Sunteți pe pagina 1din 1

Troparul Sf.

trei ierarhi - glas 1

P e a ceti trei lu mi n tori mai mari ai Dum ne ze i rii ce


lei n tre it str lu - cii toa re pe cei - ce lu mi nea z cu ra


ze
le
dum
ne
ze
ie e ti lor dog me pe r u ri le n e lep ciu nii


ce - lei cu mie re cur g toa re ca re a da p toa t - fp tu ra


cu a pe le cu no ti in ei de Dum ne zeu pe ma re le Va si - le


i
pe
Gri
go ri e cu vn t to ru
ul de
Dum ne zeu m pre u n cu


sl vi tul I oan cel cu gu - ra - de a ur toi cei iu bi tori de cu vi in


te le lor a du nn du- ne cu cn t ri s-i cin stim c a ce tia

Sfin tei
tre

imi
pu
ru se

rea roa g pen
no oi.
tru

Ierom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova