Sunteți pe pagina 1din 9

SUBVENIOANREA LOCURILOR DE MUNC PE CARE AU FOST NCADRAI

ABSOLVENI DE MVMNT ART.80 LEGEA 76/2002

Documente necesare pentru ncheierea conveniei:

1. Convenia Anexa nr. 7 2 exemlare originale - (fr numr i dat)


2. Tabel Anex la convenie 2 exemplare originale - (fr numr i dat)
3. Declaraia angajatorului, c locul de munc ocupat nu este rezultat ca urmare a
disponibilizrii de personal n ultimele 6 luni anterioare angajrii i c nu beneficiaz de alte
msuri de stimulare prevzute de lege sau de subvenii
4. Declaraia angajatului din care s reias c nu este beneficiar de niciun fel de pensie, nu
realizeaz venituri i nu avea raporturi de munc sau relaii de serviciu cu niciun angajator la
data absolvirii studiilor
5. Contract de munc pe perioad nedeterminat original cu meniunea REVISAL
TRANSMIS LA ITM
6. Carte de identitate original i copie
7. Certificat de natere original i copie
8. Act de studii original i copie
9. Certificat de ncadrare n grad de handicap (in copie si original), eliberate de organul
competent, care s dovedeasc handicapul, n cazul ncadrrii absolvenilor cu handicap
10. Extras de cont bancar
11. Dosar cu in

Documente necesare pentru efectuarea plilor lunare:

1. Tabel Anexa nr.8 original i copie


2. Declaraia 112 - anexa 1; anexa 1.1; confirmare validare declaraie
3. Stat de plat (semntura salariatului) + Pontaj - tampila i semntura angajatorului

Persoana de contact:Valentina SOARE


Nr.telefon: 0732 100 377
DECLARAIE PE PROPRIE RSPUNDERE

Subsemnatul/a ____________________________________________avnd codul numeric personal


____________________ posesor al CI/BIseria____nr.________________reprezentant
al ______________________ n calitate de_______________________,cunoscnd prevederile art.326
Noul Cod Penal privind falsul n declaraii, declar pe proprie rspundere urmtoarele :
a) locurile de munc ocupate de absolvenii ncadrai n condiiile art. 80 din Legea 76/2002 cu
modificrile i completrile ulterioare ,conform datelor din tabelul de mai jos, nu sunt posturi de munc
renfiinate n mai puin de 6 luni de la desfiinarea acestora ;

Nr. Numele i prenumele CNP Locul de Data angajrii


crt. munc
(cod COR)

b) nu efectueaz rezideniatul i/sau nu mai are/au obligaia de a lucra n unitatea sanitar pe o


perioad egal cu durata finanrii rezideniatului i/sau societatea nu mai beneficiaz pentru acest/aceti
absolvent/absolvenii de alte msuri de stimulare prevzute de lege sau de subvenii, indiferent de forma
lor, de la bugetul general consolidat, Fondul naional unic de asigurri sociale de sntate, bugetele
locale, alte bugete i fonduri de stat sau locale, dup caz.
c) mentionez c n ultimii 2 ani nu am avut persoane subvenionate din bugetul asigurrilor pentru
somaj conf.art.80 si 85 din Legea 76/2002 republicat i completat ulterior a cror raport de munc
sau de serviciu a ncetat anterior termenului de 2 ani sau 18 luni din urmtoarele motive:
a) n temeiul art.55 lit.b),art.56 lit.d) i e), art.61 lit.d) i art.65/1 din Legea nr.53/2003 republicat ,
cu modificrile i completrile ulterioare;b)ncetarea raportului de serviciu n temeiul
art.97lit.b),art.98alin(1)lit.e) i art.99 alin.(1) lit.b) i c)din Legea 188/1999 privind Statutul
funcionarilor publici ,republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
Prezenta declaraie pe proprie rspundere va nsoi documentaia prevzut de actele normative n
vigoare pentru ncheierea conveniei privind subvenionarea ncadrrii n munc a absolvenilor n
condiiile art. 80 din Legea76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii
forei de munc cu modificarile i completrile ulterioare.

