Sunteți pe pagina 1din 26

PLANUL DE CONTURI APLICABIL INSTITUTIILOR DE CREDIT / INSTITUTIILOR FINANCIARE NEBANCARE SI FONDULUI DE GARANTARE A

DEPOZITELOR N SISTEMUL BANCAR


INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
CLASA 1 - OPERATIUNI DE TREZORERIE SI OPERATIUNI B 132 - Depozite ale institutiilor de credit CLASA 1 OPERATIUNI DE
INTERBANCARE P 1321 - Depozite la vedere ale institutiilor de credit CASA
Grupa 10 - CASA SI ALTE VALORI P 1322 - Depozite la termen ale institutiilor de credit Grupa 10 CASA SI ALTE
A 101 - Casa P 1323 - Depozite colaterale ale institutiilor de credit VALORI
A 102 - Numerar n ATM-uri si ASV-uri P 1324 - Depozite la institutii de credit rambursabile dupa A 101 Casa
A 109 - Alte valori notificare A 102 Numerar in ATM - uri si
Grupa 11 - DECONTARI CU BANCA NATIONALA A ROMNIEI B 1327 - Datorii atasate si sume de amortizat ASV- uri
A 111 - Cont curent si depozite la Banca Nationala a Romniei P 13271 - Datorii atasate A 109- Alte valori
A 1111 - Cont curent la Banca Nationala a Romniei B 13272 - Sume de amortizat
A 1112 - Depozite la vedere la Banca Nationala a Romniei Grupa 14 - CREDITE SI MPRUMUTURI INTERBANCARE
A 1113 - Depozite la termen la Banca Nationala a Romniei B 141 - Credite acordate institutiilor de credit
A 1114 - Depozite colaterale la Banca Nationala a Romniei A 1411 - Credite de pe o zi pe alta acordate institutiilor de credit
A 1115 - Depozite la Banca Nationala a Romniei rambursabile dupa A 1412 - Credite la termen acordate institutiilor de credit
notificare B 1417 - Creante atasate si sume de amortizat
P 112 - mprumuturi de refinantare de la Banca Nationala a Romniei A 14171 - Creante atasate
P 1121 - mprumuturi colateralizate cu active eligibile pentru B 14172 - Sume de amortizat
garantare B 142 - mprumuturi primite de la institutii de credit
P 1122 - mprumuturi lombard P 1421 - mprumuturi de pe o zi pe alta primite de la institutii de
P 1123 - Alte mprumuturi credit
B 117 - Creante atasate, datorii atasate si sume de amortizat P 1422 - mprumuturi la termen primite de la institutii de credit
A 1171 - Creante atasate si sume de amortizat B 1427 - Datorii atasate si sume de amortizat
A 11711 - Creante atasate P 14271 - Datorii atasate
A 11712 - Sume de amortizat B 14272 - Sume de amortizat
P 1172 - Datorii atasate si sume de amortizat Grupa 15 ACORDURI DE RASCUMPARARE SI TITLURI
P 11721 - Datorii atasate DATE SAU LUATE CU IMPRUMUT
P 11722 - Sume de amortizat B 151 Operatiuni repo si titluri date cu imprumut
Grupa 12 - CONTURI DE CORESPONDENT P 1511 - Operatiuni repo de pe o zi pe alta
A 121 - Conturi de corespondent la institutii de credit (nostro) P 1512 - Operatiuni repo la termen
P 122 - Conturi de corespondent ale institutiilor de credit (loro) P 1513 - Titluri date cu imprumut de pe o zi pe alta
B 127 - Creante si datorii atasate P 1514 Titluri date cu imprumut la termen
A 1271 - Creante atasate B 1517 - Datorii atasate si sume de amortizat
P 1272 - Datorii atasate P 15171 - Datorii atasate
Grupa 13 - DEPOZITE INTERBANCARE B 15172 - Sume de amortizat
B 131 - Depozite la institutii de credit B 152 - Operatiuni reverse repo si titluri luate cu imprumut
A 1311 - Depozite la vedere la institutii de credit A 1521 - Operatiuni reverse repo de pe o zi pe alta
A 1312 - Depozite la termen la institutii de credit A 1522 - Operatiuni reverse repo la termen
A 1313 - Depozite colaterale la institutii de credit A 1523 - Titluri luate cu imprumut de pe o zi pe alta
A 1314 - Depozite la institutii de credit rambursabile dupa notificare A 1524 - Titluri luate cu imprumut la termen
B 1317 - Creante atasate si sume de amortizat B 1527 - Creante atasate si sume de amortizat
A 13171 - Creante atasate A 15271 - Creante atasate
B 13172 - Sume de amortizat B 15272 - Sume de amortizat

1
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
Grupa 16 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME B 1742 - mprumuturi primite de la organizatiile cooperatiste de
DATORATE credit din cadrul retelei
B 161 - Valori de recuperat P 17421 - mprumuturi de pe o zi pe alta primite de la organizatiile
A 1611 - Valori de recuperat cooperatiste de credit din cadrul retelei
B 1617 - Creante atasate si sume de amortizat P 17422 mprumuturi la termen primite de la organizatiile
A 16171 - Creante atasate cooperatiste de credit din cadrul retelei
B 16172 - Sume de amortizat B 17427 - Datorii atasate si sume de amortizat
B 162 - Alte sume datorate B 176 - Valori de recuperat si alte sume datorate organizatiilor
P 1621 - Alte sume datorate cooperatiste de credit din cadrul retelei
B 1627 - Datorii atasate si sume de amortizat B 1761 - Valori de recuperat de la organizatiile cooperatiste de credit
P 16271 - Datorii atasate din cadrul retelei
B 16272 - Sume de amortizat A 17611 - Valori de recuperat
Grupa 17 - OPERATIUNI NTRE ORGANIZATIILE B 17617 - Creante atasate si sume de amortizat
COOPERATISTE DE CREDIT DIN CADRUL RETELEI B 1762 - Alte sume datorate organizatiilor cooperatiste de credit din
B 171 - Conturi curente cadrul retelei
A 1711 - Cont curent la casa centrala P 17621 - Alte sume datorate
P 1712 - Conturi curente ale cooperativelor de credit afiliate B 17627 - Datorii atasate si sume de amortizat
B 1717 - Creante si datorii atasate A 178 - Creante restante si creante depreciate privind operatiuni cu
A 17171 - Creante atasate organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei
P 17172 - Datorii atasate B 1781 - Creante restante nedepreciate
B 173 - Depozite ntre organizatiile cooperatiste de credit din cadrul A 17811 - Creante restante nedepreciate
retelei B 17817 - Creante atasate si sume de amortizat
B 1731 - Depozite la casa centrala B 1782 - Creante depreciate
A 17311 - Depozite la vedere la casa centrala A 17821 - Creante depreciate
A 17312 - Depozite la termen la casa centrala A 17822 - Dobnzi ndoielnice
A 17313 - Depozite colaterale la casa centrala A 17827 - Creante atasate si sume de amortizat
A 17314 Depozite la casa centrala rambursabile dupa notificare Grupa 18 - CREANTE RESTANTE SI CREANTE DEPRECIATE
B 17317 - Creante atasate si sume de amortizat B 181 - Creante restante nedepreciate
B 1732 - Depozite ale cooperativelor de credit afiliate A 1811 - Creante restante nedepreciate
P 17321 - Depozite la vedere ale cooperativelor de credit afiliate B 1817 - Creante atasate si sume de amortizat
P 17322 - Depozite la termen ale cooperativelor de credit afiliate A 18171 Creante atasate
P 17323 - Depozite colaterale ale cooperativelor de credit afiliate B 18172 Sume de amortizat
P 17324 Depozite ale cooperativelor de credit afiliate B 182 - Creante depreciate
rambursabile dupa notificare A 1821 - Creante depreciate
B 17327 - Datorii atasate si sume de amortizat A 1822 - Dobnzi ndoielnice
B 174 - Credite si mprumuturi ntre organizatiile cooperatiste de B 1827 - Creante atasate si sume de amortizat
credit din cadrul retelei A 18271 - Creante atasate
B 1741 - Credite acordate organizatiilor cooperatiste de credit din B 18272 - Sume de amortizat
cadrul retelei Grupa 19 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR
A 17411 - Credite de pe o zi pe alta acordate organizatiilor DIN OPERATIUNI INTERBANCARE
cooperatiste de credit din cadrul retelei P 191 Ajustari specif. pentru deprecieri identif. la nivel individual
A 17412 - Credite la termen acordate organizatiilor cooperatiste de P 192 - Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul
credit din cadrul retelei grupurilor de active financiare
B 17417 - Creante atasate si sume de amortizat P 193 - Ajustari colective pentru pierderi generate dar neidentificate

2
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
CLASA 2 - OPERATIUNI CU CLIENTELA A 2052 - Credite pentru echipamente CLASA 2 OPERATIUNI CU CLIENTELA, OPERATIUNUI
Grupa 20 - CREDITE ACORDATE B 2057 - Creante atasate si sume de amortizat INTRE INSTITUTII SI INSTITUTIILE DE CREDIT, PRECUM SI
CLIENTELEI A 20571 Creante atasate INTRE FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN
B 201 - Creante comerciale B 20572 Sume de amortizat SISTEMUL BANCAR SI INSTITUTIILE DE CREDIT,
A 2011 - Creante comerciale B 206 - Credite pentru investitii imobiliare SOCITATILE FINANCIARE SAU ALTE INSTITUTII
A 20111 - Scont A 2061 - Credite pentru investitii imobiliare Grupa 20 CREDITE ACORDATE CLIENTELEI
A 20112 - Factoring cu recurs A 20611 - Credite ipotecare A 201 Creante comerciale
A 20113 - Forfetare A 20619 - Alte credite pentru investitii A 2011 - Creante comerciale
A 20114 - Factoring fara recurs imobiliare A 20111 - Scont
A 20119 - Alte creante comerciale B 2067 - Creante atasate si sume de amortizat A 20112 Factoring cu recurs
B 2017 - Creante atasate si sume de amortizat A 20671 Creante atasate A 20113 - Forfetare
A 20171 Creante atasate B 20672 Sume de amortizat A 20114 Factoring fara recurs
B 20172 Sume de amortizat B 209 - Alte credite acordate clientelei A 20119 Alte creante comerciale
B 202 - Credite de trezorerie A 2091 - Alte credite acordate clientelei A 2017 Creante atasate
A 2021 - Credite de trezorerie B 2097 - Creante atasate si sume de amortizat A 202 Credite de trezorerie
A 20211 - Utilizari din deschideri de credite A 20971 Creante atasate A 2021 - Credite de trezorerie
permanente B 20972 Sume de amortizat A 20211 Utilizari din deschideri de credite permanente
A 20212 - Credit global de exploatare Grupa 23 - CREDITE SI MPRUMUTURI A 20212 Credit global de exploatare
A 20213 - Diferente de rambursat legate de PRIVIND INSTITUTIILE FINANCIARE A 20213 Diferente de rambursat legate de utilizarea cardurilor
utilizarea cardurilor B 231 - Credite acordate institutiilor financiare A 20219 Alte credite de trezorerie
A 20219 - Alte credite de trezorerie A 2311 - Credite de pe o zi pe alta acordate A 2027 Creante atasate
B 2027 - Creante atasate si sume de amortizat institutiilor financiare A 203 - Credite de consum si vanzari in rate
A 20271 Creante atasate A 2312 - Credite la termen acordate institutiilor A 2031- Credite de consum
B 20272 Sume de amortizat financiare A 20311 Credite de consum pentru nevoi personale
B 203 - Credite de consum si vnzari n rate B 2317 - Creante atasate si sume de amortizat A 20312 Credite de consum pentru achizitionarea de bunuri
A 2031 - Credite de consum A 23171 Creante atasate A 2032 Vanzari in rate
A 20311 - Credite de consum pentru nevoi B 23172 Sume de amortizat A 2037 Creante atasate
personale B 232 - mprumuturi primite de la institutiile A 204 - Credite de consum pentru finantarea operat. de comert exterior
A 20312 - Credite de consum pentru financiare A 2041 Credite pentru import
achizitionarea de bunuri P 2321 - mprumuturi de pe o zi pe alta de la A 2042 Credite pentru export
A 2032 - Vnzari n rate institutiile financiare A 2047 Creante atasate
B 2037 - Creante atasate si sume de amortizat P 2322 - mprumuturi la termen de la institutiile A 205 Credite pentru finatarea stocurilor si pentru echipamante
A 20371 Creante atasate financiare A 2051 Credite pentru finantarea stocurilor
B 20372 Sume de amortizat B 2317 - Creante atasate si sume de amortizat A 2052 Credite pentru echipamente
B 204 - Credite pentru finantarea operatiunilor de A 23171 Creante atasate A 2057 Creante atasate
comert exterior B 23172 Sume de amortizat A 206 Credite pentru investitii imobiliare
A 2041 - Credite pentru import A 2061 - Credite pentru investitii imobiliare
A 2042 - Credite pentru export A 20611 Credite ipotecare
B 2047 - Creante atasate si sume de amortizat A 20619 Alte credite pentru investitii imobiliare
A 20471 Creante atasate A 2067 Creante atasate
B 20472 Sume de amortizat A 209 Alte credite acordate clientelei
B 205 - Credite pentru finantarea stocurilor si A 2091 Alte credite acordate clientelei
pentru echipamente A 2097 Creante atasate
A 2051 - Credite pentru finantarea stocurilor

