Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNC

ncheiat i nregistrat sub nr. 5 /___________ n Registrul general de eviden a


salariailor.

A. Prile contractului
Angajator
FE BALADA DANCE SRL , cu sediul n localitatea BUZAU, str. Aleea Industriei, nr. 5, judetul
Buzau , nregistrat la ROCT sub CIF 1190, reprezentat legal prin Alexandru Roxana n calitate
de administrator,
SI
Salariatul domnul Doroican Petronela, domiciliat n localitatea Lopatari , Strada ..... nr.....................,
bl ...., ap....., judetul Buzau, Posesor al CI/seria XZ nr. 679933 eliberat de SPCLEP Beceni, la data
de 10.11.2014, CNP 2970726101518, am ncheiat prezentul contract individual de munc n
urmtoarele condiii asupra crora am convenit:
B. Obiectul contractului prestarea muncii i remunerarea ei
C. Durata contractului:
a). nedeterminat, salariata .......... urmnd s nceap activitatea la data de ..............................
b). determinat , de luni , pe perioada cuprinsa intre data de 01.08.2015 si data de 31.12.2015 / pe perioada
suspendarii contractului individual de munca al titularului de post / conform art. ______ - din Codul Muncii.
D. Locul de munc
1.Activitatea se desfoar la sediul din localitatea Buzau
2. n lipsa unui loc de munc fix salariatul va desfura activitatea astfel:_________________________
E. Felul muncii
Funcia/meseria secretar conform Clasificrii Ocupaiilor din Romnia (cod COR ............)
F. Atribuiile postului
Atribuiile postului sunt prevzute n fia postului, anex la contractul individual de munc.
F^1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale ale salariatului : administrarea resurselor; calitatea
serviciilor fa de clieni; planificare i organizare; disciplina muncii; ndeplinirea sarcinilor de servici;
raportare rezultate.
G. Condiii de munc
1. Activitatea se desfoar n conformitate cu prevederile Legii nr.31/1991.
2. Activitatea prestat se desfoar n condiii normale de munca, potrivit Legii nr.263/2010 privind
sistemul public de pensii i alte drepturi de asigurri sociale, cu modificrile i completrile ulterioare.
H. Durata muncii
1. O norm ntreag, durata timpului de lucru fiind de 10 ore/saptamana 40 ore/luna a) Repartizarea
programului de lucru se face dup cum urmeaz:n ture/inegal/flexibil(ore zi/noapte)
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern .
2. O fractiune de norma de ____ ore/zi, ore pe saptamana _____.
a).Repartizarea programului de lucru se face dup cum urmeaz: n ture/inegal/flexibil(ore zi/ noapte)
b). Programul de lucru se poate modifica n condiiile regulamentului intern .
c). Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente
destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.
I. Concediul
Durata concediului anual de odihn este de __20__ zile lucrtoare, n raport cu durata muncii (norm
ntreag, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaz de un concediu suplimentar de _____ zile.

J. Salarizare
1. Salariul de baz lunar brut:800 lei
2. Alte elemente constitutive:
a. sporuri 1% spor week end ;
b. indemnizaii ______________ ;
b^1. prestatii suplimentare in bani _____________________ ;
b^2. modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ________________ ;
c. alte adaosuri ______________ ;
3. Orele suplimentare prestate n afara programului normal de lucru sau n zilele n care nu se
lucreaz ori n zilele de srbtori legale se compenseaz cu ore libere pltite sau se pltesc cu un spor la
salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr.53/2003 Codul Muncii , modificata
si completata ulterior.
4. Data/datele la care se plteste salariul este:__15 i 30__ale fiecarei luni .
K. Drepturi i obligaii ale prilor privind securitatea i sntatea n munc:
a. echipament individual de protecie______________________________
b. echipament individual de lucru ______________________________
c. materiale igienico-sanitare __________________________________
d. alimentaie de protecie _______________________________________
e. alte drepturi i obligaii privind sntatea i securitatea n munc : s respecte normele generale i
specifice de securitate i sntate n munc, de prevenire i stingere a incendiilor, s participe la
instructajul introductiv general i instructejele periodice planificate de angajator.
L. Alte clauze:
a. perioada de prob este __90___ zile lucratoare.
b. perioada de preaviz n cazul concedierii este de _20_ zile lucrtoare, conform Legii nr.53/2003 -
Codul Muncii / republicata;
c. perioada de preaviz n cazul demisiei este de _20_/ _45_ zile lucratoare, conform Legii nr.53/2003
- Codul Muncii / republicata sau contractul colectiv de munca aplicabil;
M. Drepturi i obligaii generale ale prilor
1. Salariatul are n principal, urmtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depus;
b) dreptul la repaus zilnic i sptmnal;
c) dreptul la concediu de odihn anual;
d) dreptul la egalitate de anse i de tratament;
e) dreptul la securitate i sntate n munc;
f) dreptul la formare profesional, n condiiile actelor adiionale.
g) alte drepturi prevazute de lege sau de contractele de munca aplicabile.
2. Salariatului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a. obligaia de a realiza norma de munc sau, dup caz, de a ndeplini atribuiile ce i revin
conform fiei postului;
b. obligaia de a respecta diciplina muncii;
c. obligaia de fidelitate fa de angajator n executarea atribuiilor de serviciu;
d. obligaia de a respecta msurile de securitate i sntate a muncii n societate;
e. obligaia de a respecta secretul de serviciu.
f. obligaia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern.
3. Angajatorul are, n principal, urmtoarele drepturi:
a) sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat in conditiile legii;
b) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala a salariatului;
c) s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu;
4. Angajatorului i revin, n principal, urmtoarele obligaii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul
colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea
normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;
c) s informeze salariatul asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc
desfurarea relaiilor de munc;
d) s elibereze la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv
activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
e) s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.
N. Dispoziii finale
1. Prevederile prezentului contract individual de munc se completeaz cu dispoziiile Legii nr.53/2003
- Codul Muncii modificata si completata ulterior,ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la
nivelul angajatorului inregistrat sub nr. _________ / __________ la I.T.M. _____________ / Ministerul
Muncii Solidaritatii Sociale i Personelor Vrstnice.

2.Orice modificare privind clauzele contractuale n timpul executrii contractului individual de munc
impune ncheierea unui act adiional la contract, conform dispoziiilor legale cu exceptia situatiilor in
care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.
Prezentul Contract Individual de Munc s-a ncheiat n 2 (dou) exemplare, cte unul pentru fiecare
parte.
O. Conflictele n legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului
contract individual de munc sunt soluionate de instana judectoreasc competent material i teritorial,
potrivit legii.

Angajator, Salariat,

FE BALADA DANCE SRL DOROICAN PETRONELA

Reprezentant legal Semnatura ____________


Data :
01.08.2015
Pe data de ________________ prezentul contract individual de munc inceteaza in temeiul art. ______ din
Legea 53/2003 republicata, in urma procedurii legale.

Angajator,

FE BALADA DANCE SRL


Reprezentant legal

Am fost informat cu privire la clauzele eseniale prezzute la rt.17(3) din Codul muncii, republicat.
Am primit 1(un)exemplar din contractul individual de munc i fia postului.

Semntur salariat______________________________

S-ar putea să vă placă și