Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte examen

Marimi caracteristice sinusoidale :

1) Valoarea medie

= 1 () (tensiune) ; = 1 () (intensitate); ; = 1 sin( +


Se defineste ca integrala semnalului in decursul unei perioade:
0 0 0

) = 0 sin( + ) = 0;

Se considera astfel o marime pur sinusoidala daca si numai daca valoarea medie a acesteia este nula.

2) Valoarea efectiva(eficace)

Reprezinta acea valoare def in current alternative care produce acelasi effect termic in decursul unei perioade ca si un semnal de current continuu. In c.c: . =
1 1 12 2
= 2 ; In c.a. : . = 0 2 () ; . = . ; R 2 = 0 2 (); = 0 2 ()(valoarea efectiva) = 0 2 = 0 ; =
2 2

=> = 2 ; u(t)=
sin( + ) = 2sin( + ); i(t)= sin( + I ) = 2sin( + I )
2

Reprezentarea in complex a marimilor sinusoidale:

Asociaza comtativ oricarui marimi sinusoidale un nr. complex ce are ca modul valoarea efectiva a marimii iar ca argument sau faza , faza initiala a marimii

sinusoidale. Z=a+bj; j=1; 2 = 1 ; |z|=z= + ; = ; = , = + = + ; = , = ( + ); =

+ +
, = ( + ); = , = (2 ) = ; = = 2( + ) ; () = 2 sin( + ) = =
2 2 2 2 2

( + ); () = 2 sin( + ) = = ( + ) ; Din complex in sinusoidal: = + , || = 2 + 2 , = ; () =

|| 2 sin( + )

Puteri in c.a : Se considera un dipol electric alimentat in regim sinusoidal, daca se cunoaste expresia in domeniul timp a tensiunii applicate la bornele acestuia,
precum si expresia in domeniul timp a curentului absorbit de dipol. () = 2sin( + ); () = 2sin( + ); = = ( + ); =
= ( + );

a) Puterea instantanee(momentana): Reprezinta produsul valorii instantanee a tensiunii si a circuitului. Se masoara in volt-amper(VA) ; p(t)=u(t)i(t)=2ui
sin( + ) sin( + )
1 1
b) Puterea activa [W] : Reprezinta valoarea medie pe o perioada a puterii instantanee; = 0 () = 0 2 ( + ) ( + ); sin

cos()cos(+) 2 cos(+ )cos(2+ + ) 2 cos( ) cos(2+ + ) 2 cos( )
= ; = ;; = 0 0 ; = =
2 0 2 2 2 2
cos( ) ; = cos( ) = ; = (defazaj)
c) Puterea reactiva [VAR]: Reprezinta o putere de calcul evaluate in mod similar cu puterea active dar cu o semnificatie fizica complet diferita. Q=UI sin
2 2
d) Puterea aparenta [VA]: S=UI ; = ; = ; = ; = ; = ; 2 + 2 = 1; + = 1; 2 = 2 + 2
2 2
e) Puterea aparenta complexa: = ; = ; = ; = ; I=a+bj; = ; = ( )
; = = ( +
); = +


Factorul de putere: = = ; =
2 +2

Este un indicator energetic fundamental, acesta arata cantitativ cat din puterea aparenta devine putere utila. Puterea active reprezinta puterea utila consumata de
dipol care poate fi transformata in alte tipuri de puteri cerute de dipol. Puterea reactiva Q are semnificatia unei puteri datorate interactiunii dintre retea si dipol, nu
2 +2
este o putere utila. Puterea aparenta este o putere care indica ; S=UI=2 + 2 => = = ; Daca => ; => ;


Impedante complexe : complex a dipolului, raportul dintre tensiunile complexe si intensitatea complexa. = = = ( ) = ; = =

( + ) = + ; z=R+jx; R=Re{z}=zcos > 0 ; = {} = 0 ; z=U/I;

Partea reala a lui z se numeste rezistenta [], partea imaginara a lui z se numeste reactanta [] ; x>0 regim inductiv ; x<0 regim capacitiv ; = + =
+ ; || = 2 + 2 ;

Conectarea impedantelor : Poate fi facuta in doua feluri : serie si parallel.

a)Conectarea in serie( = ) Doua sau mai multe impedante sunt conectate in serie daca sunt parcurse de acelasi current. U=zI ; 1 2 = 0 ; =
=1 = + ; = =1 ; = =1 ;


Divizorul de tnsiune: 1 , 2 = (1, 2, ); 1 = 1 ; 2 = 2 ; = = ; 1 = 1 ; 2 = 2 .
1 +2 1 +2 1 +2


b)Conectarea in parallel ( = ) Doua sau mai multe impedante sunt conectate in parallel, daca acestea sunt supuse aceleasi tensiuni. = 1 + 2 + + ; =

1 1
+ ++ ; = =1 => = =1 ; = ; = ; = =1 ; = =1 ;
1 2

1 2 2 1 1 1 1
Divizorul de current: 1, 2 = (, 1, 2); = 1 + 2; = ; 1 = ; 2 = ; = ; 1 ( = + ); 2 = = ;
1 2 1 +2 1 1 +2 1 2 2 1 +2
Compensarea factorului de putere in circuite monofazate: = = ( + ) = = ( + ); = []; =

[]; = []; = ; = + ; = {}; = {}; 2 + 2 = 2; = = = ;
2 +2


Factor de putere: = []; = => = ; => ; => ; Elementele conductoare care alimenteaza consumatorii, prezinta la

randul lor , o serie de parametrii exprimati prin rezistente si/sau reactante. In joasa tensiune conductoarele prezinta de regula o rezistenta de linie nenula si
2 1 2
proportinala cu lungimea acestora. = 2 2; = 2 ; = 0 [] []; 1 2 > 1; 1 = ; 2 = ; =
2 2 1 2 2 1
22 22 1 2 2
; 1 = ; 2 = ; = ; Acesta impune valoarea curentului absorbit de consumatori precum si pierderile de putere active in retea. Prin
2 1 2 2 2 2 2 2 1
urmare valoarea factorului de putere trebuie cunoscuta si mentinuta peste o valoare de referinta numita factor de putere neutral. Cresterea valorii factorului de
putere se realizeaza in regimul periodic sinusoidal cu ajutorul conectarii unor elemente reactive corespunzatoare la bornele consumatorului a.i factorul sa fie peste
valoarea de referinta. Selectia elem. Ce trebuie aleseconectate la bornele consumatorului se face in functie de caracterul acestora , astfel daca consumatorul are un
character inductiv ,atunci se vor monta condensatoare/baterii de condensatoare. Determinarea valorii bateriilor de condensatoare necesare cresteii cfactorului de
putere de la 1 2 .