3
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
Grupa 24 ACORDURI DE RASCUMPARARE SI TITLURI Grupa 22 OPERATIUNI INTRE FONDUL DE Grupa 23 CREDITE SI IMPRUMUTURI PRIVIND
DATE SAU LUATE CU IMPRUMUT GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL INSTITUTIILE FINANCIARE
B 241 Operatiuni repo si titluri date cu imprumut BANCAR SI INSTITUTIILE DE CREDIT, A 231 Credite acordate institutiilor financiare
P 2411 - Operatiuni repo de pe o zi pe alta SOCIETATILE FINANCIARE SAU ALTE A 2311 Credite de pe o zi pe alta acordate
P 2412 - Operatiuni repo la termen INSTITUTII institutiilor financiare
P 2413 - Titluri date cu imprumut de pe o zi pe alta B 221 Conturi curente la institutiile de credit sau la A 2312 Credite la termen acordate institutiilor
P 2414 - Titluri date cu imprumut la termen institutile financiare financiare
B 2417 - Datorii atasate si sume de amortizat B 2211 - Conturi curente la institutiile de credit A 2317 Creane ataate
P 24171 - Datorii atasate B 2212 - Conturi curente la institutiile financiare P 232 mprumuturi primate de la instituiile financiare
B 24172 - Sume de amortizat B 2217 Creante si datorii atasate P 2321 mprumuturi de pe o zi pe alta de la
B 243 Operatiuni reverse repo si titluri luate cu imprumut A 22171 Creante atasate instituiile financiare
A 2431 - Operatiuni reverse repo de pe o zi pe alta P 22172 Datorii atasate P 2322 mprumuturi la termen de la instituiile
A 2432 - Operatiuni reverse repo la termen P 222 Imprumuturile primite de la institutii de financiare
A 2433 - Titluri luate cu imprumut de pe o zi pe alta credit, societati financiare sau alte institutii P 2327 Datorii ataate
A 2434 - Titluri luate cu imprumut la termen P 2221 Imprumuturile primite de la institutii de GRUPA 24 VALORI PRIMITE SAU DATE N
B 2437 - Creante atasate si sume de amortizat credit PENSIUNE
A 24371 - Creante atasate P 2222 Imprumuturile primite de la societati A 241 Valori primite n pension
B 24372 - Sume de amortizat financiare A 2411 Valori primite n pensiune de pe o zi pe alta
Grupa 25 - CONTURILE CLIENTELEI P 2223 Imprumuturile primite de la alte institutii A 2412 Valori primate n pensiune la termen
B 251 - Conturi curente P 2227 Datorii atasate A 2417 Creane ataate
B 2511 - Conturi curente A 223 Depozite la termen, certificate de depozit si P 243 Valori date n pensiune
B 2517 Creante atasate, datorii atasate si sume de amortizat alte instrumente financiare ale institutiilor de credit P 2431 Valori date n pensiune de pe o zi pe alta
B 25171 - Creante atasate si sume de amortizat A 2231 Depozite la termen P 2432 - Valori date n pensiune la termen
B 25172 - Datorii atasate si sume de amortizat A 2232 Certificate de depozit P 2437 Datorii ataate
B 253 - Conturi de depozite A 2233 Alte instrumente financiare GRUPA 25 CONTURILE CLIENTELEI
P 2531 - Depozite la vedere A 2237 Creante atasate B 251 Conturi de pli i moned electronic
P 2532 - Depozite la termen A 225 - Valori de recuperat de la institutiile de B 2511 - Conturi de pli
P 2533 - Depozite colaterale credit, societatiile financiare sau alte institutii P 2512 Conturi de moned electronica
P 25331 - Depozite pentru deschiderea de acreditive A 2251 - Valori de recuperat de la institutiile de B 2517 Creane i datorii ataate
P 25332 - Depozite pentru emiterea de scrisori de garantie credit, societatiile financiare sau alte institutii A 25171 Creane ataate
P 25333 - Depozite pentru cecuri certificate A 2257 Creante atasate P 25172 - Datorii ataate
P 25335 - Depozite pentru garantii gestionari P 226 - Alte sume datorate institutiilor de credit, P 252 Conturi de factoring
P 25336 - Alte depozite colaterale societatilor financiare sau altor institutii P 2521 - Conturi de factoring
P 2534 Depozite rambursabile dupa notificare P 2261- Alte sume datorate institutiilor de credit, P 2527 - Datorii ataate
B 2537 - Datorii atasate si sume de amortizat societatilor financiare sau altor institutii
P 25371 - Datorii atasate P 2267 Datorii atasate
B 25372 - Sume de amortizat
B 254 - Certificate de depozit, carnete si librete de economii
P 2541 - Certificate de depozit
P 2542 - Carnete si librete de economii
B 2547 - Datorii atasate si sume de amortizat
P 25471 - Datorii atasate
B 25472 - Sume de amortizat

4
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
Grupa 26 - VALORI DE RECUPERAT SI ALTE SUME GRUPA 26 VALORI DE RECUPERAT I ALTE P 2762 - Valori date n pensiune la termen instituiilor
DATORATE SUME DATORATE de credit
B 261 - Valori de recuperat A 261 Valori de recuperat P 2767 - Datorii ataate
A 2611 - Valori de recuperat A 2611 - Valori de recuperat A 277 Valori de recuperate de la instituii de credit
B 2617 - Creante atasate si sume de amortizat A 2617 - Creane ataate A 2771 - Valori de recuperate de la instituii de credit
A 26171 - Creante atasate P 262 Alte sume datorate A 2777 Creane ataate
B 26172 - Sume de amortizat P 2621 - Alte sume datorate P 278 Alte sume datorate instituiilor de credit
B 262 - Alte sume datorate P 2627 - Datorii ataate P 2781 - Alte sume datorate instituiilor de credit
P 2621 - Alte sume datorate GRUPA 27 OPERAIUNI NTRE INSTITUII I P 2787 - Datorii ataate
B 2627 - Datorii atasate si sume de amortizat INSTITUIILE DE CREDIT GRUPA 28 CREANE RESTANTE I
P 26271 - Datorii atasate B 271 Conturi curente la instituii de credit NDOIELNICE
B 26272 - Sume de amortizat B 2711 - Conturi curente la instituii de credit A 281 Creane restante
Grupa 28 - CREANTE RESTANTE SI NDOIELNICE B 2717 - Creane i datorii ataate A 2811 - Creane restante
B 281 - Creante restante nedepreciate A 27171 - Creane ataate A 2812 Dobnzi restante
A 2811 - Creante restante nedepreciate P 27172 - Datorii ataate A 2817 - Creane ataate
B 2817 - Creante atasate si sume de amortizat A 272 Depozite constituite la instituii de credit A 282 Creane ndoielnice
A 28171 - Creante atasate A 2721 Depozite la vedere la instituii de credit A 2821 - Creane ndoielnice
B 28172 - Sume de amortizat A 2722 Depozite la termen la instituii de credit A 2822 Dobnzi ndoielnice
A 282 - Creante depreciate A 2723 Depozite colaterale la instituii de credit A 2827 - Creane ataate
A 2821 - Creante depreciate A 2727 - Creane ataate GRUPA 29 AJUSTRI PENTRU
B 2827 - Creante atasate si sume de amortizat A 273 Credite acordate instituiilor de credit DEPRECIEREA CREANELOR DIN OPERAIUNI
A 28271 - Creante atasate A 2731 - Credite de pe o zi pe alta acordate CU CLIENTELA, OPERAIUNI NTRE INSTITUII
B 28272 - Sume de amortizat instituiilor de credit I INSTITUIILE DE CREDIT, PRECUM I NTRE
Grupa 29 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA A 2732 Credite la termen acordate instituiilor de FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR N
CREANTELOR DIN OPERATIUNI CU CLIENTELA credit SISTEMUL BANCAR I INSTITUIILE DE CREDIT,
P 291 - Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel A 2737 - Creane ataate SOCIETILE FINANCIARE SAU ALTE
individual P 274 mprumuturi primite de la instituiile de INSTITUII
P 292 - Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la credit P 291 Ajustri pentru deprecierea creanelor din
nivelul grupurilor de active financiare P 2741 mprumuturi de pe o zi pe alta primite de operaiuni cu clientela, operaiuni ntre instituii i
P 293 - Ajustari colective pentru pierderi generate dar la instituiile de credit instituiile de credit, precum i ntre Fondul de garantare
neidentificate P 2742 mprumuturi la termen primite de la a depozitelor n sistemul bancar i instituiile de credit,
instituiile de credit societile financiare sau alte instituii
P 2747 - Datorii ataate P 2911 Ajustri pentru deprecierea creditelor
A 275 Valori primite n pensiune de la instituiile P 2912 - Ajustri pentru deprecierea dobnzilor
de credit
A 2751 - Valori primite n pensiune de pe o zi pe
alta primite de la instituiile de credit
A 2752 - Valori primite n pensiune la termen
primite de la instituiile de credit
A 2757 - Creane ataate
P 276 Valori date n pensiune instituiilor de credit
P 2761 - Valori date n pensiune de pe o zi pe alta
instituiilor de credit

5
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
CLASA 3 - OPERATIUNI CU TITLURI SI Grupa 31 - INSTRUMENTE DERIVATE CLASA 3 OPERAIUNI CU TITLURI I
OPERATIUNI DIVERSE B 311 - Instrumente derivate detinute in vederea OPERAIUNI DIVERSE
Grupa 30 - OPERATIUNI CU TITLURI SI ALTE tranzactionarii Grupa 30 - OPERAIUNI CU TITLURI
INSTRUMENTE FINANCIARE B 3111 Instrumente derivate pe rata dobanzii B 301 Titluri primite sau date n pensiune livrat
B 301 Active si datorii financiare detinute in B 31111 Swap pe rata dobanzii A 3011 - Titluri primite n pensiune livrat
vederea tranzactionarii B 31112 Optiuni pe piete la buna intelegere A 30111- Titluri primite n pensiune livrat
A 3011 - Active financiare detinute in vederea B 31113 - Alte instrumente pe piete la buna intelegere A 30117 - Creane ataate
tranzactionarii B 31114 Optiuni pe piete organizate P 3012 Titluri date in pensiune livrata
A 30111 Instrumente de capitaluri proprii B 31115 - Alte instrumente pe piete organizate P30121 Titluri date in pensiune livrata
A 30112 Instrumente de datorie B 3112 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri P 30127 Datorii atasate
A 30113 Credite si creante proprii A 302 Titluri de tranzactie
P 3012 - Datorii financiare detinute in vederea B 31121 Optiuni pe piete la buna intelegere A 3021 Titluri de tranzactie
tranzactionarii B 31122 - Alte instrumente pe piete la buna intelegere A 30211Efecte publice si valori asimilate
P 30121 Pozitii scurte B 31123 Optiuni pe piete organizate A 30212 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
P 30122 Depozite B 31124 - Alte instrumente pe piete organizate A 30213 Actiuni si alte titluri cu venit variabil
P 30123 Datorii constituite prin titluri B 3113 - Instrumente derivate pe cursul de schimb A 3025 Titluri date in imprumut
P 30129 Alte datorii financiare B 31131 Operatiuni ferme de schimb la termen A 30251 Efecte publice si valori asimilate
B 302 Active si datorii financiare desemnate ca fiind B 31132 - Swap financiar de valute A 30252 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere B 31133 Optiuni pe piete la buna intelegere A 30253 Actiuni si alte titluri cu venit variabil
A 3021 Active financiare desemnate ca fiind B 31134 - Alte instrumente pe piete la buna intelegere A 30257 Creanteatasate
evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere B 31135 Optiuni pe piete organizate A 3026 Titluri luate cu imprumut
A 30211 Instrumente de capitaluri proprii B 31136 - Alte instrumente pe piete organizate A 30261 Efecte publice si valori asimilate
A 30212 Instrumente de datorie B 3114 - Instrumente derivate pe riscul de credit A 30262 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
A 30213 Credite si creante B 31141 Credit default swap A 30263 Actiuni si alte titluri cu venit variabil
P 3022 Datorii financiare desemnate ca fiind B 31142 Credit spread option P 3027 Datorii privind titlurile
evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere B 31143 Total return swap P 30271 Datorii privind titlurile luate cu imprumut
P 30221 Depozite B 31144 Alte instrumente P 30272 Alte datorii privind titlurile
P 30222 Datorii constituite prin titluri B 3115 Instrumente derivate pe marfuri P 30277 Datorii atasate
P 30229 Alte datorii financiare B 3116 Alte instrumente derivate A 303 Titluri de plasament
A 303 Active financiare disponibile in vederea B 312 Instrumente derivate de acoperire a valorii juste A 3031 Titluri de plasament
vanzarii B 3121 Instrumente derivate pe rata dobanzii A 30311 Efecte publice si valori asimilate
A 3031 Instrumente de capitaluri proprii B 31211 Swap pe rata dobanzii A 30312 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
A 3032 Instrumente de datorie B 31212 Optiuni pe piete la buna intelegere A 30313 Actiuni si alte titluri cu venit variabil
A 3033 Credite si creante B 31213 - Alte instrumente pe piete la buna intelegere A 3035 Titluri date cu imprumut
A 3037 - Creante atasate B 31214 Optiuni pe piete organizate A 30351 Efecte publice si valori asimilate
A 304 Investitii pastrate pana la scadenta B 31215 - Alte instrumente pe piete organizate A 30352 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
A 3041 - Instrumente de datorie B 3122 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri A 30353 Actiuni si alte titluri cu venit variabil
A 3042 Credite si creante proprii P 3036 Varsaminte de efectuat privind titlurile de
A 3047 - Creante atasate B 31221 Optiuni pe piete la buna intelegere plasament
A 305 - Instrumente de capitaluri proprii evaluate la B 31222 - Alte instrumente pe piete la buna intelegere A 3037 Creante atasate
cost B 31223 Optiuni pe piete organizate A 30371 Efecte publice si valori asimilate
B 31224 - Alte instrumente pe piete organizate A 30372 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
B 3123 - Instrumente derivate pe cursul de schimb A 30373 Actiuni si alte titluri cu venit variabil
B 31231 Operatiuni ferme de schimb la termen

6
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
B 31232 - Swap financiar de valute de trezorerie aferente unui portofoliu impotriva riscului de A 304 Titluri de investitii
B 31233 Optiuni pe piete la buna intelegere rata a dobanzii A 30411 Efecte publice si valori asimilate
B 31234 - Alte instrumente pe piete la buna intelegere B 316 Modificari de valoare justa aferente elementelor A 30412 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
B 31235 Optiuni pe piete organizate acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste A 3045 Titluri date cu imprumut
B 31236 - Alte instrumente pe piete organizate a unui portofoliu impotriva riscului de rata a dobanzii A 30451 Efecte publice si valori asimilate
B 3124 - Instrumente derivate pe riscul de credit Grupa 32 - DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI A 30452 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
B 31241 Credit default swap B 321 Certificate de depozit A 3047 Creante atasate
B 31242 Credit spread option P 3211 - Certificate de depozit A 30471 Efecte publice si valori asimilate
B 31243 Total return swap B 3217 - Datorii atasate si sume de amortizat A 30472 Obligatiuni si alte titluri cu venit fix
B 31244 Alte instrumente P 32171 - Datorii atasate GRUPA 31 INSTRUMENTE DERIVATE
B 3125 Instrumente derivate pe marfuri B 32172 - Sume de amortizat B 311 Instrumente derivate ferme
B 3126 Alte instrumente derivate B 322 Carnete si librete de economii B 3111 Operatiuni de schimb la termen
B 313 Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor P 3221 - Carnete si librete de economii B 3112 Alte instrumente derivate pe cursul de schimb
de trezorerie B 3227 - Datorii atasate si sume de amortizat B 3113 Instrumente derivate pe rata dobanzi
B 3131 Instrumente derivate pe rata dobanzii P 32271 - Datorii atasate B 3114 Instrumente derivate pe actiuni si indici bursieri
B 31311 Swap pe rata dobanzii B 32272 - Sume de amortizat B3119 Alte instrumente derivate
B 31312 Optiuni pe piete la buna intelegere B 325 - Obligatiuni A 312 Instrumente derivate conditionale cumparate
B 31313 - Alte instrumente pe piete la buna intelegere P 3251 - Obligatiuni A 3121 Instrumente derivate pe curs de schimb
B 31314 Optiuni pe piete organizate B 3257 - Datorii atasate si sume de amortizat A 3122 Instrumente derivate pe rata dobanzii
B 31315 - Alte instrumente pe piete organizate P 32571 - Datorii atasate A 3123 Instrumente derivate pe actiuni si indici bursieri
B 3132 - Instrumente derivate pe instrumente de B 32572 - Sume de amortizat A 3129 Alte instrumente derivate
capitaluri proprii B 326 - Alte datorii constituite prin titluri P 313 Instrumente derivate conditional vandute
B 31321 Optiuni pe piete la buna intelegere P 3261 - Alte datorii constituite prin titluri P 3131 Instrumente derivate pe curs de schimb
B 31322 - Alte instrumente pe piete la buna intelegere B 3267 - Datorii atasate si sume de amortizat P 3132 Instrumente derivate pe rata dobanzii
B 31323 Optiuni pe piete organizate P 32671 - Datorii atasate P 3133 Instrumente derivate pe actiuni si indici bursieri
B 31324 - Alte instrumente pe piete organizate B 32672 - Sume de amortizat P 3139 Alte instrumente derivate
B 3133 - Instrumente derivate pe cursul de schimb Grupa 33 - CONTURI DE DECONTARE PRIVIND B 319 Alte instrumente derivate
B 31331 Operatiuni ferme de schimb la termen OPERATIUNILE CU TITLURI GRUPA 32 DATORII CONSTITUITE PRIN TITLURI
B 31332 - Swap financiar de valute P 331 - Conturile institutiilor de credit P 325 Obligatiuni
B 31333 Optiuni pe piete la buna intelegere P 332 - Conturile organismelor de plasament colectiv n P 3251 Obligatiuni
B 31334 - Alte instrumente pe piete la buna intelegere valori mobiliare (OPCVM) P 3257 Datorii atasate
B 31335 Optiuni pe piete organizate B 333 - Conturile societatilor de bursa P 326 Alte datorii constituite prin titluri
B 31336 - Alte instrumente pe piete organizate P 334 - Conturile altor institutii financiare P 3261 Alte datorii constituite prin titluri
B 3134 - Instrumente derivate pe riscul de credit P 335 - Conturile clientelei P 3267 Datorii atasate
B 31341 Credit default swap B 336 - Alte conturi de decontare privind operatiunile cu
B 31342 Credit spread option titluri
B 31343 Total return swap P 3361 - Alte sume de platit privind operatiunile cu titluri
B 31344 Alte instrumente A 3362 - Alte sume de ncasat privind operatiunile cu titluri
B 3135 Instrumente derivate pe marfuri B 337 - Creante si datorii atasate
B 3136 Alte instrumente derivate A 3371 - Creante atasate
B 314 Instrumente derivate de acoperire a valorii P 3372 - Datorii atasate
juste a unui portofoliu impotriva riscului de rata a
dobanzii
B 315 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor

