Sunteți pe pagina 1din 1

Subsemnatul CRETU ELENA-DANIELA domiciliata in IASI, Str.

Pictorului nr.4A, Bl. K1, scara A, PARTER, Ap. 3, identificat prin CNP
2840517070060 in calitate de client in contractul de asistenta juridica seria B.
NR 1668090 incheiat cu Cabinet Avocat COLTUC MARIUS VICENTIU in calitate
de avocat, formulez prezenta:

NOTIFICARE DE DENUNTARE UNILATERALA A CONTRACTULUI DE


ASISTENTA JURIDICA SERIA B NR 1668090

Prin care aduc la cunostinta Cabinetului Avocat COLTUC MARIUS VICENTIU


dorinta subsemnatului de a numai fi reprezentat de catrea acest Cabinet in
calitate de avocat in dosarul avand ca obiect constatare CLAUZE ABUZIVE la
un contract de credit cu Piraes Bank, dosar ce face obiectul contractului de
asistenta juridca mentionat mai sus si care se afla inregistrat la instanta de
judecata cu nr 20377/299/2017.

Astfel in baza acestei notificari Cabinetul de avocet COLTUC MARIUS


VICENTIU nu mai este imputernicit in baza acestui contract, contractual
incetand sa mai produca efecte de la data prezentei notificari.

Astfel mandatul acordat in baza acestui contract inceteaza de astazi


06.11.2017.

DATA SEMNATURA

06.11.2017