Data
Semntura,tampila
ANEX ART. 80

DECLARAIE

Numele si prenumele_______________________________________________
Cod numeric personal______________________________________________
Adresa : ________________________________________________________
Domiciliat in localitatea_________________________Str.________ Nr.______ Bl._______
Sc._____Et.____ Ap.____ Judetul______________Telefon___________________
Actul de identitate__________ seria______Nr._____________
Cunoscnd dispoziiile articolului 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul n declaraii, declar pe
proprie rspundere urmtoarele:
Nu am avut raporturi de munc sau relaii de serviciu cu niciun angajator la data
absolvirii studiilor ;
u sunt beneficiar de nici un fel de pensie i nu realizez venituri.
Dau prezenta declaraie fiindu-mi necesar la A.J.O.F.M. Dmbovia pentru ncheierea unei
convenii cf. Legii 76/2002, ART. 80.

Data____________ ______________________
( Semntura titularului )
DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnat(ul/a) ____________________________________, cetean romn, fiul/fiica lui


__________________________ i al __________________________, nscut() la
_____________________________ n ___________________________, domiciliat() n
____________________________________________, legitimat() cu BI/CI Seria: _____
nr._______________, CNP______________________________, n calitate de
administrator/(alt situa ie) _______________________________________ al SC
_______________________________ SRL/SNC/SA, CUI _______________________,
cunoscnd prevederile legale cu privire la falsul n declaraii, n scopul clarificrii unor aspecte
privind situaia juridic a acestui angajator, n vederea beneficierii de prevederile art. ______ din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de
munc, declar urmtoarele:
1. SC _______________________________ SRL/SNC/SA nu este institu ie public, a a
cum este definit acest termen* prin Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare;
2. Angajatorul de la pct. 1 nu este institu ie public sau autoritate public, a a cum sunt
defini i ace ti termeni** prin Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Data Semntura,tampil
________________ _________
NOTE:
* - conform art. 2 alin. 1 pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificrile i completrile ulterioare:
instituii publice - denumire generic ce include Parlamentul, Administraia Prezidenial, ministerele, celelalte
organe de specialitate ale administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice autonome, precum i
instituiile din subordinea/coordonarea acestora, finanate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2);

** - conform art. 2 alin. 1 pct. 5 i 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i
completrile ulterioare:
5. autorit i ale administra iei publice locale - consiliile locale ale comunelor, ora elor, municipiilor,
sectoarelor municipiului Bucuresti, consiliile jude ene i Consiliul General al Municipiului Bucure ti, ca
autoritati deliberative, primarii, primarii de sectoare i primarul general al municipiului Bucure ti, ca autorit i
executive; ...............
39. institu ii publice locale - denumirea generic, incluznd comunele, ora ele, municipiile, sectoarele
municipiului Bucuresti, jude ele, municipiul Bucure ti, institu iile i serviciile publice din subordinea acestora,
cu personalitate juridic, indiferent de modul de finan are a activit ii acestora.
ANEXA 7
(Anexa nr. 15 la normele metodologice)

CONVENIE
Nr. .../........................