7
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
Grupa 34 - DECONTARI INTRABANCARE B 35222 - Contributia angajatilor la fondul de GRUPA 34 DECONTARI INTRE INSTITUTIE SI SUBUNITATI
SI NTRE ORGANIZATIILE somaj B 341 Decontari intre institutie si subunitati
COOPERATISTE DE CREDIT DIN B 3526 - Alte datorii si creante sociale GRUPA 35 DEBITORI SI CREDITORI
CADRUL RETELEI P 35261 - Alte datorii sociale B 351 Personal si conturi asimilate
B 341 - Decontari intrabancare A 35262 - Alte creante sociale P 3511 Personal-salarii datorate
B 342 - Decontari ntre organizatiile B 353 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi P 3512 Personal ajutoare materiale datorate
cooperatiste de credit din cadrul retelei asimilate P 3513 Prime reprezentand participarea personalului la profit
Grupa 35 - DEBITORI SI CREDITORI B 3531 - Impozitul pe profit A 3514 Avansuri acordate personalului
B 351 Beneficii ale angajatilor B 35311 - Impozitul pe profit curent P 3515 Drepturi de personal neridicate
P 3511 Indemnizatii si salarii datorate B 35312 - Impozitul pe profit amanat P 3516 Retineri din salari idatorate tertilor
P 3512 Absente pe termen scurt compensate B 3532 - Taxa pe valoarea adaugata B 3519 Alte datorii si creante in legatura cu personalul
P 3513 - Participarea anagajatilor la profit si P 35323 - TVA de plata P 35191 Alte datorii in legatura cu personalul
prime de platit A 35324 - TVA de recuperat A 35192 Alte creante in legatura cu personalul
A 3514 Beneficii nemonetare A 35326 - TVA deductibila B 352 Asigurari sociale, protectia sociala si conturi asimilate
A 35141 Angajati ajutoare materiale datorate P 35327 - TVA colectata B 3521 Asigurari sociale
A 35149 Alte beneficii nemonetare B 35328 - TVA neexigibila B 35211 Contributia unitatii la asigurarile sociale
P 3515 - Avansuri acordate anagajatilor P 3533 - Impozitul pe venituri de natura salariilor B 35212 Contributia personalului la asigurarile sociale
P 3516 Beneficii ale angajatilor neridicate A 3534 - Subventii B 35213 Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate
P 3517 - Retineri din salarii datorate tertilor A 35341 - Subventii guvernamentale B 35214 Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate
P 3518 Alte beneficii ale angajatilor A 35342 - mprumuturi nerambursabile cu caracter de B 3522 Ajutorul de somaj
P 35181 Beneficii postangajare subventii B35221 Contributia unitatii la fondul de somaj
P 35182 Alte beneficii pe termen lung ale A 35349 - Alte sume primite cu caracter de subventii B 35222 Contributia personalului la fondul de somaj
angajatilor B 3536 - Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate B 3526 Alte datorii si creante sociale
P 35183 Beneficii pentru terminarea B 3538 - Fonduri speciale - taxe si varsaminte P 35261 Alte datorii sociale
contractului de munca asimilate A 35262 Alte creante sociale
B 3519 - Alte datorii si creante n legatura cu B 3539 - Alte datorii si creante cu bugetul statului B 353 - Bugetul statului, fonduri speciale si conturi asimilate
angajatii P 35391 - Alte datorii fata de bugetul statului B 3531 - Impozitul pe profit
P 35191 - Alte datorii n legatura cu angajatii A 35392 - Alte creante privind bugetul statului B 3532 - Taxa pe valoare adaugata
A 35192 - Alte creante n legatura cu angajatii P 354 - Dividende de plata P 35323 TVA de plata
B 352 - Asigurari sociale, protectia sociala si A 355 - Debitori diversi A 35324 TVA de recuperat
conturi asimilate A 3551 - Depozite de garantii varsate A 35326 TVA deductibila
B 3521 - Asigurari sociale A 35511 - Depozite aferente operatiunilor pe pietele P 35327 TVA colectata
B 35211 - Contributia unitatii la asigurarile organizate de instrumente financiare derivate B 35328 TVA neexigibila
sociale A 35512 - Depozite aferente altor operatiuni cu P 3533 Impozitul pe venituri de natura salariilor
B 35212 - Contributia angajatilor la asigurarile instrumente financiare derivate A 3534 Subventii
sociale A 35516 - Alte depozite A 35341 Subventii guvernamentale
B 35213 - Contributia angajatilor pentru A 3552 - Debitori din avansuri spre decontare A 35342 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii
asigurarile sociale de sanatate A 3556 - Alti debitori diversi A 35349 Alte sume primite cu caracter de subventii
B 35214 - Contributia angajatorului pentru B 3536 Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
asigurarile sociale de sanatate B 3538 - Fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate
B 3522 - Ajutor de somaj B 3539 Alte datorii si creante cu bugetul statului
B 35221 - Contributia unitatii la fondul de P 35391 Alte datorii fata de bugetul statului
somaj A 35392 Alte creante privind bugetul statului
P 354 - Dividende de plata

8
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
B 3557 - Creante atasate si sume de amortizat A 355 Debitori diversi
A 35571 - Creante atasate A 3551 Depozite de garanti varsate
B 35572 - Sume de amortizat A 35511 Depozite aferente operatiunilor pe pietele organizate de instrumente derivate
P 356 - Creditori diversi A 35512 Depozite aferente altor operatiuni cu instrumente derivate
P 3561 - Depozite de garantii pentru leasing A 35516 Alte depozite
P 3562 - Alte depozite de garantii primite A 3552 Debitori din avansuri spre decontare
P 3566 - Alti creditori diversi A 3556 Alti debitori diversi
B 3567 - Datorii atasate si sume de amortizat A 3557 Creante atasate
P 35671 - Datorii atasate P 356 Creditori diversi
B 35672 - Sume de amortizat P 3561 Depozite de garantii pentru leasing
B 357 - Decontari din operatiuni n asocieri n participatie P 3562 Alte depozite de garantii primite
A 3571 - Creante din operatiuni n asocieri n participatie P 3566 Alti creditori diversi
P 3572 - Datorii din operatiuni n asocieri n participatie P 3567 Datorii atasate
Grupa 36 - CONTURI DE STOCURI B 357 Decontari din operatiuni in asocieri in participatie
A 361 Active detinute in vederea vanzarii A 3571 - Creante din operatiuni in asocieri in participatie
A 3611 - Valori din aur, metale si pietre pretioase P 3572 Datorii din operatiuni in asocieri in participatie
A 3612 Alte active detinute in vederea vanzarii P 358 Imprumuturi primite de la actionari si alte imprumuturi
A 3613 - Bunuri la valoarea justa P 3581 Imprumuturi primite de la actionari
A 362 Materiale si alte consumabile P 3582 Alte imprumuturi
A 3621 Materiale P 3587 Datorii atasate
A 3622 Alte consumabile Grupa 36 CONTURI DE STOCURI
A 363 Active imobilizate detinute in vederea vanzarii A 361 Valori din aur, metale si pietre pretioase
Grupa 37 - CONTURI DE REGULARIZARE A362 Materiale
A 371 - Valori primite la ncasare A 363 Materiale de natura obiectelor de inventor
B 372 - Conturi de ajustare A 365 Stocuri aflate la terti
B 3721 - Pozitie de schimb A 367 Alte stocuri si asimilate
B 3722 - Contravaloarea pozitiei de schimb A 368 Alte bunuri diverse
B 3723 - Conturi de ajustare valuta Grupa 37 CONTURI DE REGULARIZARE
B 3729 - Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului A 371 Valori primate la incasare
A 375 - Cheltuieli nregistrate n avans B 372 Conturi de ajustare
P 376 - Venituri nregistrate n avans B 3721 Pozitie de schimb
P 377 - Cheltuieli de platit B 3722 Contravaloarea pozitiei de schimb
A 378 - Venituri de primit B 3723 Conturi de ajustare valuta
B 379 Subventii guvernamentale si alte conturi de regularizare B 3729 Conturi de ajustare privind alte elemente din afara bilantului
P 3791 Subventii guveranamentale B 373 Conturi de diferente
P 37911 Subventii privind activele B 3731 Diferente privind valuta
P 37912 Subventii privind veniturile B 3732 Diferente privind vanzarile de titluri cu posibilitate de rascumpare
P 37913 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii B 3739 Alte conturi de diferente
B 3799 - Alte conturi de regularizare A 374 Cheltuieli de repartizat
A 3741 Prime de emisiune privind titlurile cu venit fix
A 3742 Prime de rambursare privind titulurile cu venit fix
A 3749 Alte cheltuieli de repartizat
A 375 Cheltuieli inregistrate in avans
P 376 Venituri inregistrate in avans

9
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
Grupa 38 - CREANTE RESTANTE SI NDOIELNICE P 377 - Cheltuieli de platit
B 381 - Creante restante nedepreciate A 378 Venituri de primit
A 3811 - Creante restante nedepreciate B 379 Alte conturi de regularizare
B 3817 - Creante atasate si sume de amortizat B 3791 Conturi de regularizare privind instrumentele de acoperire
A 38171 - Creante atasate P 3792 Subventii pentru investitii
B 38172 - Sume de amortizat P 37921 Subventii guvernamentale pentru investitii
B 382 - Creante depreciate P 37922 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii
A 3821 - Creante depreciate P 37923 - Donatii pentru investitii
B 3827 - Creante atasate si sume de amortizat P 37924 Plusuri de inventor de natura imobilizarilor
A 38271 - Creante atasate P 37929 Alte sume primite cu character de subventii pentru investitii
B 38272 - Sume de amortizat B 3799 Alte conturi de regularizare
Grupa 39 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERATIUNI CU Grupa 38 CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE A 381 Creante restante
P 391 - Ajustari pentru deprecierea titlurilor si altor active financiare A 3811 Creante restante
P 3911 - Ajustari pentru deprecierea investitiilor pastrate pana la scadenta A 3812 Dobanzi restante
P 39111 - Ajustari pentru deprecierea instrumentelor de datorie A 3817 Creante atasate
P 39112 - Ajustari pentru deprecierea creditelor si creantelor A 382 Creante indoielnice
P 3912 - Ajustari pentru deprecierea instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la A 3821 Creante indoielnice
cost A 3822 Dobanzi Indoielnice
P 392 - Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu titluri si operatiuni A 3827 Creante atasate
diverse Grupa 39 AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND OPERATIUNI CU
P 3921 - Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE
P 3922 - Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active P 391 Ajustari pentru deprecierea titlurilor
financiare P 3911 Ajustari pentru deprecierea titlurilor de plasament
P 3923 - Ajustari colective pentru pierderi generate dar neidentificate P 39111 Ajustari pentru deprecierea efectelor publice si a altor valori asimilate
P 393 Ajustari pentru deprecierea stocurilor si activelor asimilate P 39112 - Ajustari pentru deprecierea obligatiunilor si a altor titluri cu venit fix
CLASA 4 ACTIVE IMOBILIZATE P 39113 Ajustari pentru deprecierea actiunilor si a altor titluri cu venit variabil
Grupa 40 - CREDITE SUBORDONATE P 3912 Ajustari pentru deprecierea titlurilor de investitii
A 401 - Credite subordonate la termen P 39121 Ajustari pentru deprecierea efectelor publice si a altor valori asimilate
A 402 - Credite subordonate pe durata nedeterminata P 39122 - Ajustari penttru deprecierea obligatiunilor si a altor titluri cu venit fix
B 407 - Creante atasate si sume de amortizat P 393 Ajustari pentru deprecierea stocurilor
A 4071 - Creante atasate P 399 Ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu titluri si operatiuni
B 4072 - Sume de amortizat diverse
Grupa 41 - TITLURI DE PARTICIPARE DETINUTE IN FILIALE, IN ENTITATI CLASA 4 ACTIVE IMOBILIZATE
ASOCIATE SI IN ENTITATI CONTROLATE IN COMUN Grupa 40 CREDITE SUBORDONATE
A 411 Titluri contabilizate la cost A 401 Credite subordonate la termen
A 4111 - Titluri de participare detinute in filiale A 402 Credite subordonate pe durata nedeterminata
A 4112 - Titluri de participare detinute in entitati asociate A 407 Creante atasate
A 4113 - Titluri de participare detinute in entitati controlate in comun Grupa 41 PARTI IN CADRUL SOCIETATILOR COMERCIALE LEGATE,
A 412 - Titluri evaluate la valoarea justa prin profit sau pierdere TITLURI DE PARTICIPARE SI TITLURI ALE ACTIVITATII DE PORTOFOLIU
A 4121 - Titluri de participare detinute in filiale A 411- Parti in societatile comerciale legate
A 4122 - Titluri de participare detinute in entitati asociate A 4111 Parti in institutii de credit
A 4123 - Titluri de participare detinute in entitati controlate in comun A 4112 Parti in societati cu caracter financiar
A 413 - Titluri disponibile in vederea vanzarii A 4113 Parti in alte societati cu caracter nefinanciar

