Sunteți pe pagina 1din 139

MANUAL DE UTILIZARE

Tester multifuntional pentru instalatii electrice


Sonel MPI-530

SONEL SA
ul. Wokulskiego 11
58-100 widnica

Versiune 1.01 10.10.2012


MPI-530 este un instrument modern, usor si sigur de utilizat. Va ru-
gam sa va familiarizati cu manualul, pentru a evita erori de masura
si pentru a preveni eventuale probleme legate de operarea instru-
mentului.

2 Manual de utilizare Sonel MPI-530


CUPRINS
1 SIGURANTA ............................................................................................................7

2 MENIU ......................................................................................................................8
2.1 TRANSMISIE WIRELESS ............................................................................................9
2.2 SETARILE MASURARILOR .........................................................................................9
2.2.1 Tensiunea si frecventa retelei ......................................................................10
2.2.2 Rezultatul principal la masurarea impedantei buclei de scurtcircuit ..........11
2.2.3 Setarile pentru masuratori ...........................................................................11
2.2.4 RCD AUTO measurement mode ..................................................................12
2.2.5 Autoincrementarea celulei de memorie .......................................................13
2.2.6 Setarile pentru masurarea rezistivitatii .......................................................13
2.2.7 Calibrarea clestilor C-3...............................................................................14
2.2.8 Setarea limitelor ..........................................................................................15
2.3 SETARILE INSTRUMENTULUI..................................................................................15
2.3.1 Contrast afisaj .............................................................................................16
2.3.2 Iluminare afisaj............................................................................................17
2.3.3 Setarile de oprire automata .........................................................................17
2.3.4 Data and timpul ...........................................................................................18
2.3.5 Descarcarea bateriilor ................................................................................18
2.3.6 Setarile din fabrica (implicite) .....................................................................19
2.3.7 Actualizarea software-ului...........................................................................19
2.3.8 Comunicatia wireless...................................................................................20
2.4 SELECTAREA LIMBII DE AFISARE ...........................................................................21
2.5 INFORMATII DESPRE PRODUCATOR .......................................................................21
3 MASURARI ............................................................................................................22
3.1 DIAGNOSTICAREA REALIZATA DE INSTRUMENT ......................................................23
3.2 MASURAREA TENSIUNII ALTERNATIVE SI A FRECVENTEI ..........................................23
3.3 CHECKING THE CORRECTNESS OF PE (PROTECTIVE EARTH) CONNECTIONS ............24
3.4 MEASUREMENT OF FAULT LOOP PARAMETERS .......................................................25
3.4.1 Masurarea parametrilor buclei de scurcircuit in circuitele L-N si L-L .......25
3.4.2 Masurarea parametrilor buclelor de scurtcircuit in circuitul L-PE ............30
3.4.3 Masurarea impedantei buclei de scurtcircuit in circuitele L-PE protejate cu
dispozitive diferentiale de protectie (RCD) .................................................32
3.4.4 Curentul de scurtcircuit ...............................................................................34
3.5 MASURAREA REZISTENTEI DE DISPERSIE A PRIZELOR DE PAMANT ...........................35
3.5.1 Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant folosind metoda
celor 4 poli ..................................................................................................40
3.5.2 Masurarea rezistentei de dispersie folosind metoda 3 poli + cleste ............46
3.5.3 Masurarea folosind metoda celor doi clesti ................................................52
3.5.4 Masurarea rezistivitatii solului ....................................................................56
3.6 MASURAREA PARAMETRILOR DISPOZITIVELOR DIFERENTIALE DE PROTECTIE ..........61
Manual de utilizare Sonel MPI-530 3
3.6.1 Masurarea curentului de declansare ...........................................................61
3.6.2 Masurarea timpului de declansare al dispozitivelor diferentiale de protectie
.....................................................................................................................65
3.6.3 Automatic measurement of RCD parameters...............................................67
3.7 MASURAREA REZISTENTEI DE IZOLATIE .................................................................76
3.7.1 Masurarea pe doua fire ...............................................................................76
3.7.2 Masurari cu adaptorul optional AutoISO-2500 ..........................................80
3.7.3 Masurarea rezistentei cu tensiuni joase ......................................................83
3.7.4 Masurarea rezistentei ..................................................................................83
3.7.5 Calibrarea cablurilor de test .......................................................................85
3.8 VERIFICAREA SUCCESIUNII FAZELOR.....................................................................86
4 MEMORIA PENTRU REZULTATELE MASURARILOR ..............................88
4.1 SALVAREA DATELOR MASURATE IN MEMORIE .........................................................89
4.2 VERIFICAREA SENSULUI DE ROTATIE LA MOTOARE .................................................91
4.3 RECORDER. MEASUREMENT AND RECORDING OF CURRENT, VOLTAGE, COS, PF
FACTOR, HARMONICS AND THD...........................................................................93

5 MEMORY OF MEASUREMENT RESULTS...................................................100


5.1 STRUCTURE OF THE MEMORY .............................................................................100
5.1.1 The appearance of main windows in the measurement recording mode ...100
5.2 STORING THE MEASUREMENT RESULTS DATA IN THE MEMORY ..............................103
5.2.1 Entering the results without extending the memory structure ...................103
5.2.2 Extending the memory structure ................................................................105
5.3 BROWSING AND EDITING THE MEMORY................................................................111
5.4 BROWSING THE RECORDER MEMORY. ..................................................................113
5.5 STERGEREA DATELOR MEMORATE .......................................................................117
6 TRANSMITEREA DATELOR ...........................................................................118
6.1 ACCESORIILE DE CONECTARE LA CALCULATOR....................................................118
6.2 TRANSMITEREA DATELOR PRIN USB....................................................................118
6.3 CONNECTING TO BLUETOOTH MINI-KEYBOARD . ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
6.3.1 Manual connection ........................................ Error! Bookmark not defined.
6.3.2 Automatic connection .................................... Error! Bookmark not defined.
6.4 DATA TRANSMISSION USING BLUETOOTH MODULE ..............................................119
6.5 CITIREA SI MODIFICAREA CODULUI PIN PENTRU CONEXIUNILE BLUETOOTH .......119
7 ALIMENTARE.....................................................................................................122
7.1 MONITORIZAREA TENSIUNII DE ALIMENTARE .......................................................122
7.2 INLOCUIREA BATERIILOR (ACUMULATORILOR).....................................................122
7.3 INCARCAREA ACUMULATORILOR .........................................................................124
7.4 PRINCIPII GENERALE REFERITOARE LA UTILIZAREA ACUMULATORILOR NIMH ......126
8 CURATARE SI INTRETINERE ........................................................................128

4 Manual de utilizare Sonel MPI-530


9 DEPOZITARE ......................................................................................................128

10 DEMONTARE SI UTILIZARE ..........................................................................129

11 EQUIPMENT .......................................................................................................129
11.1 STANDARD EQUIPMENT ......................................................................................129
11.2 OPTIONAL ACCESSORIES.....................................................................................130
12 TEST LEAD WITH ANGLE PLUG (WITHOUT TRIGGERING) WS-04 .........130

13 50M TEST LEAD ..................................................................................................131

14 PROBE OF LP-1 LUXMETER WITH WS-06 PLUG .........................................133

15 RCD TESTING ADAPTER TWR-1J ....................................................................133

16 "SONEL POMIARY ELEKTRYCZNE" (SONEL ELECTRICAL


MEASUREMENTS) - SOFTWARE FOR GENERATING MEASUREMENT
REPORTS........................................................................................................................133

17 BATTERY COMPARTMENT ..............................................................................134

18 AUTOISO-1000C ADAPTER ...............................................................................130

19 25M TEST LEAD ..................................................................................................131

20 CABLE WITH BANANA PLUGS -5 M (10 M - WAPRZ010REBB, 20 M -


WAPRZ020REBB) ..........................................................................................................131

21 AGT-16P OR C (16A) ADAPTER FOR THREE-PHASE SOCKETS ................131

22 AGT-32P OR C (32A) ADAPTER FOR THREE-PHASE SOCKETS ................132

23 AGT-63P (63A) ADAPTER FOR THREE-PHASE SOCKETS ..........................132

24 AGT-16T (16A) ADAPTER FOR SINGLE-PHASE INDUSTRIAL SOCKETS 133

25 AGT-32T (32A) ADAPTER FOR SINGLE-PHASE INDUSTRIAL SOCKETS 133

26 MINIATURE BLUETOOTH KEYBOARD WITH CASE ...................................134

27 CALIBRATION CERTIFICATE ..........................................................................134

28 POSITIONS OF THE METERS COVER ........................................................135


Manual de utilizare Sonel MPI-530 5
29 MANUFACTURER .............................................................................................135

30 LABORATORY SERVICES ...............................................................................137

6 Manual de utilizare Sonel MPI-530


1 Siguranta

MPI-525 a fost proiectat pentru a realiza masurari ale caror


rezultate sa determine siguranta utilizarii instalatiilor electrice. De
aceea, pentru a furniza conditiile pentru manipularea corecta si
corectitudi nea rezultatelor obtinute, trebuie respectate urmatoarele
recomandari:
Inainte de a utiliza instrumentul, cititi manualul de utilizare,
regulile de siguranta si specificatiile mentionate de producator.
MPI-525 a fost proiectat pentru masurarea
rezistentei/continuitatii legaturilor la pamant, rezistivitatea solului
si de asemenea masurari de curent prin intermediul clestilor de
curent. Orice aplicatie care difera de cele specificate in acest
manual pot provoca pagube materiale si pot constitui o sursa
periculoasa de probleme pentru utilizator.
Instrumentul trebuie utilizat numai de personal autorizat, cu
certificari relevante pentru realizarea de masurari in instalatiile
electrice. Operarea instrumentului de catre o persoana
neautorizata poate provoca pagube materiale si pot constitui o
sursa periculoasa de probleme pentru utilizator.
Este interzis sa utilizati instrumentul in urmatoarele cazuri:
Instrumentul este defect,
Cablurile de test sunt defecte,
Instrumentul a fost depozitat pentru o perioada mare de timp
in conditii dezavantajoase (umiditate excesiva). Dacaf in-
strumentul a fost transferat dintr-un mediu rece intr-un
mediu calduros cu un nivel mare al umiditatii, nu efectu-
ati masurari pana cand instrumentul nu a ajuns la tem-
peratura mediului ambient (aproximativ 30 de minute).
Inaintea efectuarii masurarii, asigurati-va ca sunt conectate
corect cablurile de test pentru masuratoarea dorita.
Nu utilizati aparatul cu usa compartimentului de baterii deschisa
sau inchisa necorescpunzator si nu limentati instrumentul de la o
alta sursa de energie decat cele mentionate in acest manual.
Bornele instrumentului sunt protejate electronic de supratensiuni,
ca de exemplu in urma unei conectari accidentale la o sursa de
Manual de utilizare Sonel MPI-530 7
alimentare neadecvata: toate intrarile, pana la 276V pentru 30 de
secunde.
Reparatiile vor fi realizate numai de catre un service autorizat.

ATENTIE!
Puteti folosi numai accesoriile standard sau optionale
mentionate pentru fiecare instrument in sectiunea
"Echipament". Utilizarea unor accesorii diferite poate
provoca erori in conexiunea de test si poate introduce in-
certitudini de masurare suplimentare.

ATENTIE!
Datorita dezvoltarii continue a software-ului acestiu ins-
trument, modalitatea de afisare in cazul unor functii poate
sa difere usor de imaginile prezentate in acest manual de
utilizare.

2 Meniu
Meniul este accesibil pe fiecare pozitie a comutatorului.

Apasati tasta MENU.

8 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Meniul principal contine:
Transmisie wireless
Setari masurare
Setari instrument
Selectia limbii de operare
Informatii despre producator

Selectati articolul dorit cu


ajutorul tastelor ,
urmat apoi de apasarea
tastei ENTER.

2.1 Transmisie wireless


Consultati sectiunea 0.
2.2 Setarile masurarilor

Optiunile din cadrul meniului setarilor masurarilor sunt:


Tensiune si frecventa
Rezultatul principal al masurarii impedantei buclei

Manual de utilizare Sonel MPI-530 9


Masurarea buclei de defect
Setarile masurarilor
Modul RCD AUTO de masurare
Autoincrementarea celulelor
Setarile pentru masurarile de rezistivitate
Calibrarea clestilor C-3
Setarea limitelor

Selectati articolul dorit cu


ajutorul tastelor , urmat
apoi de apasarea tastei
ENTER.

2.2.1 Tensiunea si frecventa retelei


Inaintea efectuarii masurarilor, trebuie sa selectati o tensiune
nominala Un a retelei (110/190V, 115/200V, 127/220V, 220/380V,
230/400V or 240/415V), tensiune valabila in zona in care realizati
masurarile. Aceasta tensiune este utilizata pentru calcularea
valorilor curentului de scurtcircuit.
Determinarea frecventei retelei, care constituie sursa unor
potentiale interferente, este necesara pentru a selecta o frecventa
corespunzatoare a semnalului de masura pentru masuratorile de
rezistenta de dispersie. Doar masurarea realizata cu o frecventa a
semnalului de test aleasa corespunzator, va asigura filtrarea optima
a interferentelor. Instrumentul este proiectat sa filtreze
interferentele care isi au originea in retelele de 50 Hz si 60 Hz.

10 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Cu ajutorul tastelor , ,
selectati parametrul pe
care doriti sa-l modificati,
iar cu tastele , selectati
tensiunea si frecventa.
Confirmati valorile alese
apasand tasta ENTER.