Agenia pentru Ocuparea Forei de Munc a Judeului Dmbovia, reprezentat prin dna
Anghel Constana, avnd funcia de Director Executiv denumit n continuare agenia, i
persoana juridic(fizic) ................................................................................................... cu
sediul/adresa n.....judeul...telefon .........
cod fiscal (CUI......................, cont IBAN
...............................................................................
deschis la Banca,reprezentat prin dna/dl .......................................,avnd
funcia de ..................................., denumit n continuare angajatorul, convin urmtoarele:
1. Angajatorul ncadreaz n munc pe perioad nedeterminat un numr de .......
absolveni ai unor instituii de nvmnt, care la data absolvirii studiilor nu aveau
raporturi de munc sau de serviciu.
Tabelul nominal cu absolvenii ncadrai n munc este prezentat n anexa care face
parte integrant din prezenta convenie.
2. Angajatorul se oblig:
a) s menin raporturile de munc sau de serviciu ale persoanelor prevzute la pct. 1
pe o perioad de cel puin 18 luni de la data ncadrrii n munc;
b) s restituie n totalitate ageniei sumele ncasate pentru fiecare absolvent pentru
care a ncetat raportul de munc sau de serviciu, plus dobnda de referin a Bncii
Naionale a Romniei n vigoare la data ncetrii raporturilor de munc ori de
serviciu, n cazul n care nceteaz raporturile de munc sau de serviciu ale
absolvenilor prevzui la pct. 1, anterior termenului de 18 luni, n temeiul unuia
din motivele prevzute la art. 83 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i
completrile ulterioare;
c) s deduc, n condiiile legii, din suma reprezentnd contribuia angajatorului la
bugetul asigurrilor pentru somaj potrivit art.26 din Legea nr.76/2002,cu
modificrile i completrile ulterioare, pe care acesta este obligat s o vireze pentru
fiecare lun n contul bugetului asigurrilor pentru somaj, sumele cuvenite potrivit
art.80 din legea nr.76/2002 cu modificrile i completrile ulterioare;
d) s depun, pentru verificarea i acordarea sumelor cuvenite potrivit art.80 din
Legea nr.76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, potrivit prevederilor
legale, declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale, impozitului pe
venit si evidena nominal a persoanelor asigurate aferent lunii respective,
prevazut la titlul IX^2 ,,Contribuii sociale obligatorii,, art.296^19 din Legea nr.
571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare, iar la
agenie, tabelul prevzut de lege n acest sens, nsoit de copii dup pontaj i de pe
statul de plat;
e) s depun declaraia lunar privind obligaiile de plat a contribuiilor sociale,
impozitul pe venit i evidena nominal a persoanelor asigurate i documentele
prevzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, pn la expirarea termenului
legal pentru depunerea acestei declaraii;
f) s comunice ageniei orice modificare a condiiilor care au condus la ncheierea
prezentei convenii, derularea acesteia i acordarea sumelor prevzute la art.80 din
Legea nr.76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
g) s respecte dispoziiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, precum i celelalte dispoziii legale n aplicarea acestui
articol;
h) s comunice ageniei orice modificare a datelor sale de identificare si a contului
deinut la banc, inclusiv modificrile care intervin n cazul sediului/adresei i al
datelor de contact.
3. Agenia se oblig s acorde sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, n conformitate cu prevederile legale, prin
deducere de ctre angajator din suma reprezentnd contribuia angajatorului prevzut la
art. 26 din aceeai lege, pe care acesta este obligat s o vireze pentru fiecare lun n contul
bugetului asigurrilor pentru omaj.
n situaia n care sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, sunt mai mari, diferena se pltete de agenie
conform prevederilor art. 61 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.
76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc,
aprobate prin Hotrrea Guvernului nr. 174/2002, cu modificrile i completrile
ulterioare.
4. Sumele cuvenite potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare, se acord n conformitate cu prevederile legale n vigoare i
constau n subvenia prevzut, dup caz, la art. 80 alin. (1) lit. a), b) i c) din Legea nr.
76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare.
5. Agenia i exercit dreptul de control asupra:
a) ndeplinirii condiiilor legale pentru ncheierea prezentei convenii, derularea acesteia
i acordarea sumelor prevzute la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i
completrile ulterioare;
b) nerespectrii de ctre angajator a obligaiilor prevzute de prezenta convenie,
precum i de Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, i celelalte acte
normative adoptate n aplicarea acestei legi.
6. n situaia constatrii nerespectrii condiiilor legale avute n vedere la ncheierea
prezentei convenii, pe perioada derulrii acesteia i pentru acordarea sumelor prevzute
la art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i a
nerespectrii de ctre angajator a obligaiilor sale, agenia va aplica sanciunile prevzute
de lege i va recupera debitele conform legii.

Agenia Angajatorul
Director executiv,
Director general sau
..................... alt persoan autorizat,
.........................
Anex
la convenie

Date de identificare a angajatorului


Angajatorul (denumirea/numele) .........................
Codul de identificare fiscal ..........................
Cod CAEN ...............................................
Judeul ................................................
Sediul/Adresa ..........................................
Contul IBAN/Banca ......................................
Telefon/Fax ............................................
E-mail/Pagin de internet ..............................

TABEL NOMINAL
cu absolvenii instituiilor de nvmnt ncadrai n munc, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul
asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile ulterioare
Convenia nr. ................./........