10
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
A 4131 - Titluri de participare detinute in filiale A 412 Titluri de participare
A 4132 - Titluri de participare detinute in entitati asociate A 4121 - Titluri de participare la institutiile de credit
A 4133 - Titluri de participare detinute in entitati controlate in comun A 4122 - Titluri de participare la sociatatile cu caracter financiar
Grupa 42 - DOTARI PENTRU UNITATILE PROPRII DIN STRAINATATE A 4123 - Titluri de participare la alte societati cu caracter nefinanciar
A 421 - Dotari pentru unitatile proprii din strainatate A 413 Titluri ale activitati de portofoliu
Grupa 43 - IMOBILIZARI N CURS SI AVANSURI ACORDATE PENTRU A 415 Titluri date cu imprumut
IMOBILIZARI A 417 Creante atasate
A 431 - Imobilizari necorporale n curs P 418 Varsaminte de efectuat pentru parti in societati comerciale legate, pentru titluri
A 432 - Imobilizari corporale n curs de participare si pentru titluri ale activitatii de portofoliu
A 4321 - Amenajari de terenuri si constructii Grupa 42 DOTARI PENTRU UNITATILE PROPRII DIN STRAINATATE
A 4322 - Instalatii tehnice si masini A 421 Dotari pentru unitatile proprii di strainatate
A 4323 - Alte imobilizari corporale Grupa 43 IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI ACORDATE PENTRU
Grupa 44 - IMOBILIZARI NECORPORALE SI CORPORALE IMOBILIZARI
A 441 - Imobilizari necorporale A 431 Imobilizari necorporale in curs
A 4411 - Fondul comercial A 432 Imobilizari corporale in curs
A 4412 - Cheltuieli de constituire A 4321 Amenajari de terenuri si constructii
A 4419 - Alte imobilizari necorporale A 4322 Instalatii tehnice si mijloace de transport
A 442 - Imobilizari corporale A 4323 Alte imobilizari corporale
A 4421 - Terenuri si amenajari de terenuri A 433 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale
A 44211 - Terenuri A 434 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
A 44212 - Amenajari de terenuri A 4341 - Avansuri acordate pentru terenuri si constructii
A 4422 - Constructii A 4342 - Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini
A 4423 - Instalatii tehnice si mijloace de transport A 4343 - Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale
A 4424 - Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si Grupa 44 IMOBILIZARI NECORPORALE SI CORPORALE
materiale si alte active corporale A 441 Imobilizari necorporale
A 4425 Investitii imobiliare B 4411 Fondul comercial
Grupa 46 - AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE A 44111 Fondul comercial pozitiv
P 461 - Amortizari privind imobilizarile necorporale si corporale P 44112 Fondul comercial negativ
P 4611 - Amortizarea imobilizarilor necorporale A 4412 Cheltuieli de constituire
P 4612 - Amortizarea imobilizarilor corporale A 4419 Alte imobilizari necorporale
P 46121 - Amortizarea amenajarilor de terenuri A 442 Imobilizari corporale
P 46122 - Amortizarea constructiilor A 4421 Terenuri si amenajari de terenuri
P 46123 - Amortizarea instalatiilor tehnice si mijloacelor de transport A 44211 - Terenuri amenajari de terenuri
P 46124 - Amortizarea altor active corporale (mobilier, aparatura birotica, A 44212 - Amenajari de terenuri
echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale) A 4422 - Constructii
P 46125 Amortizarea investitiilor imobiliare A 4423 Instalatii tehnice si mijlocae de transport
Grupa 47 - LEASING FINANCIAR A 44231 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru )
A 471 - Creante din operatiuni de leasing financiar A 44232 Aparate si instalatii de masurare, control si reglare
A 4711 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale A 44233 Mijloace de transport
A 4712 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale A 4424 Mobilier, aparatura birotica, echipamante de protectie a valorilor umane si
A 4713 - Creante din operatiuni de leasing financiar cu alte active materiale si alte active corporale ( Alte active corporale)
A 4717 - Creante atasate si sume de amortizat Grupa 46 AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE
A 47171 - Creante atasate P 461 Amortizari privind imobilizarile necorporale si corporale
A 47172 - Sume de amortizat P 4611 Amortizarea imobilizarilor necorporale

11
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
P 472 - Datorii din operatiuni de leasing financiar P 46111 Amortizarea fondului comercial
P 4721 - Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale P 46112 Amortizarea cheltuielilor de constituire
P 4722 - Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale P 46119 Amortizarea altor imobilizari necorporale
P 4723 - Datorii din operatiuni de leasing financiar cu alte active P 4612 - Amortizarea imobilizarilor corporale
B 4727 - Datorii atasate si sume de amortizat P 46121 Amortizarea amenajarilor de terenuri
P 47271 - Datorii atasate B 47272 - Sume de amortizat P 46122 - Amortizarea constructiilor
Grupa 48 - CREANTE RESTANTE SI CREANTE DEPRECIATE P 46123 - Amortizarea instalatiilor tehnice si mijloacelor de transport
B 481 - Creante restante nedepreciate P 46124 Amortizarea altor active corporale
A 4811 - Creante restante nedepreciate Grupa 47 LEASING FINANCIAR
B 4817 - Creante atasate si sume de amortizat A 471 Creante din operatiuni de leasing financiar
A 48171 - Creante atasate A 4711 Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale
B 48172 - Sume de amortizat A 4712 Creante din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale
B 482 - Creante depreciate A 4717 Creante atasate
A 4821 Creante depreciate P 472 Datorii din operatuni de leasing financiar
B 4827 - Creante atasate si sume de amortizat P 4721 Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari necorporale
A 48271 - Creante atasate P 4722 Datorii din operatiuni de leasing financiar cu imobilizari corporale
B 48272 - Sume de amortizat P 4727 Datorii atasate
Grupa 49 - AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE Grupa 48 CREANTE RESTANTE SI INDOIELNICE
P 491 - Ajustari pentru deprecierea titlurilor de participare detinute in filiale, in entitati A 481 Creante restante
asociate si in entitati controlate in comun A 4811 Creante restante
P 492 - Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor A 4812 Dobanzii restante
P 4921 - Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor n curs A 4817 Creante atasate
P 49211 - Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale n curs A 482 Creante indoielnice
P 49212 - Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale n curs A 4821 Creante indoielnice
P 4922 - Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale A 4822 Dobanzii indoielnice
P 49221 - Ajustari pentru deprecierea fondului comercial A 4827 Creante atasate
P 49222 - Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale Grupa 49 AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR IMOBILIZATE
P 4923 - Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale P 491 Ajustari pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor comerciale
P 49231 - Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatiilor de portofoliu
P 49232 - Ajustari pentru deprecierea constructiilor P 492 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
P 49233 - Ajustari pentru deprecierea instalatiilor tehnice si mijloacelor de transport P 4921 - Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs
P 49234 - Ajustari pentru deprecierea altor active corporale (mobilier, aparatura P 49211 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor necorporale n curs
birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale) P 49212 Ajustri pentru deprecierea imbilizrilor corporale n curs
P 49235 Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare P 4922 Ajustri pentru deprecierea imbilizrilor necorporale
P 493 - Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente operatiunilor de leasing financiar P 49221 Ajustri pentru deprecierea fondului comercial
P 4931 - Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual P 49222 Ajustri pentru deprecierea altor imobilizri necorporale
P 4932 - Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active P 4923 Ajustri pentru deprecierea imobilizrilor corporale
financiare P 49231 Ajustri pentru deprecierea terenurilor i amenajrilor de terenuri
P 4933 - Ajustari colective pentru pierderi generate dar neidentificate P 49232 Ajustri pentru dreprecierea construciilor
P 494 Ajustari pentru deprecierea creantelor aferente activelor imobilizate P 49233 Ajustri pentru deprecierea instalaiilor tehnice i mijl. de transport
P 4941 - Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel individual P 49234 Ajustri pentru deprecierea altor active corporale
P 4942 - Ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active P 493 Ajustri pentru deprecierea creanelor aferente operaiunilor de leasing
financiare financiar
P 4943 - Ajustari colective pentru pierderi generate dar neidentificate P 499 Ajustri pentru deprecierea creanelor aferente activelor imobilizate

12
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
CLASA 5 - CAPITALURI PROPRII, ASIMILATE SI PROVIZIOANE CLASA 5 CAPITALURI PROPRII, ASMILATE I PROVIZIOANE
Grupa 50 - CAPITAL Grupa 50 CAPITAL
P 501 - Capital social P 501 Capital social
P 5011 - Capital subscris nevarsat P 5011 Capital subscris vrsa
P 5012 - Capital subscris varsat P 5012 Capital subscris vrsat
P 502 - Elemente asimilate capitalului P 502 Elemente asimilate capitalului
A 503 - Actiuni proprii A 503 Aciuni proprii
B 504 Ajustari ale capitalului social/ capitalului de dotare B 508 Acionari sau asociai
B 508 - Actionari sau asociati Grupa 51 PRIME DE CAPITAL I REZERVE
Grupa 51 - PRIME DE CAPITAL SI REZERVE P 511 Prime de capital
P 511 - Prime de capital P 5111 Prime de emisiune
P 5111 - Prime de emisiune P 5112 Prime de fuziune
P 5112 - Prime de fuziune P 5113 Prime de aport
P 5113 - Prime de aport P 5114 Prime de conversie a obligaiuni n aciuni
P 5114 - Prime de divizare P 5119 Alte prime
P 5115 - Prime de conversie a obligatiunilor n actiuni P 512 Rezerve legale
P 5119 - Alte prime P 5121 Rezerve legale din profitul determinat nainte de deducerea impozitului pe
P 512 - Rezerve legale profit
P 5121 - Rezerve legale din profitul determinat nainte de deducerea impoz. pe profit P 5122 Rezerve legale din profitl determinat dup deducerea impozitului pe profit
P 5122 - Rezerve legale din profitul determinat dupa deducerea impozitului pe profit P 513 Rezerve statutare sau contractuale
P 513 - Rezerve statutare sau contractuale P 516 Rezerve din reevaluare
P 514 - Rezerve pentru riscuri bancare P 5161 - Rezerve din reevaluri dispuse prin acte normative
P 5141 - Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul determinat nainte de P 5169 Alte rezerve din reevalri
deducerea impozitului pe profit B 519 Alte rezerve
P 5142 - Rezerva generala pentru riscul de credit din profitul determinat dupa deducerea Grupa 53 DATORII SUBORDONATE
impozitului pe profit P 531 Datorii subordonate la termen
P 5143 - Rezerva reprezentnd fondul pentru riscuri bancare generale P 5311 Titluri subordonate la termen
P 516 - Rezerve din reevaluarea imobilizarilor P 5312 mprumuturi subordonate la termen
P 5161 - Rezerve din reevaluarea imobilizarilor necorporale P 532 Datorii subordonate pe durat nedeterminat
P 5162 - Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale P 5321 - Titluri subordonate pe durat nedeterminat
P 517 - Rezerve specifice organizatiilor cooperatiste de credit P 5322 mprumuturi subordonate pe durat nedeterminat
P 5171 - Rezerva de ntrajutorare P 537 Datorii ataate
P 5172 - Rezerva mutuala de garantare Grupa 55 PROVIZIOANE
P 51721 - Rezerva mutuala de garantare constituita din profitul casei centrale P 551 Provizioane pt riscuri de executare a angajamentelor prin semntur
determinat nainte de deducerea impozitului pe profit P 552 Provizioane pt pensii i obligaii similare
P 51722 - Rezerva mutuala de garantare constituita din cotizatiile cooperativelor de P 553 Provizioane pt riscuri de ar
credit afiliate P 554 - Provizioane pentru restructurare
B 519 - Alte rezerve P 555 Previzioane pt dezafectarea imobilizrilor corporale i alte aciuni similare
Grupa 52 ALTE CONTURI DE CAPITALURI PROPRII legate de acestea
B 521 Diferente de curs valutar aferente activelor financiare nemonetare disponibile P 556 Provizioane pt impozite
in vederea vanzarii P 557 Previzioane pt prime reprezentnd participarea personalului la profit
B 522 Diferente din modif. valorii juste a activelor financiare disp. in vederea vanzarii P 559 Alte provizioane
B 523 Diferente privind instrumentele de acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea
eficienta)

13
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
B 524 - Impozit pe profit curent si impozit pe profit Grupa 58 - REZULTATUL REPORTAT Grupa 56 FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR N
amanat B 581 - Rezultatul reportat SISTEMUL BANCAR I DE DESPGUBIRE A
B 5241 - Impozit pe profit curent B 5811 - Rezultatul reportat reprezentnd profitul CREDITORILOR PREJUDICIAI
B 5242 - Impozit pe profit amanat nerepartizat, respectiv pierderea neacoperita P 561 Fondul de garantare a depozitelor n sistemul bancar
B 525 Beneficii acordate anagajatilor sub forma B 5812 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea P 5611 Fond constituit din contribuiile instituiilor de credit
instrumentelor de capitaluri proprii pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 P 56111 Fond constituit din contribuiile iniiale
B 526 Diferente aferente activelor imobilizate B 5813 - Rezultatul reportat provenit din adoptarea P 56112 Fond constituit din contribuiile anuale , inclusiv
detinute in vederea vanzarii pentru prima data a IAS 29 contribuiile majorate
B 527 Componenta de capitaluri proprii a B 5814 - Rezultatul reportat provenit din corectarea P 56113 Fond constituit din cotribuiile iniiale
instrumentelor financiare compuse erorilor P 5612 Fond constituit din ncasrile din recuperarea creanelor
B 529 Alte conturi de capitaluri proprii B 5815 Rezultat. reportat provenit din modificarea P 5613 Fond constituit din alte resurse - donaii, sponsorizri,
Grupa 53 - DATORII SUBORDONATE politicilor contabile asisten financiar
P 531 - Datorii subordonate la termen B 5816 - Rezultatul reportat reprezentnd surplusul P 5614 Fond constituit din veniturile din investirea resurselor
P 5311 - Titluri subordonate la termen realizat din rezerve din reevaluare financiare disponibile
P 5312 - mprumuturi subordonate la termen B 5816 - Rezultatul reportat provenit din P 5619 Fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii
P 532 - Datorii subordon. pe durata nedeterminata implementarea IFRS ca baza a contabilitatii P 562 Fondul de despagubire a creditorilor prejudiciati
P 5321 - Titluri subordon. pe durata nedeterminata Grupa 59 - REZULTATUL EXERCITIULUI Grupa 58 REZULTATUL REPORTAT
P 5322 mprum. subordon. pe durata nedetermin. FINANCIAR B 581 Rezultatul reportat
B 537 - Datorii atasate si sume de amortizat B 591 - Profit sau pierdere B 5811 Rezultatul reportat reprezentnd profitul nerepartizat,
P 5371 Datorii atasate A 592 - Repartizarea profitului respectiv pierderea neacoperit
P 5372 Sume de amortizat B 5814 Rezultaul reportat provenit din corectarea erorilor
Grupa 55 - PROVIZIOANE contabile
P 551 - Provizioane pentru anagajamente de B 5815 Rezultatul reportat reprezentnd surplusul realizat din
creditare, garantii financiare si alte angajam. date rezerve din reevaluare
P 552 Provizioane pentru beneficiile angajatilor B 5816 Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicare
P 5521 Provizioane ptr. beneficii ale angajatilor Reglementrilor contabile conforme cu directivele europene
sub forma absentelor compensate pe termen scurt Grupa 59 REZULTATUL EXERCIIULUI FINANCIAR
P 5521 Provizioane ptr. participarea angajatilor la B 591 Profit sau pierdere
profit si prime de platit A 592 Repartizarea profitului
P 5523 Proviz. pentru pensii si obligatii similare
P 5525 - Proviz. pentru alte beneficii post angajare
P 5526 - Proviz. pentru alte beneficii pe termen
lung ale angajatilor
P 5527 - Proviz. pentru beneficii ale anagajatilor la
terminarea contractului de munca
P 5529 - Proviz. pentru alte beneficii ale angajatilor
P 553 - Provizioane pentru litigii
P 554 - Provizioane pentru restructurare
P 555 - Provizioane pentru dezafectarea
imobilizarilor corporale si alte actiuni similare
legate de acestea
P 556 - Provizioane pentru impozite
P 559 - Alte provizioane