2.2.2 Rezultatul principal la masurarea impedantei buclei de


scurtcircuit

Cu ajutorul tastelor ,
selectati rezultatul principal
intre impedanta ZS sau
curentul potential de defect IK;
confirmati alegera
dumneavoastra apasand tasta
ENTER.

2.2.3 Setarile pentru masuratori


Setarile activeaza/dezactiveaza campul de afisare a setarilor
masuratorilo. Acest lucru se realizeaza cu ajutorul tastelor si ,
urmate de confirmare prin apasarea tastei ENTER.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 11


2.2.4 RCD AUTO measurement mode
Aceasta setare faciliteaza utilizatorului selectarea modului de
masurare AUTO pentru testarea diferentialelor. Utilizati si
pentru a selecta modul dorit si apoi apasati ENTER.

In modul standard, masurarile sunt realizate pentru o forma de


unda preselectata, pentru un anumit tip de diferential (AC, A, B).

12 Manual de utilizare Sonel MPI-530


2.2.5 Autoincrementarea celulei de memorie

Cu ajutorul tastelor , ,
selectati optiunea de
incrementare automata a
numarului campului dupa
salvarea rezultatelor in
memoria instrumentului, sau
optiunea de incrementare
automata (incrementarea
automata este dezcactivata);
confirmati alegerea dvs
apasandd tasta ENTER.

2.2.6 Setarile pentru masurarea rezistivitatii

Manual de utilizare Sonel MPI-530 13


Folositi , si ,
pentru a selecta unitatea
de lungime si unitatea de
masura pentru rezultat,
apasati ENTER pentru a
marca alegerea..

Apasati F4 pentru a
confirma selectia.

2.2.7 Calibrarea clestilor C-3

14 Manual de utilizare Sonel MPI-530


2.2.8 Setarea limitelor

Folositi , pentru a activa /


dezactiva functia de setare a
limitelor, apasati ENTER
pentru confirmare.

Nota:
- Descrierea detaliata a functiilor de diagnosticare (inclusiv aplicatii-
lede valori limita) realizate de instrument sunt descrise in capitolul
3.1.
2.3 Setarile instrumentului
Optinile pe care le aveti la setarea instrumentului sunt:
Contrast afisaj LCD
Iluminare afisaj LCD
Inchidere automata
Data and timp
Descarcarea bateriilor
Setarile implicite (din fabrica)
Manual de utilizare Sonel MPI-530 15
Actualizare firmware
Comunicatie wireless

Selectati optiunea dorita cu


tastele , , , ;
accesati editarea optiunii
selectate apasand tasta
ENTER.

2.3.1 Contrast afisaj

Selectati valoarea con-


trastului cu tastele , ;
confirmati alegerea
apasand ENTER.

16 Manual de utilizare Sonel MPI-530


2.3.2 Iluminare afisaj
Utilizatorul poate porni iluminarea in orice moment, apasand tasta
. Setarea iluminarii defineste perioada dupa care iluminarea
afisajului se opreste automat. Atunci cand este selectata optiunea
Always, pentru oprirea iluminarii afisajului, utlizatorul trebuie sa
apese din nou tasta .

Selectati timpul de iluminare a


afisajul cu tastele , ;
confirmati alegerea facuta
apasand tasta ENTER.

2.3.3 Setarile de oprire automata


Setarile definesc timpul pana la oprirea automata a instrumentului
din momentul in care acesta nu mai este folosit.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 17


Fixati timpul de oprire sau
dezactivati oprirea automata
cu tastele , ; confirmati
alegerea facuta apasand tasta
ENTER.

2.3.4 Data and timpul

Cu ajutorul tastelor ,
selectati parametrul care
doriti sa il modificati (ziua,
luna,anul, ora, minutele).
Setati valoarea solicitata cu
tastele , . Dupa ce ati
facut modificarile necesare,
apasati tasta ENTER.
2.3.5 Descarcarea bateriilor

18 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Folositi , pentru a
selecta DA sau NU si
apasati ENTER.

2.3.6 Setarile din fabrica (implicite)

Pentru a reveni la setarile


din implicite ale
instrumentului, selectati
YES cu ajutorul tastelor ,
si apoi apasati tasta
ENTER.

2.3.7 Actualizarea software-ului

ATENTIE!
Aceasta functie poate fi utilizata numai de catre
utilizatori care sunt experimentati in utilizarea
computerului.
Garantia nu acopera defectele provenite din utilizarea
necorespunzatoare a acestei functii.

ATENTIE!
Manual de utilizare Sonel MPI-530 19
Inainte de utilizarea acestei functii este necesara
incarcarea acumulatorului sau schimbarea bateriilor
cu un set nou.
In timpul programarii, aparatul nu trebuie oprit iar
cablul de interfata nu trebuie deconectat.

Inainte de actualizarea programului, descarcati programul de


actualizare de pe site-ul producatorului (www.sonel.pl), instalati
programul pe computerul dumneavoastra si conectati instrumentul
la calculator.
Selectati Software upgrade din MENU si urmati instructiunile
afisate de program.

2.3.8 Comunicatia wireless

Utilizati , pentru a selecta


comunicatia wireless si apa-
sati ENTER pentru confirmare.

20 Manual de utilizare Sonel MPI-530


2.4 Selectarea limbii de afisare

Selectati limba dorita cu


tastele si si apoi
apasati ENTER

2.5 Informatii despre producator

Manual de utilizare Sonel MPI-530 21


3 Masurari
Nota:

- In timpul masurarilor, este afisata o bara grafica pentru ilustrarea


progresului.
- Continutul acestui capitol trebuie sa fie studiat cu atentie
deoarece descrie circuitele instrumentului, metodele de masurare
si principiile de baza pentru interpretarea rezultatelor masurarilor.
- Rezultatul ultimei maurari este pastrat in meoria aparatului pana la
efectuarea urmatoarei masurari sau pana cand se schimba setarile
de masurare sau pana cand se modifica functia de masurare cu de
la butonul rotativ sau pana cand aparatul este inchis. Rezultatul
ultimei masurari este afisat pe ecran timp de 20 de secunde. Poate
fi reafisat apasand tasta ENTER.

AVERTISMENT:
In timpul masurarilor (bucla de scurtcircuit, testarea
diferentialelor), nu trebuie sa atingeti elementele legate la
impamantare si orice parte a instalatiei electrice.

ATENTIE:
Pe perioada efectuarii unei masurari, este interzisa
comutarea butonului rotativ pe alta functie deoarece poate
cauza deteriorari ale instrumentului si poate pune in pericol
integritatea utilizatorului.

22 Manual de utilizare Sonel MPI-530


3.1 Diagnosticarea realizata de instrument
Instrumentul poate sa indice daca valorile masurate se afla in
limite acceptabile. Utilizatorul poate seta o valoare limita, de
exemplu valorile minime si maxime, care nu ar trebui depasite. Este
posibil ca pentru toate functiile de masurare, cu exceptia testelor
asupra diferentialelor ale caror limite sunt deja setate si
permamnent active si pentru functia de inregistrare. Pentru
masurarile de rezistenta de izolatie si lumina, valoarea limita este
valoarea minima, in timp ce pentru masurarile de impedanta buclei,
rezistenta prizei de pamant, rezistenta conductorului de protectie si
de echipotential este valoarea maxima.
Limitele sunt activate global in meniul principal (Sectiunea 2.2.9).
Atunci cand functia de setare a valorilor limita este activa, afisajul,
in coltul dreapta-sus, indica simbolurile:
- : rezultatul este corect, fiind intre limitele setate,
- : rezultatul este incorect, este in afara limitelor
- : corectitudinea rezultatului nu poate fi interpretata: acest simbol
este afisat cand rezultatul nu este disponibil. (de ex. masurare in
desfasurare sau nu s-a realizat nicio masurare)
Metoda pentru setarea limitelor este descrisa in capitolele care
prezinta datele masurate. Trebuie sa tineti cont ca limita pentru
bucla de defect este determinata indirect selectand o protectie la
supracurent corespunzatoare pentru care sunt asociate valori limita
standard.

3.2 Masurarea tensiunii alternative si a frecventei


Instrumentul masoara si afiseaza tensiunea alternativa si
frecventa retelei pe toate functiile sale, cu exceptia RE, RX,
R200mA, RISO-conductor. Pentru functiile de succesiunea fazelor
L1
L3 si RISO, este afisata numai tensiunea. Aceasta tensiune este
L2

masurata true rms pentru frecventa in domeniul 45 65. Daca


frecventa masurata este in afara acestui interval, se afiseaza un
mesaj corespunzator.: f<45 Hz sau f>65 Hz. Tensiunea este afisata

Manual de utilizare Sonel MPI-530 23


ca rezultat principal numai pentru functiile UL-N,L-L, ZL-N,L-L, UL-PE ZL-
PE si UL-PE ZL-PE RCD. Cablurile de testare trebuie sa fie conectate
conform schemei de conexiuni pentru functia pe care se face
masurarea.

3.3 Checking the correctness of PE (protective earth) connec-


tions

Atunci cand instrumentuol este conectat ca in figura de mai sus,


atingeti borna de siguranta cu degetul si asteptati timp de o
secunda. Daca se detecteaza tensiune pe nulul de protectie,
instrumentul va afisa PE! (eroare in instalatie; conductorul de
protectie este legat la faza) si genereaza un semnal acustic
continuu. Aceasta posibilitate de verificare este valabila pentru
toate functiile care implica trecerea prin dispozitive diferentiale de
protectie (RCD) si bucle de scurtcircuit.

Nota:

Atunci cand detectati tensiune pe conductorul de protectie,


masurarea trebuie imediat intrerupta si trebuie luate toate
masurile pentru remedierea defectului din instalatie.

Persoana care face masurarea trebuie sa se asgure ca sta pe o


podea neizolata, altfel rezultatul poate fi incorect.

24 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Valoarea limita a tensiunii pentru intreruperea testului este de
aproximativ 50V
3.4 Measurement of fault loop parameters

Daca in reteaua testata exista dispozitive diferentiale


de protectie, acestea ar trebui ocolite pe perioada in
care se face masurarea impedantei. Totusi, trebuie sa
tineti cont ca in acest fel circuitul testat este modificat
iar rezultatele obtinute pot sa difere usor fata de
situatia reala a circuitului.
Dupa fiecare masurare de acest gen, trebuie
remediate modificarile facute pentru masurarea
respectiva si trebuie verificata functionarea
corespunzatoare a dispozitivelor de protectie
diferentiala.

Remarca de mai sus nu se aplica si la masurarea


impedantei circuitului prin folosirea functiei ZL-PE
RCD.

3.4.1 Masurarea parametrilor buclei de scurcircuit in circuitele


L-N si L-L

Setati butonul rotativ pe


pozitia ZL-N,L-L/UL-N,L-L .

Manual de utilizare Sonel MPI-530 25


Apasati F1 daca trebuie
sa selectati lungimea L a
cablurilor. Selectati
lungimea cablurilor de
test cu tastele si si
apoi apasati ENTER.

Pentru a selecta
parametrii de
securitate apasati F2
.
Folositi , si ,
pentru a seta acesti
parametri si apasati
ENTER.

Simbolurile afisate pe ecran au urmatoarea semnificatie:


TYPE tipul securitatii
IN curentul nominal
t timp de raspuns
Limit o valoare limita rezultand dintr-un standard
26 Manual de utilizare Sonel MPI-530
Ia curentul care asigura declansarea automata a unui diferential
intr-un anumit timp, determinat in mod automat pe baza
parametrilor pre-setati in setarile de securitate.

Pentru selectarea
tensiunii pentru
calcularea curentului de
scurtcircuit Ik - nominal
sau masurat apasati
F3 .
Folositi , pentru a
selecta tensiunea dorita
apasati ENTER.

Measurement
Conectati cablurile de test conform schemei de mai
jos
a) pentru masurarea circuitului L-N
b) pentru masurarea circuitului L-L

Manual de utilizare Sonel MPI-530 27


Instrumentul este
pregatit pentru
masurare.

Apasati START pentru a porni


masurarea.

Cititi rezultatul.
ZL-N rezultatul
principal
Ia curentul care
asigura declansarea
automata a
diferentialului selectat
in timpul necesar
Ik curentul de
scurticircuit
R, XL, UL-N, f
rezultate aditionale.

Rezultatul este afisat timp de 20s. Acesta poate fi reafisat apasand


ENTER.

Remarci:

- rezultatul poate fi memorat (consultati paragraful 4.1).


- cand se fac mai multe masurari intr-un interval scurt de timp,
carcasa instrumentului poate sa se incalzeasca, insa acesta este
un fenomen normal iar instrumentul este prevazut cu un sistem de
compensare a temperaturii excesive.

28 Manual de utilizare Sonel MPI-530


- intervalul minim de timp intre doua masurari succesive este de 5
secunde. Acest interval minim este controlat de instrument. Se
poate face a alta masurare numai cand pe afisaj apare mesajul
READY!.

