Sunteți pe pagina 1din 2

RECAPITULATE C++

1. Fie un numar intreg x. Verificati daca numarul respectiv


este divizibil cu 5.
Indicatie: Un numar este divizibil cu 5 daca ultima sa cifra
este 0 sau 5.
2. Un elev este declarat promovat la examenul de admitere
daca la fiecare dintre cele 5 probe de examen a luat cel
putin nota 5, iar media sa generala este cel putin 6. Date
fiind cele 5 note pe care elevul le-a obtinut la examen,
scrieti un algoritm care verifica daca elevul a promovat
sau nu examenul de admitere.
3. Se citeste un numar natural n de exact 3 cifre. Sa se afle si
sa se afiseze cifra maxima a numarului.
Exp. Pentru n=152 se va afisa 5
Pentru n=832 se va afisa 8
4. Se citeste un numarul natural x de exact 3 cifre. Sa se
calculeze suma cifrelor numarului respectiv.
Exp. Pentru x=217 se va afisa 10
5. Se citest 5 numere intregi. Calculati produsul cifrelor
unitatilor, apoi verificati daca acest produs este un numar
par si afisati cate un mesaj corespunzator.
Exp. Daca se vor introduce urmatoarele numere: 12, 16,
51, 41, 55 se va afisa: produsul numerele este 60
6. Fie x si y doua numere reale citite de la tastatura. Scrieti
un algoritm care calculeaza si afiseaza valoarea functiei.
x y
, dc.x, y 0
2 xy

3 x 2 y , dc.x 0 _ sau _ y 0
2 3
F(x,y)=
1 1 1 1
( x y )( x y 2 xy x y ), altfel
2 2