14
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
CLASA 6 CHELTUIELI A 60231 - Dobnzi la operat. repo de pe o zi pe alta CLASA 6 CHELTUIELI
Grupa 60 - CHELTUIELI DE EXPLOATARE A 60232 - Dobnzi la operat. repo la termen Grupa 60 CHELTUIELI DE EXPLOATARE
A 601 - Cheltuieli cu operatiunile de trezorerie si A 60233 - Dobnzi la titlurile date cu imprumut A 602 Cheltuieli cu operaiunile cu clientela
operatiunile interbancare de pe o zi pe alta A 6021 Dobnzi la conturile de factoring
A 6011 - Dobnzi la Banca Nationala a Romniei A 60234 - Dobnzi la titlurile date cu imprumut A 6022 Dobnzi la mprumuturile primite de la instit.financiare
A 6012 - Dobnzi la conturile de corespondent la termen A 60221 Dobnzi la mprumuturile de pe o zi pe alta
A 6013 - Dobnzi la depozitele institutiilor de A 6024 - Dobnzi la conturile curente A 60222 Dobnzi la mprumuturile la termen
credit A 6025 - Dobnzi la conturile de depozite A 6023 Dobnzi la valorile date n pensiune
A 60131 - Dobnzi la depozitele la vedere A 60251 - Dobnzi la depozitele la vedere A 60231 Dobnzi la mprum. date n pensiune de pe o zi pe alta
A 60132 - Dobnzi la depozitele la termen A 60252 - Dobnzi la depozitele la termen A 60232 Dobnzi la valorile date n pensiune la termen
A 60133 - Dobnzi la depozitele colaterale A 60253 - Dobnzi la depozitele colaterale A 6024 Dobnzi la conturile de pli
A 60134 - Dobnzi la depozitele rambursabile dupa A 60253 - Dobnzi la depozitele rambursabile dupa A 6027 Alte cheltuieli cu dobnzile
notificare notificare A 6029 Comisioane
A 6014 - Dobnzi la mprum. de la instit. de credit A 6026 - Dobnzi la certificatele de depozit, A 603 Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri
A 60141 - Dobnzi la mprum. de pe o zi pe alta carnetele si libretele de economii A 6031 Dobanzi la titlurile date in pensiune livrata
A 60142 - Dobnzi la mprumuturile la termen A 6027 - Alte cheltuieli cu dobnzile A 6032 Pierderi la titlurile de tranzactie
A 6015 - Dobnzi la operatiunile repo si titlurile A 6029 - Comisioane A 60321 Pierderi din reevaluari si cesiune
date cu imprumut A 603 - Cheltuieli pentru operatiunile cu titluri si A 60322 Costuri de tranzactionare
A 60151 - Dobnzi la operat. repo de pe o zi pe alta alte instrumente financiare A 6033 Pierderi din cesiunea titlurilor de plasament
A 60152 - Dobnzi la operat. repo la termen A 6031 Pierderi aferente activelor si datoriilor A 6034 Cheltuieli cu titlurile de investitii
A 60153 - Dobnzi la titlurile date cu imprumut financiare detinute in vederea tranzactionarii A 60341 Cheltuieli cu amortizarea primelor
de pe o zi pe alta A 60311 Pierderi din reevaluarea si cesiunea A 60342 Pierderi din cesiune
A 60154 - Dobnzi la titlurile date cu imprumut activelor financiare detinute in vederea tranzaction. A 6036 Cheltuieli privind datorii cosntituite prin titluri
la termen A 60312 Pierderi din reevaluarea si cesiunea A 60363 Dobanzi privind obligatiunile
A 6016 - Cheltuieli cu operatiunile organizatiilor datoriilor financiare detinute in vederea tranzaction. A 60369 Alte cheltuieli prin datoriile constituite prin titluri
cooperatiste de credit din cadrul retelei A 60313 - Costuri de tranzactionare A 6037 Cheltuieli diverse privind operatiunile cu titluri
A 60161 - Dobnzi la conturile curente ale A 6032 - Pierderi aferente activelor si datoriilor A 6039 Comisioane
cooperativelor de credit afiliate financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea A 604 - Cheltuieli cu operatiuni de leasing, chirii, locatii de
A 60162 - Dobnzi la depozitele cooperativelor de justa prin profit sau pierdere gestiune si alte contracte similare
credit afiliate A 60321 - Pierderi din revaluarea si cesiunea A 6041 - Dobnzi aferente datoriilor din operatiuni de leasing
A 60163 - Dobnzi la mprumuturile de la activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la financiar
organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei valoarea justa prin profit sau pierdere A 6042 - Cheltuieli cu operatiuni de leasing operational, chirii,
A 60164 - Dobnzi privind alte sume datorate A 60322 - Pierderi din revaluarea si cesiunea locatii de gestiune si alte contracte similare
organizatiilor cooperat. de credit din cadrul retelei datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la A 6049 - Comisioane
A 60169 - Comisioane valoarea justa prin profit sau pierdere A 605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate
A 6017 - Alte cheltuieli cu dobnzile A 60323 - Costuri de tranzactionare A 6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la termen
A 6019 - Comisioane A 6033 Pierderi din cesiunea activelor financiare A 6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe durata
A 602 - Cheltuieli cu operatiunile cu clientela disponibile in vederea vanzarii nedeterminata
A 6022 - Dobnzi la mprumuturile primite de la A 6034 Pierderi din cesiunea investitiilor pastrate A 6059 - Comisioane
institutii financiare pana la scadenta A 606 - Cheltuieli privind operatiunile de schimb
A 60221 - Dobnzi la mprumut. de pe o zi pe alta A 6035 Pierderi din cesiunea instrumentelor de A 6061 - Cheltuieli din diferente de curs valutar aferente
A 60222 - Dobnzi la mprumuturile la termen capitaluri proprii evaluate la cost tranzactiilor n valuta
A 6023 - Dobnzi la operatiunile repo si titlurile A 6036 Cheltuieli privind datorii constituite prin A 6069 - Comisioane
date cu imprumut titluri

15
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
A 6034 - Cheltuieli cu titlurile de investitii A 60741 Pierderi privind instrumentele derivate pe A 607 - Cheltuieli privind operatiunile n afara bilantului si
A 60341 - Cheltuieli cu amortizarea primelor rata dobanzii operatiunile cu instrumente financiare derivate
A 60342 - Pierderi din cesiune A 60742 Pierderi privind instrumentele derivate pe A 6071 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare
A 6036 - Cheltuieli privind datorii constituite prin instrumentele de capitaluri proprii A 60711 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la
titluri A 60743 - Pierderi privind instrumentele derivate pe institutii de credit
A 60361 - Dobnzi privind certificatele de depozit cursul de schimb A 60712 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare primite de la
A 60362 - Dobnzi privind carnetele si libretele de A 60744 - Pierderi privind instrumentele derivate pe clientela
economii riscul de credit A 6072 - Cheltuieli cu garantiile financiare
A 60363 - Dobnzi privind obligatiunile A 60745 - Pierderi privind instrumentele derivate pe A 60721 - Cheltuieli cu garantiile financiare primite de la institutii
A 60364 - Alte cheltuieli privind alte datorii marfuri de credit
constituite prin titluri A 60746 - Pierderi privind alte instrumente derivate A 60722 - Cheltuieli cu garantiile financiare primite de la clientela
A 6037 - Cheltuieli diverse privind operatiunile cu A 60747 - Pierderi privind instrumentele de acope- A 6074 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate
titluri si alte instrumente financiare rire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficienta) A 60741 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate pe
A 6039 - Comisioane A 60749 - Costuri de tranzactionare cursul de schimb
A 604 - Cheltuieli cu operatiuni de leasing A 6075 Pierderi privind contabilitatea de A 60742 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate pe
A 6041 - Dobnzi aferente datoriilor din operatiuni acoperire rata dobnzii
de leasing financiar A 60751 - Pierderi privind instrumentele de A 60743 - Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate pe
A 6042 - Cheltuieli cu chiriile acoperire a valorii juste actiuni si indici bursieri
A 6049 - Comisioane A 60752 - Pierderi privind instrumentele de A 60744 - Cheltuieli privind operatiuni cu alte instrumente derivate
A 605 - Cheltuieli privind datoriile subordonate acoperire a fluxurilor de trezorerie A 60747 - Cheltuieli cu dobnzile aferente instrumentelor derivate
A 6051 - Cheltuieli privind datoriile subordonate la A 60752 - Pierderi privind instrumentele acoperite in A 60749 - Costuri de tranzactionare
termen cadrul unei operatiuni de acoperire a valorii juste A 6075 - Cheltuieli cu instrumentele de acoperire
A 6052 - Cheltuieli privind datoriile subordonate pe A 6076 Cheltuieli cu dobanzile aferente A 6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite
durata nedeterminata instrumentelorderivate desemnate ca instrumente de A 608 - Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare
A 6059 - Comisioane acoperire a riscului de rata a dobanzii A 6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plata
A 606 - Cheltuieli privind operatiunile de schimb A 6077 - Cheltuieli cu alte angajamente primite A 6087 - Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare
A 6061 - Cheltuieli din diferente de curs valutar A 608 - Cheltuieli cu prestatiile de servicii financiare A 609 - Alte cheltuieli de exploatare
aferente tranzactiilor n valuta A 6081 - Cheltuieli cu mijloacele de plata A 6092 - Cota-parte privind activitatile si activele controlate n
A 6069 - Comisioane A 6087 - Alte cheltuieli cu prestatiile de servicii comun
A 607 - Cheltuieli privind operatiunile n afara financiare A 6093 - Venituri retrocedate privind activitatile si activele
bilantului si operatiunile cu instrumente financiare A 609 - Alte cheltuieli de exploatare controlate n comun
derivate Grupa 61 - CHELTUIELI CU ANGAJATII A 6095 - Cheltuieli din operatiuni ntre Fondul de garantare a
A 6071 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare A 611 - Cheltuieli cu beneficiile pe termen scurt ale depozitelor n sistemul bancar si institutiile de credit, societatile
A 60711 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare angajatilor financiare sau alte institutii
primite de la institutii de credit A 6111 - Cheltuieli cu indemnizatii si salarii A 60951 - Dobnzi la conturile curente
A 60712 - Cheltuieli cu angajamentele de creditare A 6112 Chelt. cu abs. pe term. scurt compensate A 60955 - Dobnzi privind alte sume datorate
primite de la clientela A 6113 - Cheltuieli cu prime reprezentand A 60959 - Comisioane
A 6072 - Cheltuieli cu garantiile financiare participarea angajatilor la profit si alte sume similare A 6099 - Cheltuieli diverse de exploatare
A 60721 - Cheltuieli cu garantiile primite de la A 6114 Cheltuieli cu beneficiile nemonetare Grupa 61 - CHELTUIELI CU PERSONALUL
institutii de credit A 61141 Cheltuieli cu tichetele de masa acordate A 611 - Cheltuieli cu salariile personalului
A 60722 - Cheltuieli cu garantiile primite de la anagajatilor A 612 - Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
clientela A 61149 Alte cheltuieli cu beneficiile nemonetare A 6121 - Contributia unitatii la asigurarile sociale
A 6074 - Cheltuieli privind operatiunile cu instru- A 6115 Cheltuieli cu beneficiile angajatilor sub A 6122 - Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj
mente derivate detinute in vederea tranzactionarii forma platilor pe baza de actiuni A 6123 - Contributia angajatorului pentru asig. sociale de sanatate

16
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
A 6116 Cheltuieli cu alte beneficii ale A 635 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate A 6127 - Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala
angajatilor Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE A 613 - Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor
A 61161 Cheltuieli cu beneficiile postangajare EXPLOATARE A 617 - Alte cheltuieli privind personalul
A 61162 Chetuieli cu alte beneficii pe termen A 641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI
lung ale angajatilor A 644 - Cheltuieli din investitii imobiliare VARSAMINTE ASIMILATE
A 61163 Cheltuieli cu beneficiile pentru A 646 - Cheltuieli din cedarea si casarea imobili- A 621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate
terminarea contractului de munca zarilor Grupa 63 - CHELTUIELI CU MATERIALELE, LUCRARILE SI
A 612 - Cheltuieli privind asigurarile si protectia A 6461 - Cheltuieli din cedarea si casarea SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI
sociala imobilizarilor corporale A 631 - Cheltuieli cu materialele
A 6121 - Contributia unitatii la asigurarile sociale A 6462 - Cheltuieli din cedarea si casarea A 6311 - Cheltuieli cu materialele consumabile
A 6122 Contrib. unitatii pentru ajutorul de somaj imobilizarilor necorporale A 6312 - Cheltuieli privind combustibilii
A 6123 - Contributia angajatorului pentru A 647 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor A 6313 - Cheltuieli privind piesele de schimb
asigurarile sociale de sanatate A 6471 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor A 6317 - Cheltuieli privind alte materiale
A 6127 - Alte cheltuieli privind asigurarile si necorporale A 632 - Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
protectia sociala A 6472 Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor inventar
A 617 - Alte cheltuieli privind angajatii corporale A 633 - Cheltuieli privind alte stocuri
Grupa 62 - CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, A 649 - Alte cheltuieli diverse de exploatare A 634 - Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti
TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE A 6491 - Despagubiri, amenzi si penalitati A 6341 - Cheltuieli de ntretinere si reparatii
A 621 - Cheltuieli cu alte impozite, taxe si A 6492 - Donatii si subventii acordate A 6342 - Cheltuieli privind energia si apa
varsaminte asimilate A 6493 - Cheltuieli privind sponsorizarile A 6343 - Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
Grupa 63 - CHELTUIELI CU STOCURILE, A 6496 - Cheltuieli privind calamitatile si alte A 6344 - Cheltuieli cu colaboratorii si de intermediere
LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE evenimente similare A 6345 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari si transportul
TERTI A 6497 - Alte cheltuieli diverse de exploatare personalului si bunurilor
A 631 - Cheltuieli cu activele detinute in vederea Grupa 65 - CHELTUIELI CU AMORTIZARILE A 6347 - Alte cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti
vanzarii PRIVIND IMOBILIZARILE NECORPORALE SI A 63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare
A 6311 - Cheltuieli cu activele vandute CORPORALE A 63472 - Cheltuieli cu redeventele privind concesiunile
A 6312 Pierderi din reevaluarea bunurilor A 651 - Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor A 63479 - Alte cheltuieli
evaluate la valoarea justa necorporale A 635 - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate
A 632 - Cheltuieli cu materialele si alte A 652 - Cheltuieli cu amortizarile imobilizarilor Grupa 64 - CHELTUIELI DIVERSE DE EXPLOATARE
consumabile corporale A 641 - Cota - parte din cheltuielile sediului social
A 633 - Cheltuieli cu active imobilizate detinute in Grupa 66 - CHELTUIELI CU AJUSTARI PENTRU A 644 - Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale
vederea vanzarii DEPRECIERE, PROVIZIOANE SI PIERDERI DIN A 645 - Pierderi din cedarea partilor n cadrul societatilor
A 634 - Cheltuieli cu lucrarile si serviciile CREANTE NERECUPERABILE comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii
executate de terti A 661 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea de portofoliu
A 6341 - Cheltuieli de ntretinere si reparatii creantelor din operatiuni de trezorerie si interbancare A 646 - Pierderi din cedarea si casarea imobiliz. corp. si necorp.
A 6342 - Cheltuieli privind energia si apa A 6611 - Cheltuieli cu ajustari specifice pentru A 6461 - Pierderi din cedarea si casarea imobilizarilor corporale
A 6343 Chelt. postale si taxe de telecomunicatii deprecieri identificate la nivel individual A 6462 Cheltuieli cu cedarea si casarea imobilizarilor necorporale
A 6344 Chelt. cu colaboratorii si de intermediere A 6612 - Cheltuieli cu ajustari specifice pentru A 649 Alte cheltuieli diverse de exploatare
A 6345 - Cheltuieli cu deplasari, detasari, transfe- deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active A 6491 - Despagubiri, amenzi si penalitati
rari si transportul anagajatilor si bunurilor financiare A 6492 Donatii si subventii neacordate
A 6347 - Alte cheltuieli cu lucrarile si serviciile A 6613 - Cheltuieli cu ajustari colective pentru A 6493 Cheltuieli privind sponsorizarile
executate de terti pierderi generate dar neidentificate A 6494 Pierderi din debitori diversi
A 63471 - Cheltuieli cu primele de asigurare A 6617 - Cheltuieli cu ajustari pentru dobanzi A 6495 Dobanzi la imprumuturile primite de la acionari si la
A 63479 - Alte cheltuieli calculate aferente creantelor depreciate alte mprumuturi

