Sunteți pe pagina 1din 4

11 Acest cont apare doar la entitatile care au aplicat Reglementarile contabile 1622.

2. Credite bancare pe termen lung nerambursate 215. Investitii imobiliare (A)


Clasa 1 O Conturi de capitaluri, provizioane, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 94/2001 si pana la
imprumuturi si datorii asimilate inchiderea soldului acestui cont. la scadenta (P) 216. Active corporale de explorare si evaluare a
10. Capital si rezerve 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea 1623. Credite externe guvernamentale (P) resurselor minerale (A)
101. Capital4 erorilor contabile (A/P) 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 217. Active biologice productive (A)
1011. Capital subscris nevarsat (P) 1175. Rezultatul reportat reprezentand surplusul 1625. Credite bancare externe garantate de banci 22. Imobilizari corporale in curs de aprovizionare
1012. Capital subscris varsat (P) realizat din rezerve din reevaluare (P) (P) 223. Instalatii tehnice si mijloace de transport in
1015. Patrimoniul regiei (P) 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la 1626. Credite de la trezoreria statului (P) curs de aprovizionare (A)
1016. Patrimoniul public5 (P) aplicarea reglementarilor contabile conforme cu 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de
1017. Patrimoniul privat6 (P) directivele europene (A/P)12 166. Datorii care privesc imobilizarile financiare protectie a valorilor umane si materiale si alte
1018. Patrimoniul institutelor nationale de 12. Rezultatul exercitiului financiar 1661. Datorii fata de entitatile afiliate (P) active
cercetare-dezvoltare (P) 121. Profit sau pierdere (A/P) 1663. Datorii fata de entitatile asociate si entitatile corporale in curs de aprovizionare (A)
103. Alte elemente de capitaluri proprii 129. Repartizarea profitului (A) controlate in comun (P) 227. Active biologice productive in curs de
1031. Beneficii acordate angajatilor sub forma 14. Castiguri sau pierderi legate de emiterea, 167. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) aprovizionare (A)
instrumentelor de capitaluri proprii (P) rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit 168. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor 23. Imobilizari in curs
1033. Diferente de curs valutar in relatie cu sau anularea asimilate 231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)
investitia neta intr-o entitate straina 7 (A/P) instrumentelor de capitaluri proprii 1681. Dobanzi aferente imprumuturilor din 235. Investitii imobiliare in curs de executie (A)
1038. Diferente din modificarea valorii juste a 141. Castiguri legate de vanzarea sau anularea emisiuni de obligatiuni (P) 26. Imobilizari financiare
activelor financiare disponibile in vederea vanzarii instrumentelor de capitaluri proprii 1682. Dobanzi aferente creditelor bancare pe 261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)
si alte 1411. Castiguri legate de vanzarea instrumentelor termen lung (P) 262. Actiuni detinute la entitati asociate (A)
elemente de capitaluri proprii8 (A/P) de capitaluri proprii (P) 1685. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile 263. Actiuni detinute la entitati controlate in comun
104. Prime de capital 1412. Castiguri legate de anularea instrumentelor afiliate (P) (A)
1041. Prime de emisiune (P) de capitaluri proprii (P) 1686. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile 264. Titluri puse in echivalenta14 (A)
1042. Prime de fuziune/divizare (P) 149. Pierderi legate de emiterea, rascumpararea, asociate si entitatile controlate in comun (P) 265. Alte titluri imobilizate (A)
1043. Prime de aport (P) vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea 1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii 266. Certificate verzi amanate (A)
1044. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni instrumentelor de capitaluri proprii asimilate (P) 267. Creante imobilizate
1491. Pierderi rezultate din vanzarea instrumentelor 12 In acest cont se evidentiaza eventualele diferente rezultate din dispozitiile
(P) tranzitorii cuprinse in prezentele reglementari, in conditiile prevazute de
2671. Sume de incasat de la entitatile afiliate (A)
105. Rezerve din reevaluare (P) de capitaluri proprii (A) acestea. 2672. Dobanda aferenta sumelor de incasat de la
106. Rezerve 1495. Pierderi rezultate din reorganizari, care sunt 169. Prime privind rambursarea obligatiunilor si a entitatile afiliate (A)
