Sunteți pe pagina 1din 3

REPUBLICA MOLDOVA

INSTITUIA PUBLIC GIMNAZIUL ION CREANG


s. Teleeu, raionul Orhei

MD 3550, s. Teleeu, r-nul Orhei, Tel. + 373 (235) 54-2-31


E-mail: ipteleseu@gmail.com
IDNO 1012620011273

NOT INFORMATIV
privind activitatea Consiliului de Etic

Consiliul de Etic al Instituiei Publice Gimnaziul Ion Creang, Teleeu a fost


constituit prin ordinul directorului nr. 78 din 07.12.2016.
Misiunea Consiliului de Etic este de a coordona, monitoriza aplicarea unirform a
normelor de conduit moral i profesional n activitatea Instituiei de ctre cadrele
didactice ct i a cadrelor de conducere.

Consiliul de Etic se conduce n baza urmtoarelor acte legislative:


1. Codul de Etic al cadrului didactic, aprobat prin ordinul ME nr.861 din 07.09.2015;
2. Codul Educaiei (art.135, alin.6-8);
3. Legea nr.133 din 08.07.2011, cu privire la protecia datelor cu caracter personal;

Membrii Consiliului de Etic al IP Gimnaziul Ion Creang, s. Teleeu:


Preedinte: Tatiana Erhan (director-adjunct educaie)
Secretar: Tatiana Buzu (profesor de Matematic)
Membrii: Dediu Adela (profesor de Istorie), Lilia Pacu (nvtoare), Ciubotaru Ludmila
(preedintele comitetului printesc).

Obiective:
1. Elaborarea i implementarea cadrului de referin necesar pentru aplicarea Codului
de Etic al cadrului didactic;
2. Asigurarea funcionalitii i consolidarea capacitii Consiliului de Etic;
3. Asigurarea transaprenei decizionale.

Pentru anul de studii 2016-2017 s-au planificat urmtoarele edine:

Nr. Activitatea Responsabil Termen Indicatori de


d/o performan
edina I Proces-verbal al edinei
Consiliului de Etic realizat
1. Alegerea Preedintelui i Membrii Preedinte i
secretarului Consiliului de Consiliului de Decembrie 2016 secretar al
Etic. Etic Consiliului de
Etic ales.
2. Analiza i studierea Codului de Membrii Documente
Etic al cadrului didactic i Consiliului de Decembrie 2016 studiate
Legea nr.133 din 08.07.2011- Etic Membrii CE
cu privire la protecia datelor informai
cu caracter personal.
3. Elaborarea i aprobarea Membrii Plan de activitate
Planului de activitate al Consiliului de Decembrie 2016 aprobat
Consiliului de Etic pentru Etic
anul 2016-2017.
4. Informarea cadrelor didactice, Membrii Decembrie 2016 Cadre didactice,
prinilor, elevilor cu privire la Consiliului de prini i elevi
procedura de depunere a Etic informai
petiiilor, cererilor, sesizrilor.
edina II Proces-verbal al edinei
Consiliului de Etic realizat
1. Organizarea instruirilor pentru Membrii Personal angajat,
cadrele didactice, elevi, prini Consiliului de prini, elevi
i ali ageni educaionali, Etic Ianuarie 2017 informai; nr de
privind implementarea Codului participani 134
de etic al cadrului didactic. elevi, 100 prini,
17 cadre didactice
2. Asigurarea vizibilitii Membrii Informaie despre
competenelor i activitii Consiliului de Ianuarie 2017 activitatea CE
Consiliului de Etic n cadrul Etic plasat pe Panoul
Instituiei. Informativ al
Instituiei
3. Elaborarea reperelor Membrii Ianuarie 2017 Recomandri
metodologice pentru cadrele Consiliului de metodologice
didactice, elevi i prini Etic elaborate
privind organizarea i
funcionarea Consiliului de
Etic al Instituiei.
edina III Proces-verbal al edinei
Consiliului de Etic realizat
1. Promovarea respectrii n Membrii
activitatea cadrelor didactice a Consiliului de Februarie 2017 Rezultatele
principiului non-discriminrii Etic sondajelor
n raport cu elevii i prinii.
2. Analiza petiiilor parvenite Membrii Februarie 2017 Petiii examinate
ctre Consiliul de Etic al Consiliului de Termeniii
Instituiei Etic prestabilii
respectai
edina IV Proces-verbal al edinei
Consiliului de Etic realizat
1. Desfurarea campaniei de Membrii Cadre didactice,
promovare a comportamentului Consiliului de Martie 2017 elevi i prini
de recunoaere i respingere a Etic informai
corupiei.
2. Organizarea activitilor pentru Membrii Luarea la eviden
prentmpinarea conflictelor de Consiliului de Martie 2017 a bunurilor
interes. Etic materiale
edina V Proces-verbal al edinei
Consiliului de Etic realizat
1. Difuzarea materialelor Membrii Cadre didactice,
informative cu caracter Consiliului de prini i elevi
informativ privind riscurile i Etic Aprilie 2017 informai
consecinele faptelor de
corupie sau a incidentelor de
integritate.
2. Analiza petiiilor parvenite Membrii Aprilie 2017 Petiii examinate
ctre Consiliul de Etic al Consiliului de Termeniii
Instituiei. Etic prestabilii
respectai
edina VI Proces-verbal al edinei
Consiliului de Etic realizat
1. Asigurarea transparenei Acte publicate pe
decizionale cu privire la pagina web a
proiectele de acte,note Secretarul Mai 2017 Instituiei
informative, decizii i
materialele aferente acestora
prin publicarea pe pagina web
a Instituiei.
2. ntocmirea / Publicarea Note informative
raportului de totalizare pe Secretar elaborate
pagina web a Instituiei. prezentate
Mai 2017 organelor ierarhic
superioare i
publicate pe pagina
web a Instituiei
3. Direcii de perspectiv pentru Membrii Mai 2017 Plan de activitate
anul de studii 2017-2018 Consiliului de pentru anul 2017-
Etic 2018 realizat

Director IP Gimnaziul Ion Creang,


s. Teleeu, r-nul Orhei, Sergiu Opae
Preedintele Consiliului de Etic, Tatiana ERHAN