17
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
A 662 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprec. A 66422 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea A 64951 Dobnzi la mprumuturile primite de la acionari
creantelor din operatiuni cu clientela imobilizarilor necorporale A 64952 Dobnzi la alte mprumuturi primite
A 6621 -Chelt. cu ajustari specifice pentru A 66423 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea A 6497 Alte cheltuieli diverse de exploatare
deprecieri identificate la nivel individual imobilizarilor corporale Grupa 65 CHELTUIELI CU AMORTIZARILE PRIVIND
A 6622 - Cheltuieli cu ajustari specifice pentru A 6643 Chelt. cu ajustari pentru deprec. aferente IMOBILIZARILE NECORPORALE SI CORPORALE
deprecieri identificate la nivelul grupurilor de operatiunilor de leasing financiar A 651 Cheltuieli cu amortizrile imobilizrilor necorporale
active financiare A 66431 -Chelt. cu ajustari specifice pentru deprecieri A 652 Cheltuieli cu amortizrile imobilizrilor corporale
A 6623 - Cheltuieli cu ajustari colective pentru identific. la nivel individual Grupa 66 CHELTUIELI CU AJUSTARI PENTRU
pierderi generate dar neidentificate A 66432 - Cheltuieli cu ajustari specifice pentru DEPRECIERE, PROVIZIOANE SI PIERDERI DIN CREANTE
A 6627 Chelt. cu ajustari pentru dobanzi deprec. identif. la nivelul grupurilor de active financ. A 662 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea creanelor din
calculate aferente creantelor depreciate A 66433 - Cheltuieli cu ajustari colective pentru operaiuni cu clientela, operaiuni intre instituiile de credit, precum
A 663 - Cheltuieli cu ajustari pentru depreciere pierderi generate dar neidentificate si intre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar si
privind operatiuni cu titluri si operatiuni diverse A 66437 Chelt. cu ajustari pentru dobanzi calculate instituiile de credit, societile financiare sau alte instituii
A 6631 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea aferente creantelor depreciate A 6621 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea creditelor
titlurilor si altor active financiare A 6644 Chelt. cu ajustari pentru deprec. creantelor A 6622 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea dobnzilor
A 66311 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea aferente activelor imobilizate A 663 Cheltuieli cu ajustri pentru depreciere privind operaiuni
activelor financiare disponibile in vederea vanzarii A 66441 -Chelt. cu ajustari specifice pentru deprecieri cu titluri si operaiuni diverse
A 66312 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea identific. la nivel individual A 6631 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea titlurilor
investitiilor pastrate pana la scadenta A 66442 - Cheltuieli cu ajustari specifice pentru A 66311 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea titlurilor de
A 66313 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea deprecieri identificate la nivelul grupurilor de active plasament
instrumentelor de capitaluri proprii evaluate la financiare A 66312 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea titlurilor de
cost A 66443 - Cheltuieli cu ajustari colective pentru investiii
A 6632 Chelt. cu ajustari pentru creante din pierderi generate dar neidentificate A 6633 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea stocurilor
operatiuni cu titluri si operat. diverse A 66447 Chelt. cu ajustari pentru dobanzi calculate A 6637 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea creanelor din
A 66321 -Chelt. cu ajustari specifice pentru aferente creantelor depreciate operaiuni cu titluri si operaiuni diverse
deprec. identificate la nivel individual A 665 - Cheltuieli cu provizioane A 664 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea activelor
A 66322 - Cheltuieli cu ajustari specifice pentru A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru angajam. de imobilizate
deprecieri identificate la nivelul grupurilor de creditare, garantii financiare si alte angajamente date A 6641 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea parilor
active financiare A 6652 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile deinute in cadrul societatilor comerciale legate, a titlurilor de
A 66323 - Cheltuieli cu ajustari colective pentru angajatilor participare si a titlurilor activitii de portofoliu
pierderi generate dar neidentificate A 66521 - Cheltuieli cu proviz. ptr. beneficii ale A 6642 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea imobilizrilor
A 66327 Chelt. cu ajustari pentru dobanzi angaj. sub forma absentelor compens. pe termen scurt A 66421 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea
calculate aferente creantelor depreciate A 66522 - Cheltuieli cu provizioane pentru imobilizrilor in curs
A 6633 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea participarea anagjatilor la profit si prime de platit A 66422 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea
stocurilor si activelor similare A 66523 - Cheltuieli cu provizioane pentru pensii si imobilizrilor necorporale
A 664 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea alte obligatii similare A 66423 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea
activelor imobilizate A 66525 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte imobilizrilor corporale
A 6641 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea beneficii postangajare A 6643 Cheltuieli cu ajustri pentru depreciere aferente
titlurilor de participare detinute in filiale, in A 66526 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte operaiunilor de leasing financiar
entitati asociate si in entitati controlate in comun beneficii pe termen lung ale angajatilor A 6647 Cheltuieli cu ajustri pentru deprecierea creanelor
A 6642 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea A 66527 - Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii aferente activelor imobilizate
imobilizarilor ale angajatilor la terminarea contractului de munca A 665 Cheltuieli cu provizioane
A 66421 - Cheltuieli cu ajustari pentru deprecierea A 66529 - Cheltuieli cu provizioane pentru alte
imobilizarilor n curs beneficii ale angajatilor

18
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
A 6653 - Cheltuieli cu provizioane pentru litigii P 7016 - Venituri din operatiunile cu organizatiile A 6651 - Cheltuieli cu provizioane pentru riscuri de executare a
A 6654 - Cheltuieli cu provizioane pentru cooperatiste de credit din cadrul retelei angajamentelor prin semntura
restructurare P 70161 - Dobnzi de la contul curent la casa centrala A 6652 Cheltuieli cu provizioane pentru pensii si obligaii
A 6656 Chelt. cu proviz. pentru dezafect. imob. P 70162 - Dobnzi de la depozitele la casa centrala similare
corp. si alte actiuni simil.legate de acestea P 70163 - Dobnzi de la creditele acordate A 6653 Cheltuieli cu provizioane pentru risc de tara
A 6657 Chelt. privind actualizarea provizioanelor organizatiilor cooperatiste de credit din cadrul retelei A 6654 Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare
A 6659 - Cheltuieli cu alte provizioane P 70164 - Dobnzi privind valorile de recuperat de la A 6656 Cheltuieli cu provizioane pentru impozite
A 668 - Pierderi din creante neacoperite cu ajustari organizatiile cooperatiste de credit din cadrul retelei A 6657 Cheltuieli cu provizioane pentru prime reprezentnd
pentru depreciere P 70168 - Dobnzi din creante depreciate privind participarea personalului la profit
Grupa 68 - CHELTUIELI DIN AJUSTAREA LA operatiunile cu organizatiile cooperatiste de credit din A 6659 Cheltuieli cu alte provizioane
INFLATIE cadrul retelei A 667 Pierderi din creane acoperite cu ajustri pentru depreciere
A 681 Cheltuieli cu ajustarea la inflatie P 70169 - Comisioane A 668 Pierderi din creane neacop. cu ajustri pentru depreciere
Grupa 69 - CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE P 7017 - Alte venituri din dobnzi Grupa 67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE
PROFIT P 7018 - Dobnzi din creante depreciate A 671 Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare
A 691 - Cheltuieli cu impozitul pe profit curent P 7019 Comisioane Grupa 68 CHELTUIELI DIN OPERATIUNI INTRE
A 692 - Cheltuieli cu impozitul pe profit amanat P 702 - Venituri din operatiunile cu clientela INSTITUTII SI INSTITUTII DE CREDIT
CLASA 7 - VENITURI P 7021 - Dobnzi de la creante comerciale si credite A 681 Dobnzi la conturile curente
Grupa 70 - VENITURI DIN ACTIVITATEA DE acordate clientelei A 682 Dobnzi la mprumuturile primite de la instituii de credit
EXPLOATARE P 70211 - Dobnzi de la operatiunile de scont, A 6821 Dobnzi la imprumuturile de pe o zi pe alta
P 701 - Venituri din operatiunile de trezorerie si forfetare si alte creante comerciale A 6822 Dobnzi la imprumuturile la termen
operatiunile interbancare P 70212 - Dobnzi de la operatiunile de factoring A 683 Dobnzi la valorile date in pensiune instituiilor de credit
P 7011 - Dobnzi de la Banca Nationala a P 70213 - Dobnzi de la creditele de trezorerie A 6831 Dobnzi la valorile date in pensiune de pe o zi pe alta
Romniei P 70214 - Dobnzi de la creditele de consum si A 6832 Dobnzi la valorile date in pensiune la termen
P 7012 - Dobnzi de la conturile de corespondent vnzari n rate A 684 Dobnzi privind alte sume datorate instituiilor de credit
P 7013 - Dobnzi de la conturile de depozite la P 70215 - Dobnzi de la creditele pentru finantarea A 689 Comisioane
institutii de credit operatiunilor de comert exterior Grupa 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE
P 70131 - Dobnzi de la depozitele la vedere P 70216 - Dobnzi de la creditele pentru finantarea IMPOZITE
P 70132 - Dobnzi de la depozitele la termen stocurilor si pentru echipamente A 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit
P 70133 - Dobnzi de la depozitele colaterale P 70217 - Dobnzi de la creditele pentru investitii A 699 Alte cheltuieli cu impozitele care nu apar in elementele de
P 70134 - Dobnzi de la depozitele rambursabile imobiliare mai sus
dupa notificare P 70218 - Dobnzi de la alte credite acordate CLASA 7 VENITURI
P 7014 - Dobnzi de la creditele acordate clientelei Grupa 70 VENITURI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
institutiilor de credit P 7022 - Dobnzi de la creditele acordate institutiilor P 702 Venituri din operaiunile cu clientela
P 70141 - Dobnzi de la creditele de pe o zi pe alta financiare P 7021 Dobnzi de la creane comerciale si credite acordate
P 70142 - Dobnzi de la creditele la termen P 70221 - Dobnzi de la creditele de pe o zi pe alta clientelei
P 7015 - Dobnzi de la operatiunile reverse repo si P 70222 - Dobnzi de la creditele la termen P 70211 Dobnzi de la operaiunile de scont, forfetare si alte
titlurile luate cu imprumut P 7023 - Dobnzi de la operatiunile reverse repo si creane comerciale
P 70151 - Dobnzi de la operatiunile reverse repo titlurile luate cu imprumut P 70212 Dobnzi de la operaiunile de factoring
de pe o zi pe alta P 70231 - Dobnzi de la operatiunile reverse repo de P 70213 Dobnzi de la creditele de trezorerie
P 70152 -Dobnzi de la op. reverse repo la termen pe o zi pe alta P 70214 Dobnzi de la creditele de consum si vnzri in rate
P 70153 - Dobnzi de la titlurile luate cu P 70232 - Dobnzi de la operatiunile reverse repo la P 70215 Dobnzi de la creditele pentru finanarea
imprumut de pe o zi pe alta termen operaiunilor de comer exterior
P 70154 - Dobnzi de la titlurile luate cu P 70233 - Dobnzi de la titlurile luate cu imprum. de P 70216 Dobnzi de la creditele pentru finanarea stocurilor
imprumut la terme pe o zi pe alta si pentru echipamente

19
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
P 70234 - Dobnzi de la titlurile luate cu P 7041 - Dobnzi aferente creantelor din operatiuni de P 70217 Dobnzi de la creditele pentru investiii imobiliare
imprumut la termen leasing financiar P 70218 Dobnzi de la alte credite acordate clientelei
P 7024 - Dobnzi de la conturile curente debitoare P 7042 - Venituri din chirii P 7022 Dobnzi de la creditele acordate instituiilor financiare
P 7027 - Alte venituri din dobnzi P 7048 - Dobnzi din creante depreciate P 70221 Dobnzi de la creditele de pe o zi pe alta
P 7028 - Dobnzi din creante depreciate P 7049 - Comisioane P 70222 Dobnzi de la creditele la termen
P 7029 - Comisioane P 705 - Venituri din credite subordonate P 7023 Dobnzi de la valorile primite in pensiune
P 703 - Venituri din operatiunile cu titluri si alte P 7051 - Dobnzi de la creditele subordonate la P 70231 Dobnzi de la valorile primite in pensiune de pe o zi
instrumente financiare termen pe alta
P 7031 Castiguri aferente activelor si datoriilor P 7052 - Dobnzi de la creditele subordonate pe P 70232 Dobnzi de la valorile primite in pensiune la termen
financiare detinute in vederea tranzactionarii durata nedeterminata P 7024 Dobnzi de la conturile de plti debitoare
P 70311 Castiguri din reevaluarea si cesiunea P 7058 - Dobnzi din creante depreciate P 7027 Alte venituri din dobnzi
activelor financiare detinute in vederea P 7059 - Comisioane P 7028 Dobnzi din creane restante si ndoielnice
tranzactionarii P 706 - Venituri din operatiunile de schimb P 7029 Comisioane
P 70312 Castiguri din reevaluarea si cesiunea P 7061 - Venituri din diferente de curs valutar P 703 Venituri din operaiunile cu titluri
datoriilor financiare detinute in vederea aferente tranzactiilor n valuta P 7031 Dobnzi de la titlurile primite in pensiune livrata
tranzactionarii P 7069 - Comisioane P 7032 Venituri din titlurile de tranzacie
P 7032 - Castiguri aferente activelor si datoriilor P 707 - Venituri din operatiunile n afara bilantului si P 7033 Venituri din titlurile de plasament
financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea operatiunile cu instrumente derivate P 70331 - Dobanzi
justa prin profit sau pierdere P 7071 - Venituri din angajamentele de creditare P 70333 - Dividende si venituri asimilate
P 70321 Castiguri din reevaluarea si cesiunea P 70711 - Venituri din angajamentele de creditare n P 70336 - Venituri din cesiune
activelor financiare desemnate ca fiind evaluate la favoarea institutiilor de credit P 7034 - Venituri din titlurile de investitii
valoarea justa prin profit sau pierdere P 70712 - Venituri din angajamentele de creditare n P 70341 - Dobanzi
P 70322 Castiguri din reevaluarea si cesiunea favoarea clientelei P 70342 - Venituri din prime
datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la P 7072 - Venituri din garantiile financiare P 70343 - Venituri din cesiune
valoarea justa prin profit sau pierdere P 70721 - Venituri din garantiile financiare n P 7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri
P 7033 Venituri aferente activelor financiare favoarea institutiilor de credit P 7037 - Venituiri din diverse operatiuni cu titluri
disponibile in vederea vanzarii P 70722 - Venituri din garantiile financiare n P 7038 - Dobanzi din reante restante si indoielni,..e
P 70331 - Dobnzi favoarea clientelei detinute in vederea tranzactionarii P 7039 - Comisioane
P 70333 - Dividende si venituri asimilate P 7074 - Venituri privind operatiunile cu instrumente P 704 - Venituri din operatiuni de leasing, chirii, locatii de
P 70336 - Castiguri din cesiune derivate gestiune si alte contracte similare
P 7034 - Venituri aferente investitiilor pastrate P 70741 - Castiguri privind instrumentele derivate pe P 7041 - Dobanzi aferente creantelor din operatiuni de leasing
pana la scadenta rata dobnzii financiar
P 70341 - Dobnzi P 70742 - Castiguri privind instrumentele derivate pe P 7042 - Venituri din operatiuni de leasing operational, chirii,
P 70342 - Castiguri din cesiune instrumente de capitaluri proprii locatii de gestiune si alte contracte
P 7035 Venituri aferente instrumentelor de P 70743 - Castiguri privind instrumentele derivate pe P 7048 - Dobanzi din alte creante restante si indoielnice
capitaluri proprii evaluate la cost cursul de schimb P 7049 - comisioane
P 70351 - Dividende si venituri asimilate P 70744 - Castiguri privind instrumentele derivate pe P 705 - Venituri din credite subordinate, parti din cadrul
P 70352 - Castiguri din cesiune riscul de credit societatilor comerciale legate, titluri de participare si titluri ale
P 7036 - Venituri din datorii constituite prin titluri P 70745 - Castiguri privind instrumentele derivate pe activitatii de portofoliu
P 7037 - Venituri diverse din operatiunile cu titluri marfuri P 7051 - Dobanzi de la creditele subordinate la termen
si alte instrumente financiare P 70746 - Castiguri privind alte instrumentele P 7052 - Dobanzi de la creditele subordinate pe durata
P 7038 - Dobnzi din creante depreciate derivate nedeterminata
P 7039 - Comisioane P 70747 - Castiguri privind instrumentele de P 7053 - Dividende si venituri asimilate
P 704 - Venituri din operatiunile de leasing acoperire a fluxurilor de trezorerie (partea ineficienta) P 7058 - Dobanzi din creante restante si indoielnice