Informatii suplimentare afisate de instrument

Instrumentul este pregatit pentru


READY!
masurare
Tensiunea UL-N este
L-N! necorespunzatoare pentru efectuarea
masurarilor
Tensiunea UL-PE este necorespunza-
L-PE!
toare pentru efectuarea masurarilor
Tensiunea UN-PE depaseste valoarea
N-PE!
maxim admisa de 50V.
Faza conectata la borna de nul, in loc
de borna L. (de exemplu, schimbati
cablurile corespunzatoare L si N in
priza testata
Depasirea temperaturii admise
Frecventa retelei este in afara
f!
intervalului 45...65 Hz
Error during
Nu se poate afisa un rezultat corect
measure
Loop circuit Instrumentul trebuie trimis la cel mai
malfunction! apropiat service
No UL-N! Lipsa tensiune UL-N inaintea masurarii
U>500 V!
and continu- Inaintea masurarii, tensiunea depas-
ous audio este 500V la bornele de test.
signal

Manual de utilizare Sonel MPI-530 29


3.4.2 Masurarea parametrilor buclelor de scurtcircuit in cir-
cuitul L-PE

Setati butonul rotativ pe


functia
ZL-PE/UL-PE

Apasati F1 daca trebuie


sa selectati lungimea
cablurilor de test.
Selectati o lungime
pentru cabluri folosind
tastele si si apoi
apasati ENTER.

Pentru a selecta
parametrii de
securitate apasati F2
.
Folositi , si ,
pentru a seta acesti
parametri si apasati
ENTER.

Measurement
Conectati cablurile de test conform uneia din figu-
rile de mai jos.

30 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Masurarein circuite L-PE

Verificarea eficacitatii protectiei carcasei


instrumentului impotriva unui soc electric in cazul
unei : a) retele TN
b) retele TT

Instrumentul
este pregatit
pentru
masurare.

Apasati START pentru a realiza


masurarea.

Cititi rezultatul.
ZL-N rezultatul
principal
Ia curentul care
asigura
declansarea
automata a
diferentialului
selectat in timpul
necesar
Ik curentul de
Manual de utilizare Sonel MPI-530 31
scurticircuit
R, XL, UL-N, f
rezultate
aditionale.

Rezultatul este afisat pentru 20s Rezultatul poate fi


reafisat apasand ENTER.

Nota:
- Problemele legate de masurare precum si mesajele afisate sunt
aceleasi ca si in cazul masurarilor realizate in circuitele L-N sau L-L.

3.4.3 Masurarea impedantei buclei de scurtcircuit in circuitele


L-PE protejate cu dispozitive diferentiale de protectie
(RCD)
Setari

Fixati butonul rotativ pe pozitia


ZL-PE RCD.

Apasati F1 daca trebuie


sa selectati lungimea
cablurilor de test.
Selectati o lungime
pentru cabluri folosind
tastele si si apoi
apasati ENTER.

Pentru a selecta
parametrii de
securitate apasati F2
.
Folositi , si ,
pentru a seta acesti

32 Manual de utilizare Sonel MPI-530


parametri si apasati
ENTER.

Masurare
Conectati cablurile de test conform celor doua
scheme de mai jos.

Remarci:
- Timpul maxim de masurare este de 32 secunde. Masurarea poate
fi intrerupta apasand tasta ESC.
- In circuitele electrice in care se folosesc dispozitive diferentiale de
protectie cu valoare nominala de 30mA, se poate intampla ca suma
curentilor de scurgere din instalatie si a curentului de test sa
declanseze diferentialul. Intr-o astfel de situatie, trebuie sa incercati
sa reduceti curentul de scurgere din reteaua testata., prin
deconectarea sarcinilor (consumatorilor).
- Problemele ramase referitoare la masurari si mesajele afisate de
instrument sunt aceleasi ca si la masurarile in circuite L-PE.
- Functie este accesibila pentru dispozitive diferentiale de protectie
cu un curent nominal 30 mA.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 33


3.4.4 Curentul de scurtcircuit
Instrumentul masoara intotdeauna impedanta. Curentul de
scurtcircuit este calculat cu formula:
Un
Ik
ZS
unde : Un tensiunea nominala a retelei testate, selectat in MENU,
ZS impedanta masurata.

Pe baza tensiunii nominale Un selectate (punctul 2.1.1),


instrumentul recunoaste automat masurarile la tensiunea pe o faza
si la tensiunea intre faze si le ia in considerare la calcule..
Daca tensiunea retelei testate este in afara valorilor tolerate,
instrumentul nu poate sa determine o tensiune nominal
corespunzatoare pentru calularea curentului de scurtcircuit. In acest
caz, in locul curentului de scurtcircuit vor fi afisate linii orizontale.
Diagrama de mai jos prezinta domeniile de tensiune pentru care se
calculeaza curentul de scurtcircuit.
Domeniile de tensiune pentru care se re-
alizeaza masurarea de impedanta

110
U n=110V
99 121 171 190 209 440 U [V]

115 127 180 200


99 103 220 440 U [V]
U n=115V

127
U n=127V
99 114 140 198 220 242 440 U [V]

99 198 220 242 342 380 418 440 U [V]


U n=220V

99 207 230 253 360 400 440 U [V]


U n=230V

99 216 240 264 373 415 440 U [V]


U n=240V

U domeniile de tensiune pentru Domeniul de tensiune UL-L pentru care


care se calculeaza curentul de se calculeaza curentul de scurtcircuit
scurtcircuit

34 Manual de utilizare Sonel MPI-530


3.5 Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant
Masurarea cu 3 poli este metoda de baza pentru masurarea
rezistentei de dispersie a prizelor de pamant.
.

Deconectati electrodul
testat de la instalatia de
impamantare a cladirii.

Tested earth
electrode

Electrodul (tarusul) de curent (infipt in pamant) trebuie sa fie


conectat la borna H a instrumentului.
Electrodul (tarusul) de tensiune infipt in pamant) trebuie sa fie
conectat la borna S a instrumentului.
Electrodul de impamantare testat trebuie sa fie conectat la bor-
na E a isntrumentului.
Electrodul testat si cei doi electrozi suplimetari, infipti in
pamant, trebuie sa formeze o linie dreapta.

Setari

Puneti comutatorul rotativ pe


pozitia RE.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 35


Pentru a selecta metoda de
masurare apasati F2 .

Folositi si pentru a selecta


3P si confirmati apasand
ENTER.

Pentru modificarea tensiunii de test


apasati F1 .

Selectati tensiunea de test cu


ajutorul tastelor directionale si
confirmati cu ENTER.

36 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Pentru setarea valorii limita
(rezistenta maxima) apasati F3
.

Folositi , si ENTER
pentru a introduce valoarea
rezistentei.

Folositi , , , si
ENTER pentru
selectarea unuitatii de
masura si confirmati
apasand F4 .

Manual de utilizare Sonel MPI-530 37


Instrumentul este
pregatit pentru
masurare.
Valoarea tensiunii de
interferenta UN a
obiectului testat poate
fi citita pe afisaj.

Masurare

Apasati START pentru a incepe


masurarea.

Cititi rezultatul.

Rezistenta electrodului
de curent
Rezistenta electrodului
de tensiune Valoarea
incertitudinii suplimen-
tare introduse de rezis-
tenta electrozilor auxil-
iari

Rezultatul este afisat pe ecran pentru 20s.


Acesta poate fi reapelat apasand tasta ENTER.

Repetati masurarile (punctele 3, 7, 8)


S
dupa ce mutati electrozii auxiliari cu
cativa metri: electrozii trebuie mutati
mai departe si mai aproape de
electrodul testat. Daca rezultatele
masurarilor pentru RE difera cu mai
mult de 3%, trebuie sa mariti
considerabil distanta intre electrozii

38 Manual de utilizare Sonel MPI-530


axiliari si fata de electrodul de
impamantare si sa repetati metoda de
masura.

Remarci:

Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant


poate fi realizata numai daca tensiunea de interferenta
nu depaseste 24 V. Tensiunea interferentelor este
masurata pana la valoarea maxima de 100V insa este
semnalata ca periculoasa de la 50V in sus. Instrumentul
nu trebuie conectat la retele in care tensiunea de interfe-
renta depaseste 100V.

- Trebuie sa se acorde o atentie sporita asupra calitatii conexiunii


intre obiectul testat si sondele de test suprafata de contact trebuie
sa nu contina vopsea, rugina, etc.
- Daca rezistenta sondelor si cablurilor de test este prea mare,
masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, R E, practic a
electrodului de impamantare, va fi afectata de o incertitudine supli-
mentara. Masurarile cu incertitudini mari apar atunci cand masuram
o valoare mica a rezistentei de dispersie cu sonde de test sau ca-
bluri care au un contact slab (o astfel de situatie apare in mod
frecvent atunci cand priza de pamant este buna iar stratul de pa-
mant de la suprafata este uscat si putin conductiv. In acest caz,
raportul intre rezistenta sondelor si rezistenta electrodului de impa-
mantare este foarte mare si prin urmare, incertitudinea de masura
care depinde de acest raport este foarte mare. Incertitudinea
masurarii este afisata in coloane rezultatelor suplimentare. Pentru a
reduce incertitudinea, este recomandat sa imbunatatim contactul
intre sonde si sol, lucru care se poate face prin udarea zonei in
care electrodul este infipt in pamant. Sau prin schimbarea locului
de infigere a tarusilor (electrozilor) auxiliari insa inlocuindu-i cu ta-
rusi de 80cm . Trebuie sa se verifica si cablurile de test, dupa cum
urmeaza: verificati daca izolatie este defecta si daca zonele de con-
tact cu sondele de test si cu instrumentul sunt bune (necorodate,

Manual de utilizare Sonel MPI-530 39


strans legate). In majoritatea cazurilor exactitatea masurarii
obtinute este satisfacatoare. Totusi, trebuie sa se tina cont si de in-
certitudinea de masurare existenta.

Informatiile suplimentare afisate de instrument

RE>1,99 k Domeniu de masura depasit


Tensiunea la bornele de test este mai
UN! mare de 24 V, dar mai mica de 50 V,
masurarea este blocata.
UN>50 V! and
Tensiunea la bornele de test este mai
continuous
mare de 50 V.
audio signal
Valoare prea mica a raportului semnal
NOISE!
/ zgomot.
Eroare cauzata de rezistenta
LIMIT! electrozilor > 30%. (Valorile masurate
sunt folosite in calculul incertitudinii.)
Intreruperea in circuitul de masurare
este mai mare de 60 k.
Electrode re-
Rezistenta electrozilor este in domeniul
sistance >50
50...60 k.
k
Masurarea a fost intrerupta prin
Aborted!
apasarea butonului ESC.

3.5.1 Masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant


folosind metoda celor 4 poli
Aceasta metoda este recomandata pentru cazurile in care
rezistenta masurata are valori foarte mici. Ea permite utilizatorului
sa elimine influenta rezistentei cablurilor de testare asupra
rezultatului masurarii. Pentru determinarea rezistivitatii solului, este
recomandat sa utilizati o functie dedicata acestei masurari
(sectiunea 3.5.5).

40 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Deconectati electrodul
testat de la instalatia de
impamantare.

Tested earth
electrode

Electrodul de curent (infipt in pamant) trebuie sa fie conectat la


borna H a echipamentului.
Electrodul de tensiune (infipt in pamant) trebuie sa fie conectat la
borna S a echipamentului.
Electrodul testat trebuie conectat la borna E a echipamentului.
Borna ES trebuie conectata la electrodul testat, sub cablul de
test E.
Electrodul testat si electrozii de curent si de tensiune trebuie sa
fie pozitionati in linie dreapta si la distante relevante, in conformi-
tate cu regulile de masurare a rezistentei de dispersie a prizelor
de pamant.

Setari
Pozitionati comutatorul rotativ pr
pozitia RE.

Pentru selectarea metodei de


masurare, apasati F2 .

Manual de utilizare Sonel MPI-530 41


Folositi si pentru a selecta
4P si apoi confirmati cu ENTER.

Pentru masurarea tensiunii de test,


apasati F1 .

Folositi si pentru a selecta


tensiunea de masurare,
confirmati apasand ENTER.

Pentru setarea valorii limita


(rezistenta maxima), apasati F3
.

42 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Folositi , si ENTER
pentru a introduce valoarea
rezistentei.

Folositi , , , si
ENTER pentru
selectarea unitatii de
masura si apoi
confirmati apasand F4
.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 43


Echipamentulo este
pregatit pentru
masurare.
Puteti citi pe afisaj
valoarea tensiunii de
interferenta UN a
obiectului masurat.

Measurement
Apasati START pentru a porni
masurarea.

Cititi rezultatul.
Rezistenta electrodului
de curent
Rezistenta electrodului
de tensiune Valoarea
incertitudinii suplimen-
tare introduse de rezis-
tenta electrozilor auxil-
iari

Rezultatul este afisat pe ecran pentru 20s.


Acesta poate fi reapelat apasand tasta ENTER.

Repetati masurarile (punctele 3, 7, 8)


S
dupa ce mutati electrozii auxiliari cu
cativa metri: electrozii trebuie mutati
mai departe si mai aproape de
electrodul testat. Daca rezultatele
masurarilor pentru RE difera cu mai
mult de 3%, trebuie sa mariti
considerabil distanta intre electrozii
axiliari si fata de electrodul de
impamantare si sa repetati metoda de

44 Manual de utilizare Sonel MPI-530


masura.

Remarci:

Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant


poate fi realizata numai daca tensiunea de interferenta
nu depaseste 24 V. Tensiunea interferentelor este
masurata pana la valoarea maxima de 100V insa este
semnalata ca periculoasa de la 50V in sus. Instrumentul
nu trebuie conectat la retele in care tensiunea de interfe-
renta depaseste 100V.