1061. Rezerve legale (P) determinate de anularea titlurilor detinute (A) altor datorii 2673. Creante fata de entitatile asociate si entitatile
1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1498. Alte pierderi legate de instrumentele de 1691. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A) controlate in comun (A)
1068. Alte rezerve (P) capitaluri proprii (A) 1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A) 2674. Dobanda aferenta creantelor fata de entitatile
107. Diferente de curs valutar din conversie9 (A/P) 15. Provizioane asociate si entitatile controlate in comun (A)
108. Interese care nu controleaza10 151. Provizioane Clasa 2 O Conturi de imobilizari 2675. Imprumuturi acordate pe termen lung (A)
1081. Interese care nu controleaza L rezultatul 1511. Provizioane pentru litigii (P) 20. IMOBILIZARI NECORPORALE 2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate
exercitiului financiar (A/P) 1512. Provizioane pentru garantii acordate 201. Cheltuieli de constituire (A) pe termen lung (A)
1082. Interese care nu controleaza L alte capitaluri clientilor (P) 203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 2677. Obligatiuni achizitionate cu ocazia
proprii (A/P) 1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizari 205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, emisiunilor efectuate de terti (A)
109. Actiuni proprii corporale si alte actiuni similare legate de acestea drepturi si active similare (A) 2678. Alte creante imobilizate (A)
1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A) (P) 206. Active necorporale de explorare si evaluare a 2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate
1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A) 1514. Provizioane pentru restructurare (P) resurselor minerale (A) (A)
1095. Actiuni proprii reprezentand titluri detinute 1515. Provizioane pentru pensii si obligatii similare 207. Fond comercial 13 Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate.
14 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
de societatea absorbita la societatea absorbanta (A) (P) 2071. Fond comercial pozitiv13 (A) 269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari
11. Rezultatul reportat 1516. Provizioane pentru impozite (P) 2075. Fond comercial negativ (P) financiare
117. Rezultatul reportat 1517. Provizioane pentru terminarea contractului 208. Alte imobilizari necorporale (A) 2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile
1171. Rezultatul reportat reprezentand profitul de munca (P) 21. Imobilizari corporale detinute la entitatile afiliate (P)
nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P) 1518. Alte provizioane (P) 211. Terenuri si amenajari de terenuri (A) 2692. Varsaminte de efectuat privind actiunile
1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea 16. Imprumuturi si datorii asimilate 2111. Terenuri detinute la entitati asociate (P)
pentru prima data a IAS, mai putin IAS 2911 (A/P) 161. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 2112. Amenajari de terenuri 2693. Varsaminte de efectuat privind actiunile
1173. Rezultatul reportat provenit din modificarile 1614. Imprumuturi externe din emisiuni de 212. Constructii (A) detinute la entitati controlate in comun (P)
politicilor contabile (A/P) obligatiuni garantate de stat (P) 213. Instalatii tehnice si mijloace de transport 2695. Varsaminte de efectuat pentru alte
4 In functie de forma juridica a entitatii se inscrie: capital social, patrimoniul 1615. Imprumuturi externe din emisiuni de 2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si
regiei etc. imobilizari financiare (P)
5 Acest cont mai apare doar la entitatile care nu au finalizat procedurile legale obligatiuni garantate de banci (P) instalatii de lucru) (A) 28. Amortizari privind imobilizarile
de transfer al bunurilor de natura patrimoniului public. 1617. Imprumuturi interne din emisiuni de 2132. Aparate si instalatii de masurare, control si
6 Acest cont apare doar la entitatile care detin, potrivit legii, bunuri de natura 280. Amortizari privind imobilizarile necorporale
patrimoniului privat.
obligatiuni garantate de stat (P) reglare (A) 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)
7 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
1618. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 2133. Mijloace de transport (A) 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)
8 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate. (P) 214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de