20
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
P 70749 - Comisioane P 747 - Venituri din reevaluarea imobilizarilor P 7059 - Comisioane
P 7075 Castiguri privind contabilit. de P 7471 - Venituri din reevaluarea imobilizarilor P 706 - Venituri din operatiunile de schimb
acoperire necorporale P 7061 - Venituri din dif. de curs valutar aferente tranz. in valuta
P 70751 Castiguri privind instrumentele de P 7472 - Venituri din reevaluarea imobilizarilor P 7069 - Comisioane
acoperire a valorii juste corporale P 707 - Venituri din operatiunile in afara bilantului si operatinile cu
P 70752 Castiguri privind instrumentele de P 748 - Venituri accesorii diverse instrumente derivate
acoperire a fluxurilor de trezorerie P 7481 - Venituri din alte activitati P 7071 - Venituri din angajamente de creditare
P 70753 Castiguri privind instrumentele P 7489 - Alte venituri accesorii P 70711 - Venituri din angajamente de creditare in favoarea institutiilor
acoperite in cadrul unei operatiuni de acoperire P 74891 Venituri din operatiuni de de credit
a valorii juste intermediere in domeniul asigurarilor P 70712 - Venituri din angajam. de creditare in favoarea clientelei
P 7076 Venituri din dobanzi afer. P 74899 - Venituri accesorii diverse P 7072 - Venituri din garantiile financiare
instrumentelor derivate desemnate ca P 749 - Alte venituri diverse din exploatare P 70721 - Venituri din garantiile fin. in favoarea institutiilor de credit
instrumente de acoperire a riscului de rata a P 7492 - Cota - parte din subventii aferente P 70722 - Venituri din garantiile finaniare in favoarea clientele
dobanzii activelor trecuta la venituri P 7074 - Venituri privind operatiunile cu instrumente derivate
P 7077 - Venituri din alte angajamente date P 7493 - Venituri din subventii privind P 70741 - Venituri privind operatiunile cu instrumente derivate pe cursul
P 708 - Venituri din prestatiile de servicii veniturile de schimb
financiare P 74931 - Venituri din subventii pentru P 70742 - Venituri privind oper. cu instr. derivate pe rata dobanzii
P 7081 - Comisioane privind titlurile gestionate activitatea de exploatare P 70743- Venituri privind operatiunile cu instrumente derivate pe actiuni
sau n depozit P 74932 - Venituri din subventii pentru stocuri si indici bursieri
P 7082 - Comisioane privind operatiunile cu P 74933 - Venituri din subventii pentru plata P 70744 - Venituri privind operatiunile cu alte instrumente derivate
titluri efectuate n contul clientelei angajatilor P 70747 - Venituri din dobanzi aferente instrumentelor derivate
P 7083 - Comisioane din activitatile de asistenta P 74934 - Venituri din subventii pentru P 70749 - Comisioane
si consultanta asigurari si pro-tectia sociala P 7075 Venituri din instrumentele de acoperire
P 70831 - Comisioane din activitatile de P 74935 - Venituri din subventii pentru alte P 7077 - Venituri din alte angajamente date
asistenta si consultanta pentru persoane fizice cheltuieli de exploatare P 708 - Venituri din prestatiile de servicii financiare
P 70832 - Comisioane din activitatile de P 74936 - Venituri din subventii aferente altor P 7083 comisioane din activitatile de asistenta si consultanta
asistenta si consultanta pentru persoane juridice venituri P 70831 - comisioane din activitatile de asistenta si consultanta pt
P 70839 - Alte comisioane P 7494 - Venituri din productia de imobilizari persoane fizice
P 7085 - Venituri privind mijloacele de plata P 7495 - Venituri privind bunurile mobile si P 70832 - comisioane din activitatile de asistenta si consultanta pt
P 7087 - Alte venituri din prestatiile de servicii imobile din executarea creantelor persoane juridice
financiare P 7496 Venituri din subventii pentru P 70839 Alte comisioane
P 709 - Alte venituri din activitatea de expl. evenimente extraordinare si altele similare P 7085 - Venituri privind mijloacele de plata
Grupa 74 - VENITURI DIVERSE DIN P 7499 - Alte venituri P 7087 - Alte venituri din prestatiile de servicii financiare
EXPLOATARE P 74991 - Venituri din despagubiri, amenzi si P 709 - Alte venituri din activitatea de exploatare
P 741 - Cota - parte din cheltuielile sediului penalitati P 7092 - Cotaparte privind activit. si activele controlate in comun
social P 74992 - Venituri din donatii P 7093 - Cheltuieli refacturate privind activitatile si activele controlate
P 742 - Castiguri din reevaluarea bunurilor P 74997 - Alte venituri diverse din exploatare in comun
evaluate la valoarea justa Grupa 76 - VENITURI DIN AJUSTARI P 7094 - Transferuri de cheltuieli de exploatare
P 744 - Venituri din investitii imobiliare PENTRU DEPRECIERE, PROVIZIOANE SI P 7095 - Venituri din operatiuni intre Fondul de garantare a depozitelor
P 746 - Venituri din cedarea si casarea imobiliz. RECUPERARI DE CREANTE in sistemul bancar si institutiile de credit, societatile financiare sau alte
P 7461 - Venituri din cedarea si casarea P 761 - Venituri din ajustari pentru deprecierea institutii
imobilizarilor necorporale creantelor din operatiuni interbancare P 70951 Dobanzi de la conturile curente
P 7462 - Venituri din cedarea si casarea P 7611 - Venituri din ajustari specifice pentru P 70952 Dobanzi de la depozitele la termnen
imobilizarilor corporale deprecieri identificate la nivel individual P 70953 Dobanzi de la certificatele de depozit

21
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
P 7612 - Venituri din ajustari specifice ptr. deprec. identificate la nivelul P 70954 Dobanzi de la alte instrumente financiare
grupurilor de active financiare P 70955 Dobanzi privind valorile de recuperate
P 7613 - Venituri din ajustari colective pentru pierderi generate dar neidentificate P 70959 comisioane
P 762 - Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu P 7099 - Venituri diverse de exploatare
clientela GRUPA 74 VENITURI DIVERSE DIN EXPLOATARE
P 7621 - Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel P 741 - Cota-parte din cheltuielile sediului social
individual P 744 - Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale
P 7622 - Venituri din ajustari specifice ptr. deprec. identificate la nivelul P 745 - Venituri din cedarea partilor in cadrul societatilor comerciale legate, a titlurilor de
grupurilor de active financiare participare si a titlurilor activitatii de portofoliu
P 7623 - Venituri din ajustari colective pentru pierderi generate dar neidentificate P 746 - Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor corporale si necorporale
P 763 - Venituri din ajustari pentru depreciere privind operatiuni cu titluri si P 7461 - Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor corporale
operatiuni diverse P 7462 - Venituri din cedarea si casarea imobilizarilor necorporale
P 7631 - Venituri din ajustari pentru deprecierea titlurilor si altor active financiare P 747 - Venituri accesorii
P 76311 - Venituri din reluarea deprecierii acti-velor financiare disponibile in P 7471 - Venituri din alte activitati
vederea vanzarii P 7479 - Alte venituri accesorii
P 76312 - Venituri din ajustari pentru depre-cierea investitiilor pastrate pana la P 74791 Venituri din operatiuni de intermediere in domeniul asigurarilor
scadenta P 74799 Venituri accesorii diverse
P 7632 - Venituri din ajustari pentru creante din operatiuni cu titluri si operatiuni P 749 - Alte venituri diverse din exploatare
diverse P 7492 - Cota-parte din subventiile de investitii trecuta la venituri
P 76321 - Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel P 7493 - Venituri din subventii de exploatare
individual P 74931 - Venituri din subventii de exploatare aferente veniturilor din activ. de
P 76322 - Venituri din ajustari specifice ptr. deprec. identificate la nivelul exploatare
grupurilor de active financiare P 74932 - Venituri din subventii de exploatare pt materii prime si materiale consumabile
P 76323 - Venituri din ajustari colective pentru pierderi generate dar P 74933 - Venituri din subv. de exploatare pt plata personalului
neidentificate P 74934 - Venituri din subventii de exploatare pt asigurari si protectia sociala
P 7633 - Venituri din ajustari pentru deprecierea stocurilor si a activelor asimilate P 74935 - Venituri din subventii de exploatare ptr. alte cheltuieli de exploatare
P 764 - Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate P 74936 - Venituri din subventii de exploit. aferente altor venituri
P 7641 - Venituri din ajustari pentru deprecierea titlurilor de participare detinute P 7494 - Venituri din productia de imobilizari
in filiale, in entitati asoc. si in entitati controlate in comun P 7495 - Venituri privind bunurile mobile si immobile din executarea creantelor
P 7642 -Venituri din ajust. ptr. deprec.imobiliz. P 7499 - Alte venituri
P 76421 - Venituri din ajustari pentru depre-cierea imobilizarilor n curs P 74991 - Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati
P 76422 - Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale P 74992 - Venituri din donatii
P 76423 - Venituri din ajustari pentru P 74997 - Alte venituri diverse de exploatare
deprecierea imobilizarilor corporale GRUPA 76 VENITURI DIN AJUSTARI PT DEPREcIERE, PROVIZIOANE SI
P 7643 - Venituri din ajustari pentru depreciere aferente operatiunilor de leasing REcUPARARI DE CREANTE
financiar P 762 - Venituri din ajustari pt deprecierea creantelor din operatiuni cu clientele,
P 76431 - Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel operatiuni intre institutii de credit, precum si intre
individual Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar si institutiile de credit, societatile
P 76432 - Venituri din ajustari specifice ptr. deprec. identificate la nivelul financiare sau alte institutii
grupurilor de active financiare P 7621 - Venituri din ajustari pt deprecierea creditelor
P 76433 - Venituri din ajustari colective pentru pierderi generate dar P 7622 Venituri din ajustari pentru deprecierea dobanzilor
neidentificate P 763 Venituri din ajustari pentru deprecierea privind operatiuni cu titluri si operantiuni
P 7644 - Venituri din ajustari pentru deprec. creantelor aferente activelor diverse
imobilizate

22
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
P 76441 - Venituri din ajustari specifice pentru deprecieri identificate la nivel P 7631 Venituri din ajustari pentru deprecierea titlurilor
individual P 76311 Venituri din ajustari pentru deprecierea titlurilor de plasament
P 76442 - Venituri din ajustari specifice ptr. deprec. identificate la nivelul P 76312 Venituri din ajustari pentru deprecierea titlurilor de investitii
grupurilor de active financiare P 7633 Venituri din ajustari pentru deprecierea stocurilor
P 76443 - Venituri din ajustari colective pentru pierderi generate dar P 7637 Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor din operatiuni cu titluri si
neidentificate operatiuni diverse
P 765 - Venituri din provizioane P 764 Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor imobilizate
P 7651 - Venituri din provizioane pentru angajamente de creditare, garantii P 7641 Venituri din ajustari pentru deprecierea partilor detinute in cadrul societatilor
financiare si alte angajamente date comerciale legate, a titlurilor de participare si a titlurilor activitatii de portofoliu
P 7652 - Venituri din provizioane pentru beneficiile angajatilor P 7642 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor
P 76521 - Venituri din provizioane pentru beneficiile angajatilor sub forma P 76421 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs
absentelor compensate pe termen scurt P 76422 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale
P 76522 - Venituri din provizioane pentru participarea angajatilor la profit si P 76423 Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale
prime de platit P 7643 Venituri din ajustari pentru depreciere aferente operatiunilor de leasing financiar
P 76523 - Venituri din provizioane pentru pensii si alte obligatii similare P 7647 Venituri din ajustari pentru deprecierea creantelor aferente activelor imobilizate
P 76525 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii postangajare P 765 Venituri din provizioane
P 76526 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii pe termen lung ale P 7651 Venituri din proviz. pentru riscuri de executare a angajamentelor prin semnatura
angajatilor P 7652 - Venituri din provizioane pentru pensii si obligatii similar
P 76527 - Venituri din provizioane pentru beneficii ale angajatilor la terminarea P 7653 - Venituri din provizioane pentru risc de tara
contractului de munca P 7654 - Venituri din provizioane pentru restructurare
P 76529 - Venituri din provizioane pentru alte beneficii ale angajatilor P 7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte
P 7653 - Venituri din provizioane pentru litigii actiuni similar legate de acestea
P 7654 - Venituri din proviz. pt.restructurare P 7656 - Venituri din provizioane pentru impozite
P 7655 - Venituri din provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si P 7657 - Venituri din provizioane pentru prime reprez. participarea personalului la profit
alte actiuni similare legate de acestea P 7659 Venituri din alte provizioane
P 7659 - Venituri din alte provizioane P 766 Venituri din fondul comercial negative
P 767 - Venituri din recuperari de creante P 767 Venituri din recuperari de creante
Grupa 78 - VENITURI DIN AJUSTAREA LA INFLATIE Grupa 77 VENITURI EXTRAORDINARE
P 781 Venituri din ajustarea la inflatie P 771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similar
Grupa 79 - VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT Grupa 78 VENITURI DIN OPERATIUNI INTRE INSTITUTII SI INSTITUTIILE DE
P 791 Venituri din impozitul pe profit amanat CREDIT
P 781 Dobanzi de la conturile curente
P 782 Dobanzi de la depozitele constituite la institutiile de credit
P 7821 Dobanzi de la depozitele la vedere
P 7822 Dobanzi de la depozitele la termen
P 7823 Dobanzi de la depozitele colaterale
P 783 Dobanzi de la creditele acordate institutiilor de credit
P 7831 Dobanzi de la creditele de pe o zi pe alta
P 7832 Dobanzi de la creditele la termen
P 784 Dobanzi de la valorile primite in pensiune de la institutiile de credit
P 7841 Dobanzi de la valorile primit in pensiune de pe o zi pe alta
P 7842 Dobanzi de la valorile primite in pensiune la termen
P 785 Dobanzi privind valorile de recuperat de la institutiile de credit
P 789 Comisioane

