Sunteți pe pagina 1din 12

Vizat ef catedr,

Anul colar: 2012 - 2013 prof. Gheorgiu Bogdan


Catedra de: Informatic
Profesor: Brbieru Nicoleta-Georgiana
Clasa: IX E,F
Curriculum aplicat: Trunchi Comun

PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE LA Tehnologia informaiei si comunicaiilor


SEMESTRUL I
TEMA UNITATII 1.Structura hardware si software a unui PC
Detalieri de coninut Nr. Data C.S Activiti Resurse Activiti de
ore de nvare / forma de evaluare
organizare, activ. de
evaluare
1. ROLUL SI FUNCTIILE 2 1.1, Introducerea notiunii de informatie, colectie de date si Explicatia Observarea
UNUI CALCULATOR 1.2, identificarea caracteristicilor lor Exemplificare sistematica a
PERSONAL 3.1, Prezentarea schemei de functionare a unui SC cu elevilor
2. UNITATEA CENTRALA 3.2, identificarea componentelor
3.3, Prezentarea componentelor hardware si software ale
3.4 calculatorului
Caracteruzarea unitatii central de prelucrare si definirea
microprocesorului
3. UNITATEA DE 1 1.1, Definirea unitatii de memorie si localizarea acesteia in Explicatia Chestionarea
MEMORIE 1.2, cadrul unui PC Exemplificare orala
3.1, Rolul dispozitivelor de stocare a informatiilor si Activitatea
3.2, definirea acestora frontala si
3.3, Clasificarea dispozitivelor de stocare a informatiilor individuala
3.4 Definirea componentelor software

Tipuri de memorie interna


Memoria ROM

1
Memoria RAM
Sistemul de intrare/iesire
Componentele de ansamblu ale sistemului de
intrare/iesire
4. DISPOZITIVE DE PARAMETRI DE PERFORMANTA
2 Interfetele. Definire si clasificare
INTRARE
5. DISPOZITIVE DE Dispozitivele periferice de intrare, rolul acestora si
IESIRE clasificare
Dispozitive periferice de iesire
Rolul dispozitivelor periferice de iesire si clasificarea
acestora
TEMA UNITATII 2.Structura hardware si software a unui PC
Detalieri de coninut Nr. Data C.S Activiti Resurse Activiti de
ore de nvare / forma de evaluare
organizare, activ. de
evaluare
1. SISTEM DE OPERARE 2 2.1, Definirea sistemului de operare si realizarea structurii Conversatia
2.2, generale a unui sistem de operare pentru identificarea Explicatia Proba orala
2.3, componentelor Exercitiu Test grila
2.4, Functiile unui sistem de operare Activitatea Observarea
2. CLASIFICAREA 2.5, Tipurile de sisteme de operare frontala si sistematica a
OBIECTELOR
2.6, Exercitii de inchidere/deschidere corecta a individuala activitatii
WINDOWS
2.7 calculatorului elevilor
Incadrarea SO Windows in SO multitasking cu
interfata grafica
Recunoasterea elementelor de pe desktop

Prezentarea obiectelor Windows(pictograma, buton,


lista de selectie, grupul de obiecte, ferestre)
Identificarea elementelor unei ferestre
Exercitii de navigare in ferestre si intre ferestre

2
3. DESKTOP-UL. 1 2.1, Exemplificarea modului de modificarea background- Conversatia Proba orala
SCHIMBAREA 2.2, ului, a aspectului ferestrelor, alegerea unui mod de Explicatia Test grila
CONFIGURATIEI 2.3, protectie a ecranului pe durata pauzei de lucru. Exercitiu Observarea
EXISTENTE 2.4, Activitatea sistematica a
Exercitii folosind operatiile prezentate
2.5, frontala si activitatii
4. MODIFICARI IN BARA
2.6, Exemplificarea modului de modificare a datei si orei individuala elevilor
CU PROGRAME
ACTIVE 2.7 curente, ascunderea barei cu programe active,
adaugarea/stergerea unor programe din meniul Start
Exercitii de utilizare a operatiilor prezentate