9 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
10 Acest cont apare numai in situatiile financiare anuale consolidate.
162. Credite bancare pe termen lung protectie a valorilor umane si materiale si alte
1621. Credite bancare pe termen lung (P) active corporale (A)
2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, 2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a 356. Active biologice de natura stocurilor aflate la Clasa 4 O Conturi de terti
licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si actiunilor detinute la entitatile afiliate (P) terti (A) 40. Furnizori si conturi asimilate
activelor similare (P) 2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a 357. Marfuri aflate la terti (A) 401. Furnizori (P)
2806. Amortizarea activelor necorporale de actiunilor detinute la entitati asociate si entitati 358. Ambalaje aflate la terti (A) 403. Efecte de platit (P)
explorare si evaluare a resurselor minerale (P) controlate 36. Active biologice de natura stocurilor 404. Furnizori de imobilizari (P)
2807. Amortizarea fondului comercial15 (P) in comun (P) 361. Active biologice de natura stocurilor (A) 405. Efecte de platit pentru imobilizari (P)
2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P) 2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor 368. Diferente de pret la active biologice de natura 408. Furnizori L facturi nesosite (P)
281. Amortizari privind imobilizarile corporale titluri imobilizate (P) stocurilor (A/P) 409. Furnizori L debitori
2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P) 2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a 37. MARFURI 4091. Furnizori L debitori pentru cumparari de
2812. Amortizarea constructiilor (P) sumelor de incasat de la entitatile afiliate (P) 371. Marfuri (A) bunuri de natura stocurilor (A)
2813. Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de 2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a 378. Diferente de pret la marfuri (A/P) 4092. Furnizori L debitori pentru prestari de
transport (P) creantelor fata de entitatile asociate si entitatile 38. Ambalaje servicii (A)
2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P) controlate 381. Ambalaje (A) 4093. Avansuri acordate pentru imobilizari
2815. Amortizarea investitiilor imobiliare (P) in comun (P) 388. Diferente de pret la ambalaje (A/P) corporale (A)
2816. Amortizarea activelor corporale de explorare 2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a 39. Ajustari pentru deprecierea stocurilor si 4094. Avansuri acordate pentru imobilizari
si evaluare a resurselor minerale (P) imprumuturilor acordate pe termen lung (P) productiei in curs de executie necorporale (A)
2817. Amortizarea activelor biologice productive 2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor 391. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime 41. Clienti si conturi asimilate
(P) creante imobilizate (P) (P) 411. Clienti
29. Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de 392. Ajustari pentru deprecierea materialelor 4111. Clienti (A)
valoare a imobilizarilor Clasa 3 O Conturi de stocuri si productie in curs 3921. Ajustari pentru deprecierea materialelor 4118. Clienti incerti sau in litigiu (A)
290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor de executie consumabile (P) 413. Efecte de primit de la clienti (A)
necorporale 30. Stocuri de materii prime si materiale 3922. Ajustari pentru deprecierea materialelor de 418. Clienti L facturi de intocmit (A)
2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de 301. Materii prime (A) natura obiectelor de inventar (P) 419. Clienti L creditori (P)
dezvoltare (P) 15 Acest cont apare, de regula, in situatiile financiare anuale consolidate. 393. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs 42. Personal si conturi asimilate
2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, 302. Materiale consumabile de executie (P) 421. Personal L salarii datorate (P)
brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, 3021. Materiale auxiliare (A) 394. Ajustari pentru deprecierea produselor 423. Personal L ajutoare materiale datorate (P)
drepturilor si 3022. Combustibili (A) 3941. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor 424. Prime reprezentand participarea personalului
activelor similare (P) 3023. Materiale pentru ambalat (A) (P) la profit16 (P)
2906. Ajustari pentru deprecierea activelor 3024. Piese de schimb (A) 3945. Ajustari pentru deprecierea produselor finite 425. Avansuri acordate personalului (A)
necorporale de explorare si evaluare a resurselor 3025. Seminte si materiale de plantat (A) (P) 426. Drepturi de personal neridicate (P)
minerale (P) 3026. Furaje (A) 3946. Ajustari pentru deprecierea produselor 427. Retineri din salarii datorate tertilor (P)
2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari 3028. Alte materiale consumabile (A) reziduale (P) 428. Alte datorii si creante in legatura cu personalul
necorporale (P) 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 3947. Ajustari pentru deprecierea produselor 4281. Alte datorii in legatura cu personalul (P)
291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 308. Diferente de pret la materii prime si materiale agricole (P) 4282. Alte creante in legatura cu personalul (A)
corporale (A/P) 395. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la 43. Asigurari sociale, protectia sociala si conturi
2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si 32. Stocuri in curs de aprovizionare terti asimilate