- Trebuie sa se acorde o atentie sporita asupra calitatii conexiunii


intre obiectul testat si sondele de test suprafata de contact trebuie
sa nu contina vopsea, rugina, etc.
- Daca rezistenta sondelor si cablurilor de test este prea mare,
masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, R E, practic a
electrodului de impamantare, va fi afectata de o incertitudine supli-
mentara. Masurarile cu incertitudini mari apar atunci cand masuram
o valoare mica a rezistentei de dispersie cu sonde de test sau ca-
bluri care au un contact slab (o astfel de situatie apare in mod
frecvent atunci cand priza de pamant este buna iar stratul de pa-
mant de la suprafata este uscat si putin conductiv. In acest caz,
raportul intre rezistenta sondelor si rezistenta electrodului de impa-
mantare este foarte mare si prin urmare, incertitudinea de masura
care depinde de acest raport este foarte mare. Incertitudinea
masurarii este afisata in coloane rezultatelor suplimentare. Pentru a
reduce incertitudinea, este recomandat sa imbunatatim contactul
intre sonde si sol, lucru care se poate face prin udarea zonei in
care electrodul este infipt in pamant. Sau prin schimbarea locului
de infigere a tarusilor (electrozilor) auxiliari insa inlocuindu-i cu ta-
rusi de 80cm . Trebuie sa se verifica si cablurile de test, dupa cum
urmeaza: verificati daca izolatie este defecta si daca zonele de con-
tact cu sondele de test si cu instrumentul sunt bune (necorodate,
strans legate). In majoritatea cazurilor exactitatea masurarii

Manual de utilizare Sonel MPI-530 45


obtinute este satisfacatoare. Totusi, trebuie sa se tina cont si de in-
certitudinea de masurare existenta.

Informatiile suplimentare afisate de instrument

RE>1,99 k Domeniu de masura depasit


Tensiunea la bornele de test este mai
UN! mare de 24 V, dar mai mica de 50 V,
masurarea este blocata.
UN>50 V! and
Tensiunea la bornele de test este mai
continuous
mare de 50 V.
audio signal
Valoare prea mica a raportului semnal
NOISE!
/ zgomot.
Eroare cauzata de rezistenta
LIMIT! electrozilor > 30%. (Valorile masurate
sunt folosite in calculul incertitudinii.)
Intreruperea in circuitul de masurare
este mai mare de 60 k.
Electrode re-
Rezistenta electrozilor este in domeniul
sistance >50
50...60 k.
k
Masurarea a fost intrerupta prin
Aborted!
apasarea butonului ESC.

3.5.2 Masurarea rezistentei de dispersie folosind metoda 3 poli


+ cleste

Tested earth
electrode

46 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Electrodul de curent (infipt in pamant) trebuie sa fie conectat la
borna H a echipamentului.
Electrodul de tensiune (infipt in pamant) trebuie sa fie conectat la
borna S a echipamentului.
Electrodul testat trebuie conectat la borna E a echipamentului.
Electrodul testat si electrozii de curent si de tensiune trebuie sa
fie pozitionati in linie dreapta si la distante relevante, in conformi-
tate cu regulile de masurare a rezistentei de dispersie a prizelor
de pamant.
Clestele trebuie conectat la electrodul testat sub punctul de
conexiune a cablului legat la borna E la electrodul de impaman-
tare.

Setari
Pozitionati comutatorul rotativ pr
pozitia RE.

Pentru selectarea metodei de


masurare, apasati F2 .

Manual de utilizare Sonel MPI-530 47


Folositi si pentru a selecta
3P si apoi confirmati cu ENTER.

Pentru masurarea tensiunii de test,


apasati F1 .

Folositi si pentru a selecta


tensiunea de masurare,
confirmati apasand ENTER.

Pentru setarea valorii limita


(rezistenta maxima), apasati F3
.

48 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Folositi , si ENTER
pentru a introduce valoarea
rezistentei.

Folositi , , , si
ENTER pentru
selectareaunitatii de
masura si confirmati
apasand F4 .

Echipamentul este
pregatit pentru
masurare. Utilizatorul
Poate citi valoarea
tensiunii de
interferenta UN si
valoarea curentului de
scurgere prin cleste.

Masurare
Apasati START pentru a porni
masurarea.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 49


Cititi rezultatul.
Rezistenta electrodului
de curent
Rezistenta electrodului
de tensiune Valoarea
incertitudinii suplimen-
tare introduse de rezis-
tenta electrozilor auxil-
iari

Rezultatul este afisat pe ecran pentru 20s.


Acesta poate fi reapelat apasand tasta ENTER.

Repetati masurarile (punctele 3, 7, 8)


S
dupa ce mutati electrozii auxiliari cu
cativa metri: electrozii trebuie mutati
mai departe si mai aproape de
electrodul testat. Daca rezultatele
masurarilor pentru RE difera cu mai
mult de 3%, trebuie sa mariti
considerabil distanta intre electrozii
axiliari si fata de electrodul de
impamantare si sa repetati metoda de
masura.

Remarci:

Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant


poate fi realizata numai daca tensiunea de interferenta
nu depaseste 24 V. Tensiunea interferentelor este
masurata pana la valoarea maxima de 100V insa este
semnalata ca periculoasa de la 50V in sus. Instrumentul
nu trebuie conectat la retele in care tensiunea de interfe-
renta depaseste 100V.

50 Manual de utilizare Sonel MPI-530


- Trebuie sa se acorde o atentie sporita asupra calitatii conexiunii
intre obiectul testat si sondele de test suprafata de contact trebuie
sa nu contina vopsea, rugina, etc.
- Daca rezistenta sondelor si cablurilor de test este prea mare,
masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, R E, practic a
electrodului de impamantare, va fi afectata de o incertitudine supli-
mentara. Masurarile cu incertitudini mari apar atunci cand masuram
o valoare mica a rezistentei de dispersie cu sonde de test sau ca-
bluri care au un contact slab (o astfel de situatie apare in mod
frecvent atunci cand priza de pamant este buna iar stratul de pa-
mant de la suprafata este uscat si putin conductiv. In acest caz,
raportul intre rezistenta sondelor si rezistenta electrodului de impa-
mantare este foarte mare si prin urmare, incertitudinea de masura
care depinde de acest raport este foarte mare. Incertitudinea
masurarii este afisata in coloane rezultatelor suplimentare. Pentru a
reduce incertitudinea, este recomandat sa imbunatatim contactul
intre sonde si sol, lucru care se poate face prin udarea zonei in
care electrodul este infipt in pamant. Sau prin schimbarea locului
de infigere a tarusilor (electrozilor) auxiliari insa inlocuindu-i cu ta-
rusi de 80cm . Trebuie sa se verifica si cablurile de test, dupa cum
urmeaza: verificati daca izolatie este defecta si daca zonele de con-
tact cu sondele de test si cu instrumentul sunt bune (necorodate,
strans legate). In majoritatea cazurilor exactitatea masurarii
obtinute este satisfacatoare. Totusi, trebuie sa se tina cont si de in-
certitudinea de masurare existenta.

Informatiile suplimentare afisate de instrument

RE>1,99 k Domeniu de masura depasit


Tensiunea la bornele de test este mai
UN! mare de 24 V, dar mai mica de 50 V,
masurarea este blocata.
UN>50 V! and
Tensiunea la bornele de test este mai
continuous
mare de 50 V.
audio signal
Valoare prea mica a raportului semnal
NOISE!
/ zgomot.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 51


Eroare cauzata de rezistenta
LIMIT! electrozilor > 30%. (Valorile masurate
sunt folosite in calculul incertitudinii.)
Intreruperea in circuitul de masurare
este mai mare de 60 k.
Electrode re-
Rezistenta electrozilor este in domeniul
sistance >50
50...60 k.
k
Masurarea a fost intrerupta prin
Aborted!
apasarea butonului ESC.

3.5.3 Masurarea folosind metoda celor doi clesti


Masurarea cu doi clesti poate fi aplicata unde nu exista posibili-
tatea utilizarii electrozilor infipti in pamant.

ATENTIE!
Metoda celor doi clesti functioneaza numai in sis-
temele de impamantare multi-priza..

Tested earth
electrode

Clestele transmitator si clestele de masura trebuiesc


atasati la electrodul de impamantare testat la o distanta de
cel putin 30 cm unul de altul.
Conectati clestele transmitator la bornele H si E, in timp ce
clestele de masurare se conecteaza la borna speciala.

Setari

52 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Setati comutatorul pe pozitia RE.

Pentru selectarea metodei de


masura, F2 .

Folositi si pentru a selecta


1 2 si apoi confirmati apasand
ENTER.

Pentru setarea valorii limita


(rezistenta maxima) apasati F3
.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 53


Folositi , si ENTER
pentru a introduce valoarea
rezistentei.

Folositi , , , si
ENTER pentru a selecta
unitatea de masura si
apoi confirmati apasand
F4 .

Echipamentul este
pregatit pentru
masurare.
Afisajul va indica
curentul de scurgere.

Measurement

54 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Apasati START pentru a porni
masurarea.

Cititi rezultatul

Rezultatul este afisat pe ecran pentru 20s.


Acesta poate fi reapelat apasand tasta ENTER.

Nota:

Masurarile pot fi realizate in prezenta unui curent de


interferenta de maxim 3 A rms si frecventa in
conformitate cu valorile setate in meniu.

- Clestii achizitionati trebuiesc ca;librati inainte de prima lor utilizare.


Pot fi calibrati periodic pentru a preintampina influente datorate
imbatranirii lor asupra exactitatii masurarilor. Optiunea de calibrare
a clestilor este in meniul echipamentului.
- In cazul in care curentul masurat cu clestele este prea mic,
echipamentul va afisa urmatorul mesaj: "Curentul masurat este
prea mic, masurare imposibila!".

Informatii suplimentare afisate de instrument

RE>99.9 Domeniul de masurare depasit.


UN>50V! si Tensiunea la bornele echipamentului
semnal acus- este mai mare de 50 V, masurarea es-

Manual de utilizare Sonel MPI-530 55


tic modulat te blocata.
continuu
Tensiunea la bornele de testare este
mai mare de 24 V dar mai mica de
UN 50V, masurarea este blocata.
Semnalul de interferenta (semnalul de
zgomot) este prea mare rezultatul
NOISE!
masurarii poate fi afectat de o
incertitudine suplimentara.

3.5.4 Masurarea rezistivitatii solului


Pentru masurarea rezistivitatii solului utilizata pentru pregatirea
pentru proiectarea sistemului de impamantare sau in masurari
geologice este disponibila separat o functie de masurare a
rezistivitatii solului. Aceasta functie este identica cu masurarea pe 4
poli a rezistentei de dispersie a prizelor de pamant, insa, totusi,
contine o procedura suplimentara de introducere a distantei intre
electrozi. Valoarea masurata este rezistivitatea, calculata automat
conform formulei = 2 LRE, aplicata in metoda Wenner. Aceasta
metoda presupune pozitionarea electrozilor la distante egale.

Patru electrozi infipti in pamant, in linie dreapta, la distante


egale, ca in figura de mai sus.

Setari

56 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Setati comutatorul pe pozitia RE.

Pentru a selecta masurarea rezistivi-


atii apasati F2 .

Folositi si pentru a selecta


Rezistivitate, confirmati
apasand ENTER.

Pentru schimbarea tensiunii de test,


apasati F1 .

Manual de utilizare Sonel MPI-530 57


Folositi si pentru
selectarea tensiunii de test si
confirmati cu ENTER.

Pentru setarea valorii limita


(rezistenta maxima) apasati F3
.

Folositi , si ENTER
pentru a introduce valoarea
maxima permisa a
rezistivitatii.

58 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Folositi , , , si
ENTER pentru
selectarea unitatii de
masura si apoi
confirmtai apasand F4
.

Instrumentul este
pregatit pentru
masurare.
Puteti citi pe afisaj
valoarea tensiunii de
interferenta UN.

Masurare
Apasati START, pentru a intra in
modul de introducere a distantei
dintre electrozi.

Folositi , pentru a selecta


distanta dintre electrozi si
apasati ENTER pentru a incepe
masurarea.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 59


Cititi rezultatul.
Rezistenta electrodului
de curent
Rezistenta electrodului
de tensiune Valoarea
incertitudinii suplimen-
tare introduse de rezis-
tenta electrozilor auxil-
iari

Rezultatul este afisat pe ecran pentru 20s.


Acesta poate fi reapelat apasand tasta ENTER.

Remarci:

Masurarea rezistentei de dispersie a prizelor de pamant


poate fi realizata numai daca tensiunea de interferenta
nu depaseste 24 V. Tensiunea interferentelor este
masurata pana la valoarea maxima de 100V insa este
semnalata ca periculoasa de la 50V in sus. Instrumentul
nu trebuie conectat la retele in care tensiunea de interfe-
renta depaseste 100V.

- Trebuie sa se acorde o atentie sporita asupra calitatii conexiunii


intre obiectul testat si sondele de test suprafata de contact trebuie
sa nu contina vopsea, rugina, etc.
- Daca rezistenta sondelor si cablurilor de test este prea mare,
masurarea rezistentei de dispersie a prizei de pamant, R E, practic a
electrodului de impamantare, va fi afectata de o incertitudine supli-
mentara. Masurarile cu incertitudini mari apar atunci cand masuram
o valoare mica a rezistentei de dispersie cu sonde de test sau ca-
bluri care au un contact slab (o astfel de situatie apare in mod
frecvent atunci cand priza de pamant este buna iar stratul de pa-
mant de la suprafata este uscat si putin conductiv. In acest caz,
raportul intre rezistenta sondelor si rezistenta electrodului de impa-
mantare este foarte mare si prin urmare, incertitudinea de masura

60 Manual de utilizare Sonel MPI-530


care depinde de acest raport este foarte mare. Incertitudinea
masurarii este afisata in coloane rezultatelor suplimentare. Pentru a
reduce incertitudinea, este recomandat sa imbunatatim contactul
intre sonde si sol, lucru care se poate face prin udarea zonei in
care electrodul este infipt in pamant. Sau prin schimbarea locului
de infigere a tarusilor (electrozilor) auxiliari insa inlocuindu-i cu ta-
rusi de 80cm . Trebuie sa se verifica si cablurile de test, dupa cum
urmeaza: verificati daca izolatie este defecta si daca zonele de con-
tact cu sondele de test si cu instrumentul sunt bune (necorodate,
strans legate). In majoritatea cazurilor exactitatea masurarii
obtinute este satisfacatoare. Totusi, trebuie sa se tina cont si de in-
certitudinea de masurare existenta.