5. ORGANIZAREA 2 2.1, Lansarea in executie a aplicatiei Windows Explorer si Conversatia Proba orala
INFORMATIEI 2.2, identificarea elementelor ferestrei Explicatia Test grila
2.3, Prezentarea operatiilor aplicatiei; prezentarea Exercitiu Observarea
2.4, caracteristicilor fisierelor si a dosarelor; identificarea Activitatea sistematica a
2.5, prin pictograma frontala si activitatii
2.6, Exemplificarea operatiilor de creare, redenumire, individuala elevilor
6. OPERATII CU DOSARE 1 2.7 copiere, mutare, stergerea dosarelor
Crearea unei structuri arborescente prin utilizarea
operatiilor prezentate
7. NOTEPAD. 1 2.1, Prezentarea programului Conversatia Proba orala
INTRODUCEREA 2.2, Explicatia
Exercitii de introducere a textului; salvare a textului Test grila
TEXTELOR 2.3, sub diferite forme Exercitiu Observarea
2.4, Activitatea sistematica a
2.5, Exemplificarea operatiilor de selectare, copiere si frontala si activitatii
8. OPERATII CU TEXTE
1 2.6, mutare a textelor; identificare unui cuvant; stabilirea individuala elevilor
2.7 fontului
Exercitii de utilizare a operatiilor prezentate
9. PAINT. UTILIZAREA 1 2.1, Prezentarea ferestrei Paint Conversatia Proba orala
INSTRUMENTELOR 2.2, Identificarea rolului instrumentelor Explicatia Test grila
2.3, Utilizarea instrumentelor in realizarea desenelor Exercitiu Observarea
2.4, Activitatea sistematica a
10. UTILIZAREA

3
CULORILOR.OPERATII 2.5, Identificarea modului de obtinere a culorii pentru fond frontala si activitatii
ASUPRA PORTIUNILOR 1 2.6, si pentru prim plan individuala elevilor
SELECTATE 2.7 Exemplificarea modului de modificare a culorilor din
paleta
Exemplificarea modului de utilizare a optiunilor din
meniul Image
Exercitii de utilizare a operatiilor prezentate

11. Aplicatii de sinteza 1 Conversatie Proba practica


Activitate pe
grupe
TEMA UNITATII 3. Editorul de texte Word
Detalieri de coninut Nr. Data C.S Activiti Resurse Activiti de
ore de nvare / forma de evaluare
organizare, activ. de
evaluare
1. DOCUMENTUL 1 4.1, Identificarea operatiilor ce se pot executa intr-un editor Conversatia Observarea
4.2, de texte performant Explicatia sistematica a
4.3, Clasificarea documentelor Exercitiu activitatii
4.5, Identificarea obiectelor unui document Activitatea elevilor
4.6, frontala si
2. FEREASTRA WORD.
4.7, Identificarea elementelor unei ferestre Word individuala
OPERATII PRIMATE CU 1 4.8, Exersarea operatiilor de deschidere a unui document
DOCUMENTE 4.9 nou, document existent, salvarea unui document
Lucrul cu sabloanele
3. FORMATARE LA NIVEL DE 1 4.1, Utilizarea optiunilor din File Page Setup pentru Explicatia Proba practica
PAGINA, LA NIVEL DE 4.2, formatarea unei pagini Exercitiu Observarea
CARACTER 4.3, Activitatea sistematica a
4.5, Utilizarea optiunilor din Format Font pentru frontala si activitatii
4.6, formatare la nivel de caracter individuala elevilor
4.7, Identificarea si utilizarea butoanelor shortcut(scurtaturi)
4.8,

4
4.9
4. FORMATARE LA NIVEL DE 1 4.1, Utilizarea optiunilor din Format Paragraph pentru Conversatia Proba practica
PARAGRAF 4.2, formatarea unui paragraf Explicatia Proba orala
4.3, Exercitiu Observarea
4.5, Exercitii de selectare, copiere, mutare a unei portiuni de Activitatea sistematica a
5. OPERATII CU PORTIUNI 4.6, text in acelasi document si in documente diferite frontala si activitatii
DE TEXT
4.7, individuala elevilor
4.8,
4.9
6. LISTE MARCATE SI 2 4.1, Evidentierea diferentei dintre rolurile listelor marcate si Conversatia Proba practica
NUMEROTATE 4.2, a listelor numerotate Explicatia Proba orala
4.3, Utilizarea Format Marcatori si numerotare pentru Exercitiu Observarea
7. DESENE GEOMETRICE 4.5, Activitatea sistematica a
obtinerea listelor marcate si numerotate
ELEMENTARE 4.6, Sugestii: realizarea unei felicitri, realizarea unei frontala si activitatii
4.7, diplome, editarea unui afi sau a unei foi individuala elevilor
8. Diagrame. Scrierea artistica
4.8, publicitare
4.9 Organizarea aplicaiilor realizate ntr-o structur
de directoare proprie
Activarea barei de desenare
Utilizarea elementelor din bara de desenare pentru
ibtinerea desenelor; gruparea desenelor
4.1, Conversatia Proba practica
4.2, Explicatia Proba orala
4.3, Exercitiu Observarea
4.5, Activitatea sistematica a
9. NUMEROTARE PAGINI 2 4.6, Utilizarea Inserare Numere pagina pentru numerotare frontala si activitatii
9. SCRIEREA ARTISTICA
4.7, Realizarea de documente folosind elemente de scriere individuala elevilor
4.8, artistica(WordArt )
10. INSERAREA DE IMAGINI 4.9
Utilizarea imaginilor(inserareimagini) din miniatura
sau Fisier pentru estetica unui document