amenajarilor de terenuri (P) 321. Materii prime in curs de aprovizionare (A) 3951. Ajustari pentru deprecierea materiilor si 431. Asigurari sociale
2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P) 322. Materiale consumabile in curs de materialelor aflate la terti (P) 4311. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P)
2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si aprovizionare (A) 3952. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor 4312. Contributia personalului la asigurarile sociale
mijloacelor de transport (P) 323. Materiale de natura obiectelor de inventar in aflate la terti (P) (P)
2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari curs de aprovizionare (A) 3953. Ajustari pentru deprecierea produselor finite 4313. Contributia angajatorului pentru asigurarile
corporale (P) 326. Active biologice de natura stocurilor in curs aflate la terti (P) sociale de sanatate (P)
2915. Ajustari pentru deprecierea investitiilor de aprovizionare (A) 3954. Ajustari pentru deprecierea produselor 4314. Contributia angajatilor pentru asigurarile
imobiliare (P) 327. Marfuri in curs de aprovizionare (A) reziduale aflate la terti (P) sociale de sanatate (P)
2916. Ajustari pentru deprecierea activelor 328. Ambalaje in curs de aprovizionare (A) 3955. Ajustari pentru deprecierea produselor 437. Ajutor de somaj
corporale de explorare si evaluare a resurselor 33. Productie in curs de executie agricole aflate la terti (P) 4371. Contributia unitatii la fondul de somaj (P)
minerale (P) 331. Produse in curs de executie (A) 3956. Ajustari pentru deprecierea activelor 4372. Contributia personalului la fondul de somaj
2917. Ajustari pentru deprecierea activelor 332. Servicii in curs de executie (A) biologice de natura stocurilor aflate la terti (P) (P)
biologice productive (P) 34. PRODUSE 3957. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate 16 Se utilizeaza atunci cand exista baza legala pentru acordarea acestora.
341. Semifabricate (A) 17 Se utilizeaza pentru evidentierea impozitului pe venitul
293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in la terti (P) microintreprinderilor, definite conform legii.
curs de executie 345. Produse finite (A) 3958. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor 438. Alte datorii si creante sociale
2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 346. Produse reziduale (A) aflate la terti (P) 4381. Alte datorii sociale (P)
corporale in curs de executie (P) 347. Produse agricole (A) 396. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice 4382. Alte creante sociale (A)
2935. Ajustari pentru deprecierea investitiilor 348. Diferente de pret la produse (A/P) de natura stocurilor (P) 44. Bugetul statului, fonduri speciale si conturi
imobiliare in curs de executie (P) 35. STOCURI AFLATE LA TERTI 397. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P) asimilate
296. Ajustari pentru pierderea de valoare a 351. Materii si materiale aflate la terti (A) 398. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P) 441. Impozitul pe profit/venit
imobilizarilor financiare 354. Produse aflate la terti (A) 4411. Impozitul pe profit (P)
4418. Impozitul pe venit17 (P)
442. Taxa pe valoarea adaugata 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor 5198. Dobanzi aferente creditelor bancare pe 62. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti
4423. TVA de plata (P) (P) termen scurt (P) 621. Cheltuieli cu colaboratorii
4424. TVA de recuperat (A) 4758. Alte sume primite cu caracter de subventii 53. Casa 622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile
4426. TVA deductibila (A) pentru investitii (P) 531. Casa 623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
4427. TVA colectata (P) 478. Venituri in avans aferente activelor primite 5311. Casa in lei (A) 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal
4428. TVA neexigibila (A/P) prin transfer de la clienti (P) 5314. Casa in valuta (A) 625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari
444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 48. Decontari in cadrul unitatii 532. Alte valori 626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
445. Subventii 481. Decontari intre unitate si subunitati (A/P) 5321. Timbre fiscale si postale (A) 627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate
4451. Subventii guvernamentale (A) 482. Decontari intre subunitati (A/P) 5322. Bilete de tratament si odihna (A) 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti
4452. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de 49. Ajustari pentru deprecierea creantelor 5323. Tichete si bilete de calatorie (A) 63. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
subventii (A) 491. Ajustari pentru deprecierea creantelor L clienti 5328. Alte valori (A) asimilate
4458. Alte sume primite cu caracter de subventii (P) 54. Acreditive 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte
(A) 495. Ajustari pentru deprecierea creantelor L 541. Acreditive asimilate
446. Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (P) decontari in cadrul grupului si cu 5411. Acreditive in lei (A) 64. Cheltuieli cu personalul
447. Fonduri speciale L taxe si varsaminte actionarii/asociatii (P) 5414. Acreditive in valuta (A) 641. Cheltuieli cu salariile personalului
asimilate (P) 496. Ajustari pentru deprecierea creantelor L 542. Avansuri de trezorerie18 (A) 642. Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele
18 In acest cont vor fi evidentiate si sumele acordate prin sistemul de carduri.
448. Alte datorii si creante cu bugetul statului debitori diversi (P) acordate salariatilor
4481. Alte datorii fata de bugetul statului (P) 58. Viramente interne 6421. Cheltuieli cu avantajele in natura acordate
4482. Alte creante privind bugetul statului (A) Clasa 5 O Conturi de trezorerie 581. Viramente interne (A/P) salariatilor
45. Grup si actionari/asociati 50. Investitii pe termen scurt 59. Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor 6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor
451. Decontari intre entitatile afiliate 501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) de trezorerie 643. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de
4511. Decontari intre entitatile afiliate (A/P) 505. Obligatiuni emise si rascumparate (A) 591. Ajustari pentru pierderea de valoare a capitaluri proprii
4518. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile 506. Obligatiuni (A) actiunilor detinute la entitatile afiliate (P) 644. Cheltuieli cu primele reprezentand
afiliate (A/P) 507. Certificate verzi primite (A) 595. Ajustari pentru pierderea de valoare a participarea personalului la profit
453. Decontari cu entitatile asociate si entitatile 508. Alte investitii pe termen scurt si creante obligatiunilor emise si rascumparate (P) 645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia
controlate in comun asimilate 596. Ajustari pentru pierderea de valoare a sociala
4531. Decontari cu entitatile asociate si entitatile 5081. Alte titluri de plasament (A) obligatiunilor (P) 6451. Cheltuieli privind contributia unitatii la
controlate 5088. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament 598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor asigurarile sociale
4538. Dobanzi aferente decontarilor cu entitatile (A) investitii pe termen scurt si creante asimilate (P) 6452. Cheltuieli privind contributia unitatii pentru
asociate si entitatile controlate in comun (A/P) 509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe ajutorul de somaj
455. Sume datorate actionarilor/asociatilor termen scurt Clasa 6 O Conturi de cheltuieli 6453. Cheltuieli privind contributia angajatorului
4551. Actionari/Asociati L conturi curente (P) 5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile 60. Cheltuieli privind stocurile pentru asigurarile sociale de sanatate
4558. Actionari/Asociati L dobanzi la conturi detinute la entitatile afiliate (P) 601. Cheltuieli cu materiile prime 6455. Cheltuieli privind contributia unitatii la
curente (P) 5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii 602. Cheltuieli cu materialele consumabile asigurarile de viata
456. Decontari cu actionarii/asociatii privind pe termen scurt (P) 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6456. Cheltuieli privind contributia unitatii la
capitalul (A/P) 51. Conturi la banci 6022. Cheltuieli privind combustibilii fondurile de pensii facultative
457. Dividende de plata (P) 511. Valori de incasat 6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6457. Cheltuieli privind contributia unitatii la
458. Decontari din operatiuni in participatie 5112. Cecuri de incasat (A) 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb primele de asigurare voluntara de sanatate
4581. Decontari din operatiuni in participatie L 5113. Efecte de incasat (A) 6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de 6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia
pasiv (P) 5114. Efecte remise spre scontare (A) plantat sociala
4582. Decontari din operatiuni in participatie L 512. Conturi curente la banci 6026. Cheltuieli privind furajele 65. Alte cheltuieli de exploatare
activ (A) 5121. Conturi la banci in lei (A) 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator
46. Debitori si creditori diversi 5124. Conturi la banci in valuta (A) 603. Cheltuieli privind materialele de natura 654. Pierderi din creante si debitori diversi
461. Debitori diversi (A) 5125. Sume in curs de decontare (A) obiectelor de inventar 655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor
462. Creditori diversi (P) 518. Dobanzi 604. Cheltuieli privind materialele nestocate corporale
47. Conturi de subventii, regularizare si asimilate 5186. Dobanzi de platit (P) 605. Cheltuieli privind energia si apa 658. Alte cheltuieli de exploatare
471. Cheltuieli inregistrate in avans (A) 5187. Dobanzi de incasat (A) 606. Cheltuieli privind activele biologice de natura 6581. Despagubiri, amenzi si penalitati