Informatiile suplimentare afisate de instrument

RE>1,99 k Domeniu de masura depasit


Tensiunea la bornele de test este mai
UN! mare de 24 V, dar mai mica de 50 V,
masurarea este blocata.
UN>50 V! and
Tensiunea la bornele de test este mai
continuous
mare de 50 V.
audio signal
Valoare prea mica a raportului semnal
NOISE!
/ zgomot.

3.6 Masurarea parametrilor dispozitivelor diferentiale de pro-


tectie

Atentie:
Masurarea UB, RE este realizata intotdeauna cu un curent
sinusoidal 0.4I n , fara a fi influentat de setarile in ceea ce
priveste forma de unda si factorul de multiplicare I n.

3.6.1 Masurarea curentului de declansare

Manual de utilizare Sonel MPI-530 61


Fixati butonul rotativ pe
pozitia IA .

Apasati F1 IDn
si
selectati I n.

Apasati F2 si
selectati forma de
unda a curentului.

Apasati F3 G S si
selectati tipul
diferentialului.

Selectati valorile/ simbolurile


convenabile cu tastele si si
confirmati cu ENTER.

Selectati cel de-al doilea grup de


parametri cu tastele si .

Apasati F1 UL si
selectati UL.

Apasati F2 MODE si
selectati forma de
unda a curentului.

62 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Selectati valorile/ simbolurile
convenabile cu tastele si si
confirmati cu ENTER.

Conectati instrumentul la instalatia testat


conform schemei de mai jos.

Instrumentul
este pregati
pentru
masurare.
Instrumentul
afiseaza
valorile
tensiunii si
frecventei
retelei.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 63


Apasati START pentru a
incepe masurarea.

Cititi rezultatul.

Remarca:

- Nu este posibila masurarea timpului de declansare tAI a


dispozitivului diferentil.

Informatii suplimentare afisate de instrument

Tensiunea de atingere UB depaseste


UB>UL!
valoarea de prag presetata a UL.
Simbolul ! plasat in partea dreapta a
! rezultatului inseamna ca dispozitivul
diferential nu functioneaza corect
Lipsa conductor nul, necesar pentru I n
No UL-N! constant si sub forma de impulsuri de
curent cu offset

Restul informatiilor sunt identice cu cele pentru masurarea buclei


de defect (primele 7 pozitii de la paragraful 3.4.1).

64 Manual de utilizare Sonel MPI-530


3.6.2 Masurarea timpului de declansare al dispozitivelor
diferentiale de protectie

Fixati butonul rotativ pe pozitia


tA .

Apasati F1 IDn si
selectati I n.

Apasati F2 xI si Dn

selectati factorul de
multiplicare al I n

Apasati F3 si
selectati forma de
unda a curentului.

Selectati valorile/ simbolurile


convenabile cu tastele si si
confirmati cu ENTER.

Selectati cel de-al doilea grup de


parametri cu tastele si .

Apasati F1 UL si
selectati UL.

Apasati F2 G S si
selectati tipul
diferentialului.

Apasati F3 MODE si
selectati modul de
Manual de utilizare Sonel MPI-530 65
masurare.

Selectati valorile dorite cu ajutorul


tastelor si si confirmati cu
ENTER.

Conectati instrumentul la instalatia testat


conform schemei de mai jos.

Instrumentul
este pregati
pentru
masurare.
Instrumentul
afiseaza
valorile
tensiunii si
frecventei
retelei.

66 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Apasati START pentru a
incepe masurarea.

Cititi rezultate-
le.

Remarcile si informatiile sunt aceleasi ca si pentru masurarea I A.


3.6.3 Automatic measurement of RCD parameters
Instrumentul poate realiza automat urmatoarele tipuri de teste in
circuitele cu dispozitive diferentiale de protectie: timp de declansare
al diferentialelor (tA), curent de declansare al diferentialelor (IA),
tensiune de atingere (UB) si rezistenta de dispersie a prizei de
pamant (RE). In plus, exista posibilitatea de masurarea automata a
impedantei buclei de scurtcircuit ZL-PE RCD conform paragarfului
3.4.3. In modul automat, nu este necesar sa activam fiecare
masurare prin apasarea butonului START si rolul utilizatorului este
redus la simpla apasare a butonului START si actionarea
diferentialului dupa fiecare declansare.
MPI-530 are doua moduri AUTO care pot fi alese din meniul
principal:
- Mod complet: masurari pentru toate formele de unda pentru un tip
de diferential (AC, A, B).
- Mod standard: masurare pentru o forma de unda selectata.
Selectarea modurilor este descrisa in Sectiunea 2.2.

3.6.3.1 Mod complet


Setari

Manual de utilizare Sonel MPI-530 67


Fixati comutatorul rotativ pe
pozitia AUTO.

Apasati F1 I Dn

pentru a selecta I n.

Apasati F2 si
selctati fiorma de
unda a curentului.
Apasati F3 G S si
selctati tipul
diferentialului.
Apasati F4
pentru a selecta
modul de masurare
(masurarea
parametrilor
diferentialului).

Selectati optiunea dorita cu ajutorul


tastelor si si apoi confirmati cu
ENTER.

Utilizati tastele si pentru a selecta


cel de-al doilea grup de parametri.

68 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Apasati F1 U L si
puteti selecta UL.

Apasati F2 pen-
tru a introduce lungi-
mea "L" a cablurilot
(pentru masurarea ZL-
PE fara adaptorul de
priza).

Apasati F3 WIRE si pu-


teti selecta lungimea
cablurilor de test (pen-
tru functiile ZL-PE si
RCD).

Apasati F4 pen-
tru a selecta metoda
de calcul a curentului
Ik (in functie de Un sau
U0 - (doar pentru
masurarea ZL-PE
RCD)).

Selectati valorile dorite cu si si


confirmati cu ENTER.

Measurement
Conectati instrumentul la instalatia electrica tes-
tata conform schemei de mai jos.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 69


Instrumentul este
pregatit pentru
masurare.
Pe afisaj puteti citi
valoarea tensiunii si
frecventa retelei.

Apasati START pentru a porni


masurarea. Daca sunt selectate
masurari care necesita declansarea
dispozitivelor diferentiale, utilizatorul
trebuie sa stea in apropierea
diferentialului si sa il porneasca ori de
cate ori acesta este declansat de teste,
pana la terminarea intregul test.

Evolutia masurarii
este prezentata de
barele grafice
afisate de
instrument: bara
de jos ciclul
total; bara
superioara
70 Manual de utilizare Sonel MPI-530
masurarea ZL-PE,
RCD si IA.

Cititi rezultatul
afisat.

Prin apasarea tastelor F3 si F4,


puteti vizualiza grupurile de
rezultate obtinute.

Note:

- Numarul parametrilor masurati depinde de setarile realizate in


meniu.
- UB si RE sunt intotdeauna masurate.
- Masurarea automata este intrerupta in urmatoarele cazuri:
Comutatorul a fost declansat in timpul masurarii UB RE or tA la
jumatate din valoarea lui In,
Comutatorul nu s-a declansat in timpul masurarii celorlalte
componente,
A fost depasita valoarea tensiunii de siguranta UL,
Tensiunea a fost intrerupta in timpul unei masurari,

Manual de utilizare Sonel MPI-530 71


Valorile lui RE si a tennsiunii de alimentare nu au permis
generarea curentului necesar pentru masurarea componentelor
selectate.
- Echipamentul sare automat peste masurarile imposibil de realizat.
- Criteriile pentru interpretarea corectitudinii rezultatelor:
0.5*In IA 1*In
0.35*In IA i 2*In pentru In =10 mA
0.35*In IA si 1.4*In pentru In ramas
0.5*In IA 2*In
tA at 0.5*In rcd, pentru toate tipurile de diferentiale
tA at 1*In 300 ms pentru diferentiale standard
tA at 2*In 150 ms pentru diferentiale standard
tA at 5*In 40 ms pentru diferentiale standard
130 ms tA at 1*In 500 ms pentru diferentiale selective
60 ms tA at 2*In 200 ms pentru diferentiale selective
50 ms tA at 5*In 150 ms pentru diferentiale selective
10 ms tA at 1*In 300 ms pentru diferentiale cu declansare
rapida
10 ms tA at 2*In 150 ms pt diferentiale cu declansare rapida
10 ms tA at 5*In 40 ms pt diferentiale cu declansare rapida

- Memorati rezultatele (consultati sec. 5.2) sau apasati ESC si


afisati doar tensiunea si frecventa retelei.

3.6.3.2 Modul standard


Settings

Fixati comutatorul pe pozitia at


AUTO.

72 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Apasati F1 pt
introducerea lui I n.

Apasati F2
pentru a introduce
forma de unda.

Apasati F3 pt a
introduce tipul
diferentialului.

Apasati F4
pentru a introduce
modul de masurare.

Folositi si pentru a selecta


optiunea dorita si apoi apasati ENTER
pentru confirmare.

Folositi si pentru a introduce al


doilea grup de parametri.

Apasati F1 pentru
UL.
Apasati F2 pentru
selectarea lungimii L a
cablului (pentru
masurarea ZL-PE RCD
fara adaptorul de priza.
Apasati F3 pentru
introducerea valorii
supracurentului de
protectie (numai la
masurarea ZL-PE RCD).

Manual de utilizare Sonel MPI-530 73


Apasati F4 pentru
a introduce metoda de
calcul a lui Ik (raportat la
Un sau U0) - numai
pentru masurarea ZL-PE
RCD.

Folositi si pentru a selecta


pozitia dorita si apasati ENTER pentru
confirmare. For selecting the security
means, use and to select the pa-
rameter and the use and to se-
lect its value.

Masurare
Conectati echipamentul conform schemei de mai
jos.

74 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Echipamentul este
pregatit pentru
masurare.
Afisajul va indica
tensiunea si frecventa
retelei.

Apasati START pentru pornirea


masurarii. Daca sunt necesare masurari
care declanseaza diferentialul,
operatorul trebuie sa fi in vecinatatea
acestuia pentru a-l anclansa de fiecare
data cand este declansat pana cand
masurarile sunt incheiate (o intrerupere
mai lunga poate insemna incheierea
masurarilor).

Progresul
masurarii este in-
dicat printr-io bara
grafica.

Cititi rezultatul.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 75


Folositi F3 si F4
pentru a vizualiza grupurile de
date masurate.

Nota:

- Remaricle sunt similare cu cele din sectiunea 3.6.3.1.

3.7 Masurarea rezistentei de izolatie

ATENTIE:
Obiectele testate trebuie sa fie de-energizate.
Este interzisa prezenta oricarei alte tensiuni decat
cea de test pe obiectul testat.

3.7.1 Masurarea pe doua fire

Fixati butonul rotativ pe


functia RISO.

76 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Apasati F1 U N

pentru a selecta
tensiunea de test
nominala UN.

Apasati F2 TIME
si selectati perio-
adele de timp t1, t2
si t3. Valoarea ---
inseamna ca
aceasta perioada
este dezactivata.

Selectati valorile corespunzatoare


cu ajutorul tastelor si si apoi
confirmati cu ENTER.

Daca este nevoie,


schimbati coeficientii de
absorbtie calculati
(punctul 2.2.2).
Asigurati-va ca t1, t2 si t3
au valorile corespunza-
toare.

Conectati cablurile de test conform


schemei de mai jos.

Apasati si mentineti in

Manual de utilizare Sonel MPI-530 77


aceasta pozitie butonul
START.
Masurarea este
realizata continuu atat
timp cat butonul de
start este mentinut
apasat.

Pentru a mentine tasta


START activa, apasati
ENTER in timp ce
apasati pe START, in
aceste conditii
nemaifiind necesara
mentinere tastei
START apasate pe tot
parcursul testului.
Pentru a intrerupe
testul, apasati START
din nou.

Imaginea
afisajului in
timpul
masurarii
rezistentei de
izolatie.

La sfaristul perioadei de testare, va fi afisata


valoarea masurata a rezistentei de izolatie
(desemnata ca Rt1, Rt2 sau Rt3 , corespunzatoare
rezultatelor la terminarea celor trei perioade de
timp selectate). Coeficientii de absorbtie sunt cal-
culati conform formulelor:

78 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Ab1 = DAR = Rt2 / Rt1 si Ab2 = PI = Rt3 / Rt2.

Cititi
rezultatele
obtinute pe
afisaj.

Observatii:

In timpul masurarii rezistentei de izolatie exista


tensiuni periculoase de pana la 2,5 kV la bornele
instrumentului MPI-525.

Este interzis sa deconectati cablurile de test sau sa


schimbati pozitia butonului rotativ de selectie a
functiilor inainte de terminarea masurarii. Ignorarea
acestei recomandari va conduce la un puterni soc
electric si face imposibila descarcarea obiectului tes-
tat.