5
Recapitulare finala 2 S15 19-23.XII

Vizat ef catedr,
Anul colar: 2012 - 2013 prof. Gheorgiu Bogdan
Catedra de: Informatic
Profesor: Brbieru Nicoleta-Georgiana
Clasa: IX E,F
Curriculum aplicat: Trunchi Comun

PROIECTAREA UNITILOR DE NVARE LA Tehnologia informaiei si comunicaiilor


SEMESTRUL II
TEMA UNITATII. Editorul de texte Word
1.SCRIEREA PE COLOANE 2 4.1, Evidentierea necesitatii scrierii pe coloane Conversatia Proba practica
4.2, Utilizarea Format Coloane pentru editare de pagini Explicatia Proba orala
2.FORMULELE MATEMATICE 4.3, Exercitiu Observarea
Realizarea unui document care sa cuprinda elemente de
4.5, formatare studiate Activitatea sistematica a
4.6, frontala si activitatii
4.7, Utilizarea Insert-Ecuation individuala elevilor
4.8,
4.9
TEMA UNITATII 1. Prelucrarea tabelara a dateolr in Word
Detalieri de coninut Nr. Data C.S Activiti Resurse Activiti de
ore de nvare / forma de evaluare
organizare, activ. de
evaluare
1. EDITORUL DE ECUATII 2 Personalizarea barei de instrumente

Identificarea butonului care apeleaza editorul de


ecuatii

6
Exersarea scrierii ecuatiilor pe diferite formule
matematice

Editarea datelor dintr-un grafic in Word


2. DESENAREA 2 4.1, Utilizarea meniului Table Desenare Conversatia Proba practica
TABELULUI 4.2, Prezentarea si utilizarea uneltelor de desenare: guma, Explicatia Proba orala
4.3, stil, grosime, etc. Exercitiu Observarea
3. INSERAREA UNUI 4.5, Activitatea sistematica a
TABEL . OPERATII
Utilizarea meniului TableInserare tabel cu utilizarea
4.6, optiunii de autoformatare frontala si activitatii
ASUPRA LINIILOR SI
COLOANELOR UNUI
4.7, Exersarea operatiilor de selectare a celulelor individuala elevilor
TABEL 4.8, Exercitii de introducere/stergere a liniilor si coloanelor
4.9 unui tabel
4. FORMATAREA 2 4.1, Aplicatii de formatare a textului din tabel(dimensiune, Conversatia Proba practica
TEXTULUI DINTR-UN 4.2, stil culoare) Explicatia Proba orala
TABEL 4.3, Utilizarea meniului Table cu optiunile Imbinare celule, Exercitiu Observarea
5. FUZIONAREA/DIVIZAR 4.5, Activitatea sistematica a
scindare celule, scindare tabel
EA CELULCELOR
4.6, frontala si activitatii
6. Operatii cu celule 2 4.7, Exercitii de realizare a tabelelor folosind facilitatile individuala elevilor
oferite de Word
4.8,
4.9
Exersarea prin aplicatii a operatiilor cu celule

Inserarea i formatarea graficelor i imaginilor

Nota de subsol sau de sfrit de text

Utilizarea optiunilor din meniul inserare

Formatarea unei imagini- borduri, dimensiune, culori

7
Formatare tabele. Utilizarea 2 Exercitii de formatare a tabelului
formulelor de calcul
7. Realizare aplicatii practice

Explicarea modului de tiparire a documentului


2 Opiunea Trimite ctre..
44.1,
Aplictii de sinteza 4.2. Opiunea Scrisori i corespondene
4.3.
4.5, Opiunea trmitere la fax
4.6.,
4.7, Opiunea trimitere ntr-o prezentare
4.8,
4.9 Sugestii: ntocmirea unei cereri, realizarea unei diplome
complexe, realizarea unei pagini pentru fax, realizarea
unui raport, realizarea unei scrisori oficiale, ntocmirea
unui referat la o disciplin studiat

Organizarea aplicaiilor realizate ntr-o structur de


directoare proprie
Tema unitatii: Mijloace moderne de comunicare Internetul
Detalieri de coninut Nr. Data C.S Activiti Resurse Activiti de
/ forma de evaluare
ore de nvare organizare, activ. de
evaluare
1 Explicarea notiunilor introductive legate de Explicatia Observarea
Internetul . Notiuni 5.1 internet. Istoria Internetului Converstia sistematica a
introductive Exercitiul activitatii
Prezentarea notiunilor legate de arhitectura Exemplificare elevilor
internetului Activitate
Definirea retelelor de calculatoare frontala si
individuala
Notiuni despre retele de calculatoare

