ

ă

î

legile n vigoare privind confiden ialitatea datelor.

ţ

www.

decolorat ro ş

i SC

East Media Art

SRL se

. datele personale ale utilizatorilor site-ului c tre ter i. Datele vor fi utilizate numai n scopul stabilirii contactului

ă

ţ

î

ş

i n scopul inform rii acestora asupra aspectelor legate de func ionarea site-ului

ţ

î

ă

ş

i a

ă ă

s

ţ

nu transmit

ă

ă

i

ş

i derularea comenzilor precum

ofertelor acestuia. SC

fizice sau juridice), nu vinde, nu ofer , nu face schimb de adrese e-mail ob inute prin intermediul acestui site, nu divulg

dumneavoastr

furnizat explicit pe site-ul

East Media Art

ă

î

SRL nu ncurajeaz

ă

SPAM-ul, nu furnizeaz

ţ

ă

adresa dumneavoastr

acordul dumneavoastr

fie

ş tears

ă

ă

ă

de e-mail unor ter i (persoane

ă

ţ

adresa

explicit. Orice utilizator care a

ă de e-mail altor persoane care acceseaz

ă

www. decolorat.ro

ă ă

paginile acestui site, f r

adresa sa de email poate opta ca aceasta s

ă

din baza de date.

Promoţii şi concursuri

S.C.

le organizeaz . Aceste regulamente sunt aduse la cuno tin a eventualilor participan i prin intermediul acestui website.

concursurilor

publicitate etc.),

SRL are dreptul de a stabili criterii suplimentare de eligibilitate a participan ilor.

East Media Art

ă

S.R.L

î

ş

i stabile te singur

ş

ă

regulamentele promo iilor, campaniilor publicitare, ofertelor speciale

ţ

ş

ă

SC East Media Art SRL

ţ

ă

ş

Î

i concursurilor pecare

n cazul campaniilor,

ţ

i derulate de c tre

ş

i promo iilor organizate

ţ

ş

SC East Media Art

direct sau de c tre ter i (firme partenere, agen ii de

ţ

ţ

ţ

Drepturi de autor Întregul conţinut al site-ului www.decolorat.ro este apărat de legile în vigoare pentru protecţia drepturilor de autor. Folosirea fără acordul proprietarului a oricăror elemente ce aparţin acestui site se pedepse şte în conformitate cu legile în vigoare. Folosirea materialelor

desc

conform legilor în vigoare De asemenea, este strict interzis alte site-uri sau pagini web, fară acordul proprietarului.

ărcate, fie în varianta demo, fie în varianta cu plata prin SMS, în scopul revânzării acestora este strict interzisă

şi se pedepseşte

ă folosirea materialelor descarcate în scop n comercial prin postarea acestora pe

e