Anul absolvirii/ Numrul i data


Nr. Codul numeric Categoria de Numrul diplomei/ ncheierii contractului Ocupaia Semntura
Numele i prenumele
crt. personal absolveni *) certificatului/ individual de munc/ Cod COR angajatului
adeverinei data angajrii
0 1 2 3 4 5 6 7

Angajatorul (denumirea/numele)..
Director general sau alt persoan autorizat,
..............................................
----------
*) Coloana 3 se va completa dup cum urmeaz:
- cod A - absolveni de nvmnt secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de nvmnt profesional, coal de arte i meserii;
- cod B - absolveni de nvmnt secundar superior sau liceal ori nvmnt postliceal;
- cod C - absolveni de nvmnt superior.
n situaia n care absolvenii provin din rndul persoanelor cu handicap, codurile corespunztoare studiilor absolvite vor fi nsoite de litera "H"
ANEXA 8
(Anexa nr. 16 la normele metodologice)

DATE DE IDENTIFICARE A ANGAJATORULUI


Angajatorul (denumirea/numele) ................................................ Sediul/Adresa. .......................
Codul de identificare fiscal ............... Contul IBAN/Banca ...................
Cod CAEN ................ Telefon/Fax .........................
Judeul .................... E-mail/Pagin de internet ...........
TABEL NOMINAL
cu absolvenii instituiilor de nvmnt ncadrai n munc conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemulasigurrilor pentru omaj
i stimularea ocuprii forei de munc,cu modificrile i completrile ulterioare, pentru stabilirea sumelor cuvenite angajatorilor din bugetul asigurrilor pentru omaj
Luna ...................... anul .........
Numrul
Suma cuvenit
Nr. Conveia Data Codul numeric Categoria de orelor
Numele i prenumele pentru timpul Sume pltite Observaii
crt. numrul conveniei personal absolveni efectiv
efectiv lucrat
lucrate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TOTAL: A1 B1
Suma reprezentnd scutirea de la plata contribuiei datorate de angajator la bugetul asigurrilor pentru omaj aferent absolvenilor ncadrai n condiiile art. 80 din
Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurrilor pentru omaj i stimularea ocuprii forei de munc, cu modificrile i completrile C1
ulterioare(<cotcontribuieangajator>% x Total B1)
TOTAL SUME CUVENITE
potrivit art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare (Total A1 + Total C1)
Angajatorul (denumirea/numele)
Director general sau alt persoan autorizat
..............................................
Coloana 1 - se completeaz numrul conveniei ncheiate cu AJOFM/AMOFM
Coloana 2 - se completeaz cu data conveniei ncheiate cu AJOFM/AMOFM (zz/ll/aa)
Coloanele 3 i 4 - se completeaz cu numele i prenumele, respectiv codul numeric personal al absolventului
Coloana 5 - se completeaz dup cum urmeaz:
- cod A - absolveni de nvmnt secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de nvmnt profesional, coal de arte i meserii;
- cod B - absolveni de nvmnt secundar superior sau liceal ori nvmnt postliceal;
- cod C - absolveni de nvmnt superior.
n situaia n care absolvenii provin din rndul persoanelor cu handicap, codurile corespunztoare studiilor absolvite vor fi nsoite de litera "H".
Coloana 6 - se completeaz cu numrul de ore efectiv lucrate de absolvent n luna (inclusiv orele aferente concediului de odihn) pentru care se acord suma cuvenit lunar din cuantumul subveniei prevzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c)
din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, acordat angajatorului n funcie de categoria absolventului.
Coloana 7 - se completeaz cu suma cuvenit lunar din cuantumul subveniei prevzute la art. 80 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, acordat angajatorului n funcie de categoria
absolventului.
Coloana 8 - se completeaz cu sume numai pentru absolvenii pentru care convenia a fost ncheiat anterior datei de 22 octombrie 2013 i pentru care se beneficiaz de scutire de la plata contribuiei datorate de angajator n conformitate
cu art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare. Se completeaz cu sumele pltite absolvenilor reprezentnd elementele constitutive ale bazei de calcul al contribuiei datorate de angajator la bugetul asigurrilor
pentru omaj potrivit dispoziiilor titlului IX^2 "Contribuii sociale obligatorii" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare. Pentru absolvenii pentru care nu se beneficiaz de scutire conform art.
80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare (convenie ncheiat ulterior datei de 22 octombrie 2013), se completeaz cu zero.
Coloana 9 - se completeaz, dup caz, cu data i motivul ncetrii/suspendrii/relurii dup suspendare a raporturilor de munc sau de serviciu.
Total A1 - totalul sumelor care se completeaz n coloana 7
Total B1 - totalul sumelor care se completeaz n coloana 8 i care sunt corespunztoare absolvenilor pentru care se beneficiaz de scutire conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile i completrile ulterioare
Total C1 - se completeaz n situaia n care convenia a fost ncheiat anterior datei de 22 octombrie 2013 i angajatorul beneficiaz de scutire de plata contribuiei datorate la BAS, conform art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificrile
i completrile ulterioare.
ncadrarea n munc a absolvenilor instituiilor de nvmnt
(art.80 din Legea 76/2002 modificat i completat)

