Sunteți pe pagina 1din 1

Alegerea modului de construire (firma de constructii) si achizitionare materiale

Firmele percep TVA pentru devizele finale, asa ca se mai adauga inca 24% la pretul casei! Acest lucru se compenseaza prin faptul ca o firma acorda o
garantie mai mare decat o echipa ad-hoc de muncitori, care se perinda pe santier si unde se stabilesc mai greu responsabilitatile, in cazul unor
nereusite.
Daca ai timp si disponibilitate, atunci poti alege singur materialele de constructii, dar numai dupa ce te sfatuiesti cu arhitectul si inginerul structurist.
Daca vrei sa scapi de orice bataie de cap, atunci poti lasa totul in grija firmei de constructii care executa lucrarile.
Autorizatia acordata Inceperea lucrarilor
Se da startul lucrarilor. Santierul este cea mai complexa etapa in construirea unei case si de organizarea lui depind atat bugetul final, cat si calitatea
viitoarei constructii.
Ideal este sa mergi in fiecare zi pe santier, pentru a inspecta lucrarile. Daca nu ai timp, rezerva-ti insa cateva inspectii obligatorii, in momentele cheie
ale ridicarii locuintei: turnarea fundatiei, turnarea planseului, montarea acoperisului, realizarea scarii interioare, finisajele.
Executia constructiei si receptia acesteia
Receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, reprezinta actul prin care investitorul atesta realizarea lucrarilor de constructii si prin
care declara ca accepta sa preia lucrarile executate cu sau fara rezerve si ca acestea pot fi date in folosinta.
Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a indeplinit obligatiile in conformitate cu prevederile contractului si ale documentatiei de
executie.
In intelesul legii, investitorul este persoana fizica sau juridica care incheie contractul de executie a lucrarilor de constructii, care urmareste indeplinirea
lui si preia lucrarea. Executantul este partea contractanta care realizeaza lucrarea sau reprezentantul legal al acestuia, daca lucrarea este realizata
printr-o asociere.
Receptia lucrarilor de constructii de orice categorie si instalatii aferente acestora se efectueaza atat la lucrari noi, cat si la efectuarea unor interventii in
timp asupra constructiilor existente (reparatii capitale, consolidari, modificari, modernizari, extinderi, etc.) si se realizeaza in doua etape: receptia la
terminarea lucrarilor si receptia finala la expirarea perioadei de garantie.
Comisiile de receptie pentru constructii de locuinte parter, parter si un etaj, cu inaltimea de cornisa de maximum 8 m, cu cel mult 4 apartamente, cu
suprafata desfasurata de maximum 150 mp, pentru anexele gospodaresti ale acestora, precum si pentru constructiile provizorii, vor fi alcatuite din doi
membri: investitorul sau proprietarul si delegatul administratiei publice locale.