- instrumentul emite un semnal sonor continuu pana cand se atinge


90% din valoarea presetata (si de asemenea cand se depaseste
110% din valoarea presetata).
- Dupa terminarea fiecarei masurari, capacitatea obiectului testat
este descarcata automat prin scurtcircuitarea celor doua borne
RISO+ si RISO- cu o rezistenta de 100 k.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 79


Informatii suplimentare afisate de instrument

Prezenta tensiune de test la bornele


instrumentului
Tensiune de interferenta pe obiectul
testat. Exista posibilitatea ca rezultatul
NOISE!
masurarii sa contina o eroare
suplimentara.
Activarea limitei de curent. Simbolul
LIMIT I! afisat este insotit si de un semnal
acustic

3.7.2 Masurari cu adaptorul optional AutoISO-2500

Selectati functia RISO cu


ajutorul butonului rotativ.

Conectati adaptorul
AutoISO-2500. Instru-
mentul detecteaza au-
tomat acest lucru si va
modifica configuratia
indicata pe afisaj.

80 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Apasati F1 U si N

selectati tensiunea
nominala de test
UN.

Apasati F2 TIME
pentru a selecta un
singur timp de
masurare.

Apasati F3 MODE
pentru a selecta
tipul cablurilor tes-
tate.

Selectati valorile dorite cu ajutorul


tastelor si si apoi confirmati
apasand tasta ENTER.

Conectati adaptorul AutoISO-2500 la cablurile care


vor fi testate.

Apasati START pentru a incepe


masurarea. Intai, se verifica tensiunea
pe fiecare cablu in parte. Daca oricare
dintre tensiuni depaseste tensiune

Manual de utilizare Sonel MPI-530 81


maxim admisibila, va fi afisat simbolul
tensiunii respective insotita de !(de
exemplu UN-PE!) iar masurarea este
orpita.

Afisajul in timpul
masurarii.

Rezultatul
masurarii curente
este afisat cu font
ingrosat..

Cititi rezultatele
afisate.

In partea dreapta
a afisajului aveti
rezultate
suplimentare
pentru cablurile
selectate (pentru
care rezultatul
principal este scris
cu font ingrosat)

Puteti modifica

82 Manual de utilizare Sonel MPI-530


perechile de fire
cu ajutorul tastelor
F1 si F2.

Puteti vizualiza
diferitele grupuri
de date masurate,
navigand prin
ecrane cu tastele
F3 si F4.

Observatii:

- Diferenta intre masurarea cablurilor simple si a cablurilor


energetice este astfel: pentru cablurile simple se masoara
rezistenta de izolatie intre toate miezurile cablului, in timp ce pentru
cablurile energetice, masurarea se face intre fiecare miez si
celelalte conductoare conectate intre ele (scurtcircuitate) si fata de
pamant (conductorul de impamantare).
- In timpul masurarii asupra cablurilor energetice, cablul de
impamantare al adaptorului AutoISO2500 marcat , trebuie
conectat la impamantare.
- Alte observatii si remarci sunt identice cu cele de la paragraful
3.6.1.

3.7.3 Masurarea rezistentei cu tensiuni joase


Masurarea rezistentei cu tensiuni joase

3.7.4 Masurarea rezistentei

Pozitionati comutatorul
rotativ pe pozitia RX R200
mA.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 83


Apasati tasta F1 si selectati
modul de masurare.

Selectati pozitia RX cu ajutorul


tastelor si si apoi con-
firmati apasand tasta
ENTER.

Conectati instrumentul la obiectul


testat.

84 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Cititi rezultatul
obtinut.

Observatii:
- Observatiile si remarcile sunt identice cu cele de la paragarful
3.8.1.

3.7.5 Calibrarea cablurilor de test


Pentru eliminarea influentei rezistentelor cablurilor de test
asupra rezultatelor masurarilor, trebuie sa realizati operatiunea de
compensare a rezistentei acestora. Tocami pentru acest scop,
functiile RX si R200 mA au subfunctii AUTOZERO.

Apasati tasta F2.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 85


Urmati instructiunile indicate pe afisajul ins-
trumentului.

Aparitia mesajului AUTOZERO confirma ca


testul de compemsare a rezistentei
sondelor a fost realizat.

Pentru a dezactiva compensarea rezistentei


sondelor (reintoarcerea calibrarii initiale),
realizati pasii de mai sus insa cu sondele
nescurtcircuitate.

3.8 Verificarea succesiunii fazelor

86 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Fixati butonul
rotativ pe
L1

pozitia .
L3 L2

Conectati instrumentul conform schemei de mai


jos.

Tensiunile intre
Sageti in faze.
sensul acelor
de cea- Semnalarea
sornic: suc- prezentei fiecarei
cesiune faze.
corecta a
fazelor;
Sageti in
Manual de utilizare Sonel MPI-530 87
sens invers
acelor de
ceasornic:
succesiune
incorecta a
fazelor.

4 Memoria pentru rezultatele masurarilor


MPI-525 are o merie pentru datele masurate cu o capacitate de
pana 50,000 de rezultate pentru masurari. Intreaga memorie este
divizata in 10 bancuri de memorie fiecare avand la randul sau cate
99 de celule de memorie. Datorita alocarii dinamice a memoriei,
fiecare celula de memorie poate contine cantitati diferite de
rezultate ale unor masurari singulare, in functie de posibilitatile
existente la data salvarii rezultatelor. In acest fel se asigura o
utilizare optima a memoriei. Fiecare rezultat al unei masurari poate
fi stocat intr-o celula de memorie definita de un numar de celula, in
bancul de memorie selectat. Multumita acestui lucru, utilizatorul
poate memora rezultatele in ce celula doareste, in ce banc de date
doreste, poate sa asocieze oun numar de celula cu o anumita
masurare iar bancurile de celule cu anumite obiecte testate si apoi
sa repete aceste masurari fara a pierde datele memorate.
Memoria cu datele masurate salvate nu este stearsa automat
atunci cand inchideti insrtrumentul. Astfel, datele pot fi citite si
descarcate si ulterior. De asemenea, numarul celulei sau a
bancului nu sunt modificate.

Observatii:

- Rezultatele masurarilor realizate pentru toate functiile pot fi


stocate intr-o singura celula de memorie.
- Atunci cand incrementarea automata a numarului celulei de
memorie este dezactivata, salvarea unui unui rezultat sau a unui

88 Manual de utilizare Sonel MPI-530


grup de rezultate nu incrementeaza automat numarul celulei de
memorie pentru a salva rezultatele masurarilor in celule succesive
pentru un anumit punct (obiect) de masurare. Daca se fac mai
multe serii de masurari pe aceeasi functie, autoincrementarea
indexului celulei de memorie se poate seta din meniu. O astfel de
autoincrementare are loc dupa fiecare stocare de date (activarea
autoincrementarii paragraf 2.1.5).
- Numai rezultatele masurarilor obtinute prin apasarea tastei
START pot fi stocate in memorie (cu exceptia functiei de
compensare a rezistentei cablurilor de test in masurarea
continuitatii cu tensiuni joase).
- Stergerea memoriei este recomandata dupa citirea si descarcarea
datelor sau inaintea realizarii unei serii noi de masurari care pot fi
stocate in aceleasi celule ca si cele anterioare.
4.1 Salvarea datelor masurate in memorie

Apasati ENTER after completion of


measurement.

Cadrul indica faputl ca Cadrul indica faputl


cel putin un rezultat ca cel putin o celula
este stocat in celula de din bancul respectiv
memorie. are rezultate sal-
vate..

Tipul Celulal este


rezultatului libera pentru
masurarii un anume tip
care de masurare.
urmeaza sa
fie stocat in Sunt 6 rezul-
memorie tate sau un
rezultat care
contine 6

Manual de utilizare Sonel MPI-530 89


ecrane in
celule.

Celula este
ocupata
pentru
anumite
masurari.

Masurarea este (celula de memorie) este


selectata cu ajutorul tastelor si ;
banculd e memorie este selectat cu ajutorul
tastelor si .
Stocarea datelor masurate in memorie se
realizeaza apasand tasta ENTER.

Daca incercati sa sa stocati data intr-o celula


ocupata, instrumentul va afisa urmatorul
mesaj de de avertisment:

Dupa selectarea unei optiuni cu ajutorul


tastelor si , apasati ENTER.

90 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Observatii:
In cazul testarii diferentialelor (RCD), avertismentul anterior va
aparea si atunci cand veti incerca sa salvati un rezultat obtinut la un
curent diferit I n sau pentru o presetare diferiita a tipului de
diferential (standard / cu intarziere / selectiv), chiar daca spatiul
asociat masurarii respective este liber. Atunci cand se stocheaza
rezultatele masurarilor pentru tipuri diferite de dispozitive
diferentiale sau pentru curent nominal de test diferit (I n), rezultatele
anterioare din locatia respectiva vor fi sterse.
De asemenea, in memorie vor fi stocate tot setul de rezultate
(rezultatul principal si cele suplimentare) pentru o masurare
realizata si setarile de masurare.

4.2 Verificarea sensului de rotatie la motoare


Setari
Fixati comutatorul pe pozitia
.

Apasati F1 .

Folositi , pentru a
selecta MOTOR
ROTATION, si confirmati cu
ENTER.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 91


Masurare
Conectati echipamentul la motor conform
schemei de mai jos.

Rotiti axul motorului cu putere in directia dorita.

92 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Sageata Sageata indica
indica sensul sensul invers
acelor de acelor de
ceasornic: ceasornic cand
cand bornele bornele L1, L2,
motorului L1, L3 ale motorului
L2, L3 sunt la fazele L1, L2,
conectate la L3 (respectiv),
fazele L1, motorul se va roti
L2, L3 opus fata de
(respectiv), sensul din timpul
motorul se testului.
va roti in
acelasi sens
in care s-a
rotit in timpul
testului.

Nota:

- Cand cablurile deconectate sunt mutate, pot induce tensiuni care


rezulta in indicarea induce voltages that result in indicating the di-
rection of rotation. Do not move the test leads during the test.

4.3 Recorder. Measurement and recording of current, volt-


age, cos, PF factor, harmonics and THD
Settings

Set the rotary switch of


function selection at
LOGGER position.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 93


In MENU (section 2.2.3), select network nominal
voltage and frequency. This voltage is used for
calculating the deviation of measured voltage [in
%] from selected nominal value.

Press F1 , to select the


parameters to be recorded.

Use , to select the pa-


rameter set for recording,
press ENTER to approve.

Press F2 , to set the sampling time


and number of samples.

94 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Use , and ENTER to
select the sampling period.

Use , to select the num-


ber of samples, then use ,
to set the number of sam-
ples - the recording time is
calculated basing on the
sampling time and the num-
ber of samples. Press F4
to enter the measure-
ment screen.

Use , to change the appearance of the set-


ting bar. Press F3 to enter the selection of
clamp type.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 95


Use , to select the type
of clamps, press ENTER to
approve.

Measurement
Connect the device according to the drawing
(example of measurement on a motor).

96 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Groups of results displayed are
changed by means of F3
and F4 push-buttons.

When displaying harmonics, use


, to select the number of the
harmonic, with the value displayed
on the right side of the screen.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 97


Press START to start recording.

Note:

Note:
In order to avoid ambiguity in the calculating power values,
attach clamps with their arrows indicating the point of con-
necting L terminal of the meter to the tested object (Figure
b)).
98 Manual de utilizare Sonel MPI-530
- During recording only one screen is displayed - the one that was
displayed at the start of recording.
- In order to save energy, the meter displays data for 30 seconds
from activating it, then it enters energy saving mode (the screen is
blanked, LED flashes with 1-sec intervals). Pressing any key acti-
vates the device from the standby mode.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 99


5 Memorarea rezultatelor masurarilor

5.1 Structura memoriei


Memoria pentru rezultatele testelor are o structura arborescenta
(vezi figura de mai jos). Utilizatorul are posibilitatea de a inregistra
date pentru 10 clienti. Pentru fiecare client poate crea maxim 999
obiecte, care pot stoca pana la trei nivele de sub-obiecte, 999 sub-
objicte pentru fiecare nivel. Fiecare obiect si sub-obiect poate stoca
pana la 999 masurari.
Intreaga structura este limitata de dimensiunea memoriei.
Memoria permite inregistrarea simultana a maxim 10 clienti cu
descriere completa si un set de masurari minim de 10.000 de
puncte si 10.000 de nume pentru aceste puncte, 999 nume pentru
obiecte, 999 descrieri de sub-obiecte si memoreaza schema
acestor obiecte. In plus, memoria are si un spatiu pentru lista de
nume (lista de selectie) extinsa pana la 99 intrari.

5.1.1 Fereastra principala in modul de masurare cu inregistrare


Bara cu nume Memoria libera disponibila:
client / bara Toate liniile interne vizibile -
pentru locatia 100 %,
in meniu Nu exista linie vizibila - 0 %

Iconita obiectului
Margini Iconita
ingrosate Subobiectului
indica locatia
cursorului Bara pentru
numele
obiectului si a
subobiectului (si
cand cursorul
este pe client,
adresa clientului,
daca este
introdusa)

100 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Conectori care indica Marking of
posibilitatea de miscare function buttons
intre iconite.