Beneficiari : Angajatorii care ncadreaz pe o perioad nedeterminat absolveni ai


unor instituii de nvmnt. Prin absolvent se nelege persoana care a obinut o diplom
sau un certificat de studii ntr-una din instituiile de nvmnt gimnazial, profesional,
special, liceal, postliceal sau superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat n
condiiile legii. Absolvenii pot fi ncadrai astfel o singur dat pentru fiecare form de
nvmnt, n termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Subvenia : Este o sum lunar acordat pe o perioad de 12 luni pentru fiecare absolvent
ncadrat egal cu:
- valoarea indicatorului social de referin n vigoare la data ncadrrii pentru
absolvenii de nvmnt secundar inferior, ciclul inferior al liceului sau de
nvmnt profesional, coal de arte i meserii cod A;
- de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referin n vigoare la data ncadrrii
n munc pentru absolvenii de nvmnt secundar superior sau liceal ori
nvmt postliceal cod B;
- de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referin n vigoare la data ncadrrii
n munc pentru absolvenii de nvmnt superior (cu licen) cod C.
n cazul n care sunt ncadrai absolveni din rndul persoanelor cu handicap, angajatorii
primesc pentru fiecare angajat, pe o perioada de 18 luni, sumele prevzute mai sus, diferentiat pe
studii.Subvenia se acord ncepnd cu data ncheierii unei convenii ntre angajator i AJOFM
Dmbovia.

Obligaiile beneficiarilor de subvenii :


- angajatorii au obligaia s comunice ageniei pentru ocuparea forei de munc
judeene , n a crei raza i au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munc vacante,
n termen de 5 zile lucrtoare de la vacantarea acestora;
-angajatorii care ncadreaz pe durat nedeterminat absolventi i ncheie cu agenia
judeean convenia pentru subvenionare au obligaia s menin raporturile de munc
sau de serviciu ale acestora cel puin 18 luni de la data ncadrrii n munc ;
-angajatorii vor depune, pn la expirarea termenului prevzut de lege pentru
depunerea declaraiei unice D 112, declaraia privind obligaiile de plat a contribuiilor
sociale, impozitului pe venit si evidena nominal a persoanelor asigurate aferent lunii
respective, prevzut n Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare.

Sanciuni
-angajatorii care nceteaza din motive imputabile lor raporturile de munc sau de serviciu
ale absolvenilor, anterior termenului de 18 luni prevzut la art. 83 din Legea76/2002, sunt
obligai s restituie, n totalitate ctre AJOFM Dambovita sumele ncasate pentru fiecare
absolvent pentru care a ncetat raportul de munc, plus dobnzile aferente.

Angajatorii care, dup ndeplinirea obligaiei de a menine raporturile de munc 18 luni, menin
raporturile de munc sau de serviciu cu absolvenii ncadrai n condiiile art. 80, primesc, pentru o
perioada de cel mult 2 ani, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munc sau de serviciu,
un ajutor financiar egal cu suma aferent contribuiilor sociale datorate de angajatori pentru aceste
persoane i virate, conform legii.