Sunteți pe pagina 1din 1

AUTORIZATIA DE CONSTRUIRE

Depunerea documentatiei pentru Autorizatia de Construire


Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii incepe odata cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism in scopul
obtinerii, ca act final, a autorizatiei de construire. A doua etapa consta in emiterea punctului de vedere al autoritatii competente pentru protectia
mediului pentru investitiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. Ultima etapa va consta in emiterea autorizatiei de
construire.
Dosarul (documentatia) care se depune in vederea emiterii autorizatiei de construire cuprinde urmatoarele documente:
cerere pentru emiterea autorizatiei de construire completata cu elementele de identificare si datele tehnice conform D.T.A.C
actul doveditor al titlului asupra imobilului, care sa ii confere solicitantului dreptul de executie a lucrarilor de constructii (in copie legalizata)
certificatul de urbanism (in copie)
proiectul faza Documentatie Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Construire D.T.A.C., inclusiv referatele de verificare si, dupa caz, raportul de
expertiza tehnica semnate si stampilate in original
-fisele tehnice pentru obtinerea avizelor cerute prin certificatul de urbanism, necesare emiterii acordului unic, precum si, dupa caz, documentatiile
tehnice necesare emiterii avizelor si acordurilor care sunt in competenta de obtinere a emitentului
avizele si acordurile obtinute de solicitant, altele decat cele din competenta de obtinere a emitentului, stabilite prin certificatul de urbanism (in copie)
declaratie pe propria raspundere privind inexistenta unor litigii asupra imobilului
documentul de plata a taxei de emitere a autorizatiei de construire (in copie)
documentele de plata a taxelor legale pentru avizele si acordurile necesare emiterii acordului unic, conform listei avizelor si acordurilor necesare,
comunicate o data cu certificatul de urbanism (in copie)
Obtinerea Autorizatiei de Construire
Termenul legal de eliberare a autorizatiei de construire este de 30 zile de la depunerea documentatiei complete. Termenul de valabilitate stabilit pentru
autorizatia de construire este de 12 luni de la eliberare, cu drept de prelungire inca 12 luni. In interiorul acestui interval solicitantul este obligat sa
inceapa lucrarile autorizate.
Termenul de valabilitate al autorizatiei de construire este de 12 luni si se poate prelungi cu inca 12 luni. Acesta este termenul in care constructia
trebuie sa inceapa (deci nu cel de finalizare). Daca constructia nu incepe in acest termen sau el nu este prelungit (termenul de valabilitate a autorizatiei
de construire se poate prelungi o singura data dupa care trebuie refacut procesul de autorizare) va fi necesara obtinerea unei noi autorizatii de
construire. Durata de executare a lucrarilor de constructie se mentioneaza in cererea de autorizatie de catre beneficiar si este preluata ulterior in
autorizatia de construire. Termenul de executie nu este impus de primarie el depinzand de durata solicitata real de catre beneficiar.