Obiect fara sub-obiecte

Numere succesive / Simbolul obiectelor


Numar total de obi-
ecte
Simbolul punctului masurat si numarul de astfel de puncte
(pentru acest obect)

Un obiect continand cel putin un sub-obiect

Simbolul obiectului pe
fundal gri

Conector

Sub-obiect fara alte sub-obiecte

Numere succesive / Simbol subobject


Numar total de su-
bobiecte pe un nivel
Simbolul punctului de masura si numarul acestor puncte
(pentru acest subobiect)

Sub-obiect continand mai multe sub-obiecte

Simbol sub-obiect pe
fundal gri

Conector (apare cand


cursorul este pe iconita).
Manual de utilizare Sonel MPI-530 101
Fereastra editarii clientului

Camp activ Campuri de


date

Fereastra de introducere a numelui

Camp de in-
Informatii troducere date
asupra modu- Tastatura
lui de intro-
ducere a nu-
melui

Pentru a obtine fonturi mai mari, pozitionati cursorul Shift si apasati


ENTER.
Pentru a obtine fonturi speciale, fixati cursorul pe ALT si apasati
ENTER.

Fereastra de introducere a rezultatelor masurarilor

Numere suc-
cesive /
Numar total de
celule cu date
salvate

102 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Nota:

- Rezultatele masurarilor realizate pentru toate functiile pot fi sto-


cate intr-o singura celula de memorie.
- In memorie se stocheaza numai rezultatele masurarilor incepute
prin apasarea tastei START (cu exceptia functiei autozero in
msurarile de rezistenta cu tensiune de test mica).
- In memorie se salveaza setul complet de masurari (rezultatul
principal si cele auxiliare)) pentru o functie de masurare data,
setarile de presetate de masurare, data si ora la care au fost
efectuate masurarile.
- Celulele libere nu sunt disponibile.
- Este recomandat sa stergeti memoria dupa ce ati descarcat
datele sau inaintea realizarii unui set nou de maurari.care pot fi
memorate in aceleasi celule de memorie.

5.2 Stocarea rezultatelor in memorie

Apasati ENTER dupa ce incheierea


masurarii.

5.2.1 Introducerea rezultatelor fara extinderea structurii de


memorie

Apasati ENTER din nou.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 103


Celula libera
pentru un anumit
tip de masurare.

O celula
rezervata pentru
un anumit tip de
masurare.

Pentru a selecta un punct de masurare (celula), folositi


si .

Apasati ENTER, pentru salvarea


rezultatului in memorie sau ESC,
or pentru reintoaarcerea la afisarea
structurii memoriei.

Daca incercati sa stocati date intr-o celula de memorie


ocupata, va fi afisat urmatorul avertisment:

104 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Apasati ENTER pentru suprascri-
ere sau ESC pentru anularea op-
or eratiunii de salvare.

Note:
In cazul testarii diferentialelor (RCD), avertismentul anterior va aparea si atunci cand veti incerca sa
salvati un rezultat obtinut la un curent diferit IDn sau pentru o presetare diferiita a tipului de diferential
(standard / cu intarziere / selectiv), chiar daca spatiul asociat masurarii respective este liber. Atunci
cand se stocheaza rezultatele masurarilor pentru tipuri diferite de dispozitive diferentiale sau pentru
curent nominal de test diferit (IDn), rezultatele anterioare din locatia respectiva vor fi sterse.

5.2.2 Extinderea structurii memoriei

Apasati ESC pentru a incepe crearea obiectelor

Apasati pentru a seta cursorul pe Client 1.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 105


Folositi , pentru a va muta de pe un client pe altul
(1 - 10).

Apasati F1 pentru a edita datele despre client.

Folositi si pentru a seta cursorul pe fiecare


articol si apasati ENTER pentru a incepe editarea.

Folositi , si , pentru a selecta caracterele si


apasati ENTER pentru a-l scrie.
Apasati F3 pentru a sterge literele tastate.
Apasati F4 pentru a confirma datele si apoi sa

106 Manual de utilizare Sonel MPI-530


va intoarceti la ecranul de la pasul .

In acest mod, puteti introduce toate datele despre cli-


ent.

Apasati F4 pentru a confirma datele si va veti


intoarce la ecranul de la pasul .

Folositi pentru a serta cursorul pe iconita obiectului.


Apasati F1 pentru a edita numele obiectului.

Introduceti numele obiectului in acelasi mod in care ati


procedat la datele despre client. Puteti folosi liusta
numelor propuse care este disponibila dupa ce
apasati F1 .

Manual de utilizare Sonel MPI-530 107


Dupa ce ati apsat F1 puteti adauga in
continuare si alte nume la lista (pana la 99 de
articole), si apasand F2 stergeti aceste articole.

Apasati F4 pentru a confirma numele care apare


pe ecran.

Apasati ENTER, pentru a merge la punctul de masura-


re.

Apasati F1 pentru a edita numele punctului de


masurare.

108 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Introduceti numele punctului de masurare in acelasi fel
ca numele obiectului.

Apasati ENTER, pentru a salva rezultatele masura-


rilor.

Dupa intrarea in memorie, utilizatorul poate sa-I extinda structura


prin adaugarea de obiecte si subobiecte noi dupa cum ii este
necesar.

Pentru adaugarea unui nou obiect apasati F4 .

Manual de utilizare Sonel MPI-530 109


Pentru a adauga un subobiect nou, pozitionati cursorul
pe obiectul dorit si apoi apasati F3 .

Folosind F3 si F4 puteti adauga obiecte si subobiecte


noi (pana la 5 nivele).

Nota:

- Obiectele noi (subobiecte intr-un nivel) sunt adaugate in partea


dreapta a obiectului marcat de cursor (sub-obiect).
- Pe afisaj sunt indicate doar subobiectele care apartin obiectului
(subobiectului) indicat de cursor.
- Stergerea obiectelor si subobiectelor este posibila numai in modul
de parcurgere a memoriei.

110 Manual de utilizare Sonel MPI-530


5.3 Parcurgerea si editarea memoriei

Fixati comutatorul pe pozitia


MEM.

Folositi si pentru a selecta


"MEMORY BROWSE AND
EDIT.

Apasati ENTER.

Ultima masurare salvata


subobiectul 3, Nivelul 1

Folositi , si , pentru a comuta intre obiecte


si subobiecte utilizand conectorii existenti.
Apasati F1 pentru a accesa optiunea de
Manual de utilizare Sonel MPI-530 111
editare a numelui obiectului (subobiectului) si
modificati-l. Apasati F2 pentru a sterge un
obiect (subobiect) ales cu toate rezultatele sale.

Dupa fixarea cursorului pe


client, utilizati , pentru a
trece la urmatorul client.

Dupa selectarea obiectului dorit


(subobiectului ) apasati ENTER.

Numarul punctului de
masurare / numarul
tuturor punctelor de
masurare.

Numarul tipului de
masurare / numarul
tuturor masurailor
pentru punctul
respectiv.

Folositi , pentru a modifica punctul de


masurare.
Apasati F1 pentru a accesa editarea numelui
punctului de masurare si pentru a-l modifica.
Apasati F2 pentru a sterge punctul de
masurare ales cu toate rezultatele sale.
Apasati F3 si F4 pentru a afisa toate
tipurile de rezultate pentru un anumit punct.

112 Manual de utilizare Sonel MPI-530


5.4 Parcurgerea memoriei inregistratorului.
Fixati comutatorul pe pozitia
MEM.

Folositi si pentru a selecta


"LOGGER MEMORY
BROWSE".

Apasati ENTER.

Folositi si pentru a alege


intre parcurgerea rezultatelor
inregistrate sau a masurarilor
punctuale. Apasati ENTER.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 113


Masurari punctuale

Numarul de masurari /
numarul total de
masurari.

Numarul ecranului cu
rezultate / numarul total
de ecrane cu rezultate.

Folositi , pentru afisarea rezultatelor


masurarilor succesive.
Apasati F1 pentru stergerea unei anumite
masurari cu toate rezultatele sale.
Apasati F3 si F4 pentru a afisa toate
rezultatele individuale pentru o masurare data.

Inregistrari

114 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Folositi si pentru a
selecta o inregistrare. Apasati
ENTER.

Numarul de ecrane
cu rezultate/
numarul total de
ecrane cu rezultate.
Valori statistice
pentru tensiune si
curent.

Apasati F3 si F4 pentru afisarea


rezultatelor corespunzatoare unei inregistrari.

Numarul de ecrane
cu rezultate/
numarul total de
ecrane cu rezultate.
Valori statistice ale
puterii si ale THD.

Numarul de ecrane cu
rezultate/ numarul total de
ecrane cu rezultate.

Apasati F3 si F4 pentru afisarea


rezultatelor masurarilor in esantioane succesive.
Acum puteti alege esantioane succesive utilziand
, si la fel si pentru parcurgerea ecranelor
urmatoare.
Manual de utilizare Sonel MPI-530 115
La afisarea armonicelor, folositi , pentru
selectarea armonicei pe care o vreti exprimata in
numere in partea dreapta a ecranului.

116 Manual de utilizare Sonel MPI-530


5.5 Stergerea datelor memorate

Fixati butonul rotativ pe pozitia


MEM.

Selectati Memory erasing cu


ajutorul tastelor si .

Apasati tasta ENTER.

Selectati stergerea totala a


memoriei, a unui banc de
memorie sau a unei masurari

Manual de utilizare Sonel MPI-530 117


cu ajutorul tastelor .

Utilizati si pentru a selecta


YES sau NO. Apasati tasta
ENTER.

6 Transmiterea datelor

6.1 Accesoriile de conectare la calculator


Pentru a conecta instrumentul la un calculator sunt necesare ac-
cesorii suplimentare si anume un cablu USB si software corespun-
zator. Daca aceste accesorii nu au fost achizitionate odata cu ins-
trumentul, acestea sunt disponibile la furnizorul dumneavoastra de
echipamente Sonel.
Accesoriile pot fi folosite pentru mai multe instrumente produse
de SONEL S.A. si echipate cu interfata USB.
Informatiile detaliate despre software sunt disponibile la
producator sau la orice furnizor autorizat SONEL.
6.2 Transmiterea datelor prin USB
1. Fixati butonul rotativ pe functia MEM.
2. Conectati cablul de date la portul USB al computerului si la mufa
USB a instrumentului .
3. Lansati programul.

118 Manual de utilizare Sonel MPI-530


6.3 Transmiterea datelor folosind modulul Bluetooth
1. Activati Bluetooth-ul la PC. Urmati instructiunile modulului.
2. Porniti instrumentul si setati butonul de functii pe pozitia MEM.
3. Pe PC intrati in modul de conectivitate Bluetooth, selectati MPI-
530 si conectati-l.
4. Daca conexiunea a fost realizata cu succes, instrumentul va
afisa urmatoarea imagine:

5, Porniti software-ul pentru a citi/salva datele (Sonel Reader, Sonel


PE) si procedati in conformitate cu instructiunile sale..

6.4 Citirea si modificarea codului PIN pentru conexiunile


Bluetooth

Selectati transmisia Wireless din meniul principal,

apasati ENTER.

Selectati CHANGE PIN CODE (MODIFICARE COD PIN),

Manual de utilizare Sonel MPI-530 119


apasati ENTER.

120 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Read the current PIN, and change it if necessary, confirming intro-
duced change by pressing ENTER.

Note:

Codul PIN standard pentru transmisia Bluetooth este "123".

Manual de utilizare Sonel MPI-530 121


7 Alimentare

7.1 Monitorizarea tensiunii de alimentare


Nivelul de incarcare al bateriilor sau acumulatorilor este indicat
de simbolul din coltul dreapta-sus a afisajului:

Baterie incarcata.

Baterie aproape descarcata.

Baterie descarcata complet.

Baterie descarcata complet,


masurare blocata.

Nota:
Simbolul BAT semnifica tensiune insuficienta de alimentare si
este necesar sa reincarcati acumulatorii.
Masurarile realizate cu o tensiune insuficienta sunt afectate de
erori suplimentare imposibil de estimat de catre utilizator si de
aceea nu pot constitui o baza de evaluare corecta a sistemului
de impamantare testat.

7.2 Inlocuirea bateriilor (acumulatorilor)


MPI-525 este alimentat de 4 baterii (LR14). De asemenea, poate
fi alimentat si de acumulatorul furnizat de producator (SONEL
NiMH).
Incarcatorul bateriei este incorporat in instrument si functioneaza
numai cu acumulatorul producatorului. Incarcatorul este alimentat
prin intermediul unui adaptor exern de alimentare. De asemenea,
poate fi alimentat de la mufa de bricheta a oricarui automobil.
122 Manual de utilizare Sonel MPI-530
Acumulatorul si adaptorul pentru alimentare sunt accesorii
suplimentare si pot fi achizitionate si separat de la orice distribuitor
autorizat.

ATENTIE:
Cablurile de test lasate in bornele instrumentului pe
durata operatiunii de inlocuire a bateriilor cosnstituie un
risc de electrocutare cu o tensiune periculoasa.

Pentru inlocuirea acumulatorilor, este necesar sa realizati


urmatoarele:
Scoateti toate cablurile de testare din bornele instrumentului si
opriti instrumentul
Indepartati cele patru suruburi de la compartimentul de acumu-
latori / baterii (in partea de jos a carcasei instrumentului)
Inlocuiti acumulatorii
Reintroduceti cele patru suruburi pentru inchiderea
compartimentului de baterii.

NOTA!
Nu utilizati instrumentul atunci cand usa
compartimentului de baterii este scoasa si nu
Manual de utilizare Sonel MPI-530 123
alimentati instrumentul de la alte surse de alimentare
decat cele mentionate in acest manual.

7.3 Incarcarea acumulatorilor


Incarcarea incepe imediat ce ati conectat instrumentul al sursa
de alimentare fara sa conteze daca instrumentul este pornit sau
oprit. In timpul incarcarii, ecranul arata ca in figura de mai jos.
Acumulatorii sunt incarcati iconform algoritmului incarcarii
rapide acest proces permite reducerea duratei de incarcare
la aproximativ 4 ore. Sfarsitul procesului de incarcare este
semnalizat cu mesajul: Charging finished. Pentru a opri
instrumentul, scoateti cablul de alimentare al incarcatorului.

