Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 1A (Anexa nr.

1A la normele metodologice)
SITUAIA
privind locurile de munc vacante

A. Date de identificare i contact ale angajatorului:


A.1. Date de identificare ale angajatorului:
1. Denumirea/Numele ........................................
2. Codul unic de nregistrare ..............................
3. Codul CAEN ..............................................
4. Forma de proprietate ....................................
5. Forma de organizare .....................................
6. Mrime (numr de personal) ..............................
7. Adresa sediu ............................................
A.2. Date de contact ale angajatorului:
1. Adresa de contact .......................................
2. Persoana de contact .....................................
3. Telefon/Fax .............................................
4. E-mail ..................................................
B. Date privind locurile de munc vacante

Perioada
Organizarea Numrul de Ofert contractu-
Nr. Ocupaia uceniciei la locuri de vala-Locali-Condiii minimeDurata lui sau a Du-Sala-Alte Vala-Modul Ob-
crt locul de munc bil tatea de ocupare nca- raportuluiratariul avan-bili- de ser-
munc *3) vacante i i drriide serviciumun- de taje tateasolu-vaii
pentrujudeul n cii nca- *8) ofer-io- *10)
Denu- Cod Denu- Cod Denu- Co- VacantNou- cet-n care Ve- Stu-Altemunc Dat Dat *6) drare tei nare
mirea COR mirea COR mirea dul ca creat eniise aflchimedii con- *5) nce-sfr- *7) a
*1) (6 ocu- (6 cali-cali-urmare Uni- locul n di- put it ofer-
ca- pa- ca- fic-fic-a n- unii vacant do- ii tei
rac-iei rac-rii rii cet- Euro- meniu *4) *9)
tere)*3a) tere)care *3d) rii pene
*2) *3b) se va rapor- (DA/
ob- turi- NU)
ine lor de
*3c) munc
sau de
ser-
viciu

1.

2.

Data situaiei*11): ................ Director general


(zz/ll/aa) sau alt persoan autorizat,
.............................
LS
----------
*1) Se completeaz denumirea ocupaiei corespunztoare locului de munc vacant. n situaia n care ocuparea locului de munc vacant se realizeaz prin
ncheierea unui contract de ucenicie n condiiile legii, denumirea ocupaiei este, conform COR, "ucenic".
*2) Se completeaz codul COR corespunztor denumirii ocupaiei locului de munc prevzute la pct. 1).
*3) Se completeaz n situaia n care se organizeaz ucenicie la locul de munc. (Ocuparea locului de munc vacant se realizeaz prin ncheierea unui
contract de ucenicie, n condiiile legii).
*3a) Se completeaz denumirea ocupaiei pentru care se organizeaz ucenicia la locul de munc.
*3b) Se completeaz codul COR corespunztor denumirii ocupaiei pentru care se organizeaz ucenicia la locul de munc prevzut la subpct. 3a).
Denumirea calificrii care se va obine.
*3c) Se completeaz denumirea calificrii care se va obine n urma formrii prin ucenicie la locul de munc.
*3d) Se completeaz codul corespunztor calificrii care se va obine n urma formrii prin ucenicie la locul de munc prevzut la subpct. 3a). Pn la
intrarea n vigoare a Registrului naional al calificrilor din Romnia, se are n vedere Ordinul ministrului muncii, solidaritii sociale i familiei i al ministrului
educaiei, cercetrii i tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificrilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate
de calificare, cu modificrile i completrile ulterioare.
*4) Se completeaz alte condiii pentru ocuparea locului de munc vacant. n situaia n care ocuparea locului de munc vacant se realizeaz prin ncheierea
unui contract de ucenicie n condiiile legii, se completeaz toate condiiile speciale de acces la formare profesional prin ucenicie, prevzute la art. 7 alin. (1)
lit. b)-d) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munc, republicat, inclusiv condiiile de acces la formare profesional prin ucenicie la locul de
munc, pentru nivelul de calificare pentru care se organizeaz ucenicia, conform prevederilor Ordonanei Guvernului nr. 129/2000, republicat.
*5) Se completeaz: nedeterminat sau determinat ............. luni. n situaia unui contract de ucenicie, se completeaz durata contractului de ucenicie, n
funcie de nivelul de calificare, durat stabilit conform Legii nr. 279/2005, republicat.
*6) Se completeaz dup cum urmeaz:
cod: N/.....ore/zi - n situaia n care este cu program normal de lucru (norm ntreag);
cod: P/.....ore/zi - n situaia n care este cu program parial de lucru de ....... ore/zi.
*7) Se completeaz salariul de ncadrare corespunztor postului. Se completeaz cu titlu informativ n vederea informrii solicitanilor (brut/lunar).
*8) Se completeaz alte avantaje materiale sau financiare. Se completeaz cu titlu informativ n vederea informrii solicitanilor (de exemplu: cazare,
transport, costuri cu mutarea, mas).
*9) Se completeaz modul de solicitare a postului (de exemplu: scrisoare i CV, telefon, preselecie din partea AJOFM/AMOFM).
*10) Se va meniona dac a mai fost sau nu comunicat la agenia pentru ocuparea forei de munc judeean sau a municipiului Bucureti (cod D pentru cele
comunicate i neocupate, cod N pentru cele care nu au mai fost comunicate).
*11) Se completeaz data calendaristic n care situaia a fost completat de angajator.
ANEXA 1B (Anexa nr. 1B la normele metodologice)
COMUNICARE
privind ocuparea locurilor de munc declarate vacante
A. Date de identificare ale angajatorului:
1. Denumirea/Numele ...........................................
2. Codul unic de nregistrare ..............................
3. Codul CAEN ................................................
4. Forma de proprietate ....................................
5. Forma de organizare .....................................
6. Mrime (numr de personal) ..............................
7. Adresa ..................................................
8. Persoana de contact .....................................
9. Telefon/Fax .............................................
10. E-mail ..................................................
B. Date privind ocuparea locurilor de munc declarate vacante

Nr. Ocupaia Numrul Localitatea Data la Situaia privind Poziia locului Data
crt. de locurii judeul care a locurile de muncde munc ocupat ocuprii
Denumirea Cod COR de munc n care se fost vacante n care a n situaia locului de
(6 ca- comunicateafl locul comunicat fost comunicat prin care munc
ractere) vacante de munc vacant vacant locul de acesta a fost comunicat
care au comunicat locul de munc ocupat comunicat vacant
fost vacant munc (data situaiei vacant (de (zz/ll/aa)
ocupate care a fost ocupat completate de exemplu 1, 2
ocupat (zz/ll/aa) angajator n etc.)
formularul
respectiv)
(zz/ll/aa)

1.

2.

Data situaiei*1): ...................


(zz/ll/aa)
Director general
sau alt persoan autorizat,
.............................
LS
*1) Data situaiei se completeaz de angajator.

S-ar putea să vă placă și