472. Venituri inregistrate in avans (P) 519. Credite bancare pe termen scurt stocurilor 6582. Donatii acordate
473. Decontari din operatiuni in curs de clarificare 5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 607. Cheltuieli privind marfurile 6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte
(A/P) 5192. Credite bancare pe termen scurt 608. Cheltuieli privind ambalajele operatiuni de capital
475. Subventii pentru investitii nerambursate la scadenta (P) 609. Reduceri comerciale primite 6586. Cheltuieli reprezentand transferuri si
4751. Subventii guvernamentale pentru investitii 5193. Credite externe guvernamentale (P) 61. Cheltuieli cu serviciile executate de terti contributii datorate in baza unor acte normative
(P) 5194. Credite externe garantate de stat (P) 611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile speciale19
4752. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de 5195. Credite externe garantate de banci (P) 612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune 6587. Cheltuieli privind calamitatile si alte
subventii pentru investitii (P) 5196. Credite de la Trezoreria Statului (P) si chiriile evenimente similare
4753. Donatii pentru investitii (P) 5197. Credite interne garantate de stat (P) 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 6588. Alte cheltuieli de exploatare
614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile 66. Cheltuieli financiare
615. Cheltuieli cu pregatirea personalului
663. Pierderi din creante legate de participatii 7018. Venituri din vanzarea activelor biologice de 7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile 8035. Stocuri de natura obiectelor de inventar date
664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate natura stocurilor afiliate in folosinta
6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare 702. Venituri din vanzarea semifabricatelor 7612. Venituri din actiuni detinute la entitati 8036. Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte
cedate 703. Venituri din vanzarea produselor reziduale asociate datorii asimilate
6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt 704. Venituri din servicii prestate 7613. Venituri din actiuni detinute la entitati 8037. Efecte scontate neajunse la scadenta
cedate 705. Venituri din studii si cercetari controlate in comun 8038. Bunuri primite in administrare, concesiune si
665. Cheltuieli din diferente de curs valutar 706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si 7615. Venituri din alte imobilizari financiare cu chirie
6651. Diferente nefavorabile de curs valutar legate chirii 762. Venituri din investitii financiare pe termen 8039. Alte valori in afara bilantului
de elementele monetare exprimate in valuta20 707. Venituri din vanzarea marfurilor scurt 805. Dobanzi aferente contractelor de leasing si
6652. Diferente nefavorabile de curs valutar din 708. Venituri din activitati diverse 764. Venituri din investitii financiare cedate altor contracte asimilate, neajunse la scadenta
evaluarea elementelor monetare care fac parte din 709. Reduceri comerciale acordate 7641. Venituri din imobilizari financiare cedate 8051. Dobanzi de platit
investitia neta intr-o entitate straina 71. Venituri aferente costului productiei in curs de 7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 8052. Dobanzi de incasat24
666. Cheltuieli privind dobanzile executie 765. Venituri din diferente de curs valutar 806. Certificate de emisii de gaze cu efect de sera
667. Cheltuieli privind sconturile acordate 711. Venituri aferente costurilor stocurilor de 7651. Diferente favorabile de curs valutar legate de 807. Active contingente
668. Alte cheltuieli financiare produse elementele monetare exprimate in valuta23 808. Datorii contingente
68. Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si 712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs 7652. Diferente favorabile de curs valutar din 809. Creante preluate prin cesionare
ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare de executie evaluarea elementelor monetare care fac parte 89. Bilant
681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, 72. Venituri din productia de imobilizari din investitia neta intr-o entitate straina 891. Bilant de deschidere
provizioanele si ajustarile pentru depreciere 721. Venituri din productia de imobilizari 22 Se ia in calcul la determinarea cifrei de afaceri. 892. Bilant de inchidere
23 In acest cont nu se inregistreaza diferentele favorabile de curs valutar
6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea necorporale rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta
intr-o entitate straina.
imobilizarilor 722. Venituri din productia de imobilizari corporale Clasa 9 O conturi de gestiune 25
6812. Cheltuieli de exploatare privind 725. Venituri din productia de investitii imobiliare 766. Venituri din dobanzi 90. Decontari interne
provizioanele 74. Venituri din subventii de exploatare 767. Venituri din sconturi obtinute 901. Decontari interne privind cheltuielile
6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile 741. Venituri din subventii de exploatare 768. Alte venituri financiare 902. Decontari interne privind productia obtinuta
pentru deprecierea imobilizarilor 7411. Venituri din subventii de exploatare aferente 78. Venituri din provizioane si ajustari pentru 903. Decontari interne privind diferentele de pret
6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile cifrei de afaceri22 depreciere sau pierdere de valoare 92. Conturi de calculatie
pentru deprecierea activelor circulante 7412. Venituri din subventii de exploatare pentru 781. Venituri din provizioane si ajustari pentru 921. Cheltuielile activitatii de baza
6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile materii prime si materiale depreciere privind activitatea de exploatare 922. Cheltuielile activitatilor auxiliare
pentru deprecierea fondului comercial 7413. Venituri din subventii de exploatare pentru 7812. Venituri din provizioane 923. Cheltuieli indirecte de productie
686. Cheltuieli financiare privind amortizarile, alte cheltuieli externe 7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea 924. Cheltuieli generale de administratie
provizioanele si ajustarile pentru pierdere de 7414. Venituri din subventii de exploatare pentru imobilizarilor 925. Cheltuieli de desfacere
valoare plata personalului 7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea 93. Costul productiei
6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 7415. Venituri din subventii de exploatare pentru activelor circulante 931. Costul productiei obtinute
6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru asigurari si protectie sociala 7815. Venituri din fondul comercial negativ 933. Costul productiei in curs de executie
pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 7416. Venituri din subventii de exploatare pentru 786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere 24 Acest cont se foloseste de catre entitatile radiate din Registrul
6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru alte cheltuieli de exploatare de valoare general si care mai au in derulare contracte de leasing.
pierderea de valoare a activelor circulante 7417. Venituri din subventii de exploatare in caz de 7863. Venituri financiare din ajustari pentru
6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea calamitati si alte evenimente similare pierderea de valoare a imobilizarilor financiare
primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor 7418. Venituri din subventii de exploatare pentru 7864. Venituri financiare din ajustari pentru
datorii dobanda datorata pierderea de valoare a activelor circulante
69. Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite 7419. Venituri din subventii de exploatare aferente
691. Cheltuieli cu impozitul pe profit altor venituri Clasa 8 O conturi speciale
698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte 75. Alte venituri din exploatare 80. Conturi in afara bilantului
impozite care nu apar in elementele de mai sus21 754. Venituri din creante reactivate si debitori 801. Angajamente acordate
diversi 8011. Giruri si garantii acordate
Clasa 7 O Conturi de venituri 755. Venituri din reevaluarea imobilizarilor 8018. Alte angajamente acordate
70. Cifra de afaceri neta corporale 802. Angajamente primite
701. Venituri din vanzarea produselor finite, 758. Alte venituri din exploatare 8021. Giruri si garantii primite
produselor agricole si a activelor biologice de 7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati 8028. Alte angajamente primite
natura stocurilor 7582. Venituri din donatii primite 803. Alte conturi in afara bilantului
7015. Venituri din vanzarea produselor finite 7583. Venituri din vanzarea activelor si alte 8031. Imobilizari corporale luate cu chirie
19 In acest cont se evidentiaza cheltuielile reprezentand transferuri si contributii operatiuni de capital 8032. Valori materiale primite spre prelucrare sau
datorate in baza unor acte normative speciale, altele decat cele prevazute reparare
de Codul fiscal. 7584. Venituri din subventii pentru investitii
20 In acest cont nu se inregistreaza diferentele nefavorabile de curs valutar
7588. Alte venituri din exploatare 8033. Valori materiale primite in pastrare sau
rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia
neta intr-o entitate straina. 76. Venituri financiare custodie
21 Se utilizeaza conform reglementarilor legale.
761.Venituri din imobilizari financiare 8034. Debitori scosi din activ, urmariti in
7017. Venituri din vanzarea produselor agricole continuare