Modul de Mesaj referitor la


operare procesul de incar-
care

Progresul incarcarii, modificarea seg-


mentelor din interior semnifica incar-
carea activa
Nota:
Ca rezultat al interferentelor din retea, exista posibilitatea ca
procesul de incarcare al acumulatorilor sa se termine foarte repede.
In acest caz, trebuie sa scoateti cablul de alimentare si apoi sa il
reconectati, practic reluand procesul de incarcare.

124 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Informatii suplimentare afisate de instruument

Mesaj Cauza Masuri


Tensiune ex- Verificati contactele
Battery connec-
cesiva pe aumulatorului. Daca
tion error!
acumulator in problema persista,
(Eroare conectare
timpul incar- schimbati
baterie)
carii. acumulatorul.
Verificati contactele
Lipsa comuni-
aumulatorului. Daca
No battery! catie cu con-
problema persista,
(lipsa baterie) trollerul acu-
schimbati
mulatorului.
acumulatorul.
Nu puteti incarca
corect acumulatorul
la o astfel de
temperatura. Reluati
incarcarea
Battery tempera- instrumentului intr-un
Temperatura
ture too low! loc cu temperatura
mediului
(temperatura mai mare
ambiant mai
baterie prea mi- Acest mesaj poate fi
mica de 10C
ca) afisat si in cazul
descarcarii excesive
a acumulatorului. Se
recomanda incar-
carea repetata a
acumulatorului.
Mesajul este afisat
temporar si apoi
Acumulator
procesul de
descarcat sub
Precharge error preincarcare
limita normala
(eroare de reincepe. Daca dupa
sau
preincarcare) mai multe incercari
acumulator
apare mesajul:
defect
Battery
temperature too

Manual de utilizare Sonel MPI-530 125


Mesaj Cauza Masuri
high! , inlocuiti
acumulatorul.
Ambient tem- Move the meter to
Temperature of
perature is the environment with
the rechargeable
higher than od lower ambient tem-
batteries pack is
35 C perature, and the
too high!
wait for its cooling.

7.4 Principii generale referitoare la utilizarea acumulatorilor


NiMH
- Daca nu utilizati instrumentul pentru o perioada prelungita de timp,
se recomnda scoaterea acumulatorilor si depozitarea lor separat de
instrument.

- Depozitati acumulatorii intr-un loc uscat, racoros, bine ventilat si


ferit de lumina directa a soarelui. Temperatura mediului ambiant de
depozitare pentru perioade prelungite de timp nu trebuie sa depa-
seasca 30C. Daca acumulatorii vor fi depozitati pentru perioade
lungi de timp la temperaturi inalte, atunci procesele chimice care
apar in acest caz le va reduce substantial durata de viata.

- Acumulatorii NiMH rezista in mod normal la 500-1000 cicluri de


incarcare. Acumulatorii ajung la capacitatea maxima dupa formata-
re (2-3 cicluri complete de incarcare - descarcare). Cel mai impor-
tant parametru care influenteaza durata de viata a acumulatorilor
este gardul de descarcare. Cu cat gradul de descarcare este mai
mare, cu atat mai mica este durata de viata.

- Efectul de memorie este limitat in cazul acumulatorilor NiMH.


Acesti acumulatori pot fi incarcati la orice moment de timp, fara
repercusiuni. Totusi, este recomandat sa descarcati complet
acumulatorii la fiecare cateva cicluri.

- In timpul depozitarii, acumulatorii Ni-MH se descarca cu o rata de


aproximativ 30% pe luna. Pastrarea acumulatorilor la temperaturi

126 Manual de utilizare Sonel MPI-530


mari poate sa accelereze aces proces pana la 100%. Pentru a
preintampina descarcarea excesiva a acumulatorilor, dupa care ar
fi nevoie de sa fie formatati, este recomanadt sa incarcati acumula-
torii la anumite perioade de timp (chiar daca nu sunt folositi).

- Incarcatoarele rapide moderne detecteaza ambele cazuri de tem-


peraturi extreme (temperatura prea mica sau prea mare) si reactio-
neaza in mod corespunzator. In cazul unei temperaturi prea joase,
nu se porneste procesul de incarcare al acumulatorului, ceea ce ar
deteriora iremediabil acumulatorul. O crestere a temperaturii acu-
mulatorilor este un semnal pentru oprirea incarcarii si este un fe-
nomen normal. Totusi, incarcarea la o temperatura ambianta mare,
in afara de faptul ca reduce durata de viata a acumulatorilor, de-
termina o crestere accelerata a temperaturii acumulatorilor, care un
vor fi incarcati la capacitatea maxima.

- In cazul incarcarii rapide, acumulatorii sunt incarcati la aproximativ


80% din capacitate; pot fi obtinute rezultate mai bune daca se con-
tinua procesul de incarcare: incarcatorul intra apoi in faza de incar-
care cu un curent mic si dupa aproximativ doua ore, acumulatorii
sunt incarcati la capacitatea maxima.

- Nu utilizati sau incarcati acumulatorii la temperaturi extreme.


Temperaturile extreme reduc durata de viata a acumulatorilor si ba-
teriilor. Evitati sa depozitati sau folositi dispozitive aklimentate cu
acumulatori in medii foarte calde. Trebuie sa verificati intotdeauna
temperaturile nominale de operare si depozitare.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 127


8 Curatare si intretinere

NOTA!
Utilizati numai metodele de intretinere precizate de
producator in acest manual.

Carcasa instrumentului poate fi curatata cu o carpa moale


folosind detergenti de uz general. Nu utilizati solventi sau agenti de
curatare care ar putea zgaria carcasa (pudra, pasta, etc.).
Sondele vor fi curatate cu apa si apoi uscate. Inainte de a
depozita sondele de test pentru o perioada mai mare de timp este
recomandat sa le gresati cu un lubrifiant de masini..
Mosoarele cu cablu si cablurile de test trebuie curatate cu apa si
detergent si apoi uscate.
Sistemul electronic al instrumentului nu necesita intretinere.
9 Depozitare
In cazul in care depozitati instrumentul, trebuie obsrevate
urmatoarele recomandari:
Deconectati toate cablurile de test de la instrument.
Curatati instrumentul si toate accesoriile sale.
Stranfegti cablurile de test lungi pe mosoarele de cablu.
In cazul in care instrumentul este depozitat pentru o perioada
mai lunga de timp, scoateti bateriile sau acumulatorii din
instrument.
Pentru a preintampina o descarcare totala a acumulatorilor in
cazul depozitarii prelungite, incarcati-i la anumite perioade
detimp.

128 Manual de utilizare Sonel MPI-530


10 Demontare si utilizare
Echipamentele electrice si electronice deteriorate trebuie adu-
nate selectiv. De exemplu, nu trebui sa fie depozitate cu gunoi me-
najer sau de alt fel.

Echipamentele electrice si electronice deteriorate trebuie trimise


la un punct de colectare in conformitate cu reglementarile legale
referitoare la aceste aspecte.
Inainte de trimiterea instrumentului la un punct de colectare, nu
demontati nici un element sau parte componenta.
Respectati reglementarile locale referitore la reciclarea deseurilor
de aceasta natura (baterii si acumulatori).

11 Equipment

11.1 Standard equipment


Standard set of equipment supplied by the manufacturer includes:
MPI-530 meter WMPLMPI530
set of test leads:
Uni-Schuko cable with measurement trigger function (Cat. III
300 V) WS-03 WAADAWS03
1.2 m leads, cat. III 1000 V with banana plugs 3 pcs (yellow
WAPRZ1X2YEBB, red- WAPRZ1X2REBB and blue -
WAPRZ1X2BUBB)
15m-long test leads on reels (WAPRZ015BUBBSZ blue) and
30 m-long test lead (WAPRZ030REBBSZ red)
USB cable WAPRZUSB
crocodile clip. cat. III 1000 V 2 pcs (yellow K02
WAKROYE20K02, red K02 - WAKRORE20k02)
test prod with banana socket. cat. III 1000 V 3 pcs (yellow
WASONYEOGB1, red WASONREOGB1 and blue
WASONBUOGB1)
earth contact test probe (rod) 30 cm 2 probes WASONG30
Z7 charger WAZASZ7

Manual de utilizare Sonel MPI-530 129


adapter cable (230 V) WAPRZLAD230
cable for charging the battery pack from the car cigarette
lighter socket WAPRZLAD12SAM
carrying case for the meters and accessories WAFUTL1
hanging straps for the mete (long: 1.5 m and short: 30 cm)
WAPOZSZEKPL
operating manual
guarantee card
calibration certificate
CD with SONEL software
NiMH 4.8 V 4.2 Ah rechargeable battery pack WAAKU07

11.2 Optional accessories


Additionally, the following items that are not included in the
scope of standard equipment
may be purchased from the manufacturer or the distributors:

WAADAWS04 WAADAAISO10C

12 test lead with angle plug 18 AutoISO-1000C adapter


(without triggering)
WS-04
WAPRZ025BUBBSZ

WAPRZ050YEBBSZ

130 Manual de utilizare Sonel MPI-530


13 50m test lead 19 25m test lead

WACEGC6OKR WAPRZ005REBB

receiver clamps C-6 20 cable with banana plugs -


5m
(10 m -
WACEGC3OKR WAPRZ010REBB, 20 m -
WAPRZ020REBB)

WAADAAGT16P five-wire
version
WAADAAGT16C four-wire
version
receiver clamps C-3

21 AGT-16P or C (16A)
adapter for three-phase
WACEGN1BB sockets

Manual de utilizare Sonel MPI-530 131


WAADAAGT32P five-wire
transmitter clamps N-1 version
WAADAAGT32C four-wire
WACEGF1OKR version

flexible clamps F-1 22 AGT-32P or C (32A)


40 cm adapter for three-phase
(F-2 25 cm sockets
WACEGF2OKR,
F-3 13 cm
WACEGF3OKR) WAADAAGT63P five-wire
version
WAADALP1KPL - set for
MPI-530
WAADALP1 only probe
with PS/2 plug
WAADAWS06 only WS-06
adapter with PS/2 socket

23 AGT-63P (63A) adapter


for three-phase sockets

132 Manual de utilizare Sonel MPI-530


14 probe of LP-1 luxmeter WAADAAGT16T
with WS-06 plug

WAADATWR1J

24 AGT-16T (16A) adapter


for single-phase indus-
trial sockets

15 RCD testing adapter WAADAAGT32T


TWR-1J

WAPROSONPE5

25 AGT-32T (32A) adapter


for single-phase indus-
trial sockets
WAADAMKZ k set for MPI-
530
WAADAMK only the key-
16 "SONEL Pomiary El- board
ektryczne" (SONEL WAFUTS4 only the case for
Electrical Measure- the keyboard
ments) - software for
generating measure-
ment reports

WAPOJ1

Manual de utilizare Sonel MPI-530 133


26 Miniature Bluetooth
keyboard with case

LSWPLMPI530

17 battery compartment
27 calibration certificate

Note
The software is supported by the following sys-
tems: Windows XP (Service Pack 2), Windows Vista
and Windows 7.

134 Manual de utilizare Sonel MPI-530


28 Positions of the meters cover
The movable cover enables using the meter in various positions.

1 2 3

1 Cover as the bottom of the meter


2 Cover used as a support
3 Cover in the position that enables convenient use of the meter
suspended on the neck by means of hanging straps

29 Manufacturer
The manufacturer of the device and provider of guarantee and
post-guarantee service:

SONEL S.A.
ul. Wokulskiego 11
58-100 widnica
Poland
tel. +48 74 858 38 60
fax +48 74 858 38 09
E-mail: export@sonel.pl
Web page: www.sonel.pl

Note:
Service repairs must be performed only by the manu-

Manual de utilizare Sonel MPI-530 135


facturer.

136 Manual de utilizare Sonel MPI-530


30 Laboratory services
Measurement Laboratory of SONEL SA offers tests and certifica-
tion of the following instruments in the scope of their electrical/non-
electrical features:

- infrared cameras,
- pyrometers,
- meters for conducting the following electrical protective meas-
urements: insulation resistance, earth resistance and imped-
ance, short-circuit loops, RCD parameters and multi-functional
meters that perform the above functions,
- electrical safety meters,
- power quality analyzers,
- meters for measuring low resistance values,
- voltage meters, current meters (including clamp meters), re-
sistance meters and multimeters,
- light meters.

A calibration certificate is a document confirming compliance of


parameters declared by the manufacturer of tested device with na-
tional standards, specifying the measurement uncertainty

In accordance with ISO 10012-1, Annex A "Requirements for


assuring quality of measurement equipment. The system for ap-
proving metrological measuring equipment" SONEL S.A. recom-
mends for its instruments to be periodically tested, observing -- 13-
month intervals.

For new devices with calibration certificates, the next metrologi-


cal inspection (calibration) is recommended within 13 months from
the date of purchase, but not later than 19 months from the date of
manufacture.

Manual de utilizare Sonel MPI-530 137


Note:
In case of instruments used for tests related to the protection
against electric shock, the person - performing measure-
ments should have complete confidence in the efficiency of
operated apparatus. Measurements carried out with malfunc-
tioning meter may cause wrong assessment of tested equip-
ment in terms of its protection features

138 Manual de utilizare Sonel MPI-530


Manual de utilizare Sonel MPI-530 139