Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

SCOALA GIMNAZIALA SPECIALA NR.9

DATA : 15.06.2016
CLASA : a VIII a
PROPUNATOR : prof. ANESCU IOANA
ARIA CURRICULAR : Consiliere si orientare scolara
DISCIPLINA : Consiliere
MODULUL TEMATIC: COMUNICARE SI ABILITATI SOCIALE
TITLUL LECTIEI : Despre prietenie
TIPUL LECIEI : mixta
TIMP DISPONIBIL : 45 minute

OBIECTIV CADRU:

- DEZVOLTAREA ABILITATILOR DE INTERRELATIONARE IN CONTEXTE VARIATE


OBIECTIV SPECIFIC:

-EXERSAREA TEHNICII DE COMUNICARE EFICIENTA IN CONTEXTE VARIATE DIN PUNCT DE VEDERE SOCIAL

OBIECTIVE OPERATIONALE:
Cognitive :
O1 - sa descopere intelesul cuvantului prietenie in DEX
O2 - sa denumeasca calitatile unui prieten
O3 - - sa scrie cate un proverb despre prietenie
O4 - sa completeze fisa de evaluare cu cuvinte potrivite

Psihomotorii:
O5 - sa completeze enunturile la tabla SMART

Afective:
O6 - sa participe cu placere la activitatea propusa

STRATEGIA DIDACTICA:
Metode si procedee: conversatia, explicatia, observarea dirijata, demonstratia,exercitiul, munca independenta.

Mijloace didactice: Carte cu povesti cu talc,Dictionarul Explicativ al limbii Romane, tabla Smart, Carte cu proverbe, fisa de lucru
TIPUL DE EVALUARE:
1. dupa modul de realizare:orala/scrisa

2. dupa modul de organizare:individual/frontal

3. dupa aspectul continutului evaluat:formativ/informativ.

NR. DU STRATEGII DIDACTICE MODALITATI


O METODE SI MIJLOACE
CR ETAPELE RA B CONTINUTUL INSTRUCTIV - PROCEDEE DE DE
T LECTIEI TA O EDUCATIV INVATAMANT EVALUARE
P
1 Pregatirea materialelor necesare -Conversatia
min activitatii.
MOMENT
1 Se asigura condiiile organizatorice
ORGANIZATORIC
necesare pentru desfurarea eficient a
leciei.
2
min Se realizeaza prin citirea de catre Proba orala
-Conversatia
O6 profesor a lecturii Ursul si cei doi raspund corect
CAPTAREA prieteni. Povestea la intrebari.
2
ATENTIEI -Observatia iepurasului si a
Se poarta discutii pe baza textului.
dirijata celorlalte
animale.
2
min Profesorul anunta subiectul lectiei si -Conversatia
ANUNTAREA scrie titlul pe tabla. Tabla
3 Pe baza discutiilor legate de text, se
TEMEI explica elevilor pe intelesul lor cateva
obiective. -Explicatia

NR. DU OB STRATEGII DIDACTICE


METODE SI MIJLOACE
ETAPELE RA CONTINUTUL INSTRUCTIV - PROCEDEE DE MODALITATI
CRT OP
LECTIEI TA EDUCATIV INVATAMANT DE
EVALUARE
4 DIRIJAREA Elevii sunt rugati sa explice ce este
prietenia cu ajutorul Dictionarului Dictionarul Proba orala
INVATARII O1 Explicativ Roman. -Conversaia Definitia
Explicativ al
Li se propune elevilor sa dezbata prieteniei
Limbii Romane
O5 Cum ne gasim prieteni?.
-Munca
- Nu exista retete
independenta
- Sa avem aceleasi
25 O5 preocupari
min - Aceeasi varsta - Explicaia Proba orala
- Prietenia se cladeste Raspuns la
Prezentare power intrebari
treptat, se consolideaza si
se verifica in timp point
O1 Profesorul prezinta elevilor prin -Munca
intermediul unei prezentari Power Point independenta
O4 un grafic unde elevii vor completa
calitatile necesare celui mai bun prieten.
-Exercitiul
- Incredere
O3 - Sinceritate Prezentare power Proba scrisa
Completarea
- Respect point
calitatilor
- Incurajare
-Conversatia prieteniei
O2 - Devotament
- Stima
Elevii vor nota la tabla Smart calitatile .
La tabla Smart va fi expusa o fisa pe care
elevi o vor completa cu cate un proverb
despre prietenie.
STRATEGII DIDACTICE
DU MODALITATI
NR. ETAPELE OB CONTINUTUL INSTRUCTIV - METODE SI MIJLOACE
RA DE
CRT LECTIEI OP EDUCATIV PROCEDEE DE
TA EVALUARE
INVATAMANT
Pornind de la calitatile gasite in Fisa de
Proba orala
2 O4 grafic, elevii vor completa o fisa cu evaluare
6 EVALUAREA -Conversatia Raspuns la
min propozitii lacunare. propozitii
intrebari
O5 lacunare
Elevii sunt anuntati ca lectia s-a
incheiat.
Se fac aprecieri si recomandari,
INCHEIEREA 1 -Conversatia
7 individuale dar si colective evidentiind - Aprecieri
ACTIVITATII min
elevii pentru raspunsurile bune, dar si verbale
asupra modului de participare la lectie.