8
Principiul comunicarii in 1 Protocolul de transmisie TCP/IP
Internet 5.1,5.4, 5.10 DHCP ntr-o reea local
Adresa IP, DNS
Sistemul de adrese Browser- protocolul http
utilizate in Internet host i client
DNS
proxi
2 Prezentarea serviciului de acces la distanta Explicatia Observarea
Servicii oferite de 5.2, 5.10 Discutii directe, Chat, exemplificare Converstia sistematica a
reteaua internet WWW (World Wide Web) Exercitiul activitatii
Exemplificare elevilor
E-mail, Listele de corespondenta
Activitate
Newsgroup, Retele de stiri, Forumurile BBS frontala si
FTP individuala
PORTAL
E-comerce, Operaii bancare prin Internet
Formulare n Internet
Baze de date on-line
Accesul si conectarea la 2 Enumerarea componentelor necesare
Internet 5.3, conectarii la internet
Tipuri de comunicaii
Modemul
Calculatorul
Browser
Provider
Configurarea sistemului de operare pentru
stabilirea legturii cu un provider
Navigarea pe internet 2 Clasificarea i folosirea modului de Explicatia Observarea
5.4,5.2,5.10 adresare n Internet Converstia sistematica a
Adresarea de Internet adrese de pagini Exercitiul activitatii
Adrese de e-mail Exemplificare elevilor
Browsere (elemente generale de interfa i Activitate
utilizarea acestora) frontala si
individuala

9
utilizarea posibilitilor de cutare a
informaiilor(motoare de cautare)
2 programe de pot: Outlook Express, Netscape
Posta electronica si 5.6, 5..8 Messenger, Eudora, Pegasus etc.
comunicarea in timp real citirea, ntocmirea, trimiterea, redirecionarea
unui mesaj
folosirea facilitii ataare fiiere
folosirea agendei de adrese
administrarea e-mail-urilor (directoare, filtre)
cutarea adreselor de e-mail Explicatia Observarea
Converstia sistematica a
pachete complete de birotic i secretariat
Exercitiul activitatii
cuprinznd fax/email/telefonie, agende de adrese
Exemplificare elevilor
i planificare
Activitate TEST
frontala si
Netmeeting individuala
Video i audio conferin
Telefonie IP
utilizarea corect a serviciilor IRC
particulariti ale comunicaiei chat: smileys,
acronime (emoticons)

S tii mai multe, sa fii
mai bun
1 Prezentarea metodelor de securizare si
Securitate in internet 5.7, 5.10 mecanismele utilizate
criptarea transmisiei
semntura digital
aprarea mpotriva viruilor
firewall
Elemente de etica si 1 adresarea politicoas... Explicatia Observarea
legislatie 5.9,5.10 respectarea legislaiei privind folosirea Converstia sistematica a
facilitilor oferite de Internet Exercitiul activitatii
Aplicatii de sinteza, Exemplificare elevilor

10
Sugestii: cutarea i extragerea unor informaii Activitate TEST
lucrare de control pentru una dintre disciplinele studiate folosind frontala si
motoarele de cutare; utilizarea acestora ntr-un individuala
referat (ex. Dacia n timpul lui Decebal)
Tema unitatii: Elemente pentru crearea unei pagini web
Detalieri de coninut Nr. Data C.S Activiti Resurse Activiti de
/ forma de evaluare
ore de nvare organizare, activ. de
evaluare
Editorul de pagini web 1 30.IV-4.V Prezetarea editorului de pagini web Notepad, Explicatia Observarea
6.1 Editoare vizuale(WYSIWYG) Converstia sistematica a
Netscape Compozer, Exercitiul activitatii
Notepad Prima pagina web. Discutii Exemplificare elevilor
Activitate Fise de lucru
Constructia unei pagini web. Salvare fisier frontala si
HTML\ individuala

Deshidere pentru editare/vizualizare

Coloana vertebrala a unei pagini web


11 30.IV-4.V Prezentarea operatiilor de baza cu pagini web Explicatia Observarea
Aplicatii pagini web 7.V-11.V 6.1,6.2,6.3, Converstia sistematica a
14.V-18.V 6.4,6.5,6.6, Introducerea si formatarea unui text simplu Exercitiul activitatii
21.V- 5.V 6.7 Exemplificare elevilor
28.V-1.VI Introducerea si formatarea imaginilor Activitate Fise de lucru
4.VI-8.VI frontala si
individuala
Introducedrea si formatarea tabelelor

Realizarea hiperlegaturilor

Utilizarea instrumentelor de baza necesare editarii

Realizarea unor instrumente de baza necesare


editarii

11
- Transformarea documentelor text obinuite
n pagini web
- Realizarea unor aplicatii practice

Tema unitatii: 5 Recapitulare finala


Sistemul de operare Windows 2 11.VI-5.VI Recapitularea Notiunilor acumulate

Microsoft Word 2 18.VI-22.VI Recapitularea Notiunilor acumulate

12