Sunteți pe pagina 1din 33
SC MOBAM S.A. ROBAM SA @ Baia Mare 430232 B-dul UNIRU nr. 21 ROMANIA J24/391/ 1991 Telefon : 40-262-277130, 277131, 277258 Fax :40-262-278217 E-mail : mobam@alphanet.ro CAPITAL SOCIAL: 2.478.326 lei__ C.U.I. RO 2201663 _NR. 592 / 07.05.2008 DIRECTIA EMITENTT Serviciul Informare si Protectia Investitorilor Anexat prezentei va transmitem RAPORTUL ANUAL 2007 , care cuprinde: 1. Raportul Consiliului de Administratie - Anexa 32 2. Situatia financiar contabila anuala 3. Declaratia conducerii executive 4, Raportul comisiei de cenzori Raportul anual are in anexa : 1 Copie :ACTUL CONSTITUTIV al SC MOBAM SA Baia Mare ,in conformitate cu Legea 31/1990, Legea 441/ 2006 si OU nr.82/ 2007 , aprobat in sedinta AGEA din 08.1 1.2007, actualizat corespunzator noilor clasificari CAEN , Ordin 3 337/2007,in AGE. din 18.04.2008. ~~ ~—~S~SC~CS*<‘“‘<‘<;7;7