23
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
CLASA 9 - OPERATIUNI N AFARA A 95123 - Optiuni pe piete organizate CLASA 9 OPERATIUNI IN AFARA BILANTULUI
BILANTULUI A 95124 - Alte instrumente pe piete organizate Grupa 90 ANGAJAMENTE DE CREDITARE
Grupa 90 - ANGAJAMENTE DE CREDITARE B 9513 Operatiuni ferme de schimb la termen A 901 Angajamente in favoarea institutiilor de credit
A 901 - Angajamente n favoarea institutiilor de A 95131 Lei de primit contra valuta de livrat P 902 Angajamente primite de la institutii de credit
credit P 95132 Valuta de livrat contra lei de primit A 903 Angajamente in favoarea clientele
P 902 - Angajamente primite de la institutii de A 95133 Valuta de primit contra lei de livrat P 904 Angajamente primite de la clientela
credit P 95134 Lei de livrat contra valuta de primit Grupa 91 GARANTII FINANCIARE
A 903 - Angajamente n favoarea clientelei A 95135 Valuta de primit contra valuta de livrat A 911 Garantii date institutiilor de credit
P 904 Angajamente primite de la clientela P 95136 Valuta de livrat contra valuta de primit P 912 Garantii primite de la institutii de credit
Grupa 91 GARANTII FINANCIARE B 9514 SWAP financiar de valute A 913 Garantii date pentru clientela
A 911 - Garantii date institutiilor de credit A 95141 Lei de primit contra valuta de livrat P 914 Garantii primite de la clientela
P 912 - Garantii primite de la institutii de credit P 95142 Valuta de livrat contra lei de primit Grupa 92 ANGAJAMENTE PRIVIND TITLURILE
A 913 - Garantii date pentru clientela A 95143 Valuta de primit contra lei de livrat A 921 Titluri de primit
P 914 - Garantii primite de la clientela P 95144 Lei de livrat contra valuta de primit A 9211 Titluri vandute cu posibilitate de rascumparare
Grupa 92 - ANGAJAMENTE PRIVIND A 95145 Valuta de primit contra valuta de livrat A 9219 Alte titluri de primit
TITLURILE SI ALTE ACTIVE FINANCIARE P 95146 Valuta de livrat contra valuta de primit P 922 Titluri de livrat
A 921 - Titluri si alte active financiare de primit A 9515 Alte instrumente derivate pe cursul de P 9221 Titluri cumparate cu posibilitate de rascumparare
P 922 - Titluri si alte active financiare de livrat schimb P 9229 - Alte titluri de livrat
Grupa 93 - OPERATIUNI DE SCHIMB LA A 95151 Optiuni pe piete la buna intelegere Grupa 93 OPERATIUNI DE SCHIMB LA VEDERE
VEDERE A 95152 - Alte instrum. pe piete la buna intelegere B 931 Operatiuni de schimb la vedere
B 931 - Operatiuni de schimb la vedere A 95153 - Optiuni pe piete organizate A 9311 Lei cumparati si inca neprimiti
A 9311 - Lei cumparati si nca neprimiti A 95154 - Alte instrumente pe piete organizate A 9312 Valuta cumparata si inca neprimita
A 9312 - Valuta cumparata si nca neprimita A 9516 Instrumente derivate pe riscul de credit P 9313 Lei vanduti si inca nelivrati
P 9313 - Lei vnduti si nca nelivrati A 95161 - Creditul default swap P 9314 Valuta vanduta si inca nelivrata
P 9314 - Valuta vnduta si nca nelivrata A 95162 Creditul spread option Grupa 94 CONTURI DE AJUSTARE VALUTA IN AFARA
Grupa 94 - CONTURI DE AJUSTARE A 95163 Total return swap BILANTULUI
VALUTA N AFARA BILANTULUI A 95164 - Alte instrumente B 941 Pozitie de schimb
B 941 - Pozitie de schimb A 9517 Instrumente derivate pe marfuri B 942 Contravaloarea pozitiei de schimb
B 942 - Contravaloarea pozitiei de schimb A 9518 Alte instrumente derivate B 943 Conturi de ajustare valutara
B 943 - Conturi de ajustare valuta B 952 - Instrumente derivate de acoperire a valorii Grupa 95 INSTRUMENTE DERIVATE
Grupa 95 - INSTRUMENTE DERIVATE juste B 951 Operatiuni ferme de schimb la termen
B 951 Instrumente derivate detinute in vederea A 9521 - Instrumente derivate pe rata dobanzii B 9511 Operatiuni ferme de schimb la termen care nu sunt
tranzactionarii A 95211 Swap pe rata dobanzii instrumente de acoperire
A 9511 - Instrumente derivate pe rata dobanzii A 95212 - Optiuni pe piete la buna intelegere A 95111 Lei de primit contra valuta de livrat
A 95111 Swap pe rata dobanzii A 95213 Alte instrum. pe piete la buna inteleg. P 95112 Valuta de livrat contra lei de primit
A 95112 - Optiuni pe piete la buna intelegere A 95214 Optiuni pe piete organizate A 95113 Valuta de primit contra lei de livrat
A 95113 Alte instrum. pe piete la buna inteleg. A 95215 Alte instrumente pe piete organizate P 95114 Lei de livrat contra valuta de primit
A 95114 Optiuni pe piete organizate A 9522 - Instrumente derivate pe instrumente de A 95115 Valuta de primit contra valuta de livrat
A 95115 Alte instrumente pe piete organizate capitaluri proprii P 95116 Valuta de livrat contra valuta de primit
A 9512 - Instrumente derivate pe instrumente de A 95221 - Optiuni pe piete la buna intelegere B 9512 Operat. ferme de sch. la term. care sunt instrum. de acoperire
capitaluri proprii A 95222 - Alte instrum. pe piete la buna intelegere A 95121 Lei de primit contra valuta de livrat
A 95121 - Optiuni pe piete la buna intelegere A 95223 - Optiuni pe piete organizate P 95122 Valuta de livrat contra lei de primit
A 95122 - Alte instrum. pe piete la buna A 95224 - Alte instrumente pe piete organizate A 95123 Valuta de primit contra lei de livrat
intelegere B 9523 Operatiuni ferme de schimb la termen P 95124 Lei de livrat contra valuta de primit

24
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
A 95231 Lei de primit contra valuta de livrat A 95125 Valuta de primit contra valuta de livrat
P 95232 Valuta de livrat contra lei de primit P 95126 Valuta de livrat contra valuta de primit
A 95233 Valuta de primit contra lei de livrat A 952 - Alte instrumente financiare derivate ferme pe cursul de schimb
P 95234 Lei de livrat contra valuta de primit A 9521 - Contracte swap financiar de devize care nu sunt instrumente de acoperire
A 95235 Valuta de primit contra valuta de livrat A 95211 - Lei de primit contra devize de livrat
P 95236 Valuta de livrat contra valuta de primit P 95212 - Devize de livrat contra lei de primit
B 9524 SWAP financiar de valute A 95213 - Devize de primit contra lei de livrat
A 95241 Lei de primit contra valuta de livrat P 95214 - Lei de livrat contra devize de primit
P 95242 Valuta de livrat contra lei de primit A 95215 - Devize de primit contra devize de livrat
A 95243 Valuta de primit contra lei de livrat P 95216 - Devize de livrat contra devize de primit
P 95244 Lei de livrat contra valuta de primit A 9522 - Contracte swap financiar de devize care sunt instrumente de acoperire
A 95245 Valuta de primit contra valuta de livrat A 95221 - Lei de primit contra devize de livrat
P 95246 Valuta de livrat contra valuta de primit P 95222 - Devize de livrat contra lei de primit
A 9525 Alte instrumente derivate pe cursul de schimb A 95223 - Devize de primit contra lei de livrat
A 95251 Optiuni pe piete la buna intelegere P 95224 - Lei de livrat contra devize de primit
A 95252 - Alte instrum. pe piete la buna intelegere A 95225 - Devize de primit contra devize de livrat
A 95253 - Optiuni pe piete organizate P 95226 - Devize de livrat contra devize de primit
A 95254 - Alte instrumente pe piete organizate A 9523 - Alte instrum. financiare derivate ferme pe cursul de schimb care nu sunt instrum. de acoperire
A 9526 Instrumente derivate pe riscul de credit A 9524 - Alte instrumente financiare derivate ferme pe cursul de schimb care sunt instrumente de acoperire
A 95261 - Creditul default swap A 953 - Instrumente financiare derivate conditionale pe cursul de schimb
A 95262 Creditul spread option A 9531 - Instrumente cumparate
A 95263 Total return swap A 95311 - Instrumente conditionale pe cursul de schimb, cumparate, care nu sunt instrumente de acoperire
A 95264 - Alte instrumente A 95312 - Instrumente conditionale pe cursul de schimb, cumparate, care sunt instrumente de acoperire
A 9527 Instrumente derivate pe marfuri A 9532 - Instrumente vndute
A 9528 Alte instrumente derivate A 95321 - Instrumente conditionale pe cursul de schimb, vndute, care nu sunt instrumente de acoperire
B 953 - Instrumente derivate de acoperire a fluxurilor de trezorerie A 95322 - Instrumente conditionale pe cursul de schimb, vndute, care sunt instrumente de acoperire
A 9531 - Instrumente derivate pe rata dobanzii A 954 - Instrumente financiare derivate ferme pe rata dobnzii
A 95311 Swap pe rata dobanzii A 9541 - Instrumente ferme pe rata dobnzii, care nu sunt instrumente de acoperire
A 95312 - Optiuni pe piete la buna intelegere A 9542 - Instrumente ferme pe rata dobnzii, care sunt instrumente de acoperire
A 95313 Alte instrum. pe piete la buna inteleg. A 955 - Instrumente financiare derivate conditionale pe rata dobnzii
A 95314 Optiuni pe piete organizate A 9551 - Instrumente cumparate
A 95315 Alte instrumente pe piete organizate A 95511 - Instrumente conditionale pe rata dobnzii, cumparate, care nu sunt instrumente de acoperire
A 9532 - Instrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii A 95512 - Instrumente conditionale pe rata dobnzii, cumparate, care sunt instrumente de acoperire
A 95321 - Optiuni pe piete la buna intelegere A 9552 - Instrumente vndute
A 95322 - Alte instrum. pe piete la buna intelegere A 95521 - Instrumente conditionale pe rata dobnzii, vndute, care nu sunt instrumente de acoperire
A 95323 - Optiuni pe piete organizate A 95522 Instrumente conditionale pe rata dobnzii, vndute, care sunt instrumente de acoperire
A 95324 - Alte instrumente pe piete organizate A 956 - Instrumente financiare derivate ferme pe actiuni si indici bursieri
B 9533 Operatiuni ferme de schimb la termen A 9561 - Instrumente ferme pe actiuni si indici bursieri, care nu sunt instrumente de acoperire
A 95331 Lei de primit contra valuta de livrat A 9562 - Instrumente ferme pe actiuni si indici bursieri, care sunt instrumente de acoperire
P 95332 Valuta de livrat contra lei de primit A 957 - Instrumente financiare derivate conditionale pe actiuni si indici bursieri
A 95333 Valuta de primit contra lei de livrat A 9571 - Instrumente cumparate
P 95334 Lei de livrat contra valuta de primit A 95711 - Instrumente condit. pe actiuni si indici bursieri, cumparate, care nu sunt instrumente de acoperire
A 95335 Valuta de primit contra valuta de livrat A 95712 - Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri, cumparate, care sunt instrumente de
P 95336 Valuta de livrat contra valuta de primit acoperire

25
INSTITUTII DE CREDIT / IFRS Institutii financ. / Direct.europ.
B 9534 SWAP financiar de valute Grupa 98 - ANGAJAMENTE NDOIELNICE A 9572 - Instrumente vndute
A 95341 Lei de primit contra valuta de livrat A 981 - Angajamente ndoielnice A 95721 - Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri,
P 95342 Valuta de livrat contra lei de primit A 9811 Angajamente de creditare vndute, care nu sunt instrumente de acoperire
A 95343 Valuta de primit contra lei de livrat A 9812 Garantii financiare A 95722 - Instrumente conditionale pe actiuni si indici bursieri,
P 95344 Lei de livrat contra valuta de primit A 9819 Alte angajamentedate vndute, care sunt instrumente de acoperire
A 95345 Valuta de primit contra valuta de livrat Grupa 99 ALTE CONTURI IN AFARA A 959 - Alte instrumente financiare derivate
P 95346 Valuta de livrat contra valuta de primit BILANTULUI A 9591 - Instrumente care nu sunt de acoperire
A 9535 Alte instrumente derivate pe cursul de P 991 - Bunuri luate cu chirie A 9592 - Instrumente de acoperire
schimb P 992 - Valori primite n pastrare sau custodie Grupa 96 GARANTII REALE
A 95351 Optiuni pe piete la buna intelegere A 993 Alte active contingente P 961 Garantii reale primite
A 95352 - Alte instrum. pe piete la buna intelegere A 994 Alte datorii contingente P 9611 Ipoteci imobiliare
A 95353 - Optiuni pe piete organizate B 998 - Alte conturi in afara bilantuluui P 9612 Gajuri cu deposedare
A 95354 - Alte instrumente pe piete organizate P 9981 - Alte valori primite P 9613 Gajuri fara deposedare
A 9536 Instrumente derivate pe riscul de credit A 9982 - Alte valori date P 9619 Alte garantii primite
A 95361 - Creditul default swap B 9989 - Conturi diverse in afara bilantului A 962 Garantii reale date
A 95362 Creditul spread option B 999 - Contrapartida P 9621 Ipoteci imobiliare
A 95363 Total return swap P 9622 Gajuri cu deposedare
A 95364 - Alte instrumente P 9623 Gajuri fara deposedare
A 9537 Instrumente derivate pe marfuri P 9629 Alte garantii date
A 9538 Alte instrumente derivate Grupa 97 ALTE ANGAJAMENTE
A 954 Instrumente derivate de acoperire a A 971 Alte angajamente date
valorii juste a unui portofoliu impotriva riscului de P 972 Alte angajamente primite
rata a dobanzii Grupa 98 - ANGAJAMENTE NDOIELNICE
A 955 Instrumente derivate de acoperire a A 981 - Angajamente ndoielnice
fluxurilorde trezorerie aferente unui portofoliu A 9811 Angajamente de creditare
impotriva riscului de rata a dobanzii A 9812 Garantii financiare
Grupa 96 GARANTII REALE A 9813 Alte anagajamente date
P 961 Garantii reale primite Grupa 99 ALTE CONTURI IN AFARA BILATULUI
P 9611 Ipoteci imobiliare P 991 - Bunuri luate cu chirie
P 9612 Gajuri cu deposedare P 992 - Valori primite n pastrare sau custodie
P 9613 Gajuri fara deposedare A 994 - Debitori din penalitati pretinse
P 9619 Alte garantii primite P 995 - Amortizarea aferenta gradului de neutilizare a mijloacelor fixe
A 962 Garantii reale date B 998 - Alte conturi in afara bilantului
A 9621 Ipoteci imobiliare P 9981 - Alte valori primite
P 9622 Gajuri cu deposedare A 9982 - Alte valori date
P 9623 Gajuri fara deposedare A 9985 - Stocuri de natura obiectelor de inventar date n folosinta
P 9629 Alte garantii date A 9986 Creante preluate prin cesiune
Grupa 97 ALTE ANGAJAMENTE B 9989 - Alte conturi in afara bilantului
A 971 - Alte angajamente date B 999 - Contrapartida
P 972 Alte angajamente primite

26