Sunteți pe pagina 1din 1

ROMANIA

JUDETUL MARAMURES
PRIMARIA COM.SATULUNG
NR./..

SE APROBA

REFERAT DE NECESITATE

Subsemnatul,avand functia deprin

prezentul referat, va rog sa aprobati suma de,necesari pentru:

1..

2.

3.

4.

5.

6.